Észak-Görögország. Görögország szárazföldi ré szét északon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-Görögország. Görögország szárazföldi ré szét északon"

Átírás

1 Észak-Görögország Közlekedés: egyénileg vagy autó - busszal: Sartiba és Toroniba május 18-tól min den pén - teken (utolsó vissza út szeptem - ber 29-én), Nei Poriba május 21-tôl minden hétfôn (utol- só visszaút szeptember 25-én) indul lég kondi cionált autóbusz. A ter ve zett útvonalról, a vidéki fel szál lási lehetôségekrôl, a szük - sé ges ok má nyokról az OTP Travel irodái adnak felvilágosítást. hónap C C C óra nap Görögország szárazföldi ré szét északon Albánia, Mace dónia, Bulgá ria határolja, keleten Török ország és az Égei-tenger, délen és nyugaton a Föld közi- és az Iontenger veszi körül. Bár az ország területének 20%-át 2000 sziget alkotja, a szárazföldön található ókori települések (Athos, Spárta, Delphi) jelen tik az európai civili záció böl csô - jét. Észak-Görög ország kedvezô föld rajzi adott ságai, klímája, válto zatos mediterrán tájai, 1500 m fölé maga - sodó, vadregé nyes hegyei, hosszan elnyúló, homokos és sziklás tengerpartjai, a görög emberek ven dég szeretete, ízletes konyhája és az üdülô helyek szórakozó helyei kelle - mes és tartalmas kikap cso ló dási lehetôséget nyújtanak az oda láto gató vendé geknek. A Chalkidiki-félsziget buja növény világa, eldugott, roman ti kus öblei, kiváló búvár helyei miatt, az Olym po szi Riviéra széles, finom homo kos, lassan mélyülô tenger part ja miatt népszerû. V VI VII VIII IX X

2 Általános információk Görögországról: IDÔELTÉRÉS: +1 óra. HIVATALOS NYELV: görög (angolul és németül a legtöbb helyen beszélnek). BEUTAZÁSI SZABÁLYOK: magyar állampolgároknak Görögországba történô utazáshoz nem szükséges vízum. Az Európai Unióhoz történô csatlakozás napjától a magyar állampolgárok az EU tagállamaiba már érvényes személy - azonossági igazolvány felmutatásával is beléphetnek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyazonossági igazolvánnyal nem rendelkezô kiskorú magyar állampolgárok továbbra is csak önálló, érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre, melynek a hazautazást követôen 6 hónapig érvé nyes - nek kell lennie. Külföldi állampolgárok csak a megfelelô utazási dokumen - tumok birtokában utazhatnak, melyek beszerzésérôl saját maguknak kell gondoskodniuk. Ezek hiányából eredô károkért az OTP Travel nem vállal felelôsséget és a felmerülô többletköltségek az utast terhelik. NEMZETI VALUTA: euro. BANKOK NYITVA TARTÁSA: hétköznapokon 8.00 és óra között tartanak nyitva a bankok, üdülôhelyeken azonban minden nap reggeltôl az esti órákig váltható pénz. EGÉSZSÉGÜGYI ELÔÍRÁSOK: védôoltás nem kötelezô. Palackozott ásványvíz fogyasztását ajánljuk. HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG: 220 volt, kétágú csatlakozóval, mely nem mindenhol felel meg a magyar szabványnak. ÖLTÖZKÖDÉS: könnyû öltözék, az egyes fakultatív programokon való rész - vételhez túracipô viselete javasolt. A szállodában vacsorához, diszkóba és egyéb szórakozó helyekre elegánsabb öltözék ajánlott. Felhívjuk figyel müket, hogy a templomokba való belépéskor hölgyeknek a fedett váll, férfiaknak a legalább térdig érô nadrág az elôírt. A maga sabb kategóriájú szállodákban a férfiaknak vacsoránál hosszúnadrág a kötelezô viselet. VÁSÁRLÁS: a görög arany- és ezüstékszerek messzi földön híresek különleges megmunkálásuk miatt. Bôráru a hazainál kedvezôbb áron vásárolható. ÜZLETEK NYITVA TARTÁSA: a legtöbb üzlet és között várja a vevôket, az üdülô helyeken azonban késô estig nyitva tartanak. A déli nagy melegre való tekintettel órától óráig sziesztát tartanak. Ekkor minden üzlet és vendéglátó egység bezár. HELYI KÖZLEKEDÉS: a helyi autóbuszok segítségével bármelyik üdülôhelyrôl könnyedén el lehet jutni a központba, melyek általában órától óráig, kb. 30 percenként közlekednek. Családoknak érdemes taxival közle - kedni, melynek tarifája kb. 1,5 2 euro/km. NAPERNYÔ, NYUGÁGY: a szállodák töredéke rendel kezik saját üzemeltetésû stranddal, ahol a napernyôk és nyugágyak térítés mentesen használ hatók. Egyéb esetekben, a nyilvános strandokon 5 10 euro/nap bérleti díjat kell fizetni, mely összegért 2 nyugágy és 1 napernyô áll a vendég rendel ke zé - sére. A saját medencével rendelkezô szállodák eseté ben a napernyôk és nyug ágyak az úszó medencénél általában ingyenesen használhatók. KÖZBIZTONSÁG: Görögországban európai viszonylatban jó a közbiztonság, de kérjük, vigyázzanak értékeikre! IDEGENVEZETÔ: magyar idegenvezetô áll utasaink rendelkezésére. FAKULTATÍV PROGRAMOK A CHALKIDIKI-FÉLSZIGETRÔL Athos kb. 28 EUR/fô Egész napos hajókirándulás a ti - tok zatos, kizárólag férfiak által lakott athos-i kolostor-köztársasághoz. A festôi szépségû fél - sziget nyugati partszakasza mentén 8 kolostor és Daphni kikötôje látható. Meteorák kb. 38 EUR/fô Egész napos, autóbuszos kirándu - lás a világ egyik csodája ként emlegetett, sziklákra épült kolostorokhoz. Az ég és föld között lebegô kolostorok szépsége páratlan élményt nyújt. Az út a Tempe-völgyön vezet át és érinti az Olymposzhegység vonulatait is. Waterland kb. 32 EUR/fô Kellemes szórakozást nyújtó prog - ram az egész család számára a Thessalo ni ki tôl 8 kilométerre fekvô csúszdapark felkeresése, mely Észak-Görögország legnagyobb vízi parkja. A belé - pô jegy ára magában foglalja a csúszdák, a napozó - ágyak és napernyôk korlátlan haszná latát. Görög est kb. 29 EUR/fô Zenés, táncos, hangulatos folklór - est, görög ételekbôl álló vacsorával és borfogyasz - tással, mely során lehetôség nyílik a görög gaszt - ronómia és kultúra megismerésére, a Syrtaki tánc alaplépéseinek elsajátítására: férfiaknak bortánc, hölgyeknek hastánc. Goa kajaktúra kb. 20 EUR/fô Sartiból kajakkal indulva a Sitho - nia-félsziget déli résznek felfedezése. Lélegzet elál - lító sziklaképzôdmények és hihetetlen színû tenger nyújt felejthetetlen képet, majd a Goa Beach és a hí - res Goa bár meg látogatása. Blue Lagoon kb. 29 EUR/fô Egész napos hajókirándulás Si - tho nia partvidékének meg közelíthetetlen öbleihez, szigeteihez. Fürdôzési lehetôség a kristálytiszta tengerben, a Narancspart megtekintése a hajóról, búvárkodási lehetôség és esti piknik egy hangu la - tos öbölben teszi felejthetetlenné a programot. Robinson kb. 31 EUR/fô Tengeri halat szeretô vendégek részére a Blue Lagoon túrához hasonló kirándulás keretében lehetôség nyílik az út során fogott halak közös elfogyasztására az esti pikniken. Torneos kb. 31 EUR/fô Egész napos hajótúra a Toroni városról elnevezett Toroneosi-öbölbe, a Teknôsbékasziget érintésével. Pefkochori városka meglátoga - tása, fürdôzés az Aranyparton. A kapitány és a sze - mélyzet által elkészített ízletes görög ebéd elfo - gyasz tása a hajón. Öszvértúra kb. 27 EUR/fô A különleges, félnapos kirándulás során öszvérháton lovagolva a félsziget belsejében húzódó fenyveseken keresztül lehetôség nyílik megismerni a vidéket. 5

3 SARTI Thessalonikitôl 130 km-re, a Chalki diki-fél - sziget középsô földnyelvén található Sitho - nia-félsziget keleti partján helyez kedik el Sarti, Görögország egyik gyöngy szeme. Az egy kori halászfaluból kialakult, hangulatos kisvárost a táj elbûvölô szép sége, a szinte érintetlen természet, a csa lá dias szállás - helyek, a hangulatos taver nák és a helyiek vendégszeretete méltán tették nép szerûvé a ma gyar turisták körében. A városból csodálatos panoráma nyílik a szer zetesek világ hírû autonóm köztár sa sága, Athos 2033 méter magas csúcsára. A kristály - tiszta tenger víz, a szé les, homokos vagy sziklás partszakasz, az eldugott öblök fiatalok és gyermekes csa lá dok számára egyaránt kedvelt úti cél. Az üdülô helyen magyar idegenvezetô áll rendelkezésre. Vasso apartmanház Apartmanház: Sarti keleti részén, csendes helyen, a ho mo kos tengerparttól 100, a sziklás tenger part - tól 50 mé terre, enyhe emelkedôn épült. A típusú stúdiók: a 2 3 fô elhelyezésére alkal - mas, egy légterû stúdiók konyhasarokkal, tálca nél - küli zuhany zóval és közös terasszal rendelkeznek. A stúdiókat az utca felôl lehet megközelíteni, be - járatuk az utca szintjé hez viszonyítva kb. 1 méterrel alacso nyab ban található. B típusú stúdiók: a 2 vagy 3 fô elhelyezésére alkal mas, egy légterû stúdiók konyhasarokkal, tálca nél küli zuhany zóval és közös terasszal ren del - keznek. A stúdiókat az utca felôl lehet megköze - líteni, be járatuk az utca szintjé hez viszonyítva kb. 1 méter rel maga sabban található. A légkondicionálás a helyszínen fizetendô, ára kb. 5 EUR/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Tula apartmanház Apartmanház: Sarti keleti részén, a Vasso apart - manház közelében, a homo kos ten ger parttól 100 méterre található, amit egy lép csôn lehet meg - közelíteni. A ház egy dombon épült, szép kilátással a tengerre. B típusú apartman: az egyszerûen felszerelt, max. 4 fô elhelyezésére alkalmas, légkondicionált, tengerre nézô apart manokban egy hálószoba 2 fô részére, nappali 2 egyszemélyes ággyal, fürdô szo - ba, és a nap palival egy légtérben konyha található. A lég kon di cionálás a hely színen fizetendô, ára kb. 6 EUR/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igé nyel - 6

4 Apostolos apartmanház Apartmanház: Sarti központjától 500 m-re, a ho - mo kos tengerparttól kb. 100 m-re, nyugodt helyen található. A típusú apartman: az egyszerûen berende - zett, maximum 2 felnôtt és 2 gyerek elhelyezésére alkalmas, erkélyes apartmanok konyhasarokkal, zu - hanyzóval, tv-vel és légkondicionálóval felszereltek. A hálószobában egy franciaágy, a konyhával egy légtérben egy emeletes ágy található. Étkezési lehetôség az erkélyen. B típusú apartman: az egyszerûen berende - zett, 4 felnôtt elhelyezésére alkalmas, erkélyes apartmanokban egy hálószoba, fürdô szo ba, és a kony hasarok kal egy légtérben két egyszemélyes ágy található. Étkezési lehetôség az erkélyen. A légkondicionálás felára a helyszínen fizetendô, ára: kb. 5 EUR/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Ilias apartmanház Apartmanház: Sarti központjától kb. 600 m-re, a homo kos tengerparttól 80 m-re fekszik. Igénye sen berende zett, 2004-ben épült apartmanház, a par - ko ló és a foci pálya közötti szakaszon található. A közel ben vásárlási lehetôség, pékség, étterem áll rendelkezésre. A lakások bejárata az utca szint - jéhez viszonyítva néhány lépcsôvel lejjebb található. B típusú apartman: max. 4 fô elhelyezésére alkalmas. Kétágyas hálószobával és a konyha rész - ben további két ággyal rendelkezik. Az apartmanok für dôszobával (zuhany/wc), tv-vel és légkondicio - nálóval (helyszínen fizetendô, kb 6 euro/nap felár ellenében) fel szereltek, valamint kerti bútorral be - rende zett balkon vagy terasz is tartozik hozzájuk. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Vrachakia apartmanház Apartmanház: a Sarti és Sarti Beach között el he - lyez kedô, újszerû bútorzatú apartmanházat egy fut - ballpálya választja el a tengertôl. A homokos tengerpart az apartmantól kb. 50 m-re található. A ház oldalában kialakított kertrész sütögetési lehetôséggel, padokkal és hintával felszerelt. A típusú stúdió: a maximum 3 fô elhelyezésére alkal mas, emeleti stúdió egy hálószobából és egy konyhából áll, külön légtérben. A hálószobában egy franciaágy és egy egyszemélyes ágy van. Mindkét helyiségbôl terasz nyílik, szép kilátással a hegyekre. B típusú stúdió: a maximum 4 fô elhelyezésére alkalmas stúdióban a konyhával egy lég térben egy franciaágy és egy emeletes ágy található. A stúdió terasza oldalról tengerre nézô. C típusú apartman: a max. 5 fô elhelyezé sére alkalmas apartman egy hálószobából és egy nap - pa li ból áll, amellyel egy légtérben egy pult választja el a nagyméretû konyhát. A háló szobában egy fran - ciaágy, a nappaliban három egy személyes ágy talál ható. A nappaliból nyíló terasz a ten gerre néz. Mindhárom típusú apartman konyhája elektromos fô zôlappal, hûtôszekrénnyel és alapvetô konyhai esz kö zökkel, a szoba tv-vel és légkondicionálóval felszerelt. A légkondicionálás felára a helyszínen fizetendô, ára: kb. 6 euro/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Philoxenia Bungalows Szálloda: a háromcsillagos, családias hangulatú, fôépü letbôl és kétszintes, bungaló jellegû épüle - tekbôl álló bungaló telep a Sithonia-félsziget északi részén, Psakoudia nevû halász faluban fekszik, 150 mé terre a homokos aprókavicsos tengerpart - tól. A fôépü letben recepció, étterem és bár, a kert - ben úszó me dence áll a vendégek rendelkezésére. Estén ként szóra koztató programokat szerveznek, esetenként élôzenével, tánctanulással. Standard szobák: a kétágyas, egy pótággyal bôvít hetô, kertre nézô szobák légkondicionálóval, zuha nyozóval, tv-vel, hûtôszekrénnyel, hajszárítóval és telefonnal felszereltek. Ellátás: félpanzió. 7

5 Hotel Blue Dolphin Szálloda: a négycsillagos hotel a Sithonia-fél szi - geten, Metamor fossis nevû halászfalutól 1,5 km-re, a homokos aprókavicsos tenger part tól mind össze 50 méterre helyezkedik el. A fôépületbôl és két - szintes bungalókból álló komplexum hagyomá nyos makedón stílusban épült. A fô épületben recep ció, széfbérlési és bevásárlási lehetôség, tv-szoba, étterem romantikus terasszal, görög taverna talál - ható. A 4 12 éves gyermekeket mini-klub várja. Ingyenes szolgáltatások: tenisz, asztalitenisz, minigolf, röplabda és kosárlabda. Térítés ellenében biliárd asztal és vízisport-eszközök bérelhetôk. Estén ként szóra koztató prog ramokat szerveznek, eseten ként élôzenével, tánctanulással. Szobák: a barátságosan berendezett, légkondicio - nált, 2 3 fô elhelyezésére alkalmas szobák mû hol - das tv-vel, telefonnal, mini-hûtôvel, hajszárítóval fel - szereltek, erkély és fürdôszoba tartozik hozzájuk. Családi szobák: 2 felnôtt és 2 gyermek elhe lye - zé sére alkalmasak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Ellátás: félpanzió büférendszerben. Athena Pallas Village Szálloda: a több épületbôl álló, ápolt kerttel öve - zett, három szintes szálloda együttes Elia tenger - part ján talál ható, a Sithonia-félsziget nyugati olda - lán, Thessza lonikitôl 100 km-re. A homo kos ten - gerparttól csak egy út választja el. A szálloda saját stranddal rendelkezik, melyet az út alatt kiépített alagúton lehet megközelí teni. Napernyôk és nyug - ágyak a tengerparton térítés ellenében vehetôk igénybe. A szállodában édesvizû úszó medence, gyer mekmedence, medencebár, étterem, bár, gö - rög ta ver na, à la carte étterem, játszótér, kápol - na, múzeum, fitness-terem áll a vendégek ren delke - zé sére. Szauna, pezs gô fürdô és teniszpálya térítés ellenében vehetô igénybe. Standard szobák: a kétágyas, pótágyazható, ízlé - se sen beren dezett szobák légkondicionáltak, tele - fonnal, tv-vel, hûtôszekrénnyel, haj szárítóval, zuha - nyozós fürdô szo bá val és terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek. Superior szobák: felszereltségük megegyezik a standard szobá kéval, de a külön nappalirészben kanapé ággyal rendelkezik, mely 2 3 fô részére pót - ágyaz ható. Ellátás: félpanzió. 8

6 TORONI A félsziget déli partján, a Sartitól mintegy 5 km-re fekvô Toroni egyike a Sithoniafélsziget leg régebbi falvainak, amelyet már az ókorban is településként jegyeztek. Fekvé sébôl adódóan halász falu jött létre, mára viszont a turisták többsége számára nagyszerû, több kilométer hosszú, homo - kos tengerpartjáról, és nyugodt, háborí tat - lan békéjérôl ismert. Elsô sorban autóval érkezô, kis gyermekes családok nak ajánljuk lassan mélyülô tengerpartja miatt, amelyet egy parti sétány választ el a szuper mar ke - tek, tavernák, éttermek, pékségek, cuk rász - dák, kávézók sorától. Típusapartmanok MINTA MINTA Apartmanház: Toroni központjának közelében, csendes, nyu godt környezetben, közvetlenül a ho - mokos tenger par ton találhatók. Étterem és szuper - market az épülettôl néhány perc sétával elérhetô. Stúdiók: a kényelmesen berendezett, 2 4 fô elhe - lye zésére al kal mas stúdiók légkondicionáltak, tele - vízióval, konyha sarokkal felszereltek. Zuhanyozós fürdôszoba és erkély tartozik hozzájuk. Apartmanok: a 4 fôs, egy hálószobából és nap pa - liból álló apartmanok konyhasarokkal, zuhanyozóval és terasszal vagy balkonnal rendelkeznek. Ellátás: önellátás. Félpanziós ellátás felár ellené - ben igényel hetô. Hotel Blue Sea Szálloda: a Toroni tengerparti sétánya mellett, 2009-ben épült, családi vállalkozásban mûködô ho - tel közvetlenül a Basil Aparthotel mellett található. Par ko lás a szálloda terü letén belül lehetséges. Szol gál tatások: taverna, úszómedence, medence - bár, kondicio nálóterem, szauna, ja kuzzi, Internetsarok, bolt. Az úszó medence mellett és a tenger - parton térítés ellenében használ hatók a napozó - ágyak és nap ernyôk. Szobák: a kétágyas, pótágyazható szobák lég - kondicio ná lóval, kábel tv-vel, hûtôszekrénnyel vagy minibár ral, fürdôszobával, balkonnal vagy terasszal felszereltek. Ellátás: félpanzió. 9

7 NEI PORI Az Olymposzi Riviéra egyik leg újab ban kiépült üdülô települése Thessalonikitôl 100, Kate ri nitôl 40 km-re fekszik a széles, homokos ten ger par ton. Apartman házai az elmúlt években épültek, modernek, a tele - pülés egyes területei a mai napig kiépítés alatt állnak. Üzletei, ta ver nái, hetente meg rendezett bolhapiaca a pihenés mel - lett tartalmas kikapcsoló dást nyújtanak az ide érkezô vendégeknek. Vidámparkja a gyer me kes családo kat várja, óvárosa hangula tos, hamisí tatlan görög hangulatot árasztó utcács káival, a tenger part fölé magasodó ókori várral kellemes kirán - dulási lehetôséget nyújt. Típusapartmanok MINTA MINTA Apartmanházak: Nei Pori központjától és a homo - kos tenger parttól kb m-re találhatóak. A típusú stúdió: a 2 4 fôs, egylégterû stúdiók kony hával, zuhanyozóval és balkonnal felszereltek. B típusú apartman: a 4 5 fôs, egy háló szo - bából és egy nappaliból álló apartmanok kony ha - sarokkal, zuha nyozóval és balkonnal rendelkeznek. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió egy kö - zeli étteremben igényelhetô. Katerina apartmanház Apartmanház: a széles, homokos tengerparttól és a város központjától egyaránt 160 m-re, a part - tól 3 utcányira található. Vásárlási lehetôség háztól 100 m-re van, a központban éttermek, a tenger - parti sétányon hajnalig nyitva tartó bárok várják a vendégeket. A típusú stúdiók: a 2 3 fô elhelyezésére alkal - mas, többnyire földszinten található stúdiók az ut - cára vagy hátra, a szomszéd házra néznek. Az egy - légterû stúdiók konyhasarokkal, szekrénnyel, zu ha - nyozóval, tv-vel, légkondicionálóval felszereltek. B típusú apartman: az elsô emeleti, maximum 4 felnôtt és 2 gyermek elhelyezésére alkalmas, utcára vagy a szomszéd ház kertjére nézô erkélyes, zuhanyozós apartman két hálószobával és külön konyhával rendelkezik. Mindkét háló szo - bá ban tv és légkondi cionáló található. C típusú apartman: az elsô emeleti, 4 felnôtt és 2 gyerek elhelyezésére alkalmas zuhanyozós apartman két hálószobával rendelkezik, melyek ablakai a szomszéd ház falára néznek, és egy külön konyhával, melyrôl az erkély az utcára néz. Mindkét hálószobában tv és légkondicionáló van. A légkondicionálás felára a helyszínen fizetendô, ára: kb. 5 EUR/nap. Ellátás: önellátás. Reggeli vagy félpanzió igényel - Hotel Evdion Szálloda: az OTP Travel besorolása alapján három - csil lagos szálloda Nei Pori központjában, a széles, arany homokos ten ger parttól körülbelül 3 percnyire található. A szálloda udva rában úszómedence és gyer mek medence kínál felfrissülést a vendégek - nek. A me dence mellett található bár frissítô italok - kal és kokté lokkal szolgál. Nei Pori ten ger partján vizisport-eszközök bérlésére van lehetôség. Standard szobák: a kétágyas, egy pótággyal bô - vít hetô szobák ban telefon, mûholdas tv, egyedi irá nyí - tású légkondicionáló van, tusolós, hajszárí tós für dô - szoba, erkély vagy francia balkon tartozik hozzájuk. Ellátás: reggeli. Vacsora felár ellenében igé nyel - hetô. 10

8 FAKULTATÍV PROGRAMOK NEI PORIBÓL Meteorák Athén kb. 45 EUR/fô Egész napos kirándulás Görög - ország fôvárosába, a kultúra bölcsôjébe. Az autó - buszos városnézés során Pireus, az ország legna - gyobb kikötôje, a márványstadion, Zeusz szent kerülete és a diplomáciai negyed megtekin tése. Az Akropolisz meglátogatása helyi idegen veze tô - vel, a Parla ment elôtti díszes ôrségváltás, majd ha - za úton a híres thermopulai emlékmû meg tekintése. kb. 25 EUR/fô Egész napos, autóbuszos kirán - dulás Larissza Trikkala és Kalambaka érintésével, a híres sziklákra épült kolostorokhoz. Két bizánci stílusban épült kolostor megtekintése után lehe tô - ség nyílik megismerkedni az ikonkészítés rejtel - meivel, és betekinteni az ortodox szerzetesek min - den napjaiba, vallásuk hagyományaiba. Ebéd után a csodatévô források és az Agia Paraskevi kápolna meglátogatása. Waterland kb. 30 EUR/fô A Thessaloniki külvárosában talál - ható vízi park egész napos kikapcsolódási és szó - ra kozási lehetôség az egész családnak. Athos kb. 40 EUR/fô Egész napos hajókirándulás a ti tok - zatos, kizárólag férfiak által lakott athos-i kolostorköztársasághoz. A festôi szépségû félsziget nyugati partszakasza mentén 8 kolostor és Daphni kikötôje látható. Thessaloniki kb. 15 EUR/fô Egész napos kirándulás Görög - ország második legnagyobb városába. Autóbuszos városnézés keretében a kikötô, a Fehér torony, az egyetemi városrész, Rotonda és a Galérius Diadal - ív, majd az Agios Dimitros Székesegyház, az ország legnagyobb ortodox templomának megtekintése. Olimposzi kirándulás kb. 15 EUR/fô Félnapos kirándulás az Istenek hegyéhez, melynek során az Agios Dionisos kolos - tor és múzeum megtekintése. Ebéd után séta az Enipeas-kanyonban, Zeusz fürdôkádja és a Vithos vízesés megtekintése. Skiathos kb. 35 EUR Ft/fô Egész napos hajókirándulás a festôi szépségû görög szigetre. A hajó fedélzetén lehetôség van a görög tánccal és zenével való ismer kedésre, majd a szigeten a fôváros meg - tekintése után fürdési, vízi sportolási, napozási lehe tôség a kristálytiszta tengerben. 11

9 Észak-Görögország szállásárak A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás a megrendelt ellátás baleset-, betegség- és poggyász - biztosítás (a stúdiók és apartmanok kivételével) útlemondási biztosítás magyar idegenvezetô. Közlekedés: AUTÓBUSSZAL: Sartiba és Toroniba péntekenként, Nei Poriba hétfônként, más - napi érkezéssel közlekednek légkon di cionált autó buszok, buda pesti indulással. Az autóbuszjegy ára oda-vissza útra: Ft/fô. Vidéki felszállási lehetô - ségekrôl és árakról, kérjük, érdeklôdjön irodánkban! Külföldi állampolgárok, csak a megfelelô utazási dokumentumok birtokában utaz hatnak, ezek hiányából eredô károkért az OTP Travel nem vállal felelôs séget, és a felmerülô többletköltségek az utast terhelik. REPÜLÔGÉPPEL: menetrend szerinti járattal Thessalonikibe. Taxi transz fer a repülôtérrôl Sartiba Ft/taxi (max. 4 fô, oda-vissza), Nei Porira Ft/ taxi (max. 4 fô, oda-vissza). Ellátás: Sarti: reggeli Ft/fô/hét, félpanzió Ft/fô/hét. Nei Pori: reggeli Ft/fô/hét, félpanzió Ft/fô/hét. VASSO APARTMANHÁZ SARTI május 19., 26., június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. A típusú stúdió B típusú stúdió 8.000, , , , , , , , ,- TULA APARTMANHÁZ SARTI május 19., 26., június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. APOSTOLOS APARTMANHÁZ SARTI A típusú apartman B típusú apartman június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. május 19., 26., , , , , , , , , , ,- ILIAS APARTMANHÁZ SARTI május 19., 26., június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. VRACHAKIA APARTMANHÁZ SARTI A típusú stúdió B típusú stúdió C típusú apartman június 2., 9., június 16., június 23., 30., július 7., 14., 21., 28., augusztus 4., 11., 18. PHILOXENIA BUNGALOWS PSAKOUDIA kétágyas, standard szobában május 19., 26., június 2. június 9., 16., 23., 30., július 7., 14.,,, 15. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL július 21. július 28., augusztus 4., 11. augusztus 18. B típusú apartman , , , , , , , , , , , , , ,- 1. gyermek (0 12 éves) szállása pótágyon ingyenes. HOTEL BLUE DOLPHIN METAMORFOSI május 19. május 26. június 2., 9., 16., 23., szeptember 1., 8., 15., 22. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL június 30. július 7. július 14., 21., 28., augusztus 4., 11. augusztus 18. B típusú apartman , , , ,- május 19., 26., 8.000, , , , , , , , , , , , , ,- standard, kétágyas szobában ,- családi szobában ,- 2. gyermek (3 12 éves) pótágyon ,- 1. gyermek (0 12 éves) szállása pótágyon ingyenes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 12

10 ATHENA PALLAS VILLAGE ELIA BEACH standard, kétágyas szobában superior, kétágyas szobában Gyermek szállása pótágyon 12 éves korig ingyenes. május 19., 26., június 9., június 2. június 16., 23., 30., július 7., 14., szept. 1. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓVAL július 21., 28., augusztus 4., 11., 18. szeptember , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- TÍPUSAPARTMANOK TORONI stúdió 2 fô részére stúdió 3 fô részére stúdió 4 fô részére apartman 4 fô részére Vacsora felára: Ft/fô/hét. május 19. május 26. június 2., 9., 16., 23., szeptember 1., 8., 15., 22. június 30. BÉRLETI DÍJ/APARTMAN/7 ÉJSZAKA REGGELIVEL július 7., július 14. július 21., 28., augusztus 4., 11. augusztus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- HOTEL BLUE SEA TORONI május 19., 26., június 2., 9., 16., 23., június 30. július 7. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA FÉLPANZIÓVAL július 14., 21., 28., aug. 4., 11., 18. TÍPUSAPARTMANOK NEI PORI stúdió 2 3 fô részére apartman 6 7 fô részére június 26. július 3., 10., augusztus 21. július 17. július 24., 31., augusztus 7., 14. augusztus 28. KATERINA APARTMANHÁZ NEI PORI A típusú stúdió B típusú apartman C típusú apartman május 22., szeptember 18. május 29., június 5., szeptember 11. június 12., augusztus 28., szeptember 4. június 19., 26., augusztus 21. július 3., 10., 17., 24., 31., augusztus 7., , , , , , , , , , , , , , , ,- HOTEL EVDION NEI PORI május 22. május 29. június 5., 12., 19., 26., július 3., szeptember 4., 11., 18. RÉSZVÉTELI DÍJ/FÔ/7 ÉJSZAKA REGGELIVEL július 10. július 17., 24., 31., augusztus 7., 14., 21. augusztus 28. kétágyas, superior szobában , ,- 1. és 2. gyermek (6 13 éves) pótágyon ,- 1. és 2. gyermek (0 6 éves) szállása pótágyon ingyenes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- május 22., 29., június 5., 12., 19., szeptember 4., 11., , , , , , , , , , , , ,- kétágyas, standard szobában egyágyas szobában , , , , , ,- Gyermek szállása 6 éves korig pótágyon ingyenes. Vacsora felára: Ft/fô/hét , , , , , , , , ,- 13

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS***

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** 2015 *CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** CAMPING FIORI*** RABAC - Isztriai félsziget Horvátország 560 km-re Bp-től

Részletesebben

Sarti. 4 férőhelyű. 3 férőhelyű

Sarti. 4 férőhelyű. 3 férőhelyű Sarti Napjainkban Sarti a Sithonia-félsziget egyik legkedveltebb települése, ahol a tenger kékje egyesül a kristálytiszta vizű, homokos tengerparttal. Ez a kép teszi feledhetetlenné az itt eltöltött vakációt.

Részletesebben

MEDITERRÁN VAKÁCIÓ CIPRUSON

MEDITERRÁN VAKÁCIÓ CIPRUSON MEDITERRÁN VAKÁCIÓ CIPRUSON Utazás: Budapest Larnaca Budapest útvonalon Malév menetrendszerinti járataival, egyénileg. Időpont: választott időpontban és időtartamra. Idegenvezetés: helyi magyar nyelvű

Részletesebben

November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA. FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure*****

November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA. FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure***** November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA Hotel Falcon Hills*** FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure***** AI 143.000,- Ft/fő standard kétágyas szoba Hotel

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK. Indulási időpontok egyénileg, autóval (szombat): Ind. időpontok autóbusszal (indulás pénteken, érkezés szombaton): 16., 23.

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK. Indulási időpontok egyénileg, autóval (szombat): Ind. időpontok autóbusszal (indulás pénteken, érkezés szombaton): 16., 23. HALKIDIKI Görögország északi partvidékén, Thesszalonikitől kb. 1 óra autóútra található a 3 nyúlványból álló félsziget. A mítosz szerint e terület volt egykor az óriások és az olymposzi istenek csatározásának

Részletesebben

3., 10., 17., 24. Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni, helyi partnerünk szervezésében.

3., 10., 17., 24. Fakultatív kirándulásokat, autóbérlést a helyszínen, telepített idegenvezetőnknél lehet befizetni, helyi partnerünk szervezésében. KARPATHOS Akad egy hely, egy parányi gyöngyszem, melynek neve egybeforrt a szenvedéllyel, egy sziget, ahol a vadság találkozik a nyugalommal, a hagyománytisztelő falu a nyitottabb fővárossal, a napsugár

Részletesebben

Portugália. Az európai kontinens legnyugatibb országa

Portugália. Az európai kontinens legnyugatibb országa Portugália Közlekedés: a TAP portugál lé - gitársaság menetrend sze rint közlekedô járataival Buda pest Lisszabon Buda pest útvonalon. hónap C C C óra nap V. VI. VII. VIII. IX. X. 21 24 25 27 25 22 13

Részletesebben

AI AI. 250-700 m FREE FREE FREE

AI AI. 250-700 m FREE FREE FREE POREC Egyike a leglátogatottabb isztriai fürdőhelyeknek. A tengerpart legrégibb városai közé tartozik. Művészettörténeti ritkasága a VI. századból származó, bizánci stílusban épített, mozaikokkal díszített

Részletesebben

Karpathos a szenvedély szigete

Karpathos a szenvedély szigete Karpathos a szenvedély szigete Akad egy hely, egy parányi gyöngyszem, amelynek neve egybeforrt a szenvedéllyel, egy sziget, ahol a vadság találkozik a nyugalommal, a hagyománytisztelő falu a nyitottabb

Részletesebben

Család, szórakozás és pihenés...

Család, szórakozás és pihenés... Család, szórakozás és pihenés... UMAG I VILLAGE SOL GARDEN ISTRA 4* CSALÁDI AJÁNLAT 2015.10.23-11.01. családi szobában 2 felnőtt + 2 gyermek 101 700 Ft/CSALÁD/3 éj félpanzióval családi szoba: két összenyitható

Részletesebben

MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől,

MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől, MALDÍV-szigetek. BANDOS ISLAND Észak Malé atoll, 4 csillagos, 600 m x 400 m, zátony: 10-40 m, 20 perc gyorshajóval a reptértől, Ez a méltán népszerű sziget az egyik legrégebben átadott üdülőhely. Eredetileg

Részletesebben

Korfu. Benitses. Moraitika Messonghi. Dassia. www.personaltours.hu 1

Korfu. Benitses. Moraitika Messonghi. Dassia. www.personaltours.hu 1 Átlaghőmérséklet Június Július Augusztus Szeptember Nappal 28 31 32 28 Éjszaka 16 18 18 16 Víz 21 23 24 23 Napos órák száma 12 12 11 9 Görögország legzöldebb szigete, Odüsszeusz és Sissy királynő kedvenc

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo

Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo LIDO DI JESOLO az Adriai tengerpart egyik legfőbb üdülőhelye, mindössze 21 km-re található az egyedülálló várostól, a nemzetközi kulturális események színházától, Velencétől.

Részletesebben

Érkezések: szombatonként (Június, július, augusztusban 17:00 20:00 óráig, májusban és szeptemberben 16:00-19:00-ig.) Elutazás: 09:00 óráig

Érkezések: szombatonként (Június, július, augusztusban 17:00 20:00 óráig, májusban és szeptemberben 16:00-19:00-ig.) Elutazás: 09:00 óráig lignano Lignano az észak-adriai tengerpart legszebb része. Igazi nyüzsgő, modern tengerparti üdülőhely, aranyszínű homokos tengerparttal, hatalmas zöld területekkel, természetesen meghagyott fenyőerdőkkel,

Részletesebben

Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban

Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban Üdülés Szicília szigetén Utazás: egyénileg Időpontok: 2015. május-október között 7 éjszaka, 8 napos időtartamban Catania környéke ( repülőtéri transzfer: Catania repülőtere) Santa Lucia α Le Sabbie d Oro

Részletesebben

Málta. A mediterrán térség központjában, Európa

Málta. A mediterrán térség központjában, Európa Málta Közlekedés: az Air Malta légi - társaság menetrend szerint közlekedô járataival. hónap C C C óra nap IV. V. VI. VII. VIII. 24 28 30 31 33 18 22 25 25 26 19 21 23 25 26 9 10 11 12 11 2 2 1 1 3 A mediterrán

Részletesebben

KORFU VÁROS. Glifada. Perama. Benitses. Moraitika Messonghi. jún. 9., 16. szept. 15,. 22. Repülőjegy

KORFU VÁROS. Glifada. Perama. Benitses. Moraitika Messonghi. jún. 9., 16. szept. 15,. 22. Repülőjegy Átlaghőmérséklet Június Július Augusztus Szeptember Nappal 28 31 32 28 Éjszaka 16 18 18 16 Víz 21 23 24 23 Napos órák száma 12 13 11 9 Görögország legzöldebb szigete, Odüsszeusz és Sissy királynő kedvenc

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG 2015 MEDULIN: NARANCSMAG APARTMANOK

HORVÁTORSZÁG 2015 MEDULIN: NARANCSMAG APARTMANOK HORVÁTORSZÁG 2015 MEDULIN: NARANCSMAG APARTMANOK Strandhoz közel fekvő, kényelmes, pénztárcabarát apartmanok. Fekvése: a barátságos apartmanház Medulinban található. Tengerpart: aprókavicsos, lassan mélyülő

Részletesebben

Ho t e l Pl aya Go l f ««««

Ho t e l Pl aya Go l f «««« MALLORCA NYÁR NYÁR Mallorca Spanyolország északi része elõtt húzódik a különbözõ földrajzi adottságokkal, kultúrával, valamint konyhával rendelkezõ öt szigetbõl álló Baleár-szigetvilág. Legnagyobb és egyben

Részletesebben

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu Balatontourist Platán Panzió Balaton 2013 H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. H Balatontourist Platán Panzió H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. Foglalás: Tel.: (36) 84/314-388, (36) 30/758-4575 (36) 30/742-2107

Részletesebben

franciaország franciaország CÔTE D AZUR TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 www.autoclubtravel.hu

franciaország franciaország CÔTE D AZUR TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 www.autoclubtravel.hu TENGERPARTI ÜDÜLÉSEK CÔTE D AZUR MENTON - Residence LES CITRONNIERS*** FR0202 Leírás: Menton sajátos szubtrópusi mikroklímájáról és páratlan kertjeiről nevezetes. A felújított 4 szintes apartmanház Menton

Részletesebben

Egyéni síutak Ausztria

Egyéni síutak Ausztria Gasthof Meyer Egyéni síutak Ausztria Annabergben található, kitűnő elhelyezkedésű, barátságos, kétcsillagos panzió, amely csoportok részére is ideális választás. Sílift: 2 üléses felvonótól 50 méterre.

Részletesebben

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu

Korfu. Odüsszeusz szigete. Korfu Odüsszeusz szigete 32 Moraitika Agios Ioannis városától 20 km-re délre, a keleti parton található kiépült nyaralóhely. A Messonghy folyó bal partján elterülő szállodák, nyaralók és apartmanházak között

Részletesebben

Bali. ÜdÜlőhelyek. ejtik a messzi földről érkező turistákat.

Bali. ÜdÜlőhelyek. ejtik a messzi földről érkező turistákat. Bali A Jáva és Lombok között fekvő Bali az indonéz szigetvilág legszebb és legkedveltebb úti célja. A vulkanikus hegyek, a zöldellő teraszos rizsföldek, az egzotikus, buja növényzet, a inomhomokos strandok,

Részletesebben

KORFU MELLÉKLET. Sidari

KORFU MELLÉKLET. Sidari KORFU MELLÉKLET Sidari Kód: FAX 54118 Link: http://www.neckermann.hu/szallas/smartline-mimosa/54118 A szálloda nyüzsgő hangulatú, központi helyen fekszik, csak egy kis utca választja el a gyönyörű homokos

Részletesebben

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK. Indulási időpontok egyénileg, autóval (kedd): Ind. időpontok autóbusszal (indulás hétfőn, érkezés kedden): 19., 26. 18., 25.

UTAZÁSI LEHETŐSÉGEK. Indulási időpontok egyénileg, autóval (kedd): Ind. időpontok autóbusszal (indulás hétfőn, érkezés kedden): 19., 26. 18., 25. OLYMPOS Az Olympos-hegy lábánál fekvő, közismert, hosszan húzódó riviéra Thesszalonikitől mindössze 60-100 km-re található. Elsősorban azoknak ajánljuk ezt a régiót, s annak üdülőhelyeit Paraliát, Olympic

Részletesebben

Buszjáratok Chalkidikire - Sartiba. minden héten máj 11. és szept. 28. között, szombati turnusváltással

Buszjáratok Chalkidikire - Sartiba. minden héten máj 11. és szept. 28. között, szombati turnusváltással CHALKIDIKI Észak Görögország legnagyobb idegenforgalmi célpontja a Chalkidiki-félsziget, Thessalonikitıl D-K-i irányban található meg. A görögök Posseidon vasvillájának nevezik a területet, mivel három

Részletesebben

MEDULIN. Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km. www.greenhorvat.hu KIEMELT AJÁNLAT! Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában,

MEDULIN. Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km. www.greenhorvat.hu KIEMELT AJÁNLAT! Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában, MEDULIN KIEMELT 15 Apartman Ferry Pula 10 km, Rabac 53 km Elhelyezkedés: Medulinban, egy csendes mellékutcában, szépen gondozott kertben, a központtól kb. 200 m-re. Strand: homokos, kavicsos kb. 600 m-re;

Részletesebben

is megismerheti a szigetet, miközben megmártózhat

is megismerheti a szigetet, miközben megmártózhat 51 Zakinthosz Levante rózsája Zante néven is ismert a Jón-tenger harmadik legnagyobb szigete. Az elmúlt években méltán vált az egyik leglátogatottabb görög területté. Miért is? És miért ajánlanám én is

Részletesebben

TENERIFE. 2* Tropical Park

TENERIFE. 2* Tropical Park TENERIFE 2008. június 6., 13. 2* Tropical Park Fekvés: A szálloda Callao Salvajén található, a repülőtér kb. 25 km távolságra van. A tengerparttól mindössze 150 méterre található apartmanokból csodálatos

Részletesebben

karpathos karpathos ammoopi www.ibusz.hu

karpathos karpathos ammoopi www.ibusz.hu Karpathos KARPATHOS AMMOOPI Húú, ez újdonság! Azt olvastam a katalógusban, hogy most már erre a csodás görög szigetre is elmehetünk, ráadásul közvetlen járattal. Azt írják, hogy Karpathos a szenvedélyek

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG MENTON - MAEVA LES CITRONNIERS*** MENTON - HOTEL MEDITERRANEE*** FR0202

FRANCIAORSZÁG MENTON - MAEVA LES CITRONNIERS*** MENTON - HOTEL MEDITERRANEE*** FR0202 FRANCIAORSZÁG MENTON - MAEVA LES CITRONNIERS*** Leírás: Menton sajátos szubtrópusi mikroklímájáról és páratlan kertjeiről nevezetes. A felújított 4 szintes ház Menton központjában található, az óvárostól

Részletesebben

900 m. (térítés ellenében). Babaágyak ingyenesen igényelhetők. Napágyak és napernyők ingyenesen használhatóak a medencénél. 800 m

900 m. (térítés ellenében). Babaágyak ingyenesen igényelhetők. Napágyak és napernyők ingyenesen használhatóak a medencénél. 800 m Napospart Burgasztól 36 km-re északra terül el a bolgár tengerpart legnagyobb, legismertebb üdülőközpontja. 8 km hosszú, kb. 150 m széles homokos strandja és lassan mélyülő vize kisgyermekek fürdőzésére

Részletesebben

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 A festői szépségű kék tenger minden természetkedvelő embert elvarázsol Zakynthos szigetén. Aki egyszer a Navagio-öblöt megpillantja, az biztosan rabja lesz és szeretne visszatérni

Részletesebben

Rimini Viserbella. Hotel Cadiz*** vagy hasonló

Rimini Viserbella. Hotel Cadiz*** vagy hasonló Rimini Viserbella Hotel Cadiz*** vagy hasonló Hotel Alsen, Hotel Baia, Hotel Isabel A pezsgő Viserbella nyugalmat és vidám életérzést sugárzó környezetben, Riminitől mindössze 5, az új expótól pedig 3

Részletesebben

62 900 Ft-tól. AUTÓBÉRLÉS Görögországban a holiday autos-tól UTAZÁSI INFORMÁCIÓK

62 900 Ft-tól. AUTÓBÉRLÉS Görögországban a holiday autos-tól UTAZÁSI INFORMÁCIÓK UTAZÁSI INFORMÁCIÓK AUTÓBÉRLÉS Görögországban a holiday autos-tól Korfu A Jón-szigetek talán legismertebb és legzöldebb tagja, amely kellemes klímájával, természeti szépségeivel ejti bámulatba a látogatókat.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Korfu. Odüsszeusz szigete. Fakultatív programok. Sidari. Korfu. Moraitika. Messonghy

Korfu. Odüsszeusz szigete. Fakultatív programok. Sidari. Korfu. Moraitika. Messonghy Odüsszeusz szigete Sidari A Jón szigetvilág egyik legelbűvölőbb szigete csodás búja növényzetével, látnivalói gazdagságával, kellemes klímájával páratlan élmény nyújt az idelátogatóknak. A szigetet kis

Részletesebben

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI A hotel közvetlen tengerparton található, közelében postahivatal, bank és benzinkút, a városközpont kb. 10 perc. A kétágyas szobák mindegyikben zuhany/wc, SAT TV, telefon.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2012.06.08. / TENSI HOLIDAY

2012.06.08. / TENSI HOLIDAY LUX* Hotel Gran Gaube (Legends)***** Mauritius / Grand Gaube Sokféle szolgáltatással rendelkező szálloda, az aktív pihenést keresők számára ideális. Fekvése A LUX* Island Resorts szállodalánc tagja Grand

Részletesebben

Bankok nyitva tartása: hétfőtől péntekig általában kora délutánig, szombaton délig vannak nyitva. Egyes bankok hosszabb nyitvatartási

Bankok nyitva tartása: hétfőtől péntekig általában kora délutánig, szombaton délig vannak nyitva. Egyes bankok hosszabb nyitvatartási i Közlekedés: az Air Malta légitársaság menetrend szerint közlekedő járataival. Időeltérés: +1 óra. Hivatalos nyelv: máltai és angol. Beutazási szabályok: az Európai Unióhoz történő csatlakozás napjától

Részletesebben

Repülövel: Utazási lehetőség: Budapest-Korfu-Budapest és Debrecen-Korfu-Debrecen 1 hetes charterjárattal

Repülövel: Utazási lehetőség: Budapest-Korfu-Budapest és Debrecen-Korfu-Debrecen 1 hetes charterjárattal Korfu - Moraitika/Messonghi Repülövel: Utazási lehetőség: Budapest-Korfu-Budapest és Debrecen-Korfu-Debrecen 1 hetes charterjárattal Máj. 31.* Jún. 7.*, 11., 18., 25. Júl. 2., 9., 16., 23., 30. Aug. 6.,

Részletesebben

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj, -10% kedvezmény

Részletesebben

CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO

CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO CA NOGHERA - CAMPING ALBA D ORO IT0205 Leírás: a kemping a Marco Polo reptér közelében fekszik 15 km-re Velencétől. Szolgáltatás: étterem, élelmiszerüzlet, bár, parkoló, internet lehetőség.elhelyezés:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

HALKIDIKI. Thesszaloniki. Gerakini Kalives. Psakoudia Metamorfosi Nikiti. Sarti. Toroni

HALKIDIKI. Thesszaloniki. Gerakini Kalives. Psakoudia Metamorfosi Nikiti. Sarti. Toroni HALKIDIKI Görögország északi partvidékén, Thesszalonikitől kb. egy órányi autóútra található a három nyúlványból álló félsziget. A mítosz szerint e terület volt egykor az óriások és az olymposzi istenek

Részletesebben

Gerlitzen (1000-1911 m)

Gerlitzen (1000-1911 m) Gerlitzen Gerlitzen (1000-1911 m) A gerlitzeni sícentrumot a legjobb családi síterületként tartják számon. Karintiában ez az egyetlen olyan síközpont, amely bizonyítvánnyal rendelkezik arról, hogy kifejezetten

Részletesebben

NYARALÁS, TENGERPART

NYARALÁS, TENGERPART NYARALÁS, TENGERPART HORVÁTORSZÁG PORECS LANTERNA APARTMANTELEP Árlista 2010. BUSSZAL FT/FŐ/HÉT Kétszobás apartman 2 3 4 5 EGYÉNILEG FT/APP/HÉT Kétszobás apartman 2 3 4 5 Junius 12-19. 32900 31900 30900

Részletesebben

ÁRPARÁDÉ. Mediterrán Nyaralások októberig 2009 NYÁR. Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. 124 900 Ft. HOTEL KaYa BELEk ***** AI. már.

ÁRPARÁDÉ. Mediterrán Nyaralások októberig 2009 NYÁR. Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. 124 900 Ft. HOTEL KaYa BELEk ***** AI. már. 2009 NYÁR ÁRPARÁDÉ Mediterrán Nyaralások októberig Hihetetlen ajánlatok parádés árakon. Törökország Antalya Belek HOTEL KaYa BELEk ***** AI Közvetlenül a tengerpartnál, Antalya repülőtere kb. 27 km távolságra

Részletesebben

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Siófok, Honvéd u. 73. Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj,

Részletesebben

Horvátország. Isztriai-félsziget

Horvátország. Isztriai-félsziget Általános információk Horvátországról i máj. jún. júl. aug. szept. okt. C C C óra nap 22 26 29 27 24 22 11 16 18 17 16 14 19 22 24 24 22 19 8 9 11 10 8 8 6 6 4 7 8 9 Közlekedés: egyénileg vagy autóbusszal

Részletesebben

Mexikó CanCún. Időeltérés: -7 óra. Hivatalos nyelv: spanyol. a legtöbb helyen angolul beszélnek. Pénznem: mexikói Peso (Mxn). (1 Mxn = kb.

Mexikó CanCún. Időeltérés: -7 óra. Hivatalos nyelv: spanyol. a legtöbb helyen angolul beszélnek. Pénznem: mexikói Peso (Mxn). (1 Mxn = kb. Mexikó CanCún A Karib-tengerbe nyúló mexikói félsziget legkeletibb csücskén fekszik Cancún varázslatos üdülővárosa. A türkiz számtalan árnyalatában szikrázó tenger szinte körbefonja a 7-es számot formázó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

UTAZÁS. Repülővel (charterjárattal) Budapest-Rodosz-Budapest útvonalon (minden csütörtökön)

UTAZÁS. Repülővel (charterjárattal) Budapest-Rodosz-Budapest útvonalon (minden csütörtökön) RODOSZ Repülővel (charterjárattal) Budapest-Rodosz-Budapest útvonalon (minden csütörtökön) Repülőjegy árak/fő oda-vissza Indulási időpontok (minden csütörtökön) gyerekár gyerekár felnőtt ár 2-12 éves korig

Részletesebben

Horvátország. Kvarneröböl

Horvátország. Kvarneröböl Általános információk Horvátországról i máj. jún. júl. aug. szept. okt. C C C óra nap 22 26 29 27 24 22 11 16 18 17 16 14 19 22 24 24 22 19 8 9 11 10 8 8 6 6 4 7 8 9 Közlekedés: egyénileg vagy autóbusszal

Részletesebben

2015 NYÁR COSTA BLANCA BENIDORM ELÖFOGLALÁS AKCIÓ

2015 NYÁR COSTA BLANCA BENIDORM ELÖFOGLALÁS AKCIÓ 2015 NYÁR COSTA BLANCA BENIDORM ELÖFOGLALÁS AKCIÓ Spanyolország Benidorm Árak Ft/fő repülővel Július 5 12 19, 26 Augusztus 2,9,16 ELŐFOGLALÁSI ÁRAK Ellátás 8 nap / 7éj 8 nap / 7éj 8 nap / 7éj Gemelos 2-4

Részletesebben

2015. május RIO 2016 OLIMPIA

2015. május RIO 2016 OLIMPIA Engedélyszám: U 000390 Molnár Kriszta sportutak Tel: +361 999 1446 Fax: +361 345 1566 E-mail: kmolnar@tensi.hu Kovács Mónika sportutak Tel: +361 345 1589 Fax: +361 345 1566 E-mail: mkovacs@tensi.hu 2015.

Részletesebben

5. Sky apartman 6. V. Thalassa apartman 7. Anesis apartman 8. Ino apartman

5. Sky apartman 6. V. Thalassa apartman 7. Anesis apartman 8. Ino apartman Templom 8. 3. 5. 7. 6. 4. 2. 1. Katerini 1. Hotel Európa 2. Caravel és Atlantis Parkview apartman 3. Villa Atlantis Inn apartman 4. Pelagos apartman 5. Sky apartman 6. V. Thalassa apartman 7. Anesis apartman

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN. Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02.

KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN. Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02. KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02. KUALA LUMPUR MODERN ÉS RÉGI ARCA, MALACCA GYARMATI EMLÉKEI,

Részletesebben

08.08-08.15. Ár/fő/éj

08.08-08.15. Ár/fő/éj Közép Adriához, turisztikailag Marche, Abruzzo és Molise tartományokat soroljuk. Legismertebb és kedveltebb üdülőhelyei kellemes, mediterrán klímával és változó tengerparttal (homokos és kavicsos) várja

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL Az üdülést igénybe veheti: a Szövetség tagsága, a tagok hozzátartozói (férj, feleség, élettárs és maximum két nem nagykorú unoka), valamint

Részletesebben

4 és 5 SZÁLLODÁK. Az árak EUR-ban/fő. Forintban történő fizetésnél alkalmazott árfolyam: Kereskedelemi és Hitelbank napi valuta eladási jegyzése.

4 és 5 SZÁLLODÁK. Az árak EUR-ban/fő. Forintban történő fizetésnél alkalmazott árfolyam: Kereskedelemi és Hitelbank napi valuta eladási jegyzése. 1000 ÚT Utazási Iroda HORVÁTORSZÁG 2007. 4 és 5 SZÁLLODÁK Az árak EUR-ban/fő. Forintban történő fizetésnél alkalmazott árfolyam: Kereskedelemi és Hitelbank napi valuta eladási jegyzése. RÖVIDíTÉSEK: 1/2

Részletesebben

OLASZORSZÁG. 48 otptravel.hu

OLASZORSZÁG. 48 otptravel.hu OLASZORSZÁG Kedvező adottságai miatt az ország klasszikus úti célja a világ szinte valamennyi pontjáról érkező turistának. Napfény, homokos tengerpart, olasz vendégszeretet, műemlékekben gazdag városok

Részletesebben

KATAR-KUVAIT HASZNOS INFORMÁCIÓK

KATAR-KUVAIT HASZNOS INFORMÁCIÓK MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KATAR-KUVAIT HASZNOS INFORMÁCIÓK Melléklet az MKIK üzleti delegáció meghirdetése kapcsán Beutazással kapcsolatos információk KATAR Katarba turista céllal beutazni kívánó

Részletesebben

Kihaad Maldives Éttermek:

Kihaad Maldives Éttermek: Kihaad Maldives 4,5 csillagos, 600 m x 350 m -s sziget, zátony 50 m 200 m Csak ALL INCLUSIVE ellátással lehet igénybe venni. Szobai minibár (sör+üdítők) és 1kirándulás is az árban Kiváló minőségű, szép

Részletesebben

Kanári-szigetek KANÁRI-SZIGETEK / LANZAROTE

Kanári-szigetek KANÁRI-SZIGETEK / LANZAROTE Kanári-szigetek A Kanári-szigetek a Ráktérítőhöz közel, Afrika szaharai övezetétől nem messze találhatóak. Szigetekről lévén szó, az Atlanti-óceán befolyásolja az időjárást, így mindig nyárias meleg van,

Részletesebben

Utazási le he tô sé gek:

Utazási le he tô sé gek: 16 Olymposz Riviéra az istenek lakhelye Gyökereim a Makedón fôváros környékérôl, a Thessaloniki melletti egyik kis hegyi faluból erednek. De nemcsak emiatt élem itt az életem. Bármerre jártam a nagyvilágban

Részletesebben

4. Sky apartman 5. Anesis apartman

4. Sky apartman 5. Anesis apartman Templom 8. 3. 4. 5. 2. 1. Katerini 1. Hotel Európa 2. Caravel, Atlantis Parkview, Pella apartman 3. Villa Atlantis Inn apartman 4. Sky apartman 5. Anesis apartman Szin te min den ki hal lott már va la

Részletesebben

COSTA BRAVA ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐHELYEK

COSTA BRAVA ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐHELYEK COSTA BRAVA ÉS KÖRNYÉKE Barcelona Spanyolország és a világ leglátogatottabb és legsokoldalúbb városa, Katalónia fővárosa, ahol a középkori emlékek, a modernizmus és az építészeti remekek mellett igazi

Részletesebben

ZAKYNTHOS BUSSZAL FT/FŐ/HÉT

ZAKYNTHOS BUSSZAL FT/FŐ/HÉT ZAKYNTHOS A smaragdzöld színű vizéről elhíresült Zakynthos 0 km-ével a harmadik legnagyobb és a legdélebbi sziget a Jón-tengeren, mely varázslatos látnivalókkal fogadja a turistákat. Állandó lakosainak

Részletesebben

Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via***

Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via*** Madrid KÉRJEN IRODÁNKTÓL AJÁNLATOT! Hotel Tryp Gran Via*** Fekvése: központi helyen, Madrid legnagyobb bevásárló utcáján, a Gran Vián fekszik. Ideális kiindulópont a történelmi Madrid felfedezéséhez, a

Részletesebben

Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione

Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione Hotel GRAN SAN BERNARDO*** - Riccione Tengertől való távolság: 50 m homokos (Strandszervíz a helyszínen fizetendő). Elhelyezkedés: 1,5 km-re a Viale Ceccarinitől és kb.3 km-re Riccione Spatól. Szolgáltatások:

Részletesebben

OLYMPOSI RIVIÉRA. és a közelmúlt történelmi látnivalóit, és persze szórakozni a helyi tavernákban, pubokban illetve bárokban.

OLYMPOSI RIVIÉRA. és a közelmúlt történelmi látnivalóit, és persze szórakozni a helyi tavernákban, pubokban illetve bárokban. OLYMPOSI RIVIÉRA Az Olympos-hegy lábánál fekvő, közismert, hosszan húzódó riviéra Thesszalonikitől mindössze 60 100 km-re található. Elsősorban azoknak ajánljuk ezt a régiót, és annak üdülőhelyeit Paraliát,

Részletesebben

Utazási le he tô sé gek:

Utazási le he tô sé gek: 64 Kréta a kultúra bölcsôje RETHYMNO HERAKLION Elfogultság nélkül állíthatom, hogy Kréta az Égei-tenger leghíresebb és talán legszebb gyöngyszeme, ahol mindenki megtalálja a számítását egy helyen. Rengeteg

Részletesebben

SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM

SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM 1 Péter Pál Panzió Veszprém, Dózsa Gy. út 3. Tel/Fax: 88/328-091 www.peterpal.hu E-mail: info@peterpal.hu SZÁLLÁS AJÁNLATOK (saját ügyintézésben!) a 2015. évi Országos Molnárnapokhoz VESZPRÉM Szobák száma:

Részletesebben

superior márc. 1. 20., nov. 22. dec. 20.

superior márc. 1. 20., nov. 22. dec. 20. Hévíz HOTEL EURÓPA FIT Gyógyulás, wellness, családbarát környezet, három generáció számára ideális környezet. Az elmúlt évben látványosan megújult szálloda Hévíz központjában, a világhírű gyógytótól 400

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG. Autóbuszjegy ára oda-visszaútra: Budapest - Umag - Poreč Rovinj Pula - Medulin: 24 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 14 900 Ft/fő.

HORVÁTORSZÁG. Autóbuszjegy ára oda-visszaútra: Budapest - Umag - Poreč Rovinj Pula - Medulin: 24 900 Ft/fő, gyermek 12 éves korig 14 900 Ft/fő. HORVÁTORSZÁG Egy festői szépségű ország, amelyet a természet mérhetetlen gazdagsággal áldott meg. Viharos történelmi eseményeinek köszönhetően műemlékekben igen gazdag. Több évszázados városaiban a látogatók

Részletesebben

Madeira. Madeira, az Atlanti-óceán virágoskertje Lissza bontól dél-nyugati irányban mintegy 1000 km-re, Afrika partjaitól pedig 700 km-re fekszik.

Madeira. Madeira, az Atlanti-óceán virágoskertje Lissza bontól dél-nyugati irányban mintegy 1000 km-re, Afrika partjaitól pedig 700 km-re fekszik. hónap C C C óra Madeira XI. XII. I. II. III. IV. 22 21 20 20 21 22 15 14 14 14 15 16 21 20 6 5 6 7 7 8 Madeira, az Atlanti-óceán virágoskertje Lissza bontól dél-nyugati irányban mintegy 1000 km-re, Afrika

Részletesebben

LUX-MALDIVES 5 csillagos sziget, igényeseknek! Kiváló választás luxus színvonalon!

LUX-MALDIVES 5 csillagos sziget, igényeseknek! Kiváló választás luxus színvonalon! 1 LUX-MALDIVES 5 csillagos sziget, igényeseknek! Kiváló választás luxus színvonalon! Ari atoll déli részén található, transzfer: 35 perc belső repülővel + 15 perc hajóval, lehet kérni közvetlen hidroplánnal

Részletesebben

Montenegro a fekete hegyek országa

Montenegro a fekete hegyek országa 198 Montenegro a fekete hegyek országa HERCEG NOVI RISAN TIVAT BUDVA BECICI BAR ULCINJ Montenegró Szerbia szomszédságában található, itt szinte a fellegeket érik a Dinári hegység legmagasabb csúcsai. Önállóvá

Részletesebben

Görög úticéljaink. Utazás: Egyénileg Autóbusszal Repülővel. Olimposz Riviéra,Halkidiki, Karpathos, Kefalonia, Zakinthos, Korfu, Kréta, Rodosz

Görög úticéljaink. Utazás: Egyénileg Autóbusszal Repülővel. Olimposz Riviéra,Halkidiki, Karpathos, Kefalonia, Zakinthos, Korfu, Kréta, Rodosz Görögország NEM VÉLETLENÜL HÍVJÁK AZ ISTENEK FÖLDJÉNEK: AZOK A TERMÉSZETI CSODÁK, A KRISZTÁLYTISZTA VIZŰ ÖBLÖK, A HAGYOMÁNYOS GÖRÖG ÍZEK. HM, BÁRMIKOR VISSZAMENNÉK! Görög úticéljaink Olimposz Riviéra,Halkidiki,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

remisens family excelsior**** AI smart selection hotel bristol*** AI FREE FREE FREE

remisens family excelsior**** AI smart selection hotel bristol*** AI FREE FREE FREE LOVRAN horvátország, KVARNER ÉS SZIGETEI Opatijától kb. 6 km-re dél-nyugatra található fürdőhely. A két települést tengerparti sétány köti össze. A nyugalmat árasztó, hangulatos kisvárosból számos kirándulási

Részletesebben

AZ ISTENEK FÖLDJE GÖRÖG ÚTICÉLJAINK: UTAZÁS:

AZ ISTENEK FÖLDJE GÖRÖG ÚTICÉLJAINK: UTAZÁS: AZ ISTENEK FÖLDJE Görögország Európa, sőt a világ legkedveltebb idegenforgalmi célpontjainak egyike. Nem véletlenül. A több ezer éves történelmi múlt, a különböző kultúrák építészeti, kulináris hagyatékai

Részletesebben

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel.

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel. Üdvözöljük A Hunor Szálloda Budapest egyik legszebb kerületében Óbudán, Békásmegyeren a Duna-parttól 500 m-re található. 140 kétágyas komfortos klimatizált szobával és tíz apartmannal várja egyéni és csoportos

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

BULGÁRIA. Napospart FLORA - ZVETE - RODOPI HOTELKOMPLEXUM **** HOTEL DIAMOND**** - Félpanzió

BULGÁRIA. Napospart FLORA - ZVETE - RODOPI HOTELKOMPLEXUM **** HOTEL DIAMOND**** - Félpanzió BULGÁRIA Napospart NAPOSPART Minden bolgár foglalásnál 12 éves kor fölött 3 600 Ft/fő, 12 éves kor alatt 1 800 Ft/fő üdülőhelyi díj fizetendő irodánkban. A díj egyszeri, és a teljes tartózkodásra értendő.

Részletesebben

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE A várostól 4 km-re, a Vadkerti tó üdülőövezetének központjában a strand főbejáratától 200 m-re található a BUDA-HOLD Kft. által üzemeltetett 3 szintes

Részletesebben

Jún. 6., 13., 20., 27. Aug. 29. Szept. 5., 12. Gyermekkedvezmények 0-2 év ülőhellyel. 2-8 év 8-12 év Többhetes Csak buszjegy

Jún. 6., 13., 20., 27. Aug. 29. Szept. 5., 12. Gyermekkedvezmények 0-2 év ülőhellyel. 2-8 év 8-12 év Többhetes Csak buszjegy Sarti Autóbusszal Autóbusz indulási napok: péntek Máj. 16., 23., 30. Szept. 19., 26. Jún. 6., 13., 20., 27. Aug. 29. Szept. 5., 12. Júl. 4., 11., 18., 25. Aug. 1., 8., 15., 22. 17.500 19.500 21.900 Busz

Részletesebben

SARTI. Sarti Beach. www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu. apartman Irini/Maria apartman. Anna ap. Alexandrion ap.

SARTI. Sarti Beach. www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu. apartman Irini/Maria apartman. Anna ap. Alexandrion ap. www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Korfu. DIAS ZEUS Travel

Korfu. DIAS ZEUS Travel Korfu DIAS Jól tesszük, hogy Korfut választjuk, ha a napfény és a tenger szerelmesei vagyunk, ha rajongunk az építészeti csodákért, a mediterrán citrusligetekért, a lenyûgözô panorámákért, ha hobbink a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BALATONFÖLDVÁRI ÜDÜLŐ, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a

Részletesebben