Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztató fórumok Kecskéden és Kocson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztató fórumok Kecskéden és Kocson"

Átírás

1 2013. február - V. évf. 2. szám Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztató fórumok Kecskéden és Kocson A Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete minden kifizetési kérelem benyújtási időszak elején tájékoztató fórumot tart a nyertes pályázók számára annak érdekében, hogy projektjeik megvalósítása sikeres legyen, a támogatott projektek megvalósítása során a lehető leghatékonyabban hívhassák le a támogatásokat, a pénzügyi elszámolások megfelelő módon előkészítettek legyenek és visszafizetési kötelezettség nélkül zárhassák le beruházásaikat január 31-én Kecskéden a Művelődési Házban a LEADER program nyerteseinek, február 7-én a kocsi Faluházban a évben a Darányi Ignác Terv III. tengely (Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése) keretében támogatásban részesült szervezetek számára Pál Melinda és Schamberger Dóra adott felvilágosítást az érdeklődők számára. Pál Melinda felhívta a figyelem, hogy jelentős változásokat hozott a 23/2007-es FVM rendelet módosítása, amelynek értelmében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani től évente február 1- május 31., valamint augusztus 1- december 31. között. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban több kérelem is benyújtható, ha a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előerjesztésével egyidejűleg visszavonja. Egy ügyfél ugyanazon támogatási határozattal kapcsolatban egy naptári évben két alkalommal nyújthat be kifizetési kérelmet. Kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetőség. A hiánypótlás papír alapon történik. Ismertetésre került a kifizetési kérelem csomag két fő része is, amelyek az elektronikus felületen az adatlap, valamint a kötelező mellékletek. Schamberger Dóra az MVH felületén mutatta meg a meghatalmazás készítését, majd pedig a kérelem készítését is. Az ügyfélkapus belépéstől kezdve végiglépegetve került kivetítésre az elektronikus elszámolás benyújtásának eljárása. A munkaszervezet továbbra is szívesen ad tájékoztatást a kifizetési kérelmekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekről. A támogatásban részesültek telefonon és ben is kérhetnek segítséget.

2 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 2. A Vidéki örökség megőrzése és a Falumegújítás jogcímek november 30-ig volt lehetősége az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és egyházaknak támogatási kérelmet benyújtani az illetékes LEADER HACS-okhoz. A Vértes-Gerecse Közösséghez összesen 82db kérelem érkezett be a két jogcímben, mely abszolút rekordnak számít a Közép-Dunántúli régióban. A kérelmek először az iktatás, szkennelés, rögzítés folyamaton mentek keresztül, majd következett az alapjogosultsági vizsgálat. Ez a vizsgálat olyan részletes, hogy az ügyintézők a kérelmet teljes egészében ellenőrzik, minden kötelezően csatolandó dokumentum megtalálható-e a pályázatban, és azok tartalmilag is megfelelnek-e. A folyamat során a Vidéki örökségben 4, míg a Falumegújításban 3 kérelmet kellett elutasítaniuk az ügyintézőknek. A bent maradó 73 kérelem esetében folytatódott az A1, vagyis a teljes adminisztratív ellenőrzés és előzetes helyszíni szemlék lebonyolítása. Hiánypótlásokat is ki kellett küldeni több esetben, de ezek elsősorban ellentmondások feloldására, adategyeztetésekre vonatkoztak, hiszen új dokumentumot csatolni már nem lehetett. A hiánypótlásokat - amennyiben szükséges volt - január végéig küldték ki az ügyintézők, A befogadó leveleket március első felében kapják kézhez a pályázók, mely azt jelenti, hogy kérelmük formailag és tartalmilag megfelelő volt, és saját felelősségre a beruházást megkezdhetik. A döntésre viszont még várni kell, amelyre várhatóan május végén kerül sor, a támogatási határozatokat pedig júniusban vehetik kezükbe a nyertesek. Előkészületek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a LEADER Terv átdolgozásához Az ÚMVP IV. tengelye - a LEADER Program és 2011 között két alkalommal került eddig meghirdetésre ban újabb támogatási időszak hirdethető meg az ügyfelek számára. A második megnyitást megelőzően módosításra került a LEADER program néhány eleme, ez szükségessé tette a vonatkozó rendelet módosítását. A harmadik benyújtási időszak előtt átvizsgálásra került ennek az eljárásnak a hatékonysága, illetve az, hogy ez az eljárás valóban képes-e a helyi döntéshozatalt erősíteni, milyen mértékben segíti elő a HVS LEADER tervében megfogalmazott célok megvalósítását és a források kihelyezését. A LEADER Program végrehajtásával kapcsolatban a as költségvetési időszak végéhez közeledve a következő LEADER rendelet megjelenése előtt a Helyi Akciócsoportok már kaptak instrukciókat, milyen lépéseket kell megtenniük térségükben a HVS felülvizsgálat és a LEADER Terv átdolgozása érdekében. A jelenlegi eljárásban a projektötlet a HVS-ben foglalt konkrét célkitűzéseknek, a célkitűzések elérését szolgáló feltételeknek kell megfeleljen, ezáltal a HACS közvetlenebb módon tudja végrehajtani a projektkiválasztást. Ennek érdekében szeretnénk Tagjainkat, Ügyfeleinket, a településen élő vállalkozókat, civil szervezeteket megkérni, hogy a csatolt Projektötlet adatlap kitöltésével osszák meg velünk fejlesztési céljaik elérése érdekében jelenlegi elképzeléseiket, ötleteiket. A kitölthető Projektötlet adatlap a következő oldalon található

3 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 3. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati űrlapok 1. Projektötlet adatlap Javaslatot tevő adatai Név: Cím: Telefonszám/ cím: Képviselt szervezet (ha a javaslattevő egy szervezet nevében jár el): HACS megnevezése: Vértes-Gerecse Projekt megnevezése: Projekt rövid leírása (max. 500 karakter) (támogatni kívánt tevékenység leírása, a projekt indokoltsága a helyi igények alapján, támogatásban részesülők köre,) Projekt becsült forrásigénye (ezer Ft) Helyszín: Dátum: Az adatlapot az alábbi címre szíveskedjenek eljuttatni: Levelezési cím: Vértes-Gerecse Közösség 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13. tel.: 34/ További információ:

4 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 4. FELHÍVÁS - MÉDIAISMERETI TRÉNING A Vértes-Gerecse Munkaszervezet tagjai és a településeken helyi TV/újság készítői részére - a Vértes-Gerecse Közösség célkitűzéseire alapozva - valósul meg továbbképzés annak érdekében, hogy az érintettek tudatosabban, még felkészültebben, egységes szemlélettel tekintsék át a média területeit, és szerezzenek jártasságot a filmezés világában, önálló munkavégzéshez megfelelő ismeret birtokába jussanak. A munkaszervezet tagjain túl civil kívülálló érdeklődők is bekapcsolódhatnak a képzésbe. A képzés célja, megvalósítása Az élet különböző területein dolgozó személyek új kompetenciát szerezzenek az újságírás, operatőri szakma, vágás területén, a készített nyersanyagokat feldolgozzák, tv képessé tegyék. E cél - törekvés - megvalósításához a visszacsatolásos tréning adja a megfelelő keretet, amely biztosítja az elméleti ismeretek megerősítését és gyakorlati alkalmazását egyaránt. A program a továbbképzés tartalmát és módszereit tartalmazza spirálisan egymásra építve, a továbbképzési folyamatban az elmélet feldolgozását, e tevékenységhez szükséges gyakorlati kiegészítő feladatmegoldással. A továbbképzés 5 nap időtartamú. 1 modul 5 óra. A továbbképzési csoport létszáma 8-10 fő. A képzés gyakorlati része korlátozott létszámban, illetve feltételekkel vehető csak igénybe, mivel a technikai háttér biztosítását csak 8 fő részére tudjuk megoldani. Viszont az elméleti részeken történő részvétel lehetősége adott, illetve a gyakorlati elemeket a résztvevők saját eszközzel (kamera, stb.) tudják végezni. A képzést olyan szakemberek tartják, akik maguk is rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal. A képzési helyszín mellett külső helyszíneket is igénybe veszünk élő forgatás és stúdiólátogatás céljából saját és más márkájú eszközökkel gyakorolva. A képzést befejező személy megismeri a közösségi televízió és rádióműsor készítés teljes vertikumát, képes lesz önállóan szerkesztett hang és video anyagot készíteni. A képzés végére rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek birtokában szabályosan és sokoldalúan tudja a közösségi tévézés adta lehetőségeket kihasználni. A képzésben alkalmazott módszerek Az egyes témakörök feldolgozása frontális, munkáltató jellegűek, vagyis az ismereteken túl feladatokat is tartalmaznak, amelyek megoldása fontos a továbbképzés sikere érdekében. Az a célunk, hogy minden elméleti ismeret a résztvevőknek szóljon, s így alkalmazásképes legyen, ezért fontos a kérdések, problémák, vitatémák felvetése, a képzésben résztvevők igényeinek figyelembe vétele. A tréning során a reális médiaismeret kialakítása fontos, hisz a résztvevők képzés utáni munkája az elkészített anyagok a nyilvánosság számára készülnek. A képzés végére elkészül egy-egy hang és képanyag, amely résztvevők vizsgamunkájának felel meg. A képzés zárónapján a résztvevők oklevelet kapnak, valamint 1-1 példányt a vizsgamunkájukból. TEMATIKA - 5 alkalommal 5-5 órás modulokban 1. modul: Technikai háttér (tervezett időpont, helyszín: án 13 órától Baj, IKSZT) - A megfelelő eszközpark megismerése, jártasság szerzés a napi használatban. - Eszközhasználat (kamera, állvány, mikrofon, mikroport, plánok, svenk, khran, fahrt) gyakorlása saját és más típusú eszközökkel. Elméleti és gyakorlati feldolgozás. Otthoni feladat az eszközhasználat gyakorlása. 2. modul: Sajtótörténet média ismeret (tervezett időpont, helyszín: én 13 órától Baj, IKSZT - A két modul között eltelt időben az egyéni felvételek megtekintése, konzultáció a hibákról, tapasztalatokról. - Elméleti témakörök feldolgozása. A kommunikáció alapjai, sajtójog, média, médiumok fogalommagyarázat. - Műfajismeret: cikk, interjú, riport, műfaji besorolás. - Az írott sajtó, a rádiózás, helyi TV, közösségi TV A modul gyakorlata: interjúkészítés. Otthoni feladat az interjúzás gyakorlása. 3. modul: Technikai ismeretek a gyakorlatban (tervezett időpont: május. pontos helyszín és időpont még kiválasztás alatt) Az első két modulban elsajátított ismeretek forgatási helyszínen történő begyakorlása. A modul gyakorlata: Rendezvényen interjúkészítés, filmfelvétel az eseményekről. 4. modul: Vágás, szerkesztés (tervezett időpont, helyszín: án 13 órától Mór, TV stúdió) - A 3. modulban elkészített nyersanyag feldolgozása, szerkesztése. - Feldolgozásra kerülő témakörök: forgatókönyv,szkript, vágás, effektek. Elméleti és gyakorlati feldolgozás. 5. modul: archiválás, sokszorosítás, közzététel, terjesztés, honlapokon történő elhelyezés (tervezett időpont, helyszín: án 13 órától Baj, IKSZT) - Fényképek, régi dokumentumok, régi hang és képanyagok archiválási módszerei. - Az elkészített műsoranyagok terjesztése: jogi ismeretek, technikai feltételek, közzététel szabályai, lehetőségei. Elméleti és gyakorlati feldolgozás. A modul gyakorlata: régi fotó archiválása, az elkészült video anyag DVD-re másolása, elhelyezése az Interneten. Zárás: az elkészített vizsgamunkák értékelése. Oklevélosztás.

5 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 5. Elindult a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás! Február 13-tól kezdődően egy hónap áll az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek rendelkezésére, hogy teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgáltatás kiterjed minden meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé. Az E-monitoring benyújtása összesen 25 ezer ügyfelet érint. A tavalyi évhez hasonlóan a monitoring adatszolgáltatás egyszerűsítésnek köszönhetően néhány jogcímre nem vonatkozik az adatszolgáltatás, mert az adatok más forrásból rendelkezésre állnak. Az érintett jogcímek részletes listáját az MVH Közleménye tartalmazza. Új jogcímmel bővült ugyanakkor az adatszolgáltatásra kötelezettek köre: idén a GAZDANet Programhoz nyújtott támogatások felhasználóitól is várunk információkat. A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a oldalon az Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat. Az adatszolgáltatás elvégezhető technikai közreműködő vagy meghatalmazott útján is, kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes. Abban az esetben, ha valaki elveszítette vagy elfelejtette, a G946" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról is. A monitoring adatszolgáltatás kitöltését útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH honlapjáról szintén letölthetők. A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását megelőzőn öt nappal előbb postára kell adni. A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget. Tájékoztatjuk nyertes pályázóinkat, hogy megjelent a 41/2013. (II.12.) MVH Közlemény, melyek szabályozzák az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó szabályokat. A Közlemény kimondja, hogy nem kell monitoring adatszolgáltatást teljesíteni az alábbi jogcímek esetében, tekintettel arra, hogy a szükséges adatok a támogatási és a kifizetési kérelemben rendelkezésre állnak: - Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése - LEADER - Turisztikai tevékenységek ösztönzése A rendelet továbbra is kimondja, hogy monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek azok a szervezetek, akik az alábbi jogcímekben nyertek el támogatást: - Falumegújítás és -fejlesztés - Vidéki örökség megőrzése - IKSZT - tanyabusz Az adatszolgáltatási kötelezettséget február 13-március 12. között kell megtenni az MVH (www.mvh.gov.hu) weboldalon keresztül, elektronikus úton, ügyfélkapu segítségével. A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatban kérdéseiket feltehetik a munkaszervezet dolgozóinak is. Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk telefonos elérhetősége megváltozott, az alábbi számon kereshetik munkatársainkat: 34/ Régiós értekezlet Csolnokon február 25-én Csolnokon üléseztek a közép-dunántúli régió akciócsoportjai. Tafferner József, Csolnok polgármesterének és Bérces József, a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület elnökének köszöntötte a megjelenteket. A Vidékfejlesztési Minisztériumból Illés Viktória és Arnóczy Rozália voltak jelen, akik a megjelenő LEADER rendelettel kapcsolatban mondták el tájékoztatójukat. A LEADER programnál az egyszerűsítésre törekszenek. Ennek érdekében célterületek már nem lesznek. Erősödik a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) szerepe: eddig nem dönthette el, milyen projektekre van szükség, most mindent meg kell fogalmazni a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS). MNVH LEADER szakosztálya is segít a rendelet kialakításában és az eljárásrend megalkotásában. A LEADER-ben továbbra is tartani kell a 45%-os gazdaságfejlesztési arányt. Támogatási kérelmet valószínűleg júniustól lehet majd benyújtani egészen október végéig, illetve forráskimerülésig, azaz folyamatos benyújtás lesz és nem lesz értékelés. Támogatási kérelmet csak az nyújthat be, akinek van a HBB által jóváhagyott projekt javaslata. Jelenleg úgy néz ki, hogy január 31-ig kell beadni az utolsó kifizetési kérelmet, azaz előre láthatóan kb. egy év lesz a megvalósításra. A LEADER program alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk a hírlevél és honlapunk olvasót, valamint az érdeklődőket.

6 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 6. Gerecse Natúrpark névhasználati cím adományozó ünnepség Januárban írták alá a Gerecse Natúrpark alapító okiratát huszonkilenc önkormányzat és húsz civil szervezet összefogásával. A natúrpark névhasználati cím adományozó ünnepségét pedig február 1-én Tatán tartották az Eötvös József Gimnázium patinás dísztermében. A cím használatára jogosító okleveleket dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter adta át a csatlakozó települések és civilek képviselőinek. - Ez a hetedik magyarországi natúrpark, mely jóval szélesebb területet ölel át, mint egy tájvédelmi körzet. Ez óriási lehetőség, hiszen a tájjal kapcsolatos fejlesztéseket, beruházásokat, az értékvédő tevékenységet össze lehet hangolni, és olyan turizmusfejlesztésre kerülhet sor, mely a tájat megkíméli. Sokan, akik az M1-es autópálya mellett elszáguldanak, nem is gondolják, mennyi szépség húzódik meg a környéken nyilatkozta dr. Fazekas Sándor. Tata városa és az Által-ér Szövetség is részese lett a natúrparknak, melynek jelentőségéről Michl József tatai polgármester, a szövetség elnöke beszélt. - Újabb olyan eszköz ez a kezünkben, mellyel az Által-ér völgyét, a Gerecsét, Tatát oly módon is be tudjuk mutatni, mely nem csupán egy természetvédelmi terület, hanem a létrejött szövetség az emberi élet és a környezet lehető legjobb alakítását szolgálja vélekedett Michl József. A natúrpark célja az is, hogy támogatást teremtsen a tájra jellemző helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz, hozzájáruljon a természeti és kulturális értékek, hagyományok megőrzéséhez. Tata nemcsak a Gerecse Natúrpark kapcsán volt érintett az ünnepségen, hanem azért is, mert itt hirdették ki a Magyar Tájdíj pályázat nyerteseit, s az első helyezést Tata városa kapta. Itt nemcsak a természeti szépségeket díjazták, hanem azokat a példaértékű tetteket, melyekkel egy közösség vagy egy szervezet hozzájárult a táj és a táji örökség megóvásához, fejlesztéséhez. Az Által-ér Szövetség pályázott, a programot Musicz László, titkár dolgozta ki. Ez tartalmaztaa Gerecse hegység és az Által-ér völgy ökológiai szemléletű rehabilitációját, a korábban a bányászatáról ismert táj ökoturisztikai értékű fejlesztését. - Ezzel az eredménnyel mi képviselhetjük hazánkat az Európa Tanács Táj Díja évi pályázatán- ismertette Michl József, s bemutatta azt a Tatáról szóló kisfilmet, mely összefoglalja a pályázat tartalmát. forrás:

7 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 7. Megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Február elsején 15 megyében, megkezdték munkájukat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referensei. A referensek fő feladata a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megyei szintű képviselete. Ennek részeként információs pontot működtetnek, Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekben bemutatják a Hálózat aktuális havi tevékenységét, illetve megyei sajtókapcsolatok ápolásával elősegítik annak nyilvánosságát. Kapcsolatot tartanak a hálózati tagokkal, és aktívan hozzájárulnak a tagság bővüléséhez. Megyéjükben támogatják az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítséget nyújtanak a lehetséges partnereknek, szúrópróbaszerűen ellenőrzik a támogatást nyert projektötletek megvalósulását, a megvalósultakról adatbázist készítenek, és jó gyakorlatokat gyűjtenek. Megyei szinten továbbépítik és hálózatosítják az MNVH programjait. Intenzíven tartják a kapcsolatot a Hálózat Tanácsának megyei tagjaival. Régiós szinten, az adott régió többi megyéje referenseinek együttműködésével időről időre összehívják a Tanácsot, amely rendezvényeken segítik a tagokat, hogy bekapcsolódjanak az MNVH programjaiba. Rendszeresen részt vesznek a referensek számára meghirdetett és ajánlott képzéseken, országos szakmai rendezvényeken. Megyei szinten támogatják a vidékfejlesztési tervezést, különös tekintettel a as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozólag, és elősegítik a rendezvényeken való részvételt a vidékfejlesztés szereplői számára. Komárom-Esztergom megyében Mocsi Ádám (Természetvédelmi mérnök; Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület elnökségi tagja) került kiválasztásra. Az ő programját olvashatjuk a fentebb leírtak mellett. A megyei MNVH információs központ irodáját Tatán kívánom működtetni egy civil szervezeteket fogadó irodaházban. Tata város Komárom-Esztergom megye központjában fekszik ez által a távolabbi településeken élők is könnyű szerrel megközelíthetik a már egyébként is ismert irodát. A tartó munkaprogramomban széleskörű figyelem felhívási tevékenységet kívánok folytatni a magyar vidékről alkotott pozitív megítélés erősítése érdekében. Különböző rendezvényeken és fórumokon kívánom népszerűsíteni és bemutatni az MNVH tevékenységét és programjait. Részt kívánok venni a referensek számára meghirdetett és ajánlott képzéseken, országos szakmai rendezvényeken, tapasztalatcseréken, valamint minden releváns rendezvényen, ily módon is népszerűsíteni a programot. Ezáltal saját magamat is fejleszthetem, valamint információval is szolgálhatok szolgáltathatok az érdeklődő partnereknek. Együttműködés-építést kívánok végrehajtani, ami által a különböző szférák és szervezetek megismerhetik egymás. Így kölcsönös támogatásban és együttműködési programokban vehetnek részt a szereplők. A térségen belüli kohézió így erősödhet és a szinergikus hatás növekedhet. További feladatok és célok: adatbázis létrehozása/karbantartása, regisztrációs folyamat ismertetése, segítése, közvetlen információnyújtás az MNVH programjairól. A tevékenységükben a vidékfejlesztéshez kiemelten kapcsolódó önkormányzatok, civil- és nonprofit szervezetek, intézmények és vállalkozások megismerése, kapcsolatfelvétel és konkrét együttműködések generálása a szervezetek között. A munkaprogram részét képezi a megyei vidékfejlesztéshez kapcsolódó szervezetek (összes szférából) együttműködésének generálása, amit előtte egy adatbázis készítés előz meg. Itt össze kívánom gyűjteni az összes megyei releváns szervezet (civil, önkormányzat, vállalkozás, oktatási intézmény, állami intézmény hatóságok) adatát és egy rendezett információ halmazba integrálni. A munkaprogram következő (állandó jellegű folyamatos) része, illetve feladatai: - A megyei MNVH információs központ irodájában a vidékfejlesztési projektötletek megvalósulásának folyamat-támogatását biztosítanám, ami a megyei pályázók partnerek munkáját jelentősen megkönnyítené. - A Vidékfejlesztők és Tervezők Hálózati Együttműködése program kistérségi párbeszéd-fórumainak megszervezését kívánom elvégezni (valamennyi kistérségben, a központilag kidolgozott módszertan szerint), közre kívánok működni a regionális tervezői munkacsoport munkájában, beszámolni az eredményekről, a kapcsolt információs felületeket gondozni, részt venni a as tervezéssel kapcsolatos szakmai eseményeken, valamint tervezési folyamatot segítő javaslatokat megfogalmazni. - A MNVH Tanácsa megyei tagjaival való intenzív kapcsolattartást kívánok folytatni, az MNVH programjaiba történő bekapcsolódásuk segítése végett. A tanács tagjaival régiós szinten rendszeresen (2-3 havonta történő) össze kívánom hívni (3 megyei referens kooperációjával) amely biztosíthatja a tanácstagok munkájának szervesülését. - Nemzeti Vidékstratégiában foglalt feladatokhoz kapcsolódó szakmai eszmecserék, képzések, helyi tervezési fórumok és fejlesztési műhelyviták lebonyolítása. - A Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt vidékfejlesztési programjainak támogatása, szakmai-tudományos alapú figyelemmel kísérése. - Részvétel az Európai Vidékfejlesztési Hálózat munkájában. Megyei Vidékfejlesztési Információs Pont - Komárom Esztergom megye - Helyi információ: Központi információ: Mocsi Ádám NAKVI 2890 Tata, Erzsébet tér Budapest Park u / /

8 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 8. Megkezdődött a megye területfejlesztési terveinek készítése PÁLYÁZATFIGYELŐ január 1-jétől a megyei önkormányzat feladatai jelentősen átalakultak, intézmény fenntartási kötelezettségei megszűntek. Helyette átvette a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok szerepkörét, és mint közigazgatási középszint, összekötő szerepet tölt be a kormányzat és a települések között a terület- és vidékfejlesztésben. Feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében érdekelt államigazgatási szervekkel. A fejlesztéseket végző gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok mellett a megyei önkormányzat is a megvalósítók sorába kíván lépni, olyan komplex területi programok kidolgozásával és menedzselésével, amelyek a megye nagyobb térségeinek fejlődéséhez adnak lendületet. Az önkormányzat 2012-ben megkezdte az Európai Unió következő költségvetési ciklusához igazodó, közötti területfejlesztési időszakra történő felkészülést. Ennek tervi megalapozását szolgálja az új megyei területfejlesztési koncepció megalkotása, amely arra hivatott, hogy a megye térségeinek fejlesztéséhez szükséges tervezési alapokat lerakja. Kiterjed a megye társadalmi, gazdasági és környezeti, területi alrendszereire, beleértve a vidéki térségekkel kapcsolatos témaköröket is. Ahhoz hogy a teljes kép kirajzolódjon és a térségi jelentőségű, több települést érintő fejlesztési elképzelések a lehető legszélesebb körben felmérésre és integrálásra kerüljenek, elengedhetetlen a területfejlesztésben érdekeltek és érintettek bevonása. E társadalmasítási folyamat módszertani, szervezeti kereteit rögzíti a megyei közgyűlés által készíttetett és elfogadott Partnerségi Terv, amely a teljes tervezési folyamatot leköveti. A munka első fázisaként elkészült a koncepció Helyzetfeltáró-előkészítő munkarésze, amelyet Komárom-Esztergom Megye Önkormányzat 133/2012 (XI.29.) sz. határozatával elfogadott. Elfogadott dokumentumok: - KEM Partnerségi Terv - KEM Helyzetfeltárás - KEM Helyzetfeltárás rövidített változata - KEM Helyzetfeltárás vezetői összefoglalója - KEM Helyzetfeltárás mellékletei A helyzetértékeléshez kapcsolódóan januárjában elkészült a jövőkép, a fejlesztési irányok specifikus és stratégiai célrendszere, a szóba jöhető prioritások tervezői változata, amelynek egyeztetése február hónapban zajlik különböző, a Partnerségi Tervben szereplő fórumokon. forrás: Cím: Tavaszi kirándulás - táborozás iskolai csoportok számára. Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Határidő: Pályázhat: Alap- és középfokú oktatást nyújtó közoktatási intézmények Táborozási pályázat iskolai csoportok számára Turnusok: május május május május május május május május május június június június június június június június 12. Általános pályázati feltételek: - Pályázni a honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet. - A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg, valamint a táborok férőhelyeinek kimerüléséig, de legfeljebb március 11-ig állnak fenn. - A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak. - A csoport tagjai osztályos, de december 31-ig 18. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek. Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 3 nap, azaz 2 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szerda reggeli utáni távozással, illetve csütörtök délelőtti érkezéssel és szombat reggeli utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban biztosítja. A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft. Az Erzsébet-tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt. A tábor önrésze kísérőnként 1000 Ft, azaz Egyezer forint. Cím: Kulturális fesztiválok támogatása Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap Határidő: Pályázhat: - jogi személyek, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, - egyéni vállalkozók A pályázat célja: kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat támogatja. Filmes, valamint gasztronómiai fesztiválok megvalósítását célzó pályázatokat a Kollégium ebben a pályázati kiírásban nem támogat.

9 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL január 9. A pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely események költségvetésének kiadásai meghaladják az 5 millió Ft-ot; költségvetési forrásaik között szerepel bevétel. A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a május 1. és április 30. között megvalósuló fesztiválokra lehet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás. Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) számon kaphatnak. További információ: Cím: Civil szervezetek szakmai programjának támogatása - Nemzeti Összetartozás Kollégium / NEA-NO-13-SZ Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határidő: Pályázhat: a. szövetség vagy b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget) A pályázat célja A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. A támogatható tevékenységek A Civil tv. 56 (1) bekezdésében megfogalmazott célokkal azonosulva a Kollégium az alábbi tevékenységeket támogatja: I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. (4) bekezdés szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség); II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása. A támogatási időszak, a támogatás formája Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: június március 31. A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. A pályázattal kapcsolatban további információkat a és a telefonszámokon, a gov.hu címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak. illetve a A NEA - Közösségi Környezet Kollégium is pályázatot ír ki civil szervezetek szakmai programjainak támogatása céljából. NEA KK-13-Sz A pályázat célja A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Pályázók köre Civil szervezetek. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: szövetség vagy alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget) Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezet. A pályázat részletei A támogatható tevékenységek 1. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat); 2. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére); 3. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra). A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: a Közösségi környezet kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen ,- Ft támogatást oszthat szét. A támogatási időszak, a támogatás formája: Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: június március 30

10 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 10. A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történhet. A támogatás mértéke: A kollégium jelen pályázaton nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek támogatásból finanszírozható teljes összege nem éri el az igényelt összeg 2/3 részét. Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját. A pályázat benyújtása Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá a pályázati díj megfizetésével érhető el. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: Beadási határidő: március 25. Cím: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Az NFA-ból - 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből KKV-nál 5200 új munkahely létesíthető, továbbá legalább tízezer már meglévő munkahely megőrzése segíthető. A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható. A pályázat célja: a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása. A vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken. Az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatással. A támogatás mértéke: Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül a kiegészítő támogatásokra is lehet pályázni. Elszámolható költségek: kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő költségek. Benyújtási határidő: április 5-ig. A részletes pályázati felhívás, a vonatkozó feltételek és a kapcsolódó dokumentumok innen letölthetők: hirek ESEMÉNYFIGYELŐ március 14. Szomód Ünnepi megemlékezés - Szomód Község Önkormányzat, Művelődési Ház március 14. Vértessomló Fáklyás felvonulás és emlékműsor, Művelődési Ház március 15. Szomód Lóvasút bejárása Helytörténeti Egyesület március Csákberény Március 15. megemlékezés koszorúzással, ünnepi műsorral Művelődési ház, emlékmű szervező:iskola, önkormányzat március 16. Csákberény Sport és nőnapi bál Művelődési ház szervező: Csákberény SE március :00 A Madarak és Fák napi verseny területi fordulója Csákváron, a Geszner házban - Pro Vértes Nonprofit Zrt március 23. 9:00 Tavaszi nagytakarítás szemétszedési akciónap - Szemétszedés a Vértesi Natúrparkban Geszner ház, Pro Vértes Nonprofit Zrt március 23. Vértessomló Kézműves kuckó, Tojásfestés, tojáskiállítás, Művelődési Ház március Csákberény Tojásgurítás - Kopasz dombok (páskomi dombok) szervező: Nefelejcs Egyesület március 30-án 14 órától Kocs KIKELET Ma van húsvét napja című húsvétváró, tavaszköszöntő program a Tájház udvarán Program: játszóház, tojásfestés, tavaszi gyerekjátékok tanulása, locsolóversek versenye, csiripiszli kóstoló, agyagozás Rossz idő esetén a programokat a Faluházban tartják.

11 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február március 31 - április 01. Vértessomló Húsvét Tojásgurítás - Egyház, Önkormányzat, Tojásgurító, Szabadtéri színpad, Templom április 1. Neszmély Tojásgurító délután Launai Miklós Református Iskola Petőfi S. u. 10. szervező: Kulturális Munkacsoport(KMCS) április 13. Csákberény, Orondpuszta Jótékonysági ovis nap (marhavágás) a tanyán szervező: Óvoda április 20. Csákvár, Vértesi Mini-maraton április 20. Csákvár, dr. Csányi László kórustalálkozó és emlékünnepség Gróf Esterházy Móric Általános Iskola tornaterme, Vértes Múzeum április Mór, Szent György heti vigasságok Lamberg-kastély szervező: Móri TDM április 27. Csákberény Rétes fesztivál, Pálinkaverseny, Májusfaállítás, este bál Művelődési ház, Merán park szervező: Nefelejcs Egyesület, Polgárőrség, Tűzoltóság A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság márciusi programjai Jávorka S. Mezőgazd. Szakközépisk. (Tata, Új út 19.) Magyarok kisebbségben a XX. században történelem III. 04. Prága és Budapest közt. A szlovenszkói magyarok az első Csehszlovák Köztársaságban, Előadó: Dr. Szarka László, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont III. 18. A Beneš-dekrétumoktól Csehszlovákia kettéválásáig. Kisebbségi magyar jogvédelem és érdekérvényesítés, Előadó: Dr. Szarka László, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont III. 25. A közösségépítés kihívásai. Politikai konfliktusok, asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyar társadalom fejlődésében Előadó: Dr. Szarka László, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művelődési Ház (Tata, Váralja u. 4.) Egészségünkért III. 06. Mozgáskultúránk és az időskor Előadó: dr. Kiss Zsuzsanna házi orvos, Baj III. 20. Hol tart az orvostudomány a XXI. század elején? Előadó: dr. Cseh Tamás háziorvos, Tata Tatai Református Gimnázium (Tata, Kossuth tér 11.) Vallástörténet V. III. 07. Loyolai Szent Ignác rendje és a szerzetesség új formája a kongregációk Előadó: dr. Forgó András adjunktus, Pázmány P. KE, Piliscsaba III. 21. A piarista rend története Magyarországon Előadó: Koltai András levéltáros, Piarista Rend Magyar Tartománya Képzőművészek Tatán ( ) III. 5. Hessky Iván ( ) akvarellista, a tatai piarista gimnázium volt tanára Előadó: Kövesdi Mónika művészettörténész, Kuny D. Múzeum, Tata III. 19. Juszkó Béla ( ) a történelmi témájú képek és a lovas ábrázolás mestere Előadó: Kövesdi Mónika művészettörténész, Kuny D. Múzeum, Tata III. 26. Vaszary János ( ) a modern magyar festészet nagy alakja (sírja-síremléke az Almási úti temetőben található) Előadó: Kövesdi Mónika művészettörténész, Kuny D. Múzeum, Tata Menner Bernát Zeneiskola (Fazekas u. 47.) III óra A Magyary Z. Népfőiskolai Társaság közgyűlése

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Az MNVH céljai, feladata és felépítése

Az MNVH céljai, feladata és felépítése Az MNVH céljai, feladata és felépítése MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.) FVM rendelete 36/2010. (XI.30.) VM rendelete Az

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! 2013. december V. évf. 12. szám ünnepi kiadás Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! Egyesületi hírek Döntés a 2013-ban benyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

Az MNVH céljai, feladata és felépítése. Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens

Az MNVH céljai, feladata és felépítése. Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens Az MNVH céljai, feladata és felépítése Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz

Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Maros-völgyi LEADER Egyesület Praktikus tanácsok LEADER pályázatokhoz Makó, Korona Üzleti és Szolgáltató Központ Széchenyi tér 10. www.marosvolgy.hu 06/62-510-264 - Elektronikus benyújtás - Nincs papír

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz 1. A NAKVI feladatairól 2. Tanyafejlesztési

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai

A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai Készítette: Palik Zoltán 1. Működési pályázatok 2. Szakmai pályázatok 3. Egységes gyakorlatok MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATOK Működési pályázatok: cél, támogatási

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 2014 2020 TERVEZÉS VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 A 2007 2013 as programozási időszak lejártával megkezdődik a felkészülés a 2014 2020 as programra. Ennek első lépéseként a program Irányító Hatósága (a Vidékfejlesztési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/06. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól E L Ő T E R J E S Z T É S - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének 2015. évben elvégzett feladatairól Előterjesztő: Dr. Péter Csaba, elnök Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület. Zirc, 2011. szeptember 26.

Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület. Zirc, 2011. szeptember 26. Tájékoztató fórum A BAKONYÉRT Egyesület Zirc, 2011. szeptember 26. Leader pályázat benyújtásához mindenképpen ismerni kell a jogszabályi hátteret: - 76/2011 (VII.29.) VM rendelet - 23/2011 (IV.17) FVM

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Napirend: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL/2014/2 MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE HELYSZÍN:

HÍRLEVÉL/2014/2 MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE HELYSZÍN: MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nevében 2014. MÁRCIUS 11-ÉN, KEDDEN 17.30-KOR TARTANDÓ LEADER ÜNNEP A VELENCEI-TÓNÁL, PARTNER TALÁLKOZÓ CÍMŰ RENDEZVÉNYÜNKRE

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben