A Szakképzı iskola intézményegység határon túli/külföldi kapcsolatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szakképzı iskola intézményegység határon túli/külföldi kapcsolatai"

Átírás

1 VAJDA PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZİ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szarvas, Kossuth u Postafiók: 70. OM azonosító: Nyilvántartási szám: AL-2330 Tel.: 66/ , 66/ , 66/ Fax: 66/ Web: A Szakképzı iskola intézményegység határon túli/külföldi kapcsolatai I. Románia Szilágysomló A szilágysómlyói Grupul Scolar Ioan Ossian Iskolacsoporttal 1999 óta van kapcsolatunk. Ennek eredményeként április 7-én került aláírásra a magyar-román kétoldalú középiskolai együttmőködési megállapodás, melynek célja az egymástól való tanulás, tapasztalatcsere a szakképzésben, és a határon túli kultúra megismerése. Az iskolájukban minden évfolyamon van egy magyar osztály. Szilágysomlyó Simleu Silvaniei Szilágy megye második legjelentısebb városa, lakosainak egyharmada magyar anyanyelvő. Elsı alkalommal tavaszán a Julianus Testvériskola pályázati program segítségével fogadhattunk 30 diákot tanáraikkal, Mike Gyöngyvér tanárnı vezetésével. Nagyon hálásak voltak azért, hogy magyar nyelven beszélhettek a diákok Szarvason, és átléphették a határt ben iskolánk pedagógusai és diákjai szintén a Julianus Testvériskola pályázati program támogatásával Szilágysomlyóra utazhattak, ahol a városunkban is ismert Mike Zoltán lelkész és felesége, Mike Gyöngyvér, valamint Sallai Károly aligazgató szívélyesen fogadta a csoportot ben ismételten lehetıség nyílt arra, hogy a szilágysomlyói magyar anyanyelvő diákok iskolánkba és városunkba utazhattak. Számunkra ez felejthetetlen emlék volt ıszén nagy örömünkre a Szilvanapok társrendezvényeként megtartott szakmai napokon az Iskolacsoport delegációja Mike Gyöngyvér vezetésével ellátogatott hozzánk, hogy részt vegyenek programsorozatunkon. Ebbıl az alkalomból a vajdasági Adáról, valamint a gimnázium intézményegységbe Déváról érkeztek delegációk. A Szakmai Napok programsorozat lehetıséget teremtett a bemutatkozásokon kívül tapasztalatcserére, az együttmőködések erısítésére, további kapcsolatok építésére, nem utolsó sorban az intézményünk és városunk híreinek továbbvitelére.

2

3 II. Anglia Ramsgate A külföldi kapcsolatok erısítése érdekében 2005-ben iskolánk egyik angol szakos kolléganıje részt vett egy konferencián Budapesten, ahol brit iskolaigazgatókkal és nyelvtanárokkal találkozhatott késıbbi Comenius programokban való együttmőködés céljából. Ezen a találkozón sikerült kapcsolatot kialakítani az angliai Ramsgate városában található Clarendon House Grammal School középiskolával. Ramsgate Londontól keletre helyezkedik el, barátságos tengerparti kisváros, szép kikötıvel, nagy homokos tengerparttal, forgalmas bevásárlóközponttal. Biztonságos, nyugodt, csendes, 40 ezres kisváros. A város híres még orchideáiról, valamint a környezı táj szépségérıl. Sportolási lehetıségek széles skálája található a városban. Ideális környezet azoknak a diákoknak, akik a tanulás mellett pihenni is szeretnének. Még ebben az évben a tanárnı meghívást kapott Angliába abból a célból, hogy megtekintse az iskolát, megismerkedjen az ott folyó munkával. A kapcsolat következı lépése volt, hogy 2006-ban 1 pedagógus 4 diákkal ellátogatott hazánkba, Szarvasra. Itt örömmel tanulmányozták a magyar oktatási rendszert, diákkapcsolatok alakultak ki ben 2 pedagógus 4 diákkal kiutazhatott Ramsgate-be az angol iskolarendszert tanulmányozni, valamint a nyelvet gyakorolni ban ismét Szarvason fogadtuk az angol tanárnıt 4 diákkal. A gimnázium intézményegység is ugyanebben az idıpontban fogadta Finnországból Joroinen-bıl testvériskolájuk delegációját. Ebbıl az alkalomból egy 3 oldalú szándéknyilatkozat került aláírásra, mely késıbbi közös pályázatokon való részvételt alapoz meg ben iskolánk 2 pedagógusa 4 diákkal ismét Ramsgate-ba utazott, ahol már ismerısként fogadták ıket. Reméljük, hogy ez a kapcsolat hosszú távú lesz, segít az angol nyelv gyakorlásában, kultúrájuk, oktatási rendszerük megismerésében.

4

5 III. Lettország Riga A szakképzı iskoláknak a Tempus Közalapítvány által meghirdetett pályázatok kapcsán lehetıségük van Leonardo da Vinci pályázati programokon részt venni. Ezért ben egy szándéknyilatkozatot írunk alá közösen a lettországi Riga városában található Vocational School iskolával azzal a céllal, hogy a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanító kollégák, valamint a különbözı szakképesítéseket tanuló fiatalok mobilitási programokon vehessenek részt. Ennek következtében 2009-ben fogadni tudtunk Rigából fodrász szakképesítést tanuló 3 diáklányt szakoktatójukkal, akik három hetes gyakorlaton vettek részt iskolánk tanmőhelyeiben. A szakmatanulás mellett lehetıséget biztosítottunk számukra a magyar oktatási rendszer és kultúránk megismerésére. Az idegen nyelv gyakorlása mindkét fél számára hasznos volt, mert angol és orosz nyelven kommunikáltak egymással a programban résztvevı kollégák és tanulók. Reméljük, hogy intézményünk diákjai is lehetıséget kapnak Riga városába való elutazásra.

6

7 IV. Szerbia Ada Az adai kapcsolat a Mőszaki Iskolával 2010-ben kezdıdött a Határtalanul pályázati program keretében. A pályázat lehetıséget adott arra, hogy iskolánk újabb határon túli magyar iskolával alakítson ki együttmőködést. Így nyarán jutalomkirándulásként 42 diákunk 5 pedagógussal utazhatott Szerbiába, ahol a történelmi és földrajzi látnivalók mellett meglátogattuk az adai Mőszaki Iskolát. A szívélyes vendéglátás viszonzásaként meghívásunkat elfogadták és az iskolavezetés 5 fıs delegációja, valamint az iskola labdarúgó csapata edzıjükkel képviseltette magát a szeptember én megrendezett Szakmai napokon és Székely Kupán. A közös programokon lehetıség nyílt a két iskola szakmai kínálatának megismerésére. A kapcsolat folytatásaként 2011 ıszére kollégáink meghívást kaptak Adára, mely szerint hosszú távú együttmőködést kívánunk kialakítani az iskolájukkal. A további kapcsolatkialakítás célja egymás szakképzésének megismerése, egymás munkájának segítése, közös pályázatokon, programokon való részvétel.

8

9 V. Németország Chemnitz Szintén a Leonardo da Vinci pályázati program segítségével sikerült együttmőködést kialakítani a németországi Chemnitz városában található F+U Sachsen fgmbh gyakorlati képzıhellyel 2010-ben. A fogadó intézmény nemzetközi légköre mindennapi alkalmat teremt egy más ország tanulóival és tanáraival való kommunikációra és barátkozásra. Ezen program segítségével az év elején iskolánk delegációja egy elılátogatáson vehetett részt, majd 2010 ıszén nyolc tanulónk 3 hetes pincér és szakás szakmai gyakorlatot teljesített a gyakorlati képzıhelyen. Két pedagógus kollégának is lehetısége adódott a német gasztronómia megismerésére, valamint a német nyelv gyakorlására, és a német kultúra megismerésére. Az F+U Sachsen fgmbh Chemnitzben, Németországban található, amely egész Európából és Ázsiából fogadja a gyakornokokat. Az 1991-ben alapított intézmény rövid idın belül vezetı oktatási intézménnyé vált Dél-kelet Németországban. A szakmai képzıhely kedvezı környezetet kínál a hatékony tanulásra, jól felszerelt tantermekkel és konferenciahelyiségekkel rendelkezik. Az F+U 250 fıs személyzetre támaszkodik, amelyek között tapasztalt tanárok és szakoktatók vannak. Az intézményen belül megalakult egy nemzetközi Karrier Központ, amely a nemzetközi projektek sikeres lebonyolításáért felelıs. A F+U vállalja a valós munkakörnyezetben megvalósuló gyakorlati oktatást, szemináriumok tartását és szükség esetén német és angol nyelvi tréninget. Az intézmény a következı területeken tudja fogadni a diákokat: kereskedelem-marketing, környezetvédelem, fémmővesség, autóipar, építıipar, turizmus vendéglátás és egészségügy. Szeretnénk a kapcsolatot tovább építeni, így 2011-ben is tervezzük diákjaink és a vendéglátásban tanító kollégáink utaztatását.

10

11 VI. Finnország Mänttä 2009-ben Szarvas testvérvárosa a finn Keuruu képviselıivel vettük fel a kapcsolatot, akik közremőködtek a térségükhöz tartozó Mänttä város szakképzı iskolájával való kapcsolatteremtésben. Ennek eredményeképpen 2010-ben iskolánk 6 vendéglıs tanulója tudott kiutazni Finnországba egy sikeres Leonardo Mobilitás pályázat keretében. Az intézmény a gyakorlati oktatás mellett színvonalas szabadidıs programokat szervezett a Leonardo projekt keretében kint tartózkodó tanulóinknak. Külön érdemes megemlíteni, hogy egész napos kirándulást szerveztek tanulónknak Keuuruba, Szarvas testvérvárosába, ahol a városvezetés fogadta tanulóinkat a városházán, majd megmutatták Keuuru nevezetsségeit, és egy színvonalas, elegáns étteremben ebéddel kedveskedtek diákjainknak és az ıket kísérı tanárnak. Ellátogathattak Finnország fıvárosába, Helsinkibe is. A kommunikáció angol nyelven történt, mely elısegítette a szakmai ismeretek gyakorlása mellett az idegen nyelv tanulását is. A Mänttä Regional Vocational Education Centre nagy hagyományokkal rendelkezı szakképzı központ. Mänttä város Finnország középsı részén helyezkedik el Tamperetıl 50 km-re. A lakossága fı a szomszédos Vilpulla községgel együtt. A szakképzı központ a környezı városok fiataljai számára nyújt szakmai képzést. Az iskola kb. 600 tanulóval rendelkezik, a tanulók különbözı területeken szerezhetnek szakképesítést, mint például fémipar, gépészet, fafeldolgozás, építıipar, vendéglátás és szolgáltatás szektor.

12 Baráti kapcsolat alakult ki a projektkoordinátorral és a szaktanárokkal, így 2011 áprilisában várjuk ıket Szarvasra egy baráti látogatásra. Iskolánk 2011 ıszén ismét tervezi diákjaink utaztatását.

13

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18.

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18. Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. Telefon: 66/312-564 Fax: 66/312-988 E-mail: info@szvki.hu Web: www.szvki.hu

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Az elmúlt 10 év... - tanirodánkat bekapcsoltuk az országos szimulációs rendszerbe - a teljes felújításon átesett aula és az új büfé átadása

Az elmúlt 10 év... - tanirodánkat bekapcsoltuk az országos szimulációs rendszerbe - a teljes felújításon átesett aula és az új büfé átadása Az elmúlt 10 év... JJelentősebb tárgyi fejlesztések - tanirodánkat bekapcsoltuk az országos szimulációs rendszerbe - a teljes felújításon átesett aula és az új büfé átadása - szakoktatóink és diákjaink

Részletesebben

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl EURÓPA A POLGÁROKÉRT Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Bõvített kiadás, 2011 Európa a polgárokért Hogyan vehetünk

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 1 Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézményének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Csongrád,

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2010-es pályázati forduló Támogatási szerződés száma: LdV-HU-10-IVT-1149 Kedvezményezett (intézmény): Varga István

Részletesebben

Hírlevél II. évfolyam, első szám 2015.06.11.

Hírlevél II. évfolyam, első szám 2015.06.11. Hírlevél II. évfolyam, első szám 2015.06.11. Újdonságok Belső ellenőrzési rendszerről bővebben A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ kiépített intézményei számára egy belső tanügy-igazgatási, gazdasági támogató-segítő

Részletesebben

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk küldetésnyilatkozatából A közel 290 éves aszódi evangélikus gimnázium rövid története Az Aszódi

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Kedves Olvasó! Munkánkat a tagok éves tagdíjai, pályázati források, és 2008. óta egyre több támogatói adomány teszi ki.

Kedves Olvasó! Munkánkat a tagok éves tagdíjai, pályázati források, és 2008. óta egyre több támogatói adomány teszi ki. Kedves Olvasó! A Pogány-havas Kistérségi Társulás 2009-ben ünnepelte fennállásának 10 éves évfordulóját. A szervezet célja a Csíksomlyótól Gyimesbükkig tartó 33 falu-falurész 23.000 lakója számára az életminıség

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2012 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás

Részletesebben

Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban. Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred

Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban. Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban 1. A projekt-ötlet születése Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred 2007 márciusában egy csehországi

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM BELSŐ SZÍN-HÁZAM

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM BELSŐ SZÍN-HÁZAM FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM AZ ÉN BELSŐ SZÍN-HÁZAM 2 o l d a l A projekt az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programjának támogatásával valósult meg. A projekt gazdája és lebonyolítója a MOSTart

Részletesebben

A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve

A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve 2013/2014. tanév Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium évkönyve ~ 2013/2014. tanév ~ Írták: az iskola tanárai. Összeállította

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Közlöny 6. A Központ igazgatójának beszámolója -1-

Közlöny 6. A Központ igazgatójának beszámolója -1- A Központ igazgatójának beszámolója A 2013. év utolsó három hónapja intenzív munkatempóban telt, egyrészt módosult jelleggel, mert a megtartott akkreditált képzések száma, a statisztikai adatok szerint,

Részletesebben

VEZET I PÁLYÁZAT. Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Herman Ottó Általános Iskola, igazgatói állásának betöltésére.

VEZET I PÁLYÁZAT. Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Herman Ottó Általános Iskola, igazgatói állásának betöltésére. VEZET I PÁLYÁZAT A Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola, 1214. Budapest Gombos tér 1. igazgatói állásának betöltésére. Önéletrajz Diplomamásolatok Helyzetelemzés Vezet

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja avagy a holland szakképzı iskolák magyar szaktanárok szemével *

Mindenki másképp csinálja avagy a holland szakképzı iskolák magyar szaktanárok szemével * Mindenki másképp csinálja avagy a holland szakképzı iskolák magyar szaktanárok szemével * Iskolánk, a Raoul Wallenberg Humán Szakképzı Iskola és Gimnázium az Egész életen át tartó tanulás program Leonardo

Részletesebben

Únyi Újság FEJEZETEK ÚNY KÖZSÉG TÖRTÉNELMÉBİL

Únyi Újság FEJEZETEK ÚNY KÖZSÉG TÖRTÉNELMÉBİL Únyi Újság Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját.

Részletesebben

Átadták a Közép-békési TISZK központi képzõhelyét. Ünnepélyes keretek között került

Átadták a Közép-békési TISZK központi képzõhelyét. Ünnepélyes keretek között került Közép-békési TISZK Központi Intézménye H Í R L E V É L A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja Bernáth William: Karácsony Hó nem szitál. Az ég derûs. Csupán az este

Részletesebben