B F / U O/NS/A/ / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály B F / U O/NS/A/ / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL Ügyiratszám: BF/UO/NS/A/1065/15/2014. Tárgy: Budapest XXI. ker. Szent Imre tér 6-7. szám alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása útépítési engedélyezési eljárása. Ügyintéző: Csontos Péter Hiv. szám: Kövérné Gonda Zsuzsa Telefon: (1) Melléklet: Válaszlevelükben kérjük hivatkozzanak iktatószámunkra. H A T Á R O Z A T A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), mint engedélykérő megbízásából a METRÓBER TT Kft.(1132 Budapest, Váci út 28.) közbenjárásával eljáró Kövérné Gonda Zsuzsa (1133 Budapest, Ronyva u. 6.) szeptember 17-én érkezett kérelmére a Budapest XXI. ker. Szent Imre tér 6-7. szám alatti ALDI áruház telken belüli közforgalom elöl el nem zárt parkoló kialakítására az építési engedélyt megadom. A II. Rákóczi Ferenc úton az áruház mellett tervezett parkolóhelyek kijelölését nem engedélyezem. Ezen engedély a jogerőre emelkedését követően 3 évig érvényes. Engedélyes: Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) Az útépítéssel érintett területek: hrsz.: és Tulajdonos: Siklósi Testvérek Kft. (1215 Budapest, Katona József u. 20.) Út, csapadékvíz, térvilágítás kezelője: Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) Közterületi közútkezelő: XXI. ker. Önkormányzat (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) Forgalomtechnikai kezelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u ) Előírások: Az útépítési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt tulajdonosok és kezelők vagy kikötés nélkül járultak hozzá az útépítési engedély megadásához (ezen hozzájárulásokat nem foglaltuk a határozatba, a hatósági iratanyag részét képezik): 1033 Budapest, Mozaik u. 5. Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 91. Telefon: (36 1) Fax: (36 1) Honlap:

2 Nyilatkozó szervezet Siklósi Testvérek Kft. XXI. Kerületi Önkormányzat Nyilatkozat jellege Tulajdonosi hozzájárulás kikötés nélkül Tulajdonosi hozzájárulás Nyilatkozat kelte Nyilatkozat száma /3838/1/2014/HI A tulajdonosi hozzájárulásokban foglaltakat be kell tartani. XXI. kerületi Polgármesteri Hivatal BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divizó Út, híd, műtárgy BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divizó Forgalomtechnikai Osztály BKK Közút Zrt. Útüzemeltetési Osztály Közútkezelői hozzájárulás kikötésekkel Közútkezelői hozzájárulás kikötésekkel Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kikötésekkel Út-üzemeltetői vélemény kikötésekkel VI / /24-4/2014/ /264-3/2014/ / /2014 Útépítés 1. Az útépítést a METRÓBER TT Kft. által készített Budapest XXI. kerület, Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása megnevezésű 1661 tervszámú egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció augusztus hónapban készített, Ú-1 rajzszámú helyszínrajza, a mellékelt műszaki leírásban foglalt tervezői javaslatok és a jelen engedélyben szereplő további előírások szerint kell megvalósítani. 2. A XXI. kerületi Polgármesteri Hivatal én kelt, VI /2014. számú, valamint a BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divizó Út, híd, műtárgy osztály közútkezelői ában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Forgalomtechnika 1. A forgalomtechnikai kialakítást a METRÓBER TT Kft. által készített Budapest XXI. kerület, Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása megnevezésű 1661 tervszámú egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció augusztus hónapban készített, F-1 rajzszámú végleges forgalomtechnika terv, a csatolt tervrészletek, a mellékelt műszaki leírásban foglalt tervezői javaslatok és a jelen engedélyben szereplő további előírások szerint kell megvalósítani. 2. BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divizó Forgalomtechnikai Osztály án kelt, 1051/264-3/2014/1051. számú forgalomtechnikai kezelői pecséttel ellátott tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 3. A közforgalom elöl el nem zárt parkoló területén az áruház nyitvatartási ideje alatt a közforgalmú közlekedés feltételeit mindenkor biztosítani kell. 4. A magánút közforgalom számára történő megnyitásának tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Az erre vonatkozó kérelem benyújtását a forgalomba helyezési eljárás során igazolni szükséges. Szakhatóságok előírásai 2

3 Az útépítési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt szakhatóságok kikötés nélkül vagy járultak hozzá az útépítési engedély megadásához (ezen hozzájárulásokat a határozatba foglaltuk, így nem képezik a határozat mellékletét): Nyilatkozó szervezet Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság DBKK Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság BFFH Városüzemeltetési Főosztály Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály XXI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ágazat Városépítési Iroda Nyilatkozat jellege eljárás megszüntetése kikötés nélkül kikötés nélkül Nyilatkozat kelte Nyilatkozat száma /2014/DBHAT /9023-4/2014. ált /2014/hhi KTF: / FKI-VH:6328-2/ FPH061/6525-2/ BP-ID/001/ / II/ /2014. Az eljárásba bevont szakhatóságok ai: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság DBKK én kelt, /2014/DBHAT. számú a: A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály (1033 Bp., Mozaik u. 5., levelezési cím: 1300 Bp., Pf.: 91.) megkeresése alapján indult a Budapest, XXI. Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolás kialakításának útépítési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 2. A munkálatok megkezdése előtt 15 nappal a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (1081 Budapest, Dologház u. 1-3.), valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (1113 Budapest, Tas vezér utca 9.) írásban jelezzék a munkák megkezdésének időpontját és várható időtartamát. A ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg. Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály én kelt, 01210/9023-4/2014. ált. számú hozzájárulása: 3

4 A fenti számra hivatkozva tájékoztatom, hogy Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér 6-7. szám alatt található Aldi áruház, telken belüli és a II. Rákóczi Ferenc úti parkoló kialakítása tárgyában hatóságunk az alábbi kikötésekkel hozzájárul: - az építkezés kezdetéről és várható befejezéséről a lakosságot értesíteni kell, - az ideiglenesen telepített közúti jelzéseket az építkezés végén cl kell bontani, - az építéssel járó fel nem használt építőanyagot és törmeléket el kell távolítani, - a kivitelező és beruházó gazdasági társaság munkatársai és ügyfelei a közterületen a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1/1975. (11.5.) KPM-BM együttes rendelet 40. és 41. vonatkozó rendelkezései alapján állhat meg és várakozhat a közterületen, - a forgalom irányítását csak a közúti közlekedési szabályokból előzetesen kioktatott személy végezheti. - továbbá a II. Rákóczi Ferenc úti parkoló (Aldi főbejárata előtt) létesítése miatt a HÉVről leszálló, figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosok védelme és a balesetek elkerülése/megelőzése érdekében kérjük a HEV megálló védőkorláttal való lezárását. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal án kelt /2014/hhi. a: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály (1300 Budapest Pf. 91.) BF/UO/NS/A/1065/1/2014. hivatkozási számon megküldött megkeresésére, a METROBER TT Kft. (1132 Budapest, Váci Út 28.) által kérelmezett Budapest XXI Ker., Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása tárgyában az alábbi végzést hoztam: A megkeresés szerinti ügyben indított eljárást hatáskör hiányában MEGSZÜNTETEM. Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, án kelt, KTF: /2014. számú a: Tisztelt Címzett Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) BF/UOJNS/A/l 065/1/2014. számon küldött megkeresése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásáról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korrn. rendelet) 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők és t adok. Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok Útja 2., KÜJ: , a továbbiakban: Engedélyes) részére Budapest, XXI. kerület, Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkoló kialakításának útépítési engedélyének kiadásához hozzájárulok, az alábbi kikötésekkel: 1. A kivitelezési munkálatok során az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében. 2. Az építési hulladék, talaj, illetve egyéb porképződést okozó anyagok szállítását kiporzást ás kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel kell végezni. 3. A használatbavételi engedély kérelemmel együtt: be kell nyújtani a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak stb. megfelelően végezték, illetve, hogy az építési munkaterületen keletkezett építésibontási hulladék mennyisége elérte-e az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírt mértéket. 4. Amennyiben a bontási és építési munkák befejezését követően a ténylegesen keletkezett építési-bontási, hulladék mennyisége elérte az előírt küszöbértéket, a keletkezett hulladékokról el kell készíteni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti I. és II. jelű 4

5 építési/bontási hulladék nyilvántartó lapokat, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt be kell nyújtani. 5. A munkálatok befejezése után a területet rendezetten kell hátrahagyni. A ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság által hozott határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolható. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság által kiadott, én kelt, FKI-VH: /2014. számú a: A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége (1033 Budapest, Mozaik u. 5. a továbbiakban: Kérelmező hatóság) megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: FKJ-VH) az alábbi t adja: Az alábbi kikötésekkel hozzájárulok: 1. A tevékenység csak úgy végezhető, hogy a felszíni és felszín alatti víz minőségének károsodását ne okozza. 2. Az üzemeltetés során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. Jelen sal szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. BFFH Városüzemeltetési Főosztály én kelt, FPH061/6525-2/2014. számú a: A BF/UO/NS/A/1065/1/2014. ügyiratszámú levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a tárgyi eljárás tervezési területe a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet szerint nem érint budapesti helyi jelentőségű védett természeti területet, a további eljárásban természetvédelmi szakhatóságként a főjegyző nem vesz részt. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály án kelt, BP-ID/001/ /2014. számú a: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége (1300 Budapest, Pf:91. a továbbiakban Engedélyező hatóság) előtt indult, Hivatalomhoz án érkezett hatósági engedélyezési eljárásban a Budapest XXI. kerület Szent Imre tér 6. Aldi áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi F. úti parkolás kialakításának útépítési engedélye ügyében, a kulturális örökségvédelmi hozzájárulást az alábbi kikötésekkel megadom: 1. A tervezett beruházás földmunkái csak régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. 2. A régészeti megfigyelés során előkerülő objektumok, jelenségek, leletek szakszerű feltárása és dokumentálása elengedhetetlen, így szükség esetén megelőző (és próba) régészeti feltárást kell végezni. 3. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) jogosult. A beruházás csak azt követően kezdhető meg, hogy a régészeti megfigyelés (szakfeladat) ellátására megszületett a megállapodás a beruházó és a BTM között. Szakhatósági om ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. XXI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ágazat Városépítési Iroda én kelt II/ /2014 számú a: A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály megkeresésére a Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) által kezdeményezett, a Budapest XXI. kerület Szent Imre tér 6-7 szám alatti, 5

6 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ingatlan előtt, a II. Rákóczi Ferenc úton tervezett parkolóhelyek kialakítása útépítési engedélyéhez a hozzájárulást - az alábbi feltételekkel - megadom. Kikötéseim: 1. A és helyrajzi Számú telkeket telekegyesítéssel össze kell vonni az útépítési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül. 2. A várakozóhelyek és a telekhatáron álló kerítés között zöldfelületet kell kialakítani. 3, 1 db parkolóhelyet a mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani. Ez a hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. Megállapítom, hogy az eljárás során hatóságomnál az alábbi eljárási költségek keletkeztek: ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet kérelmező megfizetett. Szakhatósági om ellen önálló fellebbezésének nincs helye, csak az ügy érdemében hozott határozat. ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. A jogorvoslati eljárás díja a eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjjal megegyező mértékű. Az érintett közmű üzemeltető az alábbi nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani: Nyilatkozó szervezet Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Nyilatkozat jellege közmű üzemeltetői vélemény Nyilatkozat kelte Nyilatkozat száma R Ü /2014 I Egyéb előírások: Nyitvatartási időn kívül a parkoló zárva tartható. A határozat csak jogerőre emelkedését követően, a mellékelt nyilatkozatokban foglalt kikötésekkel, a határozat számával záradékolt engedélyezési tervvel, a munkavégzéshez szükséges közútkezelői, hozzájárulásokban és a közmű-, illetve az egyéb szolgáltatók nyilatkozataiban foglaltakkal együtt érvényes. Engedélyes köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját Felügyelőségemnek bejelenteni, valamint a munka ütemezését egyeztetni az érintett tulajdonosokkal, kezelőkkel, üzemeltetőkkel. Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít, és az Engedélyest nem mentesíti az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége alól, illetve az építkezéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönti el. A környező ingatlanok közúti- és gyalogos megközelítési lehetőségét az építés teljes időtartama alatt folyamatosan majd azt követően is biztosítani kell. Az Engedélyes személyében beállott változást fenti számra hivatkozással engedélyes köteles bejelenteni Felügyelőségemnél. Az engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek az Engedélyest vagy jogutódját illetik meg. Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges, engedélyes köteles a módosított terveket 3 példányban, a módosítás okát is részletező műszaki leírással és a megfelelő hozzájárulásokkal együtt, a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt engedélyezés végett Felügyelőségemnek megküldeni. Az engedély esetleges átruházásához, szükségszerű meghosszabbításához a Felügyelőségtől engedélyt kell kérni. A tervmódosítás, engedély-átruházás és az érvényességi idő meghosszabbítása díjköteles. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. Korm. rendelet 16. (1) bek. szerint az építési tevékenységhez műszaki ellenőrt kell megbízni, akkor a kivitelezés megkezdésekor a megbízott építési műszaki ellenőr személyét Felügyelőségemnek be kell jelenteni. A kivitelezési munkák során építési naplót kell vezetni. 6

7 Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 18. -a alapján a forgalomba helyezéshez hatósági engedély szükséges, melyet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal Engedélyes köteles Felügyelőségemtől megkérni. Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a hatósági döntésben megállapított kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 124. a) pontja és 134. (1) bekezdés d) pontja alapján eljárási bírság szabható ki, amelynek összege a 61. (2) bekezdés szerint természetes személy esetén Ft-ig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén Ft-ig terjedhet. A kötelezettség ismételt megszegése (nem teljesítés) esetén az eljárási bírság a 61. (3) bekezdés szerint ismételten kiszabható. Határozatommal szemben a fellebbezést a közlést követő naptól számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Felügyelőségemnél benyújtva, - (1033 Bp. Mozaik u. 5.) - de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjához (1066 Bp. Teréz krt. 62.) címzetten lehet előterjeszteni. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja dönt. A fellebbezési eljárás a többször módosított útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM. rendelet 2.. (1) bekezdése szerint díjköteles. A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50 %-a, , azaz negyvenhatezer-ötszázötven Ft. A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A feladóvevény másolatát vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez kell csatolni. Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik vagy valamennyi érintett a fellebbezési jogáról lemond, a határozat jogerőre emelkedik. Erről a jogerős záradékkal ellátott határozat egy példányának és a záradékolt tervdokumentáció 2 pldának megküldésével az Engedélyest értesítem. I N D O K O L Á S A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), mint engedélykérő megbízásából a METRÓBER TT Kft.(1132 Budapest, Váci út 28.) közbenjárásával eljáró Kövérné Gonda Zsuzsa (1133 Budapest, Ronyva u. 6.) szeptember 17-én érkezett kérelmében a Budapest XXI. ker. Szent Imre tér 6-7. szám alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása útépítési engedélyezési eljárását kezdeményezte Felügyelőségünknél. A tárgyi magánterületi, közforgalom elöl el nem zárt parkoló építésére a vásárlói gépjárműforgalom rendezettebb lebonyolítása érdekében kerül sor szeptember 24-én kelt BF/UO/NS/B/1065/1/2014. számú hirdetményben értesítettem az érintetteket az eljárás megindulásáról, helyszíni szemléről és megkereséséről. A II. Rákóczi Ferenc út járdájának közútkezelője és a forgalomtechnikai kezelő az áruház melletti felfestéssel kijelölt parkolóhelyek kialakításához nem járult hozzá, ezért annak kijelölését nem engedélyezem, az engedélyem csak a belső, magánterületi parkolóhelyek építésére vonatkozik. A közforgalom elöl el nem zárt parkoló területén a közforgalmú közlekedés feltételeinek biztosítására és az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésre vonatkozó kötelezettséget az évi I. tv. 29. (9) bekezdés alapján írtam elő. Az eljárásba bevont szakhatóságok ának indoklása: 7

8 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság DBKK én kelt, /2014/DBHAT. számú a indokolása: A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok Útja 2.) mint engedélykérő megbízásából eljáró METROBER TT Kfl.(1 132 Budapest, Váci út 28.) közbenjárásával eljáró Kövérné Gonda Zsuzsa (1133 Budapest, Ronyva u. 6.) mint ügyfél kérelmére a Budapest, XXI. Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolók kialakítása útépítési ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Utügyi Osztály (1033 Bp., Mozaik u. 5., levelezési cím: 1300 Bp., Pf.: 91.), mint engedélyező hatóság október 6-án megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (1113 Budapest, Tas vezér u. 9.), mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot, kiadása céljából. A megkereső hatóság által csatolt iratok, nyilatkozatok alapján az út- és járdaépítés engedélyének megadásához hozzájárultam a fenti feltételekkel. A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: Ad A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 6. (2) bekezdése alapján szükséges, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX.6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 428. (1) bekezdése és az 575. (2) bekezdése szerint. Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. Szakhatósági om a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a Nemzeti Közlekedési hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdése 3. sz. melléklete, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. -a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály én kelt, 01210/9023-4/2014. ált. számú hozzájárulását önállóan nem indokolta. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal án kelt /2014/hhi. a indolkolása: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály BF/UO/NS/A/1065/1/2014. hivatkozási számon megkeresést küldött Budapest XXI. Ker., Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása tárgyában. A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. -ának (3) bekezdése értelmében a eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket ának (9) bekezdése tartalmazza. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, án kelt, KTF: /2014. számú a indokolása: A Felügyelőségre szeptember 30. napján érkezett tárgyi ügyben a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügy1ősége Útügyi Osztály hivatkozott számú megkeresése. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. (1) bekezdése értelmében a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben 8

9 meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, kormányrendeletben meghatározott esetekben Felügyelőség - a környezethasználó által benyújtott, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, más hatósági, eljárásban az 5. számú mellékletben foglaltak szerint vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet] 8/A. (2) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletének 8. pontja alapján tárgyi ügyben a Felügyelőség hatáskörrel rendelkezik. A 8/H. (3) bekezdése értelmében, a 3. számú melléklet 8.2. pontjában foglalt esetekben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot mellékelni kell a kérelemhez. A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja tételesen tartalmazza azokat a létesítményeket, amelyek esetén az építésügyi eljárás során vizsgálandó, hogy a tervezett tevékenység következtében várhatók-e jelentős környezeti hatások. Tárgyi ügyben a eljárás a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 8.1. pontja és 8.2. pontjának a) ás d) alpontja alapján kerül lefolytatásra, mivel a benyújtott, Engedélyes megbízásából eljáró METRÓBER TT Kft. (1132 Budapest, Váci út 28., a továbbiakban: Tervező) által készített 1661 tervszámú engedélyezési dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tevékenység során helyi közút és parkolók építétését tervezik. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 4.1. pontjában a eljárásért megállapított Ft szolgáltatási díjat, valamint a VI. fejezet pontjában a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatáért megállapított Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Tervező október 6. napján megfizette, valamint a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/H. (3) bekezdése által előírt adatlapot benyújtotta. A megkereséshez csatolt 1661 tervszámú építési engedélyezési tervdokumentáció vizsgálata alapján az alábbiakat állapítottam meg: A Budapest XXI. kerület, Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ingatlanon ALDI áruház létesült, amelynek átadása óta a gépkocsi parkoló igény megnövekedett. A II. Rákóczi Ferenc utcában az út szélesítésével az út menti parkolás, valamint áruház melletti telken belüli, közforgalom számára megnyitott parkoló kialakítása biztosítaná az igényeket. Az érintett II. Rákóczi Ferenc út és a Csőgyár utca a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) tulajdonában levő helyi közút. A tervezett építési munkálatok jelentős környezeti levegőterhelést nem okoznak, légszennyező anyag kibocsátással nem járnak, csak a kivitelezés során kerülhet szilárd anyag (por), illetve az építőipari gépek kipufogógázai a környezeti levegőbe, mely a háttérszennyezést nem változtatja meg. Zajvédelmi szempontból a környezeti zaj ás rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése alapján megállapítottam, hogy az építési tevékenységből származó környezeti zaj nem tartozik a Felügyelőség hatáskörébe. Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett beruházás területe nem képezi részét országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek illetve Natura 2000 hálózat területének. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. (1a) bekezdése szerint felszíni- és felszín alatti vizek védelme vonatkozásában a Felügyelőség a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (1081 Budapest, Dologház u. 1., a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) véleményét belföldi jogsegély kérelemben KTF: /2014. számon kikérte. A Vízügyi Hatóság a Felügyelőségre október 27. napján érkezett FKI-VH: /2014. számú levelében felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatban az alábbi véleményt adta: Tárgyi útépítés meglévő csapadékvíz-elvezető rendszert érint, továbbá a létesítéssel érintett terület szennyeződés érzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 7. -a és a 2. számú melléklete szerint a 7. (4) pontjában meghatározott országos érzékenységi térkép alapján érzékeny terület. 9

10 Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok; valamint; az ivó vízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. l8) Korm. rendelet szerinti kijelölt vízbázist nem érint. Fentiek alapján, a elj4rásban megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény építése következtében, környezetvédelmi természetvédelmi és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők A hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint kikötéseim betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért hozzájárulásomat megadtam. A eljárás során annak vizsgálatát, hogy a tervezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 2/A. (1) bekezdése, valamint a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/M. (3) bekezdése és a 3. számú mellékletének 8.2. pontja Írja elő. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi DXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése értelmében a ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az engedélyező hatóság által hozott határozat - Vagy az eljárást megszüntető végzés - ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Szakhatósági omat a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdése és 3. mellékletének 8. pontja, a Ket. 44. (1) bekezdése, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korrn. rendelet 30. b) pontja, 31. c) pontja, 1. számú mellékletének IV. 5. pontja alapján adtam meg. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság által kiadott, én kelt, FKI-VH: /2014. számú a: Kérelmező hatóság megkeresésére a szeptember 30. napján megküldött tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet {a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] szerint kijelölt vízbázist nem érint. Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. Számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/ (III. 14.) Korm. rendelet pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint. Tárgyi település területe a a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti Víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint felszín alatti vízminőség védelmi szempontból kiemelten érzékeny területet érint. A tervezett csapadékvíz elvezetés Vgtv. 28. (1) bekezdése alapján nem vízjogi engedély köteles. A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.)Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt. Jelen t a Ket. 44. figyelembevételével adtam ki. A elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. Tájékoztatom, hogy az FKI-VH a 223/ (IX. 4.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja. 10

11 Az FKI-VH feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V. 22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés 2 pontja, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdése és 3. mellékletének 8a. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza. BFFH Városüzemeltetési Főosztály én kelt, FPH061/6525-2/2014. számú át önállóan nem indokolta. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály án kelt, BP-ID/001/ /2014. számú a: Engedélyező hatóság az előtte folyamatban lévő használatbavételi engedély ügyében megkereste Hivatalomat kialakítása miatt. A beruházással érintett terület a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) pontja alapján a nyilvántartás szerint régészeti lelőhely, amely a Nyilvántartásban es azonosító számon szerepel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. (1) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező át kell beszereznie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki t, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát ügyként a hatáskörébe utalja. Szakhatósági eljárásomban a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 393/2012. R. ) 3. számú mellékletének A. pontjában előírtak vizsgálatát követően a következőket állapítottam meg. A régészeti örökség védelme érdekében a tervezett beruházás földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. A megfigyelés során előkerülő jelenségek miatt megelőző régészeti ásatásra, illetve ennek részeként próbafeltárásra Is sor kerülhet. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 22. (2) bekezdése szerint: a nyilvántartási adatok és - amennyiben rendelkezésre éli - az előzetes régészeti dokumentáció adata valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatásának egybevetése alapján készült javaslatai, továbbá a védettségi fokozat figyelembevételével - kormányrendeletben meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében az alábbi és kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben a) régészeti megfigyelést kell előírni, ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén; b) próba feltárást kell előírni ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez nem végeztek próba feltárást; c) teljes felületű feltárást kell előírni, ha a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának nagyjelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrása. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a 393/2012. R. 21. (1) bekezdése szerint megelőző feltárást és mentő feltárást - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kizárólag a feltárás helye szerinti megyében, vagy a fővárosban székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum - Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum - (a továbbiakban együtt: illetékes megyei hatókörű városi múzeum) végezhet. (4) Tervásatást a Magyar Nemzeti Múzeum, az illetékes megyei hatókörű városi múzeum, a régészeti gyűjtő körrel rendelkező területi múzeum, a régészeti tanszékkel rendelkező egyetem, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete végezhet. A feltárt részek állagmegóvásáról, a terület helyreállításáról a Kötv a rendelkezik. A tervezett munka a Kötv. és a 393/2012. R. előzőekben idézett jogszabályhelyein előírtaknak a rendelkező részben az örökségvédelem érdekében tett kikötésekkel megfelel, ezért az Engedélyező hatóság eljárásában az útépítési engedély kiadásához a kulturális örökségvédelmi állásfogásomat kikötéssekkel megadtam. 11

12 Kikötéseimet a Kötv ban, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet ban szabályozottak alapján tettem. A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ket. 44. (9) bekezdésének figyelembevételével tettem. A Hivatal döntési hatásköre és illetékessége a Ket. 21. (1) bekezdés b) pontján, 393/2012. R. 2. (1) bekezdésének a) pontján, valamint az ott megjelölt 1. számú melléklet 20. során XXI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ágazat Városépítési Iroda én kelt 1/ /2014 számú a: Az ingatlan Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 6/2002.(lIl.26.) Kt. Számú rendeletével elfogadott és többször módosított Csepel Városrendezési és építési Szabályzata (a továbbiakban CSVSZ), valamint az annak mellékletét képező CSSZT- XXI-07 jelű szabályozási terv szerint l-xxi-vk (városias intézményterületek, városközponti t.rület építési övezetbe tartozik. A fentiek és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított évi CXL. törvény 44. -a alapján omat megadtam. Kikötéseimet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/ (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. (3) bekezdése, és a CSVSZ mellékletét képező CSSZT-XXI-07 jelű szabályozási terv alapján írtam elő. Az önálló fellebbezést a Ket. 44. (9) bekezdés alapján zártam ki és e jogszabályhellyel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségekről. A jogorvoslati eljárás díjának mértéke az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (Vll.21.) BM rendelet (továbbiakban BM rendelet) 2. (2) bekezdése alapján a eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjjal megegyező mértékű. Kérelmező a BM rendelet 2. (1) bekezdésében maghatározott igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a Ket szerint egyéb eljárási költség nem keletkezett, így annak megfizetéséről nem kellett rendelkeznem. Hatáskörömet és illetékességemet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (Xll.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 11. pontja állapította meg. A szakági tervező tervezői jogosultsága a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő. Az építési műszaki ellenőri tevékenységet, és az építési napló vezetését az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. és 24. alapján írtam elő. Az Ft összegű eljárási díj a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. sz. mellékletének 10.3.b) pontja szerint került megállapításra, melyet az Engedélykérő én átutalással teljesített. A kikötéseket nem tartalmazó, hozzájáruló nyilatkozatok, továbbá a kezelői, üzemeltetői nyilatkozatok a kérelmező rendelkezésére állnak, azok az iratanyag részét képezik, nem kerülnek csatolásra. A október 7-én megtartott helyszíni szemlén elhangzottak és a rendelkezésemre álló nyilatkozatokban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett kialakítás a rendelkező részben előírt kikötések betartása mellett a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelel, az alapvető forgalomtechnikai követelményeket kielégíti. A határozat rendelkező részében további, indokolást igénylő előírást nem tettem. A Felügyelőség a határozatát határidőn belül hozta meg. A fentiek alapján a rendelkező részben tett kikötésekkel a tárgyi munkákra az útépítési engedélyt megadtam. Jelen határozatomat a közúti közlekedésről szóló többször módosított évi I. törvény 29. (7) és (9) bekezdései, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 20. (1) bek., 29. (1) bek., 71. (1) bek., ) bek. és a ) bek. szerint, a 263/2006(XII. 20.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás, valamint az utak 12

13 építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásai alapján adtam ki. A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. (1) bekezdése, illetőleg a 99. (1) bekezdése alapján biztosított. Kifüggesztés napja: november 27. Levétel napja: december 12. Budapest, november 21. Ipolyi-Keller Imre szakigazgatási szerv vezető nevében és megbízásából: Balassa Bálint sk. osztályvezető Kapják: 1. Hofer Magyarország Ingatlan Kft Biatorbágy, Mészárosok útja METRÓBER TT Kft Budapest, Váci út Kövérné Gonda Zsuzsa 1133 Budapest, Ronyva u BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt Budapest, Rumbach S. u BKK Közút Zrt Budapest, Bánk Bán u Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1113 Budapest, Tas vezér u XXI. ker. Rendőrkapitányság 1211 Budapest, Szent Imre tér HM Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf KDV Környezetvéd. és Természet. Fel Budapest, Nagydiófa u Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1428 Budapest, Pf.: BFFH főjegyző 1052 Budapest, Városház u BFKH I. Ker. Építésügyi és Örökségvédelmi Hiv Budapest, Logodi utca Bp. XXI. ker. Polgármesteri Hivatal jegyző 1211 Budapest, Szent Imre tér Főv. Csatornázási Művek Zrt Budapest Asztalos S. u Siklósi Testvérek Kft Budapest, Budapest u Bp. XXI. ker. Önkormányzat 1211 Budapest, Szent Imre tér Hirdetmény 18. Irattár 13

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY Mire vonatkozik az engedélykérelem? A fennmaradási (és továbbépítési) engedély megadásának feltételeire, valamint az engedély nélküli bontás jogkövetkezményeire - az Étv. 48. (1) és (2) bekezdése az irányadó.

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: V-S-006/08727-1/2013 Engedélyes: ELMŰ Hálózati Kft. Tárgy: Vezetékjogi engedély 1132 Budapest, Váci út 72-74. Ügyintéző: Jeges András Elérhetősége: 06-1/458-5812 Hiv. számuk: Előadójuk: Sepland:6052,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2681-2/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL ~ 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY .Fóv.)WUer.Önk.Poi9.Hlv. Érkezett: 2 6... APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY Szám: 10-1916/6/2008.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10052-9/2012. Tárgy: Budapest III. kerület, Ladik utcai DN

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: humanpolitika@etyek.hu Ügyiratszám: 189/8/2012 Ügyintéző: Smidelik András

Részletesebben

{0rVszámú előterjesztés

{0rVszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {0rVszámú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., volt l. sz. törzsgyári agyagbánya területén vízjogi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 701-8/2016. Tárgy: Győr, RÁBA energiaszolgáltató Kft. Energiatermelő tevékenységének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) MVM NET Zrt. (1031

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 3036-1/6/2013.II.

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 7250-1/5/2013. II.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

{"u\ d. ... napiren 1 pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

{u\ d. ... napiren 1 pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {"u\ d...... napiren 1 pont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Közlekedés Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme csatornázási kiviteli munkák meghosszabbításához

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2589-7/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-319

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2667-2/5/2014/I.

Részletesebben

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi létesítési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 316-3/2/2014./I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 223-1/2/2014.II. Spiegler Mihály

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság június 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság június 14-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-387/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. június 14-i ülésére Tárgy: A Bp. IX. ker. Laczkovich utca 5. előtt távközlés célú,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság február 26-ai üléséről. 177/2016. (02.26.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság február 26-ai üléséről. 177/2016. (02.26.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 177/2016. (02.26.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 06/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: FELVESZI NYÍLT ÜLÉSRE: - V. Dorottya

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 410-1/2/2014.II. Paksa Tibor

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107353-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: Rónasági Pékség Kft., Mindszent zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben