Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. május"

Átírás

1 Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL május FŐKAPITÁNYI BESZÁMOLÓ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok április 30-án számolt be a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés előtt a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról. A Közgyűlés Főkapitány Úr beszámolóját, ellenszavazat nélkül elfogadta. Tájékoztatásul, és szíves felhasználásra mellékelten megküldjük a beszámoló teljes írásos anyagát. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /23-27, fax:

2 1 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2009.

3 2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2009-ben a korábbi években megszokotthoz hasonló társadalmi és gazdasági környezetben, lényegében változatlan népességmegoszlás és településszerkezet mellett végezte tevékenységét. Rontotta a helyzetet az ország egészét érintő világgazdasági válság, mely kedvezőtlen fordulatot hozott az itt élők jelentős részének egyébként is nehéz életkörülményeiben. Mindezek ellenére kijelenthetjük, hogy a rendelkezésünkre álló keretek és erőforrások ésszerű kihasználásával sikeresen valósítottuk meg évre szóló főbb célkitűzéseinket, melyek az alábbiak voltak: A bűnügyi mutatók terén mutatkozó kisebb fokú visszaesés megállítása, ezt követően pedig, a rendelkezésre álló erők, eszközök és módszerek hatékony felhasználásával mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a számadatok javuljanak. A vagyon elleni bűncselekmények számának visszaszorítása, a kármegtérülési mutató növelése, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre. További előrelépésre van szükség a titkos információgyűjtő munka valamennyi területén, első sorban a humán hírszerzés vonatkozásában indokolt mennyiségi és minőségi fejlesztést végrehajtani. A kábítószer-bűnözés visszaszorítása terén elért eredményeink megtartása mellett a továbbiakban is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kábítószer-kereskedőkkel szembeni fellépésre. A közterületi biztonság éve szellemében a rendőri jelenlét fokozása, módszereinek kidolgozása, a közterületi intézkedés dokumentálási feltételeinek javítása. A Magyar Köztársaság Rendőrsége Fegyveres Biztonsági Őrségének létrehozása, ezzel is elősegítve a hátrányos helyzetű településeken élők munkához jutását. Szolgálati kutyák létszámának növelése érdekében a szükséges további intézkedések megtétele. A közlekedésbiztonság terén elért pozitív eredmények megtartása, a balesetek számának és súlyossági fokának további csökkentése, kiemelt figyelemmel a halálos kimenetelű balesetek mérséklése, az objektív felelősség és zéró tolerancia következetes további folytatása. Ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése, illetve ittas állapotban okozott balesetek számának csökkentése, megelőzése. A baleseti ponttérkép és gócponttérkép bevezetése és széleskörű alkalmazása a megelőzés érdekében. Fokozni kell az integrált szervezet állománymegtartó képességét, melyben kapjon hangsúlyos szerepet a közvetlen vezetői, parancsnoki állomány is. Proaktív külső- és belső kommunikációs tevékenység fenntartása.

4 3 BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG A bűnügyi helyzet értékelése A jelentés az egységes nyomozó hatósági, ügyészségi bűnügyi statisztika (továbbiakban: ENYÜBS) megyei összehasonlító adatainak felhasználásával készült. A regisztrált bűncselekmények tekintetében megyénkben a tavalyi év során 12,5 %-os csökkenés következett be ( ról ra), melynek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti kapitányságonkénti bontásban: Kapitányság Miskolc Edelény Encs Kazincbarcika Tiszaújváros Mezőkövesd Ózd Sátoraljaújhely Szerencs Sárospatak Megye összesen Tendencia I-XII. hó I-XII. hó I-XII. hó (%) , , , , , , , , , ,5 A kapitányságok vonatkozásában (a Szerencsi Rendőrkapitányság kivételével) valamennyi esetben csökkenést tapasztaltunk. A kiugró mértékű, 52,5 %-os növekedés oka, hogy a Miskolci Nyomozó Ügyészség 308/2008. Bű. szám alatt folytatott eljárásában a bűncselekmények túlnyomó részét a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén követték el. Az ügyben 665 db B, 135 db B-A, 50 db B-T és155 db T statisztikai lap került kiállításra. A 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma, 2009-ben országosan 3.928,2 volt. Ez a mutató megyénkben 3.484,7-et ért el, mely az országos rangsorban a 10. helyet jelenti. A megyei átlagot a Szerencsi (4.177,2) és a Miskolci Rendőrkapitányság (3.912,5) haladta meg (a magas szerencsi szám hátterében a korábban említett ok áll). Legkisebb a fertőzöttség az Edelényi (2.024,8), valamint a Tiszaújvárosi (2.714,6) Rendőrkapitányság illetékességi területén.

5 4 A bűncselekmények területi megoszlásának tekintetében jellemző, hogy a megyében ismertté vált bűncselekményeknek közel 40 %-ában a Miskolci Rendőrkapitányság folytatta le az eljárást. A többi kapitányságnál évben az Ózdit és a Szerencsit kivéve ez a mutató 10 % alatti. Az értékelt időszakban állam és emberiség elleni bűncselekmény nem került regisztrálásra. A bűncselekmény főcsoportok közül a személy elleni bűncselekmények száma jelentősebb mértékben növekedett (18 %; ról re). Ennek hátterében az áll, hogy nagymértékben megnőtt a zaklatások száma (302-ról 581-re; 92,4 %). A főcsoporton belül az emberölések száma 35-ről 26-ra (-25,7 %) mérséklődött, a szándékos testi sértések száma ről re emelkedett (5,1 %). A közlekedési bűncselekmények előfordulása 8,3 %-kal (1.355-ről re), az ittas járművezetéseké 3 %-kal (773-ról 750-re) esett vissza. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma kisebb mértékben (10,8 %; 418-ról 463-ra) növekedett, az erőszakos közösüléseké 19-ről 23-ra változott (21,1 %). Az államigazgatás, igazságszolgáltatás, közélet tisztasága elleni bűncselekmények 50,5 %-kal emelkedtek (398-ról 599-re). A növekedés oka a korábbiakban említett Nyomozó Ügyészség által nyomozott ügyben előforduló jogsértések nagy száma. A főcsoporton belül a hivatalos személy elleni erőszak elkövetése 6,7 %-kal mérséklődött (45-ről 42-re). A közrend elleni bűncselekmények száma csökkent (5.409-ről re; -12,1 %). A főcsoporton belül a garázdaságoké 4,6 %-kal emelkedett (1.106-ról re), míg a kábítószerrel visszaélések előfordulása (371-ről 247-re; -33,4 %-kal) visszaesett. Jelentős mértékben csökkentek a gazdasági deliktumok (-30,1 %; ről 756-ra), melynek hátterében az áll, hogy a évi statisztikában feltüntetésre került a Miskolci Rendőrkapitányság által befejezett, 157 rendbeli számítástechnikai rendszer és adatok elleni jogsértést tartalmazó ügy. Az ismertté vált bűncselekmények nagy részét (59,6 %) továbbra is a vagyon elleniek képezik, melyek száma 17 %-kal kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest ( ről ra). A főcsoporton belül csökkent a lopások (-12,2 %; ről re) és a betöréses lopások (-45,1 %; ről ra) elkövetése. A betöréses lopások száma az összes kapitányságon jelentősen mérséklődött. A legnagyobb mértékű csökkenés (-76,4 %-kal; 258-ról 61-re) a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén következett be. A sikkasztások száma 40,8 %-kal (130-ról 183-ra), a zsarolásoké 59,5 %-kal (42-ről 67-re) emelkedett. A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 3,8 %-kal nőtt (1.899-ről re). A rablások száma gyakorlatilag nem változott (272-ről 271-re).

6 5 A regisztrált vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár az előző évhez képest 12,1 %- kal, (4.115,7 millió Ft-ról 4.611,9 millió Ft-ra), a megtérült kár 4,7 %-kal (275,6 millió Ft-ról 288,6 millió Ft-ra) nőtt. A megtérült kár és az okozott kár közötti arány évben 6,3 %, évben 6,7 %. A gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke 738,5 millió Ft-ról 432 millió Ft-ra (-41,5 %) csökkent, az elkobzással biztosított érték 10,1 millió Ft-ról 40,1 millió Ft-ra emelkedett. Az értékbiztosítási mutató 1,4 %-ról 9,3 %-ra javult. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az értékelt időszakban bűnelkövető vált ismertté, ez 6,4 %-kal kevesebb, mint az előző évben (9.957). A fiatalkorú bűnelkövetők száma 19 %-kal (1.322-ről re), a gyermekkorú elkövetőké 19,4 %-kal (443-ról 357-re) esett vissza. Növekedett azonban a büntetett előéletű (27 %, ról re) és a visszaeső (30,9 %, ről re) bűnelkövetők száma. A Robotzsaru Neo integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer adatai alapján 2009-ben a lezárt ügyek 56 %-a került befejezésre 60 napon belül, míg 25 %-ánál tartott tovább a nyomozás 180 napnál. A nyomozások elhúzódásának okai legtöbbször a szakértői vélemények elkészülésének időigényessége, de emellett jelentős szerepet játszik az állampolgári fegyelmezetlenség is, ami abban mutatkozik meg, hogy a kiküldött idézésekre nem, vagy nem a megjelölt időben jelennek meg és ezért indokolatlanul elhúzódik az eljárás. Eszerint a megyében a év I-XII. havi adatok alapján a nyomozati eredményesség 57,91 %, ami 0,16 százalékpontos növekedésnek (a kerekítés miatt 0,1-es eltérés) felel meg a tavalyi évhez képest (57,75 %), amellyel a megyék rangsorában a 4. helyet értük el. A legmagasabb ez az érték az Edelényi és a Sátoraljaújhelyi, a legalacsonyabb az Ózdi és a Sárospataki Rendőrkapitányságon. A kiemelt bűncselekmények kategóriájában elért nyomozati eredményességi mutatónk alapján az országos 3. helyet foglaljuk el. Minden évben igyekszünk kihasználni azokat az előnyöket, melyek a bíróság elé állítás gyakorlati alkalmazásában rejlenek, ennek eredményképpen évben 657 ügyet fejeztünk be ilyen eljárás keretében a évi 650-nel szemben. Bűnmegelőzési munka Erősíteni kívánjuk a bűncselekmények elleni társadalmi fellépést, és törekedtünk az állampolgárok széles rétegeit érintő deliktumok visszaszorítására, a bűnmegelőzés kiterjesztésére, a társadalmi és civil szervezetek aktivizálására. Ezeknek a tevékenységeknek a megvalósítására szakmai alapot az alábbi programok biztosítottak: - Uzsoratevékenység és az ezzel párosuló erőszak megelőzése Az uzsora jellegű, valamint az ún. szocpol lakásokkal kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére a főkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal együttműködve bűnmegelőzési programot indított, mely alapjaiban három részből áll: Uzsora elleni falinaptár készítése példányban db. videofilm készítése a két érintett témakör feldolgozásával. Módszertani útmutató készíttetése az alapvető gazdálkodási lehetőségekről.

7 6 - Felnőttképzés, egyetemi oktatás A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság és a Miskolci Egyetem újraindította a Bűnmegelőzés elméleti és gyakorlati kérdései kurzust az egyetem összes hallgatója részére. - D.A.D.A. a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja A D.A.D.A programban a 2008/2009. tanévben 24 iskola, fő tanulóval vett részt, az aktív oktatók száma 17 fő. Az első félévben is folytatódott az Ellen-szer középiskolai program oktatása a miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban. - Körözési tevékenység A gyermekotthonokból történő engedély nélküli eltávozások kezelésére a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat között együttműködési megállapodás megkötésére került sor. - Drogprevenció június 26-án a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nagyszabású szabadtéri rendezvényt szervezett a miskolci Szinva teraszon. A rendezvény célja az egészséges életmód propagálása volt. - Rablások megelőzése Az elkövetővé és áldozattá válás megelőzése érdekében fiatalkorúak részére 2000 példányban szakmai kiadványt készített a bűnmegelőzési osztály, melyet a rendőrségi szakemberek az iskolákban megtartott osztályfőnöki órák keretében osztottak szét. Folytatták a postai alkalmazottak szakmai felkészítését, összesen 19 alkalommal kb. 300 fő vett részt az előadásokon. - ELBIR- Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Rendszer Jelentős előrelépés, hogy a címlistát bővítettük az ország valamennyi polgármesteri hivatalának és valamennyi rendőrkapitányságának címével, így összesen már mintegy végpontra jutnak el a hírlevelek. - Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése Az elmúlt időszakban észrevehető változás következett be az időskorú személyek sérelmére elkövetett trükkös lopások és erőszakos jellegű bűncselekmények, rablások tekintetében. A kiszolgáltatottság erős motiváló tényezője a sérelmükre elkövetett, általában a magánlakásokban, az éjszakai órákban végrehajtott támadásoknak. Ezért is fontos feladat, hogy a közigazgatás különböző szereplői így különösen a rendőrség reagáljon erre a jelenségre, és hatékonyabb intézkedéseket tegyen a bűncselekmények megelőzése terén is. E célok megvalósítása érdekében az elmúlt évben megjelentetett UZSORA ELLENES FALINAPTÁR hagyományait követve a 2010-es esztendőre az időskorúak sérelmére elkövetett trükkös lopások, rablások megelőzését egy fényképes illusztrációval reprezentált szakanyag, a SZÉPKORÚAK BŰNMEGELŐZÉSI NAPTÁRA segíti. A bűnelkövetési módszereket, védekezési módokat is bemutató kiadvánnyal a veszélyeztetett korcsoport figyelmét kívánjuk ráirányítani az egyéni prevenció fontosságára. Az ELBIR programon belül szeptember-december közötti időszakban lakossági, illetve polgármesteri hírlevelekben dolgoztuk fel a trükkös lopások és a rablások elkövetési és megelőzési módszereit, valamint technikai eszközök beszerzésére is tanácsokat adtunk.

8 7 - Hivatalos személy elleni támadások kezelése A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya A börtön kapujában címen, a rendőrök elleni támadások megelőzésére ismertető brosúrát készített. Az ilyen cselekmények különösen veszélyesek, mivel a jogállam biztonságát szavatoló rendőr testi épségét hivatása gyakorlása miatt sértik, veszélyeztetik. Megyénkben az elmúlt időszakban több olyan atrocitás történt, ahol csoportosan és felfegyverkezve támadtak intézkedő rendőrökre. Az értelmetlen és érthetetlen támadások visszavezethetőek a konfliktuskezelés alacsony szintjére és sok esetben törvényi szigorra vonatkozó tudatlanságra, ezért a brosúra ismert, megtörtént megyei példákkal vezeti fel a problémát, hétköznapi módon bemutatva a bűncselekmény elkövetési módjait. - Ifjúságvédelem-Internetezés veszélyei Az internet veszélyeire vonatkozó, figyelemfelhívó kiadványt készítettünk, amely csaknem négyszáz általános- és mintegy 60 középiskola diákjai számára adnak a pedagógusok bevonásával hasznos tanácsokat. A kiadványt Miskolcon a Városi Pedagógiai Intézeten keresztül, míg a megye többi településén az iskola rendőrei révén, illetve az intézményeket fenntartó önkormányzat által kapták kézhez az iskolák. A kiadvány részletesen foglalkozik a nem kívánatos számítógépes játékokkal, a pedofil bűnözők módszereivel, a törvényi szabályozással és a biztonságos böngészés témakörével is. Közrendvédelmi tevékenység RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG Megyénk illetékességi területét a főkapitányság mellett 10 rendőrkapitányság és 25 rendőrőrs új rendőrőrs létrehozására került sor Sajóbábonyban állománya ellenőrzi. A közterületi szolgálatot ellátók létszáma és a közterületen eltöltött órák száma az integrációt követően nőtt, így jelenleg elegendő létszám áll rendelkezésre a folyamatos közterületi szolgálat biztosítására. A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően az előző évhez képest 6,52 %-kal csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, ami minden bizonnyal közrehatott abban, hogy 29,5 %-kal csökkent a bűncselekmény elkövetése miatti elfogásoké is. A október 1-jével hatályba lépett, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltarásról szóló évi LXXII. törvényben meghatározottak alapján 65 esetben került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. Összesen 377 esetben rendeltünk el szabálysértési őrizetet, melyeknek jelentős részét a tulajdon elleni szabálysértések teszik ki, de jelentős a prostituáltak által elkövetett szabálysértésértések miatt elrendelt őrizetek száma is. A veszélyeztetett településeken történő támadásra való reagálás érdekében februárban kiadott Háló néven ismert Intézkedési Terv visszavonásra került a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek elfogása miatt. A közrendvédelmi állományon belül korábban különböző munkaidő rendszereket alkalmaztunk, azonban a közterületi szolgálatot ellátó állománynál a rendőri erő rugalmasabb átcsoportosítása érdekében szinte minden rendőrkapitányságon vezényléses szolgálati rend került bevezetésre, amely a jelentkező feladatokhoz hatékonyabban igazodó szolgálatszervezést tesz lehetővé.

9 8 A rendőri jelenlét fokozását és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítását célzó Közbiztonsági Háló program keretében kiadott Intézkedési Tervben meghatározott feladatokat végrehajtottuk. Ennek kapcsán szorosabb együttműködést alakítottunk ki a polgárőr egyesületekkel, melynek keretében növeltük a polgárőrséggel közös szolgálatok számát. Nyolc szervezet által aláírt társhatósági együttműködési megállapodásban foglaltakra figyelemmel a fogyasztók védelme és a feketegazdaság visszaszorítása érdekében 2009-ben is végrehajtásra kerültek az együttes ellenőrzések, úgymint a Kikelet II., a Kánikula II., és a Csillagszóró III. A társadalmi elvárásoknak megfelelően az elmúlt időszakban célként került megfogalmazásra a klasszikus értelemben vett KMB szolgálat ellátásának erősítése. A települési önkormányzatok a KMB irodák fenntartási költségeinek fedezésével, illetve az elhelyezésül szolgáló épületek korszerűsítésével jelentős támogatást nyújtottak a célok eléréséhez. Megyénkben jelenleg 105 székhelyen 238 körzeti megbízott lát el szolgálatot, a KMB státuszok teljes mértékben feltöltöttek. A közrend megszilárdítására kidolgozott Koncepció IV. pilléreként területi és helyi szinten a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén is megkezdték működésüket a Kistérségi Egyeztető Fórumok. A megyei kutyás szolgálat fejlesztése érdekében augusztus 3-án 13 fő kutyavezető és kutya kiképzését kezdtük meg. A tanfolyam sikeresen befejeződött, az állomány eredményes záróvizsgát tett. Megyénkben jelenleg 45 közrendvédelmi kutya és 48 fő kutyavezető teljesít szolgálatot. A közbiztonsági és bűnügyi helyzet szakmailag szükségessé és indokolttá teszi a számuk további növelését, melynek érdekében november 16-án újabb 8 fős tanfolyam vette kezdetét. A képzés tervezett befejezési ideje március 5-e. A kutyás szolgálat által végrehajtott intézkedések és a szinten tartó képzések minőségének javítása érdekében, nemzetközi együttműködés keretében felvettük a kapcsolatot a Kassai Kerületi Rendőr Igazgatóság kutyás szolgálatával. A megyénkben szolgálatot teljesítő rendőrök sérelmére 30 esetben követtek el hivatalos személy elleni erőszakot. Több esetben előfordult, hogy a rendőrök ellen irányuló támadást nem az elsődlegesen intézkedés alá vont személy követte el, hanem az intézkedés környezetében összegyűlt kíváncsiskodó tömeg tagja, vagy tagjai. Négy esetben a jogszerű intézkedés végrehajtása közben, gépjárművel próbálták meg szándékosan elsodorni a rendőrt. A fogva tartással kapcsolatban 25 esetben következett be rendkívüli esemény. Egy esetben történt öngyilkossági kísérlet, 14 esetben szándékos egészségkárosítás, 6 alkalommal szenvedett a fogva tartott személy balesetet, 1 esetben az őrizetbe vett személy szökést kísérelt meg a bv. intézetbe történő kísérés közben, ezen kívül 3 alkalommal történt egyéb rendkívüli esemény. Csapatszolgálati századunk évben 7 esetben Budapest területén, 27 alkalommal megyénkben hajtott végre biztosítási, illetve képzési feladatokat összesen órában. A szakmai színvonal emelése érdekében a központi csapatszolgálati képzésen kívül ahol a század munkáját kiválóra értékelték a század parancsnoki állománya többször vett részt különböző szintű gyakorlati és elméleti képzéseken, továbbképzéseken.

10 9 Rendőri biztosítás szempontjából a nézőszám, illetve a korábbi években bekövetkezett események miatt a DVTK labdarúgócsapatának megyénkben lejátszott mérkőzéseinek biztosítása mellett, kiemelt feladatot jelentett a nemzeti ünnepeinkkel összefüggő rendezvények biztosítása, az évente megrendezésre kerülő Miskolci Kocsonya Fesztivál, a Miskolci Operafesztivál, valamint a Hegyalja Fesztivál. A megyénkbe látogató védett személyek (9 eset), különböző rendezvények, élvonalbeli labdarúgó mérkőzések biztosításakor nem került sor rendbontásra, rendzavarásra, rendkívüli eseményre. Határrendészeti tevékenység A főkapitányság a IX/18. XX. számú határjelek között méter szlovák viszonylatú határszakasszal rendelkezik, amelyből méter vízi, méter szárazföldi határszakasz. A jelzett határszakaszon a Magyar Köztársaság 3. számú határmegbízottja a megyei főkapitány. A főkapitányság a Besztercebányai- és a Kassai Kerületi Rendőrségi Igazgatósággal tartja a kapcsolatot. Az integrációt követően a főkapitányság szervezeti felépítésében a Sátoraljaújhelyi, az Encsi, az Edelényi, a Kazincbarcikai és az Ózdi Rendőrkapitányságon lett létrehozva határrendészeti és közbiztonsági osztály, október 1-jével a határrendészeti és közbiztonsági osztályok átszervezésre kerültek és alosztályként működnek tovább a közrendvédelmi és határrendészeti osztályok szervezetében. Területi szinten, az év folyamán a közrendvédelmi és határrendészeti osztály, valamint az ügyeleti osztály, illetve a közvetlen alárendeltségében működő Sátoraljaújhelyi Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely 6 alkalommal vett részt kiutazáson, illetve vendégfogadásban. A nemzetközi kapcsolattartások szervezésére a közös határmenti járőrszolgálatra történő felkészítés, a közrendvédelmi és határrendészeti szakterületek együttműködésének kialakítása és szakmai tapasztalatszerzés céljából, továbbá a két ország médiakommunikációs szakterületének kapcsolattartása érdekében került sor. A megbeszéléseken a felek közös egyetértéssel fogalmazták meg az együttműködés kiterjesztésének igényét a közrendvédelmi kutyás tevékenység területeire, ennek keretében kutyás szakemberek találkozójára került sor december hónapban. A találkozók legfontosabb szakmai eredményének kell tekinteni egyrészt, hogy lehetővé vált megismerni a szlovák rendőri szervek alapvetően azonos tevékenységében megmutatkozó specialitásokat. Másrészt kezdeményezésünkre jelentősen kibővülhetnek az együttműködés jelenlegi területei, irányai, amely biztosíthatja az újabb tapasztalatok szerzését. A magyar és szlovák rendőri szervek közötti kapcsolattartás jól működő formája a július 01-jétől üzemelő Sátoraljaújhelyi Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely, mely a különböző közigazgatási, rendészeti, bűnügyi információk gyors beszerzését, cseréjét, a szlovák határrendészeti szervekkel történő gördülékeny kapcsolattartást segíti elő, folyamatos szolgálatellátással. Az értékelt időszakban 858 megkeresésnek tettünk eleget. A szlovák-magyar közös határmenti járőrszolgálat folytatása érdekében február hónapban szlovák rendőr kollégák felkészítésre került sor Kassán, a közrendvédelmi és határrendészeti osztály munkatársainak közreműködésével.

11 10 A járőrszolgálatok alkalmával nem történt államhatárhoz kapcsolódó, illetve migrációs jogsértő cselekmény felfedése. Az egyéb jogsértések között a közlekedési szabálysértések elkövetésének felfedése dominált. A közösen kialakított rendszernek megfelelően problémamentesen zajlott a szlovák szervekkel a járőrszolgálatok végrehajtása. A határforgalom-ellenőrzés megszűnése miatt bekövetkező biztonsági deficit csökkentése érdekében a főkapitányságon kialakításra került a megye komplex migrációs ellenőrzésének rendszere, amely a bevetési szolgálat, valamint a rendőrkapitányságok határrendészeti és közrendvédelmi szervei, illetve a társszervek közös feladatellátására és együttműködésére épül. A rendőrkapitányságok önállóan szervezve, illetve havonta legalább egyszer a területi szerv irányítása alapján, továbbá a szlovák szervekkel való közös járőrszolgálat során valósítottak meg migrációs ellenőrzéseket. Az ellenőrzések szervezése és végrehajtása kapcsán együttműködtünk az OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelőséggel, a BÁH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósággal, továbbá a Vám- és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnoksággal. A társhatóságokkal évben közösen végrehajtott illegális migrációs fokozott ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a megye területe az illegális migráció és ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények szempontjából nem tekinthető fertőzöttnek. A főkapitányság illetékességi területe gyakorlatilag kívül helyezkedik az ukrán, valamint a szerb határszakasz felől az országot átszelő migrációs főirányon. Kiemelt figyelmet fordítottunk a főközlekedési útvonalak, a vasútvonalak menet közbeni, az építkezések, a nagyobb munkáltatók, a vásárok erő-eszköz adta lehetőségek keretein belül ellenőrzésére az illegális migrációs cselekmények kiszűrése érdekében. A fő hangsúlyt az M3/M30-as autópálya és a 3-as számú főközlekedési útvonal teljes megyei szakaszára, a Bodrog-közre, illetve a többi főút ellenőrzésére helyeztük. A főkapitányság illetékességi területén évben harmadik ország állampolgáraival szemben a következő intézkedésekre, eljárásokra került sor. A közösen végrehajtott ellenőrzés során 1 nigériai állampolgár került elfogásra, aki jogellenesen tartózkodott Magyarországon. A személyt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal idegenrendészeti őrizetbe vette és intézkedett a kiutasítására. Az idegenrendészeti szabályok betartásának ellenőrzése során a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság közreműködésével 1 kínai állampolgár előállítására került sor, engedély nélküli keresőtevékenység folytatása miatt. (A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal további 3 kínai állampolgárral szemben folytatott le idegenrendészeti eljárást és intézkedett engedély nélküli keresőtevékenység folytatása miatt.) A határrendészeti alosztályok a migrációs ellenőrzéseken kívül részt vettek a tulajdon elleni jogsértésekkel, falopásokkal, színesfém kereskedelemmel kapcsolatos, valamint a helyi és megyei közbiztonsági, közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzésekben is, ezáltal növekedett megyénkben a rendőri jelenlét, a közterületen eltöltött órák száma. A szolgálat ellátás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az értékelt időszakban a határrendészeti szolgálati ág állományának felkészültsége, a foganatosított intézkedéseinek szakszerűsége, jogszerűsége megfelelő színvonalra fejlődött. A szervek tevékenysége hozzájárult a megye területén a közbiztonság fenntartásához, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

12 11 B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság A közrendvédelmi és határrendészeti osztályok határrendészeti alosztályainak évi eredményessége Ózd RK. Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály HALO Kazincbarcika RK Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály HALO Edelény RK. Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály HALO Encs RK. Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály HALO Sátoraljaújhely RK. Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály HALO Összesen Önálló alkalmazás Együttműködőkkel végrehajtott alkalmazás Mélységi, határrendészeti, idegenrendészeti Egyéb Összesen Külső Vám-és Pénzügyőrség BÁH OMMF Nemzeti Közlekedési Hatóság Környezetvédelmi Felügyelőség Polgárőrség MÁV Belső Rendőrség más alegységével Nemzetközi Szomszéd ország szervével Összesen Összes alkalmazás Személy (fő) magyar más EU tagállam állampolgára harmadik ország állampolgára Összesen Jármű (db) Illegális migrációval összefüggő Egyéb Körözéssel összefüggő Bűncselekmény Szabálysértés Embercsempész Közokirat hamisítás Beut. és tart. til. megsértése Jogelle. belf. tart. elősegítése Tiltott határátlépés (be) Tiltott határátlépés (ki) Mélységi elfogás Külf. rendészetével kapcs Összesen Jövedéki Közlekedéssel összefüggő Egyéb Bűncselekmény Szabálysértés Bűncselekmény Szabálysértés Bűncselekmény Szabálysértés Összesen Körözött személy Körözött okmány Körözött tárgy Összesen Felfedett jogellenes cselekmények összesen

13 12 Az 5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás alapján negyedévente előírt határnyiladék ellenőrzéseket a határrendészeti alosztályok végrehajtották. Határnyiladék tisztításra 2009-ben nem került sor. Az érintett határszakaszon az értékelt időszakban, egy határjel eltűnése került felfedésre, amelyeknek a kivizsgálása megtörtént, a határjel megrongálása emberi gondatlanságra, eltűnése (eltüntetése) viszont szándékosságra vezethető vissza. Megállapítható, hogy a cselekmény a Szlovák Köztársaság területéről indult ki, a határjel megsemmisülése fakitermelés során következett be. A határnyiladékon egyértelműen kivehetőek voltak az elkövetők által használt munkagép nyomai, valamint a fakitermelés során keletkezett vontatási nyomok. A Bevetési Szolgálat tevékenysége A Rendészeti Igazgatóság szervezetében működő szervezeti elem jelentős szerepet vállalt a főkapitányság illetékességi területén a közrend és a közbiztonság fenntartásában. A szolgálat feltöltöttsége 88,4%-os (69 fő). Mindösszesen esetben fő, órában teljesített szolgálatot, ennek 19%-a mélységi ellenőrzési feladat volt, ami 11,5%-os növekedést jelent a közterületi órák számát tekintve. A szolgálat állománya 11 esetben kezdeményezett büntető, 747 esetben szabálysértési, 179 esetben közigazgatási eljárást, 955 fővel szemben Ft helyszíni bírságot szabott ki. Ezen túlmenően 34 fő körözött személyt és 1 db SIS-ben körözött gépjárművet fogott el, illetve fedett fel. A közterületi járőrszolgálat végrehajtása során az állomány 39,5%-át a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén alkalmaztuk (397 esetben fő óra). Ezt meghaladóan az erők és eszközök 34%-át a többi, határterülettel nem rendelkező kapitányság, illetve az Autópálya Alosztály megerősítésére biztosítottuk. Az állomány 229 esetben 950 fővel, órában hajtott végre önálló, illetve az együttműködő szervekkel közös mélységi ellenőrzést külföldi állampolgárok magyarországi tartózkodása jogszerűségének vizsgálata céljából, ami a teljesített órákat tekintve 16%-os növekedés az előző évhez képest. A Bükk Bevetési Alosztály az értékelt időszakban 43 fő elfogását hajtotta végre, bűnügyi feladat végrehajtására 37 esetben igényelték az egységet. Bombakutató tevékenységet 10 alkalommal hajtott végre az alosztály. A megyénkben megjelenő védett személyek személyés objektumvédelmi biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására 5 ízben került sor. Kóros elmeállapotú személlyel szemben 1 esetben intézkedtek. A speciális felkészültséget igénylő feladatokon túl, a kiképzési feladatok mellett közterületi szolgálatot 99 esetben fő, órában teljesített elsősorban a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén. Az alosztály háromfős csapata a Bevetési Egységek IV. Nemzetközi Szituációs Lőbajnokságán első helyezést ért el. Közlekedésrendészeti tevékenység Megyénk közlekedésbiztonsági helyzetét értékelve megállapítható, hogy évben a baleseti statisztikai mutatók kedvezően alakultak. A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek adatait vizsgálva kijelenthetjük, hogy sikerült megtartani a javuló és kedvező tendenciákat. A halálos kimenetelű balesetek száma 9-cel (41-ről 32-re), míg az elhunytak száma 3-mal (44-ről 41-re) csökkent. Szintén visszaesés mutatkozik a súlyos sérüléses (-11 %), és a könnyű kimenetelű balesetek terén is (-7%).

14 13 A pozitív értékek egyik fontos eleme, hogy a megye útjain 9 %-kal kevesebb személy sérült meg, mint 2008-ban. Nagyon nagy előrelépésnek számít, hogy csökkent a gyorshajtással, előzéssel összefüggő sérüléses balesetek száma, továbbá jelentősen kevesebb balesetet idéztek elő a gyalogosok és a segédmotoros kerékpárosok. Sajnos emelkedés tapasztalható az autóbuszok (60 %), a kerékpárosok (10 %) és a motorkerékpárosok (6 %) körében. A pozitív számadatok eléréséhez nagyban hozzájárult az a balesetmegelőzési munka, amely tevékenységet a közlekedési balesetekről beszerzett információk elemzésével, valamint a rendőri intézkedések során szolgáltatott adatok rendszeres, és célirányos kiértékelésével tudtunk fokozni. A megyei közlekedésrendészeti osztály szerves részeként végezte feladatát a közigazgatási és hatósági alosztály, akik az objektív felelősség körében megyénken kívül a Heves és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén elkövetett szabályszegésekhez fűződő közigazgatási bírságok kiszabásával kapcsolatos elsőfokú-, míg a közúti áru- és személyszállítással kapcsolatos közigazgatási ügyekben a másodfokú hatósági feladatokat látták el. Az Alkotmánybíróság állásfoglalására figyelemmel bővítettük az alosztály létszámát, ennek ellenére feszítettebbek lettek a határidők, melyet tovább nehezített a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) október 1-jét követően hatályba lépett módosítása is. A jelzett időszakban az objektív felelősség körében összesen ügyben indult eljárás, a kiszabott bírság Ft, míg a befizetett összeg Ft volt. Igazgatásrendészeti tevékenység Az év során az igazgatásrendészeti szolgálati ágra is jellemző volt a változó jogszabályi feltételek közötti munkavégzés azzal, hogy a szabálysértési törvény és kormányrendelet szinte havonta változott, de a fegyver, a vagyonőr és egyéb engedélyügyi területen is nagymértékű módosulás következett be. A Ket. módosítása, illetőleg az elektronikus ügyintézés bevezetése további feladatokat rótt a szakterületre. A évre vonatkozó statisztikai adatok alapján minimális mértékben emelkedett a beérkezett szabálysértési feljelentések száma. A vizsgált időszakban a megye tíz rendőrkapitányságának szabálysértési hatóságainál összesen ügy indult személlyel szemben. A szabálysértési hatóságok Ft pénzbírságot szabtak ki. A pénzbírság egy főre eső átlaga Ft volt, ami 13,4 %-kal meghaladja a évre vonatkozó mutatókat. Közlekedési szabálysértéseknél Ft, kiemelt közlekedési szabálysértéseknél Ft, a közrend és közbiztonság elleni szabálysértéseknél Ft volt a pénzbírság egy főre eső átlaga. A közúti járművek vezetésétől a hatóságok főt tiltottak el, amely a kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértés miatt elmarasztalt személyek 60,2 %-a. A vizsgált időszakban db helyszíni bírság nyomtatványt vettünk nyilvántartásba, illetve ellenőriztük azok törvényességét ügyben továbbítottunk felvételeket a főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Közigazgatási és Hatósági Alosztályára a közigazgatási eljárás megindítása céljából.

15 14 Ezen kívül 212 esetben küldtünk ki nyilatkozatot a gépjármű üzembentartója részére a járművezető személyének megállapítása céljából, továbbá 256 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást ben 377 esetben alkalmaztak bíróság elé állítást megyénk rendőrkapitányságai, mindez 188 %-kal több az előző évinél (131 ügy). A szabálysértési őrizet alkalmazásával sikerült a tulajdon elleni szabálysértéseket és a tiltott kéjelgés szabálysértését jelentősen visszaszorítani. A nyilvántartott lőfegyverek száma a évi adatokhoz képest 2009-ben alig változott ( ról ra növekedett), ezzel párhuzamosan a fegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes és jogi személyek számában sem tapasztaltunk jelentős változást (4.617-ról re emelkedett). A 2009-ben kiadott személy- és vagyonvédelmi engedélyek száma társas vállalkozásoknál az előző évhez képest kismértékű emelkedést mutat, míg az egyéni vállalkozásoknál az új engedélyek száma jelentősebb mértékben növekedett. A kiadott igazolványok tekintetében is változás tapasztalható. Az új igazolványok száma jelentősen, 144,8 %-kal nőtt, jelezve, hogy a térségben a romló gazdasági helyzet következtében sokaknak ez az egyedüli munkalehetőség. Idegenrendészeti és menekültügyi együttműködés keretében az igazgatásrendészeti osztály folyamatos kapcsolatot tartott fenn a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Északmagyarországi Regionális Igazgatóság Idegenrendészeti Osztályával. Az idegenrendészeti ügyek felülvizsgálatát rendszeresen elláttuk, az azokban elrendelt intézkedések határidejének letelte után megtettük a szükséges lépéseket. Az idegenrendészeti irattár felülvizsgálatát és az ügydossziék selejtezését az ETRANGE-1 és a Lotus programok nyilvántartásai alapján folyamatosan végeztük. Négy alkalommal a sátoraljaújhelyi székhelyű magyar-szlovák Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyen a Dublin II eljárás keretében személyek átadás-átvételének megszervezésében vettünk részt. Az elmúlt évben 254 esetben került sor szabálysértési határozat megküldésére külföldi elkövető vagy sértett személy részére. Ügyeleti tevékenység A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Ügyeleti Osztálya látja el a Megyei Rendőr-főkapitányság Központi Ügyeletének és a magyar-szlovák Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely működtetését. A tárgyi és technikai feltételek mindkét helyen megfelelnek az előírásoknak, biztosítják a kulturált munkavégzés feltételeit évben összesen 649 úgynevezett felmenő eseményt jelentettünk az ORFK Főügyelete felé, melyből 371 kiemelt és 278 rendkívüli esemény volt (2007-ben 511 felmenő esemény volt, amely 2008-ban 549-re emelkedett). A 112-es segélyhívóra naponta átlagosan 500 hívást fogadunk, melyből kb igényel intézkedést. Az elmúlt 12 hónapban a KKSZH összesen 858 megkeresést teljesített.

16 15 Védelemigazgatási tevékenység A főkapitányság ez irányú tevékenységét a rendészeti igazgatóságon szolgálatot teljesítő kiemelt védelmi főelőadó végzi és koordinálja. Az elmúlt év tavaszán megjelent új típusú H1N1 humán influenza vírus miatt kialakult járványveszéllyel kapcsolatban a vonatkozó szakirányítói utasításoknak megfelelően megtettük azokat az intézkedéseket, amelyek a rendőri állomány védelmét és a járvány további elterjedésének megakadályozását szolgálták. Felvettük a kapcsolatot az ÁNTSZ Regionális Intézetével, valamint a B-A-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával. Nagy mennyiségben szereztünk be és osztottunk szét az állomány körében gumikesztyűket, védőmaszkokat, porálarcokat, cipővédőket, kötényeket és védőköpenyeket. Fegyveres Biztonsági Őrség július 1-jétől a főkapitányság szervezetén belül létrehozásra került a Fegyveres Biztonsági Őrség, amely feladatait két szomszédos megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) is ellátja. A megyében a nyílt rendőrségi objektumok védelmét állandó fegyveres biztonsági őrök látják el, ennek köszönhetően mintegy 70 fő hivatásos rendőrt sikerült közterületi szolgálatba visszaállítani. A HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE A főkapitányság rendszeresített létszáma, január 1-jei hatállyal státuszban került meghatározásra (hivatásos 1.847, köztisztviselő 11, közalkalmazott 277), amely az év végére re változott (hivatásos 1.842, köztisztviselő 11, közalkalmazott 376). Az elmúlt évben a rendőr-főkapitányság költségvetési létszáma főben került meghatározásra, amely július 1-jei hatállyal ra módosult. A meglévő létszám január 1- jén fő volt (1.733 hivatásos, 4 ktv., 318 kjt.), amely az év végére főre (1.708 hivatásos, 4 ktv., 409 kjt.) növekedett. A főkapitányság létszámhelyzetének alakulása január június december Rendszeresített Költségvetési Tényleges

17 június 1-jei hatállyal a korábban rendszeresített 226 körzeti megbízotti státusz száma 238-ra növekedett. A főkapitányság illetékességi területén található 23 veszélyeztetett településen összesen 8 új körzeti megbízotti székhely került kialakításra. A rendszeresített körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége folyamatosan közel 100 %-os mértékű volt, év végén mindössze 2 nem volt betöltve. December 1-jétől a Miskolci Rendőrkapitányság szervezetében, Sajóbábony székhellyel, 12 fővel új, alosztály jogállású rendőrőrs kezdte meg működését, ezzel a rendőrőrsök száma 25- re emelkedett. Az állománytáblázatban rendszeresített vezetői munkakörök száma 90. Az értékelt időszakban 17 vezetői munkakörbe történt új kinevezés. Az értékelt időszakban 179 fő távozott valamilyen jogcímen az állományból. Egészségügyi alkalmatlanság miatt 96 fő, áthelyezéssel 39 fő, egyéb jogcímen 44 fő. Fluktuáció megoszlása okok szerint eü. alkalmatlanság átszervezés közös megegyezés berendelés felmentés (ktv-ka.) áthelyezés próbaidő alatt egyéb Új kinevezésre és felvételre 165 esetben került sor, továbbá 99 fő fogadására és áthelyezésére történt intézkedés. Állománybavételek megoszlása 161 új kinevezés visszavétel áthelyezés 99 4

18 17 Állománymozgás alakulása Távozás Állománybavétel május 16-ai hatállyal 22 fő végzős rendészeti szakközépiskolai tanuló fogadására és kinevezésére volt lehetőségünk. A rendőrkapitányságok leterheltségét figyelembe véve a kinevezésekre a nagyobb létszámhiánnyal rendelkező helyi szerveknél került sor. A Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatói közül július 1. napjával 2 fő került kinevezésre a főkapitányság állományába. Növedék Változás (+/-) új felvétel berendelés megszűnés 1-1 visszavétel áthelyezettek integráció során kinevezve Növedék összesen: F o g y a t é k Nyugáll. Elbocsátás eü. alkalmatlanság közös megegyezéssel átszervezés miatt vezetői mb. visszavonása 1 1 Felmentéssel (ktv-ka.) 6 6 törvény erejénél fogva 0 áthelyezéssel eü. elbocsátás 2 2 átszervezés miatt 1 1 elhalálozás 1 1 törvény erejénél fogva 0 közös megegyezéssel lemondással 0 próbaidő alatt 9 9 fegyelmi fenyítésként határozott idő lejárt 1 1 berendelés 5 4-1

19 18 A Magyar Köztársaság Rendőrsége évekre vonatkozó Cselekvési Programja és Feladatterve alapján a bűnügyi szakterületen meglévő hiány csökkentése érdekében november 1-jei hatállyal 6 fő felsőfokú képzettségű pályakezdő felvételére intézkedtünk. Ugyancsak a hivatkozott Cselekvési Programban meghatározottak szerint végrehajtottuk a már említett Fegyveres Biztonsági Őrség felállítását. Az állomány képzését a regionális munkaügyi kirendeltségek összesen 28 millió Ft-tal támogatták. Az Út a munkához program keretében 54 fő közcélú foglalkoztatott munkavégzésének biztosítására kötöttünk együttműködést az önkormányzatokkal. Az elmúlt évekhez viszonyítva Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nagyobb számban jelentkeztek a Rendészeti Szakközépiskolába (497 fő alapévfolyamra, valamint 195 fő a keresztévfolyamra). A pályázók felvételi előkészítő eljárását és alkalmasság-vizsgálatát évben végrehajtottuk, amely az egészségügyi, pszichológiai és humán szakterületen jelentős többletfeladattal járt. Az elmúlt esztendőben az állomány tagjai változatlanul nagy számban terjesztettek elő szolgálati panaszokat. Összesen 267 esetben éltek ezzel a lehetőséggel, melyek elsősorban a nyomozói pótlék folyósításával összefüggésben a szolgálati idő kedvezményes számításának érvényesítésére (192 esetben), az ideiglenes csapatszolgálati feladatokhoz kapcsolódóan különleges bevetési pótlék (47 esetben), míg csekély számban a veszélyességi pótlék és egyéb jogosultságok megállapítására irányultak. Az értékelt időszakban a FÜV eljárás alatt állók száma 95 volt, amely közel azonos az előző év hasonló időszakában indított eljárások számával. A FÜV eljárások megindításának a munkavállalók részéről történő kezdeményezésének oka elsősorban továbbra is a nyugdíjmegállapítási szabályok esetleges változásától való félelem. A szolgálati időt elismerő támogatási rendszer bevezetésének köszönhetően várhatóan jelentős számban fog csökkeni az új FÜV eljárások kezdeményezése. Az állomány részére a korlátozott költségvetési lehetőségek ellenére alapvetően sikerült biztosítani a jogszabályok által meghatározott szociális ellátásokat. Az előző évhez képest 40 fővel több, összesen 130 fő részesült gyermekszületési segélyben ( Ft) és 26 fő egyéb más eseti segélyben ( Ft). Folyamatosan végeztük a főkapitányság nyugdíjasának gondozásával kapcsolatos feladatokat, kegyeleti kötelezettségeinknek elhalálozás miatt 36 esetben tettünk eleget. A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere Év Rendőre miniszteri díjat adományozott az Edelényi Rendőrkapitányság állományába tartozó járőrvezetőnek. Miniszteri szintű elismerésben részesült 3 fő, ORFK vezetői dicséretben és jutalomban 17 fő, míg főkapitányi és helyi szintű elismerésben 502 fő (soros elismerésekkel együtt). A Megyei Közgyűlés 3 fő részére Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért díjat adományozott. A beosztások betöltéséhez előírt képzéseken (szaktanfolyamok, speciális továbbképzések, vezetőképzés, iskolarendszeren kívüli képzések) a hivatásos állományból 187 fő vett részt, állami és szakmai felsőfokú oktatási intézményekben jelenleg az állomány 5,3 %-a (108 fő) folytatja tanulmányait. Az integrált rendőrség zászlósi és tiszthelyettesi állománya részére az 55/2008. (OT 30.) utasításban elrendelt elektronikus on-line képzés és vizsgáztatás mindhárom turnusa lezárult.

20 19 Az egészségügyi szakterületen kiemelt feladat volt az értékelt időszakban a védőoltási szabályzatnak megfelelő oltások időszakos végrehajtása és az állomány szűrővizsgálata. Az időszakos szűrővizsgálatokon fő vett részt. Ambuláns ellátáson fő jelent meg és 737 fő esetében az orvos a szolgálati feladatok ellátása alóli felmentésre intézkedett, mely összesen felmentési napot jelentett. A H1N1 influenza elleni védőoltást fő, szezonális influenza elleni védőoltást 400 fő kapott. Egyéb védőoltásban az ellátási körbe tartozó állományból fő részesült. Pszichológiai szakrendelésen 180 esetben végeztek munkaköri kinevezés előtti alkalmasságvizsgálatokat, 305 esetben pedig időszakos szűrővizsgálatot, egyéb vizsgálatok végrehajtása 67 esetben történt. A szervezetdiagnosztikai felmérést 250 fő részvételével hajtottuk végre. Az értékelt időszakban 163 jogerős felelősségre vonására került sor. A évi 147 elmarasztaláshoz képest az országos tendenciához hasonlóan növekedés tapasztalható ben az állomány 7,5 %-át érintette felelősségre vonás, 2008-ban ez az arány 6,95 % volt. Bűncselekmény miatt 25 (2008. hasonló időszakában 20), fegyelemsértés miatt 100 (99), szabálysértés miatt 38 (28) elmarasztalásra került sor. A bűncselekmények számában bekövetkezett változás hátterében elsősorban a katonai vétségek és a szolgálati viszonnyal nem összefüggő garázdaság és testi sértések miatt indított köztörvényes büntetőeljárások emelkedése áll. Korrupciós jellegű bűncselekmény miatt a bíróság egy főt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt. Az illető rendőr a bírósági ítélet alapján a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, ezért szolgálati viszonya megszüntetésre került. A fegyelemsértések általában csekély súlyúak, az esetek felében mindössze figyelmeztetés alkalmazására került sor. A szabálysértések kivétel nélkül a közúti közlekedési szabályok megsértésével valósultak meg. A rendőrkapitányságok adatait figyelembe véve megállapítható, hogy az Edelényi, a Kazincbarcikai és a Szerencsi Rendőrkapitányságon csökkent, míg a Miskolci, az Ózdi és a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságokon növekedett a felelősségre vonások száma. A további 4 rendőrkapitányság vonatkozásában számottevő változás nem következett be. Összességében megállapítható, hogy az értékelt időszakban ugyan növekedett a felelősségre vontak száma és aránya, de a fegyelemkezelő tevékenység továbbra is következetes és a fegyelmi helyzet jónak értékelhető, azonban az eddigiektől is nagyobb figyelmet kell fordítani a kedvezőtlen jelenségek, folyamatok hatékony kezelésére. AZ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE A szolgálat január 1. és december 31. közötti időszakban összesen 302 db ellenőrzést hajtott végre a következő témakörökben: bűnügyi 25, igazgatásrendészeti 19, közrendvédelmi 173, közlekedésrendészeti 12, gazdasági 6, ügyeleti 17, fegyverszoba 13, fogda 11, rezsim 12, átfogó 1, egyéb 13. A szolgálat állományában lévő belső ellenőr éves munkaterve alapján folyamatosan végezte a főkapitányság gazdálkodásával összefüggő téma- és célellenőrzéseket.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. május

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/1935-1/2009.ált. 36. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.

A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 52/516-400 Fax.: 52/516-402 BM Tel.: 32/20-04 Fax.: 32/20-04 e-mail: dr.fekete.csaba@hajdu.police.hu A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember TISZTELT Vezető Asszony/Úr! Június 26.-a Kábítószer-fogyasztás Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja.

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Rendőrkapitányság KÖRMEND : 9900 Körmend, Hunyadi u. 9. : 94/592-630 Fax: 94/592-630 : 26/41-30 Fax: 26/41-12 @: kormendrk@vas.police.

Rendőrkapitányság KÖRMEND : 9900 Körmend, Hunyadi u. 9. : 94/592-630 Fax: 94/592-630 : 26/41-30 Fax: 26/41-12 @: kormendrk@vas.police. Rendőrkapitányság KÖRMEND : 99 Körmend, Hunyadi u. 9. : 94/592-63 Fax: 94/592-63 : 26/41-3 Fax: 26/41-12 @: kormendrk@vas.police.hu Szám: 183-191 /213. ált. A KÖRMENDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. ÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére SZÉKESFEHÉRVÁR RENDŐRKAPITÁNYSÁG ENYINGI RENDŐRŐRS 8130. Enying, Kossuth u. 26. Tel. 22/372-646, IRM. tel. 22/2433, Fax: 22/2433 Szám: 07010-305-5829/19/3/2010. Jóváhagyom: (:Dr. Csizek Tibor r. ezredes

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. április 23. Szám: 05070-467/2015. Ált. B E SZ Á M

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben