25. évfolyam sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25. évfolyam 2010. 3. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN"

Átírás

1 25. évfolyam sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: VAJDA ZOLTÁN

2 A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szegedért Alapítvány támogatásával jelenik meg. Szerkesztők: DEÁK ÁGNES (főszerkesztő) VAJDA ZOLTÁN (főszerkesztő-helyettes) BENCSIK PÉTER GALAMB GYÖRGY KOSZTA LÁSZLÓ PAPP SÁNDOR PELYACH ISTVÁN SZÁSZ GÉZA TOMKA BÉLA TÓTH SZERGEJ HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA (olvasószerkesztő)

3 Tanulmányok Tartalom GABRIEL J. LOIACONO Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között (Függő helyzetben lévők a függetlenné válást követő időszakban az Egyesült Államokban) (Fordította: Vajda Zoltán)... 5 DÖMÖTÖR ILDIKÓ Úri hölgyek a vademberek között (Az ausztráliai őslakosok ábrázolása brit telepesnők és utazónők írásaiban a 19. században) BIÁS ZOLTÁN BARNA A Wilson-kormány kísérlete a Lordok Háza megújítására ben PROHÁSZKA GÉZA Újjászületett nemzet? (A skóciai devolúció kialakulása a 20. század második felében) APOR PÉTER A hitelesség fabrikálása (Az 1919 és 1956 közti történelmi folytonosság megformálása) PAPP ISTVÁN Borzsák István hiányzó dossziéja, avagy mit kezdhetett a politikai rendőrség egy ókortudóssal? Műhely SZALISZNYÓ LILLA Született politikusfeleségek (Lady Palmerston és Lieven hercegnő) Határainkon túl JACQUES-GUY PETIT A társadalmi szabályozó folyamatok és a történetírás (Fordította: Szász Géza) Elmélet és módszer LÉNÁRT ANDRÁS A film mint történeti forrás SZÉLPÁL LÍVIA Sommersby, avagy Martin Guerre visszatérése a történelem és film kapcsolatának tükrében

4 Figyelő Una vera catholica fides (Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. Szent István Társulat, Budapest, 2009.) HOFFMANN ZSUZSANNA Konstantinápoly 626. évi ostroma: mítosz és valóság (Martin Hurbanič: Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach. Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov [Eperjes], oldal; História a mýtus. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, 2010.) HORBULÁK ZSOLT A magyar középkorról francia nyelven (Pál Engel Gyula Kristó András Kubinyi (éd.): Histoire de la Hongrie médiévale: Des Angevins aux Habsbourgs. vol. 2. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2008.) NAGY EMŐKE Vallás és etnikum Közép-Európában (Vallás és etnikum Közép-Európában. Tanulmányok. Szerkesztette: Kupa László. B&D Stúdió, Pécs, 2008.) ÁRVAI TÜNDE Megszakított folytonosság: a magyarországi politikai szocializáció története (Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálásában Magyarországon L Harmattan Kiadó, Budapest, 2009.) LÉVAI CSABA Bonyolult szomszédság (Éva Eszter Szabó: U. S. Foreign and Immigration Policies in the Caribbean Basin Szombathely, Savaria Egyetemi kiadó, 2007.) VIRÁGH ANNA Amerikai emlékezet 1956-ról (Glant Tibor: Emlékezzünk Magyarországra Tanulmányok a magyar forradalom és szabadságharc amerikai emlékezetéről. Kiss József Könyvkiadó, Budapest, 2008.) BENCSIK PÉTER Számunk szerzői

5 GABRIEL J. LOIACONO Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között Függő helyzetben lévők a függetlenné válást követő időszakban az Egyesült Államokban 1814 januárjában az Egyesült Államok Rhode Island tagállamának Providence Patriot & Columbian Phenix című újságjában hirdetés jelent meg egy szökevény személyről. A hirdetés tárgya azonban nem egy szökevény rabszolga volt, hanem egy szökevény pauper. A hirdetés teljes szövege így szólt: Miután Ebenezer Blois, Burrillville városának egyik pauperje megszökött, megtiltom bárkinek, hogy őt befogadja vagy pénzt adjon neki az én költségemre, mert adósságáért nem fogok jótállni. Két cent jutalom üti a markát annak, aki visszahozza nekem, de költségeit nem térítem meg. Joseph Esten. Burrillville, január 29. Joseph Esten 1814-ben a burrillville-i pauperek gondnokaként tevékenykedett. Ő tette a legkedvezőbb ajánlatot egy árverésen, melynek célja az volt, hogy kiválasszák azt a helybélit, aki abban az évben jutányos áron hajlandó a szegények gondját viselni. 1 Ebben a minőségében törvény kötelezte arra, hogy gondját viselje Ebenezer Bloisnak, a gondjaira bízott paupernek, éppen úgy, ahogy törvény kötelezett egy apát törvény arra, hogy gondozza gyermekét, vagy egy felnőtté vált gyermeket arra, hogy gondját viselje agg szülőjének. Burrillville és a szomszédos városok polgárai logikusan várhatták el, hogy a Bloisnak nyújtott bárminemű segítséget Esten megtéríti nekik. Ennek az elvárásnak remélte elejét venni Esten a hirdetéssel. Ugyanakkor úgy tűnik, azt remélte, hogy a hirdetés megírásával magát is szórakoztatni fogja. A jutalomról és a költségtérítésről szóló szövegrészben a szökevény rabszolgákról szóló hirdetések nyelvezete köszön vissza, amivel Esten ironikusan poentirozott: mindössze két centnyi jutalmat ajánlott fel, és semmilyen költségtérítést a szegény ember elfogásáért és Burrillville-be történő szállításáért, ami valószínűleg legalább két dollárba került volna. 2 Esten keserű tréfájának lényege, hogy eltérően attól, amikor egy szökött rabszolgát juttatnak vissza tulajdonosának, a tőle megszökött Blois előkerítése semmit nem hozott volna neki a konyhára. Esten tréfája rávilágít arra a tényre, hogy a rabszolgák és a pauperek státusa bizonyos tekintetben hasonló volt. Jogi szempontból paupernek az a személy számított, aki valamilyen segítséget kapott annak a városnak a vezetésétől, ahol élt, történjék az készpénz, étel, 1 Town Meeting, 31 August 1813 a Council Minutes című kötetbe kötve, Burrillville, Rhode Island, burrillville-i jegyzői hivatal ben például Providence városának felügyelője, Edward Harwood jellemzően két dollárt számított fel a szomszédos városokba irányuló személyszállításért. ( Edward Harwood Book, Providence, Rhode Island, Rhode Island Historical Society) ben ez a költség két és négy dollár közötti nagyságrendű összeget jelentett volna. Six Ways to Compute the Relative Value of a U.S. Dollar Amount, AETAS 25. évf szám 5

6 Tanulmányok GABRIEL J. LOIACONO lakás, egészségügyi ellátás, tűzifa, ruházat vagy más formában. 3 A rabszolgákhoz hasonlóan a pauperek rendkívül gondosan meghatározott törvényi státussal rendelkeztek, melynek következtében nem illették meg őket azok a jogok és kiváltságok, amelyeket a hétköznapi emberek a nem-pauperek élveztek. Törvény tette lehetővé, hogy a paupereket munkára fogják a gazdaságokban vagy a háztartások világában. A pauperek felett felügyelőknek nevezett hivatalnokok gyámkodtak, akik igen nagy mérvű kényszerítő erővel bírtak a pauperek és mások felett, meghatározhatták, hogy azok hol és miként éljenek, sőt még arra is jogosultak voltak, hogy indítványozzák pauperek, illetve más szegény -nek ítélt személyek testi fenyítését. A pauperek állampolgári értelemben szinte nem létező személynek számítottak, mivel nem rendelkeztek választójoggal, és csupán korlátozott joguk volt arra, hogy pert indítsanak vagy saját maguk ügyében járjanak el jogi procedúra során. Végezetül, a pauperek abban hasonlítottak a rabszolgákra, hogy a közbeszédben mindkét társadalmi csoportot konkrét politikai célokra használták fel. A pauperekről és rabszolgákról gyakran beszéltek és írtak a nem-pauper amerikaiak, és rendszerint nem mint konkrét egyénekre hivatkoztak rájuk, hanem mint sztereotíp figurákra. A pauperek és a rabszolgák közötti hasonlóság azonban itt véget is ér. Ugyanis a hasonlóságok ellenére a rabszolgaság sokkal ridegebb státust jelentett, és egy rabszolga még azzal a kevés joggal sem rendelkezett, ami egy paupert megilletett. A szegénytörvény célja lényegét tekintve pedig az volt, hogy biztosítsa a pauperek egészségét és jólétét. Ez pedig egyértelműen megkülönböztette a rabszolgatörvényektől, melyek arra voltak hivatva, hogy biztosítsák a rabszolgatartó ellenőrzését a rabszolga munkája felett, és jogi értelemben kevésbé vagy egyáltalán nem voltak tekintettel a rabszolga jólétére. 4 Mindazonáltal mind a rabszolgák, mind a pauperek jellegzetesen példázták az eltartotti státust az amerikai függetlenség kivívása utáni időszakban. A nőkkel, gyermekekkel, börtönlakókkal, illetve az elmeháborodottnak nyilvánítottakkal egyetemben a pauperek és a rabszolgák általában véve nem lehettek részesei a demokratizálódás, illetve a jogi státus tekintetében érvényesülő diszkrimináció erodálódása folyamatának vagy a korabeli retorikában hangoztatott egyenlőségnek és függetlenségnek, ahogy az sokaknak megadatott az évi amerikai forradalom utáni első két generáció férfitagjai közül. Eltartottakként (olyan emberek sorolandók ide, akik, legalábbis elméletben, a megélhetés szempontjából másoktól függtek) ezen embercsoportok egyike sem kapta meg mindazokat a jogokat és kiváltságokat, amelyekre az amerikai forradalom után egy felnőtt korú férfi számíthatott, főképp, ha rendelkezett földtulajdonnal, és faji szempontból fehérnek számított. Ezért mindegyik csoport a maga jellemző módján mutatja azokat a korlátokat, következetlenségeket és mögöttes feltételezéseket, amelyek az amerikai demokratikus köztársaságot jellemezték fennállása kezdetén. A kortárs megfigyelők rámutattak a szabadság forradalomban született retorikája és a rabszolgaság széles körben elterjedt gyakorlata között feszülő ellentmondásra. A legnevezetesebb ilyen jellegű megnyilatkozás az angol gondolkodó, Samuel Johnson nevéhez fűző- 3 A pauper fogalmát explicite csupán A Rhode Island Acts and Resolves, June, 1843 című dokumentum 4. szakasz 83. oldal, valamint az Acts and Resolves, January 1844 című dokumentum 19. szakasza, 480. oldal határozza meg. Idézi Creech, Margaret: Three Centuries of Poor Law Administration: A Study of Legislation in Rhode Island. College Park, Eredeti kiadás: A paternalista tiltakozások ellenére a rabszolgatörvények egyik fontos célja az volt, hogy a rabszolgasorban lévő emberek státusa a kapitalista piacon megjelenő árukéval legyen azonos ne legyen azoknál se több, sem kevesebb. Lásd például: Johnson, Walter: Soul by Soul: Life Inside the Antebellum Slave Market. Cambridge, Mass.,

7 Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között Tanulmányok dik. Ő az amerikai aktivistákkal kapcsolatban így panaszkodott 1775-ben: miként fordulhat elő, hogy a leghangosabb kiáltások a szabadságért a rabszolgahajcsárok közül hallatszanak, mialatt Massachusetts államban rabszolgák csoportjai az általános egyenlőség elvére hivatkozva szabadságot követelő petíciókkal ostromolják az állam kormányzóját, valamint a legfelsőbb bíróságot? 5 A rabszolgaság intézménye túlélte a forradalmi időszakot, de Delaware-tól északra minden államban eltörölték a forradalom után, és számtalan rabszolgasorban lévő ember nyerte el szabadságát oly módon, hogy megszökött rabszolgatartójától, csatlakozott a britekhez vagy a lázadó harcoló egységekhez, illetve felszabadították. 6 Kevésbé drámai, ám mégis jelentős mozzanatnak tekinthető, hogy a nők szintén kezdték felvetni a politikai egyenlőség kérdését a férfiak előtt, mint ahogy ezt Abigail Adams tette, amikor férjének, John Adamsnek, aki ezidőtájt a Kontinentális Kongresszus delegáltja, majd később az Egyesült Államok második elnöke volt, így írt: Azt kívánom, ne feledkezzen meg a Hölgyekről, és legyen velük nagylelkűbb és rendesebb, mint amilyenek az ön ősei voltak. [ ] Amennyiben nem részesülnek a Hölgyek különös gondoskodásban és figyelemben, el vagyunk szánva arra, hogy rebelliót szítsunk, és nem tartunk kötelező érvényűnek ránk nézve egyetlen olyan Törvényt sem, amelynek létrejöttébe nem volt beleszólásunk, vagy képviseletünk. 7 A nők és rabszolgák esetétől eltérően a pauperek egyenlőtlen jogi helyzete kevés kommentárt váltott ki a forradalom alatti és utáni években. Ez a tény különösen figyelemreméltóvá teszi a pauperek jogi státusát és életét. A huszonegyedik század perspektívájából tekintve a pauperi lét, továbbá az a tény, hogy felettük mások gyakoroltak hatalmat, szembeötlő ellentmondást mutat az amerikai egyenlőség és demokrácia retorikájával és gyakorlatával az amerikai forradalmat követő években. 8 Ugyanakkor kevés amerikai ismert el bármiféle diszharmóniát, mi több, a kommentátorok gyakran természetesnek találták, hogy a pauper ideális módon testesítette meg a korlátozott jogokkal és kiváltságokkal bíró állampolgárt. Sőt, a forradalom utáni két generáció az Egyesült Államokban élő pauperek szerepéről tett megnyilatkozásaiban leginkább a pauperség amerikaitól idegen természetét hangsúlyozták. Mialatt az amerikaiak továbbra is azon munkálkodtak, hogy egykori anyaországuktól eltérő nemzeti identitást alakítsanak ki, újra meg újra hangot adtak abbéli meggyőződésüknek, hogy a pauper európai jelenség, ami gyakorlatilag ismeretlen az Egyesült Államokban. Az a tény, hogy Amerikában nincsenek pauperek, jelentették ki az amerikaiak örömmel, országuk erényességét jelezte, valamint a vén Európától való különbözőségüket. 5 Johnsonnal kapcsolatban lásd: Johnson, Samuel: Taxation Not Tyranny. London, A massachusettsi rabszolgák rabszolgaságellenes petícióival kapcsolatban lásd például Prince Hall és mások január 13-i petícióját, online újrakiadásban: 2h32t.html 6 Nash, Gary: The Forgotten Fifth: African Americans in the Age of Revolution. Cambridge, Mass., Butterfield, L. H. Friedlander, Marc Kline, Mary-Jo (eds.): The Book of Abigail and John: Selected Letters of the Adams Family, Cambridge, Mass., Hosszú és érdekes vita zajlik arról, hogy vajon az amerikai forradalom radikálisnak tekinthető-e abban az értelemben, hogy megváltoztatta a gyarmati társadalom szerkezetét, és nagyobb demokráciát és egyenlőséget eredményezett. A jelen dolgozat azon a tézisen alapszik, hogy bár a forradalom után születő Egyesült Államokat nagyfokú egyenlőtlenség jellemezte, és sok ember számára a demokráciából való kizárást jelentette, az amerikai forradalom valóban nagyobb fokú társadalmi egyenlőséghez és demokráciához vezetett, különösen a fehér férfiak körében. Erről lásd: Wood, Gordon: The Radicalism of the American Revolution. New York,

8 Tanulmányok GABRIEL J. LOIACONO Valójában azonban természetesen éltek pauperek az Egyesült Államokban. A jelen dolgozat először a Rhode Island államban élő pauperi létet mutatja be 9 az amerikai forradalom után, majd pedig azt tárgyalja, hogy a kor retorikájában milyen jelentőséggel bírtak az Egyesült Államok állampolgárai számára a korai időszakban. Bemutatom, hogy az amerikai függetlenséget követő két generáció időszakában a pauperek helyzete a régebbi, szegényekkel kapcsolatos angliai gyakorlat és feltételezések továbbélését példázza. Rhode Island Angliához fűződő kapcsolatai legalább 1636-ig nyúlnak vissza, amikor egy Roger Williams nevű puritán lelkész, miután száműzték Massachusetts Bay és Plymouth angol puritán gyarmatairól, Providence néven települést alapított a helybéli Narragansett indián törzs vezetőjének engedélyével. Ahogy egyre több angol telepes érkezett a területre, Williams a gyarmat kormányzása során a Narragansetts indiánokkal és a brit koronával is tárgyalásokat folytatott, melynek eredményeképpen 1663-ban II. Károly angol király alapító oklevelet adományozott Rhode Island és Providence Ültetvények mint gyarmat számára. A gyarmat nevét Williams azon téves elképzelése alapján alkotta meg, hogy a francia olasz felfedező, Giovani da Verazzano ben a Rhode Island nevet adta Aquidnecknek, a szigetnek, melyen a Newport nevű angol település létesült. Valójában Verazzano ezt a nevet egy kisebb sziget számára adta, ami ma a Block Island nevet viseli, ő ugyanis úgy gondolta, hogy az a görög Rhodos szigetére hasonlít. A név azonban megmaradt az évi adománylevéllel együtt, amely 1843-ig hatályban is maradt. Így tehát Rhode Island független államként meglehetősen konkrét módon érzékelhette a gyarmati múlt örökségét: alapító oklevele és törvényei a függetlenség után még hosszú ideig nem változtak a gyarmati időkhöz képest, vagy legalábbis nagyon hasonlók maradtak. A függetlenségi háború 1775-ben kezdődött, és 1780-ra Rhode Island de facto függetlenné vált: nem foglalták el újra brit csapatok, és az évi párizsi békeszerződés megerősítette az amerikai függetlenséget. A függetlenség kivívását követően Rhode Island lakói hozzáfogtak gazdaságuk, migrációs szokásaik és néhány intézményük, köztük a rabszolgaság átalakításához, mely utóbbi intézményt a rabszolgák 1784-ban kezdődő fokozatos felszabadítása szüntette meg végleg. Ugyanakkor a pauperek jogi és társadalmi státusa a 19. század során mindvégig, viszonylag változatlan formában fennmaradt. Ahelyett, hogy a pauperekkel kapcsolatos nézeteiket modernizálták volna, a törvényhozók és városi elöljárók arra tettek erőfeszítést, hogy a régi, tizenhetedik századi intézményeket az új, tizenkilencedik századi körülményekhez igazítsák. Ezek közé a tizenhetedik századi intézmények közé tartozott az I. Erzsébet-korabeli szegénytörvény, melynek egyes elemei a késő tizenhatodik századi Angliáig nyúltak vissza. A függetlenné válás idejére Rhode Island lakói a szegénytörvényt már a helyi viszonyokhoz alakították, az már nem egyezett meg teljes mértékben az eredeti angol változattal Rhode Island ebben a dolgozatban esettanulmányként szerepel, mint egy, az Egyesült Államok újonnan függetlenné váló, hosszú gyarmati történelemmel és régóta hatályban lévő szegénységi törvénykezési gyakorlattal bíró tagállama. Rhode Island középpontba állítása lehetővé teszi, hogy alaposabb elemzést adjunk sok tengerparti és a szárazföld belsejében található, illetve nagy és kis város primér forrásokra épülő adatáról, ami egy tágabb témát feldolgozó tanulmány esetében már nem lenne célszerű. 10 Az 1601-ből származó Erzsébet-kori szegénytörvény összegezte az angol szegénysegélyezésben bekövetkezett azon jogi változások sorozatát, amelyek körülbelül 1550 után kezdődtek, miután az egyházi rendeket felszámolták Angliában. Az Erzsébet-kori szegénytörvény évi elfogadásától egészen az évi szövetségi társadalombiztosítási törvényt kísérő szegénysegélyezés újraszervezéséig strukturálta a szegények közsegélyezését Rhode Islanden. 8

9 Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között Tanulmányok ban, először a függetlenség elnyerése után, az állam törvényhozása teljesen átalakította a törvényeket, azonban a szegénytörvény sarokpontjai nem változtak. A szegénytörvény a szegények támogatását szinte teljes egészében a helyi hatóságokra bízta. 11 Afelől is rendelkezett, hogy a hatóságoknak csupán azon szükséget szenvedő szegények iránt kell felelősséget vállalniuk, akik már egy ideje a városban éltek, és valamiféle érdekeltségük volt ott, azaz ottani illetőséggel rendelkeztek. 12 A Rhode Islandben elfogadott szegénytörvények a városi tisztségviselők számára nagy hatalmat biztosítottak a szükséget szenvedők felett. Míg a korai időszakban az állam kormányzata meglepően demokratikus volt, hiszen előírta a háztartások élén álló férfiak egyetértését a politikai döntésekhez, a szűkölködőkkel kapcsolatos rendelkezések ezzel ellenkező irányba mutatnak, ugyanis a városi tisztségviselőket teljes körű kényszerítő hatalommal ruházták fel a segítségben részesülők felett. A szükséget szenvedőkkel kapcsolatos teendők ellátásával megbízott tisztviselőt a szegények felügyelőjének hívták a városokban. A felügyelő alapvető feladatai a következők voltak: egyrészt meg kellett határoznia, hogy a város lakói közül kik voltak a nincstelenek; másrészt meg kellett állapítania, hogy ezek a rászoruló lakosok rendelkeznek-e illetőséggel a városban, és így törvény szerint jogosultak-e a város segítségére; harmadrészt a város pénzéből segítséget kellett nyújtania bármely ottani illetőségű rászoruló személynek, és végül javaslatot kellett tennie a városi tanács számára minden olyan nincstelen eltávolítására, aki nem volt jogosult a városban való letelepedésre. Mindez nem volt könnyű feladat. A felügyelőknek két olyan elvárásnak kellett megfelelniük, amelyek ellentétben álltak egymással. Egyfelől biztosítaniuk kellett, hogy minden arra rászoruló letelepedett városlakó megfelelő és emberi ellátásban részesüljön. Másfelől mindeközben takarékosan kellett költeniük a város pénzéből. Ebből a második elvárásból következett az a fontos feladat, hogy eltávolítsák vagy legalábbis eltanácsolják a nem helyi illetőségű városlakókat, mielőtt a felügyelő emberiességi megfontolásból kötelességének érezné, hogy elkezdje költeni a város pénzét az arra rászoruló, ám nem helyi személyre. Ezeknek a nehéz, egymással ellentétes céloknak az elérése érdekében a felügyelőket nagymértékű, különleges hatalommal ruházták fel. Amellett, hogy a felügyelőknek igen nagy hatalmuk volt a nincstelenek és mások felett, arra is fontos emlékeztetnünk, hogy ezeket a jogosítványokat gyakran jótékony célokra használták. Világos, hogy a rhode island-i felügyelők sok jót cselekedtek. Kétségbeejtő hely- 11 Az állam kormányzatának szerepe a pauperekről való gondoskodásban általában abból állt, hogy törvényileg szabályozta a városvezetések hatáskörét a szegények számára nyújtott segélyezés adminisztrálásában, illetve a városok közötti vitás jogi ügyek rendezésében a függetlenségi háborútól 1869-ig. A háború idején az államok kormányzatai egyes paupereknek közvetlenül fizettek segélyeket, 1869-ben viszont az állam elkezdte kialakítani saját intézményeit annak érdekében, hogy kiegészítse a városok által nyújtott ilyen jellegű támogatást. A függetlenségi háborúval kapcsolatban lásd: Creech: Three Centuries of Poor Relief, 36; az állami intézményekről 1869 után lásd: An Act to Establish a Board of State Charities and Corrections, 5. szakasz. In: Acts and Resolves Passed at the May Session of the General Assembly, of the State of Rhode Island and Providence Plantations, Providence, fejezet. A szövetségi kormányzat legfontosabb hozzájárulása a szegények segélyezéséhez a függetlenségi háború veteránjai és családjai számára nyújtott nyugdíj formájában öltött testet. 12 A rendkívül bonyolult letelepedési törvénynek számos rendelkezése született 1798-ig. A letelepedés alapvető feltétele egy adott városban a földtulajdon megléte, illetve a hosszabb időre visszanyúló adófizetés volt. An Act ascertaining what shall constitute a legal Settlement in any Town in this State, újrakiadása in: Cushing, John D. (ed.): The Laws of the State of Rhode Island. Vol. 2. Wilmington, Del.,

10 Tanulmányok GABRIEL J. LOIACONO zetek megoldására vállalkoztak, döntéseket hoztak gyakran élet és halál között hányódó emberek sorsa felett, akik éheztek, fáztak vagy betegségtől szenvedtek. A rászorulókat melegedőkbe szállították, orvost hívtak és fizettek, ételt és meleg ruhát szereztek, és egyéb jótékonysági feladatokat láttak el. A forradalom utáni generációk történetéről regélő városi iratokban tömegével találunk példákat arra, hogy a felügyelők ilyen esetekben beavatkoztak, és ezek az adatok azt mutatják, hogy a városlakók el is várták a felügyelőktől, hogy amikor szükség van rá, beavatkozzanak. A Westerly városából származó források szerint például akkor, amikor Benjamin Herrick felesége 1784-ben megbetegedett, a város fizetett ápolásáért, függetlenül attól, hogy az asszony rendelkezett-e helyi illetőséggel. 13 Egy hasonló eset során a Scituate településből származó források szerint Jonathan Knight, a szegények felügyelője 1796-ban öt alkalommal látogatott el özvegy Collinsné házához, amikor az megbetegedett, és elintézte, hogy az üzlettulajdonosok különféle holmikat szállítsanak a házához. 14 Szorongató szükség idején tehát a felügyelők alapvető szolgáltatásokat biztosítottak szomszédaik számára, különösen, ha helyi illetőségűek voltak, aminek következtében végső soron a város viselte a felelősséget az értük való gondoskodásért. Mindazonáltal a felügyelők figyelemreméltó jogkörrel bírtak, és ennek következtében egy pauper rendkívül kevés joggal és kiváltsággal rendelkezett, miután egy felügyelő úgy határozott, hogy az illető nincstelen. Valójában egy felügyelő legkiterjedtebb jogköre az volt, hogy meghatározhatta, ki a nincstelen, a korabeli jogi terminussal élve: a város számláit valószínűleg terhelő személy. Miután a felügyelő az adott személyről eldöntötte, hogy az minden valószínűség szerint pauper, jogi viszonyát a város számláját valószínűleg terhelő személyhez már nem formális egyenlőség jellemezte, az sokkal inkább hasonlított apa és gyermek viszonyára, függetlenül attól, hogy az illető valójában igényelt-e segítséget. Míg a felügyelők időnként az újonnan a városba betelepülőket szinte a városba érkezésükkel egy időben kiutasították, előfordult, hogy valaki több évig élt a városban, mielőtt felfigyelt volna rá a felügyelő. Ha ez a valaki nem rendelkezett törvényes illetőséggel, a városban lakás eseménymentes évei nem számítottak; egy felügyelő mégis dönthetett úgy, hogy a letelepedett státussal nem rendelkező lakos vagy valószínűleg terhelni fogja a város kasszáját, vagy legalábbis alkalmatlan arra, hogy ennek a városnak a lakosa legyen, esetleg mindkettő. Sokszor a felügyelők és a városi tanácsok még csak nem is jelöltek meg komolyabb okot, amikor embereket űztek ki a városból. Például Thaddeus Smith és felesége 1811-ben már hat éve élt a városban, és három legkisebb gyermekük már ott született. Ennek ellenére ennek az évnek a júniusában mindenfajta írásos indoklás nélkül Smith és családja azt a felszólítást kapta, hogy két héten belül el kell hagyniuk a várost. 15 A tanács csupán azt jegyezte meg, hogy Smith a Massachusetts állambeli Shrewsburyben született, soha nem rendelkezett ingatlantulajdonnal Providence városában, és sehol nem bírt letelepedett státussal Rhode Islanden. Ám a szegények felügyelőjének és a városi tanácsoknak olyan nagy mértékű egyesített hatalma volt, hogy akár megállapították a pauper státust, illetve az alkalmatlanságot, akár nem, kedvük szerint hozhattak döntést a szóban forgó egyének ügyében. Egy pauper vagy kiutasított személy nem élhetett bíróság előtt fellebbezéssel a szegények felügyelője és a városi tanács együttes döntése ellen. 13 Westerly Town Meetings Book 4. (1785. március 9.) Westerly, Rhode Island, Westerly Town Hall. 14 The Town of Scituate to Jonathan Knight Providence, Rhode Island Historical Society, MSS 216 Scituate Town Records Collection, Box 1 Folder 5 Overseer of the Poor Paid Bills, Town Council Book. (1811. június 17.) Providence, Providence City Hall Archives. 10

11 Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között Tanulmányok Ha tehát valakiről megállapították, hogy valószínűleg terheli a város kasszáját, és nem rendelkezik letelepedett státussal, az rendszerint elkeserítő következményekkel és kitelepítéssel járt az illetőre nézve. Azt jelentette, hogy a paupert felszólították, hagyja el házát, adja fel állását, szomszédait, barátait és ismerősi körét egy bizonytalan kimenetelű utazásért, ami gyakran azzal járt, hogy nagy valószínűséggel más városokban is általában megtagadták tőle a letelepedést. Amennyiben valakit kiutasítottak egy városból, és ő mégsem távozott, vagy a városi tanács engedélye nélkül visszatért oda, a tanács elrendelhette a törvényszegő megkorbácsolását, bebörtönzését és erővel történő újbóli eltávolítását. Az elköltözés, illetve az elköltözés elmaradásáért kiszabott büntetések nagy gyakorisággal fordultak elő Rhode Islanden egészen a tizenkilencedik századig ben például mérsékelt visszhangot váltott ki az az eset, amikor Providence város felügyelője egy James Jonson nevű illetőre tizenöt korbácsütést mért ki büntetésül azért, hogy egy kitelepítési felszólítás kézhezvételét követően nem hagyta el a várost. 16 Még azon városlakók számára is, akik elég szerencsések voltak ahhoz, hogy törvényes letelepült státust nyerjenek, a felügyelő azon döntése, hogy szegények vagy dologtalanok, és ezért pauperekké nyilváníttatnak, fölöttébb nemkívánatos következményekkel járhatott. Ez megfosztotta a paupert egy sor jogtól és kiváltságtól, és kiterjedt kényszerítő hatalmat adott a felügyelők és egyéb városi tisztségviselők kezébe a pauperek személye, családtagjai és tulajdona felett. Például a felügyelő döntött arról, hogy egy pauperről a saját házában, egy közösség által fenntartott dologházban, illetve szegényházban vagy egy másik városlakó házában kell-e gondoskodni. A körülmények függvényében a felügyelők négyféle segítség közül választhattak. Az első, amit kinnlakásos segítségnek nevezhetünk, rendszerint azt jelentette, hogy az arra rászoruló személynek, illetve annak, aki az ilyen személy gondját viselte, készpénzt adtak. A felügyelő esetleg ételt, egészségügyi ellátást, tűzifát biztosíthatott számára, illetve még jogot is a városi folyóban való halászatra, ám ez a fajta segítség mindig feltételezte, hogy a segélyben részesülő személy a saját házában marad, vagy valakinél, aki őt befogadja. Ennek megfelelően 1818-ban Észak-Providence-ben a szegények felügyelője Christopher Brownnak és családjának heti két dollár segélyt juttatott ban pedig a felügyelők nagyobb mértékű juttatásról rendelkeztek több szegény család számára ben hasonlóképpen az észak-providence-i felügyelők egy Isaac Wilson nevű férfinek pénzt adtak egy Charles Kelton nevű illető támogatására, aki feltehetőleg Wilkinson barátja vagy rokona volt, s a gondozását a férfi elvállalta. 17 A külső segítség olyan módszer volt, amely a legkisebb mértékben avatkozott be a szegények segélyezésébe, mégis gyakran bírálták, ugyanis az általános nézet szerint indokolatlanul költséges volt, és könnyen vissza lehetett élni vele. Ráadásul nem mindig felelt meg a gyakorlati igényeknek, különösen akkor nem, ha a rászoruló személy nem tudta fenntartani háztartását, és nem voltak közeli rokonai. Ezért Észak-Providence és más városok a segítségnek egy második módját is alkalmazták: a szegények aukcióját, más néven elárverezését. Az pauperek aukciójával vagy árverezésével pénzt kívántak megtakarítani a város számára. Ennek a módszernek a lényege az, hogy a paupereket egyenként vagy csoportosan lehetett aukcióra bocsátani, és a legalacsonyabb ajánlat számított a legkedvezőbb, így nyertes ajánlatnak, mivel a lehető legalacsonyabb áron ígérte a gondoskodást a pauper számára. Így történt ez 1813-ban is, amikor Joseph Esten, a szegények gazdája, akivel ennek a ta- 16 Edward Harwood Book. (1831. október 27.) Providence, Rhode Island Historical Society. 17 A Paupers címszó alatti tételek in: Index to Town Council Records of North Providence, Pawtucket, Rhode Island, Pawtucket City Hall. 11

12 Tanulmányok GABRIEL J. LOIACONO nulmánynak az elején már találkoztunk, részt vett egy Burrillville-i városi gyűlésen tartott aukción, melyen minden olyan tulajdonnal rendelkező családfő részt vehetett, aki a szabad férfiakat megillető politikai választójoggal bírt. Nem ismert, hogy hol tartották ezt az árverést, ám lehetséges, hogy épp Joseph Esten otthonában. A férfi alkoholárusítási joggal rendelkezett abban az évben, és háza már korábban számos kisebb városi tanácsi ülésnek adott otthont. Nem ismert, hogy ezen a konkrét ülésen elhangzott-e egyéb ajánlat is. A gyűlésen először az állami törvényhozásba delegálandó képviselőkről szavaztak, majd arról, hogy két gyermeket elválasztanak pauper szüleiktől, majd pedig egyéb kisebb ügyeket követően rögzítették azokat a feltételeket, amelyekkel egy ajánlattevő felelősséget vállalhatott a szegényekért: a sikeres ajánlattevőnek otthonába kell vinnie mindazokat, akiket ebben az évben a városi tanács a város szegényeinek tekint, rendesen ruháznia és etetnie kell akár egészséges az illető, akár beteg munkára kell fognia ezen szegények közül azokat, akik munkaképesek és a városi tanács felügyelete alatt állnak, pénzüket pedig az év végén kapják meg 18 Az írnok nem jegyzett le részleteket magáról az árverésről, csupán annyit, hogy Joseph Esten tette a legalacsonyabb ajánlatot, és a paupereket a gondjaira bízták. Annak ellenére, hogy a forrásban a pauperek felől való rendes gondoskodást szolgáló körülmények szerepelnek, az ügylet ( árverés ) leírására használt nyelvezettel egyetemben ez az aukciós jelenet, melynek során a pauperek kalapács alá kerülnek, vagy eladják őket, elkerülhetetlenné teszi, hogy a pauperekre mint tárgyakra gondoljunk, mint bármely más aukciós árura. 19 Mi több, lehetséges, hogy ezek a kedvező ajánlatot tevő licitálók az árba a pauperek életkorától és egészségétől függően belekalkulálták azok munkaerejét. Mint háztartásfők, meg volt a joguk arra, hogy a házukban élő összes személy munkája fölött rendelkezzenek, még egy pauperé felett is, aki az akarata ellenére került oda. A benntlakásos segítség másik két formája az volt, amikor városlakók arra szerződtek, hogy gondját viseljék a szegényeknek, illetve fenntartsák a köztulajdonban lévő szegényházat után ez utóbbi módszer válik a szegénysegélyezés legnépszerűbb formájává a városatyák szemében. A függetlenségi háború utáni nemzedék körében azonban ez ritkaságnak számított. Csupán Newportban és Providence-ben, Rhode Island két legnagyobb városában léteztek valójában szegényházak 1812 előtt, és ezek csak néhány városi szegény számára nyújtottak szállást. Ebben az időben népszerűbbnek bizonyult a szerződéskötés, ami a nyilvános árverés alternatívája volt. Az árveréshez hasonlóan ez a módszer azon alapult, hogy magánszemélyek, városlakók elvállalták az arra rászorulók gondozását, jóllehet a város költségén. Az árveréstől eltérően azonban ebben az esetben elmaradt a licitálás. Ehelyett a felügyelők és a városi tanács döntöttek egy, az általuk megfelelőnek ítélt összegről, és kerestek egy háztulajdonost, aki a megállapított összegért cserébe a város minden szegénye számára ellátást biztosít. Függetlenül attól, hogy a szegényekről köztulajdonban lévő szegényházakban vagy egy magánotthonban gondoskodtak, a városatyák erre a házra egyszerűen csak úgy hivatkoztak mint szegényház -ra, még akkor is, ha a város nem birtokolta, sőt még nem is bérelte az ingatlant, és a következő évben esetleg az nem is adott otthont pauperek számára Council Minutes (1813. augusztus 31.) Burrillville, Rhode Island, Burrillville Town Clerk s Office, Burrillville Town Building. 19 Uo. 20 A szegényház, szeretetház, menhely, szegénytanya vagy városi tanya kifejezéseket a tizennyolcadik és tizenkilencedik századi rhode island-i feljegyzésekben szinonim értelemben használták. 12

13 Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között Tanulmányok Akár tényleges szegényházakban, akár magántulajdonban lévő házakban nyújtottak ideiglenes szállást a szegények számára, ezekben a szegényházakban érhető tetten leginkább a felügyelők egy másik jogosítványa: ugyanis felhatalmazást kaptak arra is, hogy a szegényeket, illetve dologtalanokat munkára fogják. Ahogy azt a burrillville-i gyűlés, melyen 1813-ban Joseph Esten megnyerte az árverést, egyértelművé tette, a szegények gazdái jogosultak voltak a szegények munkájára. Az a remény és elvárás, hogy sok pauper munkával viszonozza a felügyelőtől kapott ellátást, már akkor megjelent, amikor (1601- ben) az Erzsébet-kori szegénytörvényt megalkották. Ugyanakkor mindez gyakran nehéz feladatnak bizonyult, nem kevéssé amiatt, hogy oly sok szegényházi lakó pontosan azért jutott a szegényházba, mert munkaképtelen, beteg, testileg sérült vagy időskorú volt. Ennek ellenére számos városban és számos időszakban a város tisztségviselői megpróbálták jövedelmezővé tenni a szegényházakat. Christopher Knight, Cranston város szegényfelügyelőjének erőfeszítései az 1809 körüli időkből jól példázzák ezt. Cranston szegényháza ebben az időszakban valójában Knight saját háza volt. Számadáskönyve pedig arról tanúskodik, hogy megkísérelte visszanyerni azt a pénzt, amit rászorultjaira költött a házában. Knight ugyanakkor nem elégedett meg pusztán azzal, hogy gondját viselje a paupereknek, és hogy megtérüljenek a költségei. Komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében is, hogy a házában tartott pauperek munkaerejével csökkentse a város költségeit. Ez az energikus felügyelő szabályos időközönként jelentős távolságokra utazott annak érdekében, hogy munkát találjon a cranstoni pauperek számára, vagy találjon egy szobalányt, aki majd gondját viseli a szegényház lakóinak, és segíti őket a munkavégzésben. Knight számára nehézséget okozott a szobalány ellátása heti ötven centből; egy hónap alatt két jelentkezővel próbálkozott, míg végül felvette Mary Brown asszonyt heti egy dollár fizetésért. Valószínű, hogy az előtte jelentkező nők úgy vélték, nincsenek megfizetve azért a munkáért, amit elvártak tőlük, ugyanis, ahogy Knight felügyelő leírta Brown aszszony feladatait, azok számosak voltak. A nőnek vasárnap kivételével minden nap úgy kellett dolgoznia, hogy idejét a leghasznosabban fordítsa a házimunka elvégzésére, ruhát fehérítsen, gyapotot tiloljon és magozzon és gondja legyen arra, hogy [a szegényház lakói] a gyapottal foglalatoskodjanak. 21 Knight sokat követelt paupereitől. Azon túlmenően, hogy Brown asszonynak jó néhány olyan ember után kellett házimunkát végeznie, akik közül néhányan kétségkívül munkaképtelenek voltak, az is a feladatai közé tartozott, hogy irányítsa a paupereket, miközben gyapotot finomítottak a régióban található gyapotfeldolgozó üzemek számára. Knight valójában igen sokat utazott, és több ilyen üzembe jutott el annak érdekében, hogy nyers gyapotot hozzon a házába, ahol a pauperek azt magtalanították, megkönnyítve az üzemben dolgozó munkások számára a gyapotszálak fonallá történő feldolgozását. 22 Ahogy azonban a tizenkilencedik század során a szegények felügyelőinek rá kellett döbbenniük, a szegényházak lakóit nehéznek bizonyult munkára fogni, különösen akkor, ha munkaképtelenek voltak. Mégis kevesen kérdőjelezték meg a városi kormányzatok jogát arra, hogy mindenféle munkavégzésre kényszerítsék őket, ha arra szükség volt. 21 Knight, Christopher Williams, Elisha: Day Booke (1810. április 9.) Providence, Rhode Island Historical Society, Folder Daybooks Overseers of Poor, , Cranston Town Records, MSS 193. A tilolás ebben a kontextusban a gyapotfinomítás folyamatának a része volt. A gyapot magozása pedig azt jelentette, hogy a gyapotmagot eltávolították a gyapotszálak közül. Ezt a lélekölő munkát Eli Whitney híres gyapotmagozó gépe (1793) már régen feleslegessé tette, ám feltételezhető, hogy pauperekkel ezt a munkafázist olcsóbban lehetett végeztetni. 22 Uo. 13

14 Tanulmányok GABRIEL J. LOIACONO A felügyelőknek arra is kiterjedt a jogköre, hogy gyermekeket szakítsanak ki a családjukból, hogy tanoncként vagy egyszerű szolgákként alkalmazzák őket, szüleik beleegyezése nélkül. Ez a hatalom nem csupán azoknak a szülőknek a gyerekeire terjedt ki, akik elfogadták a város segítségét, hanem azokra a gyermekekre is, akiknek a szüleiről [ ] azt gondolták az említett felügyelők, hogy nem tudják eltartani őket, mivel azok vagy alamizsnában részesülnek, vagy a város eltartottjai, vagy ha nem is azok, nem fizetnek semmiféle városi adót 23 Ismételten láthatjuk, hogy a felügyelők kiterjedt kényszerítő erővel bírtak a családok integritása felett. Azon családok esetében, amelyek túl kevés tulajdonnal rendelkeztek ahhoz, hogy adót fizessenek a városnak, kizárólag a felügyelő döntésén múlt, hogy elvették-e a gyermekeket a családtól, és munkára adták-e őket egy másik családnál. A törvény nem adott helyet fellebbezésnek az ilyen döntés ellen sem. Ez pedig arról a feltételezésről árulkodik, hogy a felügyelők nem hibáznak, és hogy az adóköteles tulajdonnal nem rendelkező szülőket nem illetik meg azon jogok, amelyek megvédték volna a családjukat a városi tisztviselők ilyen döntéseivel szemben. A felügyelők tehát úgy jártak el, mintha családfők lettek volna, arra használván a hatalmukat elméletileg legalábbis, hogy megvédjék a kevésbé független és kevesebb tekintéllyel bíró embertársaikat. A felügyelő és a pauperek közötti viszony szorosan összefüggött az apa és gyermek közötti viszonyról alkotott mindennapi és jogi gondolkodással, valamint az időszak társadalmi nemhez kötődő ideológiáival. A kor ki nem mondott tétele szerint a nőkre különösen jellemző volt a másoktól való függés, és ez egyértelműen kiderül abból, hogy a szegények felügyelői különleges figyelemben részesítették az egyedülálló nőket. A nőkre úgy tekintettek, mint akik természetüktől fogva függenek másoktól. A nők és a pauperek a közbeszédben közös jellemvonásokkal bírtak. Függésben lévőkként gondoskodásra szorultak, és ezért cserébe velük szemben törvényes kényszert lehetett alkalmazni. Ezen feltételezett hasonlóság következtében a pauperekkel kapcsolatos törvények és bánásmód aránytalan mértékben irányult nők ellen. 24 Abban az esetben, ha a gyermek házasságon kívül született, a szegények felügyelője ítélete alapján a házastárs nélkül élő anya és gyermeke pauperekké váltak. Ezen feltételezés nyomán gyakran a felügyelők tették meg a lépést abba az irányba, hogy elkobozzák az anya legközelebbi hozzátartozóinak a vagyonát, mihelyt tudomásukra jutott a fattyú gyermek létezése. Még abban az esetben is, ha törvény kötelezte a várost, hogy ellátást biztosítson az ott letelepedett státussal bíró házasságon kívül élő nők számára, a városi tisztviselők kényszeríteni tudták ezeket a nőket vagy rokonaikat arra, hogy ellentételezés gyanánt tulajdonukat átadják a városnak. Mivel a bebörtönzés veszélye fenyegette azokat a nőket, akik nem nevezték meg gyermekük apját, közeli rokonaik gyakran rákényszerültek arra, hogy tizennyolctól húsz évig terjedően elzálogosítsák tulajdonukat a városi tisztviselőknek. Úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben a házasságon kívül született gyermek anyai nagyapjának ötszáz dollár értékben váltót kellett kiállítania, amit abban az esetben kellett kifizetnie, ha nem gondoskodtak a gyermekről. Olyan esetekben, amikor ezek a leányanyák nem rendelkeztek férfi rokonokkal, a felügyelők még szigorúbb ellenőrzést gyakoroltak a családjuk tu- 23 An Act providing for the Relief, Support, Employment and Removal of the Poor, Section 4, in: First Laws of the State of Rhode Island, Mi több, a gyarmati időszakra vonatkozólag Ruth Wallis Herndon azt állapítja meg, hogy a felügyelők és a városi tanácsok Rhode Islanden a teljes népességben kimutatható számarányukhoz képest aránytalanul nagy mértékben távolítottak el nőket és fekete nőket a városukból. Herndon, Ruth Wallis. Unwelcome Americans: Living on the Margin in Early New England. Philadelphia,

15 Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között Tanulmányok lajdona felett. 25 Az 1790-es és 1800-as években általános gyakorlat volt, hogy a kisebb Rhode Island-i városok ilyen váltókat kértek. Mindezek fényében kijelenthetjük, a pauperekre vonatkozó törvények különösen a nőket sújtották. És viszont: a nőkről és a nemi jellemzőkről vallott eszméket is felhasználták arra, hogy jellemezzék a paupereket, illetve másokat, akiket hozzájuk hasonlítottak. Például akkor, amikor 1811-ben a Rhode-Island American című újság szerkesztője életet akart lehelni a gyengélkedő Föderalista Pártba, egy baltimore-i föderalista szerkesztőt idézett, aki azt kérte a föderalistáktól, hogy gondoljanak az unokáikra, s arra, hogy mi történne, ha a demokraták ezt a szót abban az időben a föderalisták politikai szitokszó gyanánt használták a Jefferson-féle republikánus ellenfeleikkel szemben nyernének: Vajon [az olvasók unokái] rabszolgák, libériás inasok, talpnyalók, pauperek és a zsarnokság imádói lesznek, vagy a jelen nemzedék merész, független, férfias példáját fogják követni? 26 A szerkesztő arra figyelmeztette olvasóit, hogy készüljenek a legrosszabbra, és a személyi függés legszélsőségesebb amerikai példáit sorolta, amire csak gondolni tudott: rabszolgák, férfiak, akik egy másik férfi libériás inasai és pauperek. Az összehasonlításból világosan kiderült az olvasók számára, hogy a Jefferson-féle republikánusok támogatóit a pauperekhez, illetve más hasonszőrűekhez hasonló tulajdonság jellemezte: nőiesek voltak. A föderalisták és a Jefferson-párti republikánusok az első két jelentős párt az USA történelmében közötti heves viták során mindkét párt politikusai rendszeresen hasonlították ellenfeleiket pauperekhez. Annak, hogy a pauperekkel kapcsolatos nézetek ilyen gazdag forrását jelentették a politikai ellenfelek sértegetésének, egyik oka abban keresendő, hogy a pauper jogi kategóriája minden megszorítás nélkül vonatkozhatott szinte bármely rendű és rangú amerikaira: férfire, nőre, gyerekre, indiánra, feketére, fehérre, még a született előkelőkre is. Talán a szóhasználat ezen rugalmasságának tudható be, hogy a pauperség erőteljes kulturális imázzsá vált. A háború utáni nemzedék populáris kultúrájában olyan fajta függőséget jelölt, aminek bárki bármikor az áldozatává válhat. És így a pauper terminust, ami nem a konkrét egyént reprezentálta, hanem inkább egy a közgondolkodásban létező sztereotíp figurát, különféle szövegösszefüggésekben lehetett alkalmazni. Politikai gyalázkodásra használták a pauper alakját akkor is, amikor egy politikai ellenféllel kapcsolatban azt rebesgették, hogy pauperektől kapott szavazatokat, jóllehet azok a törvény és a korabeli politikai konszenzus szerint nem szavazhattak. A Rhode-Island Republican című újság például arra panaszkodott, hogy a föderalista kormányzót, William Jonest 1811-ben a város által eltartott pauperek választották meg, mi több, egy néger is rászavazott. Ezt a rendkívüli választást, jegyezte meg epésen a szerkesztő, minden férfi pironkodva fogadná el a föderalistákat kivéve. 27 A korszak harsány pártpolitikai küzdelmeiben a republikánusok a föderalistákat azzal vádolták, hogy tehetős emberekként manipulálták a támogatásuktól függő szavazókat, és ezzel kijátszották a demokratikus játékszabályokat. A politikai aktivisták azt hangoztatták, hogy szégyenkezniük kell azoknak, akik pauperektől kaptak szavazatokat. A pauper kifejezéssel egy egész országot is sértegetni lehetett: A nyomorúság és lealacsonyulás micsoda mélységébe süllyedt a brit nép fogalmazott hangzatosan a Providence Patriot nevű újság egyik évi száma, látjuk, hogy ínségben tengődnek, és 25 Lásd például: Bond of Susannah Barton (1807. szeptember 12.) Providence, Rhode Island Historical Society, Folder Poor Farm Deeds of Indenture, , Cranston Town Records MSS Rhode-Island American, and General Advertiser (1811. november 15.) 27 Rhode-Island Republican (1811. május 8.) 15

16 Tanulmányok GABRIEL J. LOIACONO hálálkodva fogadják egy Bourbon alamizsnáit, azaz a francia herceg paupereivé válnak! 28 Az olvasók szemében az alamizsna elfogadása fölöttébb elítélendő dolog volt. A francia királyi dinasztiától alamizsnában részesülő brit népről festett kép különösen megalázónak tűnhetett az amerikai olvasók szemében, mivel Franciaország és Nagy-Britannia nem pusztán hagyományos vetélytársak voltak, hanem a cikk megjelenése előtt csaknem már egy éve háborúban álltak egymással. Ugyanakkor más szempontból 1816-ban az amerikaiak úgy gondolták, hogy a britek pauper állapota nem meglepő. Úgy vélték, az európai államokat nagy tömegek nincstelensége sújtotta. Az amerikaiak szerint saját országuktól eltérően az európai országok népei korrupt és illegitim társadalmi rendszertől szenvednek, ahol az állampolgárok döntő hányada állami vagy egyházi jóléti támogatásra szorul. Jellemző az európai paupereket illető amerikai véleményekre az az újságcikk, amit a Providence Phoenix másodközlésben jelentetett meg 1803-ban. A szerző védelmébe vette a Jefferson-adminisztráció néhány adócsökkentésre vonatkozó döntését, és utalt az Európával kapcsolatosan széles körben elterjedt képre: Olvastam Anglia pauperjeiről, akiknek száma eléri a lakosság egyhetedét, és akiket csaknem évi tizennégy millió dollárnyi adóból tartanak el, mely összeg meghaladja az Egyesült Államok teljes bevételét; olvastam Skócia és Írország népeinek szegénységéről. [ ] Olvastam Oroszország és Lengyelország vazallusairól, Portugália koldusairól és nyomorult parasztjairól, akik térden csúsznak [ ], meg a nápolyi lazzaronikról, akik földalatti barlangokban élnek. Olvastam Franciaország népéről, amely a közterhek súlya alatt megőrült [ ], férjekről, akik prostituálták feleségeiket, apákról, akik ugyanezt tették lányaikkal, hogy biztosítsák a megélhetésüket. És ahogy olvastam, a szánalom könnye csordult ki a szememből [ ] Az ég óvjon bennünket az efféle szerencsétlenségektől. 29 Mindössze egy nemzedéknyire a függetlenségi háború után közhelyszámba ment az amerikaiak között az a nézet, hogy Európa számos országában nagy számban élnek eltartott szegények, és hogy az Egyesült Államokban mindez ismeretlen. Amint azt egy másik cikkíró fesztelenül megjegyezte egy írásában, amelyben valójában dicsérni akarta Nagy- Britanniát: Megvannak a pauperjei, koldusai, adósságai, korrupciói, mint Európa valamennyi régi birodalmának, melyek elnyomják és nyomorgatják a népet. 30 Még tömörebben fogalmazott a Providence Patriot, amely egy ír magazint idézett Angliáról, mely szerint a nép egyik fele a másik felétől kéreget. A számadatot, mely szerint az angol népesség fele pauper, nyilván túlzásnak szánták. Az arra vonatkozó becslések, hogy az olyan európai országokban, mint Anglia hány pauper élt, igencsak különböztek egymástól. Ami Angliát illeti, egy Algernon Sidney néven publikáló cikkíró azt állította, hogy az ország lakosságának egy hetede pauper; William Cobbett szerint minden ötödik ember az; míg egy másik szerkesztő úgy vélte, Angliában a dolgozó szegény embereknek kétötöde pauper. Azzal együtt, hogy senki nem idézte az általa megadott számadat forrását, egyetlen olyan Rhode 28 Providence Patriot and Columbian Phenix (1816. szeptember 28.) 29 Providence Phoenix (1803. május 14.). A lazzaroni gyűjtőnévvel a Nápolyban a társadalom legalsó rétegéhez tartozó népességet illeték a században, melynek jó része munka nélkül tengődő, utcán élő nincstelen koldus volt. Előszeretettel vettek részt utcai csetepatékban, sőt fontos tényezővé váltak a korabeli politikai küzdelmekben és a forradalmak idején, elsősorban mint csőcselék és a fizikai erőszak eszközei demagóg politikai vezetők kezében. (A fordító jegyzete.) 30 Newport Mercury (1810. február 3.). Másodközlés az Aurora című újságból. 16

17 Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között Tanulmányok Island-i újságot sem olvastam, amely amiatt aggódott volna, hogy mennyire pontosak ezek az adatok. Mindenki úgy gondolta, a szám óriási. 31 Az Európára vonatkozó fenti jellemzéseket senki sem kérdőjelezte meg. Az egyetlen kérdés, amiben az amerikaiak nem értettek egyet, a következő volt: miként fordulhatott elő, hogy Európában sokkal égetőbb kérdéssé vált a szegénység, mint az Egyesült Államokban? Az amerikai népességgel kapcsolatban megfigyelt viszonylagos gazdagságot előszeretettel magyarázták azzal, amivel az angol radikális gondolkodó, William Cobbett. Cobbett írásait, akinek az angol munkások és társadalomkritikusok nevében írt munkáit Angliában botrányosnak ítélték, az amerikai újságok széles körben publikálták másodközlésben. 32 Ezek a Cobbett-cikkek gyakorta vetették össze Angliát az Egyesült Államokkal, és az utóbbit mindig az előző rovására dicsérték. Cobbett egyik gyakori témája volt az Angliában és az Egyesült Államokban élő pauperek számának összehasonlítása. Amikor például azt bizonygatta, hogy az amerikaiak most már semmit nem akarnak átvenni Angliától, így fogalmazott: Az amerikaiak szeme mindig rajtunk csüggött [ ] Amikor Angliába jönnek, ahogy azt néhányuk teszi, alkalmanként a Blackwater kerületen keresztül érkeznek Londonba, és ott a hadsereg tisztjeinek oktatására szolgáló hatalmas katonai gyakorlótereken kívül rongyos vagy inkább mezítelen gyerekeket látnak az úton a cséza mellett, amint azt kiabálják:»kérem, szánjon meg adományával; kérem, szánjon meg adományával!«az amerikaiak tudják, miként értékeljék ezeket a dolgokat. Nem okoz gondot számukra, hogy levonják a megfelelő következtetéseket az ilyen tényekből Tudják, hogy csupán a szegényadóból kétszer annyit fizetünk, mint az ő teljes bevételeik! Egyedül ez a tény is elég nekik. Ennek a ténynek a tudatában nem fogják elsietni, hogy elérjék a civilizáció [Nagy- Britanniára jellemző] magas fokát. 33 A nagymértékű szegényadó puszta ténye elég volt Cobbett számára ahhoz, hogy az egész brit társadalmi rendszert elítélje. Véleménye szerint a pauperek nagy száma Nagy- Britanniában félreismerhetetlenül utalt az ottani gazdasági rendszer korrupt mivoltára, ahol a munkások nem részesülnek megfelelő jogokban vagy munkájuk méltányos ellenértékében. Cobbett a politikai gazdasági rendszer jeffersoni eszményét részesítette előnyben, amely a független, földtulajdonnal bíró kistermelőre épült. Ezek az amerikai farmerek, Cobbett szerint, nem akarják, hogy bármilyen közük legyen [Angliához], egy olyan országhoz, ahol ahogy Cobbett szerint az amerikai farmerek gondolták az adószedőtől való rettegés a szükségtől való félelemmel keveredett. 34 Cobbett számos, Angliát illető kritikája az angol pauperek felsorolásával kezdődött, majd azzal a magyarázattal folytatódott, hogy a rossz gazdasági állapot szemmel látható jele az arisztokratikus előjogok, a túlburjánzó kormányzat és a rossz oktatási rendszer. 35 Cobbett és a későbbi brit radikálisok, mint például Fanny Wright a paupereket meghatározó szempontként használták fel az Anglia és az Egyesült Államok közötti összehasonlításhoz. 31 Providence Patriot and Columbian Phenix (1816. november 23.); Providence Phoenix (1803. május 14.); Providence Patriot and Columbian Phenix (1816. szeptember 28.); Bristol County Register (1809. május 20.); Providence Patriot and Columbian Phenix (1816. november 23.). 32 A Cobbett elleni vádeljárásról és évi bebörtönzéséről lásd Briggs, Asa: William Cobbett. London, Rhode-Island Republican (1813. május 6.) 34 Rhode-Island Republican (1813. május 6.) 35 Lásd például: Rhode-Island Republican (1816. április 10.) és Providence Patriot and Columbian Phenix (1816. szeptember 28.) 17

18 Tanulmányok GABRIEL J. LOIACONO A függetlenség utáni első két generációhoz tartozó amerikaiak régi anyaországukkal szemben igyekezték meghatározni magukat. Egyedülállóan demokratikus kormányzati formájuk mellett az összehasonlítás legmeghatározóbb szempontja az a nézet volt, hogy sokkal kevesebb pauper élt Amerikában. Sok amerikai számára ez biztos jele volt annak, hogy Amerika nem Nagy-Britannia vagy Európa gyenge utánzata, hanem egy fejlettebb civilizációt képvisel. Így amikor a Providence Patriot and Columbian Phenixben egyik másodközlésben megjelenő hír szerint Anglia paupereinek száma a francia forradalom óta megháromszorozódott, és a szegény-adók Angliában és Walesben ma már harminckét millió dollárra rúgnak, a hazai olvasókat a siker érzése tölthette el amiatt, hogy az Egyesült Államoknak nem kell ilyen problémával küszködnie. 36 Ez az újságcikk ennek folytán nem pusztán egy külföldi hír volt: az amerikai környezetben egyúttal öndicséretet is kifejezett. Az ilyen cikkek azt sugallták, hogy éppen úgy, ahogy az Egyesült Államok független Nagy- Britanniától, az amerikai állampolgárok is függetlenek kormányuktól, ellentétben a brit alattvalókkal, akik közül sokan közadományoktól függtek. Ily módon az amerikaiak nemzeti énképének kiemelkedő fontosságú eleme volt a pauper alakja. A pauperek állítólagos alacsony száma az Egyesült Államokban bármely európai nemzetnél függetlenebbnek és erényesebbnek mutatta a nemzetet. 37 A pauperekről vallott nézetek, ha a pauperek maguk nem is mindig, általánosan jelen voltak a korai republikánus Rhode Island kultúrájában. A pauper alakja újra és újra előbukkan azokban a disputákban, melyek arról szóltak, hogy mitől különb az Amerikai Egyesült Államok Európánál, és szintén megtalálható közös referenciapontként, de gyakran sértésként is a kor pártpolitikai diskurzusában. A pauper alakja nemi konnotációval is bírt, amennyiben a férfiatlan fogalmával hozták összefüggésbe. A rabszolgának a kultúrába beépült alakjához hasonlóan a pauper alakja is függést jelentett, és minden olyan ehhez kapcsolódó fogyatékosságot, ami azzal járt, ha valakinek a létfenntartása egy másik személytől függött. A tizenkilencedik század elejének rabszolga figurájától eltérően azonban bárkiből lehetett pauper, legyen az férfi, nő, gyermek, gazdag, szegény, illetve tartozzon bármilyen fajhoz. A legtöbb Rhode Islanden élő ember számára kevésbé távoli jelenség volt a pauper, mint a rabszolgastátus. A Rhode Island-i átlagemberek valószínűleg láthatták, hogy a pauperi állapottal járó lét mit jelent a mindennapi életben. A pauperség mindennapi tapasztalata a hatalom hiányával volt egyenlő. A történészeknek anélkül, hogy alábecsülnék azt a nagyon fontos és valóban életmentő szerepet, amit a szegények felügyelői játszottak a rászorulók életében nem szabad elfelejteniük, hogy a felügyelők nagymérvű hatalommal rendelkeztek a rászorulók felett. A városi tanácsnokokkal egyetemben óriási kényszerítő erővel bírtak azok felett, akiket nincstelennek vagy éppen csak dologtalannak ítéltek. Nemcsak hogy kitilthatták, szabad mozgásukban korlátozhatták és fizikailag büntethették az ilyen embereket, de arra is kötelezhették őket, hogy dolgozzanak nekik, illetve a felügyelő a pauperek munkaerejét bármely más, a város területén élő munkaadó rendelkezésére bocsáthatta. Ráadásul a felügyelőknek hatalmukban állt és meg is tették, hogy gyermekeket és tulajdont vegyenek el a családoktól függetlenül attól, hogy azoknak valójában szükségük volt-e a város segítségére. A szegények felügyelői és az általuk segített pauperek közötti kapcsolat fényében nem meglepő, hogy a pauperi 36 Providence Patriot and Columbian Phenix (1816. július 27.) 37 Az ebben az időszakban Rhode Islandben élő pauperek számát nem lehet pontosan megállapítani, ugyanis 1850 előtt nem szerepelnek a korabeli hivatalos népszámlálási adatokban. Így a kortársak csak feltételezések alapján állíthatták, hogy Angliában sokkal több pauper él, mint az Egyesült Államokban, vagy annak egy tagállamában. 18

19 Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között Tanulmányok státus olyan széles körben váltott ki félelmet, s a pauper sztereotíp figurája ennyire negatív alakká vált. Feszültség mutatható ki a hatalommal nem rendelkező pauperekkel társított, közbeszédben megjelenő negatív konnotációk, valamint azon tény között, hogy a városok önkormányzatai elkötelezettek maradtak a helyi illetőségű pauperek ellátása iránt. Ezt a feszültséget érzékletesen fejezi ki Joseph Esten felügyelőnek az Ebenezer Blois nevű szökevény pauperrel kapcsolatban feladott hirdetése, mellyel ez a tanulmány kezdődött. A szövegben Esten megerősítette, hogy hajlandó alapvető ellátást nyújtani Blois számára, amennyiben valaki visszahozza őt neki. Ugyanakkor világossá tette, hogy Blois értéktelen számára, és a minimális ellátáson felül semmit nem hajlandó biztosítani a részére. Jóllehet Esten példája semmi esetre sem tekinthető reprezentatívnak, minden városi tisztviselő kénytelen volt szembesülni a pauperi státus mélyén meghúzódó feszültséggel, vagyis azzal a kívánalommal, hogy számára emberi ellátást biztosítsanak, és hogy ezzel egyidejűleg gondosan megkülönböztessék a pauperek és a többi lakos egyenlőtlen státusát. A másik feszültség abban állt, hogy a pauperek jogfosztottsága a többi amerikai számára nem tűnt ellentmondásosnak, még az amerikai társadalomra egyre inkább jellemző növekvő egyenlőség ellenére sem. Az amerikaiak valójában még a forradalom utáni időszakban is megőriztek néhányat az öröklött komoly státusbeli különbségtételek közül, köztük a pauperség jogi kategóriáját. Fordította: VAJDA ZOLTÁN GABRIEL J. LOIACONO Paupers in Rhode Island, : Dependents in the Era of American Independence This essay examines the social and cultural history of paupers in Rhode Island in the forty years after American independence from the British Empire, It outlines typical experiences of paupers themselves, concluding that they inhabited a special legal status that was sharply distinguished in its rights and privileges from that of most ordinary Americans. Paupers stood out in stark contrast in this era of increasing equality and democratization. With little dissent, Americans believed that the legal disabilities imposed upon paupers were quite appropriate. A stereotypical figure of the pauper was also an important element in popular culture of the period. Most frequently, this figure of paupers appeared in popular discourse either as a means of insulting political opponents. Americans ideas about paupers also played a significant role in national self-identity in this period. Americans argued that the relative lack of paupers in the United States was an important marker that distinguished the United States from Europe, which was allegedly full of paupers. 19

20 DÖMÖTÖR ILDIKÓ Úri hölgyek a vademberek között Az ausztráliai őslakosok ábrázolása brit telepesnők és utazónők írásaiban a 19. században A 19. században sok úri hölgy (gentlewomen) telepedett le, illetve látogatott el Ausztráliába. Benyomásaikat és emlékeiket néhányan papírra vetették, a bátrabbak pedig nyomtatásban is közölték. Sok levél és napló maradt fent az utókor számára, melyben az ausztráliai gyarmatokon élő nők leírták mindennapjaikat. Leveleiket és naplóikat Nagy-Britanniában élő rokonaiknak küldték el. Az utóbbi évtizedekben sok ilyen forrásanyag került nyomtatásba, de a levéltárak is sokat őriznek ezekből. Néhány nő azonban visszaemlékezéseit és memoárját könyv alakban jelentette meg a 19. század folyamán. Elterjedt szokás volt az úti emlékek papírra vetése is, melyből sok útikönyv született. Kutatásom 1 során ilyen életrajzi jellegű írásokat vizsgáltam meg abból a célból, hogy kiderítsem, a brit úrinők hogyan ábrázolták az ausztráliai őslakosokat, illetve látásmódjuk mennyiben különbözött a férfi írók szemléletétől. Kutatásom során olyan írónők műveire koncentráltam, akik magukat úri hölgyként definiálták. Ők olyan nők voltak, akik szokásaik és az élethez való viszonyuk alapján tekintették magukat egységes társadalmi csoportnak. Életük értelme a családjuk volt, és a ház vezetésén kívül minden más dolgot családjuk férfi tagjaira hagytak. 2 Szabadidejükben többek között olyan úri dolgokkal foglalatoskodtak, mint a zongorázás, lovaglás, festegetés és növényápolás. 3 Számos tanulmány foglalkozik Ausztrália őslakóinak kultúrájával és történelmével. 4 A kutatások többek között olyan témakörökkel foglalkoznak, mint például az aboriginál népek története vagy a telepesek és a bennszülöttek kapcsolatának alakulása. A legtöbb, Ausztrália történetével foglalkozó könyv első fejezetét az őslakos kultúra bemutatásának szentelik. 5 A kutatások során gyakran használják forrásanyagként a 19. századi utazók és telepesek életrajzi jellegű írásait. Ezek a tanulmányok nem vizsgálják külön a férfi és női írók feljegyzéseit. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre több kutatás valósult meg azzal a 1 Ennek a cikknek egy korábbi változata először angolul jelent meg. Domotor, Ildiko: Gentlewomen in the bush A historical interpretation of British women s personal narratives in nineteenthcentury rural Australia. Köln, Az idézeteket én fordítottam angolról magyarra. 2 Vicinus, Martha: Introduction: The perfect Victorian lady. In: Vicinus, Martha. (ed.): Suffer and Be Still Women in the Victorian age. Bloomington, ix. 3 Altick, Richard D: Victorian People and Ideas. London, Lásd például: Flood, Josephine: The Original Australians Story of the Aboriginal people. Crows Nest NSW, 2006.; Elkin, A. P: Ausztrália Őslakói. Budapest, 1986.; Bourke, Colin Bourke, Eleanor Edwards, Bill (eds.): Aboriginal Australia. St Lucia, Lásd például: Rickard, John: Australia A cultural history. London, ; Egedy Gergely: Ausztrália története. Budapest, AETAS 25. évf szám 20

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

V. C. Szlovákia elleni ügye1

V. C. Szlovákia elleni ügye1 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának legutóbbi döntéseibôl Az Egyezmény 3. cikke. A kínzás tilalma V. C. Szlovákia elleni ügye1 Az ügy körülményei. A kérelmező szlovákiai roma. 2000. augusztus 23-án egy

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

I. AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ÍTÉLETEIBÔL

I. AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ÍTÉLETEIBÔL I. AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ÍTÉLETEIBÔL 1. Jog az élethez (az egyezmény 2. cikke); L.B.C vs. Egyesült Királyság (1998. június 9-i ítélet) A tények. 1957 58-ban az Egyesült Királyság a Karácsony-szigetek

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1705/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy az AJB-2503/2013)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1705/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy az AJB-2503/2013) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-1705/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy az AJB-2503/2013) Előadó: dr. Magicz András Az eljárás megindulása Több beadvány érkezett az alapvető jogok biztosához,

Részletesebben

Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve

Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseibôl 68/E/2004. AB határozat Alkotmány 54. (1) bekezdés az emberi méltósághoz való jog Alkotmány 70/A. (1) bekezdés a jogegyenlőség elve Egy indítványozó mulasztásban

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások

Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások PhD dolgozat Konzulens: Dr. Ferge Zsuzsa

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 10. SZÁM Gondolatok az egységes ingatlan-nyilvántartás szerkesztésérõl és ügyirathátralékának ezzel összefüggõ történelmi gyökereirõl (I. rész) Dr. Kurucz Mihály

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején*

A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején* Mezey Barna KONFERENCIA A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején* A címben jelölt téma ma és itt különös figyelmet érdemel. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (korábbi nevén Magyar

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Középpontban az adatok 1. jelentés: A romák 01 EU-MIDIS Az Európai Unió felmérése a kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről Magyar 2009 Középpontban az adatok 1. jelentés A romák Az Európai Unió

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 3. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: A hontalanok jogállása nemzeti szinten

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 3. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: A hontalanok jogállása nemzeti szinten Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/03 Kelt: 2012. július 17. Eredeti nyelv: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 3. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: A hontalanok jogállása nemzeti szinten Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR)

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Határtalan választások I. A nemzetközi példák

Határtalan választások I. A nemzetközi példák Török Zoltán Határtalan választások I. A nemzetközi példák A határon túli állampolgárok választójogának szabályozása a 2010-es kormányváltást követően Magyarországon is aktuálissá vált. Ennek a jognak

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

szelektív bizonyíték- ÉrtÉkelÉs, kollektív bû nösség

szelektív bizonyíték- ÉrtÉkelÉs, kollektív bû nösség Jovánovics Eszter Pap András László kollektív bûnösség a 21. század magyarországán: magyarellenesség vádja cigányokkal szemben két emblematikus perben* * Ez a cikk a Társaság a Szabadságjogokért blogján

Részletesebben

Kivonat. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167.

Kivonat. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167. Kivonat A kora középkorra jellemző ordo -rendszert, ami a társadalmat három kategóriába (oratores, bellatores, laboratores)

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Tartalom MMSZ. Az élővel tégy jót! Euripidész. III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június. 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról

Tartalom MMSZ. Az élővel tégy jót! Euripidész. III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június. 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról MMSZ III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június Tartalom 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról Pályázati felhívás (250 millió forint) Támogatott lakhatási program a Dél-alföldi régióban Számítógéphez

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

Kiadja a: Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége (DMISZ) Felelős kiadók: Kovács Péter és Borboly Csaba

Kiadja a: Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége (DMISZ) Felelős kiadók: Kovács Péter és Borboly Csaba Kiadja a: Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége (DMISZ) Felelős kiadók: Kovács Péter és Borboly Csaba Szerkesztette: Olti Ágoston Nyomda: Exodus Kft, Csíkszereda Készült 400

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői TÁRSADALOM A távmunka és a távdolgozók jellemzői Tárgyszavak: foglalkoztatás; humánerőforrás; információtechnológia; munkahely; távmunka trend. Bevezetés A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni,

Részletesebben

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

Az oral history mint kutatási módszer

Az oral history mint kutatási módszer Károly Anna Az oral history mint kutatási módszer Az oral history mint új sajátos látásmód és kutatási módszer napjainkban egyre inkább elfogadottabbá vált a humán tudományok területén. Az oral history

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

etíció az Európai Parlamenthez A petíció címe: "A magyarországi bírósági igazgatás visszaélései és az egyéni bírói függetlenség védelme"

etíció az Európai Parlamenthez A petíció címe: A magyarországi bírósági igazgatás visszaélései és az egyéni bírói függetlenség védelme Tárgy 1.: Petíció az Európai Parlamenthez A petíció címe: "A magyarországi bírósági igazgatás visszaélései és az egyéni bírói függetlenség védelme" Címzett: Európai Parlament (European Parliament) és (a

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben