Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szantod.hu www.szantod.lap.hu"

Átírás

1 Szántódi Hírlevél lapja április XVI. évf. 2. szám Télbúcsúztató A nagysikerû táncház a télbúcsúztatón Március 15-ei ünnepség Koszorúzás a Kossuth parkban Dr. Boros Marietta, Szekeres Erzsébet és Fésûs Éva A szántódi bábosok

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal április AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI A Képviselõ-testület I. negyedévben hozott határozatairól tájékoztatás 1/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012.február 4. napján, szombaton 10 órakor a parti sáv jövõbeni helyzetének egyeztetése tárgyban az érintett ingatlantulajdonosokkal megbeszélést tart. 2/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza a polgármestert, hogy megfelelõ szakember megkeresésével készítsen tervezetet, költségvetésben is meg egyéb szempontból is, a helyzetnek megfelelõen megkeresni a módját annak, hogy hogyan lehet a két strandot összekötni. 3/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza Weisz Lajos igazságügyi értékbecslõt a VITÜK terület értékbecslésével. 4/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza a polgármestert, hogy külsõ jogi szakértõvel készíttesse el a szerzõdés tervezetet Kovács Andrea bérleti szerzõdése ügyében. 5/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Dr. Sári Zoltánt bízza meg a 4 /2012.(I.16.) sz. határozatban foglalt szerzõdés elkészítésével. 6/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Képviselõ-testülete megbízza Dr. Sári Zoltán ügyvédet az Aranyhíd utcai táblaügyben az önkormányzat képviseletével. 7/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza Dr. Sári Zoltán ügyvédet az 4. és 5/2012./01.16/ sz. határozatban foglaltak végrehajtásával. 8/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyvhöz csatolt a képviselõ-testület évi munkatervét jóváhagyja. 9/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Képviselõ-testülete eladja 100 db kivételével a meglévõ 3138 db BAHART részvényt minimum ,- (Harmincötezer) Ft/db áron. A szerzõdést jóváhagyására a Testület elé kell terjeszteni. 10/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Tóth Lajos által elmondottakat tudomásul veszi és a késõbbiekben tovább tárgyalásra, illetve a fejlemények alakulásától függõen az önkormányzat minden elkövet annak érdekében, hogy elõsegítse a programot, a programtervezetet pedig újra napirendre veszi. 11/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a GEoplanert Kft. által a Szántód-Szántódpuszta településrészek közt épülõ kerékpárút engedélyezési terv készítése szerzõdés szerint benyújtott számla kifizetésével nem ért egyet. Határidõ: Értelem szerint 12/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közlekedési Koordinációs Központtal kötött, térítésmentes tulajdonba adási megállapodás alapján önkormányzati tulajdonba veszi a szántódi 884/2 hrsz. alatt felvett 126 m2 területû közterületi ingatlant. Felhatalmazza a polgármestert a végleges tulajdonba adási /vételi szerzõdés aláírására. Határidõ: Értelem szerint Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:páros hónap utolsó hetében Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata Szerkesztõ: Morvay ZsoltnéTel.: Szerkesztõbizottság tagjai: Galó Tibor, Látrányiné Kiss Gabriella, Varga Krisztina * Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) , Tel./fax: (84) , A lapban közzétett írások nem minden esetben a Szerkesztõség álláspontját tükrözik. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal. A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül. 13/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Farkas László mûszaki ellenõr által a Szántód, Sás utcai önkormányzati ingatlanok ivóvíz és szennyvíz vezeték építés mûszaki tevékenység ellátása - ra benyújtott számla kifizetésével egyetért. 14/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete dr. Karabinszky Gyula képviselõ által feltett javaslatot nem fogadja el.

3 2012. április 3. oldal Szántódi Hírlevél Felelõs: Dr. Karabinszky Gyula képviselõ 15/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi 646 hrsz-ú ingatlan 126/5000-d részére vonatkozó, Iszkádi József által ajándék címén felajánlott tulajdonjogot nem fogadja el, figyelemmel az önkormányzat gazdasági érdekeire és az ésszerûségi szempontokra. 16/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Színek Világa Alapítvány kérelmére akkor nyilatkozik és foglalkozik újra vele, ha a pályázattal kapcsolatban szükséges szakhatóságok az önkormányzatot megkeresik.. 17/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nem veszi fel napirendre a kistérségi járások véleményezése napirendet. Határidõ: azonnal 20/2012.(II.04.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõtestülete a GEOplaner Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.25.) által a Szántód- Szántódpuszta településrészek közt épülõ kerékpárút engedélyezési terv készítése szerzõdés szerint benyújtott ,- Ft összegû számla kifizetésével egyetért. 21/2012.(II.04.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód- Szántódpuszta településrészek közt épülõ kerékpárút engedélyezési terv engedélyezésével kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított ,- Ft összegû számla kifizetésével egyetért. 22/2012.(II.04.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a HV AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (7400 Kaposvár, Damjanich u.6/b) által a DDOP-2.1.1/D sz. pályázat vizsgálata -ra benyújtott ,- Ft összegû számla kifizetésével egyetért. 23/2012.(II.04.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a RAMIÉP REAM Kft. (8623 Balatonföldvár, Vak Bottyán utca 395/1) által a projektmenedzseri tevékenység ellátása a DDOP-2.1.1/D keretében hó benyújtott ,- Ft összegû számla kifizetésével egyetért. 24/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012.évi költségvetési rendelet tervezet felhalmozási szakfeladatai közül a GAMESZ telepre elõirányzott 1,5 millió forintot kiveszi/törli. Határidõ: azonnal 25/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012.évi költségvetési rendelet tervezetben szereplõ ügyvédi munkadíjat 2 millió forintban állapítja meg. Határidõ: azonnal 26/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetési és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás által kért nyilatkozatot aláírja.. 27/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a.) a 2012.évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére a társadalmi, civil szervezetek és öntevékeny csoportok, közösségek támogatására pályázatot ír ki. b.) A jegyzõkönyvhöz csatolt pályázati kiírást és adatlapot az alábbi módosítással jóváhagyja: támogatási célok a.)pontja az alábbiak szerint módosul: mûködési támogatás. c.) megbízza az Ügyrendi Bizottságot a beérkezett pályázatok bontásával, hiánypótlásával és a támogatásra javaslatot tesz a képviselõ-testület felé legkésõbb 2012.április 13. napjáig. d.) Azon civil szervezetek részére, akik ez évre vonatkozó kérelmüket benyújtották a pályázati kiírással egy idõben írásban értesíteni kell a pályázati felhívásról. Határidõ: pályázati kiírás a 2012.évi költségvetés elfogadását követõen 28/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a kártérítési ügyben elõterjesztett ügyvédi munkadíjra vonatkozó elõterjesztést elnapolja azzal, hogy egyeztetést tart szükségesnek. 29/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kõröshegy-Szántód Önkormányzatok Vizi közmû számláján lévõ egyenlegbõl a még meglévõ Vizi közmû hitel visszafizetésre és azt követõen a hitelszámla megszüntetésre kerüljön. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos jogügyeletek, szerzõdések aláírására.

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal április 30/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód község Településrendezési eszközeinek módosításában (3. számú módosítás) az Lke 3 építési övezetben a beépítettség mértékét 30 %-ra nem módosítja. 31/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megkeresi a Kõröshegyi Önkormányzatot, hogy az út áthelyezésével döntéseket hozzon meg és segítse a szántódi pincetulajdonosokat. 32/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ- testülete a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u.7.) által a Szántód, Gyulai J. u. ivóvíz vezeték rekonstrukció. ra benyújtott ,- Ft és ,- Ft összegû számlák (összesen: ,- Ft) kifizetésével egyetért. 33/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Palóczi Horváth Ádám Közösségi Ház 2011.évi beszámolóját és 2012.évi rendezvénytervezetet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a falunapnak a részletes megtárgyalását késõbbi idõpontra halasztja. : 34/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a hulladékkezelést érintõ jogszabályokról szóló tájékoztatást tudomás veszi és felkéri a hivatalt, hogy 30 napon belül vizsgálja felül a helyi hulladékkezelési szolgáltatásokról szóló rendeleteket és terjessze a testület elé. Felelõs: Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ 35/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyvhöz csatolt adás-vételi szerzõdésben szereplõ 358 hrsz-ú strand megjelölésû ingatlan elõvásárlási jogával nem él. 39/2012.(II.22.) Kt. határozata A képviselõ-testület a körjegyzõségi feladatokat ellátó Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatala évi tevékenységérõl szóló beszámolót az elterjesztéssel egyezõen jóváhagyja. Felelõs: Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ Határidõ: 2012.február /2012.(II.28.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Palóczi Horváth Ádám Közösségi Ház és Községháza északi oldalára Gáts András által készített engedélyezett terv szerinti megvalósítással egyetért. Árajánlat 30 napon belül legalább három. Határidõ: 30 napon belül 41/2012.(II.28.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete dr. Hunyadi Péter, dr. Hunyadiné Vezel Éva és Kiss Sándor adásvételi szerzõdése ügyében elõvásárlási joggal él a 344, 358, 360 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan. Az ügybeni eljárásra felhatalmazza az alpolgármestert és a fedezetet biztosítja. 42/2012.(II.28.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Aranyhíd utcai tábla eltávolítási ügyben a korábbi megbeszélés szerinti álláspontját fenntartja, azt határozatban jóváhagyja. 43/2012.(III.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a.) a 2012.március 12. napján érkezett elõvásárlási jog gyakorlására érkezett felhívásban rögzített a szántódi 360 hrsz-ú és 358 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 12/420-d 12/420-d hányadára vonatkozó elõvásárlási jogával élni kíván. Felhatalmazza az alpolgármestert a nyilatkozat megtételére és az adásvételi szerzõdés aláírására, valamint a fedezetet a költségvetési tartalék terhére biztosítja. b.) Megerõsíti a 41/2012.(II.28.) Kt. határozatát. c.) Amennyiben harminc napon belül az a. /pontban meghatározott hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tulajdonrészére hasonló feltételekkel elõvásárlási jog gyakorlására érkezik felhívás, felhatalmazza az alpolgármestert a nyilatkozat megtételére, az adásvételi szerzõdés aláírására, valamint a fedezetet a költségvetési tartalék terhére biztosítja. Határidõ: a-b.) pont esetében azonnal d.) pont esetében 30 napon belül 44/2012.(III.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód- Szántódpuszta turisztikai kerékpárút építésének elõzetes vizsgálati dokumentációnak az elkészítésével Agrár Környész Kft-t (7512 Mike, Hunyadi u.19. képviselõje: Balogh Bálint ügyvezetõ) bízza meg ,- Ft-ért, a szükséges összeg a 2012.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-testület megbízza az alpolgármestert a megrendelésre. Határidõ: 5 napon belül a megrendelésre Kissné Bolha Andrea a körjegyzõség munkatársa

5 2012. április 5. oldal Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzata értesíti a lakosságot: - a szemétszállítás rendjérõl - a mûanyag zsákos hulladékszállítás megszüntetésérõl - a zöldhulladék elszállításának rendjérõl - növényi hulladék égetésének rendjérõl - a növények telepítési távolságáról, telepítési elõírásokról SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE szeptember 1 - június 30. : hétfõ július 1 - augusztus 31. : hétfõ, péntek A szemetet a szerzõdésben meghatározott méretû, felcímkézett tároló edényben, a többletszemetet a kereskedelemben kapható ZÖLDFOK feliratú mûanyag zsákban lehet a közterületre kihelyezni a szállítás napján. (Jelöletlenben nem lehet!) Szolgáltató: AVE Zöldfok Zrt. Siófok (Tel.: 84/ ) A MÛANYAG ZSÁKOS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS MEGSZÜNT. A településen csak hulladéktároló edényben lehet kihelyezni szemetet. ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA: MINDEN HÉTEN KEDDEN! füvet és falevelet a kereskedelmi forgalomban kapható bármi lyen zsákban faágakat 1,0-1,2 m-es darabokra vágva, kötegelve A közterületre zsákban kihelyezett zöldhulladékot vasárnap este és hétfõ este közötti idõszakban szíveskedjenek kihelyezni. Ömlesztett állapotban szemét közterületre nem helyezhetõ ki! Kizárólag a magáningatlanon keletkezõ, kötegelt illetve zsákolt növényi eredetû hulladék kerül elszállításra. NÖVÉNYI HULLADÉK ÉGETÉSE BELTERÜLETEN: március 1 - április 15. szeptember 15 - november 30. Saját ingatlanon, a tûz folyamatos õrzése mellett, ügyelve arra, hogy a füst és a tûz ne okozzon veszélyt, ill. kellemetlenséget másoknak. A NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGÁVAL KAPCSOLA- TOS TELEPÍTÉSI ELÕÍRÁSOK 1.) A legkisebb ültetési ( telepítési ) távolság az ingatlan határától: a) belterületen: - szõlõ, valamint 3 m -nél magasabbra nem növõ gyümölcs- és egyéb bokor ( élõ sövény ) esetében 0,50 m; - 3 m -nél magasabbra nem növõ gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 m; - 3 m -nél magasabbra növõ gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor ( élõ sövény ) esetében 3,00 m. b) külterületen: - gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szõlõ, köszméte, ribizke- és málnabokor esetén 0,80 m; - minden egyéb gyömölcsbokor ( mogyoró, stb. ) esetében 2,00 m; - birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 m; - törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilvaés mandulafa esetében 3,50 m; - vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 m; - cseresznyefa esetében 5,00 m; - dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt fa esetében 8,00 m. Községünk rendje, tisztasága mind a lakosság, mind az üdülõtulajdonosok és az önkormányzat együttes érdeke. Vigyázzunk rá, tegyünk érte többet! LOMTALANÍTÁS! Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete értesíti a lakosságot, hogy a község egész területén LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ. Ennek érdekében kéri, hogy háztartási és veszélyes hulladék (akkumulátor, gumi, stb.) kivételével az elszállításra szánt eszközöket az ingatlanuk elé május napokon szíveskedjenek a közterületre kihelyezni. Frissítsük fel, hogy milyen adószabályok vonatkoznak a fizetõvendéglátásra: Az illetékekrõl szóló 1990.évi XCIII. tv. változása, miatt a fizetõ-vendéglátói engedély kérelem, módosítás kérelem, igazolás a nyilvántartásba vételrõl (SZÉP kártya elfogadó helyhez) a tavalyi Ft helyett Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni. A nyilvántartásból való törlés illetékmentes. (A szántódiak a kérelmet az irodavezetõnél adják be.) A SZJA tv. szerint kétfélé költség elszámolási mód alkalmazható a fizetõ-vendéglátók esetében. 1. tételes átalányadózás (ez bizonylat nélküli költségelszámolást jelent), mely akkor alkalmazható, ha a fizetõ-vendéglátók a tevékenységüket az adóévben legfeljebb 90 napos idõtartamra folytatják. A bevétel 90%-a a jövedelem. 2. tételes költségelszámolás (számlák alapján történõ költségelszámolás) A fizetõ-vendéglátásból származó jövedelem a korábbitól eltérõen nem különadózó jövedelemnek számít, hanem összevont adóalapba tartozó jövedelem. Az adó a jövedelem 16%-a. A NAV tájékoztatása szerint a fizetõ-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyt az e tevékenységbõl származó jövedelme után 2011.évben 27%-os EHO terheli.

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal április A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI VIDD EL KISZE A TELET! A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat keretében télbúcsúztató családi délutánra került sor február 18-án, szombaton. A gyerekek remek busóálarcokat készítettek. Megnéztünk egy rövid bemutató filmet a mohácsi busójárásról, annak kialakulásáról, majd kiszebáb készítéssel és a kiszebábok elégetésével - a közösségi ház udvarán -, próbáltuk a telet elûzni. A fánk sütésre Balogh Józsefné vállalkozott. Nagyon finomat sütött, köszönjük! A télbúcsúztató vidám táncházzal zárult, Várszegi Balázs vezetésével. VÉRADÁS Számos kitüntetése mellett Pohner Ibolya március 20-án az ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ ÁLLOMÁS KUPÁJÁT vehette át. Jól megérdemelt kitüntetés, hiszen ahogy azt Dr. Szépvölgyi Anikó a Siófoki Vérellátó Állomás osztályvezetõ fõorvosa is kiemelte -a véradás után szervezett díjátadó ünnepségen-, Pohner Ibolya fáradhatatlan szervezõ munkájával nagyon sokat tett és tesz azért, hogy Szántódnak mindig kiemelkedõ helye legyen a véradók magas számát tekintve. A település részérõl Szabó Gyula alpolgármester mondott elismerõ szavakat. KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ ÉS KÖNYVBEMUTATÓ MÁRCIUS 15 Nemzeti ünnepünkre való megemlékezést az idén is a Nyugdíjasok Szántódi Szervezetének és a Nótakör közremûködésével tartottuk. A fiatalságot versmondással, a mûsorban való részvétellel, Pohner Liza, Páli Annamária, ifj. Necskosz László és Balogh Csaba képviselte. A Siófoki Senior Tánccsoport részérõl huszárruha bemutatót, látványos huszártáncot és toborzót láthattunk. Érdekes színfoltja volt a délutánnak Szabó Éva szántódi lakos gyönyörû kalocsai népviselete. Így fejezte ki tiszteletét a hagyomány és nemzeti ünnepünk elõtt. Ezt követõen Szántód Képviselõ-testülete és a Nyugdíjasok Szántódi Szervezete elhelyezte a megemlékezés koszorúját, a Kossuth szobornál. Húsvét közeledtével Szekeres Erzsébet gyermekkönyvhöz készült rajzaiból nyílt kiállítás március 31-én. A Fésûs Éva könyveihez készült illusztrációk, fõleg nyuszikról és a tavaszról mesélnek. Budapest, Kaposvár és Siófok érdeklõdését is felkeltõ esemény érdekessége az volt, hogy a két alkotó ez idáig még nem találkozott egymással. Mindketten nagy örömmel fogadták meghívásunkat, mint ahogy Dr. Boross Marietta néprajzkutató is, aki a két mûvészt bemutatta. Az összképet Morvay Zsolt bélyeggyûjtõ egészítette ki, azokkal a bélyegekkel, amelyeken Szekeres Erzsébet munkái láthatóak. A kiállítás május 6-ig látható a közösségi ház emeleti nagytermében. HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ Április 6-án Buzsákról érkezett hozzánk Ember Sándorné, hogy megossza velünk tojásfestõ mûvészetének néhány fortélyát. Ez alkalommal tartotta elsõ bemutatkozó elõadását a helyi bábszínház kör is. A rövid kis nyuszi történet elõadását sok próba és munka elõzte meg. Köszönet érte a segítõ szülõknek, valamint az elõadás kialakításában részt vevõ gyerekeknek: Gábor Dorkának, Horváth Mirjamnak, Kiss Zalánnak, Vizvári Tündikének és a

7 2012. április 7. oldal Szántódi Hírlevél legkisebb, de nagyon ügyes Pohner Lizának. A rossz idõre való tekintettel, az idén a tojáskeresõ versenyre nem az udvaron került sor, hanem a játszóház helyszínén, a közösségi ház emeleti nagytermében. A sok növény és a nyuszi találékonysága segített abban, hogy a tojások jól el legyenek rejtve. Volt is nagy sürgés forgás a megfelelõ számú tojások megtalálása érdekében. Minden tojás gazdára lelt. Reméljük ez jövõre is így lesz! SZÁNTÓD 15 ÉVE ÖNÁLLÓ TELEPÜLÉS Szántód 15 éves évfordulója alkalmából, a község képviselõtestülete és a Nyugdíjasok Szántódi Szervezete koszorút helyezett el a közösségi ház elõtti emlékhelynél. A Szántódi Magyar Nótakör Szántódról és a Balatonról énekelt, majd a földszinti elõadóteremben Szántód múltjáról és jelenérõl, a településen élõkrõl nyílt fotókiállítás, Bor Ferenc és Morvay Zsolt által készített fényképek alapján. Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ A KÖNYVTÁR HÍREI A év nem csak azért érdekes egy esztendõ, mert szökõév és nagyon sok hosszú hétvége van az idén, hanem azért is fontos, mert ebben az évben számtalan neves évfordulót is köszönthetünk. A könyvtárba érkezõ kedves olvasóink - bízva abban, hogy a könyvajánlásokban szereplõ mûveket szívesen kölcsönzik, ezeknek az alkotóknak a mûveit még alaposabban megismerik, netán zenemûveit gyakrabban hallgatják, vagy az origami hajtogatással kézügyességüket is próbára teszik - a következõ eseményekkel kapcsolatos könyvkiállításokat tekinthették meg. Emlékeztünk arra, hogy: éve született Charles Dickens; éve született Heinrich Rudolf Hertz; éve született Arany János; éve született Gioacchino Rossini; éve született Akira Yoshizawa. A képen látható origami hajtogatásokat kedves olvasónk Szabó Lilla készítette. A Magyar Költészet Napja alkalmából József Attila születésnapjának tiszteletére (április 11.) a könyvtárlátogatók megtekinthették a költõ emlékére rendezett kiállítási anyagot (fényképes összeállítás József Attila életútjáról, aktuális újságcikkek, elõadások anyaga, a költõ könyvtárunkban meglévõ legújabb kötetei) április 12-én (csütörtökön) a könyvtár teljes nyitva tartása alatt az olvasók a József Attila minden verse címû hanganyag segítségével magnószalagról mûvészek elõadásában hallgathatták a költõ verseit. Ajándékkönyveket kaptunk Albert-Gálffy Rékától, Balogh Józsefnétõl, Dr. Laczkó Andrástól és Matyikó Sebestyén Józseftõl. Adományaikat az olvasók nevében is ezúton is köszönöm. Hamarosan itt van az év egyik legszebb napja, az anyák napja. Ennek kapcsán minden kedves olvasó szíves figyelmébe ajánlom a Megható történetek anyák napjára címû kötetet, az édesanyákat köszöntõ verseinket valamint a mûsorkészítésre alkalmas kiadványainkat. Minden kedves anyukát sok szeretettel köszöntsünk egy szép verssel! Juhász Gyula Édesanyám Március 31-én láthattuk vendégül Fésûs Éva meseírót, aki leányával együtt könyvtárunkat megtekintette és a meglévõ köteteit az olvasók számára dedikálta. Az írónõ legújabb alkotásaiból is már néhánnyal rendelkezik a könyvtár. Fésûs Éva mûveibõl az érdeklõdõk még vásárolhatnak is. A Tisza partján él egy özvegyasszony; Szemébõl könnyet egyet se fakasszon A nyomorúság, a gond és a bánat: Ó áldd meg Isten, édes jó anyámat! A Tisza partján él egy özvegyasszony... Tudom, hogy bút hoz néki minden alkony, Mert õ a jóság, szenvedés, a bánat: Holtig siratja édes jó apámat! Maurer Teodóra a könyvtár vezetõje

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal április SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI Szántódpuszta mûemlék épületei Szántódpusztán több mint harminc jelentõs épületbõl álló majorsági jellegû mûemlék együttes maradt fenn. Ezek - többek között kúria, csárda, cselédház, magtár, borospince, kápolna, temetõ - zömében az 1700-as évekbõl származnak, melyeket a múlt elõtti században kiegészítettek és a mai alakjukra hoztak. Helyreállításuk után - részben új funkciót kapva - az 1970-es évektõl idegenforgalmi és kulturális központként mûködnek. A harminckét mûemlék épület a közös kemencétõl a csárdákig, a zöldséges vermektõl a kukoricagóréig, a kastélykúriától a kápolnáig kultúr - és egyben agrártörténeti emlékhely. Kivételes turisztikai látványosságnak felelne meg, ha a tervezett helyreállítások megvalósulnak. Szántódpuszta 1994-ben, hetedik magyarországi helyszínként érdemelte ki az Europa Nostra díjat (oklevél formájában). A ma látható épületek a században épültek. A déli parton lévõ Szántódpuszta lakóit többféle szolgálatra is kötelezték. Nekik kellett biztosítaniuk a révszolgálatot a két part között, õk látták el hallal az apátságot, mezõgazdasági termékeket, gabonát termesztettek és szõlõvel, illetve miseborral kellett ellátniuk a barátokat. A puszta kisebb megszakításokkal csaknem kilencszáz éven át szolgálta Tihanyt. A török idõkben néha elnéptelenedett ugyan, azonban lakói idõrõl idõre visszatértek. Nagyobb törést egyedül II. József szerzetesrendeket feloszlató rendelete jelentett, amikor világi bérlõi lettek a pusztának, így 1787 és 1790 között Pálóczi Horváth Ádám költõ és polihisztor. Kazinczy barátja pezsgõ irodalmi életet szervezett Szántódpusztán néhány év alatt. A tihanyi bencések a 19. század elején tértek vissza és egészen a második világháború utáni korszakig maradtak. Az államosítás után elõször TSZ lett Szántódpusztából, majd az ismét felélénkülõ balatoni idegenforgalmat kihasználva a hetvenes évektõl mindinkább a turizmus szolgálatába állították. Csakhogy a kilencvenes évek második felére csökkent a balatoni turisták száma, bezártak a szántódpusztai csárdák is, az akkori üzemeltetõ nem foglalkozott állagmegóvással. Az épületek ma is zárva vannak, a csárda épületeinek belsõ termei a lepusztult állapotokat tükrözik. Kívánatos lenne a történelmi puszta jellegzetes ételeit kínálni a betérõ vendégek számára. Lenne rá igény! A majorság kialakulása pontosan kiolvasható épületeinek rendezetlenségébõl. Látható a fokozatos, hosszú idõ alatt, az igényeknek figyelembe vételével történõ bõvülés. Az épületeket rendeltetésüknek megfelelõen csoportosították, építésük helyét pedig a domborzati és az idõjárási viszonyok figyelembevételével alakították ki (például domboldalra építettek, biztosítva a víz elvezetését). A majorság ma látható épületei közül néhány már a 18. század végén is állt, de legtöbbjükön jelentõsen átalakításokat hajtottak végre ez évek során, a változó igényeknek megfelelõen. A gazdasági épületek közül kiemelkedik a csöves kukorica szárítására és tárolására szolgáló, téglalábakon álló kukoricagóré, melynek szellõs oldalfalai között gyorsan megszáradt és morzsolhatóvá vált a kukorica. A góré több mint 160 éves (1845-ben épült) és az eltelt másfél évszázad alatt, nagyobb javítást nem kellett rajta végezni. A szép arányú épület nem csak elhelyezkedése - szinte a puszta mértani közepén áll-, hanem mérete és minõsége alapján is méltán uralja a majorságot. Egykor 40 vagon csöves tengerit tudtak tárolni a lécvázas, szellõs góréban. Ma már igazán csak javításra, felújításra szorul, nem engedhetõ a padlástér látogatása sem. Bár a 60-as években átesett egy nagyobb felújításon, az állapota ma jócskán hagy kívánnivalót maga után Szépségében, tömegében semmivel sem marad el a csárda épületétõl az egykori ménesistálló. A reformkorban emelt istálló eredetileg hosszanti négyszög alaprajzú volt, de a késõbbi bõvítésekkel kereszt alaprajzú lett. A lovardát folyamatosan fejleszteni kellene! Egy történelmi puszta persze mit sem ér lovak nélkül. A jelenlegi lepusztult lovardát, mely a bevételek fontos forrását képezné, megfelelõen helyre kellene hozni, felújítani. Az egyéni vállalkozók terveivel kapcsolatban azonban problémát jelent, hogy a terület állami tulajdonban van, s így nehéz harmonizálni az érdekeket, elõkészíteni a szükséges lépéseket. A lovas központ alkalmassá tétele a téli lovas szemináriumok egyik fontos helyszíne lehetne az országban. A puszta alkalmas lovas versenyek rendezésére, díjugrató derbik, díjlovaglás, lovas tusa versenyek, lovas torna bajnokság, távlovaglás, fogathajtás kulturált megrendezésére, akár világversenyek színhelyévé is válhat. A ló árverések ideális központjára is alkalmas. Kiemelném, hogy a vadász kultúrának is központi szereplõje lehetne, mivel könnyen elérhetõ és az idegenforgalom központjában helyezkedik el. A környezõ erdõk, a dombokkal és sík területekkel tarkított vidék ideális környezet a tereplovagláshoz, mely közben alkalmunk nyílik testközelbõl megismerni a helyi élõvilágot, hiszen nem ritka, hogy utunkat szarvas- és vaddisznócsapatok keresztezik. E fantasztikus táj alkalmas lenne a vadászlovaglásra, lovas kocsis programokhoz, sõt télen lovas szánon is bejárhatjuk. Az idei nyárra már ismét bejelentkeztek a visszajáró, Patkó Fogadónkban megszálló lovas-festõtábor vendégeink, kik már ismerve a túraútvonalakat, örömmel teszik meg újra lóháton a megszokott sétájukat. Számukra a pihenést még a festészet jelenti, így készülnek a színes emlékképek. A hagyományõrzõ csikós bemutatókat elõzetes egyeztetés után csoportok részére az elõre megbeszélt idõpontokban tartjuk. Lovaglás, kocsizás és pónizás a nyitva tartás ideje alatt és a megbeszélt idõpontokban is természetesen a vendégek rendelkezésére áll.

9 2012. április 9. oldal Szántódi Hírlevél Lehetõség szerint vendégeink akár Szántód-révbõl, akár más desztinációból a pusztára való szállítása lovas kocsival is megoldható. Távolságtól és létszámtól függõen kérjék konkrét árajánlatunkat. A Magyar Tenger! Pálóczi Horváth Ádám volt az, aki elsõként nevezte így a Balatont. Talán nem érdemtelenül. A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizû tava. Hossza 78 kilométer. Az átlagos szélessége 7,5 és 8 kilométer között változik. A legnagyobb szélességet 14 km a déli part és Balatonfûzfõ között mérhetjük, míg a legkisebbet 1,5 km Tihany és Szántód között. A Balaton vize lényegesen eltér a többi európai tóétól. A legegyszerûbb megfogalmazással élve: higított ásványvíz. Gazdag szulfátokban, alkáli-födémes. Orvosi vélemények szerint a benne lévõ magnézium és kalcium miatt nyugtatólag hat az idegrendszerre. A víz az északi partnál gyorsan, a délinél lassabban mélyül. A Balaton és környéke Budapest mellett az ország turisztikailag leglátogatottabb területe, amit nemcsak magyarok, hanem külföldi turisták is gyakran felkeresnek. A Szántódpusztán épült 21. számú épület egykor lóistálló volt. meggyõznünk a Szántódpusztát üzemeltetõ Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum vezetõségét, hogy a halak és a teknõsök visszakerüljenek méltó helyükre, hiszen jelenleg is az akvárium a gyermekek, felnõttek számára az egyik leglátványosabb, legvonzóbb látnivaló a lovak, birkák és egyéb apró állatok látványa mellett. A halak fenntartása, ápolása nem könnyû feladat, hiszen 1 fõ alkalmazottal a 45 hektár terület karbantartása és egyéb tevékenységek ellátása problémát okoz. Csak remélni tudom, hogy a helyzet jó irányban változik. A Balatoni Halászati Zrt. felajánlotta segítségét a halak telepítésében. Köszönjük a támogatásukat! Bármilyen segítséget elfogadnánk a halak etetését illetõen (kisebb halak), horgász engedéllyel rendelkezõk talán segíthetnek. Szántódpuszta kiállításai ugyan zárva vannak, azonban a terület szabadon bejárható, így az arra vetõdõ ma is magába szívhatja a hely csaknem ezeréves történelmét. Nyitás: Április 16-án! Festmény és fotókiállítás megnyitóval kezdünk május 16 - án Erdõn, mezõn járva címmel. Remélem, lesz bõven látnivaló festményekbõl a vadász és természetfestõk alkotásaiból és a természetfotósok csodálatos képeibõl. Mai rendeltetése múltjától nagyon messze eltér: falai között hatalmas akvárium, a Balaton élõvilágát, jellegzetes halait és a magyarországi horgászat történetét bemutató kiállítás található. A halászat a puszta életében nem játszott nagyobb szerepet, de a kivilágított vízben úszkáló halak ma a puszta legvonzóbb látnivalói. Az elmúlt 20 évben csak állagmegóvásra futotta a Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központban. A halak is téli álomra ítélve a Keszthelyi Kastélymúzeum tavában találtak menedékre ezzel is csökkentve az akvárium téli fûtési költségeit. Hamarosan, április 16-án nyit a puszta! Remélhetõleg sikerül Figyelemre méltó rendezvény a közelgõ PANNÓNIA FESZTIVÁL SZÁNTÓDPUSZTÁN! Töretlenül hódít az egyre sikeresebb nyárelõ, tavaszi fesztivál, melynek az eddigi statisztika alapján a 4 nap leforgása alatt látogatója van. A hagyományosan a pünkösd hétvégéhez kapcsolódó (4 napos pihenõ) remek lehetõség a fesztiválszezon megnyitására és egyben a szórakozásra is. Külön figyelemre méltó, hogy a hazai zenei szintér szinte valamennyi jeles képviselõje jelen lehet, hogy jó hangulatot generáljon a hideg téli hónapok után a tavaszt váró közönség számára. A négy napos rendezvény számos egyéb programokat is biztosít a látogatók örömére. A média nem kis szerepet kap, melynek középpontjába Szántódpuszta kerülhet, ezáltal mind hírnévben, látogatottságban elõnyben lehetünk. A majorság a balatoni turizmus különlegessége lehetne, ha felújításra kerülnének régi, szebb idõket megélt épületei. Ha Szántódpuszta széthullna, a magyar agrár-történelem és - kultúra pótolhatatlan elemét veszítenénk el. Remélem, egyszer lesz még olyan, mint fénykorában!!! Kovács Szilvia IKK vezetõ, Szántódpuszta

10 Szántódi Hírlevél 10. oldal április Az ebek veszettség elleni védekezésével kapcsolatos kötelezettségek Zoonózisok - vagyis állatról emberre terjedõ megbetegedések 1. rész A 164/2008 (XII. 20,) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés szabályairól szól. Az ebek tartására és a veszettség oltásra vonatkozó szabályok egyértelmûvé teszik az ebeket tartók felelõsségét. Az ebek veszettség elleni védõoltása kötelezõ minden 3 hónapos kort betöltött kiskutyának. Az immunizálást 6 hónap elteltével meg kell ismételni. Ezt követõen a kutyát évente egyszer ismétlõ oltásban kell részesíteni. A rendelet kötelezi a tulajdonost az oltások beadatására. A határidõ elmulasztása állategészségügyi bírság kirovásával jár. Az oltás alól elvont ebet, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a kutyát 2 hetes megfigyelésnek kell alávetni. A megfigyelés 1. napján, ha az állat nincs megjelölve, mikrochip beültetésével azonosíthatóvá kell tenni. A 14. nap elteltével kell beadni a veszettség elleni vakcinát. Az eljárás minden költsége a tulajdonost terheli. Az ebek nyilvántartását az Önkormányzat eb összeírás segítségével ellenõrzi. A tulajdonos feladata, hogy az állat tartásával kapcsolatos alábbi adatok változását állatorvosának vagy a polgármesteri hivatalban bejelentse: - az eb új tulajdonoshoz került - elveszett - elpusztult - tartási helye megváltozott Az állatorvos az adatokat az oltási könyvben, illetve számítógépes nyilvántartásban rögzíti, és a hatóságok felé továbbítja január 1-tõl már kizárólag az egységes, szigorú számadású, sorszámozott okirat, - KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV alkalmas az adatok és oltások dokumentálására. A tulajdonos váltáskor az állat mikrochippel történõ megjelölése kötelezõ. A veszettség a mai tudomány állása szerint is gyógyíthatatlan, emberre is veszélyes, halált okozó betegség. A szomszédos országokban a közelmúltban is elõfordultak megdöbbentõ humán megbetegedések. A hordozó állatok mozgása nem követhetõ nyomon. Az ebek oltásával az embereket is védjük, tehát nemcsak állategészségügyi, de közegészségügyi szempontból is fontos feladat betartására kötelez a rendeletben foglaltak végrehajtása. Kérem, hogy kutyája, macskája beoltatásával segítse az eredményes védekezést. Dr. Dragon Judit magán-állatorvos Szántód, Csemetekert u. 1. Tel: 06/ Az elõzõ számban a veszettséggel foglalkoztam. Most folytatva a sort egy másik zoonózisról szeretnék megemlékezni, a toxoplazma fertõzésrõl. Azokban a családokban szokott felmerülni ezzel a betegséggel kapcsolatos kérdés, ahol a lakásban benn élõ házi kedvencek vannak, és várható egy apró ember megérkezése. A terhes gondozás során is fel szokták tenni a kérdést, hogy milyen állatokat tartanak. A toxoplasmosist egy mikroszkopikus méretû lény, a Toxoplasma gondii nevû parazita okozza. Elõször egy rágcsálóban találták meg a kutatók, innen ered a neve. Az ember leggyakrabban úgy tud megfertõzõdni, ha fertõzött állat bélsarával érintkezik. Errõl a kontaktusról gyakran nem is tudunk, hiszen kóbor állatok mindenütt elõfordulnak, és bélsarukkal szennyezik a környezetet. A macskák szívesen kaparják el ürüléküket a veteményes puha talajába. Tehát nem kell saját állatot tartani ahhoz, hogy megfertõzõdjön valaki, sõt a talaj közvetítésével, sokkal gyakoribb a fertõzés lehetõsége! Szerencsére a felnõtt emberek általában nem betegszenek meg. A szájon át felvett kórokozóval sikeresen száll szembe az immunrendszer. A fertõzés lezajlását így a vérbõl kimutatható ellenanyagok jelenléte igazolja. Ha valakinek a vérébõl egyszer kimutatták az ellenanyagok jelenlétét, akkor ez az áthangolódás megvédi Õt az újabb fertõzésektõl. Érdemes tehát a családtervezés során, de legkésõbb a terhesség kezdetén elvégeztetni ezt a szerológiai vizsgálatot. Ha a leendõ édesanya vérében nincsen toxoplasma elleni ellenanyag, akkor sokkal óvatosabbnak kell lennie, mert a magzat károsodhat. Szerencsére ma már rendelkezésre állnak tablettás kiszerelésû gyógyszerek, amikkel megakadályozható a magzat betegsége. A megelõzés tehát két részbõl áll: El kell végeztetni a szerológiai vizsgálatot. Ha ennek eredménye negatív, tehát nincs ellenanyag, akkor a terhesség során ismétlõ vérvizsgálatokkal ellenõrizni kell, hogy nem történt-e friss fertõzés. Szigorúan be kell tartani az alapvetõ higiéniai szabályokat. Alaposan kezet kell mosni állatok simogatása után. Ne érintsék arcukkal, ne puszilgassák kedvencüket. A macskaalom cseréje ne a kismama feladata legyen! Kerülni kell a kertészkedést, mert a talaj fertõzött lehet petékkel. A zöldséget, gyümölcsöt alaposan meg kell mosni folyóvízben. A fogyasztásra szánt ételeket alaposan át kell sütni illetve meg kell fõzni. Vigyázni kell a kisbabákra, totyogó kis gyerekekre is. Kerüljük a séták során azokat a helyeket, ahol sok kutya megfordul, kutyafuttatók környékét, vagy kedvenc kutya sétáltató területeket. Az otthoni homokozót a használat után fedjük le, nehogy a környék cicái WC-nek használhassák. Tanítsuk meg gyerekeinknek is az alapvetõ higiénia fontosságát. Állatainkat rendszeresen vizsgáltassuk meg az állatorvossal. A toxoplasmán kívül más paraziták is megfertõzhetik az embert, de errõl a következõ számban lesz szó. Dr. Dragon Judit állatorvos

11 2012. április 11. oldal Szántódi Hírlevél A Gyermeknapot, 1931 óta ünneplik hazánkban, május utolsó vasárnapján. Diane Loomans írónõ gondolatai Ha elõröl, kezdeném a gyereknevelést, fenyegetés helyett festegetésre használom a kezemet. Példálózás helyett példát mutatnék. Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék. Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék. Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék. Nem erõszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erõsíteném. Elõbb az önbizalmát építeném, azután a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetérõl, és többet a szeretet hatalmáról Országos Kék Túra a Cserhátban (Karsai Ilona) Fejérkõtõl Tündérvölgyig: Szólád Balatonszárszó (Aszalós György) Öreg Bakony Bakancsosa túramozgalom (Farkas Krisztina) Gyalogtúrázók Országos Találkozója Gyenesdiás (Karsai Ilona) Szántód Bugaszegi-tó kerékpárral (Kozma Éva) Töröcskei Emléktúra (Somogy-megyei Természetbarát Szövetség) Dél-dunántúli Piros Túra Mernyeszentmiklós Somogyaszaló (Karsai Ilona) A programok részletes kiírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatóak egyesületünk honlapján. Elérhetõségünk: Honlap: Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u. 9. Pk /2007/2 Adószám: honlap:www.szkte.hu Volksbank Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Programok május - június Ö N K O R M Á N Y Z A T Szántód, Iskola u. 9. Tel.: Fax: , Polgármester: ,(30) Fogadónap:péntek (idõpont egyeztetéssel) Szántódi ügyfélfogadás: Munkanapokon: Jegyzõ Balatonföldvár: Telefon: , Fax: , B.-földvári ügyfélfogadás: hétfõ Szerda ,és péntek A Balaton jege alatt hasával felfelé feküdt egy nagy hal. Amikor közelebb mentünk láttuk hogy él, mozog a kopoltyúja. Másnapra eltünt a nagy hal. Fotó: Galó Tibor KÖVETKEZÕ LAPZÁRTA: páros hónap 5. Az állandó lakosok és a helyi vállalkozók részére terjeszti a falugondnok. A szerkesztõség szívesen fogad cikkeket, írásokat, javaslatokat, amelyek leadhatók a Hivatalban, a Könyvtárban és elküldhetõk a szerkesztõnek a címre. Olvasói levelet 1000 karakterig tudunk közölni. Megértésüket köszönjük!

12 SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA SZÁNTÓDPUSZTA SZÁNTÓDPUSZTA NYITVA TARTÁS 2012 ÖFFNUNGSZEITEN ÁPRILIS IG (szombat, vasárnap zárva) MÁJUS 01-MÁJUS 31-IG JÚNIUS 01-AUGUSZTUS 20-IG AUGUSZTUS 21-OKTÓBER 15-IG /SZÜNNAP NÉLKÜL/ Programrendelés csoportok számára: Tel./fax: 84/ , mobil: / (Kovács Szilvia vezetõ) Hétfõ: Kedd: Szerda: PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMOK Könyvtár, internet hozzáféréssel Nyugdíjasok Szántódi Szervezete -a hónap utolsó keddjén Rendõrségi fogadóóra -minden hónap második szerdáján Szántódi Magyar Nótakör (kéthetente) Csütörtök: Könyvtár, internet hozzáféréssel Istentisztelet: Kr. Sz.Egyház Péntek: Bábszínház kör! -minden hónap elsõ és harmadik péntekén. FONTOSABB TELEFONSZÁMOK Körzetszám: 84(Irányítószám: 8622 MENTÕK 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG SEGÉLYHÍVÓ 112 Turista Információ Rendõrõrs Balatonföldvár Rendõrség Körzeti megbízott +36(70) Polgárõrség Szántód +36(30) Orvosi rendelõ Balatonföldvár Orvosi ügyelet Balatonföldvár Kórház - Rendelõintézet Siófok Fogászat Balatonföldvár Gyógyszertár Balatonföldvár Gyógyszertár Kõröshegy Dr. Dragon Judit állatorvos +36(30) KÖGÁZ hibabejelentõ (díjmentes) +36(80) Áramszolgáltató hibabejelentõ (díjmentes)+36(80) Vízmû hibabejelentõ +36(40) MÁV információ Szántód VOLÁN információ Siófok BAHART inform. Kompkikötõ Postahivatal Szántód Zöldfok Rt. (szemétszállítás) Siófok Supra Kft. (kábel TV) Siófok Földvár Tv Kistérségi Iroda Balatonföldvár Falugondnok Balogh Józsefné +36(30) Törõné Prekáczka Katalin családgondozó Vízvári Attila településõr +36(30) Vajtai László mûszaki csop.vez. +36(30) Vasárnap: Zumba! Az alakformálás, az állóképesség javításának új módszere! Minden testrészt megmozgató, latin ritmusokkal tarkított, könnyen tanulható mozgásprgram, amely minden korosztály számára ajánlott! Május 1. kedd órától PROGRAMELÕZETES TAVASZI PIKNIK A BALATON PARTON - a Rigó utcai strand területén - Játszóházzal, versenyekkel, zenével! Május 12. szombat óra MEGEMLÉKEZÉS PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRÓL Május PANNÓNIA FESZTIVÁL SZÁNTÓDPUSZTA Május 27. vasárnap GYEREKNAP Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 8622 Szántód, Iskola u. 9. Tel.: 84/ , 30/ Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26 - i nyilvános testületi ülésére az 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

A határozatot kapja: Orbán Zsolt, Fácánkert Község Polgármestere (az elfogadott társulási megállapodással együtt.)

A határozatot kapja: Orbán Zsolt, Fácánkert Község Polgármestere (az elfogadott társulási megállapodással együtt.) 101/2009. (VIII. 11.) Képviselő-testületi határozat Társulási megállapodás a védőnői szolgálat fenntartására 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

221/2015. (09.15.) Kt. határozat

221/2015. (09.15.) Kt. határozat 221/2015. (09.15.) Kt. határozat SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-23/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 47/2011. (III. 30.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 30-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON!

2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON! NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON! Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a közszolgáltatás keretében ingyenes LOMTALANÍTÁSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben