A skót kreditértékek és képesítések rendszerének bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A skót kreditértékek és képesítések rendszerének bemutatása"

Átírás

1 A skót kreditértékek és képesítések rendszerének bemutatása szeptember A kiadvány azonosító kódja: AE1243 The Scottish Credit and Qualifications Framework, 2001 The Quality Assurance Agency for Higher Education

2 Tartalom A vállalkozásért és élethosszig tartó tanulásért felelős miniszter előszava... 3 Vezetői összefoglaló... 5 Az SCQF rendszer céljai... 5 Az SCQF rendszer irányítása és fejlesztése... 5 Szintek és kreditpontok... 6 Végezetül Előzmények, bevezetés... 8 Az SCQF rendszer eredete és céljai... 8 Az SCQF rendszer kidolgozása Hogyan működik az SCQF? Szintek és kreditpontok A szintek A kreditpontok Az SCQF rendszerben szereplő képesítések Az SCQF fejlesztése a jövőben Függelék Az SCQF Közös Tanácsadó Bizottsága és a fejlesztő partnerek A Közös Tanácsadó Bizottság A fejlesztő partnerek Függelék Szintleírások és kreditpontok, valamint használatuk az SCQF rendszerben A szintleírások A szintleírások használata A kreditpontok A kreditszerzés alapja Kredit, felmentés és az előzetes tanulmányok beszámítása Függelék A szintleírások SCQF szint (Access 1) SCQF szint (Access 2) SCQF szint (Access 3, Foundation szintű Standard Grade ) SCQF szint (Intermediate 1, General szintű Standard Grade, SVQ 1) SCQF szint (Intermediate 2, Credit szintű Standard Grade, SVQ 2) SCQF szint (Higher, SVQ 3) SCQF szint (Skót Felsőoktatás 1. szintje, Certificate of Higher Education, HNC, Advanced Higher) SCQF szint (Skót Felsőoktatás 2. szintje, Diploma in Higher Education, HND, SVQ 4) SCQF szint (Skót Felsőoktatás 3. szintje, normál egyetemi diplomák) SCQF szint (Skót Felsőoktatás 4. szintje, Honours diplomák) SCQF szint (Skót Felsőoktatás 5. szintje, 1. szintű posztgrad., posztgraduális Diploma képesítés, posztgraduális Certificate képesítés, MA, MSc, SVQ 5) SCQF szint (Skót Felsőoktatás 1. szintje, 2. szintű posztgrad, Ph.D. doktorátus)

3 A vállalkozásért és élethosszig tartó tanulásért felelős miniszter előszava A skót kreditértékek és képesítések rendszerének (Scottish Credit and Qualifications Framework, angol rövidítése: SCQF) legfontosabb céljai a következők: a munkáltatók, tanulók, és általában az állampolgárok számára megismerhetővé tenni a skót képesítések teljes rendszerét, azok egymáshoz való viszonyát, és azt, hogy a különböző típusú képesítések hogyan járulhatnak hozzá a munkaerő készségeinek javításához; és segítséget nyújtani ahhoz, hogy életkorától és körülményeitől függetlenül mindenki megfelelő oktatásban és képzésben részesülhessen az élete során, és így kibontakoztathassa személyes, társadalmi és gazdasági képességeit. Az SCQF rendszer átláthatóbbá teszi a képesítések közötti kapcsolatokat. Egyértelműbbé teszi a belépési és kilépési pontokat, és az oktatási és képzési szektorokon belüli, illetve az azokon keresztülhúzódó továbbtanulási útvonalakat. Emellett a lehető legnagyobb mértékben lehetővé teszi a kreditpontok átvitelét. Ezzel segítséget nyújt a tanulóknak fejlődésük és tanulásuk megtervezéséhez. A képesítések ekvivalenciájának kimutatására azonban a rendszer nem alkalmas. A skót rendszer az európai és globális fejlesztések élvonalába tartozik, mivel egyetlen, kreditértékeken alapuló rendszerbe foglalja az elméleti vagy tudományos képzésben és a szakképzésben megszerezhető képesítéseket. Ez a keretrendszer egy olyan izgalmas időszak alapjait fekteti le, melynek során közös munka keretében a rendszerben rejlő lehetőségek teljes mértékben kiaknázhatók lesznek. Skócia számára az emberek jelentik a legfőbb tőkét ahhoz, hogy a tanulás és kereskedelem globalizálódó és egyre többdimenziójúvá váló világában megőrizhesse versenyképességét és életerejét. Ezért itt, Skóciában kell megteremteni azokat a lehetőségeket, melyek révén mindenki kibontakoztathatja a benne rejlő lehetőségeket, és sikert érhet el a gazdaság, társadalom és kultúra terén. Az SCQF rendszer elősegítheti ezeknek a lehetőségeknek a megteremtését, de csak akkor, ha minden érintett szervezet együttműködik az oktatás és képzés különböző szektorain résztvevőivel és érdekeltjeivel. Az SCQF emellett hasznára lehet azoknak a munkáltatóknak is, akik saját képzést nyújtanak. Idővel ezek is bekerülnek majd a keretrendszerbe, hogy a munkáltatók könnyebben átlássák, milyen képesítések és képzések felelhetnek meg az ő képzési igényeiknek, esetleg olyan módon is, melyre ma még nem is gondolnak. Az SCQF Közös Fejlesztési Terve felsorolja néhány módját annak, hogy a résztvevő partnerek hogyan aknázhatják ki a rendszerben rejlő lehetőségeket. Az együttműködés fontos helyszíne a fejlesztő partnerek által létrehozott Közös Tanácsadó Bizottság (angol rövidítése: JAC). A JAC új elnöke, Andrew Cubie, vezetése alatt okkal lehetünk optimisták, és remélhetjük, hogy mindenki, aki Skóciában az oktatásban és képzésben érdekelt, együtt fog dolgozni annak érdekében, hogy az SCQF rendszer a lehető legnagyobb hatást fejthesse ki a 3

4 rugalmasság, befogadás, a kreditpontok átvihetősége, a tanulók döntési szabadsága és a fejlődés érdekében. Az elkövetkező néhány évben érdekes, innovatív fejlesztésekre nyílik lehetőség. Ehhez létfontosságú, hogy minden új lépés megtervezésénél és megtételénél mindenki tartsa szem előtt a tanulók igényeit. WENDY ALEXANDER Vállalkozásért és az élethosszig tartó tanulásért felelős miniszter 4

5 Vezetői összefoglaló Ez az ismertető a skót kreditértékek és képesítések rendszerét (SCQF) és annak fő tulajdonságait tekinti át. Bemutatja azt is, hogy a rendszer hogyan járul majd hozzá az élethosszig történő tanulás és az oktatásban való nagyobb részvétel kérdéseinek megoldásához. Az SCQF rendszer céljai Az SCQF rendszer általános céljai az alábbiak: segítséget nyújtani ahhoz, hogy életkorától és körülményeitől függetlenül mindenki megfelelő oktatásban és képzésben részesülhessen az élete során, és így kibontakoztathassa személyes, társadalmi és gazdasági képességeit; a munkáltatók, tanulók, és általában az állampolgárok számára megismerhetővé tenni a skót képesítések teljes rendszerét, azok egymáshoz való viszonyát, és azt, hogy a különböző típusú képesítések hogyan járulhatnak hozzá a munkaerő készségeinek javításához. Az SCQF rendszer az egész országra érvényes terminológiát hoz létre, mellyel leírhatók a tanulási lehetőségek, és a rendszer világosabbá teszi a képesítések egymáshoz való viszonyát. Emellett tisztázza a belépési és kilépési pontokat, és az oktatás és képzés szektorán belüli, illetve és az oktatási és képzési szektorokon belüli, illetve az azokon keresztülhúzódó továbbtanulási útvonalakat, és növeli a kreditpontok átvitelének lehetőségét. Ezzel segítséget nyújt a tanulóknak fejlődésük megtervezéséhez, és ahhoz, hogy minimálisra csökkenthessék a már megtanultak újratanulását. Az SCQF rendszer irányítása és fejlesztése Az SCQF rendszer irányítását és fejlesztését egy országos testületekből álló társulás végzi ennek tagjai a Quality Assurance Agency for Higher Education (a felsőoktatás minőségbiztosításáért felelős szerv, angol rövidítése: QAA), mely skóciai irodáján keresztül vesz részt a munkában, a Scottish Qualifications Authority (a skót képesítésekért felelős szerv, angol rövidítése: SQA), a Universities Scotland (skót egyetemek és felsőoktatási intézmények szervezete), és támogatja a skót kormány (Oktatási Minisztérium és a Vállalkozás és Élethosszig Tartó Tanulás Minisztériuma). A fejlesztő partnerek létrehoztak egy Közös Tanácsadó Bizottságot (JAC). A JAC elnöki tisztét szeptemberétől Dr. Andrew Cubie tölti be. A JAC egy olyan központi testület, mely alkalmat ad az oktatásban érdekelt legfontosabb csoportoknak arra, hogy kidolgozzák, hogyan lehetne felhasználni az SCQF rendszert az oktatáshoz való szélesebb körű hozzáférés 5

6 támogatására, az oktatásban való részvétel növelésére és az egyéni képességek és ismeretek teljes körű kibontakoztatására. A partnerek tevékenységeit a közösen elfogadott évi Közös Fejlesztési Terv, illetve az Éves Működési Terv rögzíti. Ezek példányai elérhetők az SCQF-fejlesztési előadótól (akinek az elérhetősége a 26. oldalon található). A jelen útmutató 11. oldalán lévő ábra bemutatja az SCQF rendszerben jelenleg szereplő képesítéseket. További munka folyik az SVQ rövidítéssel jelölt szakképesítések helyének pontosítása érdekében, és ahogy a keretrendszer bővítése előrehalad, a további képesítések és képzések rendszerbe beillesztését lehetővé tévő eljárások és kritériumok kimunkálására is sor kerül majd. Szintek és kreditpontok A képesítések rendszerben való elhelyezéséhez két mérőszám használatos: a tanulással elért eredmény szintje és az elért eredmény mennyisége, melynek leírására a SCOTCAT pontok szolgálnak (a SCOTCAT a Scottish Credit Accumulation and Transfer, azaz a skót kreditgyűjtési és kreditátviteli rendszer rövidítése). Az SCQF rendszerben 12 szintet különböztetünk meg. A magasabb követelményszintek például az alábbi tényezőkben jelentenek változást: a tudás és az ismeretek összetettsége és mélysége a rokon tudományos, mesterségbeli vagy szakmai gyakorlattal való kapcsolat az integráció, függetlenség és kreativitás megkövetelt szintje az alkalmazás, gyakorlat mértéke és bonyolultsága szerepkör vagy szerepkörök lgozókhoz viszonyítottan betöltött A szintek és a tanulással töltött évek száma között nincs közvetlen összefüggés. Az egyén, miközben élete során folyamatosan tanul, a magasabb szintekről alacsonyabbakra is kerülhet, azaz oda-vissza mozoghat a képesítési szintek között, ahogy újabb képzésekbe kapcsolódik be, új képességeket sajátít el. Az SCQF rendszer szintleírásai a 2. számú függelékben jellemezzük, és a 3. számú függelékben soroljuk fel. Az egyes szintek leírása a tanulmányok adott szinthez tartozó jellegzetes, általános eredményét foglalja magában, mely öt általános területen jelenhet meg: tudás és ismeretek főként tantárgyalapú gyakorlat (alkalmazott tudás és ismeretek) általános kognitív készségek, pl. értékelés, kritikus elemzés kommunikáció, számolási készség és számítástechnikai készségek 6

7 autonómia, elszámoltathatóság és együttműködési készség A szintleírások célja az, hogy lehetővé tegyék a tanulással elért eredmények általános összehasonlítását. Nem valószínű és nem is elvárás, hogy minden képesítésre igaz legyen a szintleírásban leírt minden tulajdonság. Amikor két vagy több képesítést vagy képzést azonos szintre helyeztünk, az csak azt jelzi, hogy azok a tanulással elért eredmény szintjét tekintve általánosságban, nagy vonalakban összemérhetőek. Nem jelenti azt, hogy azonos a céljuk, tartalmuk vagy azonosak az elért eredmények. A keretrendszer a képesítések egyenértékűségét nem hivatott kimutatni. A SCOTCAT pontokat használjuk arra, hogy a tanulással elért eredményeket számszerűsítsük, és átváltható értéket rendeljünk azokhoz. A pontok hozzárendelése az alapján történik, hogy az adott szint esetében egy átlagos tanuló várhatóan mennyi idő alatt szerzi meg a tanulással elérhető eredményt. A kreditpontok felhasználhatók a tanulóknak a különböző képzések közötti mozgásának megkönnyítésére. Azt hogy az így átvitt kreditpontokat milyen mértékben számítják be, továbbra is a képesítést adó intézmények az SQA és az egyes egyetemek határozzák meg. A döntés mindig a kreditpontok alapjául szolgáló tanulmányok természetétől, illetve tartalmától, valamint annak a képzésnek a követelményeitől függ, amelybe a tanuló át kíván lépni. Az SCQF rendszerben szereplő fő képesítések szintjét, a hozzájuk tartozó kreditpontokat és a képzések kialakításának jellemzőit a oldalakon mutatjuk be. Végezetül Az elkövetkező néhány évben érdekes, innovatív fejlesztésekre nyílik lehetőség, melyek azon alapulnak, hogy az SCQF rendszer egy egységes, országos keretet szolgáltathat az ilyen munka számára. Mindenki érdeke, hogy ennek a munkának minden lépése során kiemelt figyelmet fordítsunk az egyes tanulók igényeire. 7

8 1 Előzmények, bevezetés 2001-től kezdődően a többségi oktatásban és képzésben megszerezhető skót képesítések egy egységes rendszert alkotnak. Ez a skót kreditértékek és képesítések rendszere (Scottish Credit and Qualifications Framework, angol rövidítése: SCQF), melyben a képesítések leírására a képesítés szintje, valamint a hozzá tartozó kreditpont-érték szolgál, mely utóbbi kifejezésére a skót kreditgyűjtési és kreditátviteli rendszer SCOTCAT pontjai szolgálnak. Ezek a képesítések képezik a skóciai oktatásban és képzésben megvalósítandó és beillesztendő tanulmányi és kreditátviteli keret alapját. Ez a dokumentum az SCQF rendszer általános ismertetését tartalmazza, egy olyan kiadványsorozat első tagjaként, mely bemutatja majd a rendszer céljait, jellemzőit, fejlesztését és felhasználását. Ez az első kiadvány áttekintő képet ad az SCQF rendszerről és annak fő jellemzőiről. A kiadvány valószínűleg hasznos olvasmány lesz a felsőoktatásban, a felnőttképzésben, az iskolarendszerben és a munkahelyi képzésben dolgozók széles köre számára. Az SCQF rendszer eredete és céljai Elsőként a Garrick Jelentés (1997) fogalmazott meg ajánlást a képesítések egy rendszerének a kidolgozására, mely kulcsfontosságú lépés a felsőoktatásnak az elkövetkező 30 évre szóló, a jelentésben felvázolt jövőképének a megvalósításához. Az SCQF rendszer céljainak másik forrása a kormány Opportunity Scotland című, az élethosszig tartó tanulásról szóló zöld könyvének (1998) bevezetőjében kifejtett nézetek: Hiszünk abban, hogy megvalósul az élethosszig történő tanulás kultúrája, melyben az oktatási rendszer, az oktatás gyakorlata és az új technológiák előnyei hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén élete bármely szakaszában könnyebben bekapcsolódhasson a tanulásba. Tudatában vagyunk annak, hogy sokakat hátráltatnak még vélt vagy valós akadályok, és készek vagyunk ezek felszámolását több oldalról megkezdeni. A zöld könyv egy tíz pontból álló cselekvési tervet fektetett le, melyben a skóciai élethosszig tartó tanulási stratégia részeként szerepelt az SCQF rendszer megvalósítása is. Ebben az átfogó kontextusban az SCQF rendszer általános céljai a következők: segítséget nyújtani ahhoz, hogy életkorától és körülményeitől függetlenül mindenki megfelelő oktatásban és képzésben részesülhessen az élete során, és így kibontakoztathassa személyes, társadalmi és gazdasági képességeit; a munkáltatók, tanulók, és általában az állampolgárok számára megismerhetővé tenni a skót képesítések teljes rendszerét, azok egymáshoz való viszonyát, és azt, hogy a különböző típusú képesítések hogyan járulhatnak hozzá a munkaerő készségeinek javításához Az SCQF rendszer további célja, hogy segítsen leírni a különböző képesítések megszerzéséhez vezető képzéseket; támogassa az egyik képesítéstől a másikig vezető utak 8

9 kidolgozását; és hogy maximális lehetőséget biztosítson a kreditpontok képesítések közötti átvitelére. Ezeket a célokat azzal fogja elérni az SCQF, hogy megkönnyíti a képesítések és a megszerzésükhöz vezető képzések átfogó rendszerének megértését. Az SCQF egy, az egész országra érvényes terminológiát hoz létre, mellyel leírhatók a tanulási lehetőségek, és amely: világosabbá teszi a képesítések egymáshoz való viszonyát tisztázza a belépési és kilépési pontokat és a továbbtanulási útvonalakat, fokozza a kreditpontok átvitelének lehetőségét, segítséget nyújt a tanulóknak fejlődésük és tanulásuk megtervezéséhez. Az SCQF rendszer emellett elősegíti azt is, hogy világosabbá váljon a Skóciában, illetve az Egyesült Királyság más részein, Európában és Európán kívül megszerezhető képesítések egymáshoz való viszonya, megvilágítva ezzel a tanulmányok nemzetközi színtéren történő folytatásának és a kreditpontok nemzetközi intézmények közötti átvitelének a lehetőségeit. Ezt példázza a képesítések egyesült királysági felsőoktatásban megszerezhető képesítésekhez igazítása. A posztgraduális szintű képesítések ugyanazok, mint Angliában, Walesben és Észak-Írországban, az Honours Degree diploma szintjei pedig nagyjából megegyezőknek tekinthetők. Az Honours Degree alatti képesítések az oktatási szerkezet és környezet különbözőségét tükrözik. Van néhány pont, ahol a különböző rendszerek összehasonlíthatóak például a határtól északra, illetve délre megszerezhető HND képesítés, az Advanced Higher képesítések és az emelt szintű érettségi (A-levels) hasonlónak tekinthetők. A Skóciában megszerezhető SVQ szakképesítések és az Egyesült Királyság más területein kiállított országos NVQ szakképesítések szintén minden szinten összemérhetők. További eszmecserék folynak még, melyek eredményeképpen Skóciában, az Egyesült Királyság más részein és Európában további fejlemények várhatók. Az SCQF rendszer kidolgozása Az SCQF rendszer egy sor olyan országos megállapodáson alapul, melyek a skót oktatási és képzési rendszerre jellemző legfontosabb képzések és képesítések szintjére vonatkoznak. E megállapodások alapján került kidolgozásra a 12 szintből álló keretrendszer, melyet a 11. oldalon látható táblázat mutat be. A táblázatból látható, hogy milyen képesítések léteznek, és hogy ezek hogyan helyezkednek el az SCQF rendszeren belül. A rendszer különböző szintjeit érintően a fejlesztő partnerek az alábbi szervezetek által végzett fejlesztő munkára támaszkodtak: a skót kormány és az SQA (és elődszervezeteik: a Scottish Office (Skót Hivatal), a Scottish Examination Board (Skót Vizsgabizottság), és a Scottish Vocational Education Council (Skót Szakképzési Tanács) a felsőoktatás terén működő Scottish Credit Accumulation and Transfer (Skót Kreditgyűjtési és Kreditátviteli Rendszer, angol rövidítése: SCOTCAT) A fejlesztő partnerek 1999-ben elindítottak egy konzultációs folyamatot az SCQF fő jellemzőiről (Adding Value to Learning, 1999). A rendszer kidolgozását széles körben 9

10 támogatták. Ezen belül általános támogatást kapott az, hogy szinteket és SCOTCAT pontokat használjunk az egyes képesítések és egyéb hivatalosan értékelt képzések elhelyezésére a rendszerben. A rendszer fejlesztésének elősegítésére hozták létre a fejlesztő partnerek a Közös Tanácsadó Bizottságot (JAC), melyben a skót képesítéseket adó, finanszírozó és alkalmazó legfontosabb szervezetek képviseltetik magukat (ld. az 1. Függeléket) szeptemberétől a JAC elnöki tisztét Dr. Andrew Cubie tölti be. A JAC tagjai népszerűsítik az SCQF rendszert, és saját területükön ösztönzik a használatát. A JAC lehetőséget biztosít az oktatásban érdekelt legfontosabb csoportoknak arra, hogy kidolgozzák, milyen módon használható fel az SCQF rendszer az oktatáshoz való szélesebb körű hozzáférés támogatására, az oktatásban való részvétel és a továbbtanulás ösztönzésére. A fejlesztő partnerek és a Közös Tanácsadó Bizottság véleménye az, hogy a rendszer rendkívül hasznos lesz mindazok számára, akik Skóciában az oktatásban érdekeltek, így a tanulók, a szolgáltatók és a munkáltatók számára. A fejlesztő partnerek várakozásai szerint azok, akik Skóciában az oktatás és képzés biztosításáért felelősek, az SCQF rendszer alapján dolgozzák ki és írják majd le az általuk biztosított oktatást, képzést. Ezek lehetnek iskolák, felnőttképzésről, felsőoktatást, szabadidős képzést és munkahelyi képzést nyújtók, akik a helyi és országos oktatási és képzési igényeket kielégítő programokat dolgoznak ki. A jövőben minden olyan rövid program, modul, egység, vagy munkahelyi képzés beépülhet a rendszerbe, amely egy megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, és melynek értékelése megbízható és hiteles módszerekkel történik. A skót kreditértékek és képesítések rendszerének létrehozása az összes, skót többségi oktatásban és képzésben megszerezhető képesítés egyetlen közös rendszerbe foglalásával jött létre. A rendszer így tartalmazza a felsőoktatási intézmények által adott képesítéseket, az SQA által adott országos képesítéseket és felsőfokú országos képesítéseket (Higher National Qualification) és a skót szakképesítéseket (SVQ). A rendszerben 12 szintet különböztetünk meg. Az SCQF rendszer 1. szintjén az országos képesítések rendszerének legalsó szintje, az Access 1 található, 12. szintjén pedig a doktorátus. 10

11 A skót kreditértékek és képesítések rendszere (SCQF) SCQF szint Az SQA által elismert országos tanegységek, kurzusok és skót Group Award képesítések Felsőoktatás SVQ rendszerbe tartozó skót szakképesítések* SCQF szint 12 Doktorátus Masters SVQ Honours Degree Graduate Diploma/Certificate** 9 Ordinary Degree Graduate Diploma/Certificate** 8 Higher National Diploma Diploma in Higher Education 7 Advanced Higher Higher National Certificate Certificate in Higher Education SVQ Higher SVQ 3* 6 5 Intermediate 2 Credit Standard Grade 4 Intermediate 1 General Standard Grade 3 Access 3 Foundation Standard Grade SVQ 2 5 SVQ Access Access 1 1 * Az SVQ képesítések elhelyezkedése a táblázatban nagy vonalakban megmutatja, hogy hol helyezkednek el az SCQF rendszerben. A skót Group Award képesítések többségéhez hasonlóan az SVQ képesítésekhez is tanegységeket kell teljesíteni, melyek különböző szintűek lehetnek. Az 3. szintű SVQ képesítés (SVQ 3) jelenlegi elhelyezése az SCQF rendszer 6. szintjén azon alapul, ahogy a jogszabályok és az országos célszintek az SVQ képesítéseket pozícionálják. Létezik azonban egy olyan vélemény, miszerint egyes szektorokban a 3. szintű SVQ képesítés az SCQF 7. szintjének felel 11

12 meg. Ennek tisztázására az Egyesült Királyság egészét felölelő kontextusban még tovább dolgozunk az Országos Képző Szervezetek (NTO) Tanácsával és az egyes Országos Képző Szervezetekkel. ** A Diploma és Certificate képesítéseket a tanulással elérhető eredmények mennyisége különbözteti meg, és az oktatási intézmény a kettő közül bármely szinten kínálhatja őket. Megjegyzés: A Professional Development Award (PDA) és a Scottish Progression Award (SPA) képesítések áttekintése még tart, ezért ezek nem szerepelnek a táblázatban. A későbbi változatokban már szerepelnek majd. Magyarázatuk a következő részben, a oldalon található. 12

13 2 Hogyan működik az SCQF? Szintek és kreditpontok Az SCQF rendszerben szereplő képesítések leírására kétféle mérőszámot használunk: a tanulással elért eredmények szintjét, és ezeknek az eredményeknek a mennyiségét, melyet kreditpontokban fejezünk ki. Az eredmény mennyiségének megállapítása úgy történik, hogy megbecsüljük, hogy egy átlagos tanuló az adott szinten várhatóan mennyi idő alatt szerzi meg a tanulással elérhető eredményt. A kreditpontok száma tekintetében nagy különbségek vannak az egyes képesítések, illetve szintek között ld. a 17. oldalon kezdődő, Az SCQF rendszerben szereplő képesítések című részt. A szintek Az SCQF rendszer mind a 12 szintjéhez egy vagy több van hozzárendelve a legfontosabb skóciai képesítésekből, azaz a skóciai felsőoktatási intézmények által kiadott képesítésekből, illetve az SQA által kibocsátott vagy akkreditált képesítésekből. Az 1. szint a súlyos, alapvető tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára kidolgozott tanulási eredményeket foglalja magában, míg a 12. szint a doktori képzésben megszerezhető eredményeket tartalmazza. A magasabb követelményszintek például az alábbiakban jelentenek változást: a tudás és az ismeretek összetettsége és mélysége a rokon tudományos, mesterségbeli vagy szakmai gyakorlattal való kapcsolat az integráció, függetlenség és kreativitás megkövetelt szintje az alkalmazás, gyakorlat mértéke és bonyolultsága a feladatok végzése során más tanulókhoz/dolgozókhoz viszonyítottan betöltött szerepkör vagy szerepkörök A rendszer szintjei nem kapcsolódnak közvetlenül a nappali képzésben eltöltött évek számához. Egyes esetekben azonban a nappali képzés egy évében elvégzett tanulmányok egésze vagy túlnyomó része lesz egy adott szinten, és a tanuló szintről szintre halad majd előre (például a négyéves nappali tagozatos, Honours Degree diplomát adó képzés során). Ez azonban nem előírás az SCQF rendszerben sok olyan képzés van, amelyben az egyén egyszerre végez a rendszer több szintjéhez tartozó kurzusokat, és az egyén, miközben élete során folyamatosan tanul, gyakran kerül majd át egy magasabb szintről egy alacsonyabbra, illetve mozog oda-vissza a képesítési szintek között, ahogy újabb tanulmányokba kezd, és új képességeket sajátít el. 13

14 A másodiktól a tizenkettedikig az SCQF rendszer minden szintjét egy szintleírás mutatja be, mely a szinthez jellemzően tartozó általános tanulási eredmény leírását foglalja magában, öt átfogó címszó alatt tárgyalva azt: tudás és ismeretek főként tantárgyalapú gyakorlat (alkalmazott tudás és ismeretek) általános kognitív készségek, pl. értékelés, kritikus elemzés kommunikáció, számolási készség és számítástechnikai készségek autonómia, elszámoltathatóság és együttműködési készség A szintleírások (ld. 3. Függelék) úgy lettek kialakítva, hogy lehetővé tegyék bármely, hiteles, megbízható és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező értékelésnek alávetett, vagy annak alávethető tanulmányok eredményeképpen elért képesítés általános összehasonlítását más képesítésekkel. A szintleírások nem kívánnak szabatos vagy minden részletre kiterjedő állításokat megfogalmazni az egyes szintek eléréséhez megkövetelt tanulmányokról, viszont hasznos összehasonlítási alapot jelenthetnek az alábbiak során: egy képesítés vagy képzés szintjének meghatározása az SCQF rendszerben képzések kidolgozása az egyes tanegységek vagy modulok, stb. szintjének meghatározása korábbi tanulmányok értékelése tanácsadás, tájékoztatás a tanulási és képzési lehetőségekről Nem valószínű és nem is elvárás, hogy minden képesítésre igaz legyen a szintleírásban leírt minden tulajdonság. Ezzel kapcsolatban részletesebb információk találhatóak a 2. és 3. Függelékben. Amikor két vagy több képesítést vagy képzést azonos szintre helyeztünk, az csak azt jelzi, hogy azok a tanulással elért eredmény szintjét tekintve általánosságban, nagy vonalakban összemérhetőek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy azonos lenne a céljuk, tartalmuk vagy azonosak az elért eredmények, és a szervezeti, működési jellemzőket sem veszi figyelembe a rendszer. Fontos hangsúlyozni, hogy az SCQF rendszer nem hivatott kimutatni a képesítések egyenértékűségét. Ezt példázza, hogy az Advanced Higher, a HNC és a Certificate in Higher Education elnevezésű képesítések mind a 7. szinten helyezkednek el. Annak ellenére, hogy ezek a képesítések ugyanarra a szintre kerültek, a hozzájuk tartozó tanulmányokra és értékelésre vonatkozó szabályok teljesen különbözőek. A képzéseket kidolgozóknak egy képesítés létrehozásakor figyelembe kell venniük a kurzus tananyagát és az értékelés módját, az SCQF rendszer azonban ezek egyikével sem foglalkozik közvetlenül. A skóciai felsőoktatási intézmények által kibocsátott, illetve az SQA által adományozott vagy akkreditált képesítések az SCQF rendszer különböző szintjeire kerülnek. A legkisebb önálló képesítések (mint például az SQA által meghatározott tanegységek) és a nagyobb képesítések összetevői (például az egyetemi modulok) egy szintre kerülnek. A nagyobb képesítéseknél megállapításra kerül egy végső vagy kilépési szint, de a képesítés gyakran több különböző szintű komponensből épül fel. Az SQA által adományozott Scottish Group Award 14

15 képesítést például általában azok szerezhetik meg, akik két különböző szinten elhelyezkedő tanegységeket végeztek el, míg az Honours Degree megszerzéséhez négy különböző szintre besorolt modulok és tanegységek elvégzése szükséges. Egyes esetekben minden, az adott típushoz tartozó képesítésnek ugyanaz a kilépési szintje. Más esetekben, mint például az SQA által adott Professional Development Award (PDA) képesítésnél, a felsőoktatási intézmények által kiadott Graduate Diploma vagy Graduate Certificate esetében, a képesítéshez tartozó eredmény mennyiségétől és szintjétől függően eltérők a kilépési szintek. A képesítés szintje feltehetőleg a munkáltatókat fogja különösen érdekelni, míg a képesítés megszerzéséhez vezető egyes tanegységek és modulok szintje a tanulók és a kreditpontok átvitelével foglalkozók számára lesz fontos. Miután a szintleírások a tanulmányok és képesítések mindenféle típusára vonatkoznak, csak általános képet adhatnak az egyes szintekről. Idővel azonban ezek a leírások befolyással lesznek majd arra, hogy a társadalom mit ért az egyes SCQF szintekhez tartozó, tanulással elért eredmények szintje alatt. Egy egész országban használatos terminológia és egységes értelmezés kialakulásával lehetséges lesz majd mindenki számára érthető jellemzőkkel leírni a képesítéseket. A QAA például már közzétette a skót felsőoktatási intézmények által nyújtott képesítések pontosabb leírását (The framework for qualifications of higher education institutions in Scotland, január). Az SQA és az egyes felsőoktatási intézmények továbbra is elkészítik majd az általuk kínált képesítések leírását. Ezek hasznos belső hivatkozási pontként szolgálnak majd a képzéseket kidolgozók számára, és alapvető információkat nyújtanak a tanulni kívánók és tanácsadóik számára. A jövőben azonban ezek a leírások az SCQF közös, országosan és általános szinten használt szintleírásaiban gyökereznek majd. A tervek szerint 2003-tól ezek a leírások jelölik majd az SCQF rendszer szerinti szinteket és kreditpont-értékeket is. Az SQA által adott és akkreditált képesítéseknél a kurzusok megszervezésére vonatkozó dokumentumok, tanegység-leírások és más tájékoztatók átdolgozott és újonnan kiadott változataiban már szerepelnek majd utalások az SCQF rendszer szerinti szintekre és kreditpontokra. Már folyamatban van a képességek SCQF rendszer szerinti leírása az első lépések eredményei a 17. oldaltól kezdődően ismerhetők meg, de sok tennivaló van még addig, amíg az oktatásban és képzésben mindenki világosabban láthatja a képesítések rendszerét. Ennek a munkának az eredménye több olyan kiadványban testesül majd meg, melyek mindegyike egy-egy célcsoport például munkáltatók, tanulók vagy továbbtanulási tanácsadók igényeit veszi figyelembe. A kreditpontok A tanulással elért eredmények számszerűsítésére és átváltási értékének meghatározására a SCOTCAT pontokat használjuk. Az általános SCOTCAT pontok a hiteles, megbízható módszerekkel értékelt tanulmányokkal elért eredményekhez rendelhetők hozzá. 15

16 A SCOTCAT pontszám meghatározása az alapján történik, hogy az adott szint esetében egy átlagos tanuló várhatóan mennyi idő alatt szerzi meg a tanulással elérhető eredményt. Más kreditrendszerekhez hasonlóan az SCQF is úgy működik, hogy egy kreditpont a 10 elvi értelemben vett óra alatt elért tanulási eredményt testesíti meg. Ez azonban csak egy útmutató, és a pontok száma nem nő vagy csökken akkor, ha valaki több, illetve kevesebb időt vesz igénybe az eredmény eléréséhez. Ha a tanuló a tanulással elérhető eredményt nem éri el, akkor egyetlen pontot sem szerez. Skóciában a többségi oktatásban és képzésben megszerezhető legtöbb képesítést kreditalapúan dolgozták ki, a megszerzendő kreditpontok számára és szintjére vonatkozó szabályokkal. Például egy Honours Degree megszerzéséhez 480 SCOTCAT pont szükséges, melyek közül legalább 90-nek 10. szintűnek kell lennie, míg egy SQA által akkreditált felsőfokú kurzus elvégzéséhez legalább 24 SCOTCAT pontra van szükség a 6. szinten. Az általános SCOTCAT pontok felhasználhatók a képzések közti tanulói mobilitás elősegítésére is. A képesítéseket adó intézmények az SQA és az egyes egyetemek határozzák meg, hogy a kreditpontok átvitelének ez a módja milyen mértékű lehet. Ugyanők határozzák meg, hogy az addig megszerzett kreditpontok mennyire vehetők figyelembe az új képzés szempontjából, és hogy pontosan hány kreditpontot lehet azokból beszámítani. Az SCQF rendszer segítségével az ilyen döntéshozatali folyamatok világosabbá, következetesebbé és nyilvánosabbá válhatnak. A szintek és a kreditpontok mibenlétéről és alkalmazásáról további információk találhatók a 2. Függelékben, mely a kreditpontok átviteléről is tartalmaz példákat. A következő oldalon kezdődő táblázat bemutatja az SCQF rendszerben szereplő legfontosabb skót képesítések szintjét és általános kreditpont-értékét. 16

17 Az SCQF rendszerben szereplő képesítések DOKTORI FOKOZATOK SCQF szint Kreditpontok száma Jellemzők 12 (Skót Felsőoktatás D szintje) Minimum 540 SCOTCAT pont, melyből legalább 420-at 12. szinten kell megszerezni. (A kutatáson alapuló doktori fokozatoknak nincsen kreditpont-értéke) Doktori fokozat több úton érhető el. A PhD fokozat rendes esetben egy disszertáció sikeres megvédésével szerezhető meg, melyhez három év nappali tagozaton végzett tanulmányoknak és kutatásnak megfelelő felkészülés szükséges. Az egyes szakmákhoz kötődő doktori fokozatokhoz szintén három év nappali tagozaton végzett tanulmányoknak és kutatásnak megfelelő felkészülés szükséges, melynek a felsőoktatási intézményekben végzett kutatás és tanulás mellett gyakran része a munkahelyen végzett kutatás és tanulás is. MASTERS DIPLOMA SCQF szint Kreditpontok száma Jellemzők 11 (Skót Felsőoktatás M szintje) Minimum 180 SCOTCAT pont, melyből legalább 150-et 11. szinten kell megszerezni. Az integrált Masters diploma esetében minimum 600 SCOTCAT pontot kell szerezni, és abból legalább 120-at 11. szinten. (A kreditpontok számára vonatkozó szabályok általában nem vonatkoznak az MPhil fokozatra ld. a doktori fokozatoknál) Masters diploma több úton szerezhető: egyetemi diplomával, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők számára legalább egy év nappali tagozatos képzéssel egyenértékű tanulmányokkal; vagy öt év nappali tagozatos képzéssel egyenértékű, az egyetemi tanulmányokat a Masters fokozathoz vezető tanulmányokkal integráló képzéssel. SCOTTISH BACHELORS DEGREE WITH HONOURS (EMELT SZINTŰ SKÓT EGYETEMI DIPLOMA) SCQF szint Kreditpontok száma Jellemzők 10 (Skót Felsőoktatás H szintje) Minimum 480 SCOTCAT pont, melyből legalább 180-at 9. és 10. szinten, és ezen belül legalább 90-et 10. szinten kell megszerezni. Honours degree elnevezésű diplomát rendesen a felsőoktatásban töltött négy év nappali tagozatos képzéssel egyenértékű tanulmányokkal lehet szerezni. Az Honours degree általában a posztgraduális tanulmányok megkezdésének előfeltétele. SCOTTISH BACHELORS DEGREE (SKÓT EGYETEMI DIPLOMA) SCQF szint Kreditpontok száma 9 (Skót Felsőoktatás 3. szintje) Minimum 360 SCOTCAT pont, melyből legalább 60-at 9. szinten kell 17

18 megszerezni. Jellemzők Ezt a nem emelt szintű diplomát rendesen a felsőoktatásban töltött három év nappali tagozatos képzéssel egyenértékű tanulmányokkal lehet szerezni. Az Egyesült Királyság egész területén ez a diploma az előfeltétele számos diplomás/értelmiségi szakma megkezdésének. GRADUATE DIPLOMA/CERTIFICATE (EGYETEMI DIPLOMA UTÁNI SZAKKÉPESÍTÉSEK) SCQF szint Kreditpontok száma Jellemzők 9. és 10. (Skót Felsőoktatás 3. és H szintje) Minimum 120 SCOTCAT pont legalább 9. szinten a diploma képesítéshez, és minimum 60 SCOTCAT pont legalább 9. szinten a certificate képesítéshez. Ezeket a szakképesítéseket az egyetemi diplomával vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők szerezhetik meg, a képzés eredménye azonban nem posztgraduális szintű. DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION (A FELSŐOKTATÁS ELSŐ KÉT ÉVÉRŐL SZÓLÓ BIZONYÍTVÁNY) SCQF szint Kreditpontok száma Jellemzők 8. (Skót Felsőoktatás 2. szintje) Minimum 240 SCOTCAT pont, melyből legalább 90-et legalább 8. szinten kell megszerezni. Diploma of Higher Education képesítést jellemzően azok szerezhetnek Skóciában, akik a felsőoktatás nappali tagozaton végzett első két évével egyenértékű tanulmányokat elvégeztek. A képzés pontos témáját és a tanulással elérhető eredményeket az adott képzés leírása tartalmazza. CERTIFICATE OF HIGHER EDUCATION (A FELSŐOKTATÁS ELSŐ ÉVÉRŐL SZÓLÓ BIZONYÍTVÁNY) SCQF szint Kreditpontok száma Jellemzők 7. (Skót Felsőoktatás 1. szintje) Minimum 120 SCOTCAT pont, melyből legalább 90-et legalább 7. szinten kell megszerezni. Skóciában a Certificate of Higher Education jár annak, aki egy év nappali tagozatos képzésnek megfelelő időt eltöltött a felsőoktatásban, és azt követően abbahagyja felsőoktatási tanulmányait. A képzés pontos témáját és a tanulással elérhető eredményeket az adott képzés leírása tartalmazza. SCQF szint 8. HIGHER NATIONAL DIPLOMA (KÉTÉVES FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN SZERZETT ORSZÁGOS KÉPESÍTÉS) Kreditpontok száma Jellemzők 120 SCOTCAT pont 8. szinten és 120 kreditpont 7. szinten (jelenleg a tanegységek nincsenek a szintek szerint besorolva). HND képesítés rendesen két év nappali tagozatos képzésnek megfelelő 18

19 felsőfokú tanulmányokkal szerezhető. A HND képesítés feljogosít a tanulmányok egyetemi diplomát adó képzésben való folytatására a 8. vagy 9. szinten, amennyiben a tanulmányok ilyen tagolásáról létezik az intézmények között megállapodás. Megjegyzés: 2003-tól kezdődően új szabályok kerülnek bevezetésre a képzések kialakítására vonatkozóan, melyek értelmében az újonnan engedélyezendő HND képesítések mögött egységesen minimum 240 SCOTCAT pontot érő tanegységeknek és értékeléseknek kell állniuk, melyből legalább 120 pontot legalább 8. szinten kell megszerezni. A szabályoknak az értékelésére ben kerül sor. SCQF szint 7. HIGHER NATIONAL CERTIFICATE (EGYÉVES FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN SZERZETT ORSZÁGOS KÉPESÍTÉS) Kreditpontok száma Jellemzők 120 SCOTCAT pont, 7. szinten. HNC képesítés rendesen egy év nappali tagozatos képzésnek megfelelő felsőfokú tanulmányokkal szerezhető. A HNC megszerzése után a tanulmányok folytathatók HND képesítést adó képzésben vagy egyetemi diplomát adó képzésben a 7. vagy 8. szinten, amennyiben a tanulmányok ilyen tagolásáról létezik az intézmények között megállapodás. Megjegyzés: 2003-tól kezdődően új szabályok kerülnek bevezetésre a képzések kialakítására vonatkozóan, melyek értelmében az újonnan engedélyezendő HNC képesítések mögött minimum 120 SCOTCAT pontot érő tanegységeknek és értékeléseknek kell állniuk, melyből legalább 104 pontot legalább 7. szinten kell megszerezni. A szabályoknak az értékelésére ben kerül sor. SCQF szint SCOTTISH VOCATIONAL QUALIFICATION (SKÓT SZAKKÉPESÍTÉS, rövidítése: SVQ) Kreditpontok száma Jellemzők Megjegyzés: Jelenleg folyik a konzultáció az Országos Képző Szervezetek Skót Tanácsával (SCONTO) és az Országos Képző Szervezetekkel (NTO)egy olyan modell elfogadásáról, melynek alapján az SVQ képesítésekhez kreditérték rendelhető. Az SVQ képesítések alapjául a National Training Organisations (Országos Képző Szervezetek, angol rövidítése: NTO) által kidolgozott Országos Szakmai Követelményjegyzék (National Occupational Standards) szolgál. Az SVQ képesítéseket rendes körülmények között a munkahelyen lehet megszerezni. Egyes SVQ képesítések vagy SVQ tanegységek beépülnek más képesítésekbe (awards) vagy képzésekbe, így a HNC, a Scottish Progression Award és a Modern Apprenticeship részét képezik. Az SVQ képesítések a munka során elsajátított kompetenciákat és az azokat alátámasztó ismereteket ötvözik. SCQF szint 7. SCOTTISH GROUP AWARD (SGA) AT ADVANCED HIGHER (EMELT FELSŐ SZINTŰ SKÓT CSOPORTOS KÉPESÍTÉS) 19

20 Kreditpontok száma Jellemzők 144 SCOTCAT pont, melyből 96-ot 7. szinten kell elérni (melyhez három emelt felső szintű (Advanced Higher) kurzus elvégzése szükséges), és 48 pontot 6. szinten kell elérni. Az SGA képesítésekhez több országos kurzus és tanegység elvégzése szükséges, melyek két különböző szinten helyezkednek el. Ez a képesítés a 3. szintű vagy 4. szintű SVQ képesítésekkel megegyező kreditértékű. A tanulmányok során mind az öt alapkészséget el kell sajátítani, hármat felső (Higher) és kettőt 2. közép (Intermediate 2) szinten. Ez a képesítés a felnőttés felsőoktatásban, képzésben való részvételre vagy munkába állásra készít fel. Megjegyzés: Ezen a szinten egy egységes általános képesítés szerezhető meg. A tanulmányok tartalma a tanulók választása szerint alakul. SCQF szint 6. SCOTTISH GROUP AWARD (SGA) AT HIGHER (FELSŐ SZINTŰ SKÓT CSOPORTOS KÉPESÍTÉS) Kreditpontok száma 120 SCOTCAT pont, melyből 72-őt 6. szinten kell elérni (melyhez három felső szintű (Higher) kurzus elvégzése szükséges), és 48 pontot 5. szinten kell elérni. Jellemzők Az SGA képesítésnek ehhez a szintjéhez 6. szintű országos kurzusok és 5. vagy annál magasabb szintű országos tanegységek elvégzése szükséges. Az itt kapott kreditpontok felhasználhatók Standard Grade és SVQ képesítésekhez. A tanulmányok során mind az öt alapkészséget el kell sajátítani, 2. közép (Intermediate 2) vagy felső (Higher) szinten. Ez a képesítés a felnőtt- és felsőoktatásban, képzésben való részvételre vagy munkába állásra készít fel. A képesítés megnevezése utal a szakterületre, de általános SGA is szerezhető. SCQF szint 5. SCOTTISH GROUP AWARD (SGA) AT INTERMEDIATE 2 (SKÓT CSOPORTOS KÉPESÍTÉS 2. KÖZÉP SZINTEN) Kreditpontok száma 96 SCOTCAT pont, melyből 48-at 5. szinten kell elérni (melyhez két 2. közép szintű (Intermediate 2) kurzus elvégzése szükséges), és 48 pontot 4. szinten kell elérni. Jellemzők Az SGA képesítésnek ehhez a szintjéhez 5. szintű országos kurzusok és 4. vagy annál magasabb szintű országos tanegységek elvégzése szükséges. Az itt kapott kreditpontok felhasználhatók Standard Grade és SVQ képesítésekhez. A tanulmányok során mind az öt alapkészséget el kell sajátítani, 1. vagy 2. közép (Intermediate 1 vagy Intermediate 2) szinten. Ez a képesítés a felnőtt- és felsőoktatásban, képzésben való részvételre vagy munkába állásra készít fel. A képesítés megnevezése utal a szakterületre, de általános SGA is szerezhető. SCOTTISH GROUP AWARD (SGA) AT INTERMEDIATE 1 (SKÓT CSOPORTOS KÉPESÍTÉS 1. KÖZÉPSZINTEN) 20

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

az iskolakultúra 2010/5 6 melléklete

az iskolakultúra 2010/5 6 melléklete az iskolakultúra 2010/5 6 melléklete TÁMOP 4.1.3. OKKR. 2. elemi projekt Az OKKR kidolgozását segítő és az érdeklődő érintettek (későbbi felhasználók) számára összeállított glosszárium beszámítás, érvényesítés

Részletesebben

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének értelmezése

Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének értelmezése Európai Bizottság Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének értelmezése http://ec.europa.eu/dgs/education_culture Európai Képesítési Keretrendszer A Europe Direct szolgáltatás

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban

Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban 1997. december * Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás értelmében az EURYDICE

Részletesebben

Norvégia. TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése

Norvégia. TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Norvégia A European Inventory on Validation of Non-formal and informal learning olyan webhely, amely 32 ország validációs

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Validáció a felsőoktatási szektorban

Validáció a felsőoktatási szektorban TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Validáció a felsőoktatási szektorban Tematikus összefoglaló A European Inventory on Validation of Non-formal and informal

Részletesebben

Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl

Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl 2013. június 27. tudás készség kompetencia Program KONFERENCIA A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRÕL 8:30 9:00 Regisztráció 2013. június 27. Hotel Benczúr

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

MINŐSÉGKULTÚRA A SZAKOKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉHEZ

MINŐSÉGKULTÚRA A SZAKOKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉHEZ MINŐSÉGKULTÚRA A SZAKOKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Projekt címe: Tanulási kimenetek a minőségügyben, az oktatásban és a képzésben Projekt száma: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Támogató program : LLP Innováció

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet 2011. május 25 26. Budapest Szerkesztette: Oktatásért Felelős Államtitkárság, Oktatási Nemzetközi Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása

Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása Munkavégzés magasabb színvonalon a megszerzett kompetenciák azonosítása, értékelése és tanúsítása A szociális partnerek, az állami intézményrendszer és az önkormányzatok szerepe az új rendszerek kialakításában

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Nemzeti szakképzési rendszerek

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon

Dr. Farkas Éva A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon Dr. Farkas Éva A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon Dr. Farkas Éva A LIFELONG LEARNING MOBILITÁSI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON SZTE JGYPK Szeged,

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

Áttekintés. Oktatáspolitikai elemzés 2003. évi kiadás

Áttekintés. Oktatáspolitikai elemzés 2003. évi kiadás Áttekintés Oktatáspolitikai elemzés 2003. évi kiadás Overview Education Policy Analysis 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Egyéni átvezetési tervek Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentést és a mellékelt interaktív CD-t

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben