ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2011. FEBRUÁR"

Átírás

1 ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, FEBRUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 5 Hitélet... 6 Múltidéz õ... 7 Sulivilág Gyermeksarok Ép testben Tarkabarka Magazin... 24

2 2 / ÖNKORMÁNYZAT IV. évfolyam, 2. szám, február Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel, Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó, semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása, Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa, Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte. Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek. A Barázda szerkesztõ csapata ezúton kíván minden kedves nõi olvasójának, Márai Sándor szavait idézve BOLDOG, VÍG NÕNAPOT! Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Felel õs kiadó: Egyed József polgármester Szerkeszt õség címe: Gyergyóújfalu 212. szám Tel.: , , Nyomdai el õkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. ROVATSZERKESZT ÕK: Önkormányzat Egyed József Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária Köszönet a nőknek. Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, amikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet. Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Múltidéz õ Elekes Dániel László, ifj. Sólyom István Sulivilág Gáll Katalin, Fodor Annamária Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Ép testben Horváth Nina, Czirják Kinga Tarkabarka Magazin Gál Katalin

3 IV. évfolyam, 2. szám, február ÖNKORMÁNYZAT / 3 Beruházások és pályázatok A Gyergyóújfalvi Község Polgármesteri Hivatala a tavalyi év folyamán több beruházást is megvalósított és el készített. Ezeket egyrészt a helyi és megyei költség által biztosított pénzforrások igénybevételével finanszírozta, valamint néhányra célirányos támogatást pályázott meg és nyert el uniós pénzalapokból. Marthy Attila Ezek közül néhány már a tavalyi évben teljes egészében megvalósult. A Harangvirág óvoda és napközi otthon Mikulás napján beköltözött a felújított és kibővített épületbe, az építkezési munkálatok költsége a helyi költségvetésből, a helyi forgótőkealapból, valamint a Megyei Tanács által biztosított pénzalapból került finanszírozásra. Szintén a tavalyi évben került átadásra a Gyergyókilyénfalvi Közösségi Ház, építkezési munkálatainak költségeit szintén a helyi és a Megyei Tanács költségvetéséből és a helyi forgótőkealapból állták. Felújításra került a libáni iskola épülete is. A tavaly kezdődtek el a tűzoltó és mentőállomás építkezési munkálatai is, az épület szintén a Megyei Tanács pénzügyi segítségével, helyi erőforrások felhasználásával épül. Mind a Helyi Tanács, mind a közösség szempontjából nagyon fontos megvalósítás, hogy idén januárban sikerült megvásárolni a CEC Bank tulajdonában lévő épületrészt, ezzel a Polgármesteri Hivatal épülete teljes egészében a község tulajdonába kerül. Továbbá a Polgármesteri Hivatal sikeresen pályázott a következő beruházások finanszírozására, ezeknek a kivitelezésre való előkészítése folyamatban van: A Tekerőpataki Turisztikai Információs Iroda elkészítésére sikerült pénzalapot szerezni az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 313-as Turisztikai Tevékenységek Ösztönzése Program (FEADR) keretén belül. Ezzel egy épületben, a volt jegyzői lakban fog helyet kapni a Polgármesteri Hivatal egy kihelyezett irodája is, ennek az elkészítésével járó többletköltségeket helyi forrásokból fedezzük. A teljes dokumentáció már elő van készítve a közbeszerzési eljárás kiírására. Szintén kedvező elbírálást kapott az a pályázat is, amelyet ugyanennek a programnak a keretében a 125a és 125b intézkedés kiírására alapján nyújtottunk be egyes mezei és erdei utak felújítására. Ezeknek a tervdokumentációja készen van, az engedélyeztetési eljárás jelenleg is zajlik. Véget ért az Általános Mezõgazdasági Összeírás (Recensãmântul General Agricol RGA) Uniós szabványok szerint Romániában tízévente kerül sor az Általános Mezõgazdasági Összeírásra, amely legutóbb december 2-tól január 31-ig tartott. Sajgó Annamária Gyergyóújfaluban az akció szakirányítója Máthé Katalin jogtanácsos volt. A 15 összeíró biztos munkáját két összeíró főbiztos, Kovács Éva Újfalu Község jegyzője és Szász Annamária agrármérnök koordinálták. Községszinten 180 gazdaság jutott egy összeíró biztosnak. Az összeírás a mezőgazdasági tevékenységet folytató cégeket és vállalkozásokat is érintette, községszinten mintegy harmincat. December hónapban a terepmunka egybeesett az Ünnepekkel, és ahhoz, hogy tartani lehessen az összeírás ütemét, kénytelenek voltak megzavarni a családok nyugalmát. Mindenki saját bevallása szerint tölthette ki a nyomtatványt, amely személyes adatokat is tartalmazott. Az adatokat bizalmasan kezelik, semmilyen más célra nem használhatók. Az adatok a Megyei Technikai Iroda által kerülnek feldolgozásra, ezt követően nem családonként, hanem községszinten teszik publikussá. A terepmunka január 31-ével fejeződött be. Az összesítések február 7-én kerültek leadásra a Megyei Statisztikai Hivatal Technikai Irodáján. A Polgármesteri Hivatal ez úton szeretné megköszönni a lakosság szíves közreműködését és türelmét, valamint a község tudomására hozza, hogy ősszel újabb nagyszabású akció veszi kezdetét, a 2011-es népszámlálás.

4 4 / ÖNKORMÁNYZAT IV. évfolyam, 2. szám, február Mezõgazdasági iroda Jelen pillanatban három közalkalmazott és egy szerzõdé - ses alkalmazott végzi a mezõgazdasági irodában zajló tevékenységeket, ebbõl két mérnök, egy referens és egy jogtanácsos. Az iroda Mihálydeák Ervin alpolgármester alárendeltségébe tartozik. Sajgó Annamária Amérnökök, Tódor Levente Béla és Kósa Csaba feladatkörébe tartozik mind a terep, mind az irodai munka. Téli időszakban többnyire a földterületek tisztázásával foglalkoznak, mivel az időjárás sajátosságai miatt a beazonosításra váró határok nem látszanak. A terepmunkához tartoznak: a területek mérése, beazonosítása, birtokbehelyezési jegyzőkönyvek technikai részének elkészítése. Az irodai munkához tartoznak: ügyfelek problémás ügyeinek tisztázása, főként, ami a felmért területeket illeti, statisztikák készítése és küldése a Megyei Statisztikai Hivatal részére. Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján történik, egy munkanapon 3 időpontban, órától állnak a kliensek rendelkezésére. Lázár Mária referens feladatkörébe a különböző igazolások kibocsátása, a személyazonossági kicseréléséhez, fabélyegzéshez, családi pótlékhoz a család összetételről stb., valamint az őstermelői engedélyek előállítása és az ehhez tartozó típusnyomtatványok kitöltése, valamint a gazdasági nyilvántartási jegyzék (regiszter) kitöltése tartozik, amelyet minden évben fel kell újítani. A regiszter a nevet, családösszetételt, személyi számot, tulajdonban lévő, illetve használandó területeket tartalmazza. Az egyéni gazdaságok külön oldalon, házszám szerint vannak vezetve től már számítógépes nyilvántartás is létezik. A Mezőgazdasági Iroda jogtanácsosa Máthé Katalin, aki a fentiekben bemutatott tevékenységek koordinálásáért felel. Feladata a földterületekkel kapcsolatos peres ügyek és jogviták rendezése, alapfokon a Gyergyószentmiklósi Bíróságon, valamint a fellebbezésre kerülő ügyek a Csíkszeredai Törvényszéken. Felülvizsgálja a birtoklevelek előállításához szükséges bizonyító aktákat és előterjeszti a teljes dokumentációt a Megyei Földosztó Bizottsághoz. A Polgármesteri Hivatal képviseletében a Földosztó Bizottság gyűlésein is részt vesz Csíkszeredában, örökösödési problémákban, adás-vételeknél és földes ügyekben szak- és jogi tanácsokkal látja el az újfalvi lakosokat. Önkormányzati hírek február 4-én leadásra került a 2010-es pénzügyi év zárszámadása a Megyei Pénzügy részére február 14-i tanácsülésen a Helyi Tanács képviselőtestülete egyöntetű többséggel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a évi helyi költségvetést, amely február 21-én leadásra és elfogadásra került a Megyei Pénzügyön. A cégek adóbevallásának határideje lejárt, ez úton is felhívjuk azok figyelmét, akik nem tettek eleget ezen kötelességüknek, hogy mielőbb pótolják mulasztásukat. A lakosság és a község területén működő gazdasági egységek által a 2010-es évben felhalmozott adóhátrálék összege jelentős mértékben nőtt. Ez úton felszólítjuk az érintetteket, hogy adósságaikat mielőbb rendezzék. Február folyamán 95%-ban kifizetődött az állami költségvetésből elkülönített fűtéspótlék november és december hónapra, a januári, februári és márciusi támogatások kifizetésére az elkövetkezendőkben kerül sor. A 277/2010-es törvény értelmében, megváltozott a családi pótlék és pótgyermeksegély folyósítása és annak kritériumai. A kéréseket március 7-től lehet leadni, a szükséges iratokat és kritériumokat az Önkormányzat honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján találják meg. A 276/2010-es törvény értelmében a szociális segélyben részesülők újra be kell nyújtsák kéréseiket. A megítélt segély folyósítását ezt követően a Polgármesteri Hivatal helyett a Hargita Megyei Szociális Kifizetési Ügynökség végzi postai, illetve banki úton. A 202/2010-es törvény értelmében a helyi Anyakönyvezetői Hivatalban is benyújthatók a házasság felbontásához szükséges kérelmek. A kérelmek csak abban az esetben nyújthatók be, amennyiben a házastársak Újfaluban kötöttek házasságot, ide szól utolsó lakcímük, és házasságukból nem származik kiskorú vagy örökbefogadott gyerek. Az eljárás minimum 45 napot vesz igénybe.

5 IV. évfolyam, 2. szám, február CIVIL FÓRUM / 5 Február, Böjtelõ hava, Télutó Február (régiesen Februárius, õsi magyar nevén Jég bon - tó hava) az év második hónapja a Gergely-naptárban, szabályos években 28 napos, szökõévekben pedig 29 napos. A népi kalendáriumban böjtelõ hava néven szerepel. Forrás: Wikipédia Lejegyezte: Czirják Kinga Ajanuár és a február volt az utolsó két hónap, amit hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott hónapot. Február a nevét Februusról, a megtisztulás római istenéről kapta, illetve a hozzá kapcsolódó Februa ünnepről, amely február 15-én zajlott. Hagyományosan februárra esik a farsang időszakán belül a legtöbb bál, mulatság, lakoma. A barnamedve, gyertyaszentelő kedvelt időjósa. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat. A gyertyaszentelő ünnepéhez hagyományosan különféle tavaszjóslatok kapcsolódnak. Az európai hagyomány szerint, ha a barna medve- egyes helyeken a borzgyertyaszentelő napján, február 2-án kijön az odvából, és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik, és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Az észak-olasz népi szólásokban e napon a medve mellett a farkas is időjósként jelent meg. Észak- Amerikában pedig az újkori bevándorlók az ott élő erdei mormotát tették a február 2-ai népi hiedelem tárgyává. Ezeket a hiedelmeket a meteorológusok nem igazolják. Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Balázs napja az iskolások ünnepe (Valentin-nap), a szerelmesek védőszentjének ünnepe. Az angolszász országokban alakult ki az a hagyomány, hogy ezen a napon a szerelmesek, a jó barátok és mindazok, akik szeretik egymást kisebb ajándékokkal (képeslappal, virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást. Február 21-e az Anyanyelv nemzetközi napja. Általában februárra esik a karnevál, vagyis farsangi felvonulás. A leghíresebb a riói és a velencei karnevál, Magyarországon a busójárás, nálunk a farsangtemetés. Februári népszokások, hagyományok is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett balázsjárás, ami a magyarságon kívül a szlovákok és csehek körében is ismert volt. Február 4-e Rákellenes világnap. Február 6, Dorottya napja, azaz a népi hiedelem szerint Ha Dorotytya szorítja, Julianna tágítja. Vagyis ha Dorottya- napkor fagy, akkor Julianna napjára- február 16-ra- megenyhül az idő. És fordítva. Február 11-e a Betegek világnapja. Február 14-e Szent Bálint napja Február 24-e Mátyás napja. A Mátyás napi hideg idő jó termést, a szeles idő kevés tojást jelzett. Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri meg a tél uralmát. Február második vasárnapja pedig a Házasság napja. A magyar népi mondóka a február hónapot a következőképpen jellemzi: Gyertyaszentelő melege Sok hó s jégnek előjele, Gyertyaszentelő hidege Kora tavasznak előhírnöke. Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál, S ha nem talál, akkor bizony csinál. Ha derűs a Román napja, Ég áldását bőven adja.

6 6 / HITÉLET IV. évfolyam, 2. szám, február Az Emberfia talál-e hitet a földön? Borka Ernõ, plébános Ahumanizmus a kereszténységből született, a századok folyamán mégis egyre radikálisabban szembefordult vele, s főleg Marx és Nietzsche eszméiben eljutott annak teljes tagadásáig. Az Ember nevében bontottak zászlót Isten ellen, mintha az emberi kiteljesedésnek legfőbb akadálya Isten volna. Henri de Lubac teológus szemléletesen mutatja ki a modern ateizmus tragédiájáról" szóló könyvében (Isten útjain), hogy az ateista humanizmus hogyan torkollott szükségszerűen zsákutcába. Az emberi autonómia, szabadság és felelősség csak akkor lehet biztonságban, ha nem önmagának mércéje és őre, s ha nem véges és változó szempontok alapján határozzák meg értékét. A kereszténység a kinyilatkoztatás Istenének üzenetét hordozza. Ő azonban nem köti gúzsba az ember szabadságát, nem gáncsolja el az ember többre törekvését, nem féltékeny az ember boldogságára és hatalmára. Sőt: Isten nemcsak abszolút ősalapja a világnak, hanem szeretet (Szentháromság), aki az embert szeretetének közösségébe kívánja bevonni. Az ember éppen Isten partnereként válhat igazán személlyé, vele közösségben alkothat igazi közösséget embertársaival, neki felelősen juthat el valódi szabadságához. Századunkban Isten egyre jobban kiszorult a modern társadalmak életéből. A szekularizált ember úgy él és cselekszik, mintha Isten nem volna". Az ateizmusok egy része (kelet európai államokban) durvábban vagy mérsékeltebben siettette is ezt a folyamatot, másik részük megelégedéssel vagy legalábbis közömbösen szemlélte: az ember végre gátlásoktól, külső irányításoktól mentesen rendezheti be az életét, s élhet azután erkölcs nélküli Való Világ -ot. Ennek a sikernek azonban nem sokáig lehetett örülni. Az elmúlt évtizedekben egyre riasztóbb jelek utalnak arra, hogy nemcsak Isten szorul ki a modern életből, hanem az ember is. Az emancipálódott, abszolutizált emberközpontúság emberellenes, veszélyezteti a személy kiteljesedését, a társadalomban élő ember békéjét. A kinyilatkoztatás (Isten üzenete) az ember minden egyes ember utolérhetetlen, egyedi méltóságát, a többiekkel való alapvető egyenlőségét, végső és teljes boldogságra meghívottságát hirdeti. Ehhez feltételként a szabadság felelős vállalását szabja, s a szeretet főparancsát, mint az együtt élés és a boldogság elsődleges feltételét. Világmértékű értékválság van kibontakozóban, amely a legsúlyosabb gazdasági-politikai válságnál is jobban veszélyezteti magát az embert. Az Egyház, krisztusi küldetését teljesítve jelentkezik: felkínálja az Evangélium értékeit, s megmutatja, hogyan lehet szabadon, méltósággal és felelősséggel emberül élni. Meghallják-e szavát, érteni akarjáke üzenetét, elfogadják-e segítségét? Az Emberfia talál-e hitet a földön?

7 IV. évfolyam, 2. szám, február MÚLTIDÉZÕ / 7 Románia és az uniós világ 2. Az elõzõ számban megí - gértük, hogy pillantást vetünk arra, hogy milyen mértékben, ha egyáltalán, változott meg az egyszerû ember élete amióta az Európai Unió tagja lettünk. Itt is viszont figyelembe kell venni a különbséget a gyakorlat és az elmélet között. Elekes Dániel László Nem sokan tudják azt, hogy 2007 január 1-től Románia polgárai ugyanazzal a jogokkal rendelkeznek mint minden uniós tagállam polgárai, vagyis teljes közlekedés szabadság az egész EU területen, rezidencia (letelepedési) jog bármilyen tagállam területén, szavazási és jelöltetési jog bármilyen tagállam helyi választásain, ha annak az államnak a területén telepedett le, kérvények benyújtására bármilyen intézményekhez, amelyek külön ezt a célt szolgálják, az EU intézmények védelme a helyi hatóságok, az erőszak vagy a hátrányos megkülönböztetéssel szemben, vagy az EU országok küldöttségének védelme olyan országokban, ahol Románia nem rendelkezik saját küldöttséggel. Persze új pozíciókat is hoztak létre, amire a román politikusok pályázhatnak, de ezek az egyszerű embert nem érintik: egy európai megbízott, 35 európai Parlament tag, egy törvényszéki bíró, 15 gazdasági és társadalmi bizottság tag, 15 regionális bizottsági tag stb. Mi több, a Román Nemzeti Bank kormányzója tagja az európai központosított bank rendszerének, és részt vesz teljes jogú tagként az Európai Központosított Bank Általános Tanács ülésein. Másszóval, minden román állampolgár automatikusan európai állampolgársággal rendelkezik, vagyis bármelyik tagállam területén kereshet magának munkahelyet vagy lakást. Akármerre forgatjuk, csak ez a tény önmagában egy óriási előny. Többek között, mivel Románia már tagállam, nyugodtan vette tudomásul, hogy lakossága egy része a magyar állampolgárságot is felveszi, tudván hogy ez a tény úgymond se nem oszt se nem szorozz a jogait és kötelességeit nézve, holott tíz évvel ezelőtt egy ilyen lépés óriási felháborodást keltett volna főleg a politikai körökben. De ahogyan már említettük, az elmélet és a gyakorlat között van némi különbség (lásd a Franciaországban élő román cigányok, azaz romák, helyzetét). Az euró bevezetése egy másik óriási előnyt jelentene, mivel az árucikkek és termékek árát már nem befolyásolna a pénzváltás, a bankok és a pénzváltó cégek opportunista politikája. Folytatás a 8. oldalon

8 8 / MÚLTIDÉZÕ IV. évfolyam, 2. szám, február Folytatás a 7. oldalról Az előnyöket csak fokozatosan éreznénk meg viszont, mert az első lépés az árak egyesítését jelentené az EU többi országához képest, más szóval drágulások, amíg elérik a többi európai országok szintjét. Meg kell érteni azonban, hogy az ilyen fajta változások közép és hosszú távra szólnak, vagyis türelemmel kell legyünk, amíg megjelennek a jólét jelei, mert bizony a rövid távú hatások akár katasztrofálisak is lehetnek. Integráció azt jelenti, hogy fokozatosan beolvadunk az európai politikai, gazdasági és társadalmi struktúrákban, ami éveket jelent. Románia számára az integráció 1993-ban kezdődött meg, és még mindig nem ért véget, majdnem négy évre rá, hogy az Európai Unió tagállama lett. Annak ellenére, hogy óriási elvárásokkal vágtunk neki az Európai Uniós tagságnak, és annak ellenére, hogy nagyon jól képviselve vagyunk az EU intézményekben (a miniszterek tanácsában, a gazdasági és társadalmi bizottságban, az európai parlamentben), mégis figyelemre méltó társadalmi előrelépéseket nem értünk el. A legnagyobb problémákat az okozza az egyszerű ember számára, hogy valójában az európai országok nem engedik meg a romániai lakosoknak hogy munkát vállaljanak külföldön, ezzel korlátozva az amúgy is szűk munkalehetőségeket. Ugyanúgy, mint a bolgárok, egy óriási hátrányos megkülönböztetéssel állunk szemben, amit az Európai Tanács aktívan próbál megoldani. Így kerültünk oda, hogy annak ellenére, hogy európai polgárok vagyunk, mégis másodrangú polgárok vagyunk csak. Bizonyos nyugateurópai országok fenntartása, másrészt, nem teljesen alaptalan, hisz ők is csak a saját munkaerőt próbálják óvni. Képzeljük el, mit jelent társadalmukra nézve, ha hirtelen országukat elözönli kelet európai olcsó munkaerő, miközben a saját polgárai nem találnak munkahelyet: munkanélküliség, társadalmi feszültségek, alacsony életszínvonal, elégedetlenség. Ismerős ugye? Hogyan reagálnánk mi, ha afrikaiak és kínaiak özönlenék el országunkat és elfoglalnák munkahelyünket, mert olcsóbban dolgoznak... Első látásra nem tűnik fel, de a külföldön dolgozók óriási jövedelmet hoznak országunk számára. Például, hivatalos források szerint, a külföldön dolgozók hazaküldtek 2008-ban körülbelül 7 milliárd eurót, többet, mint amennyit a hatóságok képesek voltak felhasználni európai alapokból, azaz 4,5 milliárd euró. Nem beszélve arról, hogy a nemrégiben felbukkant franciaországi román cigányok problémája nem éppen hátrányosan oldódott meg Románia számára. A hazaküldött romák pénzt hoztak magukkal, amit itthon költöttek el, majd szépen... visszamentek. Egy problémamentes, gyors, pénzforrás országunk számára. Rövid távon! Hosszú távon, viszont... Ne felejtsük soha el, hogy a legnagyobb gondok nem kapcsolhatók össze az Európai Unióval vagy az integrációval. Mert végső sorban, sem a hatóságok, sem az egyszerű polgárok nincsenek kellőképpen felkészülve egy igazi versenyen alapuló szabad gazdasági piacra. És nem azért, mert nem lennék képesek rá, hanem a tájékozatlanság és a rossz indulat miatt, amivel nagyon hamar meggátolják azokat, akik esetleg sikeresek lehetnek. Másrészt, még mindig nem rendelkezünk a kellő tudással, még a hatóságok szintjén sem, amivel fel tudnánk használni az európai pénz alapokat. Mint majdnem minden európai ország esetében, Romániai gondjai is a lakosság öregedéséből adódnak. Már köztudott dolog, hogy Románia lakosságának száma folyamatosan csökken: a híres 23 milliótól, amit 1989-ben számoltak, elérte 2002-ben a 21,8 milliót, majd 2008-ban a 21,5 milliót, és ez a tendencia egyáltalán nem tűnik megállni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a nyugdíjasok száma lassan de biztosan elkerülte a munkavállalók számát, ami óriási nyomást gyakorol az úgynevezett nyugdíj alapra. Magyarán mondva, lassan nem lesz amiből kifizetni a nyugdíjakat. Ezt a problémát az európai hatóságok a nyugdíjazási korhatár megemelésével próbálják orvosolni. Valójában, az az elnevezés, hogy nyugdíj alap az nem helyes, mert egy piramis felépítésű szerkezettel állunk szemben. Így például, amit a mostani tisztelt nyugdíjasok fizettek egy életen át, azt nem félre tették hogy majd öreg korban visszakapják nyugdíj formájában, hanem arra használták, hogy az akkori nyugdíjasokat fizessék ki. Ez a rendszer csak addig működhet, amíg több a dolgozó, mint a nyugdíjas. De amint tudjuk, manapság már majdnem kétszer annyi nyugdíjas, van mint munkavállaló és ide beszámították az esetleges feketén dolgozókat is, ami azt jelenti hogy hamarosan összeomlás fenyegeti ezt a nyugdíjazási rendszert. Többek között ezért is vezették be a magánnyugdíj alapot és ez már igazi nyugdíj alapot jelent, mert legalábbis elméletben csak az fogja felhasználni a nyugdíj összeget, aki fizette, ha csak az állam nem fogja elkobozni ezt az alapot, mint Magyarországon, mivel rövid távon megoldottak egy pár gondot, de hosszú távon... de egy gyökeres reformálás hiányában egy teljes összeomlással nézünk szembe. Hogy hogyan tudunk boldogulni az uniós világban? Anélkül hogy mindentudónak tekintenénk magunkat, mégis e cikk szerzője meggyőződése, hogy muszáj lesz kihasználnunk országunk adottságait, és ne másoljuk fejetlenül más országok megoldásait. Óriási mezőgazdasági lehetőségekkel rendelkezünk, amit még mindig nem tudunk hatékonyan felhasználni. Mivel jobb a török pityóka, mint a miénk? Miért drágábbak a hazai termékek, mint az importált cikkek, holott a hazai termelők folyamatosan panaszkodnak, hogy potom pénzt fizetnek munkájukért? Mindenki maga döntse el. Viszont még mindig úgy érezzük hogy az Európai Unióban való integráció hosszú távon jót tesz nekünk, csak addig lesz elég döcögős az út.

9 IV. évfolyam, 2. szám, február MÚLTIDÉZÕ / 9 A Magyar Királyi Csendõrség története a kezdetektõl a felszámolásig ( ) A magyar királyi csendõrség katonai és fegyverzeti tekintetben, a tisztek és a csendõrök mindennemû személyi ügyeikben saját elöljáróik, és az évi III. t.-c. 8. paragrafusa elõírása szerint a m. kir. Honvédelmi miniszter alá, a közbizton sági szolgálat teljesítésére és gazdászati ügyekre nézve pedig a m. kir. Belügymi niszter alá voltak rendelve. ifj. Sólyom István Atiszti kinevezések, a szabályzatok, a fegyverzet és a felszerelés tekintetében a két minisztérium egyeztetett álláspontjára volt szükség. Sem a tisztek, sem a legénység politikai pártoknak tagja nem lehetett. A csendőrség legénységi egyénei a honvédség, hasonló rendfokozatú egyéneivel, tisztjei pedig a honvédség azonos állománycsoportba tartozó tisztjeivel voltak egyenlő rangúak. A rendfokozati elnevezések és jelvények azonosak voltak a honvédséggel. Büntetőbíráskodás tekintetében a tisztek és a legénység is a katonai büntető törvények hatálya alá tartoztak. A csendőrségi szabályzatok mellett a honvédségi szabályzatok hatálya is kiterjedt a csendőrségre. A m. kir. Csendőrség élén a m. kir. Csendőrség felügyelője állott. Feladatát és hatáskörét a Szervi Határozványok állapították meg. A felügyelő a Honvédség egységes tábornoki karába tartozott, rangja vezérőrnagy vagy altábornagy volt. Szervezeti felépítés A csendőrkerületek szárnyakra, a szárnyak szakaszokra, míg a szakaszok őrsökre tagozódtak. A tiszti parancsnokságokat (szárny- és szakaszparancsnokságokat) többnyire a nagyobb városokban, az őrsöket pedig a járási szolgabíróságok székhelyén, a szabad királyi városokban, vasúti és közlekedési csomópontokban, fontosabb határátkelőhelyeken helyezték el. Az előírások szerint az őrsök egymástól való távolsága nem haladhatta meg km.t. Egy csendőrjárőr mindig két főből állt, az egy napra kirótt terület 120 négyzetkilométer volt, ami a hatékony napi ellenőrzést lehetetlenné tette. Csendõrfelvétel és az õrs A felvételnél előnyt élveztek a katonaviselt jelentkezők. A testületbe való belépés elengedhetetlen feltétele volt a magyar állampolgárság, a feddhetetlen erkölcs, a év közötti életkor, nőtlenség, katonai alkalmasság, az írás, olvasás és számolás képessége, valamint még egy nyelv ismerete. Ez utóbbi elvet nem tudták minden esetben betartani, ugyanis a jelentkezők száma elmaradt az előzetes becslésektől. Erkölcsi és katonai alkalmasság tekintetében nem tettek kivételt, azonban az írni-olvasni tudás és nyelvismeret hiányosságait egyes esetben eltekintettek. Folytatás a 10. oldalon

10 10 / MÚLTIDÉZÕ IV. évfolyam, 2. szám, február Folytatás a 11. oldalról Az 5-7 fős őrsök a falu központjában álló, állam által bérelt házakban voltak elhelyezve. A házak 2-3 legénységi szobából és egy őrsirodából álltak, de elvárás volt a konyha, kamra és melléképület léte is. A ház mögötti 1-2 hold bérelt földön az őrs egész évre szükséges burgonya-, bab- és borsókészletét termesztették. Szárnyasokat és sertéseket is tartottak, csökkentve ezzel az ellátás költségeit. Minden őrs szakácsnőt, vagy más néven őrsfőzőnőt fogadott, aki a főzés mellett minden ház körüli női munkát elvégzett. Bérét az őrsön szolgáló csendőrök fizették, mint ahogy a hát fenntartási költségeit is. A járõrözés Az őrsök területét több őrjáratra osztották fel, bejárását havonta többször meg kellett ismételni. Az őrjáratok érintették a községeket, a tanyákat, erdőket, lakott és lakatlan helyeket, ahol. A járőröknek az egész terület egy részét kellett bejárniuk, amit az őrsparancsnok jelölt ki számukra. Az eligazítás, a felszerelések ellenőrzése és az utasítások kiadása szintén az őrsparancsnok feladata volt. A csendőrjárőrök az esetek nagytöbbségében nem a forgalmas utak mentén portyáztak, hanem az ösvényeket, mellékutakat járták, falvakban pedig különösen éjszaka álltak lesben. Egy korabeli statisztika szerint a csendőr egy évben 2860 km-t gyalogolt, mire őrmester lett km-t tett meg. A tiszthelyettesi rang elérésekor már km volt a lábában. A menetteljesítményt az időjárási körülményektől függetlenül kellett végrehajtani. Ajándékot, ingyenes ellátást nem fogadhattak el, vendéglőkbe csak nyomozás vagy ellenőrzés alkalmával mehettek be a szolgálatos járőrök. Az ottani étkezést, italozást szigorúan büntették. Portyázás közben, lakott településeken kívül a dohányzás megengedett volt, intézkedés közben, hivatalos helyiségben, magánlakásba való belépéskor viszont a legszigorúbban tiltották. A vidéken élők számára a csendőr volt az állam első számú képviselője. A testület tekintélyére, a tőle való félelemre mi sem volt jellemzőbb, mint az, hogy a járőrök megjelenése már önmagában is elég volt a lázongó tömeg szétoszlatására. A csendőrnek akkor is köteles volt ellátni feladatát, ha szolgálaton kívül észlelt törvényellenes cselekményt. Fegyverhasználat A csendőrségnél a fegyverhasználatot rendkívül szigorúan szabályozták. A csendőrség egyik legjellemzőbb tárgyi eszköze, a kakastollas kalap mellett a szuronyos puska volt. Fegyvert a fenyegetettség mértékének megfelelően lehetett használni, így sokkal gyakrabban került sor puskatus, kard használatára, mint célzott lövés leadására. Mivel a csendőrség nagy teljesítményű hadipuskával volt felszerelve, lövés csak akkor dördülhetett el, ha ártatlanok nem voltak a tűzvonalban. A jogtalan és az elmulasztott fegyverhasználatot szigorúan büntették. Éves átlagban dokumentált fegyverhasználatra került sor, ötödük végződött halálos sérüléssel. A bűnüldözés mellett az őrs feladatkörébe tartozott a politikailag gyanús személyek ellenőrzése is. Egy nap az õrsön A magas kerítéssel körülzárt őrsön szigorú napirend szerint éltek a csendőrök. Nyáron hat, télen hét órakor volt az ébresztő. Egy óra állt rendelkezésre, a tisztálkodásra, öltözködésre, a reggelizésre, a fegyvertisztításra és a szobák takarítására. Az őrsparancsnok szemléjét és eligazítá-

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2012. JANUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 3 Hitélet... 6 Múltidéz õ... 10 Mezõgazdaság... 12

Részletesebben

Hitélet 5-6. Ép testben... 12-15. Tarkabarka-Magazin 20.

Hitélet 5-6. Ép testben... 12-15. Tarkabarka-Magazin 20. Önkormányzat 2-3. Múltidéző 7-8. Mezőgazdaság 16-17. Civil fórum 4-6. Sulivilág 8-12. Gyermeksarok 18-19. Hitélet 5-6. Ép testben... 12-15. Tarkabarka-Magazin 20. 1 Önkormányzat Önkormányzat / CIVIL FÓRUM

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. III. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2010. MÁJUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Civil fórum... 11 Múltidéz õ... 15 Gyermeksarok...

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER TARTALOM Önkormányzat... 2 Sulivilág... 3 Hitélet... 7 Civil fórum... 9 Múltidéz õ... 14 Mez õgazdaság...

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2011. NOVEMBER TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 4 Hitélet... 10 Múltidéz õ... 14 Gyermeksarok...

Részletesebben

Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20.

Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20. Önkormányzat 2. Múltidéző 8-11. Mezőgazdaság 17. Civil fórum 2-5. Sulivilág 12-15. Gyermeksarok 18-19. Hitélet 6-7. Ép testben... 16. Tarkabarka-Magazin 20. 1 Önkormányzat / CIVIL FÓRUM CIVIL FÓRUM 2012

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2012. FEBRUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Hitélet... 3 Múltidéz õ... 5 Mezõgazdaság... 8 Gyermeksarok...

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2012. MÁRCIUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 6 Hitélet... 14 Múltidéz õ... 20 Mezõgazdaság...

Részletesebben

2-6. Múltidéző. Civil fórum. Mezőgazdaság. 18-19. Gyermeksarok. 12-15. Ép testben... Sulivilág. 7-8. Hitélet. 19. Tarkabarka-Magazin 16-17. 10-11. 20.

2-6. Múltidéző. Civil fórum. Mezőgazdaság. 18-19. Gyermeksarok. 12-15. Ép testben... Sulivilág. 7-8. Hitélet. 19. Tarkabarka-Magazin 16-17. 10-11. 20. Civil fórum 2-6. Múltidéző 7-8. Hitélet 10-11. Sulivilág 12-15. Ép testben... 16-17. Mezőgazdaság 18-19. Gyermeksarok 19. Tarkabarka-Magazin 20. 1 CIVIL FÓRUM INTERJÚ A VII. TEKERŐPATAKI FALUNAPOKRÓL ni

Részletesebben

11. évfolyam 10. szám 2014. október IDŐSZAKI LAP Akik 4 évig a faluért dolgoztak

11. évfolyam 10. szám 2014. október IDŐSZAKI LAP Akik 4 évig a faluért dolgoztak 11. évfolyam 10. szám 2014. október IDŐSZAKI LAP Akik 4 évig a faluért dolgoztak Fotó: Deli Gábor A TARTALOMBÓL: Alakuló ülésről... 2-3. old. Szépkorú köszöntése... 3. old. Testület, bizottságok... 4.

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 21 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. IV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM, 2011. JÚNIUS TARTALOM Önkormányzat... 2 Civil fórum... 5 Hitélet... 7 Múltidéz õ... 9 Mezõgazdaság... 15

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Hitélet... 8 Civil fórum... 10 Múltidézõ... 14 Mezõgazdaság... 16 Gyermeksarok...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Hitélet 6-7. Ép testben... 14-17. Tarkabarka-Magazin 20.

Hitélet 6-7. Ép testben... 14-17. Tarkabarka-Magazin 20. Önkormányzat 2-3. Múltidéző 7-9. Mezőgazdaság 18-19. Civil fórum 3-5. Sulivilág 10-13. Gyermeksarok 19-20. Hitélet 6-7. Ép testben... 14-17. Tarkabarka-Magazin 20. 1 Önkormányzat Önkormányzat / CIVIL FÓRUM

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ülésterembõl. Gólyahír: Gondolatok:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ülésterembõl. Gólyahír: Gondolatok: Ára: 150,-Ft 16 Megyei I. osztály Március 20-án tervezik a labdarúgó bajnokság indítását Felnõtt labdarúgó csapatunk január 30-án 1400-kor kezdték meg a felkészülést a bajnokság tavaszi rajtjára. Március

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben