/2 EGY TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM SZERVEZÉSI FELADATAINAK BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0751-06/2 EGY TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM SZERVEZÉSI FELADATAINAK BEMUTATÁSA"

Átírás

1 A munkaerőpiacra épülő, emberi erőforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézői tevékenységek /2 EGY TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM SZERVEZÉSI FELADATAINAK BEMUTATÁSA KECEL 2010

2 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 2 Ön egy multinacionális vállalat HR-vezetője. Az igazgatóságtól feladatként kapja, hogy tervezzen meg egy leadership tréninget a Töltőkúti hálózat divízió felsővezetői részére, az Eredményes vezető címen. A tréning terjedjen ki a következőkre: 1. A kommunikáció fejlesztése 2. Problémakezelés, döntés 3. Csapatépítés, csapatmunka 4. Foglalkozás a munkatársakkal 5. Változásmenedzsment! A feladatsorhoz tartozó általános ismeretek A továbbképzés (training) rendszerint alacsonyabb képzettségű munkavállalókra vonatkozik, az alapvető vél az, hogy a dolgozók jelenlegi munkájukat magasabb hatékonysággal végezhessék, oly módon, hogy az egyén a folyamatos képzés eredményeként képessé válik saját szervezeten belüli viselkedésének megváltoztatására a szervezeti célok érdekében. Ezzel ellentétben a fejlesztés (development) a közép- és felsőszintű vezetők azon képzése, melynek célja a szervezet stratégiai tevékenységének minél hatékonyabb végzése; a jövőbe mutató irányultsággal. Mindennek következtében elmondhatjuk, a címben szereplő kifejezés, leadership traning, némileg önellentmondó kifejezés. A képzés átfogó célja: a vezetői kommunikáció sarkalatos szerepének megismerése Alapfogalmak megismerése: az elköteleződés, bevonódás, felelősségvállalás, mint a helyes vezetői kommunikáció eredménye A vezető helyes mentális hozzáállásának kialakítása: a vezető, mint szerepmodell felelőssége A vezetői kommunikáció szerepe a szervezeti kultúra kialakításában és a szervezeti kultúra hatása a teljesítményre. A sikeres vezetői kommunikáció eszközei: jutalmazás, Az emberi erőforrások fejlesztésére irányuló igénynek egy konkrét szervezetnél a szervezetnél érvényesülő trendek vizsgálatából kell kiindulnia. Ezt követően határozható meg a szervezet küldetése, stratégiája, céljai, szervezeti kultúrája. A képzés alapját az ún. eltéréselemzés teremti meg, melynek célja az elvárt és a jelenlegi kompetencia-különbségek feltárása. A képzéstől akkor remélhetjük a lehető legnagyobb megtérülést, ha megteremtjük az összhangot a képzés céljai és a szervezeti stratégia között, ellenben a rosszul kidolgozott kapcsolat nagyban csökkenti a képzés hatékonyságát. Maguk a tréningek ott nyerik el alkalmazásuk létjogosultságát, amikor az iskolai rendszerű képzésből kikerülők szembekerülnek a szervezet belső korlátaival. A szervezeten belüli korlátok elsődleges okai az információs, tehát a kommunikációban megjelenő korlátok: a sokrétű szervezetekben a közvetített információ tudatosság nélkül deformálódik. Első információs korlát: amikor a szervezetek mérete túlnőtt egyetlen irányító személy információfelevő és feldolgozó kapacitásán. Ekkor az irányítási feladatokat szétosztották, így az irányítást, az információgazdálkodást szakmává tették (XX. század eleje). Második információs korlát: a rohamos tudományos, műszaki fejlődés miatt a szakemberek már képtelenek feldolgozni a szükséges információ-mennyiséget, így kezdődött el az információs folyamatok automatizálása ( 40-es évek), ez a fejlődés legújabb szakasza. Az információs korlátok ismereti (az emberi agy megismerési lehetőségeinek korlátozottsága), motivációs (emberek törekvései), és a szervezeti korlátok (a szervezet egyes részei érdekeinek érvényesülése) mind-mind a kommunikációs folyamat hatékonyságának növelése útján orvosolhatóak. A Vállalatorientált Menedzserképzési Programban (VMOP) e szervezeti korlátokat a vállalati stratégiából kiindulva, valamint az iskolarendszerű képzéssel ötvözve kialakított programmal igyekeznek orvosolni. Célnak kell lennie ugyanakkor, hogy a vállalati képzések tartalmi színvonalának közelítenie kell a professzionális képzőintézményekre jellemző szinthez. (Nagyobb multinacionális vállalatok e cél érdekében saját egyetemeket hoznak létre.) Súlyos ellentmondás abban áll, hogy gyakorta a legmagasabb szintű iskolarendszerű képzés sem elégséges a vállalaton belüli karrier utakhoz való kapcsolódáshoz, a karrier megkezdéséhez, tehát a szervezeti struktúrába való beilleszkedéshez. Az okok természetesen a szervezeti akadályokban rejlenek. a multinacionális vállalatoknál a kommunikációs akadályok leküzdése elsődleges érdek az eltérő kultúrák találkozása miatt. Általános evidencia: minden szervezet teljesítménye végső soron az egyéni teljesítmények szintjén dől el. Ebben a vonatkozásban kap fontos szerepet az egyéni fejlesztés (coaching) problematikája. A Coach folyamatosan együttműködik a beosztottal, ami voltaképpen egy folyamatos kommunikációs viszony. A cél, hogy ezzel elősegítse a beosztott fejlődését, a képzési tervben lefektetett teljesítmény növekedés érdekében. Elmondhatjuk tehát, hogy a tréning távlati célja a szervezet és az egyén teljesítményben megmutatkozó gátló tényezőinek feltárása, a szervezeten belüli információs korlátok megszüntetése, a hatékony csapatmunka megvalósításának céljából. Az elérendő szervezeti célok fényében mindez az egyén integrációja formájában valósul meg, ami a szervezeti célokkal tudatosan összhangba hozott karrierutak, az életpálya egyes stádiumainak folyamatos figyelemmel kísérésének követelményében jelenik meg. A csoportfejlődés egy lehetséges modellje Egy-egy csoport megalakulásakor még nem tekinthető csapatnak, a szerepek betöltésén túl ki kell alakulnia a csoporton belüli kommunikációnak, normarendszernek, munkamegosztásnak. Ehhez a folyamathoz hosszabb-rövidebb időre van szükség, amelyben a A modulhoz tartozó szervezeti környezet és általános ismertetek

3 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 3 maga a csoport különböző fejlődési fokozatokon halad át. A testületben kialakult, létrehozott csoportok esetén is érdemes röviden áttekinteni a fejlődési utat, illetve azonosítani, hogy most éppen melyik fejlődési fázisban vagyunk. A tudatosság a kedvezőtlen csoportviszonyok elviselését is megkönnyíti, ugyanakkor a folyamat befolyásolásának lehetőségét kitágítja. A csoportfejlődés általánosnak tekinthető négy szakasza a beosztottak (vezetett) és a vezetők körében egy általános modell szerint: Orientációs szakasz: A csoport tagjaira a visszafogottság, a bizalmatlanság, egymás megfigyelésének igénye a jellemző. A csapat bizonytalan és manipulálható. A résztvevők valódi érzéseiket eltitkolják, a rokon- és ellenszenvviszonyok lassan alakulnak. A tagok a vezetőtől várnak irányítást és támogatást és rajta keresztül kapcsolódnak egymáshoz is. Polarizáció és belharc: Elsősorban a negatív érzelmek törnek felszínre. Egymás után nyilatkoznak meg a szervezet tagjai és állnak egyik vagy másik oldalra. Két pólus figyelhető meg a csapatszerkezetben. Bírálják a vezetőt, a fennálló kereteket és körülményeket. Egység először és gyakran a formális vezető ellenében jön létre, ennek következtében csökken a csapattagok közötti harc. Konszolidációs fázis: A csapat belső egyensúlyát keresi. A résztvevők aktivitása növekszik, fokozatosan kialakul a csapatközvélemény, a csapat meghatározza feladatait, céljait. Szokásokat és normákat alapoznak meg. Munkafázis A csoport gyakorlatot szerez a problémák leküzdésében, az egyéni képességek, erőforrások célszerű felhasználásában. Kialakul a csapatidentitás, a mi-tudat. A tagok képesek érzékelni és megbecsülni egymás értékes, de különböző tulajdonságait. BEOSZTOTTAK (feladat végrehajtók) Szervezeti célok megismertetése, előzetes képzések. a mikroközösségbe való beilleszkedés folyamata. Pesszimizmus növekedése Megindul a szereptanulás. Verseny alakul ki. Eszközök és módszerek konkrétabbá válása. Első sikerek, részeredmények VEZETŐK A szervezeti célok taktikai és stratégiai kialakítása, adott esetben felülvizsgálata. Minőségfejlesztési program. Ellenérvek felsorakoztatása a vezetők részéről: szervezeti akadályok túlértékelése. a szervezet működése disz funk ciói miatt felelősök nem kellően megalapo zott szervezettani isme retek alapján való keresése. A vezető feladata a munka koordinálása, egymás elfogadásának és a csapatnorma kialakulásának előmozdítása. Megindul az érdemi közreműködés a konkrét szervezeti célok megvalósítása érdekében. Vezetői motiváció konkrét megnyilvánulása. Nagyon fontos tehát, hogy a csoport túljusson a polarizáció szakaszán, konszolidáció nélkül ugyanis nincs sikeres munkavégzés. A kommunikáció fejlesztése Amikor kommunikálunk, akkor közösséget akarunk létesíteni valakivel, vagyis meg akarunk osztani egy információt, gondolatot, érzést vagy állásfoglalást. A kommunikáció lényege az, hogy egy bizonyos hírrel kapcsolatban egy hullámhosszra hangolja a leadót és a felvevőt. Egy rosszul alkalmazott szó vagy egy nem odaillő gesztus mindenképpen kiváltanak valamilyen hatást. A kommunikációs eszközök tudatos használata, folyamatos fejlesztése hatékonyabbá és sikeresebbé, ezáltal magabiztosabbá tesz céljaink eléréséhez. A tréning elméleti és gyakorlati részekből épül fel, ahol a gyakorlatok során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy hogyan lehet a kommunikációjukat még hatékonyabbá tenniük. A modulhoz tartozó szervezeti környezet és általános ismertetek

4 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 4 Problémakezelés, csapatmunka A jól működő szervezeti kommunikációs rendszer serkenti a szervezeti és az individuális teljesítményeket, építi a szervezeti kultúrát, egyaránt fejleszti a vezetőket és a munkatársakat. A szervezeti kommunikáció fejlesztése gördülékenyebbé teszi a mindennapi munka során a probléma- és feladatmegoldást. Csapatépítés, csapatmunka A csapatmunka, az összetartozás jelenti egy cég működésének erejét és hatékonyságát. Ennek szinten tartása és fejlesztése érdekében napjainkban nagyon fontos szerepet kapnak a különböző szervezetfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tréningek és csapatépítő programok. Az aktív csapat létrehozásával olyan indoor és outdoor csapatépítő programokat szervezünk amelyek megkönnyítik a kollégák beilleszkedését az új környezetbe, erősítik a csapatmunkát, elősegítik az egyéniségek kibontakozását és a rejtett képességek megismerését. Csapatépítő élménytréning célja, hogy elősegítse a különböző igényekhez kialakított feladatokon keresztül az egyéniségek kibontakozását és a csapatok összekovácsolódását. Foglakozás a munkatársakkal E címszó alatt azokat a konkrét gyakorlat-típusokat kell felsorolni, amelyek a tréning részét képezik, ezek: Bemutatkozást célzó játékok Mivel voltak olyan munkatársak, akik egyáltalán nem, vagy csak kevéssé ismerték egymást, egymás megismerését előre megírt kérdésekkel is próbálja a tréner elősegíteni. Önismereti játékok Bár a tréning elsődleges célja nem az önismeret pszichológiai értelemben vett elmélyítése, mégis nem túl mély szinten ugyan, de feltétlenül szükséges beépítenünk a programba. Az önismeret fejlesztését segítetik elő az a feladat-típusok: Bizalomjátékok: egy csapatépítő tréning elengedhetetlen részét képezik a bizalomra alapuló feladatok. Kooperatív feladatok: az egymás megismerése, az önismeret és a bizalom kialakulása a csoportban megfelelő talajt biztosított az együttműködésre, közös gondolkodásra és munkára. A tréning betetőzését az a feladat jelenteti, amikor az egész csoportnak kellett együtt dolgoznia egy közös cél érdekében. E feladat során hamar kialakultak a szerepek, hogy ki a vezető, a domináns vagy a visszahúzódó attitűdök. Változásmenedzsment A változások a szervezetek világának mindennapos velejárói. Változások keletkezhetnek a szervezetben, vagy a szervezet környezetében a menedzser akaratán kívül is. Más esetben a változásokat a menedzser tudatosan kezdeményezi és indítja el. Minden esetben mérlegelést kíván, hogy kik az érintettjei és kik az érdekhordozói, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a változások megvalósulását A válságmenedzsment sikerének titka, felismerni a változtatási kényszert vagy lehetőséget és megalkotni a célszerű változások ésszerű cselekvési változatait. A változásoknak két nagy csoportja van: Egyéni, személyi szintű változások Szervezeti szintű változások Persze különbséget kell tenni elkerülhetetlen, és a szervezet tagjai által generált változtatások között. A szervezeti kultúrát a szervezet tagjai által elfogadott értékekkel, hiedelmekkel és elvárásokkal tudjuk definiálni. Ahogy változnak a szervezetet érő külső és belső hatások, úgy jelenhet meg igényként a korábban már kialakult szervezeti kultúra megváltoztatása. A szervezeti kultúrák változása mögött bizonyos esetekben erőteljes külső hatások állnak. A különféle kultúrák találkozása többféleképpen valósul meg. Integrációról akkor beszélünk, amikor aránylag kiegyensúlyozottan megy végbe két fél között a vállalti kultúrák összeolvadása. Asszimilációról akkor beszélünk, ha az összeolvadás során az egyik fél vállalati kultúrája dominál, de az átmenet nem erőszakos. Szeparáció esetén a két fél vállalati kultúrája tovább él egymás mellett, mindenféle változtatás nélkül Dekultúralizáció az, amikor az egyik fél egyik napról a másikra ráerőlteti a kultúráját a másik fél szervezetére, ez feszültségekhez vezethet. A modulhoz tartozó szervezeti környezet és általános ismertetek

5 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 5 Tapasztalatok szerint a kultúraváltás kedvezően hat a csapatmunkára, az alkalmazottak mind teljesebb körű bevonására, a felhatalmazásra, az együttműködésre. Értékesebb, versenyképesebb és jobb szervezeti légkört kínáló cég létrehozása a kultúraváltás célja. Azonban a szervezeti változást célzó erőfeszítések gyakran ellenállásba ütköznek, az ellenállás ugyanúgy az egyéni és szervezeti eredetű okokra vezethető vissza, mint maga a változás. A menedzserek egyik legfontosabb feladata a változással szembeni ellenállást felmérni, és megfelelő eszközökkel leszerelni, hogy semmi sem állhasson a változások útjába. Az ellenállás egyéni eredetű okai között szerepelhet: Félelem az ismeretlentől Ragaszkodás a régihez Függés másoktól Félreértés, bizalom hiánya Gazdasági jellegű okok (bérekkel kapcsolatos változásoktól való félelem) Különböző értékelés a változások szükségességéről az információk alapján Az ellenállás szervezeti jellegű okai: Hatalmi pozíció elvesztésének réme A szervezet struktúrája, a jól ismert keretek, megváltoznak Egyes vállalati egységek az erőforrások korlátai miatt alulmaradhatnak Szervezeten belüli korábbi megállapodások A menedzsment feladata, hogy azonosítsa, felismerje a változással szembeni tényezőket, és olyan módszereket alkalmazzon, amivel eredményesen lehet csökkenteni az ellenállási tényezőket. A legnagyobb veszély abban van, ha vezetők túlértékelik a változás eredményeit, és ha ez mellett lekicsinylik az alkalmazottak ellenállását.. Vannak a változásnak hajtóerői és fékezői, e két erő viszonyának alakítása a menedzsment feladata (Kurt Lewin modellje). A szervezeti változások középponti szereplője a változásmenedzser, aki képes felismerni a szervezeten belüli csoportok és egyének szerepét a változás folyamatában. A változások hatalmas eltolódásokat okozhatnak, amely a szervezetben résztvevők számára konfliktusokat jelent. Ezek lehetnek pozitív és negatív konfliktusok, attól függően, hogy a vezetés hogyan képes értelmezni azokat, vagyis a levont következtetések alapján mennyire képesek helyrehozni a hibás döntések következményeit.. A konfliktusok gyakori forrása az eltérő kultúrákban található. Összefoglalásként elmondható, hogy a szervezeteket számos hatás éri a mind a belső, mind a külső környezetéből. A menedzsereknek lépéseket kell tenniük, hogy azonosítsák a változás irányába, és ellene ható erőket, meg tudják szüntetni azok kiváltó okait. A szervezetfejlesztési modell (OD), olyan eszköz a menedzserek kezében, amellyel eredményesen lehet kezelni az egyéni szervezeti szintű változásokat. A szervezetfejlesztés folyamata 1. Összeütközés a környezeti változásokkal, problémákkal, lehetőségekkel 8. A változások értékelése és megerősítése 2. A szervezetet érő hatások azonosítása 7. Változtatási és fejlesztési tevékenységek 3. Képzés és a szervezetet ért hatások megértésének biztosítása 6. A változások pontos céljainak meghatározása 4. A változáshoz való érdekeltség biztosítása 5. A résztvevők (érintettek) szükségleteinek felismerése A modulhoz tartozó szervezeti környezet és általános ismertetek

6 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 1 1. TÉTEL by Firedragon Ön egy multinacionális vállalat HR-vezetője. Az igazgatóságtól feladatként kapja, hogy tervezzen meg egy leadership tréninget a Töltőkúti hálózat divízió felsővezetői részére, az Eredményes vezető címen. A tréning terjedjen ki a következőkre: 1. A kommunikáció fejlesztése 2. Problémakezelés, döntés 3. Csapatépítés, csapatmunka 4. Foglalkozás a munkatársakkal 5. Változásmenedzsment Határozza meg konkrétan a tréning célját! Információtartalom vázlata 1. Írott kommunikáció 2. Szóbeli kommunikáció 3. Felelősségünk növelése 4. Döntési kompetenciák 5. Csapattípusok 6. A sikeres feladatkiadás 7. A változások kezelése 1. Írott kommunikáció Menedzsertől elvárják, hogy hatékony és jó stílusú író legyen. Írásos közlés formához taroznak a feljegyzések, a levelek, a tárgyalásról készült emlékeztetők, a javaslatok és a jelentések. Az írott kommunikáció előnye, hogy az információt a címzett megtarthatja, később tetszése szent tanulmányozhatja és bizonyító ereje is, van. Hátránya: a lassúságából ered nincs lehetőség az azonnali válaszra. Általában akkor használják, ha igazolni kell az információ továbbítását. Szempontjai: Fő gondoltakra összpontosítson, legyen tárgyszerű és célirányos Mondatszerkesztése legyen egyszerű Az írás a címzett nyelvén fogalmazódjon, vegye figyelembe a címzett képzettségét, gyakorlatát, érdeklődési körét. Az írás ne tartalmazzon szükségtelen és a magyar nyelven is jól kifejezhető idegen szavakat! ügyelni kell a helyes írásra és a vonatkozó külalakra 2. Szóbeli Kommunikáció A vezető az idejének nagy részét beosztottaival, és kollégával tölti megbeszéléseken. A szóbeli kommunikáció előnye, hogy azonnali visszajelzést kap a terveiről, elképzeléseiről, rögtön mérni tudja a hallgatók reakcióját. Könnyebb egy személyes megbeszélésen felébreszteni a lelkesedést vagy az elkötelezettséget a feladat mellett. Információ áramlása gyorsabb. a vezetés fontos fegyvere a szóbeli kommunikáció. 3. Felelősségünk növelése Egy szervezetben minden pillanatban feladatokat kell elvégezni. A kivitelezőnek tudnia kell, hogy mit, milyen részletességgel, mikor kell elvégeznie. A hatáskör intézkedési jogosultság pl. az erőforrások elosztásáról, másoknak kiadott utasításról. A felelősség bizonyos tevékenységek elvégzésének, intézkedések meghozatalának kötelezettségét jelenti. A feladatkörnek, hatáskörnek, felelősségi körnek összhangban kell lennie. Ha a hatáskör kisebb, mint a feladat az elveszi a munkakedvet, megköti a kezet. A szükségesnél nagyobb hatáskör összeütközést okoz, mert más szakterületre nyúlik át. Ha a felelősség nagyobb, mint a jogkör, akkor olyanért is felelősségre 4. Döntési kompetenciák Döntés fogalma: alternatívák közötti célirányos választás, előre rögzített kritériumok szerint, valamilyen stratégiával. Avagy a döntésben egy adott helyzet, probléma, vagy feladat olyan értelmű kötelező jellegű megoldása, amely megfelel a kitűzött céloknak, ill. a várt eredménynek. (döntés = feladat meg oldás). 1. tétel Határozza meg konkrétan a leadership tréning célját!

7 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 2 Döntéselméleti definíció: választás alternatív lehetőségek között, aminek eredménye a kitűzött cél opti mális végrehajtása. Az alternatívák létrehozása a döntés előkészítés egy szakasza, ám maga a döntés egy elhatározás valamely cél érdekében, amely az állásfoglaláson kívül valamely érték, aspektus melletti állás foglalást takar. A (döntési) kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy a tanulás során fejleszt ki magában. A döntés a menedzsmenti munka leglényegesebb eleme, mivel a döntések szakszerűsége, megalapozottsága alapvetően meghatározza a munkahelyi légkört, az emberi kapcsolatok kiegyensúlyozottságát és a szervezeti tevékenység minőségét. A döntési szituációt mindig valami probléma megoldása teszi szükségessé. Egy gazdálkodó szervezetben,mint az élet minden más területén naponta problémák tömege jelentkezik. Szakaszai: A döntési szakasz előkészítése A döntés A döntés utáni szakasz 5. Csapattípusok Egy jó csapat összeállításához a megfelelő emberek keveréke szükséges. Hiba, csak olyanokat keresni, akik tehetséges vitorlázók. Sokkal jobb olyan embereket kiválasztani, akikkel szívesen vitorlázol, és ők is szívesen vitorláznak veled, lehetőség szerint persze beválasztva tehetséges vitorlázókat, akik akarják és képesek is átadni tudásukat társaiknak. Figyelembe véve ezeket, jobb esélyed van arra, hogy összeállíts egy kiegyensúlyozott csapatot. Mint minden projekt, vállalkozás esetén, a körülöttünk levő emberek kvalitása befolyásolja a végeredményt. Válaszd ki a csapat tagjait úgy, hogy jól kijöjjenek egymással, és legyen meg a csapatban egyfajta egyensúly, a különféle adottságú emberek között. menedzsment csapatok A különböző részlegek vezetőiből áll, akik ezeknek a tevékenységét így sokkal Jobban össze tudják hangolni. Virtuális csapatok a csapattagok számítógéprendszer segítségével tartják a kapcsolatot akkor lépnek közbe, amikor szükség van a tudásukra, kompetenciájukra, s felváltva vállalják a vezetői szerepet (mikor kinek nagyobb a szerepe, a tudása, hozzáértése alapján). Dolgozói csapatok Tevékenységi körébe a mindennapi munkák elvégzése tartozik. Ha felhatalmazzák őket, akkor önmenedzselő csapatokká tudnak átalakulni. 6. Sikeres feladatkiadás Alapvető követelmény, hogy világos legyen, mi a feladat, hogy a munkát végző dolgozó lehetőleg csak a feladatra összpontosítson. És a legjobb tudása szerint hajtsa végre a kiadott feladatott. A sikeres feladatkialakítás lépései: célkitűzés célok eléréshez vezető utak meghatározása elérendő eredmények rögzítése 7. A változások kezelése (változásmenedzsment) A szervezetnek alkalmazkodnia kell még jobb, ha prognózisok segítségével a változó környezeti és piaci feltételekhez. HR-es szempontból az alkalmazkodás és a megújulás legrugalmasabb eszköze az emberi erőforrás. A dolgozók, sajátos képességekkel és célokkal rendelkező erőforrásnak tekinthetők, akiket célkitűzéssel, karriertervezéssel, teljesítményfüggő javadalmazással és képzéssel kell és lehet folyamatosan tovább fejleszteni, hogy a szervezet a változó követelményeknek megfeleljen. 1. tétel Határozza meg konkrétan a leadership tréning célját!

8 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 3 2. TÉTEL by Firedragon Ön egy multinacionális vállalat HR-vezetője. Az igazgatóságtól feladatként kapja, hogy tervezzen meg egy leadership tréninget a Töltőkúti hálózat divízió felsővezetői részére, az Eredményes vezető címen. A tréning terjedjen ki a következőkre: 1. A kommunikáció fejlesztése 2. Problémakezelés, döntés 3. Csapatépítés, csapatmunka 4. Foglalkozás a munkatársakkal 5. Változásmenedzsment! A felsorolás alapján tervezze meg a képzés tartalmát! Lehetőség mutatkozik arra, hogy workshop keretében az igazgatóság képviselőivel beazonosítsák és megtervezzék a képzés moduljait. Információtartalom vázlata 1. A workshop megszervezése, a részvevők felkérése 2. Saját igényszintek tisztázása 3. A vezetői szerepvállalás motívumai 4. Együttműködési készségek felmérése 5. A szervezeti értékrend kialakítása 1. Workshop megszervezése, a résztvevők felkérése Az üzleti eredményességhez a szervezeti tudáson és kompetencián keresztül vezet az út. A szervezeti tudást az egyén ismerete és képessége hozza létre. Mára a szervezeti kompetencia felülmúlja az egyedi készségek és képességek összességét, egyfajta szakadék alakul ki az iskola rendszerű képzés által nyújtott szakmai kompetenciák és a szervezet által igényelt kompetencia között. A tapasztalatok közös megosztása új ismeretet szül. Ám a tudás felezési ideje olyan rövid, hogy hiába veszünk fel ma valakit megfelelő tudással, képességei három hónap múlva elavultak lesznek. Egy vállalat tehetségen alapuló versenyképessége csak úgy tartható fenn, ha vezetői folyamatosan befektetnek a szervezeti kompetenciák fejlesztésébe. A kompetenciák fejlesztése pedig a képzés által válik lehetővé. Ahhoz, hogy a képzés betölthesse az üzleti eredményességet és versenyképességet növelő szerepét, a cégek vezetésének a humán erőforrások fejlesztését stratégiai szinten kell kezelnie. Workshop fogalma, célja, szerepe, jelentősége, sajátosságai A Workshop az adott témára létrehozott munkacsoportban zajlik és tevékenysége egy adott kérdés vagy probléma intenzív elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására irányul, többnyire kreatív technikák segítségével. előadás, moderáció és műhelymunka összehasonlítása: a képzési csoport (tanulócsoport) minden tagja aktívan vegyen részt az elméleti ismertek feldolgozásában, hogy erre épülhessen az alkalmazás, az elsajátítottak gyakorlatba illesztése és visszacsatolása előadói, moderátori és facilitátori (a beszélgetés tervszerű irányítása) szerepkörök összevetése alapelvek a műhelymunka megvalósításában: vitákon, majd az ennek eredményeként kialakuló konszenzusok sorozatán létrejött komplex kép workshop típusai Probléma megoldó workshop Konfliktus megoldó Döntés előkészítő Koncepció alkotó Jövőkép kidolgozó alkalmazásának előnyei és eredményei Egy adott témára koncentrálás A teljesítménytartalékok rövid időszakra történő koncentrálása Szinergia effektusok kiaknázása A csoportban végzett munka erősíti a csapatszellemet Workshop megtervezése szükségletek felmérése workshop céljának meghatározása facilitátor erőforrásainak és készségeinek feltérképezése workshop menetének megtervezése 2 tétel Tervezze meg a képzés tartalmát! Lehetőség mutatkozik arra, hogy workshop keretében az igazgatóság képviselőivel beazonosítsák és megtervezzék a képzés moduljait.

9 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 4 program elemek, modulok céljának meghatározása időtervezés logisztikai elemek felmérése értékelés módja Sikerkritériumok a csoport, mint egész kezelése: légkörteremtés csoportdinamika kezelése feladat-végrehajtási folyamat biztosítása hatékony eszközhasználat 2. Saját igényszintek tisztázása a Workshopban A cél, hogy a workshop tervezése során az egyén képes legyen a csoportban való hatékony munkavégzésre. E folyamat lépései: 1. Gyűjtő/ rendszerező attitűd, melynek során a kutatás Az egyén többet hoz ki magából csoporthelyzet- Információ ben Problémák Időnyerés, energia + pénz Alternatívák kidolgozására irányul. Eltérő vélemények / érdekek felszínre hozása 2. Konszenzuskeresés Célok, jövőkép Problémamegoldás, egyeztetés, döntéshozás Döntés és koncepció elfogadás Feladatkiosztás és meghatározás kidolgozására irányul 4. Konszenzus-keresés A végrehajtásban/elfogadásban érintettek bevonása Eltérő/ellentétes álláspontok felszínre hozása, feloldása Mi-tudat/ motiváltság erősítése 3. Gyűjtés/ rendszerezés Ok: a csoport szellemi kapacitása, végterméke többet hozhat, mint az egyéneké külön-külön Szükségletek felmérése 5. (adatok a résztvevőkről, elvárásaik, viszonyuk, egyebek) 3. A vezetői szerepvállalás motívumai, a Sikeres munkahelyi vezető jellemzői A munkahelyi vezetővé válás leggyakoribb formája a végrehajtók közül történő választás. képesség és hajlandóság a delegálásra: a végrehajtóból vezetővé válás legnehezebb feladata a feladatmegoldás átruházása másokra. (= egy adott problémával kapcsolatos döntési hatáskör átruházása) A vezetői munkában kímélni kell az időt, így szükség van a feladatok rangsorolására, feladatok átruházására, amit a beosztott is képes megoldani. Hatalomgyakorlás megfelelőssége: vezetői kinevezéssel hatalmi helyzet áll elő, a hatalomgyakorlás folyamatában meg kell találni a megfelelő arányokat Személyes példamutatás fontossága: a beosztott mindig úgy tekint a főnökére, mint példaképre A vezetői szerepvállalás megítélése: a vezetőnek a korábbi, esetlegesen baráti légkörben népszerűtlen döntéseket kell hoznia. Meg kell tanulnia a menedzsment és a munkacsoport helyes képviseletét, tehát különbséget kell tennie és össze kell hangolnia a maga által vezetett szervezeti egységnek mint szervezetnek és az egész szervezetnek a céljait, érdekeit. A vezetővé válás tudatos válása: a sikeres működés fontos tényezője a tudatos felkészülés a vezetői munkára. A munkahelyi vezető feladatai Mechanisztikus szakaszban: taylorizmus elveit és gyakorlati módszereit alkalmazták. Legfőbb feladata volt a munkahelyi vezetésnek a munkaköri feladatok maradéktalan ellátása és végrehajtása, ezért nevezik ezt a típusát a vezetésnek feladatorientált vezetésnek (Task Managment) Human Relations mozgalom: célja: meghatározza a munkahelyi vezető ideális tulajdonságait. Ez a dolgozóközpontú munkahelyi vezetés, amely a munkavállalót helyezi az érdeklődés központjába. John Adair akcióközpontú elmélete: a munkahelyi vezető tevékenységeinek az alábbi igények kielégítésére kell irányulnia: 2 tétel Tervezze meg a képzés tartalmát! Lehetőség mutatkozik arra, hogy workshop keretében az igazgatóság képviselőivel beazonosítsák és megtervezzék a képzés moduljait.

10 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 5 a feladat igényei, az egyén igényei, a csoport igényei Amikor a munkahelyi vezető megbízást kap egy részleg vezetésére, mindig a 3 tényezőt kell figyelembe vennie: el kell végez(tet)ni a munkát, azaz meghatározott teljesítményt kell elérni (a feladat igényei); törődni kell az egyes beosztottakkal, hogy örömmel és elégedetten végezzék a munkájukat( egyén igényei); a munkavégzés általában csoportokban zajlik, így a vezetőnek gondoskodnia kell a munkacsoportban az elkötelezettség és az együttműködés légkörének biztosításáról (csoport igényei). 4. Együttműködési készségek felmérése Munkavégzéskor megfigyelhető, alkalmazott ismeretek összessége a képzettség (kompetenciák) három területe: tudás, készség, képesség Teljesítményt növelő tréning szervezése által, melynek során a vezető folyamatosan együttműködik a beosztottal a teljesítmény növelése és a készségek-képességek fejlesztése a cél. 5. A szervezeti értékrend kialakítása Folyamatos tevékenységsorozat, amely szervezett tanulást jelent abból a célból, hogy az egyént képessé tegye saját viselkedésének megváltoztatására! A szervezet építőkövéül szolgáló értékek munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás: a szervezettel vagy a szakmával, szakterülettel való azonosulás egyén- vagy csoportközpontúság: (individualizmus kollektivizmus) mennyire helyezi az egyén a saját céljait a csoporté elé, vagy az egyéni célok a csoportcélok alá rendelődnek humán orientáció: (feladat kapcsolat) mennyire veszi figyelembe a vezetés a szervezeti feladatok megoldásának emberekre gyakorolt következményeit belső függés függetlenség: mennyire elfogadott az egyes szervezeti egységek önállósága, vagy mennyire elvárt a koordinált cselekvés erős vagy gyenge kontroll: mennyire kontrollált a szervezet tagjainak viselkedése előírások, szabályok, felügyelet révén kockázatvállalás kockázatkerülés: (bizonytalanság tűrése vagy kerülése) mennyire elvárt a tagoktól az innovatív, kockázatkereső, rámenős magatartás teljesítményorientáció: a szervezeti jutalmak mennyire kötöttek a teljesítményhez és mennyire múlnak más tényezőkön (pl. protekció, szenioritás) konfliktustűrés konflikuskeresés: milyen mértékben nyilváníthatók ki nyíltan a konfliktusok, nézeteltérések, kritikák cél (eredmény) eszköz (folyamat) orientáció: mennyire koncentrál a vezetés a végső eredményre, vagy inkább az azokhoz vezető folyamatokra, technikákra nyílt rendszer (külső) zárt rendszer (belső) orinetáltság: mennyire reagál a szervezet a külső változásokra, vagy csak a saját belső működésére koncentrál rövid avagy hosszú távú időorientáció: a szervezet rövid vagy hosszú távra tekint előre, milyen időhorizonton tervezi jövőjét A szervezeti kultúra lényegében egyfajta szociális összetartó erő, látható és láthatatlan elemekkel. Az ezekből az elemekből felépített erős szervezeti kultúra alakítja az intézmény, szervezet munkatársainak identitás és környezettudatát, pozitív hatásként elősegítheti a célokkal való azonosulást, valamint stabilitást és egyszerűséget eredményez, ahogy a kultúrát általánosságban is a múlt történelmének, a jelen cselekedeteink és hozzáállásaink, valamint jövőnkről alkotott elképzeléseink összességének tekinthetjük. 2 tétel Tervezze meg a képzés tartalmát! Lehetőség mutatkozik arra, hogy workshop keretében az igazgatóság képviselőivel beazonosítsák és megtervezzék a képzés moduljait.

11 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 6 3. TÉTEL by Firedragon Ön egy multinacionális vállalat HR-vezetője. Az igazgatóságtól feladatként kapja, hogy tervezzen meg egy leadership tréninget a Töltőkúti hálózat divízió felsővezetői részére, az Eredményes vezető címen. A tréning terjedjen ki a következőkre: A kommunikáció fejlesztése Problémakezelés, döntés Csapatépítés, csapatmunka Foglalkozás a munkatársakkal Változásmenedzsment! A felső vezetés körében végezzen igényfelmérést a tréninggel kapcsolatos kívánalmakról, a tervezett időtartamról, a tréningekkel szembeni elvárásokról! Információtartalom vázlata 1. A tréning előzetesen tervezett tartalmának véglegesítése 2. A tréning időtartamának és idejének meghatározása 3. A jó tréner tulajdonságainak megfogalmazása 1. A tréning előzetesen tervezett tartalmának véglegesítése Azok az előnyök, amelyek a trénig által meghonosított szemléletmód alapján elmozdulást jelentenek a lineáris szervezeti strultúra által megalapozott, utasításokon alapuló vezetési stílustól. 1. Javul a teljesítmény és a produktivitás 2. Hatékonyabbá válik az új ismeretek elsajátítása, a tanulás. 3. Javulnak a szervezeten belüli kapcsolatok (formális és informális egyaránt) 4. Javul az egyén életminősége A coaching eredményeképpen az egyén tiszteletben tartása és a javuló, szorosabbá váló kapcsolatok eredményeként javul a munkahelyi légkör. 5. A vezető számára több idő áll rendelkezésre A felelősségi viszonyok szervezeten belüli egyensúlyának megteremtése, a felelősségvállalásnak mint szemléleti módnak az elterjedésével csökken a vezető leterheltsége. 6. Kreatívabb ötletek, a szervezet reagáló képességének növekedése A szervezet alkalmazkodó képességének növekedésével nő annak versenyképessége, ezáltal nő a munkavállaló létbiztonsága. 7. Az emberi erőforrás hatékonyabb alkalmazása A szervezeten belül már rendelkezésre álló erőforrások feltárásával jelentősen javítható a hatékonyság. 8. Gyorsabb és hatékonyabb válságreakció 9. Gyorsabb és hatékonyabb alkalmazkodás a változáshoz (a változásmenedzsment térhódítása) 10. A motiváció növekedése az önmotiváció térhódításával 11. A szervezeti kultúra átalakulása A tréning tartalma A LEADER EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ KOMPETENCIÁK szakmai kompetenciák szociális (társas) kompetenciák a vezetői személyiség kompetenciái módszertani kompetenciák cselekvési kompetenciák AZ IRÁNY MEGHATÁROZÁSA A vízió megalkotásának módszerei A vízió kommunikálása A VEZETŐ AUTONOMITÁSA Vezetői én pozíciók A hatékony vezetés alapelvei 3. tétel A felső vezetés körében végezzen igényfelmérést a tréninggel kapcsolatos kívánalmakról, a tervezett időtartamról, a tréningekkel szembeni elvárásokról!

12 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 7 A nyertes és vesztes vezetői típusok jellemzői SZEMÉLYES VEZETŐI HELYZET-MEGHATÁROZÁS Karrier horgonyok karriertervezés A vezetői pozíció által támasztott követelmények VALÓS VEZETŐI JELENLÉT A többes szám első személy szemléletének megformálása A csapattal való szoros együttműködés fejlesztése A bizalom légkörének kialakítása Az előrehaladás kontrollja és korrekciója A NYERTES CSAPAT ÉPÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE A csapatfejlődés fázisai és az ehhez rendelt vezetői stratégiai és operatív lépések Csapatfejlesztési mátrix A csapatteljesítmény fokozatai A csapat motiválásának lépései KOMMUNIKÁCIÓ KÖZPONTÚ VEZETÉS LELKESÍTÉS, INSPIRÁCIÓ A leader-i kommunikáció sajátosságai Retorikai eszközök kulcsgondolatok, metaforák, szimbólumok használata Storytelling Az asszertív vezetői kommunikáció (önérvényesítés erőszakmentesen) pozitív hatásrendszere Aktív meghallgatás Előrelendítő vezetői visszajelzések COACHING FEJLESZTÉS SZEMÉLYRE SZÓLÓAN A coaching céljai és eredménye A coach szerepei és feladatköre A coaching folyamata és lépései Hatékony kérdezéstechnika A visszajelzések módszertana MUNKATÁRSAK MOTIVÁLÁSA, ELKÖTELEZÉSE Primer és szekunder motivációk A hatékony ösztönzés A fő motivátorok A motiváltság szintjei Komplex motiváció A belső felmondás, kiégés megelőzése A SUPERMAN, AKI MINDENT MAGA CSINÁL, VAGY PARTNER, AKI DELEGÁL A delegálásra adott vezetői és munkatársi reakciók Felelősség delegálás Feladatdelegálás A delegálás folyamata Delegálás sikertényezői Visszadelegálás A tudatos delegálás hatása A VÁLTOZÁSOK ÉLÉN A változások észlelése A munkatársak reakciómintáinak felismerése A személyes stabilitás a változásokban Változáskezelési módszerek, technikák 3. tétel A felső vezetés körében végezzen igényfelmérést a tréninggel kapcsolatos kívánalmakról, a tervezett időtartamról, a tréningekkel szembeni elvárásokról!

13 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 8 2. A tréning időtartamának és idejének meghatározása A tréning időtartama 3 nap. A tréning teljes folyamata a következőket foglalja magában: Célorientált ismeretek feldolgozását, Az ismeretek alkalmazását tevékenység specifikus gyakorlatokban, A gyakorlatok elemzését, értékelését biztosítja, A személyiség tulajdonságainak feltárását és fejlesztését biztosítja, A tréning folyamatát jellemző négy tényező alapján végezhetjük el a tréning időtartamának meghatározását, annak megfelelően, hogy az adott képzési, továbbképzési folyamatban ebből a sorból hány elem valósul meg. Ennek megfelelően a beszélhetünk alaptréningről és teljes tréningről. Ez utóbbi szükséges minimális időtartama a megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett 3 nap. 3. A trénerrel kapcsolatos elvárások, tulajdonságok megfogalmazása A jó tréner együtt lélegzik a csoporttal, ismeri működésének mozgatóit, hatásmechanizmusait, tudja, mi miért történik, mit miért tesz. Ismeri a közös utat, hatékonyan közreműködik abban, hogy résztevői az úton lévő akadályokat leküzdjék, és a közösen kitűzött célt elérjék. Közben figyelmet fordít arra, hogy mindenki habitusának megfelelően jusson szerephez, aktivizál, gyorsít és lassít, konfliktusokat, indulatokat kezel, befolyásol. Igyekszik az egyénekből és a csoportból a legtöbbet kihozni. A leadership fogalmát a világ legnépszerűbb vezetésfejlesztési műhelyeiben sokan, sokfél módon közelítik meg. Ami azonban közös bennük, hogy a legtöbbjük a következő szavakat, kifejezéseket használja definíciójában: vízió, karizma, függetlenség, lelkesítés, felsorakoztatás, inspiráció, motiváció, kreativitás, fejlesztés, elhivatottság, csapatjáték, értékteremtés, kiváló teljesítmény. Az igazi leader a munkatársak önbizalmának, azaz önmagukba, képességeikbe és tapasztalataikba vetett hitének erősítésével képes többletértéket teremteni. A leader képes az önreflexióra, tud lelkesedni és lelkesíteni, színvonalas interperszonális képességekkel rendelkezik (kommunikáció), képes meglátni az összefüggéseket, kezelni a bizonytalanságot. Hatalma helyett a tekintélyével vezet, kedveli a független, szabad, kreatív alkotó légkört. Tisztelettel képes odafordulni a munkatársaihoz, és az egyik legnagyobb erőforrásnak tekinti a csapatjátékot, amelyben maga is aktívan részt vesz. Viselkedését képes az adott szituációhoz és személyhez igazítani, és a környezetét alkotóan befolyásolni. Elfogadja és értékeli a munkatársai különbözőségét és egyediségét. Mindezek révén képes arra, hogy a munkatársak elfogadják a szervezet jövőképét, és magukénak vallják azt. Ehhez képest a tréning célja, hogy az egyénben rejlő lehetőségek által a teljesítménye javuljon. Nem az illető tanítását jelenti a tréning, hanem a tanuláshoz való hozzásegítést. A jó tréner (Coach) tulajdonságai John Whitmore szerint a jó coach: türelmes, pártatlan, támogató érdeklődő, értő hallgató lényeglátó tudatos, öntudtos figyelmes jó memóriájú A tréner kapcsolatos elvárások közül a legfontosabb dilemma, hogy a coach a vezetői avagy a tárgyi tudásbeli ismeretekkel rendelkezzen inkább? A válasz nem egyértelmű, ám a technikai fejlődéssel párhuzamosan nem lehetséges a minden területre kiterjedő konkrét ismeretek megléte, így a hangsúly a vezetői ismeretekre helyeződik. A tréning eredményei A tréningen az alkalmazottak megismerkedhetnek a leader-i szerep átfogó hátterével, a leaderré válás tényezőivel, az résztvevők számára világossá válik, hogy mely kompetenciáit és személyiségének mely dimenzióit szükséges fejlesztenie, hogy a 3. tétel A felső vezetés körében végezzen igényfelmérést a tréninggel kapcsolatos kívánalmakról, a tervezett időtartamról, a tréningekkel szembeni elvárásokról!

14 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 9 csapatnak valós, erőt adó motorjává váljék, fontos tudást, információkat, módszereket sajátíthatnak el a leader-i személyiség összetevőiről, a hatékony leader-i kommunikációról, a csapat motivációjáról, inspirációjáról, fejlesztéséről, ismeretekre tehetnek szert a leader egyik legfontosabb vezetői eszközének a hatékony delegálásnak a gyakorlatáról, elsajátíthatják, hogy a szervezeti változásokban melyek a leghatékonyabban alkalmazható leader-i válaszok, megismerkedhetnek egy olyan eredményes vezetői attitűddel, amelynek jótékony hatása a munkatársak bizalmának növekedésében, elkötelezettségük erősödésében, munkakedvük szintjének emelkedésében és sikereik örömteli megélésében nyilvánul meg. 3. tétel A felső vezetés körében végezzen igényfelmérést a tréninggel kapcsolatos kívánalmakról, a tervezett időtartamról, a tréningekkel szembeni elvárásokról!

15 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása TÉTEL by Firedragon Ön egy multinacionális vállalat HR-vezetője. Az igazgatóságtól feladatként kapja, hogy tervezzen meg egy leadership tréninget a Töltőkúti hálózat divízió felsővezetői részére, az Eredményes vezető címen. A tréning terjedjen ki a következőkre: 1. A kommunikáció fejlesztése 2. Problémakezelés, döntés 3. Csapatépítés, csapatmunka 4. Foglalkozás a munkatársakkal 5. Változásmenedzsment! Készítsen előterjesztést az elnök-vezérigazgató részére a tréning részvevőiről! A döntést követően gondoskodjon a résztvevőkkel és a trénerrel történő időpont egyeztetésről! Értesítse az egyeztetett időpontról a résztvevőket! Információtartalom vázlata 1. A tréningen részt vevők vezetői szintjének egyeztetése 2. Időpont és időtartam variációk kidolgozása 3. Meghívók elkészítése 1. A tréningen részt vevők vezetői szintjének egyeztetése Szempontokkal kapcsolatos követelmények a legfontosabb kompetenciák meghatározásánál: időbeliség, naprakészség objektivitás elemezhetőség (az egyén és a vállalat szempontjából) megbízhatóság lényeglátás (döntéshozó és a megvalósító szempontjá- széles körű ismertség ból) a legfontosabb tényezőkre koncentráljon tömörség hozzáférhetőség legyen összhangban a tervezési rendszerrel értelmezhetőség A teljesítménymutatók meghatározása során fontos a felhasználói orientáltság, tehát a felhasználó igényeiből és nem a rendelkezésre álló vagy könnyen mérhető információkból kell kiindulni. A teljesítmény mérése nem öncélú, hanem a teljesítmény szabályozását és fejlesztését szolgálja, ezért a teljesítménycélok meghatározásában és a teljesítményképződési folyamatban részt vevőket olyan információkkal kell kiszolgálni, ami az ő munkájukban valós segítséget jelent. A teljesítménymutatók kidolgozása során a vállalati stratégiából és célokból kell kiindulni és a céllebontási folyamat során az egyes megvalósítási szintek információs igényeinek megfelelően olyan mutatókat kell meghatározni, amik alapján nyomon követhető és fejleszthető az adott terület teljesítménye: ez a szervezeti egység és azon belül a munkavállalók éve munkatervének elkészítését jelenti. A vállalat stratégiája alapján meghatározzuk azokat a kritikus sikertényezőket, amikre a vállalatnak koncentrálnia kell, hogy megelőzze versenytársait. Megnézzük, hogy ezek alapján mik azok a kulcsteljesítmény területek, amelyek szabályozására és fejlesztésére összpontosítunk. Ezekre a területekre meghatározzuk a teljesítmény nyomon követéséhez szükséges kulcs teljesítménymutatókat, majd ezeket bontjuk tovább a részletesebb teljesítménymutatókra a megvalósításban résztvevők igényeinek és feladatainak megfelelően. A teljesítménymutatók kidolgozásának a menete Rendszer modell kialakítása A célok meghatározása Problémák meghatározása Mérés, mutatók kidolgozása A kritikus sikertényezők meghatározása A kulcs teljesítménymutatók kiválasztása A részmutatószámok és a mutatószám rendszer kidolgozása (súlyozás, formai kialakítás) Mutatószámrendszerek A teljesítménymutatók különböző szempontok szerint rendszerezhetők az így kapott rendszerek a mutatószámrendszerek. A mutatószámrendszerek alkalmazása lehetővé teszi a vállalat teljesítményének komplex teljesítmény mérő rendszer alapján történő nyomon követését és irányítását. A mutatószámrendszerek kialakítása történhet (Lásd még Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv oldal): vállalat irányítási szintek szerint (Stratégiai, üzleti és operatív mutatószámok); 4. tétel Készítsen előterjesztést az elnök-vezérigazgató részére a tréning részvevőiről! A döntést követően gondoskodjon a résztvevőkkel és a trénerrel történő időpont egyeztetésről! Értesítse az egyeztetett időpontról a résztvevőket!

16 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 11 funkcionális területek szerint (értékesítési, termelési, pénzügyi, minőségi, humán, logisztikai mutatók); a folyamatok alapján (az egyes fő és támogató folyamatok mérésére alkalmas mutatók); a mutatók közötti ok-okozati kapcsolatok alapján (lásd.: Balanced Scorecard); történhet a mutatók tényezőkre bontásával (ROI, Du Pont pénzügyi mutatószámrendszerek). Üzleti Kiválóság Modell szerinti önértékelés A vállalat üzleti teljesítményének értékelésére jó eszköznek bizonyul a minőségmenedzsmentből ismert és a minőségdíjak értékelési kritérium rendszereként szolgáló teljesítményfejlesztés, a t e l j e s í t m é n y m e n e d z s m e n t módszere. A teljesítménymenedzsment rendszer alkalmazásának célja a teljesítmény fejlesztése. A bevezetés során először a teljesítmény mérhetőségének a megteremtésére és nyomon követésére, majd teljesítményszabályozására (teljesítménycontrolling) törekszünk és ha ezek a rendszerek már jól működnek, akkor juthatunk el a teljesítmény tudatos fejlesztéséig. Ugyanis, amit nem tudunk irányítani, azt nem tudjuk fejleszteni, amit nem tudunk mérni azt nem tudjuk irányítani. A vállalati teljesítmény fejlesztésének négy lehetséges szintjét és területét különböztetjük meg: SZINT MÓDSZER 1. rendszerfejlesztés célrendszer tisztázása, a szervezeti célok és a munkaköri leírások kapcsolatának megteremtése 2. folyamatfejlesztés célkitűzés, tejesítménymérők, teljesítményjellemzők bevezetése 3. szervezetfejlesztés az egyéni moitivációknak a szervezeti célokhoz való tudatos hozzárendelése 4. egyéni képesség fejlesztés egyéni fejlesztési tervek szervezeti szintű kidolgozása, 360 -os teljesítményértékelés meghonosítása A vállalati rendszerek folyamatokból épülnek fel a folyamatokat a szervezet hajtja végre, amely a szervezetet felépítő egyének összessége. Ha fejleszteni akarjuk a vállalat teljesítményét, akkor mind a négy itt említett szinten be kell avatkozni a meglévő működésbe. A rendszerfejlesztés során olyan rendszerek kialakítására törekszünk, amelyek nagyobb teljesítmény elérésére teszik képessé a vállalatot. Ezek a fejlesztések érinthetik a vállalat menedzsment rendszerét, technológiai vagy informatikai rendszereit. A rendszer fejlesztés általában a folyamatfejlesztéssel párhuzamosan történik, mert az új rendszerek bevezetése vagy a meglévő rendszerek átalakítása igényli a rendszer működéséhez kapcsolódó folyamatok átalakítását. A folyamatos fejlesztés kisebb fokozatos teljesítményjavulásokat céloz meg a meglévő rendszer keretein belül. Az emberi erőforrások fejlesztéséhez kapcsolódik a szervezetfejlesztés és ezen belül az egyéni képesség fejlesztés. A szervezet fejlesztéshez tartozik a vállalati kultúra váltás menedzselése, amely talán az egyik legfontosabb feladata a vezetőknek. 2. Időpont és időtartam variációk kidolgozása A vezetői készségek fejlesztésének két legkézenfekvőbb és Magyarországon leggyakrabban alkalmazott eszköze a vezetői tréning és a külső business coach megbízása. A vezetői tréningek általában egy hét hosszúak, résztvevősek, valahol távol a munkahelytől, míg a coaching hosszabb időtávon, de csak heti 1,5-2 órás elfoglaltságot jelent, és klasszikusan egyszemélyes formában zajlik. A témakörök, melyeket érintenek nagyon hasonlóak, hiszen mindkét esetben a vezetői készségek fejlesztése a cél, azaz szó esik motiválásról, delegálásról, időgazdálkodásról, nehéz helyzetek megoldásáról, eszkalálásról, érdekképviseletről... de azért számos lényeges különbség van a kettő között. Testreszabottság A vezetői tréningeken általában kétfajta vezetői probléma feldolgozásával foglalkoznak a gyakorlati rész során. Egyrészt előre leírt, tipikusan előforduló vezetői helyzetekre készítenek esettanulmányt a tréningcégek, másrészt a résztvevők által az oktatás során felmerülő problémákkal foglalkoznak. Mivel egy tréningen általában fő vesz részt, ezért nyilván nem minden vezető problémájának megoldására kerül sor: általában inkább egy egyszeri helyzetelemzésre szorítkozik a foglalkozás, így a vezetők nem kapnak visszacsatolást arról, hogyha a tréningen megbeszélt lépéseket megteszik, valóban elérték-e a kitűzött célt. A coachingnál ezzel szemben nem általános, hanem az adott vezetőnek aktuálisan felmerülő problémáira keresik a választ, és a következő találkozáskor visszaelemzik, hogy mennyire volt eredményes a kivitelezés. A rugalmasság tekintetében is mutatkoznak különbségek: egy vezetői tréning tematikájában viszonylag fixen van meghatározva, hogy hány órát szánnak a bizonyos témakörökre. Így előfordulhat, hogy nem az adott résztvevő tudásának megfelelő a program, esetleg elunhatja magát olyan témaköröknél, melyekkel eleve nincsen problémája; ugyanakkor túl kevésnek ítélheti a más témákra szánt időt, amit viszont más részvevők sokallnak. Ennek kiküszöbölésére a tréningcégek igyekeznek homogén csoportokat szervezni. 4. tétel Készítsen előterjesztést az elnök-vezérigazgató részére a tréning részvevőiről! A döntést követően gondoskodjon a résztvevőkkel és a trénerrel történő időpont egyeztetésről! Értesítse az egyeztetett időpontról a résztvevőket!

17 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása 12 Idő- és költséghatékonyság A vezetői tréning egyik jellemzője, hogy teljesen kiszakítja az illetőt a megszokott munkakörnyezetéből, míg a coach minden esetben házhoz jön, alkalmazkodik a vezető munkaidejéhez. Mivel ez utóbbi egy 1-to-1 esemény (személyes interakció), rendkívüli elfoglaltság esetén az időpont költségmentesen, akár pár órával előtte is megváltoztatható. Nem így a tréningnél, ahol a szállást előre le kell foglalni, az időpont pedig csak költségesen módosítható. Nem elhanyagolandó szempont, hogy a házhoz jövő coach esetén nincs külön utazási, szállás- és étkezési költsége a megrendelőnek, csak egy vezetői tréningnél jóval drágább átalánytarifát kell megfizetni, ami a járulékos költségek nélkül még gazdaságosabb is lehet. Elmélet kontra gyakorlat (lásd még: EE menedzsment kézikönyv oldal) A vezetői tréningeken az elméleti prezentáción túl a szituáció-feldolgozás biztosítja a gyakorlatot. A coaching ennél gyakorlat-orientáltabb: bár a coach elméleti háttérrel is segítheti ügyfelét, de nem erre helyezi a fő hangsúlyt. Természetesen amennyiben indokolt, szolgálhat egy elméleti áttekintéssel, hogy az olyan frissen kinevezett vezetőknek is legyen fogalmuk az irányításról, akik soha az életben nem tanultak vezetésszervezést. A coaching esetében elméleti áttekintés általában akkor történik, ha a vezető megkéri segítőjét, hogy bizonyos témához gyűjtsön össze neki szakirodalmat, esetleg kivonatolja is azt. Sok coachnál külön kérés nélkül is általános gyakorlat, hogy amennyiben olyan cikket vagy könyvet olvas, amiről úgy érzi, hasznos lenne, a megrendelő elé tárja azokat. Tapasztalat Sem a coachok, sem a trénerek nem rendelkeznek konkrét, a szervezet igényeihez illeszkedő vezetői tapasztalatokkal. A trénerek relatív előnye, hogy korábbi tréningjükön résztvevők történeteit el tudják mesélni, melyekből az évek során sok értékes példa halmozódhat fel. Igaz, így nem saját tapasztalataikra hagyatkoznak, hanem áttételesen osztják meg élményeiket. A tréningeken a többi résztvevőtől is sokat tanulhatnak a vezetők. Coach sem feltétlenül csak abból lesz, aki korábban már vezetett egy nagyobb csapatot. Amennyiben viszont neki is vannak tapasztalatai, saját élményein keresztül dolgozhatja fel és beszélheti meg az ügyfél problémáit, ami mélyebb megoldásokra és megértésre adhat lehetőséget. 3. Meghívók elkészítése Feleljen meg a szervezet tréning elvárásainak. Alakilag tartalmazza a témakör, a helyszín, és pontos időpontot. Keltse fel a figyelmet, ugyanakkor legyen tárgyilagos. 4. tétel Készítsen előterjesztést az elnök-vezérigazgató részére a tréning részvevőiről! A döntést követően gondoskodjon a résztvevőkkel és a trénerrel történő időpont egyeztetésről! Értesítse az egyeztetett időpontról a résztvevőket!

18 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása TÉTEL by Firedragon Ön egy multinacionális vállalat HR-vezetője. Az igazgatóságtól feladatként kapja, hogy tervezzen meg egy leadership tréninget a Töltőkúti hálózat divízió felsővezetői részére, az Eredményes vezető címen. A tréning terjedjen ki a következőkre: 1. A kommunikáció fejlesztése 2. Problémakezelés, döntés 3. Csapatépítés, csapatmunka 4. Foglalkozás a munkatársakkal 5. Változásmenedzsment! A fenti ismérvek alapján keressen olyan vállalkozót, amelynek trénere biztosítani tudja az elvárt minőséget! Sorolja fel, hogy milyen szervezeteket keres fel! Készítse el a tréninggel kapcsolatos ajánlatkérést! Információtartalom vázlata 1. Keresési lehetőségek felkutatása (cégnyilvántartás, internet, egyetemek, főiskolák) 2. A felkutatott lehetőségek közül a konkrét megkeresések meghatározása 3. Ajánlatkérés kidolgozása 1. Keresési lehetőségek felkutatása (cégnyilvántartás, internet, egyetemek, főiskolák) Első szempont megtervezni a képzés arculatát, ehhez megtalálni a számunkra legmegfelelőbb lehetőséget, továbbá az előzetesen megtervezett költségkereteknek megfelelő árajánlatokat bekérni. A szervezet vezetője oldaláról fontos szempont, hogy a továbbképzési igények felmérését követően el kell döntenünk, hogy belső vagy külső képzést választunk, magyarul saját szakembereink képezik-e tovább a dolgozókat, vagy külső céget bízunk meg. Itt érdemes vizsgálni a rendelkezésre álló időt, valamint az adott csoport fejlesztésére szánt pénzügyi forrást is. Az éves képzési tervben elkülönítjük a moduláris képzéseket (egymásra épülők) és azokat az egyéni fejlesztéseket, melyeket specialisták végeznek. A képzések előadás, szeminárium, workshop, coaching és tréning formájában valósulhatnak meg. Az előadás és a szeminárium között az időtényező adja meg a különbséget. A képző cégeket alaposan le kell ellenőrizni, mielőtt bármiben megállapodunk vele. Ez egy nagyon lényeges lépés a képzési terv elkészítésénél, hiszen nagy összegekkel kell felelnie a HR szakembernek! Fontos beszélni a tréningekkel foglalkozó cég képviselőjével, valamint a tréninget lebonyolító szakemberrel. Mielőtt alkalmaznánk a trénert a visszacsatolás (feedback) módjára, a személyiség feltárásának és fejlesztésének módszerére is érdemes rákérdezni. A képző intézmények ugyanis általában nem foglalkoznak az utókövetéssel, pedig úgy lehet igazán megtudakolni a tréning hatékonyságát. A képzés után el kell telnie négy hétnek ahhoz, hogy kiderüljön, sikerült-e a résztvevőknek az ismeretanyagot átültetni a gyakorlatba 2. A felkutatott lehetőségek közül a konkrét megkeresések meghatározása Ha az adott programmal kapcsolatosan tudjuk milyen célokat tűzünk ki, valamint meg tudjuk fogalmazni az elvárásainkat, akkor jó úton haladunk az előzetes értékelés felé. Mert az értékelést többek között az előzetes szervezeti elvárásoknak való megfelelésként határozhatjuk meg. Az értékelés kulcsfontosságú tényezője tehát a megfelelő célok kitűzése. Azon túl, hogy a kitűzött célok illeszkedjenek a szervezeti stratégiához a célok mérhetőségére is! A képzési programok esetében a szervezeti célok elérésének támogatása mellett érdemes lehet különálló értékelési célokat, értékelési kritériumokat is megfogalmazni. Nem lehet pontosan meghatározni azt, hogy egy-egy képzési program milyen mértékben járul hozzá az adott szervezeti cél valós eléréséhez. Erre vonatkozóan csak esetleg jól megalapozott feltételezésekkel élhetünk. Azonban a feltételezésekre nem alapozható korrekt értékelés, így célszerű értékelési, mérési célokat kitűznünk! Ezen célok (indikátorok), melyek a körültekintő döntést lehetővé tehetik: az előzetes tájékoztatás a képzések szervezésében elért gyakorlat a képzés tartalma a képzés tárgyi feltételei az alkalmazott oktatási módszerek az oktatók munkája a korábbi képzés során kapott visszacsatolás a vizsgára felkészítés módja a végzett szolgáltatások a globális elégedettség megfelelősége. 5. tétel Keressen olyan vállalkozót, amelynek trénere biztosítani tudja az elvárt minőséget! Sorolja fel, hogy milyen szervezeteket keres fel! Készítse el a tréninggel kapcsolatos ajánlatkérést!

19 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása Ajánlattétel kidolgozása A kidolgozandó képzésre irányuló szerződési ajánlat a következő lényeges elemeket tartalmazza: 1. a képzés során megszerezhető kompetenciát: mire teszi képessé a hallgatót a képzés/melyek azok az ismeretek, azok gyakorlati alkalmazásának szintje, személyiségjegyek 2. a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, 3. a tervezett képzési időt, 4. a képzés formáit (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás), 5. a méréshez használt módszerek, eszközök meghatározása 6. e-a tananyag egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét, a tananyag egységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot, 7. a maximális csoportlétszámot, 8. a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírását, 9. a képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, 10. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját. ki vezeti a képzést, kik és mit oktatnak a képzés keretében, kik lesznek a hallgatók, milyen körből kerülnek ki (kiknek szól a képzés), az irodalmi források, jegyzetek biztosítása (beszerzése), a képzés elhelyezése (annak feltételei), a szükséges eszközök és azok biztosítása, kiknek, hova, miként ajánljuk, a részvétel feltételei: iskolai végzettség, életkor stb.; 11. A képzés milyen dokumentumot ad (képzettség igazolása) A képzési program elkészítéséhez a következő vázlat ad biztos, gyakorlati eligazodást: A képzés pontos megnevezése, tartalmi jellemzése; A képzési cél pontos megfogalmazása; Modulonként az adott egység célját, tartalmát (a feldolgozásra kerülő témakörök megnevezését), terjedelmét és óraszámát; Célszerű megadni a felhasználásra kerülő forrásokat (könyvek, jegyzetek stb.); Formai elemek (aláírás, okirati kellékek) Az adott modulban a gyakorlatok tételes leírását, lényeges elemeik megjelölését, óraszámát; Modul: Tanítási vagy tananyagegység, amely egy logikailag összetartozó ismeret-anyagnak önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel behatárolt, mérhető kimenetű, önállóan is tanítható része. A modul ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben résztvevő személy képes lesz az ismereteket, készségeket, képességeket, tulajdonságokat maghatározott szinten alkalmazni, illetve további tanulmányai során felhasználni. 5. tétel Keressen olyan vállalkozót, amelynek trénere biztosítani tudja az elvárt minőséget! Sorolja fel, hogy milyen szervezeteket keres fel! Készítse el a tréninggel kapcsolatos ajánlatkérést!

20 /2 Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása TÉTEL by Mónika Ön egy multinacionális vállalat HR-vezetője. Az igazgatóságtól feladatként kapja, hogy tervezzen meg egy leadership tréninget a Töltőkúti hálózat divízió felsővezetői részére, az Eredményes vezető címen. A tréning terjedjen ki a következőkre: A kommunikáció fejlesztése Problémakezelés, döntés Csapatépítés, csapatmunka Foglalkozás a munkatársakkal Változásmenedzsment Tapasztalatai alapján határozza meg a tréning résztvevők típusait! Információtartalom vázlata 1. Vezetői személyiségek 2. Csapatember vagy magányos harcos 3. Önismerettel rendelkezik vagy sem A tudásalapú gazdaság napjaink egyik divatos és gyakran vitatott kifejezése. A fogalom már általánosan felismert trendekre épül. Ilyenek: a gyors technológiai fejlődés, a termékek lerövidült életciklusa, szolgáltatások meghatározó jellege a nemzetgazdasági teljesítményekben, a felerősödött nemzetközi verseny, az információáramlás felgyorsulása stb. Az élénk verseny miatt fellépő megújulási kényszer egyre inkább előtérbe hozza azt a nézetet: miszerint a szervezetek legfőbb erőforrása az alkalmazottak tudása, együttműködési képessége. A sikeres cégek ismérve, hogy gyorsan tudnak reagálni a piacon, a tudományos életben megjelent újításokra. Kétségtelen azonban, hogy a legsikeresebb cégek maguk kezdeményezik a változásokat is. A tudás felértékelődését mutatja az is, hogy az immateriális javak aránya nő a vállalatok mérlegében. A dinamikus vállalatok belső folyamataikat az új, hasznosítható tudás létrehozása érdekében optimalizálják, az alacsony hozzáadott értékű folyamatok kiszervezésre kerülnek, az igazi hangsúly a magas hozzáadott értékű, alkotó jellegű tevékenységekre irányul 1. A VEZETŐI SZEMÉLYISÉGEK A jó vezető egyéni kompetenciája kötődik és azonosulni tudd az adott cég külső és belső céljaihoz a vállalat szervezeti struktúrájának keretein belül. Ahhoz hogy a vállalatot segítse a kitűzött cél elérésében rendelkeznie kell még a: kiváló szakmai képesség, hosszú szakmai gyakorlat, vezetői stílus, személyiség, magatartás, fizikai és lelki egészség, siker-orientáció, vevőorientált magatartás, intelligencia, földrajzi rugalmasság, a vállalat pozitív képviselete, etikus magatartás, figyelem a munkatársak felé, értékelje önmagát, tervezzen, teremtsen oldott légkört, adjon módot az önértékelésre, a teljesítmény alapján értékeljen, építsen munkatársai erősségeire, az egyéni célokat közösen tűzzék ki. 6. tétel Tapasztalatai alapján határozza meg a tréning résztvevők típusait!

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A KÖZÉPFOKÚ ÉS FELSŐOKTATÁSBAN Phare HU0105-03-01-0029 Horgászbotot, ne halat! - Dinamikus vállalkozói perspektíva VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK II. Vállalkozásmenedzsment blokk

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezetek közötti együttműködés javítása. 2010. november 8. és 10.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezetek közötti együttműködés javítása. 2010. november 8. és 10. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezetek közötti együttműködés javítása 2010. november 8. és 10. 1 A szervezeti egységek közötti együttműködés javítása képzés az ÁROP-1.A.2/B-2008-0020

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet 2011 Személyes vezetés Egyetemi jegyzet Dr. Komor Levente Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Tartalomjegyzék 1. A változó vezetés felfogás... 4 1.1 A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Lombos Andrea 2005

SZAKDOLGOZAT. Lombos Andrea 2005 1 SZAKDOLGOZAT Lombos Andrea 2005 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány SZERVEZETI ÉLET AZ ÓVODÁBAN Készítette:

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Szervezés és vezetési ismeretek

Szervezés és vezetési ismeretek Szigethy Géza Attila Szervezés és vezetési ismeretek A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment A követelménymodul száma: 1143-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-50 PROJEKTEK

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

Centrál5: Közép-Európai Kompetencia Keretrendszer Iskolavezetőknek. Előszó a Centrál5-höz

Centrál5: Közép-Európai Kompetencia Keretrendszer Iskolavezetőknek. Előszó a Centrál5-höz Centrál5: Közép-Európai Kompetencia Keretrendszer Iskolavezetőknek Michael Schratz, Astrid Laiminger, Eliška Křížková, Glynn Arthur Kirkham, Tibor Baráth, Nóra Révai, Alena Hašková, Vladimír Laššák, Justina

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Korszerű vezetési ismeretek

Korszerű vezetési ismeretek Korszerű vezetési ismeretek www.simconsult.hu info@simconsult.hu (+36) 30-4687469 TARTALOM BEVEZETÉS 1 1. STRATÉGIAI VEZETÉS 2 2. SZERVEZET, FOLYAMATOK 2 3. SZERVEZETI HATÉKONYSÁG 3 4. KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

Részletesebben

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5 Tartalom Az Aquilone Training Kft. 4 Megközelítésünk 4 Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5 Szervezetfejlesztés 5 Projektkultúra fejlesztése, Projektmenedzsment 6 Üzleti tanácsadás 8 Kis- és középvállalatok

Részletesebben