E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i ülésére Tárgy: Kincsem Angol Telivér Lovas Klaszter megalapításában való részvétel és alapdokumentumainak jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika tanácsos Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 1. sz. Együttműködési megállapodás az Angol Telivér Lovas Klaszter létrehozására 2. sz. Kecskemét Magyarország Lovas Fővárosa Dél-alföld Magyarország Lovas Régiója Angol Telivér Lovas Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i ülésére Tárgy: Kincsem Angol Telivér Lovas Klaszter megalapításában való részvétel és alapdokumentumainak jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! Kecskemét Megyei Jogú Város, Orosháza, Ágasegyháza, Bugac, Izsák, Kerekegyháza, Orgovány önkormányzatai, a Kecskeméti Főiskola, a kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakiskola, az orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakiskola és a Kiskunsági Nemzeti Park célul tűzi ki a Kincsem Angol Telivér Lovas Klaszter (rövid neve: Kincsem Klaszter) létrehozását. Az alakuló ülésre június 24-én 10 órakor kerül sor Kecskeméten. A Képviselő-testület ülésén szóban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet az alakuló ülésen elhangzottakról. A Kincsem Klaszter célja a dél-alföldi régióban, a ló és különösen az angol telivér, mint lófajta tenyésztésében, teljesítménykipróbálásában, valamint a csatlakozó mezőgazdasági, iparági és turisztikai felépítmény és környezet kialakításában, folyamatos fejlesztésében és működtetésében érdekelt, vagy potenciálisan érdekeltek tömörítése, közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, együttes fellépésükkel a régió piac- és munkahelyteremtő képességének növelése, az ágazat piaci szereplőinek szakmai megerősödése, nemzetközileg is látható méretű régió-és gazdaságfejlesztési szövetség működtetése. Együtt kíván működni a klaszter célokat segítő gazdasági- és iparágfejlesztő, oktatási, kutató-fejlesztő, és innovációs szervezetekkel. A szervezet működésével elő kívánja segíteni a dél-alföldi régióban, a résztvevő önkormányzatok és a régió közigazgatási területén működő illetve letelepedési szándékkal megjelenő lovas beágyazottságú és kötődésű piaci szereplők valamint munkaerő potenciál megtelepedését, hálózati együttműködését, egy dinamikusan növekvő, gazdaság- és iparág fejlesztési mátrix megteremtését. Kiemelt céljai különösen: - hozzájárulás a régió általános gazdasági és társadalmi megújulási képességének kialakulásához - közösen végezhető szolgáltatások, tevékenységek kialakítása - hálózati szervezet komplex jellegű működtetése - az iparágban tevékenykedő vállalkozások innovációs tevékenységének fokozása, - a klaszter működési feltételeit biztosító infrastruktúra biztosítása, és fejlesztése - közös arculat kialakítása és bevezetése (logó megterveztetése és használata) - közös Internet honlap létrehozása és működtetése

3 Az Együttműködési Megállapodást aláírók közösen megfogalmazott másodlagos célja az, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervben, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Programban a klaszterek kialakítására és működtetésére irányuló prioritások megvalósulását elősegítsék a KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter létrehozásával és működtetésével. A szervezet működéséhez az alapítóknak (és a további belépők) egyszeri ,- Ft összegű belépési díjjal és ,- Ft éves tagdíjjal szükséges hozzájárulniuk, amely a évben összesen ,- Ft finanszírozását jelenti. Az alapító tagoknak a szervezet megalapításában való részvételről, a hozzájárulás megfizetéséről és az alapdokumentumok jóváhagyásáról is dönteniük kell. Az Együttműködési Megállapodás az Angol Telivér Lovas Klaszter létrehozására című dokumentum az előterjesztés 1. sz. mellékletét, a Kecskemét Magyarország Lovas Fővárosa Dél-alföld Magyarország Lovas Régiója Angol Telivér Lovas Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata című dokumentum az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kincsem Angol Telivér Lovas Klaszter megalapításában való részvételre és az 1. és 2. sz. mellékletben található alapdokumentumok jóváhagyására vonatkozó döntését meghozni szíveskedjék. Kerekegyháza, június 18. Dr. Kelemen Márk polgármester

4 Határozati javaslat../2009. (VI. 24.) sz. Kth. Kincsem Angol Telivér Lovas Klaszter megalapításában való részvétel és alapdokumentumainak jóváhagyása Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kincsem Angol Telivér Lovas Klaszter alapító tagja kíván lenni. 2. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Együttműködési Megállapodás az Angol Telivér Lovas Klaszter létrehozására, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Kecskemét Magyarország Lovas Fővárosa Dél-alföld Magyarország Lovas Régiója Angol Telivér Lovas Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata dokumentumokat az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Közgyűlés által megállapított ,- Ft összegű egyszeri belépési díjat, valamint az ,- Ft összegű éves tagdíjat, azaz évben összesen ,- Ft összeget a évi költségvetésében biztosítja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kincsem Angol Telivér Lovas Klaszter (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) - Pénzügyi Iroda

5 1. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Angol Telivér Lovas Klaszter létrehozására Amely létrejött az alábbi együttműködő felek, vagyis Kecskemét Megyei Jogú Város, Orosháza, Ágasegyháza, Bugac, Izsák, Kerekegyháza, Orgovány önkormányzatai, a Kecskeméti Főiskola, a kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakiskola, az orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakiskola és a Kiskunsági Nemzeti Park között (a továbbiakban Együttműködő Felek) a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A Megállapodás célja: Együttműködő Felek közös akarattal megállapodnak abban, hogy létrehozzák és működtetik a KINCSEM Angol Telivér Lovas Klasztert, amely hozzájárul és célul tűzi ki: 1.1. A Dél-Alföldi Régióban nagy hagyományokkal rendelkező ló- és versenyló tenyésztés, valamint a csatlakozó mezőgazdasági, iparági, turisztikai gazdasági környezetrendszer megteremtésének elősegítését, folyamatos fejlesztését és működtetését A szerveződő hálózat megerősítéséhez szükséges szervezeti rendszer felállításához, a résztvevők közötti feladatmegosztás világos meghatározásához. A KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter működésével elő kívánja segíteni: A dél-alföldi régióban, a résztvevő önkormányzatok és a régió közigazgatási területén működő illetve letelepedési szándékkal megjelenő lovas beágyazottságú és kötődésű piaci szereplők valamint munkaerő potenciál megtelepedését, hálózati együttműködését, egy dinamikusan növekvő, gazdaság- és iparág fejlesztési mátrix megteremtését Hozzájárulás a régió általános gazdasági és társadalmi megújulási képességének kialakulásához, 1.4. A régióban természetföldrajzi- és komparatív versenyelőnyökkel rendelkező lovas ágazat fejlesztése, 1.5. A hálózat megerősödéséhez szükséges szervezeti rendszer felállítása, a résztvevő szervezetek közötti feladatmegosztás meghatározása, 1.6. Az európai uniós, állami és egyéb pályázható támogatások elosztásához regionális gazdasági prioritások meghatározása Közösen végezhető szolgáltatások, tevékenységek kialakítása, 1.8. Hálózati szervezet komplex jellegű működtetése, 1.9. Az iparágban tevékenykedő vállalkozások innovációs tevékenységének fokozása, A klaszter működési feltételeit biztosító infrastruktúra biztosítása, és fejlesztése,

6 1.11. Közös arculat kialakítása és bevezetése (logó megterveztetése és használata) Közös Internet honlap létrehozása és működtetése, A hálózati együttműködés fejlesztése és hatékonyabbá tétele érdekében az oktatási rendszer csatlakozó elemeinek integrálása a klaszter működésébe. Az Együttműködési Megállapodást aláírók közösen megfogalmazott másodlagos célja az, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervben, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Programban a klaszterek kialakítására és működtetésére irányuló prioritások megvalósulását elősegítsék a KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter létrehozásával és működtetésével. 2. Az Együttműködési Megállapodást aláíró felek vállalt kötelezettségei Jelen Együttműködési Megállapodás keretében mint Együttműködő Felek vállalják, hogy: Részt vesznek a klaszteren belüli közös fejlesztési projektjavaslatok kidolgozásában, elősegítik a közös fellépés nyújtotta lehetőségekre alapozó innovációs tevékenységeket A klaszter tagok részére folyamatosan információt nyújtanak a tevékenységeikről és fejlesztési tervekről A klaszter tagjai számára biztosítják az infrastruktúra kialakítását és megújítását, a képességeik fejlesztésére irányuló oktatási, képzési tanfolyamokhoz és tréningekhez az adott témakörben járatos szakemberek közreműködését, a fejlesztési elképzeléseik megvalósítását támogató pályázatok figyelését és a szakértői közreműködést a pályázatok elkészítésében Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter menedzser szervezetévé egy 3 főből álló Klaszter Bizottságot hoz létre mely feladata a következő: Ellátja a KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter menedzsment feladatait Szakértők bevonásával folyamatosan részt vesz az együttműködő érdekeltek pénzügyi, technológiai, műszaki- és minőségügyi helyzetének felmérésében, értékelésében és minősítésében A KINCSEM Angol Telivér Lovas Klasztert országos és nemzetközi szinten megismerteti és népszerűsíti A klaszter szolgáltatások nyújtásához menedzsment partnereket von be a formálódó KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter a partner szervezeteinek, valamint az üzleti szervezetek köréből Folyamatos munkakapcsolatot tart fent a klaszter menedzsmentben együttműködő partnerszervezetekkel A kapcsolatai révén rendelkezésre álló tapasztalatokat integrálja a klaszter szerveződés számára.

7 3. Az együttműködési megállapodást aláíró felek jogai: 3.1. Együttműködő Felek jogosultak részt venni a KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter tevékenységében, programjaiban Együttműködő Felek közösen jogosultak dönteni KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszterbe történő új tag felvételéről, és a klaszter megszűnéséről. 4. A megállapodás hatálybalépése és időtartama: 4.1. A megállapodás az Együttműködő Felek aláírásával az aláírás napján lép hatályba A KINCSEM Angol Telivér Lovas Klaszter együttműködési megállapodása határozatlan ideig érvényes. 5. Egyéb rendelkezések 5.1. Az Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségeik teljesítése érdekében szükség szerint konzultációkat tartanak, és a működés átláthatósága érdekében SZMSZ-t alkotnak meg, és a KINCSEM Angol Telivér Lovas Klasztert az SZMSZ-ben rögzítettek szerint működtetik Az Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítését legalább évente értékelik, és határoznak a további teendőkről A megállapodás aláírásának időpontjában az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítését koordináló személyek az Együttműködő Felek részéről a következők: EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK ALAPÍTÓ TAGOK Tagok és képviselőik felsorolása. Kecskemét Megyei Jogú Város Dr.Zombor Gábor polgármester Orosháza Németh Béla polgármester Ágasegyháza Ádám Józsefné polgármester Bugac - Szabó László polgármester Izsák Mondok József polgármester Kerekegyháza Kelemen Márk polgármester

8 Orgovány Maszlik István polgármester Kecskeméti Főiskola Danyi József rektor Kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakiskola Zsámboki Anna igazgató Orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola Pintér Tibor igazgató Kiskunsági Nemzeti Park dr.vajna Tamásné, Madarassy Anikó igazgató Alulírott Együttműködő Felek ezen együttműködési megállapodást közös átolvasás és értelmezés után írtuk alá, mivel az akaratunknak mindenben megfelel. Kecskemét, június

9 2. sz. melléklet KECSKEMÉT Magyarország Lovas Fővárosa DÉL-ALFÖLD Magyarország Lovas Régiója Angol Telivér Lovas Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések A Lovas Klaszter a Dél-alföld területén működő, potenciálisan érdekelt vagy azzá tehető önkormányzatok, intézmények, és jogi személyek, lovas ágazati, tevékenységében komplex jellegű szövetsége, amelyet az Alapítók a klaszter létrehozását célzó Együttműködési megállapodás aláírásával alapítottak meg. A szervezet neve: röviditve: KINCSEM ANGOL TELIVÉR LOVAS KLASZTER KINCSEM KLASZTER A szervezet angol nyelvű elnevezése: KINCSEM Thoroughbred Horse Cluster német nyelvű elnevezése: KINCSEM Vollblut Pferde Cluster francia nyelvű elnevezése: KINCSEM Pur sang Cheval Cluster Levelezési címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Telefon: web: www. A szervezet célja: A Dél-alföldi Régióban, a ló és különösen az angol telivér, mint lófajta tenyésztésében, teljesítménykipróbálásában, valamint a csatlakozó mezőgazdasági, iparági és turisztikai felépítmény és környezet kialakításában, folyamatos fejlesztésében és működtetésében érdekelt, vagy potenciálisan érdekeltek tömörítése, közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, együttes fellépésükkel a régió piac- és munkahelyteremtő képességének növelése, az ágazat piaci szereplőinek szakmai megerősödése, nemzetközileg is látható méretű régió-és gazdaságfejlesztési szövetség működtetése. Együttműködés a klaszter célokat segítő gazdasági- és iparágfejlesztő, oktatási, kutató-fejlesztő, és innovációs szervezetekkel. A KINCSEM Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát a klasztert alapító Tagok írják alá. Alapítók: - Kecskemét Megyei Jogú Város - Orosháza - Ágasegyháza - Bugac - Izsák - Kerekegyháza - Orgovány - Kecskeméti Főiskola

10 - Kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakiskola - Orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola - Kiskunsági Nemzeti Park A klaszter szervezet nyitott, ahhoz a szakmai és eljárási feltételek betartásával bárki csatlakozhat, aki elfogadja, és aláírásával hitelesíti az alapító dokumentumot és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat. A tagsági viszony keletkezése: A KINCSEM Klaszter első tagsági körét az Alapítók képezik. További tagok csatlakozása a klaszter tagok 75%-os elfogadó szavazatával történhet meg, amelyhez a csatlakozni kívánó önkormányzat, intézmény, jogi személy, rövid ismertetést ad szakmai munkájáról, referenciáiról, fejlesztési és távlati elképzeléseiről, kitölti és benyújtja a Belépési nyilatkozatot, és elfogadja az Együttműködési megállapodást, és a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A tagok felvételi kérelmét a Klaszter-bizottság terjeszti a közgyűlés elé. A tagok jogai: - A klaszter éves közgyűlésén való részvétel és döntés - A klaszter vezetőinek megválasztása - A klaszter programjaiban való részvétel a tagokat megillető kedvezmények figyelembevételével - Hivatalos és céges irataikon, honlapjukon a KINCSEM Klaszter logója és a klaszter tagságra vonatkozó információ megjelenítése A tagok kötelezettségei: - A klaszter Alapító dokumentumában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása - A Közgyűlés által megállapított egyszeri belépési díj befizetése mely ,- HUF - A Közgyűlés által megállapított éves tagdíj összege: ,- HUF/év A tagsági viszony megszűnése: A tagsági viszony megszűnik: - A tag kilépésével, amelyet írásban jelent be - A klaszter szabályzat be nem tartásával, különösen a tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztásával

11 II. A KINCSEM Klaszter vezetése és irányítása A Klaszter legfőbb szerve a Közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlés tagja a klaszter valamennyi tagja. A Klaszter vezetéséhez kapcsolódó feladatokat két közgyűlés között az Elnök és a Klaszterbizottság látja el. A Klaszter gazdálkodásának, pénzkezelésének szabályosságát az Ellenőrző Bizottság felügyeli. A Klaszter menedzsment vezetőjének feladatait a Klaszterbizottság által megbízott szervezet vagy személy látja el. A Klaszter neve alatt futó gazdaságfejlesztési, oktatási, turisztikai és innovációs pályázatok koordinációját és döntésre előkészítését az klaszter menedzsment szervezete végzi. A Közgyűlés kizárólagos feladata A Közgyűlés - az elnök és a Klaszter bizottság megválasztása - döntés a tagdíjakról, - döntés az éves feladattervről, a költségvetési tervről - döntés az éves munkaterv és költségvetési terv teljesülésének elfogadásáról. A Közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a klaszter tagjai rendelkeznek. A Klaszter tagok 50%-ának vagy a jelenlévő tagok legalább 20 %-nak kezdeményezésére zárt ülés rendelhető el, ha erről a Közgyűlés szavazással dönt. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet két jelenlévő tag hitelesít. Két közgyűlés között a klaszter tevékenységét az Elnök és a Klaszterbizottság irányítja. Az Elnök Az Elnököt első alkalommal az Alapítók, később a Közgyűlés választja 5 éves időtartamra. Az Elnök joga és feladata: - a Klaszter önálló képviselete - A Klaszterbizottság szükség szerinti összehívása - A Közgyűlés összehívása - Az éves munkaterv és költségvetési terv illetve az azok teljesüléséről szóló beszámoló előterjesztése

12 Klaszterbizottság A Klaszterbizottság 3 tagból áll. Kötelezően tagja az Elnök és a klasztermenedzsment vezetője. A bizottsági tagokat a Közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. A Klaszterbizottság üléseit az Elnök hívja össze szükség szerint, de évente legalább három alkalommal. A Klaszterbizottság joga és feladata : - döntés a pályázatokban való közös részvételről, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról - döntés a nemzetközi konferenciákon, fórumokon való együttes megjelenésről - döntés a klasztert érintő projektek indításáról (pl. szakmai továbbképzés) - döntés a klasztermenedzsment feladatokat ellátó szervezetről vagy személyről, a feladat-ellátás anyagi és tartalmi körülményeiről - a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok előzetes elfogadása - az Elnök akadályoztatása esetén a klaszter képviselete együttesen, vagy az Elnök felhatalmazásával egy személy által Ellenőrző Bizottság A Klaszter gazdálkodásának, pénzkezelésének szabályosságát az Ellenőrző Bizottság felügyeli. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll, akik nem lehetnek a Klaszterbizottság tagjai. Az Ellenőrző Bizottságot első évben az Alapítók, ezt követően a Közgyűlés választja. A választási mandátum 5 évre szól. Az Ellenőrző Bizottság feladata: - a tagdíjak befizetésének és felhasználásának ellenőrzése - a pályázatokhoz tartozó önrészek és támogatások felhasználásának ellenőrzése, a pályázatban vállalt kötelezettségek megvalósulásának ellenőrzése - közös projektek egyedi finanszírozásának ellenőrzése (befizetés/felhasználás) - egyéb források (adományok, juttatások, támogatások) felhasználásának ellenőrzése Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.

13 Klasztermenedzsment A Klaszter munkaszervezete, amely a Klaszterbizottság megbízása alapján működik. A klaszter menedzsmenti feladatok elláthatóak: - magánszemély által főállású munkaviszonyban vagy megbízás alapján, teljes vagy részmunkaidőben - meglévő szervezet által (gazdasági társaság, nonprofit szervezet) A működés feltételeit írásban rögzíteni szükséges. (A megbízás időtartama, díjazása, a munkavégzés helye, beszámolási kötelezettség, magánszemély kinevezése esetén munkáltatói jogok gyakorlása) A klaszter menedzsment feladata: - a klaszter honlapjának működtetése - a klaszter tagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás - a klaszter programjainak szervezése (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb) - a klaszter levelezésének kezelése, iratainak tárolása - a klaszter tagok adatbázisának elkészítése és karbantartása - egyéb, a klaszter működtetéséhez szükséges feladatok ellátása - beszámolási kötelezettség az Elnök, a Klaszterbizottság felé Záró rendelkezések A KINCSEM Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát, az Együttműködési Megállapodással együtt, mint akaratunkkal egyezőt az Alapító tagok jóváhagyólag elfogadtuk, és aláírásunkkal ellenjegyezzük. Kecskemét, 2009 június 24.

Hírös Beszállítói Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata

Hírös Beszállítói Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata Hírös Beszállítói Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések A Hírös Beszállítói Klaszter a Dél-alföld területén működő, potenciálisan érdekelt vagy azzá tehető cégek, kutató-fejlesztő

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Környezettudatos Technológiai Innovációs Klaszter

Környezettudatos Technológiai Innovációs Klaszter Környezettudatos Technológiai Innovációs Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzat Dátum Verzió Leírás Szerző 2010-11-30 1. Szervezeti és működési szabályzat Ferencz Zoltán 2011-02-28 2. Szervezeti és

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ALAPSZABÁLYA 2 A ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Bükk-térség és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS

Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Alapszabály1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE IEIfogadta az alakuló közgyűlés Budapesten, 2003. február 21-én. Módosította az Egyesület közgyűlése:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület alapszabály-tervezetének megismerése, alapító tagként való részvétel, polgármester felhatalmazása Előkészítette: Gál András osztályvezető Tóth Mariann pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata. közalapítványt

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata. közalapítványt A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya 2013.

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya 2013. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének alapszabálya I FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség), a Magyarországon működő,

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Balatoni Regionális TDM Szövetség BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Magyar-Japán Gazdasági Klub Híd Japán és Magyarország között

Magyar-Japán Gazdasági Klub Híd Japán és Magyarország között 2009 Jubileumi év - Kapcsolataink 140. és 50. évfordulója Magyar-Japán Gazdasági Klub Híd Japán és Magyarország között 1112 Budapest, XI. Brassó utca 26/a. telefon: 319-0754 fax: 319-5526 E-mail: info@mjgk.com

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben