Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)"

Átírás

1 Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51. oldal

2 1. Értékteremtés A gazdálkodástudományban ma is alapvető jelentőségű diszciplínák, a marketing, a humán erőforrás menedzsmentje, a vállalti pénzügyek vagy éppen a termelésmenedzsment és a logisztika. A vállalati működésfolyamat alapú megközelítése során az egyes összetartozó tevékenységeket az általuk érintettjeik számára létrehozott érték mentén határozzuk meg Az értékteremtő folyamat erőforrások beszerzése, kezelése és felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztónak, illetve vevőnek értéket állítsunk elő. A termelés nem más, mint az a tevékenység-csoport, mely biztosítja, hogy a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználásával más erőforrásokon tartós változásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre. A logisztikát pedig olyan tevékenységek rendszereként értelmezzük, mely biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és választékban álljanak rendelkezésre. o A logisztikai folyamatot három részre lehet bontani: értékesítés, a termelés ellátása és a beszerzés o Az értékteremtés részfolyamatai: az értékteremtő folyamatok tervezése során döntést kell hozni pl. arról, hogy mi az a termék-illetve szolgáltatásportfolió (- mix), amellyel a vállalat megjelenik a piacon. o Az értékteremtő folyamat kivitelezését befolyásolják azok a közép-és rövid távú tervezési döntések, amelyek a konkrét termelési és logisztikai igények, feladatok meghatározására vonatkoznak Rendelésre gyártáskor a termelési folyamatot a konkrét vevői igények ismeretében indítjuk el. Készletre gyártás esetén a termelés megkezdésekor a vevő konkrét személye még nem ismert, a termelés egy előre jelzett, becsült kereslet alapján indul meg. o Készletre gyártáskor a termelés már a konkrét vevői igény megjelenése előtt lezajlik, a logisztika konkrét kivitelezésének folyamata pedig magában foglalja az előzőekben már említett rendelésfelvételt és feldolgozást, a szállítást, de a készletezési és az ezzel kapcsolatos raktározási folyamatot is. A logisztika konkrét megvalósulási, kivitelezési folyamatát logisztikai vevő kiszolgálási folyamatnak nevezzük. A logisztikai vevő kiszolgálási folyamat a logisztikai rendszer mindhárom alrendszerében értékesítés, termelés ellátása és beszerzés- végbemegy. A termelési folyamat működéséhez szükséges külső inputokat készletre szerzik be és abból történik az ellátás. Ezt, az ellátás biztonságát és folyamatosságát hangsúlyozó működési logikát szokás nyomásos rendszernek nevezni. Ezzel szemben az a működési logikát, amely a termelési és logisztikai rendszer valamennyi konkrét tevékenységének mozgásba lendítését a konkrét megrendelő igényhez köti, s ezzel a működés folyamatossága helyett a konkrét vevői igényekhez való alkalmazkodást helyezi a középpontba, húzásos rendszernek nevezzük. 2 / 51. oldal

3 1.1. Az értékteremtés szervezeti keretei Azt a döntést, amely során meghatározódik, hogy egy konkrét vállalat értékteremtő folyamatának mely elemét szeretné a cég határain belül, s melyeket más vállalt együttműködése révén megvalósítani, a venni, vagy gyártani döntésnek szokás nevezni. Az ellátási lánc értékteremtő folyamatok együtt működő szervezeteken átívelő sorozata, amely vevői igények kielégítésére alkalmas terméket, illetve szolgáltatást hoz létre. A logisztikai szolgáltató vállalat olyan külső szolgáltató, amely a megbízó vállalat logisztikai folyamatát, illetve annak egyes részfolyamatait átvállalja, végzi. 2. A vállalati folyamatok és fejlesztésük alapjai 2.1. A folyamat fogalma A folyamatszemlélet alkalmazása azt jelenti, hogy a vállalatot, mint egymással kapcsolatba álló folyamatok együttesét értelmezzük A folyamatot olyan összetett tevékenységrendszerként értelmezzük, amely erőforrások felhasználásával a folyamat megrendelője számára értéket képviselő outputot állít elő. A vevő érték szempontú megközelítését a vállalti folyamatoknál nemcsak a vállalat külső vevőjének létrehozott értékről beszélünk, de a vállalaton belüli megrendelőknek értéket teremtő tevékenységek is folyamatként értelmezhetők. A támogató jellegű tevékenységeket üzleti értéket teremtő folyamatoknak nevezzük A vállalati folyamatok felépítése A vállalati folyamatrendszer felbontásának és az elemzésre kerülő folyamat részletezettségének mértékét és szintjét mindig az elemzés célja határozza meg. o A folyamatok felbontása történhet a végzett munka fajtája szerint: tervezés és üzleti fejlesztés, irányítás, kutatás-fejlesztés, marketing és értékesítés, elosztás, termelés, beszerzés, szerviz és támogatás A folyamatok felbontásának másik módja a szervezeti határokhoz való viszony alapján: funkcionális és kereszt funkcionális folyamatok. o Azokat a folyamatokat, amelyek teljes egészükben adott funkción belül mennek végbe, funkcionális folyamatoknak, o míg az azokon átívelő folyamatokat kereszt funkcionális folyamatoknak nevezzük. A folyamatokat összetettsége alapján is felbonthatjuk és tipizálhatjuk: legösszetettebb folyamattípus a vállalt teljes folyamat együttesét jelentő ún. vállalati komplex transzformációs folyamat. 3 / 51. oldal

4 A folyamatokat felbonthatjuk jelentőségük szerint: magfolyamatok és támogató folyamatok. Ezek közvetlenül és erőteljesen befolyásolják a vevői érték létrejöttét, jellemző továbbá ezekre a folyamatokra, hogy önmagukban is összetett komplex folyamatrendszerek 2.3. A klasszikus folyamatábrázolás Az anyag és értékáramlás folyamatát nyíllal, az információáramlást szaggatott nyíllal jelöljük A vállalatnál adott, meglévő folyamatok ábrázolásának két alapvető típusa alakult ki: o A fő folyamatelemek feltérképezésére és ábrázolására koncentráló technikák. Típusai a blokkdiagram és az ún. felülről lefelé haladó ábrázolási technika. o A folyamatok részletes ábrázolását célzó technika, a folyamattérkép A folyamatfejlesztés megközelítései A folyamatfejlesztés alapvető feltétele a folyamatfejlesztés céljának megfogalmazása. Ezt követi a fejlesztendő folyamat beazonosítsa, ami magában foglalja a folyamat vevőjének meghatározását, valamin annak az értéknek rögzítését, amit a vevő a folyamat végrehajtásából nyer. A következő lépés a folyamat részletes ábrázolás, majd elemzése. Az elemzés alapján megfogalmazott javaslatok tesztelése, ellenőrzése után kerülhet sor a fejlesztés megvalósítására. A folyamatfejlesztés adott ciklusa a bevezetett változások értékelésével zárul A radikális és az inkrementális folyamatfejlesztés jellemzői a 30%-nál nagyobb teljesítményváltozást eredményező fejlesztés a radikális fejlesztés kategóriájába esik X-engineering a folyamatok újragondolása és átalakítása során nem áll meg a vállalti határoknál, hanem azokon túlnyúlóan, az együttműködő szervezetekkel közösen próbálja meg elérni a teljesítmény erőteljes javítását az inkrementális folyamatfejlesztés esetén a célzott fejlesztés mértéke kisebb a vállalati gyakorlatban a két folyamatfejlesztési típus jól kiegészíti egymást 2.6. A benchmarking a benchmarking nem más, mint bevált gyakorlatok felkutatása és megvalósítása o A kompetitív benchmarking a versenytársak eredményének vizsgálatára fókuszál, o míg a folyamat-benchmarking azokat az eszközöket, megoldásokat keresi, amelyekkel a versenytársak a jobb eredményt elérték. 4 / 51. oldal

5 3. A vállalati folyamatok teljesítménye és összetevői 3.1. A vállalat üzleti folyamatainak átfogó teljesítménye a vevői érték A vállalat komplex üzleti folyamatainak teljesítményét legtágabb értelemben az érintettek számára létrehozott értékkel ragadhatjuk meg. Az érintettek közül kiemelt szerepe van a vevőnek, de ezen kívül még számos érintett van: tulajdonosok, stratégiai partnerek, helyi közösségek, természeti környezet, stb. Vevői érték: az adott termék- és szolgáltatáscsomag észlelt hasznának és észlelt költségének a különbsége tehát akkor keletkezik, ha az észlelt haszon meghaladja az észlelt költséget. Észlelt haszon: a termék- és szolgáltatáscsomag minősége Észlelt költség: a termék- és szolgáltatáscsomag ára és a hozzájutás költségei, valamint a használata során felmerülő egyéb költségek (=életciklus költségek) A vállalat a vevői értéket 3 módon növelheti: o Minőség növelése o Az ár, illetve a létrehozáshoz és használathoz szükséges költségek csökkentése o Az előző kettő észlelt értékének, azaz magának a folyamatnak a befolyásolásával Vevői érték másik felbontásban (itt az észlelt haszon dominál): o Használati érték: a termék azon tulajdonságai, amelyek alkalmassá teszik egy adott igény kielégítésére (pl. cipő mérete, színe, formája) o Helyérték: az igényelt termék a fogyasztónak térben elérhető, ott van, ahol az igényt ki kell elégíteni o Időérték: a termék akkor áll rendelkezésre, amikor a fogyasztói igény ténylegesen felmerül 3.2. A vállalat által létrehozott termék- és szolgáltatáscsomag minősége A minőség ismertetése során külön kell venni, hogy mi a minőségnek az adott termék és/vagy szolgáltatás tervezése során meghatározott tervezett tartalma attól, hogy azt a tervezett tartalmat a mindennapi működés során milyen konkrét színvonalon biztosítja a vállalat. Termékminőséget meghatározó tervezett tartalmi elemek: A termék teljesítményjellemzői (pl. autó végsebessége) A termék esztétikai megjelenése, design-ja (pl. szín, forma) A termék megbízhatósága (pl. autó esetében fontos) A termék élettartama (pl. egy hűtőgép mennyi ideig jó) A termék karbantarthatósága, javíthatósága (pl. porszívó milyen könnyen tisztítható) 5 / 51. oldal

6 Az alábbi paraméterekért a terméktervezés a felelős. A termelés és az azt kísérő logisztikai szolgáltatások már csak azt befolyásolják, hogy milyen konkrét színvonalon biztosítják. Szolgáltatáscsomag minősége: itt is megkülönböztetjük a tervezett tartalmi és konkrét megvalósulásának tényleges színvonalbeli elemeit a logisztikai vevőkiszolgálás folyamatának különös fontos szerepe van (1.fej.), amit a vevőkiszolgálás minőségével jellemezhetünk: o vevőkiszolgálás minőségének tranzakció előtti elemei (vállalat elérhetősége, hozzáférhetősége, információk) o vevőkiszolgálás minőségének tranzakció alatti elemei amik végig kísérik a tranzakciót (rendelési kényelem, szállítási határidő és annak megbízhatósága). Ez egyben a logisztikai vevőkiszolgálási folyamat kiszolgálási színvonala. o vevőkiszolgálás tranzakciót követő elemei (garanciális javítások, pótalkatrészekkel történő ellátás) A logisztikai kiszolgálási színvonal mutatói (az előbbi felsorolásban a 2. pont mutatói) o a termék rendelkezésre állása (a beérkező rendelés hány %-a volt készletről kiszállítható) o készlethiányos állapot gyakorisága (rendelések hány %-ánál volt készlethiány) o rendelési tételnagyság (minimális rendelési mennyiség) o szállítási határidő hossza (rendelésfeladástól kiszállításig) o szállítási határidő megbízhatósága (hány %-ban sikerült betartani az időt) o rugalmasság (kért változások hány %-ának tettek eleget) o sérülések száma (mekkora a sérült termékek aránya) A vevő minőségérzetét nem csak az adott szolgáltatás eredménye (technikai minőség) befolyásolja, hanem az is, hogy milyen volt maga a szolgáltatás nyújtás színvonala (funkcionális minőség), ezért: Kapcsolattartás szolgáltatási színvonala: o a kapcsolattartó, ún. front emberek minősége (nyelvismeret, udvariasság, stb.) o kapcsolattartók problémakezelési minősége o személyes kapcsolatok minősége Vevői elégedettség mutatója: a komplex vevőkiszolgálás teljes folyamatában létrehozott átfogó minőséget mérik, általában az ügyfelek konkrét megkérdezése révén történik (pl. 1-től 5-ig terjedő skálán) 6 / 51. oldal

7 3.3. Adott termék- és szolgáltatáscsomag létrehozásának költsége A megfelelő termék-és szolgáltatáscsomag létrehozása kapcsán felmerülő főbb költségtípusok Termelési költség: egységnyi termék előállításának költsége (anyag, gép, HR költségek) Logisztikai költségek: a létrehozott termék vevőhöz, megrendelőhöz történő eljuttatásának költségei, elemei: o rendelésfelvétel és feldolgozás költségei (rendelés átvétele, rögzítése, továbbítása, kezelése) o szállítási költség (feladási ponttól a vevőhöz történő kiszállítás) o készlettartás költsége (készletek biztosítása, esetleg sérülés vagy avulás költségei) o raktározási költségek (raktár fenntartása, működtetése, valamint a raktáron belüli folyamatok megvalósítása) Másik három költségtípus: o hiányköltség: az adott vevői igény kielégítéséhez szükséges termék, szolgáltatás hiányából fakadó elmaradt haszon o átállítási költség: a folyamatokban használt eszközök egyik termék vagy ügyfél gyártásáról illetve kiszolgálásáról a másikra történő átállításának költsége, 2 fő összetevője: az átállítás ideje alatt felmerülő elmaradt haszon és az átállításkor felmerült kiadások o információs költségek: folyamatokat kísérő információ menedzsment költségei Közvetlen költség: a termék-és szolgáltatáscsomag előállításakor merül fel és az egyes költségviselőkhöz közvetlenül hozzárendelhető Általános költség: közvetlenül nem, csak a meghatározott felosztási kulcsok segítségével rendelhető hozzá az egyes költségviselőkhöz (általában mennyiségarányosan, de az félrevezető lehet, okozati elv alapján történő felosztás jobban tükrözi a helyzetet) A vállalat értékteremtő folyamatainak belső kapcsolatrendszere Az értékteremtő folyamatok fontos eleme a termelési és logisztikai költségek alakulása. Ezek között ún. átváltások (trade-off) vannak, tehát egy konkrét döntés hatására az egyik költségtípus csökkenhet, a másik növekedhet. Ezért fontos, hogy a döntéseket az összes befolyásolt költség figyelembevételével kell meghozni teljes költség koncepció Példák: o raktárak számának csökkentésével csökken a raktározási költség, de nő a szállítási költség o rendelési mennyiség csökkentésével csökken a készlettartás költsége, de nő a rendelés költsége 7 / 51. oldal

8 3.4. Az értékteremtő folyamatok teljesítménye eredmény- és folyamatmutatók Folyamatok teljesítményét két módon javíthatjuk: o a tervezett teljesítményszintet, az ún. normát változtatjuk meg (radikális folyamatfejlesztés eszközeivel valósul meg) o a működés valós teljesítményét, az ún. tényértéket próbáljuk meg növelni, a norma értékéhez közelíteni (inkrementális folyamatfejlesztés eszközeivel valósul meg) Inkrementális folyamatfejlesztés: folyamatok teljesítményét kis lépéseken keresztül javítja, a javítás mértéke a folyamatok teljesítménymutatóin keresztül értelmezhető: o eredménymutató (folyamat végeredményére vonatkozik) o folyamatmutató (folyamat jellemzőire vonatkozik) lehet abszolút mutató (kapacitás, átfutási idő) és relatív mutató (kihasználtság, hatékonyság, termelékenység) Kapacitás: bármely gép, berendezés, létesítmény, személy vagy ezekből álló komplex rendszer teljesítőképessége, melyet megadhatunk statikus (befogadóképesség) vagy dinamikus (kibocsátó-képesség) mértékegységekben. Átfutási idő: az az idő, amit egy termék/megrendelés/vagy fogyasztó a vizsgált folyamatban tölt a folyamatba való belépés pillanatától a kilépés pillanatáig (lehet teljes folyamat vagy részfolyamat ideje is) Vevőkiszolgálási idő: átfutási idők közül kitüntetett, a konkrét megrendelés beérkezésétől a megrendelés teljesítéséig eltelt idő Kihasználtság és hatékonyság: tényadatokat hasonlítják a norma értékéhez mind az input, mind az output oldalon. Termelékenység: tényleges inputfelhasználást viszonyítja a valós teljesítésekhez. 4. A megvalósítás tervezése 4.1. Előrejelzés, illetve válasz alapú működés Válasz alapú működés: az ellátási láncban együttműködő értékteremtő folyamatokat a végső fogyasztói igények ismeretében valósítják meg. Előrejelzés alapú működés: az értékteremtő folyamatok a konkrét igények ismeretének hiányában mennek végbe (gyakori standard fogyasztási cikkeknél, tömegtermékeknél). A várható igények meghatározásának módjai: o hagyományos kereslet-előrejelzés: becslési folyamat, melynek célja az értékesítendő termékek mennyiségének és a vele kapcsolatos tevékenységek időzítésének meghatározása (Delphi módszer, életciklus elemzés, mozgó átlagolás) 8 / 51. oldal

9 o szükséglet-származtatás: számítógéppel végzik, kiindulópontja a konkrét megrendelés vagy azok előrejelzése, az információkra építve és megfelelő metódust alkalmazva jeleznek előre Szétkapcsolási pont: adott ellátási láncban, illetve az ellátási lánc vállalatainak értékteremtő folyamataiban a válasz és az előrejelzés alapú működési módot elválasztó pont. Megmutatja, hogy mely folyamatokat indukálja az ismert fogyasztói igény, és melyek azok, ahol a működés előrejelzés alapján történik Az értékteremtő folyamatok tervezési szintjei Hosszú távú döntések: ezek határozzák meg az alapvető kereteket és feltételeket, amelyek között a vállalati folyamatok végbemennek (beszállítói hálózat, termelési folyamatok, kapacitás, disztribúciós csatorna) Közép és rövid távú döntések: tényleges megvalósítást határozzák meg, döntő szerepe van az erőforrás-elosztás tervezésnek és az anyagszükséglet tervezésnek 4.3. Az elosztási erőforrás-tervezési rendszer (DRP) 2 féle elosztás: o közvetlen (centralizált) elosztás: az árut az igényelt határidőre egy központi raktárból közvetlenül a fogyasztóhoz szállítják ki o közvetett elosztás: ilyenkor meg kell határozni az elosztás vertikális struktúráját (az elosztási rendszerben szereplő raktári szintek számát) és dönteni kell a horizontális struktúráról (egyes szinteken szereplő raktárak, készletezési pontok számáról). Ez a módszer csökkenti a szállítási költségeket, de növeli a raktározási és készletezési költségeket. Elosztási erőforrás-tervezési rendszer: többszintű, közvetett elosztásnál alkalmazható szükséglet-meghatározási, szükséglet-származtatási módszer. Kiindulópontja: vállalat külső megrendelőjének adott termék iránti kereslete, ha az pontosan nem ismert, akkor az elosztási rendszer többi szereplőjének igényeiből származtatja. A szükséglet-származtatáshoz szükséges információk: o forrás-célállomás háló felépítése (egy adott rendszer struktúráját az elosztási struktúrában szereplő raktárszintek számát, az egyes szinteken lévő raktárak számát, és a közöttük fennálló ellátási kötelezettséget- mutatja meg) o egyes raktározási pontokon az adott termékből rendelkezésre álló készlet mennyiségére o a logisztikai vevőkiszolgálási ciklusok átfutási idejére Nettósítás: az aktuális bruttó igényből levonjuk a termékből az adott ponton rendelkezésre álló készlet mennyiségét Időbeli ütemezés: a megrendelés teljesítésének aktuális határidejéből le kell vonni az adott megrendelésért felelős logisztikai vevőkiszolgálási ciklus lebonyolításához szükséges átfutási időt A nettósítással és időbeli ütemezéssel megkapjuk az aktuális bruttó szükségletet. 9 / 51. oldal

10 Pegging tábla: DRP-ben egy adott célállomás bruttó igényének forrásait mutatja tételesen. Használatával nyomon követhető, hogy a célállomáson bekövetkező esetleges zavarok mely forrásoknál milyen problémát okozhatnak. (92.oldaltól kidolgozott példa) 4.4. Anyagszükséglet tervezési rendszer (MPS) Az anyagszükséglet tervezés információs bázisa Termelési vezérprogram (MPS): adott termék időben ütemezett termelési terve, mely rögzíti, hogy a gyár független keresletű termékeire a szükséglettervezés időperiódusa szerinti bontásban mekkora mennyiségekre van kereslet. Függő keresletű termék: a termék iránt jelentkező kereslet kapcsolatban van egy másik termék keresletével. Független keresletű termék: nincs kapcsolatban más termék keresletével (a fogyasztónak értékesített késztermékek, vagy a piaci értékesítésre szánt alkatrészek, részegységek) A termelési vezérprogram a végtermékre vonatkozó igényt adja meg, de nem mond semmit az előállításhoz szükséges anyagokról és félkész termékekről. Ezért szükséges a termelési vezérprogram további lebontása, átdolgozása ún. anyag-szükséglet tervvé. Anyag-szükséglet tervezés (MPR I.): az a tervezési eljárás, amely a függő keresletű termékek iránti igény meghatározását célozza, megadja a szükségletet időben és mennyiségben is azokra az összetevőkre, amelyekre a végtermék előállításához szükség van. Anyagjegyzék: olyan információbázis, mely rögzíti az egyes független keresletű termékekre az egységnyi végtermék előállításához szükséges alapanyagok, részegységek szükséges mennyiségét az előállítási folyamat valamennyi fázisa szerint o ez szövegesen jeleníti meg az információt o terméktervező szakemberek állítják össze o rejtve magába foglalja a gyártási utasításokat is o kapcsolódik hozzá az egyes előállítási műveletek technológiai leírása is (külön dokumentáció) o szolgáltatásoknál ez a folyamat kevésbé kimunkált, általában csak egy folyamatleírás o Nem szöveges megoldások: anyagfa, gyártmányfa, beépülési rajz. (98.oldalon a számítási menet leírása) Nettó szükséglet: az a mennyiség, amelyet le kell gyártani, illetve be kell szerezni az adott anyagból vagy alkatrészből a végtermék legyártásához Előfordul, hogy a pontos kielégítés nem lehetséges valamilyen technológiai (pl. gép kapacitása) vagy költségkorlát (gazdaságosnál jóval kisebb mennyiség beszerzése vagy gyártása) miatt ilyenkor a terméket csak bizonyos nagyságú sorozatokban rendelhetjük meg vagy gyárthatjuk le (kötelező mennyiség) 10 / 51. oldal

11 Átfutási idő: időintervallum, amely a termék gyártására vagy beszerzésére vonatkozó utasítás kiadásától a termék elkészüléséig, beérkezéséig eltelik. Belső gyártásnál benne van az az idő is, amíg a termék várakozik a többi megbízás között, valamint tartalmazza a megmunkálási időt, szállítási és adminisztrációs időt Az anyagszükséglet származtatása Anyagszükséglet-tervezés során szükséges információk: termelési vezérprogram: a független keresletű termék időben és mennyiségileg is rögzített termelési terve anyagjegyzék/gyártmányfa: a független keresletű termékbe, vagy a végtermékbe beépülő alkatrészeket és anyagokat rendszerezi készletnyilvántartás: az alapanyagokból és a részegységekből áll rendelkezésre gyártási és beszerzési átfutási idők Az MRP I. számításainak eredménye a tervezőnek nyújt információt, arról, hogy mikor, melyik alkatrészt, vagy anyagot kell megrendelnie, illetve a gyártó részleg rendelkezésére bocsátania éppen ezért termelési ütemtervként is szolgál Az alkatrészek késztermékbe épülésének szintjei: o első szinten: a végtermék létrehozásához szükséges alkatrészek épülnek be o második szintű: ezek épülnek be az első szintű alkatrészekbe alkotórészként Pegging tábla: az anyagszükséglet-tervezési rendszerben egy adott alkatrész bruttó igényének forrásait mutatja tételesen. Használatával nyomon követhető, hogy az alkatrésszel kapcsolatban bekövetkező esetleges zavarok mely részegységeknél milyen problémát okozhat A táblázatból kiolvasható információk, lehetséges kimutatások Itt le van írva egyenként, hogy a táblázat különböző sorai mit jelentenek tervezett rendelésfeladás : adott időpontban milyen mennyiségű terméket kell a beszállítóktól megrendelni, illetve milyen gyártási megbízásokat kell kiadni. Részletesebben: oldal Az anyagszükséglet tervezés dinamikája Ma már a számítógépek lehetővé teszik, hogy egy-egy esetleg változás miatt újraszámítsunk mindent, azonban lehetséges, hogy ez olyan tételeket is érinteni fog, amelyekre már kiadtuk a megrendeléseket ebben az esetben 2 lehetőségünk van: módosítjuk a már kiadott megrendelést problémás elfogadjuk, hogy nem fogjuk tudni pontosan betartani a terveket sok vállalat befagyasztással védekezik: az aktuális időponttól számítva rövidebb-hosszabb intervallumon belül nem szabad módosítani a termelési vezérprogramot 11 / 51. oldal

12 MRP I. hátrányai: érzékeny a számításnál figyelembevett adatok pontosságára (pl. ha az egyes alkatrészek gyártása több időt vesz igénybe a valóságban, mint a tervezett, akkor jelentős hiányok vagy csúszásos keletkezhetnek) nem veszi figyelembe, hogy az általa generált megrendelések mekkora gyártási kapacitás leterhelését jelentik (vajon lesz-e az adott beszállítónak elegendő kapacitása a rendelések teljesítéséhez megoldás: egyeztetés Ezt a visszacsatolást a rendszer önmaga is képes megtenni: o az egyes megrendelésekhez hozzá kell rendelni a gyártótechnológiát o megadni a kapacitáskorlátokat o a számítógép folyamatosan ütközteti az igényeket a lehetőségekkel o ha az igény meghaladja a lehetőségeket, akkor azt a gép jelzi a tervezőnek, aki dönthet a tervezett megrendelés időbeni ütemezésének megváltoztatásáról o az új, megváltoztatott időzítéssel újraszámol a rendszer az így kialakított anyagszükséglet számítási rendszereket hívjuk zártláncú MRP-nek Zártláncú MRP: Ebben a rendszerben a tervező saját szakmai tapasztalata és a számára meghatározott irányelvek alapján dönt a megrendelések átütemezéséről (szubjektív) Lehetőségek: o átütemezés egy teljesen más időpontra o megrendelés felbontása több megrendelésre egy részt máskorra ütemezni o lehetséges kapacitások igazítása a szükségletekhez (pl. túlóra) A DRP és az MRP I. kapcsolata hasonlóak a szükséglet-származtatás algoritmusában (nettósítás és időbeli ütemezés) végső fogyasztói igényből kiindulva határozza meg a vállalat értékteremtő folyamatának megvalósulása szempontjából fontos igényeket ezeket az igényeket a megrendelések ütemezésével és a megvalósítási folyamatok konkrét szervezésével, irányításával véglegesíti 12 / 51. oldal

13 5. Termelési és szolgáltatási folyamatok 5.1. A termelési folyamatok és a költségek kapcsolata Alapvető fontosságú a tömegszerűség méretgazdaságosság elve = egy bizonyos határon belül a nagyobb mennyiségben létrehozott termék/szolgáltatás alacsonyabb egységköltséget eredményez oka: a termelési eszközökbe befektetett tőke költsége (= a fix költség) független az adott gép kihasználtságától (a pékfiúnak nem kerül kevesebbe a kemence, ha kevesebb kenyeret süt benne) a lehető legnagyobb kihasználtság mellett lesz a legkisebb az egy termékre eső fix költség 5.2. A folyamatok jellegét meghatározó tényezők A termék jellege egy termék egyedi, ha o sajátos, más termékektől eltérő tulajdonságokkal bír és o csak egyet vagy legfeljebb korlátozott darabszámot állítanak elő belőle. o az egyedi termék egyedi tervek alapján készül. egy termék standard, ha o jellemzői alapján nem különböztethető meg a piacon o a versenytársak hasonló termékeitől, azaz minden gyártó rutinszerűen és o tömegesen állítja elő tömegszerűség jellemzői: o Tulajdonságai függetlenek az előállítási helytől, standard o Folyamatosan, jelentős igény merül fel iránta o Szállítható (befolyásol: fizikai méretek, romlandóság, stb.) o Mindennapi fogyasztási cikkek a termékek jellegének szélső pontjai egyedi termék tömegszerű, standard termék A termelési technológia jellege termelési technológia = termékek/szolgáltatások előállítása során alkalmazott o gépek, berendezések, eljárások összességét értjük 13 / 51. oldal

14 termelési technológia terméktechnológia o (pl. egy videókameránál termelési technológia: az alkatrészek előállítása, o összeszerelése de terméktechnológa: ahogy a kamera rögzít egy képet) jellemzői: o bonyolultság mennyire összetett, drága berendezés/eljárás kell ahhoz, hogy a kívánt terméket létrehozzuk egyszerűbb a technológia ha: csak az anyagok formázásáról, darabolásáról van szó bonyolultabb ha már az anyagok szerkezetét, vegyi tulajdonságait kell megváltoztatni (olajfinomítás) és ehhez drága berendezés kell o a technológia bonyolultságát befolyásolja a kiinduló anyag + termékkel szemben támasztott követelmények drága technológia a méret növelésére kényszerít nagy mennyiségnél fix költség többfelé oszlik szét, így nem okoz elviselhetetlenül nagy emelkedést a termék árában a technológiák jellegének szélső pontjai technológiai fókusz termékfókusz A termék létrehozásához szükséges szaktudás a szaktudás is a költségeken keresztül befolyásolja a termelési méretet + meghatározó a szaktudás hozzáférhetősége is ha egy folyamat jelentős szaktudást igényel akkor a résztvevő szakemberek fizetése is magasabb magasabb költségeket eredményez ellenszere: specializáció a bonyolult ismereteket részekre bontják 1-1 dolgozó a tudásnak csak egy részét birtokolja, ez fontosságát csökkenti, ezért bére is alacsonyabb lehet 5.3. Legjellemzőbb folyamattípusok A termékjellemzők bizonyos mértékig meghatározzák a gazdaságosan kihasználható technológiát. Szolgáltatási folyamatok volumen-választék mátrixa (124.oldal/5.5. ábra) Képesség alapú szolgáltatási folyamatok: kisszámú ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, melynek folyamata jelentősen függ a megrendelő igényeitől (pl. tanácsadó szolgáltatás) Kvázi árucikk típusú folyamatok: szabványos a folyamat nem alkalmazkodik a vevő igényeihez, csak az előre meghatározott módon (pl. bank automata, gyorséttermek kiszolgálópultjánál) Egyszerűségükkel jellemezhető szolgáltatások: kevés választási lehetőséget kínálnak fel ügyfeleiknek, nem céloznak meg jelentős létszámú vevőkört, így a szolgáltatás volumene is alacsonyabb marad (pl. kis sörfőzde) 14 / 51. oldal

15 Komplexitással jellemezhető szolgáltatások: sokfajta szolgáltatás, számos vendéget kíván kiszolgálni drága berendezések + jól felkészült dolgozók (pl. legnagyobb vidámparkok világa) Projektgyártás definíció: olyan sajátos egyedi gyártás, ahol a többfunkciós gépeket kell a helyszínre szállítani. termékek: komplexek, előállításuk időigényes, egyediek, sokszínűek, jelentős értékűek berendezések: általános rendeltetésűek (pl. árokásó gép, daru) + erősen specializált gépek, melyek rugalmasan használhatók (pl. metrónál használatos fúrópajzs más projektnél is felhasználható) Egyedi gyártás definíció: egyedi terméket állít elő egyedi tervek alapján, többfunkciós gépeken. A gépek elrendezését jellemzően a gépek funkciója, és nem a termékek áramlási útvonala határozza meg. jellemzői: o A lehetséges termékváltozatok száma nagy o A termékek egységköltsége magas o A termék létrehozásában jelentős szerepet játszik a o dolgozók szakmai tudása meghatározza értékét o Motivált, kiváló tudással rendelkező szakemberek o A gyártási mennyiség növelését külső tényező, vagy o gazdasági megfontolás korlátozza o Általános rendeltetésű gépek, eszközök használata Sorozatgyártás definíció: a termékekből kisebb-nagyobb sorozatokat állít elő részben speciális gépekkel, sokszor a termék áramlási útvonalát követő elrendezésben jellemzői: - o Specializáció (berendezések + dolgozók körében) o Szűkül a termékkör, de a standard termékekből sokkal o többet tud forgalmazni o Kevéssé rugalmas az igények kielégítésében o A dolgozókkal szembeni szakmai elvárások alacsonyabbak fizetésük is alacsonyabb o Legelterjedtebb folyamattípus o Jelentős eltérés a gyártási sorozatok nagyságában (mosógép cipő) 15 / 51. oldal

16 meghatározó: o gyártási technológia, mivel ahhoz mérten vállalhat el munkát a vállalkozó, hogy gépeivel milyen termékeket tud legyártani o termék, hisz néhány berendezés az alapján lett kiválasztva, hogy képes legyen bizonyos terméke valamely gyártási műveletét meggyorsítani Folyamatrendszer definíció: standard termékeket állít elő tömegesen, erősen specializált gépekkel. A gépek elrendezése szigorúan követi a termék előállításának sorrendiségét, közöttük a termék áramlását rendszerint automatikus anyagmozgatás biztosítja jellemzői: - o Nagy terméksorozatok o Cél: minél kisebb ráfordítással, minél nagyobb eredmény költségcsökkentés eszközei: Folyamatipar sorozatméret növelése anyagmozgatás minimalizálása (gépek a gyártási lépések sorrendjének megfelelően helyezkedjenek el szélsőséges, de elterjedt formája: futószalag) olcsó munkaerő a gépek elvégzik a műveletek lényegi részét, legkevesebb szaktudásra van szükség o Példa: személygépkocsi gyártás definíció: A tömegszerűség mellett a termék nem diszkrét volta választja el a többi típustól nem diszkrét termék: a termék egyes egységei nem különíthetőek el egymástól (a termék folytonos, azaz nem megszámolható egységekben keletkezik) o pl. finomított cukor: a gyártási folyamat végén nem megszámlálható módon, egy tömegben jelenik meg a végtermék jellemzői: o Magas fokú specializáció o Drága berendezések, bonyolult eljárások o Alacsony értékű termék, legnagyobb mennyiségben o Zárt rendszer, pontosan meghatározott sorrendiség o A berendezés maga végzi a műveleteket a dolgozók feladata a felügyelet és az üzemképesség fenntartása (nagy a felelősségük) Tömeges testreszabás definíció: az egyedi gyártás és a tömeggyártás előnyeinek ötvözése rugalmas technológiai, szervezeti és folyamatmegoldások révén jellemzői: o Nagyfokú rugalmasság (a különböző termékek gyártása 16 / 51. oldal

17 o közötti szerszámváltást pillanatok alatt megteszi) o Számítógéppel vezérelt o Folyamatszerű működés, melynek eredményeként egyedi o termékek születnek o Jelentős specializáció és gyártási volumen o Alacsonyabb egységköltség szintjei: 1) termék ugyanaz, csak a hozzá kapcsolódó szolgáltatás testreszabott (pl. ruha méretre igazítása) 2) választási lehetőségeket kínálunk a termék egyes jellemzőiben (különböző színek, felszereltség) 3) a termék moduljait a vevői igény alapján szereljük össze (leginkább a számítástechnikai iparban) 4) már a terméktervet is a fogyasztó igényeihez alakítjuk (méretre készülő kerékpár) 5.4. Legjellemzőbb üzemberendezési megoldások Gépelvű hasonló funkciójú berendezéseket egy-egy műhelybe összevonva műhelyek = kompetencia központok : egyfajta műveletet képesek csak ellátni, de azt maradéktalanul az egyes műhelyeket elkülönítve találjuk meg a feladatok sorrendje az egyes termékektől függ változó a termékek az egyes műhelyek között vándorolva készülnek el cél: a megrendelések elfogadható időben és költségekkel való teljesítése jelentős költségtényező: o szakemberek munkabére o termékek mozgatásához és köztes tárolásához o kapcsolható költségek felszabdalja a gyártási folyamatot átfutási idő, szállítási távolság és a termelésközi készletek mennyiségének növekedéséhez vezet hosszabb termelési átfutási idő változó minőség kevésbé átlátható rendszer rugalmasabban képes kezelni a vevői igényeket egyedi gyártásnál és sorozatgyártásnál + kis és közepes sorozatokra haszn. szolgáltatásoknál: pl. étterem, kórházi sebészet (az emberek sorban érkeznek, mégsem biztos, hogy az távozik először aki először jött) 17 / 51. oldal

18 Termékelvű a termék gyártásához szükséges technológiákat a gyártási lépések sorrendjének megfelelően egymás után, lehetőleg közel helyezik el cél: az alacsony ciklusidő és a magas kihasználtság nagy volumen és nagy sorozatok biztosítja az átfutási idő, szállítási távolság és a termelésközi készletek mennyiségének alacsonyan tartását kényesebb a vevői igények változására új termék gyártásához új berendezés felállítására lehet szükség folyamatrendszer és a folyamatipar esetében alkalmazzák szolgáltatásoknál: pl. gyorséttermi kiszolgálás (legkevesebb a felesleges mozgás, a rendelt termék alapján folyik az elkészítési folyamat) 5.5. Folyamatok indítása Azok a tevékenységek, amelyek az anyagszükséglet tervezés alapján a konkrét termelési folyamat beindításához kellenek. 3 féle: o sorozatnagyság megtervezése o termelésütemezés o termelési logisztika folyamatainak üzemezése Sorozatnagyság meghatározása Sorozat mérete = hány egyforma terméket gyártunk le adott gyártási eljárással, mielőtt áttérnénk egy másik termékre hatással van a termelés eredményességére összefügg a termelési rendszer teljesítményével és költségszerkezetével. o kis sorozat: rugalmasság a vevő számára, és a lehető legkisebb átfutási idő o nagy sorozat: méretgazdaságosság miatt alacsony költségek A köztes sorozatnagyságot a vevői igény határozza meg: ha kisebb alkuerővel bír=nagyobb sorozat, ha érdekérvényesítő képessége jelentős=kisebb sorozat Termelésütemezés Ütemezés = egy bizonyos (termelési) rendszer adott elemén az arra kiosztott feladatok elvégzése sorrendjének meghatározása. Befolyásolja: o az erőforrások korlátos kapacitása (gépek, emberek) o a feladat határideje, szükséges anyagok o készletek alakulása Módjai: o statikus ütemezés: adott pillanatban ismert rendeléseket állítjuk sorba, a később érkezőkkel ezek befejezéséig nem foglalkozunk o dinamikus ütemezés: minden új feladat/rendelés érkezése után újragondoljuk a sorrendet 18 / 51. oldal

19 Lehetséges céljai: fontosságuk a termelés jellegétől függ o átlagos átfutási idő minimalizálása o kihasználtság maximalizálása o termelésközi- vagy az összkészlet minimalizálása o késések (késő feladatok száma vagy átlagos késés) minimalizálása Szabályai = végiggondolt, bizonyos célokat szolgáló elvek, vagy körülményekből kialakult szokások o LIFO = last in first out: a legutoljára beérkező rendelés készül el elsőként. Általában fizikai termékek megmunkálásánál. pl: áruházi polcfeltöltés: mindig előrerakják az új árut o FIFO = first in first out: érkezési sorrend figyelembe vételével a legelőször belépett feladatot végzik el. Fontos: romlandó áruknál, szolgáltatásnál pl: első ügyfél legyen először kiszolgálva o SOT = shortest operation time: a legrövidebb megmunkálási idővel rendelkező feladatot végezzük el először. Előny: átláthatóbb a helyzet, mivel hamar megszabadulunk pár feladattól, de hátrányos annak a hosszabb műveleti idejű terméknek o EDD = earliest due date: a legkorábbi határidőhöz kapcsolódó terméket/vevőt vesszük előre. Függ az ügyfél késéstűrésétől. o CR = critical ratio: a határidőig még hátralévő idő és a feladat elvégzéséhez szükséges idő hányadosa legrosszabb arányú feladatok kerülnek előre, majd új számítás o Moore algoritmus: célja a késő feladatok számának minimalizálása. A már mindenképpen késő feladatot hátrasorolja, és így van kapacitás a még időben lévő feladat elvégzéséhez. Ütemezés kétgépes rendszerek esetén o Kétgépes rendszer = egy terméken kell kötött sorrendben két műveletet két gépen elvégezni, és több ilyen termék fut a rendszeren. Alkalmazhatóak az előbbi szabályok is. o Johnson szabály: feladatok teljes végrehajtási idejét minimalizálja a termékek műveleti idejének meghatározása a két gépre külön-külön, táblázatba foglalva a legrövidebb idejű művelet kiválasztása: ha ezt az 1. gépen kell elvégezni, a művelethez tartozó termék előrekerül, ha a 2.-on, akkor hátra a már besorolt terméket mindig elhagyva a 2. lépést ismételjük, amíg elfogynak a termékek (5.5.3 A termelési logisztika folyamatainak ütemezése: lásd 9. fejezet, itt nem írnak róla) 19 / 51. oldal

20 6. Rendelésfeldolgozás 6.1. A rendelésfeldolgozás definíciója és tevékenységei DEF: a logisztikai vevőkiszolgálás azon részei, amik a vevői igény megjelenését követően, de a tényleges kivitelezést megelőzően mennek végbe. (a váll-i logisztika mind3 alrendszere közül az értékesítési logisztikában a legkomplexebb, a külső vevővel) 6.1 ábra: konkrét tevékenységei: ügyfélkapcsolatok kezelése; vevői rendelés fogadása és visszaigazolása; vevői rendelés rögzítése és továbbítása; teljesítésigazolás fogadása és kezelése A rendelés-feldolgozás lépései és jellemzői Ügyfélkapcsolatok kezelése: a rendelés-feldolgozás valamennyi lépése során, és azokat követően is zajlik. Megbeszélik a vevővel valamennyi konkrét és potenciális megrendelésével kapcsolatos kérdéseit és problémáit, szervezeten belüli kommunikációt folytatnak a megoldás érdekében közvetlenül erősen befolyásolja a vevői értéket és a vevő véleményét Vevői rendelés fogadása és visszaigazolása: módjai: írásban (hagyományosan), telefonon; számítógépes kommunikációs megoldásokkal előnyös, mert: gyors és pontos, a vevőszolgálat pedig azonnal láthatja, hogy a megrendelés kiszolgálható-e raktárról, és ennek tudatában állapodhat meg a teljesítésről a megrendelővel. Vevői rendelés rögzítése és továbbítása: a fogadás után rögzítésre kerülnek (papíron v számítógépen) a rendelés paraméterei (= megnevezés, mennyiség, ár, határidő, megrendelő adatai ) a kiszolgálási folyamat további lépései ezen információk alapján határozhatók meg (pl: kommissiózás) Teljesítésigazolás fogadása és kezelése: a rendelésteljesítést követően (ahol nem a vevőszolgálat, hanem a raktár játssza a fő szerepet) a vevői igény tényleges kielégítéséről szóló dokumentumok kezelése tartozik ide. Ezen dokumentumok alapján kerül sor a számlázásra A vevői megrendelés útja egy konkrét rendelésfeldolgozási folyamat 6.2 ábra alapján problémák a megrendeléskor: hiányzó adatok; kevesebbet rendel, mint a min rendelés lehet ezek kezelésekor a vevőszolgálatnak és a váll egyéb részlegeinek együtt kell működniük: ebben segíthet a váll belüli egységes és valós idejű adatbázis ellenőrzések a rendelésfeldolgozási rendszerben: hitelkeret elég? (összeköttetés kell a pénzügyi osztállyal) rendelkezésre áll a termék? ha nem, mikor gyártják? készletadatokat mindig frissíteni kell, ha lekötünk egy rendelést a megrendelést a pénzügyi osztályra és a raktárba továbbítják, majd a teljesítés visszaigazolása után postázzák a számlákat és bezárul a logisztikai vevőkiszolgálás folyamata 20 / 51. oldal

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban

Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Süle Edit okleveles közgazda Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. habil. CSc

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 2007. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Intézményi közgazdaságtan... 5 2.1. Információs aszimmetriák... 5

Részletesebben

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben