Nevelés Komplex Esztétikai Művészeti hatásokkal (NEKEM) Pedagógiai Program MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelés Komplex Esztétikai Művészeti hatásokkal (NEKEM) Pedagógiai Program MUNKATERV"

Átírás

1 Nevelés Komplex Esztétikai Művészeti hatásokkal (NEKEM) Pedagógiai Program MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u Om: MUNKATERV Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG szeptember 01-től augusztus 31-ig

2 Tartalom Az intézmény általános jellemzői Munkaerő gazdálkodás Tárgyi feltételek alakulása Gazdálkodási feladatok Az óvoda önállóságának, egyéni arculatának továbbfejlesztése Személyi feltételek, testület együttműködésének továbbfejlesztése Eseménynaptár Családdal való együttműködések lehetőségei Szülői értekezletek, nyílt napok csoportonkénti ütemezésben Az óvodán belül biztosított külön foglalkozások Óvodai szünetek Nevelők munkaidő beosztása /1. Az óvodavezető munkarendje /2. Pedagógusok, dajkák egyéb alkalmazottak beosztása Önképzést, tanulást, továbbképzést segítő hálózat külső-belső rendszere Munkatársi és nevelési értekezletek ütemezése Az intézmény szervezeti életét, működését meghatározó feladatok Az óvónők önállóságának, felelősségének fejlesztése Fejlesztő koncepció és feladatrendszer Iskolai életre előkészítő feladatok Kapcsolatok más nevelési színterekkel Fejlesztési elképzelések, beruházások, beszerzések fejlesztések, beruházások A évre tervezett beszerzések Ellenőrzési terv nevelési évre Mellékletek MELLÉKLETEK 1.Gyermekvédelmi munkaterv 2014/ A Ritmusban Kulturális munkaközösség éves munkája..51 2

3 1. Az intézmény általános jellemzői Az óvoda épülete Józsefváros történelmi nevezetességű épületei között, a Palotanegyedben található, a Blaha Lujza tértől nem messze, a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közös épületben, de önálló kialakítással és vezetéssel. 120 gyermeknek tudunk ellátást biztosítani 5 gyermekcsoportban, melyek környezeti blokkjainkhoz illeszkedően dekoráltak, és a témafeldolgozásoknak megfelelően változnak év közben. Minden csoportszobához külön mosdó- és öltözőhelyiség tartozik, tornaszobával, fejlesztő és kézműves foglalkoztatókkal rendelkezünk. Szabványoknak megfeleltetett, jól felszerelt udvarunk szeptember 10-én készült el, és 150 m2-es terasz biztosítja levegőzésünk és mozgásunk szabadtéri feltételeit. A nevelőtestületünk által készített Nevelés Komplex Esztétikai, Művészeti hatásokkal (NEKEM) pedagógiai programunkat az óvodavezető jóváhagyását követően szeptember 1-től módosítva vezettük be. Programunk lényege: A komplex esztétikai nevelés a családi nevelésre épülve a gyermekközpontú óvodai nevelés kibővítését tartja fő feladatának. Fontosnak tartjuk a pedagógus modell szerepét, aki igényességével, viselkedéskultúrájával, magatartásával, ötletgazdagságával, és a tehetséggondozás területein szerzett tapasztalatával példaként áll a gyermekek előtt. Mindennapjaink meghatározója a környezet tevékeny megismerése, az ott szerzett élmények, ismeretek játékba ágyazott közös feldolgozása. A témákat projektekben dolgozzuk fel, melyek a szocializációs kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásokon kívül lehetőséget adnak az egyéni felzárkóztató és tehetséggondozó nevelőmunkára, a gyermekek kommunikációs, anyanyelvi kultúrájának fejlesztésére is. Az integrációs pedagógiai program sajátos tennivalója önálló fejezetként jelenik meg pedagógiai programunkban, melynek megvalósításában számítunk a szülők partneri együttműködésére. A külső világ tevékeny megismerésén belül a környezeti nevelés intézményünkben kettős funkciót tölt be: o Segítségével felismertetjük a környezeti értékeket, a szelektív hulladékgyűjtés és környezetvédelemmel kapcsolatos tennivalók fontosságát valós gyakorlatokon keresztül, ugyanakkor 3

4 o Biztosítjuk esztétikai-művészeti nevelésünk élményhátterét, a közvetlenül, érzékszervekkel történő megismerést, amely alapja, hogy a gyermek nem csak, mint befogadó, hanem, mint alkotó is fejlődhet. Alapszolgáltatások: o o o o o Óvodai nevelés, mely magában foglalja a teljes óvodai életet, az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele mellett; Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, intézményi kijelölést tartalmazó szakértői papírral; Óvodai intézményi közétkeztetés biztosítása térítéssel; Gyermekvédelem; Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás óvodapedagógusaink segítségével; o Logopédia és gyermekpszichológia a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek segíts 2. Tanügyirányítás A ös nevelési év nyitóadatai: Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda Somogyi Béla utca 9-15 Telefon/fax: , konyha telefon: , Óvodavezető: Csoportbeosztás 1. csoport Vackor 24 fő 1 fő négyéves + 21 fő ötéves + 2 fő hatéves 2. csoport Kippkopp 21 fő 7 fő öt éves + 14 fő hat éves 3. csoport Kagylóváros 23 fő 1 fő három éves+ 22 fő négyéves 4. csoport Csingiling 25 fő 3 fő négy éves + 18 fő ötéves + 4 fő hatéves 5. csoport Micimackó 26 fő 23 fő három éves + 4 éves 3 fő Óvodánk 120 férőhelyén a nevelési év elején 119 gyermek van beírva. Számított létszám: 119 Átlaglétszám: 24,2 fő A es nevelési évben tanköteles volt gyermek: 32 fő Iskolaérettségi vizsgálatra irányított: 12 fő A Nevelési Tanácsadó döntése alapján: - további óvodai nevelésben részesülő: 7 fő - iskolába mehet: 4 fő 4

5 - Szakértői Bizottság véleménye: 0 fő A szülő és az óvoda megegyezett kérelemben további 1 év óvodai nevelésről: 4 fő. Iskolába ment: 25 fő Nagycsoportot ismétel: 10 fő Tankötelesként új beiratkozó: 1 fő ös nevelési évben 53 fő tanköteles gyermek van az óvodánkban: Új beiratkozó: 49 gyermek volt májusban, ebből 34 gyermek nyert felvételt. 27 fő volt, aki másik intézményben felvételt nyert, mert több intézménybe is beiratkozott. Egy fellebbező család élt a lehetőséggel, akit az önkormányzat elutasított június 12-én tartott szülői értekezleten megjelent új családok száma: 25 fő volt, és a térítési díjának befizetésével jogviszonyát megteremtette az új nevelési évre szeptember 1-ig a felvettek közül lemondta férőhely igényét négy család, és beiratkozott 6 fő. Valamennyi gyermek december végéig a három éves kort betölti a legkisebbek közül. SNI papírral, szakértői véleménnyel senki nem rendelkezik jelenleg. Az új nevelési év kezdetén: Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (ingyenesek): 41 fő Józsefvárosi Önkormányzat által étkezéstérítési támogatásban részesülő: nincs Alanyi jogon 50%-ban támogatott három vagy többgyermekes család: 11 család Tartósan beteg: 0 fő 100%-os térítési díjat fizet: 67 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek (hhh száma): 2 fő, ők ingyenes étkezők is: Sz. D., Zs. L. Óvodáztatási támogatásban egy gyermek részesül óvodánkban. Az óvodát félnaposan igénylő családok száma: 7 fő Ezek a gyerekek az óvodakötelezettség miatt járnak óvodánkba. Veszélyeztetett gyerekek száma: (család életvitele miatt): egyelőre nincs információnk. Speciálisan étkező, a SODEXO konyha által biztosítva: 5 fő. Ebből 4 gyermek sertéshúsmentesen táplálkozik vallási okból, és 1 gyermek, tej érzékeny. Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részesül: 30 fő roma származású, és 12 fő olyan gyermek, akinek családjában az apa, vagy mindkét szülő külföldi állampolgár. Az óvoda 35 % -ban olyan gyermekeket nevel, akiknek kulturális hátterében van magyartól eltérő kultúra is. 5

6 3. Munkaerő gazdálkodás A 20 fő engedélyezett dolgozói létszámot az alábbi megosztásban töltjük be ebben a nevelési évben: 20 fő állás teljes munkaidős: 8 órás Munkakör szerinti megoszlása: 1 fő óvodavezető 10 fő óvodapedagógus 1 fő fejlesztő óvodapedagógus 5 fő dajka 2 fő pedagógiai asszisztens 1 fő óvodatitkár A ös nevelési évben újonnan érkezett óvodapedagógus dolgozók: 1. Markovich Zsuzsanna óvodapedagógus 2. Packosz Mónika óvodapedagógus 3. Rehó Mária óvodapedagógus 4. Dr. Fórikáné Csáki Orsolya óvodapedagógus 5. Karner Melitta óvodapedagógus Távol lévők: 1. Kulics-Hankó Sarolta GYED idejű helyettesítése Fejes Fruzsina 2. Réthyné Fejes Mónika szülési szabadság idejére Écsi Ferencné óvodapedagógus 3. Lörincz Zsuzsanna tartós betegsége idejére Koza-Ondok Tímea pedagógiai asszisztens Az intézményből ketten mentek el a két nyári hónap alatt közös megegyezéssel. 4. Tárgyi feltételek alakulása Az előző évet folytatva a Józsefvárosi Intézményműködtető Központtól (JIK) a leadott anyag és eszköz igényünk egy részét kapjuk meg. Az igénylés írásban történik, időben kell a fogyóeszközöket rendelni a zavartalan működés érdekében. További megoldásra váró problémák: 1. ablakok energiatakarékossági szempontból, biztonsági okokból való cseréje; (van olyan keret, amely szétesik, csak a festék tartja össze, és van, ami be van szegelve). 2. csoportszobák galériáinak felülvizsgálata, lekezelése; 3. egy csoportban hiányzó galéria megépítése; Pályázatok: Jelenleg önálló pályázatunk nincs. A TÁMOP pályázat fenntartásában aktívan tevékenykedünk. 6

7 A Civilek a Palota negyedért Egyesület által szervezett pályázatokba bekapcsolódunk a jövőben is. Minden kerületi sportversenybe és rajzpályázatba benevezünk 5. Gazdálkodási feladatok 5.1. Létszám és bérjellegű feladatok: Életpályamodell szerinti bértábla bevezetése a legnagyobb változás, A logóval díszített pólók rendezvényeinken kötelező viseletként használatosak, egyéb alkalommal névkártya kitűzőt kell feltenni az azonosítás érdekében, melyeket az új dolgozóknak is méret szerint biztosítunk, A cafetériában szabályozott egy éves keretösszeg / év most, és a dolgozók határozták meg. A jövőben is szeretnénk ebben a formában kapni. A többség az Erzsébet utalványt kérte, és SZÉP KÁRTYA OTP számlájukra kérték utaltatni a pénzt, ketten Egészségpénztárba, egy pedig Beiskolázási támogatásra. Kerületi továbbképzési keret 1000 Ft/fő/év, amely összeg egy egynapos továbbtanulást sem tesz lehetővé befizetni, így a továbbképzési elvárások saját erőből valósulhatnak meg. A pótlékok Korm. rendelet 16 -ának értelmében a munkáltató hatáskörében állapíthatóak meg, de a fenntartó az alsó határt engedi meg. Tisztázatlan a szakmai anyag körébe tartozó beszerzések intézményenkénti rendelése, mennyiségének meghatározása nem az intézmények feladataihoz képest került meghatározásra. Beszerzéseinket a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének jegyzékében az eszköznorma írja elő a fenntartónak, ennek tervezése a költségvetéskor kerül megállapításra. Az elmúlt évben 2015-re halasztott igények újra bekerülnek, illetve a pedagógiai programhoz szükséges évente fogyó anyagok pótlására is gondolunk. A JIK személyi létszámának növekedése miatt újra és újra az egy titkári segítséggel jelentéseket írunk, melytől a változásokat reméljük. A karbantartó egyik nap jelen van, 8 órában, másik nap egy másik intézményben teljesíti feladatait. Emiatt a karbantartási feladatokat a nevelői szobában elhelyezett füzetbe kell beírni mindenkinek, aki a problémát észleli. Az utca seprését az iskolai karbantartó végzi. 7

8 Udvari feladatok rendezetlenek, az első csoport kiérkezése előtt körültekintően kell a balesetveszély elhárítása miatt a dajkáknak körülnézni Dologi gazdálkodási feladatok: Intézményi szinten a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ látja el a feladatot, de önálló költségvetésünk van. Gondot okoz a megrendeléseink akadozása, a megrendelt áru minősége, mennyisége, a feleslegesen körülményes ügyintézés, és protokoll, melyet megbeszéléseinken igyekszünk jól képviselni. 6. Az óvoda önállóságának, egyéni arculatának továbbfejlesztése 6.1. Pedagógiai program megvalósítása: Az év kiemelkedő feladatai: Szülők megelégedettségének fokozása az óvoda egyéni képességfejlesztő, felzárkóztatást célzó, tevékenységének területein, tevékenységeink hatékonyabb bemutatása felelőse: nevelőtestület minden tagja szakmai szolgáltatást ellátók határidő: szeptember 1-től folyamatosan TÁMOP pályázat fenntartását célzó programok o D1 Beóvodázási felelősi munka felelőse: Aissou Erzsébet óvodavezető Abonyi Zsanett óvodatitkár o D3 Nyitott óvodai program keretében szülői fórumok rendezése a szülők által igényelt témakörökben; felelőse: Aissou Erzsébet óvodavezető o D4 Óvodai kínálat bővítése keretében mozgásfejlesztés; felelőse: Hujber Zoltánné óvónő, Tóth Brigitta óvónő o Mozgásfejlesztés a mindennapokban felelős: minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos o Tevékenységközpontú módszerek alkalmazása a projekt módszerrel felelős: minden óvodapedagógus Határidő: 2014.október május 8

9 Óvodai ünnepek, rendezvények algoritmusainak betartása csoportonként és életkoronként Felelős: minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos Fejlesztési tervek intézményi szintű átdolgozása, és a szülők felé közvetített információk új útjai. Felelős: Karner Melitta Határidő: szeptembertől júniusig 6.2. Az óvoda arculatához illeszkedő speciális vállalások: Tesz-vesz napok beépülése a heti projektekbe, mint a tehetséggondozás megvalósításának speciális formája: Felelős: minden óvodapedagógus Határidő: november május Heti projekttervezés mintadokumentumok vezetésével Felelős: óvodapedagógusok Határidő: folyamatos Felnőtt Farsangi Projekt a kapcsolat rendszer és népszerűsítés érdekében (Alapítványi Bál) Felelős: Écsi Ferencné, Fejes Fruzsina Határidő: január Palotanapi projekt, mint az óvodai pedagógiai program eredményeinek bemutatása Felelős: Hujber Zoltánné, Határidő: május 29. Az óvodások életkorának megfelelő, Józsefvárosban rendezett sport- és kulturális rendezvényeken képviseltetjük magunkat Felelős: sportfelkészítő óvónők: Hujber Zoltánné, Tóth Brigitta Határidő: folyamatos Pedagógiai programunk népszerűségét segítő programok rendezése, nyitott napok Felelős: óvodavezető és minden csoport óvodapedagógusa Határidő: november április és május hónap Vállalt feladataink színvonalát kiadványok ajánlásával/terjesztésével is segítjük: Tappancs, Mini Manó, könyvek ajánlott kiadványai 9

10 Felelőse: Tóth Brigitta óvópedagógus Határidő: havonta egy alkalommal 7. Személyi feltételek, a nevelőtestület és alkalmazotti közösség együttműködésének továbbfejlesztése Alkalmazotti létszám felett, közfoglalkoztatottak segítik óvodánk nagy területének esztétikai megjelenítésének zavartalan megvalósulását. Felelős:Aissou Erzsébet Nevelőtestületünk tagjai: 1 fő óvodavezető 1 fő fejlesztő pedagógus 10 fő óvodapedagógus Az intézmény dolgozóinak 45 % új alkalmazott, ezért a szervezeti fejlesztésre, a problémák megelőzésére ebben az évben, - mely az intézményvezető pályázatának lejárási éve kiemelt figyelmet fordítunk. A változások miatt, heti rendszeres szakmai megbeszélést tartunk a szakmai - pedagógiai információáramlás biztosítása érdekében, segítjük az aktuális feladatok azonosítását, és a törvényváltozásból adódó feladatok nyomon követését. Felelős: óvodavezető Határidő: folyamatos 7.1. Az ellenőrzési munkaterv tartalmazza az egyes feladatok időbeni ütemezésének számonkérését. Felelős: óvodavezető Határidő: szeptember augusztus Folytatjuk a kollektíva önismeretét segítő rendezvények szervezését külső helyszínekre és intézményünk területén: tréningek karácsonyi teadélután az óvodában kapcsolatok építése szakmai kirándulás Felelős: óvodavezető, esemény naptárban vállalt feladatok szerint szervezve Határidő: nevelési év 10

11 7.3. Közalkalmazotti tanács elnöke: Tóth Brigitta. tagjai: Dr Fórikáné Csáki Orsolya óvodapedagógus Tot Judit dajka Havi munkaidejének 15 %-ának megfelelő munkaidő kedvezmény illeti meg az elnököt Beiskolázási tervünk szerint követjük a minősítési eljárás előírt szabályait. Felelős: óvodavezető Határidő folyamatos 7.5. Figyelemmel kísérjük a kerületi rendezvényeket, a partneri kapcsolatok ápolására kiemelten figyelve A szomszédos Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával, közös rendezvényeket tartunk: volt óvodásaink meglátogatása Luca napi vásár, Betlehemes játék, Iskolakóstolgató Szülői értekezlet, Tornaterem használata Szülői fórum helyszíne a tanácskozó DIFER mérések segítése Közös nevelői értekezlet Gyermekvédelmi feladatok Műhelymunkák az alsós munkaközösségekkel, hospitálások Iskola-óvoda látogatások gyermekekkel és kollégákkal Pályázatok Felelős: Óvodavezető, óvodatitkár Határidő: folyamatos 7.7. A testület egyéni és közösségi ambíciójának fejlesztése: A továbbtanulások közül előnyben részesülnek: a szervezeti kultúra fejlesztésével kapcsolatos, tárgyalási kultúra, kommunikáció, problémakezelés továbbképzések pedagógiai program színvonalasabb ellátása (művészeti irányok) informatikai felkészültség 11

12 8. Eseménynaptár Időpont Esemény Felelős Augusztus 22- szeptember Családlátogatások a Fejes Fruzsina, 15-ig beiratkozott gyerekek Écsi Ferencné otthonában Szeptember között Szülői értekezletek a csoportokban Csoportos óvodapedagógus Szeptember 2-27.között Szolgáltatások szervezése, szerződéskötések, helyszíni séta Écsi Ferencné Október 1-25.között Kirándulás a középső- és nagycsoportokban Csoportos óvodapedagógus Október 04. Állatok világnapja Csoportos óvodapedagógus November Fogászati hónap Rehó Mária csoportokban November Szülői értekezletek a bemeneti mérésekről. Csoportos óvodapedagógus Karner Melitta, December 6. Mikulás Dr. Fórikáné Csáki Orsolya Tarbáné Kerekes Ágnes Advent hava 13. Luca nap a Molnár Ferenc Angol- Magyar Két Tanítási nyelvű Ált. Iskolával Adventi előkészületek Luca Napi vásár Tóth Brigitta, Markovich Zsuzsanna, Écsi Ferencné Tóth Brigitta 12

13 December 11. Karácsonyi teadélutánok Csoportos óvodapedagógus Január 8. Pedagógiai vélemények Tóth Brigitta, Markovich Szakértői vizsgálatok Kérése készítése Zsuzsanna, Rehó Mária, Tomori Ildikó, Karner Melitta, Január Téli örömök, téli játékok szervezése a szabadban Csoportos óvodapedagógus Január Környezetvédelem, kísérletek végzése a gyerekekkel Csoportos óvodapedagógus Január 29. Február 12. Mesedramatizálás a gyerekeknek az óvónők előadásában Iskolalátogatás Óvodai szakvélemények kiadása. Szülői értekezlet nagycsoportban, bemutatkoznak az iskolák Tomori Ildikó Tóth Brigitta, Markovich Zsuzsanna, Rehó Mária, Tomori Ildikó, Tóth Brigitta, Markovich Zsuzsanna, Rehó Mária, Tomori Ildikó, Február Farsangi munkadélután szervezése a csoportokban Csoportos óvodapedagógus Farsang a csoportokban Csoportos óvodapedagógus Felnőtt farsang Écsi Ferencné, Fejes Fruzsina 13

14 Február 22. Víz Világnapja Csoportos óvodapedagógus Tavaszi nagytakarítás az óvoda udvarán Écsi Ferencné Március 15. Április 15. Április 22. Veteményeskert kialakítása Nemzeti ünnep -2-2 csoport közös ünnepe Zászló, stb. elhelyezése a Nemzeti Múzeum kertjében Nyitott napok a leendő óvodások szüleinek és óvodásaink szüleinek Húsvét a csoportokban Tóth Brigitta, Markovich Zsuzsanna, Rehó Mária, Tomori Ildikó, Csoportos óvodapedagógus Csoportos óvodapedagógus Csoportos óvodapedagógus Május 5-6. Föld napja Anyák-napja megünneplése, ajándékok átadása Csoportos óvodapedagógus Csoportos óvodapedagógus Május 10. Madarak és fák napja kirándulások, állatkert. Csoportos óvodapedagógus Tesz-vesz napi bemutatók Tanult anyag összeállítása Csoportos óvodapedagógus Május Szülői értekezletek nevelési eredmények Csoportos óvodapedagógus Május Palota nap - Gyereknap - szülők és gyerekek közös játéka óvodánk udvarán Csoportos óvodapedagógus Hujber Zoltánné 14

15 Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Csoportos óvodapedagógus Július- Augusztus Környezetvédelem Nyári élet az udvaron (versenyjátékok, lehetőség, sarazás) fürdési Csoportos óvodapedagógus gyermek életkorának megfelelően Csoportos óvodapedagógus 9. Családdal való együttműködések lehetőségei: Meglévő együttműködési lehetőségeinket továbbfejlesztjük 9.1. Szervezési szinten: a) Szülős beszoktatás biztosítása, a fokozatosság jegyében b) Folytatjuk a program gyakorlati bemutatását nyílt napokon, ünnepek alkalmával c) Családlátogatások biztosítják az anamnézisek felfektetését, a gyermekvédelmi tennivalók feltárását Az adatvédelmi törvénnyel megismertetjük a szülőket és írásban nyilatkoznak a hozzájárulásukról adataik felvételekor d) Fogadó órákat tartanak az óvónők, fejlesztő pedagógus, óvodavezető, amely találkozások lehetőségével a gyermekek egyéni fejlődésének megbeszélésére, egyéni lapok megtekintésére, felzárkóztató tennivalók megbeszélésére és értékelésére, problémák, panaszok kezelésére van mód. e) Közös szülői programokat szervezünk óvodai nyitott napok program keretében, ünnepvárás, munkadélutánok, gyermekkísérés, kirándulás alkalmaival f) Tehetséggondozás és felzárkóztatás szervezett működtetése az óvodán belül, Tesz-vesz napok keretében; g) Beiskolázás előtti segítséget nyújtunk, amelynek szervezésekor együttműködünk az iskolákkal. h) Szolgáltatások szervezésével segítjük az igények kielégítését: színház látogatás (Kolibri bérlettel és Turay Ida Színház látogatása) helyszíni foglalkozások hittan (református) vásárok Palota nap 15

16 i) A szülői kezdeményezéseket az óvodai élet tartalmasabbá tétele érdekében szívesen fogadjuk, erre ösztönözzük is a szülőket. A gyermekek életkorához illő, teherbíró képességükhöz igazodóak realizálásában közreműködünk j) Tervezett rendezvények a szülőkkel közösen: karácsonyi teadélután, anyák napján egyéni köszöntés, gyermeknapi versenyjátékok. 9.2 Tájékoztatási szinten: a) Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit, amelynek szóbeli ismertetésére a szülői értekezleten kerül sor, az óvoda honlapján elolvasható teljes terjedelmében. b) A dokumentációk hozzáférhetőségének biztosításáról tájékoztatjuk a szülőket c.) a szülők csoportonkénti kapcsolattartását az óvónők koordinálják, Karner Melitta készíti el a blogot, ahová írhatnak. d) Hirdetőtábláinkat témák szerint is megkülönböztetjük, amely szembetűnőbben biztosítja az aktuális információkat, és honlapunkon is frissítjük e) Szülői értekezleteken a modell szerinti területeket életkorra bontva ismerhetik meg a szülők, ahol az együttműködés formáiról részletesen, időpontokra aktualizálva is értesülnek f) SOMI OVI Közhasznú Alapítványunkban számítunk a szülők aktív közreműködésére. Mádi- Szabó Luca édesanyja társadalmi munkában végzi az alapítvány könyvelését évek óta. 10. Szülői értekezletek, nyílt napok csoportonkénti ütemezésben 1. Kippkopp nagycsoport Szülői értekezletek szeptember 11. (csütörtök) Téma: Óvodai változások, Szülői munkaközösség megválasztása, Aktualitások és kérdések, Hagyományaink, Házirend Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta november 05. Téma: Difer mérőeszköz által végzett mérések eredményei, Luca napi vásár, Adventi teadélután lebonyolítása, Aktualitások, Következő év eseményei: Farsang Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta 16

17 2015. február Téma: A Tanköteles korú gyermekek szüleinek általános iskolai bemutatkozás Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta május 19. Téma: A nevelési év értékelése, Felmérőlapok kiértékelése, Statisztikai adatok Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta Nagycsoportos szülőkkel fogadóóra időpontok (21 fő) november 03-átől előre egyeztetett időpontok alapján Karácsonyi teadélután december 16. Nyitott nap április 15. Téma: Állatok - és kicsinyei Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta Nyílt nap május 13. Téma: Tesz-vesz nap (Tehetséggondozás) Felelősök: Markovich Zsuzsanna Tóth Brigitta Munkadélutánok december február 26. Szülői fórumok és játszódélutánok november március Térítési díjért szervezett programok: Színház bérlet a Turay Ida Színházba 4 alkalommal (3.200 Ft.) 17

18 2. Vackor nagycsoportban: Szülői értekezletek: szeptember Téma: Nagycsoportosok lettünk. Iskolaérettségi vizsgálatok, házirend és jogszabályváltozások, szülői szervezet újraválasztása Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária november Téma: Bemeneti mérések eredményeinek megbeszélése Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária február Téma: Közös szülői értekezlet. Szakértői vizsgálatok és iskolaérettségi eredmények megbeszélése Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária 2015.május Téma: A ös nevelési év évzáró értékelése Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária Nagycsoportos szülőkkel fogadóóra időpontok (18 fő) novembertől előre egyeztetett időpontokban. Nyitott napok: november Adventi készülődés a szülőkkel és a gyerekekkel Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária december Karácsonyi teadélután és karácsonyi vásár lebonyolítása Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária február 18

19 Farsangi készülődés a szülőkkel, jelmez készítés a gyerekeknek: Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária március Szülői beszélgető kör: Iskolába készülünk! Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária április Tesz-vesz nyílt nap. Bemutató a szülők számára Felelős: - Tomori Ildikó - Rehó Mária Térítési díjért szervezett programok: Színház bérlet a Kolibri Színházba 3 előadásra (4.550 Ft.) 3. Csingiling nagy-középső csoport Szülői értekezletek: szeptember 24. (szerda) Téma: visszaszoktatás, házirend, aktuális feladatok. Felelős: - Hujber Zoltánné - Packosz Mónika december Téma: Szülők tájékoztatása a mérésekről. Felelős: - Hujber Zoltánné - Packosz Mónika február Közös szülői értekezlet a meghívott tanító nénikkel Szülőknek a szakvélemények átadása Felelős: - Hujber Zoltánné - Packosz Mónika május Téma: A tanév értékelése Felelős: - Hujber Zoltánné - Packosz Mónika 19

20 Térítési díjért szervezett programok: Színház bérlet a Kolibri Színházba 3 előadásra (4.550 Ft.) 4. Kagylóváros középső csoport: Szülői értekezletek: szeptember 17. szerda Téma: Csoportban történt változások, szülői elégedettség kérdőív eredményéről tájékoztató, Tesz- Vesz Napi tehetség gondozás ismertetése, szülői szervezet változása, csoportot érintő nyilatkozatok megismerése aláírása, megváltozott házirend átvétele, intézményi szokásrend felelevenítése, hagyományaink, aktualitások, kérdések Felelősök: - Tarbáné Kerekes Ágnes -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya november Téma: Fejlettség mérő lapok bemeneti szintjéről tájékoztatás, eredmények ismertetése, megtekintése. Előttünk álló programok: Mikulás, Luca napi vásár, Adventi teadélután megbeszélése, aktualitások, következő év eseményei Felelősök: - Dr. Fórikáné Csáki Orsolya -Tarbáné Kerekes Ágnes május Téma: A nevelési év értékelése a csoport fejlettségének tükrében, felmérőlapok kiértékelése,statisztikai adatok, szülői szervezet beszámolója Felelősök: - Tarbáné Kerekes Ágnes -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya Mikulás 2014.december 6. Felelősök: -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya -Tarbáné Kerekes Ágnes Karácsonyi teadélután: december ig Felelősök: - Tarbáné Kerekes Ágnes -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya 20

21 Nyitott nap: április Téma: Állatok és kicsinyeik Felelősök: -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya -Tarbáné Kerekes Ágnes Nyílt nap: május Téma: Tesz-vesz nap Felelősök: -Tarbáné Kerekes Ágnes -Dr. Fórikáné Csáki Orsolya Munkadélutánok december február 5. Micimackó kiscsoport: Szülői értekezletek szeptember 23. Téma: Beszoktatás, Házirend, Hagyományaink, Aktualitások, kérdések, Szülői munkaközösség megválasztása Felelősök: - Écsi Ferencné - Fejes Fruzsina november Téma: Beszoktatás értékelése. A bemeneti mérések értékelése, Luca napi vásár, Mikulás, Adventi teadélután megbeszélése, aktualitások, következő félév eseményei Felelősök: - Écsi Ferencné - Fejes Fruzsina május Téma: A nevelési év értékelése, év végi mérések kiértékelése, statisztikai adatok, Szülői munkaközösség beszámolója Felelősök: - Écsi Ferencné -Fejes Fruzsina Mikulás: december 05. Felelősök: - Écsi Ferencné -Fejes Fruzsina 21

22 Adventi teadélután: december Felelősök: Écsi Ferencné Fejes Fruzsina Nyílt nap: május 12. Téma: Tesz-vesz nap Felelősök: - Écsi Ferencné -Fejes Fruzsina Munkadélutánok: december február Szülői fórumok és játszódélutánok: A meghirdetett időpontokban 11. Az óvoda szülői szervezetének tagjai csoportonként 1. terem: Vackor csoport Elnök: Kohári Márta Cím:Budapest, Pál u. (Varga Balázs édesanyja) Tag: Turóczi Levente Cím:Budapest, József u. (Turóczi Hunor édesapja) Tag: Varga Zsófia (Rimóczi Szabolcs édesanyja) Cím: Budapest, József krt. 2. terem:kippkopp csoport Elnök: Bucz Andrea (Vigh-Bucz Hunor édesanyja) Cím: Budapest, Orczy tér Elnökhelyettes: Köllő Réka (Köllő Nóra Lilla édesanyja) Cím: Budapest Teknő utca Gazdasági vezető: Gács Katalin (Oláh Simon Balázs édesanyja) Cím: Budapest Salétrom utca 22

23 3. terem: Kagylóváros Csoport Elnök:Dr Matuz Tímea Cím: Budapest,József krt. (Ghaemi Dániel édesanyja) Hajtó-Kiss Márta Cím: Budapest, Bauer Sándor u. (Kiss Patrícia édesanyja) Schmölcz Gabriella (Perényi Panni édesanyja) Cím: Budapest, Lőrincz Pap tér 4. terem: Csingiling Csoport Elnök:Czudar Eszter Cím: Budapest, Népszínház u. (Nagy Balázs édesanyja) Elnök helyettes: Éltető Éva Cím: Budapest, Szentkirályi u. (Bédi Erzsébet édesanyja) Gazd. vezető: Dr. Bakos Ferenc (Bakos Kamilla édesapja) Cím: Budapest, Diószeghy Sámuel utca 5. terem: Micimackó Csoport Elnök: Kaló Zsombor Cím: Budapest,József krt. (Kaló Ajsa édesapja) Tag:Éltető Éva Cím: Budapest,Szentkirályi u. (Bédi Berta édesanyja) Tag:Ancsin Szilvia (Kaló Ajsa édesanyja) Cím: Budapest,József krt. 23

24 12. Az óvodán belül biztosított külön foglalkozások: Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézményének szakemberei látják el szolgáltatásaink közül a logopédiai, gyermekpszichológiai, szakértői, és nevelési tanácsadói feladatokat. Logopédia: Tripolszki Judit gyógypedagógus-logopédus Óvodapszichológus: Cserny Virág pszichológus Segítő szakember : Gaskóné Erki Hedvig szakvizsgázott szociális munkás, mediátor, drámapedagógus Segítségüket kérjük beiskolázási feladataink zökkenőmentes ellátásához, szülői értekezletek témájának feldolgozásához és egyedi esetekben szükség szerint. Kapcsolattartásért felelős: óvodavezető Határidő: folyamatos Hittan: református katolikus Felelős: Szélné Sebor Lilla Időpont: kedd nem szerveződött Óvodánk orvosa, a kötelező orvosi vizsgálatok ellátásához: Dr Henczel Erzsébet Trefort utca rendelőintézet gyermekorvosa Védőnője: Mészáros Istvánné Anikó néni Fogorvos: Dr Rácz Ágnes Térítési díjért szervezett programok - Kolibri színház bérletes előadásai: Csingiling csoport: 3 előadás Ft/gyermek bérlet Vackor csoport: 3 előadás Ft/ gyermek bérlet Kagylóváros csoport:3 előadás Ft/gyermek bérlet - Turay Ida Színház bérletes előadása Kippkopp csoport: 3 előadás Ft/ gyermek bérlet - Angol nyelv oktatás: Vezeti: Kiss Ildikó (okleveles angol nyelvtanár) Díja: Ft/fő/4 alkalom (500 Ft/tanóra) 24

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Tel.: 42/313-467 E-mail: benczurteriovi@gmail.com 2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Benczúr téri Telephely Összeállította

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014.

MUNKATERV 2013/2014. MUNKATERV 2013/2014. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 1-2 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés, törvények 3-5 3. A gyermekek létszámadatai 6-7 4.

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata

Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Címe: Kisgyőri Óvoda 3556 Kisgyőr, Arany J. u. 26. OM azonosítója : 202243 Telefon: 06-46/476-272 Email címe: kisgyoriovoda@gmail.com Óvoda

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA 1 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. ÉV 2 3 Pedagógusokkal szembeni elvárások A Kótaj Napközi Otthonos Óvoda a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben