Preventív fogászat Nyárasdy, Ida Bánóczy, Jolán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Preventív fogászat Nyárasdy, Ida Bánóczy, Jolán"

Átírás

1 Preventív fogászat Nyárasdy, Ida Bánóczy, Jolán

2 Preventív fogászat írta Nyárasdy, Ida és Bánóczy, Jolán Publication date Szerzői jog Ida, Nyárasdy; Jolán, Bánóczy; Szerzők Kivonat A könyv összefoglalja azokat a tudnivalókat, amelyek a fogszuvasodás, a fogágybetegségek, a foghiány, a szájnyálkahártya- és sztomato-onkológiai betegségek megelőzéséhez szükségesek.

3 Tartalom Előszó... x A preventív fogászat fogalma és célkitűzései A prevenció fogalma és szintjei Megelőző orvostudomány preventív medicina A preventív fogászat céljai és lehetőségei a fogászatban Az orális egészségi állapot életminőségi mutató Preventív szemlélet kialakítása a fogászati gyakorlatban Preventív szemléletre nevelés a fogorvosképzésben A caries A caries A caries fogalma és jelentősége A caries diagnosztikája A cariesdiagnosztika célja A caries klinikai diagnózisa Radiológiai diagnosztika Egyéb vizsgáló módszerek A caries incipiens A caries incipiens előfordulása Az incipiens caries kialakulása A fogzománc szerkezete A plakk, a plakkeltávolítás és a fluoridok hatásai A caries epidemiológiája A caries epidemiológiájának alakulása a világban A caries epidemiológiájának változása Magyarországon A caries előfordulásának kvantitatív mérése (caries-indexek) A fogszuvasodás etiológiája és patogenezise A dentális plakk A biofilm kialakulása A biofilm működése a caries patogenezise A táplálkozás és a caries közötti összefüggések Szervezeti és egyéb tényezők szerepe a caries kialakulásában Rizikócsoportok A rizikócsoportok és a rizikófaktorok meghatározása A populációra vonatkoztatott rizikócsoportok A rizikócsoportok klasszifikációja A rizikópáciensek A fogak és fogfelszínek A rizikócsoportok meghatározásához a rendelőben alkalmazható mikrobiológiai vizsgálatok A rizikócsoportok meghatározásához a rendelőben alkalmazható nyálvizsgálatok A nyálszekréció meghatározása A nyál pufferkapacitásának meghatározása A caries megelőzésének lehetőségei és módszerei A fluoridok szerepe a fogszuvasodás megelőzésében A fluoridhatás megismerésének története Hatásmechanizmus A fluoridok praeeruptív hatásai Fluoridok és a remineralizáció A fluoridprevenció gyakorlati alkalmazásának lehetőségei Az ivóvíz fluordúsítása A só fluordúsítása A tej fluordúsítása Fluoridtabletták alkalmazása Fogpaszták és szájöblítők Professzionális (fogorvosi kezeléshez kötött) módszerek iii

4 Preventív fogászat 1.4. A dentalis (zománc-) fluorosis Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai a fluoridprevencióval kapcsolatban A fluoridprevenció jelenlegi gyakorlati lehetőségei Magyarországon A caries megelőzése a táplálkozás befolyásolása útján A tápanyagok hatása a fogazatra Plakk-pH-mérések és az ételek cariogenitása Cukorpótló anyagok A magatartás (viselkedés) szerepe a táplálkozás és a caries kapcsolatában A szájhigiéne szerepe a caries megelőzésében A szájhigiéne és a supragingivalis dentális plakk klinikai vizsgálata A dentális plakk klinikai vizsgálata A plakk kimutatása, megfestése Szájhigiénés indexek Plakkfestés nélkül alkalmazható indexek Plakkfestés után alkalmazható indexek A caries megelőzésének lehetősége barázdazárók alkalmazásával Mi a barázdazárás? A barázdazárás indikációi és kontraindikációi A barázdazárás anyagai A barázdazárás kivitelezése A fogágybetegség (parodontopathia) A fogágybetegség fogalma és etiológiája Bevezetés A fogágybetegség etiológiája A fogágybetegség epidemiológiája A fogágybetegség elterjedtsége és gyakorisága gyermek- és serdülőkorban A középkorú lakosság parodontális állapota és terápiás szükséglete Determináns tényezők Rizikótényezők epidemiológiai vizsgálata A fogágybetegség mint általános szervezeti betegségek rizikótényezője A fogágybetegség patomechanizmusa A fogágybetegség diagnosztikája Az epidemiológiai és klinikai szűrővizsgálatok diagnosztikus módszerei A parodontológiában használatos indexek Hagyományos parodontális klinikai diagnosztikai módszerek A gyulladás mértékének megítélése A parodontális szövetkárosodás mértékének diagnosztikája A fogágybetegség megelőzésének módszerei A fogágybetegség megelőzésének stratégiája A szájhigiéne szerepe a fogágybetegség megelőzésében Prevenciós programok Gyermekek parodontális prevenciós programjai Felnőttkori prevenciós programok A plakkeltávolítás professzionális módszerei A professzionális szájhigiéne eszközei Az egyéni szájhigiéne eszközei Kézi fogkefék Elektromos fogkefék Járulékos fogtisztító eszközök A mechanikai fogtisztítás technikája Fogkrémek Kémiai plakk-kontroll Depurálás (fogkő-eltávolítás) Kézi depurátorok Ultrahang- és szonikus depurátorok A prevenció stratégiája és módszertana a fogszabályozásban Harapási és fogazati rendellenességek (dysgnathiák, malocclusiók) Hatékony preventív fogászati módszerek integrálása az orthodonciába A fogszabályozó kezelések profilaktikus hatékonysága iv

5 Preventív fogászat 2.2. Preventív fogászati módszerek integrálásának orthodonciai céljai Racionális és orvosetikai szempontok A parodontális breakdown megelőzése A dekalcifikáció elkerülése A traumatológiai következmények elkerülése A gyökérfelszívódás minimalizálása Esztétika és stabilitás A prevenció szempontjai a protetikai ellátásban Bevezetés (protetika) A foghiány következményei A foghiány biológiai következményei Szociális következmények Esztétikai következmények Hangképzési következmények Pszichikai következmények A foghiányok következményeinek prevenciós vonatkozásai A foghiányok korai következményeinek prevenciós vonatkozásai A foghiányok késői következményeinek prevenciós vonatkozásai A fogpótlások prevenciós vonatkozásai A fogpótlások készítésekor felhasznált anyagok prevenciós vonatkozásai A fogpótlások készítésének prevenciós vonatkozásai A panaszok felvétele Anamnézis Betegvizsgálat Diagnózis A kezelési terv meghatározása Prognózis A fogpótlások szerkesztésének prevenciós vonatkozásai A rögzített fogpótlások szerkesztésének prevenciós vonatkozásai A lemezes fogpótlások szerkesztésének prevenciós vonatkozásai A fogpótlások tisztításának prevenciós vonatkozásai A rögzített fogpótlások tisztításának prevenciós vonatkozásai A kivehető fogpótlások tisztításának prevenciós vonatkozásai A kivehető és a rögzített fogpótlások rágófelszín-kialakításának prevenciós vonatkozásai Prevenciós szemlélet a konzerváló fogászati ellátásban A dentin-hiperszenzitivitás A foganyagvesztés osztályozása A dentin-hiperszenzitivitás prevalenciája A dentin-hiperszenzitivitás etiológiai tényezői Differenciáldiagnosztika A dentintúlérzékenység pathomechanizmusa Terápiás lehetőségeink A dentintúlérzékenység sikeres kezelésének vázlatos összefoglalása A dentalis erózió A dentalis erózió prevalenciája A dentalis erózió etiológiai tényezői Az erózió klinikai megjelenési formái A dentalis erózió pathomechanizmusa Terápiás vonatkozások A caries superficialis ellátásának lehetőségei A superficialis fissura-cariesek diagnosztizálási problémái Terápiás lehetőségek A konzerváló fogászati ellátás és a szájhigiéne Noninvazív terápia caries incipiensek ellátása Az üregalakítás prevenciós vonatkozásai A restauráció anyagának megválasztása a szájhigiéne szempontjából Direkt indirekt restaurációk szájhigiénés vonatkozásai A finírozás/polírozás jelentősége Szájnyálkahártya- és sztomato- onkológiai betegségek prevenciója v

6 Preventív fogászat 1. Szájnyálkahártya-betegségek prevenciója Prevenció a sztomato-onkológiában Bevezetés Primer prevenció Daganatos megbetegedések kórokai genetikai tényezők Dohányzás Alkohol Hő Környezetszennyezés Kábítószer Mikroorganizmusok (fertőzések) Krónikus fizikai, kémiai és iatrogén ártalmak Sugárzások (ultraibolya és ionizáló) Immunológiai tényezők Belső szervi kórokok és életmódbeli tényezők Szekunder prevenció Diagnosztika Szűrővizsgálatok Tercier prevenció Kockázati tényezőkkel szembeni ajánlások és stratégiai irányok Fogorvosi iatrogén ártalmak prevenciója Fizikai károsító tényezők Kémiai károsító tényezők Alábélelő anyagok, kompozitok, kompomerek A fogászati amalgám toxikológiája Egyéb fogászati anyagok káros hatásai Biológiai károsító tényezők Ergonómia a fogászatban Mikrobiológiai noxák A tömések melletti hasadékon átjutó baktériumok hatásai Mikrobiológiai ártalmak a gyökértömések mellett Infekciókontroll A fertőzések terjedésének lehetséges módjai Higiénés zónák a kezelőhelyiségben és a rendelőben Az egyes, az infekciókontroll szempontjából fontos betegségek A fertőzések terjedésének lehetséges irányai Környezetvédelmi vonatkozások A környezetvédelem módszerei A fogászati anyagok és a környezetvédelem Célcsoportok (korcsoportok, rizikócsoportok) a prevencióban A célcsoportok jelentősége preventív stratégia Egészségnevelés mint az egészségfejlesztés és betegségmegelőzés eszköze Az egészségnevelés és az egészségfejlesztés fogalma Az egészségnevelés általános elvei Egészségnevelési módszerek A korszerű egészségnevelés célja, feladata Az egészségnevelő személyisége, tulajdonságai A kommunikáció fogalma és formái A sikeres egészségnevelés pedagógiai és pszichológiai módszertani alapelvei Az egészségnevelés helyszínei, gyakorlati lehetőségei A fogászati rendelő Egyéb egészségügyi intézmény Oktatási intézmény A beteg otthona Gondozóintézetek, szociális otthonok Egészségügyi társadalmi rendezvények, klubok, munkahelyek Várandós kismamák fogászati gondozásának prevenciós vonatkozásai Prenatalis prevenciós szempontok Az anya (leendő szülők) személyes bevonása a prevencióba, a tanácsadásba, a fogászati kezelésekbe vi

7 Preventív fogászat 3.2. A kora-gyermekkori caries prevenciója A fogak elszíneződésének prevenciója A várandós kismama fogászati gondozásának szükségessége Az anyai cariesszaporulat és erózió megelőzése A terhességi ínygyulladás A koraszülés problémaköre Terhesség és dohányzás Táplálkozási tanácsok Szájhigiénés tanácsok Prevenció a kisgyermekek hároméves koráig A fogzás Az első fogorvosi vizit A kisgyermekkori caries és megelőzése A baby bottle szindróma A baby bottle szindróma megelőzése A kisgyermekek szájápolása Óvodáskorú gyermekek preventív fogászati gondozása A fogorvos preventív gondozómunkájának főbb területei Óvodai csoportos foglalkozások Javasolt témakörök és tancélok az óvodai nevelésben Felnőtteknek szülőknek, gondozóknak, óvodapedagógusoknak szóló üzenetek A WHO fogászati célkitűzései és a hazai orális egészségi állapot jellemzői Fogászati megelőzés iskoláskorban Rizikóperiódusok iskoláskorban, a fogváltás idején A gyermek- és ifjúsági megelőző programok jellegzetességei A klasszikus primer prevenciós programstratégiák és intézkedések alappillérei Az egészségnevelési programok céljai, lehetőségei az általános iskolában A csoportos egészségnevelés és szájhigiénés akciók előnyei A csoportos egészségnevelés hatékonyságának klinikai vizsgálata A fogorvos preventív gondozómunkájának főbb területei A fogorvos preventív feladatai az iskolában A fogorvos preventív feladatai a rendelőben A fogorvos lehetőségei az egészségnevelés jellemző helyszínei A fogászati rendelő A váró A kezelőhelyiség, a fogorvosi szék A prevenciós helyiség Oktatási intézmény Csoportos megelőző foglalkozások Melyek az ismeretanyag ajánlott főbb témakörei? A WHO fogászati célkitűzései és a hazai orális egészségi állapot jellemzői Dentális profilaxis fiataloknál A fogorvos preventív gondozómunkájának főbb területei A WHO fogászati célkitűzései és a hazai orális egészségi állapot jellemzői Felnőttek prevenciós gondozása Az orális betegségek jellemzői felnőttkorban A fogorvos lehetőségei, feladatai A különböző rizikócsoportok programjának szakmai tartalma A WHO fogászati célkitűzései és a hazai orális egészségi állapot jellemzői Preventív fogászati gondozás időskorúaknál Az időskorúak általános egészségi állapotának jellemzői Fiziológiás változások Funkcionális változások Kognitív változások pszichés funkciók Az időskorúak orális állapotának jellemzői, változások a betegségek trendjében Az időskorúak preventív gondozásának általános szempontjai Melyek a fogorvos legfontosabb feladatai az időskorúak preventív gondozásában? A szájhigiénés instruálás szakmai tartalma Prevenciós programok időskorúak számára vii

8 Preventív fogászat 9.6. A WHO fogászati célkitűzései és a hazai orális egészségi állapot jellemzői Szisztémás betegségben szenvedők preventív fogászati ellátása Cukorbetegség (diabetes mellitus) / Cukorbetegek Metabolikus szindróma A fogorvos preventív gondozási szempontjai és feladatai Cardiovascularis betegségek (Cardiovascular Disease, CVD) A fogorvos preventív gondozási szempontjai és feladatai Légzőszervi betegségek A fogorvos preventív gondozási szempontjai és feladatai Fogyatékkal élők preventív fogászati gondozása Érzékszervi fogyatékossággal élők Látássérültek gyengén látók és vakok Hallássérültek nagyothallók és siketek Beszédhibás egyének Értelmi fogyatékosok Mozgássérültek A páciens mozgásképességének felmérése Speciális gondozási feladatok, helyzetek Speciális kisegítő eszközök a páciensmenedzsmentben Speciális szájápolási eszközök, technikák Preventív kezelések viii

9 A táblázatok listája I. táblázat A 12 éves gyermekek DMF-T átlagértékei Európa egyes országaiban között (WHO adatbank, 2004) II. táblázat Axelsson (2000) az alábbi értékekkel határozza meg a rizikópácienseket II. táblázat Az Európai Gyermekfogorvos Társaság ajánlása a fluoridszupplementáció dózisaira III. táblázat A táplálék lokális hatásai a szájüreg lágy és kemény szöveteire IV. táblázat Néhány édességféle acidogenitási sorrendje V. táblázat A cukorpótló anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok eredményei II. táblázat A parodontopathogen baktériumok III. táblázat A hazai felnőtt lakosság parodontális állapota a maximum CPI értékei alapján I. táblázat A plakk-képződés sebességét meghatározó tényezők: táblázat A fissura-cariesek diagnosztizálási lehetőségei (Lussi, 1995) Specificitás*, szenzitivitás** és a helyes diagnózis az intaktnak látszó rágófelszínen I. táblázat Az egészségnevelés keretei iskolán belül ix

10 Előszó A fogászati prevenció gyökerei hazánkban a XIX. századra nyúlnak vissza. Már 1881-ben megjelent Árkövy József könyvecskéje A fogak gondozása címen, amelynek fő gondolata a prevenció volt, 1965-ben pedig Balogh Károly, Huszár György és Sugár LászlóFog- ésszájbetegségek megelőzése című könyvükben részletesen foglalkoztak a témával. Ennek megfelelően régebben is szerepelt a fogorvostan-hallgatók oktatásában a megelőzés fogalma és módszerei. A fogászati prevenció rendszeres oktatása azonban csak az 1970-es években kezdődött az egyes tárgyak keretein belül. Követve a nemzetközi fogászati tapasztalatot, miszerint egy-egy ország fejlettségét az szabja meg, milyen mérvű a fogászati prevenció oktatása az egyetemi curriculumban, igyekeztünk ennek mi is minél nagyobb súlyt adni. A fenti elgondolásokat követve, a 80-as évek elején bevezetett oktatási reform keretén belül a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán óraszámemeléssel sikerült a harmadéves fogorvostanhallgatók tanrendjébe a Konzerváló fogászat tantárgyhoz Preventív fogászat címmel részben önálló diszciplínát csatolni ban megjelent az azonos (Preventív fogászat) címet viselő jegyzet is, amely nyolc oktató-szerző tollából került ki. A jegyzet dióhéjban összefoglalta azokat az elméleti és gyakorlati tudnivalókat, amelyek a fogszuvasodás és fogágybetegségek, valamint a fogazati anomáliák megelőzéséhez szükségesek. A tárgy keretén belül a fogorvostan-hallgatók számára gyakorlatokat is bevezettünk, amelyek a foglepedék felismerését és eltávolítását, a helyes fogtisztítási technikák elsajátítását, a fogágygyulladás kezdeti formáinak felismerését és a szükséges tennivalók végzését célozták. Preventív fogászat jegyzetünkhöz kérésünkre sokan fűztek kritikai megjegyzéseket. Ezeket figyelembe véve, az eredeti anyag átdolgozva s az Országos Intézet igazgatója által elsősorban a gyakorló fogorvosok számára írott fejezettel kiegészítve 1988-ban jelent meg ugyancsak Preventív fogászat címmel a Medicina Könyvkiadó Gyakorló Orvos Könyvtára sorozatában ben a Semmelweis Kiadó gondozásában, öt szerző munkája nyomán először jelent meg a Preventív fogászat egyetemi tankönyv formájában ban, a nemzetközi fogorvosképzés sürgető hatására a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Kari Tanácsa elfogadta az új curriculum-reformot, amelynek során a Preventív fogászat tárgy óraszáma jelentősen megnövekedett, és önálló diszciplínaként külön tárgyi előadót nyert. Mindezért aktuálissá vált a tankönyv új kiadása és kibővítése új tematikákkal, valamint a tudomány legújabb eredményei értelmében megismert új szempontokkal. Az 1999-ben a Medicina Kiadó gondozásában kiadott Preventív fogászat tankönyv tizenegy szerző munkáját foglalta magában. A Preventív fogászat tárgy óraszáma kibővült, a tárgy az első és a harmadik évben kerül jelenleg előadásra. A graduális és posztgraduális oktatás törekvései, valamint a háromévente nemzetközi előadók bevonásával megtartott Preventív Fogászat Konferenciák hatása kezdett megmutatkozni a fogorvosok szemléletváltásában. Ehhez hozzájárult a szájhigiénés szemlélet kezdődő, kedvező irányú változása is. A lokális preventív programok kialakítása segített valamelyest a fogászati mutatók javulásában, megfelelő állami támogatottság hiányában azonban a primer fogászati prevenció eredményei még kevéssé mutatkoznak. Időközben a tankönyv 1999-es kiadása elfogyott, és tíz év alatt némileg aktualitását is vesztette. Szükségesnek mutatkozott, hogy az újabb tudományos eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat is ismertető Preventív fogászat tankönyvet adjunk hallgatóink és fogorvosaink kezébe. A jelenlegi kiadás az előzővel nem teljesen azonos tizenegy szerző munkáját tartalmazza, akik a fogászati prevenció egyes területeinek legavatottabb képviselői. Ennyi szerző nézetét természetesen nem könnyű egységes egészbe foglalni, de az átfedések és az esetleges nézetkülönbségek segíthetnek gondolkodásra késztetni az olvasót. Bízunk benne, hogy újabb Preventív fogászat könyvünk fogorvostan-hallgatóinkat, a jövő és a jelen fogorvosait a preventív szemlélet további elmélyítésére és az elvek gyakorlatba való átültetésére fogja ösztönözni, és reméljük, hogy számukra könyvünk ebben segítséget tud nyújtani. Budapest, 2009 x

11 Előszó A szerkesztők és szerzőtársaik xi

12

13 1. fejezet - 1. A preventív fogászat fogalma és célkitűzései (Bánóczy Jolán és Szőke Judit) 1. A prevenció fogalma és szintjei A prevenció fogalmán az orvostudományban és az orvosi gyakorlatban az egészség megőrzését és a betegségek megelőzését értjük. Ebbe beletartoznak azok az elméleti ismeretek, amelyek valamely betegség patomechanizmusának tisztázásához, rizikófaktorainak feltárásához, ill. kialakulásának meggátlásához szükségesek, valamint azok a gyakorlati módszerek, melyekkel a megelőzés végrehajtható. A prevenciónak a terápiával, a gyógyítással szemben az egyénre és a társadalomra vonatkoztatott előnyein kívül gazdaságossági haszna is van: a megelőzés módszerei kisebb anyagi ráfordítást igényelnek, mint a már kialakult betegség gyógyítása. A preventív törekvések célja tehát az egészséges állapot megőrzése. Az egészség fogalma az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója szerint nem csupán a betegség hiányát, hanem a teljes testi, lelki és szociális jóllét ál-lapotát jelenti. E három tényező bármelyikének hiányában az egyén nem tekinthető egészségesnek: az egészség fogalma tehát nem csupán a test fizikai ál-lapotát jelzi, hanem bizonyos szubjektív tényezőket is magában foglal. A prevenciónak az orvostudományban megkülönböztetett fokozatai a WHO szerint a következők: primer prevenció: célja a betegségek kialakulásának meggátlása, ill. a folyamat megfordítása, mielőtt a kezelés szükségessé válik; szekunder prevenció: célja a betegség korai felismerése és meggyógyítása rutinkezeléssel; tercier prevenció: célja az elvesztett szövetek pótlása és a beteg rehabilitálása. 2. Megelőző orvostudomány preventív medicina A preventív medicina az orvostudomány azon ismeretanyagának, illetve az arra épülő gyógyító-megelőző tevékenységeknek összessége, mely a lakosság vagy meghatározott közösségek egészségének védelmét és fejlesztését, a betegségek megelőzését, azok manifesztációjának késleltetését, valamint a korai halálozás megelőzését célozza. A stomatológia az orvostudományok szerves részét képezi, így a preventív fogászat is integrált része a preventív medicinának. Az orvosi tudományok egészét tekintve a preventív orvosi működés fontosságában eléri népegészségügyi szempontból meg is haladja a diagnosztikai és terápiás orvosi tevékenységet. 3. A preventív fogászat céljai és lehetőségei a fogászatban A fogászati prevenció célja általában az orális egészség megtartása, fejlesztése, a szájüreg és a fogazat betegségeinek megelőzése, valamint kifejlődésük meggátlása. Mint minden orvosi diszciplínában, így a fogászatban is beszélünk primer (sőt primer-primer), szekunder és tercier prevencióról. A fogászati prevenció szintjei: Elsődleges megelőzés. A primer fogászati prevenció célja elsősorban a caries és a parodontopathiák, valamint a fogazati anomáliák és a szájüregi malignus folyamatok kialakulásának meggátlása, a beható káros tényezők 1

14 1. A preventív fogászat fogalma és célkitűzései távol tartása, kiküszöbölése megfelelő életmód-változtatás és bizonyos preventív beavatkozások útján. Primerprimer prevencióról a várandós kismamáknál beszélhetünk, amikor nem csupán az anyára, hanem még a baba születése előtt az őrá vonatkozó megelőző intézkedésekről van szó. Másodlagos megelőzés. A szekunder fogászati prevenció célja a fogazat és a szájüreg betegségeinek korai felismerése egyénenként vagy szervezett szűrővizsgálatok útján, azok progressziójának meggátlása, korai tömés- és gingivitis-terápia, orthodontiai kezelés, praecancerosus léziók korai diagnózisa és ellátása. Harmadlagos megelőzés. A tercier fogászati prevenció körébe tartozik a már kialakult betegségek ellátása és helyreállítása konzerváló, szájsebészeti és protetikai beavatkozások útján. Az egészségfejlesztés koncepciójának és gyakorlatának térhódítása szükségessé tette a három tradícionális szint elé helyezni egy negyedik prevenciós szintet: A kockázati tényezők megelőzése vagy primordiális prevenció (risk prevention). Ez magában foglalja mindazon (általában össztársadalmi, kormányzati) intézkedéseket és tevékenységeket, melyek célja megakadályozni a tömegesen veszélyeztető tényezők (környezeti, szociális stb.) kialakulását és elterjedését. Kezdetben a fogászati primer prevenció elsősorban a két fogászati népbetegség: a fogszuvasodás és a fogágybetegség megelőzésére irányult. Azonban az orális carcinomák drámaian emelkedő tendenciája egyre inkább ráirányította a figyelmet a megelőzésükre. Az utóbbi évtizedekben a prevenciós törekvések kiegészültek a magas prevalenciát mutató daganatok, illetve daganatelőző ál-lapotok megelőzésével és szűrővizsgálatával. 4. Az orális egészségi állapot életminőségi mutató Az orális egészség része az általános egészségnek. Míg az állat számára a funkcióképes fogazat életfeltétel, addig a civilizált ember fogazata már nem létfontosságú. Míg a vadon élő állat fogazatának megrokkanása után szükségszerűen elpusztul, addig az ember elvesztett fogait pótolni tudja, vagy éppen megélhet fogatlanul is. Az egészséges fogazat a mai ember számára sajnos már nem jelent túl nagy értéket. Az ép fogazat igazi értékrendjének helyreállításáról, elfogadtatásáról azonban nem mondhatunk le. Hiszen a gondozott, hibátlan fogsor számos vonatkozásban nagy jelentőségű. A fogazat elsődleges funkciója a rágás, de fontos feladata van a hangképzésben, a beszédben is. Nem hanyagolható el esztétikai szerepe sem, és a jó megjelenéshez, közérzethez, kommunikációhoz s az önbecsüléshez is nélkülözhetetlen. A tejfogazatnak ezen kívül van még egy jelentős feladata, nevezetesen a helyfenntartás a maradó fogak számára. A fogazat állapota befolyásolja az életminőséget. Az egyén életminősége szempontjából nem mindegy, hogy megvannak-e a fogai, továbbá a hiányzó fogak pótlásának költségei sem elhanyagolhatók. Rontja az életminőséget a hátrányos orális helyzet miatt kialakult funkcionális korlátozottság, az orális egészségi állapot miatti fizikai fájdalom és/vagy lélektani diszkomfort, sőt egyes esetekben pszichés rokkantságnak is nevezhető állapot. Ide tartozik még a bármely szintű akut vagy krónikus orális probléma, amely akadályozza a normális mindennapi munkát. Az egészséges, gondozott szükség esetén kezelt és szanált fogazat a medicinális előnyökön túl feltétlenül magasabb rendű, jobb életminőséget jelent. A panasz- és fájdalommentesség növeli a komfortérzetet, a munkabírást. A szép, szabályos és ápolt fogazat biztos fellépést eredményez, az egyén belső harmóniájának és kisugárzásának egyik meghatározó eleme. 5. Preventív szemlélet kialakítása a fogászati gyakorlatban A fogászati prevenció gyakorlati módszerének kidolgozása és végrehajtása elsősorban az alapellátásban működő gyakorló fogorvosok feladata. Az alapellátás (primary health care), ahová a fogászati ellátás is tartozik, a WHO szerint magában foglalja: a szolgáltatások egyenletes eloszlását, azok megfelelő, elfogadható voltát, a közösség részvételét az ellátásban és a prevencióra való összpontosítást, preventív szemlélet kialakítását. 2

15 1. A preventív fogászat fogalma és célkitűzései Utóbbinak eszközei az egészségnevelés és az egészségvédelem, amely egyaránt épül az orvos, illetve az egyén felelősségtudatára, valamint magában foglalja az állam felelősségét is. Az orvos felelőssége: joga és kötelessége az egészségnevelésben és az egészségvédelemben való részvétel. Az egészségügyi felvilágosító-nevelő munka intézményesítésének, rendszeresítésének megalapozása hazánkban Markusovszky Lajos ( ) nevéhez fűződik, aki a felvilágosítást-nevelést a prevenció, a megelőző orvoslás fontos részévé tette. Medicus qua educator (Az orvos mint nevelő) című orvosdoktori disszertációjának alapgondolata, hogy az orvos feladata a tudományos búvárkodás és gyógyító munka mellett a nevelés is, részt kell vennie a jelen ép és egészséges alakításában. Az orvosi rendtartás kimondja: Gyógyító-megelőző tevékenysége körében az orvos a beteget az orvostudomány mindenkori állásának megfelelően gyógykezelésben részesíti, és egyben minden lehetőt megtesz a betegségek megelőzésére. Egészségügyi felvilágosító munkájával az orvos közreműködik az emberek egészségügyi kultúrájának emelésében. Tehát a fogorvosnak, azon túl, hogy ismernie kell a megelőzés gyakorlati lehetőségeit és megvalósításának módjait, jártasnak kell lennie a pedagógiai módszertanban, a pszichológiában, a szociológiában is. A klasszikus orvosi esküben mely az ókor leghíresebb gyógyító tudósa, Hippokratész (Kr. e. 400 körül) emlékét őrzi már megtalálható a megelőzés gondolata: Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Napjaink orvosi esküje a sok évszázados szakmai és etikai kódex nemes szellemiségét megőrizte: Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. Az évi CLIV Törvény az egészségügyről III. Fejezete Népegészségügy címmel részletesen foglalkozik az egészségfejlesztéssel ezen belül az egészség védelmének elsődleges eszközeivel és a megelőzéssel és az ifjúság egészségügyi gondozásával. Kimondja, hogy Az egészségnevelésnek ki kell terjednie a betegségek, illetve kórmegelőző állapotok megelőzésével és korai felismerésével kapcsolatos tudnivalók, módszerek ismertetésére is. Ennek során hangsúlyozni kell az egyén lehetőségeit és felelősségét egészsége megőrzésével kapcsolatban. Az orvos munkája során széles körben végez oktató munkát. Ennek részei: gyógyító tevékenysége során, illetve azzal összefüggésben végzett, betegek, hozzátartozók, iskola, az intézmények számára folytatott felvilágosító célú, ismeretterjesztő tevékenység. (Orvosetikai Statutum, 1998, MOK). Az egyén felelőssége: a megelőzés tekintetében az orvos felelősségén kívül az egyén felelősségére hívja fel a figyelmet az Alma-atai Deklaráció (WHO): Az embernek joga és kötelessége részt venni egyénileg és kollektívan a saját egészsége gondozásában, megóvásában. Az állam felelőssége: az orvos és egyén felelősségén túl óriási felelősség terheli a mindenkori kormányt e vonatkozásban, hiszen a megelőző intézkedések meghozatala, a megelőző programok szervezési, gazdasági alapjainak (személyi, anyagi erőforrások) megteremtése állami feladat, a politikai döntéshozók kezében van. Egy ország egészségügyi kultúráját az határozza meg, hogy milyen mértékben képes megvédeni állampolgárai egészségét. A preventív szemlélet és módszerek gyakorlatba való átültetésében az utóbbi években jelentős szerepet kapott egy új diszciplína: a fogászati népegészségtan (dental public health v. oral public health), mely elsősorban a tömegek egészségével foglalkozik. A népegészségügy szervezeti rendszere az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ). 6. Preventív szemléletre nevelés a fogorvosképzésben Minden egészségügyi dolgozó feladata az egészségnevelésben való aktív részvétel, ezért az egészségügyi dolgozók képzése során kiemelt figyelmet kell fordítani az életmód-tanácsadásra történő felkészítésre. (1997. évi Egészségügyi Törvény). A preventív fogászat oktatása a fogorvosképzésben a fejlett ipari országokban, ahol a fogászati ellátás és megelőzés is előrehaladottabb, az utóbbi évtizedekben különvált a többi fogászati diszciplínától, és önálló tárgyként szerepel a curriculumban. Ezekben az országokban már régóta tanítják a megelőző fogászatot, leggyakrabban az első egyetemi években, abból a meggondolásból, hogy a fogorvostan-hallgató tanulmányai során először ép, megtartott fogazattal találkozzék. Ismerje meg az ép szájüreg és a fogak makroszkópos 3

16 1. A preventív fogászat fogalma és célkitűzései viszonyait, tanulja meg azok fenntartásának módját, s csak azután tanulmányozza a kóros elváltozásokat, a betegségeket. Így lehet a fogorvosok számára megfelelő preventív szemléletet adni. A preventív fogászat oktatását a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 1983-ban vezettük be. Tankönyv formájában való első megjelenése 1992-ben és a tárgy önálló diszciplínává válása jelentős előrelépést jelentett. Újabb, kedvező változást indított meg az Európai Unió fogászati delegációjának látogatása 1994-ben és 2004-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán. A delegáció javaslatai alapján végrehajtott oktatási reform során a preventív fogászatot kibővített óraszámmal jelenleg három féléven keresztül oktatjuk önálló, kinevezett előadóval. A Preventív fogászat tankönyv bővített formában 1999-ben újra kiadásra került, és most ismét új kiadás jelenik meg. Reméljük, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogászati prevenció területén jelenleg fennálló több évtizedes elmaradottságunkat felszámolhassuk, és eljuthassunk oda, hogy a preventív szemlélet minden egyetemi oktatót és gyakorló fogorvost egyaránt átitatva természetes szükségletté és ténykedéssé váljon. Az orvosok preventív szemlélete döntően meghatározza a páciensek, a lakosság egészségügyi kultúráját. A primer fogászati prevenció elméleti és gyakorlati lehetőségeinek ismerete alapfeltétele a korszerű fogorvosképzésnek és a hazai komplex preventív programok sikerének. 4

17 2. fejezet - 2. A caries (Bánóczy Jolán, Nyárasdy Ida, Rigó Orsolya, Tóth Zsuzsanna, Alberth Márta) 1. A caries (Bánóczy Jolán) Ahhoz, hogy a szájüreg és a fogazat betegségeit időben fel tudjuk ismerni, valamint képesek legyünk gyógyítani és/vagy megelőzni, szükséges: az egészséges száj és fogazat jellemzőinek ismerete, a megbetegedett száj és fogazat tüneteinek felismerése, azaz diagnosztikája, a száj- és fogbetegségek előfordulási gyakoriságának ismerete különböző életkorban és befolyásoló tényezők hatására (epidemiológia), valamint a száj- és fogbetegségek etiológiájának és patogenezisének ismerete. Az ép, cariesmentes fogazattal, ép parodontiummal és egészséges szájnyálkahártyával rendelkező egyén ritka, és ritkán kerül a fogorvos elé, mivel panaszai nincsenek. Szűrővizsgálatok során gyermek-, ill. fiatalkorban találkozhatunk ilyen egyénekkel, s vizsgálatuk, megtekintésük értékes összehasonlító alapot adhat az egyes szájés fogbetegségek tüneteinek felismeréséhez. Ebben a fejezetben a leggyakoribb fogászati betegségek: a caries és a parodontopathiák közül a caries fogalmával, felismerésével és epidemiológiai jellemzőivel foglalkozunk. A parodontopathiákat, valamint az orthodontiai rendellenességeket (fogazati anomáliák) külön fejezetek tárgyalják. 2. A caries fogalma és jelentősége A caries (fogszuvasodás) régi meghatározása szerint a fognak a száj-üreggel érintkező felszínén kezdődő, a felszínről a mélybe progrediáló idült folyamat, amelynek lényege a kemény fogszövetek irreparábilis roncsolódása. E klasszikus meghatározáson túlmenően, ill. azzal szemben a mai funkcionális szemlélet a caries keletkezését különböző demineralizációsés remineralizációs folyamatok eredőjének tekinti, mely kezdetben (incipiens caries)reverzíbilis is lehet. A fogszuvasodást előidéző ártalmak (cariogén noxák) ismétlődő behatása azonban a folyamat mélybe hatolását és az időfaktor függvényében a kemény fogszövetek irreverzíbilis destrukcióját idézi elő. A caries nem modern betegség, csak gyakorisága nőtt az utóbbi évtizedekben. Már a történelem előtti időkben is panaszkodtak fogfájásról az emberek, erre következtethetünk a csont-, illetve koponyaleletekből is: így pl. a dán bronzkorszakbeli koponyák 12%-ában találtak szuvas fogat. A civilizált társadalmakban már csaknem minden egyénnek van szuvas foga, a caries előfordulási gyakorisága (frekvencia) % között van éves korig a fogak elvesztését túlnyomórészt a caries és következményes megbetegedései okozzák, a későbbi életkorokban a parodontopathiák okozta fogveszteségek dominálnak. Az első carieses léziók már a tejfogazatban megjelennek, nem ritkán már a második életévben. A hetedik életévig az évenkénti cariesszaporulat kb. egy szuvas fog. Hatéves kor után a maradó molarisok is hamar szuvasak lesznek. A maradó fogazatra gyors cariesszaporulat jellemző, a 13. és 20. életév között egy egyénnek gyakran tíz szuvas vagy tömött foga van. A carieses, a tömött és a hiányzó fogak száma (DMF-index) kb. 30 éves korig egyenletesen emelkedik, utána Tóth K. adatai szerint a cariesgörbe bizonyos plafont ér el, melynek oka az, hogy addigra már majdnem minden fog, mely ki volt téve a carieses attaknak, megbetegedett. A fogszuvasodásnak a civilizált társadalmakban történt gyors és nagymértékű elterjedése és az általa okozott, a szervezet egészét is érintő következményes panaszok, ill. betegségek megjelenése arra ösztönözte a fogorvoskutatókat, hogy a caries etiológiájának és patogenezisének közelebbi megismerése útján annak megelőzésére törekedjenek. Indokolttá tették ezt a számos országban már sikerrel járt törekvést világszerte a caries és következményes betegségei ellátásának gazdaságossági szempontjai is. A cariespreventív módszerek széles körű 5

18 2. A caries bevezetése lényegesen kisebb anyagi ráfordítást igényel, mint a kifejlődött léziók ellátása. A cariesredukció folytán az ellátás költségei is jelentősen csökkennek. 3. A caries diagnosztikája (Alberth Márta és Rigó Orsolya) 3.1. A cariesdiagnosztika célja A gyógyítás sikeressége a minél korábbi és minél pontosabb diagnózis felállításában rejlik. A caries diagnosztikája jelentős az egyén vagy egy populáció fogazati állapotának felmérésében. Kulcsszerepet játszik a klinikai döntéshozatalban, a kezelési terv elkészítésében. Meghatározó az epidemiológiai, az országok közötti összehasonlító vizsgálatok végzésénél, az elsődleges és a másodlagos prevenció hatékonyságának mérésénél. A klinikai és tudományos vizsgálatok szükségszerűen a diagnózis felállítása közben nyert adatokra, osztályozásra támaszkodnak. A cariesdiagnosztika a fogorvos napi feladatainak egyik legfontosabb részét képezi. A cariesdiagnosztika folyamat, mely három főrészből tevődik össze: a carieses lézió felismerése, a folyamat súlyosságának megítélése, végül az aktivitás megállapítása. Az osztályba sorolás első paramétere a felszín megnevezése: 1.a barázdák, gödröcskék és zománcelváltozások az okkluzális felszínen; 2.az approximális, szomszédos fogakkal érintkező felszínek; 3.a nyaki harmad vagy a gingiva visszahúzódása után szabaddá vált felszínek. Miután a caries dinamikus, progresszív megbetegedés, kívánatos a lézió időbeni és méretbeli osztályozása, mely segítséget jelent a beavatkozások megtervezésénél, kiválasztásánál is. Méret és mélység szerinti besorolás a Nemzetközi Caries Diagnosztika és Értékelési Rendszer (International Caries Detection and Assessment System; ICDAS, Pitts és mtsai, 2006) szerint: 0.érintetlen fogfelszín 1.az első látható elváltozás a zománc felszínén 2.határozott, látható elváltozás a zománcon 3.mikrokavitáció 4.mély, sötét, a dentinből származó árnyék, üregképződéssel vagy anélkül 5.határozott üregképződés, a dentin jól látható 6.kiterjedt, jól látható kavitáció látható dentinnel (Ismail, 2007). A fog minden felszínén megadható az elváltozás mértéke, így pontosabb a nyert kép a valódi állapotról és a szükséges beavatkozásokról. A klinikai cariesdiagnosztika a cariesrizikó megítélésének is fontos része A caries klinikai diagnózisa A caries diagnosztizálása minden esetben a páciens panaszainak meghallgatásával kezdődik. A diagnózis a caries szubjektív és objektív jeleinek összegyűjtésével, értékelésével válhat csak teljessé. A szubjektív, páciens által észlelt elváltozásokról kikérdezéssel, irányított kérdések feltételével lehet tájékozódni. A szubjektív tünetek, melyek felhívják a figyelmet a megbetegedésre, a fog érzékenysége különböző ingerekre (hő-, ozmotikus inger, nyomásváltozás), az étel beékelődése a fog közé, színének, alakjának megváltozása, rossz szájíz megjelenése, az érintett fog fájdalma. A diagnózis megállapításának egyik legjelentősebb állomása a fájdalom megítélése. Jellege, tartama, jelentkezési ideje, kiváltó forrása még a műszeres vizsgálat előtt információt adhat a megbetegedésről, annak kiterjedéséről, aktivitásáról. Az anamnesztikus adatok felvételét a megtekintés (inspekció), tapintás (palpáció) és a kopogtatás (perkusz-szió) követi. 6

19 2. A caries A vizsgáló fogorvos tapasztalata és tudása nagymértékben szerepet játszik a szuvas folyamat felfedezésében, illetve annak eldöntésében, hogy szükség van-e operatív beavatkozásra, vagy nem. Megtekintéskor a fog színének megváltozása nyújthat segítséget a caries felismerésében. A fogászati tükörrel összegyűjtött és a fogon áteső fényben a megbetegedett terület láthatóvá válik. Érdemes a megtisztított, leszárított fogat több irányból is megszemlélni. A sima felszínek elváltozásainak felismerése viszonylag egyszerűbb, különösen a fehér, foltszerű elváltozásoké. Levegővel szárítva a nedvesség helyét a porózus zománcban a bejuttatott levegő foglalja el, a fény törése megváltozik, és a lézió jól láthatóvá válik. A színeltérés mellett a felszín mattsága vagy fénylő volta is segítségre lehet. A kemény, fénylő, tükröző felszín passzív, nyugvó, gyógyuló, ún. inaktív cariest jelez. Az okkluzális felszín cariesének diagnózisa, annak ellenére, hogy jó a direkt rálátás, mégis nehéz. A fehér vagy barna pigmentáció nem szükségszerűen caries. Lehet a gödröcske, barázda mélyén megbúvó egyéb okból bekövetkező elszíneződés, nehezen eltávolítható ételmaradék is. A gyakorlott fogorvos a megtekintésre hagyatkozhat, bár a rejtett cariesek felderítése nehéz, nagy jártasságot igényel. A megtekintés történhet tapintással kiegészítve vagy anélkül. A kezdődő szuvasodás felszíne szondával tapintva jellegzetesen ragadós vagy bőrszerű. A tapintásra szolgáló szonda hegye, annak megakadása a demineralizált területekben segít a caries felderítésében, de éppen ezzel áttörve az esetlegesen meglévő, vékony fedőréteget, a nyugvó, passzív caries aktívvá tehető, és ezért már nem javasolt. Diagnosztikai célokra is alkalmasabb a mini gömböcskében végződő vagy a lekerekített hegyű parodontális szonda használata. Az üregképződés nem jelzi egyértelműen a carieses folyamat aktivitását. Üregképződéssel nem járó folyamatokat is aktívnak tekintenek, míg üregképződéssel járók is lehetnek passzívak. Inkább az üreg alján található foganyag milyensége utalhat a caries aktivitására vagy passzív voltára. A felpuhult alap aktív, míg a kemény, megtartott szerkezet passzív cariesre utal. A gyökéren jelentkező, a gingivától távolabbi cariesek is többnyire inkább nyugvónak tekinthetők. Az üregképződéssel még nem járó elváltozások, kedvező feltételek mellett, önmagukat gyógyítják. A mikrokörnyezeti tényezők kedvezővé válásával, kevesebb sav hatásnak kitéve, a remineralizáció fokozódik. Ezek a gyógyult, több éve nyugalomban lévő elváltozások a fogakon a dentális hegek (scars). A hegek erősebbek, mint az egészséges érintetlen zománc, s nagyon csekély a valószínűsége, hogy újra cariesessé váljanak. A cariesstátus megítélése nagy jártasságot igényel, mert a vizsgáló csak saját képességeire, megtekintésre és esetleg a tapintási leletekre hagyatkozhat. A caries klasszikus osztályozása a lézió térbeli kiterjedését veszi figyelembe: A caries incipiens a fog bármely felszínén megjelenő, kezdetben sötét vagy fehér elszíneződésként jelentkező elváltozás. A fog okkluzális és approximális felszínén található jellegzetes fehér foltot macula cretosa (white spot) névvel illetjük. A vesztibuláris és orális oldalon a caries incipiens az íny széltől 0,1 1 mm távolságra pontszerűen kezdődik, amely később félhold alakban tovaterjedő, porózus felszínű elváltozásban manifesztálódhat. A csupán a zománcot érintő caries superficialis és a már a dentinbe terjedő cariesmedia üregképződéssel jár, így megtekintéssel, tapintással könnyen felfedezhető. A caries profunda kifejezett kavitációval járó, a dentinben mélyre terjedő elváltozás, melynek diagnosztizálása nem jelent gondot. Szondával történő vizsgálatakor ajánlott az óvatosság a fogbél közelsége miatt. A caries penetrans esetén a carieses elváltozás eléri a fogbelet. A pulpakamra kis mértékű megnyílása esetén a fogbél fertőződése és elhalása jellegzetes feketés-szürkés elszíneződést okoz. Ha a pulpakamra szélesen kommunikál a szájüreggel, akkor tej- és fiatal maradó fogak esetén gyakorta találkozhatunk krónikus proliferatív pulpitisszel, azaz pulpapolip képződéssel. Számos országban az epidemiológiai vizsgálatok során klinikailag észlelt elváltozások leírására a D1 D4 beosztást használják. Az egyes léziók súlyosság szerint egymásra épülnek a kezdeti elváltozástól a dentinbe penetráló, fogbelet érintő megbetegedésig. A D3 jelenti a választóvonalat (küszöbértéket), ahol a diagnosztikus eszközök mellett a caries megítélése is megváltozik (Pitts, 2006) Radiológiai diagnosztika A röntgenvizsgálat a vizuális klinikai vizsgálat mellett a klasszikus cariesdiagnosztika alappillére. A caries felismerésben röntgenvizsgálat a következő esetekben javasolt: ha a caries megléte egyéb úton nem fedezhető fel vagy kiterjedése más módon nem megítélhető vagy gyanú esetén a meglévő carieses folyamat bizonyítására, 7

20 2. A caries a korai approximális szuvasodás felismerésére, kiszűrésére, a carieses folyamat nyomon követésére. A röntgen 1895-ös felfedezése óta a röntgenfilmmel végzett radiológiai vizsgálatok jelentették a legelterjedtebb klasszikus diagnosztikai módszert. A hagyományos röntgenfelvétellel készült szárnyas film előnye, hogy az alsó és felső fogsorról egyszerre ad képet. Elraktározható, egy későbbi időpontban készített felvétellel összevethető, s így a caries progresszivitása megítélhető. Hátránya, hogy különösen a korai caries megítélésében nem sokat segít, az esetek túlnyomó többségében alábecsüli a szuvasodás mélységet. A röntgenfelvétel önmagában nem jelent megbízható forrást, csak gondos klinikai vizsgálattal kiegészítve értékelhető. A közelmúltban kifejlesztett digitális radiográfia a fogorvosi praxisok egyre szélesebb körében kerül alkalmazásra. A komputer vezérelt digitális radiográfia számtalan előnnyel rendelkezik a hagyományos röntgenvizsgálattal szemben, de mint minden új technikánál, bizonyos nehézséget is jelent az alkalmazása. A digitalizált röntgen készítésének két alapvető módszere ismert. Az egyik a közvetlen, mikor film közbeiktatása nélkül, egy érzékelő lemez segítségével azonnal a képernyőn jelenik meg a felvétel. A másik, a közvetett módszer lényege az, hogy egy már elkészített röntgenfilm képét digitálisan olvassa be egy ún. szkenner. Így is lehetőség van a további nagyításokra, sötétítésre, egyszerűbb korrekciókra és tárolásra. A közvetlen módszer gyorsabbnak, egyszerűbbnek mutatkozik. Ma már a digitális röntgenkészülékekkel végzett vizsgálatok diagnosztikai pontossága egyenrangú a hagyományos röntgenfilmes technikával. A röntgenfelvétel készítése segít a rejtett cariesek felderítésében, azok mélységének és a fogbélhez való viszonyának megítélésében. Ennek ellenére kritikusan kell értékelni a kapott felvételeket. A caries valódi kiterjedésénél a röntgen által mutatott elváltozás mindig kisebb, a röntgenfelvétel lustán követi az elváltozásokat. Ez különösen igaz a kezdeti, korai cariesekre. A megítélhetőség függ a már elvesztett ásványianyag-tartalomtól. Ennek egy bizonyos mértéket meg kell haladnia, ahhoz, hogy az elkészített röntgenfelvételen láthatóvá váljon. A megítélhetőség függ a felvétel minőségétől, élességétől, a fog anatómiai viszonyaitól, az üreg alakjától, mélységétől, a szomszédos fog közelségétől, esetleges takarásától, de a felvételt szemlélő orvos szubjektív észlelésétől is. A szubsztrakciós radiográfia lényege a fogszuvasodás folyamatának követése. A szubsztrakciós kép elkészítéséhez két, időben egymást követő, de pontosan ugyanabban a helyzetben készített röntgenfelvételre van szükség. A képeket maga a számítógép is összeillesztheti a megadott paraméterek alapján. A később készült kép értékéből a gép kivonja a korábbi kép pontjainak értékét. Ezzel lehetőség nyílik a változás értékelésére Egyéb vizsgáló módszerek Régebben a vizsgálat eszközei csak a megtekintés, tapintás voltak, melyek kiegészülhettek röntgenfilmanalízissel. Ma már számtalan egyéb lehetőség segíti a diagnosztikát. A diagnosztikai eszközökkel és módszerekkel szemben támasztott igények: pontosság, megbízhatóság, ismételhetőség, érzékenység, gyorsaság, olcsóság. Elvárás lenne, hogy a vizsgálómódszer adjon felvilágosítást a caries meglétéről, kiterjedéséről, mélységéről, a caries aktuális állapotáról, prognózisáról. Jelenleg nincs egy egyedüli módszer, mely mindezeknek a kívánalmaknak megfelelne. Minden cariesdiagnosztikai kisegítő eszköznek van előnye és hátránya. Van olyan fogfelület, amely esetén egyik vagy másik eszköz jobban beválik, míg lesz olyan felület, amelyiknél alkalmatlan vagy kevésbé használható ugyanaz a módszer. Az eszközök túlnyomó többsége a vizuális érzésre, a vizsgáló szubjektív megítélésére támaszkodik, csakúgy, mint a hagyományos megtekintés és tapintás. A diagnózis felállítását segítő eszközök azon az elven működnek, hogy a megbetegedett foganyag veszít ásványianyag-tartalmából, szerkezete megváltozik az ép, egészséges foganyaghoz képest. A megváltozott szerkezetnek megváltozott fizikai tulajdonságai lesznek. A vizsgálathoz használt fény, lézersugár, ultrahang, elektromos áram másképp viselkedik ebben a megváltozott környezetben, s ez bizonyos körülmények között mérhetővé válhat. A látható fény használatán alapuló diagnosztikai módszerek 8

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2411-10 Fogászati prevenció, szájhigiéné követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2411-10 Fogászati prevenció, szájhigiéné követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A fogorvosi rendelésre érkező páciens stomato-onkológiai vizsgálata során a szájnyálkahártyáján egy letörölhetetlen, fehér foltot talál. Konzultáljon a fogorvossal a páciensnél talált elváltozásról!

Részletesebben

3.34. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 725 11 KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.34. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 725 11 KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.34. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 725 11 KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus Komplex szakmai vizsga fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési

Részletesebben

A betegvizsgálat módszerei, az adatok rögzítése, indexek számítása. Prevenció II. IV. évf.

A betegvizsgálat módszerei, az adatok rögzítése, indexek számítása. Prevenció II. IV. évf. A betegvizsgálat módszerei, az adatok rögzítése, indexek számítása Prevenció II. IV. évf. ELSŐ VIZIT A jelentkezés oka panaszok Ütemezett vagy elsősegély (fájdalom, duzzanat, baleset) Tájékoztatás, beleegyezés

Részletesebben

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció 1. A fogazati rendellenességek etiológiája 2. Az orthodontiai anomáliák, a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A rendelést egy 4 hónapos várandós kismama keresi fel fogászati szűrés, valamint az intrauterin életszakaszt érintő utód gyermekfogászati prevenciós tanácsadás céljából. Tájékoztassa a kismamát

Részletesebben

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések)

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) 1. Soroljon fel 5 egészségdeterminánst! -jövedelmi támogatottság -társadalmi támogatottság (szoc. ellátórendszer fejlettsége) -iskolázottság -foglalkoztatottság és munkakörülmények

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, A vizsgafeladat

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT?

FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT? FOGÁGYBETEGSÉG OKA, TÜNETEI ÉS KEZELÉSE MIT TEHETÜNK, HOGY MEGŐRIZZÜK EGÉSZSÉGES FOGÁGYUNKAT? Dr. Csicsai Adrienn 2011. október 1. A civilizált emberiség 96 %-nak a fogazata nem egészséges: az 50 év felettiek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása. Dr. Tóth Mariann

A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása. Dr. Tóth Mariann A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása Dr. Tóth Mariann A tej- és maradófogazat szuvasodásának összefüggése Rossz szájhigiénia Helytelen táplálkozás Cariogen környezet

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2411-06 Fogászati prevenció, szájhigiéné modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

A caries következményes betegségei. Differenciál diagnosztika

A caries következményes betegségei. Differenciál diagnosztika A caries következményes betegségei Differenciál diagnosztika A caries következményes betegségei Reverzibilis pulpitis (hyperaemia) Irreverzibilis pulpitis Acut pulpitis Partialis pulpitis Totalis pulpitis

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A rendelőben a gyakorlat vezető fogorvos felkéri Önt, hogy készítsen előadást a konzerváló fogászati beavatkozásokról. Referáljon a gyakorlatvezetőnek az elkészült előadás tartalmáról! - a

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A fog keményszöveteinek restaurációja, barázdazárás

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A fog keményszöveteinek restaurációja, barázdazárás I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A fog keményszöveteinek restaurációja, barázdazárás Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma A. KEMÉNY FOGANYAG

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat február 2.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat február 2. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

A tejfogazat szuvasodása és a kezelés lehetőségei

A tejfogazat szuvasodása és a kezelés lehetőségei A tejfogazat szuvasodása és a kezelés lehetőségei A caries kialakulása Predilekciós helyek A caries megjelenése időpont: 6 hónappal 1 évvel a fogáttörés után tej frontfogak: kb. 1 éves korban tej molárisok:

Részletesebben

Gyökérkezelt fogak végleges ellátása

Gyökérkezelt fogak végleges ellátása Gyökérkezelt fogak végleges ellátása Dr. Pataky Gergely SE Konzerváló Fogászati Klinika Vitális fogbéllel rendelkező fogakhoz képest eltérő megfontolások A gyökérkezelt fog kiszárad nem bizonyított A fogbél

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Hat éves kisfiú édesanyjával érkezik a rendelésre, ahol Ön gyakorlatát tölti. A gyermek tej kisőrlője szuvas. Az orvos töméssel kívánja ellátni a fogat. Megkéri Önt, hogy foglalja össze a tudnivalókat

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

szájüregi rák komplex megelőző program

szájüregi rák komplex megelőző program egészségügyi intézmények semmelweis egyetem fogorvostudományi kar szájüregi rák komplex megelőző program To bbszintes kommunikáció segítségével - 36 - A szájüregi rosszindulatú daganatok száma világszerte,

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2398-10 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli feladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2398-10 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások követelménymodul szóbeli feladatai 1. feladat Hét éves kisfiú édesanyjával érkezik a rendelésre, ahol Ön gyakorlatát tölti. A fogorvos a vizsgálat során bal alsó premoralis fogán occlusális cariest diagnosztizál. Az orvos töméssel kívánja

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A kariesz rizikó és mérése

A kariesz rizikó és mérése A kariesz rizikó és mérése Mit tudunk? A kariesz napjainkban is népbetegség Megjelenése változik Általában a kariesz megjelenése csökkenő tendenciát mutat De a kariesz bizonyos népcsoportokban halmozódást

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Természetes fogazat okklúziójának változása. Mesterséges rágófelszíni elméletek. Fogpótlástanra vonatkozó okklúziós megfontolások. Dr.

Természetes fogazat okklúziójának változása. Mesterséges rágófelszíni elméletek. Fogpótlástanra vonatkozó okklúziós megfontolások. Dr. Természetes fogazat okklúziójának változása. Mesterséges rágófelszíni elméletek. Fogpótlástanra vonatkozó okklúziós megfontolások. Dr. Bistey Tamás Természetes fogazat érintkezése Csücsök barázda (három

Részletesebben

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban Dental Hírek - X. évfolyam 3. szám Az orvostudomány rohamos fejlődésének egyik következménye, hogy a

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Fém-Inlay/Onlay/Overlay preparáció 2.rész. Dr. Júlia Nemes

Fém-Inlay/Onlay/Overlay preparáció 2.rész. Dr. Júlia Nemes Fém-Inlay/Onlay/Overlay preparáció 2.rész Dr. Júlia Nemes DÖNTÉS Inlay/Onlay/Overlay /indirekt módszer/ Definició: Indikáció: -Nagy kiterjedésű caries -Csücskök dentintámasztéka meggyengült -Gyökértömött

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. vizsgafeladat május 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. vizsgafeladat május 15. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés Fogászati beavatkozások, kezelések modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A FOG PREPARÁLÁSA FÉMBETÉTHEZ I. rész. Dr. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika

A FOG PREPARÁLÁSA FÉMBETÉTHEZ I. rész. Dr. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika A FOG PREPARÁLÁSA FÉMBETÉTHEZ I. rész Dr. NEMES JÚLIA Konzerváló Fogászati Klinika INDIRECT RESTAURÁCIÓ Inlay, Onlay, Overlay -Öntött fém betét Arany (22 karátos) Arany ötvözet (platina) Ezüst-palládium

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. vizsgafeladat november 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. vizsgafeladat november 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a barázdazárásról. 2016. EüK. 2. szám EMMI szakmai irányelv. (hatályos: 2016.01.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a barázdazárásról. 2016. EüK. 2. szám EMMI szakmai irányelv. (hatályos: 2016.01. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a barázdazárásról Típusa: klinikai egészségügyi szakmai irányelv Azonosító: 000616 I. ADATLAP 1. A dokumentum jellemzői 2016. EüK. 2. szám EMMI szakmai

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika

Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben. Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika Minimál invazív fogpótlások szálerősítéses kompozitok az ideiglenes sínezésben Dr Tihanyi Dóra SE Parodontológiai Klinika A parodontális tapadásveszteség jelentősen meggyengítheti a fogak rögzítettségét.

Részletesebben

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter Kezelési terv 2A/1 és 3 típusú foghiányok esetén Dr. Hermann Péter Maradék fogak száma egy vagy kettő A fulcrumvonal a gerincet követi Egy forgástengely van Rágóerő hatására a forgástengely mentén elfordulva

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Összefoglalni a korábban szerzett általános preventív fogászati ismereteket

Összefoglalni a korábban szerzett általános preventív fogászati ismereteket Az előadás célja Összefoglalni a korábban szerzett általános preventív fogászati ismereteket A prevenció speciális szempontjai a gyermekfogászati és fogszabályozási gyakorlatban Dr. Madléna Melinda egyetemi

Részletesebben

Barázdazárás DR. BARTHA KÁROLY

Barázdazárás DR. BARTHA KÁROLY Barázdazárás DR. BARTHA KÁROLY Cukorfogyasztás Nassolás Cukorpótlók Remineralizáció Barázdazárás Rizikócsoportok Immunizáció Fluoridok Szájhigiéné Táplálkozás Egyebek Caries Microorganizmusok Szubsztrátum

Részletesebben

I. Vizsgálatok, dokumentáció

I. Vizsgálatok, dokumentáció A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt, a fogászati beavatkozásokat 2012. január 1-től érintő változások I.

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/

Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/ Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/ A sikeres gyógyító munkánk alapvető része a pontos diagnózis felállítása. Napjainkban,

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.)

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Caries incipiens és remineralizáció. Dr. Varga Eszter Konzerváló Fogászati Klinika

Caries incipiens és remineralizáció. Dr. Varga Eszter Konzerváló Fogászati Klinika Caries incipiens és remineralizáció Dr. Varga Eszter Konzerváló Fogászati Klinika Szájhigiéne mechanikai plakkeltávolítás professzionális egyéni kémiai plakk-kontroll chlorhexidine,triclosan A caries fogalma

Részletesebben

Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások. Dózis és kockázat. Indikációs terület. Megállapítás 2.A. Megállapítás 2.B. Ajánlás 3.A. Ajánlás 3.

Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások. Dózis és kockázat. Indikációs terület. Megállapítás 2.A. Megállapítás 2.B. Ajánlás 3.A. Ajánlás 3. Európai sugárvédelmi előírások/ajánlások Dózis és kockázat Megállapítás 2.A Alap fogászati röntgenvizsgálat során (intraoralis, panoráma, teleröntgen vizsgálat) az egyént érő sugárdózis alacsony, néhány

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST

Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens feladatai extraorális röntgenfilmek készítésekor MP 020.ST Készítette: Kiss Tiborné fogászati

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Prevenció a konzerváló fogászatban. Dr. Nagy László

Prevenció a konzerváló fogászatban. Dr. Nagy László Prevenció a konzerváló fogászatban Dr. Nagy László Primer prevenció Primer prevenció: célja a caries, paradontopathiák, fogazati anomáliák, szájüregi malignus folyamatok kialakulásának meggátlása, a beható

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

BETEGFELVÉTEL ÉS KEZELÉSI TERV

BETEGFELVÉTEL ÉS KEZELÉSI TERV SEMMELWEIS EGYETEM KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI KLINIKA IGAZGATÓ: DR. TÓTH ZSUZSANNA EGYETEMI DOCENS BETEGFELVÉTEL ÉS KEZELÉSI TERV KÉSZÍTETTE: DR. NAGY ZSOLT 2013. 12.05 KLINIKUM KLINIKAI BETEGELLÁTÁS Első találkozás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Lehetséges dentális gócok előfordulásának vizsgálata orthopantomogram felvételeken

Lehetséges dentális gócok előfordulásának vizsgálata orthopantomogram felvételeken Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi Lehetséges

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

együtt erősebbek vagyunk program

együtt erősebbek vagyunk program Ko Zvetlen lakossági kommunikáció tudomány kiadó együtt erősebbek vagyunk program - 120 - Mi a program célja? Az Együtt erősebbek vagyunk program célja, hogy felhívja a diabéteszgondozásban résztvevők

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Újdonságok az esztétikai fogászatban

Újdonságok az esztétikai fogászatban Újdonságok az esztétikai fogászatban Dr. Péter Tamás Úgy gondolom a XXI. században egyre több ember számára vált fontossá a jó megjelenés, ennek pedig szerves részét képezi az esztétikus, ápolt fogazat.

Részletesebben