A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2001. augusztus hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 109/2001. (VII.30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tisztségviselői illetményének megállapítása 2 RENDELET 15/2001. (VIII.3.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításáról 3 HATÁROZATOK 107/2001. (VII.30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Mecsek Tours Kft-ben lévő üzletrészének értékesítésére kiírt pályázatok lezárása 108/2001. (VII.30.) Kgy. A szentlőrinci Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium átmeneti finanszírozása 112/2001. (VII.30.) Kgy. Fedezet biztosítása a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaságnak a Széchenyi Tervhez benyújtandó pályázatához 113/2001. (VII.30.) Kgy. Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a Mecsekjánosi intézmény gázellátásának támogatására 114/2001. (VII.30.) Kgy. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ingatlanaira vonatkozó energiaveszteség feltárási pályázat benyújtása 115/2001. (VII.30.) Kgy. Pályázat benyújtása a Közművelődést Pártoló Önkormányzat 2001 című pályázati felhívásra /2001. (VII.30.) Kgy. határozat melléklete MELLÉKLETEK A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megállapodása a szentlőrinci Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium átmeneti finanszírozásáról TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben június 22-től július 5-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 13 14

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 109/2001. (VII.30.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tisztségviselői illetményének megállapítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke havi illetményét július 1. napjától kezdődően Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Nórántné dr. Hajós Klára, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke havi illetményét július 1. napjától kezdődően Ft-ban állapítja meg. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke havi illetményét július 1. napjától kezdődően Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Nórántné dr. Hajós Klára, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 4. A közgyűlés tisztségviselői 1-3. pontban meghatározott illetményemelésének fedezetét a közgyűlés a évi költségvetés soron következő módosításakor biztosítja. Határidő: július 30. Felelős: Nórántné dr. Hajós Klára, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Határidő: azonnal Felelős: Nórántné dr. Hajós Klára, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2001. (VIII.3.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből: a beruházások összegét ezer forintban, a felújítások összegét ezer forintban, az intézményi felhalmozások összegét ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban. a működési célú bevételt ezer forintban, a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, a dologi kiadásokat ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, a speciális célú támogatásokat ezer forintban, az egyéb kiadásokat ezer forintban, továbbá a működési forráshiányt ezer forintban, a felhalmozási forráshiányt ezer forintban állapítja meg. 2. Az 1. -ban meghatározott ezer forint bevételi-kiadási főösszeg növekedésből mely az illetékbevételek felemeléséből származik, ezer forint az általános tartalékot növeli, ezer forint a közgyűlés tisztségviselői illetményének emelésére biztosított fedezet, ezer forint pedig a Harkányi Gyógyfürdő Rt-nek a Széchenyi terv keretében benyújtandó pályázatához szükséges banki kezességvállalás fedezete.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A költségvetési rendelet 15. -a az alábbiak szerint módosul: 15. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 4. A költségvetési rendelet 16. (1) és (4) bekezdése az alábbiak szerint változik: 16. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forintban állapítja meg a 4. számú melléklet szerint. (4) A közgyűlés a 4. számú melléklet 9. pontjában Egyéb céltartalék jogcímen az intézmények gazdálkodási, működési elégtelenségeinek megoldására ezer forintot, a Harkányi Gyógyfürdő Rt-nek a Széchenyi terv keretében benyújtandó pályázatához szükséges banki kezességvállalás fedezetére ezer forintot különít el. Az intézmények működési elégtelenségeinek megoldására elkülönített összeg felhasználása az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót követően, a nehéz likviditási helyzetbe került intézmények célvizsgálatának eredményétől függően történhet. 5. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A költségvetési rendelet további mellékletei értelemszerűen, a módosításnak megfelelően változnak. 6. A költségvetési rendelet e rendelet ával nem érintett részei változatlanul hatályosak. 7. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a főjegyző gondoskodik. Pécs, július 30. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításához hoz A 4 millió forint alá csökkent általános tartalék nagyságrendjét tekintve olyan kis mértékű, hogy a költségvetés soron következő, szeptemberi módosításáig előforduló rendkívüli esetek, halaszthatatlan kifizetések esetleges kielégítésére nem nyújt fedezetet. A közgyűlés az illetékbevételek tervezett öszszegének egyidejű felemelése mellett az általános tartalék kiegészítésére 10 millió forintot biztosít. A közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 3. (2) bekezdése szerint a megyei önkormányzat közgyűlése elnökének illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 42. -ának (3) bekezdése szerint önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap és 13 szorzószám szorzataként ennek függvényében az alelnökök illetményét 5-5 ezer forinttal alacsonyabb összegben állapítja meg. A közgyűlés a tisztségviselők július 1-i hatályú illetményeinek emelésére ezer forintot biztosít, melynek fedezetéül az illetékbevétel előirányzatát azonos összeggel megemeli. A Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi Terv keretében benyújtandó pályázatához szükséges önrész fedezetét is banki hitelből kívánja biztosítani a gazdasági társaság. Az OTP Bank Rt. mint a két tulajdonos számlavezetője, a projekt megfinanszírozásához egyrészt ingatlanfedezetet, másrészt készfizető kezesség vállalását kéri mindkét tulajdonos részéről. A helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 88. -a szabályozza az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások felső határát. Tekintettel arra, hogy a kezességvállalás is e kategóriába tartozik, és a még felvehető hitel mértéke igen csekély, a biztonságos működés érdekében a működési bevételek előirányzatának megemelésével célszerű maximum ezer forint összegben a kezességre fedezetet biztosítani.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 13/2001. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat ezer forint évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Intézmények alaptevékenységének bevétele Intézmények egyéb különféle bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Működési bevétel Illetékek Egyéb bevétel - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) Önkormányzatok egyéb különféle bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek normatív részesedésű átengedett SZJA normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás feladatmutatóhoz kötött normatív normatívan elosztott kötött felh. tám címzett támogatás évi maradványa központosított támogatás céljellegű decentralizált támogatás Hitel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 2. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés 13/2001. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat ezer forint évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Intézmények alaptevékenységének bevétele Intézmények egyéb különféle bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Működési bevétel Illetékek Egyéb bevétel - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Társadalombiztosítási Alap támogatása Átengedett bevételek normatív részesedésű átengedett SZJA normatívan megillető SZJA Állami hozzájárulás, támogatás feladatmutatóhoz kötött normatív normatívan elosztott kötött felh. tám központosított támogatás Hitel Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások egyéb kiadás - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-2):

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés 13/2001. (VI.27.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat ezer forint évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1 Saját bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átengedett bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része Állami hozzájárulás, támogatás címzett támogatás évi maradványa céljellegű decentralizált támogatás Hitel Fejlesztési célú hitel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (1-6): KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú általános tartalék 5 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Fejlesztési célú hitel visszafizetés Felhalmozási bevételek ÁFA-ja Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-8):

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 4. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai Sorszám ezer forint CÉLTARTALÉK Részösszeg Összesen 1. Szakmai szorzók miatt szeptember 9-ig Oktatási ágazatban Létszámleépítés miatt BMÖ Gyermekvédelmi Szaksz. Pécs (9 fő 4 hónap) Pályázati alapok Intézményi pályázati alap BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 80 - Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Intézményi Pályázati Alap maradványa ezer forint.) - Önkormányzati pályázati alap: - ebből: Szociális alaphálózat fejlesztési program önrésze Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ "Baranya öko-fórum és EU finanszírozási oktatás" projekt "A Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program" 430 (Önkormányzati Pályázati Alap maradványa ezer forint.) 4. Intézményvezetők érdekeltségi rendszerére BMÖ Ált. Isk., Szakisk., Koll. és Gyermekotth. Pécsvárad lakóotthon működési kiadásaira Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira Egyéb céltartalék Felújítási céltartalék Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhaszn Céltartalék összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZATOK 107/2001. (VII.30.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Mecsek Tours Kft-ben lévő üzletrészének értékesítésére kiírt pályázatok lezárása 2. A Baranya Megyei Önkormányzat nem kívánja megvásárolni a DD Tours Kftnek a Mecsek Tours Kft-ben lévő üzletrészét. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy erről a kisebbségi tulajdonost értesítse. Határidő: augusztus 5. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke I. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Mecsek Tours Kft. 100 %-os üzletrészére a kisebbségi tulajdonos DD Tours Kft-vel közösen kiírt pályázat pályázó hiányában eredménytelenül zárult. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy erről a tényről a kisebbségi tulajdonost tájékoztassa. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Mecsek Tours Kft. 84,61 %-os üzletrészére kiírt pályázat érvényes pályázat hiányában eredménytelenül zárult. Határidő: augusztus 5. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke (az értesítésért) II. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mecsek Tours Kft-ben lévő 84,61 %-os üzletrészének értékesítésére új, nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet. Az érvényes ajánlat feltételeként 7,5 millió forint bánatpénz letétbe helyezését határozza meg. Felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot, hogy a pályázati felhívás és pályázati feltételek részletes szövegét jóváhagyja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon. Határidő: augusztus 10. (a pályázati felhívás közzétételére) szeptember 10. (a pályázat beadására) szeptember 25. (a pályázat elbírálására) Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 108/2001. (VII.30.) Kgy. határozat A szentlőrinci Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium átmeneti finanszírozása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a határozat mellékletét képező, a szentlőrinci Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium átmeneti finanszírozásáról szóló megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 112/2001. (VII.30.) Kgy. határozat Fedezet biztosítása a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaságnak a Széchenyi Tervhez benyújtandó pályázatához A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősíti, hogy kiemelten fontosnak tartja a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaság részvételét a Széchenyi Terv pályázaton. Ennek elősegítése érdekében felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy további tárgyalásokat folytasson a projektet finanszírozó pénzintézettel. A közgyűlés az önkormányzat kötelezettségvállalását 800 millió forintban maximálja, és elsősorban ingatlanfedezet formájában kívánja biztosítani. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat készfizető kezességvállalásának

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 felső határát évi 100 millió forintban határozza meg. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság jóváhagyása után, a fenti kötelezettségvállalás keretein belül, a szükséges szerződéseket a finanszírozó pénzintézettel megkösse. Határidő: augusztus 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 113/2001. (VII.30.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a Mecsekjánosi intézmény gázellátásának támogatására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 69/2001. (V.22) Kgy. határozata 3. pontját. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi) gázellátása érdekében pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatására. A beruházás megvalósításának összköltsége bruttó e Ft, amelyből e Ft a saját forrás és e Ft a vissza nem térítendő támogatás. A saját forrás fedezete a évi költségvetésben az Önkormányzati pályázati alap Szociális alaphálózat fejlesztési program önrésze címszó alatt rendelkezésre áll. A Baranya Megyei Önkormányzatot a pályázat benyújtásához szükséges Ft pályázati díj terheli, melynek forrása az elnöki keret. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a DDGÁZ Rt-vel a várható beruházási költségek csökkentése érdekében. Határidő: augusztus 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Pörös Béla, a közgyűlés alelnöke 114/2001. (VII.30.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ingatlanaira vonatkozó energiaveszteség feltárási pályázat benyújtása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a Gazdasági Minisztériumhoz a Széchenyi Terv programja keretében meghirdetett A helyi önkormányzati energiagazdálkodás felmérésének, javításának támogatása (SZT EN-8) pályázati kategóriában a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ingatlanai energiaveszteség feltárására irányuló vizsgálatának támogatására. A vizsgálat az alábbi ingatlanokra terjed ki: Csontvári Múzeum, Zsolnay Múzeum, Új és legújabbkori történeti osztály, Nemes Endre Múzeum, Vasarely Múzeum, Modern Magyar Képtár I., Kanizsai Dorottya Múzeum, Régészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum. Határidő: augusztus 31. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ft összköltségű vizsgálathoz a nettó összeg 25%-át Ft önrészt biztosít. Az önrész fedezete a évi költségvetés 8. számú mellékletében szereplő évi tervezési, a beruházások előkészítését szolgáló keret. Határidő: a évi költségvetés legközelebbi módosítása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az energiaveszteség feltárására vonatkozó az előterjesztéshez mellékelt szerződést aláírja. Határidő: augusztus 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az energiaveszteség feltárás eredményeit cselekvési tervbe illeszti be.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Határidő: a vizsgálat elvégzése után, értelem szerint Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a támogatás összegének mértékéig ezer Ft-ig a számlavezető OTP-hez bankgarancia ígérvényt nyújt be. Határidő: augusztus 15. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke 115/2001. (VII.30.) Kgy. határozat Pályázat benyújtása a Közművelődést Pártoló Önkormányzat 2001 című pályázati felhívásra A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Közművelődést Pártoló Önkormányzat 2001 cím és díj elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be. Határidő a pályázat benyújtására: augusztus 6. Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 MELLÉKLETEK A 108/2001. (VII.30.) Kgy. határozat melléklete Megállapodás a szentlőrinci Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium átmeneti finanszírozásáról amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9., továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, másrészről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1055. Budapest, Kossuth tér 11., továbbiakban: Minisztérium) képviseli: dr. Marton István, főosztályvezető között, az alábbi feltételekkel: 1. A Minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy a július 1-től fenntartásába került Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szentlőrinc (továbbiakban: Intézmény) törzskönyvi nyilvántartásba vételével, bankszámlájának megnyitásával, új adószámának és TB törzsszámának kialakításával kapcsolatos ügyintézési feladatok lebonyolítását haladéktalanul megkezdi. 2. Az Önkormányzat a folyamatos működőképesség biztosítása érdekében vállalja az Intézmény átmeneti finanszírozását július 1-től, új bankszámlájának megnyitása napjáig, előreláthatólag szeptember közepéig. Az átmeneti finanszírozás ezen időszak alatt kiterjed az Intézmény dolgozóinak két havi bérére és annak járulékaira, valamint azokra a halaszthatatlan dologi jellegű kiadásokra, melyre az Intézmény saját bevétele nem nyújt fedezetet. 3. A Minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy július 1-től az átmeneti finanszírozás időszakában az Önkormányzat által biztosított összeget az új bankszámla megnyitása napját követően az Intézmény közreműködésével készült, a Minisztérium és az Önkormányzat által egyeztetett elszámolás alapján az Önkormányzat Országos Takarékpénztár Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Költségvetési elszámolási számlájára haladéktalanul megtéríti. Budapest, július Dr. Marton István Dr. Kékes Ferenc a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési a Baranya Megyei Önkormányzat Minisztérium főosztályvezetője Közgyűlésének elnöke Záradék: A megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 108/2001. (VII.30) Kgy. határozatával jóváhagyta.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Közlönyben június 22-től július 5-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 2001: LI. tv. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról 2001: LII. tv. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény módosításáról 2001: LIII. tv. A termőföldről szóló évi LV. törvény módosításáról 2001: LV. tv. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról 2001: LVI. tv. A gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről 2001: LVII. tv. A sportról szóló évi CXLV. törvény módosításáról 25/2001. (VII.5.) EüM r. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról 12/2001. (VII.5.) NKÖM r. Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról 13/2001. (VII.5.) NKÖM r. A kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 14/2001. (VII.5.) NKÖM r. A könyvtári szakfelügyeletről Közlemény Felhívás köztisztviselői továbbképzési és vezetőképzési programok készítésére

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Leíró Csoport Készült: 240 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 22. 11. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 11/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚLIUS 4-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1492-4 /2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚLIUS 4-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1492-4 /2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚLIUS 4-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1492-4 /2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 3. 10. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 124/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. január hó 28. 1. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 3/2002. (I. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben