SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio január 01-t l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l"

Átírás

1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ január 01-tl Adóalap, adóalap-kiegészítés, összevont adóalap a jövedelem nagyságától függen sznik meg, ill. marad meg. Adóalap-kiegészítést a Forintot meg nem haladó jövedelem esetén nem kell megállapítani, az azt meghaladó jövedelem részére kell alkalmazni. Ez utóbbi esetben a jövedelmekhez adóalap-növel tételként hozzá kell adni a jövedelem 27%-át. [1995/CXVII. tv. 29. ] A magánszemély az adóelleget megállapító munkáltatótól írásbeli nyilatkozatban: kérheti, hogy az adott kifizetés adóellegének megállapítása során a jövedelem egészére vagy annak egy adott részére alkalmazza az adóalapkiegészítést; köteles kérni az adóalap-kiegészítést, ha a várható éves összevonás alá es jövedelme meghaladja a Forintot. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély 12%-os különbözeti bírság fizetésére köteles. [1995/CXVII. tv ] Gyakorlatilag az adóalap-kiegészítést a munkáltatóknak a Ft /hó összeget meghaladó bruttó fizetések után kell alkalmaznia, de nyilatkozatot mindenképpen alá kell íratnia az alkalmazottakkal. Adójóváírás tl megsznik. [1995/CXVII. tv. 33. ] Adóelleg A kifizetnek ismét kell adóelleget levonnia és befizetnie a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott bevétel után (pl. bérleti díj számlájából). [1995/CXVII. tv. 46. ] Családi kedvezmény továbbra is megmarad. Mértéke változatlan: - egy és két eltartott esetén: Ft /hó/eltartott - min. három eltartott esetén: Ft /hó/eltartott. [1995/CXVII. tv. 29. ] IRPEF Dal 01 gennaio 2012 Base imponibile, integrazione della base imponibile, base imponibile complessivo é necessario integrare la base imponibile complessiva del 27% dei redditi percepiti, se il reddito supera i Ft /anno. Al di sotto di questa somma non c'é integrazione. [legge 1995/CXVII ] La persona fisica : deve segnalare al proprio datore di lavoro (per iscritto) se i suoi redditi o parti essi superano la soglia descritta, e vuole quindi che si integrino i redditi; ha l'obbligo di chiedere l'integrazione se i suoi redditi superano i Ft /anno. In caso di mancata segnalazione/dichiarazione, la persona privata pagherá una sanzione pari al 12% sulla differenza d'imposta. [1995/CXVII. tv ] In pratica l'integrazione dei redditi dovrá essere utilizzata se lo stipendio lordo del dipendente supera i Ft /mese, la dichiarazione della persona privata dovrá comunque esserci. Agevolamento sulla base imponibile é stata cancellata dal 01 gennaio [legge 1995/CXVII ] Anticipo di imposta Il remuneratore ha di nuovo l'obbligo di dettrare l'anticipo di imposta al posto della persona privata obbligata ad emettere fattura (p.e. fattura d'affitto di un immobile) [legge 1995/CXVII ] Agevolazione familiare Rimane anche nel 2012, con gli importi invariati. - uno o due bambini: Ft /mese/bimbo - almeno tre bambini: Ft /mese/bimbo. [1995/CXVII. tv. 29. ] 1

2 Egyes meghatározott juttatások a törvényben külön meg nem határozott juttatásokat adhat a munkáltató közteher megfizetése mellett, feltéve, hogy a juttatást minden dolgozó részére azonos nagyságban, vagy minden dolgozó által megismerhet szabályzat alapján meghatározott személyi kör részére biztosítja. A munkáltató a juttatások értékének 1,19 szerese után 16% szja-n felül 27%-os ehot fizet: béren kívüli juttatások évi Forintot meghaladó része; hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés; cégtelefon magáncélú használata; minden munkavállalónak azonos feltételekkel nyújtott termék/szolgáltatás; csekély érték ajándék (max. évente három alkalommal); bárki által hozzáférhet termék, szolgáltatás; rendezvényeken adott ingyenes ellátás. Béren kívüli juttatások a munkáltató a juttatás értékének 1,19 szerese után (16% szja) és 10% eho-t köteles fizetni az alábbi juttatások után: üdültetés saját üdülben; munkahelyi étkeztetés; Erzsébet utalvány; Széchenyi pihenkártya; iskolakezdési támogatás; munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba; munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba; iskolai rendszer képzés átvállalt költsége; helyi utazási bérlet juttatása. Módosul az étkezéssel kapcsolatos béren kívüli juttatás tartalma, fogalma és értékhatára: 1.Étkezéssel kapcsolatos juttatások: munkahelyi étkeztetés formájában havi Forintot meg nem haladó juttatás, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában havi Forintot meg nem haladó érték adható béren kívüli juttatásként. 2. Széchenyi-pihenkártya keretében adható juttatás: szálláshely-szolgáltatás évi Ft. adható; vendéglátás-szolgáltatás évi Ft.; egészségmegrzést szolgáló szolgáltatás évi Ft.-os keretben [1995/CXVII. tv ] Alcuni compensi definiti é possibile fornire ai dipendenti qualsiasi tipo di benefits, anche non prevista dalla legge, a condizione che sia dato di uguale valore a tutti i dipendenti, o sia dato a una sfera di dipendenti nel contesto di un regolamento conoscibile da tutti i dipendenti. Il datore di lavoro deve pagare il 16% a titolo di Irpef ed il 27% a titolo di contributo sanitario sul 1,19 del valore dei seguenti beni: benefits superiori a Ft /anno; ristorazione in occasione di trasferte; uso telefoni cellulari societari; beni/servizi dati ai dipendenti in ugual misura; regali di piccolo valore (massimo tre all'anno); beni/servizi usufruibili da tutti; ristorazione gratuita ad eventi. Benefits il datore di lavoro deve pagare il 16% a titolo di irpef e il 10% di contributo sanitario se fornisce ai dipendenti: buono vacanze in villaggio vacanze proprio; ristorazione nel ristorante dell'azienda; buoni pasto cd. Erzsébet (Elisabetta); carta riposo Széchenyi; sussidio inizio anno scolastico; contributo al fondo pensionistico volontario; contributo al fondo sanitario volontario; corsi scolastici; abbonamento ai mezzi pubblici. Cambiano i contenuti, la forma e il limite della ristorazione dei dipendenti. 1. Buoni pasto e ristorazione dipendenti: se il datore di lavoro ha la possibilitá di ristorare i dipendenti in un proprio ristorante, il benefits fornibile é pari a Ft /mese; ticket pasto cd. Erzsébet possono essere forniti fino a Ft /mese. 2. Carta di riposo Széchenyi - possono essere forniti i seguenti benefits (all'interno di questa carta), con i seguenti limiti: servizi alberghieri fino a Ft /anno; servizi di ristorazione fino a Ft /anno; servizi wellness fino a Ft /anno [1995/CXVII. tv ] 2

3 Végtörlesztés adómentes a végtörlesztéshez adott vissza nem térítend munkáltatói támogatás Forintot meghaladó része akkor, ha a munkáltató a támogatást közvetlenül a követelés jogosultja részére utalja. [1995/CXVII. tv. 1.sz.melléklet 2.8] Reprezentáció a társaságiadó-alany juttatók esetében egyes meghatározott juttatásként adóköteles az els forinttól kezdden a reprezentáció címen adott juttatás, és annak 1,19-szoros értéke után 16% szja-t és 27% ehot kell fizetni. [1995/CXVII. tv. 70. ] Estinzione del debito é esentasse il contributo che il datore di lavoro paga al proprio dipendente per estinguere il mutuo della casa. Il contributo deve essere versato direttamente sul conto del prestante del denaro e non puó superare i Ft [1995/CXVII. tv. allegato 1-2.8] Rappresentanza i soggetti all'imposta sugli utili societari hanno l'obbligo di versare il 16% di irpef eil 27% di contributo sanitario per ogni fiorino come spesa di rappresentanza. La base imponibile é il 1,19 dell'importo dato. [1995/CXVII. tv. 70. ] 3

4 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi CXXVII. törvény Adókulcs huszonöt százalékról 27%-ra emelkedik az általános áfa-kulcs, tl. Fszabály szerint a 27%-os áfakulcs azon ügyletekre vonatkozik, melyek esetében a e után keletkezik az adófizetési kötelezettség. Az idszakos ügyletekre vonatkozó átmeneti szabály szerint a régi áfa kulccsal kell elszámolni, ha az elszámolási idszak je eltt befejezdik, de az ellenérték megtérítése csak 2012-ben esedékes. Az új adómérték alkalmazandó, ha az elszámolási idszak e után kezddik, és az ellenérték megfizetése is ezen idpont után esedékes. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Legge dell'anno 2007 n. CXXVII. Aliquota cambia l'aliquota dal , che sale dall'attuale venticinque per cento al 27%. In base alla regola generale é da utilizzare la nuova aliquota per le operazioni iniziate dopo il I serizi continuativi in base alle dispoisizioni di legge devono essere fatturati con l'aliquota vecchia (25%), se il servizio si chiude prima del , anche se il controvalore viene pagato nel É da utilizzare la nuova aliquota se il servizio inizia dopo il e anche il pagamento avviene nel periodo successivo. [2007/CXXVII. tv ] [2007/CXXVII. tv ] Személygépkocsi-bérlés és -lízing a személygépkocsi és más járm bérbevétele esetén is levonható az ehhez kapcsolódóan az igénybevevre áthárított áfa, a 2012-ben kezdd elszámolási idszakokban. [2007/CXXVII. tv (2)] Locazione e leasing di autovetture diventa dettraibile l'iva delle autovetture prese in locazione o in leasing. Questo per le locazioni e i leasing che avranno inizio nel [2007/CXXVII. tv (2)] Adóhatósági tájékoztatás ingatlanértékesítés esetén az adóhatóság a honlapján közzétéve ad tájékoztatást arról, hogy az ingatlant eladó áfakötelessé tették-e ingatlanértékesítésüket (eddig csak megkeresésre adtak információt). [2007/CXXVII. tv ] Informazioni fiscali in caso di immobile da gennaio le autoritá fiscali renderanno pubbliche sul proprio sito le informazioni relative al fatto se un contribuente ha reso o meno soggetto a IVA l'attivitá di vendita immobiliare (negli anni passati questa é stata una scelta che non tutti i contributenti hanno dichiarato e le autoritá davano informazioni solo se specificatamente richiesto dai contribuenti). [2007/CXXVII. tv ] Áfa-visszaigénylés feltételei már nem feltétele az áfavisszaigénylésnek, hogy az adózó a bevallás esedékességig kifizesse beszerzései adót is tartalmazó ellenértékét. [2007/CXXVII. tv ] Condizioni per il rimborso del credito IVA non é piú condizione per la richiesta del rimborso IVA il pagamento delle fatture dei fornitori per le quali si chiede il rimborso. [2007/CXXVII. tv ] 4

5 SZÁMVITELI TÖRVÉNY évi C törvény Elektronikus beszámoló a vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is -, ha az éves beszámoló, az egyszersített éves beszámoló, éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, kötelez könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint az elektronikus rlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Az állami adóhatóság az elektronikus rlap adatai alapján ellenrzi a beszámoló megküldésének tényét és idpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre elírt törvényi határidig nem küldte meg a beszámolót, felhívja a cég figyelmét kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen annak eleget (lásd még mulasztási bírság részt is). Az e-beszámoló keretében kötelezen beadandó dokumentumok: Magyar Államkincstártól kapott igazolása a közzétételi díj megfizetésérl mérleg eredménykimutatás kiegészít melléklet adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat könyvvizsgálói jelentés (amennyiben a cég erre kötelezett). LEGGE SULLA CONTABILITÁ Legge dell'anno 2000 n. C Bilanci in formato elettronico la societá adempie al priprio obbligo di deposito del bilancio, se il bilancio di esercizio o il bilancio di esercizio semplificato (con eventualmente la relazione del revisore) viene presentato elettronicamente alle autoritá insieme al modulo apposito. Se l'imposta da bollo da versare per la pubblicazione non viene versata o in parte o per intero, il Servizio di Informazione Societaria informa entro 30 giorni le autoritá fiscali del fatto. In questo caso é da considerarsi come se il deposito non fosse mai stato fatto. Le autoritá locali controllano in base al modulo elettronico la data e la completezza della presentazione del bilancio. Se le autoritá locali appurano che il bilancio non é stato presentato, richiama la societá a depositare i documenti entro 15 giorni (vedi anche capitolo multe ). I documenti da presentare nel contesto del bilancio di esercizio elettronico sono: certificato della Tesoreria Ungherese che l'imposta di pubblicazione é stata versata per intero (Ft ) stato patrimoniale conto economico note integrativa verbale relativo all'utilizzo degli utili di esercizio relazione del revisore (se la societá é obbligata ad avere revisore). Bármelyik elem hiánya a közzététel érvénytelenségét vonja maga után, a fent leírt következményekkel. La mancata presentazione di qualsiasi elemento rende nullo il deposito con le conseguenze di sopra dettagliate. Év végi átértékelés 2011-es beszámolók elkészítésénél kötelez a december 31.-ei napon érvényes MNB középárfolyam értékére átértékelni minden egyes devizás ügyletet (eddig a számviteli politikában szabályozni lehetett ezt a kérdést). Conteggio utili/perdite su cambio - per il bilancio 2011 sará obbligatorio calcolare gli utili/le perdite su cambio tenendo conto del cambio medio della Banca Nazionale Ungherese al dell'anno (prima la questione poteva essere regolata nella politica contabile). 5

6 TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ évi LXXXI. törvény Elhatárolt veszteség tl a korábbi adóévek elhatárolt veszteségét az adózó legfeljebb az adóalap 50 százalékáig jogosult érvényesíteni. [1996/LXXXI tv. 17. ] IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI Legge dell'anno 1996 n. LXXXI Perdite riportabili dal le perdite degli anni precedenti potranno essere utilizzate solo fino al 50 per cento della base imponibile. [1996/LXXXI tv. 17. ] R eprezentáció a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minsül az szja törvényben meghatározott reprezentáció címén személyi jelleg egyéb kifizetésként elszámolt juttatás. [1996/LXXXI tv. 3. sz.melléklet B/16] Rappresentanza dal 01 gennaio sará possibile considerare costi i pagamenti a titolo di rappresentanza (definito dalla legge irpef). [1996/LXXXI tv. allegato n. 3 - B/16]. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 2011.évi CLVI törvény Adóalany a kifizetket, az egyéni vállalkozókat és a mezgazdasági stermelket terheli. IMPOSTA DI CONTRIBUTO SOCIALE Legge dell'anno 2011 n. CLVI Contribuente sono soggetti all'imposta il remuneratore, l'imprenditore singolo e il coltivatore diretto. Adókötelezettség a kifizeti adókötelezettség a munkaviszonyra, ill. a társas vállalkozás tagja személyes közremködésére vonatkozik. Adóalap az szja törvény szerinti adóelleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, vagy a személyi alapbér, ill. díjazás. Adómérték az adó mértéke a számított adóalap 27%-a. Eljárási szabályok az adót az adóalany köteles havonta megállapítani, bevallani és megfizetni a tárgyhót követ hónap 12.-éig. Gyakorlatilag: tl megsznik a Tbj. törvény által szabályozott nyugdíjjárulék, és ennek a helyébe lép a szociális hozzájárulási adó, de levonási, bevallási és befizetési szabályai ugyanazok. Obbligo di imposta il soggetto é obbligato a versare l'imposta in caso di dipendenti e di collaborazione personale da parte del socio nella societá. Base imponibile é da considerarsi base imponibile il reddito regolato dalla legge irpef, la remunerazione pagata. Aliquota l'aliquota é pari al 27% della base imponibile. Pagamento e dichiarazione l'imposta deve essere calcolata, dichiarata e versata dal contribuente il 12 del mese successivo a quello di riferimento. In pratica: viene abolita la legge sul contributo pensionistico ed entra in vigore questa legge, ma l'aliquota, le tempistiche di dichiarazione e di versamento restano uguali alla prima legge precedente. 6

7 ADÓZÁS RENDJE évi XCII törvény Készpénzfizetés összeghatára független felek közötti készpénzfizetés bejelentési összeghatára 2 millió forint lesz. [2003/XCII. tv. 17. ] SISTEMA DI TASSAZIONE Legge dell'anno 2003 n. XCII Pagamenti in contanti sará obbligatorio comunicare alle autoritá fiscali i pagamenti in contanti tra parti indipendenti, se i pagamenti superano i HUF 2 milioni. [2003/XCII. tv. 17. ] Áfabejelentés elmulasztása ha az adózó az adóhatóság felhívásában meghatározott határidben nem teljesíti az általános forgalmi adóra vonatkozó adózási módjának bejelentését, mindaddig nem élhet az adó-visszaigénylésre, -visszatérítésre, túlfizetés visszaigénylésére vonatkozó jógával, amíg e kötelezettségét nem teljesíti. [2003/XCII. tv. 37/A. ] Adószám-felfüggesztés, adószám törlés az adószám felfüggesztése nélkül kerül sor az adószám törlésére azon adózók esetében, amelynek bejelentett székhelye nem valós cím, vagy a rá irányadó szabályoknak megfelel szervezeti képviselt az adóhatósághoz nem jelentette be. Más esetekben a felfüggesztés ideje 15 napra rövidül. Ha ezen idtartamon belül az adóhatóság a felfüggesztést nem szünteti meg, akkor az adószám törlésérl hoz határozatot. [2003/XCII. tv. 24. ] Adóregisztrációs eljárás az állami adóhatósághoz történ bejelentkezést a cégbírósághoz benyújtott bejegyzés iránti kérelemmel teljesít adózó adószámának megállapítása eltt az adóhatóság adóregisztrációs eljárást folytat le, amelynek kimenetelétl függen elvégzi vagy megtagadja az adószám megállapítását. Az állami adóhatóság kizárólag akkor tagadhatja meg az adószám megállapítását, ha az adózó vezet tisztségviselje: olyan gazdasági társaság jelenlegi vagy volt vezetje, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 15 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik; vagy öt éven belül 15 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül megsznt; adószámát az adóhatóság öt éven belül jogersen törölte; 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik. [2003/XCII. tv. 17., 24. ] Mancata presentazione della registrazione presso il Fisco se il contribuente non adempie al proprio obbligo di presentare il cd. modulo di registrazione fiscale (p.e.: entro 15 giorni dalla fondazione di una nuova societá), non avrá diritto a dettrarre, richiedere e farsi rimborsare l'eventuale IVA a credito, fino a quando non avrá adempiuto al proprio obbligo di registrazione. [2003/XCII. tv. 37/A. ] Sospensione e cancellazione della partita IVA sará cancellata (senza prima alcuna preventiva sospensione) la partita IVA delle societá che dichiarano un indirizzo di sede legale inesistente o che dimentichino di segnalare al fisco il nome dei propri rappresentanti. In tutti gli altri casi la partita IVA sará sospesa per 15 giorni (non piú trenta, come in precedenza). A seguito di questo periodo, se le condizioni della sospensione sussistono, le autoritá cancelleranno la partita IVA della societá. [2003/XCII. tv. 24. ] Sistema di registrazione societaria al momento della richiesta di registrazione di una nuova societá presso il Tribunale, l'autoritá fiscale effettuerá un controllo cd. di registrazione, a seguito del quale potrá rilasciare o negare il rilascio della partita IVA. L'autoritá fiscale potrá negare il rilascio della partita IVA solo nei casi in cui, il socio o l'amministratore della nuova societá: sia giá stato o sia tutt'ora socio o amministratore di una societá che nei 180 giorni precedenti alla presentazione della richiesta di registrazione ha accumulato debiti fiscali superiori ai 15 milioni di fiorini; oppure la societá di cui é/era amministratore sia stata liquidata nei 5 anni antecedenti la richiesta avendo debito fiscale superiore ai 15 milioni di fiorini; oppure la partita IVA della societá di cui é/era socio/amministratore sia stata cancellata dal fisco; ha accumulato debiti fiscali superiori ai 15 milioni di fiorini. [2003/XCII. tv. 17., 24. ] 7

8 Kötelez adóellenrzés tl megsznik a felszámolás alatt álló adózók kötelez ellenrzése, a jogeld nélkül alakult gazdasági társaságoknak pedig legalább 10 százalékát választja ki az adóhatóság kockázatelemzés alapján kötelez ellenrzésre (korábban legalább 20 százalékukat kellett kiválasztania). [2003/XCII. tv. 89. ] Ellenrzés megkezdése az ellenrzés megkezdésérl az adóhatóság nem küld elzetes értesítést. Ennek szerepét a megbízólevél kézbesítése veszi át. [2003/XCII. tv. 49., 92., 93., 96. ] Hiteles fordítás, szakfordítás angol, német és francia nyelven is köteles az adóhatóság elfogadni a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylatot, szerzdést vagy más dokumentumot (korábban hiteles magyar nyelv fordításra vagy szakfordításra volt szükség). [2003/XCII. tv. 95. ] Adóbírság, mulasztási bírság az adóhiány 200 százalékára emelkedik a bírság (a korábbi 75 százalékról) azokban a kirívóan jogellenes esetekben, amelyekben az adóhiány bizonylatok, könyvek, nyilvántartások hamisításával, megsemmisítésével függ össze. A nyomdai úton elállított bizonylat megrzésének elmulasztása esetén a bírság mértékének fels határa a megrizni elmulasztott bizonylatok számának és a mulasztási bírság általános mértékének szorzata. Az iratrzési kötelezettség megsértése 1 millió forintig terjed mulasztási bírsággal sújtható. Általános mérték mulasztási bírsággal sújtható, aki számlázóprogramot az adózás rendjérl szóló törvény megsértésével állít el, illetve forgalmaz. A számviteli beszámoló közzétételét és letétbe helyezését elmulasztókkal szemben megsznik az adószámfelfüggesztés intézkedése, helyette az adóhatóság els alkalommal forintig terjed mulasztási bírságot szab ki. Ha az adózó a megjelölt határidben sem teljesíti kötelezettségét, az adóhatóság ismételten felhívja teljesítésre, és ezzel egyidejleg forintig terjed mulasztási bírságot szab ki. Ha az adózó továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, az adóhatóság az adószámát felfüggesztés nélkül törli, és kezdeményezi a cég megszntnek nyilvánítását. [2003/XCII. tv. 170., 172. ] Controllo fiscale obbligatorio dal le autoritá non avranno piú l'obbligo di controllare necessariamente le societá in liquidazione. Sará inoltre controllato solo il 10% delle societá neonascenti (contrariamente al 20 per cento precedente). [2003/XCII. tv. 89. ] Inizio del controllo fiscale non sará piú inviata comunicazione da parte del fisco di un eventuale controllo fiscale. La comunicazione sará sostituita con l'invio della lettera di incarico. [2003/XCII. tv. 49., 92., 93., 96. ] Traduzione giurata, ufficiale le autoritá fiscali dal avranno l'obbligo di accettare le fatture, i contratti e i documenti attestanti un'operazione economica in inglese, tedesco e francese (prima c'era l'obbligo di attestare i documenti con traduzione giurata, ufficiale). [2003/XCII. tv. 95. ] Multe fiscali in caso di mancato versamento di imposta o di richiesta illecita di IVA a credito la multa diventa il 200% della somma mancante (precedentemente questa multa era il 75%). In caso di mancata archiviazione delle fatture emesse la multa sará data dalla moltiplicazione delle fatture mancanti e il limite massimo della multa. In caso di mancata archiviazione dei documenti societari per il periodo prescritto dalla legge, la multa sale a Ft Dal sará possibile multare anche coloro che svilupperanno e venderanno programmi di fatturazione non conformi alle disposizioni di legge. Dal le autoritá fiscali non sospenderanno piú la partita IVA delle societá che hanno l'obbligo di presentare il bilancio annuale. Le autoritá multeranno le societá che non adempiono a questo loro obbligo, in prima istanza con una multa pari a Ft , lasciando al contribuente un limite di tempo per sanare la mancanza. Se il bilancio annuale non sará presentato nemmeno dopo questa prima segnalazione, il Fisco richiamerá una seconda volta il contribuente, multandolo con una multa di Ft Se non verrá presentato il bilancio nemmeno dopo il secondo avviso, l'autoritá fiscale cancellerá la partita IVA della societá e chiederá la chiusura della societá al Tribunale. [2003/XCII. tv. 170., 172. ] 8

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA Dal 1 luglio 2013 avrà inizio il sistema elettronico a distanza pe ril pedaggio (DTS) che verrà messo in uso su un totale di 6.513km di tratti stradali in Ungheria (autostrade,

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg:

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg: CONVENTIO Inter Sanctam sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII subscriptam de ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete

Részletesebben

Acta Francisci Pp. 207

Acta Francisci Pp. 207 Acta Francisci Pp. 207 Nos autem eandem conventionem, quam di ligenter inspeximus ac voluntati nostrae conformem invenimus, ratam habemus et confirmamus. In quorum fidem sollemne hoc ratihabi tionis documentum

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

Az adózás rendje 2007

Az adózás rendje 2007 Az adózás rendje 2007 Járulékminimum alatti kifizetés Változás 2007. január 1-tl. A minimum-járulékalaptól való eltérés bejelentése a 2006 decemberi törvénymódosítás szerint a havi adó- és járulékbevallás

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

2010. évi adóváltozások

2010. évi adóváltozások BUDAPESTI KOSÁRLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE 1053 Budapest, V. Curia u. 3. II és ½ emelet 3-4. Telefon: 485-00-27 és 266-0236 fax: 485-00-28 Szövetségi napok hétfő: 16:00 19:00, - péntek: 14:00 16:00 Elnök telefon/fax:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1..

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1.. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2007. (III.29.) számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Fontosabb változások 2012-ben

Fontosabb változások 2012-ben Fontosabb változások 2012-ben ÁFA Az ÁFA mértéke 2012-től 27 százalék lesz. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállítani, addig kézzel írt nyugtát vagy számlát kell kiállítani. 2012-től levonható a bérelt

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004.(I.28), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), a 32/2009.(XII.18.),

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET:

KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözlöm hírlevelünk december havi számának megjelenése alkalmából! Ismételten jelezzük Önnek az alábbi, KÜLÖNÖSEN FONTOS HATÁRIDŐKET: Az EVÁSoknak az evát december 20-ig fel kell tölteniük!

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL ADÓKEDEZMÉNYEK Első házasok kedvezménye: Új adókedvezmény 2015. január 1-től az első házasok kedvezménye. Mindenkinek jár, ahol az egyik fél legalább

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Adózás 2009. tervezett változások

Adózás 2009. tervezett változások Adózás 2009 (az építési szakmát leginkább érintő) tervezett változások XXIII. TÉGLÁS NAPOK Balatonfüred, 2008. november 6-7. Dr. Juhász István Előzmények, és ami még várható Benyújtott majd visszavont

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben