Tanulj, hogy segíthess

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulj, hogy segíthess"

Átírás

1 Tanulj, hogy segíthess című HEFOP / /4.0 azonosító számú pályázati program Összefoglaló tanulmánya A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg. HEFOP / /4.0

2 Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! TARTALOM: A project rövid leírása 3 A partnerség bemutatása 5 A képzések lebonyolításában együttműködő partnereink 5 RomAssist Közhasznú Egyesület 5 TEGYESZ 6 Tüske Kft., Összjáték Alapítvány 7 Tréning modulok 8 A multikulturális tréning modul 8 Munkaerő-piaci ismeretek modul 11 Európai Uniós ismeretek modul 13 Álláskereső lélektan modul 14 Önmenedzselő álláskeresés modul 15 Kiégést megelőző, vitalizáló tréning modul 15 Tapasztalat 19 RomaPONT ingyenes kulturális kiadvány Szerkesztőség: Felelős kiadó: RomAssist Közhasznú Egyesület Tel/fax: Tanulmányt készítette: Karcagi Mária 2.

3 Te pinzharas jekhvares, te pinzharas kaver-variso! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével A projekt rövid leírása A pályázati program: A szociális területen dolgozó szakemberek, önkéntesek, ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése, a hozzájuk fordulók foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében, a RomAssist Közhasznú Egyesület, mint főpályázó, a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatával közösen nyert pályázatot. Közvetlen célcsoportként 20 budapesti gyermekvédelemben dolgozó szociális szakember hathónapos képzését vállalta. Közvetett célcsoportként a fővárosban élő állami gondozottak csoportját célozták meg, akik nagy számban tartós munkanélküliek. A hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése szempontjából rendkívül fontos, hogy a szociális szakemberek rendelkezzenek munkaerő-piaci ismeretekkel és segítsék, támogassák ügyfeleik munkaerő-piaci beilleszkedését, részvételét. Ezáltal a szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedik a foglalkoztatás- és képzési politikához, mert a segítő munkához hozzákapcsolja a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is. Ezzel a megközelítéssel egyúttal az ágazatok közötti együttműködés is erősödik, ami hatékonyabbá teszi a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítését. A projekt célja: A fővárosban élő aktív korúak foglalkoztatási arányszámának növelése a budapesti gyermekvédelmi szakszolgáltatásban dolgozó szociális szakemberek szakmai ismereteinek és készségeinek fejlesztésével. A programban való részvétel iránti érdeklődést kérdőíves vizsgálat előzte meg. A fővárosi területi gyermekvédő szakszolgálat szociális szakemberei között végzet előzetes felmérések alapján elmondható, hogy az ott dolgozóknak szükségük van az ilyen és hasonló képzési lehetőségekre. A szociális szféra speciális részét, ágazatát jelenti a gyermekvédelmi szakszolgálat. Fontossága ellenére nem kap kellő anyagi, szakmai támogatást. A területen dolgozó szociális munkások, nevelők, ugyan rendelkeznek az alapvető készségekkel, képességekkel, de továbbképzési lehetőségeik marginálisak, korlátozottak. Mindezeket figyelembe véve az ágazat számára nagy jelentőségű egy olyan speciális tematika kidolgozása oktatása, tréningeztetése, amely egyrészt újdonság a területen, másrészt növeli a toleranciát, csökkenti az előítéleteket, új munkaerő-piaci ismereteket ad, motiválja a szakembert, és képessé teszi arra, hogy ő is ösztönözze a közvetett célcsoportokat. 3.

4 Let s get to know one another, let s get to know one other! A projekt 3 fő részből állt: 1. Háttértevékenység: mely magába foglalta a toborzást, a program meghirdetését a Tegyesz intézményeinél. Az oktatási segédeszközök (laptop, projektor) beszerzése, a képzéseket lebonyolító szakemberekkel való szerződéskötések majd a programok előkészítése, helyszínek, időpontok egyeztetése következett. Ezek után a jelentkezők tájékoztatója egy fórum keretében zajlott, ahol a képzés szerződés megkötése is megtörtént, biztosítva ezzel a programban bennmaradást. Havonta zajlottak megbeszélések a képzőkkel, projektmenedzserrel, folyamatos dokumentálással egybekötve. 2. Képzés: -Nyelvi képzés: A jelentkezők nyelvoktatásban vehettek részt, összesen 100 óra állt rendelkezésükre, heti 4 óra lebontásban. Előzetes igényfelmérés alapján a cigánynyelv iránt nagy volt az érdeklődés, de végül az angol nyelvi képzés iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. -Tréningek lebonyolítása: A csoporton résztvevők kéthetente egy tréningen, összesen 13 napos képzésen vettek részt, ahol speciális ismereteket szerezhettek. Egyrészt a konkrét munkaerő-piaci és Európai Uniós ismeretekről, másrészt, motivációs tréningen, ahol a képességek, készségek kialakítását, megerősítését szerezhették meg. Kiégést megelőző (Burn aut), valamint akkreditált intézményközi kommunkiációs, álláskereső, önmenedzselő trénig is állt a részvevők számára. Harmadrészt, multikultúrális ismeretek átadásával konfliktuskezelés, önismereti, és szituációs játékokon keresztül a kisebbségi élethelyzetek iránti érzékenyítés is cél volt. A cigány történelem, hagyományok, kultúra bemutatása megismertetése is helyt kapott. 3. Tananyagfejlesztés: e-learning tananyag létrehozása. Informatikus és programozó segítségével kialakíthatóvá vált cd-rom, illetve digitalizált dokumentumok létrehozása, ami még a képzés befejezését követően folyamatban van. 4.

5 Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! A partnerség bemutatása Konzorciumi partnerek: RomAssist Közhasznú Egyesület 1068 Budapest, Király u Mobil: , Fax: Internet: Az Egyesületet roma és nem roma fiatalok alapították, akik szívükön viselik a cigány társadalom és kultúra sorsát. A tagok mindegyike valamilyen felsőoktatási intézmény hallgatója vagy diplomával, és civil szervezeteknél szerzett tapasztalattal rendelkezik. CÉLJAINK: Olyan komplex programok létrehozása, melyekkel elősegítjük a roma lakosság integrációját az Európai Unióba, a magyar társadalomba és a roma közösségekbe. Társadalmi híd megépítése, amely olyan európai gondolkodásmódot alakít ki, ahol a tolerancia magasabb fokú, a másság értékként jelenik meg és egymás elfogadásán keresztül a roma és nem roma társadalom kultúrája gazdagodik. Az Európában élő romák kultúrájának és hagyományainak feltárása. Gyűjtési, kutatói munkánkkal hozzájárulunk a roma kultúra értékeinek terjesztéséhez, megőrzéséhez, az identitástudat erősítéséhez. Néprajzi gyűjtéseinkből, /tánc-, ének-, zene-, mese-, szokások-, szólások/ hanganyagokból kiadványok, a forgatott anyagokból dokumentumfilmek készülnek. A már felkutatott kulturális hagyományok mellett a kulturális örökséget rendszerezzük, feldolgozzuk és hozzáférhetővé tesszük. Nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, olyan adatbázis, információs vonalak létrehozása, ahol minden nemzetközi és magyarországi roma szervezet jelen van. TEVÉKENYSÉGÜNK: Céljaink érdekében felvállaljuk, a kérdéskört tárgyaló könyvsorozat és oktatófilm sorozat kiadását. Előadásokat, tréningeket, továbbképzéseket, felvételi előkészítőket, nyelvtanfolyamokat, kulturális rendezvényeket, táborokat, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervezünk. A kulturális rendezvények, hagyományőrző programok, továbbképzések, tanfolyamok, és konferenciák folyamatos szervezése mellett az elmúlt öt évben nevünket fémjelzi például az EU-Roma Karaván, a RomaPONT Sátor a Szigetfesztiválon, a roma munkanélküliek foglalkoztatását népszerűsítő kampány vagy az állami gondozottak részére létrehozott RomaKlub, a Romapont weboldal és Romapont Közösségi Ház létrehozása, vagy a Hangonyban és Domaházán jelenleg is zajló telep felszámolási programok lebonyolítása. Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! 5.

6 Te pinzharas jekhvares, te pinzharas kaver-variso! Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 1081 Budapest, Alföldi u Szolgáltatások-célok: Szociális ellátás elhelyezéssel: (alapvető) - A lakóhelyükről önkényesen eltávozott, felügyelet nélkül maradt és ellátást kérő gyermekek (ideértve a hatósági határozattal rendelkező külföldi állampolgárságú kiskorúak) átmeneti gondozását, valamint az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek (különösen mozgáskorlátozottak, különleges és speciális ellátást igénylők) elhelyezését biztosító gyermekotthon működtetése - utógondozói ellátás biztosítása, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek elhelyezését biztosító otthon és ehhez kapcsolódóan utcai gondozó szolgálat működtetése - külső férőhelyek működtetése - Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak, valamint utógondozói ellátottak elhelyezése érdekében nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése - Szükség esetén családok átmeneti befogadása - Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése - az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek gondozási helyének meghatározása érdekében elhelyezési javaslat készítése, az egyéni elhelyezési terv kimunkálása, - gyermek örökbefogadásának illetve örökbe fogadhatóvá nyilvánításának szakmai előkészítése, az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása és felkészítése az örökbefogadásra - eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózat működtetése - szaktanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása (elemzések, javaslatok készítése a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésére) - Különböző nyilvántartások vezetése - a szakellátásba beutalt kiskorúakról és utógondozói ellátottakról az ellátottak gondozási napjáról férőhelyekről, gyermekotthonokról, nevelőszülőkről és egyéb ellátó helyekről örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított gyermekekről - 24 órás diszpécseri szolgálat működtetése - Kék Vonal telefonos lelki segélyszolgálat működtetése Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás: - Akkreditált képzések szervezése, különösen nevelőszülők és hivatásos nevelőszülők képzése és továbbképzése, örökbe fogadni szándékozó szülők képzése Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás: -gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, gyermekotthonban elhelyezett ill. nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek (családok) üdültetése 6.

7 Let s get to know one another, let s get to know one other! A képzések lebonyolításában együttműködő partnereink: Tüske Kft. - Vendéglátóipari és Kereskedelmi Továbbképző Nyilvántartási szám: (AL-1183) 2040 Budaörs, Budapesti út 124. Tel./fax: 06-23/ Összjáték Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Nyilvántartási szám: (AL-1850) Székhelye: 1182 Budapest, Galamb u. 39/b Irodája/ügyfélszolgálata: 1075 Budapest, Holló u. Web: Szolgáltatásai: Konfliktuskezelés (Mediáció): A konfliktusban érdekek, értékek ütköznek, melyek szembenálló érzelmi keretbe, sajátságosan torzító nézőpontba szorítják az érintett feleket. Ezzel megakadályozzák egymás valódi megértését, és a közös megoldáskeresés lehetőségét. Konfliktuskezelés során az információk összegyűjtése, az érdekek, a lojalitásviszonyok tisztázása, a kialakult érzelmi helyzet megértése mentén az érintett felekkel közösen keressük a kialakult konfliktus számukra kölcsönösen elfogadható megoldását. Családterápia: Életünkben a család az a hátország, ahonnan indulunk, és ahova legtöbbször vissza is térünk. A családtagok érzelmei, cselekedetei láncszerűen egymásba kapcsolódnak, kiváltják egymást egyszerre okai és következményei egymásnak. Ez az összefonódás egyfajta egyensúlyi állapotot tart fenn, ami a minket érő változások hatására időről időre megbillen. Az egyensúlyvesztés azonban érzelmileg megterhelő és zavarokat idéz elő a kapcsolatokban, s ez még nagyobb egyensúlyvesztést eredményezhet. A családterápia e működési zavarok korrekcióján keresztül, új egyensúly megtalálásával nyit lehetőséget a kapcsolat élhetőbb, örömtelibb átalakítása felé. Válásterápia: A párkapcsolat a család alapja is, egységének felbomlása ha létrejött mindig törés, csalódás. A párkapcsolati krízis azonban kétarcú jelenség: Egyrészt, érzelmileg megterhelő, fájdalmas állapot, melyet a csalódottság, a bizalomvesztés hangjai jellemeznek, másrészt azonban lehetőség. Lehetőség arra, hogy kényszerítő erejénél fogva - megtegyük azokat a lépéseket, változtatásokat, melyeket a krízis nélkül aligha tennénk meg. A válásterápia a viszonyok tisztázásával lehetőségeket kínál a kapcsolat rendezett lezárására vagy akár új keretek közötti folytatására. 7.

8 Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! A multikulturális tréning modul: Tréning modulok A multikulturális tréning célja: bővíteni a kisebbséggel, mássággal kapcsolatos ismereteket, felismerni és fejleszteni a résztvevők érzékenységét a témával kapcsolatosan. A megfelelő szülő-gyermek kapcsolat hiányában a fejlődő személyiség számára az emberi közelség inkább bizonytalanságot jelent és félelmet vált ki. A bizalmi kapcsolat teszi lehetővé a másik feltétel nélküli elfogadását, azaz szeretetét. Ugyancsak ez a feltétele, hogy másokban el tudjuk fogadni a másságot, a különbözőséget. A tematika összeállításának szempontjai, hogy minél személyesebb átélési lehetőségeket kapjanak a másságról. Megvédeni saját, tisztelni mások jogait! A tréning vezetői fontosnak tartották az asszertív viselkedés felismerését, annak tudatosítását, hiszen a segítő munkának elengedhetetlen része, hogy úgy tudjunk kommunikálni, hogy a saját önérvényesítésünket megtartva, mások érdekeit figyelembe véve, erősíteni tudjuk az erőszakmentes kommunikációt. Egy határozott, magabiztos, egyenrangú viselkedést értünk alatta, amely arany középút a passzív vagy alárendelődő, és az agresszív viselkedés között. Azt jelenti, hogy szorongás nélkül kiállunk saját érzéseinkért, gondolatainkért, jogainkért és érdekeinkért úgy, hogy eközben figyelembe vesszük mások érzéseit, gondolatait, érdekeit és jogait. Első nap: Délelőtt összegyűjtötték azokat az elvárásokat, félelmeket, melyek megjelentek a tréninggel kapcsolatban. A résztvevő szakemberek az önismereti készségeik fejlesztése, a mások jobb megismerése mellett igényként fogalmazták meg az új ismeretek elsajátítását, és annak szakterületükön való használhatóságát is. Mivel a csoportban többen közvetlen munkatársak, így fontos szempontként jelent meg, hogy optimálisan megtalálják azt a pontot, azt a mélységet, ami még nem zavarja ezt a tényt, de ezzel együtt vállalható az egymásról megtudott újinformáció is. Az ismerkedés és a keretek megfogalmazása után, egy szituációs játékon keresztül próbálhatták ki saját önérvényesítő képességüket. Ezt követően, egy erre vonatkozó kérdőív kitöltésével és annak kiértékelésével a saját asszertivitásáról kaphattak képet. Voltak, akiknek meglepő eredmény született. A következő játékkal haladtak a másság elfogadása felé, mégpedig átvitt értelemben gyümölcsök-zöldségek megszemélyesítésén keresztül. Kiscsoportokban dolgoztak, majd egy valaki a csoportból prezentálta a többiek felé a közös munkájukat. Minden kiscsoport kapott egy gyümölcsöt, melynek tulajdonságait, versben, dalban, mondókában kellett megfogalmazni. Nagyon jó szerzemények születtek. Megtapasztalható volt az egységes elfogadás, a hasonlóság miatti összetartozás érzése. Majd ezután kaptak egy-egy zöldséget, melyet közös döntés alapján elfogadhattak, vagy elutasíthattak. Érdekes volt, minden csoport befogadta az idegeneket - színessé tesz bennünket, tanulhatunk tőlük, a másságuk előnyt jelenthet - hangzottak el ilyen, és ehhez hasonló érvek. Mindenki küszködik az előítéleteivel, mindenkinek megvan erről a saját véleménye, van saját története, szégyelli magát, vagy büszke rá, diszkriminál másokat, vagy éppen őt diszkri-minálják. A lényeg, hogy erről lehessen beszélni. Az emberekkel foglalkozó szakembereket nagyon sokrétűen 8.

9 Te pinzharas jekhvares, te pinzharas kaver-variso! kiképzik, de az előítéletesség ellen nagyon védtelenek, derült ez ki ebből a beszélgetésből is. Nincs ilyen fajtaképzés, holott az előítéletességnek nagyon komoly gyökere van, sok tudattalan összetevővel. Mindenkinek, aki elesettekkel, másokkal, mássággal foglalkozik, legyen ez akár fogyatékosság, akár nők, etnikai hovatartozás, akármilyen másság, mindenképpen szükség lenne rá. Próbáltak, lépésről-lépésre haladni a másság, a másság elfogadása az előítélet, előítéletesség témakörben. Feladat, hogy a saját gyermekkorából hozzon olyan tabu példákat, ami a családjában jelen volt a mássággal szemben. Egyénileg, majd kiscsoportban, ill. prezentáció a többiek felé technikával történt. Ekkor jelen volt némi ellenállás a téma felvállalásában. A cigányságról kevés szó esett. Ezek után csoportban össze kellett gyűjteni azokat a pozitív és negatív sztereotípiákat, amik a cigányságról szólnak. Szinte egyenlő mennyiség került a pozitív illetve a negatív oldalra. A nap zárásaként mindenkinek szimbólumot kellett rajzolni egy körbe, arról, hogyan érezte magát. Második nap: Három csoport dolgozott, a terem különböző pontjain, különböző mennyiségű és használható eszközöket kaptak. Feladat, hogy minél magasabb tornyot építsenek. Versenyhelyzet alakult. Mindenki a legjobbat akarta kihozni abból, amit kapott. A feladat megoldása közben a nagyon jól ellátott csapatot dicsérték, segítettek az építkezést, míg a nagyon kevés mennyiségű eszközökkel dolgozókat hátráltatták munka közben. A megfelelő mennyiséggel ellátott csapatot, nem is dicsérték, nem is hátráltatták, békén hagyták. A győztes csapat nagyon nagy dicséretet, tapsot kapott. Láthatóan megjelent az igazán átélt düh, frusztráció a vesztes csoportban. A játék megbeszélésekor is nehezen tudtak ettől az érzéstől szabadulni. Ezen a játékon keresztül indult meg a beszélgetés arról, hogy ilyen, és ehhez hasonló érzéseket élhetnek át azok a gyerekek, akikkel munkájuk során találkoznak. Hiszen nem egyenlő esélyekkel indulnak. Nem csak azok számára, akik a veszteséget éltek meg, hanem azoknak is érdekes volt ez a játék, akiknek csak a győzelem volt a fontos, és nem is tudtak figyelni a másokra. Nagyon megérintette a részvevőket ez a gyakorlat. Sok saját életből hozott élményt mozgatott meg. Ezen a játékon keresztül sikerült beszélgetni a mindennapi munkájuk során megélt intézetben elhelyezet, családjukból kiemelt gyerekek ellenállásairól, frusztrációikról, kezelhetetlenségeik érzéséről. A család, ami a személy egyik fontos szükségletének, a biztonságnak legfőbb garanciája. A biztonság hiánya a legkülönfélébb mentális betegségek hátterét képezheti, különösen a kora gyermekkori biztonság hiánya később már behozhatatlan károsodásokra vezethető vissza. A kötődés optimális esetben a szülő, a testvérek. Mindezek a család nyújtotta feltételek, garantálják az érett személyiség kibontakozását. Az intézetben nevelkedő gyerekek szocializációja eltér a családban élőkétől, hiszen a családi mikrokörnyezet helyett többé-kevésbé személytelen nevelési környezetben él. Az intézeti gyerekekben nem bontakozik ki olyan erős identifikációs mechanizmus, mint a családban élőkben, mert életükből hiányzik az állandóság és a biztonság. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy serdülőkorukban érzelmeik szegényesek, indulati reakcióik kiszámíthatatlanok, inadekvátak olykor a nevelő ellen fordul: dacos, ellenséges, becsapja, agresszív vele szemben. Ezek a megnyilvánulások törvényszerűen bekövetkezhetnek, mert a gyermek minden új kapcsolata az előző kapcsolatok mintáira alakul. Reakciói nem kifejezetten a nevelőnek szólnak, hanem az egész társadalomnak, melyek a nevelő is tagja. 9.

10 Let s get to know one another, let s get to know one other! Az előző feladat megbeszélésén, párhuzamot vontak a két hasonló érzés közt, mikor a családjából kikerült gyermek ragaszkodik a saját vérszerinti családjához, még akkor is, ha nincsenek meg azok a feltételek, amik egy gyermek jólétéhez szükségesek, és aközött az érzés között, melyet az a csoporttag fogalmazott meg, aki ahhoz a csoporthoz tartozott, akiknek nem voltak megfelelő eszközeik, frusztrálva voltak szavakkal stb. A játék kapcsán az egyenlő esély, esélytelenség témakörével kezdtek foglalkozni, ezen belül érinteni konkrétabban a cigányság témakörét. Egy szituációs játékban, aki a roma szerepet vállalta, nagyon jól megtapasztalta mit is jelent az előítélettel szembeni tehetetlenség érzése. Elmondása szerint, ez a megtapasztalás adott egy új szemléletet számára. A játék minden szereplőt érzelmileg nagyon bevont, megmozgatott. A tapasztalat az volt, hogy megérintődni, átélni, másképp látni a másik helyzetét. A nap végére megfogalmazódott, azaz érzés, hogy mit tudok én kezdeni a saját előítéletemmel, mennyire vállalható ez, segítőként? Zárásként az előző nap megfogalmazott elvárások kerültek elő, majd mindenki különböző színekkel jelölte a saját elégedettségét, elégedetlenségét egy közös rajzban. A tréning a résztvevők attitűdjének, személyes és szakmai megnyilvánulásainak változását segítette kreatív és támogató közegben. A program gyakorlatai alkalmasak voltak arra, hogy tudatosítsák az előítélethez kapcsolódó érzelmeket, valamint azt, hogyan jelennek meg ezek a mindennapjainkban. A résztvevők megtapasztalhatták az előítéletek, és a diszkrimináció okozta, általában a kirekesztettség érzéseit. A meglévő sztereotípiák felismerésével, a szemléletváltás adta lehetőségével, valamint egy új és adekvát ismeretek megismerésével egy nyitott, a másságot elfogadó magatartás kialakítására nyílt lehetőség. Ami persze egy nagyon hosszú folyamat, így ez a kétnapos tréning éppen csak arra volt elegendő, hogy gondolatokat ébresszen. Ahhoz, hogy igazán hatékonyan tudjon segíteni a segítőkön, a tréningsorozatot folytatni kellene. A tréning, mint módszer a segítő szakma számára is célravezető, hiszen itt lehetőségük nyílik egyszerre átélni, megtapasztalni és alkalmazni is a tréningen tanultakat. A módszer gyakorlati jellege miatt a személyiségfejlesztés nagyon hatékonyan valósul meg az ilyen típusú foglalkozások során. A segítő módszerek, tréningek szervezése, alkalmazása nagyban hozzájárul a résztvevők életútjának, esélyegyenlőségének, személyiség fejlődésének pozitív irányú elmozdításához. A tréningen résztvevő szakemberek kortárssegítő szerepet töltenek be azáltal, hogy a tréningek tapasztalatait, eredményes módszereit átadják munkatársaiknak. A képzést a RomAssist Egyesület által kidolgozott és vezetett Roma kultúra modul tette teljessé. A modul célja, a cigány/roma kultúra elemeivel való megismerkedés. A cigány/roma kultúráról kapott -vándorló életmódból kialakult szokások, nyelvi különbségek, életmód, hiedelem világ, művészetek- ismeretek egy új világ megismerésére adott lehetőséget. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról, hogy amit valóban megismerünk, azt megtanuljuk szeretni is. A gyűlölet mindig azt jelenti, hogy aki gyűlöl, nem ismeri a gyűlölete tárgyát. /Thorwald Dethlefsen/ 10.

11 Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! Munkaerő-piaci ismeretek modul: A programban a célcsoportot a BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA (közismertebb nevén: TEGYESZ) munkatársai jelentették. A két nagy témakör előadására a TEGYESZ VIII. kerületi központjában került sor. Az első napon a Munkaerőpiac kérdésével kapcsolatosan tartott előadásokhoz az alábbi tematika került felhasználásra. Munkaerő-piaci ismeretek fejlesztésére irányuló képzési tematika a hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkozó szociális területen dolgozó szakemberek részére MUNKAERŐPIACI ISMERETEK a munkaerőpiac fogalma foglalkoztatottság és munkanélküliség, a rendszerváltoztatást követő gazdasági folyamatok a munkaerőpiac szereplői a munkaügyi- és képző központok tevékenysége, szolgáltatások és támogatások a szociális partnerség résztvevői (államigazgatás, önkormányzat, for- és non- profit szektor, egyházak) MUNKAJOGI ISMERETEK a munka világát érintő jogszabályi környezet foglalkoztatási jogviszonyok az EU- s munkajog jellemzői FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban a humán erőforrás-fejlesztés támogathatósága a strukturális és a kohéziós politikában települési foglalkoztatáspolitikai koncepciók a szociális, a gazdasági és a foglalkoztatási szektor kapcsolatai AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS társadalompolitika és felnőttképzés intézmények, jogszabályok hazai és európai elmélet és gyakorlat A KARRIERÉPÍTÉS ALAPJAI álláskeresési technikák az önéletrajz típusai (szakmai, kronologikus, EU standard, kombinált, funkcionális) a felvételi interjú típusai, jellemzői primer és szekunder képességek: szükségletek és erőforrás- tartalékok, kompetenciák munkáltatói elvárások (alkalmazkodóképesség, kiválóságra törekvés, lojalitás, kezdeményezőképesség, kreativitás, stb.) 11.

12 Te pinzharas jekhvares, te pinzharas kaver-variso! MUNKAÜGYI ISMERETEK munkaszerződés: bér, juttatások, érdekképviselet tárgyalástechnika Az előadások jó hangulatban, a részt vevő szociális munkások aktív részvételével valósultak meg. Az előadásokat digitálisan rögzítettük. Az emberek munkaképességét az életkorral összefüggő adottságok nagymértékben befolyásolják, de a munkaképesség korhatárait elsősorban társadalmi tényezők határozzák meg. Az állami gondozásban való felnevelkedés alapvetően befolyásolja a későbbi élet és karrierlehetőségeket. A természetes családi környezet hiánya alapvető szocializációs deficitekhez vezet, a devianciák általi érintettség veszélye sokszorosára nő. A hátrányok már az ún. csonka családban felnövő gyermekek esetében is jelentkeznek, azonban kétségtelenül a legrosszabb helyzetben, az intézményes gondoskodásban felnövők vannak. A volt állami gondozott fiatalok a munkaerőpiacon többszörös hátránnyal indulnak. Ezen hátrányok egyik része a családi szocializációs minták hiányára vezethető vissza, másik része a kvalifikáció hiányából fakad. Az állami gondozottak között a éves korosztályba tartozók 90%-a inaktív. Közülük a nagy többség még tanul (tankötelezettség miatt). A tovább nem tanulók képzetlenül vagy alacsony képzettséggel kerültek ki a munkaerőpiacra. Statisztikák szerint az általános iskolákból történő lemorzsolódás az induló létszámokhoz képest 2,4%-os, a gimnáziumokból 8,5%-os, a szakmunkásképzőkből 32%-os. Ehhez hozzá kell tenni, hogy érettségit adó középfokú oktatásba minimális számú fiatal kerül, a kevés továbbtanuló többsége hagyományosnak mondhatóan a szakiskolák irányába tanul tovább, azonban közel harmaduk innen is lemorzsolódik. További nehézséget jelent, hogy maga az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartása olyan készségeket igényel (pl. alkalmazkodóképesség, feszültségtűrés, önmenedzselés stb.), melyek az állami gondozott fiataloknál legtöbbször hiányoznak, vagy gyengék. Míg a családban élő pályakezdők mind anyagilag, mind a kapcsolati rendszerek tekintetében támaszkodhatnak a szülői háttérre, az állami gondozottak nagy részének az intézetből való kikerülés után a lakhatása sem megoldott, melynek hiányában a munkavállalás is szinte lehetetlen. A fiatalok nagy része talajtalanná válik, az intézmény elhagyásakor kapott életkezdési támogatást rövidesen feléli, s a munkaerőpiacon való elhelyezkedésről a kezdeti kudarcok után támogatás hiányában gyorsan lemond. A munkakeresést feladja, munkanélküliként nem is regisztráltatja magát. Alkalmi és szezonális munkákból tartósan nem képes biztosítani megélhetését, életvitele kriminalizálódhat, esetleg a fedél nélkül élők számát gyarapítja. A fővárosi hajléktalanok körében egyes becslések szerint a volt állami gondozottak aránya eléri a 25-30%-ot. 12.

13 Let s get to know one another, let s get to know one other! Európai Uniós ismeretek modul: A második napon az Európai Unióval kapcsolatos legfontosabb ismeretek kerültek bemutatásra az alábbi tematika mentén: Európai Uniós ismeretek képzési tematika a hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkozó szociális területen dolgozó szakemberek részére Az európai integráció története, fejlődése Az egységes Európa gondolatának megszületése Az integrációt befolyásoló szervezetek megalakulása Az Európai Unió bővítései Az EU alkotmányos alapját képező szerződések Integrációs formák Az Európai Unió intézményrendszere Döntéshozó intézmények (Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Európai Parlament) Ellenőrzést végző intézmények (Európai Bíróság, Európai Számvevőszék, Ombusdman) Pénzügyi intézmények (Európai Beruházási Bank, Európai Központi Bank) Tanácsadó szervek (Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága) A három pillér és a négy szabadság Az első pillér: az európai közösségek Második pillér: a közös kül-, és biztonságpolitika Harmadik pillér: bel- és igazságügyi együttműködés Áruk szabad áramlása Személyek szabad mozgása Szolgáltatások szabad áramlása Tőke szabad áramlása Gazdasági és Monetáris Unió (Magyarország és az EURO) Európai Monetáris Rendszer Maastrichti konvergencia kritériumok Stabilitási és növekedési paktum Az EURO Miből gazdálkodik az EU? A közösségi jogalkotás A közösségi jog forrásai (elsődleges, másodlagos és egyéb jogforrások) Jogalkotás és döntéshozatali mechanizmusok az EU intézményeiben Regionális politika (Strukturális és Kohéziós alapok) A regionális politika története A regionális politika alapelvei A régiók szerepe az EU-ban és Magyarországon 13.

14 Let s get to know one another, let s get to know one other! A második napon szintén interaktív módon került sor a képzésre, ahol kiderült, hogy a résztvevők sok hasznos ismerettel bírnak már az Európai Unióról, de roppant hasznos volt mindannyik számára, hogy sikerült olyan kérdéskörökre is kitérni, amelyek nem különösebben képezik a közbeszéd részét (pl. döntéshozói folyamatok az EU-ban, vagy a soros elnökség kérdése). A hallgatók mind a két nap végén elégedettségüknek adtak hangot, és kimondottan hasznosnak találták azokat az ismereteket, amelyekkel a két nap során megismerkedetek. Magyarország az Európai Unió tagállama. A szociális területen dolgozó szakembereknek ismerniük kell az EU irányelveit. Ismerniük kell, hogyan kapcsolódik a magyar szociális ellátó rendszer az EU más tagállamainak szociálpolitikai irányelveihez. Kiemelten fontos a szociálpolitika tágabb értelmezésének ismerete, a foglalkoztatáspolitika kiemelt szerepének bemutatása. Szükséges, hogy a hazai szociális ellátórendszer előnyeit és hátrányait felismerjék és megértsék a szociális területen dolgozók. Mindezek megértéséhez, átláthatóságához nyújtott segítséget ez az előadás. Álláskereső lélektan modul: Düh, elutasítás, gyász, beletörődés. Kevés olyan ember akad, aki ne élte volna már át életében legalább egyszer a vereséggel együtt járó érzelmeket, a haragot, az elutasítást, a gyászt és végül a belenyugvást. Ezekkel és hasonló érzelmekkel kell megküzdenie egy álláskereső embernek. A munkanélküliség különösen a hosszú időn keresztül fennálló önmagában ritkán jelentkező probléma, okaként vagy következményeként számos egyéb diszfunkció jelentkezhet az egyén/ család életében, amelyek akadályozhatják a munkaerőpiacra történő belépést vagy visszatérést. A segítő folyamat éppen ezért nem szűkülhet le kizárólag a munkaerőpiacra történő visszatéréssel kapcsolatos tájékoztatásra: a hatékony segítségnyújtás érdekében fontos az állapot és helyzet, a problémák lehetőleg teljes körének meghatározása, a prioritások felállítása, a készségeknek és képességeknek megfeleltethető célok kitűzése, és az ezekhez rendelt eszközök, technikák összeegyeztetése a szociális munka módszereivel és eszközeivel. A képzés során a következő tematika szerint kaptak tájékoztatást a szociális szakemberek: I. Képességek (képességek mérése) II. Személyiség alapvető jellemzői, személyiség és munka viszonya III. Motivációs rendszer IV. Pályaalkalmasság Pályaorientáció, pályatanácsadás V. A verbális kommunikáció VI. A nonverbális kommunikáció, a testbeszéd VII. A hatékony kommunikáció, a meggyőzés VIII. Munkahelyi helyzetek IX. Konfliktusmegoldás különböző helyzetekben, asszertív érdekérvényesítés X. Az álláskeresés formái (újság, saját hirdetés, kopogtatás, informális csatornák használata) Önéletrajzírás XI.(hagyományos és amerikai típusú, kézzel írott, kísérőlevél és köszönőlevél) XII.A leendő munkaadóval történő személyes találkozás kritériumai (megjelenés, verbális és nonverbális kommunikáció); XIII. Szituációs játékok, a munkáltatóval történő személyes találkozás szimulálása XIV. Az állásinterjú (várható kérdések, felvételi lap lehetséges adatai, referenciák); Cél, hogy a program befejezése után a szociális szakemberek olyan tudással rendelkezzenek, 14.

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok JÓ GYAKORLATOK elektronikus kiadvány TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok 1 Tartalom Ajánlás 4 TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázati rendszer 5 Első pályázati kiírás - Családok

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című projekt összefoglaló zárótanulmánya Tartalom 1./ Előzmények

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 1 Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 2 Huri Beáta ELŐSZÓ Az Újra a Pályán projekt keretében jelenik meg a Lépéselőny Egyesület Az

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

-!J g~. számú előterjesztés

-!J g~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere -!J g~. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Részletesebben

HÍD - I tantárgyainak képzése

HÍD - I tantárgyainak képzése Ikt.sz: 11/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2. melléklet [9. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Tartalom: 9.1. Híd I. program kerettanterve Bevezetés Kerettantervek 9.2. Híd II. program kerettanterve

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ELLÁTÓRENDSZERÉT SEGÍTŐ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 Testmozgás az Iskolában 1.0 K O N C E P C I Ó MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail: teis@mdsz.hu

Részletesebben

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ELLÁTÓRENDSZERÉT SEGÍTŐ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Bevezetés. Témaválasztás

Bevezetés. Témaválasztás Korodi Hajnal: Csapatépítés és konfliktus-kezelési stratégiák fejlesztése tantestületben (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ OTH, Budapest 2014 augusztus Szerző Juhász Adrienn A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt

Részletesebben

ELŐSZÓ. Az elmúlt egy esztendő több mint 50 fő számára biztosította ezt a lehetőséget, s remélem, hogy hosszú távon oldja meg problémáikat.

ELŐSZÓ. Az elmúlt egy esztendő több mint 50 fő számára biztosította ezt a lehetőséget, s remélem, hogy hosszú távon oldja meg problémáikat. 1 ELŐSZÓ Valamennyi felelősséggel gondolkodó vezető számára a legfontosabb feladat, hogy minden eszközzel gondoskodjon azokról, akik valamilyen oknál fogva munkával és megélhetéssel nem rendelkeznek, ehhez

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01.

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01. Szakmai program ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A szolgáltató elérhetőségei... 5 Szervezeti felépítés... 6 A nevelőszülői hálózat céljai, feladatai...

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben