ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, FEBRUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2011. FEBRUÁR"

Átírás

1 ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, FEBRUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 5 Hitélet... 6 Múltidéz õ... 7 Sulivilág Gyermeksarok Ép testben Tarkabarka Magazin... 24

2 2 / ÖNKORMÁNYZAT IV. évfolyam, 2. szám, február Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel, Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó, semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása, Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa, Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte. Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek. A Barázda szerkesztõ csapata ezúton kíván minden kedves nõi olvasójának, Márai Sándor szavait idézve BOLDOG, VÍG NÕNAPOT! Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Felel õs kiadó: Egyed József polgármester Szerkeszt õség címe: Gyergyóújfalu 212. szám Tel.: , , Nyomdai el õkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. ROVATSZERKESZT ÕK: Önkormányzat Egyed József Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária Köszönet a nőknek. Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, amikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet. Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Múltidéz õ Elekes Dániel László, ifj. Sólyom István Sulivilág Gáll Katalin, Fodor Annamária Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Ép testben Horváth Nina, Czirják Kinga Tarkabarka Magazin Gál Katalin

3 IV. évfolyam, 2. szám, február ÖNKORMÁNYZAT / 3 Beruházások és pályázatok A Gyergyóújfalvi Község Polgármesteri Hivatala a tavalyi év folyamán több beruházást is megvalósított és el készített. Ezeket egyrészt a helyi és megyei költség által biztosított pénzforrások igénybevételével finanszírozta, valamint néhányra célirányos támogatást pályázott meg és nyert el uniós pénzalapokból. Marthy Attila Ezek közül néhány már a tavalyi évben teljes egészében megvalósult. A Harangvirág óvoda és napközi otthon Mikulás napján beköltözött a felújított és kibővített épületbe, az építkezési munkálatok költsége a helyi költségvetésből, a helyi forgótőkealapból, valamint a Megyei Tanács által biztosított pénzalapból került finanszírozásra. Szintén a tavalyi évben került átadásra a Gyergyókilyénfalvi Közösségi Ház, építkezési munkálatainak költségeit szintén a helyi és a Megyei Tanács költségvetéséből és a helyi forgótőkealapból állták. Felújításra került a libáni iskola épülete is. A tavaly kezdődtek el a tűzoltó és mentőállomás építkezési munkálatai is, az épület szintén a Megyei Tanács pénzügyi segítségével, helyi erőforrások felhasználásával épül. Mind a Helyi Tanács, mind a közösség szempontjából nagyon fontos megvalósítás, hogy idén januárban sikerült megvásárolni a CEC Bank tulajdonában lévő épületrészt, ezzel a Polgármesteri Hivatal épülete teljes egészében a község tulajdonába kerül. Továbbá a Polgármesteri Hivatal sikeresen pályázott a következő beruházások finanszírozására, ezeknek a kivitelezésre való előkészítése folyamatban van: A Tekerőpataki Turisztikai Információs Iroda elkészítésére sikerült pénzalapot szerezni az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 313-as Turisztikai Tevékenységek Ösztönzése Program (FEADR) keretén belül. Ezzel egy épületben, a volt jegyzői lakban fog helyet kapni a Polgármesteri Hivatal egy kihelyezett irodája is, ennek az elkészítésével járó többletköltségeket helyi forrásokból fedezzük. A teljes dokumentáció már elő van készítve a közbeszerzési eljárás kiírására. Szintén kedvező elbírálást kapott az a pályázat is, amelyet ugyanennek a programnak a keretében a 125a és 125b intézkedés kiírására alapján nyújtottunk be egyes mezei és erdei utak felújítására. Ezeknek a tervdokumentációja készen van, az engedélyeztetési eljárás jelenleg is zajlik. Véget ért az Általános Mezõgazdasági Összeírás (Recensãmântul General Agricol RGA) Uniós szabványok szerint Romániában tízévente kerül sor az Általános Mezõgazdasági Összeírásra, amely legutóbb december 2-tól január 31-ig tartott. Sajgó Annamária Gyergyóújfaluban az akció szakirányítója Máthé Katalin jogtanácsos volt. A 15 összeíró biztos munkáját két összeíró főbiztos, Kovács Éva Újfalu Község jegyzője és Szász Annamária agrármérnök koordinálták. Községszinten 180 gazdaság jutott egy összeíró biztosnak. Az összeírás a mezőgazdasági tevékenységet folytató cégeket és vállalkozásokat is érintette, községszinten mintegy harmincat. December hónapban a terepmunka egybeesett az Ünnepekkel, és ahhoz, hogy tartani lehessen az összeírás ütemét, kénytelenek voltak megzavarni a családok nyugalmát. Mindenki saját bevallása szerint tölthette ki a nyomtatványt, amely személyes adatokat is tartalmazott. Az adatokat bizalmasan kezelik, semmilyen más célra nem használhatók. Az adatok a Megyei Technikai Iroda által kerülnek feldolgozásra, ezt követően nem családonként, hanem községszinten teszik publikussá. A terepmunka január 31-ével fejeződött be. Az összesítések február 7-én kerültek leadásra a Megyei Statisztikai Hivatal Technikai Irodáján. A Polgármesteri Hivatal ez úton szeretné megköszönni a lakosság szíves közreműködését és türelmét, valamint a község tudomására hozza, hogy ősszel újabb nagyszabású akció veszi kezdetét, a 2011-es népszámlálás.

4 4 / ÖNKORMÁNYZAT IV. évfolyam, 2. szám, február Mezõgazdasági iroda Jelen pillanatban három közalkalmazott és egy szerzõdé - ses alkalmazott végzi a mezõgazdasági irodában zajló tevékenységeket, ebbõl két mérnök, egy referens és egy jogtanácsos. Az iroda Mihálydeák Ervin alpolgármester alárendeltségébe tartozik. Sajgó Annamária Amérnökök, Tódor Levente Béla és Kósa Csaba feladatkörébe tartozik mind a terep, mind az irodai munka. Téli időszakban többnyire a földterületek tisztázásával foglalkoznak, mivel az időjárás sajátosságai miatt a beazonosításra váró határok nem látszanak. A terepmunkához tartoznak: a területek mérése, beazonosítása, birtokbehelyezési jegyzőkönyvek technikai részének elkészítése. Az irodai munkához tartoznak: ügyfelek problémás ügyeinek tisztázása, főként, ami a felmért területeket illeti, statisztikák készítése és küldése a Megyei Statisztikai Hivatal részére. Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján történik, egy munkanapon 3 időpontban, órától állnak a kliensek rendelkezésére. Lázár Mária referens feladatkörébe a különböző igazolások kibocsátása, a személyazonossági kicseréléséhez, fabélyegzéshez, családi pótlékhoz a család összetételről stb., valamint az őstermelői engedélyek előállítása és az ehhez tartozó típusnyomtatványok kitöltése, valamint a gazdasági nyilvántartási jegyzék (regiszter) kitöltése tartozik, amelyet minden évben fel kell újítani. A regiszter a nevet, családösszetételt, személyi számot, tulajdonban lévő, illetve használandó területeket tartalmazza. Az egyéni gazdaságok külön oldalon, házszám szerint vannak vezetve től már számítógépes nyilvántartás is létezik. A Mezőgazdasági Iroda jogtanácsosa Máthé Katalin, aki a fentiekben bemutatott tevékenységek koordinálásáért felel. Feladata a földterületekkel kapcsolatos peres ügyek és jogviták rendezése, alapfokon a Gyergyószentmiklósi Bíróságon, valamint a fellebbezésre kerülő ügyek a Csíkszeredai Törvényszéken. Felülvizsgálja a birtoklevelek előállításához szükséges bizonyító aktákat és előterjeszti a teljes dokumentációt a Megyei Földosztó Bizottsághoz. A Polgármesteri Hivatal képviseletében a Földosztó Bizottság gyűlésein is részt vesz Csíkszeredában, örökösödési problémákban, adás-vételeknél és földes ügyekben szak- és jogi tanácsokkal látja el az újfalvi lakosokat. Önkormányzati hírek február 4-én leadásra került a 2010-es pénzügyi év zárszámadása a Megyei Pénzügy részére február 14-i tanácsülésen a Helyi Tanács képviselőtestülete egyöntetű többséggel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a évi helyi költségvetést, amely február 21-én leadásra és elfogadásra került a Megyei Pénzügyön. A cégek adóbevallásának határideje lejárt, ez úton is felhívjuk azok figyelmét, akik nem tettek eleget ezen kötelességüknek, hogy mielőbb pótolják mulasztásukat. A lakosság és a község területén működő gazdasági egységek által a 2010-es évben felhalmozott adóhátrálék összege jelentős mértékben nőtt. Ez úton felszólítjuk az érintetteket, hogy adósságaikat mielőbb rendezzék. Február folyamán 95%-ban kifizetődött az állami költségvetésből elkülönített fűtéspótlék november és december hónapra, a januári, februári és márciusi támogatások kifizetésére az elkövetkezendőkben kerül sor. A 277/2010-es törvény értelmében, megváltozott a családi pótlék és pótgyermeksegély folyósítása és annak kritériumai. A kéréseket március 7-től lehet leadni, a szükséges iratokat és kritériumokat az Önkormányzat honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján találják meg. A 276/2010-es törvény értelmében a szociális segélyben részesülők újra be kell nyújtsák kéréseiket. A megítélt segély folyósítását ezt követően a Polgármesteri Hivatal helyett a Hargita Megyei Szociális Kifizetési Ügynökség végzi postai, illetve banki úton. A 202/2010-es törvény értelmében a helyi Anyakönyvezetői Hivatalban is benyújthatók a házasság felbontásához szükséges kérelmek. A kérelmek csak abban az esetben nyújthatók be, amennyiben a házastársak Újfaluban kötöttek házasságot, ide szól utolsó lakcímük, és házasságukból nem származik kiskorú vagy örökbefogadott gyerek. Az eljárás minimum 45 napot vesz igénybe.

5 IV. évfolyam, 2. szám, február CIVIL FÓRUM / 5 Február, Böjtelõ hava, Télutó Február (régiesen Februárius, õsi magyar nevén Jég bon - tó hava) az év második hónapja a Gergely-naptárban, szabályos években 28 napos, szökõévekben pedig 29 napos. A népi kalendáriumban böjtelõ hava néven szerepel. Forrás: Wikipédia Lejegyezte: Czirják Kinga Ajanuár és a február volt az utolsó két hónap, amit hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott hónapot. Február a nevét Februusról, a megtisztulás római istenéről kapta, illetve a hozzá kapcsolódó Februa ünnepről, amely február 15-én zajlott. Hagyományosan februárra esik a farsang időszakán belül a legtöbb bál, mulatság, lakoma. A barnamedve, gyertyaszentelő kedvelt időjósa. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat. A gyertyaszentelő ünnepéhez hagyományosan különféle tavaszjóslatok kapcsolódnak. Az európai hagyomány szerint, ha a barna medve- egyes helyeken a borzgyertyaszentelő napján, február 2-án kijön az odvából, és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik, és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Az észak-olasz népi szólásokban e napon a medve mellett a farkas is időjósként jelent meg. Észak- Amerikában pedig az újkori bevándorlók az ott élő erdei mormotát tették a február 2-ai népi hiedelem tárgyává. Ezeket a hiedelmeket a meteorológusok nem igazolják. Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Balázs napja az iskolások ünnepe (Valentin-nap), a szerelmesek védőszentjének ünnepe. Az angolszász országokban alakult ki az a hagyomány, hogy ezen a napon a szerelmesek, a jó barátok és mindazok, akik szeretik egymást kisebb ajándékokkal (képeslappal, virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást. Február 21-e az Anyanyelv nemzetközi napja. Általában februárra esik a karnevál, vagyis farsangi felvonulás. A leghíresebb a riói és a velencei karnevál, Magyarországon a busójárás, nálunk a farsangtemetés. Februári népszokások, hagyományok is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett balázsjárás, ami a magyarságon kívül a szlovákok és csehek körében is ismert volt. Február 4-e Rákellenes világnap. Február 6, Dorottya napja, azaz a népi hiedelem szerint Ha Dorotytya szorítja, Julianna tágítja. Vagyis ha Dorottya- napkor fagy, akkor Julianna napjára- február 16-ra- megenyhül az idő. És fordítva. Február 11-e a Betegek világnapja. Február 14-e Szent Bálint napja Február 24-e Mátyás napja. A Mátyás napi hideg idő jó termést, a szeles idő kevés tojást jelzett. Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri meg a tél uralmát. Február második vasárnapja pedig a Házasság napja. A magyar népi mondóka a február hónapot a következőképpen jellemzi: Gyertyaszentelő melege Sok hó s jégnek előjele, Gyertyaszentelő hidege Kora tavasznak előhírnöke. Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál, S ha nem talál, akkor bizony csinál. Ha derűs a Román napja, Ég áldását bőven adja.

6 6 / HITÉLET IV. évfolyam, 2. szám, február Az Emberfia talál-e hitet a földön? Borka Ernõ, plébános Ahumanizmus a kereszténységből született, a századok folyamán mégis egyre radikálisabban szembefordult vele, s főleg Marx és Nietzsche eszméiben eljutott annak teljes tagadásáig. Az Ember nevében bontottak zászlót Isten ellen, mintha az emberi kiteljesedésnek legfőbb akadálya Isten volna. Henri de Lubac teológus szemléletesen mutatja ki a modern ateizmus tragédiájáról" szóló könyvében (Isten útjain), hogy az ateista humanizmus hogyan torkollott szükségszerűen zsákutcába. Az emberi autonómia, szabadság és felelősség csak akkor lehet biztonságban, ha nem önmagának mércéje és őre, s ha nem véges és változó szempontok alapján határozzák meg értékét. A kereszténység a kinyilatkoztatás Istenének üzenetét hordozza. Ő azonban nem köti gúzsba az ember szabadságát, nem gáncsolja el az ember többre törekvését, nem féltékeny az ember boldogságára és hatalmára. Sőt: Isten nemcsak abszolút ősalapja a világnak, hanem szeretet (Szentháromság), aki az embert szeretetének közösségébe kívánja bevonni. Az ember éppen Isten partnereként válhat igazán személlyé, vele közösségben alkothat igazi közösséget embertársaival, neki felelősen juthat el valódi szabadságához. Századunkban Isten egyre jobban kiszorult a modern társadalmak életéből. A szekularizált ember úgy él és cselekszik, mintha Isten nem volna". Az ateizmusok egy része (kelet európai államokban) durvábban vagy mérsékeltebben siettette is ezt a folyamatot, másik részük megelégedéssel vagy legalábbis közömbösen szemlélte: az ember végre gátlásoktól, külső irányításoktól mentesen rendezheti be az életét, s élhet azután erkölcs nélküli Való Világ -ot. Ennek a sikernek azonban nem sokáig lehetett örülni. Az elmúlt évtizedekben egyre riasztóbb jelek utalnak arra, hogy nemcsak Isten szorul ki a modern életből, hanem az ember is. Az emancipálódott, abszolutizált emberközpontúság emberellenes, veszélyezteti a személy kiteljesedését, a társadalomban élő ember békéjét. A kinyilatkoztatás (Isten üzenete) az ember minden egyes ember utolérhetetlen, egyedi méltóságát, a többiekkel való alapvető egyenlőségét, végső és teljes boldogságra meghívottságát hirdeti. Ehhez feltételként a szabadság felelős vállalását szabja, s a szeretet főparancsát, mint az együtt élés és a boldogság elsődleges feltételét. Világmértékű értékválság van kibontakozóban, amely a legsúlyosabb gazdasági-politikai válságnál is jobban veszélyezteti magát az embert. Az Egyház, krisztusi küldetését teljesítve jelentkezik: felkínálja az Evangélium értékeit, s megmutatja, hogyan lehet szabadon, méltósággal és felelősséggel emberül élni. Meghallják-e szavát, érteni akarjáke üzenetét, elfogadják-e segítségét? Az Emberfia talál-e hitet a földön?

7 IV. évfolyam, 2. szám, február MÚLTIDÉZÕ / 7 Románia és az uniós világ 2. Az elõzõ számban megí - gértük, hogy pillantást vetünk arra, hogy milyen mértékben, ha egyáltalán, változott meg az egyszerû ember élete amióta az Európai Unió tagja lettünk. Itt is viszont figyelembe kell venni a különbséget a gyakorlat és az elmélet között. Elekes Dániel László Nem sokan tudják azt, hogy 2007 január 1-től Románia polgárai ugyanazzal a jogokkal rendelkeznek mint minden uniós tagállam polgárai, vagyis teljes közlekedés szabadság az egész EU területen, rezidencia (letelepedési) jog bármilyen tagállam területén, szavazási és jelöltetési jog bármilyen tagállam helyi választásain, ha annak az államnak a területén telepedett le, kérvények benyújtására bármilyen intézményekhez, amelyek külön ezt a célt szolgálják, az EU intézmények védelme a helyi hatóságok, az erőszak vagy a hátrányos megkülönböztetéssel szemben, vagy az EU országok küldöttségének védelme olyan országokban, ahol Románia nem rendelkezik saját küldöttséggel. Persze új pozíciókat is hoztak létre, amire a román politikusok pályázhatnak, de ezek az egyszerű embert nem érintik: egy európai megbízott, 35 európai Parlament tag, egy törvényszéki bíró, 15 gazdasági és társadalmi bizottság tag, 15 regionális bizottsági tag stb. Mi több, a Román Nemzeti Bank kormányzója tagja az európai központosított bank rendszerének, és részt vesz teljes jogú tagként az Európai Központosított Bank Általános Tanács ülésein. Másszóval, minden román állampolgár automatikusan európai állampolgársággal rendelkezik, vagyis bármelyik tagállam területén kereshet magának munkahelyet vagy lakást. Akármerre forgatjuk, csak ez a tény önmagában egy óriási előny. Többek között, mivel Románia már tagállam, nyugodtan vette tudomásul, hogy lakossága egy része a magyar állampolgárságot is felveszi, tudván hogy ez a tény úgymond se nem oszt se nem szorozz a jogait és kötelességeit nézve, holott tíz évvel ezelőtt egy ilyen lépés óriási felháborodást keltett volna főleg a politikai körökben. De ahogyan már említettük, az elmélet és a gyakorlat között van némi különbség (lásd a Franciaországban élő román cigányok, azaz romák, helyzetét). Az euró bevezetése egy másik óriási előnyt jelentene, mivel az árucikkek és termékek árát már nem befolyásolna a pénzváltás, a bankok és a pénzváltó cégek opportunista politikája. Folytatás a 8. oldalon

8 8 / MÚLTIDÉZÕ IV. évfolyam, 2. szám, február Folytatás a 7. oldalról Az előnyöket csak fokozatosan éreznénk meg viszont, mert az első lépés az árak egyesítését jelentené az EU többi országához képest, más szóval drágulások, amíg elérik a többi európai országok szintjét. Meg kell érteni azonban, hogy az ilyen fajta változások közép és hosszú távra szólnak, vagyis türelemmel kell legyünk, amíg megjelennek a jólét jelei, mert bizony a rövid távú hatások akár katasztrofálisak is lehetnek. Integráció azt jelenti, hogy fokozatosan beolvadunk az európai politikai, gazdasági és társadalmi struktúrákban, ami éveket jelent. Románia számára az integráció 1993-ban kezdődött meg, és még mindig nem ért véget, majdnem négy évre rá, hogy az Európai Unió tagállama lett. Annak ellenére, hogy óriási elvárásokkal vágtunk neki az Európai Uniós tagságnak, és annak ellenére, hogy nagyon jól képviselve vagyunk az EU intézményekben (a miniszterek tanácsában, a gazdasági és társadalmi bizottságban, az európai parlamentben), mégis figyelemre méltó társadalmi előrelépéseket nem értünk el. A legnagyobb problémákat az okozza az egyszerű ember számára, hogy valójában az európai országok nem engedik meg a romániai lakosoknak hogy munkát vállaljanak külföldön, ezzel korlátozva az amúgy is szűk munkalehetőségeket. Ugyanúgy, mint a bolgárok, egy óriási hátrányos megkülönböztetéssel állunk szemben, amit az Európai Tanács aktívan próbál megoldani. Így kerültünk oda, hogy annak ellenére, hogy európai polgárok vagyunk, mégis másodrangú polgárok vagyunk csak. Bizonyos nyugateurópai országok fenntartása, másrészt, nem teljesen alaptalan, hisz ők is csak a saját munkaerőt próbálják óvni. Képzeljük el, mit jelent társadalmukra nézve, ha hirtelen országukat elözönli kelet európai olcsó munkaerő, miközben a saját polgárai nem találnak munkahelyet: munkanélküliség, társadalmi feszültségek, alacsony életszínvonal, elégedetlenség. Ismerős ugye? Hogyan reagálnánk mi, ha afrikaiak és kínaiak özönlenék el országunkat és elfoglalnák munkahelyünket, mert olcsóbban dolgoznak... Első látásra nem tűnik fel, de a külföldön dolgozók óriási jövedelmet hoznak országunk számára. Például, hivatalos források szerint, a külföldön dolgozók hazaküldtek 2008-ban körülbelül 7 milliárd eurót, többet, mint amennyit a hatóságok képesek voltak felhasználni európai alapokból, azaz 4,5 milliárd euró. Nem beszélve arról, hogy a nemrégiben felbukkant franciaországi román cigányok problémája nem éppen hátrányosan oldódott meg Románia számára. A hazaküldött romák pénzt hoztak magukkal, amit itthon költöttek el, majd szépen... visszamentek. Egy problémamentes, gyors, pénzforrás országunk számára. Rövid távon! Hosszú távon, viszont... Ne felejtsük soha el, hogy a legnagyobb gondok nem kapcsolhatók össze az Európai Unióval vagy az integrációval. Mert végső sorban, sem a hatóságok, sem az egyszerű polgárok nincsenek kellőképpen felkészülve egy igazi versenyen alapuló szabad gazdasági piacra. És nem azért, mert nem lennék képesek rá, hanem a tájékozatlanság és a rossz indulat miatt, amivel nagyon hamar meggátolják azokat, akik esetleg sikeresek lehetnek. Másrészt, még mindig nem rendelkezünk a kellő tudással, még a hatóságok szintjén sem, amivel fel tudnánk használni az európai pénz alapokat. Mint majdnem minden európai ország esetében, Romániai gondjai is a lakosság öregedéséből adódnak. Már köztudott dolog, hogy Románia lakosságának száma folyamatosan csökken: a híres 23 milliótól, amit 1989-ben számoltak, elérte 2002-ben a 21,8 milliót, majd 2008-ban a 21,5 milliót, és ez a tendencia egyáltalán nem tűnik megállni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a nyugdíjasok száma lassan de biztosan elkerülte a munkavállalók számát, ami óriási nyomást gyakorol az úgynevezett nyugdíj alapra. Magyarán mondva, lassan nem lesz amiből kifizetni a nyugdíjakat. Ezt a problémát az európai hatóságok a nyugdíjazási korhatár megemelésével próbálják orvosolni. Valójában, az az elnevezés, hogy nyugdíj alap az nem helyes, mert egy piramis felépítésű szerkezettel állunk szemben. Így például, amit a mostani tisztelt nyugdíjasok fizettek egy életen át, azt nem félre tették hogy majd öreg korban visszakapják nyugdíj formájában, hanem arra használták, hogy az akkori nyugdíjasokat fizessék ki. Ez a rendszer csak addig működhet, amíg több a dolgozó, mint a nyugdíjas. De amint tudjuk, manapság már majdnem kétszer annyi nyugdíjas, van mint munkavállaló és ide beszámították az esetleges feketén dolgozókat is, ami azt jelenti hogy hamarosan összeomlás fenyegeti ezt a nyugdíjazási rendszert. Többek között ezért is vezették be a magánnyugdíj alapot és ez már igazi nyugdíj alapot jelent, mert legalábbis elméletben csak az fogja felhasználni a nyugdíj összeget, aki fizette, ha csak az állam nem fogja elkobozni ezt az alapot, mint Magyarországon, mivel rövid távon megoldottak egy pár gondot, de hosszú távon... de egy gyökeres reformálás hiányában egy teljes összeomlással nézünk szembe. Hogy hogyan tudunk boldogulni az uniós világban? Anélkül hogy mindentudónak tekintenénk magunkat, mégis e cikk szerzője meggyőződése, hogy muszáj lesz kihasználnunk országunk adottságait, és ne másoljuk fejetlenül más országok megoldásait. Óriási mezőgazdasági lehetőségekkel rendelkezünk, amit még mindig nem tudunk hatékonyan felhasználni. Mivel jobb a török pityóka, mint a miénk? Miért drágábbak a hazai termékek, mint az importált cikkek, holott a hazai termelők folyamatosan panaszkodnak, hogy potom pénzt fizetnek munkájukért? Mindenki maga döntse el. Viszont még mindig úgy érezzük hogy az Európai Unióban való integráció hosszú távon jót tesz nekünk, csak addig lesz elég döcögős az út.

9 IV. évfolyam, 2. szám, február MÚLTIDÉZÕ / 9 A Magyar Királyi Csendõrség története a kezdetektõl a felszámolásig ( ) A magyar királyi csendõrség katonai és fegyverzeti tekintetben, a tisztek és a csendõrök mindennemû személyi ügyeikben saját elöljáróik, és az évi III. t.-c. 8. paragrafusa elõírása szerint a m. kir. Honvédelmi miniszter alá, a közbizton sági szolgálat teljesítésére és gazdászati ügyekre nézve pedig a m. kir. Belügymi niszter alá voltak rendelve. ifj. Sólyom István Atiszti kinevezések, a szabályzatok, a fegyverzet és a felszerelés tekintetében a két minisztérium egyeztetett álláspontjára volt szükség. Sem a tisztek, sem a legénység politikai pártoknak tagja nem lehetett. A csendőrség legénységi egyénei a honvédség, hasonló rendfokozatú egyéneivel, tisztjei pedig a honvédség azonos állománycsoportba tartozó tisztjeivel voltak egyenlő rangúak. A rendfokozati elnevezések és jelvények azonosak voltak a honvédséggel. Büntetőbíráskodás tekintetében a tisztek és a legénység is a katonai büntető törvények hatálya alá tartoztak. A csendőrségi szabályzatok mellett a honvédségi szabályzatok hatálya is kiterjedt a csendőrségre. A m. kir. Csendőrség élén a m. kir. Csendőrség felügyelője állott. Feladatát és hatáskörét a Szervi Határozványok állapították meg. A felügyelő a Honvédség egységes tábornoki karába tartozott, rangja vezérőrnagy vagy altábornagy volt. Szervezeti felépítés A csendőrkerületek szárnyakra, a szárnyak szakaszokra, míg a szakaszok őrsökre tagozódtak. A tiszti parancsnokságokat (szárny- és szakaszparancsnokságokat) többnyire a nagyobb városokban, az őrsöket pedig a járási szolgabíróságok székhelyén, a szabad királyi városokban, vasúti és közlekedési csomópontokban, fontosabb határátkelőhelyeken helyezték el. Az előírások szerint az őrsök egymástól való távolsága nem haladhatta meg km.t. Egy csendőrjárőr mindig két főből állt, az egy napra kirótt terület 120 négyzetkilométer volt, ami a hatékony napi ellenőrzést lehetetlenné tette. Csendõrfelvétel és az õrs A felvételnél előnyt élveztek a katonaviselt jelentkezők. A testületbe való belépés elengedhetetlen feltétele volt a magyar állampolgárság, a feddhetetlen erkölcs, a év közötti életkor, nőtlenség, katonai alkalmasság, az írás, olvasás és számolás képessége, valamint még egy nyelv ismerete. Ez utóbbi elvet nem tudták minden esetben betartani, ugyanis a jelentkezők száma elmaradt az előzetes becslésektől. Erkölcsi és katonai alkalmasság tekintetében nem tettek kivételt, azonban az írni-olvasni tudás és nyelvismeret hiányosságait egyes esetben eltekintettek. Folytatás a 10. oldalon

10 10 / MÚLTIDÉZÕ IV. évfolyam, 2. szám, február Folytatás a 11. oldalról Az 5-7 fős őrsök a falu központjában álló, állam által bérelt házakban voltak elhelyezve. A házak 2-3 legénységi szobából és egy őrsirodából álltak, de elvárás volt a konyha, kamra és melléképület léte is. A ház mögötti 1-2 hold bérelt földön az őrs egész évre szükséges burgonya-, bab- és borsókészletét termesztették. Szárnyasokat és sertéseket is tartottak, csökkentve ezzel az ellátás költségeit. Minden őrs szakácsnőt, vagy más néven őrsfőzőnőt fogadott, aki a főzés mellett minden ház körüli női munkát elvégzett. Bérét az őrsön szolgáló csendőrök fizették, mint ahogy a hát fenntartási költségeit is. A járõrözés Az őrsök területét több őrjáratra osztották fel, bejárását havonta többször meg kellett ismételni. Az őrjáratok érintették a községeket, a tanyákat, erdőket, lakott és lakatlan helyeket, ahol. A járőröknek az egész terület egy részét kellett bejárniuk, amit az őrsparancsnok jelölt ki számukra. Az eligazítás, a felszerelések ellenőrzése és az utasítások kiadása szintén az őrsparancsnok feladata volt. A csendőrjárőrök az esetek nagytöbbségében nem a forgalmas utak mentén portyáztak, hanem az ösvényeket, mellékutakat járták, falvakban pedig különösen éjszaka álltak lesben. Egy korabeli statisztika szerint a csendőr egy évben 2860 km-t gyalogolt, mire őrmester lett km-t tett meg. A tiszthelyettesi rang elérésekor már km volt a lábában. A menetteljesítményt az időjárási körülményektől függetlenül kellett végrehajtani. Ajándékot, ingyenes ellátást nem fogadhattak el, vendéglőkbe csak nyomozás vagy ellenőrzés alkalmával mehettek be a szolgálatos járőrök. Az ottani étkezést, italozást szigorúan büntették. Portyázás közben, lakott településeken kívül a dohányzás megengedett volt, intézkedés közben, hivatalos helyiségben, magánlakásba való belépéskor viszont a legszigorúbban tiltották. A vidéken élők számára a csendőr volt az állam első számú képviselője. A testület tekintélyére, a tőle való félelemre mi sem volt jellemzőbb, mint az, hogy a járőrök megjelenése már önmagában is elég volt a lázongó tömeg szétoszlatására. A csendőrnek akkor is köteles volt ellátni feladatát, ha szolgálaton kívül észlelt törvényellenes cselekményt. Fegyverhasználat A csendőrségnél a fegyverhasználatot rendkívül szigorúan szabályozták. A csendőrség egyik legjellemzőbb tárgyi eszköze, a kakastollas kalap mellett a szuronyos puska volt. Fegyvert a fenyegetettség mértékének megfelelően lehetett használni, így sokkal gyakrabban került sor puskatus, kard használatára, mint célzott lövés leadására. Mivel a csendőrség nagy teljesítményű hadipuskával volt felszerelve, lövés csak akkor dördülhetett el, ha ártatlanok nem voltak a tűzvonalban. A jogtalan és az elmulasztott fegyverhasználatot szigorúan büntették. Éves átlagban dokumentált fegyverhasználatra került sor, ötödük végződött halálos sérüléssel. A bűnüldözés mellett az őrs feladatkörébe tartozott a politikailag gyanús személyek ellenőrzése is. Egy nap az õrsön A magas kerítéssel körülzárt őrsön szigorú napirend szerint éltek a csendőrök. Nyáron hat, télen hét órakor volt az ébresztő. Egy óra állt rendelkezésre, a tisztálkodásra, öltözködésre, a reggelizésre, a fegyvertisztításra és a szobák takarítására. Az őrsparancsnok szemléjét és eligazítá-

11 IV. évfolyam, 2. szám, február MÚLTIDÉZÕ / 11 sát követően indultak el órás portyáikra a csendőrök. Az őrsön maradt állomány számára ekkor vette kezdetét a félórás gyakorlati képzés (lövészet és kardvívás), majd a háromórás elméleti oktatás következett. 12 órakor került sor az ebédre, majd 15 óráig szabadidő állt a legénység rendelkezésére. A délutáni kétórás elméleti foglalkozáson önképzés zajlott. A vacsora télen 18, nyáron 19 órakor volt, a nap a 21, illetve a 22 órai takarodóval ért véget. Szombaton elmaradt a délutáni foglalkozás, vasárnap pedig eligazítás után a szolgálatmentesek felekezet szerinti istentiszteletre mentek, utána kimenő következett. A hálóhelyiségeknek szobaparancsoka volt, aki a rendért és tisztaságért felelt. A falakra szigorúan csak vallásos ábrázolások, vagy a kormányzót ill. más feljebbvalóról készült képeket lehetett kitenni, a családi képeknek a kisszekrényen volt helyük. Családi élet Az állomány magánéletének különös figyelmet szentelt a vezetés. A csendőröknek szolgálati évük első hat esztendejében elvileg még nőre sem volt szabad nézniük, ám sokan nem voltak képesek papi erényekre. Keményen büntették, ha egy csendőr lányokat rontott meg, asszonyokat hozott hírbe, ezért a legénység tagjai leggyakrabban a prostituáltak vendégei voltak. Ez a kapcsolat is tiltva volt ugyan, de kellő óvatosság és diszkréció esetén elnézőek voltak a felettes szervek. Ebből fakadóan rendkívül nagy volt a nemi betegség miatt leszereltek száma. Mind a legénységi állomány, mind a tisztikar számára, a nősülés rendkívül nehéz volt. A parancsnokság szemében a megnősült csendőr értékcsökkenésen ment keresztül, családi élete elvonta a szolgálattól, nehezebb volt az áthelyezése és sokkal többe került a kincstárnak. A nősülési engedélyek kiadását szigorúan korlátozták, a nősülni szándékozóknak kemény feltételeket kellett teljesíteniük. Kerületenként a legénységi állomány 20 százaléka lehetett nős, az őrs létszámának maximum fele nősülhetett. Az általános szabály szerint 28 éves életkor, illetve hat év szolgálati idő alatt nősülési kérvényt nem lehetett beadni. A gazdasági világválság idején a korhatárt 30 évre emelték. A beadott kérvényt először az őrsparancsnokságnak kellett jóváhagynia, majd a közbülső szinteket követően a Belügyminisztérium illetékes osztálya hozta meg a végső döntést. Aki engedély nélkül nősült, azt leszerelték. A menyasszony családjánál ugyanolyan részletes környezettanulmányt végeztek, mint a csendőrfelvétel esetében. Az esküvőt követően a csendőr kikerült a közgazdálkodásból, jelentős pénzösszeghez jutva ezzel. A nős csendőr ideje nagy részét továbbra is az őrsön volt köteles töltenie, csupán étkezni és aludni járt haza. A csendőrfeleségtől ugyanúgy elvárták a példamutató életvitelt, mint a csendőrtől. A csendőrcsaládokat a falu egésze szemmel tartotta, ezért az őrsparancsnok különösen nagy figyelmet szentelt a házas csendőrök mindennapi életvitelének. A következő részben a csendőrség Horthy-korszakbeli történetével ismerkedünk meg. Felhasznált irodalom: Csapó Csaba: A csendőri szolgálat, In. Rubicon, 2010/1 Kaiser Ferenc: Élet a csendőrőrsön, In. Rubicon, 2010/1

12 12 / SULIVILÁG IV. évfolyam, 2. szám, február Farsang az oviban Gazdag Erzsi Ma van az óvodában A farsangi bál napja, Jelmezemet édesanyám Két kezével varrta. Mókázunk és táncolunk Az összes bút feledve, Bárcsak az év minden Napja ily vidáman telne! Czirják Kinga Ismét a farsang időszakában járunk, ugyanis február a bolondozás ideje, csupa móka és kacagás, álarc és bujaság, az vagy akinek látszani akarsz: ez bizony a farsang! A farsang változó hosszúságú időszak, vízkereszttől hamvazószerdáig, az idei év kivételt képez, hiszen csak márciusban kezdődik a nagyböjt. A farsang a vidámságról szól, az élet öröméről, a szórakozásról. Ilyenkor jobban elviseljük az élcelődéseket, a pajzán tréfákat. Az egyik legfontosabb, hogy álarc mögé rejtőzhetünk. A különböző maszkok között megtalálhatjuk a különféle karaktereket, foglalkozásokat, néptípusokat sejtető álarcokat. Ezek néha csak a szem és orr megváltoztatására szorítkoznak, gyakran gazdag kiegészítő kellékeket is: kalap, tolldísz, ékszer, ruha tartalmaznak. Napjaink legnépszerűbb jelmezei, a foglalkozásokat megjelenítő karakterek: apáca, rendőr, nővér, orvos, gésa, rab, ezenkívűl népszerűek az aktuális filmsztárokat, mesehősöket, mesefigurákat imitáló jelmezek: pókember, Superman, cowboy,zorro stb., de a klasszikusok: boszorkány, tündér, hercegnő, király, különféle korok ruhái, és a különböző állat jelmezek sem mentek ki a divatból. Idén is, a hagyománynak megfelelően, az óvodákban és napközikben jelmezekbe bújtatva ünnepelhették a kicsik a farsangot. A központi napközisek az iskola tornatermében énekeltek és táncoltak, a kislányok többnyire hercegnőkként, míg a fiútársaik harcosként, katonaként vagy valamilyen szuperhősként. Így azzá változhattak, aminek igazából szeretnének, és ez a legfontosabb. A gyerekek közösen énekeltek, majd a szereplés után felszabadultan szaladgálhattak a nagy teremben. A szülők pedig csörögét ettek, teát ittak és közben gyönyörködhettek a sok

13 IV. évfolyam, 2. szám, február SULIVILÁG / 13 színes és ötletes jelmezekben. A központi óvodások és a marosfalvi óvodások a csoportban, családiasabb hangulatban ünnepeltek szülőkkel együtt, közösen maskarába bújva, táncolva, énekelve és játszva az anyukákkal. Népi mondókákat, kurjantásokat, farsangi énekeket adtak elő, minden maskarás bemutatkozott, majd jöhetett az eszem- iszom: főtt kukorica, csöröge vagy éppen kürtőskalács. A marosfalvi gyerekek még kacsatáncot és csárdást is jártak az anyukákkal. A farsangi mulattság végén minden gyerek emléklapot, oklevelet vihetett haza, mindenki rengeteg színes ötlettel, élménnyel lett gazdagabb, talán már sokan sejtik is, a sok érdekes jelmezt látván, hogy jövőben minek szeretnének öltözni. Nyulász Péter Farsang Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt, lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap. Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke, fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne. Pille nem jó, hanem cica! Elég lesz egy csíkos ruha, cérna bajusz, hosszú farok, láthatnák, hogy macska vagyok. Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg, esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg. Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez Az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz: ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang. Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang. Tali Gitta Farsangi vigadalom... Gyertek, Pali, Valika a farsangi víg buliba! Lesz is ott majd sokadalom, zene, tánc és vigadalom. Öltözzünk mókás jelmezbe, színes vidám öltözetbe! Álarc mögött elbújhatunk, másokon meg jót mulatunk. Tízkor lesz a tombola, kis malac lesz kihúzva. Ha téged ér a szerencse, malachús lehet ebédre. Vígadjunk és bizakodjunk, s közben nagyokat táncoljunk! Használjunk ki minden percet, s ne veszítsük el a kedvet! Mert csak egy hosszú év múlva jön a farsang el majd újra. Akkor lesz új sokadalom, zene, tánc és vígadalom.

14 14 / SULIVILÁG IV. évfolyam, 2. szám, február Repül a zsák Szakál András, tanító Beszélgetéseim során egyre több embertől hallani: Bizony, a mostani telek nem olyanok mint ezelőtt, az időjárás sokkal szeszélyesebb. Ebben én is teljesen osztom a véleményüket. Ez a tél is az előbbiekhez hasonlóan leginkább a hőmérsékletekkel volt elfoglalva, két kézzel szórta a plusz mínusz fokokat, melynek következtében havazott egy egy keveset, majd újból elolvadt, próbára téve az emberi szervezetet, megtréfálva a rügyeket, becsapva a cinkéket, akik már decemberben kezdték nyiszálni a telet. Ez a tél is elég szűkmarkúan osztogatta a havat, melyre nagy szüksége lenne mind a vetéseknek, mind a gyerekeknek. Így aki valamilyen téli programot akar szervezni, ki kell várja a megfelelő időt, alkalmat, hogy a téli örömöknek hódolhasson. Végre az első félév utolsó napján reggelre néhány centiméter hó hullott a régi hóra. Ezt várták már jó néhány napja az ELEKES VENCEL Általános Iskola III. osztályának tanulói, hisz zsákozni készültek a Fodoré-hoz. Az indulást délelőtt tíz órára terveztük. Meg kellett várnunk, hogy az erős fagy szűnjön egy kicsit. Reggel minden gyermek izgatottan érkezett az iskolába, hozva magukkal a zsákokat, no meg egy kis tízórait, a termoszokba pedig meleg teát. Ponto san tíz óra. Megérkezett az iskolabusz. A hangulat egyre izgatottabb. A zsákokat bepakoltuk, felültünk a buszra, és máris indultunk. Egész utazásunk alatt a gyerekek énekeltek, csupa jókedv, csupa vidámság. Húsz perc sem telt el, és máris megérkeztünk. Az útról letérve az érintetlen friss hóban csupán vadnyomot lehetett látni. A hidegnek még mindig foga van. A gyerekek sietve igyekeztek a tetőre, hogy teljes lényükkel hódolhassanak a zsákozásnak, örvendhessenek a hónak, élvezhessék a friss, tiszta levegőt, és gyönyörködhessenek a hóborította táj szépségében. Vidám gyermekzsivaj töltötte be az oldalt. Volt borulás, bukfenc, jókedv, nevetés. Úgy egy óra múlva előkerül a tízórai, a meleg tea, majd újból ereszkedtek. Száraz porhó kavargott a száguldó zsákok nyomában.

15 IV. évfolyam, 2. szám, február SULIVILÁG / 15 Én pedig mint vén diák, nézve a gyermeksereget, régi telek élményei elevenednek fel, és a ragyogó napfényben észre sem vettük, hogy milyen hamar repül az idő, és át kell adjuk helyünk egy másik csoportnak. Még egy két ereszkedés, még egy két fotó, és elégedetten, kipirulva, egy kicsit fáradtan indultunk az iskolabuszhoz. Az egyik gyerek kérdő tekintettel jött hozzám. Tanító bácsi! Jövőben újra eljövünk? Jövőben?! Hát persze, hogy igen. Eljövünk!! Tantárgyversenyek idõszaka Január, február a tantárgyversenyek idõszaka. Ilyenkor tanároknak és diákoknak sokkal többet kell dolgozniuk, a versenyekre készülés mindig plusz munkát igényel. Gáll Katalin Természetesen nem miden tanuló készül tantárgyversenyre, vagy más típusú versenyekre, de a legjobbaknak ez mindig különleges kihívást jelent. A Lumina Math egy nemzetközi matematikaverseny olyan tanulók részére, akik országos szinten szeretnék megmérettetni tudásukat. Az elején a versenyt csak Konstancán és Bukarestben szervezték meg. Később további városok is bekapcsolódtak: Piteşti, Ploieşti, Râmnicu-Vâlcea, Craiova, Iaşi, Brăila, Galaţi, Tulcea, Slobozia. A múlt tanévben, 2009 őszén szervezték meg először magyar nyelven is. Iskolánk tanulói már akkor is próbálkoztak a feladatok megoldásával, de az idei tanévben már jelentősebb eredményeket értek el. Gyergyóújfaluból huszonnégy tanuló vett részt, négyen a IV. osztályból és húszan az V-VIII. osztályból. A feladatok nehézsége ellenére a gyerekek ügyesen dolgoztak. Három IV. osztályos diák, aki a képen is látható, dicséretet kapott: Király Krisztina, Kozma Emil és Gál Viola. Reméljük, hogy a következő években sem hagy alább a tanulók lelkesedése, beneveznek a versenyre és hasonlóan jó sikereket érnek el. A hagyományos matematika tantárgyverseny körzeti szakaszán az V-VIII. osztályból évfolyamonként két-két tanulóval vettünk részt. Ezt egy helyi szinten megszervezett válogatás és persze komoly felkészülés előzte meg. A sok munka eredményes volt, hiszen Balla Hajnalka VII. osztályos tanuló dicséretben részesült, a többiek is közepes helyezéseket értek el. Az idén a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom verseny megyei szakaszán iskolánkat öt tanuló képviselte: Deák Gabriella és Elekes Izabella az V-dik osztályból, Balla Júlia a VIdikból, Szabó Ágota és Fákó Júlia pedig a VII-ből. Mindannyian tisztességgel helytálltak, közepes és annál jobb eredményt érve el. A román nyelvből szervezett tantárgyversenyen, ami a mi tanulóink számára természetesen nagyon nehéz, iskolánk részéről az V.-es Deák Gabriella volt jelen. Szintén érdekes tanulmányi verseny volt a ± poezie (költészet) című, amelyen a matematikát és a román nyelvet egyaránt szerető tanulók vehettek részt. Ezt a román iskolák tanulói számára szervezték, ezért külön öröm, hogy iskolánkból is részt vett négy tanuló, Deák Gabriella V-dikből valamint Benedek Ingrid Fernanda, Balla Júlia és Albert Brigitta a VI. A osztályból. Folytatás a 16. oldalon

16 16 / SULIVILÁG IV. évfolyam, 2. szám, február Folytatás a 15. oldalról Angol nyelvből is megszervezik minden évben a Kenguru elnevezésű nyelvi versenyt, amelyen a III-VIII. osztályos tanulók is részt vettek, ezzel is gyarapítva tudásukat. Az iskolát tizenhét tanuló képviselte, akik közül kiváló eredményt ért el Mihálydeákpál Tilda III., Gál Viola a IV., Czirják Adrián VII. és Simon T. Tihamér VIII. osztályos tanulók. Az utóbbi években hittanból is megszervezik a tantárgyversenyeket. Az idén ezen Elekes Zsuzsanna hittan tanárnő irányításával két tanuló vett részt a VII. B osztályos Nagy Ágota, aki 9-est kapott, és Oláh Ágota a VIII. osztályból, ő közepes eredményt ért el. Biológiából csak a VII.-es tanulók számára szerveztek tantárgyversenyt, ezen iskolánkból Szabó Ágota és Nagy Ágota jelent meg. Ők a rendkívül nehéz versenyen a legjobbak között végeztek. Láthatjuk, hogy a tanórákon kívül mennyi más tevékenység zajlik iskolánkban, amelyek mind hozzájárulnak diákjaink szellemi gyarapodásához. Nyelvünk õrei vagyunk! Fodor Annamária Aha asszem oké nem tom mért nehéz a navétázás? Ilyen és ehhez hasonló beszédfoszlányokat lehet hallani az iskolában, az utcán vagy a közhelyeken. Sajnos egyre inkább elsokasodnak a magyar nyelvet torzító szavak, kifejezések. Szebb és magyarosabb lenne így mondani: Igen azt hiszem rendben nem tudom miért nehéz az ingázás? Mind tanítók és mind szülők mindig és mindenütt e nyelvi hibák ellen küzdjünk, a magyar nyelv őreivé válva! Nagyon időszerű megvizsgálnunk nyelvünket, melyben elszaporodtak azok a szavak, mondhatnánk divatszavak, amelyeket más nyelvből vettünk át. Sajnos, nagyon elburjánoztak a magyar nyelv számára idegen szavak. A számítógéppel, a maroktelefonnal sok fölösleges angol szó tolakodott mindennapi beszédünkbe. Sokszor hamarabb eszünkbe jutnak a monitor, a difuzor vagy az SMS szavaink. Ehelyett feledésbe merülhetnek csengő-bongó szavaink, mint a képernyő, hangszóró vagy az üzenet. Fiataljaink szótárában fő helyen áll az OK és a YES. Ezt ne engedjük! Ehelyett szoktassuk rá a Rendben és az Igen használatára. De hallottam már a sansza van kifejezést is egyik sportbemondó szájából. Ugyanez a helyzet a román szavakkal is. Várjuk el, hogy a buletin visszaváltozzon személyi igazolvány -nyá, a navéta ingázássá,

17 IV. évfolyam, 2. szám, február SULIVILÁG / 17 az abonament pedig bérlet -té. És a felsorolás sajnos végtelen, hiszen a pufuleţi (kukoricapehely) gogoş (paradicsompaprika), maszlina (olajbogyó), praktika (gyakorlat), líceum (középiskola), adeverinţă (igazolás) mind a román nyelvből átvett szavak. Ha ehhez hasonló szavakat használunk, ilyen szörnyeket kapunk: Rohantam a gárába megvenni a bilétet, hogy elérjem a navétások kurszáját. Ez a magyar nyelv közönséges gyilkolása. Nem hangzik szebben és magyarosabban így: Rohantam az állomásra megvenni a jegyet, hogy elérjem az ingázók járatát. Határozott IGEN! a válasz. A következő figyelmeztetés megszívlelendő: Kezdjük a nyelvművelést saját magunkkal! (Molnos Angéla) Hiszen nem elég elhatározni, hogy nem használunk ezután idegen szavakat, nagyon nehéz ezekről leszokni. A magyarítás időszerű lenne, mivel rengeteg nyelvünkben a latinmagyar szó is. Sokszor észre sem vesszük, hogy nem tisztán beszélünk, amikor e szavakat használjuk: abszolút, direkt, fantasztikus, fotó, harmonikus, modern, minimum, praktikus, kreál, program, profeszszor, teológia, masszív, monográfia, pólus. Tudjuk, hogy latin-magyar szó forog a fejünkben, keressük a magyar kifejezést, de mindhiába. Tudatosan, készakarva használjuk a latin-magyart, mert úgy véljük ezt így kell mondani, erre nincs magyar szó. Ne fogadjuk el ezt! Érdemes megnéznünk a következő szavakat: kalauz = jegyőr, helikopter = helybőlszálló, fotoriporter = hírfényképész stb. Azt hiszem, mindannyiunknak van tennivalója, mivel keményen meg kell küzdenünk az idegen szavak ellen, hogy megőrizzük a magyar nyelv épségét és szépségét, hiszen Minden nemzetnek fő kincse a nyelve. Bármit elveszthet, visszaszerezheti, de ha a nyelvét elveszti, Isten se adja vissza többé. Aki a jó magyar szót elhagyja az idegenért, akinek a korcs magyar szó nem fáj, hazaáruló." (Gárdonyi Géza)

18 18 / GYERMEKSAROK IV. évfolyam, 2. szám, február Szánkózás az osztállyal Szánkózás az osztállyal január 25-én délután a tanító néni és az egész osztály elmentünk szánkózni. Zsoltika síekkel és a többi gyerek szánkóval volt. Nagy lejtőn mentünk fel és le. Szabi, Heni, Ildikó és én felültünk hárman egy szánkóra és úgy mentünk lefelé. Jó volt, de amikor hazamentem, tiszta víz volt a ruhám és én is. Azt mondta a tanító néni, hogy a vakáció után még elmegyünk egyet szánkózni. Jó volt a szánkózás A szánkózás Tódor Bernadett III. oszt. Egyszer elmentünk szánkózni az osztállyal. Jó volt, de nem jött Dávid és Katika. De így is jól éreztük magunkat. Roli belement a barázdába. Józsika kiütötte Máriát láb alól, de nem lett baja. Kacagtunk, és Istit is kiütötte az üres szánkó. Örülnék, ha még elmennék, de jöjjön Dávid és Katika is. Tódor Zsolt-Csaba III. oszt. Szánkózás Egy szép délután elmentünk szánkózni. Nagyon jó volt, de nagyon szomjasok voltunk. Ott maradtunk 2 órát, mindenkinek tetszett. A tanító néni is leereszkedett a lejtőn. A tanító néninek is tetszett, azt mondta, hogy megdöntötte a világrekordot. Berni, Ildi és én húztuk a szánkót. Leereszkedtünk és leestünk a szánkóról. Mondtuk au au au egy kicsit megütöttük magunkat, de jó volt. Remélem máskor is megyünk. Zsolti sível volt és ereszkedett. De azért jó volt. Szeretek szánkózni. Antal Henrietta III. oszt. A szánkózási élményem Antal Henrietta rajza Én a tegnap voltam szánkózni. Nagyon jó volt. Sokat szánkóztunk. Én lecsúsztam és Berni nekiment a lábamnak és második ereszkedésnél Henivel mentem és beleestünk a hóba. Roli és Isti voltak a mentők. Zsolti egy nagyot esett sível, és Roli és Isti segítettek Zsoltinak. De nemcsak Zsoltinak segítettek, hanem mindenkinek. És csomó szánkót húztak fel a dombra. Nekem is segítettek felhúzni a szánkót. Nagyon jó volt a szánkózás. A szánkózás Bernád Kata III. oszt. Egyszer elmentünk szánkózni az osztállyal. Ott volt: Szabi, Isti, Zsolti, Józsi és még a lányok, csak most nem sorolom fel őket. Zsolti sível jött. A többiek szánkóval. Nagyon sokat voltunk ott. Volt egy nagy domb, amin mindenki lejött, de a tanító néni csinált egy rekordot. Isti és én voltunk az életmentők. Ha valaki elesett vagy felborult a szánkóval, segítettünk neki. És ki ne hagyjam, hogy mi húztuk a szánkót a nagy dombon. Téli történet Bükfejes Rolland III. oszt. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú. Úgy hívták, hogy Isti. Egyszer Isti elment szánkózni. Találkozott egy másik gyerekkel. Ezt a gyereket úgy hívták, hogy Dávid. Jóbarátok lettek, de történt egyszer, hogy Dávid és családja elköltöztek. Isti morcos volt. De egyszer találkoztak egy nagy sípályán. Isti és Dávid megörültek, hogy újra láthatják egymást. De egy pár óra múlva Istiék hazamentek. Telt múlt az idő. Isti és Dávid is megnőtt. Egyszer Dávid és a felesége viszszaköltöztek a régi házukba Istiék mellé. Isti nagyon meglepődött és boldogan élnek, míg meg nem haltak. Sajgó Dávid III. oszt.

19 IV. évfolyam, 2. szám, február GYERMEKSAROK / 19 Az osztály szánkózása Egyszer az osztály elment szánkózni. Mentek mendegéltek, megérkeztek a szánkózó helyre. Sokan voltak, de nagyon jó volt. Sokat ereszkedtünk és Rolival eldöntöttük, hogy életmentők leszünk. Sok életet mentettünk, és húztunk szánkókat és segítettünk, aki nem tudta kihúzni. És amikor lementünk, jó volt, de amikor fel kellett menni, akkor nem volt jó. De Rolinak a szánkója nehéz volt, de ketten felhúztuk. És aztán mindenki erszkedett egyet és hazamentünk. Téli élményem Fórika István III. oszt. Nekem az volt a téli élményem, amikor elmentünk az osztállyal szánkózni. Nagyon jó volt, mert a szánkó gyorsan ment és hosszút lehetett menni a szánkóval. Egy kicsit döcögött, de legalább egy jót lehetett menni. És én belementem szánkóval a sáncba. Zsolti is jól ment a síekkel. De nem tartott sokáig, és mentünk az iskolába és onnan haza. György József Szánkózási élményem Mi a tegnap az osztály és a tanító néni elmentünk a Béla-kertbe szánkózni. Berni, Heni, Szabi és én szánkóztunk, Szabi vezetett, nagyon jó volt. Aztán én vezettem Heni szánkóját. Amikor éppen lefele indultunk, akkor felborult a szánkó és Heni, Berni, és én felborultunk. Heni azt mondta, hogy fáj a lába, Berni azt mondta, hogy a dereka, és én azt, hogy eltörött az ujjam és jött és jött is a mentő csapat Roli és Isti. Felhúztak, és ment tovább a menet. Ez volt az én szánkózásom. A szánkózás Bernád Ildikó III. oszt. Egyszer egy délután elmentünk szánkózni a Béálakertbe. Ott egy darabig mentünk, és odaértünk, ahová akartunk menni. A fiúk közül Zsolt volt síekkel egyedül. Mi lányok pedig sikoltoztunk és szánkóztunk. A dombon pedig estünk le, ahogy mentünk fel a szánkó lenn maradt a domb alján. Amikor felvittem Ildi, Zsolt és én mentünk. Zsolti a gödörbe irányította. Még felvittük, szánkóztunk. Zsolti pedig síezett, így jöttünk vissza. Itt a vége. Antal Emõke III. oszt. Szánkózási élményem Mi tegnap az osztállyal szánkózni voltunk. Nagyon jó volt, mert sokat kacagtunk és sokat estünk. Nagyon tetszett nekem, amikor Berniék felborultak és akkor, amikor Kata erősködött, hogy jöjjön fel a kicsi dombon, és úgy jött fel, hogy fogta a szánkót, és mászott, és ez nekem nagyon tetszett. És még nagyon tetszett, amikor jöttem le a dombról és Heniéknek kiáltottam, hogy álljanak félre, és ők nem álltak félre, és én a szánkóval nekik mentem. Nagyon jó volt a szánkózás, de sajnos haza kellett menjünk. Nagy Beáta III. oszt.

20 20 / ÉP TESTBEN... IV. évfolyam, 2. szám, február Idén nem volt olyan kegyes az idõjárás a hagyományos Katorzsa Kupához Az évrõl évre megrendezett öregfiúk hokitornáját idén február között tervezte meg a Katorzsa Sport Klub. A házigazda Katorzsa csapatának Csomafalva, Szárhegy és Gyergyószentmiklós volt a vendége. Pénteken és szombaton rendben le is zajlottak a mérkõzések, vasárnapra viszont a napos idõ annyira felolvasztotta a jeget, hogy a meccseket és a szépre tervezett ünnepséget sajnos el kellett halasztani. Czirják Kinga Az időjárás másodjára is megviccelte a sport kedvelőit, hiszen következő hét végén ismét felmelegedett az idő. A szervezők harmadjára már nem bízták a véletlenre a dolgot, azaz a Fennvalóra, így hát a Katorzsa Kupát a gyergyószentmiklósi műjégpályán fejezték be az Öregfiúk. Az első helyért Gyergyószentmiklós és Újfalu csapata mérkőzhetett meg egy igen izgalmas és hajtós meccsen, ahol végül 3-2 arányban Gyergyószentmiklós megszerezte a Kupát. Így Újfalu lett a második, Szárhegyé a harmadik hely, Csomafalvának jutott a negyedik hely. A mérkőzések eredményei rendre a következők: Újfalu- Csomafalva 3-2, Szárhegy- Gyergyószentmiklós 6-12, Csomafalva- Gyergyószentmiklós 3-2, Újfalu- Szárhegy 4-3, Csomafalva- Szárhegy 1-8, Gyergyószentmiklós- Újfalu 3-2. A Kupa különdíjai pedig: Gólkirály: Sípos László Gyergyószentmiklóstól, Legjobb hátvéd: Baróti Endre (Csomafalva), Legjobb csatár: Köllő Csaba ( Szárhegy), Legjobb kapus: Csiszér Előd (Újfalu) és a Legjobb szurkolónak járó díjat ketten érdemelték ki: Sólyom Vilmos és Sólyom Mátyás. Köszönet még egyszer minden sportkedvelőnek, aki az ifjú vagy felnőtt hokitornát anyagilag, vagy fizikailag, kétkezi munkával támogatta, ezáltal megvalósítva a hagyományos Katorzsa Kupát: a Katorzsa Sport Klubnak, az Önkormányzatnak, Simon Attilának, György Ignácnak, Kovács Ernőnek, Albert Lórántnak, Simon Csabának, Sólyom Józsefnek, Elekes Darabont Imrének, Sólyom Lászlónak, Czirják Zoltánnak, Csíki Miklósnak, Sólyom Vilmosnak, Simon Máténak, Sólyom Mátyásnak, az újfalvi Fényes vendéglőnek, a Büfének és még sorolhatnám a nevét azoknak, akik nap mint nap, időt nem sajnálva segítettek a szervezőknek a hokitorna lebonyolításában. 15 éves kihagyás után ismét U 10-es jégkorongtorna Újfaluban Czirják Kinga Végre, hosszú idő után, sikerült újból megrendezni a mini gyermekhokitornát Gyergyóújfaluban. Úgy gondo lom, hogy mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy most már több mint egy éve van Újfalunak egy lelkes kishokis csapata, hogy egyre több gyerek húz korcsolyát és vesz hokibotot a kezébe, és egyre többen lépnek jégre a szabadkorcsolyázáson is, mellőzve a tévé és számítógép melletti kényelmet. A január végén megszervezett Katorzsa kupán az U10-esek, azaz az alig egy éve korcsolyázó és a tapasztalt, pár éve hokizó palánták kergették a korongot. Amint Molnár Szabolcs edző fogalmaz, az újfalvi csapat megállta a helyét, sokat fejlődtek, persze még rengeteget kell tanulniuk, de meg van bennük a tenni, bizonyítani akarás, és egy ilyen torna remek játéklehetőség, ami csakis előnyükre válik. A mérkőzéseken a házigazda újfalvi csapaton kívül részt vett Csomafalva, Szentgyörgy, Csíkszentdomokos és Gyergyószentmiklós. Ter-

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló 2016.02.10.-2016.04.12. 1 Időrendi bontás 2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 2016.02.11. Kémia SzaB 2016.02.15. EHSZÖB ülés 2016.02.17. Kari Tanács 2016.02.19. Kari

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Farsangi bál a bölcsődében

Farsangi bál a bölcsődében 4 2011. április Farsangi bál a bölcsődében Vidám legény a bohóc, piros haja csupa kóc, ide-lép, oda-lép, a zubbonya csupa kék. Itt a tél vége, a tavasz kezdete és a farsangi mulatságok ideje. A bölcsődében

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január 2 A Hegyközcsatári Helyi Tanács még 2014 ben eltörölte az éjjeliőradót! Azon személyek akik március 31-ik kifizetik az egész éves adókat 10%

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: /2015

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: /2015 Ikt. Szám: /2015 ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2015. február 16.-án 18 órai kezdettel tartott, rendkívüli tanácsülés alkalmával került felvételre.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

J u b ile u m i k ia d v á ny

J u b ile u m i k ia d v á ny 2012. jú liu s 22 29. 1. szám J u b ile u m i k ia d v á ny S t a t i s z t i k á k Diákmunka ez olyan, mint egy építőtábor - lehet hallani egy-egy elejtett szót a várban a látogatók szájából. Mi is az

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Tudsz jobbat! - pályázat

Tudsz jobbat! - pályázat Tudsz jobbat! - pályázat Az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Nemzeti Kereskedelmi Ügynökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium Tudsz jobbat! felhívással kreatív pályázatot

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó...

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó... 2012. szeptember II. évfolyam 1. szám Tartalom Múlt-jöv...Egykeresztelnyomában Tanévnyitó (IvánCsilla) Miértjó... (VasárosAlexa) Szüretifelvonulásonjártunk (BalázsRóbert) Újraitt... (MarancsicsFanni) Megemlékezésszeptember20-ról

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA Ikt. szám: 606 /2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2012. március 29-én, 18 órai kezdettel tartott munkaterv szerinti Helyi Tanácsülés alkalmával

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Szakmai gyakorlat, Hollandiában

Szakmai gyakorlat, Hollandiában Szakmai gyakorlat, Hollandiában (2012.10.27-2012.11.24) Varga Vanessza Ágnes (leendő) Gyógypedagógiai asszisztens Hol is kezdjem Olyan sok élményben volt részem ez alatt a négy hét alatt, hogy a hazaérkezésem

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. Önkormányzati hírek

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. Önkormányzati hírek 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA Önkormányzati hírek Kedves Lakosaink! A 2012. szeptember 27-i Képviselő-testületi ülésen az alábbi döntések születtek. Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben