Újra a munka világában 40 év feletti nők munkaerőpiaci reintegrációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újra a munka világában 40 év feletti nők munkaerőpiaci reintegrációja"

Átírás

1 Újra a munka világában 40 év feletti nők munkaerőpiaci reintegrációja A projekt a HEFOP / /2.0 számú program keretében valósult meg az Európai Unió társfinanszírozásával. 1

2 Újra a munka világában 40 év feletti nők munkaerőpiaci reintegrációja Szerzők: Büdszentiné Szép Enikő Vámosi Vanda Felelős kiadó: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Bakosné Váradi Zsuzsanna Készült 100 példányban. Nyomdai kivitelezés: Gprint Iroda A projekt a HEFOP / /2.0 számú program keretében valósult meg az Európai Unió társfinanszírozásával. 2

3 Főpályázó és konzorciumi partnerek bemutatása Főpályázó: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.) Megalakulás, tagok: Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság egyesület formájában működő szervezet, mely Nyíregyháza és a környező 11 település összefogásával 1993-ban alakult, jelenleg 18 tagot számlál. Működéséhez megfelelő keretet az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény és az egyesülési jogról szóló évi II. törvény ad január 1-től közhasznú jogállásban tevékenykedik. Missziónk: Kistérségi társaságunk fő küldetése a települések összefogásával, koordinálásával azon feladatok ellátása, melyeket önállóan, szűkös anyagi helyzetükből kifolyólag nem képesek megvalósítani. Célul tűztük ki a tagtelepülések és a régióban működő civil szervezetek esélyegyenlőségének, közös érdekképviseletének megteremtését. További célunk elősegíteni a partnerség kialakulását a három szektor (állam, civil, piac) között, hozzájárulni a közösségi célokat szolgáló szervezetek sikeres működéséhez. Hálózati partnereink, szövetségekbeni tagságaink: proháló Hálózat, Civil Szolgáltató Központok Hálózata, Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége. Legfontosabb eredményeink projektjeinkben: Humán erőforrás fejlesztése Kistérségi turizmus felkarolása Civil Szolgáltató Központ működtetése Szociálpolitikai feladatok ellátása Európai Integrációs és Uniós csatlakozási program Külföldi partnerszervezetekkel való kapcsolatfelvétel Energiaracionalizálási program Ifjúságpolitikai feladatok ellátása Publikációk és információs kiadványok megjelentetése Fejlesztési koncepciónk a következőket tekinti a legfontosabbnak: Felnövekvő nemzedék szemléletformálása Információáramoltatás Hatékony közigazgatási gyakorlat megteremtése, informatikai és közigazgatás-technikai támogatás Integrált közigazgatási informatikai rendszer kialakítása Hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása Képzések szervezése Foglalkoztatási programok szervezése Kis- és középvállalkozások támogatása Turisztikai információs központ működtetése Esélyegyenlőség megteremtése A megyében működő civil szervezetek összefogása Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése Üzleti, munkaerő-piaci tanácsadás 3

4 A fejlesztés alapelvei: A város és vidékének a megye egészétől eltérő, kiemelkedően jó sajátosságainak felvállalása A minőség, eredményesség előtérbe állítása A kis- és középvállalkozások kiemelt támogatása Helyi kontroll megszervezése és működtetése Partnerség szerepének növelése Foglalkoztatás és technikai fejlesztés összhangjának megvalósítása A fenntarthatóság, mint horizontális elv érvényesítése Korszerű szervezési és információtechnológiai eszközök és megoldások alkalmazása A fejlesztés hosszú távú stratégiai irányai: Az innováció-képesség erősítése a társadalom, a humánerőforrások, a kulturális színvonal fejlesztésével Vonzó, a térségben élők önbecsülését és a külső környezet érdeklődését erősítő térségi arculat és a jó hírnév megteremtése A gazdaság jövedelemtermelő képességét erősítő szerkezeti átalakítás a gazdaság megegyezéses fejlesztésével A város és vidéke környezeti állapotot megőrző és javító, valamint a komfortos életet és a versenyképes kis- és középvállalkozást lehetővé tevő infrastruktúra összehangolt fejlesztése A rászorulók számára társadalmi gondoskodást, a lekötetlen munkaerő számára munkahelyeket nyújtó szociális és non-profit szektor fejlesztése Partnerségen alapuló együttműködések erősítése, a civil szervezetek bevonása a térségi döntés-előkészítésbe és döntéshozatalba Kistérségi együttműködést erősítő programok megvalósítása (közös önkormányzati fejlesztések segítése, humánerőforrások fejlesztése, kerekasztalok indikálása) A fejlesztés alapcélja a térségünkben élők életlehetőségeinek javítása a város és vidéke minőségi jegyeinek együttes fejlesztésével. Az ENYFT által középtávon megvalósítandó fejlesztési feladatok: 1. Kommunikáció 2. Esélyek javítása 2.1. Az önkormányzati munka hatékonyságának javítása 2.2. Civil kezdeményezések és közfeladatokat ellátó non-profit szervezetek támogatása 2.3. Ifjúsági programok szervezése és koordinálása a hátrányos helyzetű vagy leszakadó társadalmi rétegek számára 2.4. Munkaerő-piaci esélyek növelése 2.5. Szociális gondoskodás térségi szervezése 3. Fenntartható fejlődés Munkaerő-piaci esélyek növelése Célcsoport: - Pályakezdő, hátrányos helyzetű fiatalok - Tartós munkanélküliek - Megváltozott munkaképességűek Konkrét fejlesztési cél: - Esélyt teremteni a munka világába való bekapcsolódásra a munkaerőpiacon hátránnyal indulók számára 4

5 - Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét biztosító felzárkóztatás erősítése Intézkedések: - Helyi szolgáltatási igények és foglalkoztatási kompetenciák felmérése, átképzési igények meghatározás - Képzés, átképzés indítása a reális igényeket jelző szakterületeken, első körben a társaság más programjaihoz kapcsolódva - Tartós munkanélkülieket és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató nonprofit szolgáltató szervezetek, vállalkozások felkutatása - Az alapképzettséget javító képzések szervezése - Térségi foglalkoztatási stratégia kidolgozása és karbantartása - Foglalkoztatást elősegítő programok kidolgozása és megvalósítása - Hátrányos helyzetű fiatalok sikeres életkezdéséhez és életvezetéséhez hozzájáruló programok megvalósítása Főbb fejlesztést meghatározó körülmények: - A társulást alkotó önkormányzatok együttműködő-készsége - A képző és foglalkoztató intézmények befogadó-készsége - Betöltetlen munkahelyek száma - Célcsoportok befogadó-készsége, programok iránti nyitottsága Konzorciumi Partnerek: HUMAN-NET Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) A szervezet szakmai profiljának megfelelően határoztuk meg a részfeladatokat. Feladatai: Szükségletfelmérés elkészítése A program kidolgozása során szakmai segítségnyújtás. Szakmai mentor alkalmazása. A program megvalósítása során munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. Közösségépítő tréning megtartása. Napkor Község Önkormányzata (4552 Napkor, Kossuth u. 23.) Nyíregyházától 12 km-re keletre található település ban a Virágos Magyarország mozgalom keretében a község elnyerte a Belügyminisztérium különdíját, ebben az évben a település erős emberei a Magyarország legerősebb faluja vetélkedőn első helyezést értek el. Projektben betöltött szerepe: Célcsoport felkutatása A célcsoportból 5 fő foglalkoztatása Nagycserkesz Község Önkormányzata (4445 Nagycserkesz, Lenin u. 10.) A ma közel 1900 lakost számláló községet Nyíregyháza határából hozták létre 1952-ben a tanyabokrok egyesítésével. A bokortanyák településforma sajátos színt képvisel Magyarországon, Nyíregyháza ősi tanyái nem szórványosan, hanem csoportokban, bokrokban épültek. Hátrányos helyzetű település. Célcsoport felkutatása A célcsoportból 2 fő foglalkoztatása Nyírtura Község Önkormányzata (4532 Nyírtura, Arany J. út 14.) Nyírtura a Közép Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 13 Km távolságra lévõ település. Nyírtura azon települések egyike, ahol a népességszám az utóbbi években - ha 5

6 szerény mértékben is - de növekedést mutat. Ez a tendencia tól figyelhető meg között folyamatos növekedés volt tapasztalható, a népesség 1516 főről nőtt egyenletesen, 1799 főre. Ennek oka, a település infrastrukturális fejlődése, valamint a település kedvező földrajzi elhelyezkedése. A kistelepüléseken az önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények, mint főfoglalkoztatók vannak jelen. Nyírtura hátrányos helyzetű település. Célcsoport felkutatása A célcsoportból 3 fő foglalkoztatása HUMÁNERŐFORRÁS Projekt bemutatása Projektmenedzser (Vámosi Vanda): Az ENYFT közvetlen munkatársak, tevékenységét heti 30 órában végzi. Feladata: A projekt pénzügyi és szakmai vezetése. A pályáztatóval, projektszemélyzettel, szakértőkkel, oktatókkal, partnerek képviselőivel, valamint az egyéb résztvevőkkel való rendszeres kapcsolattartás. Összehívja, előkészíti és vezeti a projekt mérföldköveinél tartott megbeszéléseket. Elkészíti a program szakmai dokumentációját, időközi és végső beszámolókat. Elszámolás a pályáztatóval. A projekt munkatársainak és a projekt adminisztrációjának ellenőrzése. A megvalósításban közreműködő szervezetek koordinálása. Programkoordinátor (Ujj István): Az ENYFT közvetlen munkatársa. Feladata: A projekt pénzügyi adminisztrálása. A munkaadók szükségleteinek felmérése, kapcsolattartás munkáltatókkal. Tréningek megszervezése, kapcsolattartás a képzővel. Elszámolások, szakmai és pénzügyi dokumentációk előkészítése. Szakmai mentor (Orosi Gábor Bence): A HUMAN-NET Alapítvány munkatársa. Közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó, szociális munkás végzettséggel rendelkező szakember, aki lehetőség szerint maga is a célcsoportból kerül kiválasztásra. Feladata: Célcsoport megkeresése, toborzás, kapcsolatfelvétel a partnerszervezetek segítségével. Motiválás, egyéni állapot-, helyzet-, képesség és szükségletfelmérés. Egyéni fejlesztési tervek készítése. Mentori tevékenység, személyre szabott, folyamatos segítségnyújtás. Elősegíti a résztvevők programban tartását. Utánkövetés. 6

7 PROJEKT CÉJA, CÉLCSOPORTJA Általános cél: A 40 év feletti nők munkaerő-piaci kirekesztődésének megakadályozása A helyi társadalomban a nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósítását A társadalmi kohézió helyi kezdeményezéseinek elősegítése a hátrányos helyzetű emberek integrációja érdekében A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű településeken élő nők segítése Non-profit szervezetek, vállalkozások és önkormányzati intézmények közötti együttműködés kialakítása és erősítése Prioritások: A projekt során törekszünk a nők munkaerő-piaci esélyeinek növelésére oly módon, hogy személyes képességeiket fejlesztjük, motivációjukat megerősítjük. El szeretnénk érni, hogy a programba bevont személyek önállósága, személyes kompetenciája oly mértékben megerősödjön, hogy ne csupán addig maradjanak aktív tagjai a munkaerő-piacnak, amíg valamely segítő program gondoskodik róluk. A fokozatosan csökkenő mértékű segítségnyújtás mellett egyre nagyobb szerepet kapjon saját személyes erőforrásuk. A program során el szeretnénk érni, hogy növekedjen a résztvevők munkavállalói készsége, kapcsolati hálójuk erősödjön a munkaerő-piaci integráció elősegítése érdekében. A projekt ezen túl a mindennapi élet jobb szervezését célozza meg, elősegítve ezzel a nők által felvállalt hagyományos szerepek hatékony megoldását. Konkrét célok: A célcsoport női identitásának elmélyítése, az önbizalom növelése, az önérdek érvényesítési képesség szükségességének megértésével és megtanulásával a női asszertivitás javítása. Az életpálya alakulását és az életút minőségét befolyásoló tényezők feltárása, az összefüggések megmutatása, a sikeres életvezetés és szakmai karrier összehangolásához szükséges ismeretek és készségek elsajátítása. Az életpálya szakaszokhoz kapcsolódó új feladatok tudatosítása, a folyamatos változtatás és megújulás szükségességének bemutatása, elfogadtatása. Családi-és munkavállalói szerepek hatékony ellátásához szükséges személyes harmónia megteremtéséhez való hozzájárulás. A résztvevők munkaerő-piaci esélyeinek javítása, elhelyezkedés elősegítése a nyílt munkaerő-piacon. A nők sajátos adottságainak eredményes hasznosítása a munka világában. Önfoglalkoztatóvá válás elősegítése. Krízishelyzetek megelőzése, kezelésére való felkészülés. A célcsoport jellemzői: A társadalmi környezet minőségi fejlesztésének alapvető eleme a lakosság, ezen belül a női lakosság identitásának fejlesztése. Az énkép, énfelfogás részeleme a munka világában betöltött konkrét hely, a munka-tevékenység anyagi és erkölcsi megítélésétől a szubjektív módon megélt munkaerő-piaci esélyekig. A nők munkaerőpiacon történő megítélése elmarad a férfiakétól. Elhelyezkedési esélyüket rontja az a tény, hogy a nők a családi elkötelezettségeik miatt hosszabb-rövidebb időre távol kerülnek a munka világától. Az otthon eltöltött idő alatt elavul a munkatudás, csökken az innovációs készség, a jövőbeni munkával kapcsolatos kompetencia, ennek következtében nehéz megfelelni a munkáltatók és a munkaerőpiac elvárásainak. 7

8 Esetenként ez nem jelent objektív módon érzékelhető hátrányt, a munkát kereső nő végül is megszerzi az állást, megfelelő fizetési kondíciók mellett, ám folyamatosan érezheti mert a munkahely légköre és vezetés érezteti az anyai szerep és a dolgozó nő szerepe közötti diszharmóniát. A magyar társadalmat jellemzik a családok megoldhatatlan konfliktusai, a harmonikus családi élet hiánya. A problémák jelentős része abból fakad, hogy a hagyományos női szerepek mellett a nők nem képesek megfelelni a változó gazdasági-társadalmi helyzet által indukált problémák és szerepkonfliktusok kezelésére. A mai nőknek az újfajta konfliktusok kezelését kell megtanulniuk, hogy sikerrel oldhassák meg azokat. Az új helyzetek által megkövetelt megoldási technikák és eszközrendszer azonban nem áll minden nő rendelkezésére. Ők azok, akik alkalmazásukat és a problémákra adható lehetséges megoldási alternatívákat külső segítség nélkül nem tudják elsajátítani. Elsődleges célcsoport: 40 év feletti, érettségivel rendelkező, tartósan munkanélküli vagy inaktív nők. Másodlagos célcsoport: A résztvevő nők családjai, barátai, ismerősei. A résztvevő nők közvetett környezete. A célcsoport elérése, a kiválasztás módszertana, lépései: A konzorciumi partnerek kliensköréből, valamint a települési önkormányzatok által ismert körből történik a célcsoport felkutatása. A konzorciumi partnerek és az önkormányzatok adatbázisára támaszkodva tájékoztató levelet küldünk, melyben a célcsoportot személyesen és közvetlenül szólítjuk meg. Ezen túlmenően internetes oldalainkon, havonta megjelenő hírlevelünkben, illetve sajtótájékoztatón adunk szélesebb körben tájékoztatást a programról. A program iránt érdeklődő nőknek egy közös, részletes tájékoztatót tartunk a programról, annak várható eredményeiről. A program iránt elkötelezett nőket egy újabb találkozóra hívjuk, melyen szakmai írásbeli teszt segítségével szűkítjük a teljes programra jelentkezők körét. A tanfolyamra leginkább alkalmas 20 főt személyes beszélgetés alapján választjuk ki, velük képzési szerződést kötünk. Ők jelentik a program elsődleges célcsoportját. Az elsődleges célcsoport kiválasztásának kritériumai: A programba 20 fő 40 év feletti, érettségivel rendelkező, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű nőt kívánunk bevonni. A program elsődleges célcsoportja 100%-ban a munkaerőpiactól hosszú ideje távol lévő nőkből kerül kiválasztásra. PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI 1. Előkészítő szakasz: 1.1. Célcsoport felkutatása, toborzása, bevonása A konzorciumi partnerek kliensköréből, valamint a települési önkormányzatok által ismert körből történik a célcsoport felkutatása, személyes megszólítása, bevonása és motiválása Egyéni képességek felmérése: Személyes interjúk keretében történik a résztvevők egyéni állapot-, helyzet-, képesség- és szükségletfelmérése. Az így kapott információk alapozzák meg a következő fázist Egyéni fejlesztési tervek és pályatervek készítése: 8

9 Célok megfogalmazása, a fejlesztés irányvonalainak kijelölése, a résztvevő és a szakmai mentor közös munkájával A képzési program kidolgozása, adaptálása: A településeken adott munkaerő-piaci viszonyoknak megfelelően Szociális gyermek ésifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ ) képzési program kerül kidolgozásra, melyet vállalkozói ismeretek tantárgyblokkal bővítünk ki A pályázatban résztvevő szakemberek felkészítése (6 óra) Az oktatók számára a célcsoport sajátosságaira felkészítő speciális tréning. 2. Fejlesztési szakasz: A mentor egyéni fejlesztő tevékenységére épül a csoportos fejlesztés, melyet a célcsoport szükségleteinek megfelelően alakítottunk ki. A tréningek a célcsoportot érintő legfontosabb problémakör köré csoportosulnak: a munkaerő-piacra való visszajutás segítése, a női szerepekből adódó nehézségek kezelése. A tréningeket fős csoportlétszámmal, a képzési szakaszba ágyazva valósítjuk meg, ügyelve a résztvevők felkészültségére és a tréning témájának megfelelő összhangjára. 2.1.Személyiség és kulcsképességek fejlesztése: Közösségépítő tréning (20 óra) A résztvevők közösségi együttlétének, együttműködésének elősegítése Női hatékonyság fejlesztése tréning (20 óra X 2 csoport) Felkészülés a női szerepek hatékony ellátására, személyes harmónia megteremtése. A trénerrel szembeni elvárásunk: nők számára szervezett tréningek tartásában való szakmai tapasztalat Pályaorientációs foglalkozás (16 óra X 2 csoport) A résztvevők orientálása a fejlődésnek megfelelő szakterület megválasztásában. A foglalkoztatás csak ennek mentén lehet stabil s érhető el az egyén elégedettsége. A pályaorientációs segítségnyújtás a szakmai mentor közreműködésével az egyéni munka, ill. tanácsadás révén végigkíséri a részvevőt a projekt idején Munkaerő-piaci tréning (20 óra X 2 csoport) A résztvevők munkaerő-piaci integrációjának, illetve reintegrációjának elősegítése. Az álláskeresési technikák megismerésével és elsajátításával az egyén képessé válik az önálló, aktív álláskeresésre, saját lehetőségeire építve meghatározni a célállást, felvenni a kapcsolatot a munkaadóval és bemutatni neki mindazokat a tényezőket melyek a munkakör betöltéséhez fontosak. Helyzetgyakorlatok segítségével védett környezetben szerezhetnek tapasztalatot az álláskeresés, a kiválasztás folyamatáról Új ismereteket és szakmát adó képzés Szociális gyermek és- ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ ) + vállalkozási ismeretek ( óra) A szociális gyermek és- ifjúságvédelmi ügyintéző szakképzést a központi program szerinti tematika alapján végezzük. A képzés eleme a számítógép felhasználói ismeretek modul. A képzés elvégzése után megszerezhető szakképesítések: 9

10 Szociális gyermek és- ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ-s felsőfokú szakképesítés) Számítógép-kezelő (használó) (OKJ-s alapfokú szakképesítés) A központi tematika nem tartalmazza a vállalkozói ismeretek tantárgyblokkot. Azonban az önkormányzati intézmények munkatársai körében előnyt jelent, ha a munkavállaló rendelkezik gazdasági ismeretekkel. Ezzel a kiegészítéssel úgy gondoljuk, hogy a résztvevők előnyt élvezhetnek a munkaerő-piacon, akár önkormányzati civil vagy vállalkozói szférában kívánnak eléhelyezkedni. 3. Munkába helyezés, vállalkozás beindítása 3.1. Álláskeresési tanácsadás (20 óra X 2 csoport) A tudatos életút-tervezés szükségességének megértetése, a sikeres életpálya és szakmai karrier összehangolásához szükséges ismeretek és készségek elsajátítása. A tanácsadás segítségével hozzájárulunk a résztvevők önértékelésének és önbecsülésének a javulásához, az egyén céltudatosságának a kialakulásához, illetve növekedéséhez, az eredményes munkahelykereséshez Munkahelyek felkészítése a projektben résztvevő nők fogadására (6 óra) A munkáltatók kapcsolattartóinak a célcsoport sajátosságaira felkészítő speciális tréning Munkába helyezés, foglalkoztatás támogatása A programkoordinátor és szakmai mentor felveszi a kapcsolatot a munkáltatók képviselőivel. A programban vállalt 10 fő részére a program költségvetéséből foglalkoztatási támogatást fizetünk. 4. Záró szakasz: 4.1. Utánkövetés 6 hónapig tartó utánkövetés, a munkahelyi beilleszkedés, a munkahely megtartásának segítése. Az ügyfél sorsának nyomon követése, a munkában maradás nehézségeinek, a beilleszkedési problémáknak a feltárása és közreműködés azok megoldásában. A mentor az intenzív felkészítő-képzési időszak lezárása után is személyes segítőként működik A projekt zárása: Szakmai fórum szervezése, a projekt eredményeinek bemutatása A program tapasztalatainak, módszereinek tanulmányban való megjelentetése A program értékelése, eredményeinek elterjesztése. 5. Kiegészítő tevékenységek: 5.1. Pszicho-szociális támogatás, mentorálás: A mentori tevékenységet folytató munkatárs személyes, segítő kapcsolat keretében egyénre szabott, személyes segítséget, ill. közreműködést biztosít. A mentor egyszerre lelki gondozó, információközvetítő, kísérő, olykor érdekképviselő a segített oldalán. A mentori szolgáltatás keretében a mentor a klasszikus szociális munkában alkalmazott problémamegoldó modell lépéseit alkalmazva kapcsolatot alakít ki a célcsoport tagjaival. Az egyéni esetkezelés alkalmával a mentorok megismerik az érintettek képességeit, hiányosságaikat. Önismeretük formálásával kialakítják a helyes önértékelést, erre alapozva reális célkitűzéseket állítanak fel, melynek elérését közös munka során valósítják meg. A mentor mindezek alapján a munkaerő-piacon megpróbálja elhelyezni az érintettet úgy, hogy 10

11 közben a munkaadóknál is változást tudjon indukálni (előítéletek csökkentése, a munkavégzés során keletkezett esetleges konfliktusok tárgyalásos feloldása, a munkavégzést akadályozó élethelyzetekben való segítség nyújtása). A segítő folyamatosan törekszik a motiváció fenntartására, jövőtervezés segítségével a kitartás növelésére. A mentor feladata az önálló életvezetés képességének kialakítása, a munkavégzési motiváció fejlesztése. Az egyéni esetkezelés átfogja az egész személyiséget, valamint annak szűkebb és tágabb környezetét. A kooperatív technikák hozzájárulnak önmaguk elfogadásához, az önbizalom erősítéséhez, az esetleges kudarcélmények feldolgozásához. Az egyéni esetkezelés tartalma Ügyfélfelvételi adatlapban, valamint Feljegyzések formájában kerülnek dokumentálásra Szupervízió (27 óra): A célcsoporttal való foglalkozás nagy megterhelést jelent a segítő számára. A sikeres együttműködést, a segítő lelki egészségvédelmét segíti a szupervízió. A célcsoporttal való intenzív kapcsolattartás ideje alatt havonta biztosítjuk a mentor számára. A szupervízorral szembeni elvárás: diplomás szupervízor és mentálhigiénikus képzettség és szakmai tapasztalat, szociális érzékenység, jó kommunikációs készség Női vonal tréningsorozat(18 óra X 2 csoport) A célcsoport számára szervezett speciális női tréningek segítik a résztvevők mindennapi életében jelentkező problémák megoldását, a női szerepek okozta feszültség oldását. A tréningeket a képzési program részeként valósítjuk meg A stressz szerepe életünkben, stressz-kezelés, hogyan érhető el a csúcsteljesítményi stressz? Karriertervezés, karrierépítés a különböző életszakaszokban Változások menedzselése A trénerrel szembeni elvárás: a fent nevezett tréningek tartásában való szakmai tapasztalat, tréneri képzettség, jó kommunikációs készség. PROJEKT EREDMÉNYEI Tervezett célkitűzéseinkkel hozzájárulunk a települési, kistérségi, megyei valamint régiós fejlesztési koncepciókban megfogalmazott, foglalkoztatásra vonatkozó elképzelések megvalósításához. A piacképes tudás megszerzésével és elhelyezkedés segítésével hozzájárulunk a települések foglalkoztatottsági mutatóinak javulásához. A személyiségfejlesztő foglalkozásokkal megfelelő módon tudjuk felkészíteni a nőket arra, hogy a képzés idején vagy a foglalkoztatásba való helyezés után elérjük a bennmaradásukat, növelve a térségi képzettségi és foglalkoztatási mutatókat, melyek hosszútávon az életszínvonal emelését is magukban foglalhatják számukra. Programba bevont nők száma: 27 fő Végzettséget szerzett személyek száma: 20 fő Elhelyezkedettek száma: Program keretében: 10 fő Programon kívül: 6 fő 11

12 NŐISÉG ÉS FEMINIZMUS NŐI SZEMMEL - XX. SZÁZADI HELYZETKÉP 12

13 Bevezetés Magyarországon napjainkig szinte semmit sem lehetett tudni a nyugati és amerikai világ feminista mozgalmairól, kialakulásukról és sikereiről. A valós ismeretek hiánya miatt, a feminista irányzat egy férfigyűlölő irányzatként jelent meg a közvéleményben. Többek között a jelenség azzal is magyarázható, hogy egy társadalmi csoport akkor nyerheti el méltó helyét, ha láthatóvá válik. A láthatóvá válás egyik lehetősége a nők számára a feminista mozgalmak megjelenése. A feminizmus a régi patriarchális társadalom eszméin mutatott túl, amely kötelékei alól felszabadulva új eszméket fogalmazott meg, és létrehozott egy olyan női identitást, mely cáfolja a nőkre ragasztott régi, elavult szerepeket. Hazánkban a feminista mozgalom nem radikális küzdelemben jött létre, nem a nőkben megfogalmazódott változtatási igény hozta életre, hanem a férfiak beleegyezésével létrejött érdekképviseleti mozgalomról számolhatunk be. Hiszen a nők nem képviseltek olyan erőt, amely határozott közösség létrehozásra képes, mely kialakíthat egy olyan mozgalmat, amely képviseli a nőket az egyenjogúságért folytatott küzdelemben. Hiányzik az egységes szervezet működéséhez szükséges közös történelem, a közös múlt, és a megfelelő szolidaritás. A mozgalom összejöveteliről hazatérve a férfiakkal egy fedél alatt élnek, munkájuk, gazdasági érdekeik, társadalmi helyzetüknél fogva szorosabban kötődnek egy-egy férfihoz, mint a saját nemükhöz. Olyan szoros kötelék fűzi a nőt a férfihoz - gyakran egyben az elnyomóihoz - melyen túllépni képtelen. Egyes elmélkedők szerint a szerepek megoszlása a biológiára vezethető vissza. Azonban az is igaz, hogy szintén a biológia az oka annak, hogy a két nem elválaszthatatlan egymástól, és egymás nélkül létezni képtelen. Összegzésként megállapítható, hogy a nő az idők kezdetétől alárendeltje a férfi nemnek. A világ javain soha nem osztoztak egyformán. A világ egyetlen országában sem egyenlő a nők társadalmi státusza a férfiakéval. Még ha elvben elismerik a nők jogait, akkor is a tradicionális szokásrend nem ismeri el a fenti jogokat. A férfiak és a nők gazdaságilag külön kaszthoz tartoznak, azonos képességekkel jövedelmük, elhelyezkedési esélyeik nagyobbak. A férfiak, ha nem is nyíltan, de tudat alatt tisztában vannak azzal, ha a nők részt fognak vállalni a világ dolgaiból, akkor számukra az egyeduralom véget ér. Az is igaz, hogy napjainkra a nők helyzete jelentősen javuló tendenciát mutat, bár még mindig nem a legideálisabb a helyzet. 13

14 I. A női nem, mint a Másik helyzetének, társadalomban elfoglalt helyének alakulása a kezdetektől napjainkig: A nő mindig a Másik volt, s ez egyértelmű azzal, hogy a nemek viszonya nem volt soha kölcsönösen mellérendelő: a nő Föld volt, Anya, Istennő, de nem társa a férfiaknak: hatalma kívül esett az emberi világ határain, tehát ő maga is kívül állt ezen a világon. (Simone de Beauvoir: A Második nem, Gondolat, Bp o.) A fenti megállapítás a történelem folyamán végig megállja a helyét egy-egy szélsőséges példa kivételével. A kezdetek: A földművelés előtti időkből kevés forrás maradt ránk, azt sem tudhatjuk biztosan, hogy biológiailag rendelkeztek-e olyan fizikai szervezettel a nők, mint a férfiak. Azonban néhány történeti forrás erre választ ad, ezek szerint a nők igenis elég erősek és edzettek voltak, hiszen rendszeresen ők cipelték a terheket, és szükség szerint még a harcokban is részt vettek. A teherhordás feladata is rájuk hárult, mert a férfiak kezét szabadon kellett hagyni a vadak esetleges támadásai miatt. Mégis erős fizikumuk ellenére a nők - a biológiai adottságaik miatt - jelentősen rá voltak utalva a férfiakra, hiszen a gyakran ismétlődő terhességek, szülések felemésztették idejük és energiájuk nagy részét, egyedül képtelenek voltak az utódok létfenntartását biztosítani. Ez az egyik legmeghatározóbb tényező jelentősen rányomta bélyegét a női sorsokra. Hiszen a nő nélkülözhetetlen volt a fajfenntartásban, de túlságosan szaporította is a fajt, így a férfira hárult a szaporodás és a termelés egyensúlyának biztosítása. Ezt a gondolatot tette magáévá Bourdieu is: A biológiai különbség a férfi és a női test között, mindenekelőtt a nemi szervek anatómiai eltérése ily módon tüntetheti fel a természetesség színében a nemek szándékolt társadalmi megkülönböztetését, kivált a nemek szerinti munkamegosztást. ( P. Bourdieu: Férfiuralom, Napvilág Kiadó, Bp o.) Az ősi hordák nem sokat törődtek az utódlás kérdésével, hiszen helyhez nem kötődtek, folyamatosan vándoroltak, így a gyermekek nevelése csak akadályozó tényező volt számukra. Ezért a csecsemőgyilkosságok ebben az időszakban igen elterjedtek voltak. A nő nem ismerte a teremtés büszkeségét, önmagát természeti erők játékszerének, a szülést pedig gyötrelemnek tekintette. A szülés és a szoptatatás nem tudatos ebben a korban a nők körében, hanem az életműködés szerves részét képezi. Az anyai kötelezettségeken túl a ház körüli teendőket végzi napról-napra ugyanazokat a mozdulatokat, ez több száz éven keresztül így történik. 14

15 Ebben a korban a nők elnyomása nem tudatos tevékenység, eszébe sem jut senkinek, hogy a nők érdekeit képviselje. (Simone de Beauvoir, 1969) A nomád törzsek letelepedése után új korszak veszi kezdetét. Az ember megkezdi a világ újjáteremtését, és saját individumának kialakítását. A társadalom berendezkedése elkülöníti a két nemet. Ezt a kérést fejtegeti Hell Judit tanulmányában szerinte, Kétségtelen ugyanis, hogy a biológiai nem (tehát az, hogy az egyed férfinak vagy nőnek születik ) a társadalomban is lényeges különbségeket alapoz meg, ráadásul tartósan, hiszen a férfi-nő közötti viszony évszázadokon vagy inkább kétezer éven át szinte alig változott. (Hell Judit: Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége feminizmus a nyugati világban, Új holnap január 3.o.) A földművelő közösségekben a nőt gyakran rendkívüli tisztelet övezi, magyarázata a gyermekáldás. A gyermekek szerepének felértékelődése ebben a korban a tulajdon megjelenésének köszönhető, hiszen az ember birtokba veszi a földet, önmagát is saját tulajdonában gyermekében szeretné átörökíteni. Az anyaság szent hivatássá válik. Az anya szükséges a gyermekek világra jöttéhez, ő őrzi, táplálja testében a lélekcsírást, tehát ő a klán életének fenntartója. A nő szerepe ebben a történelmi korban rendkívül fontos. A nő a föld, ő az élet fenntartója. A földművelés is a nők dolga. Szerepe rendkívül fontos. A gyerekek többnyire anyjuk klánjához tartoznak. Számos ausztráliai, polinéziai és indián törzs körében máig elevenen él ez a tisztelet a nő iránt. A földművelő életmód a nőt lakóhelyéhez köti, ő őrzi a házat és végzi a házkörüli teendőket, míg a férfi vadászik és halászik. A házimunka részét képezi a szövés, fonás, edénykészítés is. A fenti életforma ellenére elmondható, hogy ebben a korban igen magas a nő iránti tisztelet, a Nő a klán lelke. Ebben az időszakban jelennek meg a nőistenségek, a Termékenység megtestesülései: a Nagy Istennő, és a Magna Mater. Az ég királynője, jelképe a galamb, de ő a poklok fejedelemnője is, a földből kúszik elő, és jelképe a kígyó. A nő teremti az életet: öl, de életet is oszt. Néha lehetősége van a törzsi ügyekbe való beavatkozásra. (Simone de Beauvoi; 1969) A patriarchális társadalmak: a nomád törzsek hagyományaira támaszkodva, alakították ki korszakuk nő képét. Ennek ellenére, azonban sok gondolkodó köztük Hell Judit véleménye is megegyezik abban, hogy az áttérés a matriarchátusról a patriarchátusra a női nem történelmi veresége volt. Felvetődik itt például különösen feminista oldalról a matriarchátus/patriarchátus: fejlődés vagy hanyatlás gondolatköre, amely vita önmagában nemcsak azért tűnik terméketlennek, mert egy örök, nem változó, biológiailag determináltnak tekintett női természetet feltételez, hanem mert a kérdés történetileg is problematikus. Sokan vonják ugyanis kétségbe, hogy létezett-e egyáltalán matriarchátus. (Hell Judit: Nemek 15

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

2 HÁTTÉR 2.1 A KIADVÁNY CÉLJA

2 HÁTTÉR 2.1 A KIADVÁNY CÉLJA ESÉLYMENEDZSEREK KÉZIKÖNYVE Összeállította: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Szerzők: Graczka Sylvia Guiprechtné Molnár Erzsébet Kiss Ambrus Kőműves Ágnes Pálfy József Pölöskei János Soltész

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Turóczi Anita 2010.

SZAKDOLGOZAT. Turóczi Anita 2010. SZAKDOLGOZAT Turóczi Anita 2010. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak Nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány A nők és férfiak közötti bérrés strukturális-

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. TORONY Község Önkormányzata 2013. 06. 28

Helyi Esélyegyenlőségi Program. TORONY Község Önkormányzata 2013. 06. 28 Helyi Esélyegyenlőségi Program TORONY Község Önkormányzata 2013. 06. 28 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szociális foglalkoztatása

Fogyatékossággal élő emberek szociális foglalkoztatása Fogyatékossággal élő emberek szociális foglalkoztatása Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom A szociális foglalkoztatás fogalmi megközelítése

Részletesebben

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Részletesebben

H/10500. számú országgyűlési határozati javaslat. az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról

H/10500. számú országgyűlési határozati javaslat. az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/10500. számú országgyűlési határozati javaslat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. augusztus Az Országgyűlés

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 1. Jogszabályi háttér bemutatása... 11 2. Stratégiai környezet bemutatása...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

MI IS AKARUNK. HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány. ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése

MI IS AKARUNK. HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány. ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése MI IS AKARUNK HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 4. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A SZENTPÉTERÚRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENTPÉTERÚRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A SZENTPÉTERÚRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mely tartalmazza: a TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0140 számú, Pedagógiai innováció Szentpéterúron a hátrányos helyzetű gyermekekért című projektben vállalt

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben