SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 A SZOLNOKI FŐISKOLA 2013/2014. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

2 A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2013/2014-es tanévben A 2013/2014. tanév a felsőoktatási struktúraátalakítás kezdeti évének volt tekinthető. Az áprilisi megállapodás több pontban szűkítette a képzési portfóliót. Felfüggesztésre került a Nemzetközi gazdálkodási és a Mezőgazdasági mérnök szakok hirdetése, a budapesti telephelyen és a kiskunfélegyházi telephelyen nem lehet új képzést hirdetni, ki kell futtatni a képzéseket. A Nemzetközi gazdálkodási szakot külföldi hallgatók számára lehet hirdetni, amennyiben sikeres akvizíciót tudunk bonyolítani szeptemberében a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak akkreditációs monitoring vizsgálata zajlott, a szak akkreditált 2016-ig. Külön említést érdemel, hogy ebben a tanévben már nem indult felsőfokú szakképzés, helyét a felsőoktatási szakképzési szakok vették át új tartalommal. A piaci bevezetés jól sikerült, szinte a teljes képzési paletta indult nappali és levelező tagozaton. Az éves felülvizsgálati audit a Főiskola integrált irányítási rendszerének áttekintése, a környezeti irányítás és a minőségirányítás működésének és fejlődésének tanusítása. A tanévben sikeresen zajlott, főiskolánk folyamatosan fejlődik, a küldetésének, a munkaerőpiaci igények kielégítésének eleget tesz. A külső irányító hatóságok és a szabályozók változása dinamikus környezetet teremt, melyben a főiskola rugalmas alkalmazkodása szükséges. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény többszöri módosítása, a felvételi szabályok ismételt változása a hiteles informálás többletfeladatát jelentette az intézmény számára. A főiskola további fejlődését jelentősen meghatározzák az időszak alatt megvalósítás alatt lévő pályázatok. Az idegen nyelvi képzés fejlesztését célzó önálló, a vízgazdálkodási agrármérnök szak fejlesztésére elnyert konzorciális és az intézményi szolgáltatások fejlesztése érdekében számos tevékenység kiterjesztését megvalósító, szintén konzorciális pályázat több százmillió forint fejlesztési forrást jelent az intézmény számára, valamint a versenyképesség javulását is előrevetíti. Az összehangolt szervezetfejlesztési pályázat képzésfejlesztési alprojektje a duális képzés tapasztalatait, a felnőttképzés új rendszerének kialakítását tűzte ki célként. Környezettudatos tevékenységünk és fejlesztéseink eredményeképpen napkollektorok, napelemek, geotermikus rendszereink nemcsak hatékony energiafelhasználást tesznek lehetővé, hanem jelentős energiaköltség megtakarítást is eredményeznek. Mindezek közepette a főiskola igyekezett megőrizni azon értékeit, amelyek eredményeinek elérésében és teljesítményében meghatározóak voltak. Az intézmény fontos minőségcéljai teljesültek, képes volt egyben megújulni is, fejlesztéseinek hangsúlyát a természettudományos képzési területek irányába áthelyezni. ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítvánnyal a Szolnoki Főiskola óta rendelkezik. Az oktatás-képzés a TQM elvei alapján az EFQM modellre épül. Ennek megfelelően a tevékenység elemzése során kiemelten kezeltük azokat a külső és belső információkat, amelyek az oktatás-képzés konkrét eredmények és tapasztalatok alapján történő minősítését mutatták. A többször ülésező Kompetenciatanács segítségünkre volt a képzési programok fejlesztésénél. Folyamatosan vizsgáljuk a hallgatók, oktatók és a munkaerőpiaci szervezetek, 2

3 mint megrendelőink véleményét a képzésről és annak eredményességéről. Figyelembe vesszük a DPR eredményeket és a független felsőoktatási rangsorokat. A nemzetköziesítés területén jelentős áttörés nem tapasztalható, bekapcsolódtunk a Campus Hungary programjaiba. Az angol nyelvű képzéseken az alacsony csoportlétszámok változatlanul jellemzőek, de ez nagyon jó lehetőséget biztosít az Erasmus Mobility programban résztvevő hallgatók számára a bekapcsolódásra. Oktatói cserelátogatások is bonyolódtak. A nemzetközi kapcsolatok ápolására törekedtünk, új kapcsolatot alakítottunk ki a Sapientia Egyetem karával egy konferencia kapcsán. Több nemzetközi szervezet aktív tagja főiskolánk, helyet ad a szervezetek rendezvényeinek. Együttműködési megállapodásunkat újítottuk meg a Lomonosov Egyetemmel. A megszerezhető kompetenciák és tudás minőségére kiemelt figyelem irányult az alapképzési szakok tantervfejlesztési folyamatában. Ebben az évben is jelentős szakirányú továbbképzési szakfejlesztés történt, a vízgazdálkodási képzések tovább folynak. Pályázati fejlesztés három angol nyelvű szakirányú továbbképzés. 1. Oktatási tevékenység és oktatással kapcsolatos szolgáltatások A Szolnoki Főiskola Intézményfejlesztési tervében szereplő képzésfejlesztési célok megvalósulása érdekében 2013-ban a 2010-es jelentősebb módosítás után csak kisebb, főként technikai változtatások következtek be (heti egy órás tantárgy heti két órássá alakítása, a tantárgynevek tantárgyi tartalomhoz igazítása, az értékelési formák egységesítése) az oktatás, mint alaptevékenység területén. A szakkollégiumi kurzusok tovább folytatódnak, amelyek jellegükből következően alacsony létszámmal is indultak. A kutatócsoporti foglalkozások is a különleges kurzusok közé tartoztak. A képzéskínálat fejlesztésére a felsőoktatási szakképzési szakokon került sor. Négy szintű követelményrendszert kellett figyelembe venni, felsőoktatási közös modulok, szakterületi közös modulokat, a szak közös ismeretköreit és a szakirány speciális területét. A kialakított közgazdász-asszisztensi képzési programok rendkívül gyakorlatorientáltak, ugyanakkor a megfelelő alapszakokba magas kreditszámmal beszámíthatóak. Akkreditációra került előkészítésre a GVAM felsőoktatási szakképzési szak. A tartalomfejlesztés megjelent a tananyaghordozókban is, a saját készítésű jegyzetek vagy hiánypótlónak számíthatók az adott szakmai területen, vagy az ismeretek aktualizálása miatt újrakiadott művek, vagy a távoktatási módszertant beépítő, vagy abba beleillő digitális kiadványok. A Képzésfejlesztési koncepció újragondolása vált szükségessé, amely meg is történt a Kompetencia Tanács véleményét is figyelembe véve. A szakirányú továbbképzések rugalmasan alkalmazkodnak a diplomával már rendelkezők egyéni és vállalati képzési igényeihez, az előbbi az üzleti (főként a pénzügyi és marketing jellegű). A Szolnoki Főiskola kettős funkciót lát el, egyrészt üzleti képzéseivel a Gazdaság főiskolájaként a piac szereplői számára magas színvonalon képzett, kreatív, a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő gyakorlatorientált képzésben résztvevő szakembereket kíván kibocsátani. Másrészt felvállalja a Térségfejlesztő főiskola szerepet az agrár- és műszaki képzéseivel. Kiemelt szempontnak tekintjük a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák elérését, amely meghatározza az elméleti és gyakorlati képzést, kijelöli annak fejlesztési irányait. A főiskola jelmondata: A Hallgatókért, a Tudásért, Érted. 3

4 A Szolnoki Főiskola üzleti szakjaira jelentkezők száma volt ebben a tanévben is a legmagasabb, ez is igazolja, hogy a főiskola kínált alapszakjaival a hazai üzleti képzésben jelentős szerepet tölt be. Az agrár és műszaki szakokra jelentkezés tendenciája, növekvő az állami ösztöndíjas kapacitás miatt, megfelel az országos átlagnak. A évi felvételi eljárás is főként a finanszírozás megoszlása miatt - csökkenő hallgatói létszámot eredményezett. A pótfelvételi során a felvettek létszáma növelte az elsős hallgatói létszámot. A felvételi eredmények igazolták, hogy a jelentkezők azonosulnak a Szolnoki Főiskola által képviselt minőség- és gyakorlatorientált képzési, oktatási kínálattal és módszerekkel. A megszűnő felsőfokú szakképzés sikerét a levelező tagozatos szakok indulása is bizonyítja. Keresztféléves képzést nem sikerült beindítani. Az előző időszak pozitív fordulata azonban erre a tanévre nem húzódott át. A szakmai oktatás és oktatóink is állandó szakmai megújulásra törekednek, többségük tudományos fokozattal rendelkezik, illetve PhD képzésben vesz részt. Alapképzési szakjaink megkövetelik a naprakész tudást és a rugalmas, hallgatókhoz igazodó oktatási módszereket. Az oktatók tevékenységéről a hallgatók elismerően nyilatkoznak, amely évente ismétlődő OHV felmérésen alapul. A kapott visszajelzéseket a tanszékek beépítik oktatási programjukba. Szakmai partnereink tevékenységünket piacképes, magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzésnek minősítették, hallgatóink nagy része a legnagyobb hazai vállalatok és multinacionális cégek elismert felső- és középvezetői, illetve sikeres vállalkozók. Végzett hallgatóink az országos átlagnál rövidebb időtartam alatt tudnak elhelyezkedni, stabil munkahelyet szerezni. A külföldi gyakorlatok kiszélesítik a végzés utáni elhelyezkedési lehetőséget. A képzéshez nélkülözhetetlenek széleskörű és folyamatosan bővülő hazai és nemzetközi üzleti, valamint felsőoktatási kapcsolataink. A hazai nagyvállalatokkal történő együttműködés fejlesztése a szakfejlesztést, az oktatás gyakorlatorientációját, a szakmai gyakorlóhelyek bővítését célozzák. Az általános felvételi eljárásban országosan a jelentkezők előző évinél magasabb aránya nyert felvételt (75,62%) és 74,5%-a kapott állami ösztöndíjat. Az intézményi 2011 jelentkezésből 438 volt az elsőhelyes, az általános felvételi eljárásban közülük 290 főt, a pótfelvételi eljárásban 33 hallgatót vettünk fel, csökkent a pótfelvételin bekerülő hallgatók aránya. 4

5 A jelentkezők és felvettek számának alakulása ( ) Az alapképzésben az oktatás nappali, levelező és távoktatásos, a felsőfokú szakképzésben nappali és levelező, a szakirányú továbbképzési szakokon pedig levelező formában folyt. Az alapképzésben (főiskolai és BA) a nappali és levelező tagozaton tanulók közül magasabb a levelezős arány. A nappali tagozatra jelentkezők számának alakulása 2012-höz viszonyítva 5

6 A levelező tagozatra jelentkezők számának alakulása 2012-höz viszonyítva Összesített jelentkezési adatok 2013 Finanszírozási forma szerint a nappali és levelező tagozaton állami finanszírozású és költségtérítéses hallgatók tanulnak, míg a távoktatás csak költségtérítéses formában szervezett, az állami finanszírozású és költségtérítéses hallgatók aránya. 6

7 Összesített felvételi eredmények A műszaki és mezőgazdasági képzési területen alapképzésben a felvétel során a tendencia változatlan. Az agrárszakok keresettsége csökken, a műszaki szakok iránti kereslet növekedett. Különösen a levelező tagozat, műszaki menedzser szak iránt emelkedett az igény. Nappali tagozat felvételi eredményei szakonként A műszaki és agrár képzési terület hallgatói létszáma növekedett. 7

8 Levelező tagozat felvételi eredményei Az alapképzésben az oktatás nappali és levelező, a felsőfokú szakképzésben nappali, a szakirányú továbbképzési szakokon pedig levelező formában folyt. Az alapképzésben (főiskolai és BSc) a levelező tagozaton tanulók némileg magasabb aránya jellemző a nappali tagozattal szemben. Finanszírozási forma szerint a nappali és levelező tagozaton állami finanszírozású és költségtérítéses hallgatók tanulnak, az állami finanszírozású és költségtérítéses hallgatók aránya Felsőoktatási szakképzés felvételi eredményei 8

9 Összesített felvételi eredmények NAPPALI LEVELEZŐ kereskedelem SZAK és 2011 ÁLLÖ ÖNK PÓTF ÖSSZ 2011 ÁLLÖ ÖNK PÓTF ÖSSZ marketing nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás (magyar) turizmus-vendéglátás (angol) műszaki menedzser gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Alapképzés összesen kereskedelem és marketing foksz kereskedelmi nemzetközi gazdálkodási logisztika foksz nemzetközi szállítmányozás és logisztika pénzügy és számvitel foksz pénzintézeti turizmus vendéglátás foksz vendéglátó turizmus-vendéglátás foksz turizmus FOKSZ összesen Mindösszesen A hallgatói létszám tanévi alakulásáról az alábbi táblázatok nyújtanak tájékoztatást. A hallgatói létszám alakulásában a főiskola ismertsége, elismertsége és az adott év felvételi rendszere, valamint ennek következtében kialakult keretszámok és ponthatárok játszanak szerepet. A magas ponthatárok miatt a normál felvételi eljárásban felvett alacsony hallgatószámot a hatékony pótfelvételi kampány során jelentkező hallgatók kiegészítették, arányaiban a felsőfokú szakképzési szakok felé eltolódva. A főiskolai képzésekben résztvevő, képzési időn túli hallgatók száma csökkenő, már csak öt szakon folytatták tanulmányaikat (kereskedelmi, külgazdasági, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda, mezőgazdasági gépészmérnök) nappali, levelező és távoktatásos formában. A hallgatók egy része 2014.februárjában záróvizsgát tett. 2013/2014. tanév hallgatói megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a BA szakok tekintetében képzési formánként jelentős eltérés mutatkozik. A nappali tagozatos hallgatók legnagyobb, de csökkenő arányban Turizmus vendéglátás szakon folytatták tanulmányaikat, ezt a feltörekvő Pénzügy-számvitel szak, majd a Kereskedelem és marketing szak követte. A többi hallgató Nemzetközi gazdálkodás szakon tanult. Ezzel szemben levelező tagozaton és távoktatásban a Kereskedelem és marketing szakos hallgatók aránya a legmagasabb. A Nemzetközi gazdálkodási szakon tanulók aránya ebben az évben minden képzési formában a legalacsonyabb volt. A felsőfokú szakképzési szakok közül ebben a tanévben az Idegenforgalmi szakmenedzser és a Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szakon tanult legtöbb hallgató, míg levelező tagozaton az utóbbinak egyértelmű a fölénye. 9

10 Az ügyfélhívó és helyfoglaló rendszer működik. Az ügykezelési fegyelem mind hallgatói, mind oktatói oldalon javult. A távoktatás a képzésszervező és szaktutori rendszerével az egyéni ütemterv szerinti tanulást biztosítja, ugyanakkor egy személyes kapcsolat lehetőségét is kínálja a sikeres elsajátítás érdekében. A távoktatás képzési forma feladata egy olyan komplex oktatási rendszer biztosítása az önálló tanuláshoz, amely a rendelkezésre álló humánerőforrások és technológiák optimális elosztásával elősegíti a Szolnoki Főiskola oktatótevékenységének fejlődését. A képzésszervezés feladata a távoktatásos hallgatók tanulási tevékenységének folyamatos követése a beiratkozástól a diploma megszerzéséig. Fontos feladatnak tekintjük a távoktatásos képzésben részt vevő hallgatók jó közérzetének biztosítását, tanulásuk teljes körű támogatását, gondjaik, problémáik nyugodt, empatikus, barátságos légkörű kezelését. Kiemelt jelentőségű a folyamatos elérhetőség biztosítása, és a hallgatók személyre szabott támogatása a teljes tanulási folyamatban. A képzésszervező tutorok a kapcsolattartáshoz felhasználják a Főiskola által nyújtott valamennyi kommunikációs csatornát (ILIAS keretrendszer, hagyományos és elektronikus levelezés, telefon, Skype, stb). A 2013/2014. tanévben a budapesti levelező tagozatos képzést is sikerült indítani, ami visszaigazolja a bővülő piaci lehetőségeket. A távoktatásos képzésről összességében elmondható, hogy a hagyományos képzésben részt vevő hallgatói csoportok kifutása után a létszám kb főben prognosztizálható a továbbiakban. A képzésen tanuló hallgatók és az elmaradt tárgyaikat teljesítő hagyományos távoktatás hallgatóinak segítése még differenciáltabb munkát kívánt a képzésszervező tutoroktól. A tanévben három záróvizsga időszakot ütemeztünk be, két diplomaátadó ünnepséggel, összevonva az őszi és téli vizsgaidőszakot. Az alapképzési szakokon kívül a hagyományos főiskolai szakos, valamint a szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók fejezték be tanulmányaikat. A bizottságok külső szakemberei elismeréssel szóltak a törekvésekről, az új típusú képzésekről. A februáriban nagyobb arányban vehettek át diplomát hallgatóink a nagyobb számú sikeres nyelvvizsga miatt. Még nem érezhető azon intézkedés hatása, mely szerint egy nyelvi előkészítő tárgy felvételére kötelezzük a hallgatókat kritériumfeltételkénti előírásával, amely a szintrehozás funkcióját is betölti. A 2013/14-es tanév őszi szemeszterében a Szolnoki Főiskola záróvizsgáit november 26-án, valamint január között szerveztük. Ebben a vizsgaidőszakban zömében az alapképzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatóink jelentkeztek záróvizsgára, de számos levelező és távoktatás tagozatos hallgató is most fejezte be tanulmányait 8 alapképzési és 3 hagyományos főiskolai szakon. Szakirányú továbbképzésben abszolutóriumot szerzett hallgatóink közül 4 szakon jelentkeztek záróvizsgára. Néhány szó a bizottságokról: összesen 274 hallgatónk 31 záróvizsga bizottság előtt bizonyíthatta felkészültségét. A vizsgabizottságok munkájában 81 fő vett részt. Elnökként és tagként 27 külső szakember, vállalat- és intézmény vezető, egyetemi oktató fogadta el főiskolánk felkérését, 54 saját oktatónk vizsgáztatott és 11 alsóbb évfolyamos hallgató is betekinthetett a vizsgákba jegyzői feladatokat ellátva. A záróvizsgázók a Bizottság előtt szakdolgozatukat ismertették és védték, majd komplex tételekből feleltek. Ezekre kapott osztályzataik és tanulmányaik átlaga adta a diploma minősítését. Alapképzésen záróvizsgázóink közül már a nyelvvizsgát is megszerezte 78 fő, így ők diplomát kapnak, záróvizsga tanúsítványt kap 167 fő. Hallgatóink felkészültségét dicséri, hogy 43-an kiváló minősítésű diplomát vehetnek át. 10

11 A szakonkénti eredmények részletesen: Szakirányú továbbképzési szakokon 26 fő záróvizsgázott, szakmérnök, szakközgazdász illetve diplomás szakreferens képesítést szereztek Vízgazdálkodási, Logisztikai, Pénzügy, adó és ellenőrzés, Épületgépész szakmérnök szakokon. A második diplomájukat szerző hallgatóink záróvizsga átlaga 4,75, 13 fő kiváló, 12 fő jó, 1 fő közepes minősítést ért el. Összegezve: jelen vizsgaidőszak lezárultával 105 oklevél és 169 záróvizsga-tanúsítvány kerül kibocsátásra. A 2013/14-es tanév tavaszi szemeszterében a Szolnoki Főiskola záróvizsgáit június 16. és június 20. között, szakmai vizsgáit május 14. és július 01. között szerveztük. Ebben a vizsgaidőszakban az alapképzésben résztvevő nappali, levelező és távoktatás tagozatos, a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók jelentkeztek záróvizsgára. Szolnokon vizsgáztak a budapesti képzési központ és a kiskunfélegyházi telephely hallgatói is. Szakirányú továbbképzésben abszolutóriumot szerzett hallgatóinkbak is szervezetünk záróvizsgát, valamint. 10 felsőfokú szakképzési program is ekkor fejeződött be szakképesítést adó szakmai vizsgával. Összesen 131 alapképzésben résztvevő és 186 Fsz. hallgatónk 19 záróvizsga bizottság és 9 szakmai vizsgabizottság előtt bizonyíthatta felkészültségét. A vizsgabizottságok munkájában 60 fő vett részt, elnökként és tagként 21 külső szakember, vállalat- és intézményvezető, egyetemi oktató fogadta el főiskolánk felkérését, 39 saját oktatónk vizsgáztatott és 11 alsóbb évfolyamos hallgató jegyzői feladatokat látott el. A záróvizsgázók a Bizottság előtt szakdolgozatukat ismertették és védték, majd komplex tételekből feleltek. Ezekre kapott osztályzataik és tanulmányaik átlaga adta a diploma minősítését. A felsőfokú szakképzésben a szakmai vizsgák modulokból állnak, egy modulon belüli vizsgarészek százalékos teljesítése kerül átlagolásra és határozza meg az eredményt. Alapképzésen záróvizsgázóink közül már a nyelvvizsgát is megszerezte 34 fő, így ők diplomát kapnak, záróvizsga tanúsítványt kap 96fő. Hallgatóink felkészültségét dicséri, hogy 7-en kiváló minősítésű diplomát vehetnek át. Szakirányú továbbképzési szakokon 18 fő záróvizsgázott, Pénzügy-adó és ellenőrzés szakközgazdász-szakreferens, Épületgépész szakmérnök, Hulladékgazdálkodási szakmérnök, Marketingkommunikáció szakközgazdász szakokon. A második diplomájukat szerző hallgatóink záróvizsga átlaga 4,6. 6 fő kiváló, 12 fő jó, minősítést ért el. Összegezve: jelen vizsgaidőszak lezárultával kibocsátásra. 52 oklevél és 96 záróvizsga-tanúsítvány kerül Szakmai vizsgákat Idegenforgalmi szakmenedzser, Adóigazgatási szakügyintéző,banki szakügyintéző, Pénzügyi szakügyintéző, Számviteli szakügyintéző, Kereskedelmi szakmenedzser, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, Logisztikai műszaki menedzserasszisztens, Reklámszervező szakmenedzser, Vendéglátó szakmenedzser, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak képzésében végző hallgatók részére két időszakban, május 14-től május 29-ig és június 10 július 01.. között szerveztük. Összesen 186 hallgató jelentkezett szakmai vizsgákra. Közülük 122 fő kezdte meg a vizsgát. Hallgatóink felkészültségét dicséri, hogy 14 en kiváló minősítésű bizonyítványt vehetnek át, ami % közötti teljesítményt 48 fő jó minősítésű bizonyítványt vehet át, ami átlagosan 71 és 80 % közötti teljesítményt jelent, 36 végzett 11

12 hallgató közepes minősítést kapott, ami 61 és 70% közötti eredmény elérését jelentette, valamint elégséges a minősítése 3 hallgatónknak. (Sikertelen vizsga 21 fő) Összegezve: jelen vizsgaidőszak lezárultával 271 vizsgázóból 249 fő tett sikeres vizsgát, így ennyi szakképesítő bizonyítvány került kibocsátására. Sport és kultúra támogatására szánt összegeket a HÖK és a Testnevelési csoport sporteszközök vásárlására, uszodabelépőkre, házi mozi működtetésére, tanulmányi kirándulások költségeinek fedezésére, konditerem kialakítására és üzemeltetésére, valamint sport és kulturális tevékenységben kiemelkedően közreműködő hallgatók ösztönzésére, jutalmazására használta fel. A főiskola sportolói támogatási rendszert sportösztöndíjat működtet ben négy hallgatónk nyert el Köztársasági Ösztöndíjat. Bursa Hungarica ösztöndíjban nappali tagozatos hallgatóink közül közel 250 fő részesült. A Főiskola a Szolnoki Szimfonikusokkal kötött szerződés alapján négy előadásra szóló nagysikerű Campus bérletet hirdetett meg. A Campus főépületének többfunkciójú hasznosítása számtalan eseményt vonzott, folyamatos kiállítások, bemutatók tették színessé a hétköznapokat. A tanév az energiaracionalizálás éve volt, a kollégium tetején napkollektorokat helyeztünk el, az izzókat energiatakarékosra cseréltük az integrált környezetirányítási rendszerünk működése egyre hatékonyabb. A Campus főépületének európai színvonalú oktatótermek megteremtették a korszerű, teljes informatikai támogatottságú oktatási módszerek alkalmazásának lehetőségét is. A mobil és telepített számítógépekkel való ellátottság rendkívül jó, minden oktató rendelkezik számítógéppel, a főépületben minden teremben található laptop, projektor, valamint a vezetések és a vezeték nélküli internet elérhetőség is biztosított. Az oktatótermeken túl a főiskola épületeiben jelentős szabad hozzáférésű számítógép és internet elérhetőség biztosította a tanulást. Az oktatást végző humánerőforrás a tanév során folyamatosan rendelkezésre állt. Az oktatás személyi feltételeit tekintve a mindenkori MAB szabályozásnak megfelelő, a természetes fluktuációból adódó oktatói szükségleteket kizárólag fokozatos oktatókkal elégítjük ki. Az óraadók száma és az általuk ellátott órák aránya csökkent. Az alapképzésben és felsőfokú szakképzésben működő szakfelelősi rendszer jól működött, a szakfelelősök koordináló, fejlesztést támogató szerepe teljes mértékben megvalósult. A főiskolai alapképzésben a szakés tanszékértékelések jelentősen támogatták az oktatási-képzési tevékenységet és szakfejlesztését, reális képet adva a szakon folyó munkáról, a fejlesztési lehetőségekről. Az oktatók szakmai kompetenciája magas szintű, a tanév során több, mint 80 főállású kolléga biztosította az ismeretek átadását és a hallgatók felkészítését. Az oktatók több, mint 40 százaléka tudományos fokozattal rendelkezik és közel 30 százalékuk PhD képzésben vesz részt. A tanévben a tehetségsegítéshez kapcsolódóan folytak szervezett továbbképzések. A PhD képzést 2 fő befejezte növelve a fokozattal rendelkező oktatók arányát. Doktori képzésbe iratkozott 1 fő. Nemcsak növekedés volt jellemző, nyugdíjba vonulás miatt, illetve a jogviszony megszűnése miatt összességében csökkent mind az oktatói állomány, mind a fokozatos állomány. 12

13 A Hallgatói Szolgáltatások Központjának munkája a 2013/2014-es tanévben nagymértékben összefonódott a TÁMOP-4.2.2/B-10/ A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán című Európai Uniós pályázat megvalósításával. A pályázat keretében a tanév végén külső szakértő segítségével hatékonyságvizsgálatot végeztünk a tehetséggondozás folyamatait illetően, amelynek a legfontosabb megállapításai a következők: - A projekt szakmai szempontból eredményesen zárult, fő céljait elérte. - A projektmenedzsment jól teljesített, de fontos, hogy a konkrét végrehajtási tapasztalatokat a későbbi projektek vegyék figyelembe. - A projekt jelentősen hozzájárult az oktatók és részben a hallgatók tanítási, illetve tanulási motivációjának erősödéséhez. - A projekteredmények fenntartásának van esélye, ehhez azonban egyrészt a Főiskola vezetésének további elköteleződésére, másrészt további támogatási források rendelkezésre állására van szükség. Jelenleg mindkét feltétel teljesülésére komoly esély látszik. - A tudományos munkát segítő tevékenységek közül a hagyományokkal rendelkező TDK eredményei jelentősen javultak, a szakkollégium működését a projekt elindította, de ahhoz, hogy a szakkollégium fenntartható működésének kockázatai tovább mérséklődjenek, további fejlesztő intézkedések látszanak szükségesnek. - Kifejezetten sikeresnek ítélhető a projektben létrehozott kutatócsoportok működése, míg a szakbizottságok működése lényegesen kevesebb hozzáadott értéket hordoz magában. - A szakkollégium kurzuskínálata szűk, a kurzusok nem egyértelműen igazodnak a Főiskola Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott stratégiájának céljaihoz. A szakértők az alábbi fő javaslatokat fogalmazták meg: - Kurzusok kínálatának jelentős bővítése, összhangban az Intézményfejlesztési Terv céljaival, és maximális mértékben kihasználva a tervezett integrációból fakadó lehetőségeket (pl. mesterképzésre való felvételnél előnyt jelentő kurzusok). - A szakkollégium rendszerszerű működésének megszervezése (tagság nyilvántartása, felvételi eljárás, hallgatókkal szembeni teljesítmény követelmények meghatározása). - A szakcsoportok feladatainak átgondolása, a hallgatói aktivitás koncentrálása a kutatócsoportokban végzett munkára. - A kutatócsoportok külső kapcsolatrendszerének bővítése, a privát és a közszféra kutatásokba való bevonásának erősítése. - A külső környezet (versenytársak) tevékenységének folyamatos figyelése, értékelése. A Bethlen István Szakkollégium a 2013/2014-es tanévben a hallgatói autonómiát szem előtt tartva kezdeményezte, hogy az elnöki pozíciót hallgató töltse be. Munkáját alelnök és oktatói mentor segíti. A szakkollégiumi kurzus mint a tehetséggondozás felsőoktatásban elterjedt formája lényege a gazdagítás, amelyet az oktató többféleképpen érhet el a kurzus vezetése során a gyakorlatban: - a mélységben történő gazdagítás során több lehetőséget kínál a tehetséges hallgatóknak tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a többi hallgatónak; - a tartalmi gazdagítás során a tananyagot a hallgatókra érzékenyen szerkeszti meg, azaz figyelemmel van a hallgatók egyedi természetére, szükségleteire, érdeklődésére, mindezek fejlesztése mellett; - a feldolgozási képességek gazdagítása elsősorban a kreatív és a kritikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben. 13

14 A 2013/2014. tanév I. és II. félévében 22 különböző kurzus kínálatából választhattak a hallgatók: A 2011/2012. tanévben létrejöttek a BISZ kutatócsoportjai: összesen nyolc oktató által vezetett, tudományos tevékenységet végző 3-4 fős hallgatói csoport kezdte el a munkát, majd a 2013/2014. tanévben folytatódott a kutatócsoportok működése. A Bethlen István Szakkollégium a Minősítési Bizottság döntése értelemében ismét elnyerte a Szakkollégiumi ígéret címet. A kutatásokban való részvétel motiválta a kutatócsoportban résztvevő oktatókat és hallgatókat egyaránt. A hallgatók elsősorban a kiscsoportos munkavégzés és a publikáció, a munka eredményének nyilvános megjelenése és elismerése miatt vettek részt a munkában. Az oktatóknál erős motiváló tényező volt az egyéb pl. PhD fokozat megszerzésére irányuló kutatások elmélyítésének lehetősége, valamint az a kihívás, hogy kisszámú érdeklődő diák figyelmét kellett lekötniük, ami egészen másfajta felkészültséget és képességeket kíván meg, mint az átlagos valamennyire megszokottá vált oktatói munka. A részt vevő oktatók jelentős része számára ez komoly inspirációt jelentett és úgy tűnik, hogy erre lehet építeni a szakkollégium fejlesztése során is. A kutatócsoportok kapcsán is megállapítható, hogy azok működése nagyban függ a vezető személyiségétől, lelkesedésétől, így viszonylag jelentős különbségek is kialakulhatnak a kutatások iránti érdeklődés terén és a kutatók aktivitásában is. További motiváció lehetne a kutatással összefüggő képzés lehetősége (csak a kutatásban részt vevők mind diákok, mind oktatók számára), illetve ha a kutatásokba sikerülne az eddigieknél jobban bevonni olyan külső szereplőket, akik konkrét elvárásokkal, célokkal jelennek meg, akár a magán, akár a közszféra (pl. önkormányzatok, térségfejlesztő szervezetek), vagy a térségben aktív civil szervezetek részéről. A diákok munkájának publikálási lehetőségét érdemes lenne bővíteni, ehhez az Economica mellett esetleges helyi, térségi kiadványokban való teljes vagy kivonatolt megjelenés feltételeit is érdemes lenne feltárni. Összességében a szakkollégium egészének eredményességét a kutatócsoportokban folyó munka sikeresen képes támogatni, így a kutatócsoportok működésének segítése, fejlesztése, további támogatása indokolt. A támogató csoportok esetén az Idegen Nyelvi csoport működése vélhetően, mert szervesen kapcsolódik a már hagyományokkal rendelkező International Club rendezvényeihez népszerűnek és hasznosnak értékelhető. A további fejlődés útja minden bizonnyal a hallgatók szakmai nyelvtudásának emelését célzó tevékenységek bővítése lehet. A pszichológiai támogatás esetén a kulcsfontosságú, hogy egyrészt eljut-e a segítség igénybevételének lehetősége a hallgatókhoz, másrészt hogy a hallgatókban tudatosul-e, hogy a segítségre szükségük van, azzal könnyebben, jobban teljesíthetik a szakkollégium tanulmányi feltételeit, harmadrészt pedig ki kell, hogy alakuljon a hallgatók személyes bizalma a kortárs segítők iránt. Ezek érdekében fontos, hogy a csoport minden olyan lehetőséget megragadjon, amelyen a kortárs segítők személyesen is megmutatkozhatnak a diákok előtt és lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák, milyen estekben és hogyan képesek segíteni. Mindkét támogató csoport működésében kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a későbbiekben (is) az, hogy segítse a bármilyen okból hátrányos helyzetű hallgatókat abban, hogy érdemben és eredményesen bekapcsolódhassanak a tehetséggondozási műhelyek munkájába. A 2013/2014. tanévben nem volt OTDK, de az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciákat (ITDK) megszerveztük. 14

15 A HSZK a karrierszolgáltatások közül álláshelyek, gyakornoki programok közvetítésében, személyes, önismereti és karriertanácsadásban, karriernap szervezésében vett részt. Pályakövetési szolgáltatásai a DPR felmérésekre és adatszolgáltatásra és az Alumni hírlevél összeállítására terjedt ki. A Hallgatói Szolgáltatások Központja, mint a Szolnoki Főiskola Tehetségpont-Központja kapcsolatainak és együttműködési megállapodásainak működtetése keretében április 13-án szervezői segítséget nyújtott a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány által szervezett Curie Matematika Emlékverseny országos döntőjének, amelyen 8 korcsoportban 80 általános és középiskolás tehetséges tanuló mérhette össze a tudását, majd április 27-én a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntőjének, amelyen 5 korcsoportban kb. 180 diák versenyzett. A Szolnoki Főiskola kollégiumi kapacitása 360 férőhely. A kollégium, mint szervezet a hatályos kormányrendeletben meghatározott alapszolgáltatásokat a kollégiumok épületeiben biztosítja a hallgatók számára. A kollégium célja, hogy segítse, illetve lehetővé tegye a felsőfokú tanulmányok végzését, elsősorban azon vidéki hallgatók részére, akik tanulmányi eredményük, szociális helyzetük, továbbá közösségi munkájuk alapján arra jogosultak és érdemesek. A kollégiumok szakmai közéleti tevékenysége elsősorban a kollégistákkal zajló napi munkakapcsolat, illetve a főiskola más egységeivel történő együttműködésre vonatkozik. Ilyen például a Nemzetközi Klub rendezvényeinek helybiztosítása. A kollegium nyáron a férőhelyhasznosításban jelentős szerepet vállal, a megrendezett EFOTT sikerében jelentős feladata volt. önböző. A kollégium tagja a FEKOSZ-nak, melynek gyűléseire a kollégiumi koordinátor vagy a KOB diáktagjai utaznak, hogy az aktualitásokról első kézből kapjunk hírt. A kollégiumok működésének tárgyi feltételei a kollégiumi berendezések, melynek leltári felelőse mindkét épületben az üzemeltető Szolnok Hostel kft. Az ÁÉV Diákotthon, a 2007-es felújítást követően teljesen új berendezési tárgyakat kapott, a lakószobák felszereltsége megfelel a legmagasabb elvárásoknak is. Az állagmegóvás részben a komoly beléptetőrendszernek, illetve a folyosókon is elhelyezett biztonsági kamerarendszernek köszönhető. A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja az intézmény önálló egységeként két fontos területen szolgáltat: Könyvtárszakmai- és a Távoktatás képzésszervezői feladatait látja el. Felhasználói részére szabad hozzáférés biztosítása az elérhető hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz. Az állománygyarapításra fordított összeg közel egyharmadát kvázi kitermelte a szervezeti egység. A dokumentumtípusok szerinti gyarapodást vizsgálva megállapítható, hogy az előző évhez képest a bekötött folyóiratok és a hangoskönyvek esetében volt csak emelkedés. Az erősen lecsökkentett folyóirat előfizetéseknél ügyeltünk arra, hogy az oktatott tudományterületek szinte mindegyikéhez tudjunk periodikumot kézbe adni. Az első évfolyamos, nappali tagozatos Hallgatók mintatantervében szereplő Tanulás- és kutatásmódszertan tárgy sikeres teljesítésének része a könyvtárhasználati foglalkozásokon való részvétel is ban több időpontot ajánlottunk fel. A Könyvtár - alkalmazkodva a megváltozott olvasói szokásokhoz -, folyamatosan új, elektronikus szolgáltatások bevezetésére törekszik. Immár hagyományosnak mondható a negyedéves periodicitással megjelenő Könyvajánló kiadvány a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból ad válogatást, kiegészült a standard folyóiratok ismertetésével (http://konyvtar.szolfportal.hu/konyvajanloink). A Szemle című folyamatosan frissülő témafigyelés online verziója is 2012-ben indult. A Rólunk írták - Rólunk mondták alcímet viselő szolgáltatás több mint 10 éve működik, ez évtől 15

16 azonban közzé is tesszük a honlapunkon, ahol visszamenőleg is meg lehet keresni a híreket. (http://konyvtar.szolfportal.hu/aktualis-havi-szemle) 2012-ben indult az Ízelítő című összeállítás, amely az aktuális szezonokhoz igazodó válogatást tartalmaz a Könyvtár Szakácskönyv különgyűjteményből. Elérhetősége: Szintén új szolgáltatás a Cikk-lapozó, amely a havi rendszerességgel megjelenő folyóiratcikk gyarapodási jegyzéket a szabványnak megfelelő leírásban tartalmazza, és az elektronikus hozzáférés esetében az online forrást is jelöli. (http://konyvtar.szolfportal.hu/cikkgyujtemeny). A Hasznos linkek című távoli hozzáférésű adatbázisunk általános és szaktémakörökben kidolgozás alatt van, folyamatosan, a Tanszékekkel együtt dolgozva, egyezetve épül. (http://konyvtar.szolfportal.hu/altalanos-informacio-es-mediaforrasok Az ALEPH integrált könyvtári rendszer verziófrissítése 2013-ban megtörtént. A távoktatás képzésszervezői feladatainak irányítását a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjának a vezetője látja el, távoktatási koordinátor közreműködésével. A rendszer működésének szakmai felügyelete a Főiskola oktatási és tudományos rektorhelyettesének a hatáskörébe tartozik. A képzésszervezés személyi feltételeit vizsgálva, a 2013/14. tanévről elmondható, hogy a zavartalan működés elsősorban annak köszönhető, hogy a feladat ellátásában résztvevők nagyon sok többletfeladatot vállaltak, rugalmasan vették át a távozó kollégák feladatait, és szervezték át alaptevékenységüket. A 2013/14. tanévben félévenként átlagosan új mappa került feltöltésre, módosításra. A képzésszervezői feladatok közül nem csak a távoktatás szereplői közötti zavartalan kommunikáció elősegítése, a hallgatók minden területre kiterjedő segítése, hanem a lemorzsolódások minimális szintre történő csökkentése is kiemelt, stratégiai jelentőséggel bír. Az ILIAS verziófrissítése 3 év óta húzódó probléma, amelyet a humánerőforrás leterheltsége nem tesz lehetővé. A félévek során a képzésszervezők minden a rendelkezésükre álló technikai eszközzel, a lehető legrövidebb időn belül próbálnak segíteni a hallgatóknak problémáik megoldásában, ill. szakmai kérdésekben a Tanszékekhez, tanulmányaik adminisztrálásával kapcsolatban a TOK illetékes munkatársához irányítják az érdeklődőket. A főiskola Felnőttképzési és Szakképzési Központjának feladatköre átalakult, a szervezési és adminisztrációs feladatokat a TOK látja el, a szakmai irányítás a tanszékekhez került. OKJ képzéseket a főiskola érdeklődés hiányában nem indított, helyet biztosít más szervezetek OKJ képzéseinek, amelyekbe a hallgatók is bekapcsolódhatnak. Szervezi a felsőfokú szakképzések vizsgáit és végzi az adminisztrációt. Fsz partneriskolai hálózatunk 5 iskolára szűkült. A vizsgák szabályosan, az előírásoknak megfelelően zajlottak. A vizsgázók felkészültségét a vizsgabizottságok megfelelőnek találták és pozitíven jegyzőkönyvezték. A modulrendszerű OKJ-s képzésben a vizsgák rendkívül összetettek és időigényesek, ennek ellenére a megszerzett bizonyítványok átvételére külön ünnepséget szerveztünk hallgatóink számára. A felnőttképzési tevékenység az előkészítő és a szakmai felkészítő tanfolyamokra terjedt ki, valamint a Go-Card tanulásmenedzselő programra. A program lényege, hogy a hallgatók térítésmentesen, ill. kedvező térítés ellenében félévente 30 óra keretében kérhetnek vizsgafelkészítő órákat a számukra nehézséget jelentő tantárgyakból. A program népszerűségét a résztvevők száma alapján lehet megítélni, amely folyamatosan emelkedik. A tanterven felüli Go-card konzultációs órákat a hallgatói igényeknek megfelelően és/vagy az oktatók javaslatára a tanszékvezetők által összeállított kínálatban jelenik meg a főiskola honlapján és a Neptunon. 16

17 2. A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység A K+F+I koncepció mentén tevékenykedtek a tanszékek a tanévben, 11 kutatóhelyet regisztrált a főiskola a Regionális Fejlesztési, Szaktanácsadási és Kutatóközponttal. A kutatási koncepció közös háttere a fenntartható fejlődés, ami csak úgy valósulhat meg, ha a globális, hosszú távú célok megoldását levisszük a régiók, a vállalatok, a háztartások, az egyének szintjére, és minden szintnek megtaláljuk a fenntarthatósági feladatait. A Szolnoki Főiskola olyan oktatási és gazdálkodási egység, amelynek profilja szerteágazó és széleskörű, a fenntartható fejlődés mindhárom alappillérére (természet, társadalom, gazdaság) kiterjed, ezért különösen alkalmas arra, hogy a fenntarthatóság helyi, regionális szinten történő megvalósítási lehetőségeit, feladatait, megoldásait vizsgálja, továbbá segítsen azok koordinálásában a helyi hatóságoknak. Az oktatási egységek a közös kutatási területnek megfelelően fejlesztették tovább oktatási tevékenységüket, új tartalmakkal bővítve a képzési kínálatot. Az elnyert TÁMOP pályázat továbbra is segíti a hallgatók bevonását a kutatásba. K+F+I prioritásaink kutatási és oktatási céljainkhoz igazodnak. A Szolnoki Főiskolán a Tudományos Tanács eddig is olyan kutatásokat támogatott és kíván támogatni a jövőben is, amelyek célja a régió fenntartása és fejlesztése. A 2014-es évre benyújtott pályázatok elbírálásánál is előnyt élveztek azok a kutatások, azok, amelyek figyelme nemcsak a saját szektorukra terjed ki, hanem Szolnokot és környékét, Jász-Nagykun-Szolnok megyét vagy az egész Alföld-régiót szerves egységnek tekintik. A támogatás prioritási szempontjai: kapcsolódás a közös kutatási irányhoz, folyamatban lévő doktori cselekmények, dokumentált kutatási tevékenység, publikációk, tudományos közélet, tudományos rendezvények, külső pályázati forrásokhoz kapcsolódás, több szervezeti egységet átfogó kutatási témák, releváns szakmai publikáció elősegítése. Új célként jelent meg a koncepcióban, szélesítve a kutatási lehetőségeket: - a régió versenyképességének javítása, a versenyképesség tényezőinek feltárásával, a beazonosítható és adaptálható "jó gyakorlat", az általánosítható eszközök és módszerek publikálásával - a régióban zajló tevékenységek diverzifikálási lehetőségeinek elemzése, az összefüggések vizsgálati eredményeinek kommunikálása Új területként pedig a technikai-technológiai terület került beépítésre. A K+F+I tevékenység pénzügyi alapját jórészt belső források jelentették. A dokumentált kutatási tevékenység a benyújtott és elnyert K+F+I jellegű pályázatok számával és a pályázati támogatások összegével minősíthető. Az elmúlt tanévben számunkra megpályázható K+F+I projekt nem került kiírásra. A K+F+I belső, intézményi forrásai is pályázati rendszerben, a Kutatástámogatási Alapból kerülnek felosztásra. A Tudományos Tanács kialakított és működtetett egy belső pályázati rendszert is a tudományos munka támogatására, amelynek bázisát az intézményi forrásokból elkülönített kutatási normatíva jelenti. Az egyéni, vagy kutatóműhelyi pályázatokat a Tudományos Tanács szakmailag véleményezi és dönt a támogatások odaítéléséről és a teljesítések elfogadásáról. A döntés folyamán prioritást élveznek a tudományos fokozatszerzéshez kötődő, a posztdoktori, habilitációs cselekményekkel kapcsolatos és a külső pályázati források elérését előkészítő témák. A kutatómunka támogatására a tanszékek, kutatóműhelyek oktatói pályázhatnak megfelelő programokkal. 17

18 A évi kutatási pályázatok értékelése és elszámolása decemberéig megtörtént, az előző évivel megegyező összeget használtunk fel a 25 pályázat (csökkenő a kutatócsoportok kialakítása miatt) finanszírozására, ezer Ft-ot. Összesen 25 pályázat nyert el támogatást az előző évi 29-cel szemben, a kutatócsoportokba tömörülés az egyik oka a csökkenésnek, ami megfelelő irányú folyamat. A pályázók többsége fokozatszerzésre, ill. a fokozatszerzés egyéb kiadásaira (eljárási díjak, nyelvvizsgák), valamint konferenciaszereplésre fordította az elnyert összeget. Néhányan a publikációs indexeiket erősítették, és voltak, akik primer kutatásokat, ill. hosszabb ideje folyó vizsgálatokat finanszíroztak belőle. Három pályázat nem valósult meg, amelyből egy átcsoportosításra került. Összességében elmondható, hogy a Kutatástámogatási Alap jól szolgálja a tudomány érdekeit, a nyertesek tudnak élni vele. A szervezetileg is elkülönült RFSZK-n, valamint a pályázati úton létrehozott innovatív klaszteren kívül a K+F+I minősítésének intézményi, kutatóműhelyi, szervezeti egységi szempontrendszere az oktatói követelményrendszerben rögzítetteken, a MAB akkreditációs követelményrendszerén és a minőségbiztosítási rendszerünkben foglaltakon alapul. Ezen dokumentumokban foglalt minőségi mutatók egymással szinkronban vannak és egyértelműen meghatározottak. A 2013/14-es tanévben a doktori tanulmányokat folytató oktatóink közül mindenki befejezte a képzési szakaszt. Az intézménynél teljes, vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, felhasználási nyilatkozatot tett tudományos fokozattal rendelkező oktatói háttér a szakok indításának és működtetésének, a további szakfejlesztésnek akkreditációs feltétele, ezáltal a felsőoktatási intézmények létének a meghatározója. A minősített, tudományos fokozattal rendelkezők száma, aránya humán erőforrás vonatkozásában a K+F+I tevékenység feltételeként is jelentkezik. A 2013/14-es tanévben 35 fő rendelkezett tudományos fokozattal és 20 fő vett részt PhD. képzésben. Két fő szerzett fokozatot, mindketten gazdálkodás és szervezéstudományok területen. A K+F+I munka harmadik dokumentálható mutatócsoportjába tartozik a publikációs tevékenység, mint a felsőoktatási működéshez jogosítványt adó akkreditációs eljárás szerves része. Az oktatói-kutatói foglalkoztatási követelményrendszer részletesen tartalmazza a kutatóműhelyek, tanszékek, oktatók publikációs munkájának elemzését, értékelését, az egyes publikációs aktivitások mérését. Az oktatóink ennek megfelelő súllyal publikálnak, hozzák nyilvánosságra K+F+I tevékenységük eredményeit. A főiskolán, az intézményakkreditációhoz kapcsolódóan kiadásra kerül az oktatók közleményeinek bibliográfiai adatait tartalmazó publikációs jegyzék, a publikációk az MTMT adatbázisba fokozatosan feltöltésre kerülnek. A főiskola oktatói, kutatói és egyéb besorolású munkatársai az elmúlt évben különböző formában közel 170 közleménnyel jelentkeztek. Jelentősen gyarapítja a publikációk számát a főiskola tudományos folyóirata, az Economica, melyből a tanév során három szám jelent meg. A Szolnoki Főiskola egyre inkább kihasználja a Campus kedvező adottságait a rendezvények, konferenciák megszervezésére. Saját kezdeményezésű és befogadott központi és tanszéki szintű rendezvényei lehetőséget nyújtottak arra, hogy az intézmény oktatói, tehetséges hallgatói más kutatóműhelyek, felsőoktatási intézmények munkatársaival együtt megfelelő módon (akár idegen nyelven is) tudjanak számot adni közös és egyéni kutatási eredményeikről, K+F+I tevékenységükről. Oktatóink tevékeny szerepet vállalnak a városi, megyei tudományos, ismeretterjesztő rendezvények szervezésében, illetve előadói ezen 18

19 konferenciáknak. Az egyes szervezeti egységek, szakmai profiljuknak megfelelően maguk is szervezői, résztvevői tudományos rendezvényeknek. Az MTA DAB JNSZM Szakbizottságának működése is növelte a tudományos rendezvények számát növelte, a szakcsoportok értekezleteinek a főiskola ad helyet. A Szolnoki Főiskola legfontosabb saját szervezésű tudományos rendezvényei voltak a 2013/14-es tanévben a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan a Nemzetközi Konferencia, a Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia és a Kutatók Éjszakája. Nyílt napjaink is a tudományt népszerűsítő rendezvények kategóriájába tartoznak. Jelentős rendezvények még az intézményi TDK konferencia, megyei Tudomány Napi rendezvények. A tudományos szakmai közéletben végzett tevékenység legnagyobb sikere az MTA DAB JNSZM Szakbizottságának megalakítása a főiskola jelentős részvételével. Így közvetlen kapcsolatba kerülhetünk a tudományos szervezetekkel, lehetőségeink kibővülnek az ismeretszerzésre és átadásra. A tudományos szakmai közélet mád szervezeteiben a részvétel egyrészt intézményi delegálás, másrészt egyéni aktivitás formájában történik. A főiskola oktatói és kutatói több tudományterületen nemzetközi szakmai-tudományos szervezetekben, ill. azok hazai szervezetében képviselik intézményünket. Széleskörű tudományos és szakmai közéleti tevékenység végzése elsősorban a posztdoktori szakaszban, a már korábban tudományos fokozatot szerzett, esetleg habilitációra készülő oktatóinkra jellemző. Az egyre növekvő számú tudományos fokozattal rendelkező, ill. annak megszerzésén munkálkodó oktatóink mind aktívabb szerepet töltenek be nemzetközi, országos, regionális és helyi szakmai-tudományos köztestületekben, tudományos-ismeretterjesztő társaságokban, közhasznú egyesületekben is. A főiskola oktatói, kutatói számos nemzetközi szervezetben ezek közül több külföldi székhelyű országos és regionális szervezetben képviselik a főiskolát. Egy-egy aktív oktató több testület munkájában is részt vesz. A testületek, szervezetek által kapott felkérések előadások, korreferátumok megtartására a szakmai közéleti aktivitás része. Ezen kívül BA és BSc szakjainkhoz kötődően végeznek tudományos és szakmai közéleti tevékenységet és bekapcsolódnak a doktori iskolák munkájába is, ahol oktatói, témavezetői, opponensi, vagy bizottsági munkát végeznek. A főiskola oktatói tevékeny részt vállalnak a képzéseinknek helyet adó város, megye és a régió szakmai-kulturális ismeretterjesztő közéletében is. 3. Nemzetközi kapcsolatok A főiskola nemzetközi kapcsolatai kiemelkedően fontos a főiskola fejlődése és az elvárásoknak megfelelő szolgáltatások nyújtása szempontjából. Főiskolánk óta vesz részt az Erasmus LLP programban. A benyújtott pályázataink minden évben folyamatosan sikeresek, amelynek eredményeképpen a kiutazó hallgatóink száma is folyamatosan emelkedik. Jelenleg 53 külföldi felsőoktatási intézménnyel van Erasmus mobilitásra vonatkozó bilaterális szerződésünk és a Businet nemzetközi szervezeti tagságunk révén további 90 felsőoktatási intézménnyel állunk kapcsolatban. A tanév során az Erasmus+ szerződések megkötése folyt. A hallgatói mobilitás két fő területre terjed ki: tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitásra. Megkülönböztetünk kifelé és befelé irányuló mobilitást. 2013/2014-es tanévben 11 hallgató 19

20 utazott külföldre részképzésre. A célországok közül kiemelkedő volt Spanyolország és Lengyelország. A beérkező hallgatók száma évről évre emelkedik, a kezdeti 2-3 főről már 10 fölé emelkedett. 2013/2014-ben 18 Erasmus-os diák töltött el intézményünkben 1 illetve 2 szemesztert. A származási országok közül kiemelkedik Spanyolország, Litvánia és Lengyelország de rendszeresen érkeznek hallgatók részképzésre Franciaországból és Belgiumból is. 2013/2014-es tanévben Erasmus ösztöndíjjal 11 hallgató támogatására volt lehetőségünk. Mindezen eredmények alapján a Szolnoki Főiskola oktatási és kutatási tevékenysége a 2013/14-es tanévben sikeresnek tekinthető, fejlődésünk garanciája az év során megvalósítás alatt álló, a különböző tevékenységek korszerűsítését célzó pályázatok. Szolnok, Dr. Túróczi Imre rektor 20

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2010/2011. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2010/2011-es tanévben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2010/2011. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE. A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2010/2011-es tanévben A SZOLNOKI FŐISKOLA 2010/2011. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2010/2011-es tanévben A 2010/2011. tanév a Szolnoki Főiskola oktatási, tudományos,

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: Doktori (PhD) képzés Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés,

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010.

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. Székhely: 5000, Szolnok, Tiszaligeti sétány. Adószám: 19216502-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai DPR intézményi szakmai fórum 2011. április 12. Dr. Tarrósy István, egyetemi adjunktus, osztályvezető (BTK PIKO) Stratégiai cél: 1. cél: Képzésfejlesztés, tananyagfejlesztés

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA A tehetség értékének kibontakoztatása a kiválósága érdekében című projekt terhére, mint külső forrásból támogatott SZTE TEHETSÉGPONT KIVÁLÓSÁGI tudományos ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG 02-2015-001

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

VBK Pályázati Info. Kutatás fejlesztés innováció. ÚNKP-2017 különszám május 10.

VBK Pályázati Info. Kutatás fejlesztés innováció. ÚNKP-2017 különszám május 10. VBK Pályázati Info Kutatás fejlesztés innováció ÚNKP-2017 különszám 2017. május 10. 1 Kedves Kollégák! A megjelent hírleveleket már megtalálhatják honlapunkon is: http://infopont.vbk.bme.hu/szolgaltatasok/hirlevelek/

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben