HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) KIVONAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT"

Átírás

1 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 4/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közoktatási esélyegyenlőségi tervét. Felelős:, Herend, január 29.

2 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 5/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitelek utáni kamatmódosítást az alábbiak szerint tudomásul veszi: 1) A 62,5 millió Ft tőkeösszegű célhitel tőkeösszegű célhitel esetében a háromhavi Bubor + 1,8% kamatszint háromhavi Bubor + 4,05% kamatszintre emelkedik, 2) Az Infrastruktúra fejlesztési hitel kamata három havi EURIBOR + 3,2%-ra emelkedik, 3) Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítéséhez felvett ÖKIF hitel kamatát háromhavi EURIBOR + 2,7% kamatfelár mellett tudjuk elfogadni. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el az OTP Bank Nyrt.-nél. Felelős:, Herend, február 3.

3 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 6/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél kezdeményezi a jelenleg fennálló 62,5 millió Ft összegű célhitel tőketartozása prolongálását azzal, hogy évben tőketörlesztésre nem kerül sor, és a hitel végleges lejárata március 20-ára módosul. Egyéb részleteiben a hitelszerződés nem változik. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a Pénzintézetnél a határozatban foglaltak szerint eljárjon és a módosított hitelszerződést a Képviselő-testület nevében aláírja. Felelős:, Herend, február 3.

4 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 7/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete A KDOP-5.1.1/2F kódszámú A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázat megvalósításához Ft összegű 10 év futamidejű felhalmozási célú hitelt (célhitelt) vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Herend Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a t a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt.-vel. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat, hogy a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételét az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-re engedményezi. Felelős:, Herend, február 6.

5 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 8/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 11/2004. (IV.29.) rendelet módosítását nem támogatja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. részére tájékoztatást adjon. Felelős:, Herend, január 29.

6 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 9/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Majolikagyár Kft. Herend, Bányatelep ivóvíz szolgáltatásra és szennyvíz kezelésre vonatkozó ajánlatát a jelenlegi formájában nem fogadja el. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a Bakonykarszt Zrt. bevonásával a Herend Bányatelepi lakosság egészséges ivóvíz ellátásának biztosítása érdekében a Herendi Majolikagyár Kft.-vel folytassa a tárgyalásokat. Felelős:, Herend, január 29.

7 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 10/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Városi Teke Klub számára engedélyezi a Herend név használatát. Felelős:,, folyamatos Herend, január 30.

8 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 11/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CG Greetings Kft. számára nem engedélyezi a Herend név használatát. Felelős:,, folyamatos Herend, február 18.

9 2009. február 13.-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 12/2009. (II.13.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ 20. (2) bekezdése alapján úgy döntött, hogy a február 13-i rendkívüli testületi ülésről nem készül videofelvétel. Felelős: Herend, február 16. Jegyző

10 2009. február 13.-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 13/2009. (II.13.) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F kódszámú A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturálisés eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázat megvalósítása célra Ft Ft összegű 10 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. Herend Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Herend Város Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a t a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel. Felelős: Határidő: február 19. Herend, február 16.

11 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 14/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására. A Képviselő-testület utasítja a t, hogy 28 millió forint ÖNHIKI előleg igénylése iránt a Magyar Államkincstárnál járjon el. Felelős:. Herend, február 27.

12 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 15/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F jelű A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázati projekt megvalósítása érdekében építési beruházásra és árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást folytat le. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás/ok lefolytatására Ft előirányzatot biztosít és felhatalmazza a t, hogy a közbeszerzési eljárás/ok lefolytatására vonatkozó megbízási szerződést az Önkormányzat képviseletében Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodájával (Közbeszerzési tanácsadó) aláírja. Felelős:, Herend, június 4.

13 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 16/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F jelű A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázati projekt megvalósítása érdekében építési beruházásra és árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást folytat le. Az közbeszerzési eljárás felelősségi és dokumentálási rendjét a határozat mellékletét képező előterjesztés alapján állapítja meg. Felelős:,, Pénzügyi Bizottság elnöke Herend, február 27.

14 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 17/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tudomásul veszi, hogy a Stingl Vince Kulturális és Szociális Közalapítvány kuratóriuma tagjainak Bauernhuber József és Dr. Hegedűs Melinda herendi lakosoknak, valamint a Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjainak Gosztolai József és Hordósy Józsefné herendi lakosoknak a megbízatása megszűnt. A Képviselő-testület az érintett személyek eddigi munkáját megköszöni. Felelős: Herend, március 11.

15 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 18/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a) a Stingl Vince Kulturális és Szociális Közalapítvány kuratóriumának tagjává Czanikné Józan Mária Herend, Kossuth köz 2/a. és Bácskai Zsuzsanna Herend, Dózsa György u. 53. szám alatti lakosokat megválasztja. b) a Stingl Vince Kulturális és Szociális Közalapítvány tagjává Henger Zsuzsanna Herend, Ady u. 11/c. és Papné Kolonics Krisztina Herend, Rózsa u. 6/2. szám alatti lakosokat, a felügyelő bizottság elnökévé Báder Zoltán Herend, Vadvirág u. 38. szám alatti lakost (jelenlegi felügyelő bizottsági tagot) megválasztja. A Képviselő-testület határozatának hatálybalépésének előfeltétele, hogy - a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., mint a Közalapítvány társalapítója a jelen határozattal azonos tartalmú döntést hozzon. A Képviselő-testület személyi döntésének megfelelően a Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe kell foglalni és a nyilvántartást vezető Megyei Bírósághoz benyújtani. Felelős: Herend, március 11.

16 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 19/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tudomásul veszi, hogy Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány kuratóriuma tagjainak Lipp Gyöngyi és Szesztay László herendi lakosoknak, valamint a Közalapítvány ellenőrző bizottsága tagjainak Bíró Eszter, Hegedű Melinda és Nagy Lajosné herendi lakosoknak a megbízatása megszűnt. A Képviselő-testület az érintett személyek eddigi munkáját megköszöni. Felelős: Herend, május 5.

17 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 20/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a) Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány kuratóriumának titkárává Erős Éva, Herend, Fasor u. 4. 2/2. szám alatti lakost, tagjává Kolonics-Csizmadia Regina Szentgál, József A. u. 22. szám alatti lakost megválasztja. b) Az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány ellenőrző bizottsága elnökévé Bácskai Zsuzsanna Herend, Dózsa György u. 53. szám alatti lakost, és tagjává Pintér Józsefné Herend, Petőfi Sándor u. 13. és Rybár Judit Szentgál, Nyírőkert ltp. 76. szám alatti lakosokat megválasztja. A Képviselő-testület személyi döntésének megfelelően a Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe kell foglalni és a nyilvántartást vezető Megyei Bírósághoz benyújtani. Felelős: Herend, május 5.

18 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 21/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tudomásul veszi, hogy a Templomunkért Közalapítvány kuratóriuma tagjainak Wéber Gyula, Köller Ferenc, Lennert Hajnalka herendi lakosoknak, valamint a Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjainak Bíró Eszternek, Fódi Évának és Eckert Róbertnek a megbízatása megszűnt. A Képviselő-testület az érintett személyek eddigi munkáját megköszöni. Felelős: Herend, május 6.

19 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 22/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tudomásul veszi, hogy a Testvérvárosok a Nemzetiségi Kultúráért Közalapítvány kuratóriuma tagjainak Hudi Katalin, Eckert Róbertné, Bauernhuber József, Fódi Judit herendi és Lohn Ferencné bándi lakosoknak a megbízatása megszűnt. A Képviselő-testület az érintett személyek eddigi munkáját megköszöni. Felelős: Herend, február 27.

20 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 23/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Testvérvárosok a Nemzetiségi Kultúráért Közalapítvány megszűntetését határozza el és a Közalapítvány megszűntetése érdekében kérelmet nyújt be a nem peres eljárás lefolytatására jogosult, arra illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. Herend Város Önkormányzata a Testvérvárosok a Nemzetiségi Kultúráért Közalapítvány alapító okirata 5. pontjában meghatározott célokat, illetve közfeladatokat közvetlenül látja el és a megszűnő közalapítvány vagyonát ezekre a célokra fordítja. Felelős: Herend, május 13.

21 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 24/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi munkatervét jóváhagyja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a jóváhagyott munkatervről az érintetteket tájékoztassa. Felelős: Herend, február 27.

22 2009. február 26.-i testületi ülésének könyvéből 25/2009. (II.26.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete kilép a Somló és Környéke Borút Egyesületből. A képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntést küldje meg a Somló és Környéke Borút Egyesület elnökének. Felelős: Herend, március 3.

23 2009. március 12.-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 27/2009. (III.12.) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületbővítése, nyílászáróinak cseréje, akadálymentesítéssel kapcsolatos építési, épületgépészeti és épületvillamossági munkák elvégzésére vonatkozó egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyja. Felelős:, Határidő: március 12. Herend, április 14.

24 2009. március 12-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 28/2009. (III.12.) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületbővítése, nyílászáróinak cseréje, akadálymentesítéssel kapcsolatos építési, épületgépészeti és épületvillamossági munkák elvégzésére vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálására (véleményezésére) létrehozott három fős bíráló bizottságba Dr. Horváth Klaudia Ügyvédet, Floid Imre Építész Mérnököt és Hornyák Ferenc Csaba Köztisztviselőt választja meg. Felelős:, Határidő: március 12. Herend, április 14.

25 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 30/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi településfejlesztési koncepciót fogadja el: 1. A településrendezési tervekben biztosítani kell Városközpont kialakításának lehetőségét. A készülő rendezési terv biztosítsa az egységes városközpont létrehozását A készülő településrendezési terv a szentgáli kereszteződés felől biztosítsa a Városkapu létrehozását. 2. A környező városokból kitelepülők részére biztosítani kell a letelepedés lehetőségét. A letelepedni szándékozók részére biztosítani kell a lakóterületek fejlesztését, mellyel párhuzamosan a kulturális, sport és szórakoztató intézmények fejlesztendőek. A készülő településrendezési terv tegye lehetővé a jelenleg is hatályos szerkezeti terv szerinti Herend Diófa utca felé eső területeken jelölt területek beépítésre szánt lakóövezetté való kijelölését, amennyiben az egyéb jogszabályba nem ütközik. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. a tulajdonában álló a Manufaktúrától északra lévő ipari terület megosztásának és egy részének lakóövezetté való átsorolásának szerepeltetését a településfejlesztési koncepcióban megvizsgálja. A készülő településrendezési tervben, a jelenlegi tervben temető tartalék területeként szereplő 034/19 hrsz. ingatlan továbbra is így szerepeljen. A készülő terv tegye lehetővé a B és C jelű lakóterületek szabályozási előírásainak módosítását a kialakítható telekméret és a beépítés módjának megváltoztatatása vonatkozásában. A készülő terv vizsgálja meg a 018/2, 10 és 016 hrsz.-ú külterületi ingatlanok mezőgazdasági területként való lakóházzal való beépítésének lehetőségét. A készülő terv vizsgálja meg a jelenlegi HÉSZ és Szerkezeti terv szerinti / vasút feletti területek / tartalék fejlesztési területként való feltüntetésének lehetőségét. 3. A vállalkozást ösztönző ipari parkot és a kereskedelmi és szolgáltató területeket kell kijelölni. A zöld mezős beruházások mellet elő kell segíteni a barna mezős beruházások megvalósulását is. A Herendi volt TSZ major és környékének rendezése kapcsán a jelenlegi kereskedelmi-gazdasági- szolgáltató övezeti besorolású területek kerüljenek növelésére. A Majolikagyár területéhez csatlakozó illetve a bekötőút melletti területeken meg kell vizsgálni ipari zóna kialakításának lehetőségét. A településrendezési terv tegye lehetővé a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában lévő szennyvíztelep bővítését

26 4. A turisztikai profil erősítése érdekében javasolt az üdülési, illetve kereskedelmi szolgáltató területek kijelölése, turista utak, és az ehhez csatlakozó infrastruktúra kijelölése. A szolimán tetőn és környékén turisztikai erdő terület kerüljön kialakításra, továbbá a külterületi kiránduló és turistautak fejlesztését biztosítsa a készülő terv. A készülő településrendezési terv - a jogszabályi keretek betartása mellett tegye lehetővé Latorczai Zsófia, Latorczai Gergely és Latorczai János tulajdonában álló területeken turisztikai célú kevésbé intenzív beépítésű turisztikai jellegű beruházás megvalósítását. A készülő terv tegye lehetővé a jelenleg meglevő horgásztavaknál az üdülési/ turisztikai/ sportolási célt szolgáló terület növelését. 5. A Bányatelep és a horgásztavak fejlesztését, a településrész fejlesztésének lehetőségét biztosítani kell a tervekben. A Bányatelep rehabilitációját a településrendezési tervekben meg kell oldani. A Bányatelepre vezető felső út fejlesztését a készülő rendezési terv tegye lehetővé. Az út fejlesztésének tervezése során vizsgálandó, hogy a szükséges útszelvény biztosítására elegendő-e az önkormányzat tulajdonában álló terület. 6. A vasútvonal és a 8. számú főút káros hatásait minimalizálni kell és, ez a településszerkezeti tervekben kapjon hangsúlyt. A készülő településrendezési terv megalkotásakor a jelenlegi tervben ábrázolt szabályozási szélességek teljes körűen felülvizsgálandóak. 7. A településrendezési terv készítése során kapjon kiemelt hangsúlyt a helyi építészeti értékvédelem. Bővíteni kell a helyi védelemre jelölt épületek körét, a helyi és az örökség-védelem szempontjából értékes területeket a településszerkezeti tervekben kerüljenek feltüntetésre. A készülő terv biztosítsa, helyi értékek védelmét illetve tegye lehetővé tájház kialakítását. Felelős:,, folyamatos Herend, május 11.

27 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 29/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Augusztin Endre beadványát megtárgyalta és a testület a Herendi volt TSZ major és környékének rendezése kapcsán a jelenlegi kereskedelmi-gazdasági-szolgáltató övezeti besorolású területek növelésére vonatkozó beadványát támogatja és azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 1.2. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Augusztin Endre beadványát megtárgyalta és a testület a turisztikai erdő terület kialakítását, a szolimán tetőn és környékén, továbbá a külterületi kiránduló és turistautak fejlesztésére vonatkozó elképzelését támogatja és azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 2. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Herendi Majolikagyár Kft. beadványát megtárgyalta és a testület a Majolikagyár területéhez csatlakozó illetve a bekötőút melletti területeken ipari zóna kialakítására illetve a meglevő növelésére vonatkozó kérelmét részben támogatja és azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti. Felhívja a testület a kérelmező figyelmét azonban arra, hogy a döntés csak abban az esetben épülhet a szabályozási tervekbe, ha az érintett szakhatóságok ahhoz hozzájárulnak és az előírt jogszabályi feltételek is teljesülnek. (A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett hozta meg döntését) 3. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor szükségesnek ítéli az egységes városközpont és városkapu létrehozását, ezért azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti, és ezzel egyidejűleg Papp Sándor kérelmét nem támogatja. (A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett hozta meg döntését) 4. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Bakonykarszt Zrt beadványa szerint a szennyvíztelep bővítését támogatja és azt a településfejlesztési koncepcióban szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 5. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Kocsis István ceglédi lakos kérelme kapcsán a Bányatelepre vezető út, mint fejlesztési célt támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését)

28 6. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Latorczai Zsófia, Latorczai Gergely és Latorczai János tulajdonában álló területek turisztikai célú fejlesztését támogatja azzal, hogy e területen a fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. Felhívja a testület a kérelmező figyelmét azonban arra, hogy a területek nagy része vízbázis védterületén helyezkedik el, így a döntés csak abban az esetben épülhet be a szabályozási tervekbe, ha az érintett szakhatóságok ahhoz hozzájárulnak és a jogszabályi feltételek teljesülnek. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 7. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Papné Kolonics Krisztina és társai beadványa alapján a beépítésre szánt lakóterület növelését a hatályos HÉSZ szerinti Herend Diófa utca felé eső területeken támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. Felhívja a testület a kérelmező figyelmét azonban arra, hogy a döntés csak abban az esetben épülhet a szabályozási tervekbe, ha az érintett szakhatóságok ahhoz hozzájárulnak és az előírt jogszabályi feltételek is teljesülnek. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tulajdonában álló a Manufaktúra telephelyétől északra lévő ipari terület megosztását és egy részének lakóövezetté átsorolását feltételekkel támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetetését megvizsgálja. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 8.2. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tulajdonában álló, a Manufaktúra telephelyétől keletre lévő Sport területként szereplő ingatlan lakóövezetté sorolását nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt nem szerepelteti. (A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett hozta meg döntését) a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Presits András és Szabó Csaba beadványa szerint az új HÉSZ és településrendezési terv megalkotásakor a jelenlegi tervben ábrázolt szabályozási szélességek felülvizsgálatát támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Presits András beadványa szerint az új HÉSZ és településrendezési terv megalkotásakor a 018/2, 018/10 és 016 hrsz.-ú ingatlanok lakóházas beépítésre vonatkozó kérelmét nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt nem szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 11. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Horváth Endréné kérelme alapján az új HÉSZ és településrendezési terv megalkotásakor a jelenlegi tervben ábrázolt temető tartalék terület (034/19 hrsz.), építési telekként való átsorolását lakó övezetre nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt nem szerepelteti, azt továbbra is a temető tartalék területeként tartja fenn. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését)

29 a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor GLB-Invest KFT kérelme alapján a jelenlegi tervben a B és C jelű lakóterületek szabályozási előírásainak módosítását a kialakítható telekméret és a beépítés módjának megváltoztatását /a korábbi zártsorú helyett szabadonálló, illetve nagyobb kialakuló telkek/ támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) a kérelem szerint a B lakóövezet melletti 2 hektáros terület lakóövezetté való átsorolását nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt nem szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 14. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor a Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület beadványa szerint támogatja Tájház (Nemzetiségi Ház) kialakítását, azzal együtt, hogy helyi értékvédelmi rendelet készüljön, illetve a beadvány szerinti tájház kerüljön kialakításra. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési célt szerepelteti. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Mihu Károly beadványa és a Herendi Horgász Egyesület beadványa szerint támogatja a jelenlegi horgásztavaknál lévő üdülési célt szolgáló terület növelését. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. (A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozta meg döntését) 17. a településfejlesztési koncepció tárgyaláskor Horváth Géza és Dr. Városi László Herend 22 ha-os területükön (un. Szolimán) történő lakópark kialakításának lehetőségére vonatkozó beadványát nem támogatja. Ezen döntésének megfelelően a testület a településfejlesztési koncepcióban e fejlesztési cél szerepeltetését megvizsgálja. A testület a területet a jelenlegi HÉSZ és Szerkezeti terv szerint továbbra is tartalék fejlesztési területként kívánja feltüntetni. (A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett hozta meg döntését)) Felelős:,, folyamatos Herend, május 11.

30 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 31/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című KDOP-5.1.1/2F kódszámú pályázati projektet (Intézmény épületbővítése, nyílászáróinak cseréje, akadálymentesítéssel kapcsolatos építési, épületgépészeti és épületvillamossági munkák, valamint árubeszerzés). A képviselő-testület a KDOP keretében elnyert állami támogatás kiegészítésére az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében 50 millió forint 20 éves lejáratú fejlesztési hitelt kíván igénybe venni 27 hónap türelmi idővel. A Képviselő-testület a finanszírozásban közreműködő pénzintézet irányában kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Hitelbiztosítékként az önkormányzat felajánlja, hogy a helyi adókból származó bevételét a hitelt folyósító pénzintézetre engedményezi és 70 millió Ft összegű ingatlanfedezetet ajánl föl. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező ÖKIF hitel igénybevételére vonatkozó pályázati felhívás szövegét jóváhagyja és felhatalmazza a Pénzügyi-, és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a beérkező pályázatokat értékelje és a bonyolító bankra vonatkozó javaslatát a képviselő-testületnek, megtegye. Felelős:, Határidő:2009. március 31. Herend, március 31.

31 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 32/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázattal kapcsolatban nagykonyhai eszközök, bútorok, udvari játékok iskolai labor és kísérleti eszközök és infokommunikációs eszközök beszerzésére vonatkozó pályázati felhívást jóváhagyja. Felelős:, Határidő:2009. március 31. Herend, március 31.

32 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 33/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális-és eszközfejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében című pályázattal kapcsolatban nagykonyhai eszközök, bútorok, udvari játékok iskolai labor és kísérleti eszközök és infokommunikációs eszközök beszerzésére vonatkozó pályázati eljárásban az pályázatok bírálására (véleményezésére) létrehozott három fős bíráló bizottságba Princzes Györgyi, Némethné Kozma Éva és Márton Szabolcs lakosokat választja meg. Felelős:, Határidő: március 31. Herend, március 31.

33 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 34/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben meghatározott közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése című pályázatra. A pályázat megvalósításához a beruházási összköltség 20%-át, azaz ,- Ft saját erőt biztosít. A Képviselő-testület döntése az önkormányzati költségvetés soros módosításakor beépül a évi költségvetési rendeletbe. Felelős:, Herend, március 31.

34 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 35/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bányatelepi társasházi lakások elkülönített egyedi vízmérési lehetőségét biztosító ajánlatok közül Simon István bruttó Ft összegű ajánlatát fogadja el, és felkéri a t, hogy a munkálatok elvégzését a vállalkozónál rendelje meg. A Képviselő-testület döntése az önkormányzati költségvetés soros módosításakor beépül a évi költségvetési rendeletbe. Felelős:,, folyamatosan Herend, december 8.

35 2009. március 30.-i testületi ülésének könyvéből 36/2009. (III.30.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő határozatokat hozza: Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi. Meghatalmazza a t, hogy a Társulási Megállapodásnak az üzemeltetési elvekről készült kiegészítését az Önkormányzat képviseletében aláírja. Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008. (XI. 21.) ÉBRSZHK- TT számú határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást. A képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közbeszolgáltatói szerződést kössön. A képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntésről könyvi kivonat megküldésével tájékoztassa a Társulás vezetését. Felelős: Vajai László Határidő: március 31. Herend, május 29.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT 2009. január 12.-i rendkívüli testületi ülésének könyvéből 1/2009. (I.12.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kovács Márta Dorottya herendi lakost 2009. március 1. napjától határozatlan

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. március 30-án megtartott munkaterv

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2013. június 12-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 120/2013. (VI. 12.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. június 12-én megtartott rendkívüli ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pula Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat képviselő- testülete 2010. április 13-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Vivert János alpolgármester Ballér József Lajosné, Bíró

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben