M U N K A T E R V A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK ÉVI MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 M U N K A T E R V A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK ÉVI MUNKATERVE

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország kormányának döntése nyomán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár október 1-jével beolvadt a hazai általános közlevéltári hálózatot összefogó, újonnan létrehozott Magyar Nemzeti Levéltárba. A 2013-as esztendő egyik legfontosabb feladata az új struktúrában tagintézményi státusba került levéltárunk új szervezeti kereteit, jogállását, valamint feladatait rögzítő ügyrendjének az elkészítése. Ezzel párhuzamosan el kell végezni a tagintézményi hatáskörbe tartozó gazdálkodási feladatok kijelölését, valamint az ezek ellátásához szükséges személyi és technikai feltételek kialakítását is. A hatályos jogszabályok figyelembevételével ugyancsak el kell készíteni tagintézményünk új szabályzatait is. A tárgyévben kiemelt figyelmet kell fordítani bajai részlegünkre, illetve az ott elhelyezett iratok sorsára a tekintetben, hogy a részleg helyiségbérleti szerződése az év második felében lejár. A bérleti díjat jelenleg Baja városa fizeti, kérdéses, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő települési önkormányzat a jövőre nézve is fel tudja-e vállalni ezt a számára nem kötelező kiadást. Levéltárunk évről évre rosszabb pénzügyi és személyi kondíciókkal rendelkezik, ennek ellenére 2013-ban is próbáljuk lehetőségeinkhez mérten és a jogszabályok betartásával a szolgáltató levéltár modelljét mindennapi működésünk során is érvényre juttatni, emellett kiemelt célunk közművelődési tevékenységünk eddigi színvonalának a megőrzése is. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 1.Költségvetés, pénzügy Az intézménynek a korábbi esztendőkhöz hasonlóan 2012-ben is számos pénzügyi nehézséggel kellett számolnia, mivel a szoros értelemben vett rezsi költségek sem voltak teljes egészében finanszírozva, így az intézménynek csak az előre nem tervezhető átvett pénzeszközökkel sikerült megoldani működését. A tárgyévi költségvetés biztosította pénzeszközök mellett 2013-ban is a lehető legszélesebb körben ki kell használni a pályázati lehetőségek nyújtotta külső forrásokat. A szakmai feladatellátás lehetőségét és minőségét ugyanis a pályázati 1. oldal

3 munka eredményessége továbbra is nagymértékben befolyásolja, ezért a pályázatokon való részvételt a jövőben is stratégiai területnek kell tekinteni. A korábbi évekhez hasonlóan az intézmény vezetése a fenntartói finanszírozás kiegészítésére, a minél teljesebb szakmai feladatellátás biztosítására széleskörűen kívánja igénybe venni mindenekelőtt az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által meghirdetett különböző pályázati lehetőségeket. Hangsúlyozni kell, hogy a pályázati források tették lehetővé, hogy a korábban elindított levéltári kiadványokat az intézmény továbbra is meg tudja jelentetni, publikálási lehetőséget teremtve ezzel nemcsak a levéltár dolgozóinak, de a megyében élő, vagy a megye történetével foglalkozó kutatók, illetve helytörténészek számára is. Közművelődési tevékenységünk intenzitásának megőrzése illetve fokozása érdekében törekszünk a lényegében költségmentes lehetőségek minél teljesebb kiaknázására. Ezt a koncepciót jól példázza a 2010-ben útjára indított internetes folyóiratunk a Múltbanéző. Ugyancsak a pályázati pénzeszközök segítségével sikerült kötelező állományvédelmi feladatainkat ellátni (restauráltatás, köttetés, mikrofilmeztetés, digitalizálás, savmenetes dobozok, térképtartó és mikrofilmtároló szekrények, fénymásoló, mikrofilmvisszanagyító-másoló vásárlása). 2. Személyzet A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002 (IV. 13.) NKÖM rendelet hatálybalépése óta a közlevéltárak így intézményünk feladatrendszere is számos területen bővült, ezzel párhuzamosan azonban a levéltár dolgozói létszáma évről évre folyamatosan csökkent. Az intézmény ezért a korábbi évekhez hasonlóan az adott személyi és anyagi kondíciók birtokában 2013-ban is csak nehezen, belső átszervezések segítségével tudja teljesíteni jogszabályban előírt feladatait. Az állampolgárok részére korábbi gyors sok esetben azonnali ügyintézésünk határideje a törvényi szabályozás keretein belül maradva ki fog tolódni. Fentiekből adódóan kénytelenek leszünk az őrizetünkben lévő anyag eddig szokásos mélyebb, részletesebb feltárási munkáit lassítani. Ennek hátrányát legjobban minden bizonnyal a megyében élő helytörténészek és más tudományos kutatók, valamint az ügyfélként megjelenő állampolgárok fogják érezni. 2. oldal

4 3. Épületek, raktárak, infokommunikációs eszközök, más technikai felszerelések Az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára négy városban (Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason és Baján), öt helyen működik. A levéltár november 31-i állapot szerint, 2380 fondban iratfolyóméternyi levéltári anyagot őriz. Az alapfeladatainak teljes körű ellátását, így elsősorban a raktárkapacitás hiánya miatti kötelező közel 12 ezer folyóméter terjedelmű iratátvételt a finanszírozási elmaradások gátolják. A 2008 végén létesített bajai részleg, ha kisebb mértékben is, de enyhített az intézmény raktározási problémáin, amelynek teljes körű megoldása komoly anyagi áldozatvállalással további sürgős intézkedést kíván a fenntartótól a raktár-, és szakszemélyzet bővítése terén. A raktározási gondokat tovább növeli, hogy az intézménynek nincs olyan raktára, amely maradéktalanul megfelelne a levéltári anyag korszerű tárolási feltételeinek, hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok tekintetében. A Magyar Országos Levéltár 2005-ben kiadott Állományvédelmi Ajánlásában megfogalmazott szempontok alapján végzett szakfelügyelői felmérés szerint az intézményünkben tárolt iratok 40%-át olyan (Klapka utcai és a kiskunhalasi) raktárakban őrizzük, amelyek még elfogadhatóak és klímaberendezés beszerelésével optimális raktárakká fejleszthetőek. Az anyagunk 32%-át csak szükség esetén elfogadható (Kossuth téri és kiskunfélegyházi) raktárakban, a 22%-át viszont olyan raktárakban tartjuk (mint a Kossuth téri pinceraktárakban, vagy a Klapka utcai központunk padlásterében), amelyek még szükségmegoldásként sem jöhetnek számításba. A bajai anyagok, amelyek az intézmény őrizetében lévő iratok 6%-át teszik ki, az általunk végzett hő- és páramérések alapján a még elfogadható kategóriájú raktárakban nyertek elhelyezést, bár ezen helyiségek hivatalos szakfelügyelői minősítésére korábban még nem került sor. Gondot okoz, hogy az intézmény költségvetési kondíciói több év óta nem tesznek lehetővé technikai fejlesztést. Új számítógépek, programok vásárlását illetve, a már meglévő berendezések esetében az amortizációt követő felújítást, cserét sem bírja el az intézményi gazdálkodás. Informatikai fejlesztést az utóbbi években csak pályázaton elnyert támogatás segítségével tudtunk megvalósítani. A kötelező számítógépes levéltári nyilvántartások és szakmai feladatok ellátásához szükséges programokhoz, eddig legtöbb esetben ingyen jutottunk, de egyes frissítésekhez, hogy azok működése zavartalan legyen, a hátteret vásárlás útján kell biztosítani. Célunk továbbra is a legális szoftverek beszerzése, amihez sajnos a szűkös költségvetés miatt nagyon nehéz a fedezetet megtalálni. Fontos lenne a korábban beszerzett gépek, eszközök folyamatos karbantartása, 3. oldal

5 megújítása, amire ugyancsak a költségvetés szűkössége miatt gyakorlatilag nincs lehetőség, pedig a gyors amortizáció miatt erre égetően szükség van. Fenti problémákat csak némileg enyhíti, hogy az NKA Levéltári Szakmai Kollégiumának segítségével az intézmény négy részlegébe sikerült egy-egy új számítógépet beszerezni 2009-ben. A hardver állomány bővítése azért is fontos lenne, mert intézményünk központi épületében kutatóink és az érdeklődők részére kiegészítő szolgáltatásként biztosítjuk a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) különgyűjteményéhez tartozó képi tartalmak elérését. A fenti lehetőség egyelőre csak egy terminálon biztosított, amelyek számát azonban szeretnénk bővíteni. Megfelelő technikai felszerelés és pénz hiányában bizonytalan az anyagvédelemmel kapcsolatos feladatok folyamatos (mikrofilmezés, megrongálódott kötetek javítása, illetve újrakötése, levéltári anyag fertőtlenítése, restaurálása) végzése. Ennek a kötelezettségnek továbbra is csak pályázatok útján elnyert forrásnak köszönhetően tudunk eleget tenni, de saját műhelyek hiányában, csak külső szakemberekkel bérmunkában tudjuk elvégeztetni az ebből adódó teendőket. Intézményünk 2003-ban kapott személygépkocsit elsősorban az iratképző szervek ellenőrzésének biztosítására amely eddig szerencsére nem igényelt nagy összegű javítást, de (tekintve, hogy a 17 éves Opel Astra gépkocsi 310 ezer km-t futott) számolni kell azzal, hogy a gyakorlatilag amortizálódott jármű várhatóan egyre nagyobb fenntartási-javítási költséget fog jelenteni. Az intézmény fenntartói támogatás nélkül a kötelező tűzjelző rendszer beépítése és az akadálymentes közlekedés biztosítása törvényi kötelezettségeinek 2013-ban sem tud eleget tenni (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet és évi XXVI. tv. 5. és 29. ). SZAKMAI TEVÉKENYSÉG I. Az illetékességi terület felügyelete A jogszabályok alapján a közlevéltár köteles az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szervek, így különösen a területi és települési önkormányzatok, valamint az általuk fenntartott intézmények, a jogszolgáltatás és az államigazgatás területi szerveinek, és a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel 4. oldal

6 működő gazdasági társaságok iratkezelését és irattárazását a nem selejtezhető, papíralapú és elektronikus irattári anyag fennmaradásának biztosítása érdekében három-, illetve ötévenkénti rendszerességgel ellenőrizni. A levéltárnak az irattár-ellenőrzések tapasztalatait, valamint az iratselejtezések tényét a szervnyilvántartásban kell rögzíteni. Az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltárának gyűjtőterületi illetékességébe 678 iratképző szerv tartozik, amelyek közül ban a hosszú távú irattár-ellenőrzési tervnek megfelelően 33-at keresnek fel munkatársaink. Az önkormányzati iratképzők ellenőrzését az elmúlt évekhez hasonlóan a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a megyei kormányhivatallal együttműködve végzi el intézményünk. Az iratképzők helyszíni ellenőrzésének szükségességét a feladat kötelező jellegén túl az a fentebb már érintett helyi sajátosság is indokolja, hogy az irattárakban kint levő levéltári beszállításra megérett iratok mennyisége valamelyest meghaladja a raktárainkban őrzött iratok mennyiséget. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk az iratképzők körét olyan szempontból is, hogy keletkezik-e működésük során maradandó értékű irat, és így szükség van-e további ellenőrzésükre, megtakarítva ezzel az oka fogyottá vált kiszállások költségét. A január 1-ével megalakuló járási hivatalok kapcsán intézményünknek fokozott figyelmet kell fordítania arra, hogy e közigazgatási átalakulás iratkezelési változásai zökkenőmentes történjenek meg. Az illetékességi körünkbe tartozó iratképzőktől engedélyezés végett beérkező selejtezési jegyzőkönyvek, illetve véleményezendő iratkezelési szabályzatok száma előre nem tervezhető. A gyűjtőterületi munka részét képezi a felszámolással, illetve végelszámolással megszűnő gazdálkodó szervezetek irattári anyagainak sorsáról való gondoskodás, így a még ügyviteli értéket sem képviselő iratok selejtezéséhez történő szakmai segítségnyújtás, valamint a maradandó értékű irattári anyag elhelyezésében, rendezésében történő közreműködés. A cégek, szövetkezetek és egyéb vállalkozások megszűnésének ütemét, így a levéltárhoz beérkező úgynevezett csődügyek számát természetesen a gazdaság hullámzása nagyban befolyásolja, ennek következtében a szakmai munkának ez a része mennyiségileg tervezhetetlen, mint ahogy az ennek kapcsán levéltárba kerülő iratmennyiséget sem lehet előre megbecsülni. A gazdasági válság hatása e téren is megmutatkozik: 2009 óta a levéltárhoz beérkező felszámolási végzések száma folyamatosan növekszik. II. Állománygyarapodás 5. oldal

7 A szakmai jogszabályok értelmében, 2013-ban 1997-ig kellene levéltárban lennie a maradandó értékű iratoknak. Az évek óta húzódó kötelezettségünknek teljes mértékben ebben az évben sem tudunk eleget tenni. Korlátozottan azonban gyarapodási lehetőséget biztosítanak iratátvételi elmaradásaink pótlására a bajai részleg még fel nem töltött raktárhelyiségei. Amennyiben a bajai részleg elhelyezésének kérdése megnyugtatóan rendeződik, úgy Baja város 1990 előtti közigazgatási iratait tervezzük átvenni. A beszállítás során forrásértékük fontosságára tekintettel más esetekben is a tanácsi korszak közigazgatási iratai fognak prioritást élvezni. Ezen túlmenően továbbra is csak a legsürgősebben mentésre szoruló és minimális terjedelmű iratokat tudjuk beszállítani, ugyanígy a csődeljárással megszüntetett cégek történeti értékű irataiból is csak a selejtezés során felszabaduló hely mértékéig tudunk átvenni. III. Állományvédelem A 2013-as év egyik fontos feladata lesz a 2012-ben elmaradt raktárminősítések végrehajtása. Raktáraink klimatikus viszonyait az állományvédelmi ajánlásnak megfelelően a hőmérséklet és a páratartalom heti háromszori, illetve napi két alkalommal történő mérése során ellenőrizzük. A raktárak levegőjének szellőztetéssel történő rendszeres cseréje mellett, portalanítással védjük az ott őrzött anyagot ban tervezzük a korábbi években elkezdett állományvédelmi feladatokat folytatni (iratok és kötetek restauráltatását, mikrofilmeztetését, digitalizálását), valamint a levéltári anyag szakszerű tárolásához és fizikai állapotának megóvásához szükséges eszközöket gyarapítani a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentésére remélhetőleg kiírásra kerülő pályázatokon elnyerhető források segítségével. A rendezések során elvégezzük a szükségessé vált dobozok cseréjét, tárgyévben fentieken túl a Kalocsai Államügyészség (VII ,14 ifm) iratainak dobozait cseréljük ki ban folytatódik a levéltár őrizetében lévő polgári anyakönyvek digitalizálása, amelyet a Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Fióklevéltára végez. Külső források elnyerése nélkül, előbbieken túlmenően digitalizálással csak a kutatói megrendelések arányában számolunk. 6. oldal

8 IV. Levéltári anyag nyilvántartása Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően az e-archívumban rögzíti az őrizetében lévő iratanyagok törzskönyvi nyilvántartását, emellett munkatársaink az iratok mennyiségi paramétereinek (rendezettségi szint, mennyiség) változását jobban tükröző, az adatszolgáltatások elkészítéshez nagyobb segítséget nyújtó fond nyilvántartó programot, a Registrumot illetve a hagyományos statisztikai adatlapokat is vezetik. A 2013-as évben folytatódik az e-archívum adatbázisainak feltöltése, a digitálisan meglévő raktári jegyzékek, kiegészítő táblázatok (rendezettségi szintek, segédletek) csatolása az egyes rekordokhoz. Emellett számolunk az új egységes levéltári nyilvántartórendszer (ScopeArchiv) bevezetéséhez kapcsolódó előkészítő feladatok elvégzésével is. Az őrizetünkben lévő iratanyagok fonddossziéiba kerülnek elhelyezésre azok rendezettségi szintjének vagy mennyiségének változásait jelző jegyzőkönyvek, feljegyzések, adatlapok, raktárjegyzékek. A külső szervekről vezetett nyilvántartásokba bejegyezzük az évközi selejtezéseket, az azokkal kapcsolatos észrevételeket, az adott iratképző iratkezelést érintő egyéb eseményeket, a szükséges ellenőrzések időpontjait, illetve ezek iratait elhelyezzük a szervdossziékban. Az iratátvételek a gyarapodási, a különböző célú kölcsönzések pedig a kölcsönzési naplóban kerülnek rögzítésre. V. Rendszerezés, rendezés A Levéltári Kollégium évi 2. számú ajánlása szerinti alap- és középszintű valamint, ellenőrző rendezéseket és fond(főcsoport)egyesítéseket a 3/a. és b. mellékletek foglalják magukba. VI. Selejtezés A selejtezés alá kerülő fondok adatait az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. oldal

9 VII. Segédletkészítés Az év első felének feladata lesz az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottságának között keletkeztetett 200 doboznyi anyagából a minősített iratok lajstromba vétele, ebből a minősítők, illetve jogutód szerveik ezek hiányában a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére jegyzék készítése. Az év első felébe végrehajtandó feladata lesz továbbá a 4/b számú mellékletben szereplő fondokról már 2012-ben elkészített jegyzékek átszerkesztése a Nemzeti Biztonsági Felügyelet utasításai alapján, illetve ezzel egyidejűleg azok benyújtása a minősítők vagy jogutód szervezeteik felé ban folytatódik a Kecskemét város tanácsához érkezett kérelmek mutatózása, az 1945 előtt épült kecskeméti lakóházak adatait tartalmazó építészeti adatbázis kialakítása (4/a melléklet). Az őrizetünkben lévő iratanyagok fonddossziéiba kerülnek elhelyezésre azok rendezettségi szintjének vagy mennyiségének változásait jelző jegyzőkönyvek, feljegyzések, adatlapok, raktárjegyzékek. A külső szervekről vezetett nyilvántartásokba bejegyezzük az évközi selejtezéseket, az azokkal kapcsolatos észrevételeket, az adott iratképző iratkezelést érintő egyéb eseményeket, a szükséges ellenőrzések időpontjait, illetve ezek iratait elhelyezzük a szervdossziékban. Honlapunkon fent levő információkat, adatbázisokat ebben az évben is aktualizáljuk, illetve folyamatosan frissítjük. VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat A tudományos kutatók, helytörténészek, szakdolgozatot készítő hallgatók, családfakutatók és egyéb érdeklődők száma feltehetően a korábbi évekhez hasonlóan alakul ( kutató, kutatási eset). A kutatás az érvényes jogszabályok és szabályzatok alapján történik. Kutatói igényre iratokról másolatot készítünk. Amíg az állampolgárok kutatóhelyeinket tudományos érdeklődésük miatt látogatják, addig ügyfélszolgálatunkat személyi, illetve vagyoni jogosultságaikat hitelesen igazoló dokumentumok kiadása érdekében keresik fel. Az ügyfélszolgálati megkeresések száma vélhetően a korábbi évek tendenciáihoz fog 8. oldal

10 igazodni ( ügyfél). A kérelmek legnagyobb részét várhatóan az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges munkaidő-igazolások fogják kitenni. IX. Tudományos munka, konferenciák, kiadványkészítés, kiadói tevékenység Az intézményben folyó tudományos kutatómunka eredményességét ebben az évben is szeretnénk megtartani. Terveink szerint 2013-ban megjelentetjük az évkönyv 26. kötetét, amelynek alapját a és évi Levéltári Napon elhangzott előadások adják. A Forrásközlemények sorozatban tervezzük Baja város polgármestereinek közötti jelentéseit tartalmazó forráskiadványnak a megjelentetését ban ünnepli nyolcvanadik születésnapját intézményünk egykori igazgatója Iványosi-Szabó Tibor, tiszteletére tanulmánykötet kiadását tervezzük. Kada Elek Kecskemét egykori polgármestere 1913-ban hunyt el, e centenárium alkalmából a városvezető emlékére Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvánnyal társszervezésben emlékülést tervezünk, emellett az alapítvány gondozásában egy kötet is napvilágot fog látni e témában, amelynek szerzői között ott találhatjuk munkatársainkat is. A 2010-ben útjára indított internetes folyóiratunkat a Múltbanézőt ban is két alkalommal tervezzük megjelentetni. A kiadványmunka folytatásához, ismételten a pályázati lehetőségek maximális kihasználására van szükség. Hangsúlyozni kell, hogy takarékossági szempontok miatt a kötetek, valamint a rendezvények meghívóinak, kiállításvezetőinek a tördelése, korrektúrázása, nyomdai előkészítése az intézményen belül történik. A Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva a XIV. Levéltári Nap 2013 novemberében kerül megrendezésre. Reményeink szerint a rendezvény nemcsak a helytörténetírással foglalkozók körében, hanem a széles közönség részére is nagy érdeklődésre tarthat számot. X. Közművelődés, oktatás segítése, PR-tevékenység Levéltárunk rendhagyó történelemórák tartásával, ismeretterjesztő cikkek írásával, konferenciák, könyvbemutatók, műveltségi vetélkedők szervezésével, önállóan rendezett kiállítással, vagy kiállítás rendezése céljából kölcsönzött dokumentumokkal igyekszik gazdagítani a megye művelődési életét. 9. oldal

11 Intézményünk 2010-ben csatlakozott a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozathoz. Erre az alkalomra az elmúlt három évhez hasonlóan olyan program összeállítását tervezzük, amely viszonylag szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthat, így reméljük, hogy a rendezvény eredményeképpen a levéltár ismertsége a helyi társadalom tagjai körében tovább növekszik. XI. Könyvtári munka 1. A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 9. -a alapján az Országos Széchényi Könyvtár és a Katona József Könyvtár folyamatos tájékoztatása a levéltár kiadói tevékenységéről, a kötelespéldányok megküldése. 2. A kutatók részére a könyvtári szolgáltatások biztosítása, felvilágosítás a könyvtár állományával kapcsolatban. Kölcsönzés levéltár dolgozói részére. A levéltáros csoportok iratrendezéséhez, kutató és ügyfélszolgálati munkájához adatok gyűjtése, tájékoztatás a tájékoztatás forrásairól. 3. Statisztikai adatszolgáltatás a szakkönyvtárról (részlegek könyvtárairól is) az Emberi Erőforrás Minisztérium részére. 4. A szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzatának felülvizsgálata. 5. A könyvtári állomány gyarapodásáról havonta jegyzék készítése a levéltár honlapján való közzétételhez. 6. Közreműködés az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára honlapjának levéltári könyvtárra vonatkozó részeinek aktualizálásában. A könyvárra vonatkozó részek átnézése, módosításra szoruló részek összegyűjtése, javítása. 7. Cím- és csoportos leltárkönyvek vezetése. 8. A könyvek, időszaki kiadványok dokumentum-leírásainak, ETO jelzeteinek elkészítése. Gyűjtőkörtől függően a tanulmánykötetek analitikus feltárása. 9. A levéltár az NKA Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására 2012 őszén kiírt pályázatán részt vesz, a támogatás elnyerése esetén Ft-értékben könyvek megrendelése, vásárlása. A pályázat lebonyolításáról beszámoló készítése. 10. A levéltár kiadványainak a levéltári szakkönyvtárakhoz való eljuttatásához a könyvek csomagolása, az átvétel igazolásához jegyzék, vagy visszaigazoló nyomtatvány készítése. (22 könyvtár részére.) 11. A Kiskunfélegyházi Részleg könyvtárának felvitele a TextLib katalógusba 2013-ban tovább folytatódik. A Kiskunfélegyházáról év végén áthozott katalóguscédulák adatainak bevitele a TextLib adatbázisba 2013-ban előre láthatóan befejeződik. Szükséges módosítások, melyek a Kiskunfélegyházi 10. oldal

12 Szakkönyvtár katalógusának építése közben felmerültek (2013. évre tervezett feladatok.) A TextLib adatbázisban módosítani kell a Kecskeméten található időszaki kiadványok adatlapjain a raktári hely megnevezését. A többkötetes könyvek kötet adatainál be kell írni, ha a kötet kecskeméti szakkönyvtárban található. (Az Infoker által 2011-ben ingyenesen, a TextLib programhoz megküldött Mező csere modul ezt nem oldotta meg automatikusan.) 12. Állományellenőrzés (leltározás) a levéltár kecskeméti szakkönyvtárában. A 3/1975. (VII. 17.) KM-PM sz. rendelet alapján a levéltár szakkönyvtára állománynak nagysága szerint háromévenként kell leltározni. Az előző állományellenőrzés időpontja 2010-ben volt, így az időszaki, teljes körű, folyamatos (a leltározás ideje alatt a könyvtári szolgáltatás nem szünetel) állományellenőrzésre 2013-ban kerülne sor. XII. Anyakönyvi másodpéldányok kezelése A Bács-Kiskun megyei települések állami anyakönyvinek levéltárban őrzött másodpéldányaiba az utólagos anyakönyvi bejegyzések bevezetését folyamatosan elvégezzük, valamint a beérkező iratokat nyilvántartásba vesszük. XIII. Nemzetközi kapcsolatok A Bács-Kiskun Megyei Levéltár 2004-ben és 2005-ben nemzetközi együttműködési megállapodást írt alá a szabadkai, a zentai és a pancsovai területi levéltárral, valamint az Újvidéken működő Vajdasági Levéltárral, intézményesítve ezzel a korábbi évek szoros, de informális jellegű kapcsolatait. Az összefogás mindenekelőtt egymás szakmai rendezvényein látogatóként és előadóként való részvételt, másrészt levéltár-elméleti és -gyakorlati, illetve egyéb szakmai kérdésekben történő konzultációt jelent. Intézményünk célja ezen kívül, hogy az együttműködésből eredő kutatási lehetőségeket kihasználva, a megszűnt Bács-Bodrog vármegye működésére, különösen pedig a mai megyénk településeire (a volt bajai, bácsalmási és jánoshalmi járások területén) vonatkozó iratokat megismerje és feltárja. A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is szeretnénk előadóként részt venni a szabadkai nemzetközi levéltári napon. XIV. Vezetés, ügyvitel, képzés, továbbképzés 11. oldal

13 A vezetői összefoglalóban is kiemelésre került, hogy a 2013-as esztendő fontos feladatai közé tartozik költségvetésünk elkészítése mellett tagintézményünk ügyrendjének, szabályzatainak elkészítésében történő közreműködés is. A munkatársak a korábbi gyakorlatnak megfelelően, de a pénzügyi lehetőségektől függően részt vesznek az országos szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken. Az intézmény munkatársai évtizedek óta tagjai több tudományos és közművelődési szervezetnek, egyesületnek, melyekben rendszeresen munkát vállalnak: Magyar Levéltárosok Egyesülete, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Történelmi Társulat, Katona József Társaság, Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány. A hétéves szakmai képzés új ciklusa 2007-től indult, amelynek terve a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján nyert kidolgozást. Sajnos sok más egyéb megszorító intézkedés mellett ez a támogatási forma is befagyasztásra került. Az ilyen jellegű támogatásra pedig továbbra is szükség volna, mert munkatársaink egy része még nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges további szakirányú végzetséggel. Kecskemét, december 13. dr. Gyenesei József levéltár-igazgató 12. oldal

14 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet évi terv (irattár-ellenőrzés) 2. sz. melléklet évi terv (iratátvétel)* 3. sz. melléklet évi terv (iratrendezés) 4. sz. melléklet évi terv (segédletkészítés és adatbázis-építés) 5. sz. melléklet évi terv (iratselejtezés) 6. sz. melléklet évi terv (kiadványok, publikációk) 7. sz. melléklet évi terv (levéltár-igazgató) 8. sz. melléklet évi terv (bértárolás)** * Iratátvételt az intézmény csak abban az esetben tervez, amennyiben a bajai részleg jövőbeni sorsa rendeződik. ** Az intézménynek nincsenek bértárolt iratanyagai. 13. oldal

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. 1. Szervezeti keretek, gazdálkodás, személyi és infrastrukturális ellátottság

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje. 7. melléklet

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje. 7. melléklet SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje 7. melléklet 7. melléklet Oldalszám: 1/5 Változat: A6 Dátum: 2016-03-31 Az

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2008.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár nyilvántartási rendszere Boross István-Márkusné Vörös Hajnalka-Jakab Réka-Nagy Szabolcs Az adatbázis kezdetei Papíralapú nyilvántartások Levéltárunk új épületbe költözik (2005)

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Baranya Megyei levéltár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baranya Megyei levéltár. Szervezeti és Működési Szabályzata Baranya Megyei Levéltár Pécs Király u. 11. A Baranya Megyei levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2000 2 I. Általános rész 1./ Az intézmény alapítását elrendelő határozat száma: 1610-26/1950.

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2012. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK KUTATÁSI SZABÁLYZATA Általános kutatási szabályok 1. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet a Kormány 47/2001. (III.27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189

BESZÁMOLÓ. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189 BESZÁMOLÓ NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189 A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 2015. 05. 29.-i ülésen részünkre 798.355

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazzák. A kérdések a szakmai elmélet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben