Magyarok Coneglianóban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarok Coneglianóban"

Átírás

1 Kovács Zsuzsa Magyarok Coneglianóban Conegliano Velencétől északra fekvő városka, a Pó-síkság és az Alpok közti dombvidéken. Nevét ma csak a pezsgő kedvelői ismerik Olaszország legjelentősebb pezsgőtermelő központja, a középkorban azonban jelentős város volt, északról az Alpokon túlról, keletről a Kárpát-medencéből Friulin át érkező nagy kereskedelmi és zarándokútvonalak találkozási pontján, a Piave folyó legfontosabb átkelőhelye mellett. Itt haladt át az Udine felől Treviso irányába vezető Strada Ongaresca egyik fontos ága. 1 A város egyik védőszentje Beato Marco Ongaro, a 13. században Coneglianóban élt magyar ferences szerzetes. 2 Származásáról a források hallgatnak. 3 Valószínűleg a 12. század végén született, a hagyomány szerint Coneglianóban. 4 Laikus testvérként élt a város falain kívül álló, szerény ferences kolostorban, 5 ahol a szakács teendőit látta el az alázatosságát Az Északkelet-Itáliát kelet nyugati irányban átszelő út, melynek elnevezése talán a magyar kalandozások korára megy vissza, a síkság északi peremén, a dombvidékhez közel haladt több ágra szakadva a Borostyán úttól, illetve a Via Postumiától eltérően, amely a tengerparthoz közeli sík területen vezetett. ÉRSZEGI Márk Aurél hívta fel a figyelmet Boldog Márkra. Lásd cikkét: Magyar zarándokhelyek Velence vidékén, Új Ember, LX (1004), 37, szeptember 12; valamint oltárának a leírását a coneglianói dómban: Florio BANFI, Magyar emlékek Itáliában, szerk. KOVÁCS Zsuzsa és SÁRKÖZY Péter, Szeged, 2005, 100. Némi fantáziával a 20. században kreáltak neki egy részletes életrajzot, amely szerint a trónviszályok közepette Magyarországról menekülni kénytelen, Coneglianóban letelepedett és ott egy gazdag helybéli kereskedő lányával házasságot kötött magyar nemes fia volt, s lovagként különböző helyi grófok szolgálatában állt, mielőtt szerzetessé lett volna. (Luigi MIOTTO, Fra Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, 1948; Ottorino SOTTANA, Beato Marco Ongaro, Gloria di Conegliano, Treviso, 1983; TOMBOR Tibor, Il Beato Marco Ongaro, Secondo Patrono della città di Conegliano, in ID., Il Veneto, L Ungheria, l Adriatico. I millenari legami storici artistici e umani veneto-ungheresi, a c. di Guido SINOPOLI, Venezia, Marsilio Editori, 1989, ; KOVÁCS Kalliszt OFM, Ferences szentek és boldogok az év minden napjára, Sümeg, 2002, 25 26). Volt, aki a kalandozások során, a 10. században Coneglianóban letelepedett magyar utódját látta benne (Rino BECHEVOLO, Beato Marco Ongaro. Compatrono della città di Conegliano, Conegliano, 2006.), s olyan is akadt, aki egyenesen egy Attila seregével ide vetődött magyar leszármazottjának tartotta (Pino ZARDETTO, Conegliano nel Mito e nella storia. Per i ragazzi delle scuole fra curiosità e leggende, Conegliano, 2002, , 41 43). A 19. században még a szülőházát is számon tartották a Via Silettóban (ma Via Beato Marco Ongaro). Vö. Arcangelo BUSICCHIA, Il Beato Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, 1900, 44. Az első coneglianói minorita közösségről és kolostorról, mely az 1220-as évektől dokumentálható, lásd Giovanna BALDISSIN MOLLI, Note sul Beato Marco Ongaro e il 223

2 hangsúlyozó hagyomány szerint. Már életében szent hírében állt. A hagyomány több csodatételének az emlékét őrzi: Páduai Szent Antalnak, a rend provinciálisának a vizitációja során, 1227 karácsonyán a kertből frissen szedett gyömölcsöket hozott, 6 egy aszály idején pedig ő fakasztotta a Sorbolera nevű forrást. 7 Egy alkalommal, mikor belemerült az imádkozásba, angyalok szálltak le az égből, hogy helyette ebédet főzzenek a testvérek számára ban imáival segített megvédeni a várost a szomszédos trevisóiak támadásával szemben ban bekövetkezett halála után a kolostor templomában temették el, és földi maradványait ereklyeként őrizték. Kultuszának jelentőségét mutatja, hogy 1337-ben, mikor a Conegliano és a Treviso közti konfliktussorozat ismételten háborúhoz vezetett a két város között, a tekintetes városi tanács, Boldog Márk segítségében bízva, határozatot hozott ereklyéinek ünnepélyes körbehordozásáról, s a Boldog rendszeres megünnepléséről a város költségén 10 meg is lett az eredménye, a trevisóiak csúfos vereséget szenvedtek. (Nagy Lajos hadaival szemben azonban, úgy tűnik, Boldog Márk tehetetlen volt, mert 1356-ban bevették a várost, s az két éven keresztül a magyar korona alá tartozott.) 11 A városi hatóságok által évente elrendelt és fizetett ünnep hagyománya kisebb megszakításokkal egészen 1867-ig élt ben a ferencesek engedélyt kaptak arra, hogy a város falain belülre költözzenek. Az ereklyéket magukkal vitték az újonnan épített, hatalmas rendházba, mely végleges formában re készült el, s az ahhoz tartozó Szent Ferenc templomban helyezték el, ahol freskón örökítették meg életét, 13 oltárt emeltek neki, s felfüggesztették régi, hitelesnek tartott arcképét, 14 mely alatt a következő disztichon volt olvasható: convento francescano di S. Biagio in Conegliano, Le Venezie Francescane, n.s. IV (1987), n. 1, Lásd Lissotti és Marcatelli alább közölt szövegeit. 7 A hagyományt BUSICCHIA írja le először, írásos forrásokra való hivatkozás nélkül, i. m., Lásd Lissotti alább közölt szövegét. 9 Busicchia a dóm levéltárában őrzött, közelebbről meg nem határozott dokumentumból idézi a győztes csatából hazatérő coneglianóiak örömujjongását: Viva fra Marco nostro liberatore!, és feltételezi, hogy az egykori S. Francesco templom Boldog Márk életét ábrázoló freskóján ez az esemény volt megörökítve (BUSICCHIA, 64.). A 19. században lebontott Porta del Rujo falán is állítólag a trevisóiak fölötti győzelemért imádkozó Boldog Márk volt megfestve, vö. MIOTTO, i. m., Lásd Marcatelli alább közölt szövegét. Vö. BUSICCHIA, i. m., A városi levéltárban őrzik 18. századi másolatban Nagy Lajos két levelét coneglianói kapitányához, valamint több, a magyar uralom időszakában kelt városi okiratot (Archivio Municipale Vecchio di Conegliano [a továbbiakban AMVC], b. 560, b Vö. L Archivio storico di Conegliano e i vari archivi collaterali, a cura di Nilo FALDON, Conegliano, 1985, 37.) 12 BUSICCHIA, i. m., A freskó a 17. század folyamán elpusztult lásd Lissotti alább közölt feljegyzéseit. 14 A festményről, mely 1840 körül elveszett, rézmetszet készült, amit Ridolfi ferences rendtörténetében ki is nyomtattak (Pietro RIDOLFI, Historiarum seraphicae religionis libri tres seriem temporum continentes, quibus breui explicantur fundamenta, uniuersique ordinis amplificatio, gradus, et insituta; nec non uiri scientia, uirtutibus, et fama praeclari, Venetijs, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1586, 123; BUSICCHIA, 13.) A coneglianói dóm előcsarnokában is megfestették képmását a 17. században egy Pietàt 224

3 Hungarus es Marce, at nunc italus, itala tellus, Coneliana ora te tenet atque colit. 15 Boldog Márk a legjelentősebb csodát a hagyomány szerint 1411-ben vitte véghez: amikor Zsigmond magyar király velencei háborújában az Ozorai Pipo vezette magyar hadak ostromolták a várost, megjelent a várfalakon és elriasztotta az ellenséget. 16 (Michele Steno dózse elismerő levéllel és kártérítéssel fejezte ki Velence háláját a coneglianóiak hősies ellenállásáért. 17 ) 1630-ban a pestisjárvány alatt fordultak hozzá segítségért, ben, majd 1770-ben ismételten városi tanácsi okirat erősítette meg, hogy Boldog Márk a város patrónusa. 19 Mikor Napóleon feloszlatta a szerzetesrendeket, a ferenceseknek el kellett hagyniuk a kolostort, 1806-ban lebontották a Szent Ferenc templomot, és Boldog Márk földi maradványait a város dómjába költöztették, ahol mindmáig láthatók. Conegliano lakói az ő közbenjárását kérték, mikor az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia alakulatai hosszasan állomásoztak a városban, s hozzá fordultak segítségért az 1944-es bombázások idején is ban, halálának 700. évfordulóján, a második világháborúban tett fogadalom beteljesítéseként, új, bronzból és üvegből készült ereklyetartót csináltattak csontjainak, új oltárképen örökítették meg életének azt a jelenetét, amikor Páduai Szent Antallal találkozott, 20 s könyvet jelentettek meg az életéről. 21 Kultusza mindmáig él. Ünnepe a ferences mártirologiumok szerint május 4. A ferences rendtörténetek sorra megemlékeznek alakjáról, 22 s hogy kultusza Conegliano városfalain túl is elterjedt, bizonyítják Velencében és Pádovában látható képzőművészeti ábrázolásai. 23 Az 1411-es csodának oly nagy hatása volt, hogy egyes források szerint ettől kezdve a magyarok is Boldog Márk tisztelői lettek, és évszázadokon át zarándokoltak földi maradványaihoz Coneglianóba, sőt 17. századi források ábrázoló freskó mellékszereplőjeként, mely romlott állapotban ugyan, de mindmáig megmaradt. A freskó rekonstruált rajzát lásd ZARDETTO, Az ismeretlen datálású disztichon egy 18. századi másolatban maradt ránk. (AMVC, b. 487, Del Giudice, Minutario della storia di Conegliano). 16 A csoda leírását lásd Luke Wadding, Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, T. VIII ( ), prope Florentiam, 1932, 316 (első kiadása 1628.); valamint Lissotti és Marcatelli alább közölt szövegeiben. 17 AMVC, b. 498, XXIV, n.o 7 (vö. L Archivio storico comunale di Conegliano. Regesto delle pergamene, a cura di Nilo Faldon, Conegliano, 1986, 30.) 18 Nilo FALDON, Cronache coneglianesi della prima metà del Seicento. La fame del 1629 e la peste del , Storiadentro, 5 (1989), BUSICCHIA, 7, BECHEVOLO, i.m., MIOTTO, i.m. 22 BARTOLOMEO DA PISA, De conformitate vitae Sancti Francisci, ad vitam Domini Nostri Iesu Christi, auctore fr. Bartolomeo de Pisis, Mediolani, in edibus Zanoti Castilionei, 1513, lib. I. ( között írta művét); RIDOLFI, 123; Francesco GONZAGA, De origine seraphicae religionis franciscanae, eiusque progressibus, de regularis observantiae institutione, forma, administratione ac legibus, admirabilisque eius propagatione, Romae, Dominici Basae, 1587, 97; WADDING, Velence, Palazzo Ducale, Sala del Gran Consiglio: ábrázolása a Paradicsom szentjei között. Padova, Convento di S. Antonio: arcképe B. Marcus Ongarello. A Coneglian Conf felirattal. Vö. MIOTTO, 96-97, 129; ZARDETTO,

4 szerint, több kísérletet tettek ereklyéi megszerzésére ban hivatalos egyházi vizsgálat keretében ellenőrizték a relikviákat, megcáfolandó azokat a híreszteléseket, hogy a magyarok elvitték megvásárolták vagy ellopták a csontjait az urnájából. 24 Hogy ilyen nevezetes magyar kultusz alakult ki Boldog Márk ereklyéi körül, minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy Conegliano városa mind a Rómába, mind a Compostellába, mind a Szentföldre irányuló zarándoklatoknak az útvonalába esett. Általános szokás volt, hogy a zarándokok nemcsak végső úticéljuk, hanem az útba eső helyek arra érdemes ereklyéit is felkeresték. Ez magyarázhatja, miért látogatott oly sok magyar Coneglianóba. Hozzá kell tennünk, hogy a Friuliból Coneglianón át Velence és Padova felé vezető út egyben jelentős kereskedelmi útvonal is volt. Érdemes volna az utazásokkal, zarándoklatokkal kapcsolatos magyar forrásokat is megvizsgálni, érintették-e, említik-e a várost. Példaként idézem Bártfai János 1494-ben írt levelét, aki zarándokként Rómába tartván, több onnan jövő vagy oda igyekvő magyar csoportról közölt híreket, s eközben jegyezte meg:...conegliano közelében találkoztam Thurzó Péterrel, aki harmadmagával volt a veszprémi püspök egyik famulusának társaságában, s elmondta többek között, hogy Rómából jövet Firenze kellős közepén elfogták Conegliano városi és egyházi levéltáraiban, valamint a közeli Vittorio Venetóban található egyházmegyei levéltárban több feldolgozatlan, kéziratos anyagot őriznek Boldog Márkról és kultuszáról. Ezek tanulmányozása minden bizonnyal hozzájárulhat e sajátos magyar devóció történetének a pontosabb megismeréséhez. A magyar zarándoklatok kutatása Itáliában eddig főként Rómára szorítkozott, mellette kis mértékben Loretóra és Barira. 26 Pedig e célállomások mellett értékes információkkal szolgálhat az útvonal közbeeső állomásainak a kutatása is. Egyre nagyobb számban válnak hozzáférhetővé a kisebb városok levéltárainak és az egyházmegyei levéltáraknak a katalógusai, sőt dokumentumai, így azok a források is, melyek pl. a Friulin és Venetón áthaladó zarándokútvonalak mentén, a zarándokoknak szállást nyújtó kolostorok, kórházak, fogadók, stb. történetére vonatkoznak, s egy-egy kisebb terület zarándokútvonalairól is készültek feldolgozások. Conegliano vonatkozásában kiemelkednek ezek közül Gianpaolo Cagnin forrásközlései és tanulmányai, 27 melyek fontos adatokkal szolgálnak magyar zarándokokról, utazókról, kereskedőkről is. Csak néhány példát idézek. A Conegliano alatt épült S. Maria del Piave kórház és kolostor történetét bemutatva, mely a Piave folyó egyik legfontosabb átkelőhelye mellett szolgálta a zarándokokat a 11. és a 15. század között, megemlíti, hogy a kórház birtokában lévő folyóparti legelőkön tartottak rendesen pihenőt a Magyarországról érkező 24 Lásd az alább közölt három dokumentum szövegét Lásd CSUKOVITS Enikő, Középkori magyar zarándokok (Budapest, 2003.) c. monográfiáját, mely magába foglalja a korábbi vonatkozó irodalmat is. 27 Giampaolo CAGNIN, Pellegrini e vie del pellegrinaggio a Treviso nel Medioevo (secoli XII- XIV), Vicenza Sommacampagna, 2000; UŐ, Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV), Vicenza Sommacampagna,

5 marhacsordák, mielőtt tovább folytatták volna útjukat Treviso illetve Velence piacai felé. 28 (A marhakereskedők is látogathatták Boldog Márk ereklyéit.) A trevisói Ospedale dei Battuti számadáskönyveiben Cagnin jónéhány adatot közöl magyar zarándokra vonatkozóan is, és a kutatásaiból kiderül, hogy a 15. században több német fogadós mellett egy magyar is működött a városban. 29 (A külföldi fogadósok nemcsak szállásadóként, hanem a tolmács és idegenvezető szerepében is szolgálták úton lévő honfitársaikat.) Ezek a példák meglepően nagy mobilitásra utalnak Magyarország és Itália között. A kisebb itáliai települések történeti forrásai, melyeken a zarándok- és kereskedelmi útvonalak áthaladtak, fontos információkat tartogathatnak a magyar kutatás számára, érdemes volna több figyelmet szentelni rájuk. 17. századi források magyar Boldog Márk kultuszáról I. Girolamo Lissotti feljegyzései Girolamo Lissotti ( ) apostoli protonotárius, a Conegliano melletti Sarano plébánosa volt. Krónikaszerű feljegyzésekben írta le Conegliano és környéke korabeli eseményeit, melyek hiányos, 18. századi másolatban maradtak ránk. A fennmaradt rész az 1624 és 1651 közötti időszak eseményeiről szól. 30 Lissotti az évnél ír Boldog Márkról, annak az esetnek az elbeszélése során, amikor felnyitották a boldog koporsóját és megvizsgálták ereklyéit Eddig az 1633-as évig nincs mit írnom, mert véleményem szerint semmi nevezetes dolog nem történt e városban, csak ez év július 18-án, mikor a nagytiszteletű ferences atyák, miután restaurálták coneglianói Boldog Márk oltárát, aki abban a templomban nyugszik a sekrestye melletti kápolnában, ki akarván venni a Szent Ereklyéket, elhívták rá Giovan Battista Liberát, a Szent Leonardo káptalani templom esperesét és a mondott templom két kanonokját, az Inkvizítort, a város kormányzóit és sok más embert. Az említett testet egy vászonnal borított koporsóba helyezve találták, és sok ereklyéje hiányzott, amiket, úgy hiszik, a magyaroknak adtak, akik nagy tisztelői ennek a Boldognak. Az egyik vállán részben megvolt a húsa, a többi csak csont volt, és szent illatot árasztott. A feje hasonló volt a régi arcképéhez, ami az oltár mellett felfüggesztve látható, vagyis alacsony homlokú és a feje tetejénél magas, és Pietro Codroipo pap és festő miután megnézte, azt mondta, hogy mivel a méretei megegyeznek, az a Boldog feje. Hogy ennek milyen volt a szentséges élete, csak a hagyományból tudom. Úgy mondták nekem bizonyos öregek, és általánosan úgy ismert, és az arcképe is azt tanúsítja, hogy Szent Ferenc 28 CAGNIN, Pellegrini, Uott, Vö. Adolfo VITAL, L Archivio Municipale di Conegliano. Catalogo dei manoscritti, Forlì, 1910, 29. Kiadása: Nilo FALDON, Cronache coneglianesi della prima metá del Seicento. La fame del 1629 e la peste del , Storiadentro, 5 (1989), (A szöveget a kézirat alapján közlöm, a kiadás átírásától néhány ponton eltérve.) 227

6 laikus testvére volt, s olyannyira ájtatos, hogy mindig gyakorolta magát az imádságban. Különféle megaláztatásokat szenvedett el a testvérektől, akiknek talán nem tetszettek az ő szent szokásai, avagy próbára akarták tenni az alázatát és a türelmét. Azt mondják, akik ezt mesélték nekem, hogy mikor egyszer eljött a provinciális Atya, hogy meglátogassa a kolostort, ami akkor Coneglianón kívül volt, de a városfalhoz közel egy dombon, amit ma Szent Balázsnak hívnak, de akkor Szent Ferenc dombnak hívták, mikor a mondott elöljáró meglátogatta a helyet és megvizsgálta a testvéreket az ő szokásuk szerint, Márk testvér is megjelent az elöljáró előtt, és mikor a pap kérdezte a többi testvértől, hogy ez kicsoda, gúnyosan így válaszoltak: Ez a Szent. Az elöljáró oly tulajdonságokat vett észre Istennek eme szolgájában, hogy úgy tűnt, valóban szent, ezért hozzá fordulva azt mondta: Márk testvér, ha már szent vagy, menj a kertbe, és szedj szőlőt, fügét meg cseresznyét. Isten szolgája alázatosságból [habozott], de azután, mivel újból ráparancsoltak hogy megmutassa, Szent Ferenc méltó fia és a szent engedelmesség igaz követője, kiment a kertbe. Minő csoda! Az Úr születésének a szent napja volt akkor, s talán mindent hó borított, és mégis Isten, akinek a kezében van minden dolog, ennek a hű szolgájának megadta azt a kegyet, hogy ki tudja elégíteni az elöljáróját. Abban az időben, amikor a magyarok pusztítása fenyegette ezt a várost, a Boldog újból feltámadván, ezek a népek, mivel ostromolták őket, hozzá fordultak és kérték, segítsen rajtuk. Azt mondják, hogy felment a falakra, és hogy egy kereszttel bátran megvédte a várost nagy csodával, hogy senki sem közelíthette meg, ami miatt elámult a sereg, s mikor megtudta az okát, annyira nagy tisztelője lett a Boldognak, hogy azok halála után a fiaik meg az unokáik jöttek, hogy az ereklyéit látogassák, mindaddig, míg aztán Isten igaz ítélete és a bűneink miatt Magyarországnak az a része a török alá nem került. Nem akarom elmulasztani, hogy leírjam, amit valamikor egy jó öreg mondott nekem, hogy egyszer egy ünnep alkalmával látták, hogy az angyalok látták el a szakács feladatát és főztek ételt a szerzeteseknek, míg ő a templomban imádságba és elmélkedésbe merült. Hosszú ideig látta el a szakács feladatát a nagy alázatossága miatt. Nem tudni, pontosan mikor élt ez a boldog ember, de úgy hiszik, kevéssel Szent Ferenc után. Boldog Márk termetére nézve kicsi volt, alacsony homlokú, a haja és a szakálla vörös, angyali arcú és oly kedves Istennek, hogy azok, akik a Megfeleléseket 31 írták a Szent Ferenc Rendjének könyve... (úgy tűnik, innen hiányzik; azt hiszem, csak a ben hiányzik), 32 mikor röviden írnak e rend Szentjeiről, róla ezt mondják: Coneglianóban nyugszik a sok csodáról híres laikus Boldog Márk testvér teste. Említést tesz róla Mons. Francesco Gonzaga, Mantova püspöke Szent Ferenc Boldogjainak a katalógusában. 33 Sok kegyet értek el Istentől e szolgájának az érdemei révén, és én magam, aki most az életéről írok, bőven tanúsíthatom, hogy ennek a Boldognak az érdemei révén sok veszélytől szabadultam meg. Bár úgy tetszene ő Isteni Felségének, hogy utánozhassuk őt, hogy élvezhessük társaságát az égben. Az azonban még hátra van, hogy 31 BARTOLOMEO DA PISA, De conformitate, i. m. 32 A másoló megjegyzése azonban valószínűleg több szó hiányzik. 33 GONZAGA, i. m. 228

7 elmondjam, hogy Boldog Márk említett kápolnájában, az Evangélium oldalán le volt festve ennek a Boldognak az élete, ami hiteles írásként szolgált volna, de oktalanul elpusztították és nem őrizték meg az emlékét, és a helyén egy sírt avagy mauzóleumot állítottak egy bizonyos Pietro Montalbanónak, megsértve ezzel Istent, az ő szentjeinek az emlékeit pusztítva [90r] Sino a quest anno 1633 non ho che scrivere non essendo seguito cose al parer mio in questo Paese notabili, solo alli 18 di Luglio del presente anno avendo li RR. PP. conventuali di S. Francesco restaurato l Altare del B. Marco da Conegliano, quale si riposa in detta chiesa nella capella vicino alla sacristia, volendo levare le Sante Reliquie fecero invitare per ciò Giovan Battista Libera Arciprete della Chiesa colleggiata di S. Leonardo, et doi Canonici della detta, l Inquisitore, li Proveditori della Terra, et molti altri. Fu ritrovato il detto corpo posto in una cassa coperta di tela, man[90v]candoli molte Reliquie, quali si credono esser state date alli Ongari molto divoti di questo Beato. Haveva in una spala parte di carne, il resto in ossa, et spirava odor santo. La testa era simil al suo ritratto antico, che si vede appeso vicino all Altare, cioè con fronte bassa, et alto di testa nella parte, che è la sommità, che veduta da Pietro Codroipo Sacerdote, et Pittore, disse che conforme alle misure quella era la testa del Beato. Qual sii stata la vita santissima di questo non lo so, se non per tradizione. Mi hanno detto certi Vecchi ed è così fama pubblica, et ne testifica il suo Ritratto, che egli fu Frate Laico di S. Francesco, tanto divoto, che continuamente si esercitava nelle orazioni. Patì diverse mortificazioni da Frati, a quali forsi non piacevano li suoi santi costumi, overo che volevano provare la sua humiltà, et patienza. Dicono Quelli, che ciò m hanno raccontato, che venendo una volta il Padre Ministro Provinciale a visitar il convento, che in quel tempo era fuori della Terra di Conegliano vicino però alle mura sopra un colle hora nominato S. Biagio, all hora nominato S. Francesco, quivi visitato dal detto Supepriore il loco et esaminati li Frati conforme al loro solito, si presentò F. Marco avanti il superiore ancora, et dimandando il Ministro alli altri Frati chi era questo, li fu risposto per ironia: Questo è il Santo. Scorgeva il Superiore in questo Servo di Dio qualità tali, che ben pareva che veramente fosse un Santo, onde a lui rivolto disse: Fra Marco, già che voi sete Santo andate nell orto, et raccogliete uva, fichi, et ciregie. Si [egy szó helye üresen maradt] il servo di Dio per la sua humiltà, ma poi essendoli di novo comandato, per mostrarsi de[91r]gno figlio di S. Francesco, et vero Osservatore della Sancta obbedienza, andò nell Orto. Mirabil cosa! Era all hora il dì santino della Natività del Signore, et forse ogni cosa coperta di neve, et pure Iddio, nelle cui mani sono tutte le cose, diede a questo suo servo fedele una tal grazia, che puote dar sodisfatione al suo Superiore. Nel tempo, che li Hongari infestavano questo Paese ritrovandosi vivo il Beato, ricorsero questi Popoli a lui, imperciò che erano assediati, pregandolo ad aiutarli. Dicono che egli salì sopra le mura, et che con un Crocifisso diffese gagliardamente le Terra con gran miracolo, che pure un solo non puote accostarsi, per la qual cosa stupefatto l esercito, et saputane la cagione prese tanta divotione al Beato, che poi dopo la morte di quello vennero essi, li Figli, et Nepoti loro a visitar le sue reliquie sino poi, che per giusto giudicio di Dio et per li nostri peccati quella parte d Hongaria è venuta sotto il Turco. Non voglio mancar di scrivere quello che già mi disse un buon vecchio, che una volta in certa solenità furno veduti gli Angeli a far l officio di cochi, e cosinar vivande per li Frati, mentre lui si trateneva in oratione et meditatione nella Chiesa. Fece gran tempo l offitio di cosiniero per la sua molta humiltà. Non si sa il tempo certo nel quale fioriva questo Beato huomo, ma si crede poco dopo S. Francesco. Fu il B. Marco picciolo di statura con la fronte bassa, di capelli et barba rossa, di volto Angelico, et tanto caro a Dio, che quelli, che hanno scritto le conformità... (par che manchi, io credo che manchi solo nel) libro della Religione di S. Francesco, mentre succintamente scrivono de Beati di questa Religione, di questo [91v] dicono: Nel loco di Conegliano riposa il corpo del B. F. Marco Laico, chiaro per molti miracoli. Di Lui ne fa mentione Mons. Francesco Gonzaga Vescovo di Mantova nel catalogo de Beati di S. Francesco. Molte grazie sono state ottenute da Dio per li meriti di questo suo Servo, et io che scrivo la presente vita ne posso far ampla fede, che per li meriti di questo Beato son stato liberato da molti pericoli. 229

8 II. Carlo Marcatelli, Conegliano története (AMVC, b. 497, fasc.12.) Carlo Marcatelli 1677-ben írta históriáját, melyet egy csonka, 18. századi másolatból ismerünk. A ránk maradt szöveg 744-től 1368-ig tárgyalja Conegliano történetét. 35 Az 1337-es évnél, a Trevisóval vívott háború tárgyalása során ír Boldog Márkról, annak az elbeszélése kapcsán, hogy hogyan folyamodott a városi tanács nehéz helyzetében a Boldog segítségéért Annyi gyötrelem és szerencsétlenség közepette a coneglianóiak azt gondolták, hogy coneglianói Boldog Márk, e város védőszentje révén Istenhez fordulnak segítségért, és február 22-én határozatot hoztak, hogy a rá következő hétfőn emeltessék fel Boldog Márk koporsója, és a coneglianói papok és emberek körmenetben vonuljanak tisztességgel arra a helyre, ahol a mondott Boldog Márk van, akitől korábban több csodatételt láttak. Ez a Szent Ferenc kolostorban élt, stb. és 1248-ban halt meg, amely akkor Conegliano falain kívül állt, ahol még látható a Szent Balázsnak mondott templomocska. Azt mondják, ez a Boldog Márk szakácsként szolgált, és mert szent hírében állt, mikor a rendjük provinciálisa arra járt, tréfálkozott rajta, azt mondván: Hol van ez a szenteskedő? Menjen csak fel a dombra, és szedjen friss szőlőt és fügét! És erre az atya ment, és akkor, tél közepén friss szőlőt és fügét szedett. Többször látták extázisban. Azt mondják, hogy később a levegőben látták, ahogy védte ezt a várost, és a história szerint megjelent a falakon a mórok ellen. 37 A testét az új templomba és kolostorba vitték át, amit évek alatt újonnan építettek, és csodálatosan látható abban a kápolnában, ami előbb Szent Kataliné, aztán Krisztusé volt, most pedig Szent Rózáé, ott, ahol a boltív keresztgerendáján ezek a szavak láthatók: Hic jacet Corpus Beati Marci de Conegliano. Ő magyar nemzetiségű volt, és az említett teste az ő oltára alatt lévő koporsóban van elhelyezve az említett kápolnában. És sok magyar szokott ide járni meglátogatni a devóciójuk miatt, ami, úgy tűnik, mérséklődött, nem tudom miért. [183] Sok fogadalmi tábla és annak a csodáiról szóló tábla látható ama kápolna körül. Azt mondják, hogy éjnek idején a magyarok megpróbálták ellopni, és még látszik, hogy elkezdték kibontani a falat a Piacia a Sua Divina Maestà che potiamo inmitarlo per goderlo nel cielo. Mi resta però di dire, che nella detta capella del B. Marco dalla parte dell Evangelio era dipinta la Vita di questo B., che haverebbe servito per scrittura autentica, ma fu con poco giudicio distrutta senza conservare memoria, et fu in quel loco eretta una Tomba overo Mausoleo a un Pietro Montalbano, facendo in ciò ingiuria a Dio nel distruggere le memorie de suoi santi Vö. Adolfo VITAL, L Archivio Municipale di Conegliano. Catalogo dei manoscritti, Forlì, 1910, A részletet az alábbi kiadás alapján közlöm: L historia di Conegliano di Carlo Marcatelli, a cura di Nilo FALDON, premessa di Pier Angelo PASSOLUNGHI, Treviso, 1981, A hagyomány szerint a csoda a magyarok 1411-es ostromakor történt. Wadding rendtörténetében a csoda leírásakor a barbárok kifejezést használja. Lehet, hogy ez módosult mórok -ká Marcatelli szövegében. Megjegyzem, a 15. század végén a törökök is több ízben ostromolták a várost, s volt, aki ezeknek a török kalandozásoknak a kapcsán is emlegette Boldog Márk segítő szellemét (vö. MIOTTO, 140.); a mórok kifejezés esetleg rájuk is vonatkozhat. 230

9 kápolna külső oldalán, amit, mivel túl vastag, nem tudtak áttörni, mert megvirradt. 38 III. Boldog Márk ereklyéinek július 14-én tartott vizsgálata során felvett jegyzőkönyv Arcangelo Busicchia, coneglianói esperes 1900-ban megjelent Boldog Márkról szóló könyvében hivatkozik a jegyzőkönyvre, amelynek mint írja hiteles másolatát őrzi mind a város, mind a dóm levéltára. Eddig egyik példányra sem sikerült ráakadni, ezért jobb híján a jegyzőkönyvnek azt a részletét közlöm, amit ő idézett megjegyzése szerint szó szerinti olasz fordításban. (BUSICCHIA, ) Szent Bonaventura oltalma alatt, akinek az egyházunk ma tartja az ünnepét, nagytiszteletű és kiváló Don Giovanni Battista Libera, a Szent Leonardo védszentünkről elnevezett, jeles káptalani templom esperese, a kiváló Francesco Codroipo úr és Francesco Vezzato, Conegliano városunk képviselői, Giovanni Sabanello jegyző és sokan mások jelenlétében, a Nagytiszteletű Atya, Michele Magiszter, a kolduló rend kolostora gvárdiánja megbízásából felnyitották az urnát, amelyben, ahogy mondják, Boldog Márk teste nyugszik, aki rendünk laikus testvére volt, és abban összevissza találták a csontjait, de először is az egyik oldalát, amin még látszott a hús, és a fejét, amit összehasonlítva az eredetiről készült festménnyel, mindenki úgy ítélt, de főképp Pietro Codroipo úr és Giovanni úr, akik nem maradnak el korunk festői közül senki mögött sem, hogy az Boldog Márk feje. Azután ugyanezen év október elsején, amikor befejezték a kápolna munkálatait, fehér kendőbe csavarva visszahelyezték a Boldog csontjait ugyanabba az urnába, melyben korábban nyugodtak In tanti travagli, e calamità pensaron Coneglianesi di far ricorso a Dio co'l mezo del Beato Marco da Conegliano Protettore di questa Patria, e posero parte a 22 Febbraio, che fosse levata l'arca del Beato Marco il giorno del Lunedì susseguente, et fosse fatta processione per li Preti, et Huomini di Conegliano honorevolmente, et andar al luoco del detto Beato Marco, dal qual eran stati per l'adietro veduti più miracoli. Questi visse etc. et morse nel 1248 nel Convento di San Francesco, che s'attrovava all'hora fuor delle Mura di Conegliano, ove ancora si vede la Chiesiola detta di San Biagio Si dice, che questo Beato Marco serviva per cuoco, et perché aveva fama di Santo, capitato il General dell'ordine loro se ne burlasse, dicendo: Dov'è questo Santocchio; Che vadi un poco sù per la ripa, et pigli dell'uve, et Fichi freschi. Et così andato il Padre in quel tempo, ch'era di mezo il Verno colse dell'uva, e Fichi freschi. Fu veduto in estasi più volte. Si dice, che per avanti fosse veduto in aria a diffender questa Patria, et si ha per l'historia, che comparisse sopra le Mura in diffesa contro Mori. II suo Corpo fu poi trasportato nella nova Chiesa, e Convento novamente fabricata negl'anni, et si vede meravigliosamente nella Capella, che fu prima di Santa Catterina, poi del Christo, et hora di Santa Rosa, nell'architrave del Volto ove si vedono queste parole: Hic jacet Corpus Beati Marci de Conegliano. Egli era Ongaro di Nazione, et detto suo Corpo è riposto nell'arca sotto il medesimo Altare in detta Capella. Et solevano capitar molti Ongari a visitarlo per loro divotione, la qual pare rallentata non so la causa. Vedonsi molte Tavolette di Voti, e miracoli del medesimo attorno quella Capella. Dicesi, che fu tentato di notte tempo di rubbarlo dagli Ongari, e vedesi anco un principio di rottura nel muro per di fuori della Capella, che per esser molto grosso non poterono haver l'intento, sopravenendo il giorno. 231

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Capo d Orlando (Italia)

Capo d Orlando (Italia) (Italia) Città Beni Culturali Vita quotidiana Cucina Stadt Kultur Menschen im Alltag Kueche Sicilia La Sicilia è un isola al centro del Mediterraneo. La sua forma triangolare ha portato gli antichi abitanti

Részletesebben

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Bo r s o d i C saba A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Takács J. Ince és Pfeiffer János a veszprémi egyházmegye ferenceseinek történetéről írott munkáját 1948-ban zárta le. Ekkor Magyarországon két

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Olasz nyelv középszint írásbeli

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Az elsõ nap a MELE Caféban. Torinói hangulat a MELE Caféban a Kodály Zoltán Zenemûvészeti Iskola növendékeivel. MELE Café a Város Bálján

Az elsõ nap a MELE Caféban. Torinói hangulat a MELE Caféban a Kodály Zoltán Zenemûvészeti Iskola növendékeivel. MELE Café a Város Bálján Az elsõ nap a MELE Caféban Torinói hangulat a MELE Caféban a Kodály Zoltán Zenemûvészeti Iskola növendékeivel MELE Café a Város Bálján Valentin-nap a MELE Caféban Kedves Vendégünk! Ön a Mele Café kiadványának

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen firenzei mester: Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 1360-1380 körül (fa, tempera, aranyozott, 91 x 58 cm, jelzés nélkül,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, KOPOGOK. TALÁLD KI, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon 2014 Tudta-e, hogy 2013-ban az Unióban Magyarországon nôtt a leginkább a menedékkérôk

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Békés, szent karácsonyi ünnepeket és áldásos, boldog új esztendőt! Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Békés, szent karácsonyi ünnepeket és áldásos, boldog új esztendőt! Buon Natale e Felice Anno Nuovo! OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar-olasz nyelvű online melléklet / Supplemento online in lingua ungherese ed italiano http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények

Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények Lymbus M AGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK Főszerkesztő Ujváry Gábor Felelős szerkesztő Lengyel Réka Olvasószerkesztő Nyerges Judit A szerkesztőbizottság tagjai

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld

RENESZÁNSZ, 14 16. század. Legfejlettebb területek: Észak Itália, Németalföld RENESZÁNSZ,14 16.század Legfejlettebbterületek:Észak Itália,Németalföld trecento 1300 asévek azépítészetbenésszobrászatbanmégagótikakora quattrocento 1400 asévek érettreneszánszkoraitáliában cinquecento

Részletesebben

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza

7 Tiszták, hősök, szentek. szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 7 Tiszták, hősök, szentek szent cecília szent miklós páduai szent antal avilai nagy szent teréz limai szent róza 2014 Cecília férje, majd sógora is megkeresztelkedett ( 2 ) SZENT CECÍLIA ünnepe: november

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

ö Ü Ó ü Ü Ó í ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö Í Ü ó ö ó ü ű ú ö ó ö ü ó ö ö ö Ő ü ö ö ó ü ü í ö ó ü ú ö ö ö ü ó ö í ö ö Í ó ü ö í É ó í Ó í ö ö ö ö í ö í ó ó ó í í ú ó í ö ö í í ü í í ú í ú í Í í í ö í Ó ú í ö ö ö

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Témavázlat A feladatsor három részből áll. Összesen 120 pontot lehet a helyes megoldásra szerezni. A regény elolvasása után kitöltendő feladatokból

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OLASZ NYELVEN

TÖRTÉNELEM OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN

A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLV, 1, 2000 A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN ERDŐ PÉTER 1 SOMMARIO. Regolamentazione dei matrimoni misti nel diritto

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

A főiskola: Kiutazàs: Faenza:

A főiskola: Kiutazàs: Faenza: Beszámoló Faenza-ból 2004. november 2005. április Kiss Katalin Schrammer Júlia A főiskola: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (I.S.I.A.) Italia, Faenza I-48018 Corso Mazzini 93 www.isia.it

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MINT ODÜSSZEUSZ COME L ULISSE. SARA BERTI kiállítása Mostra di SARA BERTI

MINT ODÜSSZEUSZ COME L ULISSE. SARA BERTI kiállítása Mostra di SARA BERTI MINT ODÜSSZEUSZ COME L ULISSE SARA BERTI kiállítása Mostra di SARA BERTI MINT ODÜSSZEUSZ COME L ULISSE SARA BERTI kiállítása Mostra di SARA BERTI. szeptember 3 október 3. 3 settembre 3 ottobre Vaszary

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében?

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? TANULMÁNYOK Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 21. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo XXII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2014. szeptember 6 7. Fővédnökök: Őexc. Maria Assunta

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

Memory XL Róma (2013.10.11-10.14.) Készítették: Balog Éva, Juratovics Zoltánné (Emilia), Csúriné Juratovics Rita A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN

A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN Orosz András Lóránt - Ujházi Lóránd (szerk.) Sa p ie n t ia Iu r is 5 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Quasimodo Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. XIX. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Költőverseny Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Fővédnökök: Őexc. Giovan Battista Campagnola az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 22. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 22. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 22. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l Altrove ANNO XII NN. 61/62 MARZ.-APR./MAGG.-GIU 2008

OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l Altrove ANNO XII NN. 61/62 MARZ.-APR./MAGG.-GIU 2008 2 Lectori salutem! E d i t o r i a l e di Melinda B. Tamás-Tarr Eccoci al nostro nuovo appuntamento, dopo un guasto catastrofico del computer dell Osservatorio Letterario. Ho appena spedito il nostro precedente

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Vállalkozás és Kultúra Díj 2005 Pályázati kiírás

Vállalkozás és Kultúra Díj 2005 Pályázati kiírás Vállalkozás és Kultúra Díj 2005 Pályázati kiírás A kultúrába való befektetés növeli a vállalat versenyképességét. A Vállalkozás és Kultúra Díj ezt kézzelfogható példákkal igyekszik bizonyítani: olyan projektekkel,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön)

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) 5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) ÚTVONALÚT ÚTVONAL 1. nap: Érkezés: 9-órakor Gyöngyösre. GYÖNGYÖS A Mátra kapuja; közúton az M3-as autópályán, a 3-as főúton, illetve

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN 1 NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN IN BURGENLAND IN MADONNENSCHLÖSSEL Iskolánk 2013. szeptember 30-tól október 4-ig Ausztriába, Burgenlandba ismét német nyelvi tábort szervez immár 13.éve. Célunk, a német nyelv

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg:

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg: CONVENTIO Inter Sanctam sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII subscriptam de ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

OLASZ NYELV 9. ÉVFOLYAM

OLASZ NYELV 9. ÉVFOLYAM OLASZ NYELV Témakörök A tantervben megadott témák a kerettantervi ajánlásokat, a NAT elveit és az érettségi vizsga követelményeit veszi figyelembe. A témakör variálható, a mindenkori tankönyvek tartalmai

Részletesebben

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) D o ktori disszertáció K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.)

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) università degli studi della tuscia. centro studi sull età dei sobieski e della

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN. Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02.

KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN. Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02. KALANDOZÁS A MALÁJ-FÉLSZIGETEN KALANDOZÁS MALÁJ-FÉLSZIGETEN Körutazás Malájziában tengerparti nyaralással Langkawin 2013. március 21-április 02. KUALA LUMPUR MODERN ÉS RÉGI ARCA, MALACCA GYARMATI EMLÉKEI,

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani:

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani: M a nai V e n d é g h á z P á z m á n d P á z m á n d F e j é r m e g y e ka z e p é n, a V e l e-nh ce eg iy s é g k e l e t i n yaz l v á n y a i a l a t t, a z M 7 ( a u tai p á l y a ) ka z e f e k

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ľ ó Ü ó ĺĺ ľ ľ í í í ó ó ó ó í Ü ö ĺ ó ó í í í ó ü ü Ü ö ü ü í í ö ó óó ĺ í ű ö Ü ö ö ű ó Ĺ ö Á Á ű í ű ó ü ú ű Ü ö ű ó ú ó ó ĺ ó í ö í ó ó ö ű ö í í ö ó ó ó Ú ĺ ó ó ó Ö ó ď í ö ű ó ę ó ű ö í í ó í Ü í

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

Szent Erzsébet Út. Egy új európai kulturális út. Sárospataktól Wartburgig!?

Szent Erzsébet Út. Egy új európai kulturális út. Sárospataktól Wartburgig!? Szent Erzsébet Út Egy új európai kulturális út Sárospataktól Wartburgig!? Előzmények 1. 1. Erősségeink számbavétele: Sárospatak Szent Erzsébet szülőhelye 1990-es rendszerváltás után civil összefogás és

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2010. szeptember 2 4. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2010. szeptember 2 4. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2010. szeptember 2 4. Quasimodo XVIII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Az UNESCO Kultúrák Közeledése Nemzetközi Évének rendezvénye Díszvendég:

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben