C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete"

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje: április 14. Hatálybalépés ideje: április 14. Megalkotás napja április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző Hitelesítő figyelem felhívással elfogadó záradékkal ellátva: április 09 Szakál Pálné okl. könyvvizsgáló eng KM igazolvány száma:

2 2 Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján a Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően a -Bevételeket: Eredeti előirányzat e Ft Módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft - Kiadásokat: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés e Ft e Ft e Ft a működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a és az 5. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően e Ft bevétellel, e Ft kiadással, a felhalmozási célú előirányzatának teljesítését a 6. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően e Ft bevétellel e Ft kiadással jóváhagyja. 2.. Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. és a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, címenkénti és alcímenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel a 3. és az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4.. (1) Az önkormányzat működési célra átadott és működési célra átvett pénzeszközeinek teljesítését, valamint a társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítését a 5. számú melléklet 2 oldalán részletezettek szerint hagyja jóvá.

3 3 (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi létszámkeretét 117 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület 4. és az 5. számú melléklet szerint szakfeladatonkénti bontásban részletezve hagyja jóvá. 6.. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e Ft-ban a 12. számú mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően hagyja jóvá. 7.. A feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolását a 9. számú melléklet tartalmazza. 8.. A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9.. A Képviselő-testület az önkormányzat az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást 14. számú melléklet, az egyszerűsített mérleg kimutatását a 15. számú melléklet szerint, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá Ezen rendelet április 14. napján lép hatályba. Csanádpalota, április 14. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: A rendelet az európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 4 1. számú melléklet az 5/2010. (IV. 14.) ÖR. Rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Iskolai intézményi étkeztetés 2 Iskolai oktatás 3 Napköziotthonos foglalkoztatás 4 Diáksport 5 Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Óvodai 6 nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda 7 Bölcsődei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház 1 Művelődési házak tevékenysége 2 Közösségi színterek tevékenysége 3 Múzeumi tevékenység III Városi Könyvtár 1 Közművelődési könyvtár tevékenysége IV Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés és gyermekjólét 2 Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 3 Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti

5 5 - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 4 Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti 5 Védőnői szolgálat 6 Fizikoterápia - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 7 Naplemente Idősek Gondozóháza V VI VII Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak - EP Parlamenti választások Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2 Üdültetés 3 Helyi közutak létesítése, felújítása 4 Közutak üzemeltetése fenntartása 5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Tűzoltóság 7 Karbantartó műhely 8 Vízkárelhárítás 9 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (piac) 10 Települési vízellátás és ivóvízvédelem 11 Kötemető fenntartási feladatok 12 Közvilágítási feladatok 13 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai 14 Finanszírozási műveletek 15 Iskola egészségügyi tevékenység 16 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 17 Állategészségügyi tevékenység 18 Szennyvízelvezetés és -kezelés 19 Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közcélú foglalkoztatás) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közhasznú foglalkoztatás) 22 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23 Máshová nem sorolható kulturális tevékenység 24 Családi ünnepek szervezése

6 6 25 Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás (busz) VIII IX X XI XI XII XIII Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1 Rendszeres szociáli segély (67%-os rokkant) 2 Időskorúak járadéka 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 4 Normatív ápolási díj 5 Egyéb ápolási díj 6 Bursa Hungaríca ösztöndíj támogatás 7 Arany János tehetséggondozó program Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Munkanélküli ellátások 1 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 2 Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli ellátások 1 Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2 Pénzbeli átmeneti segély 3 Pénzbeli temetési segély 4 Gyógyszertámogatás 5 Mozgáskorlátozottak támogatása 6 Köztemetés 7 Közgyógyellátás 8 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 Nyári gyerekétkeztetés Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1 Közbiztonsági Társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Egyéb társulási tagság 4 DARFT ivóvízminőségjavító program 5 DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1 Társadalmi szervek támogatása 2 Belvízérdekeltségi hozzájárulás

7 Sorszám 7 2.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Megnevezés Erdeti Módosított Teljesítés % I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek % 2. Helyi adók % ebből: iparűzési adó % 3. Átengedett központi adók % ebből: átengedett normatív SZJA % Gépjárműadó % Termőföld bérbeadásából szárm. Szja % 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei % ebből:- önkorm. lakások és egyéb hely. bérb. szárm.bev % - Pótlék, bírság % 5. Normatív hozzájárulások % 6. Normatív kötött támogatások Ebből: - Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel % - Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz % - Kiegészítő támog. Segélyek, közcélú foglalkoztatás Központosított támogatások % ebből.: - felhalmozási támogatás % 8. Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (TEKI,CÉDE) % 9. Helyi önkormányzatok működését megőrző támogatások % ÖNHIKI % Működésképtelen önk. támogatása % 10. Önkormányzatok sajátos felhal. és tőkej.bev % 11. Támogatásértékű bevételek % ebből: - munkaügyi központól % - egyszeri gyermekvédelmi támogatás mozgáskorlátozottak támogatása % - OEP-tól % - Társulásoktól % Nagylak Körjegyzőség % Szociális társulás % Családsegítő társulás % Makó többcélú kistérségi társulás % Csanád mikrotérség társulás % Kövegy int.fenntart. társulás % Királyhegyesi oktatási társulás % - Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz % 12. Véglegesen átvett pénzeszközök % - Felhalmozási támog. ért. bevétel EU-tól, kp.i kv.től, önk.tól % - Európa Parlamenti képviselő választás % - Háztartásoktól felhalmozási kiadásokra átvett % - Könyvtár, Művelődési Ház pályázataira átvett % - KIHOP pályázat %

8 8 13. Működési célú hitel % 14. EU ÖA % 15. Településőri feladatokra kapott pénzeszk % 16. Pénzf. nélküli bev. (pénzmaradvány) % 17. Államkötvény, Kincstárjegy értékesítés % évi elszámolás miatti pénzeszközátvétel kp kv-től Bevételek mindösszesen (1-18-ig) % KIADÁSOK II. rész 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása % 2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása % A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások % Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások % 5. Átadott pénzeszközök % 6. Felhalmozási pénzforgalmi kiadások % évi visszafizetés költségvetésnek Kiadások összesen ( 1-8-ig ) %

9 9 3.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Részben önállóan gazdálkodó intézmények I Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI % 1 Iskolai intézményi közétkeztetés % 2 Általános iskolai nappali oktatás % 5 Óvodai intézményi közétkeztetés % - Csanádpalota % - Királyhegyes % 6 Óvodai nevelés Királyhegyes % 7 Bölcsödei ellátás % II Kelemen László Művelődési Ház % 1 Művelődési házak tevékenysége % 2 Teleház tevékenysége % 3 Múzeumi tevékenység % III Városi Könyvtár % 1 Könyvtári tevékenység % IV Alapszolgáltatási Központ % 2 Házi segítségnyújtás % Csanádpalota % Ambrózfalva % Csanádalberti % Pitvaros % Királyhegyes % 3 Szociális étkeztetés % Csanádpalota % Ambrózfalva % Csanádalberti % Nagyér % Pitvaros % Királyhegyes % 4 Nappali szociális ellátás % Csanádpalota % Ambrózfalva % Csanádalberti % Nagyér % Pitvaros % 7 Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja % Részben önálló intézmények összesen %

10 10 3.számú melléklet 2. oldal az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez Cím Alcím Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Polgármesteri Hivatal 4 VI igazgatás, Csanádpalota % Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VII 1 Kisegítő m.g.szolg % VII 2 Üdültetés % VII 4 Közutak üzemeltetése 0 0 Saját vagy VII 5 bérelt.ing.hasznosítása % % VII 7 Karbantartó Műhely % 9 Város és községgazdálkodás VII 11 Köztemető fenntartási feladatok % VII 16 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai % VII 17 Állategészségügyi tevékenység % Máshová nem sorolt kulturális 1 VII 23 tev % Máshová nem sorolható 2 VII 25 szolg.(busz) % X 1 Munkanélküli ellátások 16 0% Összesen nem intézményi 12 feladatok % 49 Mindösszesen saját bevételek %

11 Cím Alcím Létszá m 4. számú melléklet az 5/2010.(IV.14.)ÖR rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Kiadásból Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Intézmény megnevezése Eredeti Módosított Tény % Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény I Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI ,95% Iskolai intézményi étkeztetés ,44% Iskolai oktatás ,69% Napközis foglalkoztatás ,76% Diáksport ,29% Óvodai intézményi étkeztetés ,26% Csanádpalota ,77% Királyhegyes ,20% Óvodai nevelés ,78% Csanádpalota ,24% Királyhegyes ,12% Bölcsőde ,71% II Művelődési Ház ,97% Művelődési házak tevékenysége ,03% Teleház tevékenysége ,57% Múzeumi tevékenység ,61% III Könyvtár ,24% Könyvtári tevékenység ,24% IV Alapszolgáltatási Központ ,62% Családsegítés és gyermekjólét ,09% Házi segítségnyújtás ,12% Csanádpalota ,83% Ambrózfalva ,68% Csanádalberti ,56% Pitvaros ,17% Királyhegyes ,73% Szociális étkeztetés ,38% Csanádpalota ,55% Ambrózfalva ,78%

12 2 Csanádalberti ,00% Nagyér ,21% Pitvaros ,31% Királyhegyes ,03% Nappali szoc. Ellátás ,29% Csanádpalota ,81% Ambrózfalva ,17% ,5 Csanádalberti ,88% ,5 Nagyér ,18% Pitvaros ,56% Védőnői szolgálat ,16% Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ ,40% Naplemente Idősek Gondozóháza ,37% Intézmények mindösszesen ,31%

13 CÍM ALCÍM Létszám 5. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Kiadás összesen Működési kiadásból Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény V Csanád Mikro-térségi társulás ,57% VI Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai ,28% Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak ,62% EP parlamenti választás ,00% VII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg ,26% Üdültetés Közutak üzemeltetése fenntart ,00% Saját vagy bérelt ing. haszn ,86% Önk. Tűzoltó Egyes ,14% Karbantartó műhely ,28% Vízkárelhárítás ,84% Város és községgazdálkodás ,00% Települési vízellátás ,93% Köztemető fenntartás ,30% Közvilágítás ,54% Finanszírozási műveletek ,00% Iskolaegészségügy ,33% Eü. Ellátás egyéb feladat ,50% Állateü. tev ,85% Szennyvíz elvezetés és kezelés ,00% Település tiszt. tev ,67% Települési hulladék kezelés ,00% Közcélú fogl ,64% Közhasznú fogl ,61%

14 2 22 Sportlétesítmények ,49% Másh. nem sorolh. kult. tev. (városi rendezvények) ,93% Családi ünnepek ,49% Másh. nem soroltható szolg ,02% Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások ,80%

15 Alcím 5. számú melléklet 2. oldal az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Speciális támogatások átadott p.eszk. Cím Megnevezés Eredeti VIII Rendszeres szociális pénzbeni ellátások % 1 Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) % 2 Időskorúak járadéka % 3 Normatív lakásfenntartási támog % 4 Normatív ápolási díj % 5 Egyéb ápolási díj % 6 Bursa Hungarica ösztöndíj % 7 Arany János tehetséggondozó program % IX Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény % 1 Normatív egyszeri gyermekv. tám % X Munkanélküli ellátások % 1 Tartós munkan.rendsz.szoc.segély % 2 Rendelkezésre állási támogatás % XI Eseti pénzbeni szociális ellátások % 2 Pénzbeni átmeneti segély % 3 Pénzbeni temetési segély % 4 Gyógyszertámogatás % 5 Mozgáskorlátozottak támogatása % 6 Köztemetés % 7 Közgyógyellátás % 8 Egészs.ügyi szolg való jogos. (fürdőgyógy. tám) % XII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások % 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 2 Nyári gyerekétkeztetés % Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen 87% Tény % Eredeti Módosított Módosított Tény % XIII Átadott pénzeszköz államháztartáson belül % 1 Közbiztonsági társulás % 2 Többcélú Kistérségi Társulás % 3 Egyéb társulási tagság % 4 DARFT ivóvízminőségjavító % 5 DAREH hozzájárulás % Pénzmaradvány-ból társulásoknak visszafiz % XIV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül % 1 Társadalmi szervek tám % - Csanádpalota Polgárőr Egyesület % - Csanádpalota Lovas Egyesület % - Csanádpalotai Horgászegyesület % - Csanádpalotai Futball Club % - "Egészséges Életért és szebb körny % - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja % - Magyar Vöröskereszt helyi csop % - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop % - Galamb-és Kisállattenyésztők % - Százszorszép Faluszépítő Egyesület % - Cspalotai Honismereti Kör % - Nyugdíjas Klub %

16 2 - Cspalotai Motorosok % - Marosvidék folyóirat % - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület % - Csibész Egyesület % -Siketek Egyesületének egyszeri támogatása % 2 Belvíz érd. Hozzájár % Átadott pénzeszközök összesen %

17 6. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás eredeti módosított tény Kiadási jogcím eredeti módosított tény Társ.-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva Felhalmozási tartalék Dolg. lakásvásárlás megtérülése Befizetés KEOP szennyvíz pály. önerő+ EU Önerő Alap Saját vagy bér. ing.haszn. Ingatlan értékesítés bevétele KEOP szennyvíz pályázat miniszt. száll. kif Lakáshozjutás, lakásv tám. 100%-a Normatíva KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt ÁFA Polgármesteri Hivatal Igazgatás Pénzmaradvány Óvoda szakmai inf. pályázati maradvány Saját vagy bér. ing. haszn. Orvosi rendelő pályázati támogatás Királyhegyesi óvoda fejl. önerő+ pályázat Saját vagy bér. ing. haszn. TRFC pályázati támogatás Iskola szakmai inf. fejl digitális tábla Saját vagy bér. ing. haszn. Csongrád Megyei Közgy. Támogatás Iskola szakmai inf. pályázati maradvány Saját vagy bér. ing. haszn. Minisztériumi tám. iskola felújításra DAREH KEOP 2.3.0/F Óvodai nevelés Királyhegyes Királyhegyes önkorm.-tól átv. pe DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem Saját vagy bér. ing. haszn. 43-as út miatti földterületek eladásából DAREH KEOP Finanszírozási műveletek Diszkontkincstárjegy lejárat Buszváró önerő rész + pályázati összeg megelőlegezése Polgármesteri Hivatal Igazgatás Földek értékesítése Emeletes iskola felújítása Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerő alapból támogatás Temető vásárlás évi önerő Önk. felad. nem terv. elsz. Királyhegyesi óvoda felúj. tám Kápolna felújításához önerő Karbantartó műhely Hivatali autó értékesítés TEKI térfigyelő rendszer önerő + támogatás Családsegítés ASZK autó értékesítés DAOP Akadálym. PMH önerő Családsegítés Önkormányzatok hozzájárulása ASZK autó vásárlásához Kelemen téri parkoló építési engedély Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pály. miniszt. tám DAOP /2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pályázat visszaig. ÁFA DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve 6002 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Államkötvény beváltása DAOP óvoda előkészítő költségek saját kv terhére Önk. felad. nem terv. elsz. TEKI járda felújítás támogatás Naplemente IGH akadálymentesítés terv Önk. felad. nem terv. elsz. TEKI térfigyelő rendszer támogatás IKSZT pályázati önerő Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Gyöngy u Bölcsőde önerő Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Pázsit u Piactér önerő Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Pacsirta u Pitvarosi ÖNO felújítás Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Deák F. u KIHOP fénymásoló vásárlás Önk. felad. nem terv. elsz. CÉDE támogatás ASZK autó vásárlás

18 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás KIHOP eszköz beszerzés tám INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő Polgármesteri Hivatal Igazgatás Pénzlekötés kamata INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő Polgármesteri Hivatal Igazgatás Államkötvény kamata TEKI járdafelújításhoz önerő +tám Iskolai oktatás Iskola digitális tábla TEUT Gyöngy utca felúj. önerő +tám előleg Nappali ellátás Pitvaros Pitvaros önk.tól ÖNO felújításra TEUT Pázsit sor felúj. önerő +tám előleg Saját vagy bér. ing. haszn. Makótól buszváró tám. megtérítése TEUT Pacsirta utca felúj. önerő +tám előleg Helyi közutak létesítése Útalapra lakosságtól átvett TEUT Deák F utca felúj. önerő +tám előleg ÖSSZESEN BEVÉTEL CÉDE eszközbesz. (közcélú) önerő +tám HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás Hivatali gépjármű vásárlás ÖSSZESEN KIADÁS

19 Sorszám Létszám 7. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Kiadásból Megnevezés Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Eredeti Módosított Tény % Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI ,95% Kelemen László Művelődési Ház ,97% Községi Könyvtár ,24% Alapszolgáltatási Központ ,62% Csanád mikro-térség ,57% Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai ,18% Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások ,80% Speciális támogatások szoc. Támogatás ,28% 9. Átadott pénzeszközök ,62% 10. Felhalmozási kiadások ,37% évi visszafizetés kv.nek Önkormányzati kiadások mindösszesen ,67%

20 8. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 31. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Eredeti Módosított Tény Intézmény álláshely létszám Kelemen László Művelődési Ház vezető pénztáros-ügyintéző kisegítő Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár vezető könytáros aszisztens Városi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatás és nem intézményi szakfeladatok polgármester jegyző Csanádpalota köztisztviselő Nagylak köztisztviselő Csanádpalota hivatal segéd Polgármesteri Hivatala Igazgatás összesen Műhely közalkalmazott Másh. nem sorolható tev. busz közalkalmazott Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ CSSK vezető Családsegítő és Gyermekjólét családgondozó szociális segítő klub vezető Nappali ellátás Csanádpalota gondozónő kisegítő Nappali ellátás Pitvaros klub vezető gondozónő klub vezető Nappali ellátás Nagyér gondozónő kisegítő Nappali ellátás Ambrózfalva gondozónő 0,5 0,5 0,5 gondozónő klub vezető 0,5 0,5 0,5 Nappali ellátás Csanádalberti gondozónő kisegítő Házi gondozás Csanádpalota gondozónő Házi gondozás Pitvaros gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő Házi gondozás Királyhegyes gondozónő Házi gondozás Csanádalberti gondozónő részegységvezető Naplemente gondozóház vezető gondozónő gondozónő kisegítő Védőnői szolgálat védőnő 2 2 2

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Iktató

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben