Felsıoktatás külsı és belsı minıségirányítási rendszerének kapcsolata és lényeges argumentumai. Dr. Szintay István intézetigazgató, egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsıoktatás külsı és belsı minıségirányítási rendszerének kapcsolata és lényeges argumentumai. Dr. Szintay István intézetigazgató, egyetemi tanár"

Átírás

1 Felsıoktatás külsı és belsı minıségirányítási rendszerének kapcsolata és lényeges argumentumai Dr. Szintay István intézetigazgató, egyetemi tanár

2 I. Elızmények II. 1. Történeti háttér 2. EFMD 3. Bergen A felsıoktatási intézmények belsı minıségirányítási modellje HEFOP-3.3. pályázat eredményeire alapozva III. Külsı-belsı minıségirányítási rendszer kapcsolata 2

3 I/1. Történeti háttér Minıségellenırzés Minıségbiztosítás Minıségirányítás Ipari tömegtermelés. Minıségellenırzés Minıségre vonatkozó ágazati szabványok USA QS TQM Deming Japán 1960-as évek BS 700 Rendszerszabvány Minıségbiztosítás 1970-es évek ISO 9000-es Rendszerszabvány sorozat Minıségbiztosítás EU és nemzeti szabványok 3

4 I/1. Történeti háttér Minıségellenırzés Minıségbiztosítás Minıségirányítás 1970-es évek közepe TQM USA Minıségirányítás 1980-as évek közepe TQM Európa Minıségirányítás EFQM 14 vezetı cég, ma több ezer (~4000 cég) Minıségirányítás, önértékelési rendszer ISO 9000/2000 követelmény szabvány, önértékelési rendszer után speciális Díj Modellek pl. CAF és ágazati mutánsok a közszolgálati területen (oktatás, rendvédelem, közigazgatás stb.) 4

5 I/2. European Foundation for Management Development (efmd ) EQUIS Misszió Menedzsment tudományok oktatása és fejlesztése Nemzetközi hálózatosodás 500 tag 65 országban Elsısorban business school-ok Szakmai fórum Európai nagykövet Önfinanszírozás a tagsági- és a konferenciadíjak által Tevékenységi kör Események és szemináriumok hálózatban történı összefogása Információszolgáltatás Speciális projektek Minıségirányítással kapcsolatos szolgáltatások

6 I/2. European Foundation for Management Development (efmd ) EQUIS Az EQUIS céljai: A nemzetközi elismerés, akkreditáció elınyei Nemzetközi összehasonlítás és benchmarking Iskolák összemérése nemzetközileg elismert kritériumrendszeren alapuló nemzetközi sztenderdek alapján Középpontban a minıség áll a stratégia szabadságának megtartása mellett A good practice felé való elmozdulás a sokszínőség feláldozása nélkül A minıség fejlesztésének felgyorsítása a nemzetközi menedzsment képzésben Az iskolák számára egyénileg, illetve menedzsment oktatási rendszerek számára Az intézményi stratégiai fejlıdés egy eszköze Egy agenda, forgatókönyv a változtatásra Piaci információk nyújtása A pályázók, hallgatók, résztvevık, vállalatok, stb. számára Hazai reputáció vs. nemzetközi minıség Megkönnyíti a nemzetközi közösségbe való integrálódást Akkreditációs folyamat kialakítása az EQUIS Quality Label díjon keresztül 6

7 I/2. European Foundation for Management Development (efmd ) EQUIS Az EQUIS keretrendszere VÁLLALATI KAPCSOLATRENDSZER Executive oktatás VISZONYOK ÉS KÜLDETÉS HALLGATÓK ÉS RÉSZTVEVİK Program- minıség Személyes fejlıdés KAR FIZIKAI ERİ- FORRÁSOK Kutatás & Fejlesztés Közösséghez való hozzájárulás NEMZETKÖZI JELENLÉT 7

8 0. 0. Tájékozódás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudom I/2. European Foundation for Management Development (efmd ) EQUIS Az EQUIS AkkreditációsA folyamat Nem jelentkezik Jelentkezés Alkalmasság Nem Igen Stratégiai tanácsadás Önértékelés Peer Review Befejezett Díjazó/ Értékelı Testület Igen Nem EQUIS akkreditáció Nem befejezett Irányított fejlesztés 8

9 I/2. European Foundation for Management Development (efmd ) EQUIS Program-akkreditáció akkreditáció (EPAS) Az EPAS létrehozásának okai A Bologna harmonizációs folyamat felgyorsulása, sok intézményben a 3+2 képzési programok bevezetése Az intézmények a reformok és átalakulások idején gyakran vezérfonalra, irányításra szorulnak A piac igényli az átláthatóságot a hallgatók vertikális mobilitásának elısegítése végett Az EPAS kielégíti azt a szükséges és felismerhetı igényt, mely egy páneurópai vagy nemzetközi program-akkreditációs minta kialakítását célozza meg. 9

10 I/2. European Foundation for Management Development (efmd ) EQUIS EPAS Akkreditációs kritériumok Nemzeti és nemzetközi viszonyok Nemzeti felsıoktatási rendszer Szabályozás és törvényi, jogi keretrendszer Európai Felsıoktatási Térség (Bologna) ha megfelel Inputok Intézményi célok Programok típusa, szintjei Programcélok Célpiac Megcélzott profil Megcélzott tanulási kimenetek Program- tervezési folyamat Kar Erıforrások/felszereltség Folyamatok Hallgatók toborzása Program terjedelme és tartalma Elıadásmód, oktatási módszer Pedagógia Elıadások, tananyagok minısége Személyes fejlıdés, beleértve a munkaalapú tanulást Értékelési módszerek Nemzetközi lehetıségek Vállalati interakció Outputok Értékelési output Végzett hallgatók minısítése Elhelyezkedés Alumni Reputáció Programértékelés és felülvizsgálat PROGRAM ÉRTÉKLÁNC 10

11 I/3. Bergen Bergen E4 csoport javaslata külsı minıségbiztosítási rendszer belsı minıségirányítási rendszer Az európai felsıoktatási tér nemzetközileg egységes elvek és sztenderdek alapján harmonizált minıségirányítási rendszerének létrehozása (képzési rendszerek konvergenciája oktatási rendszer tömegszerősége menedzsment módszerek). 11

12 I/3. Bergen Felsıoktatási minıségbiztosítási alapelvek A külsı minıségbiztosítási rendszer mőködtetése független (állami vagy magán) testületek/ügynökségek által; Az ügynökségeket rendszeres, peer-review (egymással történı összevetésen alapuló) akkreditációnak kell alávetni egy EU-szintő regisztrációs listának megfelelıen. 12

13 I/3. Bergen A regisztráció lehetséges struktúrája Peer-reviewed ügynökségek Európai nemzeti ügynökségek 1 (felülvizsgálat + minden külsı minıségbiztosítási ügynökség számára elıírt európai standard teljesítése) Európai nemzeti ügynökségek 2 (felülvizsgálat, de nem minden külsı minıségbiztosítási ügynökség számára elıírt európai standard teljesítése) Nem-nemzeti és extra-európai ügynökségek 1 (felülvizsgálat + minden külsı minıségbiztosítási ügynökség számára elıírt európai standard teljesítése) Nem-nemzeti és extra-európai ügynökségek 2 (felülvizsgálat, de nem minden külsı minıségbiztosítási ügynökség számára elıírt európai standard teljesítése) Not-reviewed ügynökségek (nem akkreditált ) 13

14 I/3. Bergen Irányelvek, standardok a felsıoktatási intézmények BELSİ minıségirányítási rendszerére vonatkozóan (MAB szervezeti önértékelési útmutató ezt veszi át) Minıségpolitika, stratégia és minıségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése. Hallgatók értékelése. Oktatók minıségének biztosítása. Tudástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. Belsı információs rendszer. Nyilvánosság. 14

15 II. A felsıoktatási intézmények belsı minıségirányítási modellje HEFOP 3.3. pályázat eredményére alapozva A konzorcium tagjai Konzorcium vezetı: Miskolci Egyetem Tagok: Berzsenyi Dániel Fıiskola Budapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Eszterházy Károly Fıiskola Pannon Egyetem Szolnoki Fıiskola 15

16 II. A felsıoktatási intézmények belsı minıségirányítási modellje HEFOP 3.3. pályázat eredményére alapozva A projekt célelemei szervezeti kultúra fejlesztése a mőködési változások megvalósításának támogatására; minıségirányítási folyamatok fejlesztése a kétszintő szervezeti önértékelési modell megalkotásával és felhasználásával; a mőködés folyamatokon keresztüli korszerősítés; informatikai támogatás fejlesztése. 16

17 EFQM-MODELL MODELL ADOTTSÁGOK 500p EREDMÉNYEK 500 p Vezetés 100 p Munkatársak irányítása 90 p Stratégia Rendırségi stratégia 80 p Folyamatok 140 p Folyamatok Munkatársi elégedettség Munkatársak megelégedettsége 90 p Hallgatói elégedettség 200 p Kulcsfolyamatok eredményei 150 p Erıforrások 90 p Társadalmi hatás 60 p INNOVÁCIÓ, TANULÁS 17

18 A szervezeti önértékelés típusa Szervezeti önértékelés Összehasonlító (a kiválóság demonstrálása) Szabványos modell Szabványos súlyozás Hagyományos audit Az EFQM-modellben balról-jobbra haladó megközelítés Diagnosztikai (tökéletesítésorientált) Nyitott modell Megfontolt súlyozás Az EFQM-modellben jobbról-balra haladó: diagnosztikai megközelítés Bıvíthetı szempontok Probléma és kapcsolatelemzési technikák alkalmazása 18

19 A szervezeti önértékelés típusa Értelmezési terület Adottságelemek (A) Eredményelemek (E) 1. Vezetés 2. Stratégia 3. Munkatársak irányítása 4. Erıforrások 5. Folyamatok 6. Munkatársak megelégedettsége 7. Hallgatói elégedettség 8. Társadalmi megítélés 9. Szervezeti eredmények Szöveges önértékelés Értékelés Önértékelési teszt 19

20 UNI-EFQM Kari/szaki szervezeti önértékelés modellje ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK VEZETÉS (Stratégiai és operatív) a vezetés értékrendje a küldetés és az értékrendek meghirdetése, érvényesítése belsı kommunikáció példaadás konfliktuskezelés participáció szervezeti struktúra MUNKATÁRSAK IRÁNYÍTÁSA kompetencia követelmény teljesítmény követelmény érdekeltség, motiváció teljesítményértékelés személyfejlesztés karriertervezés szervezeti kultúra STRATÉGIA politika, küldetés, célok stratégia ismerete változtatási akciók megvalósítás támogatása stratégia monitorálása, korrigálása hazai/nemzetközi kapcsolatok bontása, fejlesztése befolyásolási övezetek ERİFORRÁSOK, PARTNERKAPCSOLATOK erıforrások kulcskompetenciák tudás kapcsolati rendszerek FOLYAMATOK (mőködési és változtatási) ISO és/vagy FOI intézményfejlesztési folyamatok (stratégiai tervezés, kultúraváltás, szervezetalakítás, problémamegoldás ) alapfolyamatok (képzés, kutatás) támogató folyamatok (beszerzés, munkaügy, hallgatói kapcsolatok ) MUNKATÁRSAK ELÉGEDETTSÉGE participáció belsı kommunikáció munkával való elégedettség megbecsüléssel való elégedettség szervezeti kötıdés érdekérvényesítés támogatás HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG kurzus értékelés számonkérés értékelés szervezeti lehetıségek értékelése végzett hallgatók értékelése TÁRSADALMI HATÁS irányító és társszervezetek értékelése civil szervezetek véleménye önkormányzati értékelés kamarák értékelése vállalatok/intézmények értékelése környezeti kultúra társadalmi szervezetek kapcsolattartása hátrányos helyzetőek véleménye SZERVEZETI EREDMÉNYEK képzés: A kiadott diplomák száma és az azokhoz köthetı mutatók hallgatói létszámváltozás TDK eredmények kutatás Kutatási teljesítmények, illetve publikációk Doktori iskola gazdálkodás személyi költségek dologi költségek projekt költségek JAVÍTÓ, FEJLESZTİ AKCIÓK 20

21 Önértékelési teszt Vezetés 13 kérdés +3 Munkatársak irányítása 13 kérdés +2 Intézményi stratégia 13 kérdés +2 Erıforrások 16 kérdés +4 Folyamatok 34 kérdés +7 Munkatársak elégedettsége 14 kérdés +2 Hallgatói elégedettség kurzus értékelés képzés értékelés záróvizsga értékelés Végzett hallgatók elégedettsége társadalmi hatás 64 kérdés 50 kérdés 12 kérdés 51 kérdés 177 kérdés 76 kérdés 21

22 Szöveges önértékelés kritérium rendszere 1. Vezetés 2. Stratégia 5. Folyamatok Mezı 3. Munkatársak irányítása 4. Erıforrások, partnerkapcsolatok 6. Munkatársi elégedettség 9. Szervezeti eredmények Alkritériumok jele 1.a; 1.b; 1.c; 1d; 2.a; 2.b; 2.c; 2d; 3.a; 3.b; 3.c; 3e; 3.f; 4.a; 4.b; 4.c; 4d; 4.e; 5.a; 5.b; 5.c; 5d; 5.e; 6.a; 6.b; 6.c; 9.a; 9.b; 9.c; 4 MAB 4 MAB 5 MAB 5 MAB 5 MAB 3 Alkritériumok száma 3 MAB 22

23 FELSİOKTATÁSI KIVÁLÓSÁGI MODELL ADOTTSÁGOK -vezetés -stratégia -humán erıforrás -partner kapcs. -folyamatok és változás ADOTTSÁGOK -vezetés -stratégia -munkatársak irányítása -erıforrások -folyamatok CAF EREDMÉNYEK - ügyfélk. eredm. - dolgozói elégedettség - társadalmi hatás - kulcsfontosságú eredmények EREDMÉNYEK - munkatársi elégedettség - hallgatói elégedettség - társadalmi megítélés - szervezeti eredmények EFQM Kari EFQM Kari EFQM Kari EFQM 23

24 Szervezeti önértékelés indítása Kar 1. szervezeti önértékelés indítása Szak 1. szervezeti önértékelés indítása Szak N. szervezeti önértékelés indítása Kar M. szervezeti önértékelés indítása Képzési program szerve-zeti önértékelés indítása Intézményi szintő szolgáltató folyamatok szervezeti önértékelés indítása Kérdıíves felmérés végrehajtása ADOTTSÁGOK Vezetés Stratégia Munkatársak irányítása Erıforrások, partnerkapcsolatok Folyamatok EREDMÉNYEK Munkatársi elégedettség Hallgatói elégedettség Társadalmi hatás Szöveges önértékelés végrehajtása ADOTTSÁGOK Vezetés Stratégia Munkatársak irányítása Erıforrások, partnerkapcsolatok Folyamatok EREDMÉNYEK Munkatársi elégedettség Szervezeti eredmények Kérdıíves felmérés végrehajtása ADOTTSÁGOK ÉS EREDMÉNYEK VIZSGÁLATA Kérdıívek statisztikai feldolgozása RADAR értékelés Kérdıívek statisztikai feldolgozása Szak 1. szervezeti önértékelési eredményeinek összefoglalása Javító akciók megfogalmazása Kari 1. szintő szervezeti önértékelés elkészítése Kari M. szintő szervezeti önértékelés elkészítése Intézményi szintő UNI-CAF szervezeti önértékelés Fejlesztési területek, akciók megfogalmazása 24

25 III. Külsı-belsı minıségirányítási rendszer kapcsolata Intézményi output dokumentumok EGYETEM, FŐISKOLA KAROK, SZOLGÁLTATÓK UNI-CAF KAR, INTÉZET PROGRAM, SZAK UNI-EFQM UNI-CAF UNI-EFQM Adatbázis Kapcsolati mátrix MFAB akkreditáció 8 évente Felsőoktatási Minőségi Díj eseti (évente) (221/2006. I.15. Korm.rend.) Minőségfejlesztési terv 1-2 évente Intézményfejlesztési terv 4-5 évente 25

26 III. Külsı-belsı minıségirányítási rendszer kapcsolata Az európai sztenderdek és a felsıoktatási szervezeti önértékelési modell kapcsolati mátrix SZERVEZETI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ELEMEI SZTENDERDEK Minıségpolitika, stratégia és minıségügyi eljárások Programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése Hallgatók értékelése Oktatók minıségének biztosítása Tudástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Belsı információs rendszer Nyilvánosság Vezetés teszt szöveges Stratégia teszt szöveges Munkatársak irányítása teszt szöveges Erıforrások, partnerkapcsolatok teszt szöveges 26

27 Az európai sztenderdek és a felsıoktatási szervezeti önértékelési modell kapcsolati mátrix SZERVEZETI III. Külsı-belsı minıségirányítási rendszer kapcsolata ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ELEMEI SZTENDERDEK Minıségpolitika, stratégia és minıségügyi eljárások Programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése Hallgatók értékelése Oktatók minıségének biztosítása Tudástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Belsı információs rendszer Nyilvánosság Folyamatok teszt szöveges Munkatársi elégedettség teszt szöveges Hallgatói elégedettség teszt Társadalmi hatás teszt Szervezeti eredmények szöveges 27

28 Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 28

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Szervezeti önértékelési kézikönyv

Szervezeti önértékelési kézikönyv Szervezeti önértékelési kézikönyv SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS ANYAGA Konzorciumvezető: MISKOLCI EGYETEM Konzorciumi tagok: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DEBRECENI EGYETEM ESZTERHÁZY KÁROLY

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2010. MÁRC. 24. NAPI ÜLÉSÉRE SOPRON

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS A MAB 2013/8/IV/1. sz. határozata INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Tartalomjegyzék BEVEZETÉS..2 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...3

Részletesebben

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS Transzferálási

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 NYÍREGYHÁZI FİISKOLA

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 NYÍREGYHÁZI FİISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYÍREGYHÁZI FİISKOLA A 2011/7/V/4. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2011. szeptember 30. Elızı intézményakkreditáció: 2006/8/IX/1.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/8/IV. számú plénumhatározat. INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés

SZOLNOKI FŐISKOLA. AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/8/IV. számú plénumhatározat. INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés SZOLNOKI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/8/IV. számú plénumhatározat 2008. október 31. SZOLNOKI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben

Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok I. A konferencia előadásainak összefoglalója Debrecen, 2001. június 7-8. 2 Tartalom

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

KJF Integral for Excellence. A KJF minőségirányítási rendszere 2013

KJF Integral for Excellence. A KJF minőségirányítási rendszere 2013 KJF Integral for Excellence A KJF minőségirányítási rendszere 2013 1 Elfogadta a KJF Szenátusa 2013. junius Módosítás: 2014 január A dokumentum szakmai felelőse: Hervainé Szabó Gyöngyvér főiskolai tanár

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Skaliczki Judit. A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment. Tartalom. Bevezetés

Skaliczki Judit. A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment. Tartalom. Bevezetés Skaliczki Judit A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment Tartalom Bevezetés 1. A menedzsment szemléletből minőségmenedzsment: a könyvtári trendek és a minőség 2.

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS

I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 9. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA

MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA SZOLNOKI FOISKOLA MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA 2010 STRATÉGIAI ÉS MINOSÉGMENEDZSMENT KÖZPONT Tartalom 1 Bevezeto 4 2 A 2007-ben megfogalmazott Minoségfejlesztési program fo célkituzései 4

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben