Észak-Görögország. Görögország szárazföldi ré szét északon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-Görögország. Görögország szárazföldi ré szét északon"

Átírás

1 Észak-Görögország Közlekedés: egyénileg vagy autó - busszal: Sartiba és Toroniba május 18-tól min den pén - teken (utolsó vissza út szeptem - ber 29-én), Nei Poriba május 21-tôl minden hétfôn (utol- só visszaút szeptember 25-én) indul lég kondi cionált autóbusz. A ter ve zett útvonalról, a vidéki fel szál lási lehetôségekrôl, a szük - sé ges ok má nyokról az OTP Travel irodái adnak felvilágosítást. hónap C C C óra nap Görögország szárazföldi ré szét északon Albánia, Mace dónia, Bulgá ria határolja, keleten Török ország és az Égei-tenger, délen és nyugaton a Föld közi- és az Iontenger veszi körül. Bár az ország területének 20%-át 2000 sziget alkotja, a szárazföldön található ókori települések (Athos, Spárta, Delphi) jelen tik az európai civili záció böl csô - jét. Észak-Görög ország kedvezô föld rajzi adott ságai, klímája, válto zatos mediterrán tájai, 1500 m fölé maga - sodó, vadregé nyes hegyei, hosszan elnyúló, homokos és sziklás tengerpartjai, a görög emberek ven dég szeretete, ízletes konyhája és az üdülô helyek szórakozó helyei kelle - mes és tartalmas kikap cso ló dási lehetôséget nyújtanak az oda láto gató vendé geknek. A Chalkidiki-félsziget buja növény világa, eldugott, roman ti kus öblei, kiváló búvár helyei miatt, az Olym po szi Riviéra széles, finom homo kos, lassan mélyülô tenger part ja miatt népszerû. V VI VII VIII IX X

2 Általános információk Görögországról: IDÔELTÉRÉS: +1 óra. HIVATALOS NYELV: görög (angolul és németül a legtöbb helyen beszélnek). BEUTAZÁSI SZABÁLYOK: magyar állampolgároknak Görögországba történô utazáshoz nem szükséges vízum. Az Európai Unióhoz történô csatlakozás napjától a magyar állampolgárok az EU tagállamaiba már érvényes személy - azonossági igazolvány felmutatásával is beléphetnek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyazonossági igazolvánnyal nem rendelkezô kiskorú magyar állampolgárok továbbra is csak önálló, érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre, melynek a hazautazást követôen 6 hónapig érvé nyes - nek kell lennie. Külföldi állampolgárok csak a megfelelô utazási dokumen - tumok birtokában utazhatnak, melyek beszerzésérôl saját maguknak kell gondoskodniuk. Ezek hiányából eredô károkért az OTP Travel nem vállal felelôsséget és a felmerülô többletköltségek az utast terhelik. NEMZETI VALUTA: euro. BANKOK NYITVA TARTÁSA: hétköznapokon 8.00 és óra között tartanak nyitva a bankok, üdülôhelyeken azonban minden nap reggeltôl az esti órákig váltható pénz. EGÉSZSÉGÜGYI ELÔÍRÁSOK: védôoltás nem kötelezô. Palackozott ásványvíz fogyasztását ajánljuk. HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG: 220 volt, kétágú csatlakozóval, mely nem mindenhol felel meg a magyar szabványnak. ÖLTÖZKÖDÉS: könnyû öltözék, az egyes fakultatív programokon való rész - vételhez túracipô viselete javasolt. A szállodában vacsorához, diszkóba és egyéb szórakozó helyekre elegánsabb öltözék ajánlott. Felhívjuk figyel müket, hogy a templomokba való belépéskor hölgyeknek a fedett váll, férfiaknak a legalább térdig érô nadrág az elôírt. A maga sabb kategóriájú szállodákban a férfiaknak vacsoránál hosszúnadrág a kötelezô viselet. VÁSÁRLÁS: a görög arany- és ezüstékszerek messzi földön híresek különleges megmunkálásuk miatt. Bôráru a hazainál kedvezôbb áron vásárolható. ÜZLETEK NYITVA TARTÁSA: a legtöbb üzlet és között várja a vevôket, az üdülô helyeken azonban késô estig nyitva tartanak. A déli nagy melegre való tekintettel órától óráig sziesztát tartanak. Ekkor minden üzlet és vendéglátó egység bezár. HELYI KÖZLEKEDÉS: a helyi autóbuszok segítségével bármelyik üdülôhelyrôl könnyedén el lehet jutni a központba, melyek általában órától óráig, kb. 30 percenként közlekednek. Családoknak érdemes taxival közle - kedni, melynek tarifája kb. 1,5 2 euro/km. NAPERNYÔ, NYUGÁGY: a szállodák töredéke rendel kezik saját üzemeltetésû stranddal, ahol a napernyôk és nyugágyak térítés mentesen használ hatók. Egyéb esetekben, a nyilvános strandokon 5 10 euro/nap bérleti díjat kell fizetni, mely összegért 2 nyugágy és 1 napernyô áll a vendég rendel ke zé - sére. A saját medencével rendelkezô szállodák eseté ben a napernyôk és nyug ágyak az úszó medencénél általában ingyenesen használhatók. KÖZBIZTONSÁG: Görögországban európai viszonylatban jó a közbiztonság, de kérjük, vigyázzanak értékeikre! IDEGENVEZETÔ: magyar idegenvezetô áll utasaink rendelkezésére. FAKULTATÍV PROGRAMOK A CHALKIDIKI-FÉLSZIGETRÔL Athos kb. 28 EUR/fô Egész napos hajókirándulás a ti - tok zatos, kizárólag férfiak által lakott athos-i kolostor-köztársasághoz. A festôi szépségû fél - sziget nyugati partszakasza mentén 8 kolostor és Daphni kikötôje látható. Meteorák kb. 38 EUR/fô Egész napos, autóbuszos kirándu - lás a világ egyik csodája ként emlegetett, sziklákra épült kolostorokhoz. Az ég és föld között lebegô kolostorok szépsége páratlan élményt nyújt. Az út a Tempe-völgyön vezet át és érinti az Olymposzhegység vonulatait is. Waterland kb. 32 EUR/fô Kellemes szórakozást nyújtó prog - ram az egész család számára a Thessalo ni ki tôl 8 kilométerre fekvô csúszdapark felkeresése, mely Észak-Görögország legnagyobb vízi parkja. A belé - pô jegy ára magában foglalja a csúszdák, a napozó - ágyak és napernyôk korlátlan haszná latát. Görög est kb. 29 EUR/fô Zenés, táncos, hangulatos folklór - est, görög ételekbôl álló vacsorával és borfogyasz - tással, mely során lehetôség nyílik a görög gaszt - ronómia és kultúra megismerésére, a Syrtaki tánc alaplépéseinek elsajátítására: férfiaknak bortánc, hölgyeknek hastánc. Goa kajaktúra kb. 20 EUR/fô Sartiból kajakkal indulva a Sitho - nia-félsziget déli résznek felfedezése. Lélegzet elál - lító sziklaképzôdmények és hihetetlen színû tenger nyújt felejthetetlen képet, majd a Goa Beach és a hí - res Goa bár meg látogatása. Blue Lagoon kb. 29 EUR/fô Egész napos hajókirándulás Si - tho nia partvidékének meg közelíthetetlen öbleihez, szigeteihez. Fürdôzési lehetôség a kristálytiszta tengerben, a Narancspart megtekintése a hajóról, búvárkodási lehetôség és esti piknik egy hangu la - tos öbölben teszi felejthetetlenné a programot. Robinson kb. 31 EUR/fô Tengeri halat szeretô vendégek részére a Blue Lagoon túrához hasonló kirándulás keretében lehetôség nyílik az út során fogott halak közös elfogyasztására az esti pikniken. Torneos kb. 31 EUR/fô Egész napos hajótúra a Toroni városról elnevezett Toroneosi-öbölbe, a Teknôsbékasziget érintésével. Pefkochori városka meglátoga - tása, fürdôzés az Aranyparton. A kapitány és a sze - mélyzet által elkészített ízletes görög ebéd elfo - gyasz tása a hajón. Öszvértúra kb. 27 EUR/fô A különleges, félnapos kirándulás során öszvérháton lovagolva a félsziget belsejében húzódó fenyveseken keresztül lehetôség nyílik megismerni a vidéket. 5

3 SARTI Thessalonikitôl 130 km-re, a Chalki diki-fél - sziget középsô földnyelvén található Sitho - nia-félsziget keleti partján helyez kedik el Sarti, Görögország egyik gyöngy szeme. Az egy kori halászfaluból kialakult, hangulatos kisvárost a táj elbûvölô szép sége, a szinte érintetlen természet, a csa lá dias szállás - helyek, a hangulatos taver nák és a helyiek vendégszeretete méltán tették nép szerûvé a ma gyar turisták körében. A városból csodálatos panoráma nyílik a szer zetesek világ hírû autonóm köztár sa sága, Athos 2033 méter magas csúcsára. A kristály - tiszta tenger víz, a szé les, homokos vagy sziklás partszakasz, az eldugott öblök fiatalok és gyermekes csa lá dok számára egyaránt kedvelt úti cél. Az üdülô helyen magyar idegenvezetô áll rendelkezésre. Vasso apartmanház Apartmanház: Sarti keleti részén, csendes helyen, a ho mo kos tengerparttól 100, a sziklás tenger part - tól 50 mé terre, enyhe emelkedôn épült. A típusú stúdiók: a 2 3 fô elhelyezésére alkal - mas, egy légterû stúdiók konyhasarokkal, tálca nél - küli zuhany zóval és közös terasszal rendelkeznek. A stúdiókat az utca felôl lehet megközelíteni, be - járatuk az utca szintjé hez viszonyítva kb. 1 méterrel alacso nyab ban található. B típusú stúdiók: a 2 vagy 3 fô elhelyezésére alkal mas, egy légterû stúdiók konyhasarokkal, tálca nél küli zuhany zóval és közös terasszal ren del - keznek. A stúdiókat az utca felôl lehet megköze - líteni, be járatuk az utca szintjé hez viszonyítva kb. 1 méter rel maga sabban található. A légkondicionálás a helyszínen fizetendô, ára kb. 5 EUR/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Tula apartmanház Apartmanház: Sarti keleti részén, a Vasso apart - manház közelében, a homo kos ten ger parttól 100 méterre található, amit egy lép csôn lehet meg - közelíteni. A ház egy dombon épült, szép kilátással a tengerre. B típusú apartman: az egyszerûen felszerelt, max. 4 fô elhelyezésére alkalmas, légkondicionált, tengerre nézô apart manokban egy hálószoba 2 fô részére, nappali 2 egyszemélyes ággyal, fürdô szo - ba, és a nap palival egy légtérben konyha található. A lég kon di cionálás a hely színen fizetendô, ára kb. 6 EUR/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igé nyel - 6

4 Apostolos apartmanház Apartmanház: Sarti központjától 500 m-re, a ho - mo kos tengerparttól kb. 100 m-re, nyugodt helyen található. A típusú apartman: az egyszerûen berende - zett, maximum 2 felnôtt és 2 gyerek elhelyezésére alkalmas, erkélyes apartmanok konyhasarokkal, zu - hanyzóval, tv-vel és légkondicionálóval felszereltek. A hálószobában egy franciaágy, a konyhával egy légtérben egy emeletes ágy található. Étkezési lehetôség az erkélyen. B típusú apartman: az egyszerûen berende - zett, 4 felnôtt elhelyezésére alkalmas, erkélyes apartmanokban egy hálószoba, fürdô szo ba, és a kony hasarok kal egy légtérben két egyszemélyes ágy található. Étkezési lehetôség az erkélyen. A légkondicionálás felára a helyszínen fizetendô, ára: kb. 5 EUR/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Ilias apartmanház Apartmanház: Sarti központjától kb. 600 m-re, a homo kos tengerparttól 80 m-re fekszik. Igénye sen berende zett, 2004-ben épült apartmanház, a par - ko ló és a foci pálya közötti szakaszon található. A közel ben vásárlási lehetôség, pékség, étterem áll rendelkezésre. A lakások bejárata az utca szint - jéhez viszonyítva néhány lépcsôvel lejjebb található. B típusú apartman: max. 4 fô elhelyezésére alkalmas. Kétágyas hálószobával és a konyha rész - ben további két ággyal rendelkezik. Az apartmanok für dôszobával (zuhany/wc), tv-vel és légkondicio - nálóval (helyszínen fizetendô, kb 6 euro/nap felár ellenében) fel szereltek, valamint kerti bútorral be - rende zett balkon vagy terasz is tartozik hozzájuk. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Vrachakia apartmanház Apartmanház: a Sarti és Sarti Beach között el he - lyez kedô, újszerû bútorzatú apartmanházat egy fut - ballpálya választja el a tengertôl. A homokos tengerpart az apartmantól kb. 50 m-re található. A ház oldalában kialakított kertrész sütögetési lehetôséggel, padokkal és hintával felszerelt. A típusú stúdió: a maximum 3 fô elhelyezésére alkal mas, emeleti stúdió egy hálószobából és egy konyhából áll, külön légtérben. A hálószobában egy franciaágy és egy egyszemélyes ágy van. Mindkét helyiségbôl terasz nyílik, szép kilátással a hegyekre. B típusú stúdió: a maximum 4 fô elhelyezésére alkalmas stúdióban a konyhával egy lég térben egy franciaágy és egy emeletes ágy található. A stúdió terasza oldalról tengerre nézô. C típusú apartman: a max. 5 fô elhelyezé sére alkalmas apartman egy hálószobából és egy nap - pa li ból áll, amellyel egy légtérben egy pult választja el a nagyméretû konyhát. A háló szobában egy fran - ciaágy, a nappaliban három egy személyes ágy talál ható. A nappaliból nyíló terasz a ten gerre néz. Mindhárom típusú apartman konyhája elektromos fô zôlappal, hûtôszekrénnyel és alapvetô konyhai esz kö zökkel, a szoba tv-vel és légkondicionálóval felszerelt. A légkondicionálás felára a helyszínen fizetendô, ára: kb. 6 euro/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Philoxenia Bungalows Szálloda: a háromcsillagos, családias hangulatú, fôépü letbôl és kétszintes, bungaló jellegû épüle - tekbôl álló bungaló telep a Sithonia-félsziget északi részén, Psakoudia nevû halász faluban fekszik, 150 mé terre a homokos aprókavicsos tengerpart - tól. A fôépü letben recepció, étterem és bár, a kert - ben úszó me dence áll a vendégek rendelkezésére. Estén ként szóra koztató programokat szerveznek, esetenként élôzenével, tánctanulással. Standard szobák: a kétágyas, egy pótággyal bôvít hetô, kertre nézô szobák légkondicionálóval, zuha nyozóval, tv-vel, hûtôszekrénnyel, hajszárítóval és telefonnal felszereltek. Ellátás: félpanzió. 7

5 Hotel Blue Dolphin Szálloda: a négycsillagos hotel a Sithonia-fél szi - geten, Metamor fossis nevû halászfalutól 1,5 km-re, a homokos aprókavicsos tenger part tól mind össze 50 méterre helyezkedik el. A fôépületbôl és két - szintes bungalókból álló komplexum hagyomá nyos makedón stílusban épült. A fô épületben recep ció, széfbérlési és bevásárlási lehetôség, tv-szoba, étterem romantikus terasszal, görög taverna talál - ható. A 4 12 éves gyermekeket mini-klub várja. Ingyenes szolgáltatások: tenisz, asztalitenisz, minigolf, röplabda és kosárlabda. Térítés ellenében biliárd asztal és vízisport-eszközök bérelhetôk. Estén ként szóra koztató prog ramokat szerveznek, eseten ként élôzenével, tánctanulással. Szobák: a barátságosan berendezett, légkondicio - nált, 2 3 fô elhelyezésére alkalmas szobák mû hol - das tv-vel, telefonnal, mini-hûtôvel, hajszárítóval fel - szereltek, erkély és fürdôszoba tartozik hozzájuk. Családi szobák: 2 felnôtt és 2 gyermek elhe lye - zé sére alkalmasak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Ellátás: félpanzió büférendszerben. Athena Pallas Village Szálloda: a több épületbôl álló, ápolt kerttel öve - zett, három szintes szálloda együttes Elia tenger - part ján talál ható, a Sithonia-félsziget nyugati olda - lán, Thessza lonikitôl 100 km-re. A homo kos ten - gerparttól csak egy út választja el. A szálloda saját stranddal rendelkezik, melyet az út alatt kiépített alagúton lehet megközelí teni. Napernyôk és nyug - ágyak a tengerparton térítés ellenében vehetôk igénybe. A szállodában édesvizû úszó medence, gyer mekmedence, medencebár, étterem, bár, gö - rög ta ver na, à la carte étterem, játszótér, kápol - na, múzeum, fitness-terem áll a vendégek ren delke - zé sére. Szauna, pezs gô fürdô és teniszpálya térítés ellenében vehetô igénybe. Standard szobák: a kétágyas, pótágyazható, ízlé - se sen beren dezett szobák légkondicionáltak, tele - fonnal, tv-vel, hûtôszekrénnyel, haj szárítóval, zuha - nyozós fürdô szo bá val és terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek. Superior szobák: felszereltségük megegyezik a standard szobá kéval, de a külön nappalirészben kanapé ággyal rendelkezik, mely 2 3 fô részére pót - ágyaz ható. Ellátás: félpanzió. 8

6 TORONI A félsziget déli partján, a Sartitól mintegy 5 km-re fekvô Toroni egyike a Sithoniafélsziget leg régebbi falvainak, amelyet már az ókorban is településként jegyeztek. Fekvé sébôl adódóan halász falu jött létre, mára viszont a turisták többsége számára nagyszerû, több kilométer hosszú, homo - kos tengerpartjáról, és nyugodt, háborí tat - lan békéjérôl ismert. Elsô sorban autóval érkezô, kis gyermekes családok nak ajánljuk lassan mélyülô tengerpartja miatt, amelyet egy parti sétány választ el a szuper mar ke - tek, tavernák, éttermek, pékségek, cuk rász - dák, kávézók sorától. Típusapartmanok MINTA MINTA Apartmanház: Toroni központjának közelében, csendes, nyu godt környezetben, közvetlenül a ho - mokos tenger par ton találhatók. Étterem és szuper - market az épülettôl néhány perc sétával elérhetô. Stúdiók: a kényelmesen berendezett, 2 4 fô elhe - lye zésére al kal mas stúdiók légkondicionáltak, tele - vízióval, konyha sarokkal felszereltek. Zuhanyozós fürdôszoba és erkély tartozik hozzájuk. Apartmanok: a 4 fôs, egy hálószobából és nap pa - liból álló apartmanok konyhasarokkal, zuhanyozóval és terasszal vagy balkonnal rendelkeznek. Ellátás: önellátás. Félpanziós ellátás felár ellené - ben igényel hetô. Hotel Blue Sea Szálloda: a Toroni tengerparti sétánya mellett, 2009-ben épült, családi vállalkozásban mûködô ho - tel közvetlenül a Basil Aparthotel mellett található. Par ko lás a szálloda terü letén belül lehetséges. Szol gál tatások: taverna, úszómedence, medence - bár, kondicio nálóterem, szauna, ja kuzzi, Internetsarok, bolt. Az úszó medence mellett és a tenger - parton térítés ellenében használ hatók a napozó - ágyak és nap ernyôk. Szobák: a kétágyas, pótágyazható szobák lég - kondicio ná lóval, kábel tv-vel, hûtôszekrénnyel vagy minibár ral, fürdôszobával, balkonnal vagy terasszal felszereltek. Ellátás: félpanzió. 9

7 NEI PORI Az Olymposzi Riviéra egyik leg újab ban kiépült üdülô települése Thessalonikitôl 100, Kate ri nitôl 40 km-re fekszik a széles, homokos ten ger par ton. Apartman házai az elmúlt években épültek, modernek, a tele - pülés egyes területei a mai napig kiépítés alatt állnak. Üzletei, ta ver nái, hetente meg rendezett bolhapiaca a pihenés mel - lett tartalmas kikapcsoló dást nyújtanak az ide érkezô vendégeknek. Vidámparkja a gyer me kes családo kat várja, óvárosa hangula tos, hamisí tatlan görög hangulatot árasztó utcács káival, a tenger part fölé magasodó ókori várral kellemes kirán - dulási lehetôséget nyújt. Típusapartmanok MINTA MINTA Apartmanházak: Nei Pori központjától és a homo - kos tenger parttól kb m-re találhatóak. A típusú stúdió: a 2 4 fôs, egylégterû stúdiók kony hával, zuhanyozóval és balkonnal felszereltek. B típusú apartman: a 4 5 fôs, egy háló szo - bából és egy nappaliból álló apartmanok kony ha - sarokkal, zuha nyozóval és balkonnal rendelkeznek. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió egy kö - zeli étteremben igényelhetô. Katerina apartmanház Apartmanház: a széles, homokos tengerparttól és a város központjától egyaránt 160 m-re, a part - tól 3 utcányira található. Vásárlási lehetôség háztól 100 m-re van, a központban éttermek, a tenger - parti sétányon hajnalig nyitva tartó bárok várják a vendégeket. A típusú stúdiók: a 2 3 fô elhelyezésére alkal - mas, többnyire földszinten található stúdiók az ut - cára vagy hátra, a szomszéd házra néznek. Az egy - légterû stúdiók konyhasarokkal, szekrénnyel, zu ha - nyozóval, tv-vel, légkondicionálóval felszereltek. B típusú apartman: az elsô emeleti, maximum 4 felnôtt és 2 gyermek elhelyezésére alkalmas, utcára vagy a szomszéd ház kertjére nézô erkélyes, zuhanyozós apartman két hálószobával és külön konyhával rendelkezik. Mindkét háló szo - bá ban tv és légkondi cionáló található. C típusú apartman: az elsô emeleti, 4 felnôtt és 2 gyerek elhelyezésére alkalmas zuhanyozós apartman két hálószobával rendelkezik, melyek ablakai a szomszéd ház falára néznek, és egy külön konyhával, melyrôl az erkély az utcára néz. Mindkét hálószobában tv és légkondicionáló van. A légkondicionálás felára a helyszínen fizetendô, ára: kb. 5 EUR/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Hotel Evdion Szálloda: az OTP Travel besorolása alapján három - csil lagos szálloda Nei Pori központjában, a széles, arany homokos ten ger parttól körülbelül 3 percnyire található. A szálloda udva rában úszómedence és gyer mek medence kínál felfrissülést a vendégek - nek. A me dence mellett található bár frissítô italok - kal és kokté lokkal szolgál. Nei Pori ten ger partján vizisport-eszközök bérlésére van lehetôség. Standard szobák: a kétágyas, egy pótággyal bô - vít hetô szobák ban telefon, mûholdas tv, egyedi irá nyí - tású légkondicionáló van, tusolós, hajszárí tós für dô - szoba, erkély vagy francia balkon tartozik hozzájuk. Ellátás: reggeli. Vacsora felár ellenében igé nyel - hetô. 10

8 FAKULTATÍV PROGRAMOK NEI PORIBÓL Meteorák Athén kb. 45 EUR/fô Egész napos kirándulás Görög - ország fôvárosába, a kultúra bölcsôjébe. Az autó - buszos városnézés során Pireus, az ország legna - gyobb kikötôje, a márványstadion, Zeusz szent kerülete és a diplomáciai negyed megtekin tése. Az Akropolisz meglátogatása helyi idegen veze tô - vel, a Parla ment elôtti díszes ôrségváltás, majd ha - za úton a híres thermopulai emlékmû meg tekintése. kb. 25 EUR/fô Egész napos, autóbuszos kirán - dulás Larissza Trikkala és Kalambaka érintésével, a híres sziklákra épült kolostorokhoz. Két bizánci stílusban épült kolostor megtekintése után lehe tô - ség nyílik megismerkedni az ikonkészítés rejtel - meivel, és betekinteni az ortodox szerzetesek min - den napjaiba, vallásuk hagyományaiba. Ebéd után a csodatévô források és az Agia Paraskevi kápolna meglátogatása. Waterland kb. 30 EUR/fô A Thessaloniki külvárosában talál - ható vízi park egész napos kikapcsolódási és szó - ra kozási lehetôség az egész családnak. Athos kb. 40 EUR/fô Egész napos hajókirándulás a ti tok - zatos, kizárólag férfiak által lakott athos-i kolostorköztársasághoz. A festôi szépségû félsziget nyugati partszakasza mentén 8 kolostor és Daphni kikötôje látható. Thessaloniki kb. 15 EUR/fô Egész napos kirándulás Görög - ország második legnagyobb városába. Autóbuszos városnézés keretében a kikötô, a Fehér torony, az egyetemi városrész, Rotonda és a Galérius Diadal - ív, majd az Agios Dimitros Székesegyház, az ország legnagyobb ortodox templomának megtekintése. Olimposzi kirándulás kb. 15 EUR/fô Félnapos kirándulás az Istenek hegyéhez, melynek során az Agios Dionisos kolos - tor és múzeum megtekintése. Ebéd után séta az Enipeas-kanyonban, Zeusz fürdôkádja és a Vithos vízesés megtekintése. Skiathos kb. 35 EUR Ft/fô Egész napos hajókirándulás a festôi szépségû görög szigetre. A hajó fedélzetén lehetôség van a görög tánccal és zenével való ismer kedésre, majd a szigeten a fôváros meg - tekintése után fürdési, vízi sportolási, napozási lehe tôség a kristálytiszta tengerben. 11

9 Észak-Görögország szállásárak A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a megrendelt ellátás baleset-, betegség- és poggyász - biztosítás (a stúdiók és apartmanok kivételével) útlemondási biztosítás magyar idegenvezetô. Közlekedés: AUTÓBUSSZAL: Sartiba és Toroniba péntekenként, Nei Poriba hétfônként, más - napi érkezéssel közlekednek légkon di cionált autó buszok, buda pesti indulással. Az autóbuszjegy ára oda-vissza útra: Ft/fô. Vidéki felszállási lehetô - ségekrôl és árakról, kérjük, érdeklôdjön irodánkban! Külföldi állampolgárok, csak a megfelelô utazási dokumentumok birtokában utaz hatnak, ezek hiányából eredô károkért az OTP Travel nem vállal felelôs séget, és a felmerülô többletköltségek az utast terhelik. REPÜLÔGÉPPEL: menetrend szerinti járattal Thessalonikibe. Taxi transz fer a repülôtérrôl Sartiba Ft/taxi (max. 4 fô, oda-vissza), Nei Porira Ft/ taxi (max. 4 fô, oda-vissza). Ellátás: Sarti: reggeli Ft/fô/hét, félpanzió Ft/fô/hét. Nei Pori: reggeli Ft/fô/hét, félpanzió Ft/fô/hét. VASSO APARTMANHÁZ SARTI május 19., 26., június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. A típusú stúdió B típusú stúdió 8.000, , , , , , , , ,- TULA APARTMANHÁZ SARTI május 19., 26., június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. APOSTOLOS APARTMANHÁZ SARTI A típusú apartman B típusú apartman június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. május 19., 26., , , , , , , , , , ,- ILIAS APARTMANHÁZ SARTI május 19., 26., június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. VRACHAKIA APARTMANHÁZ SARTI A típusú stúdió B típusú stúdió C típusú apartman június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. PHILOXENIA BUNGALOWS PSAKOUDIA kétágyas, standard szobában május 19., 26., június 2. június 9., 16., 23., 30., július 7., 14.,,, 15. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL július 21. július 28., augusztus 4., 11. augusztus 18. B típusú apartman , , , , , , , , , , , , , ,- 1. gyermek (0 12 éves) szállása pótágyon ingyenes. HOTEL BLUE DOLPHIN METAMORFOSI május 19. május 26. június 2., 9., 16., 23., szeptember 1., 8., 15., 22. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL június 30. július 7. július 14., 21., 28., augusztus 4., 11. augusztus 18. B típusú apartman , , , ,- május 19., 26., 8.000, , , , , , , , , , , , , ,- standard, kétágyas szobában ,- családi szobában ,- 2. gyermek (3 12 éves) pótágyon ,- 1. gyermek (0 12 éves) szállása pótágyon ingyenes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 12

10 ATHENA PALLAS VILLAGE ELIA BEACH standard, kétágyas szobában superior, kétágyas szobában Gyermek szállása pótágyon 12 éves korig ingyenes. május 19., 26., június 9., június 2. június 16., 23., 30., július 7., 14., szept. 1. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓVAL július 21., 28., augusztus 4., 11., 18. szeptember , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- TÍPUSAPARTMANOK TORONI stúdió 2 fô részére stúdió 3 fô részére stúdió 4 fô részére apartman 4 fô részére Vacsora felára: Ft/fô/hét. május 19. május 26. június 2., 9., 16., 23., szeptember 1., 8., 15., 22. június 30. BÉRLETI DÍJ/APARTMAN/7 ÉJSZAKA REGGELIVEL július 7., július 14. július 21., 28., augusztus 4., 11. augusztus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- HOTEL BLUE SEA TORONI május 19., 26., június 2., 9., 16., 23., június 30. július 7. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓVAL július 14., 21., 28., aug. 4., 11., 18. TÍPUSAPARTMANOK NEI PORI stúdió 2 3 fô részére apartman 6 7 fô részére június 26. július 3., 10., augusztus 21. július 17. július 24., 31., augusztus 7., 14. augusztus 28. KATERINA APARTMANHÁZ NEI PORI A típusú stúdió B típusú apartman C típusú apartman május 22., szeptember 18. május 29., június 5., szeptember 11. június 12., augusztus 28., szeptember 4. június 19., 26., augusztus 21. július 3., 10., 17., 24., 31., augusztus 7., , , , , , , , , , , , , , , ,- HOTEL EVDION NEI PORI május 22. május 29. június 5., 12., 19., 26., július 3., szeptember 4., 11., 18. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA REGGELIVEL július 10. július 17., 24., 31., augusztus 7., 14., 21. augusztus 28. kétágyas, superior szobában , ,- 1. és 2. gyermek (6 13 éves) pótágyon ,- 1. és 2. gyermek (0 6 éves) szállása pótágyon ingyenes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- május 22., 29., június 5., 12., 19., szeptember 4., 11., , , , , , , , , , , , ,- kétágyas, standard szobában egyágyas szobában , , , , , ,- Gyermek szállása 6 éves korig pótágyon ingyenes. Vacsora felára: Ft/fô/hét , , , , , , , , ,- 13

Málta. A mediterrán térség központjában, Európa

Málta. A mediterrán térség központjában, Európa Málta Közlekedés: az Air Malta légi - társaság menetrend szerint közlekedô járataival. hónap C C C óra nap IV. V. VI. VII. VIII. 24 28 30 31 33 18 22 25 25 26 19 21 23 25 26 9 10 11 12 11 2 2 1 1 3 A mediterrán

Részletesebben

Horvátország. Festôi szépségû ország, amelyet a természet

Horvátország. Festôi szépségû ország, amelyet a természet Horvátország Közlekedés: egyénileg vagy autó busszal: 2012. június 8-tól min den pénteken indul lég kon - dicio nált autóbusz az Iszriaifélszi getre, a Kvarner-öbölhöz és Dalmáciába, és minden szom ba

Részletesebben

õ reggeli º ± medence Ö www.personaltours.hu 1 Jelmagyarázat

õ reggeli º ± medence Ö www.personaltours.hu 1 Jelmagyarázat Kedvezmények: Előfoglalási kedvezmény: foglalja le utazását First Minute áron irodáinkban 2015. április 30-ig! A First Minute ár olyan kedvezményes csomagár, amely tartalmazza a 7 éjszaka szállás és a

Részletesebben

Irodánk már 19 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarának (BKIK).

Irodánk már 19 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarának (BKIK). előfoglalási kedvezmények Foglalja le utazását First Minute áron 2014. április 30-ig! A First Minute ár olyan kedvezményes csomagár, amely tartalmazza a 7 éjszaka szállás és a közlekedés (repülő vagy autóbusz)

Részletesebben

GÖRÖGORSZÁG. 14 www.grandtours.hu online-foglalás. www.gnto.gr. Paralia Thesszaloniki Neos Marmaras Parga Korfu Kefalonia. Tolo.

GÖRÖGORSZÁG. 14 www.grandtours.hu online-foglalás. www.gnto.gr. Paralia Thesszaloniki Neos Marmaras Parga Korfu Kefalonia. Tolo. GÖRÖGORSZÁG www.gnto.gr A mediterrán éghajlatú Görögország területe 132 000 km 2. Lakosainak száma 10 millió. Az országra a száraz, meleg nyár a jellemző, nem ritka augusztusban a 40 C hőmérséklet. Az

Részletesebben

A FIRST MINUTE ÁR 2012. április 16-ig érvényes.

A FIRST MINUTE ÁR 2012. április 16-ig érvényes. FIRST MINUTE ÁR olyan kedvezményes csomagár, mely tartalmazza a szállás és a közlekedés (repülő vagy autóbusz) költségeit, szállodáknál a jelzett ellátást is. A FIRST MINUTE ÁR-on foglalók a katalógus

Részletesebben

Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország

Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország Alapítva: 1995 2013 Kultúra, tenger, napfény... Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország www.personaltours.hu Kedves Törzsutasunk, Tisztelt Jövendőbeli

Részletesebben

A DINOCLUB ingyenes programcsomagjának keretében szakképzett animátorok gondoskodnak kicsik és nagyok egész napos magyar nyelvû szórakoztatásáról.

A DINOCLUB ingyenes programcsomagjának keretében szakképzett animátorok gondoskodnak kicsik és nagyok egész napos magyar nyelvû szórakoztatásáról. DINOCLUB Nyaralás az egész családnak! Közvetlen tengerparti nyaralóhelyek, ellátás és gyermekbarát környezet. egy Dino Club üdülés gondtalan pihenést jelent a család minden tagja számára! A DINOCLUB ingyenes

Részletesebben

Utazási le he tô sé gek:

Utazási le he tô sé gek: 39 GÖRÖGORSZÁG Sokszor és sokan megkérdezték már tôlem: Miért éppen Korfu?. Véletlen volt, hogy a sors ide, erre a szigetre sodort egy évtizede. Eleinte én is csak Görögország legzöldebb, természeti értékekkel

Részletesebben

ZAKYNTHOS LAGANAS. Villa Phoenix Stúdiók. Maria Stúdiók

ZAKYNTHOS LAGANAS. Villa Phoenix Stúdiók. Maria Stúdiók ZAKYNTHOS ΖάκυνθοςUtazz a Jón paradicsom jól... velünk Fakultatív programok Felnőtt Gyermek 1. Egész napos buszkirándulás 25 13 2. Egész napos hajókirándulás: a Kék-barlangok és a hajóroncs felfedezése

Részletesebben

Paralia. Platamon. Olympic Beach. Görögország MAGÁNAPARTMANOK 3*-OS HOTELEK MAGÁNAPARTMANOK

Paralia. Platamon. Olympic Beach. Görögország MAGÁNAPARTMANOK 3*-OS HOTELEK MAGÁNAPARTMANOK G Ö R Ö G O R S Z Á G Paralia Olympic Beach Észak-Görögország legismertebb nyaralóhelye az Olimposz hegy lábánál. A turisták körében hosszú, homokos tengerpartja, a késő éjszakáig nyitva tartó üzletek,

Részletesebben

G ö r ö g o r s z á g. Üdülőhelyek. Kréta üdülés

G ö r ö g o r s z á g. Üdülőhelyek. Kréta üdülés K r é t a A legendák szigete Kréta a görög szigetvilág legnagyobbja, ahol Európa ôsi kultúrája kialakult, és a mínoszi világ testesítette meg a gazdagságot, a jólétet, melynek varázsát napjainkban szebbnél

Részletesebben

Üdülőhelyek. Üdülés Málta szigetén

Üdülőhelyek. Üdülés Málta szigetén A Földközi-tenger középsô részén található szigetország, melynek legnagyobbja tagja Málta. Vulkanikus tájak, csodás öblök és Kr.e. 5200-ból származó emlékek tarkítják Málta szigetét, amely leginkább a

Részletesebben

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK. Indulási időpontok egyénileg, autóval (szombat): Ind. időpontok autóbusszal (indulás pénteken, érkezés szombaton): 16., 23.

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK. Indulási időpontok egyénileg, autóval (szombat): Ind. időpontok autóbusszal (indulás pénteken, érkezés szombaton): 16., 23. HALKIDIKI Görögország északi partvidékén, Thesszalonikitől kb. 1 óra autóútra található a 3 nyúlványból álló félsziget. A mítosz szerint e terület volt egykor az óriások és az olymposzi istenek csatározásának

Részletesebben

BULGÁRIA Bolgár Úticéljaink aranyhomok, Sveti konstantin & Elena Várna, napospart, neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol UtazáS:

BULGÁRIA Bolgár Úticéljaink aranyhomok, Sveti konstantin & Elena Várna, napospart, neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol UtazáS: TAVALY ITT VOLTUNK NYARALNI, A PARTON DÖMÉVEL EGY EGÉSZ VÁROST HOMOKOZTUNK ÖSSZE. Bulgária Bolgár Úticéljaink Aranyhomok, Sveti Konstantin & Elena Várna, Napospart, Neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol

Részletesebben

HM Stefánia Tours. Kedvezményes tengerparti nyaralások, városlátogató utak, belföldi üdülések UTAZÁS 2007/1 UTAZÁSI KATALÓGUS TAVASZ NYÁR ÔSZ.

HM Stefánia Tours. Kedvezményes tengerparti nyaralások, városlátogató utak, belföldi üdülések UTAZÁS 2007/1 UTAZÁSI KATALÓGUS TAVASZ NYÁR ÔSZ. HM Stefánia Tours UTAZÁS 2007/1 UTAZÁSI KATALÓGUS TAVASZ NYÁR ÔSZ Balatonkenese»24 old Erdôbénye Kastély Hotel Erdôbénye*** Mátraháza Hotel Vak Bottyán**»26 old Kedvezményes tengerparti nyaralások, városlátogató

Részletesebben

Ausztria. Ausztriában a fôvárost is beleértve kilenc tartomány

Ausztria. Ausztriában a fôvárost is beleértve kilenc tartomány Kép: Österreich Werbung / Pigneter Ausztria Közlekedés: egyénileg. hónap C C óra V. VI. VII. VIII. IX. X. 18 22 25 26 20 18 5 10 13 15 8 5 5 6 7 7 6 5 Ausztriában a fôvárost is beleértve kilenc tartomány

Részletesebben

Jesolo specialistája. Lido di JESOLO

Jesolo specialistája. Lido di JESOLO N e m z e t k ö z i Uta z á s s z e rv e z ő Jesolo specialistája Lido di JESOLO A DÓZSÉK STRANDJA EUROPA (DEI DOGI) apartmanház: Az 1996 óta nagyrészt a LIDO kezelésében levő épület a tengerparttól kb.

Részletesebben

HASZNOS INFORMÁCIÓK. Időeltérés A közép-európai időszámításhoz képest, Magyarországhoz viszonyítva + 1 óra az eltérés.

HASZNOS INFORMÁCIÓK. Időeltérés A közép-európai időszámításhoz képest, Magyarországhoz viszonyítva + 1 óra az eltérés. GÖRÖGORSZÁG GÖRÖGORSZÁG HALKIDIKI- KI- SZIGET THASSOS LEFKADA TÖRÖKORSZÁG KEFALÓNIA ZAKYNTHOS PELOPONNÉSZOSZI- SZIGET ATH HÉN Európa délkeleti részén, a Balkán-félsziget déli végén fekszik. Legnyugatibb

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG Hotelek, apartmanok óriási választékban, valamennyi üdülőrégióban Busszal is!

HORVÁTORSZÁG Hotelek, apartmanok óriási választékban, valamennyi üdülőrégióban Busszal is! alapítva: 1991 Egyéni üdülések 2014 nyár HORVÁTORSZÁG Hotelek, apartmanok óriási választékban, valamennyi üdülőrégióban Busszal is! inő sé g M 23 éve az utasokért n o k kiváló ára OLASZ ADRIA! FRANCIA

Részletesebben

Minőség kiváló árakon! foglaljon online

Minőség kiváló árakon! foglaljon online Minőség kiváló árakon! foglaljon Online TARTALOMJEGYZÉK HORVÁTORSZÁG Isztria Umag 6 Rovinj Porec 8 Novigrad 9 Pula 13 Rabac 11 Kvarner-öböl Opatija 12 Crikvenica Kraljevica 13 Selce 14 Szigetek Rab San

Részletesebben

HORVATORSZAG ` ` 108 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs

HORVATORSZAG ` ` 108 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs HORVATORSZAG ` ` www.horvatorszag.hr LANTERNA-FÉLSZIGET PORECS ÓVÁROS Hor vát or szág ne künk, ma gya rok nak, tu risz ti ka i lag és gaz da sá gi lag egy aránt fon tos. Hos szú, vál to za tos és cso da

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG. 104 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs

HORVÁTORSZÁG. 104 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs www.horvatorszag.hr LANTERNA-FÉLSZIGET PORECS ÓVÁROS Hor vát or szág ne künk, ma gya rok nak, tu risz ti ka i lag és gaz da sá gi lag egy aránt fon tos. Hos szú, vál to za tos és cso da szép ten ger part

Részletesebben

HOTEL MEDITERAN Moscenicka Draga központjában, közvetlenül az aprókavicsos, lassan mélyülő tengerparton található a mediterrán stílusú szálloda.

HOTEL MEDITERAN Moscenicka Draga központjában, közvetlenül az aprókavicsos, lassan mélyülő tengerparton található a mediterrán stílusú szálloda. MOSCENICKA DRAGA A középkori hangulatú falucska a Moscenice-hegy lábánál fekszik, ahonnan káprázatos panoráma tárul a hegycsúcsra felmerészkedők szeme elé. Hosszú, gyönyörű tengerpartja, s az itt élő emberek

Részletesebben

TÖRÖKORSZÁG. É g e i - t e n g e r. Útlevél szükséges! 2014-től vízummentesség!

TÖRÖKORSZÁG. É g e i - t e n g e r. Útlevél szükséges! 2014-től vízummentesség! TÖRÖKORSZÁG Útlevél szükséges! 2014-től vízummentesség! sávos útvonalhálózatot alakítanak ki, a korrupció pedig jelentősen visszaszorult. A török rendkívül vendégszerető, nyitott nép, a külföldi vendégeket

Részletesebben

B u r g a s z B u l g á r i a. Burgasz Neszebár Napospart. Üdülés a Naposparton

B u r g a s z B u l g á r i a. Burgasz Neszebár Napospart. Üdülés a Naposparton N a p o s p a r t Az ország kultúrájában is keveredik a mediterrán lazaság és a keleties vendégszeretet. A bolgár és környéke régóta kedvelt a magyar utazók körében. A Burgasz környéki üdülôhelyek a Fekete-tenger

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG. 80 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs

HORVÁTORSZÁG. 80 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs www.horvatorszag.hr LANTERNA-FÉLSZIGET PORECS ÓVÁROS Hor vát or szág ne künk, ma gya rok nak, tu risz ti ka i lag és gaz da sá gi lag egy aránt fon tos. Hos szú, vál to za tos és cso da szép ten ger part

Részletesebben

MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG KIVÁLÓ ÁRAK

MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG KIVÁLÓ ÁRAK 2013 UNITRAVEL Repülős és buszos üdülések Mediterrán nyár MÁLTA CIPRUS Spanyolország MALLORCA COSTA BRAVA IBIZA Olaszország SZICÍLIA SORRENTO 22 ÉVE AZ UTAZÓK SZOLGÁLATÁBAN First minute kedvezmények április

Részletesebben

általános információ Kedves Utasunk, tisztelt olvasó! Tartalom: Utazási Utalvány Biztosítás

általános információ Kedves Utasunk, tisztelt olvasó! Tartalom: Utazási Utalvány Biztosítás Előkatalógus Kedves Utasunk, tisztelt olvasó! A hűvös, téli hétköznapokban jó dolog a hűsítő habokra, a homokos tengerpartra, a meleg nyárra gondolni és tervezni a pihenést, kikapcsolódást. Előkatalógusunkban

Részletesebben

NYÁR TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, www.dinoclub.hu www.bestreisen.hu

NYÁR TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, www.dinoclub.hu www.bestreisen.hu 2012 NYÁR DINOCLUB TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, MALLORCA, HORVÁTORSZÁG, ORSZÁG, VELENCEI-TÓ www.bestreisen.hu DINO KIDS Csodás tengerparti nyaralóhelyek, kiváló szállodai szolgáltatások, all

Részletesebben