Tanulj, hogy segíthess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulj, hogy segíthess"

Átírás

1 Tanulj, hogy segíthess című HEFOP / /4.0 azonosító számú pályázati program Összefoglaló tanulmánya A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg. HEFOP / /4.0

2 Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! TARTALOM: A project rövid leírása 3 A partnerség bemutatása 5 A képzések lebonyolításában együttműködő partnereink 5 RomAssist Közhasznú Egyesület 5 TEGYESZ 6 Tüske Kft., Összjáték Alapítvány 7 Tréning modulok 8 A multikulturális tréning modul 8 Munkaerő-piaci ismeretek modul 11 Európai Uniós ismeretek modul 13 Álláskereső lélektan modul 14 Önmenedzselő álláskeresés modul 15 Kiégést megelőző, vitalizáló tréning modul 15 Tapasztalat 19 RomaPONT ingyenes kulturális kiadvány Szerkesztőség: Felelős kiadó: RomAssist Közhasznú Egyesület Tel/fax: Tanulmányt készítette: Karcagi Mária 2.

3 Te pinzharas jekhvares, te pinzharas kaver-variso! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével A projekt rövid leírása A pályázati program: A szociális területen dolgozó szakemberek, önkéntesek, ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése, a hozzájuk fordulók foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében, a RomAssist Közhasznú Egyesület, mint főpályázó, a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatával közösen nyert pályázatot. Közvetlen célcsoportként 20 budapesti gyermekvédelemben dolgozó szociális szakember hathónapos képzését vállalta. Közvetett célcsoportként a fővárosban élő állami gondozottak csoportját célozták meg, akik nagy számban tartós munkanélküliek. A hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése szempontjából rendkívül fontos, hogy a szociális szakemberek rendelkezzenek munkaerő-piaci ismeretekkel és segítsék, támogassák ügyfeleik munkaerő-piaci beilleszkedését, részvételét. Ezáltal a szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedik a foglalkoztatás- és képzési politikához, mert a segítő munkához hozzákapcsolja a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is. Ezzel a megközelítéssel egyúttal az ágazatok közötti együttműködés is erősödik, ami hatékonyabbá teszi a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítését. A projekt célja: A fővárosban élő aktív korúak foglalkoztatási arányszámának növelése a budapesti gyermekvédelmi szakszolgáltatásban dolgozó szociális szakemberek szakmai ismereteinek és készségeinek fejlesztésével. A programban való részvétel iránti érdeklődést kérdőíves vizsgálat előzte meg. A fővárosi területi gyermekvédő szakszolgálat szociális szakemberei között végzet előzetes felmérések alapján elmondható, hogy az ott dolgozóknak szükségük van az ilyen és hasonló képzési lehetőségekre. A szociális szféra speciális részét, ágazatát jelenti a gyermekvédelmi szakszolgálat. Fontossága ellenére nem kap kellő anyagi, szakmai támogatást. A területen dolgozó szociális munkások, nevelők, ugyan rendelkeznek az alapvető készségekkel, képességekkel, de továbbképzési lehetőségeik marginálisak, korlátozottak. Mindezeket figyelembe véve az ágazat számára nagy jelentőségű egy olyan speciális tematika kidolgozása oktatása, tréningeztetése, amely egyrészt újdonság a területen, másrészt növeli a toleranciát, csökkenti az előítéleteket, új munkaerő-piaci ismereteket ad, motiválja a szakembert, és képessé teszi arra, hogy ő is ösztönözze a közvetett célcsoportokat. 3.

4 Let s get to know one another, let s get to know one other! A projekt 3 fő részből állt: 1. Háttértevékenység: mely magába foglalta a toborzást, a program meghirdetését a Tegyesz intézményeinél. Az oktatási segédeszközök (laptop, projektor) beszerzése, a képzéseket lebonyolító szakemberekkel való szerződéskötések majd a programok előkészítése, helyszínek, időpontok egyeztetése következett. Ezek után a jelentkezők tájékoztatója egy fórum keretében zajlott, ahol a képzés szerződés megkötése is megtörtént, biztosítva ezzel a programban bennmaradást. Havonta zajlottak megbeszélések a képzőkkel, projektmenedzserrel, folyamatos dokumentálással egybekötve. 2. Képzés: -Nyelvi képzés: A jelentkezők nyelvoktatásban vehettek részt, összesen 100 óra állt rendelkezésükre, heti 4 óra lebontásban. Előzetes igényfelmérés alapján a cigánynyelv iránt nagy volt az érdeklődés, de végül az angol nyelvi képzés iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. -Tréningek lebonyolítása: A csoporton résztvevők kéthetente egy tréningen, összesen 13 napos képzésen vettek részt, ahol speciális ismereteket szerezhettek. Egyrészt a konkrét munkaerő-piaci és Európai Uniós ismeretekről, másrészt, motivációs tréningen, ahol a képességek, készségek kialakítását, megerősítését szerezhették meg. Kiégést megelőző (Burn aut), valamint akkreditált intézményközi kommunkiációs, álláskereső, önmenedzselő trénig is állt a részvevők számára. Harmadrészt, multikultúrális ismeretek átadásával konfliktuskezelés, önismereti, és szituációs játékokon keresztül a kisebbségi élethelyzetek iránti érzékenyítés is cél volt. A cigány történelem, hagyományok, kultúra bemutatása megismertetése is helyt kapott. 3. Tananyagfejlesztés: e-learning tananyag létrehozása. Informatikus és programozó segítségével kialakíthatóvá vált cd-rom, illetve digitalizált dokumentumok létrehozása, ami még a képzés befejezését követően folyamatban van. 4.

5 Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! A partnerség bemutatása Konzorciumi partnerek: RomAssist Közhasznú Egyesület 1068 Budapest, Király u Mobil: , Fax: Internet: Az Egyesületet roma és nem roma fiatalok alapították, akik szívükön viselik a cigány társadalom és kultúra sorsát. A tagok mindegyike valamilyen felsőoktatási intézmény hallgatója vagy diplomával, és civil szervezeteknél szerzett tapasztalattal rendelkezik. CÉLJAINK: Olyan komplex programok létrehozása, melyekkel elősegítjük a roma lakosság integrációját az Európai Unióba, a magyar társadalomba és a roma közösségekbe. Társadalmi híd megépítése, amely olyan európai gondolkodásmódot alakít ki, ahol a tolerancia magasabb fokú, a másság értékként jelenik meg és egymás elfogadásán keresztül a roma és nem roma társadalom kultúrája gazdagodik. Az Európában élő romák kultúrájának és hagyományainak feltárása. Gyűjtési, kutatói munkánkkal hozzájárulunk a roma kultúra értékeinek terjesztéséhez, megőrzéséhez, az identitástudat erősítéséhez. Néprajzi gyűjtéseinkből, /tánc-, ének-, zene-, mese-, szokások-, szólások/ hanganyagokból kiadványok, a forgatott anyagokból dokumentumfilmek készülnek. A már felkutatott kulturális hagyományok mellett a kulturális örökséget rendszerezzük, feldolgozzuk és hozzáférhetővé tesszük. Nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, olyan adatbázis, információs vonalak létrehozása, ahol minden nemzetközi és magyarországi roma szervezet jelen van. TEVÉKENYSÉGÜNK: Céljaink érdekében felvállaljuk, a kérdéskört tárgyaló könyvsorozat és oktatófilm sorozat kiadását. Előadásokat, tréningeket, továbbképzéseket, felvételi előkészítőket, nyelvtanfolyamokat, kulturális rendezvényeket, táborokat, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervezünk. A kulturális rendezvények, hagyományőrző programok, továbbképzések, tanfolyamok, és konferenciák folyamatos szervezése mellett az elmúlt öt évben nevünket fémjelzi például az EU-Roma Karaván, a RomaPONT Sátor a Szigetfesztiválon, a roma munkanélküliek foglalkoztatását népszerűsítő kampány vagy az állami gondozottak részére létrehozott RomaKlub, a Romapont weboldal és Romapont Közösségi Ház létrehozása, vagy a Hangonyban és Domaházán jelenleg is zajló telep felszámolási programok lebonyolítása. Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! 5.

6 Te pinzharas jekhvares, te pinzharas kaver-variso! Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 1081 Budapest, Alföldi u Szolgáltatások-célok: Szociális ellátás elhelyezéssel: (alapvető) - A lakóhelyükről önkényesen eltávozott, felügyelet nélkül maradt és ellátást kérő gyermekek (ideértve a hatósági határozattal rendelkező külföldi állampolgárságú kiskorúak) átmeneti gondozását, valamint az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek (különösen mozgáskorlátozottak, különleges és speciális ellátást igénylők) elhelyezését biztosító gyermekotthon működtetése - utógondozói ellátás biztosítása, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek elhelyezését biztosító otthon és ehhez kapcsolódóan utcai gondozó szolgálat működtetése - külső férőhelyek működtetése - Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak, valamint utógondozói ellátottak elhelyezése érdekében nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése - Szükség esetén családok átmeneti befogadása - Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése - az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek gondozási helyének meghatározása érdekében elhelyezési javaslat készítése, az egyéni elhelyezési terv kimunkálása, - gyermek örökbefogadásának illetve örökbe fogadhatóvá nyilvánításának szakmai előkészítése, az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása és felkészítése az örökbefogadásra - eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózat működtetése - szaktanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása (elemzések, javaslatok készítése a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésére) - Különböző nyilvántartások vezetése - a szakellátásba beutalt kiskorúakról és utógondozói ellátottakról az ellátottak gondozási napjáról férőhelyekről, gyermekotthonokról, nevelőszülőkről és egyéb ellátó helyekről örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított gyermekekről - 24 órás diszpécseri szolgálat működtetése - Kék Vonal telefonos lelki segélyszolgálat működtetése Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás: - Akkreditált képzések szervezése, különösen nevelőszülők és hivatásos nevelőszülők képzése és továbbképzése, örökbe fogadni szándékozó szülők képzése Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás: -gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, gyermekotthonban elhelyezett ill. nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek (családok) üdültetése 6.

7 Let s get to know one another, let s get to know one other! A képzések lebonyolításában együttműködő partnereink: Tüske Kft. - Vendéglátóipari és Kereskedelmi Továbbképző Nyilvántartási szám: (AL-1183) 2040 Budaörs, Budapesti út 124. Tel./fax: 06-23/ Összjáték Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Nyilvántartási szám: (AL-1850) Székhelye: 1182 Budapest, Galamb u. 39/b Irodája/ügyfélszolgálata: 1075 Budapest, Holló u. Web: Szolgáltatásai: Konfliktuskezelés (Mediáció): A konfliktusban érdekek, értékek ütköznek, melyek szembenálló érzelmi keretbe, sajátságosan torzító nézőpontba szorítják az érintett feleket. Ezzel megakadályozzák egymás valódi megértését, és a közös megoldáskeresés lehetőségét. Konfliktuskezelés során az információk összegyűjtése, az érdekek, a lojalitásviszonyok tisztázása, a kialakult érzelmi helyzet megértése mentén az érintett felekkel közösen keressük a kialakult konfliktus számukra kölcsönösen elfogadható megoldását. Családterápia: Életünkben a család az a hátország, ahonnan indulunk, és ahova legtöbbször vissza is térünk. A családtagok érzelmei, cselekedetei láncszerűen egymásba kapcsolódnak, kiváltják egymást egyszerre okai és következményei egymásnak. Ez az összefonódás egyfajta egyensúlyi állapotot tart fenn, ami a minket érő változások hatására időről időre megbillen. Az egyensúlyvesztés azonban érzelmileg megterhelő és zavarokat idéz elő a kapcsolatokban, s ez még nagyobb egyensúlyvesztést eredményezhet. A családterápia e működési zavarok korrekcióján keresztül, új egyensúly megtalálásával nyit lehetőséget a kapcsolat élhetőbb, örömtelibb átalakítása felé. Válásterápia: A párkapcsolat a család alapja is, egységének felbomlása ha létrejött mindig törés, csalódás. A párkapcsolati krízis azonban kétarcú jelenség: Egyrészt, érzelmileg megterhelő, fájdalmas állapot, melyet a csalódottság, a bizalomvesztés hangjai jellemeznek, másrészt azonban lehetőség. Lehetőség arra, hogy kényszerítő erejénél fogva - megtegyük azokat a lépéseket, változtatásokat, melyeket a krízis nélkül aligha tennénk meg. A válásterápia a viszonyok tisztázásával lehetőségeket kínál a kapcsolat rendezett lezárására vagy akár új keretek közötti folytatására. 7.

8 Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! A multikulturális tréning modul: Tréning modulok A multikulturális tréning célja: bővíteni a kisebbséggel, mássággal kapcsolatos ismereteket, felismerni és fejleszteni a résztvevők érzékenységét a témával kapcsolatosan. A megfelelő szülő-gyermek kapcsolat hiányában a fejlődő személyiség számára az emberi közelség inkább bizonytalanságot jelent és félelmet vált ki. A bizalmi kapcsolat teszi lehetővé a másik feltétel nélküli elfogadását, azaz szeretetét. Ugyancsak ez a feltétele, hogy másokban el tudjuk fogadni a másságot, a különbözőséget. A tematika összeállításának szempontjai, hogy minél személyesebb átélési lehetőségeket kapjanak a másságról. Megvédeni saját, tisztelni mások jogait! A tréning vezetői fontosnak tartották az asszertív viselkedés felismerését, annak tudatosítását, hiszen a segítő munkának elengedhetetlen része, hogy úgy tudjunk kommunikálni, hogy a saját önérvényesítésünket megtartva, mások érdekeit figyelembe véve, erősíteni tudjuk az erőszakmentes kommunikációt. Egy határozott, magabiztos, egyenrangú viselkedést értünk alatta, amely arany középút a passzív vagy alárendelődő, és az agresszív viselkedés között. Azt jelenti, hogy szorongás nélkül kiállunk saját érzéseinkért, gondolatainkért, jogainkért és érdekeinkért úgy, hogy eközben figyelembe vesszük mások érzéseit, gondolatait, érdekeit és jogait. Első nap: Délelőtt összegyűjtötték azokat az elvárásokat, félelmeket, melyek megjelentek a tréninggel kapcsolatban. A résztvevő szakemberek az önismereti készségeik fejlesztése, a mások jobb megismerése mellett igényként fogalmazták meg az új ismeretek elsajátítását, és annak szakterületükön való használhatóságát is. Mivel a csoportban többen közvetlen munkatársak, így fontos szempontként jelent meg, hogy optimálisan megtalálják azt a pontot, azt a mélységet, ami még nem zavarja ezt a tényt, de ezzel együtt vállalható az egymásról megtudott újinformáció is. Az ismerkedés és a keretek megfogalmazása után, egy szituációs játékon keresztül próbálhatták ki saját önérvényesítő képességüket. Ezt követően, egy erre vonatkozó kérdőív kitöltésével és annak kiértékelésével a saját asszertivitásáról kaphattak képet. Voltak, akiknek meglepő eredmény született. A következő játékkal haladtak a másság elfogadása felé, mégpedig átvitt értelemben gyümölcsök-zöldségek megszemélyesítésén keresztül. Kiscsoportokban dolgoztak, majd egy valaki a csoportból prezentálta a többiek felé a közös munkájukat. Minden kiscsoport kapott egy gyümölcsöt, melynek tulajdonságait, versben, dalban, mondókában kellett megfogalmazni. Nagyon jó szerzemények születtek. Megtapasztalható volt az egységes elfogadás, a hasonlóság miatti összetartozás érzése. Majd ezután kaptak egy-egy zöldséget, melyet közös döntés alapján elfogadhattak, vagy elutasíthattak. Érdekes volt, minden csoport befogadta az idegeneket - színessé tesz bennünket, tanulhatunk tőlük, a másságuk előnyt jelenthet - hangzottak el ilyen, és ehhez hasonló érvek. Mindenki küszködik az előítéleteivel, mindenkinek megvan erről a saját véleménye, van saját története, szégyelli magát, vagy büszke rá, diszkriminál másokat, vagy éppen őt diszkri-minálják. A lényeg, hogy erről lehessen beszélni. Az emberekkel foglalkozó szakembereket nagyon sokrétűen 8.

9 Te pinzharas jekhvares, te pinzharas kaver-variso! kiképzik, de az előítéletesség ellen nagyon védtelenek, derült ez ki ebből a beszélgetésből is. Nincs ilyen fajtaképzés, holott az előítéletességnek nagyon komoly gyökere van, sok tudattalan összetevővel. Mindenkinek, aki elesettekkel, másokkal, mássággal foglalkozik, legyen ez akár fogyatékosság, akár nők, etnikai hovatartozás, akármilyen másság, mindenképpen szükség lenne rá. Próbáltak, lépésről-lépésre haladni a másság, a másság elfogadása az előítélet, előítéletesség témakörben. Feladat, hogy a saját gyermekkorából hozzon olyan tabu példákat, ami a családjában jelen volt a mássággal szemben. Egyénileg, majd kiscsoportban, ill. prezentáció a többiek felé technikával történt. Ekkor jelen volt némi ellenállás a téma felvállalásában. A cigányságról kevés szó esett. Ezek után csoportban össze kellett gyűjteni azokat a pozitív és negatív sztereotípiákat, amik a cigányságról szólnak. Szinte egyenlő mennyiség került a pozitív illetve a negatív oldalra. A nap zárásaként mindenkinek szimbólumot kellett rajzolni egy körbe, arról, hogyan érezte magát. Második nap: Három csoport dolgozott, a terem különböző pontjain, különböző mennyiségű és használható eszközöket kaptak. Feladat, hogy minél magasabb tornyot építsenek. Versenyhelyzet alakult. Mindenki a legjobbat akarta kihozni abból, amit kapott. A feladat megoldása közben a nagyon jól ellátott csapatot dicsérték, segítettek az építkezést, míg a nagyon kevés mennyiségű eszközökkel dolgozókat hátráltatták munka közben. A megfelelő mennyiséggel ellátott csapatot, nem is dicsérték, nem is hátráltatták, békén hagyták. A győztes csapat nagyon nagy dicséretet, tapsot kapott. Láthatóan megjelent az igazán átélt düh, frusztráció a vesztes csoportban. A játék megbeszélésekor is nehezen tudtak ettől az érzéstől szabadulni. Ezen a játékon keresztül indult meg a beszélgetés arról, hogy ilyen, és ehhez hasonló érzéseket élhetnek át azok a gyerekek, akikkel munkájuk során találkoznak. Hiszen nem egyenlő esélyekkel indulnak. Nem csak azok számára, akik a veszteséget éltek meg, hanem azoknak is érdekes volt ez a játék, akiknek csak a győzelem volt a fontos, és nem is tudtak figyelni a másokra. Nagyon megérintette a részvevőket ez a gyakorlat. Sok saját életből hozott élményt mozgatott meg. Ezen a játékon keresztül sikerült beszélgetni a mindennapi munkájuk során megélt intézetben elhelyezet, családjukból kiemelt gyerekek ellenállásairól, frusztrációikról, kezelhetetlenségeik érzéséről. A család, ami a személy egyik fontos szükségletének, a biztonságnak legfőbb garanciája. A biztonság hiánya a legkülönfélébb mentális betegségek hátterét képezheti, különösen a kora gyermekkori biztonság hiánya később már behozhatatlan károsodásokra vezethető vissza. A kötődés optimális esetben a szülő, a testvérek. Mindezek a család nyújtotta feltételek, garantálják az érett személyiség kibontakozását. Az intézetben nevelkedő gyerekek szocializációja eltér a családban élőkétől, hiszen a családi mikrokörnyezet helyett többé-kevésbé személytelen nevelési környezetben él. Az intézeti gyerekekben nem bontakozik ki olyan erős identifikációs mechanizmus, mint a családban élőkben, mert életükből hiányzik az állandóság és a biztonság. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy serdülőkorukban érzelmeik szegényesek, indulati reakcióik kiszámíthatatlanok, inadekvátak olykor a nevelő ellen fordul: dacos, ellenséges, becsapja, agresszív vele szemben. Ezek a megnyilvánulások törvényszerűen bekövetkezhetnek, mert a gyermek minden új kapcsolata az előző kapcsolatok mintáira alakul. Reakciói nem kifejezetten a nevelőnek szólnak, hanem az egész társadalomnak, melyek a nevelő is tagja. 9.

10 Let s get to know one another, let s get to know one other! Az előző feladat megbeszélésén, párhuzamot vontak a két hasonló érzés közt, mikor a családjából kikerült gyermek ragaszkodik a saját vérszerinti családjához, még akkor is, ha nincsenek meg azok a feltételek, amik egy gyermek jólétéhez szükségesek, és aközött az érzés között, melyet az a csoporttag fogalmazott meg, aki ahhoz a csoporthoz tartozott, akiknek nem voltak megfelelő eszközeik, frusztrálva voltak szavakkal stb. A játék kapcsán az egyenlő esély, esélytelenség témakörével kezdtek foglalkozni, ezen belül érinteni konkrétabban a cigányság témakörét. Egy szituációs játékban, aki a roma szerepet vállalta, nagyon jól megtapasztalta mit is jelent az előítélettel szembeni tehetetlenség érzése. Elmondása szerint, ez a megtapasztalás adott egy új szemléletet számára. A játék minden szereplőt érzelmileg nagyon bevont, megmozgatott. A tapasztalat az volt, hogy megérintődni, átélni, másképp látni a másik helyzetét. A nap végére megfogalmazódott, azaz érzés, hogy mit tudok én kezdeni a saját előítéletemmel, mennyire vállalható ez, segítőként? Zárásként az előző nap megfogalmazott elvárások kerültek elő, majd mindenki különböző színekkel jelölte a saját elégedettségét, elégedetlenségét egy közös rajzban. A tréning a résztvevők attitűdjének, személyes és szakmai megnyilvánulásainak változását segítette kreatív és támogató közegben. A program gyakorlatai alkalmasak voltak arra, hogy tudatosítsák az előítélethez kapcsolódó érzelmeket, valamint azt, hogyan jelennek meg ezek a mindennapjainkban. A résztvevők megtapasztalhatták az előítéletek, és a diszkrimináció okozta, általában a kirekesztettség érzéseit. A meglévő sztereotípiák felismerésével, a szemléletváltás adta lehetőségével, valamint egy új és adekvát ismeretek megismerésével egy nyitott, a másságot elfogadó magatartás kialakítására nyílt lehetőség. Ami persze egy nagyon hosszú folyamat, így ez a kétnapos tréning éppen csak arra volt elegendő, hogy gondolatokat ébresszen. Ahhoz, hogy igazán hatékonyan tudjon segíteni a segítőkön, a tréningsorozatot folytatni kellene. A tréning, mint módszer a segítő szakma számára is célravezető, hiszen itt lehetőségük nyílik egyszerre átélni, megtapasztalni és alkalmazni is a tréningen tanultakat. A módszer gyakorlati jellege miatt a személyiségfejlesztés nagyon hatékonyan valósul meg az ilyen típusú foglalkozások során. A segítő módszerek, tréningek szervezése, alkalmazása nagyban hozzájárul a résztvevők életútjának, esélyegyenlőségének, személyiség fejlődésének pozitív irányú elmozdításához. A tréningen résztvevő szakemberek kortárssegítő szerepet töltenek be azáltal, hogy a tréningek tapasztalatait, eredményes módszereit átadják munkatársaiknak. A képzést a RomAssist Egyesület által kidolgozott és vezetett Roma kultúra modul tette teljessé. A modul célja, a cigány/roma kultúra elemeivel való megismerkedés. A cigány/roma kultúráról kapott -vándorló életmódból kialakult szokások, nyelvi különbségek, életmód, hiedelem világ, művészetek- ismeretek egy új világ megismerésére adott lehetőséget. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról, hogy amit valóban megismerünk, azt megtanuljuk szeretni is. A gyűlölet mindig azt jelenti, hogy aki gyűlöl, nem ismeri a gyűlölete tárgyát. /Thorwald Dethlefsen/ 10.

11 Ismerjük meg egymást, ismerjünk meg egy mást! Munkaerő-piaci ismeretek modul: A programban a célcsoportot a BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA (közismertebb nevén: TEGYESZ) munkatársai jelentették. A két nagy témakör előadására a TEGYESZ VIII. kerületi központjában került sor. Az első napon a Munkaerőpiac kérdésével kapcsolatosan tartott előadásokhoz az alábbi tematika került felhasználásra. Munkaerő-piaci ismeretek fejlesztésére irányuló képzési tematika a hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkozó szociális területen dolgozó szakemberek részére MUNKAERŐPIACI ISMERETEK a munkaerőpiac fogalma foglalkoztatottság és munkanélküliség, a rendszerváltoztatást követő gazdasági folyamatok a munkaerőpiac szereplői a munkaügyi- és képző központok tevékenysége, szolgáltatások és támogatások a szociális partnerség résztvevői (államigazgatás, önkormányzat, for- és non- profit szektor, egyházak) MUNKAJOGI ISMERETEK a munka világát érintő jogszabályi környezet foglalkoztatási jogviszonyok az EU- s munkajog jellemzői FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban a humán erőforrás-fejlesztés támogathatósága a strukturális és a kohéziós politikában települési foglalkoztatáspolitikai koncepciók a szociális, a gazdasági és a foglalkoztatási szektor kapcsolatai AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS társadalompolitika és felnőttképzés intézmények, jogszabályok hazai és európai elmélet és gyakorlat A KARRIERÉPÍTÉS ALAPJAI álláskeresési technikák az önéletrajz típusai (szakmai, kronologikus, EU standard, kombinált, funkcionális) a felvételi interjú típusai, jellemzői primer és szekunder képességek: szükségletek és erőforrás- tartalékok, kompetenciák munkáltatói elvárások (alkalmazkodóképesség, kiválóságra törekvés, lojalitás, kezdeményezőképesség, kreativitás, stb.) 11.

12 Te pinzharas jekhvares, te pinzharas kaver-variso! MUNKAÜGYI ISMERETEK munkaszerződés: bér, juttatások, érdekképviselet tárgyalástechnika Az előadások jó hangulatban, a részt vevő szociális munkások aktív részvételével valósultak meg. Az előadásokat digitálisan rögzítettük. Az emberek munkaképességét az életkorral összefüggő adottságok nagymértékben befolyásolják, de a munkaképesség korhatárait elsősorban társadalmi tényezők határozzák meg. Az állami gondozásban való felnevelkedés alapvetően befolyásolja a későbbi élet és karrierlehetőségeket. A természetes családi környezet hiánya alapvető szocializációs deficitekhez vezet, a devianciák általi érintettség veszélye sokszorosára nő. A hátrányok már az ún. csonka családban felnövő gyermekek esetében is jelentkeznek, azonban kétségtelenül a legrosszabb helyzetben, az intézményes gondoskodásban felnövők vannak. A volt állami gondozott fiatalok a munkaerőpiacon többszörös hátránnyal indulnak. Ezen hátrányok egyik része a családi szocializációs minták hiányára vezethető vissza, másik része a kvalifikáció hiányából fakad. Az állami gondozottak között a éves korosztályba tartozók 90%-a inaktív. Közülük a nagy többség még tanul (tankötelezettség miatt). A tovább nem tanulók képzetlenül vagy alacsony képzettséggel kerültek ki a munkaerőpiacra. Statisztikák szerint az általános iskolákból történő lemorzsolódás az induló létszámokhoz képest 2,4%-os, a gimnáziumokból 8,5%-os, a szakmunkásképzőkből 32%-os. Ehhez hozzá kell tenni, hogy érettségit adó középfokú oktatásba minimális számú fiatal kerül, a kevés továbbtanuló többsége hagyományosnak mondhatóan a szakiskolák irányába tanul tovább, azonban közel harmaduk innen is lemorzsolódik. További nehézséget jelent, hogy maga az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartása olyan készségeket igényel (pl. alkalmazkodóképesség, feszültségtűrés, önmenedzselés stb.), melyek az állami gondozott fiataloknál legtöbbször hiányoznak, vagy gyengék. Míg a családban élő pályakezdők mind anyagilag, mind a kapcsolati rendszerek tekintetében támaszkodhatnak a szülői háttérre, az állami gondozottak nagy részének az intézetből való kikerülés után a lakhatása sem megoldott, melynek hiányában a munkavállalás is szinte lehetetlen. A fiatalok nagy része talajtalanná válik, az intézmény elhagyásakor kapott életkezdési támogatást rövidesen feléli, s a munkaerőpiacon való elhelyezkedésről a kezdeti kudarcok után támogatás hiányában gyorsan lemond. A munkakeresést feladja, munkanélküliként nem is regisztráltatja magát. Alkalmi és szezonális munkákból tartósan nem képes biztosítani megélhetését, életvitele kriminalizálódhat, esetleg a fedél nélkül élők számát gyarapítja. A fővárosi hajléktalanok körében egyes becslések szerint a volt állami gondozottak aránya eléri a 25-30%-ot. 12.

13 Let s get to know one another, let s get to know one other! Európai Uniós ismeretek modul: A második napon az Európai Unióval kapcsolatos legfontosabb ismeretek kerültek bemutatásra az alábbi tematika mentén: Európai Uniós ismeretek képzési tematika a hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkozó szociális területen dolgozó szakemberek részére Az európai integráció története, fejlődése Az egységes Európa gondolatának megszületése Az integrációt befolyásoló szervezetek megalakulása Az Európai Unió bővítései Az EU alkotmányos alapját képező szerződések Integrációs formák Az Európai Unió intézményrendszere Döntéshozó intézmények (Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Európai Parlament) Ellenőrzést végző intézmények (Európai Bíróság, Európai Számvevőszék, Ombusdman) Pénzügyi intézmények (Európai Beruházási Bank, Európai Központi Bank) Tanácsadó szervek (Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága) A három pillér és a négy szabadság Az első pillér: az európai közösségek Második pillér: a közös kül-, és biztonságpolitika Harmadik pillér: bel- és igazságügyi együttműködés Áruk szabad áramlása Személyek szabad mozgása Szolgáltatások szabad áramlása Tőke szabad áramlása Gazdasági és Monetáris Unió (Magyarország és az EURO) Európai Monetáris Rendszer Maastrichti konvergencia kritériumok Stabilitási és növekedési paktum Az EURO Miből gazdálkodik az EU? A közösségi jogalkotás A közösségi jog forrásai (elsődleges, másodlagos és egyéb jogforrások) Jogalkotás és döntéshozatali mechanizmusok az EU intézményeiben Regionális politika (Strukturális és Kohéziós alapok) A regionális politika története A regionális politika alapelvei A régiók szerepe az EU-ban és Magyarországon 13.

14 Let s get to know one another, let s get to know one other! A második napon szintén interaktív módon került sor a képzésre, ahol kiderült, hogy a résztvevők sok hasznos ismerettel bírnak már az Európai Unióról, de roppant hasznos volt mindannyik számára, hogy sikerült olyan kérdéskörökre is kitérni, amelyek nem különösebben képezik a közbeszéd részét (pl. döntéshozói folyamatok az EU-ban, vagy a soros elnökség kérdése). A hallgatók mind a két nap végén elégedettségüknek adtak hangot, és kimondottan hasznosnak találták azokat az ismereteket, amelyekkel a két nap során megismerkedetek. Magyarország az Európai Unió tagállama. A szociális területen dolgozó szakembereknek ismerniük kell az EU irányelveit. Ismerniük kell, hogyan kapcsolódik a magyar szociális ellátó rendszer az EU más tagállamainak szociálpolitikai irányelveihez. Kiemelten fontos a szociálpolitika tágabb értelmezésének ismerete, a foglalkoztatáspolitika kiemelt szerepének bemutatása. Szükséges, hogy a hazai szociális ellátórendszer előnyeit és hátrányait felismerjék és megértsék a szociális területen dolgozók. Mindezek megértéséhez, átláthatóságához nyújtott segítséget ez az előadás. Álláskereső lélektan modul: Düh, elutasítás, gyász, beletörődés. Kevés olyan ember akad, aki ne élte volna már át életében legalább egyszer a vereséggel együtt járó érzelmeket, a haragot, az elutasítást, a gyászt és végül a belenyugvást. Ezekkel és hasonló érzelmekkel kell megküzdenie egy álláskereső embernek. A munkanélküliség különösen a hosszú időn keresztül fennálló önmagában ritkán jelentkező probléma, okaként vagy következményeként számos egyéb diszfunkció jelentkezhet az egyén/ család életében, amelyek akadályozhatják a munkaerőpiacra történő belépést vagy visszatérést. A segítő folyamat éppen ezért nem szűkülhet le kizárólag a munkaerőpiacra történő visszatéréssel kapcsolatos tájékoztatásra: a hatékony segítségnyújtás érdekében fontos az állapot és helyzet, a problémák lehetőleg teljes körének meghatározása, a prioritások felállítása, a készségeknek és képességeknek megfeleltethető célok kitűzése, és az ezekhez rendelt eszközök, technikák összeegyeztetése a szociális munka módszereivel és eszközeivel. A képzés során a következő tematika szerint kaptak tájékoztatást a szociális szakemberek: I. Képességek (képességek mérése) II. Személyiség alapvető jellemzői, személyiség és munka viszonya III. Motivációs rendszer IV. Pályaalkalmasság Pályaorientáció, pályatanácsadás V. A verbális kommunikáció VI. A nonverbális kommunikáció, a testbeszéd VII. A hatékony kommunikáció, a meggyőzés VIII. Munkahelyi helyzetek IX. Konfliktusmegoldás különböző helyzetekben, asszertív érdekérvényesítés X. Az álláskeresés formái (újság, saját hirdetés, kopogtatás, informális csatornák használata) Önéletrajzírás XI.(hagyományos és amerikai típusú, kézzel írott, kísérőlevél és köszönőlevél) XII.A leendő munkaadóval történő személyes találkozás kritériumai (megjelenés, verbális és nonverbális kommunikáció); XIII. Szituációs játékok, a munkáltatóval történő személyes találkozás szimulálása XIV. Az állásinterjú (várható kérdések, felvételi lap lehetséges adatai, referenciák); Cél, hogy a program befejezése után a szociális szakemberek olyan tudással rendelkezzenek, 14.

Tanulj, hogy segíthess cím HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0153/4.0 azonosító számú pályázati program

Tanulj, hogy segíthess cím HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0153/4.0 azonosító számú pályázati program Tanulj, hogy segíthess cím azonosító számú pályázati program Összefoglaló tanulmánya Készítette: Karczagi Mária 2 Tartalomjegyzék A projekt rövid leírása 3. oldal A partnerség bemutatása 5. oldal A képzések

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program A SZERVEZETI TUDATOSSÁG KITERJESZTÉSE Olyan támogatott (díjmentes) fejlesztési programot kínálunk 30 kis- és középvállalkozás számára, amelyben most a költségek helyett a tartalmakra fókuszálhatnak! Résztvevőként

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója a. című pályázatról

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója a. című pályázatról A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója a Szervezetfejlesztés, vezetői továbbképzés megrendezése című pályázatról Nemzeti Kulturális Alap - Közgyűjtemények Kollégiuma Pályázati azonosító: 204104/01424

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben