B F / U O/NS/A/ / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály B F / U O/NS/A/ / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL Ügyiratszám: BF/UO/NS/A/1065/15/2014. Tárgy: Budapest XXI. ker. Szent Imre tér 6-7. szám alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása útépítési engedélyezési eljárása. Ügyintéző: Csontos Péter Hiv. szám: Kövérné Gonda Zsuzsa Telefon: (1) Melléklet: Válaszlevelükben kérjük hivatkozzanak iktatószámunkra. H A T Á R O Z A T A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), mint engedélykérő megbízásából a METRÓBER TT Kft.(1132 Budapest, Váci út 28.) közbenjárásával eljáró Kövérné Gonda Zsuzsa (1133 Budapest, Ronyva u. 6.) szeptember 17-én érkezett kérelmére a Budapest XXI. ker. Szent Imre tér 6-7. szám alatti ALDI áruház telken belüli közforgalom elöl el nem zárt parkoló kialakítására az építési engedélyt megadom. A II. Rákóczi Ferenc úton az áruház mellett tervezett parkolóhelyek kijelölését nem engedélyezem. Ezen engedély a jogerőre emelkedését követően 3 évig érvényes. Engedélyes: Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) Az útépítéssel érintett területek: hrsz.: és Tulajdonos: Siklósi Testvérek Kft. (1215 Budapest, Katona József u. 20.) Út, csapadékvíz, térvilágítás kezelője: Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) Közterületi közútkezelő: XXI. ker. Önkormányzat (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) Forgalomtechnikai kezelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u ) Előírások: Az útépítési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt tulajdonosok és kezelők vagy kikötés nélkül járultak hozzá az útépítési engedély megadásához (ezen hozzájárulásokat nem foglaltuk a határozatba, a hatósági iratanyag részét képezik): 1033 Budapest, Mozaik u. 5. Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 91. Telefon: (36 1) Fax: (36 1) Honlap:

2 Nyilatkozó szervezet Siklósi Testvérek Kft. XXI. Kerületi Önkormányzat Nyilatkozat jellege Tulajdonosi hozzájárulás kikötés nélkül Tulajdonosi hozzájárulás Nyilatkozat kelte Nyilatkozat száma /3838/1/2014/HI A tulajdonosi hozzájárulásokban foglaltakat be kell tartani. XXI. kerületi Polgármesteri Hivatal BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divizó Út, híd, műtárgy BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divizó Forgalomtechnikai Osztály BKK Közút Zrt. Útüzemeltetési Osztály Közútkezelői hozzájárulás kikötésekkel Közútkezelői hozzájárulás kikötésekkel Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kikötésekkel Út-üzemeltetői vélemény kikötésekkel VI / /24-4/2014/ /264-3/2014/ / /2014 Útépítés 1. Az útépítést a METRÓBER TT Kft. által készített Budapest XXI. kerület, Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása megnevezésű 1661 tervszámú egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció augusztus hónapban készített, Ú-1 rajzszámú helyszínrajza, a mellékelt műszaki leírásban foglalt tervezői javaslatok és a jelen engedélyben szereplő további előírások szerint kell megvalósítani. 2. A XXI. kerületi Polgármesteri Hivatal én kelt, VI /2014. számú, valamint a BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divizó Út, híd, műtárgy osztály közútkezelői ában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Forgalomtechnika 1. A forgalomtechnikai kialakítást a METRÓBER TT Kft. által készített Budapest XXI. kerület, Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása megnevezésű 1661 tervszámú egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció augusztus hónapban készített, F-1 rajzszámú végleges forgalomtechnika terv, a csatolt tervrészletek, a mellékelt műszaki leírásban foglalt tervezői javaslatok és a jelen engedélyben szereplő további előírások szerint kell megvalósítani. 2. BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divizó Forgalomtechnikai Osztály án kelt, 1051/264-3/2014/1051. számú forgalomtechnikai kezelői pecséttel ellátott tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 3. A közforgalom elöl el nem zárt parkoló területén az áruház nyitvatartási ideje alatt a közforgalmú közlekedés feltételeit mindenkor biztosítani kell. 4. A magánút közforgalom számára történő megnyitásának tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Az erre vonatkozó kérelem benyújtását a forgalomba helyezési eljárás során igazolni szükséges. Szakhatóságok előírásai 2

3 Az útépítési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt szakhatóságok kikötés nélkül vagy járultak hozzá az útépítési engedély megadásához (ezen hozzájárulásokat a határozatba foglaltuk, így nem képezik a határozat mellékletét): Nyilatkozó szervezet Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság DBKK Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság BFFH Városüzemeltetési Főosztály Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály XXI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ágazat Városépítési Iroda Nyilatkozat jellege eljárás megszüntetése kikötés nélkül kikötés nélkül Nyilatkozat kelte Nyilatkozat száma /2014/DBHAT /9023-4/2014. ált /2014/hhi KTF: / FKI-VH:6328-2/ FPH061/6525-2/ BP-ID/001/ / II/ /2014. Az eljárásba bevont szakhatóságok ai: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság DBKK én kelt, /2014/DBHAT. számú a: A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály (1033 Bp., Mozaik u. 5., levelezési cím: 1300 Bp., Pf.: 91.) megkeresése alapján indult a Budapest, XXI. Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolás kialakításának útépítési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 2. A munkálatok megkezdése előtt 15 nappal a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (1081 Budapest, Dologház u. 1-3.), valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (1113 Budapest, Tas vezér utca 9.) írásban jelezzék a munkák megkezdésének időpontját és várható időtartamát. A ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg. Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály én kelt, 01210/9023-4/2014. ált. számú hozzájárulása: 3

4 A fenti számra hivatkozva tájékoztatom, hogy Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér 6-7. szám alatt található Aldi áruház, telken belüli és a II. Rákóczi Ferenc úti parkoló kialakítása tárgyában hatóságunk az alábbi kikötésekkel hozzájárul: - az építkezés kezdetéről és várható befejezéséről a lakosságot értesíteni kell, - az ideiglenesen telepített közúti jelzéseket az építkezés végén cl kell bontani, - az építéssel járó fel nem használt építőanyagot és törmeléket el kell távolítani, - a kivitelező és beruházó gazdasági társaság munkatársai és ügyfelei a közterületen a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1/1975. (11.5.) KPM-BM együttes rendelet 40. és 41. vonatkozó rendelkezései alapján állhat meg és várakozhat a közterületen, - a forgalom irányítását csak a közúti közlekedési szabályokból előzetesen kioktatott személy végezheti. - továbbá a II. Rákóczi Ferenc úti parkoló (Aldi főbejárata előtt) létesítése miatt a HÉVről leszálló, figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosok védelme és a balesetek elkerülése/megelőzése érdekében kérjük a HEV megálló védőkorláttal való lezárását. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal án kelt /2014/hhi. a: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály (1300 Budapest Pf. 91.) BF/UO/NS/A/1065/1/2014. hivatkozási számon megküldött megkeresésére, a METROBER TT Kft. (1132 Budapest, Váci Út 28.) által kérelmezett Budapest XXI Ker., Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása tárgyában az alábbi végzést hoztam: A megkeresés szerinti ügyben indított eljárást hatáskör hiányában MEGSZÜNTETEM. Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, án kelt, KTF: /2014. számú a: Tisztelt Címzett Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) BF/UOJNS/A/l 065/1/2014. számon küldött megkeresése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásáról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korrn. rendelet) 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők és t adok. Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok Útja 2., KÜJ: , a továbbiakban: Engedélyes) részére Budapest, XXI. kerület, Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkoló kialakításának útépítési engedélyének kiadásához hozzájárulok, az alábbi kikötésekkel: 1. A kivitelezési munkálatok során az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében. 2. Az építési hulladék, talaj, illetve egyéb porképződést okozó anyagok szállítását kiporzást ás kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel kell végezni. 3. A használatbavételi engedély kérelemmel együtt: be kell nyújtani a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak stb. megfelelően végezték, illetve, hogy az építési munkaterületen keletkezett építésibontási hulladék mennyisége elérte-e az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírt mértéket. 4. Amennyiben a bontási és építési munkák befejezését követően a ténylegesen keletkezett építési-bontási, hulladék mennyisége elérte az előírt küszöbértéket, a keletkezett hulladékokról el kell készíteni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti I. és II. jelű 4

5 építési/bontási hulladék nyilvántartó lapokat, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt be kell nyújtani. 5. A munkálatok befejezése után a területet rendezetten kell hátrahagyni. A ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság által hozott határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolható. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság által kiadott, én kelt, FKI-VH: /2014. számú a: A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége (1033 Budapest, Mozaik u. 5. a továbbiakban: Kérelmező hatóság) megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: FKJ-VH) az alábbi t adja: Az alábbi kikötésekkel hozzájárulok: 1. A tevékenység csak úgy végezhető, hogy a felszíni és felszín alatti víz minőségének károsodását ne okozza. 2. Az üzemeltetés során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. Jelen sal szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. BFFH Városüzemeltetési Főosztály én kelt, FPH061/6525-2/2014. számú a: A BF/UO/NS/A/1065/1/2014. ügyiratszámú levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a tárgyi eljárás tervezési területe a Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet szerint nem érint budapesti helyi jelentőségű védett természeti területet, a további eljárásban természetvédelmi szakhatóságként a főjegyző nem vesz részt. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály án kelt, BP-ID/001/ /2014. számú a: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége (1300 Budapest, Pf:91. a továbbiakban Engedélyező hatóság) előtt indult, Hivatalomhoz án érkezett hatósági engedélyezési eljárásban a Budapest XXI. kerület Szent Imre tér 6. Aldi áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi F. úti parkolás kialakításának útépítési engedélye ügyében, a kulturális örökségvédelmi hozzájárulást az alábbi kikötésekkel megadom: 1. A tervezett beruházás földmunkái csak régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. 2. A régészeti megfigyelés során előkerülő objektumok, jelenségek, leletek szakszerű feltárása és dokumentálása elengedhetetlen, így szükség esetén megelőző (és próba) régészeti feltárást kell végezni. 3. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) jogosult. A beruházás csak azt követően kezdhető meg, hogy a régészeti megfigyelés (szakfeladat) ellátására megszületett a megállapodás a beruházó és a BTM között. Szakhatósági om ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. XXI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ágazat Városépítési Iroda én kelt II/ /2014 számú a: A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály megkeresésére a Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) által kezdeményezett, a Budapest XXI. kerület Szent Imre tér 6-7 szám alatti, 5

6 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az ingatlan előtt, a II. Rákóczi Ferenc úton tervezett parkolóhelyek kialakítása útépítési engedélyéhez a hozzájárulást - az alábbi feltételekkel - megadom. Kikötéseim: 1. A és helyrajzi Számú telkeket telekegyesítéssel össze kell vonni az útépítési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül. 2. A várakozóhelyek és a telekhatáron álló kerítés között zöldfelületet kell kialakítani. 3, 1 db parkolóhelyet a mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani. Ez a hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. Megállapítom, hogy az eljárás során hatóságomnál az alábbi eljárási költségek keletkeztek: ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet kérelmező megfizetett. Szakhatósági om ellen önálló fellebbezésének nincs helye, csak az ügy érdemében hozott határozat. ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. A jogorvoslati eljárás díja a eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjjal megegyező mértékű. Az érintett közmű üzemeltető az alábbi nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani: Nyilatkozó szervezet Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Nyilatkozat jellege közmű üzemeltetői vélemény Nyilatkozat kelte Nyilatkozat száma R Ü /2014 I Egyéb előírások: Nyitvatartási időn kívül a parkoló zárva tartható. A határozat csak jogerőre emelkedését követően, a mellékelt nyilatkozatokban foglalt kikötésekkel, a határozat számával záradékolt engedélyezési tervvel, a munkavégzéshez szükséges közútkezelői, hozzájárulásokban és a közmű-, illetve az egyéb szolgáltatók nyilatkozataiban foglaltakkal együtt érvényes. Engedélyes köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját Felügyelőségemnek bejelenteni, valamint a munka ütemezését egyeztetni az érintett tulajdonosokkal, kezelőkkel, üzemeltetőkkel. Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít, és az Engedélyest nem mentesíti az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége alól, illetve az építkezéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönti el. A környező ingatlanok közúti- és gyalogos megközelítési lehetőségét az építés teljes időtartama alatt folyamatosan majd azt követően is biztosítani kell. Az Engedélyes személyében beállott változást fenti számra hivatkozással engedélyes köteles bejelenteni Felügyelőségemnél. Az engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek az Engedélyest vagy jogutódját illetik meg. Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges, engedélyes köteles a módosított terveket 3 példányban, a módosítás okát is részletező műszaki leírással és a megfelelő hozzájárulásokkal együtt, a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt engedélyezés végett Felügyelőségemnek megküldeni. Az engedély esetleges átruházásához, szükségszerű meghosszabbításához a Felügyelőségtől engedélyt kell kérni. A tervmódosítás, engedély-átruházás és az érvényességi idő meghosszabbítása díjköteles. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. Korm. rendelet 16. (1) bek. szerint az építési tevékenységhez műszaki ellenőrt kell megbízni, akkor a kivitelezés megkezdésekor a megbízott építési műszaki ellenőr személyét Felügyelőségemnek be kell jelenteni. A kivitelezési munkák során építési naplót kell vezetni. 6

7 Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 18. -a alapján a forgalomba helyezéshez hatósági engedély szükséges, melyet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal Engedélyes köteles Felügyelőségemtől megkérni. Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a hatósági döntésben megállapított kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 124. a) pontja és 134. (1) bekezdés d) pontja alapján eljárási bírság szabható ki, amelynek összege a 61. (2) bekezdés szerint természetes személy esetén Ft-ig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén Ft-ig terjedhet. A kötelezettség ismételt megszegése (nem teljesítés) esetén az eljárási bírság a 61. (3) bekezdés szerint ismételten kiszabható. Határozatommal szemben a fellebbezést a közlést követő naptól számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Felügyelőségemnél benyújtva, - (1033 Bp. Mozaik u. 5.) - de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjához (1066 Bp. Teréz krt. 62.) címzetten lehet előterjeszteni. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja dönt. A fellebbezési eljárás a többször módosított útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM. rendelet 2.. (1) bekezdése szerint díjköteles. A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50 %-a, , azaz negyvenhatezer-ötszázötven Ft. A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A feladóvevény másolatát vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez kell csatolni. Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik vagy valamennyi érintett a fellebbezési jogáról lemond, a határozat jogerőre emelkedik. Erről a jogerős záradékkal ellátott határozat egy példányának és a záradékolt tervdokumentáció 2 pldának megküldésével az Engedélyest értesítem. I N D O K O L Á S A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), mint engedélykérő megbízásából a METRÓBER TT Kft.(1132 Budapest, Váci út 28.) közbenjárásával eljáró Kövérné Gonda Zsuzsa (1133 Budapest, Ronyva u. 6.) szeptember 17-én érkezett kérelmében a Budapest XXI. ker. Szent Imre tér 6-7. szám alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása útépítési engedélyezési eljárását kezdeményezte Felügyelőségünknél. A tárgyi magánterületi, közforgalom elöl el nem zárt parkoló építésére a vásárlói gépjárműforgalom rendezettebb lebonyolítása érdekében kerül sor szeptember 24-én kelt BF/UO/NS/B/1065/1/2014. számú hirdetményben értesítettem az érintetteket az eljárás megindulásáról, helyszíni szemléről és megkereséséről. A II. Rákóczi Ferenc út járdájának közútkezelője és a forgalomtechnikai kezelő az áruház melletti felfestéssel kijelölt parkolóhelyek kialakításához nem járult hozzá, ezért annak kijelölését nem engedélyezem, az engedélyem csak a belső, magánterületi parkolóhelyek építésére vonatkozik. A közforgalom elöl el nem zárt parkoló területén a közforgalmú közlekedés feltételeinek biztosítására és az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésre vonatkozó kötelezettséget az évi I. tv. 29. (9) bekezdés alapján írtam elő. Az eljárásba bevont szakhatóságok ának indoklása: 7

8 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság DBKK én kelt, /2014/DBHAT. számú a indokolása: A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok Útja 2.) mint engedélykérő megbízásából eljáró METROBER TT Kfl.(1 132 Budapest, Váci út 28.) közbenjárásával eljáró Kövérné Gonda Zsuzsa (1133 Budapest, Ronyva u. 6.) mint ügyfél kérelmére a Budapest, XXI. Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolók kialakítása útépítési ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Utügyi Osztály (1033 Bp., Mozaik u. 5., levelezési cím: 1300 Bp., Pf.: 91.), mint engedélyező hatóság október 6-án megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (1113 Budapest, Tas vezér u. 9.), mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot, kiadása céljából. A megkereső hatóság által csatolt iratok, nyilatkozatok alapján az út- és járdaépítés engedélyének megadásához hozzájárultam a fenti feltételekkel. A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: Ad A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 6. (2) bekezdése alapján szükséges, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX.6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 428. (1) bekezdése és az 575. (2) bekezdése szerint. Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. Szakhatósági om a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a Nemzeti Közlekedési hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdése 3. sz. melléklete, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. -a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály én kelt, 01210/9023-4/2014. ált. számú hozzájárulását önállóan nem indokolta. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal án kelt /2014/hhi. a indolkolása: Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály BF/UO/NS/A/1065/1/2014. hivatkozási számon megkeresést küldött Budapest XXI. Ker., Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ALDI áruház telken belüli, valamint II. Rákóczi Ferenc úti parkolásának kialakítása tárgyában. A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. -ának (3) bekezdése értelmében a eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket ának (9) bekezdése tartalmazza. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, án kelt, KTF: /2014. számú a indokolása: A Felügyelőségre szeptember 30. napján érkezett tárgyi ügyben a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügy1ősége Útügyi Osztály hivatkozott számú megkeresése. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. (1) bekezdése értelmében a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben 8

9 meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, kormányrendeletben meghatározott esetekben Felügyelőség - a környezethasználó által benyújtott, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, más hatósági, eljárásban az 5. számú mellékletben foglaltak szerint vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet] 8/A. (2) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletének 8. pontja alapján tárgyi ügyben a Felügyelőség hatáskörrel rendelkezik. A 8/H. (3) bekezdése értelmében, a 3. számú melléklet 8.2. pontjában foglalt esetekben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot mellékelni kell a kérelemhez. A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja tételesen tartalmazza azokat a létesítményeket, amelyek esetén az építésügyi eljárás során vizsgálandó, hogy a tervezett tevékenység következtében várhatók-e jelentős környezeti hatások. Tárgyi ügyben a eljárás a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 8.1. pontja és 8.2. pontjának a) ás d) alpontja alapján kerül lefolytatásra, mivel a benyújtott, Engedélyes megbízásából eljáró METRÓBER TT Kft. (1132 Budapest, Váci út 28., a továbbiakban: Tervező) által készített 1661 tervszámú engedélyezési dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tevékenység során helyi közút és parkolók építétését tervezik. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 4.1. pontjában a eljárásért megállapított Ft szolgáltatási díjat, valamint a VI. fejezet pontjában a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatáért megállapított Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Tervező október 6. napján megfizette, valamint a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/H. (3) bekezdése által előírt adatlapot benyújtotta. A megkereséshez csatolt 1661 tervszámú építési engedélyezési tervdokumentáció vizsgálata alapján az alábbiakat állapítottam meg: A Budapest XXI. kerület, Szent Imre tér 6-7. sz. alatti ingatlanon ALDI áruház létesült, amelynek átadása óta a gépkocsi parkoló igény megnövekedett. A II. Rákóczi Ferenc utcában az út szélesítésével az út menti parkolás, valamint áruház melletti telken belüli, közforgalom számára megnyitott parkoló kialakítása biztosítaná az igényeket. Az érintett II. Rákóczi Ferenc út és a Csőgyár utca a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) tulajdonában levő helyi közút. A tervezett építési munkálatok jelentős környezeti levegőterhelést nem okoznak, légszennyező anyag kibocsátással nem járnak, csak a kivitelezés során kerülhet szilárd anyag (por), illetve az építőipari gépek kipufogógázai a környezeti levegőbe, mely a háttérszennyezést nem változtatja meg. Zajvédelmi szempontból a környezeti zaj ás rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése alapján megállapítottam, hogy az építési tevékenységből származó környezeti zaj nem tartozik a Felügyelőség hatáskörébe. Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett beruházás területe nem képezi részét országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek illetve Natura 2000 hálózat területének. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. (1a) bekezdése szerint felszíni- és felszín alatti vizek védelme vonatkozásában a Felügyelőség a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (1081 Budapest, Dologház u. 1., a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) véleményét belföldi jogsegély kérelemben KTF: /2014. számon kikérte. A Vízügyi Hatóság a Felügyelőségre október 27. napján érkezett FKI-VH: /2014. számú levelében felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatban az alábbi véleményt adta: Tárgyi útépítés meglévő csapadékvíz-elvezető rendszert érint, továbbá a létesítéssel érintett terület szennyeződés érzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 7. -a és a 2. számú melléklete szerint a 7. (4) pontjában meghatározott országos érzékenységi térkép alapján érzékeny terület. 9

10 Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok; valamint; az ivó vízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. l8) Korm. rendelet szerinti kijelölt vízbázist nem érint. Fentiek alapján, a elj4rásban megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény építése következtében, környezetvédelmi természetvédelmi és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők A hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint kikötéseim betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért hozzájárulásomat megadtam. A eljárás során annak vizsgálatát, hogy a tervezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 2/A. (1) bekezdése, valamint a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/M. (3) bekezdése és a 3. számú mellékletének 8.2. pontja Írja elő. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi DXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése értelmében a ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az engedélyező hatóság által hozott határozat - Vagy az eljárást megszüntető végzés - ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Szakhatósági omat a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdése és 3. mellékletének 8. pontja, a Ket. 44. (1) bekezdése, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korrn. rendelet 30. b) pontja, 31. c) pontja, 1. számú mellékletének IV. 5. pontja alapján adtam meg. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság által kiadott, én kelt, FKI-VH: /2014. számú a: Kérelmező hatóság megkeresésére a szeptember 30. napján megküldött tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet {a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] szerint kijelölt vízbázist nem érint. Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. Számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/ (III. 14.) Korm. rendelet pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint. Tárgyi település területe a a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti Víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint felszín alatti vízminőség védelmi szempontból kiemelten érzékeny területet érint. A tervezett csapadékvíz elvezetés Vgtv. 28. (1) bekezdése alapján nem vízjogi engedély köteles. A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.)Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt. Jelen t a Ket. 44. figyelembevételével adtam ki. A elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. Tájékoztatom, hogy az FKI-VH a 223/ (IX. 4.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja. 10

11 Az FKI-VH feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V. 22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés 2 pontja, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. (2) bekezdése és 3. mellékletének 8a. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza. BFFH Városüzemeltetési Főosztály én kelt, FPH061/6525-2/2014. számú át önállóan nem indokolta. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály án kelt, BP-ID/001/ /2014. számú a: Engedélyező hatóság az előtte folyamatban lévő használatbavételi engedély ügyében megkereste Hivatalomat kialakítása miatt. A beruházással érintett terület a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) pontja alapján a nyilvántartás szerint régészeti lelőhely, amely a Nyilvántartásban es azonosító számon szerepel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. (1) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező át kell beszereznie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki t, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát ügyként a hatáskörébe utalja. Szakhatósági eljárásomban a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 393/2012. R. ) 3. számú mellékletének A. pontjában előírtak vizsgálatát követően a következőket állapítottam meg. A régészeti örökség védelme érdekében a tervezett beruházás földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. A megfigyelés során előkerülő jelenségek miatt megelőző régészeti ásatásra, illetve ennek részeként próbafeltárásra Is sor kerülhet. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 22. (2) bekezdése szerint: a nyilvántartási adatok és - amennyiben rendelkezésre éli - az előzetes régészeti dokumentáció adata valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatásának egybevetése alapján készült javaslatai, továbbá a védettségi fokozat figyelembevételével - kormányrendeletben meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében az alábbi és kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben a) régészeti megfigyelést kell előírni, ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén; b) próba feltárást kell előírni ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez nem végeztek próba feltárást; c) teljes felületű feltárást kell előírni, ha a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának nagyjelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrása. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a 393/2012. R. 21. (1) bekezdése szerint megelőző feltárást és mentő feltárást - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kizárólag a feltárás helye szerinti megyében, vagy a fővárosban székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum - Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum - (a továbbiakban együtt: illetékes megyei hatókörű városi múzeum) végezhet. (4) Tervásatást a Magyar Nemzeti Múzeum, az illetékes megyei hatókörű városi múzeum, a régészeti gyűjtő körrel rendelkező területi múzeum, a régészeti tanszékkel rendelkező egyetem, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete végezhet. A feltárt részek állagmegóvásáról, a terület helyreállításáról a Kötv a rendelkezik. A tervezett munka a Kötv. és a 393/2012. R. előzőekben idézett jogszabályhelyein előírtaknak a rendelkező részben az örökségvédelem érdekében tett kikötésekkel megfelel, ezért az Engedélyező hatóság eljárásában az útépítési engedély kiadásához a kulturális örökségvédelmi állásfogásomat kikötéssekkel megadtam. 11

12 Kikötéseimet a Kötv ban, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet ban szabályozottak alapján tettem. A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ket. 44. (9) bekezdésének figyelembevételével tettem. A Hivatal döntési hatásköre és illetékessége a Ket. 21. (1) bekezdés b) pontján, 393/2012. R. 2. (1) bekezdésének a) pontján, valamint az ott megjelölt 1. számú melléklet 20. során XXI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ágazat Városépítési Iroda én kelt 1/ /2014 számú a: Az ingatlan Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 6/2002.(lIl.26.) Kt. Számú rendeletével elfogadott és többször módosított Csepel Városrendezési és építési Szabályzata (a továbbiakban CSVSZ), valamint az annak mellékletét képező CSSZT- XXI-07 jelű szabályozási terv szerint l-xxi-vk (városias intézményterületek, városközponti t.rület építési övezetbe tartozik. A fentiek és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított évi CXL. törvény 44. -a alapján omat megadtam. Kikötéseimet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/ (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. (3) bekezdése, és a CSVSZ mellékletét képező CSSZT-XXI-07 jelű szabályozási terv alapján írtam elő. Az önálló fellebbezést a Ket. 44. (9) bekezdés alapján zártam ki és e jogszabályhellyel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségekről. A jogorvoslati eljárás díjának mértéke az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (Vll.21.) BM rendelet (továbbiakban BM rendelet) 2. (2) bekezdése alapján a eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjjal megegyező mértékű. Kérelmező a BM rendelet 2. (1) bekezdésében maghatározott igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a Ket szerint egyéb eljárási költség nem keletkezett, így annak megfizetéséről nem kellett rendelkeznem. Hatáskörömet és illetékességemet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (Xll.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 11. pontja állapította meg. A szakági tervező tervezői jogosultsága a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő. Az építési műszaki ellenőri tevékenységet, és az építési napló vezetését az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. és 24. alapján írtam elő. Az Ft összegű eljárási díj a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. sz. mellékletének 10.3.b) pontja szerint került megállapításra, melyet az Engedélykérő én átutalással teljesített. A kikötéseket nem tartalmazó, hozzájáruló nyilatkozatok, továbbá a kezelői, üzemeltetői nyilatkozatok a kérelmező rendelkezésére állnak, azok az iratanyag részét képezik, nem kerülnek csatolásra. A október 7-én megtartott helyszíni szemlén elhangzottak és a rendelkezésemre álló nyilatkozatokban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett kialakítás a rendelkező részben előírt kikötések betartása mellett a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelel, az alapvető forgalomtechnikai követelményeket kielégíti. A határozat rendelkező részében további, indokolást igénylő előírást nem tettem. A Felügyelőség a határozatát határidőn belül hozta meg. A fentiek alapján a rendelkező részben tett kikötésekkel a tárgyi munkákra az útépítési engedélyt megadtam. Jelen határozatomat a közúti közlekedésről szóló többször módosított évi I. törvény 29. (7) és (9) bekezdései, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 20. (1) bek., 29. (1) bek., 71. (1) bek., ) bek. és a ) bek. szerint, a 263/2006(XII. 20.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás, valamint az utak 12

13 építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásai alapján adtam ki. A fellebbezés lehetősége a Ket. 98. (1) bekezdése, illetőleg a 99. (1) bekezdése alapján biztosított. Kifüggesztés napja: november 27. Levétel napja: december 12. Budapest, november 21. Ipolyi-Keller Imre szakigazgatási szerv vezető nevében és megbízásából: Balassa Bálint sk. osztályvezető Kapják: 1. Hofer Magyarország Ingatlan Kft Biatorbágy, Mészárosok útja METRÓBER TT Kft Budapest, Váci út Kövérné Gonda Zsuzsa 1133 Budapest, Ronyva u BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt Budapest, Rumbach S. u BKK Közút Zrt Budapest, Bánk Bán u Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1113 Budapest, Tas vezér u XXI. ker. Rendőrkapitányság 1211 Budapest, Szent Imre tér HM Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf KDV Környezetvéd. és Természet. Fel Budapest, Nagydiófa u Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1428 Budapest, Pf.: BFFH főjegyző 1052 Budapest, Városház u BFKH I. Ker. Építésügyi és Örökségvédelmi Hiv Budapest, Logodi utca Bp. XXI. ker. Polgármesteri Hivatal jegyző 1211 Budapest, Szent Imre tér Főv. Csatornázási Művek Zrt Budapest Asztalos S. u Siklósi Testvérek Kft Budapest, Budapest u Bp. XXI. ker. Önkormányzat 1211 Budapest, Szent Imre tér Hirdetmény 18. Irattár 13

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL ~ 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY .Fóv.)WUer.Önk.Poi9.Hlv. Érkezett: 2 6... APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY Szám: 10-1916/6/2008.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: humanpolitika@etyek.hu Ügyiratszám: 189/8/2012 Ügyintéző: Smidelik András

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10052-9/2012. Tárgy: Budapest III. kerület, Ladik utcai DN

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Miskolci hatósági iroda Iktatószám: CM/19207-13/2012 Tárgy: MVM NET Zrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) MVM NET Zrt. (1031

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

{0rVszámú előterjesztés

{0rVszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {0rVszámú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., volt l. sz. törzsgyári agyagbánya területén vízjogi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi létesítési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt

Részletesebben

{"u\ d. ... napiren 1 pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

{u\ d. ... napiren 1 pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {"u\ d...... napiren 1 pont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Közlekedés Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme csatornázási kiviteli munkák meghosszabbításához

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, A PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ 33/2001. (XI.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-127/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Üllői út 147. sz. alatti áruház energia

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 25915-9/2012. Tárgy: Budapest XIII. kerület, Visegrádi u. és Tisza u. vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélye

Ikt. sz.: KTVF: 25915-9/2012. Tárgy: Budapest XIII. kerület, Visegrádi u. és Tisza u. vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélye KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 25915-9/2012. Tárgy: Budapest XIII. kerület, Visegrádi u.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3379-3/2012. Tárgy: Budapest II.-III. kerület, Felső- Józsefhegyi

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Iktatószám: ki/jh01-2327/2013 Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Budapest Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési HATÁROZAT

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési HATÁROZAT Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY/ EGYSZERŰSÍTETT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY/ ÉPÍTÉS BEJELENTÉS Egyszerűsített építési

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY/ EGYSZERŰSÍTETT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY/ ÉPÍTÉS BEJELENTÉS Egyszerűsített építési Mire vonatkozik az / bejelentés kérelem Kérelem/bejelentés (nyomtatvány letölthető a www.jozsefvaros.hu honlapról) Ügyfél által csatolandó mellékletek: Kérelem/bejelentés Építési jogosultság igazolását

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Iktatószám: ki/jh01-6492/2014 Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Bicske Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Iktatószám: ki/jh01-6048/2014 Fővárosi Vízművek Sport Kör Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Deebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú Váárrooss Önnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőjjee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-505/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Fővám tér 11-12. sz. alatti Kulturális

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053

Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053 Iktatószám: ki/jh01-5547/2014 Bodajk Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Bodajk Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564

Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564 Iktatószám: ki/jh01-5763/2014 Ugodi Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ugod Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem (a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.) építésügyi

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117 1 / 6 2014.07.14. 10:03 Iktatószám: ki/ti016-0306/2012 Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület Nyilvántartási szám: be/sfp-0306/2012 Nagykanizsa Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Rozgonyi u. 25/A. E-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. Az eljárás során megkeresett szakhatóságok előírásai:

HATÁROZAT. Az eljárás során megkeresett szakhatóságok előírásai: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/53-9/2013. Ügyintéző: Mészáros Gyula Telefon: (72) 512-465 Tárgy: Leöwey Klára gimnázium felújításának (hőszigetelés,

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 3399-1/2012. Tárgy: Budapest II. kerület, Lublói utca és mellékutcák vízvezeték felújításának vízjogi létesítési engedélye

Ikt. sz.: KTVF: 3399-1/2012. Tárgy: Budapest II. kerület, Lublói utca és mellékutcák vízvezeték felújításának vízjogi létesítési engedélye KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3399-1/2012. Tárgy: Budapest II. kerület, Lublói utca és mellékutcák

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Iktatószám: ki/jh01-5698/2014 Környei Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Környe Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I DDeebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú VVáárrooss ÖÖnnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőj jee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben lehet, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély kérhető, ha o az építésügyi hatósági engedélyhez

Részletesebben

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2014. július 11.

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2014. július 11. Iktatószám: 17.3/80-4/2014/PH. Jogerő/határozathozatal dátuma: 2014. 03. 05. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. (1) bekezdés

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Iktatószám: ki/jh01-7314/2014 Községi Sportkör Nógrádsáp Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014 Nógrádsáp Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Hunyadi u. 7./II E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben