HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) KIVONAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT"

Átírás

1 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 4/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közoktatási esélyegyenlőségi tervét. Felelős:, Herend, január 29.

2 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 5/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitelek utáni kamatmódosítást az alábbiak szerint tudomásul veszi: 1) A 62,5 millió Ft tőkeösszegű célhitel tőkeösszegű célhitel esetében a háromhavi Bubor + 1,8% kamatszint háromhavi Bubor + 4,05% kamatszintre emelkedik, 2) Az Infrastruktúra fejlesztési hitel kamata három havi EURIBOR + 3,2%-ra emelkedik, 3) Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítéséhez felvett ÖKIF hitel kamatát háromhavi EURIBOR + 2,7% kamatfelár mellett tudjuk elfogadni. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el az OTP Bank Nyrt.-nél. Felelős:, Herend, február 3.

3 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 6/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél kezdeményezi a jelenleg fennálló 62,5 millió Ft összegű célhitel tőketartozása prolongálását azzal, hogy évben tőketörlesztésre nem kerül sor, és a hitel végleges lejárata március 20-ára módosul. Egyéb részleteiben a hitelszerződés nem változik. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a Pénzintézetnél a határozatban foglaltak szerint eljárjon és a módosított hitelszerződést a Képviselő-testület nevében aláírja. Felelős:, Herend, február 3.

4 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 7/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete A KDOP-5.1.1/2F kódszámú A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázat megvalósításához Ft összegű 10 év futamidejű felhalmozási célú hitelt (célhitelt) vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Herend Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a t a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt.-vel. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat, hogy a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételét az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-re engedményezi. Felelős:, Herend, február 6.

5 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 8/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 11/2004. (IV.29.) rendelet módosítását nem támogatja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. részére tájékoztatást adjon. Felelős:, Herend, január 29.

6 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 9/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Majolikagyár Kft. Herend, Bányatelep ivóvíz szolgáltatásra és szennyvíz kezelésre vonatkozó ajánlatát a jelenlegi formájában nem fogadja el. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a Bakonykarszt Zrt. bevonásával a Herend Bányatelepi lakosság egészséges ivóvíz ellátásának biztosítása érdekében a Herendi Majolikagyár Kft.-vel folytassa a tárgyalásokat. Felelős:, Herend, január 29.

7 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 10/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Városi Teke Klub számára engedélyezi a Herend név használatát. Felelős:,, folyamatos Herend, január 30.

8 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 11/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CG Greetings Kft. számára nem engedélyezi a Herend név használatát. Felelős:,, folyamatos Herend, február 18.

9 2009. február 13.-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 12/2009. (II.13.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ 20. (2) bekezdése alapján úgy döntött, hogy a február 13-i rendkívüli testületi ülésről nem készül videofelvétel. Felelős: Herend, február 16. Jegyző

10 2009. február 13.-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 13/2009. (II.13.) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F kódszámú A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturálisés eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázat megvalósítása célra Ft Ft összegű 10 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. Herend Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Herend Város Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a t a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel. Felelős: Határidő: február 19. Herend, február 16.

11 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 14/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására. A Képviselő-testület utasítja a t, hogy 28 millió forint ÖNHIKI előleg igénylése iránt a Magyar Államkincstárnál járjon el. Felelős:. Herend, február 27.

12 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 15/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F jelű A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázati projekt megvalósítása érdekében építési beruházásra és árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást folytat le. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás/ok lefolytatására Ft előirányzatot biztosít és felhatalmazza a t, hogy a közbeszerzési eljárás/ok lefolytatására vonatkozó megbízási szerződést az Önkormányzat képviseletében Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodájával (Közbeszerzési tanácsadó) aláírja. Felelős:, Herend, június 4.

13 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 16/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F jelű A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázati projekt megvalósítása érdekében építési beruházásra és árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást folytat le. Az közbeszerzési eljárás felelősségi és dokumentálási rendjét a határozat mellékletét képező előterjesztés alapján állapítja meg. Felelős:,, Pénzügyi Bizottság elnöke Herend, február 27.

14 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 17/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tudomásul veszi, hogy a Stingl Vince Kulturális és Szociális Közalapítvány kuratóriuma tagjainak Bauernhuber József és Dr. Hegedűs Melinda herendi lakosoknak, valamint a Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjainak Gosztolai József és Hordósy Józsefné herendi lakosoknak a megbízatása megszűnt. A Képviselő-testület az érintett személyek eddigi munkáját megköszöni. Felelős: Herend, március 11.

15 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 18/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a) a Stingl Vince Kulturális és Szociális Közalapítvány kuratóriumának tagjává Czanikné Józan Mária Herend, Kossuth köz 2/a. és Bácskai Zsuzsanna Herend, Dózsa György u. 53. szám alatti lakosokat megválasztja. b) a Stingl Vince Kulturális és Szociális Közalapítvány tagjává Henger Zsuzsanna Herend, Ady u. 11/c. és Papné Kolonics Krisztina Herend, Rózsa u. 6/2. szám alatti lakosokat, a felügyelő bizottság elnökévé Báder Zoltán Herend, Vadvirág u. 38. szám alatti lakost (jelenlegi felügyelő bizottsági tagot) megválasztja. A Képviselő-testület határozatának hatálybalépésének előfeltétele, hogy - a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., mint a Közalapítvány társalapítója a jelen határozattal azonos tartalmú döntést hozzon. A Képviselő-testület személyi döntésének megfelelően a Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe kell foglalni és a nyilvántartást vezető Megyei Bírósághoz benyújtani. Felelős: Herend, március 11.

16 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 19/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tudomásul veszi, hogy Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány kuratóriuma tagjainak Lipp Gyöngyi és Szesztay László herendi lakosoknak, valamint a Közalapítvány ellenőrző bizottsága tagjainak Bíró Eszter, Hegedű Melinda és Nagy Lajosné herendi lakosoknak a megbízatása megszűnt. A Képviselő-testület az érintett személyek eddigi munkáját megköszöni. Felelős: Herend, május 5.

17 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 20/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a) Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány kuratóriumának titkárává Erős Éva, Herend, Fasor u. 4. 2/2. szám alatti lakost, tagjává Kolonics-Csizmadia Regina Szentgál, József A. u. 22. szám alatti lakost megválasztja. b) Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány ellenőrző bizottsága elnökévé Bácskai Zsuzsanna Herend, Dózsa György u. 53. szám alatti lakost, és tagjává Pintér Józsefné Herend, Petőfi Sándor u. 13. és Rybár Judit Szentgál, Nyírőkert ltp. 76. szám alatti lakosokat megválasztja. A Képviselő-testület személyi döntésének megfelelően a Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe kell foglalni és a nyilvántartást vezető Megyei Bírósághoz benyújtani. Felelős: Herend, május 5.

18 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 21/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tudomásul veszi, hogy a Templomunkért Közalapítvány kuratóriuma tagjainak Wéber Gyula, Köller Ferenc, Lennert Hajnalka herendi lakosoknak, valamint a Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjainak Bíró Eszternek, Fódi Évának és Eckert Róbertnek a megbízatása megszűnt. A Képviselő-testület az érintett személyek eddigi munkáját megköszöni. Felelős: Herend, május 6.

19 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 22/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tudomásul veszi, hogy a Testvérvárosok a Nemzetiségi Kultúráért Közalapítvány kuratóriuma tagjainak Hudi Katalin, Eckert Róbertné, Bauernhuber József, Fódi Judit herendi és Lohn Ferencné bándi lakosoknak a megbízatása megszűnt. A Képviselő-testület az érintett személyek eddigi munkáját megköszöni. Felelős: Herend, február 27.

20 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 23/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Testvérvárosok a Nemzetiségi Kultúráért Közalapítvány megszűntetését határozza el és a Közalapítvány megszűntetése érdekében kérelmet nyújt be a nem peres eljárás lefolytatására jogosult, arra illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. Herend Város Önkormányzata a Testvérvárosok a Nemzetiségi Kultúráért Közalapítvány alapító okirata 5. pontjában meghatározott célokat, illetve közfeladatokat közvetlenül látja el és a megszűnő közalapítvány vagyonát ezekre a célokra fordítja. Felelős: Herend, május 13.

21 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 24/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi munkatervét jóváhagyja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a jóváhagyott munkatervről az érintetteket tájékoztassa. Felelős: Herend, február 27.

22 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 25/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete kilép a Somló és Környéke Borút Egyesületből. A képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntést küldje meg a Somló és Környéke Borút Egyesület elnökének. Felelős: Herend, március 3.

23 2009. március 12.-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 27/2009. (III.12.) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületbővítése, nyílászáróinak cseréje, akadálymentesítéssel kapcsolatos építési, épületgépészeti és épületvillamossági munkák elvégzésére vonatkozó egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyja. Felelős:, Határidő: március 12. Herend, április 14.

24 2009. március 12-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 28/2009. (III.12.) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületbővítése, nyílászáróinak cseréje, akadálymentesítéssel kapcsolatos építési, épületgépészeti és épületvillamossági munkák elvégzésére vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálására (véleményezésére) létrehozott három fős bíráló bizottságba Dr. Horváth Klaudia Ügyvédet, Floid Imre Építész Mérnököt és Hornyák Ferenc Csaba Köztisztviselőt választja meg. Felelős:, Határidő: március 12. Herend, április 14.

25 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 30/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi településfejlesztési koncepciót fogadja el: 1. A településrendezési tervekben biztosítani kell Városközpont kialakításának lehetőségét. A készülő rendezési terv biztosítsa az egységes városközpont létrehozását A készülő településrendezési terv a szentgáli kereszteződés felől biztosítsa a Városkapu létrehozását. 2. A környező városokból kitelepülők részére biztosítani kell a letelepedés lehetőségét. A letelepedni szándékozók részére biztosítani kell a lakóterületek fejlesztését, mellyel párhuzamosan a kulturális, sport és szórakoztató intézmények fejlesztendőek. A készülő településrendezési terv tegye lehetővé a jelenleg is hatályos szerkezeti terv szerinti Herend Diófa utca felé eső területeken jelölt területek beépítésre szánt lakóövezetté való kijelölését, amennyiben az egyéb jogszabályba nem ütközik. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. a tulajdonában álló a Manufaktúrától északra lévő ipari terület megosztásának és egy részének lakóövezetté való átsorolásának szerepeltetését a településfejlesztési koncepcióban megvizsgálja. A készülő településrendezési tervben, a jelenlegi tervben temető tartalék területeként szereplő 034/19 hrsz. ingatlan továbbra is így szerepeljen. A készülő terv tegye lehetővé a B és C jelű lakóterületek szabályozási előírásainak módosítását a kialakítható telekméret és a beépítés módjának megváltoztatatása vonatkozásában. A készülő terv vizsgálja meg a 018/2, 10 és 016 hrsz.-ú külterületi ingatlanok mezőgazdasági területként való lakóházzal való beépítésének lehetőségét. A készülő terv vizsgálja meg a jelenlegi HÉSZ és Szerkezeti terv szerinti / vasút feletti területek / tartalék fejlesztési területként való feltüntetésének lehetőségét. 3. A vállalkozást ösztönző ipari parkot és a kereskedelmi és szolgáltató területeket kell kijelölni. A zöld mezős beruházások mellet elő kell segíteni a barna mezős beruházások megvalósulását is. A Herendi volt TSZ major és környékének rendezése kapcsán a jelenlegi kereskedelmi-gazdasági- szolgáltató övezeti besorolású területek kerüljenek növelésére. A Majolikagyár területéhez csatlakozó illetve a bekötőút melletti területeken meg kell vizsgálni ipari zóna kialakításának lehetőségét. A településrendezési terv tegye lehetővé a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában lévő szennyvíztelep bővítését

26 4. A turisztikai profil erősítése érdekében javasolt az üdülési, illetve kereskedelmi szolgáltató területek kijelölése, turista utak, és az ehhez csatlakozó infrastruktúra kijelölése. A szolimán tetőn és környékén turisztikai erdő terület kerüljön kialakításra, továbbá a külterületi kiránduló és turistautak fejlesztését biztosítsa a készülő terv. A készülő településrendezési terv - a jogszabályi keretek betartása mellett tegye lehetővé Latorczai Zsófia, Latorczai Gergely és Latorczai János tulajdonában álló területeken turisztikai célú kevésbé intenzív beépítésű turisztikai jellegű beruházás megvalósítását. A készülő terv tegye lehetővé a jelenleg meglevő horgásztavaknál az üdülési/ turisztikai/ sportolási célt szolgáló terület növelését. 5. A Bányatelep és a horgásztavak fejlesztését, a településrész fejlesztésének lehetőségét biztosítani kell a tervekben. A Bányatelep rehabilitációját a településrendezési tervekben meg kell oldani. A Bányatelepre vezető felső út fejlesztését a készülő rendezési terv tegye lehetővé. Az út fejlesztésének tervezése során vizsgálandó, hogy a szükséges útszelvény biztosítására elegendő-e az önkormányzat tulajdonában álló terület. 6. A vasútvonal és a 8. számú főút káros hatásait minimalizálni kell és, ez a településszerkezeti tervekben kapjon hangsúlyt. A készülő településrendezési terv megalkotásakor a jelenlegi tervben ábrázolt szabályozási szélességek teljes körűen felülvizsgálandóak. 7. A településrendezési terv készítése során kapjon kiemelt hangsúlyt a helyi építészeti értékvédelem. Bővíteni kell a helyi védelemre jelölt épületek körét, a helyi és az örökség-védelem szempontjából értékes területeket a településszerkezeti tervekben kerüljenek feltüntetésre. A készülő terv biztosítsa, helyi értékek védelmét illetve tegye lehetővé tájház kialakítását. Felelős:,, folyamatos Herend, május 11.

27 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 29/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Augusztin Endre beadványát megtárgyalta és a testület a Herendi volt TSZ major és környékének rendezése kapcsán a jelenlegi kereskedelmi-gazdasági-szolgáltató övezeti besorolású területek növelésére vonatkozó beadványát támogatja és azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 1.2. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Augusztin Endre beadványát megtárgyalta és a testület a turisztikai erdő terület kialakítását, a szolimán tetőn és környékén, továbbá a külterületi kiránduló és turistautak fejlesztésére vonatkozó elképzelését támogatja és azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 2. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Herendi Majolikagyár Kft. beadványát megtárgyalta és a testület a Majolikagyár területéhez csatlakozó illetve a bekötőút melletti területeken ipari zóna kialakítására illetve a meglevő növelésére vonatkozó kérelmét részben támogatja és azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti. Felhívja a testület a kérelmező figyelmét azonban arra, hogy a döntés csak abban az esetben épülhet a szabályozási tervekbe, ha az érintett szakhatóságok ahhoz hozzájárulnak és az előírt jogszabályi feltételek is teljesülnek. (A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett hozta meg döntését) 3. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor szükségesnek ítéli az egységes városközpont és városkapu létrehozását, ezért azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti, és ezzel egyidejűleg Papp Sándor kérelmét nem támogatja. (A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett hozta meg döntését) 4. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Bakonykarszt Zrt beadványa szerint a szennyvíztelep bővítését támogatja és azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 5. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Kocsis István ceglédi lakos kérelme kapcsán a Bányatelepre vezető út, mint fejlesztési célt támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését)

28 6. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Latorczai Zsófia, Latorczai Gergely és Latorczai János tulajdonában álló területek turisztikai célú fejlesztését támogatja azzal, hogy e területen a fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. Felhívja a testület a kérelmező figyelmét azonban arra, hogy a területek nagy része vízbázis védterületén helyezkedik el, így a döntés csak abban az esetben épülhet be a szabályozási tervekbe, ha az érintett szakhatóságok ahhoz hozzájárulnak és a jogszabályi feltételek teljesülnek. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 7. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Papné Kolonics Krisztina és társai beadványa alapján a beépítésre szánt lakóterület növelését a hatályos HÉSZ szerinti Herend Diófa utca felé eső területeken támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. Felhívja a testület a kérelmező figyelmét azonban arra, hogy a döntés csak abban az esetben épülhet a szabályozási tervekbe, ha az érintett szakhatóságok ahhoz hozzájárulnak és az előírt jogszabályi feltételek is teljesülnek. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tulajdonában álló a Manufaktúra telephelyétől északra lévő ipari terület megosztását és egy részének lakóövezetté átsorolását feltételekkel támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetetését megvizsgálja. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 8.2. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tulajdonában álló, a Manufaktúra telephelyétől keletre lévő Sport területként szereplő ingatlan lakóövezetté sorolását nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt nem szerepelteti. (A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett hozta meg döntését) a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Presits András és Szabó Csaba beadványa szerint az új HÉSZ és településrendezési terv megalkotásakor a jelenlegi tervben ábrázolt szabályozási szélességek felülvizsgálatát támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Presits András beadványa szerint az új HÉSZ és településrendezési terv megalkotásakor a 018/2, 018/10 és 016 hrsz.-ú ingatlanok lakóházas beépítésre vonatkozó kérelmét nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt nem szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 11. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Horváth Endréné kérelme alapján az új HÉSZ és településrendezési terv megalkotásakor a jelenlegi tervben ábrázolt temető tartalék terület (034/19 hrsz.), építési telekként való átsorolását lakó övezetre nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt nem szerepelteti, azt továbbra is a temető tartalék területeként tartja fenn. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését)

29 a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor GLB-Invest KFT kérelme alapján a jelenlegi tervben a B és C jelű lakóterületek szabályozási előírásainak módosítását a kialakítható telekméret és a beépítés módjának megváltoztatását /a korábbi zártsorú helyett szabadonálló, illetve nagyobb kialakuló telkek/ támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) a kérelem szerint a B lakóövezet melletti 2 hektáros terület lakóövezetté való átsorolását nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt nem szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 14. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület beadványa szerint támogatja Tájház (Nemzetiségi Ház) kialakítását, azzal együtt, hogy helyi értékvédelmi rendelet készüljön, illetve a beadvány szerinti tájház kerüljön kialakításra. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Mihu Károly beadványa és a Herendi Horgász Egyesület beadványa szerint támogatja a jelenlegi horgásztavaknál lévő üdülési célt szolgáló terület növelését. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 17. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Horváth Géza és Dr. Városi László Herend 22 ha-os területükön (un. Szolimán) történő lakópark kialakításának lehetőségére vonatkozó beadványát nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. A testület a területet a jelenlegi HÉSZ és Szerkezeti terv szerint továbbra is tartalék fejlesztési területként kívánja feltüntetni. (A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett hozta meg döntését)) Felelős:,, folyamatos Herend, május 11.

30 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 31/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című KDOP-5.1.1/2F kódszámú pályázati projektet (Intézmény épületbővítése, nyílászáróinak cseréje, akadálymentesítéssel kapcsolatos építési, épületgépészeti és épületvillamossági munkák, valamint árubeszerzés). A képviselő-testület a KDOP keretében elnyert állami támogatás kiegészítésére az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében 50 millió forint 20 éves lejáratú fejlesztési hitelt kíván igénybe venni 27 hónap türelmi idővel. A Képviselő-testület a finanszírozásban közreműködő pénzintézet irányában kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Hitelbiztosítékként az önkormányzat felajánlja, hogy a helyi adókból származó bevételét a hitelt folyósító pénzintézetre engedményezi és 70 millió Ft összegű ingatlanfedezetet ajánl föl. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező ÖKIF hitel igénybevételére vonatkozó pályázati felhívás szövegét jóváhagyja és felhatalmazza a Pénzügyi-, és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a beérkező pályázatokat értékelje és a bonyolító bankra vonatkozó javaslatát a képviselő-testületnek, megtegye. Felelős:, Határidő:2009. március 31. Herend, március 31.

31 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 32/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázattal kapcsolatban nagykonyhai eszközök, bútorok, udvari játékok iskolai labor és kísérleti eszközök és infokommunikációs eszközök beszerzésére vonatkozó pályázati felhívást jóváhagyja. Felelős:, Határidő:2009. március 31. Herend, március 31.

32 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 33/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázattal kapcsolatban nagykonyhai eszközök, bútorok, udvari játékok iskolai labor és kísérleti eszközök és infokommunikációs eszközök beszerzésére vonatkozó pályázati eljárásban az pályázatok bírálására (véleményezésére) létrehozott három fős bíráló bizottságba Princzes Györgyi, Némethné Kozma Éva és Márton Szabolcs lakosokat választja meg. Felelős:, Határidő: március 31. Herend, március 31.

33 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 34/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben meghatározott közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése című pályázatra. A pályázat megvalósításához a beruházási összköltség 20%-át, azaz ,- Ft saját erőt biztosít. A Képviselő-testület döntése az önkormányzati költségvetés soros módosításakor beépül a évi költségvetési rendeletbe. Felelős:, Herend, március 31.

34 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 35/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bányatelepi társasházi lakások elkülönített egyedi vízmérési lehetőségét biztosító ajánlatok közül Simon István bruttó Ft összegű ajánlatát fogadja el, és felkéri a t, hogy a munkálatok elvégzését a vállalkozónál rendelje meg. A Képviselő-testület döntése az önkormányzati költségvetés soros módosításakor beépül a évi költségvetési rendeletbe. Felelős:,, folyamatosan Herend, december 8.

35 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 36/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő határozatokat hozza: Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi. Meghatalmazza a t, hogy a Társulási Megállapodásnak az üzemeltetési elvekről készült kiegészítését az Önkormányzat képviseletében aláírja. Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008. (XI. 21.) ÉBRSZHK- TT számú határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást. A képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közbeszolgáltatói szerződést kössön. A képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntésről könyvi kivonat megküldésével tájékoztassa a Társulás vezetését. Felelős: Vajai László Határidő: március 31. Herend, május 29.

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK TÁRA. 2009. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK TÁRA. 2009. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK TÁRA 2009. év 1/2009.(I.27.) 2/2009.(I.27.) Balassagyarmat Város középtávú közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadásáról a köztisztviselői teljesítménykövetelmények

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014.

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

2012. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai

2012. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2012. 2012. január 12. A képviselő-testület

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 2 nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény

Részletesebben

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben