KÉPZÉSI TERV HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: SZERVEZET-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET-"

Átírás

1 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: KÉPZÉSI TERV 2008 HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZET- FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ A HRM KFT BEMUTATÁSA... 2 KÉPZÉSI TERV JÓVÁHAGYÁSA... 2 KÉPZÉSI TERV FELÉPÍTÉSE... 3 A KÉPZÉSI TERV NYILVÁNOSSÁGA... 3 KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA... 3 FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK... 3 KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE ÉS A KÉPZÉSI TANÁCSADÁS... 4 ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS FELMÉRÉSE... 5 TERVEZETT KÉPZÉSEK... 6 SZEMÉLYI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA... 6 OKTATÓI ÁLLOMÁNY... 6 TÁRGYI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA... 7 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA Budapest Király utca 16. Tel.: (36-1) Fax.: (36-1)

2 A HRM KFT BEMUTATÁSA A HRM Kft ben alakult, cégek és vállalatok szervezetfejlesztésével foglalkozó szaktanácsadó cég. A szervezetfejlesztésen belül elsősorban a belső kommunikáció, a kommunikációs audit, a képzések, tréningek és képzési tervezés, a projekttervezés és projektvezetés, a pénzügyi és beruházástervezés, a monitoring, és az ezekhez kapcsolódó szervezeti mérés és értékelés területére szakosodtunk. Feladatunk a felsorolt témakörökhöz tartozó és tanácsadói és tréneri tevékenységek ellátása. Cég neve: Cég rövidített neve: Ügyvezető: HRM SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ KFT. HRM Kft. Drahos Gábor Székhelye: 1181 Budapest, Mikes Kelemen utca 13. Fő tevékenységi köre: 7414 Üzletviteli tanácsadás Felnőttképzési nyilvántartási szám: Web: KÉPZÉSI TERV JÓVÁHAGYÁSA A képzésért hatásköre és felelőssége az éves képzési terv elkészítése. A képzésért a tervet a megelőző év december 31-ig elkészíti, és eljuttatja a Szakmai tanácsadó testület tagjaihoz. A tervet az SZTT jóváhagyja. Az éves képzési terv teljesüléséről a felnőttképzést folytató intézmény a szakmai tanácsadó testületnek évente köteles beszámolni.

3 KÉPZÉSI TERV FELÉPÍTÉSE A képzési terv tartalmazza: 1. a képzések meghatározását 2. a megvalósulás kereteit 3. a tervezett képzéseket 4. a képzések célcsoportját 5. a finanszírozás forrásait 6. a felnőttképzést folytató intézmény által végzett képzésekhez szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításának módját A KÉPZÉSI TERV NYILVÁNOSSÁGA Az éves képzési tervet a képzésben érdekeltek számára hozzáférhetővé kell tenni. A HRM Kft. képzési tevét az Intézmény weboldalán és ügyfélszolgálatán helyezi el. A képzési terv elérhetőségéről a képzésben résztvevőket szóban tájékoztatja. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG 2008 A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA 1. Magyarországi for-profit cégek és alkalmazottaik 2. Minden Magyarországon működő vállalat FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK A felnőttképzési szolgáltatásról készített tájékoztató tartalmában megegyezik jelen folyamatleírással, kiegészítve a szolgáltatás igénybevételének módjával kapcsolatos szervezési információkkal. Részét képezheti az általános tájékoztatási célokat szolgáló dokumentumoknak, beleértve az elektronikus formában terjesztett dokumentumokat is.

4 A jelentkező, érdeklődő számára elérhetővé tesszük a szolgáltatásról szóló tájékoztatót, ügyfélszolgálati helyiségünkben jól látható helyen kifüggesztjük a szolgáltatások jegyzékét. Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében lehetőséget biztosítunk konzultációs időpont kérésére (helyszíni jelentkezés, esetleg elektronikus levélben kezdeményezett, regisztráció keretében történő időpont egyeztetés). Amennyiben a képzési szolgáltatások iránt érdeklődő jelentkezik valamely képzésünkre, akkor a szolgáltatás megvalósítója a jelentkezési lapon rögzíti a képzési folyamat szempontjából lényeges információkat. Egyéb nem kötött formátumú feljegyzést készít, amelyet a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos felmérőlappal, kérdőívvel amennyiben ilyet alkalmazott visszakereshető módon megőriz. A képzési szolgáltatások igénybevevőiről külön nyilvántartást vezetünk. Felnőttképzési szolgáltatások biztosításának általános folyamatlépései Srsz. Tevékenység Felelős Végrehajtó Dokumentum Tájékoztatás felnőttképzési 1. tevékenységért Képzésszervező tájékoztató, web szolgáltatásokról lap stb A szolgáltatás iránti igények rögzítése A szolgáltatás megvalósítása (lehet szóbeli és írásbeli) Szolgáltatás igénybevevőjének rögzítése a nyilvántartásban A képzési folyamatban érintettek tájékoztatása (Ha a szolgáltatást igénybevevő bekapcsolódik a képzésbe) tevékenységért tevékenységért tevékenységért tevékenységért Képzésszervező Oktató Képzésszervező Oktató Feljegyzés Teszt, feljegyzés Nyilvántartás felnőttképzési szolgáltatást igénybevevőkről Feljegyzés KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE ÉS A KÉPZÉSI TANÁCSADÁS A képzési szükségletek feltárása, és a szükségletfeltáráshoz kapcsolódó képzési tanácsadás a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított díjmentes szolgáltatás. A szolgáltatás célja: Annak felmérése, hogy a képzés iránt érdeklődő személyes képzési szándékai, célja és igényei egybe esnek-e az általunk biztosított képzések célrendszerével. Továbbá tanácsadási tevékenység keretében a képzéssel kapcsolatos személyes döntéshez szükséges, elsődlegesen a

5 képzési kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása. Amennyiben képzési kínálatunk nem tartalmaz a jelentkező igényeinek megfelelő képzést vagy képzéseket, a tanácsadási tevékenység keretében támpontokat adunk a számára megfelelő képzések felkutatatásához. A szolgáltatatás megvalósításának fő tevékenységei/folyamata: Az ügyfélszolgálati munkatárs, vagy képzésszervező hajtja végre a szükségletfelmérést és tanácsadás személyes konzultáció keretében. A képzési tanácsadás keretében alapvetően saját szolgáltatásainkat, azok szakmai életpálya szempontjából elérhető, a jelentkező/érdeklődő által realizálható hasznait, várható eredményeit ismertetjük. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő érdeklődést mutat valamely képzésünk iránt, irányított kérdések segítségével megvizsgáljuk, hogy személyes szándékaihoz, érdeklődéséhez, karrier céljaihoz mely képzési program áll legközelebb. Ha sikerült azonosítani a képzési kínálatunkkal összhangban képzési igényeit és elvárásait, lehetőséget biztosítunk a kiválasztott képzési programhoz illeszkedő előzetes tudásszint felmérés elvégzésére. Amennyiben a feltárt képzési szükségletek kielégítésére az általunk szervezett képzések nem alkalmasak, a tanácsadás keretében segítjük a szolgáltatás igénybevevőjét abban, hogy felkutassa a számára legmegfelelőbb képzési programot, illetve az azt kínáló képző szervezetet. ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS FELMÉRÉSE Az előzetesen megszerzett tudás felmérése a képzéseinkre jelentkező résztvevők számára biztosított díjmentes szolgáltatás. A szolgáltatás célja: Annak felmérése, hogy a képzési kínálatunkban szereplő képzési programra jelentkező a program megvalósítása során elsajátítható kompetenciák közül melyekkel rendelkezik előzetes tanulmányai, munkavégzése során megszerzett tapasztalatai alapján. A szolgáltatatás megvalósításának fő tevékenységei/folyamata: programjaink esetében a képzési programban megfogalmazott követelményekből kiindulva végezzük el az előzetesen megszerzett tudás felmérését. Ehhez egyes képzési programok esetében az elsajátított kompetenciák értékeléséhez használt, módszereket alkalmazzuk. A szolgáltatás megvalósítása során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a szolgáltatást igénybevevő, milyen vizsgákat tett, amelyek a vizsgált képzési program szempontjából relevánsak lehetnek, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan ismereteket, munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program során elsajátítható ismeretek körébe tartoznak. programjaink megvalósítása a kiscsoportos képzés dinamikai feltételeire alapoz, ennek megfelelően alakítjuk ki a képzési időt. A feladatok meghatározásánál, differenciált képzési módszerek alkalmazásával figyelembe vesszük az előzetesen megszerzett tudás mérésének eredményeit.

6 Óraszám változtatásával kapcsolatos döntést csak a képzési tevékenységért hozhat. TERVEZETT KÉPZÉSEK Személyiség és asszertivitás fejlesztés (PL-2101) Konfliktuskezelés a munkahelyen Önismereti tréning Azonosítója 91 Előzetes tudásszint felmérés Szolgáltatások megnevezése 93 szükséglet feltárása, felnőttképzési tanácsadás SZEMÉLYI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA Az oktatók kiválasztása a cég által megkívánt feltételek és előírt követelmények alapján történik. Az oktató adatainak elemzése (végzettség, szakmai tapasztalatok, gyakorlati idő) Oktatói referenciák bekérése Személyes elbeszélgetés során szerzett benyomások összegzése Próbaoktatás megszervezése és megfigyelése A HRM Kft.-nél az oktatók alkalmazásánál a megismert adatokon és tényeken túl kiemelten fontos az oktató empatikus készsége, kedvessége, konfliktuskezelő képessége, beilleszkedési szándéka és a személyes szimpátia. OKTATÓI ÁLLOMÁNY A HRM Kft. oktatási tevékenységét megfelelő végzettséggel, és szakmai tapasztalattal, szakértelemmel rendelkező oktatók/trénerek végzik, részben főállású oktatókkal/trénerekkel, részben pedig képzésenkénti megbízással, ezért az aktuális oktatói/tréneri létszám folyamatosan változik a képzések számától függően.

7 Az aktuális oktatói/tréneri létszám Képzések Oktatói/Tréneri létszám Személyiség és asszertivitás fejlesztés 3 Konfliktuskezelés a munkahelyen 3 Önismereti tréning 4 Állományi létszám a 2008-as évben Teljes munkaidős szellemi: 1 Megbízásos oktatók szellemi: 3 TÁRGYI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA A HRM Kft. állandó képzési helyszínei (1074 Budapest, Király utca 16.) 15 fős terem, 25 m 2 melynek felszereltsége: székek, asztalok, projektor, flipchart, irodai eszközök (pl. papír, toll, filctoll), szemetes. Számítógép 2 darab. Ruhaakasztó és mosdó a termen kívül található. 5 fős terem, 10 m 2 melynek felszereltsége: székek, asztalok, projektor, flipchart, irodai eszközök (pl. papír, toll, filctoll), szemetes. Számítógép 2 darab. Ruhaakasztó és mosdó a termen kívül található. A HRM Kft. kihelyezett képzései esetén a képzésekhez szükséges tantermi infrastruktúrát minden esetben a megbízó biztosítja, egyedi megállapodás alapján. Amennyiben a tantermi struktúrától eltérő igények jelentkeznek egy adott képzésnél, a HRM Kft. olyan intézményekkel köt bérleti szerződést, amely intézmények már rendelkeznek a megfelelő infrastruktúrával, és ezt igazolni is tudják.

8 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA 1. Forrás megnevezés Mikro-, és kisvállalkozások dolgozóinak képzése Források megoszlása %-ban 100% Összesen: 100% Finanszírozás ütemezése, módja Előre megkötött képzési szerződés, alkalmanként éves keretszerződés; képzésenkénti utólagos átutalás. Budapest, március tevékenységért, Az SzTT elnöke

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.)

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.) Minőségirányítási kézikönyv kiadás, verzió (2010. január 1.) Nr. Dátum Rövid leírás Módosítás 1. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. címei megváltoztak. 2. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. bemutatásának

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Képzési Minőségirányítási Kézikönyv Budapest 2013 1 Tartalomjegyzék... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KERETEI... 3 FOLYAMATLEÍRÁSOK... 20 2 A Minőségirányítási rendszer keretei A)

Részletesebben

Diplomások Pályakövetési Rendszere. intézményi kézikönyv

Diplomások Pályakövetési Rendszere. intézményi kézikönyv Diplomások Pályakövetési Rendszere intézményi kézikönyv Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április Tartalomjegyzék 1. Bevezető------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/02/42-1/2015. 17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét képezi.

Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét képezi. Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény referenciahely projekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2012.05.02.-2013.03.03. Az iskolai SzMSz mellékletét

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája. (8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4.

Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája. (8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája (8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4.) Hallgatók fogadásának szabályzata Verzió: 1.0 Hatályba lépés

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A hallgatók fogadásának szabályzata

A hallgatók fogadásának szabályzata TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Okleveles könyvvizsgáló 5 Okleveles adószakértő 7 Adótanácsadó 9 Okleveles pénzügyi revizor 11 Pénzügyi tanácsadó 13 Pénzügyi és számviteli szakellenőr 15 Mérlegképes könyvelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Telefon: (36-1) 484-6407 Fax: (36-1) 484-6405 H-1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 11. Egyesület elnöke: Dr. Doór Zoltán E-mail: mle@mle.hu Internet: www.mle.hu ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Érdeklődő!

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja... 3. 2. A szabályzat területi és személyi hatálya...

Részletesebben