Európai közjog- és politika 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai közjog- és politika 2"

Átírás

1 Európai közjog- és politika 2 Bevezetés az EU politikáiba (szerk.: Kende T. Szűcs T.) Kötelező részek (2009): Külső: Kötelező: Bevezetés (41-63) 1. Az Uniós politikák kialakulása, jellegzetességei és fejlődési lehetőségei - központosított nemzetállam felemelkedése ma globalizáció, multinacionális vállalatok - nem a nemzeti szuverenitás elvesztése, csak a tagállamokkal való együttes gyakorlása - EU intézmények alkumechanizmus - Eu politikáinak általános érvényű fogalma o 1. pillér: fontos: versenypolitika o 2. pillér: közös kül- és biztonságpolitika o 3. pillér: - belső piac működéséhez szorosan kötődő politikák: Bizottság saját hatáskörben, közvetlenül alkalmazhatja a vonatkozó jogszabályokat - politikák felosztása /Theodore Lowi/ (a könyv nem ezt használja ): o constituent (alkotmányozó): alapvető szerződések keretei, magas szintű kormányzati tárgyalások o distributive (elosztó): tipikusan a közös mezőgazdasági politika o redistributive (újraelosztó): gazdagabb régióktól a szegényebb térségek felé áramoltatott források o regulatory (szabályozó): adott szakterület részletes, uniós szintű harmonizálása 2. Általános fejlődési tendenciák és sajátosságok - EK megalakulásakor más prioritások, mint a későbbi bővítéseknél Az Európai Tanács 2000 márciusábanlisszabonban rendezett informális ülése - Lisszaboni Stratégia : - informatikai robbanás + szociális kihívásokra összpontosít - belső piac kiteljesítése, szolgáltatások szabaddá tétele - Európai Kutatási és Innovációs Térség létrehozása - versenyképesebbé, dinamikusabbá, tudásalapú gazdasággá válhat - USA-val szembeni hátrány legyőzése + ázsiai versenytársak es évek: PHARE-program: keletiek felzárkóztatása, felkészítése a csatlakozásra (csak mérsékelt támogatás) - korábban elsősorban gazdasági integrációt célzó politikák (low politics) o külpolitikai ügyek (high politics) tagállami kézben voltak - Egységes Európai Okmány egységes jogi keret Maastricht 1

2 Amszterdam o összehangolt foglalkoztatási stratégia Nizza o szociális kérdések , 2007 bővítés 3. A szabályozó típusú politikák - RSZ elosztó típusú politikák domináltak később szabályozó típusúak - Agenda 2000 nettó befizetők a saját hozzájárulásuk korlátozására törekedtek - EU kis, kötött költségvetés - Bizottság: befolyás + ellenőrzés - belépő országok: Acquis Átvételét szolgáló Nemzeti Program 4. A politikaformálás főszereplői - Európai Bizottság kezdeményezési jog (de a legtöbb javaslat a tagállamoktól, érdekcsoportoktól, lobbiszervezetektől stb. jön) o formailag ők is a Bizottságon keresztül tudnak intézkedni o de: Bizottság döntését a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia 4.1 A Bizottság - kvázikormány - Főigazgatóságok (DG-General Directorates) o eltérő tulajdonságok és munkamódszerek o sajátos érdekstruktúrák - tagállamok által meghatározott körben mozoghat - kezdeményezési jog (public initiator role), de: - a létező politikák csupán 5-10%-a tekinthető a Bizottság spontán kezdeményezésének 4.2 Miniszterek Tanácsa - Általános Ügyek Tanács az újabb politikák és kompetenciák miatt egyre kevésbé tudja ellátni koordináló szerepét - ágazati tanácsülések: adott ágazatok ügyvitelére koncentrálnak - Tanács Főtitkársága: o Bizottság ellensúlya 4.3 Nemzeti kormányok szerepe: - meghatározó szerep, mivel ők delegálják a Tanács tagjait - euro-pesszimista időszakok: tagállami magatartás: felelősség áthárítása - felfutó időszakok: új kezdeményezések - elnökségi periódusok: kitűnő alkalom az adott ország preferenciáinak közös prioritássá tételére (pl. Finnország: EU északi dimenzióinak szorgalmazása; Portugália: internetkorszak; Franciaország: szociális dimenzió stb.) - vagyis: meghatározó mindig a hazai társadalmi gazdasági politikai háttér 4.4 Az alkufolyamat egyéb szereplői - alkuban résztvevők számának növekedése hatékonyság csökkenése o megakadályozására: minősített többség kiszélesítése - egyes országok érdekérvényesítő-képessége eltérő o nagyban függ a hazai koordináció hatékonyságától - érdekcsoportok, lobbyszervezetek (hasonló a washingtoni lobbykörhöz) súlya nő o EU ügyekre specializálódott konzulens cégek o ügyvédi irodák, nagyobb önálló vállalatok, civil és zöld szervezetek o multinacionális vállalatok COPA mezőgazdasági dolgozó szervezete 2

3 UNICE információs és technológiai cégek ERT Európai legnagyobb vállalatai o cél: az üzleti szféra és az uniós, ill. tagállami adminisztrációk közötti kapcsolatok formálása - EU szakbizottságok és munkacsoportok megsokszorozódása 5. Célok, funkciók, végrehajtás és ellenőrzés - Európa: kezdettől fogva alkotmányos stabilizáló jellegű funkciók (USA: inkább szabályozási) as évek közepe: közös piac igénye - politikák átfogó célja: szabályozni s támogatni kívánt területek és társadalmi rétegek vagy élet- és érdekviszonyok egységes, európai szintű rendezése - minden politika alapelveinek elfogadása előtt hosszú vita utána konkrét uniós és tagállami szabályozás o ebből jön létre egy összetett rendszer ellenőrzés egyre nehezebb - fontos szerep az Európai Bíróságnak o o szabálysértési eljárások (főleg a régi tagállamok részéről) ítélkezési gyakorlat szigorítása szorosabb integráció belső piac zavartalan működése miatt - monitoring: Egységes Piaci Eredménytábla - közösségi jog alkalmazásának decentralizálása felé mutató tendencia o Ügynökségek felállítása végrehajtás specializáltan 6. Az uniós politikák fejlődési lehetőségei - differenciált integráció koncepciója es költségvetés pénzügyi perspektíva szerkezete, prioritásai - fenntartható fejlődés megteremtése: szociális, belbiztonsági és környezetvédelmi célok elérésével - költségvetés: o nagy része: mezőgazdaság, környezetvédelem o regionális versenyképesség o szabadság, biztonság és igazságosság tételének kialakítása Kötelező: Bevezetés - Gazdasági és társadalmi kohéziós politika: fejlesztési célkitűzések, felzárkóztatási intézkedések és eljárások összessége - fő cél: közösség egészének fejlődése elmaradottak támogatása - gazdasági és társadalmi kohézió: o Egységes Európai Okmány vezette be a fogalmat o célterület: régió o tagállamok gazdaságpolitikájának összehangolása az elmaradott területek fejlesztéséért - Strukturális politika: intézkedések és eljárások összessége, melyek adott gazdasági vagy társadalmi szerkezeti hiányosságok, lemaradások felszámolását, csökkentését célozzák o regionális politika kiszolgálója (strukturális alapokból finanszírozzák - Regionális politika: célok, intézkedések, eljárások összessége, amelyek egy adott földrajzi, igazgatási vagy statisztikai-tervezési egységnek más ilyen egységekhez képest fennálló elmaradottságának csökkentésére vagy megszüntetésére irányul 2. Az EU regionális politikájának története - regionális politika: európai integrációs folyamatok hatékony eszköze 3

4 - unión belüli regionális különbségek kezelése 2.1. A kezdetek o alapító szerződések: nem szól róla (RSZ-ben nincs) csak RSZ 123. cikk alapján: Európai Szociális Alap (ESZA) létrehozása Európai Beruházási Bank (EBB) finanszírozás mindegyik tagállam, kb. egyformán fejlett o 50-es évek: számottevő regionális különbségek elmaradottabb régiók komparatív előnyökre tehetnek szert a termelési tényezők akadálymentes mozgása révén o 60-as évek: ESZA és EBB (még) elégséges 2.2. Az európai regionális politikai alapjainak kialakulása: az Európai Regionális Fejlesztési Alap o 60-as évek vége: elmaradottsággal sokáig kell számolniuk o 70-es évek: gazdasági visszaesés gazdasági és pénzügyi unió irányába tett első lépések gazdasági integráció vesztesei kapjanak ellentételezést (pl. regionális politika) o 1967: Bizottságon belül: regionális politikáért felelős (XVI.) Főigazgatóság o 1971: tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nemzeti regionális politikájukon belül meghatározzák a saját legfejlettebb régióiknak nyújtható támogatást (legfejlettebb régiónak max. 20%-os beruházási támogatás) o közösség első kibővülése: szegényebb Írország is csatlakozott o politikai alkufolyamat: regionális politika forrásaival meg lehetett vásárolni egy-egy engedményt a csatlakozási tárgyalások során o 1972: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1975-től működik tagállami befizetések újraelosztása DE: alacsony költségvetés nem hatékony kvótarendszer: előre meghatározták, hogy az egyes tagállamok milyen arányban részesedhetnek az ERFA-ból régiók 4 kategóriája: legfejlettebb régió: max. 20% kormányzati támogatás 2. kategória: max 25% 3. kategória: max. 30% utolsó kategória:35%-ot meghaladó támogatás felett Bizottság ellenőrzési joga o 1979: lazítottak a kvótarendszeren o 1984: aránysávokat határoztak meg a tagállamok részesedésére o Projektumtámogatás: támogatást a benyújtott projektumokra fizették o Programtámogatás: kvótán kívüli támogatás 2.3. Az Egységes Európai Okmány és a strukturális alapok 1989-es reformja o RSZ-be beillesztette a 3. rész V. címét: Gazdasági és társadalmi kohézió o alapja: 1988-as öt tanácsi rendelet o 4 alapelv: koncentráció partnerség programozás addicionalitás 2.4. A források megteremtése: a Delors I csomag o pénzforrások kibővítése (megduplázása): Jacques Delors Delors-I csomag 2.5. A kedvezményezett régiók lehatárolásának egységesítése: a NUTS-rendszer o támogatott régiók lehatárolását a tagállamok végezték statisztikai torzulások o NUTS rendszer (Nomenclature des unités territorial statistique) o Eurostat véleményezi és hagyja jóvá 4

5 NUTS I: tartomány, ország NUTS II: makrorégió NUTS III: kisebb közigazgatási egység NUTS IV: kistérség, hat államban NUTS V: helyi közigazgatási egység (pl. község) 2003: NUTS I: 3-7 millió, NUTS II: millió, NUTS III: A Maastricht-i Szerződés a Kohéziós Alap o Európai Kohéziós Alap kedvezményezettjei tagállamok pro capita GNP EK átlag 90 %-a alatt Régiók Bizottsága véleményezési jog 2.7. A strukturális alapok reformja és forrásaik növelése: o finomítottak a koncentráció elve alapján meghatározott célokon, egyszerűsítették sé áttekinthetőbbé tették az eljárásokat o 1994 Európai Beruházási Alap tőkéjét a tagállamok jegyzik o Delors-II md EUR 2.8. Az 1995-ös kibővülés o Ausztria, Svédország, Finnország o nettó befizetőkké váltak 3. Az EU regionális politikájának alapjai Egységes Európai Okmány o elmaradott régiók gazdasági és társadalmi kohéziójának elősegítése o gazdaságpolitika koordinálása o közös politikák kialakítása és végrehajtása o strukturális politika alkalmazása o komplex intézkedések o projektumok közvetlen támogatása (Kohéziós Alap) 3.1. A regionális politika jogforrásai Elsődleges joganyag o EKSZ 3. rész XIV. cím: gazdasági és társadalmi kohézió o Maastr. SZ, ASZ, NSZ is módosította o mai formája: 158. cikk: gazdasági és társadalmi kohézió célja: elmaradottság felszámolása 159. cikk: ennek alapelemei: tagállami politikák összehangolása, strukturális alapok, finanszírozási lehetőségek, Bizottság jelentéstételi kötelezettsége 160. cikk: ERFA 161. cikk: felhatalmazza a Tanácsot, hogy a strukturális alapokra és a Kohéziós Alapra vonatkozó rendeleteke alkosson 162. cikk: Gazdasági és Szociális Bizottság és a régiók Bizottságának véleménynyilvánítást biztosít Másodlagos joganyag o strukturális alapok működésére és a Kohéziós Alap létrehozására és működésére vonatkozó rendeletek o az öt 1988-as rendelet: 2052/88/EGK keretrendelet 4253/88/EGK az előző végrehajtása 4254/88/EGK Európai Regionális Fejlesztési Alap 4255/88/EGK Európai szociális Alap 5

6 4256/88/EGK Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap o 2052/88/EGK strukturális politika fő alapelvei + 5 fő célkitűzés (programozás, addicionalitás ) o másodlagos joganyag módosítása 1999 június os időszakra vonatkozó alapvető másodlagos joganyag 1260/1999/EGK tanácsi rendelet politikai célkitűzések strukturális alapoknak a célkitűzések megvalósításában való részvétele rendelkezésre álló keretösszeg strukturális politika alapelvei tervezési, végrehajtási, ellenőrzési eljárások ERFA feladatai + finanszírozható intézkedések köre ESZA - Halászati Orientációs Finanszírozási Eszköz Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap részalapja Kohéziós Alapot létrehozó tanácsi rendeletet is módosították 3.2. A regionális politika alapelvei Koncentráció o pontosan meghatározott célokra kell összpontosítani a rendelkezésre álló forrásokat o 1. célkitűzés: elmaradott régiók támogatása o 2. célkitűzés: strukturális nehézségekkel küzdő területek támogatása o 3. célkitűzés: emberi erőforrások fejlesztése A Partnerség o Bizottság, tagállami központi hatóságok, tagállami regionális intézmények, önkormányzatok, helyi magán- és köztestületek közötti együttműködés o erősíti a regionális és helyi intézmények szerepét A programozás o politika megtervezése, prioritások meghatározása, projektumok pontos beazonosítása Az addicionalitás o uniós regionális politika forrásai ne helyettesítsék az egyes tagállamok saját fejlesztési célú forrásait, hanem egészítsék ki azokat o tagállamok: ellenőrzés lehetőségének megteremtése 3.3. A regionális politika megvalósítása A pénzügyi források: a strukturális alapok és egyéb intézmények Az európai regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1975 januárjától működik strukturális források felét adja Az Európai Szociális Alap (ESZA) dolgozók elhelyezkedési lehetőségeinek és életszínvonalának javítása munkahelyteremtés munkaerő földrajzi és szakmai mobilitásának támogatása humán erőforrás fejlesztése és többéves nemzeti cselekvési programok megvalósításának támogatása Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) mezőgazdasági struktúrák átalakítása, termékszerkezet-váltás finanszírozása mezőgazdasági mellékágazatok fejlesztése 6

7 A Halászati Orientációs Finanszírozási Eszköz (HOFE) halászati övezetek regionális természetű problémáit hivatott orvosolni Egyéb pénzügyi eszközök és intézmények Európai Beruházási Bank Európai Beruházási Alap közvetlen tőkebefektetés A regionális politika megvalósításának eljárásrendje o eljárási szabályok meghatározzák a támogatásra jogosult területek lehatárolását, o a tagállamonkénti indikatív támogatási keretek nagyságát, o a közösségi támogatásban részesülő projektumok beazonosítását, o végrehajtási rendet o kifizetési mechanizmusokat o közösségi és tagállami intézmények szerepét és körét A tagállami kezdeményezésű programok megvalósításának rendje több eljárási szakasz: o 1. Támogatásra jogosult földrajzi területek meghatározása elmaradott régiók (1. célkitűzés) NUTS-II közösségi GDP 75%-át el nem érők strukturális nehézségekkel küzdő területek (2. célkitűzés) tagállamokkal együttműködve népességszám szerint 3. célkitűzés tagállami hatáskör o 2. Egy főre jutó támogatás meghatározása o 3. Fejlesztési prioritások meghatározása Közösségi Támogatási Keret (Community Support Framework) o 1. szakasz: nemzeti fejlesztési terv készítése (Bizottság részére benyújtani) tagállam gazdasági társadalmi helyzetének átfogó leírása regionális politikai stratégia regionális fejlesztési terv megvalósításához szükséges finanszírozási igények táblázata partnerség elveinek alkalmazása o 2. szakasz: közösségi támogatási keret jóváhagyása Bizottság fejlesztési stratégia, prioritások közösségi támogatási keret kidolgozása indikatív finanszírozási terv irányító hatóságok nevesítése, partnerség elve o 3. szakasz: operatív programok több strukturális alapból támogatott fejlesztési feladatok végrehajtását rögzítik egyes célkitűzések megvalósítása közösségi támogatási keret eljárási, pénzügyi és intézményi végrehajtási részletei részletes finanszírozási terv végrehajtás: Bizottság jóváhagyásával 1993 egységes programozási dokumentum (Single Programming dokument) o egyszerűsített eljárás a 3 szakasz összevonása 2. célkitűzésnél regiónként 3.-nál tagállami szinten 1.-nél az 1 millió alatti programoknál o közösség: inkább ellenőrzés 2000 óta: irányító hatóság: konkrét tervek elkészítése és a projektek kiválasztása o program operatív irányítása o programok felügyelete: monitoring testületek, bizottságok 7

8 A közösségi kezdeményezések 1980-as évek: kvótán felüli programok Bizottság meghatározza a kezdeményezések irányelveinek tervezetét, egyezteti az EP-vel, tagállamokkal irányelvekben rögzíti a o fő célokat o tervezett intézkedések típusát o erre szánt pénzügyi források tagállamok programokkal pályáznak Bizottság dönt : 13 kezdeményezés: o határmenti régiók együttműködése Interreg II o mezőgazdasági fejlesztés Leader II o emberi erőforrás fejlesztés Employment o munkaerő árképzése az ipari változásokhoz Adapt o szénbányászati övezetek szerkezetváltása Rechar II o acélipari övezetek szerkezetváltása Resider II o hadiipari övezetek diverzifikálása Konver o textil-és ruhaipari övezetek diverzifikálása Retex o Észak-írországi béketeremtési program Peace o kis-és középvállalatok fejlesztése Sme o válság sújtotta városok Urban o halászati szerkezetátalakítás Pesca o periférikus régiók integrációja Regis kezdeményezés: o határmenti régiók együttműködése Interreg III o társadalmi és gazdasági válságjelenségekkel küzdő városok Urban o vidékfejlesztés Leader + o foglalkoztatásban megjelenő diszkrimináció valamennyi formája elleni küzdelem segítése Equal innovatív intézkedések (Innovative Actions) 3.4. A Kohéziós Alap o MSZ hozta létre o Eu regionális politikájának része o strukturális politikát szolgál, kedvezményezettjei mégis a tagállamok, nem régiók o jellemzői: tagállami szintű elosztás kedvezményezetti státus feltétele: GNP átlag ne haladja meg az uniós 90%-át gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában foglaltak teljesítése (stabilitási és növekedési egyezmény) az bevezetésének feltételei projektumfinanszírozás egyedi projektumokat támogat két szektor: közlekedési infrastruktúra és környezetvédelem terén használható fel közösségi finanszírozás aránya max % (a maradék magánforrás) o elbíráláskor a Bizottság figyelembe veszi: projektumok európai jelentőséggel is bírjanak közösségi politikákat tartsák tiszteletben o célkitűzéseket a MSZ-hez csatolt gazdasági-társadalmi kohézióról szóló kiegészítő jegyzőkönyv tartalmazza 4. Az Agenda március Agenda 2000 jóváhagyása, legfőbb célkitűzése: a os pénzügyi keret meghatározása Unió bővítés finanszírozási keret? strukturális politika reformja 8

9 előcsatlakozási eszközök fejlesztése 4.1. A regionális politika alapelveinek megújítása A koncentráció o leginkább a koncentrációt megjelenítő célrendszert reformálták meg A regionális politika 3 célkitűzésének reformja 1. cél: elmaradott régiók támogatása közösségi GDP 75%-át el nem érő NUTS II régiók földrajzilag legtávolabb eső közösségi területek ritkán lakott területek 2. cél: valamennyi strukturális probléma egy célkitűzés alatt gazdasági és társadalmi felzárkóztatás kedvezményezettek: o ipari és szolgáltatási szerkezetváltáson átmenő területek o hanyatló mezőgazdasági régiók o válságjelenségekkel küzdő városi övezetek o halászattól egyoldalúan függő területek 3. cél: emberi erőforrás-fejlesztés új megközelítése: oktatási, képzési, foglalkoztatási politikák A strukturális alapok részvétele az egyes célkitűzések megvalósításában ERFA ESZA EMOGA HOFE 1. célkitűzés X X X X 2. célkitűzés X X 3. célkitűzés X A tagállamonként indikatív allokáció meghatározása indikatív támogatási keretek meghatározásának szempontjai: o népesség o regionális fejlettség o tagállami prosperitás o szerkezeti problémák súlya, különös tekintettel a munkanélküliségre strukturális támogatások éves nagysága nem haladhatja meg az adott tagállam GNP-jének 4%-át A kedvezményezetti státusukat elveszítő régiók utótámogatása phasing out utótámogatás A partnerség partnerség elvének kiszélesítése Bizottság szerepe: o stratégiai irányítás o forráselosztás és monitoring tagállamok: o program operatív irányítása és ellenőrzése Az addicionlaitás három fázisban írják elő az addicionalitás ellenőrzését: o ex-ante tervezéskor o mid-term megvalósítás során o ex-post program végén 4.2. A Kohéziós Alap fenntartása 9

10 o Agenda 2000 szigorított feltételei: 2003 érintett 4 tagállam kedvezményezetti státusának felülvizsgálata megerősítették a makrogazdasági feltételességet nehezebb elérni a 80-85%-os maximális közösségi finanszírozási arányt 4.3. A os pénzügyi perspektíva o 7 éves keret magában foglalja: közösség valamennyi politikáját, működési kiadásokat előcsatlakozási eszközök forrásait Unió kibővítésének fedezetét saját forrásoknak a közösségi GNP-hez mért felső határát A strukturális politikák nettó befizetők álláspontja érvényesült: kiadásokat stabilizálták pénzügyi perspektíva nem számol a strukturális kiadások évről évre történő növekedésével Kohéziós Alap 213 md Az előcsatlakozási eszközök költségvetése és a kibővítés költségei évente állandó összegű támogatás: 3, 12 md ez a PHARE, ISPA és SAPARD programok költségvetése új tagállamok csatlakozásuk első évében nem kapják meg a teljes összeget, hanem csak egy átmeneti felfutási időszak (phasing in) után bővítés előtti támogatás a bővítés közvetlen következményeként felmerült költségek fedezésére használható fel 4.4. Az előcsatlakozási eszközök A PHARE regionális fejlesztési támogatása az Agenda 2000 a 3 előcsatlakozási program költségvetését együtt kezeli a PHARE 2000-től vette fel kiemelt prioritásai közé a gazdasági és társadalmi kohézió támogatását PHARE 2000: o integrációs felkészítés elősegítése o intézményfejlesztés tagállami ismeretek átadása magyar és tagállami hatóságok közti együttműködés (twinning) kölcsönadott tagállami szakértők (pro-accession advisers) o beruházások támogatása közvetlenül elő kell segíteni az adott tagállam felzárkózását gazdasági és társadalmi kohézió regionális fejlesztési programok Az ISPA program projektalapú megközelítés környezetvédelem területén: vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és levegőszennyezés vonatkozásában elvégzendő feladatok fenntartható mobilitás A SAPARD program mezőgazdasági és vidékfejlesztés mezőgazdasági beruházások támogatása magyar program célkitűzései: o mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése o élelmiszer-higiéniai, környezetvédelmi, állatvédelmi előírások o magasabb minőségi követelményeknek való megfelelés o munkahelyek megőrzése 10

11 o munkahelyteremtés vidéken o népességmegtartó képesség 5. A évi kibővítés sajátosság: új tagállamok egy főre vetített nemzeti jövedelme jelentősen alatta maradt a közösségi átlagnak kedvezményezett régiók száma soha nem látott mértékben bővült támogatások fokozatos felfuttatása (phasing in) 3 éves átmeneti időszak jóval nagyobb részarányt képez a támogatásokból a Kohéziós Alap kedvezményezett régiók meghatározása - viszonyítás alapja a közösségi átlag közösségi átlag viszonyítási alap a 15-ök átlaga statisztikai hatás viszonyítás alapját képező átlag csökkenése miatt a 15-ök sok régiója kerülne ki az 1. célkitűzés alól kizárólag a bővítés miatt veszítenék el a támogatást 2007-től a 75%-os határ fölé emelkedett régiók utótámogatást kapnak regionális versenyképesség az egy főre jutó GDP mellett figyelembe veszi a gazdaság szerkezetét, a mezőgazdaság súlyát a GDP-ben, a lakosság képzettségét, foglalkoztatási rátát, a földrajzi elérhetőséget, közösségi szabadalmakat 6. A regionális politika hatása értékelési módszerek összemérhetősége korlátozott alapvetően 2 mutató fontos: gazdasági növekedés és foglalkoztatási mutató kis + középvállalkozásokra gyakorolt hatása környezetvédelmi érzékenység növekedése, fejlesztési tervek megvalósítása innovatív tevékenységek bővülése közösséget szolgáló együttműködések megjelenése 9. fejezet Szociális politika 1. A közösségi és nemzeti szociálpolitika különbségei szociálpolitika két jelentése: közösségi és nemzeti szocpol o Nemzeti szocpol: elsősorban szociális ellátások és ezeket nyújtó szociális ellátórendszer, főszereplő: állam és egyén o Közösségi: munkaerőpiac, munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítása, szereplők: közösségi intézmények és tagállamok o Irányelvek: munkavállalók jogainak védelme munkahelyi egészség- és biztonságvédelem egyenlő bánásmód biztosítása o személyek szabad mozgása és szociális biztonsági rendszerek koordinációja szabad mozgás: migráns munkavállalót és családját az adott ország állampolgáraival azonos jogok illetik meg diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése két eszköze: szociális jogharmonizáció és nyitott koordináció o nyitott koordináció: nem közösségi jogszabályokon alapul (mint a jogharmonizáció), hanem a Tanács által elfogadott döntéseken a közösen elfogadott szakmai stratégia végrehajtását kér számon a tagállamok kormányaitól munkaerő szabad áramlása, versenyt korlátozó körülmények kiiktatása munkajog, egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség biztosítása, egészség- és biztonságvédelem Szabályozás okai: o EKSZ eredeti 2. cikke: munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítása nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód munkavállalók jogainak védelme 11

12 o az érintett kérdésköröket a tagállamok nem tekintették a klasszikus szociális jog részének lehetséges a tagállami szabályozás o versenysemlegesség biztosítása Intézmények: o Bizottság: nyitott koordinációs mechanizmus működtetése korlátozza: tagállami érdek Tanács döntéshozatalban betöltött pozíciója demokratikus legitimáció hiánya szociális jogok szabályozása alapvetően nemzeti szinten maradjon o Európai Bíróság: egyént a közösségi jog alapján megillető jogokat kiterjesztően kell értelmezni emberi jogok feltétlen tisztelete és garantálása o Európai Parlament és Gazdasági és Szociális Bizottság kevésbé befolyásolja a szociális jog alakulását o politikai egyéniségek szerepe: Kohl: feloldotta a jobb- és baloldali kormányok közti ellentéteket Thatcher: lassítani akarta a közösségi szociális politikát Delors: jogi háttér megteremtése, szociális dimenzió folyamatos erősödése MSZ: uniós polgárság nem ad szociális jogokat, címzettek elsősorban a közösségi munkavállalók Közösségi szociálpolitika (social policy) és közösségi szociális jog (social law) o Közösségi szociális jog: közösségi jogszabályok összessége, amelyek valamely szociális témában a Közösség jogalkotási hatásköre alapján születtek ha nem született kötelező érvényű jogszabály, a közösség mégis aktív politikát folytat közösségi szocpol eleme o Közösségi szociálpolitika: magában foglalja a közösségi szociális jogot, a nyitott koordinációt a foglalkoztatáspolitika és a szociális védelem területén 2. A közösségi szociálpolitika története kezdetben csak: munkaerő szabad áramlása és versenysemlegesség a cél EKSZ cikkei túl általános nehezen értelmezhető Egységes Európai Okmány (EEO) 1986 o egészség- és biztonságvédelem o gazdasági és társadalmi kohézió erősítése egységes európai valuta + maastrichti konvergencia-kritériumok sokak szerint a magas munkanélküliség fő oka változások: o 1993 Fehér Könyv: Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás munkanélküliséggel szembeni küzdelem o 1997 ASZ: beemelte a Szociálpolitikai Megállapodást az EKSZ-be o új 13. cikk: lehetővé tette irányelvek elfogadását a fogyatékosság, vallás... stb. alapján történő diszkrimináció ellen o 2000 Lisszaboni Stratégia: közösségi gazdaság-, foglalkoztatás- és szociálpolitika összehangolása o Nizzai Szerződés: cél az unió csatalakozása az Európa Tanács Emberi jogokról és Alapvető szabadságjogokról szóló Egyezményéhez 3. Alapelvek Szubszidiaritás elve: közösségi szabályozás csak akkor indokolt, ha a tagállami szabályozásnál hatékonyabban biztosítja az egységes piac működését Sokféleség tiszteletben tartása: elfogadják szociális ellátórendszerek közti különbségeket, illetve a közöttük zajló versenyt 12

13 Versenyképesség és szociális védelem egyensúlya: tagállamok által biztosított szoc. védelem nem veszélyeztetheti a versenyképességet 4. A közösségi szociálpolitika területei szabályozási területek: o személyek szabad mozgása o szociális biztonsági rendszerek koordinációja o egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása o munkavállalói jogok védelme o munkahelyi egészség- és biztonságvédelem o európai szociális párbeszéd o ESZA o foglalkoztatáspolitikai nyitott koordináció Közösségi szocpol területeinek csoportosítása: o Szabályozottság alapján: személyek szabad mozgása és szoc biztonsági rendszerek koordinációja szociális jogharmonizáció három területe: egyenlő bánásmód munkavállalói jogok védelme munkahelyi egészség- és biztonságvédelem nyitott koordináció területei: Tanács meghatározza a stratégiai célokat és azok végrehajtása a tagállamok hatáskörében marad o Témák szerint: (területek kapcsolódásai alapján) személyek szabad mozgása egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség munkavállalói jogok védelme foglalkoztatáspolitika és szoc védelem 4.1. Személyek szabad mozgása o tagállamok közti munkaerő-áramlás előmozdítása o EGK 4 fő szabadságának egyike o Közösségen belül hosszú távon kiegyenlítődnek a versenyfeltételek és a bérek o adott tagállam állampolgáraival azonos feltételek mellett vállalhasson munkát o EKSZ: szabad mozgás magában foglalja a jogot: fennálló állásajánlatokra vonatkozó jelentkezés lehetősége ebből a célból a tagállamok területére szabadon beléphessenek területén tartózkodjanak foglalkoztatás megszűnése után a tagálla területén maradjanak e jogok a tagállamok állampolgárait és családtagjaikat illetik meg ezredfordulós jogalkotás célja: 3. országbeli állampolgárok is élhessenek e jogokkal o 90-es évek eleje: megszűnt a korlátozás, hogy a tagállamok állampolgárai közül is csak a munkavállalókat és az önfoglalkoztatókat illeti meg a szabad mozgás joga ma már nyugdíjasokat és diákokat is megillet o Korlátozás: ha önmaga és családtagjai nem jelentenek indokolatlanul nagy terhet a fogadó tagállam szociális rendszerére szabad mozgás joga nem vonatkozik a közszolgálatra (akik a közhatalom gyakorlásában rendszeresen érintettek) közrend, közbiztonság, közegészség védelme (de ezen korlátozások nem szolgálhatnak gazdasági célokat) közrendre veszélyes: ami a társadalomra ténylegesen és alapvetően súlyos fenyegetést valósít meg, alapvető érdeket sért fenyegetés az ország demokratikus rendjére erőszakos cselekményekben részt vesz vagy arra buzdít szabadságvesztéssel büntetendő szándékos cselekményt követ el 13

Regionális politika. 4. Mi az EMOGA? Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Regionális politika. 4. Mi az EMOGA? Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Regionális politika 1. Mi a NUTS-rendszer? Nomenclature des unités territoriales statistiques Régiók egységes, összevethető elemekből álló statisztikai rendszere Szintjei: o NUTS I: tartomány, ország o

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József Írta:

Részletesebben

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS*

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* *EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* Jegyzet a Kistérségi mentorképzés c. kurzusban résztvevők számára Mihályi Helga Miskolc, 2014. március Tartalom Bevezetés 3 Tanterv és tanmenet 4

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA AZ EU SZOCIÁLIS JOGRENDSZERE

A MODUL TANANYAGA AZ EU SZOCIÁLIS JOGRENDSZERE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II. Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II. Prof. Tamás, János Dr. Juhász, Csaba Dr. Pregun, Csaba Dr. Nagy, Attila Szőllősi, Nikolett Gerőczi, Viktória Fórián, Tünde Globális környezeti problémák

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával AUBERT

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

inforegio Kohéziós politika 2007-től

inforegio Kohéziós politika 2007-től Ténylap hu 2004 Európai Unió Regionális politika inforegio Az Európai Bizottság jogszabályi javaslatai a kohéziós politika reformjára vonatkozóan (2007 és 2013 közötti időszak) 2004. július 14-én az Európai

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés MŰHELYVITÁRA Készítette:

Részletesebben