A I\'lAGYAR CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁS. tájékoztatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A I\'lAGYAR CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁS. tájékoztatója"

Átírás

1 A I\'lAGYAR CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET tájékzttój

2 + A Mgyr Csprt-pszichterápiás belső tájékzttó lpj szerkesztő Bkr László Szerkesztőség címe 1121 Budpest, Szilssy út 6. Tel Egyesület Köszönetet mndunk RADIX Számítástechniki Szlgálttó Kft.-nek szám előállításáhz nyújttt támgtó segítségért. TARTALOM NYÁRELEJIEGYENLEG elnöki jegyzetek (Blümel Ferenc) 4 CSOPORTOS EVÉSZAVAR vgy csprt-pszichterápi lklmzás táplálkzási viselked zvrk gyógyításábn (Tury Ferenc) 5 FUTÓCSOPORT - A KIHELYEZETT TERÁPIÁS TÉR DILEMMÁI ) Grünczeisz Attil) 8 FUTACSOP Test, lélek kpcsltk - futás közben (Juhász Agnes) 9 THOMAS SZASZ CSANYIKBAN (Vs József) I. várakozások 1O II. CSATLAKOZÁSOK ÉS CSALATKOZÁSOK 14 ÚTON A "CSANYIKVÖlGYI TÁRSADALOM" FELÉ (Grünczeisz Attil) 16 NAPPAL KÓRHÁZ ÉS ÉJSZAKA? Terápiás közösség Debrecenben: Nppli Kórház bemuttkzás Csnyikbn (Sztmári Év) 18 HÍREK ÉS HÍRDETMÉNYEK. 23 A CSOPORTANALÍZIS VÁZLATOS TÖRTÉNETE (Tm Ormy) 25 A MA FAN, EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG (Bkr László) 28 KI A SZOCIOTERAPEUTA?(Német László) JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám NVÁRELEJIEGYENLEG ~ elnöki jegyzetek A pszichiátrii pszichterápiás klinikum iskláktói függetlenül is csprt műfj. "Egyedül nem megy..." Ez meghtárzttság bntkzik ki z Egyesület életében mg minden ellentmndásávl. A vezetőségben néhányn fárdni látsznk, de jelentkeznek új lelkesedők is. A prgrmk létrehzásábn ügyesedünk htéknybbkká válunk. (Úgy hllttm, hgy futó csprtkkl fgllkzó vitestünk után néhányn nekiláttk edzeni. Kellő kndició elére után remélem páciensekkelfkliensekkel is munkáhz látnk.) (A "Futócsprt" GÍmmel trttt vitestünkről szóló beszámlókt lsd. e szám 7. ldlán, szerk.) Páciensekfkliensek... A Pszichterápiás Tnácsbn e megjelölekről flytttt vit után III. Csnyiki Csprttlálkzó is szembesült prblémávl. Nemcsk Thms Szsz filzófiáj következményes gykrlt mzgttt meg mínket; nemcsk kliniki szciális munk új követelményei jelentkeztek be Göncz King elődásábn Kmlósi Pirsk temtikus műhelyében, hnem finmbbn-erőteljesebben rzben tlálkzó szervez éhez, rzben rztvevők terápiás filzófiájáhz kpcslódón - hgymány, knvenciók kretiv individulitás ellentétei is kirjzlódtk. A tlálkzó után úgy num, hgy nemcsk htlmml flytttt párbeszéd nehéz, de z egymássl flytttt párbeszéd is megérdemel egy kis figyelmet. Kzülünk tehát IV. CSANYIKI CSOPORTIALÁLKzó-r htlm, kiszlgálttttság, tehetetlenség párbeszéd témkörében temmunk vntkzásábn. A szerkesztö, Bkr László gzdg "párbeszédes" számt állíttt össze. A meglévő rvtk mellett elindulnk MAF AN ldlk, melyeket egy újnnn lkult egyesület fg gndzni csprtnlízis témkörében. A számbn megjelenő hírekre várjuk minden érdeklődő visszjelzét, reflexióját. Csnyik vitestek várják közremüködöket. Távlti terveink között szerepel kliniki műhelyek, szekciók útnkindítás. Kérjük z Egyesület tgjit, hgy kidását is szlgáló évi 500 frints tgdíjukt elmrdás es etén fizessék be. Csekket levélben Juhász Ágnestől, z Egyesület titkárától vgy Mzöly Gábrtól, z Egyesület pénztársától kérhetnek. A tgdíj rózsszín csekken is befizethetö következő címen számn: OTP XIII. ker. Fiókj, , Mgyr Csprtpszichterápiás Egyesület. Blümel Ferenc

3 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám ÉLMÉNYEK-CSOPORTOKEMBEREK CSOPORTOS EVÉSZAVAR Csprt-pszichterápi lklmzás táplálkzási viselked zvrk gyógyításábn A táplálkzási viselked (ev) zvri iránti érdeklőd z utóbbi egy-két évtizedben fkzódtt. Ennek fő k z epidemilógii vizsgáltkkl is látámszttt mrbiditás-növeked. Az emelkedő igényeket is figyelembevéve lldtttuk ki 1990 végén áltláns pszichiátrii sztályunkn kis evzvr-rzlegiil1ket. Négy fekvőbeteg rendelkezére áll egy női kórterem, emellett felvételt nem igénylő Jnbuláns páciensek kezelét is végezzük. Az elmúlt két év ltt összesen hnninkett6 páciensünk vlt rövidebb-hsszbb ideig. Az evzvrk kezelében lpelvünk z integrtív terápiás megközelít, mely mgábn fgllj z egyéní-, cslád- csprt-pszichterápiát, vlrnint szükség szerint, lklmnkét bilógii kezelt is (tüneti szerek dás, ntidepresszívum lklmzás, prenterális táplálás stb.). A többldlú terápiás megközelíten belül ezúttl csprt-pszichterápiávl fgllkzunk. Az evzvrk csprt-pszichterápiájávl fgllkzó szkirdlm nem túl bőséges. Az s évektől jelent meg néhány írás, hngsúlyzv e terápiás fnn speciális előnyeit. Rzint z irdlmi tpsztltkt felhsználv, rzint sját lehetőségeinket figyelembe véve kezdtük el 1991 elején z evzvrkbn (nrexi nervs, bulirni, besits, ezek különböző átmeneti frmái) szenvedő betegek csprt-pszichterápiás kezelét. A csprt összetételét illetően specifikus kritériumkt nem hsználunk, nincsenek elkülönitve z nrexiás bulimiás betegek. A tgk életkr év között vn dlescensek fitl felnőttek együtt vnnk. A csprt nyittt, járóbetegek z sztályn kezeitek közösen vesznek rzt benne, létszám 4-6 fő. Hetente két csprtül vn, másfél-másfél órás időtrtmbn, kettős vezetsei. A páciensek egyéni csládterápiáját ugynz férfi-nö terpeutpárs ( szerzők) végzi, kik csprtt is vezetik. Bár ez elég nehéz feldt, következő előnyei mitt ngyn hszns: ennek révén megkdályzhtó terápiás tem hsítás, mi z 4 binálunk. A súlyr, étkezre vntkzón minden pácienssei külön viselkedterápiás szerződt kötünk. Figyelmet frdítunk tipikus kgníciók elemzére, testtel, táplálkzássl, teljesítinénnyel kpcslts irrcinális hiedelmekre. Fnts eszköz ebben videknfrntáció technikáj. Minden páciensről kétrzes fürdőruhábn kzítünk felvételt kezel kezdetekr, mjd csprt elött levetítjük zt. Megkérdezzük betegtől, milyennek látj mgát, mjd többiek is elmndják véleményüket ról. A videó előnye tükörrel szemben z, hgy bjektívebben, "távlbbról" látják páciensek mgukt. Terápiás szempntból kedvező jel, h beteg sványnk trtj mgát. A sját testtel, testsúllyl kpcslts téves gndlkdás egyik tnulságs példáj z vlt, mikr egy 33 kg-s páciens, ki megfelelő súlyúnk trttt mgát, kb zns testmgsságú 32 kg-s társát betegesen sványnk ítélte meg. Ezek z egymásnk dtt visszjelzek ngybb htéknyságúk, mint terpeutáké. A videó-knfrntációt kezel végén megismételjük. A kgnitív-viselkedterápiás megközelít elsősrbn személyre centrált. A csprts helyzet lehetőséget nyújt tgk közötti interkiók elemzére. Köztudtt z evzvrs betegről, hgy rsszul kmmunikálnk: verbális nn-verbális jelzeik gykrn inkngruensek. Ezért z interkciókról nyújttt visszcstlásk kiemel ten fntsk. Sk időt frdítunk különböző kmmunikációk gykrlásár, külön hngsúlyt helyezve evzvrrl rendelkező betegek között (is) gykri. Több infrmáció gyűlik össze különböző ldlról ez segíti terápi tvábbi lépeinek megtervezét. Htéknybb együttműködt tesz lehetővé terpeuták között. Mivel z nrexiás betegek krtárskpcslti szegényesek, erőteljesen izlálódnk, bulimiásk pedig bizrr étkezi szkásik Initt kerülik társs érintkez különböző frmáit, csprt-pszichterápi megfglmztt célj kmmunikáció jvítás, szciális kzségek fejleszte, z érz eik verbális nn-verbális kifejezének megtnítás. Az interpersznális tér beszüküle vlmennyi evzvrs beteget kmlyn fenyeget. A terápiás csprt segítséget jelenthet beteg szciális környezete közötti szkdék áthidlásábn megkönnyíti knfrntációt sját gyengeségekkel: testsúly, z étkez z ehhez kpcslódó rítusk, mint gndlkdásuk, cselekvük közpnti irányítói háttérbe szrulnk. A pzitív htásk mellett gndlnunk kell hátránykr is. A legngybb veszély pszeud-identitás ("mi, evzvrsk") kilkulás. A betegek védhetik egymást megerősíthetik másik tüneteit (például testsúly kntrllálásár vntkzó trükköket megtnulhtják egymástól). Negtiv htásk közé trtzik z is, h csprtkntktus társs kpcslt helyettesítőjévé válik páciens számár. A célknk, z előnyöknek hátrányknk figyelembevételével z ev zvrk csprt-pszichterápiáj srán különböző módszereket, km- 5

4 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám rr, hgy szóbeli közlük gesztusik ugynzt közvetítsék (pl. mslygv közli, hgy ngyn dühös; erősen ökölbeszríttt kézzel merev rccl mndj, hgy jól érzi mgát; csk ngyn ritkán szóll meg, de zt pnszlj, hgy őt senki sem hllgtj meg). A szitutív játékk megkönnyítik ezek gykrlását. A primér csprt, cslád tipikus trnzkciós mintái, kmmunikációs sémái csprtpszichterápiás üleken leképződnek. E csprttgk időről-időre rr törekednek, hgy mint tthn szülőket, úgy terpeutákt is megsszák. A csprtnk, mint rendszemek működe ttól függ, hgy vnnk-e világs htárk z lrendszerek között, Ezeknek htárknk ruglmsknk kell lenniük. A terpeut-páciens htár összemsásár irányuló kcióik srán igyekeznek kterpeutként működní. Mint csprtvezetők n törekszünk, hgy megkdályzzul e kísérleteket például úgy, hgy nem tudts mnővereket tudtsítjuk: megkérjük pácienst, működjön közre segítőként. A titks játszm nyílttá válik, kénytelen beteg felelőséget válllni működéért. Minden pácienssei lyn kpcsltt kell kiépíteni, mely biztnságt nyújtó számár. A knfliktuskerül, illetve knfrntációk dptív megldásánk hiány súlys öndestrukcióhz, evzvrhz vezethet. Meleg, elfgdó csprtlégkörben krízisek direkt prvkációját követően közösen keressük knfliktus-megldás ptimális módjit. A különböző terápiás technikáktl függetlenül néhány tényezőnek fnts szerepe vn terápi végeredményét illetően. A nyittt csprt hgymányk átörökítében, z új tgk gyrsbb könnyebb beilleszkedében segít. A kezelük befejezéhez közeledő páciensek nyilvánvlóvá teszik terápi végességét Egy-egy beteg növekvő önállósdás csprtbn etlnként szerepel. A csprt keretét hsználjuk fel betegeink hsszútávú követére is. A gyógyult vgy lényegesen jvult pácienseink hidt képeznek kórház civil élet között. A terápi flymt következőkben fgllhtó össze: csprt hzzásegíti pácienst, hgy evzvrát betegségnek trts. A betegség tgdásánk megszűne z önfeltárás flymtát indítj meg, bár kezdetben áltlánsítnk, személytelen nyelvet hsználnk. Előszeretettel bújnk pszichlógii termínus technikusk védőpjzs mögé: miközben érzeik kifejezére nem tlálnk szvkt, közben rról beszélnek, hgy betegségük hátterében identifikációs zvr, mélylélektni prblém áll. Évek ltt megszkták, hgy testükkel kmmunikáljnk ez megvédte őket érzeik nyílt válllásától. Ebben szkszbn nn-verbális technikáknk fnts szerepe vn. A következő lép z, hgy megértik viselkedük rntivációit, társs kpcsltik tennzetét. Ez z interpersznális tnulási flymt. A hrmdik fázis kkr kezdődik, mikr pácienst elfgdj csprt, ekkr kerülnek előtérbe zk pszichlógii flymtk, melyek jellemzik beteg csládbn elfgllt szerepét, interpersznális visznyit. Ezeknek 6 szlgál. A bátrításnk, z intenzív figyelernnek fnts szerepe vn. Az ülek ltt nyílt, világs kmmunikáció szükséges mind terpeuták, mind páciensek között. ÖSSZEFOGLALÓAN: z evzvrs betegek integrtív terápiájábn z egyik fnts mdlitás csprt -pszichterápi. Megfelelő keretet nyújt direkt visszjelzekre z ön-knfrntációr. Nem múltr, hnem elsősrbn jelenre jövőre centrál. A terpeutáktói ngybb ktivitást direktivitást igényel. Wildmnn Márt, Túry Ferenc B.-A.-Z..Megyei Kórház 1. sz. Pszichiátrii Osztály fázisknk szétválsztás tlán kissé eröltetett, gykrn átfed ek tpsztlhtók közöttük, de fejlőd flymt nymn követhető. Az evzvrs betegek csprt pszichterápiáj direktivitást igényel vezetőktől. Stimulál ni kelj pácienseket rr, hgy tnulják meg céljikt megfglmzni elémi zkt. A terpeut mdellként is szlgál, mikr knkrét feldtkt d, z sszertív viselkedt megerősíti. A vezetők felé irányuló kérdek egy rzére dtt válsz z együttgndlkdás mintájául FUTÓCSOPORT: A KIHEL VEZETT TERÁPIÁS TÉR DILEMMÁI "pszichterápiást". Rövidebb távú pszichterápiák kezdő futók esetében csprtfnn jánltt. Htótényezőként kiemelkedhetők csprtdinmiki effektus k mellett z "eg-tréninget" jelentő kmplex feldtmegldási helyzet, illetve mtivációs mező intenzív érintettsége. Mélyebb pszichterápiás munkáhz z egyénileg futtt hsszbb távk jánlhtók. A bekövetkező neur endkrinlógii, pszichfizilógii váltzásk ugynis egyfjt "trnsz" állptt hznk létre, melyben tudtltti trtlmk, kmplexusk "fellifteznek",- lehetőséget dv z egnk feldlgzásr, integrációr. Blázs Jáns dr., BlssgyrmtróI, hzzászólásábn többéves, Egyesületlink prgrmbizttság vitestet trttt fenti címmel február 25-én. A helyszín Sprtkórház, vitindító elődás trtój Süle Ferenc dr. vlt, ki krábbn, Kórház Sprtpszichlógii Ambulnciáját vezette. A kissé szktln tém így méltó kömyezetben indítássl kerülhetett terítékre. A vitül futás termzeti kömyezetben vló mzgás pszichterápiás célú felhsználásár kncentrált. Izglms elméleti gykrlti kérdek vetődtek fel, igzlv, hgy témválsztás időszerű, hgy terület ngybb figyelmet érdemelne. Süle dr. futás lklmzás ánk htéknyságánk hárm szintjét különítette el: "bilógiit, "szciterápiást" 7

5 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám "futás-terápiávl" kpcslts élményeiről, tpsztltiról számlt be. Személyes mtiváción lpuló, spntán kezdeményeze kisebb mzglmmá terebélyesedett, figyelemreméltó eredményhez vezetve többféle pszich zvr esetében. Elsősrbn feszültségldó, lvásjvító, áltláns kndiciójvító htáskt emeli ki, de futást prblémák megbeszélére, szuggesztív instrukciók dásár, z önkntrll célztt fejlesztére, nem utlsósrbn z étvágy jvításár is jónk trtj. Blümel Ferenc dr. terápiás szcén, terápiás tér "kihelyezének" még fel nem tárt, izglms kihívást jelentő lehetőségeiről beszélt. Egy péld kpcsán illusztrált, hgyn ldtt meg FUTACSOP Test, lélek társs kpcsltk Egyesületünk vitest srzti tvább flyttódnk. A februári estre Sprtkórházbn került sr "Futócsprt vgy kihelyezett terápiás tér dilemmái" címmel. E szkmi eszmecsere szükséglete bból fkdt, hgy megsszuk egymássl több pszichiátrii sztályn elszigelten működő mzgás, kiránduló futó csprtk tpsztltit. A vitindító bevezető elődást Süle Ferenc trttt. Még krcgí főrvsi munkáj ltt felfigyelt megtéblydttk futássl történő spntán öngyógyító törekvére, "futó elkdt ngycsprt prblemtikát termzetbe történő "cting ut". Ngy György Attil termzet terápiás CSOpOlt tlálkzásánk reintegrtiv flymtát írt le, sját csprtvezetői gykrlt bemuttásávl. A kérdek, z élénk véleménycsere rr utltk, hgy fgéknyk vgyunk témár, szemléletünket tágító, terápiás lehetőségeinket gzdgító módszerekre. Ennyi persze nem elég JÚlOZ, hgy SZÓrváJlyOS próbálkzásk szélesebb gykrlttá fejlődjenek. Több eszmecsere, z eddigí tpsztltk feldlgzás, publikálás kellene hhz, hgy belső kdályk meghldás után, megszktt keretek átlépével új területnek vághssunk neki. Grünczeisz Attil -futás közben blndkr". A helybeliek z egyik ismert szkizfrén beteg subjit csk így emlegették: "N, JJ1Ímár megint megfuttt". Kőbb Sprt Kórházbn több lyn sprtlóvl tlálkztt, kiknél sprt mentálhígién élettni egyensúlyt trttt fenn. Egyik hsszútávfutó vkbélmütét Imtt nem futhttt, pszichózis szerü állptb került. A trnszállptt, élettni szinten mgyrázz z, hgy repetitív mn tn ingerek hipfizisen keresztül mellékveséből drenlint mbilizálnk, így endgén ópiátk szbdulnk fel. Ennek eredményeként exttikus mámr érzete lkul ki. Trnsz állptbn személyiség belső htári fellzulnk. Az én knfrntálódik tudtb betörő trtlmkkl. Az ezzel járó félelmet le kell győznie, kntrllt meg kell trtni. Ebben belső küzdelemben z én megerősödik, hnnónikus átrendeződ jön létre. Végülis ez minden pszichterápi lényege, legfeljebb tudt elhárító funkcióink fellzulását más-más technikákkl érjük el. Ngy htássl vlt rám Blázs Jáns blssgynnti pszichiáter, ki húsz évvel ezelött kezdett el futni likus módn. Kezdetben szmszédi cstlkztk hzzá, mjd beteg emberek kérték meg, hgy vele együtt futhssnk. Gyógyszer nélkül súlys pnszk szüntek meg. Például vlt ptxes beteg fulldáss szrngási, megldódtk. Futás közben tüneteket megszüntető viselked-terápiás szuggesztív instrukciókt is d. Ngy György Attil szciterpeut mzgáscsprtjibn jvulnk kpcsltteremtikzségek. Blümel Ferenc Tündérhegyen neurtikus betegekkel futtt csprtsn heti hárm lklmml egy hónpn keresztül. Az élmények feldlgzás is csprtkbn történt. Gábr Miklós Pesthidegkútn pszichtikus betegekkel nyittt csprtbn termzetjáró túrákrt vezetett. Ezek próbálkzásk már futás kliniki lklmzásánk prblémáit vetik fel. A kérd z, hgy megldhtó e futás terápiás keretek közé szrótás terápiás rendszerbe illeszte. Összességében megállpíthtjuk, hgy csprts futás hárm szinten ht: l.) Szmtikus szint: kndició jvítás, izzdássl történö méregtelenít. 2.) Pszich szint: én erősít, szubjektív élmény elére sját ktivitássl. 3.) Szciterápiás szint: pzitív, kretív közösségi élmény. A beszélget végére vlmennyien mgunkb szálltunk. Mi terpeuták képesek vgyunk-e sját testi-lelki egzsége érdekében erőfeszíteket tenni?. H lvsói közül vlki szívesen megsztná gndltit vgy tpsztltit egy újbb vitesten, kkr vegye fel kpcsltt dr. Grünczeisz Attilávl (OSEl Pszichterápiás Osztály, 1123 Budpest Alktás út 48. Tel.: ), ki e témát gndzz kellemes estét megszervezte. Juhász Ágnes 8 9

6 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám CSANYIKI LÁTKÉP THOMAS SZASZ A CSANYIKON 1.* Várkzásk (Misklc - Csnyik, április 27.) *A misklcik számár Csnyik festői völgy Bükkben Lillfűred előtt úgy 3 km-re. H vlgv kk!" Csnyikbn helyes kifejez. Mivel znbn kúlnféle plitiki rendszerek szekulriz6lt vllásintézményt létesítettek vökgyet szegélyező dmbn - előbb KlSZ kttási közpntt, Jelenleg pedig pszichterápiás sztályt - lelkiekben gzdgk "Csnyikn" megjelölt hsználjál. Leli ekben gzdg? Mit hbltylk itt össze-vissz kitekert biblii idézeteket plitikát, vllást pszichterápiát?l Pedig szktlnság ellenére is jó ízlelgetni, hgy Csnyikn, Csnyikn... Mint egy népdl kezdete... Népszerű lenne Csnyik? Ahgy hllm, z. Ez persze nekem nem elég, meg kellett hívnm még, Bud Bél kifejezével. "jó öreg Thms Szsz-t'' is. Termzetes, hgy verseng is vn benne. Ez Tündérhegy dicsőségére válik. Csk meg ne bukjunk vele.(mánnint Szász-szl). Kinek jó, h zt hllj, hgy Amerikábn már nem megfelelő betegségtudt kilkítás, hnem lebeszél vn npirenden? Miért kellene még jbbn elbiznytlnítni pszichiátereket pszichterápiás szkembereket zzl Szsz-í nézettel, hgy z elmebetegségek metefórikus betegségek pszichterápi metfórikus kezel? Minek ide egyik vezető pszichterpeutánk szóhsználtávl kókler? Thms Szsz vlóbn nincs tthn sehl világbn véleményével. Az elmebetegség nútsz című 1961-ben megjelent könyve után írásit nem közölték, neve nem jelent meg tudmánys flyóirtbn, prfesszri állásából felfüggesztették. Alpsn felblygtt pszichiátri állóvizét. Ténykedének jellemző módn szktnán kívül lett ngybb jelentősége, elsősrbn szcilógii, jgi irdlmi körökben. Azk csdálts 60-s évek: "Virágt Algernnnk", "Száll kkukk fzkére"; " Az üvegbúr", "A zbhegyező", "Utn". Tém lett deviáns életmód életérz, gndlkdásbeli, élménybeli másság, z őrültség, z excentrikusság, vlmint visznyunk kisebbséghez, legyen z elkülönítő jel hllucináció vgy bőrszín. Thms Szsz leglább lyn jelentőségű előfutár 68-s blldli frrdlmi diákmzglmknk 10 fgj fel. Számár nem z pszichptlógii kritérium, hgy kórs zreveveket nem tudj krrigálni z egyén, tehát nem szubjektív tükröz, hnem lét, mégpedig hgylét vgy éppígylét. Igen lényeges szmtikus medicin lélekgyógyászt közöttí különbség kimuttás is. Gndltit tvábbvíve képzeljük el, hgy szmtikus medicin z emberi testet úgy kezeli, mint n1í hsználti eszközöket. H elrmlik lábrun vgy h elrmlik tévém, megjvítni egyiket sem tudm, mert 11ÍIlCS egyikhez sem elég szkértelmem, így kénytelen vgyk szkértőhöz frdulni. Ö rendelkezik zzl plusz tudássl, mivel mindkettőt megj víthtj, mely hiányzik nekem. De mit tegyek kkr h közlekedi fóbiátn lesz? Ez esetben nem lábrun mndt fel szlgáltt, nem is tájékzódási képességem, mégsem tudk frglms utcán egyedül járni. N már mst ennek helyreállításáhz kell-e hsnló szkértelem, mint tévzerelő, ill. sebz estéb en? A nehézség tt muttkzik, hgy nem knkrét tárgyt vgy testrzt kell megjvítni - bár bilógii pszichiátri képviselői szeretnék z gyt, sőt z elmét is megjvítndó tárgyként felfgni kezelni - hnem egy ideát: zt z elképzelt, hgy nem tudk járni. Járni tudni termzetes mindenki áltl mgától értetődő dlg, ehhez nem kell szkértelem, így h fóbiás járásképtelenné válik mindenki, beteg hzzátrtzó egyránt, zt gndlj, ez nem betegség, csk szedje össze mgát, feketék plgárjgi hrcánk, áttételesen persze, mint Mrcuse, Srtre, Mlrux vgy Betles. Hzzánk 70-es évek végére ért el Szszi üzenet rzben z ntipszichiátri trzítási révén, rzben irdlmi közvetítsel. Ki ne emlékezne "Száll kkukk fzkére" című filmre, könyvre, színdrbr? Mgyr értemliségi körökben ekkr lehetett először z eltnebetegségről elmervsról cinikus vigyrgás nélkül beszélni. Hgy mekkr kihívást jelentett szkmánk Szsz idehz még z óceán tulsó prtjáról is, rr egy páld: Jnkwski lengyel pszichiáter mgyrul is megjelent könyvében "Pszichiátri humnum-bn néhány Szsz-í gndltt idéz. Ez úgy felhábríttt egyik hzi elmesztályunk főrvsát, hgy párthtárzttl kívánt betilttni könyvet. Szsz, ki már husznötödik könyvét írj szkmáról, vlóbn nem ntipszichiáter. Skkl inkább huszdik százdi pszichiátri etiki frdultánk elindítój. Leglább nnyir plitikus, jgász bölcselő, mint' mennyire pszichnlitikusn képzett terpeut. Persze meghökkentő, hgy nem csk ki meri rnndni, hnem le is meri írni gndltit állm, rvs beteg visznyáról, kölcsönös egymásrutltságról, pszichiátrii rbszlgságról dehumnizációról, melyeket n1í mgunk csk mrgásnk szánunk. Döntőnek trtm, hgy z elmebetegségeket nem ismeretelméleti vntkzásbn, hnern ntlógiilg II

7 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym mjd elmúlik. Furcs is lenne felvetni, hgy lyn ügyben kell szkértelem, mit mindenki ismer, hiszen éptestű emberek "tudják" hgyn kell járni. És itt vn döntő különbség közleked (járás) knkrét, szószerint vett jelente ( bén embert vlóbn meg kell tnítni közlekedni ehhez gyógytrnász kell) metfórikus értelmeze között. A közlekedi fóbi tehát járásképtelenség metfóráj, ezért nem vlódi, hnem metfórikus kezelt igényel. Szsz érvelében z ideáknk mint vlóság termtő erőknek ngy szerepük vn. A pszichterápi mítsz ClfllU művében írj, hgy Freud bbeli igyekezetében, hgy szmtikusn egzséges fitl nők srsprblémáit kezelni tudj, feltételezte pnszk mögötti betegség rejtözködét. Ezekután nem vlt más válsztás, fel kellett fedeznie z állítólgs betegség állítólgs kezelét pszichnlizist. Az emberiség ngy elméi nem ttól ngyk, hgy kitlálnk vlmilyen zseniális elképzelt, hnem ttól, hgy ddig nem nyugsznk, míg nnk megfelelőjét külvilágbn meg nem tlálják. Lzálminkbn, vágyinkbn világmegváltó felfedezekre juthtunk, de tudjuk, ezek megvlósítás nélkül mrdnk. A megismer messze nem tükröz, hcsk tükrök nincsenek egymás felé frdítv... Vs József THOMAS SZASZ A CSANYIKON II. Cstlkzásk csltkzásk (Misklc-Csnyik, május 15.) Nincs lyn pályudvr, hvá zk vntk futnk be, melyekre bbn pillntbn legégetőbb szükségünk vln, hgy eldönthessük, hvá mennénk vlójábn. Idegesen tpgk Ferihegyen, mert már mjd két órát kik Szsz gépe. Elképzelem, megérkezik egy gyngyötört öregember, kit csmgjivl együtt ölben cipelhetek kcsiig. Furdl lelkiismeret, miért nem fxltrn neki, hgy nyugdjn meg, "rssz hátánk" elég kemény fekhelyet tlál mjd Csnyikn. Arr csú dk, hgy egy gyrs mzgású kis ősz férfi hgyj el kijártt. Intemre szélesen mslyg. Löncs Lugs étteremben hármsbn Németh Attilávl. Megkérdezem Szsz-t igz-e hír, hgy z "Elmebetegség mítsz" című könyve megjelene után felfüggesztették állásából? "Nem de megpróbálták" mndj. "Rémesenjó ez plcsint!" szám. munkképtelenség, Akár elfgdj, kár betegség következményének trtj ezeket kliniki szciális munkás, mindenképpen e képtelenségek menedzselével fgllkzik. Szsz plenáris elődásán kitágul tér z időflym z ókri birdlm prtjit övező Levntéb ömlik. Újr testet ölt egy retriki jelkép: CicerSzsz követeli Szenátusbn z intézményesített pszichiátri Krthágójánk lermblását. Elbiznytlndtt, cslódtt, dühös rck. Érzem, ngyn lbilis széken ülök itt Csnyiken. Miféle lgiki érvrendszer kelt ilyen vihrt? Az, hgy nem lgiki, hnem retriki z érvel. Szembesít sját retrikánkkl vgy meglkuvásunkkl, szerint hgy függünk-e z állmhtlmtól vgy gykrljuk-e zt betegeink felett... Csltkzunk Szsz-bn, mert nem. d bjektív visznyítási lpt ( bilógii vgy genetikus defektus megnyugttó n izzdságszgú elméleteit nem ngyn várják ebben szkmi körben). Nem mutt rá egy állndó, kérdezőtől, kétkedőtől, csltkzótói függetlenül létező egzkt módn megfigyelhető, kutthtó, feltárhtó vlnúre, mi z elmebetegség lényege vln, lett légyen z mély - vgy mgslélektni teóriáb vgy interpersznális pcsmglásb ágyztt. Vjn Szsz heisenbergi htárztlnsági relációt krj szciálpszichiátriáb tuszklni? Lssn kezd derengeni: h vlki minden állításmr nemmel válszl, kkr már nem z állításk tgdásk szószerinti értelmeze érdekel többé, teszi hzzá mgyrul. "Ilyen Amerikábn nincs!" Szégyelni kezdem mgm, miért szerettem vln h hír igznk biznyul. N, mst fut be krmányvnt Csnyikbl Externlizált ellenkezőjére frmált viszlygásunk csicsás pódiumt eredményez. Ezt ztán leveri rjtunk z első ngycsprt. Semmilyen retrik nem fgdtthtj el, hgy Brsd Megyei Önkrmányzti Hivtl elnökének Rhne Pulenc Rrer gyógyszergyár képviselőjének cstlkzás vn Göncz Kingáhz, vlmint emezeknek Thms Szsz-hz. Mégis, z elnök pntsn veszi Szsz mndnivlóját, "szciális munkás-vnt" pedig Német Lci mármár kecsesnek mndhtó szemfrjelzeire begördül z első vágányr. Thms Szsz kliniki szciális munk? Megtestesült frmájukbn idegenek egymásnk, de mint kncepciók régót cstlkzásr várnk. Szsz szerint z elmebetegség szciális knstrukció, tehát szciális interkció rzeként nnk révén létezik. Rbinsn Cruse vgy bármely tökéletesen izlált, visszjelzektől megfszttt egyén esetén nincs ntlógii értelme z elmebetegségnek, mert nincs, ki minősítsen (Rbinsn környezete számár irreleváns, hgy lelkileg egzséges-e vgy hllucináló őrült). Szsz úgy véli, z elmebetegségnek titulált viselkedfrmák hátterében szciális képességek trtós zvr áll, úgymint z önfegyelem hiány, inknpetenci dependenci z emberi kpcsltkbn 13

8 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám nnkidején krtársivl. Rzvétet érzek hdkzó felek iránt. Igz lett Szsz-i feltev: nincs elmebetegség, csk jelentek, jelképek léteznek, nnk vn igz, ki erősebb krnmuniktív C lingvisztiki) beflyást képes gykrlni másikr, mivel jbbn eligzdik nyelvi lbirintusbn. MeJJesleg: z iménti keserű cslódást bárki képes búsásn kmtzttni mindennpi tevékenységében kár l1lí11t csprtpszichterpeut, mint szciális munkás, mint pszichnlitikus, sőt rvsként vgy rendőrként is... De hgy jön Szsz hhz, hgy ezzel szembesítsen?! hnem, hgy mi fenét kr ez pf velem tenni? Ez, h én fekszem mögöttem vlki jegyzetfüzettel ül tgdás hllgtásbn fejeződik ki nlitikus helyzet. Freud megtgdt hgymánys rvsi kezelt kitlált betegek metkezelét, lélektnit. Szsz megtgdt pszichiátri hgymánys rvsi "kezelét" kitlált z elmebetegség met"kezelét", szciálist (jgit, etikit, gzdságit, filzófiit). Amitől z egz helyzet átfrdul rómi szenátusi színből Shkesper-i drámává, egy jóhiszemü felvidéki elmegyógyász kllégnő trgikus szerepválllás. Az emberséges bánásmód jelszvát tüzve zászlj ár erkölcsi pltfrmról támd Szsz-r ugynúgy, hgy Szsz tette ezt Vs József ÚTON A "CSANYIKVÖLGYI TÁRSADALOM" FELÉ... biztsíttt kpcslti erőket. A hívó szót hllv egyértelmü vlt számmr: ismét tt helyem, s dbgó szívvel érkezve, hmrsn zt érezhettem: itt helyem vn. Tudv, hgy mindezzel nem vgyk egyedül: z egyéni válllásk, bevnódásk közösséggé szövödnek, Ez közösség egy sjáts téridőben, ngy intenzitássl éji viszntgságktói sem mentes életét. Mint egy bevtás: h válllkzm z ismeretlenre, megkpó trnszfnnációt Kezdettől rzt veszek csprtpszichterápi csnyiki "hétvégéin". Első lklmml szkmi egymásrtlálás ptenciális lehetőségei fgtk meg elsősrbn. Másdjár csprtbn megszület drámáját, z egyéni körvnlzódás energi kncentráló flymtát éreztem számmr meghtárzónk. A htótényezők között döntőnek trtttm rendezvény struktúráját (tengelyében ngycsprttl), csnyiki környezet kínált lehetőséget társk Pszichterápiás Osztály intézményes környezetének vártln megjelene is "megnyitón", - htárztt utsítássl z utritás visznykr, mzgásterünk htárir. Nem könnyű minösítenem zt tpsztltt, hgy "külső", kivülről jövő, vgy nnn hztt prblémákkl csk nehézkesen tud megbirkózni mi kis csnyiki társdlmunk. Jónk zért láthtm, mert rr utl, hgy egyfjt lbrtóriumi szituációbn "belterjes" flymtk htnk ránk elsősrbn, s z így nyert intenziv tpsztltk fntsbbk ( ngybb energiráfrdítst igénylőek) nnál, semhgy külvilág htásávl dlgivl érdemben fgllkzhssunk. Rssznk zért trthtm, mert lehet, hgy önismeretünk gyengesége, belső visznyink kezdetlegessége, céljink htárztlnság teszi nehézkessé tájékzódásunkt " ngyvilágbn". A legksbb vlószínüleg z, h kétféle megközelítt együtt szemléljük. A "belügyek" egy áltlunk létrehztt, szuverén térben zjlnk. Ennek érdemes védeni htárit,ugynkkr szükséges lenne önreflexiónk erősödével, belső visznyink differenciálódásávl párhuzmsn csprtzás szkm "kinti" köreivel is htékny kpcsltb lépnünk. Ami például kézenfekvő lenne eleddig csk krlátzttn sikerült: rendezvényt, főleg ngycsprtt, különböző helyekről érkező temek (vgy egyéb módn érdekközösséget lktó kiscsprtk) fórumként is lehetne működtetni. Érzem ( élhetek meg: én vgyk tt, de mégis vlki más lettem. Meglepö váltzáskt zlelhetek viselkedemben, s kiküzdött külső terek belső hrizntrnt is tágitják. Szinte állndó kzenlétben énemet átrendező kpcsltrendszerem frmálódik. Tudv vgy öntudtlnul, nehezebben követhető cstrnákn: ngybb rendszerhez szervesen kpcslódón. Mindezek lpján csnyíki " vrázsknyh " hárm fő fgásánk következőket trtm: személyes intézményes visznyltkból táplákzó sjátélményt: z intézményes spntán erők együtthtásábn frmálódó rendszert, megszthtó, együtt vgy önállón kiküzdhető tudást rról, mi velünk történik. Ezek dják rendezvény "trtását", elvnt keretét, miközben mint mzgtó mtiváló háttér-erők müködnek. A mstni, hrmdik tlálkzón rendszerszint jelenségeire figyeltem fel leginkább. Tlán mert többszöri rzvétel áltlánsbb összefüggekre engedett rálátni. Tlán mert Thms Szsz meghívás lyn esmény vlt, mellyel nekünk, mint egznek is szembe kellett nézni. CA krábbikbn lklmztt levezeti struktúrát, beflyási visznykt neves pszichiátrii kritikus jelenléte megzvrt. Knfliktusk, elkdásk, prdx hiányérzet jelezte, hgy se rendezvény elökzítői, se mg Szsz nemigen számlt sjáts együttlét renszer-feltételeivel, dinmiki spektusi vl. ) A renszerszintet kihngsúlyzó vlt Csnyíki 15 14

9 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám vélünk mgunkr lelni. A rendezvény véleményem szerint képes lenne kihrdni munkhelyi interpersznális, csprtközi, szkmi szerepekkel összefüggő stb "drámákt" is ngycsprt pufferló közegében. De ki tudj, hgy több-e ez vjn egy újbb, mítikus vágyképzetnél? Dr. Grünczeisz Attil "infrmális" tpsztltim) szerint erre feszítő (de ugynkkr termzetesen gátló erőkkel kisért) igény vn rztvevőkben, minek mstni működi módunkbn szintünkön nem tudunk igzán megfelelni. Egyenlőre. mítikusb hjló, szimbólikus utlásk, "közvetítők" útján 2.) GYAKORLATI ELLENTMONDÁS felvétel ezekben z esetekben beteg szerepben történő elmélyülhez, egyre súlysbb izlációhz vezetne. 2.) Gzdsági megfntlásk: Amikr z emberi prblémák már rvsi területre tlódnk át, z nygi kidásk ngybb rze beteg kórházi trtózkdásár, htel szlgáltr frdítódik. Amennyiben emberi srst értelmezünk, hgyn visznyulunk medikális intézményi környezethez? Ugynkkr z egz társdlmi miliő, minden körülmény rr indít, hgy rvsként ne henneneutként visznyuljunk. 3.) KETTŐSSÉG A MEGKÖZELíTÉSBEN A NAPPALI KÓRHÁZI ELLÁTÁS REJTETT ELLENTMONDÁSAI NAPPAL KÓRHÁZ..,.. ÉS ÉJSZAKA? Terápiás közösség Debrecenben -Nppli kórház bemuttkzás(csnyiki Csprtterápiás Tlálkzó, május ) Nppli Kórházunk két éve működik pszichiátrii sztályunk egyik rzlegeként. Temünk tgji feldtik szerint egyrzt terápiás közösség terpeutái, másrzt pszichterápiás mbulnci dlgzói. A npnt bejáró, renszeres csprtterápiábn gyógyfgllkzttásbn rzesülő páciensekkel terápiás közösség kilkításár tettünk lépeket Egy évvel ezelött még lyn kérdekre próbáltunk válszt tlálni, melyek nppli kórháznk, mint "új tipusú szlgáltnk" pszichiátrii ellátásbn vló jgsultságát egyértelműen látámsztják melyeknél fnts segítség biztsításár lehet lklms Nppli Kórház.? Pszichtikus páciensek esetében, z kut stádium lezjlás után rendszeres bejárás megvéd z izlációtói társdlm perifériájár vló sdródástói. A Terápiás Közösség htás z un. külső rendszereket, így csládtgkt is érinti. Rehbilitációs tevékenységünket kkr éreztük igzán eredményesnek, mikr csládterápiás próbálkzásink sikerrel jártk. A fekvő sztálys felvétel, zárójelent dásánk elkerülével, pszichtikus pácienseket is kezeltünk már mbulnter, mennyiben lehetőség vlt együttműködő hzzátrtzóvl vló npnkénti bejárásr. Pánikbetegség, fóbiás pnszk esetén különösen fnts Nppli Kórház sugllt hzzáállás. Rendszeresen minden np, idejében el kell tthnról indulni, elötte elkzülni megjelenni. A fekvő sztálys MIKOR ÉS MIRE JÓ A NAPPALI KÓRHÁZ? 1.) Terápiás szempntk Fnts kérd, hgy melyek zk z "emberi prblémák", betegcsprtk, 16 A freudi nlízis mélylélektni megközelítében - mint ideáltipikus pszichterápi - kettősége is példértékű számunkr: betegségnek definiált prblémákt kezelt nem rvsi módszerekkel. Retrikát hsznált, "beszélő kúrá?-t, hgy Freud zseniális páciense, Ann. elnevezte. Hgyn jelennek meg ezek z ellentmnfdásk mi munkánk srán egyéni terápiákbn, ngycsprtn, kiscsprtkbn, z rvs nővérszerep váltzásibn? NÉHÁNY PÉLDA A KEZELÉS RÉSZLETEIBÖL Az rgnikus pszichszciális rvslás knfliktuss visznyát kezdettől fgv megéljük, de zk z ellentmndásk, melyeket Terápiás Közösség rejt mgábn, két évelteltévei váltk igzán világssá számunkr. 1.) TEORETIKUS ELLENTMONDÁS A teretikus ellentmndásk bból kérdből szármznk, hgy emberi srskt követünk (z egzktság szrításától megszbdulv, z intézmény jellegéből dódón erre is lehetőségünk vn), vgy rvsi prblémákt vizsgálunl?. Amennyiben emberi srskról vn szó, nnk lpvetően henneneutikus, retrikus megközelít felel meg, páciens életprblémáink értelmeze körül frg. H medikális megközelít útvesztőibe kerülünk (dignsztikus ktegóriák, WHO kódk, pntértékek stb.), z ember, mint egz eltűnik. (Individuum szószerinti jelente: szthttln.) Gyógyítás közben tehát z egyén pr excellence "egzsége" vz el medikális megközelít srán. Műtennünkben dlgzó szbrászművz pci ens, nevezzük Zsltnk, tíz évvel ezelött zárt pszichiátrii sztályn elektrskkl kezdte eimesztálys krrierjét, mjd különböző intézményekbe került. Hét évet töltött egyik rehbilitációs intézményünkben. Nálunk másfél éve vn. Nylc éve nem vlt pszichtikus epizódj. Az áltlunk is elismert művzt emberként tiszteljük srsát előrevivő lépekre dtunk lehetőségeket: például kiállításkt szerveztünk számár. 17

10 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám - Olyn vn-e, hgy vlki sját mgát zárj ketrecbe? -- hngztt kérdem. - Igen, h z ember önmg számár elviselhetetlenné válik, ketereebe zárj önmgát. Az 'duble bind', me ly Nppli Kórházunk működéből dódik mst vált nyílvánvlóvá: Miképpen lehetséges z, hgy zt z embert, kinek srsát megérteni szeretrjénk, kinek elfgdjuk másságát, egyszercsk rvs-beteg kpcsltb is helyezzük meg krjuk váltzttni? A műtermünkbe fgdjuk, menedzseljük, tehát mgunkhz kötjük. Ugynkkr már felvételkr elhngztt, hgy Nppli Kórház átmeneti lehetőség, segítség hhz, hgy önállóbbá válhssn. Érthető, hgy mbivlensen élte meg helyzetét: - Nem tudm, hgy mit várnk el tőlem...? Úgynúgy érezte helyzetének ellentmndássságát, hgyn mi is. "Lépj kpcsltb beteggel - szkdj el betegtől. Fgdd el beteget váltztsd meg beteget." 1 Schultz szerint felldhtó ez z ellentmndás: "Egyszerre znsulni távlságt trtni beteggel'< Kérd, hgy mennyire mrdunk hitelesek? A mstnivl szemben Zslt krábbn egyértelműbb helyzeteket élt meg. Tisztáztt vlt z rvsnk betegnek szerepe. Ezen időszk ngycsprtjill ezt így jelenítette meg: "Nem etikus másk közérzetében vájkálni, kibelezni z embert." Betegtárs kncentrációs tábrkr Anyj, ki szintén tgj Terápiás Közösségnek, közel négy éve vesz rzt z sztályn flyó munkterápiás tevékenységben. Az ő kérére dtunk lehetőséget fi számár Nppli Kórházbn történő felvételre műtermi munkár, ki úgy döntött, hgy ezt el is fgdj. Mivel z ny fi közötti mbivlens érzelmi viszny sk knfliktust keltett közöttük, ez Nppli Kórházr, ngycsprtk dinmikájár is kiterjedt, csládterápiávl próbálkztunk, melyből mindketten hmrsn kiléptek Zslt z itteni gyógyszeres terápiávl kpcslts kéreit -például, hgy ht éven át flytttt Flunxl injekciót szüneteltetessük elfgdhtónk éreztük, ezért tiszteletben trtttuk, cskúgy mint csládterápiából vló kilépt ezt is utnómitörekvként értékeltük, Az utóbbi hetekben znbn zárkózttbbá vált, időnkénti indults megnyílvánlási, megváltztt rnirnikáj pszichózist sejtettek. Ekkr feltett kérdei megdöbbentőek vltk. - Nem tudm, hgy itt mit várnk el tölem.. Mst, mikr legjbbn érzem mgm, kkr kérdezgetik legtöbbször, hgy vgyk.. Minth kérdeikben benne lenne z z elvárás, hgy nekem rsszul kellene lennem... Azt várják, hgy mikr dőlök ki... Ki dönti zt el, hgy két ember közül melyik zárj másikt ketrecbe, z z ember, ki bezárj másikt, vgy z kit bezárnk...? És melyik z ember kettejük közül? Gndltit tvább vittem. 18 ejhelyeznünk, kkr 'megengedjük betegséget', de ennek z állptnk megfelelő, tehát fekvő elmesztálys segítséget kell elfgdni. Mivel közösségképződ megtrtó erőt jelent, mtiváltbbk gyógyulásr, hiszen csk állptuk jvulásávl érhetik el, hgy pszichiátrii ellátás egy következő szintjét, nppli kórházt újr igénybe vehessék. Verbális csprtjinkn cél z dtt helyzetben történö megnyilvánulásk tudtsítás, hztt múltbeli esemény ekkel vló knfrntáció z 'itt mst-bn. A csprttg ( beteg) "nem lkitht ki velünk kpcsltt lyn elmebetegként, mint ki nem felelős tetteiért.vönismereti szinten működő játékcsprtk verbális csprtkkl párhuzmsn, egymást kiegzítve htnk. Egy játék két különböző verblis csprt fut z sztályn. A verbális csprtk dinmikájbn nem egyszer két nppl krábbi játékcsprtk élményei kerülnek felszínre átdlgzásr. Nppli Kórházunkbn közpnti helyet fgllnk el különböző kretív tevékenységek Képzőművzet-terápiás kiscsprt keretein belül próbálunk segíteni belső élménnyel vló kpcslt kilkításábn. Ez fekvő betegek számár is nyittt csprtként működik. Kötetlen, terpeut ellenőrze nélküli, műtermi munk is flyik. Alktásnk tekintünk mindent, mi kretív képességek helyreálítását segíti: mkrmé kzít, szőnyegszöv, játék kzít vrró szbábn. sszciált, melyek szerinte először szintén átneveli célll jöttek létre. -- Vlóbn - mndj Zslt lyn, minth elszppnsítnák, vgy elgázsítnák z embereket. Kijelentét döbbent csend fgdt. Bennem krábbn is felvázlt ellentmndásk kvrgtk: Fgjm fel pszichózisnk? Lehet, hgy mulsztttm, kmlybbn kellett vln vennern Zslt gyógyszeres kezelét? Hgyn lehet feszültség nélkül viselni ezt személyzetre irányuló kegyetlen trtlmú prjekciót? Érthető-e z, hgy egy ember lyn érzékennyé válik, melynek következtében még nppli kórházi körülményeket is kncentrációs tábmk éli meg? De kkr is sját mgát zárt be ide, ez z ő dönte vlt. A megldást gyógyfgllkzttó kllégnönk dt: - Rsszul érzem mgm! Egy kérdsel kezdtük csprtt, ki válllj csprtról kzített videó felvételen vló szereplt? Elfgdtuk Zslt döntét, hgy nem kr ebben rzt venni Mst mégis elszppnsítást, elgázsítást tuljdnít nekünk Ezt én személy szerint nem válllm mgmr. Cstlkzik egy már likus segítőként müködö páciens is: - Innen el is lehet ám menni. Ebben válszbn tvábblép lehetősége, pszichiátrii ellátás különböző szintjeinek egymásr épüle is benne rejlik H vlkinek helyzete beteg szerep elkerülhetetlen felválllásáhz vezet, pl. szuicid kztetek, vgy regresszív állpt, emitt fekvő rzlegünkön kell 19

11 A kretív tevékenységek már hgymánnyá váló közös prgrmjink közös kiájlításk, kirándulásk, mikulás, krácsny, frsng - jelzik, hgy 'életfnnműhely' kilkításár is hjlunk. Ez feltehetően bból dódik, hgy megszerzett közösségröl nehezen mndunk le, már kilkult érzelmi kötődt nehéz elvágni. Ugynkkr eleget kejl tennünk társdlm elvárásink eredeti célkitűzünknek: rehbilitációs prgrmunknk is. Hgyn tud már krábbn is felvázlt ellentétes követelményeknek megfelelni személyzet.? Mit tudunk tenni z ellentmndáskból szármzó feszültségekkel? Hetenkénti rendszeres stábmegbeszélő csprtkt trtunk. Fnts lenne tervezzük is kiképző, önismereti csprtt stáb számár. Látványs váltzás történt két év ltt nővérek szerepében, mely főleg páciensek spntán irányításávl zjltt. Néhány beteg rendszeresen, reggel ht órkr Nppli Kórház nyitását várj, hgy leülhessen beszélgetni főnővérrel. Ök több évtizedes betegségkrrier után hzzánk került, regresszív ájlptbn lévő, hjnlbn "felsíró" pácienseink, kiknek z életében, csládn belüli helyzetükben lényeges frdultt hztt z, hgy vn egy hely, hvá eljárhtnk. Így struktúrálv vnnk npjik, vn már szerepük. Az nyi szerepet felvállló nővér védelmet tud dni regresszív állptbn lévő páciensek számár, ugynkkr kntrllt is is jelent. Következetesen szembesíti zkkl reális elvárás kkl, melyek szűkebb tágbb környezet rzéről megfglmzódnk mintát tud nyujtni. Ez z ttitüd összhngbn vn terápiás üleken flytttt munkávl kiegzíti zt. Ngy kérd számunkr, hgy tudunk-e lyn mdellt felmuttni, me ly egyben gyógyítást is szlgálj, de nem különbözik lényegesen zktól társdlmi visznyktól, melybe pácienseinknek vissz kell térnie. Sztmári Év rzlegvezető 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám HíREK ÉS HíRDETMÉNYEK április 20-án meglkult Mgyr Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesület (MAF AN). Az Egyesület fő célkitűze Fulkes-i csprtnlízis népszerüsíte gykrltánk széles körben történő lklmzás Mgyrrszágn. Az lpítók fntsnk trtják, hgy. MAF AN meglkulásávl tvább gzdgdtt hzi csprt-pszichterápiás szkmi élet. Ezen belül z lpítók csprtnlízis önájló terápiás irányztként történő képviselét, z irányzt specifikumink széleskörű lklmzását tekintik MAF AN fő célkitűzének. Ebben Fulkes áltl lpíttt Lndni Csprtnlitikus Intézet terápiás szemléletére támszkdnk. A MAF AN lpító tgji, Lndni Csprtnlitikus Intézet MAFAN mgyrrszági kurzus ánk rztvevői. A Lndni Csprtnlitikus Intézet teljes módszerspecifikus képzettéget biztsító kurzuskt indíttt 70-es években, kezdetben főleg Nyugt-Európ-i rszágkbn, mjd 1987-ben Mgyrrszágn. A képz rztvevői ennek meghnsítás ár tvábbvitelére törekszenek céljik megvlósítás srán, remélve, hgy mgyrrszági csprtzás hgymányi egy jelentős irányzttl gzdgdnk tvább. Fntsbb dtk: vezetőség: BOKOR LÁSZLÓ elnök, HOSSZÚ ÉVA lelnöl, LÉNÁRT ÁGOTA titkár, LISZKAI OSVÁTH ERZSÉBET pénztárs, SITKU VALÉRIA, cím:.1121 Budpest, Xll. Bzin u. 9. Tel.: A TüNDÉRHEGYI PSZICHOTERÁPIÁS OSZTÁLY felvételt hírdet SZOCIOTERAPEUTÁK számár, A felvételnél előnyben rzesülnek zik, kik gykrlttl rendelkeznek pszichiátrii vgy pszichterápiás sztályn futó szciterápiás csprtk vezetében. Előnyt jelent Németh László féle szciterpeut képzettség. A betöltendő álláshz trtzó munkkör: pszichterápiás tem npi munkájábnn történö rzvétel Ez szciterápiás (kretív műhely) csprtk önálló vezetén túl ngycsprtkn (3/hét), z zt kővető elernző megbeszéleken történő ktív rzvétel, tem munkáját páciensek terápiás flymtit áttekintő temmegbeszéleken vló rzvétel szciterápiás csprtk flymtink megbeszéle, z sztály páciensei áltl működtetett önkrmányzt munkájánk támgtás. Jelentkez: Dr. Hids György sztvez. fő. Tündérhegyi Pszichterápiás Osztály 1121 Budpest, Szilssy út 6. (

12 ELŐZETES ÉRTESíTÉS Az OORI Tündérhegyi Pszichterápiás Osztály z OTE pszichterpeut képz keretében re kétéves pszichterpeut szkvizsgár felkzítő tnflymt hírdet pszichiáter szkrvsknk, kliniki pszichlógusknk, illetve mindzknk, kik pszichterápiás képz prpedeutiki fázisát elvégezték. A képz temtikáj kliniki fázis elméleti gyklti követelményeit fglljmgáb, rövid célztt pszichnlitikus szemléletű egyéni terápi súlypntjávl. Amennyiben szükséges, módszerspecifikus kiegzítre egyénenként teszünk jvsltt. A képz helye Tündérhegyi Pszichterápiás Osztály, 1121 Budpest, Szilssy út 6. (Mszkv tértől 28-s utóbusszl végállmásig, nnn Jnk útn gylg kb. 100 méter). A tnflym kéthetente pénteki npn óráig trt. A képz évente vizsgávl zárul. A tnflym önköltséges, rzvételi díj Ft/év. A tnflym keretében elődásk, szemináriumk esetmegbeszélő kiscsprtk vnnk. Jelentkezni fenti címen lehet Dr. Hrmtt Jánsnál. A tnflyrn kezdete 1993 szeptember hó. Felhívjuk figyelmét, hgy zknk, kik nem pszichiáter szkrvsk vgy klinikus pszichlógusk, 1 éves, pszichterápiás képz prpedeutiki fázisát mgáb fglló tnflymt is indítunk, szintén 1993 őszén. Tvábbi infrmáció fenti címen néven áll rendelkezre. Képzők: Dr. Hrmtt Jáns, Benkő Andre, Dr. Blümel Ferenc, Dr. Bkr László, Dr. Csuhi Cs. Klár, Dr. Mzárs Judit, Dr. Sós Nór, Szutner Erik....x... Itt levágndó visszküldendő. JELENTKEZÉSI LAP Az Tündérhegyi pszichterápiás tnflymr Név: JÚLIUS 18. szám) IV. évflym 1. szám "D/SZKUSSZ/Ó A PSZ/CH O TERÁ P/Á RÓL " - Knferenci srzt -. Szervező bizttság lkult (Blümel Ferenc, Bkr László, Dnics Zltán, Mzárs Judit) knferenci srzt elókzítére, melynek célj pszichterápiás irányztk kózötti párbeszéd elősegíte. A tervek szerint iicn témák köré szervezódik knferenci nyg, melyek kihívást jelentenk minden irányzt számár. A pszichterápiás flymt egy-egy kiemelkedően fnts lépének különbözó irányból - irányztk szerinti - megközelíte szemléletet, z elméletet gykrltt egyránt kzdgító, izglms párbeszédek lehetőségét fgj nyújtni. Párbeszéd ~ irányztk között - innen cím: Diszkusszió pszichterápiáról. Az els knferenci "Indikációs kérdek pszichterápiábn" címmel várhtón 1993 nvemberében kerül megrendezre. Rzvételi szándékát visszjelző szelvénnyel előre jelezheti szervezóbizttsáqnk, így kőbb tvábbi infrmációkt nyújthtunk....x... Itt levágndó visszküldendő. DISZKUSSZIÓ A PSZICHOTERÁPIÁRÓL Szeretném jelezni érdeklődemet várhtón rzvételi szándékmt knferenci srztn Indikációs kérdek pszichterápiábn c. els knferenciáján. Név:. Cím:. Munkhely:. Cím:. Munkhely:. Dátum: Aláírás. Visszkuldendő: Dr. Hrmtt Jáns, OORI Pszichterápiás Osztály, 1121 Budpest, Szilssy út

13 @ 'la.'" A Mgyr Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesület közös melléklete J.. MAFAN-LAPOK A Mgyr Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesület közös '!I.A'j, 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám A CSOPORTANALíZIS VÁZLATOS TÖRTÉNETE szervezetére kiterjednek. Alklmzt gestlt pszichlógi lk-háttérvisznyát vlmint zt z elvet, hgy személy helyzetének egzét szükséges figyelembe venni. Ez utóbbi zt jelenti, hgy dtt vizsgálti helyzetbe mg kísérleti körülmények mg megfigyelő személy is beletrtzik. Fulkes mgávl vitte e hlisztikus szemléletet kőbb lklmzt csprtnlízis szemléletrendszerének kilkításkr. Ennek egyik fnts eleme, hgy helyzet egzét mg csprthelyzet jelenti. Frnkfurt után Bécsbe ment, hl pszichnlitikus kiképzt nyert. Helene Deutsch vlt z nlitikus Hitchmnn, vlrnint Nunberg vltk szupervízri. Tgj vlt "Kinder Seminr"-nk, melynek egyik jelentős lkj vlt Wilheim Reich, ki ezidőtájt krkternlízisen dlgztt. Itt ismerte meg Pul Schildert is, ki kőbb mg is csprt-pszichterápi egyik megteremtője lett. Pszichnlitikus kiképze után vissztért Frnkfurtb, l101 Pszichnlitiki Intézet. kliniki igzgtój lett. Ebben z időben Erich Frmml Freid Frmm-Reichmnnl dlgztt együtt. A pszichnlitikusk Sieginund Heinrich Fulkes 1898-bn született Krlsruhe-bn Bdenbn. Csládi neve Fuchs vlt, de mikr Angliáb ment ezt nglsíttt, mivel z nglk minden szót sját helyesírásuk szerint ejtenek ki. Az új váltzttl nevének eredeti hngzását próbált megközelíteni. Írási 1938-ig régi, után pedig z új név ltt jelentek meg. Bráti kllegái Michle Fulkesnk szólíttták, m is így utlnk rá írásikbn. Orvsnk kzült zzl szándékkl, hgy pszichiáter lesz. Tnulmányit Heidelbergben,, Frnkfurtbn, Münchenben Berlinben végezte. Tnári közé trtztt Krepelin, Kleist Kruss. Ezzel kpcsltbn Michel Fulkes zt mndt, hgy "Jó tnítóim vltk, de ez nem véletlen, mivel lyn helyzetben vltm, hgy megválgthttm tnárirnt. " Tnulmányink befejezét követően kétévre Frnkfurtb ment z ttni Neurlógii Intézetbe, melynek kkri igzgtój Kurt Gldstein vlt. Gldstein gysérültek kezelével fgllkztt. Megfigyelei lpján rr következtetre juttt, hgy sérül áltl kiválttt rekciók beteg egz 24 már kkr jó visznybn vltk szcilóguskkl, egy épületben dlgztk közös szemináriumkt is trtttk. Többek között Krl Mnnheim Nrbert Elis szimptizáltk pszichnlízissel. Fulkes-bn 1940-ben született meg gndlt, hgy pszichnlízis elvei szerint csprtbn is kellene betegeket kezelni. Ekkr már Angliábn élt rr gndlt, hgy milyen érdekes lenne, h pszichnlitikus páciensei tlálkzhtnánk egymássl, meghllgthtnák egymást, regálhtnánk egymásr kölcsönösen is. Fulkes ekkr Exterben élt, egy közepes méretű nyugt-nglii vársbn, l101 lklm nyílt rr, hgy elképzeleit gykrltbn is kipróbálj. Kezdetben egyéni nlízisben kezelte pácienseit, hetente kettő hárm ülben, mjd mikr úgy érezte, hgy vn elég erre megfelelő beteg, összehívt őket egy csprtb. AzOJ111l zrevette, hgy milyen htáss z ilyen együttlét brl Fulkes őmgyi rngbn dlgztt pszichiáter főrvsként Birminghm mellett egy Nrthfield-i ktni kórházbn. Itt lklm nyílt rr, hgy ktnákt cprtbn kezeljen. Kőbb tvább ment elméi 1943-bn elindíttt Nrthfield-i kísérletet, melynek srán z egz kórházt átszervezték csprt-pszichnitikus elvek lpján. Fulkes ennek srán két fnts kórházi pszichterápiás kezelre vntkzó elvet dgztt ki: 1.) A kórház mg trápiás közösséggé válik, szervezeti egységei tevékenységei szigrún feldtát szlgálják: "beteg" emberek egzségének helyreállítását. 2.) Mg kórház, mint szervezet, megbetegedhet, tehát feldtánk elvégzére lklmtlnná válht, ilyenkr kezelre szrul. Nrthfield után kis bráti közösség mrdt Fulkes körül, rendszeresen tlálkztk, megbeszélték eseteiket kicserélték tpsztltikt. Többnyire Fulkes lkásán tlálkztk Lndn-i LÍ11ell Clse 7-bell. Egyik jegyzőkönyvben, me ly március 20-áll kelt zt lvshtjuk: "Fulkes dktr felvetette zt gndltt, hgy szervezetté kellene lkulni, hgy kielégíthessék csprtn kivüli ek csprtmunk iránti érdeklődét. Az áltláns érzelmi rekció z vlt, hgy szervezetre nem lenne szükség, de csprt tgji tvábbr is tlálkzni kívánnk, szeretnék rendszeresebbé tenni tevékenységüket. Elhtárzták, hgy, elődáskt szerveznek, melyeken felkért szkemberek fgják fellvsni munkájuk tpsztltik összefgllását, ezt ztán megbeszélek viták követték. Megegyeztek, hgy kört Csprtnlitikus Kísérleti Közpntnk nevezik el. 25

14 @,'.». MAFAN-LAPOK A Mgyr Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesület tpj. MAFAN-LAPOK A Mgyr Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesület közös ~l'''' Már krábbn kísérletek történtek zzl kpcsltbn, hgy állmi segítséggel csprt nlitiki közpntt létesítsenek z állmi betegellátó rendszeren belül, először 1948-bn, mjd 1949-ben. E próbálkzásk znbn nem jártk sikerrel. Így ben kör elhtárzt, hgy mgánközpntt fg létesíteni. Az egyik prblém z vlt, hgy lyn tpsztlt klegákt kellett tlálni, kik hjlndók vltk lyn közpntbn dlgzni, melynek nygi helyzete meglehetősen biznytln vlt. A másik prblémát megfelelő épület hiány jelentette ben Hrley Street-i körzet Upper Wimple Street 22-ben Fulkes kibérelte földszintet. Itt juttt hely sját rendelőre egy ideiglenes közpnt rzére. Ez z ideiglenes közpnt vlt kezdete mind Lndni Csprt Anlitikus Társságnk, mind Csprt AnJitikus Rendelőnek bn Rendelő Mntgue körzeti Mnsins street 88-b költözött, mely már munkát krlátzó Hrley Street-í körzeten kívül vlt. A Társság is itt kptt tthnt szeptemberében Fulkes meghírdetett egy csprtnlitikus kiképző tnflymt. "...A kiképz mind z elemi, mind fejlettebb szintet mgábfgllj, úgy gykrltitechniki, mint elméleti szempntból. Kis esetmegbeszélő csprtkt fg trtlmzni tpsztlt elődók vezetével. H lesz elég érdeklőd, terápiás sját élményű kiképző csprtk is szervezhetők. Minden lehető segítséget megdunk kísérleti munkáhz. Külön megegyez lpj áll egyszemélyes szupervizió egyéb kttási lehetőség rendelkezre áll." Belekerült egy pár évbe mire mindez megvlósult ben Fulkes heti szemináriumt dtt. Ezekre rendszeresen eljárt többek között, Jne Abercmbie, Jmes Anthny, Pul de Berker, Pt de Mré, Elizbeth Mrx, ki kőbb Fulkes felesége lett. A Csprt Anlitiki Társság 1952 Junius 3-áll kedden lkult meg hivtlsn. Az lpító közgyűlen jelen vltk többekközött. : The Hn. W. H. R. Illiffe (Elnökölt), Dr. N. Elis, Mrs. M. 1. J. Abercmbie Dr. S. H.Fulkes Dr. E. j. Anthny Miss E. T. Mrx (Titkárnő) Dr. Pt de Mré Tm Ormy 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám MAFAN, EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG,. IF, NEMZETKOZIELOZMENYEK Előzmények: A Lndni Csprtnlitikus intézet z elmúlt évtizdekben több Nyugt-Európ-i rszágbn indíttt képzeket. Ez képzek irányításár Lndni Csprtnlitikus Intézet Tnulmányi Bizttságábn Tengerentúli Tnulmányi Albizttságt hztk létre. A képzek menete: A képzek első szksz csprtnlitikus pszichterápi bevezető fázis. Ez minden rztvevő számár jánltt, de tpsztltt nyújt nunden segítő szkmábnm dlgzó számár. Ezt követi teljes képzt igénylők számár diplmát nyújtó képzi fázis. A képz végén, záródlgzt elfgdását követöen Lndni Intézet csprtnlitikus diplmát d. A képzek áltláns felépíte: A sjátélmény kiscsprt, ngycsprt, elméleti szemináriumk szupervízió (ehhez önálló csprtvezetőként kétéven át rninimum nylcvn ül ben kell önállón mbuláns csprtt vezetni). M már e képzek eredményeként csprtnlitikus egyesületek /vgy kiképző intézetek működnek ( teljesség Igénye nélkül): Nrvégiábn, DáIUáb311, Görögrszágbn, Németrszágbn. ". HAZAIELOZMENYEK A mgyrrszági "csprtzás" ngy hgymánykkl rendelkezik. A csprtterápi (így minden jelző nélkül) egyfjt fltörő ks vlt, még zkbn z időkben, mikr htlmi, plitiki rzben szkmi kkból éles, z rgnikus vgy pszichterápiás megközelít szembeállításábn szemlélték ptlógiás lélektni flymtk kezelét. Csprtterápiként emlegettek kkribn minden helyzetet, melyben hármnál több páciens pszichiáter vgy pszichlógus jelenlétében beszélgetetett. Ez vlt hőskrszk. A kőbbi difertenciálódás pszichterápián belül több fnts mühelyt szkmi tömörült hztt létre. Kezdetben ezek állmi intézményekhez, kórházi sztálykhz, mentálhigién rendelőkhöz kpcslódtk. A Mgyr Pszichiátrii Társság, meglkuláskr, zn belül pszichterápiás szekciót lkítttk ki. E szekció már munkcsprtk 26 27

15 @.'. )1. MAFAN-LAPOK A Mgyr Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesület közös '.'. MAFAN-LAPOK A Mgyr Fulkes-l Csprtnlitikus Egyesület közös ' frmjábn dtt helyet különbözö pszichterápiás irányztknk. De még ebben z időszkbn IS közös tnulmányi bizttságt trtttk fent zk z irányztk, melyek rendelkeztek csprtkeretek között futó terápiás frmávl, ezért itt viselkedterpeuták, pszichdr mtisták, verbális csprtterpeuták, rgeriánusk ültek együtt. A 80-s évek végén munkcsprtkból szkegyesületek lkultk, hmrsn különvált nem csk különböző irányztk képviselete, hnem képzek ellenőrzét végző tnulmányi bizttságk munkáj is. A hzi fejlőd sjátsság, hgy csprt-pszichterápi száms értékes terápiás gykrlti tpsztlt megszerze mellett nem definiált mgát nemzetközi, szintén több évdizedes csprtisklák szempntjból. (Hsnló jelenségek figyelhető meg pszichdrám sjáts mgyrrszági útjábn is.) Az úgy nevezett "verbális, szbdinterkciós nn-direktív kis csprt" elnevez éveken át leplezte mélylélektni megközelítű csprt szeniléleteket. E jótékny lepel, melyre krábbn pszichnlízis tkrgtás mitt vlt szükség, idővel eltérö szkmi identitáskt, csprt-pszichterápiás beállítódáskt összezáró burkká vált. Ugynkkr elfedte különbségeket. E diferenciálódási nehézség szkmi közösségekben is megjelent. A mi npig felmálló nehézségeket kz. Ezt látjuk kkr is, mikr elcsdálkznk szkemberek csprtnlózisröl hllv, hgy "hiszen kkr én is csprtnlitikus vgyk, mert tudm, hgy csprtbn tudttln flymtk zj lnk", de ugyn ez knfúzió kzz sértett kiáltáskt, "hgy X vgy Y hgy meri mgát csprtnlitikusnk nevezni". Ez így vlószínüleg meddő megközelít. Hiszen csprtnlízis fglmát n em érdemes kisjátítni. Az visznt szkmát gzdgító, h szkmi közösségek Körülhtárlják szemléletüket, képviselik sját terápiás gndlkdási keretüket, terápiás beállítódásukt szkmi tevékenységüket. A LONDONI CSOPORTANALITIKUS MAGYARORSZÁGI INTÉZET KURZUSA Tm Onny, ki Lndni Csprtnlitikus Intézet tgj sjátélmény csprtt indíttt Budpesten 1987-ben ben még egy sjátélmény csprt indult Mrik Dentn vezetével. Ettől kezdve sjátélmény csprtülekhez közös ngycsprt ülek Lndni Intézet temtikájánk megfelelő szemináriumk kpcslódtk. Az indító sjátéhnény csprt Lndni Csprtnlitikus 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám Intézet áltl elismert képzsé fejlődött. mjd kőbb, ezek helyett szemináriumi Az lpképzt, mely egy évig trttt, órák vezetesére. A két társult kttó diplmát nyújtó képzi szksz képz rztvevőivel blkkk közötti követte, melynek végén rztvevők időszkkbn tlálkztt. megkpják Lndni Intézet A képz srán rztvevők Csprtnlitkus Diplmáját. számár szemléleti lklmzási A képzben pszichiáterek szinten is élményszerűen megjelentek, pszichlógusk vesznek rzt. A képz elsjátításr kerültek lndni, 8-10 nps blkkk keretében történik Fulkes-i csprtnlízis specifikumi. évente hárm lklmml: krácsny, Terápiás munkájuk srán ezeket kiemelt húsvét nyár végén. fntsságúnk tekintik. A hllgtók z Egy-egy blkk átlgsn 18 egymássl integrált elmélet, emberkép sjátélmény csprtül, 2 ngycsprt technik csprtnlitikus ül, 4-5 szeminárium, 8-10 specifikumink terápiás lklmzását szupervíziós ül 1 tnflym gyógyításbn, vlmint ezek szkmi megbeszélt trtlmz ben életben történő képviselét közös képz rztvevői mbuláns frmábn feldtuknk érzik. Ez közös cél dt futó csprtnlitikus csprtkt lendületet lmz szervező indítttk. A Lndni Intézet munkáhz, melynek eredményeként Tnulmányi Bizttságánk Tengerentúli 1993 tvszán meglkíttták Mgyr Albizttság társult kttóként Süle Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesületet. Ferencet Szőnyi Gábrt kérte fel először szupervíziós ülek vezetére, Bkr

16 KI A SZOCIOTERAPEUTA? A szciterpeut egyrzről müveszetterápiás mádszerspeciflkus csprtvezet. másrzről közösségfejlesztő. El/nek z integrált tevékenységnek prfesszinális szkembere SZOCIOTERAPEUTA. I. ~ A szciterpeut, mint művzetterápiás módszerspecifikus csprtvezető A szciterpeut négy technikár épített módszerrel dlgzik. Eszközként. hsználj képzőmüvzetet, mzgást, zenét (pssziv ktiv), vlmint z encunter technikát, hgy csprttgk müvzet eszközein keresztül élményeiket kifej ezhessék, megrgdhssák z élmények elemzén, megértén keresztül önismeretet szerezhessenek. A különbözö technikák hsználátávl biztsíthtó, hgy z ember teljes pszich szciális belső világát, értékrendszerét elöhívhssuk; különbözö megközelíti lehetőségekkel többszempntú megértét lehetővé tegyük megérten keresztül pszich egyensúlyt ngy mértékben meghtárzó értékrendet lkítsuk. A technik kiindulás, hgy csprttgk helyzetéhez válszt meg közelíti eszközeit. Értékrendszerében z egyén társs környezetének éltékrendjét is tudtsítj visznyuláskn keresztül megtnulhtó szbályzássl belső külsö pszich-közösségi egyensúly elérét célzz. II. A szciterpeut, mint közösségfejlesztő A szciterpeut egy dtt intézményben vgy civiltársdlm vlmilyen helyszinén z dtt közösségben: 1.) Fejleszti különböző közös identítást kifejező tevékenységeket klubkt szervez, kretív, értéknimáló csprtkt vezet. 2.) Alkítj demkrtikus együttmüköd értékrendjét cselekvi módjit - önkrmányzt kilkulását segíti, különböző érdekérvényesíti módszereket erősít. 3.) Támgtj z érvényesülét, elfgdást, tlerálását z egyéni, kisebbségi helyzetnek illetve közösségbe vló integráltságát elősegíti. 4.) Egymás melleti csprtk között kpcsltt, kmmunikációt épít segít másik csprt megértében, elfgdásbn. SZOClOTEffÁPIÁS CSOPORTVEZETÖIKATASZTER 1985/ 1. dr. Krnki Bertlnné (Budpest) 1986/2. Mihály Brigitt (Budpest) 1988/3. Szbó Enikő (Budpest) 1988/4. Bks Enikő (Budpest) 1992/5. dr. Szelke Lászlóné (Budpest) 1990/6. Ngy Antl (Budpest) 1990/7. Hidvégi Izbell (Budpest) 1990/8. Tkács Józsefné (T örökszentmiklós) 1990/9. Gácsi Jánsné (Törökszentmiklós) 1990/10. Gulyásné Mzárs Brbál (Szlnk) 1990/11. Trcs Istvánné (Újszász) 1990/12. Krsósné Buskó Év (Újszász) 1990/13. Herrnnn Ljsné (Újszász) 1990/14. Szücs Andrásné (Újszász) 1990/15. Fehér Ferencné (Újszász) 1990/16. Klein Attiláné (Újszász) 1990/17. Trömböczkyné Klláth Mári Szlnk) 1990/18. Mátéffy Zltánné (Szentes) 1990/19. Kcsis Zsuzsnn (Újszász) 1990/20. Kurdi Pál (Újszász) 1990/21. I>álmán Béláné (Újszász) 1990/22. Adám Mihályné (Uj szász) 1990/23. Sipsné Jó Ktlin (Újszász) 1991/24. Petrits Andre (Budpest) 1991/25. Hnisch Erzsébet (Budpest) 1991/26. Krczgi Mári (Budpest) 1991/27. Ngy-György Attil (Budpest) 1992/28. Stefnideszné Kálli Erzsébet (Budpest) 1993/29. Blázs Jánsné Hjdu Ann (Budpest) 1993/30. Virág Mónik (Budpest) 1993/31. Berkes István (Budpest) 1993/32. Dukiné Knlmár Mári (Győr) 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám 1993/33. Tgányi Ágnes (Budpest) 1993/34. BJ1 Istvánné (Eger) 1993/35. Mzárs Bél (Eger) 1993/36. Zy Árpádné (Eger) 1993/37. Hvsi József (Eger) 1993/38. Rjnvölgyi Vilmsné (Eger) 1993/39. Mlnár Józsefné (Eger) 1993/40. Pfff Ferenc (Eger) 1993/41. Csende Gyuláné (Eger) 1993/42. Kulcsárné Hrváth Év (Eger) 1993/43. Szbó Judit (Eger) 1993/44. Fjcsik Istvánné (Htvn) 1993/45. Óhegyi Istvánné (Eger) 1993/46. Kiss Ljs (Eger) 1993/47. Kiss Julinn (Eger) 1993/48. Rkmzi Lászlóné (Eger) 1993/49. Gulyás Mári (Füzesbny) 1993/50. Gdó Jáns (Eger) 1993/51. Kvácsné Kblák Mári (Eger) 1993/52. Kökény Tibmé (Eger) 1993/53. Fehér Jáns (Eger) 1993/54. Pdhrányi Gbriell (Eger) 1993/55. Kmármi Edit (Eger) Németh László 30 31

17 ELŐZETES ÉRTESíTÉS A MAGYAR FOULKES-I CSOPORTANALITIKUS EGYESÜLET wrkshpt rendez 1994 április -én. "Empáti csprtnlitikus flymt" címmel. A délelőtti plenáris ül keretében Mlclm Pines ( Grup Anlysis főszerkesztője) trtj főelődást. (Ennek nygát írásbn mgyrul kézhezkpják rztvevők. A főelődás ltt tlmácslást biztsítunk.) A' diszkussziót, mjd ngycsprt ült követően 10 fős wrkshpkbn lesz lehetőség tvábbi eszmecserére. Az ngl nyelvű wrkshpt Mlclm Pines, míg mgyrnyelvűeket CSAKIT tgji fgják vezetni. Rzvételi díj várhtón 1000 Ft. ltt lesz. A jelentkezi lpt MAFAN címére kérjük visszküldeni: Bkr László, Mgyr Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesület, Budpest, Bzin u. 9. Tel.: x... Itt levágndó visszküldendö. JELENTKEZÉSI LAP Az "Empáti csprtnlitikusflymtbn"c. wrkshp-r Név:. Cím:. Munkhely:. Dátum: Aláírás. Visszküldendö: Bkr László, Mgyr Fulkes-i Csprtnlitikus Egyesület, Budpest, Bzin ll. 9. Tel.:

18 IV. NÉJVIETNYEL,TŰ EURÓPAI CSOPORT-PSZICI-IOTEltApIAs CSOPORTDTNAIHIKAI KONGRESSZUS l~s.\ nérnt nyclvú ly. ElJRÓP.-U CSOPORT-PSZICIIOTER\PL\S És C~pnTDI~.unIC\.I Kxcntsszt.sn., (lv. Eurpischer Kngrcs5 fűr Gl11ppenp'iychthcrpi~ und G11lppendynmik in deutscher Sprche I llgusztus 2.=5-28. kőzőtt kerül sr Ksselben {r\szki. A kollgresszusnk nérnet, sztrák svájci ké pvise letébe n!hg)'r Csp rt-pezicht erripiús Pszichdrám Egvesiilet is társrendezője. egycsiilelek Egyes;ilel me llett hzánk Ilfgyr A kngresszus z 1991-Len Budpesten trttt Ill. Európi Kngresszus flyttás. :\ KO~(;RE~SZl.'S FŐTÉ:U..\JA: "A CSOPORT!\1U!\KA - EtIBÓPA. JÖVÖJE?II (csprtmunk pszichterápiábn. társdlmplitikábu es tudmánybn). HÉS7.YÉTELI níj: A kngresszus rzvételi díj 350 D\L m(!gy({lr~tr~f~~,f)k ssámár«100. 1)111,..«: hf.lcg~ye~;jfcj.j(i~i(d. ~:J,(í,-"ánL.90 IMf. A sl.ervt~zt íbizllsd1'! le SlI szálj<í5iehelősé~ről ill. kll~gáklláll~irténő elszeilláslásról gndskjik. ELŐKO'\'GRESSZllS:,mgnsztlls ~2-24.A 10x2 ór sjátélmény-csprtkt trtlmzó kőzöt+kerf 1 'sr: ivhl1de-gyik kiscsprtbn kél helyet et sze1'vez"iibizutlság- i;szlöndíjj-i-;,..+-~keleteurópi rztvevők számár trt fcnn. A féíkngresszllsr kiselódást. wrkshpt lehet bejelenteni cím 6 srbn tém nlf'gclásá\'l~ legkőbb któber ls-ig kngresszus mgyr szervezőbizttság tgjetiilál (dr. Blümel Ferenc - i\igyr Csprtpszichterápiás Egyesület, 11~1 Up., Szilssy út 6.; dr. Pintér Gábr - Mgyr Pszichdrám Egyesület, 1025 Budpest! Tőrnőrkény t.l. 12/8; dr. Hrmtt Jáns 1121 Bp., Szilssy út 6.; r. Szőnyi Gáhr 1012 Hp., Lévy ll. 5.1 CSAKIT HIRDETMÉNYEK Lehet(íség vn CSA KIT -nk megc lelr; sztrák kiképző intézet A 1:1'- AUSSEE-i (AusztriI csprtnlitikus képzének 1-2 helyére jelentkezni. Hzleles tájékzttó: CSAKTI, Szőuvi Gábr, 1022 Bp. Lévy u. 5. Tel.: B.:\RCZY iviagdolna ERDÉLYT ILDIKÓ nlitikus sjátélmény C50p0l1t indít hmrsn CSAKIT képz rzeként. Jelentkezni érdeklődni lehet et ]ús-8360 vgy telefnszámkn.

19 " " MEGHIVO..A Csprtnlitikus Kiképző Társság któber 15-én. énteken óráig megrendezre kerülő TANULMÁNYI NAPJÁRA I'tugrmt ls ig: "Men e trt npjinkbn csprtnlízis?" A Heidelherg-i IV. Európi Csprtnlitikus Szimpóziumnk erre kérdre dtt válszit sztják meg velünk zk, kik rzt vettek (Bkr László, ig: Sziinet Crűnczeisz Attil, Kmlós Pirsk, Lust Iván, Szőnyi Gábr). 173 _18 3 _ig: Ngycsprt. (vezetik Erdélyi Ildikó Kpusi Gyul'! Helvei Villányi úti Knfereuci Közpnt, 1114 Bp. Villányi út :20-s terem e ep Uj..:. 1'-01: It. n'}' "1" A Tnulmányi Npn vló rzvétel CSAKIT képzek rzét képezi. A képzben jelenleg rztvevőknek nem kell belépődíjt fizetni. A jelenlegi képzben rztvevőkén kívül krábbn, esetleg jövőben képzendő kllégákt minden érdeklődőt szeretette l várunk, CSAKIT Intéző Bizttság -' Csprtnlitikus Kiképző Társság A ic'. AKIT Budnestr", lp, klegz(l~ relzárkózlló esprtlerpeul/csprtnlillkus pszíchterpeut képzciodlt A pr~~~pzó képzt nyújt lyn szkembereknek, kik megfelelő diplm hfján kliniki pszichterpeut képzettséget nem szerezhetik meg. ~7 csprtkkl. fgllkzni lúvánnk _ kiegzítő képzt nyujtpszichterápiás szkvizsgáhz, vlnunt teljes csprtnlitikus pszicbterpeutává váláshz, illetve más csprtmódszerekben képzettek csprtnlitikus ismereteihez. _ felzárkéztté képzt nyújt már megkezdett csprt-pszich terápiás képz befejezéhez, A képz frmáj: KOMPLEX - képz minden elemér (személyes - sját ~lm~nyíi - terápiát, elméleti képzt, szupervíziót) képzi célhz rendelten trtlmzz. KOMBINÁLT - különböző képzi célkkl képzbe kerül me együttes munkát végeznek. BLOKKOS - tervezetten évi négy hétvége Budpesten, vidékieknek Mgyrrszágn lávülieknek is hzzáférhetöen, Kedvezményes szállás szerzét segítjük. Kezd: 1994 első negyedéve. Jelentkezi btárld~: któber 15. Jelentkezni lehet levélben prgrm tllkáninál: Kádíné Hnyák Ágnes Budpest, 1201 Kssuth Ljs u. 34.V vgy CSAKIT círnén: Budpest, 1536 Pf.301 ' A jelentkezt követően rzletes tájékzttást küldünk. Október nvember flymán egyéni beszélgetre képzi prgrm e gy é n I kilkításár kerül sr.,. A CUKI1l OYE'Iul..sdurlpeclflk klpzllhlyk4nt.1i_rt, 'nld!tr'pl" TnkIbn kfpvhlnl r«>dltz _Olt.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Gyerekesély történetek és szakmai dilemmák. Valósítsuk meg!

Gyerekesély történetek és szakmai dilemmák. Valósítsuk meg! Gyerekesély történetek és szkmi dilemmák Vlósítsuk meg! Kötetünkben lyn íráskt gyűjtöttünk össze, melyek jól érthető módn szólnk Gyerekesély prjektek megvlósításánk hétköznpjiról. Az első részben Bizts

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

o o o o o o o o o o o ; ; o o

o o o o o o o o o o o ; ; o o ni nvácói pcsi l bdrúgók éll guim é s zá tl ál ns sik l sptfg l kl zásni k ztíette: htót A lit I nnváció sprtfgllkzáskn A z ezerrcú fci A z edzfilzófi z edzmódszerek lkulás z elmúlt évtizedekb en 1975-

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

P 3 én.s t z e á k m este XVI. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál L 2014. november 6-8. a Buzita és Szepsi koma 3.

P 3 én.s t z e á k m este XVI. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál L 2014. november 6-8. a Buzita és Szepsi koma 3. P é n t e e s t e 3. s z á XVI. Egressy Béni Országs Színjátszó Fesztivál 2014. nveber 6-8. Buzit és Szepsi 3.szá- Pénte este Rétei Színjátszó Csprt Rétei Színjátszó Csprt A flusi színjátszásn Rétén, últbn

Részletesebben

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák:

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák: Cserépvárljáért lpítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobábn fürdőszob. Szobák: - 2 db 2 ágys - 1db mozgáskorlátozott - 4 db 4 ágys - 2 db 6 ágys z ágyk számát érkező csoportokhoz tudjuk igzítni.

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN Új atmerőművi blkkk létesítése a paksi telephelyen MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS BAG/2435-3/2015. ügyiratszámú végzés alapján

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: 2016 ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

25. SZÁM. 1899. Pr. LengicI Frigyes-fele. e l n y o m n i, a legjobb bizonyíték te liét, h o g y itt egy valódi, a természet.

25. SZÁM. 1899. Pr. LengicI Frigyes-fele. e l n y o m n i, a legjobb bizonyíték te liét, h o g y itt egy valódi, a természet. U VAÁBNAP ÜJÁG, 408 Fn Legjbb és leghirnevesebb pipere hölgypr: L -* h évtita* lrds- elyemkelmék B U T T A L VEGYÍTVE C H F A Y, LLATZERÉZ, nem remélt jó $ U : ^ A &fl G R E D E R A D L F É T 9, r n e

Részletesebben

Horváth Tünde: A team coach- ing különböző fajtái. Első rész. kialakításának egyik alappillére a team coaching valamelyik, vagy akár összes fajtája.

Horváth Tünde: A team coach- ing különböző fajtái. Első rész. kialakításának egyik alappillére a team coaching valamelyik, vagy akár összes fajtája. Mgyr Cochszemle Új utkon kilkításánk egyik lppillére tem coching vlmelyik, vgy kár összes fjtáj. Horváth Tünde: tem coch- MIÉRT VN SZÜKSÉG TEM COCHING- ing különböző fjtái R? Első rz Örkény István z utolsó

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! Mttóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jg fenntartva! E napló tulajdnsa Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: Ezt kell rólam tudni 2015 ben leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc

Részletesebben

HETENK1NT EGYSZER.SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.

HETENK1NT EGYSZER.SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP. M.Y-KAMIZSA. 894 )4 jnuár 6-n. 6-án.. ^. ^, i. < B 5 E & m. ifjfr gjrnteg Hrylnczlrrmdlk évflym ZALAI KÖZLÖNY. Előfizetési ár; Egész évre... 5 frt kr A lp szellemi és nygi részét Fél érre.... :* fft í>0

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 3. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

problémát, helyzetet, kérést. És még ezután Ha idegességet, aggodalmat vagy szorongást,

problémát, helyzetet, kérést. És még ezután Ha idegességet, aggodalmat vagy szorongást, Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció megkérdezték mguktól, jogos-e kér?. problémát, helyzetet, kért. És még ezután H idegességet, ggodlmt vgy szorongást, is jogom vn eldönteni, mit krok csi-

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária Bka/kar Index mérés az Érbeteg - Dr. Keresztury Gábr Farkasné Bangó Mária Bevezetés Köztudtt, hgy hazánkban és a világ többi rszágában is a szív- és érrendszeri betegségek mrtalitási mutatói vezetik a

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

SZAMIZDAT! UNIKUM! MURPHY az ANAL. KÉMIÁN avagy analitikus murphologia. Írta: Juhász Jenő

SZAMIZDAT! UNIKUM! MURPHY az ANAL. KÉMIÁN avagy analitikus murphologia. Írta: Juhász Jenő SZMIZDT! UNIKUM! MURPHY z NL. KÉMIÁN vgy nlitikus murphologi Írt: Juhász Jenő KPHTÓ: csk egy este! egy helyen! (elővétel kizárv, utóárusítás h mrd csk dupl áron!) z idei VEGYÉSZBÁLon (Május 5., Kőrösi

Részletesebben

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész -77- Én ebből z egz ügyből zt vonom le, h Főépítz úr egyértelműen pozitív szkvéleményt d márpedig közöttünk ő ebben z egyedüli szkember kkor ezt el kellene fogdni mi z épület elhelyezét megjelenét jelenti.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

22-ik szám. "A nagy kanizsai Délzalai Takarékpénztári, Önsegélyző szövetkezet*, a.kótori takarékpénzttr részvény-társaság*, a nagy-kanizsai'

22-ik szám. A nagy kanizsai Délzalai Takarékpénztári, Önsegélyző szövetkezet*, a.kótori takarékpénzttr részvény-társaság*, a nagy-kanizsai' NAGY-MÁIZSA. 882. május 7-én. 22-ik szám. Előfizetési ár: Egész évre.... 5 frt kr. Fél évre... - 2 f rt 50- kr. [.Negyedévre..., frt 25 kr. Egyes szám 0 kr. ; HIRDETÉSEK ő hsábs petitirb&n 7, másdszri

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben