A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője"

Átírás

1 A Magyar Tudományos Akadémia Osztályközi Tudományos Ülése A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője MTA Székház, Felolvasó terem május 10. A diszciplináris idegennyelvi oktatás (anglisztika-amerikanisztika) helyzete változó felsőoktatásunkban a humán tudományok jövője szemszögéből KOMLÓSI LÁSZLÓ IMRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, ANGLISZTIKA INTÉZET, ANGOL NYELVÉSZETI TANSZÉK

2 A magyar felsőoktatás helye, szerepe és jövője A helyét folyamatosan keresi az állandóan változó környezeti feltételek miatt (felgyorsult világ, új tudás- és tanulási paradigmák) A helyét folyamatosan elvitatják, nem biztosítják az oktatást+kutatást megillető helyet (viszi a pénzt, indirekt módon és viszonylag hosszú távon térülnek csak meg a befektetések) A szerepe nem triviális, jóllehet a felsőoktatás a társadalom szellemi és anyagi jólétének - a szilárd alapokat biztosító közoktatásra épülve a sine qua non feltétele. [uram-bocsá: a társdalmi rend alapjait biztosíthatja?] A jövője valószínűleg új ösvények kitaposását jelenti: lehet, hogy magán érdekcsoportosulások dominálják majd a felsőoktatást és lehet, hogy az elitképzés felé tolódnak el a hangsúlyok. Az is lehet, hogy a hallgatók kikényszerítenek egy teljesen új, eddig nem látott oktatási teret. Feltételezhető, hogy a távoktatással a felsőoktatás individualizálódva tömegesedik.

3 A magyar felsőoktatás jelentősebb állomásai között 1993-as Ftv 1. egyetemi autonómia tekintetében jelentős előrelépés (az akadémiai és gazdasági önállóság irányába történt elmozdulás) 2. a PhD fokozat bevezetése az egyetemeken, a doctor universitatis megszűntetése 2005-ös Ftv 1. a felsőoktatás oktatási alaptevékenysége magában foglalja az alapképzést, a mesterképzést, a doktori képzést, a felsőfokú szakképzést, a szakirányú továbbképzést és a felnőttképzést. 2. tehetséggondozás és kutatói utánpótlás nevelése 3. együttműködés a társadalmi szereplőkkel (stake-holders) 2011-es NFTv 1. Nemzeti Felsőoktatási Rendszer 2. állam (NFR működtetése) alapító-fenntartó (felsőoktatási intézmény működtetése) 3. az államot a kormány (miniszter) képviseli

4 A magyar felsőoktatás jelentősebb állomásai között 1999-től elindul a Bologna-folyamat: Az osztatlan képzést (a bontatlan ívű hagyományos képzést Abády 2009) felváltja a 3 éves alapképzés + 2 éves mesterképzés + 3 év doktori képzés BA képzés: tömegképzés (opcionális specializációval) MA képzés: diszciplináris (nem tanárképes) szakok és tanárképes szakok MA képzések az anglisztika területén: anglisztika diszciplináris mesterszak amerikanisztika diszciplináris mesterszak tanári mesterszak Osztatlan képzés (hagyományos képzés): reális a lemorzsolódás veszélye Osztott képzés (alapképzés): használható képzettség, de fennáll a minőségi felhígulás veszélye Osztott képzés (mesterszak): az akadémiai világ kiérlelt utánpótlásának reménye, amely közvetlen átkötés a doktori képzésekhez

5 Felsőoktatási felvételi jelentkezések 2012-ben: 22 százalékkal kevesebb felvételi pályázó, mint tavaly. [ld. állami beavatkozás és politikai akarat] A felvételizők több mint fele (összesen en) jelentkezett valamelyik nagy vidéki egyetemre.[ld. támogatáselvonás, tartalékkal rendelkezők pozícionálása] Vidéki egyetemekre jelentkezők száma Intézmény neve Változás (fő) Százalékban Debreceni Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Összesen (Forrás: Felvi.hu, saját gyűjtés)

6 Összes jelentkezők változása a nagyobb intézményekben ELTE SZTE DE PTE BME BGF BCE OE SZIE SE PPKE NYME SZE ME PE KRE EKF

7 Az angol nyelv a II. világháború után a. lingua franca nyelvi imperializmus b. nyelvromlás, egyszerűsödés, nyelvvédelem Nyelvhasználók: 1. Eurocrats 2. a poszt-koloniális nyelvhasználatok radikális változása az angol előretörését hozza (ld. Ázsia, Afrika) 3. Chinglish 4. az angol mint a tudományos-művészeti közösségek és publikációk nyelve 5. az angol mint a információs technológiák nyelve 6. az angol mint a lecsupaszított, alapszintű kommunikáció nyelve

8 A magyarországi poszt-kommunista időszakra vonatkozó kritikus vélemények: Abády-Nagy Zoltán (1996): not an untroubled bliss nehéz örökség terhes áldás Frank Tibor (1997): a kultúra válsága helyett a permanenssé lett válság kultúrájáról kell beszélnünk. Véleményem szerint 2012-ben már a fondorlatos és válságos válság időszakával kell szembe néznünk és megbirkóznunk, hiszen állandósul és elmélyül a válság, veszélybe kerülnek nagy értékrendek.

9 Az angol nyelv presztízse a felsőoktatásban a II. világháború után Előfutárok: a két-háború-közötti időszak nyelvi orientáltságai : viszonylag kiegyensúlyozott megoszlás/elfogadottság volt a klasszikus kultúrák (görög-latin-héber/klasszika-filológia), a nagy kultúrák (frankofón, germanofón, anglofón, stb.) (francophil, germanophil, anglophil, stb. orientációk), a finn-ugrisztika és a sinológia, tibetológia, japanológia, hindulógia, turkológia, mongol-, perzsa-, arab, stb. tanulmányok között.

10 Az angol nyelv presztízse a felsőoktatásban a II. világháború után Radikális átrendeződés: 1. a hidegháborúban az angol nyelv előretörése (world alliances) 2. a fiskális-globalizált világ uniformizált kommunikációja 3. az információs technológiák agresszív mono-lingualitása 4. az egyetemi rangsorok (university rankings) egyoldalú elfogultságai és a felsőoktatási piac angolszász jellegének erősödése 5. a bi-poláris világrend szétesése, kiterjesztett NATO befolyás 6. ENSZ biztonsági erőinek világ-jelenléte, angol vezénylési nyelvvel 7. az angol, mint az üzleti- és tudományos élet közös közvetítő nyelve

11 Az angol nyelv presztízse a felsőoktatásban a II. világháború után Kis történeti ívelés: Elit szakok (nem kimerítő lista): : orvos, színészképzés, iparművészeti képzés, nyelvszakok (preferált kétszakosság) [orosz és egy nyugati nyelv] : orvosi, közgazdász, jogász, angol-német-francia-olasz, szociológia, filozófia [kérészéltű eufória hangulat a differenciált többnyelvűség lehetőségeiről] : orvos, közgazdász, jogász, építészmérnök, kommunikáció, pszichológia, informatika : orvos (nem magyar tannyelvű is jelentős), közgazdász, jogász, pszichológia, szociális munkás, kommunikáció, informatika Az angol drasztikusan leminősült, már nem öncélú cél angolt, mint bölcsész-szakot tanulni.

12 Az idegen nyelvek ápolása-védelme kulturális-etikai feladat. A többnyelvű kommunikáció és diszkurzív érvelés és kultúra-közvetítés képessége az emberiség túlélésének záloga. (Ugyanakkor kiemelendő a magyar nyelvű tudományosság fontossága!) Az angol szakosok előnye : első kézből kapják a main stream és élenjáró kutatási és intellektuális eredményeket, elméleti rendszereket. A paradigmaváltások előszelét és érvrendszereit is az angol nyelvű globálisközösség nyelvén keresztül lehet érzékelni közvetlen módon. Graduate school: a diszciplináris mester és a PhD közös (bár azon belül differenciált és szintezett) képzési gyakorlatát kellene meghonosítani. Annál is inkább, mert a növekvő gazdasági nehézségek időszakában váratlan a mesterképzések iránti viszonylagos érdektelenség. A BA gyorsabb, használható képzettséget ad, az MA már időhúzás. De lehet, hogy az MA szinten már más, hasznosabb szak választása történik a BA végzősök esetében. Többen a doktori képzések kríziséről, azok szocio-ökonómiai alapú zsákutcájáról beszélnek.

13 Az anglisztika-amerikanisztika képzések helyzete Magyarországon (Képzéstípus: A, M -- Munkarend: N, L -- Finanszírozási forma: A, K) Anglisztika szakok Magyarországon Intézmény / Kar Alapképzés Mesterképzés Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar x x Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar x - Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar x x Kodolányi János Főiskola x - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar x x Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar x - Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar x - Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar x - Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar x x Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar x x Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar x x Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar x x

14 Anglisztika mesterszakra (is) épülő doktori iskolák Debreceni Egyetem - Irodalomtudományok Doktori Iskola Eötvös Loránd Tudományegyetem - Irodalomtudományi Doktori Iskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Irodalomtudományi Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem - Irodalomtudományi Doktori Iskola Debreceni Egyetem - Nyelvtudományok Doktori Iskola Eötvös Loránd Tudományegyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem - Nyelvtudományi Doktori Iskola

15 Anglisztika alapképzésre és mesterképzésre felvett hallgatók Alapképzés Sorcímkék Össz. Jel. Mester képzés Első h. jel. Össz. Felvett Össz. Jel. Első h. jel. Össz. Felvett Végösszeg

16 Anglisztika alapképzésre és mesterképzésre felvett hallgatók alapképzés - Össz. Jel alapképzés - Első h. jel alapképzés - Össz. Felvett mesterképzés - Össz. Jel mesterképzés - Első h. jel mesterképzés - Össz. Felvett

17 Az adatok értelmezési lehetőségei és előrevetített trendek 1. A három/négy év mesterszakos beiskolázások tapasztalata azt mutatja, hogy az anglisztika (és modern nyelvek) szakon a beiskolázott BA létszám 8-11 százaléka iratkozott be MA képzésre. (A központi előrejelzés a végzett BA hallgatók 30 százalékáról beszélt MA beiskolázáshoz.) 2. Feltételezés: (a) a BA képzéssel megelégedve állást vállalt a hallgatók zöme, (b) az anglisztika mesterszak helyett más mesterszakokra mentek át, (c) az oktatási költség-terhek növekedése miatt külföldi lehetőségeket választottak mesterképzéshez (anglisztika vagy bármely képzés folytatására) 3. Előrevetíthető trend A mesterképzés (amely sok külföldi országban könnyebben integrálható a doktori képzésbe) költség és minőségi megfontolások alapján hallgatókat veszít Magyarországon.

18 Tanárképzés Mentőöv? Visszanyer/het/i társadalmi presztízsét a tanári pálya? A tanárképzés mesterszintű, kétszakos, osztatlan képzés formájában valósul meg. A tanárképzési szakmai bizottság munkája folyik, amelyben a bölcsészettudományi képzési területet Forgács Tamás (SZTE) és Pintér Károly (PPKE) képviselik. A KKK-k alapján és a NAT figyelembe vételével a következő 6 hónap feladatai lesznek a szaklétesítések szakindítási kérelmek és azok akkreditálása 2012 októberéig. A képző intézményeknek mindezekhez tudniuk kell a tartalmi és formai paramétereket.

19 Tanárképzés A tanárképzés (mind a 4+1 mind az 5+1) kétszakos osztatlan mesterképzés lesz. 4+1 =300kr 100kr pedagógikum + 2x 100kr (=91kr) szakképzés 100 kr - 5kr szabadon választható és 8 kr (4+4) szakdolgozat 5+1 =360kr 100kr pedagógikum + 2x 130kr (119kr) szakképzés 100kr - 7kr szabadon választható és + 8kr (4+4) szakdolgozat Pedagógikum: szakmódszertan (8kr) + pedpszi (32kr) + iskolai gyak. (60kr) szakképzés: 4+1 esetében egy szakra vetítve = (összesen 91kr) 5+1 esetében egy szakra vetítve = (összesen 119)

20 Tanárképzés FÉLELMEK: kapkodás, elbürokratizált rendszer, átláthatatlan kreditgyűjtés, minőségileg biztosított képzési utak kikerülése nem tisztázott feladatmegosztások (szakmódszertan, szakképzés, szakmai törzsképzés, differenciálás, intézmények összehasonlításában minőségbiztosítás), feltétel nélküli (= tárgyankénti kreditelismerés nélküli) intézményközi elfogadás/elismerés Válaszút 6 félév után a végső kimenetel dolgában: 4+1 (szakmai törzsképzés után +2 félév) vagy 5+1 (szakmai törzsképzés után + 4 félév) Ha valaki 4+1-es képzést választ, tanulmányi előmenetelétől függően 5+1-es kimenetelt is kaphat.

21 Az anglisztika-amerikanisztika szakemberközösség viszonylag csekély számú az ország más képzési területeinek főbb szakjaihoz képest, ezért egy nagy családnak is tekinthető, amelynek egyik neve HUSSE. Az előadásomban további részében erősen támaszkodom a magyarországi szakemberektől összegyűjtött véleményekre, amelyeket tematikus kérdésekre adott válaszok alapján fogalmaztam meg. Hatalmas és önzetlen kollegiális segítséget kaptam a jelentősebb egyetemi és főiskolai munkacsoportoktól, sokszor eleve összegyűjtött vélemény-csomagok formájában. Nem volt lehetőségem minden képző-intézmény kollektíváját megszólítanom, de így is remélem, hogy reprezentatív képet alkothatunk a szakemberek véleményeiről. Kiemelt köszönet illeti a következő kollegákat segítségükért: ELTE: Frank Tibor, Bollobás Enikő, Nádasdy Ádám, Szigetvári Péter, Kontra Edit, Holló Dorottya DE: Rácz István, Laczkó Tibor, Séllei Nóra, Bényei Tamás SZTE: Vajda Zoltán, Fenyvesi Anna PTE: Martsa Sándor, Kurdi Mária, Nikolov Marianne, Andor József EKTF: Abády-Nagy Zoltán, Bárdos Jenő, Czeglédi Csaba, Vermes Albert

22 Az anglisztika-amerikanisztika területét a legtöbb oktató privilegizált szakterületnek véli, mivel a szigorú, tudományos (diszciplináris) kritériumok teljesítésével egyidőben egy markáns interkulturális világlátás is kialakul az oktatókban-kutatókban, amely egy dinamikus külső világ megértését, interpretálását és befogadását kéri az érintett kollegáktól. A jelentős tartalmi és formai váltások ellenére fontosnak vélik a kollegák, hogy még ma is sértetlenül érvényes a bölcsészettudománynak az az értelmezése, miszerint ennek a diszciplínának a művelése Wissenschaft kategóriába tartozik, tehát a science, arts and scholarship hármasság ötvöződésén alapszik. Az oktatók önértékelése pozitív, munkájukhoz hivatásként viszonyulnak, amelyben állandóan keresik az innováció és megújulás lehetőségét. Ugyanakkor érzékelhető az is, hogy a legmodernebb oktatási formák nem hódítanak teret egykönnyen. Például az előadások aránya még mindig sokkal magasabb a szemináriumi foglalkozásokhoz képest. Nagy kihívás a kompetencia-alpú képzés meghatározása, a felsőoktatásnak növekvő társadalmi beágyazottságával együtt.

23 Fontos tény, hogy az anglisztika szakok kiemelkedően jó elhelyezkedési statisztikákat mutatnak (ld. pályakövetés!). A Bologna-rendszer újragondolását és újragombolását mindenki szükségesnek tartja. Ugyanakkor megoszlanak a vélemények sokszor egzisztenciális meggondolásoktól indíttatva hogy vajon az alapképzés erősítése, szélesítése lenne-e az üdvözítő út. (A BA képzések vonzhatnák a felsőfokú szakképzésekre beiskolázott hallgatókat és magukat az alapképzési tantárgyakat sokkal gyakorlatiasabb, praktikusabb, társadalmilag rövidtávon is hasznosítható tartalommal kellene megtölteni.) Ezzel ellentétes érvek azt erősítik, hogy a graduális képzés erősítése történjék meg, tehát a mesterképzés kerüljön elérhető közelségbe a doktori képzésekkel (ld. angolszász minták). Az akadémiai elhivatottság már a BA szinten kimutatkozik, általában.

24 Túl korai lenne a jövőről beszélni! Az azonban felelőséggel kijelenthető, hogy az anglisztika-amerikanisztika szakos hallgatók még ma is egy jelentős társadalmi űrt hivatottak betölteni, hiszen képzésük és képzettségük egy igen széles palettán működő, megújuló tartalmakat és tanulási formákat figyelembe vevő oktatási-képzési rendszer elkötelezett törekvéseinek eredménye: igényes, kiművelt emberfőkként, rugalmas, a változó társadalmi-kulturális feltételekhez alkalmazkodó, megbízható kommunikációs készségekkel rendelkező állampolgárokat bocsátanak ki felsőoktatási intézményeink, legalább is legjobb szándékaik szerint.

25 Ennek magyarázata az lehet, hogy a modern nyelvszakok végzősei (i) nemzetközileg hasznosítható nyelvtudással rendelkeznek, (ii) amely interdiszciplináris megközelítéssel és (iii) az interkulturális kommunikáció képességével, valamint (iv) társadalmi-kulturális kontextusok iránti érzékenységgel párosul. Ez a fajta képzettség alkalmassá teszi a végzősöket, hogy a regionális diplomácia feladatait elláthassák, azaz a gazdasági-társadalmi környezetükben elősegítsék az üzleti-gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősödését.

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

27 Hivatkozások és felhasznált irodalmak Abády Nagy Zoltán (1996). Not an untroubled bliss: The post-early-phase of postcommunist situation of English Studies in Hungary. HJEAS 2(1), Abády Nagy Zoltán (2009). Anglisztika-amerikanisztika a mai Magyarországon. In: Frank, T. és Károly, K. (2009), pp Bárdos Jenő (2009). Tanárképzési kontextusok különös tekintettel az angolra. In: Frank, T. és Károly, K. (2009), pp Frank Tibor (1997). A kultúra válsága vagy a válság kultúrája? In: Péter, Á., Sarbu, A. és Szalay K. (szerk.): Éhe a szónak? Budapest: Eötvös József Kiadó, pp Frank Tibor és Károlyi Krisztina (2009, szerk.). Anglisztika és Amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 125 éves az angol szak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Konferencia az ELTE Angol-Amerikai Intézete évfordulójára (2011. november 9-11.)

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. február 4. Dr. Papp Lajos Tanulmányi Hivatal A Pedagógiai és Pszichológiai Kar számokban 4+1 telephely

Részletesebben

A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel

A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel A hallgatói preferenciák elemzése statisztikai módszerekkel Kosztyán Zsolt Tibor 1, Katona Attila Imre 1, Neumanné Virág Ildikó 2, Telcs András 1 1,2 Pannon Egyetem, 1 Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék,

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2016. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A természettudományos tanárképzés jelentősége és útjai Homonnay Zoltán ELTE TTK Kémiai Intézet A természettudományos tanárképzés jelentősége A tanárképzés célja nem lehet más, mint az ismeretek hatékony

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái Kertész Kata egyetemi hallgató ELTE BTK és PPK Bemutatkozás Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai BOLOGNA JELENTÉS - 2008 ÖSSZEGZÉS - KIHÍVÁSOK Palásti Kovács Béla Oktatás létszámváltozások Nappali diák, hallgató létszám 1990-2003 250 000

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Társadalmi kohéziós szerep elemzése Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben