C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete"

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje: április 14. Hatálybalépés ideje: április 14. Megalkotás napja április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző Hitelesítő figyelem felhívással elfogadó záradékkal ellátva: április 09 Szakál Pálné okl. könyvvizsgáló eng KM igazolvány száma:

2 2 Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján a Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően a -Bevételeket: Eredeti előirányzat e Ft Módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft - Kiadásokat: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés e Ft e Ft e Ft a működési költségvetés előirányzatainak teljesítését a és az 5. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően e Ft bevétellel, e Ft kiadással, a felhalmozási célú előirányzatának teljesítését a 6. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően e Ft bevétellel e Ft kiadással jóváhagyja. 2.. Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. és a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, címenkénti és alcímenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel a 3. és az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4.. (1) Az önkormányzat működési célra átadott és működési célra átvett pénzeszközeinek teljesítését, valamint a társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítését a 5. számú melléklet 2 oldalán részletezettek szerint hagyja jóvá.

3 3 (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi létszámkeretét 117 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület 4. és az 5. számú melléklet szerint szakfeladatonkénti bontásban részletezve hagyja jóvá. 6.. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e Ft-ban a 12. számú mellékletben foglalt felosztásnak megfelelően hagyja jóvá. 7.. A feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolását a 9. számú melléklet tartalmazza. 8.. A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9.. A Képviselő-testület az önkormányzat az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást 14. számú melléklet, az egyszerűsített mérleg kimutatását a 15. számú melléklet szerint, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá Ezen rendelet április 14. napján lép hatályba. Csanádpalota, április 14. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: A rendelet az európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 4 1. számú melléklet az 5/2010. (IV. 14.) ÖR. Rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Iskolai intézményi étkeztetés 2 Iskolai oktatás 3 Napköziotthonos foglalkoztatás 4 Diáksport 5 Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Óvodai 6 nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda 7 Bölcsődei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház 1 Művelődési házak tevékenysége 2 Közösségi színterek tevékenysége 3 Múzeumi tevékenység III Városi Könyvtár 1 Közművelődési könyvtár tevékenysége IV Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés és gyermekjólét 2 Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 3 Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti

5 5 - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 4 Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti 5 Védőnői szolgálat 6 Fizikoterápia - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 7 Naplemente Idősek Gondozóháza V VI VII Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak - EP Parlamenti választások Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2 Üdültetés 3 Helyi közutak létesítése, felújítása 4 Közutak üzemeltetése fenntartása 5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Tűzoltóság 7 Karbantartó műhely 8 Vízkárelhárítás 9 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (piac) 10 Települési vízellátás és ivóvízvédelem 11 Kötemető fenntartási feladatok 12 Közvilágítási feladatok 13 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai 14 Finanszírozási műveletek 15 Iskola egészségügyi tevékenység 16 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 17 Állategészségügyi tevékenység 18 Szennyvízelvezetés és -kezelés 19 Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közcélú foglalkoztatás) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közhasznú foglalkoztatás) 22 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23 Máshová nem sorolható kulturális tevékenység 24 Családi ünnepek szervezése

6 6 25 Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás (busz) VIII IX X XI XI XII XIII Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1 Rendszeres szociáli segély (67%-os rokkant) 2 Időskorúak járadéka 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 4 Normatív ápolási díj 5 Egyéb ápolási díj 6 Bursa Hungaríca ösztöndíj támogatás 7 Arany János tehetséggondozó program Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Munkanélküli ellátások 1 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 2 Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli ellátások 1 Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2 Pénzbeli átmeneti segély 3 Pénzbeli temetési segély 4 Gyógyszertámogatás 5 Mozgáskorlátozottak támogatása 6 Köztemetés 7 Közgyógyellátás 8 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 Nyári gyerekétkeztetés Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1 Közbiztonsági Társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Egyéb társulási tagság 4 DARFT ivóvízminőségjavító program 5 DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1 Társadalmi szervek támogatása 2 Belvízérdekeltségi hozzájárulás

7 Sorszám 7 2.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Megnevezés Erdeti Módosított Teljesítés % I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek % 2. Helyi adók % ebből: iparűzési adó % 3. Átengedett központi adók % ebből: átengedett normatív SZJA % Gépjárműadó % Termőföld bérbeadásából szárm. Szja % 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei % ebből:- önkorm. lakások és egyéb hely. bérb. szárm.bev % - Pótlék, bírság % 5. Normatív hozzájárulások % 6. Normatív kötött támogatások Ebből: - Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel % - Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz % - Kiegészítő támog. Segélyek, közcélú foglalkoztatás Központosított támogatások % ebből.: - felhalmozási támogatás % 8. Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (TEKI,CÉDE) % 9. Helyi önkormányzatok működését megőrző támogatások % ÖNHIKI % Működésképtelen önk. támogatása % 10. Önkormányzatok sajátos felhal. és tőkej.bev % 11. Támogatásértékű bevételek % ebből: - munkaügyi központól % - egyszeri gyermekvédelmi támogatás mozgáskorlátozottak támogatása % - OEP-tól % - Társulásoktól % Nagylak Körjegyzőség % Szociális társulás % Családsegítő társulás % Makó többcélú kistérségi társulás % Csanád mikrotérség társulás % Kövegy int.fenntart. társulás % Királyhegyesi oktatási társulás % - Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz % 12. Véglegesen átvett pénzeszközök % - Felhalmozási támog. ért. bevétel EU-tól, kp.i kv.től, önk.tól % - Európa Parlamenti képviselő választás % - Háztartásoktól felhalmozási kiadásokra átvett % - Könyvtár, Művelődési Ház pályázataira átvett % - KIHOP pályázat %

8 8 13. Működési célú hitel % 14. EU ÖA % 15. Településőri feladatokra kapott pénzeszk % 16. Pénzf. nélküli bev. (pénzmaradvány) % 17. Államkötvény, Kincstárjegy értékesítés % évi elszámolás miatti pénzeszközátvétel kp kv-től Bevételek mindösszesen (1-18-ig) % KIADÁSOK II. rész 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása % 2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása % A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások % Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások % 5. Átadott pénzeszközök % 6. Felhalmozási pénzforgalmi kiadások % évi visszafizetés költségvetésnek Kiadások összesen ( 1-8-ig ) %

9 9 3.számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Részben önállóan gazdálkodó intézmények I Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI % 1 Iskolai intézményi közétkeztetés % 2 Általános iskolai nappali oktatás % 5 Óvodai intézményi közétkeztetés % - Csanádpalota % - Királyhegyes % 6 Óvodai nevelés Királyhegyes % 7 Bölcsödei ellátás % II Kelemen László Művelődési Ház % 1 Művelődési házak tevékenysége % 2 Teleház tevékenysége % 3 Múzeumi tevékenység % III Városi Könyvtár % 1 Könyvtári tevékenység % IV Alapszolgáltatási Központ % 2 Házi segítségnyújtás % Csanádpalota % Ambrózfalva % Csanádalberti % Pitvaros % Királyhegyes % 3 Szociális étkeztetés % Csanádpalota % Ambrózfalva % Csanádalberti % Nagyér % Pitvaros % Királyhegyes % 4 Nappali szociális ellátás % Csanádpalota % Ambrózfalva % Csanádalberti % Nagyér % Pitvaros % 7 Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja % Részben önálló intézmények összesen %

10 10 3.számú melléklet 2. oldal az 5/2010.(IV. 14.)ÖR. rendelethez Cím Alcím Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Polgármesteri Hivatal 4 VI igazgatás, Csanádpalota % Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VII 1 Kisegítő m.g.szolg % VII 2 Üdültetés % VII 4 Közutak üzemeltetése 0 0 Saját vagy VII 5 bérelt.ing.hasznosítása % % VII 7 Karbantartó Műhely % 9 Város és községgazdálkodás VII 11 Köztemető fenntartási feladatok % VII 16 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai % VII 17 Állategészségügyi tevékenység % Máshová nem sorolt kulturális 1 VII 23 tev % Máshová nem sorolható 2 VII 25 szolg.(busz) % X 1 Munkanélküli ellátások 16 0% Összesen nem intézményi 12 feladatok % 49 Mindösszesen saját bevételek %

11 Cím Alcím Létszá m 4. számú melléklet az 5/2010.(IV.14.)ÖR rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Kiadásból Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Intézmény megnevezése Eredeti Módosított Tény % Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény I Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI ,95% Iskolai intézményi étkeztetés ,44% Iskolai oktatás ,69% Napközis foglalkoztatás ,76% Diáksport ,29% Óvodai intézményi étkeztetés ,26% Csanádpalota ,77% Királyhegyes ,20% Óvodai nevelés ,78% Csanádpalota ,24% Királyhegyes ,12% Bölcsőde ,71% II Művelődési Ház ,97% Művelődési házak tevékenysége ,03% Teleház tevékenysége ,57% Múzeumi tevékenység ,61% III Könyvtár ,24% Könyvtári tevékenység ,24% IV Alapszolgáltatási Központ ,62% Családsegítés és gyermekjólét ,09% Házi segítségnyújtás ,12% Csanádpalota ,83% Ambrózfalva ,68% Csanádalberti ,56% Pitvaros ,17% Királyhegyes ,73% Szociális étkeztetés ,38% Csanádpalota ,55% Ambrózfalva ,78%

12 2 Csanádalberti ,00% Nagyér ,21% Pitvaros ,31% Királyhegyes ,03% Nappali szoc. Ellátás ,29% Csanádpalota ,81% Ambrózfalva ,17% ,5 Csanádalberti ,88% ,5 Nagyér ,18% Pitvaros ,56% Védőnői szolgálat ,16% Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ ,40% Naplemente Idősek Gondozóháza ,37% Intézmények mindösszesen ,31%

13 CÍM ALCÍM Létszám 5. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Kiadás összesen Működési kiadásból Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény V Csanád Mikro-térségi társulás ,57% VI Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai ,28% Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak ,62% EP parlamenti választás ,00% VII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg ,26% Üdültetés Közutak üzemeltetése fenntart ,00% Saját vagy bérelt ing. haszn ,86% Önk. Tűzoltó Egyes ,14% Karbantartó műhely ,28% Vízkárelhárítás ,84% Város és községgazdálkodás ,00% Települési vízellátás ,93% Köztemető fenntartás ,30% Közvilágítás ,54% Finanszírozási műveletek ,00% Iskolaegészségügy ,33% Eü. Ellátás egyéb feladat ,50% Állateü. tev ,85% Szennyvíz elvezetés és kezelés ,00% Település tiszt. tev ,67% Települési hulladék kezelés ,00% Közcélú fogl ,64% Közhasznú fogl ,61%

14 2 22 Sportlétesítmények ,49% Másh. nem sorolh. kult. tev. (városi rendezvények) ,93% Családi ünnepek ,49% Másh. nem soroltható szolg ,02% Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások ,80%

15 Alcím 5. számú melléklet 2. oldal az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Speciális támogatások átadott p.eszk. Cím Megnevezés Eredeti VIII Rendszeres szociális pénzbeni ellátások % 1 Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) % 2 Időskorúak járadéka % 3 Normatív lakásfenntartási támog % 4 Normatív ápolási díj % 5 Egyéb ápolási díj % 6 Bursa Hungarica ösztöndíj % 7 Arany János tehetséggondozó program % IX Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény % 1 Normatív egyszeri gyermekv. tám % X Munkanélküli ellátások % 1 Tartós munkan.rendsz.szoc.segély % 2 Rendelkezésre állási támogatás % XI Eseti pénzbeni szociális ellátások % 2 Pénzbeni átmeneti segély % 3 Pénzbeni temetési segély % 4 Gyógyszertámogatás % 5 Mozgáskorlátozottak támogatása % 6 Köztemetés % 7 Közgyógyellátás % 8 Egészs.ügyi szolg való jogos. (fürdőgyógy. tám) % XII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások % 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 2 Nyári gyerekétkeztetés % Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen 87% Tény % Eredeti Módosított Módosított Tény % XIII Átadott pénzeszköz államháztartáson belül % 1 Közbiztonsági társulás % 2 Többcélú Kistérségi Társulás % 3 Egyéb társulási tagság % 4 DARFT ivóvízminőségjavító % 5 DAREH hozzájárulás % Pénzmaradvány-ból társulásoknak visszafiz % XIV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül % 1 Társadalmi szervek tám % - Csanádpalota Polgárőr Egyesület % - Csanádpalota Lovas Egyesület % - Csanádpalotai Horgászegyesület % - Csanádpalotai Futball Club % - "Egészséges Életért és szebb körny % - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja % - Magyar Vöröskereszt helyi csop % - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop % - Galamb-és Kisállattenyésztők % - Százszorszép Faluszépítő Egyesület % - Cspalotai Honismereti Kör % - Nyugdíjas Klub %

16 2 - Cspalotai Motorosok % - Marosvidék folyóirat % - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület % - Csibész Egyesület % -Siketek Egyesületének egyszeri támogatása % 2 Belvíz érd. Hozzájár % Átadott pénzeszközök összesen %

17 6. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás eredeti módosított tény Kiadási jogcím eredeti módosított tény Társ.-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva Felhalmozási tartalék Dolg. lakásvásárlás megtérülése Befizetés KEOP szennyvíz pály. önerő+ EU Önerő Alap Saját vagy bér. ing.haszn. Ingatlan értékesítés bevétele KEOP szennyvíz pályázat miniszt. száll. kif Lakáshozjutás, lakásv tám. 100%-a Normatíva KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt ÁFA Polgármesteri Hivatal Igazgatás Pénzmaradvány Óvoda szakmai inf. pályázati maradvány Saját vagy bér. ing. haszn. Orvosi rendelő pályázati támogatás Királyhegyesi óvoda fejl. önerő+ pályázat Saját vagy bér. ing. haszn. TRFC pályázati támogatás Iskola szakmai inf. fejl digitális tábla Saját vagy bér. ing. haszn. Csongrád Megyei Közgy. Támogatás Iskola szakmai inf. pályázati maradvány Saját vagy bér. ing. haszn. Minisztériumi tám. iskola felújításra DAREH KEOP 2.3.0/F Óvodai nevelés Királyhegyes Királyhegyes önkorm.-tól átv. pe DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem Saját vagy bér. ing. haszn. 43-as út miatti földterületek eladásából DAREH KEOP Finanszírozási műveletek Diszkontkincstárjegy lejárat Buszváró önerő rész + pályázati összeg megelőlegezése Polgármesteri Hivatal Igazgatás Földek értékesítése Emeletes iskola felújítása Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerő alapból támogatás Temető vásárlás évi önerő Önk. felad. nem terv. elsz. Királyhegyesi óvoda felúj. tám Kápolna felújításához önerő Karbantartó műhely Hivatali autó értékesítés TEKI térfigyelő rendszer önerő + támogatás Családsegítés ASZK autó értékesítés DAOP Akadálym. PMH önerő Családsegítés Önkormányzatok hozzájárulása ASZK autó vásárlásához Kelemen téri parkoló építési engedély Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pály. miniszt. tám DAOP /2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pályázat visszaig. ÁFA DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve 6002 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Államkötvény beváltása DAOP óvoda előkészítő költségek saját kv terhére Önk. felad. nem terv. elsz. TEKI járda felújítás támogatás Naplemente IGH akadálymentesítés terv Önk. felad. nem terv. elsz. TEKI térfigyelő rendszer támogatás IKSZT pályázati önerő Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Gyöngy u Bölcsőde önerő Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Pázsit u Piactér önerő Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Pacsirta u Pitvarosi ÖNO felújítás Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Deák F. u KIHOP fénymásoló vásárlás Önk. felad. nem terv. elsz. CÉDE támogatás ASZK autó vásárlás

18 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás KIHOP eszköz beszerzés tám INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő Polgármesteri Hivatal Igazgatás Pénzlekötés kamata INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő Polgármesteri Hivatal Igazgatás Államkötvény kamata TEKI járdafelújításhoz önerő +tám Iskolai oktatás Iskola digitális tábla TEUT Gyöngy utca felúj. önerő +tám előleg Nappali ellátás Pitvaros Pitvaros önk.tól ÖNO felújításra TEUT Pázsit sor felúj. önerő +tám előleg Saját vagy bér. ing. haszn. Makótól buszváró tám. megtérítése TEUT Pacsirta utca felúj. önerő +tám előleg Helyi közutak létesítése Útalapra lakosságtól átvett TEUT Deák F utca felúj. önerő +tám előleg ÖSSZESEN BEVÉTEL CÉDE eszközbesz. (közcélú) önerő +tám HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás Hivatali gépjármű vásárlás ÖSSZESEN KIADÁS

19 Sorszám Létszám 7. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Kiadásból Megnevezés Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Eredeti Módosított Tény % Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI ,95% Kelemen László Művelődési Ház ,97% Községi Könyvtár ,24% Alapszolgáltatási Központ ,62% Csanád mikro-térség ,57% Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai ,18% Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások ,80% Speciális támogatások szoc. Támogatás ,28% 9. Átadott pénzeszközök ,62% 10. Felhalmozási kiadások ,37% évi visszafizetés kv.nek Önkormányzati kiadások mindösszesen ,67%

20 8. számú melléklet az 5/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 31. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Eredeti Módosított Tény Intézmény álláshely létszám Kelemen László Művelődési Ház vezető pénztáros-ügyintéző kisegítő Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár vezető könytáros aszisztens Városi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatás és nem intézményi szakfeladatok polgármester jegyző Csanádpalota köztisztviselő Nagylak köztisztviselő Csanádpalota hivatal segéd Polgármesteri Hivatala Igazgatás összesen Műhely közalkalmazott Másh. nem sorolható tev. busz közalkalmazott Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ CSSK vezető Családsegítő és Gyermekjólét családgondozó szociális segítő klub vezető Nappali ellátás Csanádpalota gondozónő kisegítő Nappali ellátás Pitvaros klub vezető gondozónő klub vezető Nappali ellátás Nagyér gondozónő kisegítő Nappali ellátás Ambrózfalva gondozónő 0,5 0,5 0,5 gondozónő klub vezető 0,5 0,5 0,5 Nappali ellátás Csanádalberti gondozónő kisegítő Házi gondozás Csanádpalota gondozónő Házi gondozás Pitvaros gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő Házi gondozás Királyhegyes gondozónő Házi gondozás Csanádalberti gondozónő részegységvezető Naplemente gondozóház vezető gondozónő gondozónő kisegítő Védőnői szolgálat védőnő 2 2 2

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 29.) ÖR. rendeletének módosításáról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2008. (IV. 18.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás CÍM ALCÍM 1. melléklet a./... (.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS I II III IV 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény 2 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény 3 Dér István Általános Iskolai Tagintézmény 4 Bölcsődei

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 29.) ÖR. rendeletének módosításáról

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.14.)ÖR. rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Iktató

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben