A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, június 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2012. június 28."

Átírás

1 A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, június 28. PROGRAMJA A konferencia célja: A biztonság (közbiztonság, határbiztonság, magánbiztonság, nemzetbiztonság, jogbiztonság) rendészettudományi aspektusainak bemutatása, az egyént és a közösséget érintő biztonsági tényezők változásából eredő hatásokkal összefüggő kérdések tudományos igényű megvitatása, valamint a szakmai gondolkodás formálása és a gyakorlati alkalmazásának elősegítése. A konferencia helye: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (PTE FEEK), Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. A konferencia fővédnöke: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter A konferencia védnökei: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Dr. Bódis József egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem rektora Dr. Hatala József rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitány Tiffán Zsolt Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Német Ferenc Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere : Védnöki köszöntők és a konferencia megnyitása Helye: PTE FEEK nagy előadóterem : Plenáris ülés Helye: PTE FEEK nagy előadóterem (Levezető elnök: Zámbó Péter rendőr ezredes) Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes - Dr. Hautzinger Zoltán rendőr alezredes, szerkesztők, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények A rendészettudomány határkövei

2 Dr. Katona Géza nyá. rendőr dandártábornok, MTA doktora, c. egyetemi tanár A rendészettudomány terminológiája Dr. Pap András László egyetemi docens, osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet Biztonság és hatékonyság: a rendészeti (állam)hatalom alkotmányos és társadalmi felfogásának átalakulása Dr. Bökönyi István nyá. büntetés-végrehajtási altábornagy Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája, az Európai Unió belső biztonsági stratégiája, a megújuló magyar jogi szabályozás hatásai a rendészettudományra Dr. Tóth Judit egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Határok és átjárás a rendészet és a migráció igazgatása között : Kávészünet Dr. Szternák György egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar A szélsőséges cselekmények veszélyei Dr. Boda József dandártábornok, főigazgató, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helye és szerepe a rendvédelemben Dr. Tóth Szabolcs dandártábornok, főigazgató-helyettes, Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti lehetőségek a bűnügyi és nemzetbiztonsági kockázatok kezelésében Dr. Stauber Péter főosztályvezető, Belügyminisztérium, Európai Együttműködési Főosztály A biztonság ára- a Belbiztonsági Alap az Európai Unió as többéves pénzügyi keretében : Ebéd : Szekcióülések I. A biztonság rendészeti aspektusai szekció Helye: Hidy Péter terem (Szekcióvezető: Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes) Dr. Teke András nyá. határőr ezredes

3 3 Biztonság-rendészettudomány: ami a dimenziók, aspektusok, komponensek és kompetenciák mögött van Szabó Lajos nyá. rendőr alezredes, okleveles biztonságtechnikai mérnök A biztonság fogalma Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus, tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Jogbiztonság és büntető jogalkotás Dr. Várhalmi Antal Miklós nemzetbiztonsági szakértő A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége Magyarország XXI. századi biztonsági rendszerében Dr. Ujházi Lóránd főiskolai adjunktus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Az olasz nemzetbiztonsági szektor átalakítása Szabó Csaba rendőr főhadnagy, fegyver- és engedélyügyi főelőadó, Soproni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály A szélsőséges vallási csoportok térnyerésének kockázatai Dr. Kiss Álmos Péter Több fegyver kevesebb bűnözés Fejes Attila őrnagy, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet Biometrikus beszélőazonosítás és biztonság II. Veszélyek és hatások szekció Helye: Gáspár László terem (Szekcióvezető: Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina rendőr alezredes) Dr. Góra Zoltán tűzoltó dandártábornok, igazgató, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A Hivatásos Katasztrófavédelmi Szervek feladatai és hatósági jogkörei az új katasztrófavédelmi törvény tükrében Dr. Sallai János nyá. határőr ezredes, főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola A biztonság egyik legnagyobb kihívása: a globális felmelegedés és következményei Schmidt Petra egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete A szélsőséges vízháztartási helyezetek katasztrófavédelmi aspektusai

4 4 Antal Renáta egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete A fás ökoszisztémák katasztrófamegelőző szerepe, avagy az általuk megkötött CO 2 piacosításában rejlő hazai lehetőségek Dr. Bíró Gyula nyá. rendőr alezredes, c. egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A közúti közlekedési bűncselekmények szabályozása és nyomozása, kiemelt figyelemmel a tervezett büntetőjogi változtatásokra Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék Biztonság számítástechnikai környezetben Dr. Gyaraki Réka PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények Dr. Virág Judit Kata PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Az illegális műkincskereskedelem nemzetközi összefüggései, különös tekintettel a fegyveres konfliktusok okozta speciális körülményekre III. A migráció rendészeti kihívásai szekció Helye: Kamarás Károly terem (Szekcióvezető: Dr. Hautzinger Zoltán rendőr alezredes) Dr. Jozef Balga rendőr ezredes, Pozsonyi Rendőr Akadémia Az Európai Unió belső biztonságának jogi és rendészettudományi aspektusai Lipics László nyá. rendőr alezredes Repedések az Európa Erődön a Schengeni Egyezmény jövője Dr. Töttős Ágnes jogi szakreferens, Belügyminisztérium, Európai Együttműködési Főosztály A közrendre, közbiztonságra veszélyesség uniós szabályozása a legális migráció területén Dr. Zámbó Katalin ügyintéző, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Idegenrendészeti Igazgatóság A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog korlátozása közrendi vagy közbiztonsági okokból, valamint a visszaélések és csalások problematikája Dr. Haraszti Katalin főosztályvezető-helyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A kisgyermekes családok fogva tartásának alapjogi dilemmái

5 5 Dr. Lőrincz Aranka egyetemi oktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék Az állampolgárságtól való megfosztás mint biztonsági eszköz Dr. Bojcsev Gabriella PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az érdekházasság közbiztonsági relációi Dr. Katz Zoltán intézeti gyakornok, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Infektológia és Migrációs Egészségügyi Tanszék Migráns vakcináció és foglalkozásegészségügyi kockázatok IV. A biztonság humán tényezői szekció Helye: Kígyós Sándor terem (Szekcióvezető: Dr. Varga János nyá. határőr ezredes) Dr. Kovács Gábor rendőr ezredes, oktatási rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint a közszolgálati képzés bázisa: a jelenlegi helyzetkép, jövőbeni változások, fejlődési tendenciák és kihívások Dr. Zsigovits László nyá. határőr alezredes, c. egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói tudományos és pályázati kompetenciái Mityók Csaba rendőr alezredes, klinikai szakpszichológus, Nemzeti Nyomozó Iroda Speciális oktatás, mint a biztonság egyik összetevője Hegedűs János rendőr alezredes, kapitányságvezető, Nagyatádi Rendőrkapitányság Magyar rendvédelmi tapasztalatok az iraki és afgán rendőrség kiképzésében Dr. Malét-Szabó Erika rendőr őrnagy, alapellátó klinikai szakpszichológus, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság A rendőr lelki biztonsága Dr. Németh József rendőr alezredes, szolgálatvezető, Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat A rendőrség és a polgárőrség együttműködése az új jogszabályi környezetben Artner Ramona egyetemi oktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének tábori csendőrsége

6 6 Dr. Kovács Tamás történész-levéltáros, Magyar Országos Levéltár Az internálás, mint rendészeti válasz állambiztonsági és államrendészeti kihívásokra között V. A magánbiztonság rendészettudományi dimenziói szekció Helye: Nagy előadóterem (Szekcióvezető: Dr. Orbán László) Dr. Kalló József c. főiskolai docens, igazságügyi vagyonvédelmi szakértő Hazai magánbiztonság az EU tagországok magánbiztonsága keretében Fialka György elnök, Magyar Biztonsági Vezetők Egyesülete A magánbiztonság helyzete, lehetőségei Dr. Balla Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék A civilrendészet aktuális kérdései Dr. Szövényi György tagozatvezető, Magyar Rendészettudományi Társaság Biztonságpolitikai Tagozat A kisember kockázataitól a vállalatkockázati poliéderig Galántai Béla titkár, Magyar Rendészettudományi Társaság Polgári Biztonságvédelmi Tagozat A biztonság-szolgáltatás civil szemmel Dr. Kovács Tibor egyetemi tanár - Otti Csaba, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alkalmazott Biometriai Intézete A biztonságtudomány biometriai aspektusai : Kérdések, vita, hozzászólások Helye: Szekciótermek : Konferencia zárása Helye: Nagy előadóterem Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes, szekcióvezető Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina rendőr alezredes, szekcióvezető Dr. Hautzinger Zoltán rendőr alezredes, szekcióvezető Dr. Orbán László, szekcióvezető Dr. Varga János nyá. határőr ezredes, szekcióvezető Zámbó Péter rendőr ezredes, plenáris ülés levezető elnöke