TÁMOP /A-2/KMR AZONOSÍTÓSZÁMÚ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.1.1-10/A-2/KMR-2010-0004 AZONOSÍTÓSZÁMÚ"

Átírás

1 ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁMOP /A-2/KMR AZONOSÍTÓSZÁMÚ MOTÍVUM MINŐSÉGI OKTATÁSI, TANULÁSI KÖRNYEZET A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLÁN CÍMŰ PÁLYÁZATRÓL MÁJUS 31.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés a tanulmány célja, felhasznált anyagok 2. A pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos körülmények 3. A pályázat szakmai tartalmának megvalósulása a. Diplomás Pályakövetési Komponens b. AVIR-fejlesztés c. Munkaerő-piaci kutatás d. Alumni szolgáltatások e. Tehetséggondozási szolgáltatások és Komplex hallgatói szolgáltatások f. Gyakorlati képzési helyek kialakítása g. Nemzetközi szolgáltatások h. Szervezetfejlesztés i. Oktatói tanulás-módszertani képzések j. Ügyfélszolgálati fejlesztések 4. A projektmenedzsment felépítése, kapcsolattartás a partnerek között 5. Versenyeztetések és közbeszerzések 6. Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, projekt előrehaladási jelentések 7. A projekt likviditása, a pénzügyi megvalósítás folyamata 8. A projekt indikátorainak teljesülése 9. A projekt tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak értékelése 10. A projekt horizontális szempontjainak értékelése

3 1) Bevezetés a tanulmány célja, felhasznált anyagok Jelen értékelő tanulmány célja, hogy átfogó képet adjon a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, MOTÍVUM Minőségi oktatási, tanulási környezet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán c. pályázatáról, melyet az intézmény június 1-je és május 31. között valósított meg. A tanulmányban összefoglaljuk a projekt megvalósításának menetét, ahol a legfontosabb hangsúlyt a szakmai tevékenységek megvalósítása kapja, emellett elemezzük a projekt lebonyolításához kapcsolódó egyéb tevékenységek megvalósulását is, mint amilyenek a projektmenedzsment, a beszerzések, a tájékoztatási kötelezettségek illetve a horizontális vállalások. Jelen dokumentum legfontosabb célja, hogy disszeminációs tevékenységek alapjaként megossza azon jó gyakorlatokat, amelyeket az intézmény kidolgozott a projekt során, legyen szó akár a szakmai tevékenységekről, akár a projekt megvalósításának know-how-járól. A tanulmány elkészítése során az alábbi forrásokat vettük alapul, melyet az intézmény bocsátott rendelkezésünkre: - személyes interjúk a projektmenedzsment tagjaival; - a projektmenedzser által rendelkezésünkre bocsátott szakmai dokumentáció; az egyes tevékenységek kapcsán; - a pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumok; - a DPR és AVIR rendszerek követelményeit leíró útmutatók; - a projektmenedzser által rendelkezésünkre bocsátott előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, ezek hiánypótlásai; - közbeszerzések dokumentációja; - a projektmenedzser által rendelkezésünkre bocsátott tájékoztatási és nyilvánossági követelményeket igazoló dokumentáció; - horizontális szempontok dokumentálása. A fentiek alapján úgy gondoljuk, jelen értékelő tanulmány segítségül szolgálhat: - a döntéshozó számára a támogatási források hatékonyabb és eredményesebb elosztásával kapcsolatos döntéseinek megalapozásához; - az intézmény vezetősége számára a fenntartási kötelezettségek tervezéséhez; - a projektmenedzsment, a projekt megvalósítói számára a projektből levonható tanulságok összefoglalása kapcsán és a folyamatok javítása céljából; - végül a hasonló projekteket megvalósítani kívánó intézmények számára.

4 2) A pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos körülmények A pályázati felhívás 2010 januárjában jelent meg, 2010 februári beadási határidőt irányozva elő a pályázók számára. Külön pályázati felhívás született a konvergencia és külön a közép-magyarországi régió számára. A BKF számára elég komoly feladatot jelentett a pályázat elkészítése és benyújtása, bár a korábbi, 2008-as pályázati fordulóból már rendelkezett egy nyertes pályázattal, amelyet 2009 decemberében el is kezdett megvalósítani. A projektet tehát úgy kellett felépítenie, hogy a két pályázat között ne legyen tartalmi átfedés, ugyanakkor párhuzamosan tudjanak megvalósulni, lehetőség szerint egymást erősítve, kiegészítve. A VALID- A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola valamint az Általános Vállalkozási Főiskola közös fejlesztése hallgatóink munkaerő-piaci elhelyezkedése érdekében című pályázat volt tehát a testvére a most tervezett projektnek, a méreten kívül (a VALID projekt összköltségvetése 100 milliós) a legnagyobb különbséget az jelentette, hogy a MOTÍVUM pályázatot a BKF nem konzorciumban akarta megvalósítani. A pályázat célkitűzései alapján a BKF eséllyel indulhatott, hiszen a Főiskola megalakulása óta hangsúlyozza, hogy a gyakorlati, munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzést részesíti előnyben. Emellett számos olyan fejlesztést tett lehetővé a kiírás, amelyet a BKF meg akart valósítani, infrastrukturális oldalon a fénymásoló rendszer korszerűsítése, hallgatók felé történő megnyitása, a tankonyha kialakítása, valamint az ügyfélhívó rendszer bevezetése volt a legfontosabb cél, szervezeti oldalon pedig egyrészt a munkarerő-piaci kutatás, valamint a Heller Farkas Főiskolával történt integrációt követő szervezetfejlesztési feladat tűnt a legfontosabb prioritásoknak. Emellett a BKF célul tűzte ki a VALID pályázatban már bevezetett DPR kutatások kiterjesztését a szakirányú továbbképzésekre és a felsőfokú szakképzésekre is, illetve lehetőséget látott az adattár alapú vezetői információs rendszer bevezetésére is. (AVIR).

5 A pályázatot végül határidőre a főiskola benyújtotta, az alábbi tervezett költségvetéssel: Összeg Százalékos arány Összköltség % Támogatás % Önrész % 1. táblázat: A projekt költségvetése a pályázat benyújtásakor A pályázat benyújtására végül én került sor, a támogató döntés án született meg. A Bíráló Bizottság a projektet csökkentett támogatás mellett fogadta el, a legnagyobb levonást a szervezetfejlesztési program szenvedte el, itt a tervezett költségeket szinte negyedére csökkentette a Bíráló Bizottság. Jelentős tartalék is keletkezett a döntés miatt, hiszen a projekt ERFA költségeinek összege nem haladhatta meg a 30%-ot, így a csökkentett projektméret maga után vonta a tervezett ERFA költségek csökkentését is, mely tartalékhoz a Főiskola végül nem nyúl a projektben, azt nem használta fel. A fentiek alapján megkezdődött a támogatási szerződés megkötésének folyamata. A szerződés június 26-án lépett hatályba, a projektet a főiskola június 1-jén megkezdték a projektmenedzsment megbízásával (projektmenedzser és pénzügyi vezető), illetve az első beszerzésekkel. (Fordítási feladatok, AVIR szervezet felállítása, tankonyha közbeszerzés elindítása). A tevékenységek közül a legsürgősebb feladatnak az eszközbeszerzések elindítása volt, tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás szerint a költségek 30%-ával szeptember 30-ig a kedvezményezettnek el kellett számolnia. Ezt jelentősen megnehezítette az, hogy a az ERFA költségek közbeszerzés keretében voltak költhetők, és a Főiskola esetén építési tevékenység is megjelent ugyan nem közbeszerzés-köteles formában - ami pedig időigényes volt. Ez a projektmenedzser elmondása alapján oda vezetett, hogy kapkodva írták ki a közbeszerzési eljárást, melynek kapcsán sajnos hibákat is elkövettek, mely szabálytalansági eljárást és bírságot vont maga után, ráadásul jelentősen elodázta a projekt többi közbeszerzésének megvalósítását, ott ugyanis a projektmenedzsment igyekezett túlbiztosítani az eljárást (előzetes ellenőrzések a dokumentációban, piackutatás, stb.), és ez akadályozta az indítást.

6 A 30%-os kritériumnak sok más felsőoktatási intézményhez hasonlóan szeptember 30-ra a Főiskola se tudott volna eleget tenni, bár a közbeszerzési eljárást időben lefolytatta a tankonyhára nézve, az eszközök azonban olcsóbbak lettek. A Támogató szerencsére ezt a szabályt december 31-ig meghosszabbította, amikorra viszont a főiskola a támogatás 35%-a körüli összeggel számolt el, ezzel teljesítve a feltételt. 2. A pályázat szakmai tartalmának megvalósulása a) Diplomás Pályakövetési Komponens A pályázat kiírójának egyik legfontosabb szándéka volt a Diplomás Pályakövetés rendszerének (továbbiakban DPR) bevezetése az intézményekben, azért, hogy a TÁMOP kiemelt projekthez kapcsolódóan az Educatio Kht által bevezetésre kerülő központi DPR adatbázisba az intézmények megfelelő adatokat tudjanak szolgáltatni. A támogató emiatt külön követelményrendszert fogalmazott meg a DPRre vonatkozóan, meghatározva az egyes kutatások lefolytatásának idejét, a kutatással érintett volt, vagy jelenlegi hallgatói kört és a kutatás módszertanát is. Az intézmény ezt a módszertant már a 2008-as pályázati körben megnyert TÁMOP es (VALID) pályázatánál is elkezdte alkalmazni, ugyanakkor a MOTÍVUM pályázatban önállóan, külső szakember nélkül, belső erőforrásokra támaszkodva kívánta elsősorban megvalósítani a kutatásokat, és azoknak az adatfeldolgozásához, illetve tanulmányírásához vett igénybe külső segítséget. Komoly problémát jelentett a kutatások során végig, hogy a VALID pályázattal ellentétben, ahol a BA és MA szakok vizsgálatát vállalta a főiskola, a MOTÍVUM pályázatban az FSZ és az SZTI szakokra akarta kiterjeszteni a kutatásokat, ugyanakkor erre vonatkozóan központi iránymutatások nem léteztek, végig a pályázat alatt hiába keresték fel az Educatio Kht. kapcsolattartóját, gyakran a központi kérdőíveket próbálták alkalmazni, ezt egészítették ki a saját kérdésekkel, ugyanakkor nem volt módszertan egy a BA-MA szakoktól jelentősen eltérő célcsoport vizsgálatára. Alapvetően két célcsoport jelenik meg: a jelenlegi hallgatók, akik körében egyfajta pályaorientációs kérdőíves felmérést kell évente tavasszal végezni, illetve a végzett hallgatók közül mindig 2-3 évfolyam, (első körben a es, második körben a es), akiket tavasszal kell online kérdőíves módon elérni. A 2010 őszi felmérés pedig telefonos felmérésként jelentkezett a projekt során. A kutatási szervezet első problémája abból adódott, hogy az első körben megkérdezendő hallgatói létszám az FSZ és SZTK végzettek esetén annyira alacsony volt, hogy évfolyamonkénti lekérdezésnek nem lett volna értelme. A telefonos

7 mintavételes eljárás, amely eredetileg a es évfolyamra 2010 őszén volt esedékes szintén nem hozott volna elegendő információt. A Főiskola a kutatásokat végül úgy oldotta meg, hogy 2010 telén lekérdezte a teljes 2007 óta végzett évfolyamokat, illetve lefolytatta a telefonos megkérdezéseket is. A 2011 tavaszától esedékes kutatások már nem tartalmaztak eltérést a kutatási tervtől. A megvalósított kutatások az alábbiak: - FSZ végzett 2010-ig december január 17. között - SZTI végzett 2010-ig december január 16. között - FSZ aktív május 19 és május 27 - SZTI aktív július augusztus 15 - FSZ végzett április SZTI végzett FSZ aktív SZTI aktív A megkeresettek és a válaszolók aránya: LEKÉRDEZÉS DÁTUMA terv Tényleges Sokaság megkérdezés Kiküldött kérdőívek száma Visszapattanó ek száma Arány Megkeresett Válaszolt Arány FSZ végzett hallgatók mintavételes , illetve online összes végzett hallgatóra december január 17.. MINTAV MINTAV % , % SZTI végzett hallgatók mintavételes , illetve online összes december január 16. MINTAV MINTAV % , %

8 végzett hallgatóra FSZ Aktív 2011 tavaszi SZTI Aktív 2011 tavaszi 2011 tavasz kérdőív 2011 tavasz kérdőív május 19-május , % július , % FSZ 2007 FSZ tavasz kérdőív 2012 tavasz kérdőív , még 15%-ig növelik a válaszadást ,70 13% még 15%-ig növelik a válaszadást ,84 13% FSZ tavasz kérdőív , % SZTI 2007 SZTI 2009 SZTI tavasz kérdőív 2012 tavasz kérdőív 2012 tavasz kérdőív , % , % , % FSZ AKTÍV 2012 tavasz SZTI AKTÍV 2012 tavasz 2012 tavasz kérdőív 2012 tavasz kérdőív , % , %

9 A DPR kutatások dokumentációi rendelkezésre állnak a helyszínen, a kutatási eredmények a főiskola honlapján publikálásra kerültek. A kutatások anyagából a Főiskola kiadványt jelentetett meg 2012 tavaszán, ebben a korábbi évek kutatásai kerültek összefoglalásra, hiszen a 2012-es anyagok tanulmányai csak májusban készültek el, ezek nyomdai kivitelezésére a projekt befejezése miatt már nem kerülhetett sor. Ez utóbbi tanulmányok is közzétételre kerültek azonban a Főiskola DPR kutatásokkal foglalkozó honlapján. Ami a DPR intézményi megítélését illeti, a projekt végén megállapítható, hogy míg a VALID pályázatban a Főiskola számára a DPR kutatások rendszeres megszervezése jelentette a legnagyobb kihívást, és önmagában a módszertan elsajátítása, a megfelelő erőforrások biztosítása jelentette problémát, a MOTÍVUM pályázat esetén a gondot elsősorban az okozta, hogy a szakok hallgatói létszáma nagyon kicsi volt évfolyamonként, így releváns információkat egy nagyobb halmaz megkérdezésével lehetett nyerni. Komoly problémát jelentett az is, hogy ezekre a szakokra, különösen a szakirányú továbbképzések esetén nem alkalmazhatók a BA-MA kérdőívek, hiszen nyilvánvaló, hogy a szakirányú továbbképzések hallgatóit már más motivációk mozgatják a szakirányú továbbképzésre történő jelentkezéskor, mint az elsődiplomásokat. Emellett e hallgatók munka mellett tanulnak, azaz nem annyira az elhelyezkedés, hanem esetleg a munkahelyen történő jobb boldogulás, vagy épp a karrierpálya módosítása miatt választják a képzéseket. A A felsőfokú szakképzések esetén a helyzet még érdekesebb, hiszen ezek a képzések átmenetet képeznek a szakképzés és felsőoktatás világa között, és jellemzően az első BA diploma előtt jelentkeznek rá azok a hallgatók, akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézményekbe. Majd az FSZ képzés elvégzését követően jellemzően felvételiznek a felsőoktatási intézmény BA szakjaira, így bekerülnek a DPR felmérésekkel érintett másik körbe is. A fentiek alapján megállapítható, hogy a felsőfokú szakképzéses, illetve szakirányú továbbképzéses hallgatók esetén más kérdőívet kellett volna alkalmazni, mint a BA és MA szakosoknál, ugyanakkor e tekintetben az intézmény nem kapott megfelelő tájékoztatást és támpontot az Educatio Kht-tól, mondhatni, rájuk hagyták, hogy milyen kérdőívvel mit kérdeznek le. Így a Főiskola saját érdekeit ugyan jobban tudta követni a kérdőívek összeállításakor, megkérdőjelezhető azonban, hogy milyen módon fogja ezeket az adatokat az Educatio Kht később más intézményi jelentésekkel összevetni.

10 Komoly problémát jelentett továbbá a projekt elején a végzettek felkeresése kapcsán, hogy az intézmények adatbázisai e tekintetben hiányosak voltak, így az első hónapok adatbázis frissítési, javítási, tisztítási munkákkal teltek, ezt a VALID projekt tapasztalatai alapján már kezdettől fogva tervezték, a projekt költségvetésében megfelelő keretet biztosítottak hozzá. A fenti problémák ellenére a DPR komponensben vállalt feladatokat a Főiskola végül sikeresen tudta teljesíteni, mind az elérési arányszámra vonatkozóan, mind a válaszadók arányát tekintve. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a VALID pályázatban megtanultakat párhuzamosan tudta az intézmény a MOTÍVUM pályázatban is alkalmazni. A két pályázat között tehát valóban megvalósult a szinergia és az egymásra épülés. Vezetői és humán erőforrás háttér biztosítása a DPR komponenshez Vezetői háttér: A Főiskolán a döntéshozatali rendszer egyszerre egyesíti a felsőoktatási intézményekre, illetve a magánszervezetekre jellemző sajátosságokat.az intézmény vezetői a rektor, az oktatási rektorhelyettes, a tudományos rektorhelyettes és a nemzetközi rektorhelyettes. A Főiskola operatív működéséért, irányításáért a vezérigazgató felelős. Emellett az intézmény fenntartója, tulajdonosai is közvetlenül részt vesznek az intézmény működését érintő alapvető döntések meghozatalában. Természetesen más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan a döntések meghatározott körét a Főiskola Szenátusa hozza. A felsővezetők a projekt megvalósítását kiemelt fontosságúnak tartották, tekintettel arra, hogy a BKF versenyképességét alapvetően meghatározza a munkaerő-piac visszajelzése a képzésre vonatkozóan és a BKF alapításától kezdve munkaerő-piac orientált, gyakorlati képzést nyújtó intézmény kívánt lenni. A fentiek értelmében a projekt során az oktatási rektorhelyettes és a vezérigazgató állandó jelleggel vett részt a DPR megvalósításában, a következő területeken: - oktatási rektorhelyettes: o a projekt szakmai megvalósítását felügyeli, elsődlegesen az általa megfogalmazott vagy összegyűjtött oktatást érintő kérdések jelennek meg a kérdőívekben, illetve az elkészült elemzésekből származó következtetéseket alapvetően az általa felügyelt szervezeti egységekben kell hasznosítani. (Karok, intézetek, tanulmányi osztály, Karriercentrum). - vezérigazgató:

11 o a projekt pénzügyi megvalósítását felügyeli, azaz ő a szerződések aláírója, költségek jóváhagyója, teljesítést ő igazol. A vezérigazgató emellett szintén elvárásokat fogalmaz meg a kutatással kapcsolatban, és bizonyos területeken (pl. a hozzá tartozó marketing esetén) ő is felhasználója az adatoknak. Ugyanakkor e projekt esetén Kiss Pál István vezérigazgató szakmai vezetőként is közreműködött a projekt egészének megvalósításában, így a szakmai és pénzügyi döntések az ő személyénél futottak össze. Az intézményi felső- és középvezetés részvételével kéthetente megtartott úgynevezett stratégiai értekezleten a pályázati igazgató (jelen projekt projektmenedzsere) rendszeresen beszámolt a projekt állásáról a többi érintett vezető számára (ennek az értekezletnek állandó résztvevője a vezérigazgató, rektor és rektorhelyettesek, marketing és kommunikációs igazgató, gazdasági igazgató, a tulajdonos képviselője, illetve a pályázati igazgató). Emellett külön napirendi pontként a Karrier Centrum vezetője is ismerteti a nagyobb kutatási eredményeket. A fentiek értelmében a főiskola tulajdonosi köre, felsővezetése és az érintett funkcionális szervezeti egységek vezetői is állandó tájékoztatást kaptak a projektről, és megfogalmazhatták igényeiket a projekttel kapcsolatban, megismerhették az elkészült elemzéseket. A humán erőforrás biztosítása A projekt kutatásvezetője Kassó Katalin, a Karrier Centrum munkatársa volt. Farkas Katalin kutatási asszisztenssel együttműködve az ő feladata volt a kutatások előkészítése és lebonyolítása, az adattisztítási munkák felügyelete, kapcsolattartás az Educatio Kht-val, adatszolgáltatás a projektmenedzser és a szakmai vezető számára a DPR kutatások előrehaladtáról. A DPR megvalósításához az intézmény többlet erőforrásokat is igénybe vett két területen: DPR tanácsadó segített a tanulmányok elkészítésében, kérdezőbiztosok működtek közre a telefonos lekérdezések előkészítésében, és külön céget bíztak meg az SPSS adatfeldolgozások elkészítésével. A Főiskola a fenntartási időszakra úgy próbálja minimalizálni a fenti költségeket, hogy a pályázat képzési tevékenységei körében (lásd később) az SPSS képzés is megvalósult, így pl. ezt a tevékenységet hosszú távon tervezetten a programhoz értő kollégák is el tudják majd látni. Szabályozási háttér kialakítása: A projekt megvalósításának eredményei az intézményi SZMSZ-be, illetve minőségügyi szabályzatba és intézményfejlesztési stratégiába épülnek be. Továbbá a BKF hallgatói nyilvántartásának körét igazítottuk a DPR igényekhez, azaz valamelyest bővült a

12 rögzítendő adatok köre. Megjegyzendő, hogy a vállalt indikátort (6 fő) a BKF jelentősen túlteljesítette, hiszen 18 olyan munkakört nevezett meg, amelyben a DPR adatokat kötelezően használni kell, és miután ezek között 1 munkakört többen is betöltenek, az indikátor sokszorosa teljesült. Diplomás pályakövetési rendszer fenntarthatósága A DPR-projekt végrehajtására az alábbi erőforrásokkal rendelkezett a Főiskola - megbízott szakmai vezető (munkaszerződés), aki valamennyi szakmai komponensért felelt, így a DPR átfogó felügyelete is hozzátartozott. - kutatásvezető (munkaszerződés), aki a DPR feladatok közvetlen megvalósításáért felelt. - kutatási asszisztens, aki folyamatosan biztosította az adminisztrációs feladatokat. - DPR-tanácsadó cég, az elemzések elkészítésében működött közre, nyújtott tanácsot. (céges megbízási szerződés) - kérdezőbiztosok (intézményi munkatársak, akik a lekérdezésben vettek részt) - adatbázis tisztításával megbízott munkatárs. Emellett külön szerződés nélkül a Karriercentrum igazgatója folyamatosan részt vett a kutatás lefolytatásában. Összességében az intézmény igyekezett a DPR kutatásokat belső erőforrásból megoldani, jellemzően a szakmai vonalra kért fel külső szakembereket. A DPR fenntarthatóságának ezért talán legnagyobb kérdése, hogy a két éves projekt során a kutatásokban résztvevők gyűjtöttek-e annyi tapasztalatot, amely már elég lesz a kutatások önálló lefolytatásához 2012 őszén, az első nem pályázati megkérdezésnél. Itt is hivatkozni szükséges a VALID pályázatra, ahol szintén ilyen jellegű tapasztalatszerzés valósult meg. A kutatás megfelelő módszertanának, minőségének biztosítását az alábbi eszközökkel érték el a projekt során: - központi módszertani útmutatók, előírások ismerete, figyelemmel kísérése; - folyamatos kapcsolattartás az Educatio Kht-val, illetve részvétel különböző szakmai rendezvényeken; - szakmai tapasztalatokkal rendelkező kutatásvezető alkalmazása a projekt során; A kutatások kommunikációja:

13 A DPR kutatások számára az intézmény külön honlap-aloldalt biztosított, amelyre a projekt végéig valamennyi elkészült kutatás tanulmánya felkerült, és azóta folyamatosan elérhető. (http://www.bkf.hu/tudomanyos-elet/1110/diplomaspalyakovetes.html ) Emellett a DPR kutatásokból (a 2012-es forduló kivételével) könyvet jelentetnek meg 150 példányban, mely jelen tanulmány megírásakor még nyomdai kivitelezés alatt van, de május 31-re, a projekt zárására tervezetten elkészül, és megküldésre kerül felsőoktatási intézmények, illetve az Educatio Kht. számára. A DPR kutatások eredményei: 1) Felmérés a 2010-ig a BKF szakképzési központ felsőfokú szakképzésein végzett hallgatók körében 2010 decembere és 2011 januárja között a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola felsőfokú szakképzést végzetteinek körében. A vizsgálatban megpróbálták körüljárni a felsőfokú szakképzésben részt vettek szociodemográfiai jellemzőit, családi hátterét, a felsőfokú szakképzést végzett diákok továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálatát, illetve a tanulmány kitért az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdések elemzésére is, valamint bemutatta a végzettek jelenlegi munkahelyének főbb jellemzőit. A kiküldött kérdőívek száma 691 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 124 db, amely összességében 18%-os kitöltési aránynak felelt meg. Az összes válaszadót tekintve nagyobb volt a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 82,3 százaléka nő volt, A felsőfokú szakképzésen végzettek átlagéletkora 23,8 év, a legfiatalabb volt hallgató a kérdőív kitöltésekor 21, a legidősebb 35 éves volt. A válaszadó hallgatók többsége vidéki, 67,7 százaléknak nem Budapesten van az állandó lakhelye. A szakképzésben részt vett hallgatók csaknem fele hagyományos gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt, és szintén jelentős a szakközépiskolai érettségivel rendelkezők aránya. A szakképzésben résztvevő hallgatók jelentős többsége tervezte, hogy valamilyen formában továbbtanul, mindössze 1,7 százalékuk jelezte azt, hogy ez nem szerepel a tervei között. A továbbtanulási szándék konkrét képzési elképzeléseit vizsgálva megállapítható, hogy a volt hallgatók elsősorban a felsőfokú (egyetemi/főiskolai)

14 végzettség megszerzését tűzték ki célul, többségük valamilyen egyetem/vagy főiskola BA jellegű képzését jelölte meg. A továbbtanulási motivációkat jellemzi, hogy elsősorban belső motivációk, az ismeretek bővítése és érdeklődés motiválja a hallgatókat. Szintén viszonylag magas azok aránya, akik valamilyen munkaerő-piaci aspiráció jobb állás vagy előléptetés reményében szeretnének továbbtanulni, a külső elvárások és kényszerek kevésbé jelennek meg. A válaszadók közel negyede a képzést már munka mellett végezte el, és szintén magas azok aránya, akik már a záróvizsga letétele előtt álláskeresésbe fogtak, míg a hallgatók negyede a záróvizsga letétele után pár hónap pihenést engedélyezve maguknak csak a záróvizsgát követő 1-2 hónapban kezdték az álláskeresést. Az álláskeresésre fordított idő a többség esetében viszonylag rövidnek tekinthető, közel 40 százalékuk fél éven belül talált munkát. A hallgatók jellemzően nagyobb vállalatoknál helyezkedtek el, a foglalkoztatottak átlagos létszáma 370 fő, többsége (80%) beosztott alkalmazottként dolgozik. A munkavégzést helyszínét tekintve fővárosi dominancia figyelhető meg. A végzett hallgatók jelentős része munkahelyén adminisztratív jellegű feladatokat lát el. 2) Felmérés a 2010-ig a BKF szakirányú továbbképzésén végzett hallgatók körében 2010 decembere és 2011 januárja között a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola szakirányú továbbképzést végzetteinek körében. A kiküldött kérdőívek száma 270 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 83 db, amely összességében 29%-os kitöltési aránynak felel meg. Az összes válaszadót tekintve nagyobb a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 72,3 százaléka nő. A szakirányú továbbképzésen végzettek átlagéletkora 32,4 év, a legfiatalabb volt hallgató a kérdőív kitöltésekor 23, a legidősebb 52 éves volt. A válaszadó hallgatók többsége budapesti, 68,3 százaléknak jelenleg Budapesten van az állandó lakhelye. A szakirányú továbbképzésben részt vett hallgatóknak átlagosan 1,3 diplomájuk volt a továbbképzés elvégzése előtt, relatíve magas a már ekkor két diplomával rendelkezők aránya, a hagyományos főiskolai és egyetemi képzéseken túl értelemszerűen a

15 szakirányú továbbképzés is magas arányt képvisel. A szakirányú továbbképzés során a válaszadók többsége meglévő végzettségét mélyítette el (57%), míg 43 százalékuk új szakma elsajátítása érdekében választotta a képzést. A szakirányú továbbképzésen részt vettek többsége mind az oklevél megszerzésekor, mind a vizsgálat idején alkalmazottként dolgozott, csaknem egy tizedük vállalkozó. A szakirányú továbbképzésben részt vettek többsége (közel 80%) az oklevél megszerzése óta nem változtatott állást. A továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók motivációját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy elsősorban az új lehetőségek megismerését illetve piacképes lehetőségek megtanulását tartották szem előtt a képzés választásakor és csak kisebb arányban volt jelen a meglévő tudás elmélyítésére és a pályamódosításra vonatkozó szándék. 3) Felmérés a 2011 tavaszán a BKF szakképzési központ felsőfokú szakképzésein aktív hallgatók körében 2011 májusában a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola felsőfokú szakképzésben részt vevő aktív hallgatói körében. A felmérés egy pályakövetési kutatássorozat első eredményeinek egyike volt. A vizsgálatban megpróbálták körüljárni a felsőfokú szakképzésben részt vevők szociodemográfiai jellemzőit, családi hátterét. A vizsgálat ezen túlmenően kiterjedt a felsőfokú szakképzésben részt vevő diákok továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálatára beleértve a külföldi részképzésekkel kapcsolatos attitűdöket és a nyelvtudás kérdését is. Az elemzés kitért a felsőfokú szakképzésben részt vevők intézményhez köthető attitűdjeinek vizsgálatára, végezetül bemutatta milyen készségeket és kompetenciákat tartanak fontosnak munkájuk során a hallgatók, és az ezzel kapcsolatos személyes percepciókat is megismerhettük. A 861 megkérdezettből 202 hallgató adott választ, szakonként közel azonos arányban. A válaszadók csaknem 80%-a nő volt, átlag életkora év, lakóhelye szerint 75%-ban vidéki, és érettségijüket csaknem 50%-a hagyományos 4 osztályos gimnáziumban, illetve szakközépiskolában szerezte. A szülők között relatíve magas a diplomások aránya, s ez a szakok között nem mutat eltérést. Anyagi helyzetüket a hallgatók közepesnek minősítették, és mindösszesen 5% jelezte a szakmai generáció jelenlétét. A diákok 97 %-ban államilag finanszírozott képzésben vettek részt, tanulmányi eredményüket közepesnek ítélték meg. Továbbtanulási preferenciájukat tekintve a

16 szakok között eltérés volt, az idegenforgalmi szakmenedzserek preferenciái nem különböznek jelentősen az átlagtól, az intézményi kommunikátorok és a reklámszervező szakmenedzserek esetében a más képzésben részt venni kívánók aránya magasabb, a szállítmányozók és a vendéglátó szakmenedzserek esetében az elutasítók felülreprezentáltak az átlaghoz képest. Felsőfokú tanulmányaik alatt a diákoknak gyakorlatilag nincs külföldi oktatási tapasztalata, mindössze ketten jelezték azt, hogy ez idő alatt hosszabb-rövidebb ideig külföldön tanultak. Ezzel szemben a külföldi munkavállalás már többek kipróbálták, a diákok közel 10 százaléka jelezte ezt. A felsőfokú szakképzésben tanuló diákok több mint 40 százaléka dolgozik a tanulás mellett. A tanulás mellett dolgozók többsége a munka jellegének leírásánál azt jelezte, hogy kapcsolódik tanulmányaihoz az, amit csinál, de közel egy negyedük teljesen más területen dolgozik. A hallgatók jelentős többsége szakterületéhez közvetlenül kapcsolódó vagy ahhoz közeli pályán kíván elhelyezkedni a szakképzés elvégzése után, közel 15 százalék nem a szakterületén szeretné ezt megtenni. A hallgatók jelenlegi véleménye szerint az álláskeresés időtartama a végzés után átlagosan meghaladja a fél évet. A tanulmány a szakképzésre járó diákok Főiskolához köthető továbbtanulási elképzeléseinek elemzésével zárult. 4) Felmérés a 2011 tavaszán aktív első-, másod- és harmadik féléves szakirányú továbbképzésén részt vevő hallgatók körében július-augusztusában a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola szakirányú továbbképzésen részt vevő nem végzős (első-, második- és harmadik féléves) hallgatóinak körében. A vizsgálatban megpróbálták körüljárni a szakirányú továbbképzésben részt vettek szociodemográfiai jellemzőit, családi hátterét. A vizsgálat ezen túlmenően kiterjedt a szakirányú továbbképzésen részt vevő diákok továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálatára, illetve az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdések elemzésére is. A kiküldött kérdőívek száma 301 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 52 db, amely összességében 17%-os kitöltési aránynak felel meg.

17 Az összes válaszadót tekintve nagyobb a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 73,1 százaléka nő. A szakirányú továbbképzésen részt vevők átlagéletkora 31,8 év, a legfiatalabb volt hallgató a kérdőív kitöltésekor 23, a legidősebb 50 éves volt. A válaszadók a felsőfokú képzések széles skáláján mélyítették tudásukat életük során, a hagyományos főiskolai és egyetemi képzések domináltak. A többségnek legutóbbi iskolai végzettsége nem tért el jelentősen az eddigi életében felsőfokú képzésekhez képest, ugyanúgy a főiskolai végzettség volt tekinthető dominánsnak. A szakirányú továbbképzés során a válaszadók negyede meglévő végzettségét mélyítette el, míg 75 százalékuk új szakma elsajátítása érdekében választotta a képzést. A szakirányú továbbképzésen részt vettek többsége alkalmazottként dolgozott, csaknem egy tizedük vállalkozó volt. A cégek területi elhelyezkedését tekintve a főváros dominanciája érvényesült, a válaszadók közel 80 százaléka Budapesten dolgozott. A továbbképzésre járó hallgatók motivációját vizsgálva megállapíthatást nyert, hogy elsősorban az új szakterület megismerése volt az, ami miatt a képzésre jelentkeztek, illetve piacképes lehetőségek megtanulását tartották szem előtt a képzés választásakor és csak kisebb arányban volt jelen a meglévő tudás elmélyítésére és a pályamódosításra vonatkozó szándék. A szakirányú továbbképzésen résztvevő hallgatók a BKF-t, mint intézményt erős közepesnek minősítették. Felmérés a 2011 őszén aktív másodikos BA képzésben részt vevő hallgatók körében 5) Felmérés a 2012 tavaszán aktív első-, másod- és harmadik féléves szakirányú továbbképzésén részt vevő hallgatók körében 2012 áprilisában a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola szakirányú továbbképzésen részt vevő nem végzős (első-, második- és harmadik féléves) hallgatóinak körében. A vizsgálatban megpróbálták körüljárni a szakirányú továbbképzésben részt vettek szocio-demográfiai jellemzőit, családi hátterét, továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálatát, illetve az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdések elemzését. A kiküldött kérdőívek száma 209 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 70 db, amely összességében 33%-os kitöltési aránynak felel meg. Az összes válaszadót tekintve nagyobb volt a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 74,3 százaléka nő, a

18 szakirányú továbbképzésen részt vevők átlagéletkora 33,9 év, a legfiatalabb volt hallgató a kérdőív kitöltésekor 22, a legidősebb 59 éves volt. A hallgatók 60 százaléka hagyományos gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt, és szintén jelentős volt a szakközépiskolai érettségivel rendelkezők aránya. A szülők iskolai végzettségét tekintve magas a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők aránya az országos átlaghoz képest és relatíve magas a szakközépiskolai/technikum végzettséggel rendelkezők aránya is mindkét szülő esetében. A válaszadók közepesnek minősítik gyerekkori anyagi helyzetüket. A kérdőívet kitöltők közel negyede stratégiai marketing szakirányra jár illetve relatíve magas a művészeti szakokhoz kapcsolódó válaszadók aránya is. A tagozatok közül a levelező a volt a legnépszerűbb, a válaszadók közel 90 százaléka ezt a képzési formát választotta. A többség 2011-ben kezdte meg tanulmányait, viszonylag alacsony volt azok aránya, akik a rendelkezésre álló tanulmányi idő alatt nem fejezték be a képzést. A válaszadók szinte valamennyien rendelkeztek már felsőfokú végzettséggel (98,6%) és mindössze 4.3 százalék tanult párhuzamosan valamilyen más felsőoktatási intézményben. A hallgatók jelentős többsége saját mag finanszírozza a képzését, csak 11 százalék kötött a munkáltatójával tanulmányi szerződést. Jelentős többségük rendelkezett munkával 2012 tavaszán, csak közel 10 százalékuk jelezte az ellenkezőjét. A munkával rendelkezők elsősorban állandó jellegű, határozatlan időtartamú munkaviszonnyal rendelkeznek, az ettől eltérő foglalkoztatási típusok aránya elenyésző. A cégek területi elhelyezkedését tekintve a főváros dominanciája érvényesül, a válaszadók közel háromnegyede Budapesten dolgozik. A továbbképzésre járó hallgatók motivációját vizsgálva megállapítható, hogy elsősorban az új szakterület megismerése volt az, ami miatt a képzésre jelentkeztek, illetve piacképes lehetőségek megtanulását tartották szem előtt a képzés választásakor és csak kisebb arányban volt jelen a meglévő tudás elmélyítésére és a pályamódosításra vonatkozó szándék.

19 6) Felmérés a 2012 tavaszán a BKF Szakképzési Központ felsőfokú szakképzésein aktív hallgatók körében 2012 áprilisában a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola felsőfokú szakképzésben részt vevő aktív hallgatói körében. A kiküldött kérdőívek száma 1076 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 235 db, amely összességében 22%-os kitöltési aránynak felel meg. Az összes válaszadót tekintve nagyobb a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 79,6 százaléka nő. A felsőfokú szakképzésen végzettek átlagéletkora 21,33 év, a legfiatalabb hallgató a kérdőív kitöltésekor 19, a legidősebb 36 éves volt. A szakképzésben részt vett hallgatók csaknem fele hagyományos gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt, és szintén jelentős a szakközépiskolai érettségivel rendelkezők aránya. A szülők iskolai végzettségét tekintve megállapítható, hogy relatíve magas a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők aránya az országos átlaghoz képest. A családok anyagi helyzetének szubjektív megítélése átlagosnak mondható. A tervezett BA/BSc képzéssel kapcsolatban határozottan megosztott az aktív hallgatók köre. Közel 40 százalékuk ahhoz a szakhoz köthetően kíván BA képzésben részt venni, amelyre most jár, míg közel ugyanakkora azoknak az aránya, akik nem gondolkodnak ezen. A hallgatók 13,6 százaléka tanul jelenleg más képzésen is és 17,6 százalékuknak van felsőfokú végzettsége. A felsőfokú szakképzésben tanuló diákok több mint 40 százaléka dolgozik a tanulás mellett, a munkaviszony típusa szerinti elemzésből kitűnik, hogy a leggyakoribb forma a gyakornoki és diákmunka, állandó határozatlan időtartamú állás. A tanulás mellett dolgozók többsége a munka jellegének leírásánál azt jelezte, hogy kapcsolódik tanulmányaihoz az. A diplomaszerzés indokaként az előző kérdéshez kapcsolódóan a magas jövedelem jelenik meg első helyen és legkevésbé a külföldi munkavégzés és a társadalmi megbecsülés számít, ami annak fényében érdekes, hogy korábban láttuk, az itt végzettek közel háromnegyede gondolkodik külföldi munkavállaláson.

20 A hallgatók jelentős többsége szakterületéhez közvetlenül kapcsolódó vagy ahhoz közeli pályán kíván elhelyezkedni a szakképzés elvégzése után, közel 15 százalék nem a szakterületén szeretné ezt megtenni. Felmérés a 2011-ig a BKF szakirányú továbbképzésén végzett hallgatók körében április-májusában a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola szakirányú továbbképzést végzetteinek körében. A kiküldött kérdőívek száma 364 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 109 db, amely összességében 30%-os kitöltési aránynak felel meg. Az összes válaszadót tekintve nagyobb a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 68,8 százaléka nő. A szakirányú továbbképzésen végzettek átlagéletkora 34,2 év, a legfiatalabb volt hallgató a kérdőív kitöltésekor 24, a legidősebb 52 éves volt. A válaszadó hallgatók többsége budapesti, 65,1 százaléknak jelenleg Budapesten van az állandó lakhelye. A válaszadók a hagyományos főiskolai és egyetemi képzéseken túl, szakirányú továbbképzésen és felsőfokú szakképzésben vettek részt. A szakirányú továbbképzésen részt vettek többsége mind az oklevél megszerzésekor, mind jelenleg alkalmazottként dolgozik, közel tizedük vállalkozó, közel 80%-uk az oklevél megszerzése óta nem változtatott állást. A továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók motivációját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy elsősorban az új lehetőségek megismerése mellett a pályamódosítási szándék játszott szerepet. 7) Felmérés a 2007, 2009 és 2011-ben a BKF Szakképzési Központ felsőfokú szakképzésein végzett hallgatók körében április-májusában a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola felsőfokú szakképzést végzetteinek körében. A kiküldött kérdőívek száma 568 darab volt, az en nem elérhető hallgatók száma 80, a visszaérkezett kérdőívek száma 90 db volt, amely összességében 18%-os kitöltési aránynak felel meg. Az összes válaszadót tekintve nagyobb a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 80 százaléka nő volt. A felsőfokú szakképzésen végzettek átlagéletkora 23,8 év, a

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 212 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 212. TÁMOP-4.1.1/A-/2/KMR-2-4 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények Vezetői Információs Rendszer Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Szakmai követelmények... 2 A rendszer felhasználói és a biztosított felhasználások (információszolgáltatások)...

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK Dr. Szilágyi Zsolt Miklós Minőségbiztosítási menedzser Tartalom TARTALOM: Alapvetés 6.1-es tábla a projektelemek kategorizálása közbeszerzési szempontból 6.2-es tábla a

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Szervezeti és Működési Rend 7. sz. melléklete A Diplomás Pályakövetés rendszere, működtetése KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Tartalom: 1.) Bevezető 2.) Intézményi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2011 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A "HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése" tárgyú eljárás módosítása

A HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése tárgyú eljárás módosítása A "HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése" tárgyú eljárás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Egy darab adattárház alapú vezetői információs

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2010-IG A BKF SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (VIR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (VIR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata melléklet Szervezeti és Működési Rend 50. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (VIR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNUKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN AKTÍV HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNUKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN AKTÍV HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNUKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2011 TAVASZÁN A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN AKTÍV HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS,

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben