SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio január 01-t l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l"

Átírás

1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ január 01-tl Adóalap, adóalap-kiegészítés, összevont adóalap a jövedelem nagyságától függen sznik meg, ill. marad meg. Adóalap-kiegészítést a Forintot meg nem haladó jövedelem esetén nem kell megállapítani, az azt meghaladó jövedelem részére kell alkalmazni. Ez utóbbi esetben a jövedelmekhez adóalap-növel tételként hozzá kell adni a jövedelem 27%-át. [1995/CXVII. tv. 29. ] A magánszemély az adóelleget megállapító munkáltatótól írásbeli nyilatkozatban: kérheti, hogy az adott kifizetés adóellegének megállapítása során a jövedelem egészére vagy annak egy adott részére alkalmazza az adóalapkiegészítést; köteles kérni az adóalap-kiegészítést, ha a várható éves összevonás alá es jövedelme meghaladja a Forintot. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély 12%-os különbözeti bírság fizetésére köteles. [1995/CXVII. tv ] Gyakorlatilag az adóalap-kiegészítést a munkáltatóknak a Ft /hó összeget meghaladó bruttó fizetések után kell alkalmaznia, de nyilatkozatot mindenképpen alá kell íratnia az alkalmazottakkal. Adójóváírás tl megsznik. [1995/CXVII. tv. 33. ] Adóelleg A kifizetnek ismét kell adóelleget levonnia és befizetnie a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott bevétel után (pl. bérleti díj számlájából). [1995/CXVII. tv. 46. ] Családi kedvezmény továbbra is megmarad. Mértéke változatlan: - egy és két eltartott esetén: Ft /hó/eltartott - min. három eltartott esetén: Ft /hó/eltartott. [1995/CXVII. tv. 29. ] IRPEF Dal 01 gennaio 2012 Base imponibile, integrazione della base imponibile, base imponibile complessivo é necessario integrare la base imponibile complessiva del 27% dei redditi percepiti, se il reddito supera i Ft /anno. Al di sotto di questa somma non c'é integrazione. [legge 1995/CXVII ] La persona fisica : deve segnalare al proprio datore di lavoro (per iscritto) se i suoi redditi o parti essi superano la soglia descritta, e vuole quindi che si integrino i redditi; ha l'obbligo di chiedere l'integrazione se i suoi redditi superano i Ft /anno. In caso di mancata segnalazione/dichiarazione, la persona privata pagherá una sanzione pari al 12% sulla differenza d'imposta. [1995/CXVII. tv ] In pratica l'integrazione dei redditi dovrá essere utilizzata se lo stipendio lordo del dipendente supera i Ft /mese, la dichiarazione della persona privata dovrá comunque esserci. Agevolamento sulla base imponibile é stata cancellata dal 01 gennaio [legge 1995/CXVII ] Anticipo di imposta Il remuneratore ha di nuovo l'obbligo di dettrare l'anticipo di imposta al posto della persona privata obbligata ad emettere fattura (p.e. fattura d'affitto di un immobile) [legge 1995/CXVII ] Agevolazione familiare Rimane anche nel 2012, con gli importi invariati. - uno o due bambini: Ft /mese/bimbo - almeno tre bambini: Ft /mese/bimbo. [1995/CXVII. tv. 29. ] 1

2 Egyes meghatározott juttatások a törvényben külön meg nem határozott juttatásokat adhat a munkáltató közteher megfizetése mellett, feltéve, hogy a juttatást minden dolgozó részére azonos nagyságban, vagy minden dolgozó által megismerhet szabályzat alapján meghatározott személyi kör részére biztosítja. A munkáltató a juttatások értékének 1,19 szerese után 16% szja-n felül 27%-os ehot fizet: béren kívüli juttatások évi Forintot meghaladó része; hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés; cégtelefon magáncélú használata; minden munkavállalónak azonos feltételekkel nyújtott termék/szolgáltatás; csekély érték ajándék (max. évente három alkalommal); bárki által hozzáférhet termék, szolgáltatás; rendezvényeken adott ingyenes ellátás. Béren kívüli juttatások a munkáltató a juttatás értékének 1,19 szerese után (16% szja) és 10% eho-t köteles fizetni az alábbi juttatások után: üdültetés saját üdülben; munkahelyi étkeztetés; Erzsébet utalvány; Széchenyi pihenkártya; iskolakezdési támogatás; munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba; munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba; iskolai rendszer képzés átvállalt költsége; helyi utazási bérlet juttatása. Módosul az étkezéssel kapcsolatos béren kívüli juttatás tartalma, fogalma és értékhatára: 1.Étkezéssel kapcsolatos juttatások: munkahelyi étkeztetés formájában havi Forintot meg nem haladó juttatás, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában havi Forintot meg nem haladó érték adható béren kívüli juttatásként. 2. Széchenyi-pihenkártya keretében adható juttatás: szálláshely-szolgáltatás évi Ft. adható; vendéglátás-szolgáltatás évi Ft.; egészségmegrzést szolgáló szolgáltatás évi Ft.-os keretben [1995/CXVII. tv ] Alcuni compensi definiti é possibile fornire ai dipendenti qualsiasi tipo di benefits, anche non prevista dalla legge, a condizione che sia dato di uguale valore a tutti i dipendenti, o sia dato a una sfera di dipendenti nel contesto di un regolamento conoscibile da tutti i dipendenti. Il datore di lavoro deve pagare il 16% a titolo di Irpef ed il 27% a titolo di contributo sanitario sul 1,19 del valore dei seguenti beni: benefits superiori a Ft /anno; ristorazione in occasione di trasferte; uso telefoni cellulari societari; beni/servizi dati ai dipendenti in ugual misura; regali di piccolo valore (massimo tre all'anno); beni/servizi usufruibili da tutti; ristorazione gratuita ad eventi. Benefits il datore di lavoro deve pagare il 16% a titolo di irpef e il 10% di contributo sanitario se fornisce ai dipendenti: buono vacanze in villaggio vacanze proprio; ristorazione nel ristorante dell'azienda; buoni pasto cd. Erzsébet (Elisabetta); carta riposo Széchenyi; sussidio inizio anno scolastico; contributo al fondo pensionistico volontario; contributo al fondo sanitario volontario; corsi scolastici; abbonamento ai mezzi pubblici. Cambiano i contenuti, la forma e il limite della ristorazione dei dipendenti. 1. Buoni pasto e ristorazione dipendenti: se il datore di lavoro ha la possibilitá di ristorare i dipendenti in un proprio ristorante, il benefits fornibile é pari a Ft /mese; ticket pasto cd. Erzsébet possono essere forniti fino a Ft /mese. 2. Carta di riposo Széchenyi - possono essere forniti i seguenti benefits (all'interno di questa carta), con i seguenti limiti: servizi alberghieri fino a Ft /anno; servizi di ristorazione fino a Ft /anno; servizi wellness fino a Ft /anno [1995/CXVII. tv ] 2

3 Végtörlesztés adómentes a végtörlesztéshez adott vissza nem térítend munkáltatói támogatás Forintot meghaladó része akkor, ha a munkáltató a támogatást közvetlenül a követelés jogosultja részére utalja. [1995/CXVII. tv. 1.sz.melléklet 2.8] Reprezentáció a társaságiadó-alany juttatók esetében egyes meghatározott juttatásként adóköteles az els forinttól kezdden a reprezentáció címen adott juttatás, és annak 1,19-szoros értéke után 16% szja-t és 27% ehot kell fizetni. [1995/CXVII. tv. 70. ] Estinzione del debito é esentasse il contributo che il datore di lavoro paga al proprio dipendente per estinguere il mutuo della casa. Il contributo deve essere versato direttamente sul conto del prestante del denaro e non puó superare i Ft [1995/CXVII. tv. allegato 1-2.8] Rappresentanza i soggetti all'imposta sugli utili societari hanno l'obbligo di versare il 16% di irpef eil 27% di contributo sanitario per ogni fiorino come spesa di rappresentanza. La base imponibile é il 1,19 dell'importo dato. [1995/CXVII. tv. 70. ] 3

4 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi CXXVII. törvény Adókulcs huszonöt százalékról 27%-ra emelkedik az általános áfa-kulcs, tl. Fszabály szerint a 27%-os áfakulcs azon ügyletekre vonatkozik, melyek esetében a e után keletkezik az adófizetési kötelezettség. Az idszakos ügyletekre vonatkozó átmeneti szabály szerint a régi áfa kulccsal kell elszámolni, ha az elszámolási idszak je eltt befejezdik, de az ellenérték megtérítése csak 2012-ben esedékes. Az új adómérték alkalmazandó, ha az elszámolási idszak e után kezddik, és az ellenérték megfizetése is ezen idpont után esedékes. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Legge dell'anno 2007 n. CXXVII. Aliquota cambia l'aliquota dal , che sale dall'attuale venticinque per cento al 27%. In base alla regola generale é da utilizzare la nuova aliquota per le operazioni iniziate dopo il I serizi continuativi in base alle dispoisizioni di legge devono essere fatturati con l'aliquota vecchia (25%), se il servizio si chiude prima del , anche se il controvalore viene pagato nel É da utilizzare la nuova aliquota se il servizio inizia dopo il e anche il pagamento avviene nel periodo successivo. [2007/CXXVII. tv ] [2007/CXXVII. tv ] Személygépkocsi-bérlés és -lízing a személygépkocsi és más járm bérbevétele esetén is levonható az ehhez kapcsolódóan az igénybevevre áthárított áfa, a 2012-ben kezdd elszámolási idszakokban. [2007/CXXVII. tv (2)] Locazione e leasing di autovetture diventa dettraibile l'iva delle autovetture prese in locazione o in leasing. Questo per le locazioni e i leasing che avranno inizio nel [2007/CXXVII. tv (2)] Adóhatósági tájékoztatás ingatlanértékesítés esetén az adóhatóság a honlapján közzétéve ad tájékoztatást arról, hogy az ingatlant eladó áfakötelessé tették-e ingatlanértékesítésüket (eddig csak megkeresésre adtak információt). [2007/CXXVII. tv ] Informazioni fiscali in caso di immobile da gennaio le autoritá fiscali renderanno pubbliche sul proprio sito le informazioni relative al fatto se un contribuente ha reso o meno soggetto a IVA l'attivitá di vendita immobiliare (negli anni passati questa é stata una scelta che non tutti i contributenti hanno dichiarato e le autoritá davano informazioni solo se specificatamente richiesto dai contribuenti). [2007/CXXVII. tv ] Áfa-visszaigénylés feltételei már nem feltétele az áfavisszaigénylésnek, hogy az adózó a bevallás esedékességig kifizesse beszerzései adót is tartalmazó ellenértékét. [2007/CXXVII. tv ] Condizioni per il rimborso del credito IVA non é piú condizione per la richiesta del rimborso IVA il pagamento delle fatture dei fornitori per le quali si chiede il rimborso. [2007/CXXVII. tv ] 4

5 SZÁMVITELI TÖRVÉNY évi C törvény Elektronikus beszámoló a vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is -, ha az éves beszámoló, az egyszersített éves beszámoló, éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, kötelez könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint az elektronikus rlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Az állami adóhatóság az elektronikus rlap adatai alapján ellenrzi a beszámoló megküldésének tényét és idpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre elírt törvényi határidig nem küldte meg a beszámolót, felhívja a cég figyelmét kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen annak eleget (lásd még mulasztási bírság részt is). Az e-beszámoló keretében kötelezen beadandó dokumentumok: Magyar Államkincstártól kapott igazolása a közzétételi díj megfizetésérl mérleg eredménykimutatás kiegészít melléklet adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat könyvvizsgálói jelentés (amennyiben a cég erre kötelezett). LEGGE SULLA CONTABILITÁ Legge dell'anno 2000 n. C Bilanci in formato elettronico la societá adempie al priprio obbligo di deposito del bilancio, se il bilancio di esercizio o il bilancio di esercizio semplificato (con eventualmente la relazione del revisore) viene presentato elettronicamente alle autoritá insieme al modulo apposito. Se l'imposta da bollo da versare per la pubblicazione non viene versata o in parte o per intero, il Servizio di Informazione Societaria informa entro 30 giorni le autoritá fiscali del fatto. In questo caso é da considerarsi come se il deposito non fosse mai stato fatto. Le autoritá locali controllano in base al modulo elettronico la data e la completezza della presentazione del bilancio. Se le autoritá locali appurano che il bilancio non é stato presentato, richiama la societá a depositare i documenti entro 15 giorni (vedi anche capitolo multe ). I documenti da presentare nel contesto del bilancio di esercizio elettronico sono: certificato della Tesoreria Ungherese che l'imposta di pubblicazione é stata versata per intero (Ft ) stato patrimoniale conto economico note integrativa verbale relativo all'utilizzo degli utili di esercizio relazione del revisore (se la societá é obbligata ad avere revisore). Bármelyik elem hiánya a közzététel érvénytelenségét vonja maga után, a fent leírt következményekkel. La mancata presentazione di qualsiasi elemento rende nullo il deposito con le conseguenze di sopra dettagliate. Év végi átértékelés 2011-es beszámolók elkészítésénél kötelez a december 31.-ei napon érvényes MNB középárfolyam értékére átértékelni minden egyes devizás ügyletet (eddig a számviteli politikában szabályozni lehetett ezt a kérdést). Conteggio utili/perdite su cambio - per il bilancio 2011 sará obbligatorio calcolare gli utili/le perdite su cambio tenendo conto del cambio medio della Banca Nazionale Ungherese al dell'anno (prima la questione poteva essere regolata nella politica contabile). 5

6 TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ évi LXXXI. törvény Elhatárolt veszteség tl a korábbi adóévek elhatárolt veszteségét az adózó legfeljebb az adóalap 50 százalékáig jogosult érvényesíteni. [1996/LXXXI tv. 17. ] IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI Legge dell'anno 1996 n. LXXXI Perdite riportabili dal le perdite degli anni precedenti potranno essere utilizzate solo fino al 50 per cento della base imponibile. [1996/LXXXI tv. 17. ] R eprezentáció a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minsül az szja törvényben meghatározott reprezentáció címén személyi jelleg egyéb kifizetésként elszámolt juttatás. [1996/LXXXI tv. 3. sz.melléklet B/16] Rappresentanza dal 01 gennaio sará possibile considerare costi i pagamenti a titolo di rappresentanza (definito dalla legge irpef). [1996/LXXXI tv. allegato n. 3 - B/16]. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 2011.évi CLVI törvény Adóalany a kifizetket, az egyéni vállalkozókat és a mezgazdasági stermelket terheli. IMPOSTA DI CONTRIBUTO SOCIALE Legge dell'anno 2011 n. CLVI Contribuente sono soggetti all'imposta il remuneratore, l'imprenditore singolo e il coltivatore diretto. Adókötelezettség a kifizeti adókötelezettség a munkaviszonyra, ill. a társas vállalkozás tagja személyes közremködésére vonatkozik. Adóalap az szja törvény szerinti adóelleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, vagy a személyi alapbér, ill. díjazás. Adómérték az adó mértéke a számított adóalap 27%-a. Eljárási szabályok az adót az adóalany köteles havonta megállapítani, bevallani és megfizetni a tárgyhót követ hónap 12.-éig. Gyakorlatilag: tl megsznik a Tbj. törvény által szabályozott nyugdíjjárulék, és ennek a helyébe lép a szociális hozzájárulási adó, de levonási, bevallási és befizetési szabályai ugyanazok. Obbligo di imposta il soggetto é obbligato a versare l'imposta in caso di dipendenti e di collaborazione personale da parte del socio nella societá. Base imponibile é da considerarsi base imponibile il reddito regolato dalla legge irpef, la remunerazione pagata. Aliquota l'aliquota é pari al 27% della base imponibile. Pagamento e dichiarazione l'imposta deve essere calcolata, dichiarata e versata dal contribuente il 12 del mese successivo a quello di riferimento. In pratica: viene abolita la legge sul contributo pensionistico ed entra in vigore questa legge, ma l'aliquota, le tempistiche di dichiarazione e di versamento restano uguali alla prima legge precedente. 6

7 ADÓZÁS RENDJE évi XCII törvény Készpénzfizetés összeghatára független felek közötti készpénzfizetés bejelentési összeghatára 2 millió forint lesz. [2003/XCII. tv. 17. ] SISTEMA DI TASSAZIONE Legge dell'anno 2003 n. XCII Pagamenti in contanti sará obbligatorio comunicare alle autoritá fiscali i pagamenti in contanti tra parti indipendenti, se i pagamenti superano i HUF 2 milioni. [2003/XCII. tv. 17. ] Áfabejelentés elmulasztása ha az adózó az adóhatóság felhívásában meghatározott határidben nem teljesíti az általános forgalmi adóra vonatkozó adózási módjának bejelentését, mindaddig nem élhet az adó-visszaigénylésre, -visszatérítésre, túlfizetés visszaigénylésére vonatkozó jógával, amíg e kötelezettségét nem teljesíti. [2003/XCII. tv. 37/A. ] Adószám-felfüggesztés, adószám törlés az adószám felfüggesztése nélkül kerül sor az adószám törlésére azon adózók esetében, amelynek bejelentett székhelye nem valós cím, vagy a rá irányadó szabályoknak megfelel szervezeti képviselt az adóhatósághoz nem jelentette be. Más esetekben a felfüggesztés ideje 15 napra rövidül. Ha ezen idtartamon belül az adóhatóság a felfüggesztést nem szünteti meg, akkor az adószám törlésérl hoz határozatot. [2003/XCII. tv. 24. ] Adóregisztrációs eljárás az állami adóhatósághoz történ bejelentkezést a cégbírósághoz benyújtott bejegyzés iránti kérelemmel teljesít adózó adószámának megállapítása eltt az adóhatóság adóregisztrációs eljárást folytat le, amelynek kimenetelétl függen elvégzi vagy megtagadja az adószám megállapítását. Az állami adóhatóság kizárólag akkor tagadhatja meg az adószám megállapítását, ha az adózó vezet tisztségviselje: olyan gazdasági társaság jelenlegi vagy volt vezetje, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 15 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik; vagy öt éven belül 15 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül megsznt; adószámát az adóhatóság öt éven belül jogersen törölte; 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik. [2003/XCII. tv. 17., 24. ] Mancata presentazione della registrazione presso il Fisco se il contribuente non adempie al proprio obbligo di presentare il cd. modulo di registrazione fiscale (p.e.: entro 15 giorni dalla fondazione di una nuova societá), non avrá diritto a dettrarre, richiedere e farsi rimborsare l'eventuale IVA a credito, fino a quando non avrá adempiuto al proprio obbligo di registrazione. [2003/XCII. tv. 37/A. ] Sospensione e cancellazione della partita IVA sará cancellata (senza prima alcuna preventiva sospensione) la partita IVA delle societá che dichiarano un indirizzo di sede legale inesistente o che dimentichino di segnalare al fisco il nome dei propri rappresentanti. In tutti gli altri casi la partita IVA sará sospesa per 15 giorni (non piú trenta, come in precedenza). A seguito di questo periodo, se le condizioni della sospensione sussistono, le autoritá cancelleranno la partita IVA della societá. [2003/XCII. tv. 24. ] Sistema di registrazione societaria al momento della richiesta di registrazione di una nuova societá presso il Tribunale, l'autoritá fiscale effettuerá un controllo cd. di registrazione, a seguito del quale potrá rilasciare o negare il rilascio della partita IVA. L'autoritá fiscale potrá negare il rilascio della partita IVA solo nei casi in cui, il socio o l'amministratore della nuova societá: sia giá stato o sia tutt'ora socio o amministratore di una societá che nei 180 giorni precedenti alla presentazione della richiesta di registrazione ha accumulato debiti fiscali superiori ai 15 milioni di fiorini; oppure la societá di cui é/era amministratore sia stata liquidata nei 5 anni antecedenti la richiesta avendo debito fiscale superiore ai 15 milioni di fiorini; oppure la partita IVA della societá di cui é/era socio/amministratore sia stata cancellata dal fisco; ha accumulato debiti fiscali superiori ai 15 milioni di fiorini. [2003/XCII. tv. 17., 24. ] 7

8 Kötelez adóellenrzés tl megsznik a felszámolás alatt álló adózók kötelez ellenrzése, a jogeld nélkül alakult gazdasági társaságoknak pedig legalább 10 százalékát választja ki az adóhatóság kockázatelemzés alapján kötelez ellenrzésre (korábban legalább 20 százalékukat kellett kiválasztania). [2003/XCII. tv. 89. ] Ellenrzés megkezdése az ellenrzés megkezdésérl az adóhatóság nem küld elzetes értesítést. Ennek szerepét a megbízólevél kézbesítése veszi át. [2003/XCII. tv. 49., 92., 93., 96. ] Hiteles fordítás, szakfordítás angol, német és francia nyelven is köteles az adóhatóság elfogadni a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylatot, szerzdést vagy más dokumentumot (korábban hiteles magyar nyelv fordításra vagy szakfordításra volt szükség). [2003/XCII. tv. 95. ] Adóbírság, mulasztási bírság az adóhiány 200 százalékára emelkedik a bírság (a korábbi 75 százalékról) azokban a kirívóan jogellenes esetekben, amelyekben az adóhiány bizonylatok, könyvek, nyilvántartások hamisításával, megsemmisítésével függ össze. A nyomdai úton elállított bizonylat megrzésének elmulasztása esetén a bírság mértékének fels határa a megrizni elmulasztott bizonylatok számának és a mulasztási bírság általános mértékének szorzata. Az iratrzési kötelezettség megsértése 1 millió forintig terjed mulasztási bírsággal sújtható. Általános mérték mulasztási bírsággal sújtható, aki számlázóprogramot az adózás rendjérl szóló törvény megsértésével állít el, illetve forgalmaz. A számviteli beszámoló közzétételét és letétbe helyezését elmulasztókkal szemben megsznik az adószámfelfüggesztés intézkedése, helyette az adóhatóság els alkalommal forintig terjed mulasztási bírságot szab ki. Ha az adózó a megjelölt határidben sem teljesíti kötelezettségét, az adóhatóság ismételten felhívja teljesítésre, és ezzel egyidejleg forintig terjed mulasztási bírságot szab ki. Ha az adózó továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, az adóhatóság az adószámát felfüggesztés nélkül törli, és kezdeményezi a cég megszntnek nyilvánítását. [2003/XCII. tv. 170., 172. ] Controllo fiscale obbligatorio dal le autoritá non avranno piú l'obbligo di controllare necessariamente le societá in liquidazione. Sará inoltre controllato solo il 10% delle societá neonascenti (contrariamente al 20 per cento precedente). [2003/XCII. tv. 89. ] Inizio del controllo fiscale non sará piú inviata comunicazione da parte del fisco di un eventuale controllo fiscale. La comunicazione sará sostituita con l'invio della lettera di incarico. [2003/XCII. tv. 49., 92., 93., 96. ] Traduzione giurata, ufficiale le autoritá fiscali dal avranno l'obbligo di accettare le fatture, i contratti e i documenti attestanti un'operazione economica in inglese, tedesco e francese (prima c'era l'obbligo di attestare i documenti con traduzione giurata, ufficiale). [2003/XCII. tv. 95. ] Multe fiscali in caso di mancato versamento di imposta o di richiesta illecita di IVA a credito la multa diventa il 200% della somma mancante (precedentemente questa multa era il 75%). In caso di mancata archiviazione delle fatture emesse la multa sará data dalla moltiplicazione delle fatture mancanti e il limite massimo della multa. In caso di mancata archiviazione dei documenti societari per il periodo prescritto dalla legge, la multa sale a Ft Dal sará possibile multare anche coloro che svilupperanno e venderanno programmi di fatturazione non conformi alle disposizioni di legge. Dal le autoritá fiscali non sospenderanno piú la partita IVA delle societá che hanno l'obbligo di presentare il bilancio annuale. Le autoritá multeranno le societá che non adempiono a questo loro obbligo, in prima istanza con una multa pari a Ft , lasciando al contribuente un limite di tempo per sanare la mancanza. Se il bilancio annuale non sará presentato nemmeno dopo questa prima segnalazione, il Fisco richiamerá una seconda volta il contribuente, multandolo con una multa di Ft Se non verrá presentato il bilancio nemmeno dopo il secondo avviso, l'autoritá fiscale cancellerá la partita IVA della societá e chiederá la chiusura della societá al Tribunale. [2003/XCII. tv. 170., 172. ] 8

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA Dal 1 luglio 2013 avrà inizio il sistema elettronico a distanza pe ril pedaggio (DTS) che verrà messo in uso su un totale di 6.513km di tratti stradali in Ungheria (autostrade,

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról *

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról * Országgyű lés Hivatal a lrománys7< I /~Z 6g p ( 2014. évi törvény Érkezett : 2014 J ul 0 9. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Lingua italiana Turismo

Lingua italiana Turismo BGF NYVK Lingua italiana Turismo Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1121 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Parte

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 CAFETERIA-RENDSZER Adómentes juttatások és azok értékhatára 1. Munkába járás költség kiegészítés: a bérlet árának 14 %-a 2. Sporteseményre szóló belép : nincs korlát 3. Kulturális

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l

Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l (A teljesség igénye nélkül ügyfél specifikus összefoglaló) bb változások: - Megsz nik az adójóváírás. - Sávos lesz az adóalap, részben

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Sia il nostro Partner Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Tutti hanno un approccio diverso 2 Dove si trova il Cliente? 3 Cosa vuole il Cliente? 4 Cosa vuole l Imprenditore? 5 Come mi trova?

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz olasz nyelven középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 19. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave di correzione

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az adózás rendje 2007

Az adózás rendje 2007 Az adózás rendje 2007 Járulékminimum alatti kifizetés Változás 2007. január 1-tl. A minimum-járulékalaptól való eltérés bejelentése a 2006 decemberi törvénymódosítás szerint a havi adó- és járulékbevallás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK 2014. ÉVI PÉLDÁK 1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - CAFETERIA 1. PÉLDA Egy munkáltató 8000 Ft/hó értékben juttat Erzsébet-utalványt munkavállalójának. Az utalvány juttatása után fizetendő közteher: 8000*0,3570=2856

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben