A I\'lAGYAR CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁS. tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A I\'lAGYAR CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁS. tájékoztatója"

Átírás

1 A I\'lAGYAR CSOPORT-PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET tájékzttój

2 + A Mgyr Csprt-pszichterápiás belső tájékzttó lpj szerkesztő Bkr László Szerkesztőség címe 1121 Budpest, Szilssy út 6. Tel Egyesület Köszönetet mndunk RADIX Számítástechniki Szlgálttó Kft.-nek szám előállításáhz nyújttt támgtó segítségért. TARTALOM NYÁRELEJIEGYENLEG elnöki jegyzetek (Blümel Ferenc) 4 CSOPORTOS EVÉSZAVAR vgy csprt-pszichterápi lklmzás táplálkzási viselked zvrk gyógyításábn (Tury Ferenc) 5 FUTÓCSOPORT - A KIHELYEZETT TERÁPIÁS TÉR DILEMMÁI ) Grünczeisz Attil) 8 FUTACSOP Test, lélek kpcsltk - futás közben (Juhász Agnes) 9 THOMAS SZASZ CSANYIKBAN (Vs József) I. várakozások 1O II. CSATLAKOZÁSOK ÉS CSALATKOZÁSOK 14 ÚTON A "CSANYIKVÖlGYI TÁRSADALOM" FELÉ (Grünczeisz Attil) 16 NAPPAL KÓRHÁZ ÉS ÉJSZAKA? Terápiás közösség Debrecenben: Nppli Kórház bemuttkzás Csnyikbn (Sztmári Év) 18 HÍREK ÉS HÍRDETMÉNYEK. 23 A CSOPORTANALÍZIS VÁZLATOS TÖRTÉNETE (Tm Ormy) 25 A MA FAN, EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG (Bkr László) 28 KI A SZOCIOTERAPEUTA?(Német László) JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám NVÁRELEJIEGYENLEG ~ elnöki jegyzetek A pszichiátrii pszichterápiás klinikum iskláktói függetlenül is csprt műfj. "Egyedül nem megy..." Ez meghtárzttság bntkzik ki z Egyesület életében mg minden ellentmndásávl. A vezetőségben néhányn fárdni látsznk, de jelentkeznek új lelkesedők is. A prgrmk létrehzásábn ügyesedünk htéknybbkká válunk. (Úgy hllttm, hgy futó csprtkkl fgllkzó vitestünk után néhányn nekiláttk edzeni. Kellő kndició elére után remélem páciensekkelfkliensekkel is munkáhz látnk.) (A "Futócsprt" GÍmmel trttt vitestünkről szóló beszámlókt lsd. e szám 7. ldlán, szerk.) Páciensekfkliensek... A Pszichterápiás Tnácsbn e megjelölekről flytttt vit után III. Csnyiki Csprttlálkzó is szembesült prblémávl. Nemcsk Thms Szsz filzófiáj következményes gykrlt mzgttt meg mínket; nemcsk kliniki szciális munk új követelményei jelentkeztek be Göncz King elődásábn Kmlósi Pirsk temtikus műhelyében, hnem finmbbn-erőteljesebben rzben tlálkzó szervez éhez, rzben rztvevők terápiás filzófiájáhz kpcslódón - hgymány, knvenciók kretiv individulitás ellentétei is kirjzlódtk. A tlálkzó után úgy num, hgy nemcsk htlmml flytttt párbeszéd nehéz, de z egymássl flytttt párbeszéd is megérdemel egy kis figyelmet. Kzülünk tehát IV. CSANYIKI CSOPORTIALÁLKzó-r htlm, kiszlgálttttság, tehetetlenség párbeszéd témkörében temmunk vntkzásábn. A szerkesztö, Bkr László gzdg "párbeszédes" számt állíttt össze. A meglévő rvtk mellett elindulnk MAF AN ldlk, melyeket egy újnnn lkult egyesület fg gndzni csprtnlízis témkörében. A számbn megjelenő hírekre várjuk minden érdeklődő visszjelzét, reflexióját. Csnyik vitestek várják közremüködöket. Távlti terveink között szerepel kliniki műhelyek, szekciók útnkindítás. Kérjük z Egyesület tgjit, hgy kidását is szlgáló évi 500 frints tgdíjukt elmrdás es etén fizessék be. Csekket levélben Juhász Ágnestől, z Egyesület titkárától vgy Mzöly Gábrtól, z Egyesület pénztársától kérhetnek. A tgdíj rózsszín csekken is befizethetö következő címen számn: OTP XIII. ker. Fiókj, , Mgyr Csprtpszichterápiás Egyesület. Blümel Ferenc

3 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám ÉLMÉNYEK-CSOPORTOKEMBEREK CSOPORTOS EVÉSZAVAR Csprt-pszichterápi lklmzás táplálkzási viselked zvrk gyógyításábn A táplálkzási viselked (ev) zvri iránti érdeklőd z utóbbi egy-két évtizedben fkzódtt. Ennek fő k z epidemilógii vizsgáltkkl is látámszttt mrbiditás-növeked. Az emelkedő igényeket is figyelembevéve lldtttuk ki 1990 végén áltláns pszichiátrii sztályunkn kis evzvr-rzlegiil1ket. Négy fekvőbeteg rendelkezére áll egy női kórterem, emellett felvételt nem igénylő Jnbuláns páciensek kezelét is végezzük. Az elmúlt két év ltt összesen hnninkett6 páciensünk vlt rövidebb-hsszbb ideig. Az evzvrk kezelében lpelvünk z integrtív terápiás megközelít, mely mgábn fgllj z egyéní-, cslád- csprt-pszichterápiát, vlrnint szükség szerint, lklmnkét bilógii kezelt is (tüneti szerek dás, ntidepresszívum lklmzás, prenterális táplálás stb.). A többldlú terápiás megközelíten belül ezúttl csprt-pszichterápiávl fgllkzunk. Az evzvrk csprt-pszichterápiájávl fgllkzó szkirdlm nem túl bőséges. Az s évektől jelent meg néhány írás, hngsúlyzv e terápiás fnn speciális előnyeit. Rzint z irdlmi tpsztltkt felhsználv, rzint sját lehetőségeinket figyelembe véve kezdtük el 1991 elején z evzvrkbn (nrexi nervs, bulirni, besits, ezek különböző átmeneti frmái) szenvedő betegek csprt-pszichterápiás kezelét. A csprt összetételét illetően specifikus kritériumkt nem hsználunk, nincsenek elkülönitve z nrexiás bulimiás betegek. A tgk életkr év között vn dlescensek fitl felnőttek együtt vnnk. A csprt nyittt, járóbetegek z sztályn kezeitek közösen vesznek rzt benne, létszám 4-6 fő. Hetente két csprtül vn, másfél-másfél órás időtrtmbn, kettős vezetsei. A páciensek egyéni csládterápiáját ugynz férfi-nö terpeutpárs ( szerzők) végzi, kik csprtt is vezetik. Bár ez elég nehéz feldt, következő előnyei mitt ngyn hszns: ennek révén megkdályzhtó terápiás tem hsítás, mi z 4 binálunk. A súlyr, étkezre vntkzón minden pácienssei külön viselkedterápiás szerződt kötünk. Figyelmet frdítunk tipikus kgníciók elemzére, testtel, táplálkzássl, teljesítinénnyel kpcslts irrcinális hiedelmekre. Fnts eszköz ebben videknfrntáció technikáj. Minden páciensről kétrzes fürdőruhábn kzítünk felvételt kezel kezdetekr, mjd csprt elött levetítjük zt. Megkérdezzük betegtől, milyennek látj mgát, mjd többiek is elmndják véleményüket ról. A videó előnye tükörrel szemben z, hgy bjektívebben, "távlbbról" látják páciensek mgukt. Terápiás szempntból kedvező jel, h beteg sványnk trtj mgát. A sját testtel, testsúllyl kpcslts téves gndlkdás egyik tnulságs példáj z vlt, mikr egy 33 kg-s páciens, ki megfelelő súlyúnk trttt mgát, kb zns testmgsságú 32 kg-s társát betegesen sványnk ítélte meg. Ezek z egymásnk dtt visszjelzek ngybb htéknyságúk, mint terpeutáké. A videó-knfrntációt kezel végén megismételjük. A kgnitív-viselkedterápiás megközelít elsősrbn személyre centrált. A csprts helyzet lehetőséget nyújt tgk közötti interkiók elemzére. Köztudtt z evzvrs betegről, hgy rsszul kmmunikálnk: verbális nn-verbális jelzeik gykrn inkngruensek. Ezért z interkciókról nyújttt visszcstlásk kiemel ten fntsk. Sk időt frdítunk különböző kmmunikációk gykrlásár, külön hngsúlyt helyezve evzvrrl rendelkező betegek között (is) gykri. Több infrmáció gyűlik össze különböző ldlról ez segíti terápi tvábbi lépeinek megtervezét. Htéknybb együttműködt tesz lehetővé terpeuták között. Mivel z nrexiás betegek krtárskpcslti szegényesek, erőteljesen izlálódnk, bulimiásk pedig bizrr étkezi szkásik Initt kerülik társs érintkez különböző frmáit, csprt-pszichterápi megfglmztt célj kmmunikáció jvítás, szciális kzségek fejleszte, z érz eik verbális nn-verbális kifejezének megtnítás. Az interpersznális tér beszüküle vlmennyi evzvrs beteget kmlyn fenyeget. A terápiás csprt segítséget jelenthet beteg szciális környezete közötti szkdék áthidlásábn megkönnyíti knfrntációt sját gyengeségekkel: testsúly, z étkez z ehhez kpcslódó rítusk, mint gndlkdásuk, cselekvük közpnti irányítói háttérbe szrulnk. A pzitív htásk mellett gndlnunk kell hátránykr is. A legngybb veszély pszeud-identitás ("mi, evzvrsk") kilkulás. A betegek védhetik egymást megerősíthetik másik tüneteit (például testsúly kntrllálásár vntkzó trükköket megtnulhtják egymástól). Negtiv htásk közé trtzik z is, h csprtkntktus társs kpcslt helyettesítőjévé válik páciens számár. A célknk, z előnyöknek hátrányknk figyelembevételével z ev zvrk csprt-pszichterápiáj srán különböző módszereket, km- 5

4 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám rr, hgy szóbeli közlük gesztusik ugynzt közvetítsék (pl. mslygv közli, hgy ngyn dühös; erősen ökölbeszríttt kézzel merev rccl mndj, hgy jól érzi mgát; csk ngyn ritkán szóll meg, de zt pnszlj, hgy őt senki sem hllgtj meg). A szitutív játékk megkönnyítik ezek gykrlását. A primér csprt, cslád tipikus trnzkciós mintái, kmmunikációs sémái csprtpszichterápiás üleken leképződnek. E csprttgk időről-időre rr törekednek, hgy mint tthn szülőket, úgy terpeutákt is megsszák. A csprtnk, mint rendszemek működe ttól függ, hgy vnnk-e világs htárk z lrendszerek között, Ezeknek htárknk ruglmsknk kell lenniük. A terpeut-páciens htár összemsásár irányuló kcióik srán igyekeznek kterpeutként működní. Mint csprtvezetők n törekszünk, hgy megkdályzzul e kísérleteket például úgy, hgy nem tudts mnővereket tudtsítjuk: megkérjük pácienst, működjön közre segítőként. A titks játszm nyílttá válik, kénytelen beteg felelőséget válllni működéért. Minden pácienssei lyn kpcsltt kell kiépíteni, mely biztnságt nyújtó számár. A knfliktuskerül, illetve knfrntációk dptív megldásánk hiány súlys öndestrukcióhz, evzvrhz vezethet. Meleg, elfgdó csprtlégkörben krízisek direkt prvkációját követően közösen keressük knfliktus-megldás ptimális módjit. A különböző terápiás technikáktl függetlenül néhány tényezőnek fnts szerepe vn terápi végeredményét illetően. A nyittt csprt hgymányk átörökítében, z új tgk gyrsbb könnyebb beilleszkedében segít. A kezelük befejezéhez közeledő páciensek nyilvánvlóvá teszik terápi végességét Egy-egy beteg növekvő önállósdás csprtbn etlnként szerepel. A csprt keretét hsználjuk fel betegeink hsszútávú követére is. A gyógyult vgy lényegesen jvult pácienseink hidt képeznek kórház civil élet között. A terápi flymt következőkben fgllhtó össze: csprt hzzásegíti pácienst, hgy evzvrát betegségnek trts. A betegség tgdásánk megszűne z önfeltárás flymtát indítj meg, bár kezdetben áltlánsítnk, személytelen nyelvet hsználnk. Előszeretettel bújnk pszichlógii termínus technikusk védőpjzs mögé: miközben érzeik kifejezére nem tlálnk szvkt, közben rról beszélnek, hgy betegségük hátterében identifikációs zvr, mélylélektni prblém áll. Évek ltt megszkták, hgy testükkel kmmunikáljnk ez megvédte őket érzeik nyílt válllásától. Ebben szkszbn nn-verbális technikáknk fnts szerepe vn. A következő lép z, hgy megértik viselkedük rntivációit, társs kpcsltik tennzetét. Ez z interpersznális tnulási flymt. A hrmdik fázis kkr kezdődik, mikr pácienst elfgdj csprt, ekkr kerülnek előtérbe zk pszichlógii flymtk, melyek jellemzik beteg csládbn elfgllt szerepét, interpersznális visznyit. Ezeknek 6 szlgál. A bátrításnk, z intenzív figyelernnek fnts szerepe vn. Az ülek ltt nyílt, világs kmmunikáció szükséges mind terpeuták, mind páciensek között. ÖSSZEFOGLALÓAN: z evzvrs betegek integrtív terápiájábn z egyik fnts mdlitás csprt -pszichterápi. Megfelelő keretet nyújt direkt visszjelzekre z ön-knfrntációr. Nem múltr, hnem elsősrbn jelenre jövőre centrál. A terpeutáktói ngybb ktivitást direktivitást igényel. Wildmnn Márt, Túry Ferenc B.-A.-Z..Megyei Kórház 1. sz. Pszichiátrii Osztály fázisknk szétválsztás tlán kissé eröltetett, gykrn átfed ek tpsztlhtók közöttük, de fejlőd flymt nymn követhető. Az evzvrs betegek csprt pszichterápiáj direktivitást igényel vezetőktől. Stimulál ni kelj pácienseket rr, hgy tnulják meg céljikt megfglmzni elémi zkt. A terpeut mdellként is szlgál, mikr knkrét feldtkt d, z sszertív viselkedt megerősíti. A vezetők felé irányuló kérdek egy rzére dtt válsz z együttgndlkdás mintájául FUTÓCSOPORT: A KIHEL VEZETT TERÁPIÁS TÉR DILEMMÁI "pszichterápiást". Rövidebb távú pszichterápiák kezdő futók esetében csprtfnn jánltt. Htótényezőként kiemelkedhetők csprtdinmiki effektus k mellett z "eg-tréninget" jelentő kmplex feldtmegldási helyzet, illetve mtivációs mező intenzív érintettsége. Mélyebb pszichterápiás munkáhz z egyénileg futtt hsszbb távk jánlhtók. A bekövetkező neur endkrinlógii, pszichfizilógii váltzásk ugynis egyfjt "trnsz" állptt hznk létre, melyben tudtltti trtlmk, kmplexusk "fellifteznek",- lehetőséget dv z egnk feldlgzásr, integrációr. Blázs Jáns dr., BlssgyrmtróI, hzzászólásábn többéves, Egyesületlink prgrmbizttság vitestet trttt fenti címmel február 25-én. A helyszín Sprtkórház, vitindító elődás trtój Süle Ferenc dr. vlt, ki krábbn, Kórház Sprtpszichlógii Ambulnciáját vezette. A kissé szktln tém így méltó kömyezetben indítássl kerülhetett terítékre. A vitül futás termzeti kömyezetben vló mzgás pszichterápiás célú felhsználásár kncentrált. Izglms elméleti gykrlti kérdek vetődtek fel, igzlv, hgy témválsztás időszerű, hgy terület ngybb figyelmet érdemelne. Süle dr. futás lklmzás ánk htéknyságánk hárm szintjét különítette el: "bilógiit, "szciterápiást" 7

5 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám "futás-terápiávl" kpcslts élményeiről, tpsztltiról számlt be. Személyes mtiváción lpuló, spntán kezdeményeze kisebb mzglmmá terebélyesedett, figyelemreméltó eredményhez vezetve többféle pszich zvr esetében. Elsősrbn feszültségldó, lvásjvító, áltláns kndiciójvító htáskt emeli ki, de futást prblémák megbeszélére, szuggesztív instrukciók dásár, z önkntrll célztt fejlesztére, nem utlsósrbn z étvágy jvításár is jónk trtj. Blümel Ferenc dr. terápiás szcén, terápiás tér "kihelyezének" még fel nem tárt, izglms kihívást jelentő lehetőségeiről beszélt. Egy péld kpcsán illusztrált, hgyn ldtt meg FUTACSOP Test, lélek társs kpcsltk Egyesületünk vitest srzti tvább flyttódnk. A februári estre Sprtkórházbn került sr "Futócsprt vgy kihelyezett terápiás tér dilemmái" címmel. E szkmi eszmecsere szükséglete bból fkdt, hgy megsszuk egymássl több pszichiátrii sztályn elszigelten működő mzgás, kiránduló futó csprtk tpsztltit. A vitindító bevezető elődást Süle Ferenc trttt. Még krcgí főrvsi munkáj ltt felfigyelt megtéblydttk futássl történő spntán öngyógyító törekvére, "futó elkdt ngycsprt prblemtikát termzetbe történő "cting ut". Ngy György Attil termzet terápiás CSOpOlt tlálkzásánk reintegrtiv flymtát írt le, sját csprtvezetői gykrlt bemuttásávl. A kérdek, z élénk véleménycsere rr utltk, hgy fgéknyk vgyunk témár, szemléletünket tágító, terápiás lehetőségeinket gzdgító módszerekre. Ennyi persze nem elég JÚlOZ, hgy SZÓrváJlyOS próbálkzásk szélesebb gykrlttá fejlődjenek. Több eszmecsere, z eddigí tpsztltk feldlgzás, publikálás kellene hhz, hgy belső kdályk meghldás után, megszktt keretek átlépével új területnek vághssunk neki. Grünczeisz Attil -futás közben blndkr". A helybeliek z egyik ismert szkizfrén beteg subjit csk így emlegették: "N, JJ1Ímár megint megfuttt". Kőbb Sprt Kórházbn több lyn sprtlóvl tlálkztt, kiknél sprt mentálhígién élettni egyensúlyt trttt fenn. Egyik hsszútávfutó vkbélmütét Imtt nem futhttt, pszichózis szerü állptb került. A trnszállptt, élettni szinten mgyrázz z, hgy repetitív mn tn ingerek hipfizisen keresztül mellékveséből drenlint mbilizálnk, így endgén ópiátk szbdulnk fel. Ennek eredményeként exttikus mámr érzete lkul ki. Trnsz állptbn személyiség belső htári fellzulnk. Az én knfrntálódik tudtb betörő trtlmkkl. Az ezzel járó félelmet le kell győznie, kntrllt meg kell trtni. Ebben belső küzdelemben z én megerősödik, hnnónikus átrendeződ jön létre. Végülis ez minden pszichterápi lényege, legfeljebb tudt elhárító funkcióink fellzulását más-más technikákkl érjük el. Ngy htássl vlt rám Blázs Jáns blssgynnti pszichiáter, ki húsz évvel ezelött kezdett el futni likus módn. Kezdetben szmszédi cstlkztk hzzá, mjd beteg emberek kérték meg, hgy vele együtt futhssnk. Gyógyszer nélkül súlys pnszk szüntek meg. Például vlt ptxes beteg fulldáss szrngási, megldódtk. Futás közben tüneteket megszüntető viselked-terápiás szuggesztív instrukciókt is d. Ngy György Attil szciterpeut mzgáscsprtjibn jvulnk kpcsltteremtikzségek. Blümel Ferenc Tündérhegyen neurtikus betegekkel futtt csprtsn heti hárm lklmml egy hónpn keresztül. Az élmények feldlgzás is csprtkbn történt. Gábr Miklós Pesthidegkútn pszichtikus betegekkel nyittt csprtbn termzetjáró túrákrt vezetett. Ezek próbálkzásk már futás kliniki lklmzásánk prblémáit vetik fel. A kérd z, hgy megldhtó e futás terápiás keretek közé szrótás terápiás rendszerbe illeszte. Összességében megállpíthtjuk, hgy csprts futás hárm szinten ht: l.) Szmtikus szint: kndició jvítás, izzdássl történö méregtelenít. 2.) Pszich szint: én erősít, szubjektív élmény elére sját ktivitássl. 3.) Szciterápiás szint: pzitív, kretív közösségi élmény. A beszélget végére vlmennyien mgunkb szálltunk. Mi terpeuták képesek vgyunk-e sját testi-lelki egzsége érdekében erőfeszíteket tenni?. H lvsói közül vlki szívesen megsztná gndltit vgy tpsztltit egy újbb vitesten, kkr vegye fel kpcsltt dr. Grünczeisz Attilávl (OSEl Pszichterápiás Osztály, 1123 Budpest Alktás út 48. Tel.: ), ki e témát gndzz kellemes estét megszervezte. Juhász Ágnes 8 9

6 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám CSANYIKI LÁTKÉP THOMAS SZASZ A CSANYIKON 1.* Várkzásk (Misklc - Csnyik, április 27.) *A misklcik számár Csnyik festői völgy Bükkben Lillfűred előtt úgy 3 km-re. H vlgv kk!" Csnyikbn helyes kifejez. Mivel znbn kúlnféle plitiki rendszerek szekulriz6lt vllásintézményt létesítettek vökgyet szegélyező dmbn - előbb KlSZ kttási közpntt, Jelenleg pedig pszichterápiás sztályt - lelkiekben gzdgk "Csnyikn" megjelölt hsználjál. Leli ekben gzdg? Mit hbltylk itt össze-vissz kitekert biblii idézeteket plitikát, vllást pszichterápiát?l Pedig szktlnság ellenére is jó ízlelgetni, hgy Csnyikn, Csnyikn... Mint egy népdl kezdete... Népszerű lenne Csnyik? Ahgy hllm, z. Ez persze nekem nem elég, meg kellett hívnm még, Bud Bél kifejezével. "jó öreg Thms Szsz-t'' is. Termzetes, hgy verseng is vn benne. Ez Tündérhegy dicsőségére válik. Csk meg ne bukjunk vele.(mánnint Szász-szl). Kinek jó, h zt hllj, hgy Amerikábn már nem megfelelő betegségtudt kilkítás, hnem lebeszél vn npirenden? Miért kellene még jbbn elbiznytlnítni pszichiátereket pszichterápiás szkembereket zzl Szsz-í nézettel, hgy z elmebetegségek metefórikus betegségek pszichterápi metfórikus kezel? Minek ide egyik vezető pszichterpeutánk szóhsználtávl kókler? Thms Szsz vlóbn nincs tthn sehl világbn véleményével. Az elmebetegség nútsz című 1961-ben megjelent könyve után írásit nem közölték, neve nem jelent meg tudmánys flyóirtbn, prfesszri állásából felfüggesztették. Alpsn felblygtt pszichiátri állóvizét. Ténykedének jellemző módn szktnán kívül lett ngybb jelentősége, elsősrbn szcilógii, jgi irdlmi körökben. Azk csdálts 60-s évek: "Virágt Algernnnk", "Száll kkukk fzkére"; " Az üvegbúr", "A zbhegyező", "Utn". Tém lett deviáns életmód életérz, gndlkdásbeli, élménybeli másság, z őrültség, z excentrikusság, vlmint visznyunk kisebbséghez, legyen z elkülönítő jel hllucináció vgy bőrszín. Thms Szsz leglább lyn jelentőségű előfutár 68-s blldli frrdlmi diákmzglmknk 10 fgj fel. Számár nem z pszichptlógii kritérium, hgy kórs zreveveket nem tudj krrigálni z egyén, tehát nem szubjektív tükröz, hnem lét, mégpedig hgylét vgy éppígylét. Igen lényeges szmtikus medicin lélekgyógyászt közöttí különbség kimuttás is. Gndltit tvábbvíve képzeljük el, hgy szmtikus medicin z emberi testet úgy kezeli, mint n1í hsználti eszközöket. H elrmlik lábrun vgy h elrmlik tévém, megjvítni egyiket sem tudm, mert 11ÍIlCS egyikhez sem elég szkértelmem, így kénytelen vgyk szkértőhöz frdulni. Ö rendelkezik zzl plusz tudássl, mivel mindkettőt megj víthtj, mely hiányzik nekem. De mit tegyek kkr h közlekedi fóbiátn lesz? Ez esetben nem lábrun mndt fel szlgáltt, nem is tájékzódási képességem, mégsem tudk frglms utcán egyedül járni. N már mst ennek helyreállításáhz kell-e hsnló szkértelem, mint tévzerelő, ill. sebz estéb en? A nehézség tt muttkzik, hgy nem knkrét tárgyt vgy testrzt kell megjvítni - bár bilógii pszichiátri képviselői szeretnék z gyt, sőt z elmét is megjvítndó tárgyként felfgni kezelni - hnem egy ideát: zt z elképzelt, hgy nem tudk járni. Járni tudni termzetes mindenki áltl mgától értetődő dlg, ehhez nem kell szkértelem, így h fóbiás járásképtelenné válik mindenki, beteg hzzátrtzó egyránt, zt gndlj, ez nem betegség, csk szedje össze mgát, feketék plgárjgi hrcánk, áttételesen persze, mint Mrcuse, Srtre, Mlrux vgy Betles. Hzzánk 70-es évek végére ért el Szszi üzenet rzben z ntipszichiátri trzítási révén, rzben irdlmi közvetítsel. Ki ne emlékezne "Száll kkukk fzkére" című filmre, könyvre, színdrbr? Mgyr értemliségi körökben ekkr lehetett először z eltnebetegségről elmervsról cinikus vigyrgás nélkül beszélni. Hgy mekkr kihívást jelentett szkmánk Szsz idehz még z óceán tulsó prtjáról is, rr egy páld: Jnkwski lengyel pszichiáter mgyrul is megjelent könyvében "Pszichiátri humnum-bn néhány Szsz-í gndltt idéz. Ez úgy felhábríttt egyik hzi elmesztályunk főrvsát, hgy párthtárzttl kívánt betilttni könyvet. Szsz, ki már husznötödik könyvét írj szkmáról, vlóbn nem ntipszichiáter. Skkl inkább huszdik százdi pszichiátri etiki frdultánk elindítój. Leglább nnyir plitikus, jgász bölcselő, mint' mennyire pszichnlitikusn képzett terpeut. Persze meghökkentő, hgy nem csk ki meri rnndni, hnem le is meri írni gndltit állm, rvs beteg visznyáról, kölcsönös egymásrutltságról, pszichiátrii rbszlgságról dehumnizációról, melyeket n1í mgunk csk mrgásnk szánunk. Döntőnek trtm, hgy z elmebetegségeket nem ismeretelméleti vntkzásbn, hnern ntlógiilg II

7 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym mjd elmúlik. Furcs is lenne felvetni, hgy lyn ügyben kell szkértelem, mit mindenki ismer, hiszen éptestű emberek "tudják" hgyn kell járni. És itt vn döntő különbség közleked (járás) knkrét, szószerint vett jelente ( bén embert vlóbn meg kell tnítni közlekedni ehhez gyógytrnász kell) metfórikus értelmeze között. A közlekedi fóbi tehát járásképtelenség metfóráj, ezért nem vlódi, hnem metfórikus kezelt igényel. Szsz érvelében z ideáknk mint vlóság termtő erőknek ngy szerepük vn. A pszichterápi mítsz ClfllU művében írj, hgy Freud bbeli igyekezetében, hgy szmtikusn egzséges fitl nők srsprblémáit kezelni tudj, feltételezte pnszk mögötti betegség rejtözködét. Ezekután nem vlt más válsztás, fel kellett fedeznie z állítólgs betegség állítólgs kezelét pszichnlizist. Az emberiség ngy elméi nem ttól ngyk, hgy kitlálnk vlmilyen zseniális elképzelt, hnem ttól, hgy ddig nem nyugsznk, míg nnk megfelelőjét külvilágbn meg nem tlálják. Lzálminkbn, vágyinkbn világmegváltó felfedezekre juthtunk, de tudjuk, ezek megvlósítás nélkül mrdnk. A megismer messze nem tükröz, hcsk tükrök nincsenek egymás felé frdítv... Vs József THOMAS SZASZ A CSANYIKON II. Cstlkzásk csltkzásk (Misklc-Csnyik, május 15.) Nincs lyn pályudvr, hvá zk vntk futnk be, melyekre bbn pillntbn legégetőbb szükségünk vln, hgy eldönthessük, hvá mennénk vlójábn. Idegesen tpgk Ferihegyen, mert már mjd két órát kik Szsz gépe. Elképzelem, megérkezik egy gyngyötört öregember, kit csmgjivl együtt ölben cipelhetek kcsiig. Furdl lelkiismeret, miért nem fxltrn neki, hgy nyugdjn meg, "rssz hátánk" elég kemény fekhelyet tlál mjd Csnyikn. Arr csú dk, hgy egy gyrs mzgású kis ősz férfi hgyj el kijártt. Intemre szélesen mslyg. Löncs Lugs étteremben hármsbn Németh Attilávl. Megkérdezem Szsz-t igz-e hír, hgy z "Elmebetegség mítsz" című könyve megjelene után felfüggesztették állásából? "Nem de megpróbálták" mndj. "Rémesenjó ez plcsint!" szám. munkképtelenség, Akár elfgdj, kár betegség következményének trtj ezeket kliniki szciális munkás, mindenképpen e képtelenségek menedzselével fgllkzik. Szsz plenáris elődásán kitágul tér z időflym z ókri birdlm prtjit övező Levntéb ömlik. Újr testet ölt egy retriki jelkép: CicerSzsz követeli Szenátusbn z intézményesített pszichiátri Krthágójánk lermblását. Elbiznytlndtt, cslódtt, dühös rck. Érzem, ngyn lbilis széken ülök itt Csnyiken. Miféle lgiki érvrendszer kelt ilyen vihrt? Az, hgy nem lgiki, hnem retriki z érvel. Szembesít sját retrikánkkl vgy meglkuvásunkkl, szerint hgy függünk-e z állmhtlmtól vgy gykrljuk-e zt betegeink felett... Csltkzunk Szsz-bn, mert nem. d bjektív visznyítási lpt ( bilógii vgy genetikus defektus megnyugttó n izzdságszgú elméleteit nem ngyn várják ebben szkmi körben). Nem mutt rá egy állndó, kérdezőtől, kétkedőtől, csltkzótói függetlenül létező egzkt módn megfigyelhető, kutthtó, feltárhtó vlnúre, mi z elmebetegség lényege vln, lett légyen z mély - vgy mgslélektni teóriáb vgy interpersznális pcsmglásb ágyztt. Vjn Szsz heisenbergi htárztlnsági relációt krj szciálpszichiátriáb tuszklni? Lssn kezd derengeni: h vlki minden állításmr nemmel válszl, kkr már nem z állításk tgdásk szószerinti értelmeze érdekel többé, teszi hzzá mgyrul. "Ilyen Amerikábn nincs!" Szégyelni kezdem mgm, miért szerettem vln h hír igznk biznyul. N, mst fut be krmányvnt Csnyikbl Externlizált ellenkezőjére frmált viszlygásunk csicsás pódiumt eredményez. Ezt ztán leveri rjtunk z első ngycsprt. Semmilyen retrik nem fgdtthtj el, hgy Brsd Megyei Önkrmányzti Hivtl elnökének Rhne Pulenc Rrer gyógyszergyár képviselőjének cstlkzás vn Göncz Kingáhz, vlmint emezeknek Thms Szsz-hz. Mégis, z elnök pntsn veszi Szsz mndnivlóját, "szciális munkás-vnt" pedig Német Lci mármár kecsesnek mndhtó szemfrjelzeire begördül z első vágányr. Thms Szsz kliniki szciális munk? Megtestesült frmájukbn idegenek egymásnk, de mint kncepciók régót cstlkzásr várnk. Szsz szerint z elmebetegség szciális knstrukció, tehát szciális interkció rzeként nnk révén létezik. Rbinsn Cruse vgy bármely tökéletesen izlált, visszjelzektől megfszttt egyén esetén nincs ntlógii értelme z elmebetegségnek, mert nincs, ki minősítsen (Rbinsn környezete számár irreleváns, hgy lelkileg egzséges-e vgy hllucináló őrült). Szsz úgy véli, z elmebetegségnek titulált viselkedfrmák hátterében szciális képességek trtós zvr áll, úgymint z önfegyelem hiány, inknpetenci dependenci z emberi kpcsltkbn 13

8 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám nnkidején krtársivl. Rzvétet érzek hdkzó felek iránt. Igz lett Szsz-i feltev: nincs elmebetegség, csk jelentek, jelképek léteznek, nnk vn igz, ki erősebb krnmuniktív C lingvisztiki) beflyást képes gykrlni másikr, mivel jbbn eligzdik nyelvi lbirintusbn. MeJJesleg: z iménti keserű cslódást bárki képes búsásn kmtzttni mindennpi tevékenységében kár l1lí11t csprtpszichterpeut, mint szciális munkás, mint pszichnlitikus, sőt rvsként vgy rendőrként is... De hgy jön Szsz hhz, hgy ezzel szembesítsen?! hnem, hgy mi fenét kr ez pf velem tenni? Ez, h én fekszem mögöttem vlki jegyzetfüzettel ül tgdás hllgtásbn fejeződik ki nlitikus helyzet. Freud megtgdt hgymánys rvsi kezelt kitlált betegek metkezelét, lélektnit. Szsz megtgdt pszichiátri hgymánys rvsi "kezelét" kitlált z elmebetegség met"kezelét", szciálist (jgit, etikit, gzdságit, filzófiit). Amitől z egz helyzet átfrdul rómi szenátusi színből Shkesper-i drámává, egy jóhiszemü felvidéki elmegyógyász kllégnő trgikus szerepválllás. Az emberséges bánásmód jelszvát tüzve zászlj ár erkölcsi pltfrmról támd Szsz-r ugynúgy, hgy Szsz tette ezt Vs József ÚTON A "CSANYIKVÖLGYI TÁRSADALOM" FELÉ... biztsíttt kpcslti erőket. A hívó szót hllv egyértelmü vlt számmr: ismét tt helyem, s dbgó szívvel érkezve, hmrsn zt érezhettem: itt helyem vn. Tudv, hgy mindezzel nem vgyk egyedül: z egyéni válllásk, bevnódásk közösséggé szövödnek, Ez közösség egy sjáts téridőben, ngy intenzitássl éji viszntgságktói sem mentes életét. Mint egy bevtás: h válllkzm z ismeretlenre, megkpó trnszfnnációt Kezdettől rzt veszek csprtpszichterápi csnyiki "hétvégéin". Első lklmml szkmi egymásrtlálás ptenciális lehetőségei fgtk meg elsősrbn. Másdjár csprtbn megszület drámáját, z egyéni körvnlzódás energi kncentráló flymtát éreztem számmr meghtárzónk. A htótényezők között döntőnek trtttm rendezvény struktúráját (tengelyében ngycsprttl), csnyiki környezet kínált lehetőséget társk Pszichterápiás Osztály intézményes környezetének vártln megjelene is "megnyitón", - htárztt utsítássl z utritás visznykr, mzgásterünk htárir. Nem könnyű minösítenem zt tpsztltt, hgy "külső", kivülről jövő, vgy nnn hztt prblémákkl csk nehézkesen tud megbirkózni mi kis csnyiki társdlmunk. Jónk zért láthtm, mert rr utl, hgy egyfjt lbrtóriumi szituációbn "belterjes" flymtk htnk ránk elsősrbn, s z így nyert intenziv tpsztltk fntsbbk ( ngybb energiráfrdítst igénylőek) nnál, semhgy külvilág htásávl dlgivl érdemben fgllkzhssunk. Rssznk zért trthtm, mert lehet, hgy önismeretünk gyengesége, belső visznyink kezdetlegessége, céljink htárztlnság teszi nehézkessé tájékzódásunkt " ngyvilágbn". A legksbb vlószínüleg z, h kétféle megközelítt együtt szemléljük. A "belügyek" egy áltlunk létrehztt, szuverén térben zjlnk. Ennek érdemes védeni htárit,ugynkkr szükséges lenne önreflexiónk erősödével, belső visznyink differenciálódásávl párhuzmsn csprtzás szkm "kinti" köreivel is htékny kpcsltb lépnünk. Ami például kézenfekvő lenne eleddig csk krlátzttn sikerült: rendezvényt, főleg ngycsprtt, különböző helyekről érkező temek (vgy egyéb módn érdekközösséget lktó kiscsprtk) fórumként is lehetne működtetni. Érzem ( élhetek meg: én vgyk tt, de mégis vlki más lettem. Meglepö váltzáskt zlelhetek viselkedemben, s kiküzdött külső terek belső hrizntrnt is tágitják. Szinte állndó kzenlétben énemet átrendező kpcsltrendszerem frmálódik. Tudv vgy öntudtlnul, nehezebben követhető cstrnákn: ngybb rendszerhez szervesen kpcslódón. Mindezek lpján csnyíki " vrázsknyh " hárm fő fgásánk következőket trtm: személyes intézményes visznyltkból táplákzó sjátélményt: z intézményes spntán erők együtthtásábn frmálódó rendszert, megszthtó, együtt vgy önállón kiküzdhető tudást rról, mi velünk történik. Ezek dják rendezvény "trtását", elvnt keretét, miközben mint mzgtó mtiváló háttér-erők müködnek. A mstni, hrmdik tlálkzón rendszerszint jelenségeire figyeltem fel leginkább. Tlán mert többszöri rzvétel áltlánsbb összefüggekre engedett rálátni. Tlán mert Thms Szsz meghívás lyn esmény vlt, mellyel nekünk, mint egznek is szembe kellett nézni. CA krábbikbn lklmztt levezeti struktúrát, beflyási visznykt neves pszichiátrii kritikus jelenléte megzvrt. Knfliktusk, elkdásk, prdx hiányérzet jelezte, hgy se rendezvény elökzítői, se mg Szsz nemigen számlt sjáts együttlét renszer-feltételeivel, dinmiki spektusi vl. ) A renszerszintet kihngsúlyzó vlt Csnyíki 15 14

9 1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évflym 1. szám vélünk mgunkr lelni. A rendezvény véleményem szerint képes lenne kihrdni munkhelyi interpersznális, csprtközi, szkmi szerepekkel összefüggő stb "drámákt" is ngycsprt pufferló közegében. De ki tudj, hgy több-e ez vjn egy újbb, mítikus vágyképzetnél? Dr. Grünczeisz Attil "infrmális" tpsztltim) szerint erre feszítő (de ugynkkr termzetesen gátló erőkkel kisért) igény vn rztvevőkben, minek mstni működi módunkbn szintünkön nem tudunk igzán megfelelni. Egyenlőre. mítikusb hjló, szimbólikus utlásk, "közvetítők" útján 2.) GYAKORLATI ELLENTMONDÁS felvétel ezekben z esetekben beteg szerepben történő elmélyülhez, egyre súlysbb izlációhz vezetne. 2.) Gzdsági megfntlásk: Amikr z emberi prblémák már rvsi területre tlódnk át, z nygi kidásk ngybb rze beteg kórházi trtózkdásár, htel szlgáltr frdítódik. Amennyiben emberi srst értelmezünk, hgyn visznyulunk medikális intézményi környezethez? Ugynkkr z egz társdlmi miliő, minden körülmény rr indít, hgy rvsként ne henneneutként visznyuljunk. 3.) KETTŐSSÉG A MEGKÖZELíTÉSBEN A NAPPALI KÓRHÁZI ELLÁTÁS REJTETT ELLENTMONDÁSAI NAPPAL KÓRHÁZ..,.. ÉS ÉJSZAKA? Terápiás közösség Debrecenben -Nppli kórház bemuttkzás(csnyiki Csprtterápiás Tlálkzó, május ) Nppli Kórházunk két éve működik pszichiátrii sztályunk egyik rzlegeként. Temünk tgji feldtik szerint egyrzt terápiás közösség terpeutái, másrzt pszichterápiás mbulnci dlgzói. A npnt bejáró, renszeres csprtterápiábn gyógyfgllkzttásbn rzesülő páciensekkel terápiás közösség kilkításár tettünk lépeket Egy évvel ezelött még lyn kérdekre próbáltunk válszt tlálni, melyek nppli kórháznk, mint "új tipusú szlgáltnk" pszichiátrii ellátásbn vló jgsultságát egyértelműen látámsztják melyeknél fnts segítség biztsításár lehet lklms Nppli Kórház.? Pszichtikus páciensek esetében, z kut stádium lezjlás után rendszeres bejárás megvéd z izlációtói társdlm perifériájár vló sdródástói. A Terápiás Közösség htás z un. külső rendszereket, így csládtgkt is érinti. Rehbilitációs tevékenységünket kkr éreztük igzán eredményesnek, mikr csládterápiás próbálkzásink sikerrel jártk. A fekvő sztálys felvétel, zárójelent dásánk elkerülével, pszichtikus pácienseket is kezeltünk már mbulnter, mennyiben lehetőség vlt együttműködő hzzátrtzóvl vló npnkénti bejárásr. Pánikbetegség, fóbiás pnszk esetén különösen fnts Nppli Kórház sugllt hzzáállás. Rendszeresen minden np, idejében el kell tthnról indulni, elötte elkzülni megjelenni. A fekvő sztálys MIKOR ÉS MIRE JÓ A NAPPALI KÓRHÁZ? 1.) Terápiás szempntk Fnts kérd, hgy melyek zk z "emberi prblémák", betegcsprtk, 16 A freudi nlízis mélylélektni megközelítében - mint ideáltipikus pszichterápi - kettősége is példértékű számunkr: betegségnek definiált prblémákt kezelt nem rvsi módszerekkel. Retrikát hsznált, "beszélő kúrá?-t, hgy Freud zseniális páciense, Ann. elnevezte. Hgyn jelennek meg ezek z ellentmnfdásk mi munkánk srán egyéni terápiákbn, ngycsprtn, kiscsprtkbn, z rvs nővérszerep váltzásibn? NÉHÁNY PÉLDA A KEZELÉS RÉSZLETEIBÖL Az rgnikus pszichszciális rvslás knfliktuss visznyát kezdettől fgv megéljük, de zk z ellentmndásk, melyeket Terápiás Közösség rejt mgábn, két évelteltévei váltk igzán világssá számunkr. 1.) TEORETIKUS ELLENTMONDÁS A teretikus ellentmndásk bból kérdből szármznk, hgy emberi srskt követünk (z egzktság szrításától megszbdulv, z intézmény jellegéből dódón erre is lehetőségünk vn), vgy rvsi prblémákt vizsgálunl?. Amennyiben emberi srskról vn szó, nnk lpvetően henneneutikus, retrikus megközelít felel meg, páciens életprblémáink értelmeze körül frg. H medikális megközelít útvesztőibe kerülünk (dignsztikus ktegóriák, WHO kódk, pntértékek stb.), z ember, mint egz eltűnik. (Individuum szószerinti jelente: szthttln.) Gyógyítás közben tehát z egyén pr excellence "egzsége" vz el medikális megközelít srán. Műtennünkben dlgzó szbrászművz pci ens, nevezzük Zsltnk, tíz évvel ezelött zárt pszichiátrii sztályn elektrskkl kezdte eimesztálys krrierjét, mjd különböző intézményekbe került. Hét évet töltött egyik rehbilitációs intézményünkben. Nálunk másfél éve vn. Nylc éve nem vlt pszichtikus epizódj. Az áltlunk is elismert művzt emberként tiszteljük srsát előrevivő lépekre dtunk lehetőségeket: például kiállításkt szerveztünk számár. 17

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

Elballagtak a sárvári középiskolák végzősei

Elballagtak a sárvári középiskolák végzősei SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. MÁJUS 17. Elbllgtk sárvári középiskolák végzősei Közel kétszázötven diák fejezte be z idei tnévben középiskoli tnulmányit

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben