SZAKMAI BESZÁMOLÓ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL. (1145 Budapest, Róna utca 135.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL. (1145 Budapest, Róna utca 135.)"

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által kiírt pályázat keretében megvalósított BŰNMEGELŐZÉSI MODELLPROJEKTRŐL Támogatott: IGAZSÁGÜGYI HIVATAL (1145 Budapest, Róna utca 135.) A modellprojekt jellege: mikro A pályázati program célja: Mikro I. 6. Az áldozatsegítő szolgáltatás hétvégi ügyeleti rendszerének kialakítását célzó modellprogram kidolgozása és megvalósítása A megvalósított projekt megnevezése: Hétvégén is az áldozatokért A partnerségi együttműködésben részt vevő szervezetek: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat ( a pályázat megvalósítója ) Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Budapesti Rendőr-főkapitányság Központi Ügyeleti Főosztály Projekt időtartama: szeptember április 30. Támogatási szerződés száma: FÁPI-P-1489/2007.

2 A projekt célja: Hétvégén is az áldozatokért projekt megvalósítása A Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat projektjének célja, hogy együttműködő partnerei közreműködésével kísérleti jelleggel hétvégi áldozatsegítő ügyeleti rendszert hozzon létre a bűncselekmények következtében krízishelyzetbe kerülő áldozatok azonnali komplex ellátása érdekében. A projekt 6 hónapos időszakát követően elegendő tapasztalat állhat rendelkezésünkre ahhoz, hogy igény és egyéb (szervezeti, személyi és tárgyi) feltételek megléte esetén országos szinten bevezetésre kerüljön a bűncselekmények áldozatai részére munkaszüneti napokon is nyújtandó segítségnyújtás. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS Tekintettel a főváros lakosságának számára, centrális helyzetére és mind a bűncselekmények számában, mind a segítséget igénylő sértettek, áldozatok magas arányára, mindenképpen szükségesnek láttuk kísérleti jelleggel a hétvégi áldozatsegítés lehetőségének megteremtését. Úgy gondoltuk, hogy amennyiben azt a tapasztalatok megalapozzák, egy modellprogramot dolgozunk ki és rendszeres igény esetén az általános - munkaszüneti napokon történő segítségnyújtás - bevezetését javasoljuk, kezdeményezzük országos szinten is. A Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat másféléves működésének tapasztalata, hogy a hozzánk forduló áldozatok gyakran válnak hétvégén bűncselekmények sértettjévé. Ezt a hétfői félfogadásokon nagy számban megjelenő ügyfeleken keresztül is érezzük. A hozzánk forduló áldozatok a sérelmükre elkövetett cselekmények miatt általában krízishelyzetbe kerülnek és problémáikat saját erőből nem tudják megoldani. Sajnos többször kellett pályaudvaron éjszakázniuk vidékről Budapestre utazott sértetteknek, pénz és segítség nélkül a kilátástalanságot megélni a hivatali időnk kezdetéig. Leggyakrabban megoldandó helyzetek pályaudvari lopások esetén szállás, vagy hazautazás biztosítása a vidékieknek, egyéb vagyon elleni bűncselekmények esetén élelmezési kiadások fedezése, szociális és egészségügyi ellátás biztosítása, a zárak azonnali kicseréltetése. Szintén felmerült, hogy a traumát átélt áldozatok igénylik a személyre szabott segítséget jogi, eljárási kérdésekben is. A január 1-jén megalakult Áldozatsegítő Szolgálat a hozzá forduló áldozatoknak azonnali pénzügyi segélyt, szakjogászi segítségnyújtást, érdekérvényesítést, valamint a szándékos, személy elleni, erőszakos bűncselekmény áldozatainak kárenyhítést nyújt. Az anyagi támogatáson túl nagyon fontos az érdekérvényesítés, amelynek keretében az áldozat olyan személyre szabott segítséget kap, amely leginkább igazodik a bűncselekmény következtében kialakult állapotához. A szolgálat tevékenységéből adódóan sok áldozattal kerül kapcsolatba, így jelentős tapasztalattal rendelkezik az áldozatok bűncselekményt követő magatartásáról, lelki állapotukról. 2

3 Megismerve a bűncselekmények körülményeit, különösen azok emberi tényezőit, munkánk a rendőrséggel együttműködve fontos szerepet tölthet be a megfelelő bánásmód általánossá tételében. Az áldozatok büntetőeljárásbeli jogaikról felvilágosítást kapnak a szolgálattól, amely biztosíthatja az áldozatok érdekeinek hatékony védelmét. A projekt megvalósítása tovább erősítette, hogy minél több állampolgár számára ismert legyen az áldozatsegítő szolgálatok tevékenysége, elérhetősége. A projekt megvalósításának szakmai és személyi feltételei megfelelően biztosítottak voltak, mivel januárjától a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat az országosan indult eljárások közel 1/3-át folytatta le. Mivel az állami kárenyhítés feladatát országos hatáskörrel e szolgálat látja el, így az eltelt idő alatt a munkatársak jelentős gyakorlati tapasztalatra tettek szert. A Budapesti Rendőr-főkapitányságon évtizedes hagyományai vannak a rendőri bűnmegelőzésnek, és az áldozatvédelemnek. Az együttműködő partnerként résztvevő szervezeti egységek, az áldozatvédelmi referensek eddig is bizonyították elkötelezettségüket, a most bevont 24/72 órás beosztásban dolgozó ügyeletes tisztek is általában azonosultak a célokkal. A projekt előkészítő időszakában a célok és a módszerek leírásának írásos megküldésével tájékoztattuk a civil szervezeteket és az egyéb állami, önkormányzati szerveket, és kértük együttműködésüket. A hétvégén hívható ügyeleti számot megfelelően elérhetővé tettük valamennyi együttműködő részére. A kísérleti 6 hónap alatt többször érkezett ügyfél közreműködésükkel. A felkészítést szolgáló tréningre az áldozatsegítők és pszichológusok mellett meghívtunk a területen tapasztalattal rendelkező jogász szakembert, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakértőt. Már a korábbi együttműködés során szerzett tapasztalatok nagy segítséget jelentettek abban, hogy a hét minden napján megfelelően biztosítani tudtuk az áldozatok teljes körű ellátását, amely során felhasználtuk meglévő kapcsolati rendszerünket az állami, önkormányzati szervekkel és intézményekkel, a civil szervezetekkel, valamint törekedtünk ezen kör további szélesítésére a szakmai és ágazatközi együttműködés terén. A projekt során a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájában az áldozatokat érintő prioritásokkal összefüggésben az áldozatok segítése és az ismételt áldozattá válás megelőzése volt a célunk. A projekt további célja, hogy erősítse az áldozatokkal történő humánus bánásmódot, és érezzék, hogy tevékenységünket folyamatosan, hétvégén is végezzük annak érdekében, hogy segítségükre legyünk a bűncselekmény okozta sérelmek feldolgozásában, megoldásában, a krízishelyzet megszüntetésében a helyreállító igazságszolgáltatás részelemeként. Szolgálatunk további megismertetésére folytattuk tájékoztató tevékenységünket (ismertetőanyagok kihelyezése a rendőrkapitányságokon, önkormányzatoknál, egészségügyi, szociális intézményekben, részvétel rendezvényeken, stb.), amely tevékenységük eredményeképpen még szélesebb rászoruló kör számára hozzáférhetővé válik az Áldozatsegítő Szolgálat. 3

4 A projekt végső eredményének szánjuk a hétvégi ügyelet kísérleti időszakában szerzett tapasztalatok összegzését záró konferencia keretében ismertetve, és írott formában is átadva valamennyi áldozatsegítő munkatárs, az együttműködő partnerek, a szakterületen működő civil szervezetek, és a kerületi kapitányságokon dolgozó áldozatvédelmi referensek részére. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA Fő részei 1.) Felkészülés 2.) Megvalósítás 3.) Folyamatos értékelés-visszajelzés a tapasztalatokról 4.) A hat hónapos kísérleti időszak tapasztalatainak összegzése 5.) Modellprogram kidolgozása 1.) Felkészülés A pályázati támogatás elnyeréséről történt értesítés után, szeptember első napjaiban haladéktalanul elkezdtük az együttműködő partnerekkel való közös munkát. Tekintettel a hétvégi ügyelet október elsejére kitűzött megkezdésére elég rövid idő állt rendelkezésünkre. A BRFK vezetése segítségével sikerült közös értekezletre összehívni valamennyi kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjét, a kiemelt osztályok vezetőit, az ügyeletek vezetését ellátó parancsnokokat, valamint e szervezeti egységek áldozatvédelmi referenseit. Itt részletes tájékoztatást adtunk a napi munkánkról, tapasztalatainkról és a projekt végrehajtása során szükséges együttműködésről. Már a szakmai előkészítés során tisztázódott, hogy az ügyeleti feladatokat ellátó rendőr kollégák 24/72 órás munkaidő beosztása nem teszi lehetővé, hogy mindannyiukat a fővárosból egy időpontra összehívjuk, így abban állapodtunk meg, hogy az Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai fogják felkeresni a kerületeket egyeztetett időpontban és helyben adnak tájékoztatást a projektről, a kért szakmai segítségről, a rendőri előszűrés formájáról, a velünk való kapcsolat felvétel szükségességéről. A helyi értekezletek 20 helyszínen, összesen 467 fő részére kerültek megtartásra szeptember 15. és október 10. között. Emellett valamennyi velünk kapcsolatban lévő civil szervezetet és egyéb állami önkormányzati szervet (pl.: Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, Családsegítő Szolgálatok, Gyermekjóléti Szolgálatok, stb.) a projekt leírásának írásos megküldésével tájékoztattuk, és kértük együttműködésüket. Belső felkészülésünk a feladat ellátására: az ügyeleti időpontok beosztásával kezdődött, amely demokratikusan, önkéntes vállalás alapján történt. Nagyon jó érzés volt, hogy a kollégák lelkesen vállalták a többlet feladatot, még a több napos ünnepeken is. Az Igazságügyi Hivatal szakmai vezetésével való egyeztetés során néhány kérdésben módosítottuk a végrehajtást az eredeti elképzelésekhez képest. Így biztonsági okok miatt, és a munkatársak feladat megosztási lehetőségének megteremtése érdekében az eredeti egy ügyeletes helyett hétvégénként két főben állapodtunk meg. Az ehhez kapcsolódó többlet személyi költségeket az Igazságügyi Hivatal vállalta, és a kifizetés módja az Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény rendelkezései szerint és nem megbízási díjként került meghatározásra. 4

5 Be kellett szereznünk a feladatellátáshoz szükséges technikai eszközöket és ki kellett alakítani az ügymenetet, a vezetendő nyilvántartásokat, a pénzkezelés, és a gépkocsi felhasználás rendjét. Sikerült egy viszonylag egyszerű mobil telefonszámot ( ) beszereznünk, amelynek közzétételéről az együttműködök részére gondoskodtunk. A gépkocsi használat is vetett fel problémákat, mivel a 9 kolléga közül 3 rendelkezik olyan vezetési gyakorlattal, amely alapján vállalta az ügyelet ellátása során a gépkocsi vezetést. Így a beosztásnál ezt eleve figyelembe kellett vennünk, és az azonnali pénzügyi segély kifizetését lehetővé tevő bankkártyát is a részükre kellett kiállítatni. A gépkocsi biztosítása pontosan a kísérleti jelleg miatt két módon történt: egyrészt hivatali gépkocsival, amelynek pénteken munkaidő végi, illetve hétfőn munkaidő kezdésre történő átadásának megszervezése nem volt egyszerű feladat, mivel annak telephelye a Fővárosi Igazságügyi Hivatal tőlünk eltérő székhelyén a VIII. kerületi Szentkirály utcában volt. Másrészt a Szolgálat vezetője vállalta, hogy a hétvégi ügyeletet saját gépkocsival látja el, így vizsgálható ennek is költségvetési hatása, illetve praktikussága is. Azt is be kellett látnunk, hogy Budapest területe olyan nagy, hogy a gyors mozgáshoz, tájékozódáshoz elengedhetetlenül szükséges egy GPS navigációs készülék segítségének az igénybevétele. Fontos volt az ügymenet és a gyakorlati eljárások kidolgozása is. Először információkat gyűjtöttünk, amelyekre szükség lehet a hétvégén, így címlistákat, telefonszámokat, tájékoztatókat, szállás- és egyéb szolgáltatói jegyzékeket. Fontos volt, hogy szoros kapcsolatot építsünk ki különböző szolgáltatókkal is (pl. panzió, munkásszállás) a rászorulók minél teljesebb segítése, ellátása érdekében. Majd a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvénynek megfelelő tevékenységünkhöz szükséges nyomtatványokat, irat mintákat is előkészítettük négy nyelven. Munkánkhoz mobilinternetes hozzáféréssel rendelkező laptop és mobil nyomtató is rendelkezésre állt. Még némi tartós keksszel, ásványvízzel, pohárral is készültünk az esetleges váratlan helyzetekre. Amikor a szakmai és technikai előkészületek megtörténtek, egy kétnapos szakmai tréninggel a módszertani felkészülésre is sor került, az együttműködő partnerek részvételével. 2.) Megvalósítás Az ügyelet ellátása a szolgálat valamennyi munkatársa számára új volt, és nem kis izgalmat jelentett mindenkinek legalább az első tűzkeresztségig. Folyamatosan a 66 órán át a telefon hangját füleltük, éberen teltek az éjszakák. Amikor túl voltunk az első bevetéseken, és a tapasztalatok alapján éreztük, hogy a problémákat rendben meg tudjuk oldani - a számunkra szokatlan körülmények között is -, már könnyebb volt az ügyelet ellátása. A feladatellátás a hétköznapinál jóval közelebb hozott bennünket a rendőr kollégákhoz, akikkel most nemcsak telefonon tartottuk a kapcsolatot, egyeztettünk, hanem személyesen találkoztunk velük munkavégzésük közben, szolgálati helyükön, nappal, vagy éjjel a rendőrkapitányságon. Szintén megismertük az áldozatok életterét is, hiszen a napi munkavégzés során általában a hivatalban találkozunk az ügyféllel, vagy iratokon keresztül, és csak kivételes esetben - amikor a helyi rendőrség, vagy a családsegítő szolgálatok nem tudnak segítséget nyújtani a kérelem kitöltetésében és hozzánk való eljuttatásában - 5

6 szoktuk személyesen felkeresni az ügyfeleket egészségügyi intézményben, vagy lakásukon. Most viszont a rendőrségen, vagy a bűncselekmény színhelyén, esetleg lakásukon kerestük fel a kérelmezőket. Ez megerősített minket abban, hogy tevékenységünkre, támogatásunkra nagy szükség van, és valóban arra rászorulókhoz jutott el a segítség. A tapasztalatok igazolták, hogy jó döntés volt az ügyeletenkénti 2 fő alkalmazása, mivel ragyogó munkamegosztás alakult ki a párok között. Szintén bevált a szolgálat vezetőjének háttér ügyelete, amely szerint ő folyamatosan elérhető volt telefonon, így kétség felmerülése esetén olt lehetőség konzultációra. Ez különösen az első időpontban segítséget és biztonságot jelentett a többieknek. 3.) Folyamatos értékelés-visszajelzés a tapasztalatokról Fontosnak tartottuk, hogy az áldozatsegítő szolgálat munkatársaival minden hétfőn értékeljük a hétvégi eseményeket, annak tapasztalatait összegezzük. Ezen túlmenően az együttműködő szervezetek munkatársaival havonta tartottunk szakmai egyeztetést, ahol értékeltük az eltelt időszak tendenciáit és meghatároztuk a további feladatokat. Decemberben külön értékelést küldtünk valamennyi kerületi kapitányság vezetőjének és a kiemelt szervezeti egységek elöljáróinak, megjelölve hány esetben érkezett tőlük jelzés. Néhány kapitányságot felkerestünk, hogy személyesen érdeklődjünk a tapasztalatokról, sőt hétvégi ügyeletben is a felmerülő esetekről. Tartottunk két esetben szupervízió jellegű esetmegbeszélést is az ügyeleti feladatellátásban nagy tapasztalattal rendelkező Menhely Alapítvány két munkatársának szakmai segítségével. Februárban szélesebb körben 46 fő részvételével két napos tréningen tartottunk részidős értékelést, és határoztuk meg a tapasztalatok figyelembe vételével a hátralévő időszak feladatait. 4.) A hat hónapos kísérleti időszak tapasztalatainak összegzése A hétvégi ügyelet ellátása módjaként azt fogalmaztuk meg, hogy az ügyeletet ellátó munkatársak pénteken 14 órától hétfő reggel 8 óráig megkapják az ügyeleti mobiltelefont, amelynek hívószámát megfelelő propagandával és a rendőrségi, valamint más együttműködő munkatársak felkészítésével, tájékoztatásával ismertté tettük. A telefonnak a jelzett időintervallumban folyamatosan elérhetőnek kell lennie. Megfelelő belső szabályozással biztosított a hivatali autó (illetve a projektvezető esetében a saját gépkocsi hivatali célú használata) is, amely biztosítja a gyors mozgást az egyes kerületi kapitányságok és a szolgálat székhelye, illetve az áldozat számára szükséges szolgáltatások, ellátások eléréséhez. A kapitányságokon, vagy bármely társszervnél, civil szervezetnél jelentkező áldozat az ott kapott tájékoztatás alapján telefonon fel tudja venni a kapcsolatot munkatársunkkal, aki már telefonon részletesen törekszik megismerni a sértett megoldandó problémáit és eldönti, hogy a krízis milyen megoldást igényel, szükséges-e azonnali, helyszíni segítség. 6

7 Az Áldozatsegítő Szolgálat ügyelete, amennyiben szükséges, ha kell az áldozatért megy gépkocsival a rendőrségre, vagy akár a bűncselekmény helyszínére, lakására és a szükségleteknek megfelelő ellátásokhoz hozzásegíti: azonnali pénzügyi segélyt ad (külön e célra rendszeresített bankkártya útján), érdekérvényesítés keretében személyre szabottan, a problémának megfelelő módon és mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez. Az áldozatsegítő szolgálat feladatának tekinti, hogy az áldozatot a lehetőségeihez képest olyan helyzetbe hozza, hogy a krízis megszűnjön. Ennek érdekében a segítő szakemberek tevékenysége nem merülhet ki abban, hogy pénzhez juttatják az áldozatot. Fontos, hogy az áldozat szükségleteinek megfelelő szolgáltatás elérésében is segítséget nyújtsanak, amelybe a szálláskeresés, utazás biztosítása, mint konkrét segítség is beletartozik. Tapasztalataink szerint az áldozatok nagyon gyakran, kisebb lopás esetén is olyan sokkos állapotba kerülnek, magától az áldozattá válástól, hogy az érdekérvényesítési képességeik jelentősen csökkennek, illetve gyakran az átlagosnál nagyobb bizalmatlansággal fordulnak az emberekhez. Ezen indokok különösen fontossá teszik tevékenységünket, hogy az áldozatok hétvégén is teljes körű segítséget kapjanak. A törvényben és a végrehajtási rendeletekben szereplő adminisztratív előírásoknak a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat székhelyén tudott eleget tenni az ügyeletes munkatárs, mivel a számítógépes hálózat ezt csak itt tette biztonsággal lehetővé. A gépkocsi igénybevételének lehetőségével ez nem jelentett nehézséget az ügyelet részére. Szükség esetén ugyancsak a gépkocsi segített az ellátásokhoz (szállás, pályaudvar, stb.) való gyors eljutásban. Az ügyeleti telefon hívószámát - tekintettel a projekt kísérleti jellegére a kapitányságok, az állami és önkormányzati társszervek és a civil szervezetek munkatársai számára tettük ismertté, mivel úgy gondoltuk, ha ezt szélesebb körben az állampolgárok felé is kihirdetjük, előfordulhat, hogy a projekt befejezését követően segítség helyett a rászoruló hívása sikertelen lesz. Valamennyi hívásról a főbb adatokkal feljegyzést készítettünk, hogy a kísérleti időszak végén összegezni tudjuk az esetek jellemzőit. Nagyon alapos felkészítéssel alkalmassá tettük a résztvevőket a krízishelyzet felismerésére, és megállapodtunk abban, hogy a szolgálatunkról szóló tájékoztatáson kívül bármely probléma esetén egyeztessük a konkrét ügyet, de mégsem lehetünk biztosak abban, hogy minden rászoruló eljutott az ügyeleti szolgálathoz, bár a részidős értékelések során a közreműködők ezt nyilatkozták. 7

8 A hat hónapos (26 hétvége) kísérleti időszak alatt 63 hívás érkezett az ügyeleti telefonra, melynek túlnyomó része, 76 % a rendőrségtől, 14,5%-a az ügyféltől, míg a többi egyéb állami (OKIT, Komárom-Esztergom Megyei Áldozatsegítő Szolgálat), önkormányzati (családsegítő-, gyermekvédelmi szolgálatok) szervektől. A BEÉRKEZETT HÍVÁSOK HÍVÓ FELEK SZERINTI MEGOSZLÁSA (63 HÍVÁS) 14,5 % 5% 1,5% 1,5% 1,5% 75% Rendőrség (48) Ügyfél (9) OKIT (3) Önkormányzat (1) Gyermekjóléti Szolgálat (1) Áldozatsegítő Szolgálat (1) A hívások időbeni megoszlása nagyfokú egyenetlenséget mutat: nem befolyásolta az együttműködő partnerekkel való egyeztetések, tréningek ideje sem, tehát az értékelések alapján a bűncselekmények áldozatai teljesen eshetőleges időben és számban szorultak segítségre. Egyetlen törvényszerűségként volt értékelhető, hogy a több napos ünnepet jelentő október 23-i, és karácsonyi hétvégi ügyelet idején nagyobb, 8-8 volt a hívások száma. Ugyanez viszont nem ismétlődött meg húsvétkor. A hívások 76 %-a (48 esetben) nappal érkeztek, míg 15 hívó éjszaka jelentkezett. 8

9 10 H í vások száma március 31-ig BRFK BRFK BRFK BRFK I. ker. BRFK II. ker. BRFK III. ker. BRFK IV. ker. BRFK V. ker. BRFK VI. ker. BRFK VII. BRFK VIII. BRFK IX. ker. BRFK X. ker. BRFK XI. ker. BRFK XII. BRFK XIII. BRFK XIV. BRFK XV. BRFK XVI. BRFK XVII. BRFK XVIII. BRFK XIX. BRFK XX- BRFK Xxi. BRFK XXII. Ügyfél OKIT Gyermekjólét Önkormányzat Komárom- A hívások megoszlása az együttműködő szervezetek szerint igen érdekes képet mutat, mivel a legnagyobb számban azon kerületi kapitányságoktól érkeztek hívások, amelyektől napi munkánk során is a legtöbb áldozat érkezik. Szintén viszonylag nagy számban kaptunk ügyfelektől hívásokat, amely általában a BRFK Központi Ügyeletéről, vagy a kerületekből lett hozzánk tovább kapcsolva. A külső kerületek, kertvárosi részekről alacsony volt a megkeresés, amelyet az ottani rendőr és önkormányzati kollégák is azzal magyaráztak, hogy e területeken erősebb a szomszédsági kapcsolat, az ott élők jobban segítik egymást, mint a belső, kicsit elszemélytelenedett kerületekben. Nagyon örültünk, hogy érkezett hívás egyéb állami és önkormányzati szerveken keresztül is, és hogy a Komárom- Esztergom Megyei Áldozatsegítő Szolgálattal közösen is sikerült megoldanunk egy különösen súlyos bűncselekmény sértettjének problémáját. A BEÉRKEZETT HÍVÁSOK M EGOSZLÁSA AZ INTÉZKEDÉSEK SZERINT (63 HÍVÁS) 33% Azonnali pénzügyi segély (22) Érdekérvényesítés (4) 67% Tájékoztatás (41) A beérkezett hívások 33 %-ában találkoztunk személyesen a bűncselekmények áldozataival és a körülmények, az érintett krízis helyzete miatt hoztunk döntést azonnali pénzügyi segély kifizetéséről. A támogatás ezekben az esetekben szinte soha sem korlátozódott a pénzügyi támogatásra, hanem emellett további a személyes élethelyzet figyelembe vételével történő segítségnyújtás történt. Például több esetben volt szükség vidékre való hazajutáshoz a költség biztosítására. Ezen esetekben tájékoztatást adtunk a menetrendről, kivittük az ügyfelet a pályaudvarra, segítségére voltunk az eligazodásban. 9

10 Ezekről a személyre szabott segítségekről nem hoztunk külön érdekérvényes elősegítése határozatot, mivel a vele járó adminisztráció jelentősen megnövelte volna az egy ügyre fordított időt, és az ügyfél számára is időveszteséggel járt volna. Például egy minden értékétől megfosztott új-zélandi turista fiatalember számára a határozatnál többet jelentett, hogy élelmiszerhez jutott, és biztosítottá vált számára, hogy megmaradt útlevelével és repülőjegyével haza tud utazni, eléri repülő járatát. A kifizetett azonnali pénzügyi segélyek összegének a törvényben meghatározott célok szerinti megoszlása (átlagösszeg: 32,3 e Ft) Élelmezés Lakhatás Utazás Gyógyászat Ruházat Kegyelet 4 esetben hoztunk érdekérvényesítésről is határozatot, ezeknél: - a szállást, és a hazautazáshoz szükséges menetrendet biztosítottuk, - szállás megoldásában, egyéb információk biztosításában (nagykövetség, stb.) nyújtottuk segítséget, - SOS zárszerviz szolgáltatást szerveztünk az áldozat lakásához, mivel munkahelyén teljes táskáját, benne lakáskulcsát is ellopták, így a lakást ki kellett nyitni, hogy be tudjon jutni kisgyermekével, és új zár felszerelésével zárhatóvá kellett tenni, - megoldottuk a kapcsolatfelvételt a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével: segítséget kértünk a vak ügyfél részére Az ügyek intézése másfél és 4 óra 15 perc között váltakozott, attól függően, hogy hol volt az áldozat és milyen egyéb segítségre szorult. (pl. szállás biztosítása és oda való elszállítása, stb.) Az adminisztráció minden esetben jelentősen lassította az áldozat ügyének rendezését. Néha az azonnali pénzügyi segélyhez szükséges bankkártyával való pénzfelvétel is nehézségekbe ütközött, csak a 2., 3. helyen sikerült az ATM-ből pénzt felvenni. Az ügyek 67 %-ában tájékoztatás keretében tettünk intézkedéseket. Ilyen módon is sikerült három esetben a problémát teljesen megoldanunk. Az egyik ügyben családon belüli erőszak körében rendőrségi intézkedést kértünk. Ez meg is történt, azonban, mint igen gyakran ilyen ügyekben: a sértett nem kívánt feljelentést tenni. 10

11 Más alkalommal egy idős házaspárhoz betörést kíséreltek meg, és a megzavart betörők elvitték a kulcsot. A gyors zárcseréhez szükséges pénzzel rendelkeztek a sértettek, de az éjszakai órákban nem tudták hová fordulhatnának. Néhány perc alatt telefonnal megszerveztük a gyors segítséget, gondolva a biztonsági követelményekre is, megadtuk a szerelő nevét is a zaklatott idegállapotba került sértetteknek. Szintén megoldást jelentett egy csoportosan elkövetett rablás áldozatával folytatott közel másfél órás telefonbeszélgetés, annak zaklatott, traumás állapota feloldására. 6 esetben a tájékoztatás körében kiderült, hogy nem történt bűncselekmény, illetve feljelentést nem kívántak tenni. A szükséges és lehetséges információkat ekkor is megadtuk. Az ügyek között 10 olyan volt, amikor a bűncselekmény és az egyéb körülmények alapján kiderült, hogy az áldozat nem került krízis helyzetbe, a felmerült problémákat önerőből, illetve családi segítséggel meg tudja oldani. 14 ügyben a megnyugtató tájékoztatás elegendő volt a traumás állapot oldására, és a további megoldás várhatott a következő munkanapig. (pl.: részletes jogi segítségnyújtás, hosszabb távú anyagi krízis megoldása, amely a személyes viszonyok bővebb vizsgálatát igényli) Több esetben nem is tudtunk a tájékoztatáson kívül többet tenni, mivel a kár megtérülése várható volt (gépkocsilopás-casco), 3 esetben az áldozatok kórházi kezelésre szorultak, támogatásunkra csak ezt követően került sor. Egy esetben a telefonhívás vidékről érkezett, így nem tudunk eljárni, de a területi áldozatsegítő szolgálat elérhetőségére és a nyújtható támogatási lehetőségekre felhívtuk a figyelmet. 11

12 Más alkalommal tűzesethez kimentünk tájékoztatni a kilakoltatott sértetteket, tájékoztatva őket, hogy esetükben a közveszélyokozás miatt milyen támogatásokra van mód. Az ügyfelek összetétele lakhely szerint igen vegyes képet mutatott. A legtöbben budapestiek voltak, de közel 30 % vidéki került kritikus helyzetbe hétvégén a fővárosban. Áldozatok megoszlása (63 ügy) Külföldi (7) 11% Vidéki (17) 27% Fővárosi (39) 62% Fővárosi (39) Vidéki (17) Külföldi (7) Az ügyeletet megkereső ügyfelek több, mint fele 33 személy nő, 30 pedig férfi volt. (Ahol több személy volt, például házaspár, ott a kérelmet benyújtó nemét vettük figyelembe.) 7 ügyben fordultak elő külföldi ügyfelek, akik több ország állampolgárai voltak: - 4 spanyol - 1 új-zélandi - 2 lengyel - 1 német - 2 román - 1 mongol - 1 japán - Munkatársaink nyelvtudásukkal ragyogóan fel tudták oldani a nyelvi különbségekből adódó nehézségeket. Érdekes volt, hogy több ügyfél megkérdezte -magyar és külföldi egyaránt volt köztük-, hogy a kapott támogatás összegét mikor és hogyan tudná visszafizetni, ami megerősíti a pillanatnyi krízis fennállását. 12

13 A bűncselekmények jellegét vizsgálva hasonló adatokat kaptunk, mint napi munkánk során. Kiemelkedően magas, 72 % a vagyon elleni bűncselekmények száma, és ezek az esetek, amikor az áldozat leginkább azonnali pénzügyi segítségre, vagy valamilyen szolgáltatás (szállás, élelem, utazás) haladéktalan biztosítására szorul. A vagyon elleni bűncselekmények körében a lopás különböző esetei fordultak elő: lopás 38, ebből 18 zseblopás 5 lakásbetörés 4 trükkös lopás 2 gépkocsi lopás volt. Erőszakos bűncselekmény áldozata 19 % volt, így személy elleni, illetve szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmények sértettje. Nem büntetőjogi kategória, de összefoglalóan alkalmazzuk a családon belüli erőszak elnevezést, amely körbe az esetek 9%-a tartozott. A hívások közül 6 esetben nem történt bűncselekmény, így általános tájékoztatásra került sor. Gépkocsi igénybevételére a 26 hétvégéből 14 esetben volt szükség. 6 ügyben az ügyfeleket is szállítottuk, míg 9 ügyben az ügyfél el tudott jönni a hivatalig, így ügye itt nyert elintézést. 13

14 ÖSSZEGZÉS A hétvégi ügyelet kísérleti szakasza eredményeinek értékeléseként mindenképpen rögzíteni kell, hogy a végzett munka nagyon érdekes és hasznos volt valamennyi résztvevő számára. A feladatellátásnak ez a módja különleges, eltér a napi gyakorlattól: nagyon gyors helyzetfelismerést, hatékonyságot kíván meg a munkatársaktól. A felmerült problémákat, krízis helyzeteket minden esetben sikerült megoldaniuk az ügyeleteseknek. Az ügyfelekkel való kapcsolat közvetlen, a segítségnyújtás módja, gyorsasága minden esetben óriási meglepetést jelentett a rászorulóknak és a tett intézkedésekkel, vagy részletes tájékoztatással minden esetben nagyon elégedettek voltak. Az ügyeleti tevékenységre szükség volt, hiszen sok kritikus helyzet került megoldásra. Azonban az előzetes várakozásokhoz képest a hívások száma kevesebb volt, átlagban 2,4 hívás jutott egy hétvégére, de volt olyan ügyelet is, amikor 8 hívás érkezett és ebből 7 esetben fel kellett keresni az ügyfelet. Ezzel együtt a 66 órás ügyleti idő nem volt túl nagy megterhelés a munkatársak részére. Az fogalmazódott meg bennünk, hogy a kísérleti időszak elég rövid volt, és mivel csak az együttműködő partnereink ismerték az ügyeleti hívószámot, így hosszabb, és nagyobb propaganda melletti működés esetén mindenképpen a mostani igénybevétel legalább kétszeresével számolhatnánk. Ezzel együtt az is kiderült, hogy az ügyek 67 %-ában a helyzet megoldásához nem kellett személyesen eljárni, hanem telefonon meg lehetett oldani a problémát, illetve a mindenre kiterjedő tájékoztatás megnyugtatta az ügyfelet, és - amennyiben indokolt volt - a részletes ügyintézés hét közben, hivatali időben folytatódhatott. Ez alapján a kihasználtság viszonylag alacsony volt a magas személyi kiadások, és jelentős eszköz szükséglet (telefon, GPS, laptop, mobil internet, mobil nyomtató, gépkocsi) mellett, amely némiképp megkérdőjelezi, hogy egy esetleges általános bevezetés gazdaságos lenne-e. Az általános bevezetéshez valamennyi megyében biztosítani kellene a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek jelenleg nem állnak rendelkezésre, és ez a jelenlegi gazdasági helyzetben nagy megterhelés lenne az Igazságügyi Hivatalnak. A tapasztalatok elemzése alapján a hétvégi ügyeletre szükség van, azonban annak megvalósítására a jelenlegi körülmények között leginkább a telefonos ügyeleti rendszert látjuk alkalmasnak. 14

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zséger Barbara dr. Bódis Cecília Az eljárás megindulása A bűnözésnek az 1990-es évek elejétől tapasztalható rendkívül gyors

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006.

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Szakmai Beszámoló az Utcai Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Utcai 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405. Telefon: 34/311-197 Adószám: 19151379-1-11

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július 1.-től 2006. június 30.-ig végzett. munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július 1.-től 2006. június 30.-ig végzett. munkájáról Utcai Segítők Egyesülete 2800 Tatabánya, Gál ltp. 405. Levélcím: 2804 Tatabánya, Pf. 414. Telefon: 34/311-197, Telefon/fax: 34/511-028 BESZÁMOLÓ a Közép Dunántúli Regionális Diszpécserközpont 2005. július

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV

ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV SANSZ - áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés Békés megyében TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0024 SANSZ - áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés Békés megyében

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjólétis oldalak

Gyermekjólétis oldalak 2008 V. évfolyam, 4. szám Gyermekjólétis oldalak Híreink: SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Szakmai konferencia a DDRKH és a Borostyánvirág

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)...

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. május BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. május BUDAPEST 213. május Tisztelt Hölgyem / Uram! Budapest rendőrfőkapitányaként örömmel tájékoztathatom Önöket ELBIR-hírlevelünk virtuális hasábjain arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2015. ÉVI I. FÉLÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)...

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szociális és Gyámhivatal BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/599-380 Fax: 42/599-399 E-mail: szocialis.gyamhivatal@szszbmkh.hu

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben