VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK A VAS MEGYEI HONISMERETI MOZGALOM FOLYÓIRATA ALAPÍTÁSI ÉV: 1974 REPERTÓRIUM Kiadja: A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR A borítót tervezte: KAMPER LAJOS Összeállította: T. PÁSZTOR ÁGNES Felelős kiadó: TILCSIK GYÖRGY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szombathely, Hefele M. u. 1. Pf.: 78. Tel.: Szövegszerkesztés: Vas Megyei Levéltár Nyomdai munkák: SZIGNATÚRA Nyomda és Kiadó Kft., Szombathely Felelős vezető: Balla Tibor HU ISSN

2 TARTALOM BEVEZETÉS... 3 A FOLYÓIRAT ADATAI... 5 IDŐRENDI RÉSZ... 7 MUTATÓK Névmutató Tárgymutató Földrajzi mutató Illusztrációk jegyzéke Személyek Települések Tárgyak, tevékenységek Könyvek, folyóiratok, kéziratok Képzőművészeti alkotások INHALT EINLEITUNG... 3 ANGABEN DER ZEITSCHRIFT... 5 KRONOLOGISCHER TEIL... 7 VERZEICHNISSE Namensverzeichnis Sachverzeichnis Geographisches Verzeichnis Verzeichnis der Illustrationen Personen Siedlungen Gegenstände, Tätigkeiten Bücher, Zeitschriften, Manuskripten Bildkünstlerische Werke VSEBINA UVOD... 3 PODATKI O REVIJI... 5 KRONOLOŠKI DEL... 7 KAZALA Imensko kazalo Stvarno kazalo Krajevno kazalo Seznam ilustracij Osebe Naselja Predmeti, dogodki Knjige, revije, rokopisi Likovna dela... 87

3 BEVEZETÉS 1994-ben első megjelenésének huszadik évfordulóját ünnepelhette Vas megye honismereti mozgalmának folyóirata, a Vasi Honismereti Közlemények. Ez az évforduló jó alkalmat kínált arra, hogy elkészüljön a folyóiratban a két évtized alatt napvilágot látott közleményeket feldolgozó repertórium. Az 1974 és 1989 között a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ gondozásában, változó periodicitással évente, félévente jelent meg a folyóirat. Az első szám beköszöntője úgy fogalmazott, hogy a Vasi Honismereti Közlemények célja a táj, a szűkebb haza és az ember örök kettősségének, egymáshoz való viszonyának ábrázolása, bemutatása. A szerényebb kivitelű első évfolyamok döntően néprajzi tárgyú írásokat adtak közre, de már ekkor is figyelmet fordítottak a Vas megyében jelentős hagyományokkal és eredményekkel büszkélkedhető honismereti mozgalom bemutatására. Emellett tudósítottak a különféle pályázatokról, kiállításokról, egy-egy intézmény honismereti tevékenységéről. Már a legelső számban helyet kapott igen értékes adatokat szolgáltatva az utókornak az azóta is rendszeresen megjelenő rovat, a Vasi események, évfordulók es esztendő tartalmi és formai változásokat hozott a folyóirat történetében. Ekkor az új címlap és formátum mellett a megújított szerkesztőbizottság úgy foglalt állást, hogy munkájának központjába az embert és az emberi tevékenységet állítja. Az emberközpontú gondolkodás eredményeként 1985-ben jelent meg a folyóirat hasábjain mind a mai napig egyedülálló vállalkozásként a Vasi Honismereti Kislexikon. Az életrajzi összeállítás a Vas megyében élő és dolgozó, a honismeret és a helytörténet sokféle területén tevékenykedő személyek munkásságát és pályafutását tartalmazza. A 275 bemutatott között helyet kaptak azok is, akiknek több évtizedes munkája nélkülözött bármiféle publicitást vagy elismerést. A lexikon a puszta számbevételen túl további honismereti-helytörténeti kutatások segítője és elősegítője lehet, mert az egyes életpályák rövid bemutatása után a legfontosabb publikált vagy kéziratban lévő munkákat is felsorolja. A lexikon második része 1990-ben jelent meg. Ebben azok a személyek szerepelnek, akik valamilyen ok miatt az elsőből kimaradtak, illetőleg vasi születésűek, de már nem itt élnek, vagy nem Vas megyeiek, de rendelkeznek jelentősebb számú megyei tárgyú publikációval ben újabb lényeges változás következett be a Vasi Honismereti Közlemények életében. Kiadója ekkortól a Vas Megyei Levéltár lett, mely intézmény azóta is gondozza a folyóiratot. A borító ismét megújult, a jelenlegi címlapgrafika tükrözi a mind sokrétűbbé váló tartalom lényegét. Az 1985 óta előfizetői terjesztésben is hozzáférhetővé vált kiadvány színvonalát és ezzel párhuzamosan, mind szélesebb körű szakmai elismertségét jelzi és érzékelteti, hogy 1986 óta a Magyar Történeti Bibliográfia is regisztrálja közleményeit. 3

4 A REPERTÓRIUM HASZNÁLATÁHOZ Az összeállítás időrendi fejezete előtt található meg a folyóirat bibliográfiai leírása, amely a kiadásra és a szerkesztésre vonatkozó adatokat tartalmazza. A repertórium fő része időrendben, az egyes folyóiratszámokon belül, a közlés rendje szerint sorolja fel a megjelent cikkeket. Egy-egy bibliográfiai tételben először a közlemény szerzője, címe, alcíme és oldalszáma olvasható. Ahol a cím egyértelműen nem fejezi ki a tartalmat, ott annotáció segíti a tájékozódást. Könyvismertetések esetében az ismertetett munka rövidített bibliográfiai leírása képezi az annotációt. Végezetül az illusztrációk felsorolása következik, azok témájától függetlenül, mindig ahhoz a publikációhoz kapcsoltan, amelynek terjedelmén belül a szóban forgó illusztráció helyet kapott. A leírás után zárójelben az illusztráció műfaját is megadtuk (F: fénykép, G: grafika, Fe: festmény, Sz: szobor). A repertórium második része a használatot reményeink szerint nagyban segítő mutatókat foglalja magában. A könyvismertetések, recenziók teljes értékű közleményként szerepelnek a mutatókban. A névmutatóban az időrendi részben előforduló minden személy neve megtalálható. A név utáni kurzívval szedett tételszám azt jelezi, hogy a szóban forgó személy nem szerzője az adott közleménynek, hanem az róla, vagy az általa készített munkáról szól. A tárgymutatóban a tárgyszavak képzésénél igyekeztünk a honismereti-helytörténeti érdeklődés minél szélesebb körű keresési szempontjaihoz igazodni. Utalókat itt nem alkalmaztunk, mivel egy-egy tárgyszó egyedileg is és gyűjtőfogalma alatt is megjelenik. Ahol az lehetséges volt, ott közöltük a feldolgozott téma földrajzi helyét és időhatárait is. A földrajzi mutató a érintett földrajzi helyek betűrendjében sorolja fel a feltárt munkákat. A tárgymutatóhoz hasonlóan, itt is megadtuk a tárgyalt témakör időhatárait is. A Vas megye tárgyszó alatt azokat a közleményeket szerepeltettük, amelyek az adott témakört általában, a megye egészét érintően tárgyalják. Az illusztrációk jegyzéke öt részből áll. A személyekről készített betűrendes összeállításban azoknak a nevei találhatók meg, akikről foto vagy más, egyedi eljárással készített ábrázolást láthatunk a folyóiratban. Az egyes személyekhez kapcsolható kéziratokat, képzőművészeti alkotásokat és tárgyakat a név után soroltuk fel. A képzőművészeti alkotások cím alatt kizárólag azokat a műveket szerepeltettük, amelyek egy-egy személyhez kapcsolódnak, azaz a népművészeti alkotások és a régészeti leletek ebben nem kaptak helyet. Reményünk szerint a Vasi Honismereti Közlemények 1974 és 1994 között megjelent számait feldolgozó repertórium hasznos kalauza és segédeszköze lesz a megyénk múltja iránt érdeklődő laikusoknak és honismereti-helytörténeti kutatásokat végzőknek egyaránt. T. PÁSZTOR ÁGNES 4

5 A FOLYÓIRAT ADATAI VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK ALCÍM: A honismereti mozgalom Vas megyei fóruma A honismereti mozgalom Vas megyei folyóirata INDULÁS ÉVE: 1974 SZOMBATHELY NEM JELENT MEG: 1976, 1982 MEGJELENÉS: , , 1981 évente 1977, 1980, , , félévente melléklet 1981/1.szám 1985/1-2, 1986/1-2, 1990/1-2 összevont számok A Gothard Asztrofizikai Intézet megalapításának 100. évfordulójára készített emlékszám SZERKESZTŐ: , szerkesztőbizottság 1981 Vértesi Péterné Sátori Vilmosné Kuntár Lajos SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Bárdosi János Bariska István Bödör Ágota 1985 Czeczeli Kornélia Csiszár Károly Elek Tibor 1975 Feiszt György 1987/ Gerse János 1975 Horváth Ferenc Horváth György Kiss Gyula Kuntár Lajos

6 Mukicsné Kozár Mária Németh Miklósné Pete Györgyné Pethő Gyula Pungor János 1975 Sátori Vilmosné Simon V. Péter Tilcsik György Varsányi Péter /1 Vértesi Péterné 1981 Zsámboki Árpád BORÍTÓ: Farkas István Bonyhádi Károly Kamper Lajos KIADÓ: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vas Megye Tanácsa V.B. Művelődési Osztálya és a Hazafias Népfront Vas Megyei Bizottsága megbízásából a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 1990 Vas megye Tanácsa V.B. Művelődési és Sportosztálya megbízásából a Vas Megyei Levéltár A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Levéltár Vas Megyei Levéltár NYOMDA: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ házinyomdája Sylvester János nyomda 1990 INTER PC nyomda SZIGNATÚRA Nyomda és Kiadó Kft 6

7 sz. 1. HORVÁTH Ferenc: Beköszöntő. = 3 4. MŰHELY 2. MIHÁLY Mária: Derkovits Gyula emléke Szombathelyen. = BÁRDOSI János: A magyarszombatfai fazekasházról. = A Veleméri völgy fazekasságának hagyományait bemutató házról, amelyet a Magyarszombatfai Kerámia Vállalat hozott létre. A helyreállított fazekasház és cserépégető kemencéje. (F) = 12. A fazekasház szobarészlete. (F) = 14. A fazekasház konyharészlete. (F) = 15. Korongozó fazekas. (F) = KATONA Imre: Az üveg és az ember. Megnyitóbeszéd a sárvári üvegművészeti kiállításon. = LAKY Rezső: Mi indított el a gyűjtőmunkára? = A Sághegy keletkezése (kemenesaljai monda), Savanyú Jóska látogatása Sitkén (betyártörténet), A daralopó boszorkány (boszorkánytörténet) közlésével. 6. POMOGYI József: Divat a néprajzi tárgyak gyűjtése! = B. DORNER Mária: Vasi iskolatörténeti kiállítás Bozsokon. = Az 1969-ben megnyitott kiállítás bemutatása kapcsán a Vas megyei iskolaügy vázlatos ismertetése a középkortól napjainkig. 8. SÁTORI Vilmosné: Ifjúsági honismereti tábor Kőszegen. = Az 1974 nyarán megrendezett táborról. HELYISMERETI ADATTÁR 9. GUTTMANN Miklós: A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Jákon. Szántás vetés aratás hordás nyomtatás cséplés. = Két egyéni gazda földjét elválasztó megye. (F) = 46. A trágya leszórása. (F) = 48. A trágya mezőre szállítása. (F) = 49. A szántás módjai: összöszántás, szilleszántás, köz és féköz. (R) = 54. Boronálás. (F) = 55. Vetőgép. (F) = 58. Az aratókasza köszörülése. (F) = 66. A termény lekötése: nyomórúd, a lekötés módja. (R) = 84. Zsombor vagy szakajtó és véka. (F) = 96. Németh Gyula törekrostával. (F) = ÁCS László ÁCS Lászlóné: Népi ételek, népi étkezés Rábagyarmaton. = ÁCS László ÁCS Lászlóné: Keresztelő, lakodalom, temetés Rábagyarmaton. = LAKY Rezső: Nevető fejfák. Tréfás sírfeliratok. = Az ország különböző tájegységeiről gyűjtött sírfeliratok közlése. 7

8 SZAKKÖREINK ÉLETÉBŐL 13. SZABÓ László: Középiskolások néprajzi- szókincstani gyűjtőtevékenysége vidéki gimnáziumokban. = A körmendi Kölcsey Ferenc Kollégiumban és a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban szerzett tapasztalatok alapján. PÁLYÁZAT 14. Művelődési otthon-történeti pályázat. = A Népművelési Intézet pályázati kiírása és útmutató. IRODALMI HAGYOMÁNYAINK 15. SZERDAHELYI Pál: Csöngei mozaikok Weöres Sándor gyermek- és ifjúkori éveiből. = Tizenegy beszélgetés azokkal, akik a gyermek és ifjú Weöres Sándorral közelebbi barátságban, ismeretségben voltak. Weöres Sándor és Károlyi Amy Csöngén. (F) = NÁDASDY Lajos: A három nevű ember. = Zádor György (Stettner György, Fenyéri Gyula), az 1799 és 1866 között élt irodalmár és nyelvész életútja. VASI ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 17. Vasi események, évfordulók I. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = SZERKESZTŐI POSTA 18. Célkitűzéseinkről és rovatainkról. Írta: a szerkesztőbizottság. = sz. MŰHELY 19. MOLNÁR Dezső: A honismereti munka módszere. = MIHÁLY Mária: Szombathely, a modern textilművészet otthona. = p.: Ismertetések és kritikák az 1969 és 1974 közötti szombathelyi textilbiennálékról. Az I. Ipari Textilművészeti Biennálé című kiállítás részlete. (F) = 15. A III. Fal és Tértextil Biennálé egyik elsődíjas alkotása: Németh Éva Sziget című gyapjúgobelinje. (F) = 17. HELYISMERETI ADATTÁR 21. SZABÓ Gábor: A népi hatalom kialakulásának folyamata a Vas megyei Bük községben = SZABÓ László: Szemelvények Sorokpolány történetéből ig. = SZABÓ József: A cselédek életkörülményei és bérezése a büki uradalomban ig. = A büki uradalomban dolgozó iparosok lakásainak egyike. (F) = 84. A büki uradalom cselédlakásai a hosszú ház -ban. (F) = 85. 8

9 24. A szombathelyi Putsch-gyár. Egy kapitalista üzem történetének vázlata. Készítette: az üzem történetírói munkaközössége. = A Lakástextil Vállalat Szombathelyi Fonó- és Szövőgyára jogelőd üzemének 1922 és 1945 közötti működéséről. 25. ZONGOR Ferenc: Adatok, emlékezések a volt sághegyi bazaltbányáról. = Sághegy Bazaltbánya. (F) = MOLNÁR Dezső: A celldömölki járás felszabadulása. = SORSOK EMBEREK 27. GAÁL Dezsőné: Sorserózió. Paraszti életrajz Bőczén Pálnéról. = A Csöngén élő személy életének ismertetése. Bőczén Pálné arcképe. (F) = 118. Cselédház. Bőczénék lakása. (F) = 120. Kivonat Bőczén Ida cselédkönyvéből, (F) = 126., 127., 128., 129. SZAKKÖREINK ÉLETÉBŐL 28. LAKNER Győzőné: Vallomás egy honismereti-néprajzi szakkör munkájáról. = A Kőszegszerdahelyen működő szakkörről. PÁLYÁZAT 29. SÁTORI Vilmosné: Lakodalmi dalok és népszokások pályázat értékelése. = ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 30. BÁNDI Gábor: A megyei népi díszítőművészeti kiállítás megnyitó beszéde. = Részletek a kiállításról. (F) = 165., 166., SÁTORI Vilmosné: Megyei honismereti vetélkedő. = A felszabadulás 30. évfordulója alkalmából rendezett vetélkedőről. 32. Vasi események, évfordulók II. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = sz. 33. SZABÓ László: Ragadványnevek Sorokpolányban. = POMOGYI József: A disznóölés Nagygeresden. = sz. 35. SISAK Éva: Summásélet visszaemlékezések és iratok tükrében. = Kottákkal. Söptei summás csapat 1912-ben. (F) = 1. Akiktől a legtöbb adatot kaptam: Bertók István, Horváth Mihály, Karakai Istvánné, Horváth Józsefné, Gál Sándor. (F) = 46., GUTTMANN Miklós: Hiedelmek Náraiból. =

10 1977. melléklet 37. BARISKA István: Gottfried Lehmann (? dec. 24.) = 1-4. lev. A porosz származású osztrák kapitányról, aki 1701-ben segítette II. Rákóczi Ferencet a Bécsújhelyről való szökésében, és akit e tettéért kivégeztek. 38. BECHTOLD István: Herman Ottóra emlékezünk. = 1 4. lev. 39. CSABA József: Gyűjtőúton a Vendvidéken. = lev. A terület népszokásairól és méhészkedéséről sz. 40. A honismereti-helytörténeti mozgalom Vas megyében. Írta: a szerkesztőbizottság. = 1 6. A mozgalom 1970 és 1978 közötti történeténete. 41. Vas megye honismereti mozgalmának távlati feladatai Összeáll.: a Megyei Honismereti Koordinációs Munkabizottság. = SZÉKELY László: Adalékok Győrvár néprajzához. Az anyaméhtől az anyaföldig. = A születéshez, a keresztelőhöz, a lakodalomhoz és a temetéshez kapcsolódó népszokásokról. 43. CSABA József: Finn nyelvészek tanulmányútja az Őrségben. = Otto Donner finn nyelvtudós. (F) = 27. Kaarina Karemo és Eira Penttinen finn, valamint Hosszú Ferenc magyar nyelvész Csákánydoroszlón, (F) = 31. Finn nyelvészek és magyar kísérőjük Szalafőn özv. Zsoldos Jánosné adatközlő, valamint családtagjai társaságában, szeptember 26. (F) = SZÁSZ Erzsébet: Vidos József országgyűlési beszámolója május 1-én. = Forrásközlés. Az utolsó rendi országgyűlésről hazatért Vas megyei országgyűlési követ végbeszámolója sz. 45. NÉMETH József: Tanoncélet Boda István, Fábián Antal és Takács Lajos visszaemlékezései alapján. = BORHY László-PÁL Péter: A munkapiac helyzete. Tanoncélet = A tanoncok szerződtetéséről. 47. GÁL Tímea: A tanoncoktatás Szombathelyen. = , TAMÁSI Judit: A szombathelyi dr. Vass József Tanoncotthon. = , 20. Az 1929 és 1930 között működött intézményről. 10

11 49. TONKA Valéria-GERGÓ Vilma: A kenyérsütés Csempeszkopácson. = A kenyérsütés eszköz- és szókészletének közlésével. A liszt teknőbe szitálása. (F) = 25. A kenyértészta szakasztása, tésztalabdák sodrása. (F) = 26. A zsomborokban megkelt kenyér. (F) = 27. Lisztezett sütőlapátra borítják a zsomborokból a megkelt kenyeret. (F) = 28. Mosdatás után a kemencébe vetik a kenyereket. (F) = 28. Kiszedik a szépen sült kenyereket. (F) = 29. Ime a friss kenyér. (F) = BÁNDI Gábor: A Velem-Szentvidhegyi ásatások történeti hátteréről. = M. KOZÁR Mária: A Vas megyei szlovének néprajzi kutatásáról. = sz. 52. KARLOVITS Piroska: Demokratikus ifjúsági mozgalmak Szombathelyen a felszabadulástól a DISZ megalakulásáig. = TORDA Géza: Egy termelőszövetkezet története. Kőszeg-Hegyalja MTSZ. = A Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely és Velem községek által létrehozott termelőszövetkezetről. 54. RIEGLER Erika: Adatok a kőszegi textilipar történetéhez. = A 16. század elejétől napjainkig sz. 55. SZABÓ József: Bük agrártörténeti emlékeiről. = A paraszti élet területeiről. Telek, lakóház, istálló, pajta. Egy átlagos telek felosztása. (R) = SZOBOSZLAI Katalin: A fazekasság szakszókincsének földrajzi tagolódása a Dunántúlon. = Függelék: Adattár. Kutatópontok. 17 számozatlan oldal. 57. KISS Gyula: Műemlékvédelem és honismeret. = DALA József: A honismereti mozgalom gazdag évei. = A Vas megyei honismereti mozgalom 20 éves történetének vázlatos áttekintése. 59. BÁRDOSI János: Tájház a vasi hegyháton. = Az 1978 óta Hegyhátszentpéteren működő tájházról. 60. Vas megye honismereti-helytörténeti bibliográfiája. Válogatás. Összeáll.: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár olvasószolgálata. = Az 1945 és 1980 között megjelent irodalomból. 11

12 sz. (A Gothard Asztrofizikai Intézet megalapításának 100. évfordulójára készített emlékszám.) 61. ZSÁMBOKI Árpád: Bevezető. = 3. Gothard Jenő. (F) = VÉRTESI Péterné: Gothard Jenő. = 7-9. A Herényben született csillagász rövid életrajza. 63. TÓTH György: Néhány fontosabb esemény kronológiai sorrendben Gothard Jenő életéből és az általa alapított szombathelyi Gothard Asztrofizikai Obszervatórium történetéből. = VÉRTESI Péterné: Gothard Jenő természettudós. Bibliográfia. = Művei és a róla szóló irodalom felsorolása. A Gothard Obszervatórium ben. (F) = 23. Az Obszervatórium pecsétje. (R) = 24. Gothard Jenő csillagspektrográfja. (G) = 33. Gothard Jenő Browning teleszkópja. (G) = 37. A háromcsatornás kronográf. Gothard Jenő készítette 1884-ben. (F) = 43. Gothard Jenő fotograf-puskája. (F) = 49. Gothard dolgozószobája az Obszervatórium fizikai laboratóriumában. (F) = 59. A Kunc-Gothard féle ingakísérletnél használt kremaklitron. Gothard Jenő készítette 1880-ban. (F) = sz. MŰHELY 65. BARISKA István: Vas megye honismereti mozgalma. = 1-8. A mozgalom jövőbeni feladatairól. Sárkányos kapu Velemben. (F) = CSISZÁR Károly: Az Őrség költői. = Batha Kálmán és Kapornaky Gyula költőkről. Kópic. (F) = RÓKA Gyula: A Vasiak Budapesti Baráti Köréről. = HELYISMERETI ADATTÁR 68. HENICS Zoltán GELLÉRTNÉ SZIKSZAI Edit: Az őriszentpéteri baksaszeri hegyközség protocolluma = Forrásközlés. 69. KOVÁCS Antal: Röginfű. = Részlet A múlt és a jelen egy őrségi kisfalu népnyelvében (Kisrákosi növény- és állatnevek) című pályázatból. = Hunyor, zászpa. (R) = 43. Vasi hímzés. (F) = 47. Kopjafa. Velem (F) =

13 A MOZGALOM HÍREI 70. SÁTORI Vilmosné: Múzeumavatás Szentgotthárdon. = Az új szentgotthárdi helytörténeti és nemzetiségi múzeum átadásakor rábatótfalusi asszonyok műsora színesítette az ünnepséget. (F) = NAGY Imre: Az Őrség készülő bibliográfiájáról. = TILCSIK György: Várostörténeti kiállítás nyílt Szentgotthárdon. = A Szentgotthárd 800 éve című kiállításról sz. MŰHELY 73. SZÁNTÓNÉ BALÁZS Edit: Helytörténeti szakkör a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban általános iskolák számára. = Megyei honismereti tanácskozás. = A honismereti szakkörvezetők és kutatók október 21-én megtartott tanácskozásáról. HELYISMERETI ADATTÁR 75. CSABA József: Az őrségiek és a vasi szlovének népi méhészkedéséről. = Kasos méhészet. Kerca, (F) = 20. Szalmakupakkal fedett méhkas. Permise Virice, (F) = 21. Szabadban felállított méhkasok. Felsőszölnök Gornji senik, (F) = 22. Nyitott méhes. Permise Virice, (F) = FÜLÖP László: Étkezés, öltözködés és gyógyítás Nádasdy Tamás udvarában. = ZONGOR Ferenc: Népi megfigyelések az időjárással kapcsolatban Alsóságról. = 3l-38. Cserepestulipán. Karcolt díszítés. Kálmán István fafaragása. (R) = 38. A MOZGALOM HÍREI 78. BÁNDI Gábor: Bárdosi János néprajzkutató ( ). = Nekrológ Bárdosi János. (F) = GÁSPÁR Boldizsár: Szentgotthárd ünnepelt. = A település 800 éves évfordulójának megünnepléséről és az augusztus 20-i városavatásról. Szabó László tanácselnök átveszi a várossá nyilvánításról szóló oklevelet. (F) = 42. Horváth Ede vezérigazgató és Németh Károly, az MSZMP KB titkára elhelyezi a RÁBA új gyáregységének alapító okmányait tartalmazó urnát. (F) = CSISZÁR Károly: Az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtők XI. országos találkozójáról. = Az július 4. és 7. között Gödöllőn rendezett tanácskozásról. Muskátlibokor. Karcolt díszítés. Kálmán István fafaragásaiból. (R) =

14 81. SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde: A Megyei Könyvtár honismereti, helytörténeti kiadványairól. = Két juhász összetalálkozása. Karcolt díszítés. Kálmán István fafaragása. (R) = 50. VASI ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 82. Vasi események, évfordulók I. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = sz. MŰHELY 83. BARISKA István: Közgyűjteményeinknél. Látogatóban a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban. = 1 4. Beszélgetés Takács Miklós igazgatóval az intézmény munkájáról és a honismereti mozgalomban betöltött szerepéről. Takács Miklós. (F) = BARISKA István: Bemutatjuk dr. Herényi Istvánt (1918 ). = 5-7. A Velemben élő helytörténészről. Herényi István. (F) = PINTÉR Pál: Még nem elég. Madách[y] Károly életútja. = A Körmenden élő pedagógusról és helytörténeti kutatóról Madáchy Károly. (F) = LAKY Rezső: Honismereti munkánkról. = Történeti áttekintés Vas megye honismereti mozgalmáról. ADATTÁR 87. HERÉNYI István: Ki volt Bulcsú harka? = A kalandozások korának híres vezéréről. 88. KOVÁCS Jenő: Miről tanúskodnak Mersevát község kül- és belterületének földrajzi elnevezései? = DOMINKOVITS Péter: A Bertalanffy-nyomda betűkészlete ban. = Forrásközlés. A Szombathelyen működött Bertalanffy Imre-féle nyomdáról. A Nemzeti Őrsereg oktatási gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. Szombathely Részlet. (F) = dik évi országgyűlési Törvényczikkek. Szombathely, Részlet. (F) = ÁCS László: Egy múzeum lírai története. A rábagyarmati tájház. = A ház a harmincas években. (F) = 49. Pusztuló falusi ház, (F) = 50. Learattunk 24 kereszt rozsot. (F) = 52. Leszakadt a múzeum teteje. (F) = 53. Szobarészlet. (F) = 54. Konyharészlet. (F) = 55. Az avatás reggelén, (F) = 56. Tél. (F) = 58. Ormozás, (F) = 59. A megújult ház. (F) = 60. Meghívó a múzeum avatására, (F) =

15 HÍREK 91. Pályázati felhívás. = A Hazafias Népfront Vas Megyei Bizottsága által meghirdetett honismereti-helytörténeti pályázat kiírása. 92. BARBALICS Imre János: Csaba József élete és munkássága. = Nekrológ. A Csákánydoroszlón élt ornitológusról és néprajzkutatóról. Csaba József. (F) = HORVÁTH Ernő: Gyászbeszéd Csaba József sírjánál. = A temetés. (F) = 70. VASI ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 94. Vasi események, évfordulók II. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = sz. MŰHELY 95. TILCSIK György: Közgyűjteményeinknél. Bemutatjuk a Vas Megyei Levéltárat. = 1 5. Beszélgetés Kiss Mária igazgatóval az intézmény munkájáról és a honismereti mozgalomban betöltött szerepéről. Kiss Mária. (F) = 1. A Vas Megyei Levéltár épülete. (F) = KOVÁCS József: Avas Kálmánné 70 éves. = 6-8. A Pankaszon élő néprajzi és honismereti adatgyűjtőről. Avas Kálmánné. (F) = NÁDASDY Lajos: Egy szürke míveltséghős Kemenesalján. = Zongor Ferenc Celldömölkön élő pedagógusról és honismereti kutatóról. Zongor Ferenc. (F) = KÁLDOS Gyula: A celldömölki helytörténeti csoport munkájáról. = Az 1973-ban alakult celldömölki helytörténeti csoport tízéves tevékenységének áttekintése. Képek a csoport összejöveteleiről. (F) = NASZÁDOS István: Miért vonzó a mi honismereti szakkörünk? = Az 1968-ban alakult sárvári honismereti szakkörről. A szakkör tagjai Siklós vára előtt október 4. (F) = 20. A szakkör tagjai az november 19-i foglalkozáson. (F) = 21., 22 ADATTÁR 100. AVAS Kálmánné: Adatok az Őrségből Amerikába vándorolt magyarokról. = Részlet az évi Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázaton megyei és országos II. díjat nyert pályamunkából. Németh Mihályné Gréczi Vilma életútjának bemutatásával. Gréczi Vilma, mint koszorúslány Amerikában. (F) = 26. Németh Mihályné Gréczi Vilma és Avas Kálmánné. (F) = ZONGOR Ferenc: Bábos és gyertyaöntő mesterség. Emlékezés Gecse Ferencre. =

16 Gecse Ferenc. (F) = 32. Gecse Ferenc régi kocsija és a híres fehér hintója. (F) = 35. Gecse Ferenc mézeskalácsos és gyertyaöntő mester üzletműhelyének alaprajza és a berendezések megnevezése. (R) = 37. Gyertyaöntő kalap. (F) = 40. A ring kereke. (F) = VASS György: Adatok egy mézeskalácsos és családja történetéhez. = Orbán Dániel egykori sárvári mézeskalács-készítőről és családjáról NÁDASDY Lajos: Entzbruder Dezső és a magyar zene. = A Sárváron született pedagógusról és munkásmozgalmi személyiségről MOLNÁR András: Honvédtoborzások Kőszegen 1848-ban. Adalékok a honvédsereg összetételéhez. = Foglalópénz fizetése az újoncoknak. (G) = 58. Fejvesztett menekülés Schwechatnál. (G) = MADÁCHY Károly: A körmendi múzeum. Egy múzeumalapító visszaemlékezéseiből. = A Rába Helytörténeti Múzeumról. I. terem a múzeumban: régészeti leletek Körmendről és környékéről. (F) = 65. KÖNYVESPOLC 106. PETHŐ Gyula: Dr. Bariska István- Németh Adél: Kőszeg. = Bariska István-Németh Adél: Kőszeg. Bp p. /Magyar városok./ 107. GYURÁCZ Ferenc: Egy fehérfolttal kevesebb. M. Kozár Mária: Szlovénvidék című könyvéről. = M. Kozár Mária: Slovensko porabje. Etnološka topografija Slovenskega etniçnega ozemlja 20. stoletje. Szlovénvidék. A szlovén etnikai terület néprajzi topográfiája 20. század. Ljubljana-Szombathely, p. Halottaknak harangoznak Felsőszölnökön. (F) = HECKENAST János: C. Harrach Erzsébet-Kiss Gyula: Vasi Műemlékek. = C. Harrach Erzsébet-Kiss Gyula: Vasi műemlékek. Településtörténet, építészettörténet, művelődéstörténet. Szombathely, p. HÍREK 109. SÁTORI Vilmosné: Honismereti akadémia Szarvason. = Az július 9. és 13. között megrendezett XII. Országos Honismereti Akadémiáról. A honismereti akadémia elnöksége és résztvevői. (F) = LAKY Rezső: Honismereti továbbképzés Velemben. = Az 1984 nyarán megrendezett továbbképzésről M. KOZÁR Mária: A Vasi Múzeumfalu új portája. = 83. A sárfimizdói házról. Kamrarészlet. (F) = Szín. (F) KÖBÖLKUTI Katalin-NAGY Éva: A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár műhelyéből. = 85. Áttekintés a könyvtár helytörténeti kutatómunkájáról és kiadványairól. 16

17 VASI ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 113. Vasi események, évfordulók I. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = KOVÁCS Jenő: 100 éve született Fábián Gyula. = A Szombathelyen élt zene- és rajztanárról. Fábián Gyula. (F) = 90. A zenész Fábián Gyula. (F) = 91. Fábián Gyula: Mézeskalácsfigurák. A mézeskalácsos című tanulmányából. (R) = 92. Fábián Gyula: Önarckép. (R) = 93. A szombathelyi Faludi Ferenc Gimnázium épülete. (F) = sz SZABÓ László: Új köntösben azonos célokért színvonalasabban. = 1 2. A Vasi Honismereti Közlemények rövid története és jövőbeni célkitűzései BALOGH János: Felszabadulásunk 40. évfordulójának tiszteletére szervezett vasi népfront-rendezvények. = 3-5. Nemesmedves emlékhellyé vált. (F) = 3. Ünnepélyes megemlékezés a földosztás történelmi eseményeiről. (F) = 4. A földigénylő bizottságok még élő tagjainak találkozója. (F) = BARISKA István: Jubileumi honismereti pályázat 85 Vas megyében. = Az december 7-én befejeződött honismereti pályázat tapasztalatai és eredményhírdetése. MŰHELY 118. KUNTÁR Lajos: A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ szerepe és feladata a honismereti mozgalomban. Beszélgetés Zsámboki Árpáddal. = Zsámboki Árpád. (F) = 11. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épülete. (F) = 13. A velemi fafaragóház bejárata. (F) = HORVÁTH Ernő: Bemutatjuk Dömötör Sándort. = A Budapesten élő néprajzkutatóról, a Savaria Múzeum egykori igazgatójáról. Dömötör Sándor kerékpáros gyűjtőútjai egyikén az Őrségben. (F) = SILL Ferenc: Szolgálat költészettel. Megemlékezés a 91 éves Székely Lászlóról. = A korábban több Vas megyei településen élő egyházi személyiségről, irodalmárról és honismereti kutatóról. Székely László. (F) = MADÁCHY Károly: A körmendi honismereti munkacsoport működése. = A szakkör tagjai Apátistvánfalván. (F) = 31. Látogatás Rábagyarmaton. (F) =

18 122. WELLNER Lőrinc: Honismereti élet Csepregen. = Az 1956 nyarán megalakult honismereti körről. Szakköri tagok. (F) = 35. Néhányan a szakkör fiatal tagjai közül. (F) = 37. ADATTÁR 123. DÖMÖTÖR Sándor: Adatgyűjtés Hegyhátszentpéteren. = Csodálatos történetek, dűlőnevek, mendemondák, szólások és tájszók közlése. Dömötör Sándor által készített felvétel Hegyhátszentpéteren. (F) = SZÉKELY László: A gasztonyi iskola története. = Az iskola 1791 és 1982 közötti történetéről. A gasztonyi iskola. (F) = 55. IN MEMORIAM 125. MOLNÁR Gábor: Gaál Dezsőné = Emlékezés a Celldömölkön élt pedagógusra és népművelőre. Gáll Dezsőné. (F) = AMBRUS Lajos: Rózsa Béla = Emlékezés a Szombathelyen élt könyvtárosra és folyóiratszerkesztőre. Rózsa Béla. (F) = OSZKÓ Zoltán-KÁLDOS Gyula: Laky Rezső = Emlékezés a Szombathelyen élt honismereti szervezőre és kutatóra. Laky Rezső. (F) = KOVÁCS Géza: Bertók László = Emlékezés a Vasszécsenyben élt pedagógusra, könyvtárosra és honismereti kutatóra. Bertók László. (F) = 61. KÖNYVESPOLC 129. M. KOZÁR Mária: Gaál Károly: Kire marad a kisködmön? = Gaál Károly: Kire marad a kisködmön? Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájához. Wer erbt das Jankerl? Über die Kommunikationskultur der Gutshofsknechte im Burgenland. Szombathely, p HALMÁGYI Miklós: Kutatáshoz nélkülözhetetlen. Az Életünk repertóriuma = Életünk repertórium Összeáll.: Nagy Éva. Szombathely, VIII, 263 p M. KOZÁR Mária: Naptár A szlovéniai magyarok szemléje. = Naptár A szlovéniai magyarok szemléje. Murska Sobota, p VARSÁNYI Péter István: Őrség. = A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 1968 óta megjelenő honismereti kiadványáról FEISZT György: Körmendi Füzetek. = Dénes Pálné-Pethő Gyula: Körmend bibliográfiája. Körmend, p. Kondicsné Kovács Éva: Agrártörténeti adatok Körmendről. Körmend, p. Szentmihályi Imre: Körmend települése és népi építkezése a XVIII. század derekán köt. Körmend, , 47 p. 18

19 Kapronczay Károly-Remetei Filep Ferenc: Körmend egészségügyének története. Körmend, p. Körmend sportélete Körmend, p SILL Ferenc: Valter Ilona: Románkori szakrális épületek Nyugat Pannóniában. = Valter Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannonines. Eisenstadt, p. ESEMÉNYEK, HÍREK 135. SZABÓ József: Az Ethnographia Pannonica nemzetközi Szimpóziuma Velemben. = Az november 11. és 13. között merendezett tanácskozásról. Gaál Károly könyvét dedikálja az ülés szünetében. (F) = HORVÁTH Sándor: Mélységes mély a múltnak kútja... Az évi Vas megyei néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatról. = A pályázat tapasztalatai és eredményének ismertetése. KRÓNIKA évi jelentősebb honismereti megyei események. Összeáll.: Pete Györgyné. = Népművészeti ház Velemben. (F) = 83. VASI HONISMERETI KISLEXIKON I Vasi honismereti kislexikon I. Összeáll.: Bariska István, Bödör Ágota, Feiszt György, Kuntár Lajos, M. Kozár Mária, Pethő Gyula, Tilcsik György. = A kislexikon Vas megyében a honismereti mozgalomban tevékenykedő ill. helytörténeti kutatásokat személyeket sorolja fel betűrendben. Kizárólag azokat szerepelteti, akik jelenleg is a megyében élnek és dolgoznak, ill. már elhunytak, de az elmúlt 40 év alatt kiemelkedő alkotó munkát végeztek. A kislexikon egyegy személyről vázlatos életpályát és fényképet közöl, válogatással felsorolja legfontosabb munkáit és a róla szóló irodalmat. A lexikonban szereplő 275 személy a repertórium névmutatójában ill. fényképmutatójában található meg sz LÁNG Gusztáv: A költő és olvasói. Berzsenyi Dánielre emlékezünk. = 1-5. Berzsenyi Dániel szülőháza Egyházashetyén. (F) = SZÉKELY András Bertalan: Pável Ágoston és a magyarországi honismeret. = A Szombathelyen élt irodalmárról, nyelvészről, néprajzkutatóról, könyvtárosról és folyóiratszerkesztőről. Pável Ágoston a gyűjtőútjai egyikén. (F) = 7. Pável Ágoston felavatja az Afrikakutató Magyar László emlékoszlopát. (F) = TILCSIK György: Pável Ágoston három ismeretlen levele Weöres Sándorhoz. = Forrásközlés. A Szombathelyen élt irodalmár, nyelvész, néprajzkutató, könyvtáros és folyóiratszerkesztő 1932-ben írt levelei Weöres Sándorhoz. 19

20 142. PETHŐ Gyula: Ötven éve jelent meg az Írott Kő. = Az irodalmi folyóirat története. Az Írott Kő című irodalmi folyóirat évi 2-3. számának borítója. (F) = 19. MŰHELY 143. BARISKA István: Szélesítjük honismereti munkánk társadalmi bázisát. Beszélgetés Mészáros Imrével, a Hazafias Népfront Vas Megyei Bizottsága titkárával. = Mészáros Imre. (F) = SZABÓ József: Az egyetemes magyar kultúra szolgálatában. Nádasdy Lajos munkássága. = A Celldömölkön élő református lelkészről és helytörténeti kutatóról. Nádasdy Lajos. (F) = V. MOLNÁR Zoltán: A honismeret, a gyűjtés-kutatás életem velejárója. Beszélgetés dr. Naszádos Istvánnal. = A Sárváron élő pedagógusról és helytörténészről. Naszádos István. (F) = PETE Györgyné: Egy virágzó asszony Vas megyében. Beszprémy Józsefné népi iparművész portréja. = Beszprémy Józsefné. (F) = FEISZT György:... mi a jövőnek dolgozunk... Bemutatjuk Pomogyi Józsefet. = A Nagygeresden élő pedagógusról és honismereti kutatóról. Pomogyi József. (F) = PUNGOR Zoltán: Nyolc szakköri év a 405-ösben. = A szombathelyi 405. sz. Berzsenyi Dániel Ipari Szakmunkásképző Intézet honismereti szakkörének tevékenységéről. Látogatás a szombathelyi Múzeumfaluban. (F) = 41. Betlehemezés Csempeszkopácson, (F) = HODÁSZI Ede-WOLF János: Honismereti, helytörténeti tevékenység Szentgotthárdon. = A helytörténeti bizottság vezérkara. (F) = KISS Kálmán: Szakköri élet a vépi szakmunkásképzőben. = A Vépi Mezőgazdasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet honismereti szakköréről. A szakkör tagjai a trencséni vár bejáratánál, (F) = 51. ADATTÁR 151. NÁDASDY Lajos: A nemesdömölki iskola a 18. században. = NASZÁDOS István: Barabás György feljegyzései. = A Sárváron élt pedagógusról. Barabás György. (F) = BESZPRÉMY Józsefné: Dunántúli szabadrajzú hímzések. = Hímzések. (F) = 5., 20., 35., 45., 63., 64., 65., 66., 81., 95., 139., 170., 190., 192. Hímzések (R). = 11., 52., 60., 67., 136., 150., 152., POMOGYI József: Hej, regü... = A regölés szokásairól Nagygeresden. Kottával. 20

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 1. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 1. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen 1. helyen pontszáma 1. helyen pályázatának benyújtási ideje 2. helyen 2. helyen pontszáma 2. helyen

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Acsád Község Önkormányzata 9746 Acsád, Béke

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA Tisztelt Község/Város Önkormányzata! A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY 2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY Nap április 1. szerda április 2. csütörtök Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06:00-08:00 8639-es sz. út

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Acsád 8.000 Ft/év 2.000 Ft/fő 5.000 Ft/év 2 Alsószölnök 1.500 Ft/év 1,4% 3 Alsóujlak 2.500 Ft/év 2.000 Ft/fő 1,8% 5.000 Ft/év

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Vas megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Vas megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHEÉGGNDZÁ Vas megye Európai zociális Alap Pedagógiai zakszolgálat Vas egyei Pedagógiai

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Márton-évi pályázatainak eredményei Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam Pályázó

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Szombathelyi Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Szombathelyi Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Szombathelyi Tankerülete 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. Fenntartói azonosító: 39011654-168000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Berzsenyi Dániel Gimnázium

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 1/6 Vasi Volán Zrt. Szombathely, Körmendi út 92. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. december 11-től kezdődően az alábbi menetrendmódosítások kerülnek bevezetésre: 1662

Részletesebben

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története Az 1960-as évektől a Hazafias Népfront keretében tevékenykedő Honismereti Bizottság fogta össze a civil honismereti gyűjtőket és helytörténészeket.

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Nagy Adrienn TITÁSZ Rt. 176 60 162 66 338 126 464 2. Kelemen Gáborné

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI SAVARIA KUPA 6 FÉRFI EGYÉNI név csapat tarolás ősszfa Lipp Vencel Ajka Kristály SE 67 Simon Károly Arborétum-Herény SE 67 Nagy Lajos Ajka Kristály SE 8 99 Nagy László egyéni induló (am) 9 97 Molnár Pál

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Ssz. Település Járás Megnevezés Cím. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1.

Ssz. Település Járás Megnevezés Cím. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1. Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház Acsád Acsád, Semmelweis tér 1. 3. Alsószölnök Szentgotthárdi

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

IV.Szigetköz Minimaraton

IV.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 6 Garami Árpád 1966 0:57:05 2. 153 Sándor Csaba 1985 0:58:10 3. 12 Varga Csaba 1965 0:58:40 4. 3 Rákóczy Zoltán 1966 0:59:09 5. 18 Balassa Tamás 1991 1:03:10 6. 57 Takács László

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

4. Sárvári Vadkert Futás

4. Sárvári Vadkert Futás 4. Sárvári Vadkert Futás IV.Sárvári Vadkert Major terepfutó verseny V 2016.10.23 Hely Rajtsz Név Szül Klub Idı futónaptár.hu Nıi 5km -18 (8) 1 4 Kovács Anna 03 SzoESE 23:08 2 3 Kiss Nóra Adrienn 02 SzoESE

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben