Nevelés Komplex Esztétikai Művészeti hatásokkal (NEKEM) Pedagógiai Program MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelés Komplex Esztétikai Művészeti hatásokkal (NEKEM) Pedagógiai Program MUNKATERV"

Átírás

1 Nevelés Komplex Esztétikai Művészeti hatásokkal (NEKEM) Pedagógiai Program MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u Om: MUNKATERV Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG szeptember 01-től augusztus 31-ig

2 Tartalom Az intézmény általános jellemzői Munkaerő gazdálkodás Tárgyi feltételek alakulása Gazdálkodási feladatok Az óvoda önállóságának, egyéni arculatának továbbfejlesztése Személyi feltételek, testület együttműködésének továbbfejlesztése Eseménynaptár Családdal való együttműködések lehetőségei Szülői értekezletek, nyílt napok csoportonkénti ütemezésben Az óvodán belül biztosított külön foglalkozások Óvodai szünetek Nevelők munkaidő beosztása /1. Az óvodavezető munkarendje /2. Pedagógusok, dajkák egyéb alkalmazottak beosztása Önképzést, tanulást, továbbképzést segítő hálózat külső-belső rendszere Munkatársi és nevelési értekezletek ütemezése Az intézmény szervezeti életét, működését meghatározó feladatok Az óvónők önállóságának, felelősségének fejlesztése Fejlesztő koncepció és feladatrendszer Iskolai életre előkészítő feladatok Kapcsolatok más nevelési színterekkel Fejlesztési elképzelések, beruházások, beszerzések fejlesztések, beruházások A évre tervezett beszerzések Ellenőrzési terv nevelési évre Mellékletek MELLÉKLETEK 1.Gyermekvédelmi munkaterv 2014/ A Ritmusban Kulturális munkaközösség éves munkája..51 2

3 1. Az intézmény általános jellemzői Az óvoda épülete Józsefváros történelmi nevezetességű épületei között, a Palotanegyedben található, a Blaha Lujza tértől nem messze, a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közös épületben, de önálló kialakítással és vezetéssel. 120 gyermeknek tudunk ellátást biztosítani 5 gyermekcsoportban, melyek környezeti blokkjainkhoz illeszkedően dekoráltak, és a témafeldolgozásoknak megfelelően változnak év közben. Minden csoportszobához külön mosdó- és öltözőhelyiség tartozik, tornaszobával, fejlesztő és kézműves foglalkoztatókkal rendelkezünk. Szabványoknak megfeleltetett, jól felszerelt udvarunk szeptember 10-én készült el, és 150 m2-es terasz biztosítja levegőzésünk és mozgásunk szabadtéri feltételeit. A nevelőtestületünk által készített Nevelés Komplex Esztétikai, Művészeti hatásokkal (NEKEM) pedagógiai programunkat az óvodavezető jóváhagyását követően szeptember 1-től módosítva vezettük be. Programunk lényege: A komplex esztétikai nevelés a családi nevelésre épülve a gyermekközpontú óvodai nevelés kibővítését tartja fő feladatának. Fontosnak tartjuk a pedagógus modell szerepét, aki igényességével, viselkedéskultúrájával, magatartásával, ötletgazdagságával, és a tehetséggondozás területein szerzett tapasztalatával példaként áll a gyermekek előtt. Mindennapjaink meghatározója a környezet tevékeny megismerése, az ott szerzett élmények, ismeretek játékba ágyazott közös feldolgozása. A témákat projektekben dolgozzuk fel, melyek a szocializációs kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásokon kívül lehetőséget adnak az egyéni felzárkóztató és tehetséggondozó nevelőmunkára, a gyermekek kommunikációs, anyanyelvi kultúrájának fejlesztésére is. Az integrációs pedagógiai program sajátos tennivalója önálló fejezetként jelenik meg pedagógiai programunkban, melynek megvalósításában számítunk a szülők partneri együttműködésére. A külső világ tevékeny megismerésén belül a környezeti nevelés intézményünkben kettős funkciót tölt be: o Segítségével felismertetjük a környezeti értékeket, a szelektív hulladékgyűjtés és környezetvédelemmel kapcsolatos tennivalók fontosságát valós gyakorlatokon keresztül, ugyanakkor 3

4 o Biztosítjuk esztétikai-művészeti nevelésünk élményhátterét, a közvetlenül, érzékszervekkel történő megismerést, amely alapja, hogy a gyermek nem csak, mint befogadó, hanem, mint alkotó is fejlődhet. Alapszolgáltatások: o o o o o Óvodai nevelés, mely magában foglalja a teljes óvodai életet, az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele mellett; Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, intézményi kijelölést tartalmazó szakértői papírral; Óvodai intézményi közétkeztetés biztosítása térítéssel; Gyermekvédelem; Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás óvodapedagógusaink segítségével; o Logopédia és gyermekpszichológia a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek segíts 2. Tanügyirányítás A ös nevelési év nyitóadatai: Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda Somogyi Béla utca 9-15 Telefon/fax: , konyha telefon: , Óvodavezető: Csoportbeosztás 1. csoport Vackor 24 fő 1 fő négyéves + 21 fő ötéves + 2 fő hatéves 2. csoport Kippkopp 21 fő 7 fő öt éves + 14 fő hat éves 3. csoport Kagylóváros 23 fő 1 fő három éves+ 22 fő négyéves 4. csoport Csingiling 25 fő 3 fő négy éves + 18 fő ötéves + 4 fő hatéves 5. csoport Micimackó 26 fő 23 fő három éves + 4 éves 3 fő Óvodánk 120 férőhelyén a nevelési év elején 119 gyermek van beírva. Számított létszám: 119 Átlaglétszám: 24,2 fő A es nevelési évben tanköteles volt gyermek: 32 fő Iskolaérettségi vizsgálatra irányított: 12 fő A Nevelési Tanácsadó döntése alapján: - további óvodai nevelésben részesülő: 7 fő - iskolába mehet: 4 fő 4

5 - Szakértői Bizottság véleménye: 0 fő A szülő és az óvoda megegyezett kérelemben további 1 év óvodai nevelésről: 4 fő. Iskolába ment: 25 fő Nagycsoportot ismétel: 10 fő Tankötelesként új beiratkozó: 1 fő ös nevelési évben 53 fő tanköteles gyermek van az óvodánkban: Új beiratkozó: 49 gyermek volt májusban, ebből 34 gyermek nyert felvételt. 27 fő volt, aki másik intézményben felvételt nyert, mert több intézménybe is beiratkozott. Egy fellebbező család élt a lehetőséggel, akit az önkormányzat elutasított június 12-én tartott szülői értekezleten megjelent új családok száma: 25 fő volt, és a térítési díjának befizetésével jogviszonyát megteremtette az új nevelési évre szeptember 1-ig a felvettek közül lemondta férőhely igényét négy család, és beiratkozott 6 fő. Valamennyi gyermek december végéig a három éves kort betölti a legkisebbek közül. SNI papírral, szakértői véleménnyel senki nem rendelkezik jelenleg. Az új nevelési év kezdetén: Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (ingyenesek): 41 fő Józsefvárosi Önkormányzat által étkezéstérítési támogatásban részesülő: nincs Alanyi jogon 50%-ban támogatott három vagy többgyermekes család: 11 család Tartósan beteg: 0 fő 100%-os térítési díjat fizet: 67 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek (hhh száma): 2 fő, ők ingyenes étkezők is: Sz. D., Zs. L. Óvodáztatási támogatásban egy gyermek részesül óvodánkban. Az óvodát félnaposan igénylő családok száma: 7 fő Ezek a gyerekek az óvodakötelezettség miatt járnak óvodánkba. Veszélyeztetett gyerekek száma: (család életvitele miatt): egyelőre nincs információnk. Speciálisan étkező, a SODEXO konyha által biztosítva: 5 fő. Ebből 4 gyermek sertéshúsmentesen táplálkozik vallási okból, és 1 gyermek, tej érzékeny. Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részesül: 30 fő roma származású, és 12 fő olyan gyermek, akinek családjában az apa, vagy mindkét szülő külföldi állampolgár. Az óvoda 35 % -ban olyan gyermekeket nevel, akiknek kulturális hátterében van magyartól eltérő kultúra is. 5

6 3. Munkaerő gazdálkodás A 20 fő engedélyezett dolgozói létszámot az alábbi megosztásban töltjük be ebben a nevelési évben: 20 fő állás teljes munkaidős: 8 órás Munkakör szerinti megoszlása: 1 fő óvodavezető 10 fő óvodapedagógus 1 fő fejlesztő óvodapedagógus 5 fő dajka 2 fő pedagógiai asszisztens 1 fő óvodatitkár A ös nevelési évben újonnan érkezett óvodapedagógus dolgozók: 1. Markovich Zsuzsanna óvodapedagógus 2. Packosz Mónika óvodapedagógus 3. Rehó Mária óvodapedagógus 4. Dr. Fórikáné Csáki Orsolya óvodapedagógus 5. Karner Melitta óvodapedagógus Távol lévők: 1. Kulics-Hankó Sarolta GYED idejű helyettesítése Fejes Fruzsina 2. Réthyné Fejes Mónika szülési szabadság idejére Écsi Ferencné óvodapedagógus 3. Lörincz Zsuzsanna tartós betegsége idejére Koza-Ondok Tímea pedagógiai asszisztens Az intézményből ketten mentek el a két nyári hónap alatt közös megegyezéssel. 4. Tárgyi feltételek alakulása Az előző évet folytatva a Józsefvárosi Intézményműködtető Központtól (JIK) a leadott anyag és eszköz igényünk egy részét kapjuk meg. Az igénylés írásban történik, időben kell a fogyóeszközöket rendelni a zavartalan működés érdekében. További megoldásra váró problémák: 1. ablakok energiatakarékossági szempontból, biztonsági okokból való cseréje; (van olyan keret, amely szétesik, csak a festék tartja össze, és van, ami be van szegelve). 2. csoportszobák galériáinak felülvizsgálata, lekezelése; 3. egy csoportban hiányzó galéria megépítése; Pályázatok: Jelenleg önálló pályázatunk nincs. A TÁMOP pályázat fenntartásában aktívan tevékenykedünk. 6

7 A Civilek a Palota negyedért Egyesület által szervezett pályázatokba bekapcsolódunk a jövőben is. Minden kerületi sportversenybe és rajzpályázatba benevezünk 5. Gazdálkodási feladatok 5.1. Létszám és bérjellegű feladatok: Életpályamodell szerinti bértábla bevezetése a legnagyobb változás, A logóval díszített pólók rendezvényeinken kötelező viseletként használatosak, egyéb alkalommal névkártya kitűzőt kell feltenni az azonosítás érdekében, melyeket az új dolgozóknak is méret szerint biztosítunk, A cafetériában szabályozott egy éves keretösszeg / év most, és a dolgozók határozták meg. A jövőben is szeretnénk ebben a formában kapni. A többség az Erzsébet utalványt kérte, és SZÉP KÁRTYA OTP számlájukra kérték utaltatni a pénzt, ketten Egészségpénztárba, egy pedig Beiskolázási támogatásra. Kerületi továbbképzési keret 1000 Ft/fő/év, amely összeg egy egynapos továbbtanulást sem tesz lehetővé befizetni, így a továbbképzési elvárások saját erőből valósulhatnak meg. A pótlékok Korm. rendelet 16 -ának értelmében a munkáltató hatáskörében állapíthatóak meg, de a fenntartó az alsó határt engedi meg. Tisztázatlan a szakmai anyag körébe tartozó beszerzések intézményenkénti rendelése, mennyiségének meghatározása nem az intézmények feladataihoz képest került meghatározásra. Beszerzéseinket a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének jegyzékében az eszköznorma írja elő a fenntartónak, ennek tervezése a költségvetéskor kerül megállapításra. Az elmúlt évben 2015-re halasztott igények újra bekerülnek, illetve a pedagógiai programhoz szükséges évente fogyó anyagok pótlására is gondolunk. A JIK személyi létszámának növekedése miatt újra és újra az egy titkári segítséggel jelentéseket írunk, melytől a változásokat reméljük. A karbantartó egyik nap jelen van, 8 órában, másik nap egy másik intézményben teljesíti feladatait. Emiatt a karbantartási feladatokat a nevelői szobában elhelyezett füzetbe kell beírni mindenkinek, aki a problémát észleli. Az utca seprését az iskolai karbantartó végzi. 7

8 Udvari feladatok rendezetlenek, az első csoport kiérkezése előtt körültekintően kell a balesetveszély elhárítása miatt a dajkáknak körülnézni Dologi gazdálkodási feladatok: Intézményi szinten a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ látja el a feladatot, de önálló költségvetésünk van. Gondot okoz a megrendeléseink akadozása, a megrendelt áru minősége, mennyisége, a feleslegesen körülményes ügyintézés, és protokoll, melyet megbeszéléseinken igyekszünk jól képviselni. 6. Az óvoda önállóságának, egyéni arculatának továbbfejlesztése 6.1. Pedagógiai program megvalósítása: Az év kiemelkedő feladatai: Szülők megelégedettségének fokozása az óvoda egyéni képességfejlesztő, felzárkóztatást célzó, tevékenységének területein, tevékenységeink hatékonyabb bemutatása felelőse: nevelőtestület minden tagja szakmai szolgáltatást ellátók határidő: szeptember 1-től folyamatosan TÁMOP pályázat fenntartását célzó programok o D1 Beóvodázási felelősi munka felelőse: Aissou Erzsébet óvodavezető Abonyi Zsanett óvodatitkár o D3 Nyitott óvodai program keretében szülői fórumok rendezése a szülők által igényelt témakörökben; felelőse: Aissou Erzsébet óvodavezető o D4 Óvodai kínálat bővítése keretében mozgásfejlesztés; felelőse: Hujber Zoltánné óvónő, Tóth Brigitta óvónő o Mozgásfejlesztés a mindennapokban felelős: minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos o Tevékenységközpontú módszerek alkalmazása a projekt módszerrel felelős: minden óvodapedagógus Határidő: 2014.október május 8

9 Óvodai ünnepek, rendezvények algoritmusainak betartása csoportonként és életkoronként Felelős: minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos Fejlesztési tervek intézményi szintű átdolgozása, és a szülők felé közvetített információk új útjai. Felelős: Karner Melitta Határidő: szeptembertől júniusig 6.2. Az óvoda arculatához illeszkedő speciális vállalások: Tesz-vesz napok beépülése a heti projektekbe, mint a tehetséggondozás megvalósításának speciális formája: Felelős: minden óvodapedagógus Határidő: november május Heti projekttervezés mintadokumentumok vezetésével Felelős: óvodapedagógusok Határidő: folyamatos Felnőtt Farsangi Projekt a kapcsolat rendszer és népszerűsítés érdekében (Alapítványi Bál) Felelős: Écsi Ferencné, Fejes Fruzsina Határidő: január Palotanapi projekt, mint az óvodai pedagógiai program eredményeinek bemutatása Felelős: Hujber Zoltánné, Határidő: május 29. Az óvodások életkorának megfelelő, Józsefvárosban rendezett sport- és kulturális rendezvényeken képviseltetjük magunkat Felelős: sportfelkészítő óvónők: Hujber Zoltánné, Tóth Brigitta Határidő: folyamatos Pedagógiai programunk népszerűségét segítő programok rendezése, nyitott napok Felelős: óvodavezető és minden csoport óvodapedagógusa Határidő: november április és május hónap Vállalt feladataink színvonalát kiadványok ajánlásával/terjesztésével is segítjük: Tappancs, Mini Manó, könyvek ajánlott kiadványai 9

10 Felelőse: Tóth Brigitta óvópedagógus Határidő: havonta egy alkalommal 7. Személyi feltételek, a nevelőtestület és alkalmazotti közösség együttműködésének továbbfejlesztése Alkalmazotti létszám felett, közfoglalkoztatottak segítik óvodánk nagy területének esztétikai megjelenítésének zavartalan megvalósulását. Felelős:Aissou Erzsébet Nevelőtestületünk tagjai: 1 fő óvodavezető 1 fő fejlesztő pedagógus 10 fő óvodapedagógus Az intézmény dolgozóinak 45 % új alkalmazott, ezért a szervezeti fejlesztésre, a problémák megelőzésére ebben az évben, - mely az intézményvezető pályázatának lejárási éve kiemelt figyelmet fordítunk. A változások miatt, heti rendszeres szakmai megbeszélést tartunk a szakmai - pedagógiai információáramlás biztosítása érdekében, segítjük az aktuális feladatok azonosítását, és a törvényváltozásból adódó feladatok nyomon követését. Felelős: óvodavezető Határidő: folyamatos 7.1. Az ellenőrzési munkaterv tartalmazza az egyes feladatok időbeni ütemezésének számonkérését. Felelős: óvodavezető Határidő: szeptember augusztus Folytatjuk a kollektíva önismeretét segítő rendezvények szervezését külső helyszínekre és intézményünk területén: tréningek karácsonyi teadélután az óvodában kapcsolatok építése szakmai kirándulás Felelős: óvodavezető, esemény naptárban vállalt feladatok szerint szervezve Határidő: nevelési év 10

11 7.3. Közalkalmazotti tanács elnöke: Tóth Brigitta. tagjai: Dr Fórikáné Csáki Orsolya óvodapedagógus Tot Judit dajka Havi munkaidejének 15 %-ának megfelelő munkaidő kedvezmény illeti meg az elnököt Beiskolázási tervünk szerint követjük a minősítési eljárás előírt szabályait. Felelős: óvodavezető Határidő folyamatos 7.5. Figyelemmel kísérjük a kerületi rendezvényeket, a partneri kapcsolatok ápolására kiemelten figyelve A szomszédos Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával, közös rendezvényeket tartunk: volt óvodásaink meglátogatása Luca napi vásár, Betlehemes játék, Iskolakóstolgató Szülői értekezlet, Tornaterem használata Szülői fórum helyszíne a tanácskozó DIFER mérések segítése Közös nevelői értekezlet Gyermekvédelmi feladatok Műhelymunkák az alsós munkaközösségekkel, hospitálások Iskola-óvoda látogatások gyermekekkel és kollégákkal Pályázatok Felelős: Óvodavezető, óvodatitkár Határidő: folyamatos 7.7. A testület egyéni és közösségi ambíciójának fejlesztése: A továbbtanulások közül előnyben részesülnek: a szervezeti kultúra fejlesztésével kapcsolatos, tárgyalási kultúra, kommunikáció, problémakezelés továbbképzések pedagógiai program színvonalasabb ellátása (művészeti irányok) informatikai felkészültség 11

12 8. Eseménynaptár Időpont Esemény Felelős Augusztus 22- szeptember Családlátogatások a Fejes Fruzsina, 15-ig beiratkozott gyerekek Écsi Ferencné otthonában Szeptember között Szülői értekezletek a csoportokban Csoportos óvodapedagógus Szeptember 2-27.között Szolgáltatások szervezése, szerződéskötések, helyszíni séta Écsi Ferencné Október 1-25.között Kirándulás a középső- és nagycsoportokban Csoportos óvodapedagógus Október 04. Állatok világnapja Csoportos óvodapedagógus November Fogászati hónap Rehó Mária csoportokban November Szülői értekezletek a bemeneti mérésekről. Csoportos óvodapedagógus Karner Melitta, December 6. Mikulás Dr. Fórikáné Csáki Orsolya Tarbáné Kerekes Ágnes Advent hava 13. Luca nap a Molnár Ferenc Angol- Magyar Két Tanítási nyelvű Ált. Iskolával Adventi előkészületek Luca Napi vásár Tóth Brigitta, Markovich Zsuzsanna, Écsi Ferencné Tóth Brigitta 12

13 December 11. Karácsonyi teadélutánok Csoportos óvodapedagógus Január 8. Pedagógiai vélemények Tóth Brigitta, Markovich Szakértői vizsgálatok Kérése készítése Zsuzsanna, Rehó Mária, Tomori Ildikó, Karner Melitta, Január Téli örömök, téli játékok szervezése a szabadban Csoportos óvodapedagógus Január Környezetvédelem, kísérletek végzése a gyerekekkel Csoportos óvodapedagógus Január 29. Február 12. Mesedramatizálás a gyerekeknek az óvónők előadásában Iskolalátogatás Óvodai szakvélemények kiadása. Szülői értekezlet nagycsoportban, bemutatkoznak az iskolák Tomori Ildikó Tóth Brigitta, Markovich Zsuzsanna, Rehó Mária, Tomori Ildikó, Tóth Brigitta, Markovich Zsuzsanna, Rehó Mária, Tomori Ildikó, Február Farsangi munkadélután szervezése a csoportokban Csoportos óvodapedagógus Farsang a csoportokban Csoportos óvodapedagógus Felnőtt farsang Écsi Ferencné, Fejes Fruzsina 13

14 Február 22. Víz Világnapja Csoportos óvodapedagógus Tavaszi nagytakarítás az óvoda udvarán Écsi Ferencné Március 15. Április 15. Április 22. Veteményeskert kialakítása Nemzeti ünnep -2-2 csoport közös ünnepe Zászló, stb. elhelyezése a Nemzeti Múzeum kertjében Nyitott napok a leendő óvodások szüleinek és óvodásaink szüleinek Húsvét a csoportokban Tóth Brigitta, Markovich Zsuzsanna, Rehó Mária, Tomori Ildikó, Csoportos óvodapedagógus Csoportos óvodapedagógus Csoportos óvodapedagógus Május 5-6. Föld napja Anyák-napja megünneplése, ajándékok átadása Csoportos óvodapedagógus Csoportos óvodapedagógus Május 10. Madarak és fák napja kirándulások, állatkert. Csoportos óvodapedagógus Tesz-vesz napi bemutatók Tanult anyag összeállítása Csoportos óvodapedagógus Május Szülői értekezletek nevelési eredmények Csoportos óvodapedagógus Május Palota nap - Gyereknap - szülők és gyerekek közös játéka óvodánk udvarán Csoportos óvodapedagógus Hujber Zoltánné 14

15 Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Csoportos óvodapedagógus Július- Augusztus Környezetvédelem Nyári élet az udvaron (versenyjátékok, lehetőség, sarazás) fürdési Csoportos óvodapedagógus gyermek életkorának megfelelően Csoportos óvodapedagógus 9. Családdal való együttműködések lehetőségei: Meglévő együttműködési lehetőségeinket továbbfejlesztjük 9.1. Szervezési szinten: a) Szülős beszoktatás biztosítása, a fokozatosság jegyében b) Folytatjuk a program gyakorlati bemutatását nyílt napokon, ünnepek alkalmával c) Családlátogatások biztosítják az anamnézisek felfektetését, a gyermekvédelmi tennivalók feltárását Az adatvédelmi törvénnyel megismertetjük a szülőket és írásban nyilatkoznak a hozzájárulásukról adataik felvételekor d) Fogadó órákat tartanak az óvónők, fejlesztő pedagógus, óvodavezető, amely találkozások lehetőségével a gyermekek egyéni fejlődésének megbeszélésére, egyéni lapok megtekintésére, felzárkóztató tennivalók megbeszélésére és értékelésére, problémák, panaszok kezelésére van mód. e) Közös szülői programokat szervezünk óvodai nyitott napok program keretében, ünnepvárás, munkadélutánok, gyermekkísérés, kirándulás alkalmaival f) Tehetséggondozás és felzárkóztatás szervezett működtetése az óvodán belül, Tesz-vesz napok keretében; g) Beiskolázás előtti segítséget nyújtunk, amelynek szervezésekor együttműködünk az iskolákkal. h) Szolgáltatások szervezésével segítjük az igények kielégítését: színház látogatás (Kolibri bérlettel és Turay Ida Színház látogatása) helyszíni foglalkozások hittan (református) vásárok Palota nap 15

16 i) A szülői kezdeményezéseket az óvodai élet tartalmasabbá tétele érdekében szívesen fogadjuk, erre ösztönözzük is a szülőket. A gyermekek életkorához illő, teherbíró képességükhöz igazodóak realizálásában közreműködünk j) Tervezett rendezvények a szülőkkel közösen: karácsonyi teadélután, anyák napján egyéni köszöntés, gyermeknapi versenyjátékok. 9.2 Tájékoztatási szinten: a) Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit, amelynek szóbeli ismertetésére a szülői értekezleten kerül sor, az óvoda honlapján elolvasható teljes terjedelmében. b) A dokumentációk hozzáférhetőségének biztosításáról tájékoztatjuk a szülőket c.) a szülők csoportonkénti kapcsolattartását az óvónők koordinálják, Karner Melitta készíti el a blogot, ahová írhatnak. d) Hirdetőtábláinkat témák szerint is megkülönböztetjük, amely szembetűnőbben biztosítja az aktuális információkat, és honlapunkon is frissítjük e) Szülői értekezleteken a modell szerinti területeket életkorra bontva ismerhetik meg a szülők, ahol az együttműködés formáiról részletesen, időpontokra aktualizálva is értesülnek f) SOMI OVI Közhasznú Alapítványunkban számítunk a szülők aktív közreműködésére. Mádi- Szabó Luca édesanyja társadalmi munkában végzi az alapítvány könyvelését évek óta. 10. Szülői értekezletek, nyílt napok csoportonkénti ütemezésben 1. Kippkopp nagycsoport Szülői értekezletek szeptember 11. (csütörtök) Téma: Óvodai változások, Szülői munkaközösség megválasztása, Aktualitások és kérdések, Hagyományaink, Házirend Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta november 05. Téma: Difer mérőeszköz által végzett mérések eredményei, Luca napi vásár, Adventi teadélután lebonyolítása, Aktualitások, Következő év eseményei: Farsang Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta 16

17 2015. február Téma: A Tanköteles korú gyermekek szüleinek általános iskolai bemutatkozás Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta május 19. Téma: A nevelési év értékelése, Felmérőlapok kiértékelése, Statisztikai adatok Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta Nagycsoportos szülőkkel fogadóóra időpontok (21 fő) november 03-átől előre egyeztetett időpontok alapján Karácsonyi teadélután december 16. Nyitott nap április 15. Téma: Állatok - és kicsinyei Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta Nyílt nap május 13. Téma: Tesz-vesz nap (Tehetséggondozás) Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta Munkadélutánok december február 26. Szülői fórumok és játszódélutánok november március Térítési díjért szervezett programok: Színház bérlet a Turay Ida Színházba 4 alkalommal (3.200 Ft.) 17

18 2. Vackor nagycsoportban: Szülői értekezletek: szeptember Téma: Nagycsoportosok lettünk. Iskolaérettségi vizsgálatok, házirend és jogszabályváltozások, szülői szervezet újraválasztása Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária november Téma: Bemeneti mérések eredményeinek megbeszélése Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária február Téma: Közös szülői értekezlet. Szakértői vizsgálatok és iskolaérettségi eredmények megbeszélése Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária 2015.május Téma: A ös nevelési év évzáró értékelése Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária Nagycsoportos szülőkkel fogadóóra időpontok (18 fő) novembertől előre egyeztetett időpontokban. Nyitott napok: november Adventi készülődés a szülőkkel és a gyerekekkel Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária december Karácsonyi teadélután és karácsonyi vásár lebonyolítása Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária február 18

19 Farsangi készülődés a szülőkkel, jelmez készítés a gyerekeknek: Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária március Szülői beszélgető kör: Iskolába készülünk! Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária április Tesz-vesz nyílt nap. Bemutató a szülők számára Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária Térítési díjért szervezett programok: Színház bérlet a Kolibri Színházba 3 előadásra (4.550 Ft.) 3. Csingiling nagy-középső csoport Szülői értekezletek: szeptember 24. (szerda) Téma: visszaszoktatás, házirend, aktuális feladatok. Felelős: - Hujber Zoltánné - Packosz Mónika december Téma: Szülők tájékoztatása a mérésekről. Felelős: - Hujber Zoltánné - Packosz Mónika február Közös szülői értekezlet a meghívott tanító nénikkel Szülőknek a szakvélemények átadása Felelős: - Hujber Zoltánné - Packosz Mónika május Téma: A tanév értékelése Felelős: - Hujber Zoltánné - Packosz Mónika 19

20 Térítési díjért szervezett programok: Színház bérlet a Kolibri Színházba 3 előadásra (4.550 Ft.) 4. Kagylóváros középső csoport: Szülői értekezletek: szeptember 17. szerda Téma: Csoportban történt változások, szülői elégedettség kérdőív eredményéről tájékoztató, Tesz- Vesz Napi tehetség gondozás ismertetése, szülői szervezet változása, csoportot érintő nyilatkozatok megismerése aláírása, megváltozott házirend átvétele, intézményi szokásrend felelevenítése, hagyományaink, aktualitások, kérdések Felelősök: - Tarbáné Kerekes Ágnes -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya november Téma: Fejlettség mérő lapok bemeneti szintjéről tájékoztatás, eredmények ismertetése, megtekintése. Előttünk álló programok: Mikulás, Luca napi vásár, Adventi teadélután megbeszélése, aktualitások, következő év eseményei Felelősök: - Dr. Fórikáné Csáki Orsolya -Tarbáné Kerekes Ágnes május Téma: A nevelési év értékelése a csoport fejlettségének tükrében, felmérőlapok kiértékelése,statisztikai adatok, szülői szervezet beszámolója Felelősök: - Tarbáné Kerekes Ágnes -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya Mikulás 2014.december 6. Felelősök: -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya -Tarbáné Kerekes Ágnes Karácsonyi teadélután: december ig Felelősök: - Tarbáné Kerekes Ágnes -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya 20

21 Nyitott nap: április Téma: Állatok és kicsinyeik Felelősök: -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya -Tarbáné Kerekes Ágnes Nyílt nap: május Téma: Tesz-vesz nap Felelősök: -Tarbáné Kerekes Ágnes -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya Munkadélutánok december február 5. Micimackó kiscsoport: Szülői értekezletek szeptember 23. Téma: Beszoktatás, Házirend, Hagyományaink, Aktualitások, kérdések, Szülői munkaközösség megválasztása Felelősök: - Écsi Ferencné - Fejes Fruzsina november Téma: Beszoktatás értékelése. A bemeneti mérések értékelése, Luca napi vásár, Mikulás, Adventi teadélután megbeszélése, aktualitások, következő félév eseményei Felelősök: - Écsi Ferencné - Fejes Fruzsina május Téma: A nevelési év értékelése, év végi mérések kiértékelése, statisztikai adatok, Szülői munkaközösség beszámolója Felelősök: - Écsi Ferencné -Fejes Fruzsina Mikulás: december 05. Felelősök: - Écsi Ferencné -Fejes Fruzsina 21

22 Adventi teadélután: december Felelősök: Écsi Ferencné Fejes Fruzsina Nyílt nap: május 12. Téma: Tesz-vesz nap Felelősök: - Écsi Ferencné -Fejes Fruzsina Munkadélutánok: december február Szülői fórumok és játszódélutánok: A meghirdetett időpontokban 11. Az óvoda szülői szervezetének tagjai csoportonként 1. terem: Vackor csoport Elnök: Kohári Márta Cím:Budapest, Pál u. (Varga Balázs édesanyja) Tag: Turóczi Levente Cím:Budapest, József u. (Turóczi Hunor édesapja) Tag: Varga Zsófia (Rimóczi Szabolcs édesanyja) Cím: Budapest, József krt. 2. terem:kippkopp csoport Elnök: Bucz Andrea (Vigh-Bucz Hunor édesanyja) Cím: Budapest, Orczy tér Elnökhelyettes: Köllő Réka (Köllő Nóra Lilla édesanyja) Cím: Budapest Teknő utca Gazdasági vezető: Gács Katalin (Oláh Simon Balázs édesanyja) Cím: Budapest Salétrom utca 22

23 3. terem: Kagylóváros Csoport Elnök:Dr Matuz Tímea Cím: Budapest,József krt. (Ghaemi Dániel édesanyja) Hajtó-Kiss Márta Cím: Budapest, Bauer Sándor u. (Kiss Patrícia édesanyja) Schmölcz Gabriella (Perényi Panni édesanyja) Cím: Budapest, Lőrincz Pap tér 4. terem: Csingiling Csoport Elnök:Czudar Eszter Cím: Budapest, Népszínház u. (Nagy Balázs édesanyja) Elnök helyettes: Éltető Éva Cím: Budapest, Szentkirályi u. (Bédi Erzsébet édesanyja) Gazd. vezető: Dr. Bakos Ferenc (Bakos Kamilla édesapja) Cím: Budapest, Diószeghy Sámuel utca 5. terem: Micimackó Csoport Elnök: Kaló Zsombor Cím: Budapest,József krt. (Kaló Ajsa édesapja) Tag:Éltető Éva Cím: Budapest,Szentkirályi u. (Bédi Berta édesanyja) Tag:Ancsin Szilvia (Kaló Ajsa édesanyja) Cím: Budapest,József krt. 23

24 12. Az óvodán belül biztosított külön foglalkozások: Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézményének szakemberei látják el szolgáltatásaink közül a logopédiai, gyermekpszichológiai, szakértői, és nevelési tanácsadói feladatokat. Logopédia: Tripolszki Judit gyógypedagógus-logopédus Óvodapszichológus: Cserny Virág pszichológus Segítő szakember : Gaskóné Erki Hedvig szakvizsgázott szociális munkás, mediátor, drámapedagógus Segítségüket kérjük beiskolázási feladataink zökkenőmentes ellátásához, szülői értekezletek témájának feldolgozásához és egyedi esetekben szükség szerint. Kapcsolattartásért felelős: óvodavezető Határidő: folyamatos Hittan: református katolikus Felelős: Szélné Sebor Lilla Időpont: kedd nem szerveződött Óvodánk orvosa, a kötelező orvosi vizsgálatok ellátásához: Dr Henczel Erzsébet Trefort utca rendelőintézet gyermekorvosa Védőnője: Mészáros Istvánné Anikó néni Fogorvos: Dr Rácz Ágnes Térítési díjért szervezett programok - Kolibri színház bérletes előadásai: Csingiling csoport: 3 előadás Ft/gyermek bérlet Vackor csoport: 3 előadás Ft/ gyermek bérlet Kagylóváros csoport:3 előadás Ft/gyermek bérlet - Turay Ida Színház bérletes előadása Kippkopp csoport: 3 előadás Ft/ gyermek bérlet - Angol nyelv oktatás: Vezeti: Kiss Ildikó (okleveles angol nyelvtanár) Díja: Ft/fő/4 alkalom (500 Ft/tanóra) 24

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05.

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. Ha elindul egy folyamat annak útját, megvalósulását, a résztvevők munkáját, sikerét, a cél megvalósításának milyenségét nagyban befolyásolják

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. TÁJÉKOZTATÓ Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország 2016.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben