Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztató fórumok Kecskéden és Kocson

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztató fórumok Kecskéden és Kocson"

Átírás

1 2013. február - V. évf. 2. szám Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztató fórumok Kecskéden és Kocson A Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete minden kifizetési kérelem benyújtási időszak elején tájékoztató fórumot tart a nyertes pályázók számára annak érdekében, hogy projektjeik megvalósítása sikeres legyen, a támogatott projektek megvalósítása során a lehető leghatékonyabban hívhassák le a támogatásokat, a pénzügyi elszámolások megfelelő módon előkészítettek legyenek és visszafizetési kötelezettség nélkül zárhassák le beruházásaikat január 31-én Kecskéden a Művelődési Házban a LEADER program nyerteseinek, február 7-én a kocsi Faluházban a évben a Darányi Ignác Terv III. tengely (Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése) keretében támogatásban részesült szervezetek számára Pál Melinda és Schamberger Dóra adott felvilágosítást az érdeklődők számára. Pál Melinda felhívta a figyelem, hogy jelentős változásokat hozott a 23/2007-es FVM rendelet módosítása, amelynek értelmében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani től évente február 1- május 31., valamint augusztus 1- december 31. között. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban több kérelem is benyújtható, ha a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előerjesztésével egyidejűleg visszavonja. Egy ügyfél ugyanazon támogatási határozattal kapcsolatban egy naptári évben két alkalommal nyújthat be kifizetési kérelmet. Kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetőség. A hiánypótlás papír alapon történik. Ismertetésre került a kifizetési kérelem csomag két fő része is, amelyek az elektronikus felületen az adatlap, valamint a kötelező mellékletek. Schamberger Dóra az MVH felületén mutatta meg a meghatalmazás készítését, majd pedig a kérelem készítését is. Az ügyfélkapus belépéstől kezdve végiglépegetve került kivetítésre az elektronikus elszámolás benyújtásának eljárása. A munkaszervezet továbbra is szívesen ad tájékoztatást a kifizetési kérelmekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekről. A támogatásban részesültek telefonon és ben is kérhetnek segítséget.

2 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 2. A Vidéki örökség megőrzése és a Falumegújítás jogcímek november 30-ig volt lehetősége az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és egyházaknak támogatási kérelmet benyújtani az illetékes LEADER HACS-okhoz. A Vértes-Gerecse Közösséghez összesen 82db kérelem érkezett be a két jogcímben, mely abszolút rekordnak számít a Közép-Dunántúli régióban. A kérelmek először az iktatás, szkennelés, rögzítés folyamaton mentek keresztül, majd következett az alapjogosultsági vizsgálat. Ez a vizsgálat olyan részletes, hogy az ügyintézők a kérelmet teljes egészében ellenőrzik, minden kötelezően csatolandó dokumentum megtalálható-e a pályázatban, és azok tartalmilag is megfelelnek-e. A folyamat során a Vidéki örökségben 4, míg a Falumegújításban 3 kérelmet kellett elutasítaniuk az ügyintézőknek. A bent maradó 73 kérelem esetében folytatódott az A1, vagyis a teljes adminisztratív ellenőrzés és előzetes helyszíni szemlék lebonyolítása. Hiánypótlásokat is ki kellett küldeni több esetben, de ezek elsősorban ellentmondások feloldására, adategyeztetésekre vonatkoztak, hiszen új dokumentumot csatolni már nem lehetett. A hiánypótlásokat - amennyiben szükséges volt - január végéig küldték ki az ügyintézők, A befogadó leveleket március első felében kapják kézhez a pályázók, mely azt jelenti, hogy kérelmük formailag és tartalmilag megfelelő volt, és saját felelősségre a beruházást megkezdhetik. A döntésre viszont még várni kell, amelyre várhatóan május végén kerül sor, a támogatási határozatokat pedig júniusban vehetik kezükbe a nyertesek. Előkészületek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a LEADER Terv átdolgozásához Az ÚMVP IV. tengelye - a LEADER Program és 2011 között két alkalommal került eddig meghirdetésre ban újabb támogatási időszak hirdethető meg az ügyfelek számára. A második megnyitást megelőzően módosításra került a LEADER program néhány eleme, ez szükségessé tette a vonatkozó rendelet módosítását. A harmadik benyújtási időszak előtt átvizsgálásra került ennek az eljárásnak a hatékonysága, illetve az, hogy ez az eljárás valóban képes-e a helyi döntéshozatalt erősíteni, milyen mértékben segíti elő a HVS LEADER tervében megfogalmazott célok megvalósítását és a források kihelyezését. A LEADER Program végrehajtásával kapcsolatban a as költségvetési időszak végéhez közeledve a következő LEADER rendelet megjelenése előtt a Helyi Akciócsoportok már kaptak instrukciókat, milyen lépéseket kell megtenniük térségükben a HVS felülvizsgálat és a LEADER Terv átdolgozása érdekében. A jelenlegi eljárásban a projektötlet a HVS-ben foglalt konkrét célkitűzéseknek, a célkitűzések elérését szolgáló feltételeknek kell megfeleljen, ezáltal a HACS közvetlenebb módon tudja végrehajtani a projektkiválasztást. Ennek érdekében szeretnénk Tagjainkat, Ügyfeleinket, a településen élő vállalkozókat, civil szervezeteket megkérni, hogy a csatolt Projektötlet adatlap kitöltésével osszák meg velünk fejlesztési céljaik elérése érdekében jelenlegi elképzeléseiket, ötleteiket. A kitölthető Projektötlet adatlap a következő oldalon található

3 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 3. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati űrlapok 1. Projektötlet adatlap Javaslatot tevő adatai Név: Cím: Telefonszám/ cím: Képviselt szervezet (ha a javaslattevő egy szervezet nevében jár el): HACS megnevezése: Vértes-Gerecse Projekt megnevezése: Projekt rövid leírása (max. 500 karakter) (támogatni kívánt tevékenység leírása, a projekt indokoltsága a helyi igények alapján, támogatásban részesülők köre,) Projekt becsült forrásigénye (ezer Ft) Helyszín: Dátum: Az adatlapot az alábbi címre szíveskedjenek eljuttatni: Levelezési cím: Vértes-Gerecse Közösség 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13. tel.: 34/ További információ:

4 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 4. FELHÍVÁS - MÉDIAISMERETI TRÉNING A Vértes-Gerecse Munkaszervezet tagjai és a településeken helyi TV/újság készítői részére - a Vértes-Gerecse Közösség célkitűzéseire alapozva - valósul meg továbbképzés annak érdekében, hogy az érintettek tudatosabban, még felkészültebben, egységes szemlélettel tekintsék át a média területeit, és szerezzenek jártasságot a filmezés világában, önálló munkavégzéshez megfelelő ismeret birtokába jussanak. A munkaszervezet tagjain túl civil kívülálló érdeklődők is bekapcsolódhatnak a képzésbe. A képzés célja, megvalósítása Az élet különböző területein dolgozó személyek új kompetenciát szerezzenek az újságírás, operatőri szakma, vágás területén, a készített nyersanyagokat feldolgozzák, tv képessé tegyék. E cél - törekvés - megvalósításához a visszacsatolásos tréning adja a megfelelő keretet, amely biztosítja az elméleti ismeretek megerősítését és gyakorlati alkalmazását egyaránt. A program a továbbképzés tartalmát és módszereit tartalmazza spirálisan egymásra építve, a továbbképzési folyamatban az elmélet feldolgozását, e tevékenységhez szükséges gyakorlati kiegészítő feladatmegoldással. A továbbképzés 5 nap időtartamú. 1 modul 5 óra. A továbbképzési csoport létszáma 8-10 fő. A képzés gyakorlati része korlátozott létszámban, illetve feltételekkel vehető csak igénybe, mivel a technikai háttér biztosítását csak 8 fő részére tudjuk megoldani. Viszont az elméleti részeken történő részvétel lehetősége adott, illetve a gyakorlati elemeket a résztvevők saját eszközzel (kamera, stb.) tudják végezni. A képzést olyan szakemberek tartják, akik maguk is rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal. A képzési helyszín mellett külső helyszíneket is igénybe veszünk élő forgatás és stúdiólátogatás céljából saját és más márkájú eszközökkel gyakorolva. A képzést befejező személy megismeri a közösségi televízió és rádióműsor készítés teljes vertikumát, képes lesz önállóan szerkesztett hang és video anyagot készíteni. A képzés végére rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek birtokában szabályosan és sokoldalúan tudja a közösségi tévézés adta lehetőségeket kihasználni. A képzésben alkalmazott módszerek Az egyes témakörök feldolgozása frontális, munkáltató jellegűek, vagyis az ismereteken túl feladatokat is tartalmaznak, amelyek megoldása fontos a továbbképzés sikere érdekében. Az a célunk, hogy minden elméleti ismeret a résztvevőknek szóljon, s így alkalmazásképes legyen, ezért fontos a kérdések, problémák, vitatémák felvetése, a képzésben résztvevők igényeinek figyelembe vétele. A tréning során a reális médiaismeret kialakítása fontos, hisz a résztvevők képzés utáni munkája az elkészített anyagok a nyilvánosság számára készülnek. A képzés végére elkészül egy-egy hang és képanyag, amely résztvevők vizsgamunkájának felel meg. A képzés zárónapján a résztvevők oklevelet kapnak, valamint 1-1 példányt a vizsgamunkájukból. TEMATIKA - 5 alkalommal 5-5 órás modulokban 1. modul: Technikai háttér (tervezett időpont, helyszín: án 13 órától Baj, IKSZT) - A megfelelő eszközpark megismerése, jártasság szerzés a napi használatban. - Eszközhasználat (kamera, állvány, mikrofon, mikroport, plánok, svenk, khran, fahrt) gyakorlása saját és más típusú eszközökkel. Elméleti és gyakorlati feldolgozás. Otthoni feladat az eszközhasználat gyakorlása. 2. modul: Sajtótörténet média ismeret (tervezett időpont, helyszín: én 13 órától Baj, IKSZT - A két modul között eltelt időben az egyéni felvételek megtekintése, konzultáció a hibákról, tapasztalatokról. - Elméleti témakörök feldolgozása. A kommunikáció alapjai, sajtójog, média, médiumok fogalommagyarázat. - Műfajismeret: cikk, interjú, riport, műfaji besorolás. - Az írott sajtó, a rádiózás, helyi TV, közösségi TV A modul gyakorlata: interjúkészítés. Otthoni feladat az interjúzás gyakorlása. 3. modul: Technikai ismeretek a gyakorlatban (tervezett időpont: május. pontos helyszín és időpont még kiválasztás alatt) Az első két modulban elsajátított ismeretek forgatási helyszínen történő begyakorlása. A modul gyakorlata: Rendezvényen interjúkészítés, filmfelvétel az eseményekről. 4. modul: Vágás, szerkesztés (tervezett időpont, helyszín: án 13 órától Mór, TV stúdió) - A 3. modulban elkészített nyersanyag feldolgozása, szerkesztése. - Feldolgozásra kerülő témakörök: forgatókönyv,szkript, vágás, effektek. Elméleti és gyakorlati feldolgozás. 5. modul: archiválás, sokszorosítás, közzététel, terjesztés, honlapokon történő elhelyezés (tervezett időpont, helyszín: án 13 órától Baj, IKSZT) - Fényképek, régi dokumentumok, régi hang és képanyagok archiválási módszerei. - Az elkészített műsoranyagok terjesztése: jogi ismeretek, technikai feltételek, közzététel szabályai, lehetőségei. Elméleti és gyakorlati feldolgozás. A modul gyakorlata: régi fotó archiválása, az elkészült video anyag DVD-re másolása, elhelyezése az Interneten. Zárás: az elkészített vizsgamunkák értékelése. Oklevélosztás.

5 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 5. Elindult a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás! Február 13-tól kezdődően egy hónap áll az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek rendelkezésére, hogy teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgáltatás kiterjed minden meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé. Az E-monitoring benyújtása összesen 25 ezer ügyfelet érint. A tavalyi évhez hasonlóan a monitoring adatszolgáltatás egyszerűsítésnek köszönhetően néhány jogcímre nem vonatkozik az adatszolgáltatás, mert az adatok más forrásból rendelkezésre állnak. Az érintett jogcímek részletes listáját az MVH Közleménye tartalmazza. Új jogcímmel bővült ugyanakkor az adatszolgáltatásra kötelezettek köre: idén a GAZDANet Programhoz nyújtott támogatások felhasználóitól is várunk információkat. A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a oldalon az Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat. Az adatszolgáltatás elvégezhető technikai közreműködő vagy meghatalmazott útján is, kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes. Abban az esetben, ha valaki elveszítette vagy elfelejtette, a G946" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról is. A monitoring adatszolgáltatás kitöltését útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH honlapjáról szintén letölthetők. A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását megelőzőn öt nappal előbb postára kell adni. A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget. Tájékoztatjuk nyertes pályázóinkat, hogy megjelent a 41/2013. (II.12.) MVH Közlemény, melyek szabályozzák az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó szabályokat. A Közlemény kimondja, hogy nem kell monitoring adatszolgáltatást teljesíteni az alábbi jogcímek esetében, tekintettel arra, hogy a szükséges adatok a támogatási és a kifizetési kérelemben rendelkezésre állnak: - Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése - LEADER - Turisztikai tevékenységek ösztönzése A rendelet továbbra is kimondja, hogy monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek azok a szervezetek, akik az alábbi jogcímekben nyertek el támogatást: - Falumegújítás és -fejlesztés - Vidéki örökség megőrzése - IKSZT - tanyabusz Az adatszolgáltatási kötelezettséget február 13-március 12. között kell megtenni az MVH (www.mvh.gov.hu) weboldalon keresztül, elektronikus úton, ügyfélkapu segítségével. A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatban kérdéseiket feltehetik a munkaszervezet dolgozóinak is. Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk telefonos elérhetősége megváltozott, az alábbi számon kereshetik munkatársainkat: 34/ Régiós értekezlet Csolnokon február 25-én Csolnokon üléseztek a közép-dunántúli régió akciócsoportjai. Tafferner József, Csolnok polgármesterének és Bérces József, a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület elnökének köszöntötte a megjelenteket. A Vidékfejlesztési Minisztériumból Illés Viktória és Arnóczy Rozália voltak jelen, akik a megjelenő LEADER rendelettel kapcsolatban mondták el tájékoztatójukat. A LEADER programnál az egyszerűsítésre törekszenek. Ennek érdekében célterületek már nem lesznek. Erősödik a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) szerepe: eddig nem dönthette el, milyen projektekre van szükség, most mindent meg kell fogalmazni a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS). MNVH LEADER szakosztálya is segít a rendelet kialakításában és az eljárásrend megalkotásában. A LEADER-ben továbbra is tartani kell a 45%-os gazdaságfejlesztési arányt. Támogatási kérelmet valószínűleg júniustól lehet majd benyújtani egészen október végéig, illetve forráskimerülésig, azaz folyamatos benyújtás lesz és nem lesz értékelés. Támogatási kérelmet csak az nyújthat be, akinek van a HBB által jóváhagyott projekt javaslata. Jelenleg úgy néz ki, hogy január 31-ig kell beadni az utolsó kifizetési kérelmet, azaz előre láthatóan kb. egy év lesz a megvalósításra. A LEADER program alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk a hírlevél és honlapunk olvasót, valamint az érdeklődőket.

6 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 6. Gerecse Natúrpark névhasználati cím adományozó ünnepség Januárban írták alá a Gerecse Natúrpark alapító okiratát huszonkilenc önkormányzat és húsz civil szervezet összefogásával. A natúrpark névhasználati cím adományozó ünnepségét pedig február 1-én Tatán tartották az Eötvös József Gimnázium patinás dísztermében. A cím használatára jogosító okleveleket dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter adta át a csatlakozó települések és civilek képviselőinek. - Ez a hetedik magyarországi natúrpark, mely jóval szélesebb területet ölel át, mint egy tájvédelmi körzet. Ez óriási lehetőség, hiszen a tájjal kapcsolatos fejlesztéseket, beruházásokat, az értékvédő tevékenységet össze lehet hangolni, és olyan turizmusfejlesztésre kerülhet sor, mely a tájat megkíméli. Sokan, akik az M1-es autópálya mellett elszáguldanak, nem is gondolják, mennyi szépség húzódik meg a környéken nyilatkozta dr. Fazekas Sándor. Tata városa és az Által-ér Szövetség is részese lett a natúrparknak, melynek jelentőségéről Michl József tatai polgármester, a szövetség elnöke beszélt. - Újabb olyan eszköz ez a kezünkben, mellyel az Által-ér völgyét, a Gerecsét, Tatát oly módon is be tudjuk mutatni, mely nem csupán egy természetvédelmi terület, hanem a létrejött szövetség az emberi élet és a környezet lehető legjobb alakítását szolgálja vélekedett Michl József. A natúrpark célja az is, hogy támogatást teremtsen a tájra jellemző helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz, hozzájáruljon a természeti és kulturális értékek, hagyományok megőrzéséhez. Tata nemcsak a Gerecse Natúrpark kapcsán volt érintett az ünnepségen, hanem azért is, mert itt hirdették ki a Magyar Tájdíj pályázat nyerteseit, s az első helyezést Tata városa kapta. Itt nemcsak a természeti szépségeket díjazták, hanem azokat a példaértékű tetteket, melyekkel egy közösség vagy egy szervezet hozzájárult a táj és a táji örökség megóvásához, fejlesztéséhez. Az Által-ér Szövetség pályázott, a programot Musicz László, titkár dolgozta ki. Ez tartalmaztaa Gerecse hegység és az Által-ér völgy ökológiai szemléletű rehabilitációját, a korábban a bányászatáról ismert táj ökoturisztikai értékű fejlesztését. - Ezzel az eredménnyel mi képviselhetjük hazánkat az Európa Tanács Táj Díja évi pályázatán- ismertette Michl József, s bemutatta azt a Tatáról szóló kisfilmet, mely összefoglalja a pályázat tartalmát. forrás:

7 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 7. Megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Február elsején 15 megyében, megkezdték munkájukat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referensei. A referensek fő feladata a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megyei szintű képviselete. Ennek részeként információs pontot működtetnek, Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekben bemutatják a Hálózat aktuális havi tevékenységét, illetve megyei sajtókapcsolatok ápolásával elősegítik annak nyilvánosságát. Kapcsolatot tartanak a hálózati tagokkal, és aktívan hozzájárulnak a tagság bővüléséhez. Megyéjükben támogatják az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítséget nyújtanak a lehetséges partnereknek, szúrópróbaszerűen ellenőrzik a támogatást nyert projektötletek megvalósulását, a megvalósultakról adatbázist készítenek, és jó gyakorlatokat gyűjtenek. Megyei szinten továbbépítik és hálózatosítják az MNVH programjait. Intenzíven tartják a kapcsolatot a Hálózat Tanácsának megyei tagjaival. Régiós szinten, az adott régió többi megyéje referenseinek együttműködésével időről időre összehívják a Tanácsot, amely rendezvényeken segítik a tagokat, hogy bekapcsolódjanak az MNVH programjaiba. Rendszeresen részt vesznek a referensek számára meghirdetett és ajánlott képzéseken, országos szakmai rendezvényeken. Megyei szinten támogatják a vidékfejlesztési tervezést, különös tekintettel a as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozólag, és elősegítik a rendezvényeken való részvételt a vidékfejlesztés szereplői számára. Komárom-Esztergom megyében Mocsi Ádám (Természetvédelmi mérnök; Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület elnökségi tagja) került kiválasztásra. Az ő programját olvashatjuk a fentebb leírtak mellett. A megyei MNVH információs központ irodáját Tatán kívánom működtetni egy civil szervezeteket fogadó irodaházban. Tata város Komárom-Esztergom megye központjában fekszik ez által a távolabbi településeken élők is könnyű szerrel megközelíthetik a már egyébként is ismert irodát. A tartó munkaprogramomban széleskörű figyelem felhívási tevékenységet kívánok folytatni a magyar vidékről alkotott pozitív megítélés erősítése érdekében. Különböző rendezvényeken és fórumokon kívánom népszerűsíteni és bemutatni az MNVH tevékenységét és programjait. Részt kívánok venni a referensek számára meghirdetett és ajánlott képzéseken, országos szakmai rendezvényeken, tapasztalatcseréken, valamint minden releváns rendezvényen, ily módon is népszerűsíteni a programot. Ezáltal saját magamat is fejleszthetem, valamint információval is szolgálhatok szolgáltathatok az érdeklődő partnereknek. Együttműködés-építést kívánok végrehajtani, ami által a különböző szférák és szervezetek megismerhetik egymás. Így kölcsönös támogatásban és együttműködési programokban vehetnek részt a szereplők. A térségen belüli kohézió így erősödhet és a szinergikus hatás növekedhet. További feladatok és célok: adatbázis létrehozása/karbantartása, regisztrációs folyamat ismertetése, segítése, közvetlen információnyújtás az MNVH programjairól. A tevékenységükben a vidékfejlesztéshez kiemelten kapcsolódó önkormányzatok, civil- és nonprofit szervezetek, intézmények és vállalkozások megismerése, kapcsolatfelvétel és konkrét együttműködések generálása a szervezetek között. A munkaprogram részét képezi a megyei vidékfejlesztéshez kapcsolódó szervezetek (összes szférából) együttműködésének generálása, amit előtte egy adatbázis készítés előz meg. Itt össze kívánom gyűjteni az összes megyei releváns szervezet (civil, önkormányzat, vállalkozás, oktatási intézmény, állami intézmény hatóságok) adatát és egy rendezett információ halmazba integrálni. A munkaprogram következő (állandó jellegű folyamatos) része, illetve feladatai: - A megyei MNVH információs központ irodájában a vidékfejlesztési projektötletek megvalósulásának folyamat-támogatását biztosítanám, ami a megyei pályázók partnerek munkáját jelentősen megkönnyítené. - A Vidékfejlesztők és Tervezők Hálózati Együttműködése program kistérségi párbeszéd-fórumainak megszervezését kívánom elvégezni (valamennyi kistérségben, a központilag kidolgozott módszertan szerint), közre kívánok működni a regionális tervezői munkacsoport munkájában, beszámolni az eredményekről, a kapcsolt információs felületeket gondozni, részt venni a as tervezéssel kapcsolatos szakmai eseményeken, valamint tervezési folyamatot segítő javaslatokat megfogalmazni. - A MNVH Tanácsa megyei tagjaival való intenzív kapcsolattartást kívánok folytatni, az MNVH programjaiba történő bekapcsolódásuk segítése végett. A tanács tagjaival régiós szinten rendszeresen (2-3 havonta történő) össze kívánom hívni (3 megyei referens kooperációjával) amely biztosíthatja a tanácstagok munkájának szervesülését. - Nemzeti Vidékstratégiában foglalt feladatokhoz kapcsolódó szakmai eszmecserék, képzések, helyi tervezési fórumok és fejlesztési műhelyviták lebonyolítása. - A Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt vidékfejlesztési programjainak támogatása, szakmai-tudományos alapú figyelemmel kísérése. - Részvétel az Európai Vidékfejlesztési Hálózat munkájában. Megyei Vidékfejlesztési Információs Pont - Komárom Esztergom megye - Helyi információ: Központi információ: Mocsi Ádám NAKVI 2890 Tata, Erzsébet tér Budapest Park u / /

8 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL február 8. Megkezdődött a megye területfejlesztési terveinek készítése PÁLYÁZATFIGYELŐ január 1-jétől a megyei önkormányzat feladatai jelentősen átalakultak, intézmény fenntartási kötelezettségei megszűntek. Helyette átvette a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok szerepkörét, és mint közigazgatási középszint, összekötő szerepet tölt be a kormányzat és a települések között a terület- és vidékfejlesztésben. Feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében érdekelt államigazgatási szervekkel. A fejlesztéseket végző gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok mellett a megyei önkormányzat is a megvalósítók sorába kíván lépni, olyan komplex területi programok kidolgozásával és menedzselésével, amelyek a megye nagyobb térségeinek fejlődéséhez adnak lendületet. Az önkormányzat 2012-ben megkezdte az Európai Unió következő költségvetési ciklusához igazodó, közötti területfejlesztési időszakra történő felkészülést. Ennek tervi megalapozását szolgálja az új megyei területfejlesztési koncepció megalkotása, amely arra hivatott, hogy a megye térségeinek fejlesztéséhez szükséges tervezési alapokat lerakja. Kiterjed a megye társadalmi, gazdasági és környezeti, területi alrendszereire, beleértve a vidéki térségekkel kapcsolatos témaköröket is. Ahhoz hogy a teljes kép kirajzolódjon és a térségi jelentőségű, több települést érintő fejlesztési elképzelések a lehető legszélesebb körben felmérésre és integrálásra kerüljenek, elengedhetetlen a területfejlesztésben érdekeltek és érintettek bevonása. E társadalmasítási folyamat módszertani, szervezeti kereteit rögzíti a megyei közgyűlés által készíttetett és elfogadott Partnerségi Terv, amely a teljes tervezési folyamatot leköveti. A munka első fázisaként elkészült a koncepció Helyzetfeltáró-előkészítő munkarésze, amelyet Komárom-Esztergom Megye Önkormányzat 133/2012 (XI.29.) sz. határozatával elfogadott. Elfogadott dokumentumok: - KEM Partnerségi Terv - KEM Helyzetfeltárás - KEM Helyzetfeltárás rövidített változata - KEM Helyzetfeltárás vezetői összefoglalója - KEM Helyzetfeltárás mellékletei A helyzetértékeléshez kapcsolódóan januárjában elkészült a jövőkép, a fejlesztési irányok specifikus és stratégiai célrendszere, a szóba jöhető prioritások tervezői változata, amelynek egyeztetése február hónapban zajlik különböző, a Partnerségi Tervben szereplő fórumokon. forrás: Cím: Tavaszi kirándulás - táborozás iskolai csoportok számára. Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Határidő: Pályázhat: Alap- és középfokú oktatást nyújtó közoktatási intézmények Táborozási pályázat iskolai csoportok számára Turnusok: május május május május május május május május május június június június június június június június 12. Általános pályázati feltételek: - Pályázni a honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet. - A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg, valamint a táborok férőhelyeinek kimerüléséig, de legfeljebb március 11-ig állnak fenn. - A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak. - A csoport tagjai osztályos, de december 31-ig 18. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek. Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 3 nap, azaz 2 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szerda reggeli utáni távozással, illetve csütörtök délelőtti érkezéssel és szombat reggeli utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban biztosítja. A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft. Az Erzsébet-tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt. A tábor önrésze kísérőnként 1000 Ft, azaz Egyezer forint. Cím: Kulturális fesztiválok támogatása Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap Határidő: Pályázhat: - jogi személyek, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, - egyéni vállalkozók A pályázat célja: kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat támogatja. Filmes, valamint gasztronómiai fesztiválok megvalósítását célzó pályázatokat a Kollégium ebben a pályázati kiírásban nem támogat.

9 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL január 9. A pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely események költségvetésének kiadásai meghaladják az 5 millió Ft-ot; költségvetési forrásaik között szerepel bevétel. A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a május 1. és április 30. között megvalósuló fesztiválokra lehet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás. Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) számon kaphatnak. További információ: Cím: Civil szervezetek szakmai programjának támogatása - Nemzeti Összetartozás Kollégium / NEA-NO-13-SZ Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határidő: Pályázhat: a. szövetség vagy b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget) A pályázat célja A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. A támogatható tevékenységek A Civil tv. 56 (1) bekezdésében megfogalmazott célokkal azonosulva a Kollégium az alábbi tevékenységeket támogatja: I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. (4) bekezdés szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség); II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása. A támogatási időszak, a támogatás formája Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: június március 31. A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. A pályázattal kapcsolatban további információkat a és a telefonszámokon, a gov.hu címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak. illetve a A NEA - Közösségi Környezet Kollégium is pályázatot ír ki civil szervezetek szakmai programjainak támogatása céljából. NEA KK-13-Sz A pályázat célja A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Pályázók köre Civil szervezetek. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: szövetség vagy alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget) Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezet. A pályázat részletei A támogatható tevékenységek 1. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat); 2. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére); 3. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra). A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: a Közösségi környezet kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen ,- Ft támogatást oszthat szét. A támogatási időszak, a támogatás formája: Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: június március 30