A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője"

Átírás

1 A Magyar Tudományos Akadémia Osztályközi Tudományos Ülése A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője MTA Székház, Felolvasó terem május 10. A diszciplináris idegennyelvi oktatás (anglisztika-amerikanisztika) helyzete változó felsőoktatásunkban a humán tudományok jövője szemszögéből KOMLÓSI LÁSZLÓ IMRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, ANGLISZTIKA INTÉZET, ANGOL NYELVÉSZETI TANSZÉK

2 A magyar felsőoktatás helye, szerepe és jövője A helyét folyamatosan keresi az állandóan változó környezeti feltételek miatt (felgyorsult világ, új tudás- és tanulási paradigmák) A helyét folyamatosan elvitatják, nem biztosítják az oktatást+kutatást megillető helyet (viszi a pénzt, indirekt módon és viszonylag hosszú távon térülnek csak meg a befektetések) A szerepe nem triviális, jóllehet a felsőoktatás a társadalom szellemi és anyagi jólétének - a szilárd alapokat biztosító közoktatásra épülve a sine qua non feltétele. [uram-bocsá: a társdalmi rend alapjait biztosíthatja?] A jövője valószínűleg új ösvények kitaposását jelenti: lehet, hogy magán érdekcsoportosulások dominálják majd a felsőoktatást és lehet, hogy az elitképzés felé tolódnak el a hangsúlyok. Az is lehet, hogy a hallgatók kikényszerítenek egy teljesen új, eddig nem látott oktatási teret. Feltételezhető, hogy a távoktatással a felsőoktatás individualizálódva tömegesedik.

3 A magyar felsőoktatás jelentősebb állomásai között 1993-as Ftv 1. egyetemi autonómia tekintetében jelentős előrelépés (az akadémiai és gazdasági önállóság irányába történt elmozdulás) 2. a PhD fokozat bevezetése az egyetemeken, a doctor universitatis megszűntetése 2005-ös Ftv 1. a felsőoktatás oktatási alaptevékenysége magában foglalja az alapképzést, a mesterképzést, a doktori képzést, a felsőfokú szakképzést, a szakirányú továbbképzést és a felnőttképzést. 2. tehetséggondozás és kutatói utánpótlás nevelése 3. együttműködés a társadalmi szereplőkkel (stake-holders) 2011-es NFTv 1. Nemzeti Felsőoktatási Rendszer 2. állam (NFR működtetése) alapító-fenntartó (felsőoktatási intézmény működtetése) 3. az államot a kormány (miniszter) képviseli

4 A magyar felsőoktatás jelentősebb állomásai között 1999-től elindul a Bologna-folyamat: Az osztatlan képzést (a bontatlan ívű hagyományos képzést Abády 2009) felváltja a 3 éves alapképzés + 2 éves mesterképzés + 3 év doktori képzés BA képzés: tömegképzés (opcionális specializációval) MA képzés: diszciplináris (nem tanárképes) szakok és tanárképes szakok MA képzések az anglisztika területén: anglisztika diszciplináris mesterszak amerikanisztika diszciplináris mesterszak tanári mesterszak Osztatlan képzés (hagyományos képzés): reális a lemorzsolódás veszélye Osztott képzés (alapképzés): használható képzettség, de fennáll a minőségi felhígulás veszélye Osztott képzés (mesterszak): az akadémiai világ kiérlelt utánpótlásának reménye, amely közvetlen átkötés a doktori képzésekhez

5 Felsőoktatási felvételi jelentkezések 2012-ben: 22 százalékkal kevesebb felvételi pályázó, mint tavaly. [ld. állami beavatkozás és politikai akarat] A felvételizők több mint fele (összesen en) jelentkezett valamelyik nagy vidéki egyetemre.[ld. támogatáselvonás, tartalékkal rendelkezők pozícionálása] Vidéki egyetemekre jelentkezők száma Intézmény neve Változás (fő) Százalékban Debreceni Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Összesen (Forrás: Felvi.hu, saját gyűjtés)

6 Összes jelentkezők változása a nagyobb intézményekben ELTE SZTE DE PTE BME BGF BCE OE SZIE SE PPKE NYME SZE ME PE KRE EKF

7 Az angol nyelv a II. világháború után a. lingua franca nyelvi imperializmus b. nyelvromlás, egyszerűsödés, nyelvvédelem Nyelvhasználók: 1. Eurocrats 2. a poszt-koloniális nyelvhasználatok radikális változása az angol előretörését hozza (ld. Ázsia, Afrika) 3. Chinglish 4. az angol mint a tudományos-művészeti közösségek és publikációk nyelve 5. az angol mint a információs technológiák nyelve 6. az angol mint a lecsupaszított, alapszintű kommunikáció nyelve

8 A magyarországi poszt-kommunista időszakra vonatkozó kritikus vélemények: Abády-Nagy Zoltán (1996): not an untroubled bliss nehéz örökség terhes áldás Frank Tibor (1997): a kultúra válsága helyett a permanenssé lett válság kultúrájáról kell beszélnünk. Véleményem szerint 2012-ben már a fondorlatos és válságos válság időszakával kell szembe néznünk és megbirkóznunk, hiszen állandósul és elmélyül a válság, veszélybe kerülnek nagy értékrendek.

9 Az angol nyelv presztízse a felsőoktatásban a II. világháború után Előfutárok: a két-háború-közötti időszak nyelvi orientáltságai : viszonylag kiegyensúlyozott megoszlás/elfogadottság volt a klasszikus kultúrák (görög-latin-héber/klasszika-filológia), a nagy kultúrák (frankofón, germanofón, anglofón, stb.) (francophil, germanophil, anglophil, stb. orientációk), a finn-ugrisztika és a sinológia, tibetológia, japanológia, hindulógia, turkológia, mongol-, perzsa-, arab, stb. tanulmányok között.

10 Az angol nyelv presztízse a felsőoktatásban a II. világháború után Radikális átrendeződés: 1. a hidegháborúban az angol nyelv előretörése (world alliances) 2. a fiskális-globalizált világ uniformizált kommunikációja 3. az információs technológiák agresszív mono-lingualitása 4. az egyetemi rangsorok (university rankings) egyoldalú elfogultságai és a felsőoktatási piac angolszász jellegének erősödése 5. a bi-poláris világrend szétesése, kiterjesztett NATO befolyás 6. ENSZ biztonsági erőinek világ-jelenléte, angol vezénylési nyelvvel 7. az angol, mint az üzleti- és tudományos élet közös közvetítő nyelve

11 Az angol nyelv presztízse a felsőoktatásban a II. világháború után Kis történeti ívelés: Elit szakok (nem kimerítő lista): : orvos, színészképzés, iparművészeti képzés, nyelvszakok (preferált kétszakosság) [orosz és egy nyugati nyelv] : orvosi, közgazdász, jogász, angol-német-francia-olasz, szociológia, filozófia [kérészéltű eufória hangulat a differenciált többnyelvűség lehetőségeiről] : orvos, közgazdász, jogász, építészmérnök, kommunikáció, pszichológia, informatika : orvos (nem magyar tannyelvű is jelentős), közgazdász, jogász, pszichológia, szociális munkás, kommunikáció, informatika Az angol drasztikusan leminősült, már nem öncélú cél angolt, mint bölcsész-szakot tanulni.

12 Az idegen nyelvek ápolása-védelme kulturális-etikai feladat. A többnyelvű kommunikáció és diszkurzív érvelés és kultúra-közvetítés képessége az emberiség túlélésének záloga. (Ugyanakkor kiemelendő a magyar nyelvű tudományosság fontossága!) Az angol szakosok előnye : első kézből kapják a main stream és élenjáró kutatási és intellektuális eredményeket, elméleti rendszereket. A paradigmaváltások előszelét és érvrendszereit is az angol nyelvű globálisközösség nyelvén keresztül lehet érzékelni közvetlen módon. Graduate school: a diszciplináris mester és a PhD közös (bár azon belül differenciált és szintezett) képzési gyakorlatát kellene meghonosítani. Annál is inkább, mert a növekvő gazdasági nehézségek időszakában váratlan a mesterképzések iránti viszonylagos érdektelenség. A BA gyorsabb, használható képzettséget ad, az MA már időhúzás. De lehet, hogy az MA szinten már más, hasznosabb szak választása történik a BA végzősök esetében. Többen a doktori képzések kríziséről, azok szocio-ökonómiai alapú zsákutcájáról beszélnek.

13 Az anglisztika-amerikanisztika képzések helyzete Magyarországon (Képzéstípus: A, M -- Munkarend: N, L -- Finanszírozási forma: A, K) Anglisztika szakok Magyarországon Intézmény / Kar Alapképzés Mesterképzés Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar x x Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar x - Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar x x Kodolányi János Főiskola x - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar x x Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar x - Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar x - Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar x - Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar x x Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar x x Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar x x Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar x x

14 Anglisztika mesterszakra (is) épülő doktori iskolák Debreceni Egyetem - Irodalomtudományok Doktori Iskola Eötvös Loránd Tudományegyetem - Irodalomtudományi Doktori Iskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Irodalomtudományi Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem - Irodalomtudományi Doktori Iskola Debreceni Egyetem - Nyelvtudományok Doktori Iskola Eötvös Loránd Tudományegyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola

15 Anglisztika alapképzésre és mesterképzésre felvett hallgatók Alapképzés Sorcímkék Össz. Jel. Mester képzés Első h. jel. Össz. Felvett Össz. Jel. Első h. jel. Össz. Felvett Végösszeg

16 Anglisztika alapképzésre és mesterképzésre felvett hallgatók alapképzés - Össz. Jel alapképzés - Első h. jel alapképzés - Össz. Felvett mesterképzés - Össz. Jel mesterképzés - Első h. jel mesterképzés - Össz. Felvett

17 Az adatok értelmezési lehetőségei és előrevetített trendek 1. A három/négy év mesterszakos beiskolázások tapasztalata azt mutatja, hogy az anglisztika (és modern nyelvek) szakon a beiskolázott BA létszám 8-11 százaléka iratkozott be MA képzésre. (A központi előrejelzés a végzett BA hallgatók 30 százalékáról beszélt MA beiskolázáshoz.) 2. Feltételezés: (a) a BA képzéssel megelégedve állást vállalt a hallgatók zöme, (b) az anglisztika mesterszak helyett más mesterszakokra mentek át, (c) az oktatási költség-terhek növekedése miatt külföldi lehetőségeket választottak mesterképzéshez (anglisztika vagy bármely képzés folytatására) 3. Előrevetíthető trend A mesterképzés (amely sok külföldi országban könnyebben integrálható a doktori képzésbe) költség és minőségi megfontolások alapján hallgatókat veszít Magyarországon.

18 Tanárképzés Mentőöv? Visszanyer/het/i társadalmi presztízsét a tanári pálya? A tanárképzés mesterszintű, kétszakos, osztatlan képzés formájában valósul meg. A tanárképzési szakmai bizottság munkája folyik, amelyben a bölcsészettudományi képzési területet Forgács Tamás (SZTE) és Pintér Károly (PPKE) képviselik. A KKK-k alapján és a NAT figyelembe vételével a következő 6 hónap feladatai lesznek a szaklétesítések szakindítási kérelmek és azok akkreditálása 2012 októberéig. A képző intézményeknek mindezekhez tudniuk kell a tartalmi és formai paramétereket.

19 Tanárképzés A tanárképzés (mind a 4+1 mind az 5+1) kétszakos osztatlan mesterképzés lesz. 4+1 =300kr 100kr pedagógikum + 2x 100kr (=91kr) szakképzés 100 kr - 5kr szabadon választható és 8 kr (4+4) szakdolgozat 5+1 =360kr 100kr pedagógikum + 2x 130kr (119kr) szakképzés 100kr - 7kr szabadon választható és + 8kr (4+4) szakdolgozat Pedagógikum: szakmódszertan (8kr) + pedpszi (32kr) + iskolai gyak. (60kr) szakképzés: 4+1 esetében egy szakra vetítve = (összesen 91kr) 5+1 esetében egy szakra vetítve = (összesen 119)

20 Tanárképzés FÉLELMEK: kapkodás, elbürokratizált rendszer, átláthatatlan kreditgyűjtés, minőségileg biztosított képzési utak kikerülése nem tisztázott feladatmegosztások (szakmódszertan, szakképzés, szakmai törzsképzés, differenciálás, intézmények összehasonlításában minőségbiztosítás), feltétel nélküli (= tárgyankénti kreditelismerés nélküli) intézményközi elfogadás/elismerés Válaszút 6 félév után a végső kimenetel dolgában: 4+1 (szakmai törzsképzés után +2 félév) vagy 5+1 (szakmai törzsképzés után + 4 félév) Ha valaki 4+1-es képzést választ, tanulmányi előmenetelétől függően 5+1-es kimenetelt is kaphat.

21 Az anglisztika-amerikanisztika szakemberközösség viszonylag csekély számú az ország más képzési területeinek főbb szakjaihoz képest, ezért egy nagy családnak is tekinthető, amelynek egyik neve HUSSE. Az előadásomban további részében erősen támaszkodom a magyarországi szakemberektől összegyűjtött véleményekre, amelyeket tematikus kérdésekre adott válaszok alapján fogalmaztam meg. Hatalmas és önzetlen kollegiális segítséget kaptam a jelentősebb egyetemi és főiskolai munkacsoportoktól, sokszor eleve összegyűjtött vélemény-csomagok formájában. Nem volt lehetőségem minden képző-intézmény kollektíváját megszólítanom, de így is remélem, hogy reprezentatív képet alkothatunk a szakemberek véleményeiről. Kiemelt köszönet illeti a következő kollegákat segítségükért: ELTE: Frank Tibor, Bollobás Enikő, Nádasdy Ádám, Szigetvári Péter, Kontra Edit, Holló Dorottya DE: Rácz István, Laczkó Tibor, Séllei Nóra, Bényei Tamás SZTE: Vajda Zoltán, Fenyvesi Anna PTE: Martsa Sándor, Kurdi Mária, Nikolov Marianne, Andor József EKTF: Abády-Nagy Zoltán, Bárdos Jenő, Czeglédi Csaba, Vermes Albert

22 Az anglisztika-amerikanisztika területét a legtöbb oktató privilegizált szakterületnek véli, mivel a szigorú, tudományos (diszciplináris) kritériumok teljesítésével egyidőben egy markáns interkulturális világlátás is kialakul az oktatókban-kutatókban, amely egy dinamikus külső világ megértését, interpretálását és befogadását kéri az érintett kollegáktól. A jelentős tartalmi és formai váltások ellenére fontosnak vélik a kollegák, hogy még ma is sértetlenül érvényes a bölcsészettudománynak az az értelmezése, miszerint ennek a diszciplínának a művelése Wissenschaft kategóriába tartozik, tehát a science, arts and scholarship hármasság ötvöződésén alapszik. Az oktatók önértékelése pozitív, munkájukhoz hivatásként viszonyulnak, amelyben állandóan keresik az innováció és megújulás lehetőségét. Ugyanakkor érzékelhető az is, hogy a legmodernebb oktatási formák nem hódítanak teret egykönnyen. Például az előadások aránya még mindig sokkal magasabb a szemináriumi foglalkozásokhoz képest. Nagy kihívás a kompetencia-alpú képzés meghatározása, a felsőoktatásnak növekvő társadalmi beágyazottságával együtt.

23 Fontos tény, hogy az anglisztika szakok kiemelkedően jó elhelyezkedési statisztikákat mutatnak (ld. pályakövetés!). A Bologna-rendszer újragondolását és újragombolását mindenki szükségesnek tartja. Ugyanakkor megoszlanak a vélemények sokszor egzisztenciális meggondolásoktól indíttatva hogy vajon az alapképzés erősítése, szélesítése lenne-e az üdvözítő út. (A BA képzések vonzhatnák a felsőfokú szakképzésekre beiskolázott hallgatókat és magukat az alapképzési tantárgyakat sokkal gyakorlatiasabb, praktikusabb, társadalmilag rövidtávon is hasznosítható tartalommal kellene megtölteni.) Ezzel ellentétes érvek azt erősítik, hogy a graduális képzés erősítése történjék meg, tehát a mesterképzés kerüljön elérhető közelségbe a doktori képzésekkel (ld. angolszász minták). Az akadémiai elhivatottság már a BA szinten kimutatkozik, általában.

24 Túl korai lenne a jövőről beszélni! Az azonban felelőséggel kijelenthető, hogy az anglisztika-amerikanisztika szakos hallgatók még ma is egy jelentős társadalmi űrt hivatottak betölteni, hiszen képzésük és képzettségük egy igen széles palettán működő, megújuló tartalmakat és tanulási formákat figyelembe vevő oktatási-képzési rendszer elkötelezett törekvéseinek eredménye: igényes, kiművelt emberfőkként, rugalmas, a változó társadalmi-kulturális feltételekhez alkalmazkodó, megbízható kommunikációs készségekkel rendelkező állampolgárokat bocsátanak ki felsőoktatási intézményeink, legalább is legjobb szándékaik szerint.

25 Ennek magyarázata az lehet, hogy a modern nyelvszakok végzősei (i) nemzetközileg hasznosítható nyelvtudással rendelkeznek, (ii) amely interdiszciplináris megközelítéssel és (iii) az interkulturális kommunikáció képességével, valamint (iv) társadalmi-kulturális kontextusok iránti érzékenységgel párosul. Ez a fajta képzettség alkalmassá teszi a végzősöket, hogy a regionális diplomácia feladatait elláthassák, azaz a gazdasági-társadalmi környezetükben elősegítsék az üzleti-gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősödését.

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

27 Hivatkozások és felhasznált irodalmak Abády Nagy Zoltán (1996). Not an untroubled bliss: The post-early-phase of postcommunist situation of English Studies in Hungary. HJEAS 2(1), Abády Nagy Zoltán (2009). Anglisztika-amerikanisztika a mai Magyarországon. In: Frank, T. és Károly, K. (2009), pp Bárdos Jenő (2009). Tanárképzési kontextusok különös tekintettel az angolra. In: Frank, T. és Károly, K. (2009), pp Frank Tibor (1997). A kultúra válsága vagy a válság kultúrája? In: Péter, Á., Sarbu, A. és Szalay K. (szerk.): Éhe a szónak? Budapest: Eötvös József Kiadó, pp Frank Tibor és Károlyi Krisztina (2009, szerk.). Anglisztika és Amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 125 éves az angol szak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Konferencia az ELTE Angol-Amerikai Intézete évfordulójára (2011. november 9-11.)

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK Készítette: Kurtán Zsuzsa - Silye Magdolna Budapest, 2012. június TARTALOM A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI EREDMÉNYEK 1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar

ELTE Bölcsészettudományi Kar ELTE BTK 2014 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu 8 8 1 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK ELTE BTK Tartalom

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2014/9/VIII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. október

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 290 TARTALOM 12 Bolognai folyamat Magyarországon Kronológia A magyar felsôoktatás A magyar felsôoktatás jogszabályi háttere 2002-ig nem tette lehetôvé, hogy felsôoktatásunk

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

FELMÉRÉS A MAGYARORSZÁGI MÉDIAKÉPZÉSEKRŐL

FELMÉRÉS A MAGYARORSZÁGI MÉDIAKÉPZÉSEKRŐL FELMÉRÉS A MAGYARORSZÁGI MÉDIAKÉPZÉSEKRŐL Munkaanyag a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete számára 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 3 A FELMÉRÉS CÉLJA 5 A FELMÉRÉS

Részletesebben

ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA

ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA Magyar kutatások az ezredfordulón Szerkesztette FRANK TIBOR ÉS KÁROLY KRISZTINA TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BEMUTATÁSÁVAL 2013. NOVEMBER

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR.

Részletesebben

Egy emberöltő sikerei és gondjai a magyar felsőoktatásban 1

Egy emberöltő sikerei és gondjai a magyar felsőoktatásban 1 Egy emberöltő sikerei és gondjai a magyar felsőoktatásban 1 Bazsa György A felsőoktatás folyamatát nem szokás emberöltőkben mérni, de adódhat olyan helyzet, amikor ez indokolt. A magyar felsőoktatásban

Részletesebben

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Szakkollégiumi Konferenciakötet. Az I. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott elôadások

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Szakkollégiumi Konferenciakötet. Az I. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott elôadások BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Szakkollégiumi Konferenciakötet Az I. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott elôadások TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Komplex tehetséggondozás a BGF-en címû európai

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Felsőoktatás újratöltve

Felsőoktatás újratöltve Aktív ingyenes X. évfolyam 6. szám Felsőoktatás újratöltve Stratégia született az átalakítás jegyében Paradigmát kell váltani: a mennyiségi szemlélet felől a minőség irányába kell lépnünk, a hasznos szakokat

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/9 tanulmány szemle kritika melléklet

is ko la kul tú ra 2010/9 tanulmány szemle kritika melléklet tanulmány Bókay Antal Derényi András A magyar bolognai folyamat az oktatás, a képzés és a tanulás új útjai a felsőoktatásban 3 Sáska Géza A diplomás pályakövetési rendszer hazai és nemzetközi háttere 13

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra 1 A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben

A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra 1 A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben VERES PÁL A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra 1 A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben Absztrakt A magyar felsőoktatás 2004-től számos tekintetben

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés Farkas Etelka Lente Gábor Somsák László Debreceni Egyetem Kémiai Intézet efarkas@delfin.klte.hu, lenteg@dragon.klte.hu, somsak@tigris.unideb.hu Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés a háromciklusú felsőoktatásban

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar

KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar Idegennyelvoktatás és felnőttképzés Az előadás elhangzott az Apáczai Napokon 2009. Győr NYME Európai és hazai dokumentumok

Részletesebben