A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA A megyei tagintézmény/szervezeti egység neve: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára A megyei tagintézmény igazgatója/a szervezeti egység vezetője: Dr. Biernacki Karol I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. 1. SZERVEZETI KERETEK, GAZDÁLKODÁS, SZEMÉLYI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára a szegedi központon túl további négy fióklevéltárat működtet a megye területén, összesen kilenc raktárral. Levéltárunk évi gazdálkodása a következőképp alakult: Eredeti költségvetési előirányzat: e Ft Pályázati forrásaink: e Ft Személyi juttatás előirányzata: e Ft ennek járulékai: e Ft Dologi kiadás előirányzata: e Ft Személyi ellátottságunk terén nem történt érdemi változás, holott a évben is tapasztaltuk a munkaerőhiány hátrányait, amely mindenekelőtt Makó és Szentes vonatkozásában igaz. Két főállású és egy Prémium Évek Programban foglalkoztatott kolléga dolgozik a makói levéltárban (2,3 levéltáros státusszal rendelkezünk). Az igen sokrétű, összetett levéltári munka mindenképpen megkívánja ott legalább egy kezelői státusz létrehozását, amivel túlterheltségünk valamelyest csökkenne. A Csongrád megyében őrzött fm iratanyag kezelése, kutathatóvá tétele, a digitalizálási munkák, a kutatók, ügyfelek kiszolgálása fontos levéltári munkák, amelyek pontos és hatékony elvégzéséhez megfelelő számú munkatárs szükséges. Az infrastruktúra terén megoldásra váró probléma a raktározás kérdése, különösen Szegeden. Az elmúlt esztendőben történtek kísérletek egy korszerű és megfelelő méretű, felépítésű raktárépület megvásárlására. Annak ellenére nem jártunk sikerrel, hogy raktáraink többsége nem felel meg a szakmai kívánalmaknak. Az informatikai eszközpark bővítésére nem nyílt módunk, bár számítástechnikai téren meglehetős lemaradással küszködtünk. Elavult gépeink folyamatos karbantartást igényeltek, nem beszélve honlapunkról, amely mostanra elérhetetlen a kutatók számára. I. 2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Az elmúlt évben számos szakmai kihívással, kisebb-nagyobb problémával kellett szembenéznünk. A fajsúlyos feladatok közé tartozott az egységes megyei E-Archívum rendszerének feltöltése, az egységesítés módjának kidolgozása. A nehézségek ellenére azonban sikerült megfelelően kezelni a helyzetet. A évben kiemelt feladattá vált az anyakönyvi utóbejegyzések rögzítése, illetve a lemaradások lefaragása. Ezen a téren is javulás tapasztalható, hiszen igen magas a pótolt bejegyzések száma. A múlt évben darab utóbejegyzés került bevezetésre. A megoldandó problémák között szerepel az iratok szakszerű tárolásának a megoldása. A körülmények 2013-ban sem javultak, a nedvesség, a pára, valamint a szélsőséges klimatikus viszonyok jelentősen rontják a dokumentumok állapotát. A 2013-ra tervezett rendezési munkák döntően megvalósultak. Szegeden a vállalt rendezési munkák befejeződtek. Csongrádon a tervbe vett rendezés, a tervezett 5 szervellenőrzés maradéktalanul megtörtént. Szentesi fióklevéltárunkban is sikerült teljesíteni a évi előirányzatot. Ez alól a 1

2 digitalizálás jelent kivételt, ugyanis eszköz hiányában ez a munkafolyamat elakadt. Makón rendben lezajlottak a szervellenőrzések, s a rendezési feladatok is teljesültek. Hódmezővásárhelyi kollégáink is tartották a tervet, a meghatározott munkákat elvégezték. II. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A működési feltételek tekintetében jelentős változás az elmúlt évben nem történt. A személyi ellátottságunk nem változott, 2013-ban sem nyugdíjazás, sem felvétel nem volt. Gazdasági téren sikeresen zártuk az évet, hiszen kiadásaink nem haladták meg a költségvetésben tervezettet. Az infrastruktúra fejlesztése terén sem számolhatunk be jelentősebb beruházásokról. Eszközparkunk fejlesztésére, technikai korszerűsítésre nem volt lehetőségünk. A raktárkörülményeink a tavalyi évben is komoly fejtörést okoztak, azonban ezek megoldása ban is váratott magára. II. 1. KÖLTSÉGVETÉS, PÉNZÜGY eredeti költségvetési előirányzat: eft módosított előirányzat (dátum): Ft nem volt teljesítése (dátum): Ft - nem volt pályázati források: eft Kiadások: ( Ft): Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen Bevételek ( Ft): Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás nincs adat nincs adat Támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány nincs adat nincs adat Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nincs adat nincs adat Összesen

3 Kiadások és bevételek alakulásának indoklása A bevételek növekedése a szerződés szerinti mormon pénzekkel továbbra is számolhattunk, a Szegedi Tudományegyetem bérleti díjait 2011-ig visszamenően gyűjtöttük be. Bevételeink származnak még könyvkötészetünk tevékenységéből, saját kiadványaink értékesítéséből, valamint a kutatóknak nyújtott szolgáltatásaink bevételeiből. Gazdálkodási elvek és költségmegtakarítási intézkedések A Tisza Lajos körúti raktárunkban dolgozó kollégákat berendeltük a Dóm téri központunkba, ami rezsicsökkentést eredményezett ott, illetve a makói levéltárunk bérleti szerződését meg kellene vizsgálni, hogy állami intézményként ténylegesen kell-e fizetnünk az épület bérléséért. Szintén komoly, kb. 350 ezer forintos éves megtakarítást eredményezett, hogy vízórát szereltettünk be Honvéd téri raktárunkba, így a korábbi, jóval nagyobb összegű negyedéves átalánydíj fizetése helyett a tényleges fogyasztás szerinti havidíjat fizetjük. II. 2. SZEMÉLYZET Amit várunk: számszerűsíthető és szöveges adatok az alábbi témakörökben (az osztott munkakörök esetében az aránynak megfelelően kérjük feltüntetni az adatokat, a munkakörök szerint a teljes foglalkozás és részmunkaidőt is jelezni kell, munkaórában megadva) Szakmai tudományos munkakör (szöveges felsorolás, számadat a létszámra vonatkozóan, fő) igazgató/szervezeti egység vezetője: 1 helyettes: 1 fióklevéltár vezető/osztályvezető/főosztályvezető: 4 csoportvezető: 3 főlevéltáros: 1 levéltáros: 3 főrestaurátor, restaurátor: 0 felsőfokú végzettséggel és legalább három éves gyakorlattal rendelkező levéltári könyvtáros: 0 Szakmai munkakörök (fő) segédlevéltáros: 7 levéltári asszisztens: 0 levéltári segédrestaurátor: 0 levéltári könyvtári asszisztens: 1 levéltári kezelő: 6 levéltári fotós: 1 levéltári könyvkötő: 1 levéltári informatikus: 1 levéltári rendszerszervező: 0 levéltári adatrögzítő: 0 Gazdasági, ügyviteli és működést segítő műszaki alkalmazottak gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott: 0 gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző: 1 (gazdasági) ügyviteli alkalmazott: 1 műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott: 4 (takarítónők) Vezetők/nem vezetők aránya (%): 19 Szakmai és funkcionális alkalmazottak aránya (%): 6,6 engedélyezett létszám (fő): 32 soros előrelépők (fő): 13 részmunkaidős foglalkoztatott (négy-hatórás/fő): 2 (1 hétórás és 1 hatórás) 3

4 betöltetlen álláshelyek (fő, munkakör): 0 új belépők (fő, munkakör): 0 GYES-en, GYED-en lévő (fő, munkakör): 0 tartós táppénzen lévő (fő, munkakör): 0 megváltozott munkaképességű foglalkoztatott (fő): 1 közmunkaprogramban foglalkoztatott (fő, munkafeladat: 2, adatrögzítés, szállításokban való részvétel, anyagmozgatás szakmai továbbképzésben résztvevők (létszám, képzés megnevezése [szigorúan szakmai, végzettséget adó továbbképzés]): 0 nyelvi továbbképzésben résztvevők (létszám, nyelv meghatározása): 0 egyéb képzés: 1 tanulmányi szerződések és azok kondíciói: 1 (2010-ben kelt tanulmányi szerződés, 3 éves képzés időtartamára, az alapképzés júliusi befejezéséig félévente 80 ezer Ft tandíj, oktatási költség kifizetését tartalmazta) futó álláspályázatok (száma, munkakör): 0 megjegyzés (max karakter): II. 3. ÉPÜLETEK, RAKTÁRAK, INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, MÁS TECHNIKAI FELSZERELÉSEK Amit várunk: rövid számszerűsíthető és szöveges összefoglalás, a legfontosabb problémák, megoldandó feladatok a működés terén Irodaépületek Pontos cím, levelezési cím, elérhetőség (tel., fax., , honlap) épület adatok (alapterület, irodák száma, fűtés, világítás, vízellátás) 6720 Szeged, Dóm tér 1 2. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 460. Tel./fax: , honlap: (irodaépület és raktár egyben, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral közös épület első és negyedik emeletén, az épület tulajdonosa Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala m² alapterület, 9 iroda, a negyedik emeleti raktár kapacitása 1370 fm. Központi fűtés, neoncsöves és energiatakarékos világítás, hideg-meleg vízellátás) Fióklevéltárak Pontos cím, elérhetőség (tel., fax., , honlap), épület adatok (alapterület, irodák száma, fűtés, világítás, vízellátás) 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/a. Tel.: , (irodaépület és raktár egyben, tulajdonosa a Csongrád Megyei Önkormányzat. 367 m² alapterület, 3 iroda a legjobb műszaki állapotban lévő épületünk, egyedi központi gázfűtéssel, korszerű villany- és vízellátással) 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 25. Tel./fax: , (irodaépület és raktár egyben, tulajdonosa a Csongrád Megyei Önkormányzat m² telken 340 m² alapterület, 2 iroda az iratok elhelyezése megfelelő körülmények közepette történik) 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Tel: , (irodaépület és raktár egyben, tulajdonosa Makó Város Polgármesteri Hivatala. 483,52 m² alapterület, ebből 320 m² térítésmentes használatban, 2 iroda további elhelyezésünk az épület tulajdonosa, Makó város további terveitől függ. A fűtés az ingatlant használó egyéb intézményekkel közös központi gázfűtés, átalánydíjat fizetünk. Ugyanez a helyzet a villannyal, valamint a hideg-melegvíz ellátással is) 6600 Szentes, Kossuth tér 1. Levelezési cím: 6601 Szentes, Pf.: 46. Tel./fax: , , (irodaépület: 172 m², raktár: 1295 m², 4 iroda, tulajdonosa Szentes Város Polgármesteri Hivatala elhelyezésünk megfelelő, ugyanakkor az épület sajátosságai miatt fenntartási költségei igen magasak) Raktárak Pontos cím, elérhetőség (tel., fax., , honlap), épület adatok (alapterület, kapacitás ifm, őrzött iratanyag mennyisége ifm, szabad kapacitás ifm, fűtés, világítás, vízellátás) 4

5 Szeged, Tisza Lajos krt (tulajdonosa a Csongrád Megyei Önkormányzat, 542 m² alapterület, kapacitása 3300 fm) Szeged, Honvéd tér 5 6. (tulajdonosa a Csongrád Megyei Önkormányzat, 482 m² alapterület lakásokból átalakított raktárak, kapacitása 2450 fm) Szeged-Tápé, Honfoglalás u. 67. (tulajdonosa Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 275 m² alapterület, kapacitása 870 fm) Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u m² alapterület, kapacitás: 2907 fm, őrzött anyag: 2458,54 fm. 5. Makó, 1. emeleti raktár: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Épületadatok: alapterület: m² kapacitás: 240 ifm őrzött anyag mennyisége: 120 ifm fűtés: van, megfelelő világítás: van, megfelelő vízellátás: van, megfelelő 6. Makó, 2. emeleti raktár: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Épületadatok: alapterület: m² kapacitás: 480 ifm őrzött anyag mennyisége: 390 ifm fűtés: van, megfelelő világítás: van, megfelelő vízellátás: van, megfelelő 7. Makó, félpadlástéri raktár: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Épületadatok: alapterület: m² kapacitás: 480 ifm őrzött anyag mennyisége: 390 ifm fűtés: csak temperáló fűtés világítás: van, megfelelő vízellátás: van, megfelelő Kutatóterem Cím, nyitva tartás, férőhely, elérhetőség (tel., fax., , honlap), technikai ellátottság pl. számítógép (internettel rendelkezik, belső hálózat elérhető-e), mikrofilm olvasó db 6726 Szeged, Dóm tér 1 2. Nyitva: hétfő-csütörtök: , péntek: Férőhely: 5. Tel.: , 1 számítógéppel, internettel rendelkezik, a belső hálózat is elérhető, mikrofilmolvasó: 3 db Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/a. Nyitva: hétfő-csütörtök: , péntek: Férőhely: 10. Elérhetőség: Tel.: , 1 számítógép áll a kutatók rendelkezésére, de az nem rendelkezik hozzáféréssel sem az internethez, sem a belső hálózathoz. Mikrofilmolvasó: 2 db Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 25. Nyitva: hétfő-csütörtök: , péntek: Férőhely: 5. Tel.: , 2 db dolgozói számítógép található a kutatóteremben internet-hozzáféréssel, melyek igény szerint a kutatók által is használhatóak. Mikrofilmolvasó: Makó, Széchenyi tér 6. Nyitva: hétfő, szerda, csütörtök: , péntek: , kedd: zárva. Férőhely: 6. Elérhetőség: Tel.: , , technikai ellátottság: 1 számítógép internetkapcsolattal, 1 fénymásoló, 1 5

6 mikrofilmolvasó 6600 Szentes, Kossuth tér 1. Nyitva: kedd-csütörtök: , péntek: , hétfő: zárva. Férőhely: 12. Tel.: , , Kutatótermi számítógép nincs, mikrofilmolvasó: 1 db. Vendégszoba Pontos cím, elérhetőség (tel., fax., , honlap), épület adatok (alapterület, szobák száma, fűtés, világítás, vízellátás) 6722 Szeged, Honvéd tér 5/a. Tel.: (30 m² alapterület, 4 helyiség, ebből 1 szoba, fűtés gázkonvektorral, a világítás fénycsövekkel, hideg, meleg víz van) Infokommunikációs eszközök munkaállomások 40 központosított hálózat 1 szerverek 2 szolgáltatások: 5 levéltárunkban 3 internet-szolgáltató van, amit egységesíteni kellene vírusirtó: van szoftverek: vannak, de elavultak egyéb: fontos lenne a fióklevéltárak összekapcsolása a szegedi szerverrel feladatok: számítógépek, nyomtatók, szkennerek beszerzése, jogtiszta szoftverek új verzióinak megvásárlása Levéltár honlapjának szolgáltatásai (i/n) alapadatok feltöltése: igen - cím, elérhetőség, megközelítés: igen - munkatársak, elérhetőségek ( , telefon): igen - munkatársak publikációi: igen, részben nyitva tartás: igen kutatók, ügyfelek tájékoztatása: igen - kutatási kérelem elektronikusan: nem - ügyfélszolgálati kérelem elektronikusan: nem - kutatótermi szabályzat: igen - támogató nyilatkozat: igen szervellenőrzés kérdőíve: igen szervek munkáját meghatározó jogszabályok gyűjteménye: igen közérdekű adatok feltöltése: igen raktárjegyzék: nem fond- és állagjegyzék: igen adatbázisok: igen hírek: igen facebook: nem Technikai felszerelések Gépjármű (típus, évjárat, futott km, műszaki vizsga érvényessége) Volkswagen Transporter kisbusz, 2009, futott km, ig érvényes műszaki Iroda- és raktártakarítás (saját munkaerő, külső cég) 4 fő saját munkaerő Szegeden, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Szentesen, kivéve Makón, ahol külső cég végzi: Honcz és Medvegy Kft., 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 31/B. Távfelügyelet (ellátottság i/n, típusa): egyedül a Csongrádi Levéltárban van, a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelem felé Tűzoltó berendezések (elektronikus tűzjelző rendszer i/n, tűzoltó készülékek típusa, száma, felülvizsgálata): elektronikus tűzjelző rendszer Szentesen és Csongrádon van Közüzemi mérőórák száma, állása típusonként, fogyasztási helyenként (éves fogyasztás) gáz, villany, víz Szelektív hulladékgyűjtés (i/n) nem 6

7 Műszaki felülvizsgálatok határidőre megtörténtek (i/n) (érintésvédelem, stb. azok esedékessége) igen Munka- és tűzvédelmi oktatás megtörtént (i/n) igen Üzemorvosi vizsgálatok megtörténtek (i/n) igen Felújítási, karbantartási tények/igények (max karakter, becsült költség ezer Ft) Szegedi, Dóm téri központunkban a raktárhelyiség nem légkondicionált, a nagyméretű ablakok miatt az iratanyag folyamatosan rongálódik, az elektromos hálózat felújításra szorul az informatikai eszközök mennyisége miatt. A szegedi, Tisza Lajos körúti raktárépületünk fűtési rendszere elavult, szigetelése nem megfelelő, fűtési szezonban emberi tartózkodásra, munkára nem alkalmas, tűzfala omlik, balesetveszélyes. A szegedi, Honvéd téri raktár közművei elavultak, a falak mozognak és repedeznek, a vakolat omlik, festésre szorul az épület. A tápéi raktár nem felel meg semmilyen szempontból sem a követelményeknek, fűtés nincs, a régi épület udvari tűzoltóraktárában is tárolunk iratokat. Csongrádon a balesetveszélyessé vált padlószőnyeg cseréje lenne indokolt. Hódmezővásárhelyen a könyvkötő-műhely felújításra szorul, a fűtést biztosító 2 db kazán cseréje indokolt, a következő fűtési szezont már nem javasolják velük a szakemberek. Beruházási tények/igények (max karakter, becsült költség ezer Ft) Szegedi raktározási gondjainkra a megoldást egy új raktárépület megvásárlása jelentené, ahol megfelelő körülmények között tárolhatnánk iratainkat, melyek jelenleg Szegeden négy raktárban vannak elhelyezve, nem egy esetben borzalmas körülmények közepette. Szintén kérdéses a makói levéltárunk tartós elhelyezésének ügye. III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG III. 1. AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLET FELÜGYELETE Ellenőrzött szervek száma (terv/megvalósulás db): 51/50 (Szeged 18/22, Csongrád 4/5, Hódmezővásárhely 10/7, Makó 15/14, Szentes 4/2) Ellenőrzési alkalmak száma: 59 (Szeged 27, Csongrád 5, Hódmezővásárhely 10, Makó 14, Szentes 3) Ellenőrzött szervek fondfőcsoportjai: VIII. 8 szerv/10 alkalom, XII. 1/2, XVII. 1/2, XXIV. 18/19, XXV. 4/6, XXX. 2/2, XXXVII. 16/18 (Szeged XVII. 1 szerv/2 alkalom, XXIV. 14/15, XXV. 3/5, XXXVII. 4/5; Csongrád XXIV. 2/2, XXX. 1/1, XXXVII. 2/2; Hódmezővásárhely VIII. 2/3, XII. 1/2, XXIV. 1/1, XXV. 1/1, XXX. 1/1, XXXVII. 1/2; Makó VIII. 5/5 XXIV. 1/1, XXXVII. 8/8; Szentes VIII. 1/2, XXXVII. 1/1). Ellenőrzés témakörei (iratkezelés, irattárazás, problémák) Az iratkezelési szabályzatok, tervek jóváhagyása sokszor csak formálisnak tekinthető, mivel az iratkezelési szabályzatokat, terveket központilag adják ki, amitől nem lehet eltérni az adott intézményeknek. Problémaként jelentkezik, hogy az általunk ellenőrzött szervéknél viszonylag nagy a fluktuáció. Az iratkezelési tevékenységet sok esetben nem tekintik elsődleges feladatként. Az irattárak kialakítása, felszereltsége sok esetben nem felel meg a követelményeknek. Előfordul, hogy az iratokat nem Szegeden tárolják, így az irattár ellenőrzése sokszor problémát okoz ban elsősorban azon iratképző szervek jogutódait terveztük meglátogatni, melyek átszervezés, illetve átalakulás miatt más iratképzők irattárainak kezelését is feladatul kapták. Az iratanyag felmérése mellett igyekeztünk elérni, hogy az anyag selejtezése, a maradandó értékű iratok levéltári átadásra történő előkészítése és átadása megtörténjen, de legalábbis elkezdődjön a munka. A szervellenőrzések során a maradandó értékű iratok felmérése, levéltári átadásra történő előkészíttetése mellett lényeges feladat volt az adott szervre vonatkozó szervdosszié tartalmának kiegészítése, frissítése, a maradandó értékű iratanyag használhatóságát és fennmaradását biztosító iratkezelés megvalósításának ellenőrzése. A csongrádi levéltár gyűjtőkörébe tartozó polgármesteri hivatalok kezelésében lévő maradandó 7

8 értékű tanácsi iratanyag levéltári átadása a 90-es évek közepén befejeződött. Az irattárukban maradt magas őrzési idejű anyag selejtezése, esetlegesen még előkerülő maradandó értékű tanácsi anyag, levéltári átadásra történő előkészítése 2012-ben elkezdődött, amit 2013-ban is folytattak a polgármesteri hivatalokban. Az elmúlt évben is figyelemmel kísértük a levéltár vonzáskörzetébe tartozó felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdasági szervek történeti értékű iratainak sorsát, különösen a már levéltári fonddal rendelkező gazdasági szervek történeti értékű iratainak megmentése érdekében. Ezek közé tartozott a nagy múltú, Csongrád és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet is, mely 2012-ben került végelszámolás alá. A szerv már rendelkezik levéltári fonddal, így a végelszámoló által kért helyszíni ellenőrzés mindenképpen szükséges volt. Szervdossziék vezetése (hagyományos formában, elektronikusan): A szervdossziékat jellemzően hagyományos módon vezetjük a 10/2002. NKÖM rendelet előírásainak megfelelően, egyedül Makói Fióklevéltárunkban vezetjük elektronikusan december elején Sárközi János szakfelügyelő úr szervellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzést hajtott végre az egész megyei hálózatban, ennek megállapításai értelmében 2014-ben tervezzük az elektronikus rendszer teljes körű bevezetését levéltárainkban. Iratkezelési szabályzat/irattári terv jóváhagyása (alkalom): 14 (Szeged 9, Csongrád 0, Hódmezővásárhely 0, Makó 5, Szentes 0). Selejtezés jóváhagyása (darab): 109 (Szeged 68, Csongrád 9, Hódmezővásárhely 11, Makó 10, Szentes 11). Ellenőrzésben résztvevők száma (fő): 7 (Szeged 2, Csongrád 1, Hódmezővásárhely 1, Makó 2, Szentes 1). Saját gépkocsi igénybe vétele (alkalom): 9 (Szeged 4, Csongrád 0, Hódmezővásárhely 0, Makó 2, Szentes 3). III. 2. ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS Illetékességi területről állományba vett iratanyag/dokumentum mennyisége (iratanyag megnevezése, törzsszámonkénti tételes felsorolás, ifm, db, típusa): mindösszesen: 163,67 fm db hanghordozó Szeged: VIII. 66. A Katedra Alapítványi Szakképző Iskola iratai, , 1,20 fm XXV. 15. A Szegedi Katonai Ügyészség iratai, , 67,72 fm XXX A Szegedi Tervező Szövetkezet iratai, 23,76 fm Szeged összesen: 92,68 fm Csongrád: XXX A Csongrád és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet iratai, , 15,79 fm XXXVII Csongrád Város Önkormányzatának iratai, , 0,37 fm XXXVII Csanytelek község iratai (képviselőtestületi ülések hanganyaga) , 337 db hanghordozó Csongrád összesen: 16,16 fm db hanghordozó Hódmezővásárhely: VIII A Hódmezővásárhelyi Központi Általános Iskola iratai, , 0,84 fm XXIV. 41. A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság iratai, , 0,36 fm XXIV. 81. A Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság iratai, , 0,05 fm XXIV. 93. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hódmezővásárhelyi Polgári Védelmi Kirendeltségének iratai, 2011, 0,08 fm XXVI A Hódmezővásárhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola iratai, , 0,05 fm XXVI A Hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Szakmunkásképző Intézet iratai, , 4,68 fm XXIX A Hódmezővásárhelyi Gallyas Mérlegüzemek Rt. iratai, , 0,24 fm 8

9 XXIX A Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Technikum Tangazdaságának iratai, , 0,64 fm XXIX A Barattyosi Állami Gazdaság iratai, , 0,15 fm XXIX A Kutasi úti Állami Gazdaság iratai, , 0,30 fm XXIX A Kopáncsi Állami Gazdaság iratai, , 0,72 fm XXIX A Székkutasi Állami Gazdaság iratai, , 0,21 fm XXIX A Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság, 1979-től Állatorvostudományi Egyetemi Tangazdaság iratai, , 3,82 fm XXX A Hódmezővásárhelyi Kisállattenyésztő ÁFÉSZ iratai, , 0,12 fm XXXVII. 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának iratai, , 1,56 fm XXXVII. 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iratai, , 31,56 fm Hódmezővásárhely összesen: 45,38 fm Makó: VIII A Kiszombori Elemi Népiskola iratai, , 0,10 fm VIII A Ferencszállási Általános Iskola iratai, , 0,05 fm XV. 14. A makói régi tervek gyűjteménye, , 0,59 fm XXIII A Makói Járási Tanács iratai, , 4,08 fm XXV. 21. A Makói Járásbíróság iratai, (1967) , 1,30 fm Makó összesen: 6,12 fm Szentes: VIII A Szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola iratai, 0,88 fm XXIII Szentes Város Tanácsának iratai, 0,32 fm XXIV. 5. A Szentesi Rendőrkapitányság iratai, 0,02 fm XXV. 73. A Szentesi Városi Ügyészség iratai, 2,11 fm Szentes összesen: 3,33 fm Gyűjtőkörből származó gyarapodás: mindösszesen: Csongrád: XIV. 3. Dudás Lajos tanár, helytörténész iratai, , 2,12 fm Hódmezővásárhely: XIV. 31. Szenti Tibor író, néprajzkutató iratai, , 0,36 fm XIV. 68. Béky Gellért jezsuita szerzetes iratai, , 0,24 fm XIV. 70. Szolyák Ferenc és családja iratai, , 0,05 fm XIV. 71. Ugrai László református tanító iratai, , 0,12 fm Hódmezővásárhely összesen: 0,77 fm Makó: XV. 28. Delegációs zászlók gyűjteménye, 1970-es évek, 8 db zászló XV. 34. Macsán László és Takács József fotóhagyatékai, század, 523 db fénykép XXX ÁFÉSZ-tervek, , 0,36 fm Makó összesen: 0,36 fm db fénykép + 8 db zászló Szentes: XIV. 42. Kruzslicz Pál népművelő iratai, 0,12 ifm Iratvásárlás (iratanyag megnevezése, törzsszámonkénti tételes felsorolás, mennyisége ifm, vásárlás összege ezer Ft) nem volt Ajándékozás (iratanyag megnevezése, törzsszámonkénti tételes felsorolás, mennyisége ifm) Makó: XV. 28. Delegációs zászlók, 1970-es évek, 8 db zászló XV. 34. Macsán László és Takács József fotóhagyatéka, század, 523 db fénykép XXX ÁFÉSZ-tervek, 0.36 fm Letét (iratanyag megnevezése, törzsszámonkénti tételes felsorolás,mennyisége ifm) nem volt Átvétel tagintézményeken/szervezeti egységeken belül: nem volt 9

10 Állományba vett filmtári másolatok: nem volt MNL-ben készült (OL filmek) Máshol készült (Külső anyag, filmcsere-egyezmények) Állományba vett digitális másolatok: nem volt MNL-ben készült (OL másolatok) Máshol készült (Külső anyag, csereegyezmények) Fogyás Tagintézményen/szervezeti egységen kívüli: Szeged: XII. 8. A Szegedi Piarista Rend iratai, , 0,52 fm Tagintézmények/szervezeti egységeken belül: nem volt Bértárolt iratanyag mennyisége (ifm): bértárolással raktári kapacitás hiánya miatt nem foglalkozunk Tárgyévben átvett bértárolt iratanyag mennyisége (ifm): A bértárolt iratanyagban folyik-e selejtezés (i/n) - Selejtezett iratanyag mennyisége (ifm): A bértárolt iratanyaggal kapcsolatos munkákban résztvevők száma (fő): Ráfordított munkanapok száma (nap): Megjegyzés Szegeden a Katedra Alapítványi Szakképző Iskola 2013-ban felszámolás alá került. Az iratokat iratmentésként vettük át. Az iratanyag elsősorban a végzett tanulók törzsanyagát és a képesítésükről kiadott bizonyítványokat tartalmazza. Csongrádon az iratképző szervek túlterheltsége miatt iratátvételt pontosan tervezni nem lehetett. A látogatási jegyzőkönyvekben meghatározott iratátadásra vonatkozó időpontok módosítását több alkalommal kérték. A további jó munkakapcsolat érdekében az indokolt határidő módosításokat el kellett, hogy fogadja intézményünk. Általában elmondható, hogy a polgármesteri hivatalok irattárai zsúfoltak. A járási hivatalok felállítása a gyűjtőkörünkbe tartozó polgármesteri hivatalok iktatóirodáinak feladat átcsoportosítását tette szükségessé, így a tervezett iratátadások időpontját részben módosítottuk ban képviselő-testületi ülések hanganyagai kerültek levéltárba. Több hónapos küzdelem után a végelszámolás alatt álló Csongrád és Vidéke Általános Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet maradandó értékű iratai is intézményünkbe kerültek. Dudás Lajos tanár, helytörténész iratai 2005-ben kerültek levéltárunkba. A középszinten rendezett anyag, azóta megkerülhetetlen forrás a helytörténet kutatásával foglalkozók számára. Özvegye 2012-ben hunyt el. Az örökösök jelezték intézményünknek, hogy a még tulajdonukban lévő hanganyagokat, feltáró cédulákat, kéziratokat, fényképeket, könyveket, stb. levéltárunknak kívánják ajándékozni, kiegészítve a már kezelésünkben lévő személyi fondot. Az ajándékozásra szánt dokumentumok átadására sor került, az iratanyag középszintű rendezése is elkészült. III. 3. ÁLLOMÁNYVÉDELEM, REPROGRÁFIA Raktárak állapota (átlagos középhőmérséklet C, hőingadozás C, min/max hőmérséklet o C, min/max páratartalom %, átlagos páratartalom %, páratartalom ingadozás, szellőztetés, fényviszonyok (ablakok tájolása), árnyékolás) Raktárak: Szeged, Dóm tér 1-2. Az épület nem légkondicionált, az éves hőmérsékleti szélsőértékek közötti különbség magas, 21,8 C 0. A páratartalom legnagyobb ingadozása 18,2%. A páratartalom legnagyobb napi ingadozása 12,7 %. A raktárban elhelyezett iratokat mesterséges és természetes fény egyaránt érinti. A fényvédelem nem megoldott. A raktár szellőztetése az utcáról történik. Szeged, Honvéd tér 5-6. /1-7 raktár/ A raktárak az 1896-ban épült volt huszárlaktanya földszintjén helyezkednek el. A raktárak padlózata viszonylag száraz, a falak helyenként nedvesek, néhol salétromosodás tapasztalható. A 10

11 levéltár által használt épületrészben nincs fűtés. Téli időben állandó munkavégzésre alkalmatlan. A raktárban elhelyezett iratokat mesterséges és természetes fény egyaránt érinti. A fényvédelem nem megoldott. A raktár szellőztetése az utcáról történik. Szeged, Tisza Lajos krt /Volt nyomdaépület/ A raktárak az épület alagsorában, földszintjén és első emeletén helyezkednek el. A raktárak fűtését gázkazánról üzemelő szabályozható központi fűtés biztosítaná, de a levéltár évek óta anyagi okok miatt nem tudja biztosítani a fűtést. A raktárban elhelyezett iratokat mesterséges és természetes fény egyaránt érinti. A fényvédelem nem megoldott. A raktár szellőztetése az utcáról történik. Szeged-Tápé, Honfoglalás u. 67. /Gazdasági raktár, volt tűzoltó szertár, további 1-4. raktár/ A raktárakban évek óta nincs fűtés, ami hosszabb távon veszélyezteti a maradandó értékű iratok fennmaradását. Az épület községházának épült az 1890-es években. A raktárak padlózata viszonylag száraz, de nagyobb esőzések alkalmával néhány helyen beázik az épület. A nyílászárók is nagyon elöregedtek. A villanyvilágítás nagyon gyenge, sőt az ún. tűzoltó raktárban világítás sincs. A raktárban elhelyezett iratokat mesterséges és természetes fény egyaránt érinti. A fényvédelem nem megoldott. A raktár szellőztetése az utcáról és az udvarról történik. Csongrád, I. raktár Hőmérséklet-adatok: Átlagos középhőmérséklet: 16,29 C Hőingadozás: 0,81 C Minimum hőmérséklet: 11,10 C Mérés dátuma: december 26. Maximum hőmérséklet: 24,90 C Mérés dátuma: augusztus 9. Páratartalom-adatok: Átlagos páratartalom: 59,95 % Páratartalom ingadozása: 1,39 % Minimum páratartalom: 48,30 % Mérés dátuma: január 2. Maximum páratartalom: 73,40 % Mérés dátuma: június 14. Csongrád, II. raktár Hőmérséklet-adatok: Átlagos középhőmérséklet: 15,76 C Hőingadozás: 1,15 C Minimum hőmérséklet: 8,20 C Mérés dátuma: december 20., 21., 22., 25. Maximum hőmérséklet: 28,40 C Mérés dátuma: augusztus 7. Páratartalom-adatok: Átlagos páratartalom: 61,75 % Páratartalom ingadozása: 1,52 % Minimum páratartalom: 52,00 % Mérés dátuma: március 21. Maximum páratartalom: 66,70 % Mérés dátuma: június 12. Hódmezővásárhely: A Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Fióklevéltárának raktára egy levéltári célra átalakított és kibővített egykori gazdaházban helyezkedik el. A padló és a falak egyaránt szárazak. A raktár hőmérsékletét szabályozható központi fűtésrendszer biztosítja. Tekintve, hogy az épület nem légkondicionált az éves hőmérsékleti szélsőértékek közötti különbség magas, 20,6 C. A páratartalom legnagyobb ingadozása 26,5%. A raktárakban elhelyezett iratokat természetes és mestersége fény egyaránt éri. Az épületben lévő raktárak ablakai ráccsal védettek. A raktárakba poroltó készülékeket helyeztek el. A raktár állítható fémpolcokkal felszerelt. A polcok egymástól, padlózattól való távolsága megfelelő. A raktár jól áttekinthető, a közlekedés, iratmozgatás biztonságos. A raktárhelyiségeken víz-, villany- és gázvezeték megy keresztül. Ezek ellenőrzése állandó. Makó: Itteni raktárainkban klímaberendezéssel, valamint kalibrált hő- és páratartalom-mérő eszközökkel nem rendelkezünk. A raktárak szellőztetése az utcára és a folyosóra történik. Szentes: 11