Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások"

Átírás

1 Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1. Vezetés Minőségpolitika Stratégia és minőségcélok Szervezeti működés Szervezeti ábra Felelősségi és döntési jogkörök Éves önértékelés Az önértékelés területei Az önértékelés módszere, erőforrásigénye és lebonyolítása Erőforrások A humán erőforrás tervezése, a munkatársak és az oktatók továbbképzése, értékelése Tárgyi és pénzügyi erőforrások tervezése, a biztonságos munkakörnyezet megteremtése minőségirányítási rendszerének folyamatai Folyamatleltár Folyamattérkép Folyamatleírások Az előzetesen megszerzett ismeretek, munkaerő-piaci körülmények felmérése és figyelembevétele: Szolgáltatási szükségletek felmérése megvalósításának folyamatleírása Az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer folyamatleírása Az igény- és elégedettségmérés folyamatleírása, és a mérések eredményének fejlesztésekbe történő visszacsatolása Belső ellenőrzések folyamatleírása A fejlesztések folyamatleírása Dokumentumok kezelése, iratminták Mellékletek

2 Oldalszám: Vezetés 1.1. Minőségpolitika Szervezetünk, a debreceni székhelyű KRÉTAKÖR Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért legfőbb célja a színvonalas munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. Ezen belül egyesületünk döntően a munkaerőpiacon keresett szakmai, informatikai és nyelvi képzést kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást. Elsősorban székhelyünkön és vonzáskörzetében kívánunk a munkavállalók és a vállalkozók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas szakmai színvonalú képzés során sajátíthassanak el tanfolyamainkon a munkavállalást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő korszerű ismereteket. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen elsajátíthassák a képzési programokban meghatározott elméleti és gyakorlati ismereteket, és a sikeres teljesítéssel megszerzett ismereteik, képességeik, illetve képesítésük segítse elő munkavállalásukat, eredményesebbé tegye munkájukat. Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. A KRÉTAKÖR Egyesület vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat és képzési tevékenységünket - partnereink véleményét különösen figyelembe véve - rendszeresen felülvizsgáljuk, értékeljük és fejlesztjük. Debrecen, november elnök

3 Oldalszám: Stratégia és minőségcélok A KRÉTAKÖR Egyesület vezetése stratégiáját az alábbiakban határozta meg: A KRÉTAKÖR Egyesület őrizze meg és öregbítse eddigi működése során kialakított jó hírnevét és elismertségét Munkaerő-piaci szolgáltatásainak kínálatát a piaci és megrendelői igényeket figyelembe véve folyamatosan fejlessze Képzései szervezése során maximálisan vegye figyelembe megrendelői, valamint egyéb partnerei igényeit és elvárásait A szolgáltatásokon résztvevők létszáma és elégedettsége folyamatosan magas legyen Megvalósuljon a korszerű képzési módszerek és eszközök használata, valamint azok folyamatos fejlesztése Szakmailag képzett és elismert, tapasztalt oktatók alkalmazása A munkaerő-piaci szolgáltatási sztenderdeknek való folyamatos megfelelés Megvalósuljon a folyamatos innováció Stratégiai elképzeléseinek valóra váltásához az intézmény vezetése évente meghatározza konkrét, objektíven mérhető, számszerűsített, ezáltal megvalósulását tekintve könnyen értékelhető éves minőségcéljait (A. melléklet). Ezek előkészítése a szolgáltatásvezető és a minőségügyi vezető feladata, jóváhagyása pedig az elnök hatásköre.

4 Oldalszám: Szervezeti működés Szervezeti ábra Az intézmény szervezeti felépítése egyszerű, ez rugalmas, a piaci igényekhez könnyen alkalmazkodó működést tesz lehetővé (a nyilak az információáramlás főbb irányait mutatják): KÖZGYŰLÉS Elnök Minőségügyi vezető Szolgáltatásvezető Adminisztrátor Szerződéses oktatók Pénztáros Eljáró takarító

5 T e v é k e n y s é g Elnök szolgáltatásvezető Minőségügyi vezető Adminisztrátor Pénztáros Oktatók KRÉTAKÖR Egyesület Oldalszám: Felelősségi és döntési jogkörök Az alábbi kompetencia mátrix mutatja az egyes munkaerő-piaci szolgáltatási sztenderdek megvalósításához szükséges feladatokat és hatásköröket. A szerződéses munkatársak feladatait a velük kötött szerződések rögzítik. Tervezés D V V T Munkaerő-piaci szolgáltatás meghirdetése, DV T indítása E T E T Reklám, propaganda DV E E E E Ügyfélszolgálat, adminisztráció, iratkezelés D E T V E T Pénztári be- és kifizetések V Személyi feltételek biztosítása DV E T T T Tárgyi feltételek biztosítása DV E T E T Képzési program biztosítása T V T E Szerződéskötés (hallgatóval) V T E Tananyagok biztosítása T D T E V Munkaerő-piaci szolgáltatás indításának első tájékoztatója T V T E EV Oktatás, képzés, felnőttképzési szolgáltatás T D T T V Munkaerő-piaci szolgáltatás értékelése T E V T TE Oktatók értékelése T D V T Vizsgaszervezés D V E E TE Fejlesztések, intézkedési tervek D V V T TE Panaszkezelés D E V TE TE Éves eredmények értékelése, elemzése D V V T T Jelmagyarázat: D= Dönt V= Végrehajt, felelős E= Együttműködik T= Támogat

6 Oldalszám: Éves önértékelés A KRÉTAKÖR Egyesület évente értékeli munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységét. A munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenység éves önértékelésének célja, hogy a vezetés hiteles, megbízható információkat kapjon az intézmény működéséről, az alkalmazott módszerek megfelelőségéről, illetve az alkalmazásuk által elért eredményekről. Az önértékelés célja továbbá, hogy a kapott eredmények alapján kijelölhetőek legyenek az intézmény erősségei és fejlesztendő területei a munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenység vonatkozásában Az önértékelés területei Az intézmény munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységének éves önértékelése során két fő területcsoportra tér ki: az alkalmazott módszerek és a meglévő feltételek vizsgálatára (adottságok), valamint az alkalmazásuk során általuk elért, lehetőség szerint konkretizált, számszerűsített eredményekre. a) Adottságok területei: a vezetés szerepe a minőségi kultúra fejlesztésében az emberi erőforrások menedzselése az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása a partnerkapcsolatok és a partneri igények figyelembevételének módja a teljes folyamatszabályozás. b) Az eredmények területei: az intézmény szakmai és civil közéletben kifejtett tevékenységének bemutatása a szolgáltatásokban részt vevők értékelő véleményének bemutatása a munkaerőpiaci szolgáltatás szervezéséről, a tananyag minősítéséről, az előadók, az oktatók értékeléséről, a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, a tárgyi feltételek megfelelőségéről az intézmény alkalmazottainak és az oktatóknak az intézményről és a képzésben nyújtott teljesítményéről alkotott véleménye az intézmény képzési tevékenységének kulcsfontosságú eredményei, annak közvetett illetve közvetlen mutatói.

7 Oldalszám: Az önértékelés módszere, erőforrásigénye és lebonyolítása I. A KRÉTAKÖR Egyesület éves önértékelése során a szervezeti méretének megfelelő módszert alkalmaz. Jelenlegi szervezeti mérete a kiscsoportos önértékelést teszi lehetővé és indokolttá. A munkaerő-piaci szolgáltatásokban szerződéssel dolgozó oktatókat az önértékelés szempontjából munkatársainknak tekintjük, ezért őket az önértékelés folyamatába is bevonjuk. Az önértékelő csoport tagjai: az elnök, a minőségügyi vezető, a szolgáltatásvezető, valamint az oktatók képviselői. Az eredményes önértékeléshez legalább négy fő jelenléte kívánatos. Az oktatók meghívásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy valamennyi jellemző képzési terület képviselve legyen. Az önértékelés során alkalmazható adatgyűjtő és elemző módszerek: adatgyűjtő és értékelő lapok kérdőív brainstorming (ötletzápor) dokumentumelemzés trendvizsgálat súlyozott szavazás Az önértékelés erőforrásigénye: megfelelő előkészítés esetén az önértékelés néhány órát vesz igénybe az érintettektől, eszközigénye pedig a szokásos irodatechnikai eszközökön kívül tábla illetve flip-chart, vagy számítógép és projektor. II. Az önértékelés lépései, lebonyolításának folyamata: 1. Az önértékelés előkészítése, melynek felelőse a minőségügyi vezető: Az adatgyűjtő és értékelő lapokon tartalmi területenként összegyűjti azokat a tényszerű információkat, adatokat, melyek az intézmény szakmai, szervezeti és közéleti tevékenységeit mutatják be az adott naptári évben. Az adatgyűjtő lapok vezetése évközben folyamatosan ajánlott!

8 Oldalszám: 8. Előkészíti a kimutatását az adott év vizsgáinak eredményességéről, grafikusan vagy táblázatosan megjelenítve azokat, hogy a trendek könnyen megállapíthatóak legyenek. Grafikus vagy táblázatos kimutatást készít a tárgyév létszámadatairól képzési programonként. Összegyűjti tartalmi területenként a tárgyévi tanulói panaszokat, kimutatja a panaszok számában illetve tartalmában a megelőző három évben bekövetkezett jellemző változásokat. Összesítést és grafikus vagy táblázatos kimutatást készít a partnerek igény- és elégedettségmérés tárgyévi adataiból, összevetve azokat a megelőző évek adataival. A nyílt kérdésekre adott válaszokat (igények) tartalmi területenként összesíti, kiemelve a tárgyévre jellemző változásokat, új igényeket. Kimutatást készít a tárgyévi minőségcélok megvalósulásáról, a tervszámok és az indikátorok tényleges alakulásáról. A szolgáltatásvezetővel és az elnökkel egyeztetve meghatározza a csoportos önértékelés időpontját és helyszínét. Az elnök meghívja a résztvevőket. 2. A kiscsoportos önértékelés lebonyolítása: A minőségügyi vezető moderálásával a meghatározott tartalmi területek sorrendjében, egy-egy tartalmi területre egyenként, a rendelkezésre álló adatok alapján csoportos műhelymunka formájában először összegyűjtik az adott területre jellemző tényeket, ezeket a moderátor táblán illetve flip-charton (vagy számítógép alkalmazásával) rögzíti két csoportban: erősségek, illetve fejlesztendő területek. Amikor már új tények nem kerülnek felszínre, a táblára került feljegyzéseket egyenként megvizsgálják, megvitatják azokat, majd súlyozott szavazással prioritási sorrendet alakítanak ki közöttük. Amikor valamennyi tartalmi területre elkészült a prioritási sorrendet alkotó erősség-gyengeség lista, lehetőséget kell biztosítani az egyéni, illetve a külső tényezők figyelembevételére is egy-egy megállapításnál (lehetőségekveszélyek).

9 Oldalszám: 9. A teljes lista szűkítése: a teljes -valamennyi tartalmi terület gyengeségeittartalmazó lista elkészülte után többségi szavazással kiválasztanak minimum 1, maximum 3 olyan fejlesztendő területet, melyek fejlesztéséhez a vezetésnek fejlesztési terv készítését javasolják, céljait pedig ugyancsak javasolják megjeleníteni a következő év minőségcéljai között. A célok meghatározásánál az üzleti és a szakmai szempontokat egyaránt figyelembe kell venni. 3. Dokumentálás: Az éves önértékelés eredményeképpen az adatgyűjtő és értékelő lapokon tartalmi területenként megjelennek a közösen meghatározott és elfogadott erősségek és fejlesztendő területek, illetve a meghatározott célkitűzések. 4. Tájékoztatás: Az önértékelés eredményéről és a vezetés által meghatározott célokról oktatói értekezlet keretében az intézmény valamennyi oktatóját tájékoztatni kell. 5. Az önértékelés követő tevékenységei: Az éves önértékelést követően a kiválasztott (legnagyobb prioritást kapott), és az intézmény vezetése által jóváhagyott fejlesztendő területekhez az intézmény vezetése fejlesztési tervet készít. A fejlesztési tervek kötelező tartalmi elemeiről és megvalósításáról a pont rendelkezik.

10 Oldalszám: Erőforrások 2.1. A humán erőforrás tervezése, a munkatársak és az oktatók továbbképzése, értékelése I. Tervezés: A szervezet vezetése munkatársi állományát a munkaerő-piaci szolgáltatási sztenderdek által támasztott követelményeket figyelembe véve tervezi meg. Az intézmény által vállalt sztenderdek: álláskereső klub csoportos foglalkozás, álláskeresési technikák átadása, pályaorientációs csoportos foglalkozás. Az intézmény jelenlegi munkatársi köre, beleértve a szerződéses oktató munkatársakat is, a vezetés megítélése szerint elegendő humán erőforrást biztosít a közeljövő szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó vezetési, szervezési és oktatási feladatainak ellátására is. A munkaerő-piaci szolgáltatások végzése során ellátandó feladat- és munkakörökhöz az előírt képesítésekkel valamennyi munkatárs rendelkezik, az intézmény vezetésének megítélése szerint ez - az éves belső továbbképzéseket is figyelembe véve - elegendő a képzési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához. A vállalt munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges humánerőforrás feltételek: Álláskereső Klub csoportos foglalkozás szolgáltatás: Végzettség: humán felsőfokú végzettség. Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Kettős csoportvezetést igénylő szolgáltatás a lebonyolításhoz 2 fő Álláskereső Klub tanácsadó szükséges. Ismeretek: munkaerő-piaci ismeretek, pálya- és szakmaismeret, álláskeresési technikák, a segítő munka alapjai, az Álláskereső Klub Oktatói Kézikönyvében megadott konkrét tematika, a klubvezetés módszertana, csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek. Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem,

11 Oldalszám: 11. kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek. Álláskeresési technikák átadása szolgáltatás: Végzettség: felsőfokú végzettség. Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ismeretek: álláskereséssel kapcsolatos szakmai ismeretek (pl. önéletrajzírás, álláskeresési technikák, a helyi munkaerőpiac ismerete, a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök ismerete), csoportvezetés módszertanának ismerete. Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek. Pályaorientációs csoportos foglalkozás: Végzettség: humán felsőfokú végzettség. Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ismeretek: a szolgáltatási helyszín/régió munkaerőpiacának alapos ismerete, a foglalkozások alapos ismerete, főleg azoké, melyek az adott környezetben relevánsak lehetnek, képzési és felnőttképzési rendszer alapos ismerete, csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek. Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés,

12 Oldalszám: 12. kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, irányítás, rendszerszemlélet, folyamatlátás, problémafeltáró és - elemző, valamint döntéshozatali és motivációs készségek, hitelesség, az áttételi érzések felismerése és használata a csoport folyamatban, rugalmasság. II. Új munkatárs felvétele: amennyiben a munkaerő-piaci szolgáltatásokban résztvevők számának jelentős növekedése, illetve a képzési kínálat bővítése a szolgáltatásokban résztvevő oktatói létszám növelését indokolttá teszi, az új oktató munkatársak kiválasztása a személyes ismeretségi körből, a kialakult kapcsolatrendszer alapján, vagy pályázattal történik. A kiválasztást a vezetés tagjai végzik az önéletrajz, a végzettség, a referenciák, valamint a személyes elbeszélgetés alapján, a döntés azonban az elnök hatásköre és felelőssége. A kiválasztás szempontjainál figyelembe kell venni a szolgáltatásokhoz szükséges szakmai végzettséget és tapasztalatot, illetve annak elismertségét. Az alkalmazás alapfeltétele a jogszabályokban és a munkaerőpiaci szolgáltatások sztenderdleírásaiban előírt szakmai képesítés megléte, valamint legalább egy év szakirányú gyakorlat. Az alkalmazás minden esetben próbaidő kikötésével történik, mely időszak alatt a szolgáltatásvezető meggyőződik az oktató alkalmasságáról, figyelembe véve a hallgatók elégedettségét is. III. A munkatársak rendelkezésre állása: a munkaerő-piaci szolgáltatások lebonyolításával járó vezetői, ügyfélszolgálati, adminisztrációs és pénztári feladatokat az intézmény alkalmazásában álló munkatársak látják el. Az oktatói tevékenységet ellátó munkatársakat az adott szolgáltatásokra kérjük fel, akik szerződéses jogviszonyban állnak intézményünkkel. A főállású alkalmazottak rendelkezésre állása természetszerűleg biztosított, a szerződéses oktatók rendelkezésre állását pedig a velük kötött rendelkezésre állási nyilatkozat alapján biztosítja az intézmény. Ezen túlmenően egy-egy konkrét szolgáltatás meghirdetése előtt külön is egyeztetni kell a szerződéses oktatókkal, és amennyiben valamely tervezett időpontban nem áll rendelkezésre a szükséges szakmai kompetenciákkal rendelkező oktató, akkor szolgáltatás nem kerülhet meghirdetésre. Az esetlegesen szükségessé váló helyettesítéseket csak a megfelelő képesítésekkel és tapasztalatokkal rendelkező oktatók láthatják el. IV. Továbbképzés: vezetőink és szerződéses oktató munkatársaink saját szakterületükön rendszeresen részt vesznek képzéseken, konferenciákon, szakmai bemutatókon, illetve

13 Oldalszám: 13. autodidakta módon is képzik magukat. Intézményünk ezeket a képzéseket elfogadja, elismeri. A belső képzések általános célja a tematikában és a tankönyvekben megfogalmazott tananyag és a szolgáltatások során használt módszertani eljárások egységes értelmezése, az elméleti és módszertani ismeretek fejlesztése, valamint a tapasztalatok hasznosításának megbeszélése. Itt van alkalom a jogszabályi változások, illetve a szakmai vonatkozások, a felgyűlt tapasztalatok megbeszélésére, de az operatív napi adminisztratív feladatokkal kapcsolatos észrevételeket is áttekintjük ekkor. Itt mondja el a szolgáltatásvezető mindazt, amit aktuálisan szükségesnek ítél, illetve lehetőség adódik ekkor az új ötletek, elképzelések fölvetésére, megbeszélésére is. A belső képzéseket adott naptári évre az elnök fő vonalaiban megtervezi (C. melléklet). V. Az oktatókkal szemben támasztott követelmények intézményünkben: szakmai tapasztalat és elismertség az általános etikai normák betartása az oktatáson való pontos megjelenés elkötelezettség az intézmény céljai iránt a tematika pontos betartása a képzési dokumentációk ismerete az adminisztrációs tevékenység pontos ellátása (napló vezetése, stb.) az oktatások időtartamának hatékony kihasználása magas szintű hallgatói elégedettség. VI. Munkatársaink tervszerű értékelése: a naptári év végén, egyénenként, szóban valósul meg, a bemutatott követelmények alapján. Ezen kívül egy-egy vizsga, illetve szolgáltatás után, valamint a résztvevői kérdőívek és a vizsgaeredmények alapján a szolgáltatásvezető és az oktató(k) által megtörténik az adott vizsga, illetve csoport eredményeinek, konkrét tapasztalatainak értékelése, szükség esetén helyesbítő, megelőző intézkedések megtétele. Az oktatók tudomásul veszik, hogy a hallgatók anonim kérdőíveken őket is értékelik. VII. A munkatársak elismerése: az oktatók által nyújtott teljesítmények elismerése jutalmazással, a szerződések megújításával, illetve az oktatásra felkéréseknél történő előnyben részesítéssel valósul meg.

14 Oldalszám: 14. VIII. A KRÉTAKÖR Egyesület vezetésének önmagukkal szemben támasztott követelményei a következők: a megrendelők maximálisan érezzék igényeik és elvárásaik figyelembevételét a résztvevők legyenek elégedettek és eredményesek a szolgáltatások során felügyeleti szerveink hasonlóan eredményesnek ítéljék tevékenységünket működésünk feleljen meg a jogszabályoknak és egyéb előírásainknak megvalósuljon az okmányok gondos kezelése, előírásszerű tárolása a munkatársak kiegyensúlyozott és kiszámítható kapcsolat során nyújthassák tudásuk legjavát megvalósuljon a folyamatos innováció. E követelmények megvalósulásának mértékét az éves önértékelések során értékelik.

15 Oldalszám: Tárgyi és pénzügyi erőforrások tervezése, a biztonságos munkakörnyezet megteremtése I. Tárgyi erőforrások tervezése: A KRÉTAKÖR Egyesület munkaerő-piaci szolgáltatási feladatainak színvonalas és biztonságos elvégzéséhez biztosítja a szükséges tárgyi feltételeket, beleértve a szolgáltatások helyszínéül szolgáló tantermeket, az ügyfelek kulturált fogadásához szükséges feltételeket, valamint a szükséges oktatási eszközöket. Az egyes munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra biztosítása az szolgáltatásvezető feladata. Figyelembe kell vennie a munkaerő-piaci szolgáltatási sztenderdleírásokat. A meglévő eszközök függvényében tervezi meg a szükséges tárgyi eszközöket, illetve javasolja azok fejlesztését. Intézményünk biztosítja a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket, valamint a tevékenysége ellátásához szükséges megfelelő munkakörnyezetet. A szükséges feltételek rendelkezésére állása esetén intézményünk kihelyezett szolgáltatások szervezését is vállalja. A vállalt munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi erőforrás feltételek: Álláskereső Klub csoportos foglalkozás: iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). Csoportszoba, legalább fő befogadására alkalmas külön helyiség. Telefonos álláskeresést biztosító külön helyiség (ügyfelek részére). Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; ; honlap. Zárható szekrény az iratok tárolására. Projektor vagy nagy képernyős TV. Videokamera. Kérdőívek, tesztek feldolgozására alkalmas jogtiszta szoftverek.

16 Oldalszám: 16. Jogtiszta tanácsadó programok: önértékelő eljárások (érdeklődés, képesség, munkamód, értékek, stb.). Flipchart tábla. Álláskeresési technikák átadása szolgáltatás: Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). Csoportszoba, legalább fő befogadására alkalmas külön helyiség. Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; ; honlap. Zárható szekrény az iratok tárolására. Flipchart tábla Pályaorientációs csoportos foglalkozás: Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség) Csoportszoba, legalább fő befogadására alkalmas külön helyiség. Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; ; honlap. Zárható szekrény az iratok tárolására. Projektor vagy nagy képernyős TV. II. A tárgyi eszközök használata: az oktatási eszközök szakszerű használatáért az oktatók, míg azok biztosításáért és tervszerű karbantartásáért a vezetés felelős. A rendelkezésre állás tervszerű biztosításának módja az intézményünk tulajdonában lévő eszközök megléte, illetve a külső képzési helyszínekkel, alvállalkozókkal kötött

17 Oldalszám: 17. megállapodás. Az oktatók kötelessége a vezetés felé jelezni, ha valamelyik berendezés meghibásodik. A javíttatásról vagy pótlásról a vezetés dönt és gondoskodik. III. A pénzügyi erőforrások tervezése: A KRÉTAKÖR Egyesület a pénzügyi erőforrásokkal tervszerűen, céljait szem előtt tartva, ésszerű takarékossággal gazdálkodik. A szolgáltatásokat érintő fejlesztésekről a vezetés dönt, figyelembe véve az üzleti szempontokat, valamint munkatársak, oktatók véleményét, javaslatát, illetve a megrendelők és a szolgáltatásban résztvevők megfogalmazott és várható igényeit. 3. minőségirányítási rendszerének folyamatai 3.1. Folyamatleltár A KRÉTAKÖR Egyesület a munkaerő-piaci szolgáltatásai eredményes ellátásához szükséges folyamatokat az alábbiak szerint határozta meg: I. Vezetési folyamatok: Éves tervezés Az intézmény működtetése Az emberi és tárgyi erőforrások menedzselése Belső ellenőrzés Éves önértékelés II. Főfolyamatok: megvalósításának folyamatleírása Az előzetesen megszerzett ismeretek felmérése és figyelembevétele Szolgáltatási szükségletek felmérése Információ, ügyfélszolgálat és panaszkezelés Fejlesztés III. Támogató folyamatok Partneri igény- és elégedettség mérés, a mérési eredmények visszacsatolása Tananyagok, taneszközök beszerzése, kezelése

18 Oldalszám: 18. Dokumentumok kezelése Könyvelés Karbantartás, takarítás

19 Oldalszám: Folyamattérkép A KRÉTAKÖR Egyesület az alábbi folyamattérképen határozta meg a munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységéhez szükséges folyamatok legfontosabb kölcsönhatásait: Belső ellenőrzés Igény- és elégedettség mérés, visszacsatolás Éves önértékelés Éves tervezés Az intézmény működtetése Erőforrások menedzselése Karbantartás Fejlesztés Dokumentumok kezelése Könyvelés megvalósítása Információ, ügyfélszolgálat és panaszkezelés Tananyagok, taneszközök beszerzése

20 Oldalszám: Folyamatleírások Az előzetesen megszerzett ismeretek, munkaerő-piaci körülmények felmérése és figyelembevétele: I. A folyamat célja: olyan munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása a résztvevők számára, mely alapján valamennyi résztvevő lehetőség szerint a már meglévő kompetenciáira alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő ütemben sajátíthatja el a kívánt ismereteket. A munkaerő-piaci szolgáltatási sztenderdek a célcsoport tagjainak kiválasztására vonatkozó előírásai szerint intézményünk munkatársai felmérik a potenciális résztvevők álláskeresési ismereteit, rendelkeznek e munkatapasztalattal, illetve milyen régóta vannak távol a munkaerő-piactól. A folyamat egyes munkaerő-piaci szolgáltatásoknál szükséges szempontjai: Álláskereső Klub csoportos foglalkozás: A tanácsadók tájékoztatót, illetve információs beszélgetést tartanak a klub indulását megelőzően, melynek célja, hogy a potenciális résztvevők az Álláskereső Klub programjának részletes megismerését követően döntsék el, hogy részt kívánnak-e venni a foglalkozásokon. Amennyiben az első beszélgetés alapján megállapítható, hogy az álláskeresési technikák ismerete hiányzik a sikeresebb álláskereséséhez, az ügyfél személyes helyzete, adottságai alapján kell eldönteni, hogy az Álláskereső Klub, illetve az álláskeresési technikák átadása a számára legmegfelelőbb szolgáltatási forma. Az információs beszélgetés személyes, a tanácsadó és a potenciális résztvevő az interjú során meggyőződhet arról, hogy valóban a klub módszerei a legalkalmasabbak a munkahely minél előbbi megtalálásához, a munkába álláshoz, és a találkozás alkalmat teremt a pozitív hozzáállás kialakításához is. Pályaorientációs csoportos foglalkozás: A szolgáltatást azoknak az ügyfeleknek ajánlott nyújtani, akik a munkatapasztalattal nem rendelkeznek (pályakezdők és tanulók), valamint azon munkatapasztalattal rendelkezők részére, akik hosszabb ideje távol maradtak a munkaerőpiactól.

21 Oldalszám: 21. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott módszerek, a kiválasztás alapja a személyes konzultáció, a pályaválasztás előtt állóval folytatott első beszélgetés, illetve (amennyiben vannak) a pályaválasztás előtt álló előzetes pályaelképzeléseinek megismerése. A kiválasztás során szükséges tisztázni, hogy mely területeken vannak az ügyfélnek hiányosságai. Ezek lehetnek: önismereti hiányosságok, munkaerőpiac hiányos ismerete, foglalkozások/pályák hiányos ismerete. Álláskeresési technikák átadása: Az ügyféllel történt első beszélgetésben a munkavállalásra való felkészültséget, az álláskeresési motiváltság szintjét, az álláskeresési aktivitást, valamint a célállás elképzelés meglétét kell felmérni. A szolgáltatást azoknak ajánlott nyújtani, akik motiváltak az álláskeresésben és munkára készek, de az elhelyezkedést célzó próbálkozásaik többnyire sikertelenek voltak, illetve sokáig állásban voltak és nincs álláskeresési tapasztalatuk, ezért a sikeres álláskereséshez várnak módszerbeli segítséget. Amennyiben az első beszélgetés alapján megállapítható, hogy az álláskeresési technikák ismerete hiányzik a sikeresebb álláskereséshez, az ügyfél személyes helyzete, adottságai alapján kell eldönteni, hogy az álláskereső klub illetve az álláskeresési technikák átadása a számára legmegfelelőbb szolgáltatási forma. II. A szolgáltatás kérése: a szolgáltatási profilunkba illeszkedő, előzetesen megszerzett ismereteinek munkaerő-piaci körülményeinek felmérését bárki kérheti. Az előzetes felmérés igénybevételének szándékát szóban kell jelezni, megjelölve a kívánt szolgáltatási igényt. A szolgáltatásvezető, illetve az általa kijelölt tanácsadó lebonyolítja az első beszélgetést, majd értékeli azt. A szolgáltatásvezető az értékelés eredményeként tájékoztatja a potenciális résztvevőt az ajánlható szolgáltatásainkról, az abba történő bekapcsolódás lehetőségéről, feltételeiről. Intézményünk ezt a szolgáltatást a díjmentesen biztosítja. Keletkezett dokumentum: kimutatás a szolgáltatás igénybevételéről, első beszélgetés értékelése.

Álláskeresési technikák oktatása

Álláskeresési technikák oktatása Álláskeresési technikák oktatása 1. A szolgáltatás célja A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb

Részletesebben

Igényfeltáró csoportos foglalkozás

Igényfeltáró csoportos foglalkozás 1 Igényfeltáró csoportos foglalkozás 1. A szolgáltatás célja A szolgáltatás célja a pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése a pályaválasztásra történő felkészítéssel. Az igényfeltáró csoportos

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás

Egyéni álláskeresési tanácsadás Egyéni álláskeresési tanácsadás 1. A szolgáltatás célja A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Munkapróba biztosítása a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkapróba biztosítása a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkapróba biztosítása a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. 2007-től munkaerő közvetítő irodát működtet, ahol a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Tájékoztató a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa. által nyújtott. Felnőttképzési kiegészítő tevékenységekről

Tájékoztató a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa. által nyújtott. Felnőttképzési kiegészítő tevékenységekről TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 10., Tel./Fax: 42/310-462 Felnőttképzési engedély száma: E-000303/2014 Tájékoztató a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER Információs és ügyfélszolgálati rendszer működtetése A képzésre jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel főbb lehetőségei: tömegkommunikációból történő információszerzés,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

4. A szolgáltatás tartalma

4. A szolgáltatás tartalma MUNKAKÖZVETÍTÉS A PRO-TEAM KFT-NÉL 1. A szolgáltatás célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan, alapszolgáltatásként végzi a

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1. Vezetés 2 1.1. A felnőttképzési tevékenység minőségpolitikája...2 1.2. Stratégia és minőségcélok...3 1.3. Szervezeti működés...4 1.3.1. Szervezeti ábra...4 1.3.2. Felelősségi

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET-

KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET- Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 KÉPZÉSI TERV 2008 HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZET- FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ A HRM KFT BEMUTATÁSA... 2 KÉPZÉSI TERV

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Minőségpolitika Hatályba lép: 2012. január 02. Jóváhagyó: Bokor József (ügyvezető) Ph. cégszerű aláírás Minőségpolitika Az School of Business

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Tanulmányi szabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Tanulmányi szabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Tanulmányi szabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

A Jó gyakorlat mentori és adaptációs terve. Az átadás folyamata

A Jó gyakorlat mentori és adaptációs terve. Az átadás folyamata Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZÉKHELY: 1172 Budapest XVII., Naplás u. 60. SZÉKHELY: és FAX 257-0562, IGAZGATÓ: 253-6733 E-mail:

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program A helyzetfiiggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1,1. Képzés megnevezése A helyzetfuggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

1. A KÉPZÉSI PROGRAM

1. A KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 1. A KÉPZÉSI PROGRAM 1.1. Megnevezése D képzési kör Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés 1.2. OKJ azonosító - 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben