TÁMOP /A-2/KMR AZONOSÍTÓSZÁMÚ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.1.1-10/A-2/KMR-2010-0004 AZONOSÍTÓSZÁMÚ"

Átírás

1 ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁMOP /A-2/KMR AZONOSÍTÓSZÁMÚ MOTÍVUM MINŐSÉGI OKTATÁSI, TANULÁSI KÖRNYEZET A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLÁN CÍMŰ PÁLYÁZATRÓL MÁJUS 31.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés a tanulmány célja, felhasznált anyagok 2. A pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos körülmények 3. A pályázat szakmai tartalmának megvalósulása a. Diplomás Pályakövetési Komponens b. AVIR-fejlesztés c. Munkaerő-piaci kutatás d. Alumni szolgáltatások e. Tehetséggondozási szolgáltatások és Komplex hallgatói szolgáltatások f. Gyakorlati képzési helyek kialakítása g. Nemzetközi szolgáltatások h. Szervezetfejlesztés i. Oktatói tanulás-módszertani képzések j. Ügyfélszolgálati fejlesztések 4. A projektmenedzsment felépítése, kapcsolattartás a partnerek között 5. Versenyeztetések és közbeszerzések 6. Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, projekt előrehaladási jelentések 7. A projekt likviditása, a pénzügyi megvalósítás folyamata 8. A projekt indikátorainak teljesülése 9. A projekt tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak értékelése 10. A projekt horizontális szempontjainak értékelése

3 1) Bevezetés a tanulmány célja, felhasznált anyagok Jelen értékelő tanulmány célja, hogy átfogó képet adjon a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, MOTÍVUM Minőségi oktatási, tanulási környezet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán c. pályázatáról, melyet az intézmény június 1-je és május 31. között valósított meg. A tanulmányban összefoglaljuk a projekt megvalósításának menetét, ahol a legfontosabb hangsúlyt a szakmai tevékenységek megvalósítása kapja, emellett elemezzük a projekt lebonyolításához kapcsolódó egyéb tevékenységek megvalósulását is, mint amilyenek a projektmenedzsment, a beszerzések, a tájékoztatási kötelezettségek illetve a horizontális vállalások. Jelen dokumentum legfontosabb célja, hogy disszeminációs tevékenységek alapjaként megossza azon jó gyakorlatokat, amelyeket az intézmény kidolgozott a projekt során, legyen szó akár a szakmai tevékenységekről, akár a projekt megvalósításának know-how-járól. A tanulmány elkészítése során az alábbi forrásokat vettük alapul, melyet az intézmény bocsátott rendelkezésünkre: - személyes interjúk a projektmenedzsment tagjaival; - a projektmenedzser által rendelkezésünkre bocsátott szakmai dokumentáció; az egyes tevékenységek kapcsán; - a pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumok; - a DPR és AVIR rendszerek követelményeit leíró útmutatók; - a projektmenedzser által rendelkezésünkre bocsátott előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, ezek hiánypótlásai; - közbeszerzések dokumentációja; - a projektmenedzser által rendelkezésünkre bocsátott tájékoztatási és nyilvánossági követelményeket igazoló dokumentáció; - horizontális szempontok dokumentálása. A fentiek alapján úgy gondoljuk, jelen értékelő tanulmány segítségül szolgálhat: - a döntéshozó számára a támogatási források hatékonyabb és eredményesebb elosztásával kapcsolatos döntéseinek megalapozásához; - az intézmény vezetősége számára a fenntartási kötelezettségek tervezéséhez; - a projektmenedzsment, a projekt megvalósítói számára a projektből levonható tanulságok összefoglalása kapcsán és a folyamatok javítása céljából; - végül a hasonló projekteket megvalósítani kívánó intézmények számára.

4 2) A pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos körülmények A pályázati felhívás 2010 januárjában jelent meg, 2010 februári beadási határidőt irányozva elő a pályázók számára. Külön pályázati felhívás született a konvergencia és külön a közép-magyarországi régió számára. A BKF számára elég komoly feladatot jelentett a pályázat elkészítése és benyújtása, bár a korábbi, 2008-as pályázati fordulóból már rendelkezett egy nyertes pályázattal, amelyet 2009 decemberében el is kezdett megvalósítani. A projektet tehát úgy kellett felépítenie, hogy a két pályázat között ne legyen tartalmi átfedés, ugyanakkor párhuzamosan tudjanak megvalósulni, lehetőség szerint egymást erősítve, kiegészítve. A VALID- A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola valamint az Általános Vállalkozási Főiskola közös fejlesztése hallgatóink munkaerő-piaci elhelyezkedése érdekében című pályázat volt tehát a testvére a most tervezett projektnek, a méreten kívül (a VALID projekt összköltségvetése 100 milliós) a legnagyobb különbséget az jelentette, hogy a MOTÍVUM pályázatot a BKF nem konzorciumban akarta megvalósítani. A pályázat célkitűzései alapján a BKF eséllyel indulhatott, hiszen a Főiskola megalakulása óta hangsúlyozza, hogy a gyakorlati, munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzést részesíti előnyben. Emellett számos olyan fejlesztést tett lehetővé a kiírás, amelyet a BKF meg akart valósítani, infrastrukturális oldalon a fénymásoló rendszer korszerűsítése, hallgatók felé történő megnyitása, a tankonyha kialakítása, valamint az ügyfélhívó rendszer bevezetése volt a legfontosabb cél, szervezeti oldalon pedig egyrészt a munkarerő-piaci kutatás, valamint a Heller Farkas Főiskolával történt integrációt követő szervezetfejlesztési feladat tűnt a legfontosabb prioritásoknak. Emellett a BKF célul tűzte ki a VALID pályázatban már bevezetett DPR kutatások kiterjesztését a szakirányú továbbképzésekre és a felsőfokú szakképzésekre is, illetve lehetőséget látott az adattár alapú vezetői információs rendszer bevezetésére is. (AVIR).

5 A pályázatot végül határidőre a főiskola benyújtotta, az alábbi tervezett költségvetéssel: Összeg Százalékos arány Összköltség % Támogatás % Önrész % 1. táblázat: A projekt költségvetése a pályázat benyújtásakor A pályázat benyújtására végül én került sor, a támogató döntés án született meg. A Bíráló Bizottság a projektet csökkentett támogatás mellett fogadta el, a legnagyobb levonást a szervezetfejlesztési program szenvedte el, itt a tervezett költségeket szinte negyedére csökkentette a Bíráló Bizottság. Jelentős tartalék is keletkezett a döntés miatt, hiszen a projekt ERFA költségeinek összege nem haladhatta meg a 30%-ot, így a csökkentett projektméret maga után vonta a tervezett ERFA költségek csökkentését is, mely tartalékhoz a Főiskola végül nem nyúl a projektben, azt nem használta fel. A fentiek alapján megkezdődött a támogatási szerződés megkötésének folyamata. A szerződés június 26-án lépett hatályba, a projektet a főiskola június 1-jén megkezdték a projektmenedzsment megbízásával (projektmenedzser és pénzügyi vezető), illetve az első beszerzésekkel. (Fordítási feladatok, AVIR szervezet felállítása, tankonyha közbeszerzés elindítása). A tevékenységek közül a legsürgősebb feladatnak az eszközbeszerzések elindítása volt, tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás szerint a költségek 30%-ával szeptember 30-ig a kedvezményezettnek el kellett számolnia. Ezt jelentősen megnehezítette az, hogy a az ERFA költségek közbeszerzés keretében voltak költhetők, és a Főiskola esetén építési tevékenység is megjelent ugyan nem közbeszerzés-köteles formában - ami pedig időigényes volt. Ez a projektmenedzser elmondása alapján oda vezetett, hogy kapkodva írták ki a közbeszerzési eljárást, melynek kapcsán sajnos hibákat is elkövettek, mely szabálytalansági eljárást és bírságot vont maga után, ráadásul jelentősen elodázta a projekt többi közbeszerzésének megvalósítását, ott ugyanis a projektmenedzsment igyekezett túlbiztosítani az eljárást (előzetes ellenőrzések a dokumentációban, piackutatás, stb.), és ez akadályozta az indítást.

6 A 30%-os kritériumnak sok más felsőoktatási intézményhez hasonlóan szeptember 30-ra a Főiskola se tudott volna eleget tenni, bár a közbeszerzési eljárást időben lefolytatta a tankonyhára nézve, az eszközök azonban olcsóbbak lettek. A Támogató szerencsére ezt a szabályt december 31-ig meghosszabbította, amikorra viszont a főiskola a támogatás 35%-a körüli összeggel számolt el, ezzel teljesítve a feltételt. 2. A pályázat szakmai tartalmának megvalósulása a) Diplomás Pályakövetési Komponens A pályázat kiírójának egyik legfontosabb szándéka volt a Diplomás Pályakövetés rendszerének (továbbiakban DPR) bevezetése az intézményekben, azért, hogy a TÁMOP kiemelt projekthez kapcsolódóan az Educatio Kht által bevezetésre kerülő központi DPR adatbázisba az intézmények megfelelő adatokat tudjanak szolgáltatni. A támogató emiatt külön követelményrendszert fogalmazott meg a DPRre vonatkozóan, meghatározva az egyes kutatások lefolytatásának idejét, a kutatással érintett volt, vagy jelenlegi hallgatói kört és a kutatás módszertanát is. Az intézmény ezt a módszertant már a 2008-as pályázati körben megnyert TÁMOP es (VALID) pályázatánál is elkezdte alkalmazni, ugyanakkor a MOTÍVUM pályázatban önállóan, külső szakember nélkül, belső erőforrásokra támaszkodva kívánta elsősorban megvalósítani a kutatásokat, és azoknak az adatfeldolgozásához, illetve tanulmányírásához vett igénybe külső segítséget. Komoly problémát jelentett a kutatások során végig, hogy a VALID pályázattal ellentétben, ahol a BA és MA szakok vizsgálatát vállalta a főiskola, a MOTÍVUM pályázatban az FSZ és az SZTI szakokra akarta kiterjeszteni a kutatásokat, ugyanakkor erre vonatkozóan központi iránymutatások nem léteztek, végig a pályázat alatt hiába keresték fel az Educatio Kht. kapcsolattartóját, gyakran a központi kérdőíveket próbálták alkalmazni, ezt egészítették ki a saját kérdésekkel, ugyanakkor nem volt módszertan egy a BA-MA szakoktól jelentősen eltérő célcsoport vizsgálatára. Alapvetően két célcsoport jelenik meg: a jelenlegi hallgatók, akik körében egyfajta pályaorientációs kérdőíves felmérést kell évente tavasszal végezni, illetve a végzett hallgatók közül mindig 2-3 évfolyam, (első körben a es, második körben a es), akiket tavasszal kell online kérdőíves módon elérni. A 2010 őszi felmérés pedig telefonos felmérésként jelentkezett a projekt során. A kutatási szervezet első problémája abból adódott, hogy az első körben megkérdezendő hallgatói létszám az FSZ és SZTK végzettek esetén annyira alacsony volt, hogy évfolyamonkénti lekérdezésnek nem lett volna értelme. A telefonos

7 mintavételes eljárás, amely eredetileg a es évfolyamra 2010 őszén volt esedékes szintén nem hozott volna elegendő információt. A Főiskola a kutatásokat végül úgy oldotta meg, hogy 2010 telén lekérdezte a teljes 2007 óta végzett évfolyamokat, illetve lefolytatta a telefonos megkérdezéseket is. A 2011 tavaszától esedékes kutatások már nem tartalmaztak eltérést a kutatási tervtől. A megvalósított kutatások az alábbiak: - FSZ végzett 2010-ig december január 17. között - SZTI végzett 2010-ig december január 16. között - FSZ aktív május 19 és május 27 - SZTI aktív július augusztus 15 - FSZ végzett április SZTI végzett FSZ aktív SZTI aktív A megkeresettek és a válaszolók aránya: LEKÉRDEZÉS DÁTUMA terv Tényleges Sokaság megkérdezés Kiküldött kérdőívek száma Visszapattanó ek száma Arány Megkeresett Válaszolt Arány FSZ végzett hallgatók mintavételes , illetve online összes végzett hallgatóra december január 17.. MINTAV MINTAV % , % SZTI végzett hallgatók mintavételes , illetve online összes december január 16. MINTAV MINTAV % , %

8 végzett hallgatóra FSZ Aktív 2011 tavaszi SZTI Aktív 2011 tavaszi 2011 tavasz kérdőív 2011 tavasz kérdőív május 19-május , % július , % FSZ 2007 FSZ tavasz kérdőív 2012 tavasz kérdőív , még 15%-ig növelik a válaszadást ,70 13% még 15%-ig növelik a válaszadást ,84 13% FSZ tavasz kérdőív , % SZTI 2007 SZTI 2009 SZTI tavasz kérdőív 2012 tavasz kérdőív 2012 tavasz kérdőív , % , % , % FSZ AKTÍV 2012 tavasz SZTI AKTÍV 2012 tavasz 2012 tavasz kérdőív 2012 tavasz kérdőív , % , %

9 A DPR kutatások dokumentációi rendelkezésre állnak a helyszínen, a kutatási eredmények a főiskola honlapján publikálásra kerültek. A kutatások anyagából a Főiskola kiadványt jelentetett meg 2012 tavaszán, ebben a korábbi évek kutatásai kerültek összefoglalásra, hiszen a 2012-es anyagok tanulmányai csak májusban készültek el, ezek nyomdai kivitelezésére a projekt befejezése miatt már nem kerülhetett sor. Ez utóbbi tanulmányok is közzétételre kerültek azonban a Főiskola DPR kutatásokkal foglalkozó honlapján. Ami a DPR intézményi megítélését illeti, a projekt végén megállapítható, hogy míg a VALID pályázatban a Főiskola számára a DPR kutatások rendszeres megszervezése jelentette a legnagyobb kihívást, és önmagában a módszertan elsajátítása, a megfelelő erőforrások biztosítása jelentette problémát, a MOTÍVUM pályázat esetén a gondot elsősorban az okozta, hogy a szakok hallgatói létszáma nagyon kicsi volt évfolyamonként, így releváns információkat egy nagyobb halmaz megkérdezésével lehetett nyerni. Komoly problémát jelentett az is, hogy ezekre a szakokra, különösen a szakirányú továbbképzések esetén nem alkalmazhatók a BA-MA kérdőívek, hiszen nyilvánvaló, hogy a szakirányú továbbképzések hallgatóit már más motivációk mozgatják a szakirányú továbbképzésre történő jelentkezéskor, mint az elsődiplomásokat. Emellett e hallgatók munka mellett tanulnak, azaz nem annyira az elhelyezkedés, hanem esetleg a munkahelyen történő jobb boldogulás, vagy épp a karrierpálya módosítása miatt választják a képzéseket. A A felsőfokú szakképzések esetén a helyzet még érdekesebb, hiszen ezek a képzések átmenetet képeznek a szakképzés és felsőoktatás világa között, és jellemzően az első BA diploma előtt jelentkeznek rá azok a hallgatók, akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézményekbe. Majd az FSZ képzés elvégzését követően jellemzően felvételiznek a felsőoktatási intézmény BA szakjaira, így bekerülnek a DPR felmérésekkel érintett másik körbe is. A fentiek alapján megállapítható, hogy a felsőfokú szakképzéses, illetve szakirányú továbbképzéses hallgatók esetén más kérdőívet kellett volna alkalmazni, mint a BA és MA szakosoknál, ugyanakkor e tekintetben az intézmény nem kapott megfelelő tájékoztatást és támpontot az Educatio Kht-tól, mondhatni, rájuk hagyták, hogy milyen kérdőívvel mit kérdeznek le. Így a Főiskola saját érdekeit ugyan jobban tudta követni a kérdőívek összeállításakor, megkérdőjelezhető azonban, hogy milyen módon fogja ezeket az adatokat az Educatio Kht később más intézményi jelentésekkel összevetni.

10 Komoly problémát jelentett továbbá a projekt elején a végzettek felkeresése kapcsán, hogy az intézmények adatbázisai e tekintetben hiányosak voltak, így az első hónapok adatbázis frissítési, javítási, tisztítási munkákkal teltek, ezt a VALID projekt tapasztalatai alapján már kezdettől fogva tervezték, a projekt költségvetésében megfelelő keretet biztosítottak hozzá. A fenti problémák ellenére a DPR komponensben vállalt feladatokat a Főiskola végül sikeresen tudta teljesíteni, mind az elérési arányszámra vonatkozóan, mind a válaszadók arányát tekintve. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a VALID pályázatban megtanultakat párhuzamosan tudta az intézmény a MOTÍVUM pályázatban is alkalmazni. A két pályázat között tehát valóban megvalósult a szinergia és az egymásra épülés. Vezetői és humán erőforrás háttér biztosítása a DPR komponenshez Vezetői háttér: A Főiskolán a döntéshozatali rendszer egyszerre egyesíti a felsőoktatási intézményekre, illetve a magánszervezetekre jellemző sajátosságokat.az intézmény vezetői a rektor, az oktatási rektorhelyettes, a tudományos rektorhelyettes és a nemzetközi rektorhelyettes. A Főiskola operatív működéséért, irányításáért a vezérigazgató felelős. Emellett az intézmény fenntartója, tulajdonosai is közvetlenül részt vesznek az intézmény működését érintő alapvető döntések meghozatalában. Természetesen más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan a döntések meghatározott körét a Főiskola Szenátusa hozza. A felsővezetők a projekt megvalósítását kiemelt fontosságúnak tartották, tekintettel arra, hogy a BKF versenyképességét alapvetően meghatározza a munkaerő-piac visszajelzése a képzésre vonatkozóan és a BKF alapításától kezdve munkaerő-piac orientált, gyakorlati képzést nyújtó intézmény kívánt lenni. A fentiek értelmében a projekt során az oktatási rektorhelyettes és a vezérigazgató állandó jelleggel vett részt a DPR megvalósításában, a következő területeken: - oktatási rektorhelyettes: o a projekt szakmai megvalósítását felügyeli, elsődlegesen az általa megfogalmazott vagy összegyűjtött oktatást érintő kérdések jelennek meg a kérdőívekben, illetve az elkészült elemzésekből származó következtetéseket alapvetően az általa felügyelt szervezeti egységekben kell hasznosítani. (Karok, intézetek, tanulmányi osztály, Karriercentrum). - vezérigazgató:

11 o a projekt pénzügyi megvalósítását felügyeli, azaz ő a szerződések aláírója, költségek jóváhagyója, teljesítést ő igazol. A vezérigazgató emellett szintén elvárásokat fogalmaz meg a kutatással kapcsolatban, és bizonyos területeken (pl. a hozzá tartozó marketing esetén) ő is felhasználója az adatoknak. Ugyanakkor e projekt esetén Kiss Pál István vezérigazgató szakmai vezetőként is közreműködött a projekt egészének megvalósításában, így a szakmai és pénzügyi döntések az ő személyénél futottak össze. Az intézményi felső- és középvezetés részvételével kéthetente megtartott úgynevezett stratégiai értekezleten a pályázati igazgató (jelen projekt projektmenedzsere) rendszeresen beszámolt a projekt állásáról a többi érintett vezető számára (ennek az értekezletnek állandó résztvevője a vezérigazgató, rektor és rektorhelyettesek, marketing és kommunikációs igazgató, gazdasági igazgató, a tulajdonos képviselője, illetve a pályázati igazgató). Emellett külön napirendi pontként a Karrier Centrum vezetője is ismerteti a nagyobb kutatási eredményeket. A fentiek értelmében a főiskola tulajdonosi köre, felsővezetése és az érintett funkcionális szervezeti egységek vezetői is állandó tájékoztatást kaptak a projektről, és megfogalmazhatták igényeiket a projekttel kapcsolatban, megismerhették az elkészült elemzéseket. A humán erőforrás biztosítása A projekt kutatásvezetője Kassó Katalin, a Karrier Centrum munkatársa volt. Farkas Katalin kutatási asszisztenssel együttműködve az ő feladata volt a kutatások előkészítése és lebonyolítása, az adattisztítási munkák felügyelete, kapcsolattartás az Educatio Kht-val, adatszolgáltatás a projektmenedzser és a szakmai vezető számára a DPR kutatások előrehaladtáról. A DPR megvalósításához az intézmény többlet erőforrásokat is igénybe vett két területen: DPR tanácsadó segített a tanulmányok elkészítésében, kérdezőbiztosok működtek közre a telefonos lekérdezések előkészítésében, és külön céget bíztak meg az SPSS adatfeldolgozások elkészítésével. A Főiskola a fenntartási időszakra úgy próbálja minimalizálni a fenti költségeket, hogy a pályázat képzési tevékenységei körében (lásd később) az SPSS képzés is megvalósult, így pl. ezt a tevékenységet hosszú távon tervezetten a programhoz értő kollégák is el tudják majd látni. Szabályozási háttér kialakítása: A projekt megvalósításának eredményei az intézményi SZMSZ-be, illetve minőségügyi szabályzatba és intézményfejlesztési stratégiába épülnek be. Továbbá a BKF hallgatói nyilvántartásának körét igazítottuk a DPR igényekhez, azaz valamelyest bővült a

12 rögzítendő adatok köre. Megjegyzendő, hogy a vállalt indikátort (6 fő) a BKF jelentősen túlteljesítette, hiszen 18 olyan munkakört nevezett meg, amelyben a DPR adatokat kötelezően használni kell, és miután ezek között 1 munkakört többen is betöltenek, az indikátor sokszorosa teljesült. Diplomás pályakövetési rendszer fenntarthatósága A DPR-projekt végrehajtására az alábbi erőforrásokkal rendelkezett a Főiskola - megbízott szakmai vezető (munkaszerződés), aki valamennyi szakmai komponensért felelt, így a DPR átfogó felügyelete is hozzátartozott. - kutatásvezető (munkaszerződés), aki a DPR feladatok közvetlen megvalósításáért felelt. - kutatási asszisztens, aki folyamatosan biztosította az adminisztrációs feladatokat. - DPR-tanácsadó cég, az elemzések elkészítésében működött közre, nyújtott tanácsot. (céges megbízási szerződés) - kérdezőbiztosok (intézményi munkatársak, akik a lekérdezésben vettek részt) - adatbázis tisztításával megbízott munkatárs. Emellett külön szerződés nélkül a Karriercentrum igazgatója folyamatosan részt vett a kutatás lefolytatásában. Összességében az intézmény igyekezett a DPR kutatásokat belső erőforrásból megoldani, jellemzően a szakmai vonalra kért fel külső szakembereket. A DPR fenntarthatóságának ezért talán legnagyobb kérdése, hogy a két éves projekt során a kutatásokban résztvevők gyűjtöttek-e annyi tapasztalatot, amely már elég lesz a kutatások önálló lefolytatásához 2012 őszén, az első nem pályázati megkérdezésnél. Itt is hivatkozni szükséges a VALID pályázatra, ahol szintén ilyen jellegű tapasztalatszerzés valósult meg. A kutatás megfelelő módszertanának, minőségének biztosítását az alábbi eszközökkel érték el a projekt során: - központi módszertani útmutatók, előírások ismerete, figyelemmel kísérése; - folyamatos kapcsolattartás az Educatio Kht-val, illetve részvétel különböző szakmai rendezvényeken; - szakmai tapasztalatokkal rendelkező kutatásvezető alkalmazása a projekt során; A kutatások kommunikációja:

13 A DPR kutatások számára az intézmény külön honlap-aloldalt biztosított, amelyre a projekt végéig valamennyi elkészült kutatás tanulmánya felkerült, és azóta folyamatosan elérhető. (http://www.bkf.hu/tudomanyos-elet/1110/diplomaspalyakovetes.html ) Emellett a DPR kutatásokból (a 2012-es forduló kivételével) könyvet jelentetnek meg 150 példányban, mely jelen tanulmány megírásakor még nyomdai kivitelezés alatt van, de május 31-re, a projekt zárására tervezetten elkészül, és megküldésre kerül felsőoktatási intézmények, illetve az Educatio Kht. számára. A DPR kutatások eredményei: 1) Felmérés a 2010-ig a BKF szakképzési központ felsőfokú szakképzésein végzett hallgatók körében 2010 decembere és 2011 januárja között a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola felsőfokú szakképzést végzetteinek körében. A vizsgálatban megpróbálták körüljárni a felsőfokú szakképzésben részt vettek szociodemográfiai jellemzőit, családi hátterét, a felsőfokú szakképzést végzett diákok továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálatát, illetve a tanulmány kitért az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdések elemzésére is, valamint bemutatta a végzettek jelenlegi munkahelyének főbb jellemzőit. A kiküldött kérdőívek száma 691 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 124 db, amely összességében 18%-os kitöltési aránynak felelt meg. Az összes válaszadót tekintve nagyobb volt a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 82,3 százaléka nő volt, A felsőfokú szakképzésen végzettek átlagéletkora 23,8 év, a legfiatalabb volt hallgató a kérdőív kitöltésekor 21, a legidősebb 35 éves volt. A válaszadó hallgatók többsége vidéki, 67,7 százaléknak nem Budapesten van az állandó lakhelye. A szakképzésben részt vett hallgatók csaknem fele hagyományos gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt, és szintén jelentős a szakközépiskolai érettségivel rendelkezők aránya. A szakképzésben résztvevő hallgatók jelentős többsége tervezte, hogy valamilyen formában továbbtanul, mindössze 1,7 százalékuk jelezte azt, hogy ez nem szerepel a tervei között. A továbbtanulási szándék konkrét képzési elképzeléseit vizsgálva megállapítható, hogy a volt hallgatók elsősorban a felsőfokú (egyetemi/főiskolai)

14 végzettség megszerzését tűzték ki célul, többségük valamilyen egyetem/vagy főiskola BA jellegű képzését jelölte meg. A továbbtanulási motivációkat jellemzi, hogy elsősorban belső motivációk, az ismeretek bővítése és érdeklődés motiválja a hallgatókat. Szintén viszonylag magas azok aránya, akik valamilyen munkaerő-piaci aspiráció jobb állás vagy előléptetés reményében szeretnének továbbtanulni, a külső elvárások és kényszerek kevésbé jelennek meg. A válaszadók közel negyede a képzést már munka mellett végezte el, és szintén magas azok aránya, akik már a záróvizsga letétele előtt álláskeresésbe fogtak, míg a hallgatók negyede a záróvizsga letétele után pár hónap pihenést engedélyezve maguknak csak a záróvizsgát követő 1-2 hónapban kezdték az álláskeresést. Az álláskeresésre fordított idő a többség esetében viszonylag rövidnek tekinthető, közel 40 százalékuk fél éven belül talált munkát. A hallgatók jellemzően nagyobb vállalatoknál helyezkedtek el, a foglalkoztatottak átlagos létszáma 370 fő, többsége (80%) beosztott alkalmazottként dolgozik. A munkavégzést helyszínét tekintve fővárosi dominancia figyelhető meg. A végzett hallgatók jelentős része munkahelyén adminisztratív jellegű feladatokat lát el. 2) Felmérés a 2010-ig a BKF szakirányú továbbképzésén végzett hallgatók körében 2010 decembere és 2011 januárja között a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola szakirányú továbbképzést végzetteinek körében. A kiküldött kérdőívek száma 270 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 83 db, amely összességében 29%-os kitöltési aránynak felel meg. Az összes válaszadót tekintve nagyobb a nők aránya, mint a férfiaké, a válaszadók 72,3 százaléka nő. A szakirányú továbbképzésen végzettek átlagéletkora 32,4 év, a legfiatalabb volt hallgató a kérdőív kitöltésekor 23, a legidősebb 52 éves volt. A válaszadó hallgatók többsége budapesti, 68,3 százaléknak jelenleg Budapesten van az állandó lakhelye. A szakirányú továbbképzésben részt vett hallgatóknak átlagosan 1,3 diplomájuk volt a továbbképzés elvégzése előtt, relatíve magas a már ekkor két diplomával rendelkezők aránya, a hagyományos főiskolai és egyetemi képzéseken túl értelemszerűen a

15 szakirányú továbbképzés is magas arányt képvisel. A szakirányú továbbképzés során a válaszadók többsége meglévő végzettségét mélyítette el (57%), míg 43 százalékuk új szakma elsajátítása érdekében választotta a képzést. A szakirányú továbbképzésen részt vettek többsége mind az oklevél megszerzésekor, mind a vizsgálat idején alkalmazottként dolgozott, csaknem egy tizedük vállalkozó. A szakirányú továbbképzésben részt vettek többsége (közel 80%) az oklevél megszerzése óta nem változtatott állást. A továbbképzésen oklevelet szerzett hallgatók motivációját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy elsősorban az új lehetőségek megismerését illetve piacképes lehetőségek megtanulását tartották szem előtt a képzés választásakor és csak kisebb arányban volt jelen a meglévő tudás elmélyítésére és a pályamódosításra vonatkozó szándék. 3) Felmérés a 2011 tavaszán a BKF szakképzési központ felsőfokú szakképzésein aktív hallgatók körében 2011 májusában a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola felsőfokú szakképzésben részt vevő aktív hallgatói körében. A felmérés egy pályakövetési kutatássorozat első eredményeinek egyike volt. A vizsgálatban megpróbálták körüljárni a felsőfokú szakképzésben részt vevők szociodemográfiai jellemzőit, családi hátterét. A vizsgálat ezen túlmenően kiterjedt a felsőfokú szakképzésben részt vevő diákok továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálatára beleértve a külföldi részképzésekkel kapcsolatos attitűdöket és a nyelvtudás kérdését is. Az elemzés kitért a felsőfokú szakképzésben részt vevők intézményhez köthető attitűdjeinek vizsgálatára, végezetül bemutatta milyen készségeket és kompetenciákat tartanak fontosnak munkájuk során a hallgatók, és az ezzel kapcsolatos személyes percepciókat is megismerhettük. A 861 megkérdezettből 202 hallgató adott választ, szakonként közel azonos arányban. A válaszadók csaknem 80%-a nő volt, átlag életkora év, lakóhelye szerint 75%-ban vidéki, és érettségijüket csaknem 50%-a hagyományos 4 osztályos gimnáziumban, illetve szakközépiskolában szerezte. A szülők között relatíve magas a diplomások aránya, s ez a szakok között nem mutat eltérést. Anyagi helyzetüket a hallgatók közepesnek minősítették, és mindösszesen 5% jelezte a szakmai generáció jelenlétét. A diákok 97 %-ban államilag finanszírozott képzésben vettek részt, tanulmányi eredményüket közepesnek ítélték meg. Továbbtanulási preferenciájukat tekintve a

16 szakok között eltérés volt, az idegenforgalmi szakmenedzserek preferenciái nem különböznek jelentősen az átlagtól, az intézményi kommunikátorok és a reklámszervező szakmenedzserek esetében a más képzésben részt venni kívánók aránya magasabb, a szállítmányozók és a vendéglátó szakmenedzserek esetében az elutasítók felülreprezentáltak az átlaghoz képest. Felsőfokú tanulmányaik alatt a diákoknak gyakorlatilag nincs külföldi oktatási tapasztalata, mindössze ketten jelezték azt, hogy ez idő alatt hosszabb-rövidebb ideig külföldön tanultak. Ezzel szemben a külföldi munkavállalás már többek kipróbálták, a diákok közel 10 százaléka jelezte ezt. A felsőfokú szakképzésben tanuló diákok több mint 40 százaléka dolgozik a tanulás mellett. A tanulás mellett dolgozók többsége a munka jellegének leírásánál azt jelezte, hogy kapcsolódik tanulmányaihoz az, amit csinál, de közel egy negyedük teljesen más területen dolgozik. A hallgatók jelentős többsége szakterületéhez közvetlenül kapcsolódó vagy ahhoz közeli pályán kíván elhelyezkedni a szakképzés elvégzése után, közel 15 százalék nem a szakterületén szeretné ezt megtenni. A hallgatók jelenlegi véleménye szerint az álláskeresés időtartama a végzés után átlagosan meghaladja a fél évet. A tanulmány a szakképzésre járó diákok Főiskolához köthető továbbtanulási elképzeléseinek elemzésével zárult. 4) Felmérés a 2011 tavaszán aktív első-, másod- és harmadik féléves szakirányú továbbképzésén részt vevő hallgatók körében július-augusztusában a Karrier Centrum széleskörű felmérést végzett a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola szakirányú továbbképzésen részt vevő nem végzős (első-, második- és harmadik féléves) hallgatóinak körében. A vizsgálatban megpróbálták körüljárni a szakirányú továbbképzésben részt vettek szociodemográfiai jellemzőit, családi hátterét. A vizsgálat ezen túlmenően kiterjedt a szakirányú továbbképzésen részt vevő diákok továbbtanulással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálatára, illetve az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdések elemzésére is. A kiküldött kérdőívek száma 301 darab volt, a visszaérkezett kérdőívek száma 52 db, amely összességében 17%-os kitöltési aránynak felel meg.

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL ZSKF TKK KÖNYVEK 2. HAVASI ÉVA: KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL. ZSKF DPR ÖSSZEFOGLALÓ KÖTET 2009 2011. ZSKF TKK KÖNYVEK 2. KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL A ZSKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSÉNEK EREDMÉNYEIBŐL 2009-2011.

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Diplomások Pályakövetési Rendszere. intézményi kézikönyv

Diplomások Pályakövetési Rendszere. intézményi kézikönyv Diplomások Pályakövetési Rendszere intézményi kézikönyv Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április Tartalomjegyzék 1. Bevezető------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalban ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Verzió: 1.0 2014. április 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2011. január Köszönetnyilvánítás: Jelen tanulmányt a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai készítették

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2011 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004

Részletesebben

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben