Az európai és az Európán kívüli nevelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az európai és az Európán kívüli nevelés"

Átírás

1 Az európai és az Európán kívüli nevelés

2 A kontinentális rendszer Meghatározója a klasszikus középiskola (mind minta és modell), melynek célja a közhivatalnoki réteg képzése Nem diákokat tanítottak, hanem tantárgyakat Az intézményszervezés alapja a tantárgyfelosztás Záróvizsga, professzionális államigazgatás Nemzetállami identitás kialakítása Funkciós és rendszer-meghatározó 2

3 A kontinentális rendszer szerkezete Más intézménytípusok középiskolához hasonlítása Hármas tagoltság: alapfok, középfok, felsőfok Szelektivitás Többcsatornás választás A választás koréve 3

4 A francia oktatás/nevelés Három szintből tevődik össze Markáns s középiskola szerepe (líceum) _ BAC (baccalaureátus: középiskolai záróvizsga Kétféle szakképzés: Az oktatási rendszeren belül + záróvizsga Lazább kapcsolat az oktatási rendszerrel + záróvizsga 4

5 A német oktatás/nevelés Gimnázium fontos szerepet játszik Korai korév a választásban (10) 5

6 A kontinentális intézményes nevelés tartalma A rendszer szerkezete határozta meg a tartalmat A tanárok képzése külön intézményekben A különféle szinteken tanítók eltérő társadalmi pozíciója Kamarai és nem szakszervezeti jellegű érdekképviselet Központi tanterv, egységes tanterv, a tanterv mint sillabusz Tankönyv (tudományos) 6

7 Az atlanti intézményes nevelés A közösség iskolája : bevándorlók, puritán vallási közösségek Célja a fiatalok közösségi taggá tétele A tananyagot meghatározta a közösség kultúrája Gyakorlatorientált képzés (fizikai munkások) A letelepedőket el kellett, hogy fogadja a hely közösség: elfogadás 7

8 Az atlanti intézményes nevelés szerkezete Amerikai brit szerkezet: nincs, nem tartják számon Alulról épül és úgy válik rendszerré Igazgatás nélküli rendszer - a tanuló útja szabja meg. Intézményi bejutás előfeltételek teljesítése után 8

9 Az oktatás/nevelés tartalma az atlanti rendszerben A tananyag helyi kérdés: a közössé képviselői útján dönt Kompetenciák és készségek fontossága mert az oktatás a közösségbe vezet be Az iskola a gyakorlati élet laboratóriuma Curriculum típusú tanterv ( versenyfutás ) nem a pedagógus számára előírások, hanem a tanulónak tanulnivaló A pedagógus teljessé teheti a tanuló iskolai pályáját, a tanár értékelni tudja 9

10 Tankönyv és a tanár az atlanti oktatásban Tankönyv mint munkaeszköz A tankönyv mint áru A helyi közösség alkalmazottja tanít oktatásügyi szakmunkás : alapképzettség, majd pedagógusvégzettség: konszekutív mivel a szakmai és a tanár képzés időben elkülönül Professzionalizálódás és érdekvédelem 10

11 Kié az iskola? Iskolaszék Őfelsége tanfelügyelője ellenőrzi az iskolai tartalmi munkát Új-menedzserizmus: teljesítménymutatók Tesztközpontok Bíróságok Elszámoltathatóság Finanszírozás: helyi adókból iskolakörzetek 11

12 Az atlanti szellemiség Nem formális nevelés: nem felülről ered és nem felülről irányítják, ezért nem formalizált Értékelő pedagógiai kultúra: a teljesítménynek nagyobb a szerepe mint a kontinentális rendszerben Tesztközpontúság Gyenge közszféra/erős magánszféra Civil társadalom 12

13 A harmadik világ rendszerei Anglofon országok Volt brit gyarmatok Frankofon országok Volt francia gyarmatok Luzofon országok Volt portugál gyarmatok Eltérések az oktatásra fordított összegekben 13

14 Spanyol-portugál gyarmatok Ideológia: Eldorado megtalálása, kincskeresés és az uralkodónak beszolgáltatás Keresztény hittérítés, az oktatásügy mellékes Templomépületek, katolikus oktatás (ferencesek) Oktatás: felvilágosodás előtti állapotok 14

15 Brazília Egyetlen portugál latin-amerikai ország Oktatásügyét a jezsuiták határozták meg XIX. századtól gyarmati hatóságok kezén az oktatásügy 1945-től demokratikus átalakulás 1964 katonai puccs: az oktatás középfokúvá és minőségivé tétele 1971: a komprehenzív iskolává tétel 1982: visszatérés a hagyományos (szelektív) iskolához 15

16 Brazília oktatásügye a 20. században Az iskolarendszer nem épült ki megfelelően Magas lemorzsolódás, a felsőfokra jutás szűk és szelektív Analfabetizmus elleni küzdelem, iskolarendszeren kívüli oktatás A formális oktatás: alternatív, felszabadító, humanizáló pedagógiai nézeteket valló, nem formális mozgalom 16

17 Tanulságok Sajátos politikai rendszer és kultúra Gerillaháború és őserdő Az oktatás háttérbe szorul : pedagógiai mozgalmak (iskolátlanított társadalom) Szembefordulás az oktatás nemzetközi trendjeivel: tömegesedés, globalizáció, migráció 17

18 A holland-brit gyarmatok oktatásügye A gyarmatosítók nem katolikus szerzetesek vagy konkvisztádorok, hanem Vállalkozók, kereskedők A középréteg kialakulása, akik a brit elithez akartak hasonlítani Iskolarendszerről nem lehet beszélni 18

19 India és az intézményes nevelés Meghökkentő tarkaság: különféle oktatási intézmények, mint iskola Ma fejlett számítástechnikai/tudós nagyhatalom Vizsga és vizsgarendszerek adják a kohéziót Soknyelvűség (mintegy 50) Fontos az oktatástervezés/tervtárgyalás guru és guru-kul : a tanító háza = iskola 19

20 A francia gyarmatosítók Cél a királyi kincstár gazdagítása Ideológiája a civilizáció és rend elterjesztése, a társadalmi és kulturális egyenlőtlenség felszámolása és a felvilágosítás Az adminisztráció eszközével/fontossága: amelybe a belépést az iskola biztosítja 20

21 Algéria intézményes nevelése Oktatási rendszerét a kormány koordinálja A szintek közötti haladást a vizsgák biztosítják francia rendszer Lingua franca A francia eszmék gyorsabb beépülését látjuk Vietnam, Kambodzsa esetében, ahol a párizsi egyetemeken tanult elit eszméit hazaérve megvalósította. 21

22 Orosz gyarmatosítás és az oktatás Cél : Szibéria meghódítása Nem térítés, nem piacépítés, hanem felszabadítás Írni-olvasni tanítás, alfabetizáció és az analfabetizmus felszámolása = russzifikáció (oroszosítás), nacionalizmus Kelet-Európa: középpontban az egységes (politechnikai)középiskola, szovjet minta 22

23 Eu Kiemelt az intézményi forradalom Kezdetben csak gazdasági közösség, az oktatással nem foglalkozik (1957-től) Lisszaboni Szerződés: fordulópont, mert az oktatás ügyét európai színtérre emelik Az oktatásügy kétféle iránya: centrális és decentrális 23

24 Az EU pedagógiája Számítógép, kompetenciák Angol nyelv később egységes (szak)nyelv? Kommunikáció Regionalitás és fejlesztés Civil kezdeményezések Intézményi forradalom/szubszidiaritás 24

25 Köszönöm a figyelmet! 25

ÉS ISKOLASZERKEZET. Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet

ÉS ISKOLASZERKEZET. Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 97. évf. 3 4. szám 271 302. (1997) TAGOLTSÁG ÉS EGYESÍTÉS TANANYAGSZABÁLYOZÁS ÉS ISKOLASZERKEZET Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet Az alábbi tanulmányban az európai kultúrkörbe

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Nógrádiné Kiss Magdolna A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG Doktori (PhD)

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái

A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái Monographiae Comaromienses 15. Szerkesztőbizottság Horváthová, Kinga Liszka József (elnök) H. Nagy Péter Tóth János Sándor Vajda Barnabás Pukánszky

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78 3 4 5 TARTALOMJEGYZÉK Előszó a szöveggyűjteményhez... 7 Műfaji kérdések... 9 Báthory Zoltán: Mi a tanterv?... 11 Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most... 19 Falus Iván: Didaktika Az oktatás tartalmának...

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében Doktori értekezés Kovácsné Tóth Ágnes Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2009/10 tanulmány szemle konferencia kritika melléklet

is ko la kul tú ra 2009/10 tanulmány szemle konferencia kritika melléklet tanulmány Zsolnai Anikó Értékek és értékpreferenciák az európai és a magyar közoktatásban 3 Dohány Gabriella Zenei műveltség értékelése a középiskolás fiatalok körében 13 Fényes Hajnalka Horizontális és

Részletesebben

Mozaikok a holland közoktatási rendszerről

Mozaikok a holland közoktatási rendszerről KANDOLKA Zita Mozaikok a holland közoktatási rendszerről Pár személyes jellegű információ mintegy bevezetésként A 2007/2008-as tanévben, egy uniós program keretében, sikeres pályázat útján kerültem Hollandiába.

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

ADATOK A SZAKKÉPZÉSRŐL ÉS A SZAKKÉPZETTEK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL TÉNYEK & KÖVETKEZTETÉSEK

ADATOK A SZAKKÉPZÉSRŐL ÉS A SZAKKÉPZETTEK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL TÉNYEK & KÖVETKEZTETÉSEK ADATOK A SZAKKÉPZÉSRŐL ÉS A SZAKKÉPZETTEK FOGLALKOZTATÁSÁRÓL TÉNYEK & KÖVETKEZTETÉSEK 2014/4 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Nemzeti szakképzési rendszerek

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első

TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első 580 EURÓPAI UNIÓ 1 ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS OKTATÁSPOLITIKA ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első eredményeibe enged betekintést, amelynek középpontjában annak

Részletesebben

Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008

Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal Szerkesztette MAGYARORSZÁG HOLNAP Fazekas Károly Köllô János Varga

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági

Részletesebben

Változatok a többszektorú oktatási rendszer működésére

Változatok a többszektorú oktatási rendszer működésére Műhely Pusztai Gabriella Változatok a többszektorú oktatási rendszer működésére A nem állami iskolák különböző országok oktatási rendszereiben betöltött státusáról igen keveset tudunk. Jelen tanulmány

Részletesebben

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ELLÁTÓRENDSZERÉT SEGÍTŐ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ELLÁTÓRENDSZERÉT SEGÍTŐ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ISKOLA ÉS TÁRSADALOM A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5 6-án rendezett konferencia előadásai ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ZALAEGERSZEG, 1997. Szerkesztő:

Részletesebben

VÁLTOZÓ TÁRSADALOM. forráspont. Fordulópont 40. növekedõ nyelvéhség Az ún. kéttannyelvû gimnáziumok fejlesztése és e fejlesztés hatása a közoktatásra

VÁLTOZÓ TÁRSADALOM. forráspont. Fordulópont 40. növekedõ nyelvéhség Az ún. kéttannyelvû gimnáziumok fejlesztése és e fejlesztés hatása a közoktatásra VÁMOS ÁGNES VÁLTOZÓ TÁRSADALOM növekedõ nyelvéhség Az ún. kéttannyelvû gimnáziumok fejlesztése és e fejlesztés hatása a közoktatásra A KIINDULÓ ÁLLAPOT ÉS AZ ELSÕ LÉPÉSEK 1987 óta, az elsõ öt évfolyamos

Részletesebben

Oktatáspolitikai alapvetések

Oktatáspolitikai alapvetések AGÓRA OKTATÁSI KEREKASZTAL Oktatáspolitikai alapvetések 2013. október Agóra Oktatási Kerekasztal OKTATÁSPOLITIKAI ALAPVETÉSEK Magyar Pedagógiai Társaság Budapest, 2013 A kötet az Agóra Oktatási Kerekasztal

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben