SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio január 01-t l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l"

Átírás

1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ január 01-tl Adóalap, adóalap-kiegészítés, összevont adóalap a jövedelem nagyságától függen sznik meg, ill. marad meg. Adóalap-kiegészítést a Forintot meg nem haladó jövedelem esetén nem kell megállapítani, az azt meghaladó jövedelem részére kell alkalmazni. Ez utóbbi esetben a jövedelmekhez adóalap-növel tételként hozzá kell adni a jövedelem 27%-át. [1995/CXVII. tv. 29. ] A magánszemély az adóelleget megállapító munkáltatótól írásbeli nyilatkozatban: kérheti, hogy az adott kifizetés adóellegének megállapítása során a jövedelem egészére vagy annak egy adott részére alkalmazza az adóalapkiegészítést; köteles kérni az adóalap-kiegészítést, ha a várható éves összevonás alá es jövedelme meghaladja a Forintot. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély 12%-os különbözeti bírság fizetésére köteles. [1995/CXVII. tv ] Gyakorlatilag az adóalap-kiegészítést a munkáltatóknak a Ft /hó összeget meghaladó bruttó fizetések után kell alkalmaznia, de nyilatkozatot mindenképpen alá kell íratnia az alkalmazottakkal. Adójóváírás tl megsznik. [1995/CXVII. tv. 33. ] Adóelleg A kifizetnek ismét kell adóelleget levonnia és befizetnie a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott bevétel után (pl. bérleti díj számlájából). [1995/CXVII. tv. 46. ] Családi kedvezmény továbbra is megmarad. Mértéke változatlan: - egy és két eltartott esetén: Ft /hó/eltartott - min. három eltartott esetén: Ft /hó/eltartott. [1995/CXVII. tv. 29. ] IRPEF Dal 01 gennaio 2012 Base imponibile, integrazione della base imponibile, base imponibile complessivo é necessario integrare la base imponibile complessiva del 27% dei redditi percepiti, se il reddito supera i Ft /anno. Al di sotto di questa somma non c'é integrazione. [legge 1995/CXVII ] La persona fisica : deve segnalare al proprio datore di lavoro (per iscritto) se i suoi redditi o parti essi superano la soglia descritta, e vuole quindi che si integrino i redditi; ha l'obbligo di chiedere l'integrazione se i suoi redditi superano i Ft /anno. In caso di mancata segnalazione/dichiarazione, la persona privata pagherá una sanzione pari al 12% sulla differenza d'imposta. [1995/CXVII. tv ] In pratica l'integrazione dei redditi dovrá essere utilizzata se lo stipendio lordo del dipendente supera i Ft /mese, la dichiarazione della persona privata dovrá comunque esserci. Agevolamento sulla base imponibile é stata cancellata dal 01 gennaio [legge 1995/CXVII ] Anticipo di imposta Il remuneratore ha di nuovo l'obbligo di dettrare l'anticipo di imposta al posto della persona privata obbligata ad emettere fattura (p.e. fattura d'affitto di un immobile) [legge 1995/CXVII ] Agevolazione familiare Rimane anche nel 2012, con gli importi invariati. - uno o due bambini: Ft /mese/bimbo - almeno tre bambini: Ft /mese/bimbo. [1995/CXVII. tv. 29. ] 1

2 Egyes meghatározott juttatások a törvényben külön meg nem határozott juttatásokat adhat a munkáltató közteher megfizetése mellett, feltéve, hogy a juttatást minden dolgozó részére azonos nagyságban, vagy minden dolgozó által megismerhet szabályzat alapján meghatározott személyi kör részére biztosítja. A munkáltató a juttatások értékének 1,19 szerese után 16% szja-n felül 27%-os ehot fizet: béren kívüli juttatások évi Forintot meghaladó része; hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés; cégtelefon magáncélú használata; minden munkavállalónak azonos feltételekkel nyújtott termék/szolgáltatás; csekély érték ajándék (max. évente három alkalommal); bárki által hozzáférhet termék, szolgáltatás; rendezvényeken adott ingyenes ellátás. Béren kívüli juttatások a munkáltató a juttatás értékének 1,19 szerese után (16% szja) és 10% eho-t köteles fizetni az alábbi juttatások után: üdültetés saját üdülben; munkahelyi étkeztetés; Erzsébet utalvány; Széchenyi pihenkártya; iskolakezdési támogatás; munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba; munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba; iskolai rendszer képzés átvállalt költsége; helyi utazási bérlet juttatása. Módosul az étkezéssel kapcsolatos béren kívüli juttatás tartalma, fogalma és értékhatára: 1.Étkezéssel kapcsolatos juttatások: munkahelyi étkeztetés formájában havi Forintot meg nem haladó juttatás, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában havi Forintot meg nem haladó érték adható béren kívüli juttatásként. 2. Széchenyi-pihenkártya keretében adható juttatás: szálláshely-szolgáltatás évi Ft. adható; vendéglátás-szolgáltatás évi Ft.; egészségmegrzést szolgáló szolgáltatás évi Ft.-os keretben [1995/CXVII. tv ] Alcuni compensi definiti é possibile fornire ai dipendenti qualsiasi tipo di benefits, anche non prevista dalla legge, a condizione che sia dato di uguale valore a tutti i dipendenti, o sia dato a una sfera di dipendenti nel contesto di un regolamento conoscibile da tutti i dipendenti. Il datore di lavoro deve pagare il 16% a titolo di Irpef ed il 27% a titolo di contributo sanitario sul 1,19 del valore dei seguenti beni: benefits superiori a Ft /anno; ristorazione in occasione di trasferte; uso telefoni cellulari societari; beni/servizi dati ai dipendenti in ugual misura; regali di piccolo valore (massimo tre all'anno); beni/servizi usufruibili da tutti; ristorazione gratuita ad eventi. Benefits il datore di lavoro deve pagare il 16% a titolo di irpef e il 10% di contributo sanitario se fornisce ai dipendenti: buono vacanze in villaggio vacanze proprio; ristorazione nel ristorante dell'azienda; buoni pasto cd. Erzsébet (Elisabetta); carta riposo Széchenyi; sussidio inizio anno scolastico; contributo al fondo pensionistico volontario; contributo al fondo sanitario volontario; corsi scolastici; abbonamento ai mezzi pubblici. Cambiano i contenuti, la forma e il limite della ristorazione dei dipendenti. 1. Buoni pasto e ristorazione dipendenti: se il datore di lavoro ha la possibilitá di ristorare i dipendenti in un proprio ristorante, il benefits fornibile é pari a Ft /mese; ticket pasto cd. Erzsébet possono essere forniti fino a Ft /mese. 2. Carta di riposo Széchenyi - possono essere forniti i seguenti benefits (all'interno di questa carta), con i seguenti limiti: servizi alberghieri fino a Ft /anno; servizi di ristorazione fino a Ft /anno; servizi wellness fino a Ft /anno [1995/CXVII. tv ] 2

3 Végtörlesztés adómentes a végtörlesztéshez adott vissza nem térítend munkáltatói támogatás Forintot meghaladó része akkor, ha a munkáltató a támogatást közvetlenül a követelés jogosultja részére utalja. [1995/CXVII. tv. 1.sz.melléklet 2.8] Reprezentáció a társaságiadó-alany juttatók esetében egyes meghatározott juttatásként adóköteles az els forinttól kezdden a reprezentáció címen adott juttatás, és annak 1,19-szoros értéke után 16% szja-t és 27% ehot kell fizetni. [1995/CXVII. tv. 70. ] Estinzione del debito é esentasse il contributo che il datore di lavoro paga al proprio dipendente per estinguere il mutuo della casa. Il contributo deve essere versato direttamente sul conto del prestante del denaro e non puó superare i Ft [1995/CXVII. tv. allegato 1-2.8] Rappresentanza i soggetti all'imposta sugli utili societari hanno l'obbligo di versare il 16% di irpef eil 27% di contributo sanitario per ogni fiorino come spesa di rappresentanza. La base imponibile é il 1,19 dell'importo dato. [1995/CXVII. tv. 70. ] 3

4 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi CXXVII. törvény Adókulcs huszonöt százalékról 27%-ra emelkedik az általános áfa-kulcs, tl. Fszabály szerint a 27%-os áfakulcs azon ügyletekre vonatkozik, melyek esetében a e után keletkezik az adófizetési kötelezettség. Az idszakos ügyletekre vonatkozó átmeneti szabály szerint a régi áfa kulccsal kell elszámolni, ha az elszámolási idszak je eltt befejezdik, de az ellenérték megtérítése csak 2012-ben esedékes. Az új adómérték alkalmazandó, ha az elszámolási idszak e után kezddik, és az ellenérték megfizetése is ezen idpont után esedékes. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Legge dell'anno 2007 n. CXXVII. Aliquota cambia l'aliquota dal , che sale dall'attuale venticinque per cento al 27%. In base alla regola generale é da utilizzare la nuova aliquota per le operazioni iniziate dopo il I serizi continuativi in base alle dispoisizioni di legge devono essere fatturati con l'aliquota vecchia (25%), se il servizio si chiude prima del , anche se il controvalore viene pagato nel É da utilizzare la nuova aliquota se il servizio inizia dopo il e anche il pagamento avviene nel periodo successivo. [2007/CXXVII. tv ] [2007/CXXVII. tv ] Személygépkocsi-bérlés és -lízing a személygépkocsi és más járm bérbevétele esetén is levonható az ehhez kapcsolódóan az igénybevevre áthárított áfa, a 2012-ben kezdd elszámolási idszakokban. [2007/CXXVII. tv (2)] Locazione e leasing di autovetture diventa dettraibile l'iva delle autovetture prese in locazione o in leasing. Questo per le locazioni e i leasing che avranno inizio nel [2007/CXXVII. tv (2)] Adóhatósági tájékoztatás ingatlanértékesítés esetén az adóhatóság a honlapján közzétéve ad tájékoztatást arról, hogy az ingatlant eladó áfakötelessé tették-e ingatlanértékesítésüket (eddig csak megkeresésre adtak információt). [2007/CXXVII. tv ] Informazioni fiscali in caso di immobile da gennaio le autoritá fiscali renderanno pubbliche sul proprio sito le informazioni relative al fatto se un contribuente ha reso o meno soggetto a IVA l'attivitá di vendita immobiliare (negli anni passati questa é stata una scelta che non tutti i contributenti hanno dichiarato e le autoritá davano informazioni solo se specificatamente richiesto dai contribuenti). [2007/CXXVII. tv ] Áfa-visszaigénylés feltételei már nem feltétele az áfavisszaigénylésnek, hogy az adózó a bevallás esedékességig kifizesse beszerzései adót is tartalmazó ellenértékét. [2007/CXXVII. tv ] Condizioni per il rimborso del credito IVA non é piú condizione per la richiesta del rimborso IVA il pagamento delle fatture dei fornitori per le quali si chiede il rimborso. [2007/CXXVII. tv ] 4

5 SZÁMVITELI TÖRVÉNY évi C törvény Elektronikus beszámoló a vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is -, ha az éves beszámoló, az egyszersített éves beszámoló, éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, kötelez könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint az elektronikus rlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Az állami adóhatóság az elektronikus rlap adatai alapján ellenrzi a beszámoló megküldésének tényét és idpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre elírt törvényi határidig nem küldte meg a beszámolót, felhívja a cég figyelmét kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen annak eleget (lásd még mulasztási bírság részt is). Az e-beszámoló keretében kötelezen beadandó dokumentumok: Magyar Államkincstártól kapott igazolása a közzétételi díj megfizetésérl mérleg eredménykimutatás kiegészít melléklet adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat könyvvizsgálói jelentés (amennyiben a cég erre kötelezett). LEGGE SULLA CONTABILITÁ Legge dell'anno 2000 n. C Bilanci in formato elettronico la societá adempie al priprio obbligo di deposito del bilancio, se il bilancio di esercizio o il bilancio di esercizio semplificato (con eventualmente la relazione del revisore) viene presentato elettronicamente alle autoritá insieme al modulo apposito. Se l'imposta da bollo da versare per la pubblicazione non viene versata o in parte o per intero, il Servizio di Informazione Societaria informa entro 30 giorni le autoritá fiscali del fatto. In questo caso é da considerarsi come se il deposito non fosse mai stato fatto. Le autoritá locali controllano in base al modulo elettronico la data e la completezza della presentazione del bilancio. Se le autoritá locali appurano che il bilancio non é stato presentato, richiama la societá a depositare i documenti entro 15 giorni (vedi anche capitolo multe ). I documenti da presentare nel contesto del bilancio di esercizio elettronico sono: certificato della Tesoreria Ungherese che l'imposta di pubblicazione é stata versata per intero (Ft ) stato patrimoniale conto economico note integrativa verbale relativo all'utilizzo degli utili di esercizio relazione del revisore (se la societá é obbligata ad avere revisore). Bármelyik elem hiánya a közzététel érvénytelenségét vonja maga után, a fent leírt következményekkel. La mancata presentazione di qualsiasi elemento rende nullo il deposito con le conseguenze di sopra dettagliate. Év végi átértékelés 2011-es beszámolók elkészítésénél kötelez a december 31.-ei napon érvényes MNB középárfolyam értékére átértékelni minden egyes devizás ügyletet (eddig a számviteli politikában szabályozni lehetett ezt a kérdést). Conteggio utili/perdite su cambio - per il bilancio 2011 sará obbligatorio calcolare gli utili/le perdite su cambio tenendo conto del cambio medio della Banca Nazionale Ungherese al dell'anno (prima la questione poteva essere regolata nella politica contabile). 5

6 TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ évi LXXXI. törvény Elhatárolt veszteség tl a korábbi adóévek elhatárolt veszteségét az adózó legfeljebb az adóalap 50 százalékáig jogosult érvényesíteni. [1996/LXXXI tv. 17. ] IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI Legge dell'anno 1996 n. LXXXI Perdite riportabili dal le perdite degli anni precedenti potranno essere utilizzate solo fino al 50 per cento della base imponibile. [1996/LXXXI tv. 17. ] R eprezentáció a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minsül az szja törvényben meghatározott reprezentáció címén személyi jelleg egyéb kifizetésként elszámolt juttatás. [1996/LXXXI tv. 3. sz.melléklet B/16] Rappresentanza dal 01 gennaio sará possibile considerare costi i pagamenti a titolo di rappresentanza (definito dalla legge irpef). [1996/LXXXI tv. allegato n. 3 - B/16]. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 2011.évi CLVI törvény Adóalany a kifizetket, az egyéni vállalkozókat és a mezgazdasági stermelket terheli. IMPOSTA DI CONTRIBUTO SOCIALE Legge dell'anno 2011 n. CLVI Contribuente sono soggetti all'imposta il remuneratore, l'imprenditore singolo e il coltivatore diretto. Adókötelezettség a kifizeti adókötelezettség a munkaviszonyra, ill. a társas vállalkozás tagja személyes közremködésére vonatkozik. Adóalap az szja törvény szerinti adóelleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, vagy a személyi alapbér, ill. díjazás. Adómérték az adó mértéke a számított adóalap 27%-a. Eljárási szabályok az adót az adóalany köteles havonta megállapítani, bevallani és megfizetni a tárgyhót követ hónap 12.-éig. Gyakorlatilag: tl megsznik a Tbj. törvény által szabályozott nyugdíjjárulék, és ennek a helyébe lép a szociális hozzájárulási adó, de levonási, bevallási és befizetési szabályai ugyanazok. Obbligo di imposta il soggetto é obbligato a versare l'imposta in caso di dipendenti e di collaborazione personale da parte del socio nella societá. Base imponibile é da considerarsi base imponibile il reddito regolato dalla legge irpef, la remunerazione pagata. Aliquota l'aliquota é pari al 27% della base imponibile. Pagamento e dichiarazione l'imposta deve essere calcolata, dichiarata e versata dal contribuente il 12 del mese successivo a quello di riferimento. In pratica: viene abolita la legge sul contributo pensionistico ed entra in vigore questa legge, ma l'aliquota, le tempistiche di dichiarazione e di versamento restano uguali alla prima legge precedente. 6

7 ADÓZÁS RENDJE évi XCII törvény Készpénzfizetés összeghatára független felek közötti készpénzfizetés bejelentési összeghatára 2 millió forint lesz. [2003/XCII. tv. 17. ] SISTEMA DI TASSAZIONE Legge dell'anno 2003 n. XCII Pagamenti in contanti sará obbligatorio comunicare alle autoritá fiscali i pagamenti in contanti tra parti indipendenti, se i pagamenti superano i HUF 2 milioni. [2003/XCII. tv. 17. ] Áfabejelentés elmulasztása ha az adózó az adóhatóság felhívásában meghatározott határidben nem teljesíti az általános forgalmi adóra vonatkozó adózási módjának bejelentését, mindaddig nem élhet az adó-visszaigénylésre, -visszatérítésre, túlfizetés visszaigénylésére vonatkozó jógával, amíg e kötelezettségét nem teljesíti. [2003/XCII. tv. 37/A. ] Adószám-felfüggesztés, adószám törlés az adószám felfüggesztése nélkül kerül sor az adószám törlésére azon adózók esetében, amelynek bejelentett székhelye nem valós cím, vagy a rá irányadó szabályoknak megfelel szervezeti képviselt az adóhatósághoz nem jelentette be. Más esetekben a felfüggesztés ideje 15 napra rövidül. Ha ezen idtartamon belül az adóhatóság a felfüggesztést nem szünteti meg, akkor az adószám törlésérl hoz határozatot. [2003/XCII. tv. 24. ] Adóregisztrációs eljárás az állami adóhatósághoz történ bejelentkezést a cégbírósághoz benyújtott bejegyzés iránti kérelemmel teljesít adózó adószámának megállapítása eltt az adóhatóság adóregisztrációs eljárást folytat le, amelynek kimenetelétl függen elvégzi vagy megtagadja az adószám megállapítását. Az állami adóhatóság kizárólag akkor tagadhatja meg az adószám megállapítását, ha az adózó vezet tisztségviselje: olyan gazdasági társaság jelenlegi vagy volt vezetje, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 15 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik; vagy öt éven belül 15 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül megsznt; adószámát az adóhatóság öt éven belül jogersen törölte; 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik. [2003/XCII. tv. 17., 24. ] Mancata presentazione della registrazione presso il Fisco se il contribuente non adempie al proprio obbligo di presentare il cd. modulo di registrazione fiscale (p.e.: entro 15 giorni dalla fondazione di una nuova societá), non avrá diritto a dettrarre, richiedere e farsi rimborsare l'eventuale IVA a credito, fino a quando non avrá adempiuto al proprio obbligo di registrazione. [2003/XCII. tv. 37/A. ] Sospensione e cancellazione della partita IVA sará cancellata (senza prima alcuna preventiva sospensione) la partita IVA delle societá che dichiarano un indirizzo di sede legale inesistente o che dimentichino di segnalare al fisco il nome dei propri rappresentanti. In tutti gli altri casi la partita IVA sará sospesa per 15 giorni (non piú trenta, come in precedenza). A seguito di questo periodo, se le condizioni della sospensione sussistono, le autoritá cancelleranno la partita IVA della societá. [2003/XCII. tv. 24. ] Sistema di registrazione societaria al momento della richiesta di registrazione di una nuova societá presso il Tribunale, l'autoritá fiscale effettuerá un controllo cd. di registrazione, a seguito del quale potrá rilasciare o negare il rilascio della partita IVA. L'autoritá fiscale potrá negare il rilascio della partita IVA solo nei casi in cui, il socio o l'amministratore della nuova societá: sia giá stato o sia tutt'ora socio o amministratore di una societá che nei 180 giorni precedenti alla presentazione della richiesta di registrazione ha accumulato debiti fiscali superiori ai 15 milioni di fiorini; oppure la societá di cui é/era amministratore sia stata liquidata nei 5 anni antecedenti la richiesta avendo debito fiscale superiore ai 15 milioni di fiorini; oppure la partita IVA della societá di cui é/era socio/amministratore sia stata cancellata dal fisco; ha accumulato debiti fiscali superiori ai 15 milioni di fiorini. [2003/XCII. tv. 17., 24. ] 7

8 Kötelez adóellenrzés tl megsznik a felszámolás alatt álló adózók kötelez ellenrzése, a jogeld nélkül alakult gazdasági társaságoknak pedig legalább 10 százalékát választja ki az adóhatóság kockázatelemzés alapján kötelez ellenrzésre (korábban legalább 20 százalékukat kellett kiválasztania). [2003/XCII. tv. 89. ] Ellenrzés megkezdése az ellenrzés megkezdésérl az adóhatóság nem küld elzetes értesítést. Ennek szerepét a megbízólevél kézbesítése veszi át. [2003/XCII. tv. 49., 92., 93., 96. ] Hiteles fordítás, szakfordítás angol, német és francia nyelven is köteles az adóhatóság elfogadni a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylatot, szerzdést vagy más dokumentumot (korábban hiteles magyar nyelv fordításra vagy szakfordításra volt szükség). [2003/XCII. tv. 95. ] Adóbírság, mulasztási bírság az adóhiány 200 százalékára emelkedik a bírság (a korábbi 75 százalékról) azokban a kirívóan jogellenes esetekben, amelyekben az adóhiány bizonylatok, könyvek, nyilvántartások hamisításával, megsemmisítésével függ össze. A nyomdai úton elállított bizonylat megrzésének elmulasztása esetén a bírság mértékének fels határa a megrizni elmulasztott bizonylatok számának és a mulasztási bírság általános mértékének szorzata. Az iratrzési kötelezettség megsértése 1 millió forintig terjed mulasztási bírsággal sújtható. Általános mérték mulasztási bírsággal sújtható, aki számlázóprogramot az adózás rendjérl szóló törvény megsértésével állít el, illetve forgalmaz. A számviteli beszámoló közzétételét és letétbe helyezését elmulasztókkal szemben megsznik az adószámfelfüggesztés intézkedése, helyette az adóhatóság els alkalommal forintig terjed mulasztási bírságot szab ki. Ha az adózó a megjelölt határidben sem teljesíti kötelezettségét, az adóhatóság ismételten felhívja teljesítésre, és ezzel egyidejleg forintig terjed mulasztási bírságot szab ki. Ha az adózó továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, az adóhatóság az adószámát felfüggesztés nélkül törli, és kezdeményezi a cég megszntnek nyilvánítását. [2003/XCII. tv. 170., 172. ] Controllo fiscale obbligatorio dal le autoritá non avranno piú l'obbligo di controllare necessariamente le societá in liquidazione. Sará inoltre controllato solo il 10% delle societá neonascenti (contrariamente al 20 per cento precedente). [2003/XCII. tv. 89. ] Inizio del controllo fiscale non sará piú inviata comunicazione da parte del fisco di un eventuale controllo fiscale. La comunicazione sará sostituita con l'invio della lettera di incarico. [2003/XCII. tv. 49., 92., 93., 96. ] Traduzione giurata, ufficiale le autoritá fiscali dal avranno l'obbligo di accettare le fatture, i contratti e i documenti attestanti un'operazione economica in inglese, tedesco e francese (prima c'era l'obbligo di attestare i documenti con traduzione giurata, ufficiale). [2003/XCII. tv. 95. ] Multe fiscali in caso di mancato versamento di imposta o di richiesta illecita di IVA a credito la multa diventa il 200% della somma mancante (precedentemente questa multa era il 75%). In caso di mancata archiviazione delle fatture emesse la multa sará data dalla moltiplicazione delle fatture mancanti e il limite massimo della multa. In caso di mancata archiviazione dei documenti societari per il periodo prescritto dalla legge, la multa sale a Ft Dal sará possibile multare anche coloro che svilupperanno e venderanno programmi di fatturazione non conformi alle disposizioni di legge. Dal le autoritá fiscali non sospenderanno piú la partita IVA delle societá che hanno l'obbligo di presentare il bilancio annuale. Le autoritá multeranno le societá che non adempiono a questo loro obbligo, in prima istanza con una multa pari a Ft , lasciando al contribuente un limite di tempo per sanare la mancanza. Se il bilancio annuale non sará presentato nemmeno dopo questa prima segnalazione, il Fisco richiamerá una seconda volta il contribuente, multandolo con una multa di Ft Se non verrá presentato il bilancio nemmeno dopo il secondo avviso, l'autoritá fiscale cancellerá la partita IVA della societá e chiederá la chiusura della societá al Tribunale. [2003/XCII. tv. 170., 172. ] 8

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben