160. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "160. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület december 18-i ülésére Tárgy: Pápa város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester Benecz Rita osztályvezető

2 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, FŐ U. 12. Tel: (89) Fax: (89) Tisztelt Képviselőtestület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92. szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A koncepció tartalmazza különösen a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá a települési önkormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével, a megyei önkormányzattal. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A szolgáltatástervezési koncepciót a törvényben előírt szervezeteknek előzetesen véleményeztetésre megküldtük. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Benecz Rita osztályvezető Pápa, december 10. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester H A T Á R O Z A T Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város szolgáltatástervezési koncepciójának aktualizált és felülvizsgált tartalmát elfogadja. Utasítja a Polgármestert, hogy a koncepció végrehajtásáról, illetve a soron következő felülvizsgálatról gondoskodjon. Határidő: folyamatos, illetve Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester Benecz Rita osztályvezető

3 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009.

4 B E V E Z E T Ő A szolgáltatástervezési koncepció készítésének kötelezettségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése írja elő. A törvény értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióban rögzíti a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A koncepció elsődleges célja, hogy átfogó képet adjon az ellátási kötelezettség alá tartozó szolgáltatások helyzetéről, az e körbe tartozó feladatok tervezéséről, a hiányzó ellátások megszervezésének módjáról, a más fenntartókkal történő kapcsolattartás lehetőségéről. I. CÉLOK, FELADATOK, ALAPELVEK I. 1. A szolgáltatástervezési koncepció célja: - a szociális szolgáltatások fejlesztési alapelveinek, irányának, céljainak meghatározása, amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit; - azoknak a konkrét célkitűzéseknek a részletezése, amelyeket a szociális szolgáltatások biztosítása során érvényesíteni kíván; - elősegíteni a szociális törvény által meghatározott feladatok ellátását. I.1.1. Fő célkitűzése: - szociális szolgáltatások kerüljenek közelebb az ellátottakhoz; - hangsúlyosabbá váljon a saját környezetben történő gondozás; - a civil szervezetek és vállalkozások részvételének megerősítése a szociális ellátásokban.

5 2 I. 2. A koncepció feladata, hogy: - elősegítse a Szt. által előírt, teljes körű szociális szolgáltatási rendszer működtetését; - információkat biztosítson egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához és megvalósításához; - információt adjon a különböző szolgáltatást igénylők részére, illetve a szolgáltatást biztosító intézmények, szervezetek számára; - tartalmazza azokat a területeket, amelyeket az önkormányzat befolyásolni kíván; - kijelölje azokat a lakossági szükségleteket, amelyek kielégítését az önkormányzat saját felelősségkörébe utal; - meghatározza azokat az értékeket, amelyek alapvetően irányítják az önkormányzati szociálpolitikát. I. 3. Alapelvek és értékek Mindenkinek joga van az emberhez méltó életre, ennek érdekében minden rászoruló számára biztosítani kell az Alkotmányban és a szociális törvényben rögzített szociális jogok érvényesítését. A rászorulók nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, fogyatékosságára való tekintet nélkül, jogosultak igénybe venni a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. Pápa Város Önkormányzata és intézményei elutasítanak mindennemű előítéleten alapuló hátrányos megkülönböztetést. Az önkormányzati szociálpolitikában a szociális biztonság megteremtésére kell törekedni annak érdekében, hogy a rászorulók ne maradjanak ellátás nélkül. Az önkormányzat és szociális intézményei feladata az ellátást igénylő lakosság szociális biztonságának megteremtése, figyelembe véve az önkormányzat lehetőségeit. Minden segítséget meg kell adni, hogy a rászoruló minél tovább saját lakásában élhessen. A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az embernek, az egyénnek és a családnak és ezek szociális egyensúlya helyreállításának kell állnia. Az önkormányzat kiemelt feladata az egyenlőtlenségek mérséklése, a szociális biztonság megteremtése és a szegénység okozta nehézségek enyhítése.

6 3 A szociális szolgáltatásokat és ellátásokat differenciáltan kell nyújtani annak érdekében, hogy mindenki olyan szolgáltatásban és ellátásban részesüljön, amit szükségletei indokolnak, a jogosult ott és attól a szervezettől kapja a támogatást, ahol számára ez legmegfelelőbb, szem előtt tartva az emberközpontú gondoskodást. Az egészségügyi és szociális ágazat szervezeti felépítésénél, az ellátási és gondozási szolgáltatások biztosításánál figyelembe kell venni az idős személyek sajátos igényeit, ide értve az idős korra jellemző betegséget, kezelésére szolgáló gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdő ellátás megszervezésének lehetőségét, anyagi helyzetükkel összhangban. Az idős személyeknek joguk van az egészséges életkörülményekhez és életvitelhez, koruknak és állapotuknak megfelelő színvonalú egészségügyi ellátáshoz és szolgáltatáshoz, szociális gondozáshoz. Fontos szempont, hogy az ellátás minden esetben személyre szabott legyen. II. HELYZETELEMZÉS II.1. Pápa város és kistérsége Pápa város a megye legnagyobb kistérségének központja a hozzá tartozó 48 településsel, melyek a következők: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár. Ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyes gyámhatósági, szociális, építésügyi-igazgatási, valamint okmányiroda hatáskörébe tartozó feladatokat a városkörnyék vonatkozásában is.

7 4 A pápai kistérség területe 1021,2 km2. PÁPAI KISTÉRSÉG A lakónépesség alakulása a kistérségben (város nélkül) fő fő fő fő fő Év A települések lakosságszám szerinti megbontása a pápai kistérségben a város nélkül Települések száma népesség alapján -499 fő fő fő

8 5 II. 2. Pápa város demográfiai adatai között II Lakónépesség életkor szerint megoszlása Korcsoport éves éves X éves Összesen fő fő fő fő fő fő fő fő fő Év II.2.2. Lakónépesség nemek szerint megoszlása Nemek nő férfi Összesen

9 6 II.2.3. Öregedési index (14. év alatti korosztályhoz viszonyítva a 65. év felettiek aránya) ,7 90,4 92,4 94,9 97,4 99,5 102,8 105,8 109,5 II.2.4. Élve születés, halálozás és természetes fogyás élve születés összesen: 1000 lakosra: ,6 12,4 13,2 12,1 11,8 11,8 12,0 11,4 halálozás összesen: természetes szaporodás, fogyás összesen: 1000 lakosra: csecsemőhalálozás összesen: 1000 lakosra: tényleges szaporodás, fogyás összesen: 1000 lakosra: ,4-2,7-5,3-3,4-3,6-2,2-3,4-3, ,2 0 3,8 0 14,8 0 3, ,0-6,9-4,2-1,0-5,2 2,2-14,1 1,4 II.2.5. Vándorlás belföldi vándorlási különbözet összesen: 1000 lakosra: nemzetközi vándorlási különbözet összesen: 1000 lakosra: ,2-4,1 0,5 1,5-1,2 4,1-13,8 3, ,6-0,1 0,6 0,9-0,4 0,3 3,1 0,6 II.2.6. Házasságkötések és válások száma házasságkötés összesen: 1000 lakosra: válás összesen: 1000 lakosra: ,5 4,3 4,0 3,8 4,0 4,1 3,3 3, ,8 2,6 2,5 2,5 2,7 3,0 2,9 2,8

10 7 II.3. Oktatási intézmények létszámadatai szeptember 30-án Intézmény Fenntartó Férőhely 2009/2010. tanévre beírt létszám ÓVODÁK Városi Óvodák * - Szivárvány Óvoda Pápa Város Önkormányzata Csókai Óvoda Pápa Város Önkormányzata Erzsébetvárosi Óvoda Pápa Város Önkormányzata Fáy András Lakótelepi Óvoda Pápa Város Önkormányzata Huszár lakótelepi Óvoda Pápa Város Önkormányzata Kéttornyúlaki Óvoda Pápa Város Önkormányzata Nátuskerti Óvoda Pápa Város Önkormányzata Tapolcafői Óvoda Pápa Város Önkormányzata Tókerti Óvoda Pápa Város Önkormányzata Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa Város Önkormányzata *+8 Szent Anna Római Katolikus Veszprémi Érsekség Óvoda ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Balla Róbert Téri Általános Iskola Veszprém Megyei és Előkészítő Szakiskola Önkormányzat Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Pápa Város Önkormányzata Iskola Munkácsy Mihály Általános Iskola Pápa Város Önkormányzata Tarczy Lajos Általános Iskola Pápa Város Önkormányzata Weöres Sándor Általános Iskola Pápa Város Önkormányzata Szent István Római Katolikus Veszprémi Érsekség Általános Iskola Gyurátz Ferenc Evangélikus Pápai Evangélikus Általános Iskola Egyházközség KÖZÉPISKOLÁK Acsády Ignác Szakképző Iskola és Veszprém Megyei Kollégium Önkormányzat Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Pápa Város Önkormányzata és Kollégium Petőfi Sándor Gimnázium és Veszprém Megyei Szakközépiskola Önkormányzat Türr István Gimnázium és Veszprém Megyei Kollégium Önkormányzat Pápai Református Kollégium Dunántúli Református Gimnáziuma Egyházkerület *+8 fő sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó csoport oktatott szak szociálpedagógia pedagógia teológia FELSŐFOKÚ OKTATÁS intézmény Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Pannon Egyetem Bölcsészettudomány Kar Református Teológiai Akadémia

11 8 II. 4. Egészségügyi ellátórendszer Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő ágyszámának alakulása Eredeti ágyszám megoszlása Pályázott struktúra október Miniszteri döntés Belső átcsoportosítás Belgyógyászati Mátrix O Belgyógyászat: Gyermekgyógyászat: Sebészeti Mátrix Osztály Sebészet: Szülészet-nőgyógyászat: Orr-fül-gégészet: Szemészet: Urológia: Intenzív Osztály: Sürgősségi Osztály: Aktív ágyak száma: Ápolási Osztály Rehabilitációs Oszt Krónikus Osztály Krónikus ágyak száma: ÖSSZES ÁGYSZÁM Elbocsátott fekvőbetegek száma

12 9 Egészségügyi Alapellátási Intézet Felnőtt háziorvosi körzetek száma: 12 Házi gyermekorvosi körzetek száma: 6 Fogorvosi körzetek száma: 6 Területi védőnői körzetek száma: 10 Iskola védőnői körzetek száma: 7 Iskolaorvosi körzetek száma: 8 Gyógyszertárak Erzsébet Gyógyszertár Pápa, Hunyadi u. 20. Gránátalma Patika Pápa, Jókai u. 7. Karlovitz Gyógyszertár és Fitotéka Pápa, Fő u Kőris Gyógyszertár (Interspar) Pápa, Celli út. 25. Oroszlán Gyógyszertár Pápa, Vajda Péter lakótelep 6. Őrangyal Gyógyszertár Pápa, Szentilonay J. u. 6. Patróna Gyógyszertár Pápa, Veszprémi út 52. Szent Anna Patika Pápa, Séllyei I. u. 9. Szent Benedek Gyógyszertár Pápa, Aradi u. 31. Korona Gyógyszertár Pápa, Jókai u Hella Patika Pápa, Kossuth u. 34. A város közigazgatási területén Városi Rendőrkapitányság Pápa, Pápa Városi Bíróság, Pápa Városi Ügyészség, Pápai Körzeti Földhivatal, Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltsége, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pápai Kistérségi Intézete, Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálati és Igényelbírálási Osztály is működik.

13 10 II.5. Foglalkoztatottsági helyzet, jövedelmi viszonyok május 1-től a jövedelempótló támogatás, mint ellátási forma megszűnt. A továbbra is munka nélkül élők bekerültek az aktív korú nem foglalkoztatottak nyilvántartásába. Az önkormányzat az intézményein keresztül biztosította számukra a legalább 30 nap foglalkoztatást, majd pedig rendszeres szociális segélyt folyósított részükre július 1. napjától azoknak az aktív korú nem foglalkoztatott személyeknek, akiknek sikerült a munkaerőpiacon munkát találni és kereső tevékenységet folytatnak a közhasznú, közcélú munkavégzés kivételével a korábban megállapított rendszeres segély összege 3 hónapig 50 %-ban, további 3 hónapig pedig 25 %-ban kerül továbbfolyósításra, ezzel is ösztönözve őket az elhelyezkedésre január 1-től a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott, vagy támogatott álláskereső, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy volt jogosult január 1-től az Szt. 33. (1) bekezdése alapján a jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat. Az Szt. 37. (1) bekezdése szerint a jogosult személyt arra az időtartamra, amikor közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy

14 11 távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg, melynek havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (jelenleg: ,-Ft). Az Szt. 37/B. (1) bekezdésének figyelembe vételével az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy az 55. életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult. A támogatásra egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult november 15. napjától aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Ettől eltérően egy családban két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a rendelkezésre állási támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. Az Út a munkához program a közfoglalkoztatás tervezéséhez elengedhetetlen az állami foglalkoztatási szerv és az önkormányzat együttműködése. Az Szt. 37/A. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 41/2009. (IV.1.) számú határozatával fogadta el a évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet, melyben 103 fő foglalkoztatásáról döntött. II.5.1. Aktív korúak adatai Nemek szerinti megoszlás Életkor szerinti megoszlás Év Fő nő férfi év felett

15 12 II.5.2. Rendszeres szociális segélyben részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban résztvevők Nemek szerinti megoszlás Életkor szerinti megoszlás Év Fő nő férfi év felett II A regisztrált munkanélküliek megoszlása Pápa városban, ellátási formák szerint Regisztrált munkanélküliek ellátási formák szerint fő Nyilvántartott munkanélküli Tartós napot meghaladóan munkanélküliek álláskeresési járadék álláskeresési segély január február március április május június július augusztus szeptember október Pápa város és térségének főbb munka-erőpiaci adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

16 13 III. Szociális intézményekkel való ellátottság november 30-i állapot szerint Idősek Otthona 157 férőhely ebből: Hagyományos részleg - átlagos ápolást-gondozást nyújtó (Barát u. 3.) : 49 fő - átlagos ápolást-gondozást nyújtó (Barát u. 4-6.): 21 fő - fokozott ápolást-gondozást nyújtó (Barát u.4-6.): 14 fő Emeltszintű részleg (Vörösmarty u. 12): 42 fő (Teveli út 3.): 31 fő Időskorúak Gondozóháza 25 férőhely (Árok u. 7.) Idősek Klubja 50 férőhely (Árok u. 7.) Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 20 férőhely (Arany J. u. 4.) időszakos: 6 férőhely (Kisfaludy u. 16.) Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 férőhely (Kisfaludy u. 16.) Családok Átmeneti Otthona 12 férőhely (Kisfaludy u. 16.) Szociális alapszolgáltatások: étkezés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás családsegítés közösségi ellátások A feladat ellátási mutatók, kihasználtság Engedélyezett férőhelyek Kihasználtság Intézmény év év év év Idősek Otthona 157 fő 157 fő 99,94 % 99,6 % Időskorúak Gondozóháza 25 fő 25 fő 99,08 % 100 % Hajléktalan Személyek Átmeneti 20 fő 20 fő 101,9 % 100 % Szállása Idősek Klubja 45 fő 50 fő 120,64 % 115 % Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 fő 20 fő 104,2 % 86,2 % Engedélyezett férőhelyek Kihasználtság Alapszolgáltatások év év év év Családok Átmeneti Otthona 12 fő 12 fő 94,89 % 94,9 % Étkeztetés tervezett létszám 260 fő/adag 203 fő/adag 81 % 114 % Házi segítségnyújtás tervezett létszám 63 fő/nap 70 fő/nap 100 % 90 % Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 117 fő 127 fő 95 % 96 % Támogató szolgáltatás óra 115 fő óra 158 fő 104 % 126 %

17 14 IV. Egyházak, alapítványok, civil szervezetek A történelmi egyházak mindegyike, továbbá több kisegyház is jelen van a város területén és aktívan részt vesznek a szociálpolitika alakításában. A Kánaán-Ház Közhasznú Alapítvány kora tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy az angol Canaan Christian Centre alapítványával közösen összefogva létrehozzon Pápán egy otthont a bántalmazott, otthonról elzavart leányanyák, anyák és gyermekeik részére. Ehhez a szolgálathoz a várostól használatba kaptak egy rossz állapotban lévő épületet a Csatorna utcában, melynek vállalták a felújítását, valamint az épületben segítő tevékenység beindítását. A cél érdekében 2005 év végén egy együttműködési megállapodást kötöttek a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal, akik mind anyagi téren, mind pedig szakértelmükkel segítették a Kánaán-ház megvalósulását. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009 februárjában az alapítvány egyetértésével az önkormányzat és a Kánaán-Ház Közhasznú Alapítvány között létrejött megállapodást megszüntette, ezzel egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert, hogy a korábban kötött megállapodásban foglalt célok és feltételek megtartása mellett hasonló tartalommal új megállapodást kössön a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány évben 147 cipős dobozban összegyűjtött ajándékát, évben felajánlott adományát (300 db gombakonzerv, 200 kg burgonya, 26 karton bébiétel, bébiital, valamint tápszer és pelenka, ruha, cipő, gyermekjáték) juttatták el a családgondozók a rászoruló családoknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat eseti támogatást nyújtott a krízishelyzetben lévő családoknak élelmiszer és bútor formájában, 2009-ben tavaszi játszóház keretében ajándékcsomaggal támogatta a rászoruló gyermekeket, valamint nyári napközis táborban térítésmentes gyermekfelügyeletet biztosított számukra. Magyar Vöröskereszt is támogatta adományaival a város rászorult lakosait. A Református Nőszövetség Gyülekezete vezetői rendszeres lelki támogatást nyújtanak, áhítattal és szeretetvendégséggel várják a városban élő hajléktalanokat.

18 15 Az Ordo Militaris Teutonicus (Teuton lovagok) képviselői többször szállítottak adományt a város részére az elmúlt két évben (7.780 karton bébiétel, bébiital, tápszer, garnitúra textília, cipő, ruházat és kb. 500 garnitúra munkásruha). A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal partnereként a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felajánlásából és évi EU-s élelmiszersegély-program keretében lisztet, tésztát, cukrot és háztartási kekszet osztottak ki a családgondozók a létminimum közelében élők, munkanélküliek, hajléktalanok, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetű családok részére. élelmiszer segély 2008.XI VI XI Összesen átvett csomagok száma családok száma családtagok száma Egyesített Szociális Intézmény Schwetzingen testvérvárosból egészségügyi segédeszközöket, babakocsit, cipőt, játékot, ruhaneműt, Kampen testvérvárostól lift megépítéséhez 9.000, betegágyak beszerzésére támogatást, valamint 24 karton (ágytakaró, pléd, hálózsák, ágynemű) adományt kapott. Az intézmény működési feltételeinek javítása céljából Az időskorúak szociális ellátásáért Alapítvány az alábbi támogatásokat nyújtotta. Év Támogatott cél Támogatás összege 1 db bioptron lámpa megvásárlása ,-Ft ellátottak részére karácsonyi csomag vásárlása ,-Ft képzés, továbbképzés, konferencia, szakmai nap támogatása ,-Ft házi gondozók részére 3 db elektromos kerékpár beszerzése ,-Ft képzés, továbbképzés, konferencia, szakmai nap támogatása ,-Ft szakmai és kulturális program, Holland partnervárossal történő tapasztalatcsere költségeinek támogatása ,-Ft ellátottak részére karácsonyi csomag vásárlása ,-Ft szakmai és kulturális program, Holland partnervárossal történő tapasztalatcsere költségeinek támogatása ,-Ft szakmai nap támogatása ,-Ft ellátottak részére karácsonyi csomag vásárlása ,-Ft

19 16 V. A város szociálpolitikájának főbb jellemzői: Az Szt. a jelentkező igényeknek és követelményeknek úgy kívánt eleget tenni, hogy elsősorban a rászorultsági alapon nyújtható, célzott támogatások rendszerét építette ki, emellett bővítette az önkormányzatok lehetőségeit a települési szociálpolitika megvalósításában. A támogatásokon keresztül a családokra koncentrál, de kimondta az egyén, a családok és a helyi közösségek felelősségét is. Szélesítette elsősorban a személyes gondoskodás körében a nem állami szerződéseknek (egyházak, vállalkozók, stb.) a szociális ellátó rendszerhez való bekapcsolódásának lehetőségeit. A normatív támogatás mellett tág teret kaptak az önkormányzatok is, hisz a meghatározott ellátási szinteket saját erőforrásaik terhére kiegészíthették, illetve rendeletükben további ellátások, szolgáltatások bevezetéséről dönthettek. A helyi önkormányzat figyelemmel van a lakosság teherbíró képességére és ennek függvényében rendeletében meghatározta a rászorultságtól függő ellátásokat. A rászoruló családok részére gyermekétkeztetési kedvezményt, tankönyv támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, átmeneti segélyt, méltányosból ápolási díjat, illetve közgyógyellátási igazolványt, önkormányzati lakásfenntartási támogatást, önkormányzati kiegészítő lakásfenntartási támogatást, a temetési kölcsönt és temetési segélyt biztosít. V.1. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete Az Szt. meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a szociális ellátásokat. Felhatalmazást adott a települési önkormányzatok részére, hogy a törvényben szabályozott ellátásokat kiegészítheti, illetve saját költségvetése terhére egyéb ellátásokat is megállapíthat. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a 9/2008. (VI.5.) számú a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, valamint a 12/2008. (IX. 25. ) számú a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendeleteit, melyeket a törvényi változások és a lehetőségek függvényében rendszeresen felülvizsgál és szükség esetén módosít. Gondoskodik az intézményhálózat kiépítéséről, illetve a meglévő korszerűsítéséről és működtetéséről.

20 17 A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások esetében az alapellátási feladatok színvonalas ellátása mellett biztosítja a szakosított ellátásokat is. Ellátja a kötelezően ellátandó feladatokon túl az idősek otthonának működtetését. Intézményhálózat egymásra épülő, a fokozatosság elvét szem előtt tartva átjárható és szervezett. Pápa városban a szociális alap- és szakosított ellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat az Egyesített Szociális Intézmény integrált formában látja el. Feladatának tekinti a működési területén élő egyének, családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárását és a megoldás elősegítését. A családok összetartó erejének megőrzésére és támogatására preventív intézkedéseket dolgoz ki. Elősegíti a családban az átmenetileg sérült, vagy hiányzó funkciók helyreállítását. Nyitott intézményként működik, a segítségre szoruló személy, vagy család közvetlenül igénybe veheti. Az Egyesített Szociális Intézményben ellátásban részesülőkről készült létszámkimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza. A szociális szolgáltatások és intézmények helyzetéről, valamint a gyermek és ifjúságvédelem terén végzett feladatokról az Egyesített Szociális Intézmény a november 26-i Képviselőtestületi ülésen számolt be. A szolgáltatások és intézmények működési engedélyét a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala adja ki. Az önkormányzat által működtetett szolgáltatások és fenntartott intézmények határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek. V.2. Ellátási formák V.2.1. Természetbeni és pénzbeli ellátások Az önkormányzat szociális ellátó rendszerét úgy alakította ki, hogy mindenki számára rászorultságának megfelelő ellátást tudjon biztosítani. Kiépítette a pénzbeli és természetbeni ellátások széles skáláját. Rendszeres ellátások: - közgyógyellátási igazolvány - időskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - ápolási díj - gyermekétkeztetési kedvezmény - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság - aktív korúak ellátása: rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011. B E V E Z E T Ő A szolgáltatástervezési koncepció készítésének kötelezettségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója DEBRECEN 2013 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet (Debrecen) 4 II. Jogszabályi háttér 5 III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Készítette: Nagyné Angyal Ágnes - kistérségi ügyintéző Statisztikákat, diagramokat készítette: Lőrik Andrea kistérségi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Demográfiai helyzet Miskolcon... 5 3. Jogszabályi háttér... 8 4. Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ t e r v e z e t 2004. december 15. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés...2 II. A szolgáltatástervezési koncepció főbb

Részletesebben

A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011 2 Bevezető A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény /továbbiakban: Szt./ 92. (3)-(5)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben