Magyarok Coneglianóban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarok Coneglianóban"

Átírás

1 Kovács Zsuzsa Magyarok Coneglianóban Conegliano Velencétől északra fekvő városka, a Pó-síkság és az Alpok közti dombvidéken. Nevét ma csak a pezsgő kedvelői ismerik Olaszország legjelentősebb pezsgőtermelő központja, a középkorban azonban jelentős város volt, északról az Alpokon túlról, keletről a Kárpát-medencéből Friulin át érkező nagy kereskedelmi és zarándokútvonalak találkozási pontján, a Piave folyó legfontosabb átkelőhelye mellett. Itt haladt át az Udine felől Treviso irányába vezető Strada Ongaresca egyik fontos ága. 1 A város egyik védőszentje Beato Marco Ongaro, a 13. században Coneglianóban élt magyar ferences szerzetes. 2 Származásáról a források hallgatnak. 3 Valószínűleg a 12. század végén született, a hagyomány szerint Coneglianóban. 4 Laikus testvérként élt a város falain kívül álló, szerény ferences kolostorban, 5 ahol a szakács teendőit látta el az alázatosságát Az Északkelet-Itáliát kelet nyugati irányban átszelő út, melynek elnevezése talán a magyar kalandozások korára megy vissza, a síkság északi peremén, a dombvidékhez közel haladt több ágra szakadva a Borostyán úttól, illetve a Via Postumiától eltérően, amely a tengerparthoz közeli sík területen vezetett. ÉRSZEGI Márk Aurél hívta fel a figyelmet Boldog Márkra. Lásd cikkét: Magyar zarándokhelyek Velence vidékén, Új Ember, LX (1004), 37, szeptember 12; valamint oltárának a leírását a coneglianói dómban: Florio BANFI, Magyar emlékek Itáliában, szerk. KOVÁCS Zsuzsa és SÁRKÖZY Péter, Szeged, 2005, 100. Némi fantáziával a 20. században kreáltak neki egy részletes életrajzot, amely szerint a trónviszályok közepette Magyarországról menekülni kénytelen, Coneglianóban letelepedett és ott egy gazdag helybéli kereskedő lányával házasságot kötött magyar nemes fia volt, s lovagként különböző helyi grófok szolgálatában állt, mielőtt szerzetessé lett volna. (Luigi MIOTTO, Fra Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, 1948; Ottorino SOTTANA, Beato Marco Ongaro, Gloria di Conegliano, Treviso, 1983; TOMBOR Tibor, Il Beato Marco Ongaro, Secondo Patrono della città di Conegliano, in ID., Il Veneto, L Ungheria, l Adriatico. I millenari legami storici artistici e umani veneto-ungheresi, a c. di Guido SINOPOLI, Venezia, Marsilio Editori, 1989, ; KOVÁCS Kalliszt OFM, Ferences szentek és boldogok az év minden napjára, Sümeg, 2002, 25 26). Volt, aki a kalandozások során, a 10. században Coneglianóban letelepedett magyar utódját látta benne (Rino BECHEVOLO, Beato Marco Ongaro. Compatrono della città di Conegliano, Conegliano, 2006.), s olyan is akadt, aki egyenesen egy Attila seregével ide vetődött magyar leszármazottjának tartotta (Pino ZARDETTO, Conegliano nel Mito e nella storia. Per i ragazzi delle scuole fra curiosità e leggende, Conegliano, 2002, , 41 43). A 19. században még a szülőházát is számon tartották a Via Silettóban (ma Via Beato Marco Ongaro). Vö. Arcangelo BUSICCHIA, Il Beato Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, 1900, 44. Az első coneglianói minorita közösségről és kolostorról, mely az 1220-as évektől dokumentálható, lásd Giovanna BALDISSIN MOLLI, Note sul Beato Marco Ongaro e il 223

2 hangsúlyozó hagyomány szerint. Már életében szent hírében állt. A hagyomány több csodatételének az emlékét őrzi: Páduai Szent Antalnak, a rend provinciálisának a vizitációja során, 1227 karácsonyán a kertből frissen szedett gyömölcsöket hozott, 6 egy aszály idején pedig ő fakasztotta a Sorbolera nevű forrást. 7 Egy alkalommal, mikor belemerült az imádkozásba, angyalok szálltak le az égből, hogy helyette ebédet főzzenek a testvérek számára ban imáival segített megvédeni a várost a szomszédos trevisóiak támadásával szemben ban bekövetkezett halála után a kolostor templomában temették el, és földi maradványait ereklyeként őrizték. Kultuszának jelentőségét mutatja, hogy 1337-ben, mikor a Conegliano és a Treviso közti konfliktussorozat ismételten háborúhoz vezetett a két város között, a tekintetes városi tanács, Boldog Márk segítségében bízva, határozatot hozott ereklyéinek ünnepélyes körbehordozásáról, s a Boldog rendszeres megünnepléséről a város költségén 10 meg is lett az eredménye, a trevisóiak csúfos vereséget szenvedtek. (Nagy Lajos hadaival szemben azonban, úgy tűnik, Boldog Márk tehetetlen volt, mert 1356-ban bevették a várost, s az két éven keresztül a magyar korona alá tartozott.) 11 A városi hatóságok által évente elrendelt és fizetett ünnep hagyománya kisebb megszakításokkal egészen 1867-ig élt ben a ferencesek engedélyt kaptak arra, hogy a város falain belülre költözzenek. Az ereklyéket magukkal vitték az újonnan épített, hatalmas rendházba, mely végleges formában re készült el, s az ahhoz tartozó Szent Ferenc templomban helyezték el, ahol freskón örökítették meg életét, 13 oltárt emeltek neki, s felfüggesztették régi, hitelesnek tartott arcképét, 14 mely alatt a következő disztichon volt olvasható: convento francescano di S. Biagio in Conegliano, Le Venezie Francescane, n.s. IV (1987), n. 1, Lásd Lissotti és Marcatelli alább közölt szövegeit. 7 A hagyományt BUSICCHIA írja le először, írásos forrásokra való hivatkozás nélkül, i. m., Lásd Lissotti alább közölt szövegét. 9 Busicchia a dóm levéltárában őrzött, közelebbről meg nem határozott dokumentumból idézi a győztes csatából hazatérő coneglianóiak örömujjongását: Viva fra Marco nostro liberatore!, és feltételezi, hogy az egykori S. Francesco templom Boldog Márk életét ábrázoló freskóján ez az esemény volt megörökítve (BUSICCHIA, 64.). A 19. században lebontott Porta del Rujo falán is állítólag a trevisóiak fölötti győzelemért imádkozó Boldog Márk volt megfestve, vö. MIOTTO, i. m., Lásd Marcatelli alább közölt szövegét. Vö. BUSICCHIA, i. m., A városi levéltárban őrzik 18. századi másolatban Nagy Lajos két levelét coneglianói kapitányához, valamint több, a magyar uralom időszakában kelt városi okiratot (Archivio Municipale Vecchio di Conegliano [a továbbiakban AMVC], b. 560, b Vö. L Archivio storico di Conegliano e i vari archivi collaterali, a cura di Nilo FALDON, Conegliano, 1985, 37.) 12 BUSICCHIA, i. m., A freskó a 17. század folyamán elpusztult lásd Lissotti alább közölt feljegyzéseit. 14 A festményről, mely 1840 körül elveszett, rézmetszet készült, amit Ridolfi ferences rendtörténetében ki is nyomtattak (Pietro RIDOLFI, Historiarum seraphicae religionis libri tres seriem temporum continentes, quibus breui explicantur fundamenta, uniuersique ordinis amplificatio, gradus, et insituta; nec non uiri scientia, uirtutibus, et fama praeclari, Venetijs, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1586, 123; BUSICCHIA, 13.) A coneglianói dóm előcsarnokában is megfestették képmását a 17. században egy Pietàt 224

3 Hungarus es Marce, at nunc italus, itala tellus, Coneliana ora te tenet atque colit. 15 Boldog Márk a legjelentősebb csodát a hagyomány szerint 1411-ben vitte véghez: amikor Zsigmond magyar király velencei háborújában az Ozorai Pipo vezette magyar hadak ostromolták a várost, megjelent a várfalakon és elriasztotta az ellenséget. 16 (Michele Steno dózse elismerő levéllel és kártérítéssel fejezte ki Velence háláját a coneglianóiak hősies ellenállásáért. 17 ) 1630-ban a pestisjárvány alatt fordultak hozzá segítségért, ben, majd 1770-ben ismételten városi tanácsi okirat erősítette meg, hogy Boldog Márk a város patrónusa. 19 Mikor Napóleon feloszlatta a szerzetesrendeket, a ferenceseknek el kellett hagyniuk a kolostort, 1806-ban lebontották a Szent Ferenc templomot, és Boldog Márk földi maradványait a város dómjába költöztették, ahol mindmáig láthatók. Conegliano lakói az ő közbenjárását kérték, mikor az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia alakulatai hosszasan állomásoztak a városban, s hozzá fordultak segítségért az 1944-es bombázások idején is ban, halálának 700. évfordulóján, a második világháborúban tett fogadalom beteljesítéseként, új, bronzból és üvegből készült ereklyetartót csináltattak csontjainak, új oltárképen örökítették meg életének azt a jelenetét, amikor Páduai Szent Antallal találkozott, 20 s könyvet jelentettek meg az életéről. 21 Kultusza mindmáig él. Ünnepe a ferences mártirologiumok szerint május 4. A ferences rendtörténetek sorra megemlékeznek alakjáról, 22 s hogy kultusza Conegliano városfalain túl is elterjedt, bizonyítják Velencében és Pádovában látható képzőművészeti ábrázolásai. 23 Az 1411-es csodának oly nagy hatása volt, hogy egyes források szerint ettől kezdve a magyarok is Boldog Márk tisztelői lettek, és évszázadokon át zarándokoltak földi maradványaihoz Coneglianóba, sőt 17. századi források ábrázoló freskó mellékszereplőjeként, mely romlott állapotban ugyan, de mindmáig megmaradt. A freskó rekonstruált rajzát lásd ZARDETTO, Az ismeretlen datálású disztichon egy 18. századi másolatban maradt ránk. (AMVC, b. 487, Del Giudice, Minutario della storia di Conegliano). 16 A csoda leírását lásd Luke Wadding, Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, T. VIII ( ), prope Florentiam, 1932, 316 (első kiadása 1628.); valamint Lissotti és Marcatelli alább közölt szövegeiben. 17 AMVC, b. 498, XXIV, n.o 7 (vö. L Archivio storico comunale di Conegliano. Regesto delle pergamene, a cura di Nilo Faldon, Conegliano, 1986, 30.) 18 Nilo FALDON, Cronache coneglianesi della prima metà del Seicento. La fame del 1629 e la peste del , Storiadentro, 5 (1989), BUSICCHIA, 7, BECHEVOLO, i.m., MIOTTO, i.m. 22 BARTOLOMEO DA PISA, De conformitate vitae Sancti Francisci, ad vitam Domini Nostri Iesu Christi, auctore fr. Bartolomeo de Pisis, Mediolani, in edibus Zanoti Castilionei, 1513, lib. I. ( között írta művét); RIDOLFI, 123; Francesco GONZAGA, De origine seraphicae religionis franciscanae, eiusque progressibus, de regularis observantiae institutione, forma, administratione ac legibus, admirabilisque eius propagatione, Romae, Dominici Basae, 1587, 97; WADDING, Velence, Palazzo Ducale, Sala del Gran Consiglio: ábrázolása a Paradicsom szentjei között. Padova, Convento di S. Antonio: arcképe B. Marcus Ongarello. A Coneglian Conf felirattal. Vö. MIOTTO, 96-97, 129; ZARDETTO,

4 szerint, több kísérletet tettek ereklyéi megszerzésére ban hivatalos egyházi vizsgálat keretében ellenőrizték a relikviákat, megcáfolandó azokat a híreszteléseket, hogy a magyarok elvitték megvásárolták vagy ellopták a csontjait az urnájából. 24 Hogy ilyen nevezetes magyar kultusz alakult ki Boldog Márk ereklyéi körül, minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy Conegliano városa mind a Rómába, mind a Compostellába, mind a Szentföldre irányuló zarándoklatoknak az útvonalába esett. Általános szokás volt, hogy a zarándokok nemcsak végső úticéljuk, hanem az útba eső helyek arra érdemes ereklyéit is felkeresték. Ez magyarázhatja, miért látogatott oly sok magyar Coneglianóba. Hozzá kell tennünk, hogy a Friuliból Coneglianón át Velence és Padova felé vezető út egyben jelentős kereskedelmi útvonal is volt. Érdemes volna az utazásokkal, zarándoklatokkal kapcsolatos magyar forrásokat is megvizsgálni, érintették-e, említik-e a várost. Példaként idézem Bártfai János 1494-ben írt levelét, aki zarándokként Rómába tartván, több onnan jövő vagy oda igyekvő magyar csoportról közölt híreket, s eközben jegyezte meg:...conegliano közelében találkoztam Thurzó Péterrel, aki harmadmagával volt a veszprémi püspök egyik famulusának társaságában, s elmondta többek között, hogy Rómából jövet Firenze kellős közepén elfogták Conegliano városi és egyházi levéltáraiban, valamint a közeli Vittorio Venetóban található egyházmegyei levéltárban több feldolgozatlan, kéziratos anyagot őriznek Boldog Márkról és kultuszáról. Ezek tanulmányozása minden bizonnyal hozzájárulhat e sajátos magyar devóció történetének a pontosabb megismeréséhez. A magyar zarándoklatok kutatása Itáliában eddig főként Rómára szorítkozott, mellette kis mértékben Loretóra és Barira. 26 Pedig e célállomások mellett értékes információkkal szolgálhat az útvonal közbeeső állomásainak a kutatása is. Egyre nagyobb számban válnak hozzáférhetővé a kisebb városok levéltárainak és az egyházmegyei levéltáraknak a katalógusai, sőt dokumentumai, így azok a források is, melyek pl. a Friulin és Venetón áthaladó zarándokútvonalak mentén, a zarándokoknak szállást nyújtó kolostorok, kórházak, fogadók, stb. történetére vonatkoznak, s egy-egy kisebb terület zarándokútvonalairól is készültek feldolgozások. Conegliano vonatkozásában kiemelkednek ezek közül Gianpaolo Cagnin forrásközlései és tanulmányai, 27 melyek fontos adatokkal szolgálnak magyar zarándokokról, utazókról, kereskedőkről is. Csak néhány példát idézek. A Conegliano alatt épült S. Maria del Piave kórház és kolostor történetét bemutatva, mely a Piave folyó egyik legfontosabb átkelőhelye mellett szolgálta a zarándokokat a 11. és a 15. század között, megemlíti, hogy a kórház birtokában lévő folyóparti legelőkön tartottak rendesen pihenőt a Magyarországról érkező 24 Lásd az alább közölt három dokumentum szövegét Lásd CSUKOVITS Enikő, Középkori magyar zarándokok (Budapest, 2003.) c. monográfiáját, mely magába foglalja a korábbi vonatkozó irodalmat is. 27 Giampaolo CAGNIN, Pellegrini e vie del pellegrinaggio a Treviso nel Medioevo (secoli XII- XIV), Vicenza Sommacampagna, 2000; UŐ, Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV), Vicenza Sommacampagna,

5 marhacsordák, mielőtt tovább folytatták volna útjukat Treviso illetve Velence piacai felé. 28 (A marhakereskedők is látogathatták Boldog Márk ereklyéit.) A trevisói Ospedale dei Battuti számadáskönyveiben Cagnin jónéhány adatot közöl magyar zarándokra vonatkozóan is, és a kutatásaiból kiderül, hogy a 15. században több német fogadós mellett egy magyar is működött a városban. 29 (A külföldi fogadósok nemcsak szállásadóként, hanem a tolmács és idegenvezető szerepében is szolgálták úton lévő honfitársaikat.) Ezek a példák meglepően nagy mobilitásra utalnak Magyarország és Itália között. A kisebb itáliai települések történeti forrásai, melyeken a zarándok- és kereskedelmi útvonalak áthaladtak, fontos információkat tartogathatnak a magyar kutatás számára, érdemes volna több figyelmet szentelni rájuk. 17. századi források magyar Boldog Márk kultuszáról I. Girolamo Lissotti feljegyzései Girolamo Lissotti ( ) apostoli protonotárius, a Conegliano melletti Sarano plébánosa volt. Krónikaszerű feljegyzésekben írta le Conegliano és környéke korabeli eseményeit, melyek hiányos, 18. századi másolatban maradtak ránk. A fennmaradt rész az 1624 és 1651 közötti időszak eseményeiről szól. 30 Lissotti az évnél ír Boldog Márkról, annak az esetnek az elbeszélése során, amikor felnyitották a boldog koporsóját és megvizsgálták ereklyéit Eddig az 1633-as évig nincs mit írnom, mert véleményem szerint semmi nevezetes dolog nem történt e városban, csak ez év július 18-án, mikor a nagytiszteletű ferences atyák, miután restaurálták coneglianói Boldog Márk oltárát, aki abban a templomban nyugszik a sekrestye melletti kápolnában, ki akarván venni a Szent Ereklyéket, elhívták rá Giovan Battista Liberát, a Szent Leonardo káptalani templom esperesét és a mondott templom két kanonokját, az Inkvizítort, a város kormányzóit és sok más embert. Az említett testet egy vászonnal borított koporsóba helyezve találták, és sok ereklyéje hiányzott, amiket, úgy hiszik, a magyaroknak adtak, akik nagy tisztelői ennek a Boldognak. Az egyik vállán részben megvolt a húsa, a többi csak csont volt, és szent illatot árasztott. A feje hasonló volt a régi arcképéhez, ami az oltár mellett felfüggesztve látható, vagyis alacsony homlokú és a feje tetejénél magas, és Pietro Codroipo pap és festő miután megnézte, azt mondta, hogy mivel a méretei megegyeznek, az a Boldog feje. Hogy ennek milyen volt a szentséges élete, csak a hagyományból tudom. Úgy mondták nekem bizonyos öregek, és általánosan úgy ismert, és az arcképe is azt tanúsítja, hogy Szent Ferenc 28 CAGNIN, Pellegrini, Uott, Vö. Adolfo VITAL, L Archivio Municipale di Conegliano. Catalogo dei manoscritti, Forlì, 1910, 29. Kiadása: Nilo FALDON, Cronache coneglianesi della prima metá del Seicento. La fame del 1629 e la peste del , Storiadentro, 5 (1989), (A szöveget a kézirat alapján közlöm, a kiadás átírásától néhány ponton eltérve.) 227

6 laikus testvére volt, s olyannyira ájtatos, hogy mindig gyakorolta magát az imádságban. Különféle megaláztatásokat szenvedett el a testvérektől, akiknek talán nem tetszettek az ő szent szokásai, avagy próbára akarták tenni az alázatát és a türelmét. Azt mondják, akik ezt mesélték nekem, hogy mikor egyszer eljött a provinciális Atya, hogy meglátogassa a kolostort, ami akkor Coneglianón kívül volt, de a városfalhoz közel egy dombon, amit ma Szent Balázsnak hívnak, de akkor Szent Ferenc dombnak hívták, mikor a mondott elöljáró meglátogatta a helyet és megvizsgálta a testvéreket az ő szokásuk szerint, Márk testvér is megjelent az elöljáró előtt, és mikor a pap kérdezte a többi testvértől, hogy ez kicsoda, gúnyosan így válaszoltak: Ez a Szent. Az elöljáró oly tulajdonságokat vett észre Istennek eme szolgájában, hogy úgy tűnt, valóban szent, ezért hozzá fordulva azt mondta: Márk testvér, ha már szent vagy, menj a kertbe, és szedj szőlőt, fügét meg cseresznyét. Isten szolgája alázatosságból [habozott], de azután, mivel újból ráparancsoltak hogy megmutassa, Szent Ferenc méltó fia és a szent engedelmesség igaz követője, kiment a kertbe. Minő csoda! Az Úr születésének a szent napja volt akkor, s talán mindent hó borított, és mégis Isten, akinek a kezében van minden dolog, ennek a hű szolgájának megadta azt a kegyet, hogy ki tudja elégíteni az elöljáróját. Abban az időben, amikor a magyarok pusztítása fenyegette ezt a várost, a Boldog újból feltámadván, ezek a népek, mivel ostromolták őket, hozzá fordultak és kérték, segítsen rajtuk. Azt mondják, hogy felment a falakra, és hogy egy kereszttel bátran megvédte a várost nagy csodával, hogy senki sem közelíthette meg, ami miatt elámult a sereg, s mikor megtudta az okát, annyira nagy tisztelője lett a Boldognak, hogy azok halála után a fiaik meg az unokáik jöttek, hogy az ereklyéit látogassák, mindaddig, míg aztán Isten igaz ítélete és a bűneink miatt Magyarországnak az a része a török alá nem került. Nem akarom elmulasztani, hogy leírjam, amit valamikor egy jó öreg mondott nekem, hogy egyszer egy ünnep alkalmával látták, hogy az angyalok látták el a szakács feladatát és főztek ételt a szerzeteseknek, míg ő a templomban imádságba és elmélkedésbe merült. Hosszú ideig látta el a szakács feladatát a nagy alázatossága miatt. Nem tudni, pontosan mikor élt ez a boldog ember, de úgy hiszik, kevéssel Szent Ferenc után. Boldog Márk termetére nézve kicsi volt, alacsony homlokú, a haja és a szakálla vörös, angyali arcú és oly kedves Istennek, hogy azok, akik a Megfeleléseket 31 írták a Szent Ferenc Rendjének könyve... (úgy tűnik, innen hiányzik; azt hiszem, csak a ben hiányzik), 32 mikor röviden írnak e rend Szentjeiről, róla ezt mondják: Coneglianóban nyugszik a sok csodáról híres laikus Boldog Márk testvér teste. Említést tesz róla Mons. Francesco Gonzaga, Mantova püspöke Szent Ferenc Boldogjainak a katalógusában. 33 Sok kegyet értek el Istentől e szolgájának az érdemei révén, és én magam, aki most az életéről írok, bőven tanúsíthatom, hogy ennek a Boldognak az érdemei révén sok veszélytől szabadultam meg. Bár úgy tetszene ő Isteni Felségének, hogy utánozhassuk őt, hogy élvezhessük társaságát az égben. Az azonban még hátra van, hogy 31 BARTOLOMEO DA PISA, De conformitate, i. m. 32 A másoló megjegyzése azonban valószínűleg több szó hiányzik. 33 GONZAGA, i. m. 228

7 elmondjam, hogy Boldog Márk említett kápolnájában, az Evangélium oldalán le volt festve ennek a Boldognak az élete, ami hiteles írásként szolgált volna, de oktalanul elpusztították és nem őrizték meg az emlékét, és a helyén egy sírt avagy mauzóleumot állítottak egy bizonyos Pietro Montalbanónak, megsértve ezzel Istent, az ő szentjeinek az emlékeit pusztítva [90r] Sino a quest anno 1633 non ho che scrivere non essendo seguito cose al parer mio in questo Paese notabili, solo alli 18 di Luglio del presente anno avendo li RR. PP. conventuali di S. Francesco restaurato l Altare del B. Marco da Conegliano, quale si riposa in detta chiesa nella capella vicino alla sacristia, volendo levare le Sante Reliquie fecero invitare per ciò Giovan Battista Libera Arciprete della Chiesa colleggiata di S. Leonardo, et doi Canonici della detta, l Inquisitore, li Proveditori della Terra, et molti altri. Fu ritrovato il detto corpo posto in una cassa coperta di tela, man[90v]candoli molte Reliquie, quali si credono esser state date alli Ongari molto divoti di questo Beato. Haveva in una spala parte di carne, il resto in ossa, et spirava odor santo. La testa era simil al suo ritratto antico, che si vede appeso vicino all Altare, cioè con fronte bassa, et alto di testa nella parte, che è la sommità, che veduta da Pietro Codroipo Sacerdote, et Pittore, disse che conforme alle misure quella era la testa del Beato. Qual sii stata la vita santissima di questo non lo so, se non per tradizione. Mi hanno detto certi Vecchi ed è così fama pubblica, et ne testifica il suo Ritratto, che egli fu Frate Laico di S. Francesco, tanto divoto, che continuamente si esercitava nelle orazioni. Patì diverse mortificazioni da Frati, a quali forsi non piacevano li suoi santi costumi, overo che volevano provare la sua humiltà, et patienza. Dicono Quelli, che ciò m hanno raccontato, che venendo una volta il Padre Ministro Provinciale a visitar il convento, che in quel tempo era fuori della Terra di Conegliano vicino però alle mura sopra un colle hora nominato S. Biagio, all hora nominato S. Francesco, quivi visitato dal detto Supepriore il loco et esaminati li Frati conforme al loro solito, si presentò F. Marco avanti il superiore ancora, et dimandando il Ministro alli altri Frati chi era questo, li fu risposto per ironia: Questo è il Santo. Scorgeva il Superiore in questo Servo di Dio qualità tali, che ben pareva che veramente fosse un Santo, onde a lui rivolto disse: Fra Marco, già che voi sete Santo andate nell orto, et raccogliete uva, fichi, et ciregie. Si [egy szó helye üresen maradt] il servo di Dio per la sua humiltà, ma poi essendoli di novo comandato, per mostrarsi de[91r]gno figlio di S. Francesco, et vero Osservatore della Sancta obbedienza, andò nell Orto. Mirabil cosa! Era all hora il dì santino della Natività del Signore, et forse ogni cosa coperta di neve, et pure Iddio, nelle cui mani sono tutte le cose, diede a questo suo servo fedele una tal grazia, che puote dar sodisfatione al suo Superiore. Nel tempo, che li Hongari infestavano questo Paese ritrovandosi vivo il Beato, ricorsero questi Popoli a lui, imperciò che erano assediati, pregandolo ad aiutarli. Dicono che egli salì sopra le mura, et che con un Crocifisso diffese gagliardamente le Terra con gran miracolo, che pure un solo non puote accostarsi, per la qual cosa stupefatto l esercito, et saputane la cagione prese tanta divotione al Beato, che poi dopo la morte di quello vennero essi, li Figli, et Nepoti loro a visitar le sue reliquie sino poi, che per giusto giudicio di Dio et per li nostri peccati quella parte d Hongaria è venuta sotto il Turco. Non voglio mancar di scrivere quello che già mi disse un buon vecchio, che una volta in certa solenità furno veduti gli Angeli a far l officio di cochi, e cosinar vivande per li Frati, mentre lui si trateneva in oratione et meditatione nella Chiesa. Fece gran tempo l offitio di cosiniero per la sua molta humiltà. Non si sa il tempo certo nel quale fioriva questo Beato huomo, ma si crede poco dopo S. Francesco. Fu il B. Marco picciolo di statura con la fronte bassa, di capelli et barba rossa, di volto Angelico, et tanto caro a Dio, che quelli, che hanno scritto le conformità... (par che manchi, io credo che manchi solo nel) libro della Religione di S. Francesco, mentre succintamente scrivono de Beati di questa Religione, di questo [91v] dicono: Nel loco di Conegliano riposa il corpo del B. F. Marco Laico, chiaro per molti miracoli. Di Lui ne fa mentione Mons. Francesco Gonzaga Vescovo di Mantova nel catalogo de Beati di S. Francesco. Molte grazie sono state ottenute da Dio per li meriti di questo suo Servo, et io che scrivo la presente vita ne posso far ampla fede, che per li meriti di questo Beato son stato liberato da molti pericoli. 229

8 II. Carlo Marcatelli, Conegliano története (AMVC, b. 497, fasc.12.) Carlo Marcatelli 1677-ben írta históriáját, melyet egy csonka, 18. századi másolatból ismerünk. A ránk maradt szöveg 744-től 1368-ig tárgyalja Conegliano történetét. 35 Az 1337-es évnél, a Trevisóval vívott háború tárgyalása során ír Boldog Márkról, annak az elbeszélése kapcsán, hogy hogyan folyamodott a városi tanács nehéz helyzetében a Boldog segítségéért Annyi gyötrelem és szerencsétlenség közepette a coneglianóiak azt gondolták, hogy coneglianói Boldog Márk, e város védőszentje révén Istenhez fordulnak segítségért, és február 22-én határozatot hoztak, hogy a rá következő hétfőn emeltessék fel Boldog Márk koporsója, és a coneglianói papok és emberek körmenetben vonuljanak tisztességgel arra a helyre, ahol a mondott Boldog Márk van, akitől korábban több csodatételt láttak. Ez a Szent Ferenc kolostorban élt, stb. és 1248-ban halt meg, amely akkor Conegliano falain kívül állt, ahol még látható a Szent Balázsnak mondott templomocska. Azt mondják, ez a Boldog Márk szakácsként szolgált, és mert szent hírében állt, mikor a rendjük provinciálisa arra járt, tréfálkozott rajta, azt mondván: Hol van ez a szenteskedő? Menjen csak fel a dombra, és szedjen friss szőlőt és fügét! És erre az atya ment, és akkor, tél közepén friss szőlőt és fügét szedett. Többször látták extázisban. Azt mondják, hogy később a levegőben látták, ahogy védte ezt a várost, és a história szerint megjelent a falakon a mórok ellen. 37 A testét az új templomba és kolostorba vitték át, amit évek alatt újonnan építettek, és csodálatosan látható abban a kápolnában, ami előbb Szent Kataliné, aztán Krisztusé volt, most pedig Szent Rózáé, ott, ahol a boltív keresztgerendáján ezek a szavak láthatók: Hic jacet Corpus Beati Marci de Conegliano. Ő magyar nemzetiségű volt, és az említett teste az ő oltára alatt lévő koporsóban van elhelyezve az említett kápolnában. És sok magyar szokott ide járni meglátogatni a devóciójuk miatt, ami, úgy tűnik, mérséklődött, nem tudom miért. [183] Sok fogadalmi tábla és annak a csodáiról szóló tábla látható ama kápolna körül. Azt mondják, hogy éjnek idején a magyarok megpróbálták ellopni, és még látszik, hogy elkezdték kibontani a falat a Piacia a Sua Divina Maestà che potiamo inmitarlo per goderlo nel cielo. Mi resta però di dire, che nella detta capella del B. Marco dalla parte dell Evangelio era dipinta la Vita di questo B., che haverebbe servito per scrittura autentica, ma fu con poco giudicio distrutta senza conservare memoria, et fu in quel loco eretta una Tomba overo Mausoleo a un Pietro Montalbano, facendo in ciò ingiuria a Dio nel distruggere le memorie de suoi santi Vö. Adolfo VITAL, L Archivio Municipale di Conegliano. Catalogo dei manoscritti, Forlì, 1910, A részletet az alábbi kiadás alapján közlöm: L historia di Conegliano di Carlo Marcatelli, a cura di Nilo FALDON, premessa di Pier Angelo PASSOLUNGHI, Treviso, 1981, A hagyomány szerint a csoda a magyarok 1411-es ostromakor történt. Wadding rendtörténetében a csoda leírásakor a barbárok kifejezést használja. Lehet, hogy ez módosult mórok -ká Marcatelli szövegében. Megjegyzem, a 15. század végén a törökök is több ízben ostromolták a várost, s volt, aki ezeknek a török kalandozásoknak a kapcsán is emlegette Boldog Márk segítő szellemét (vö. MIOTTO, 140.); a mórok kifejezés esetleg rájuk is vonatkozhat. 230

9 kápolna külső oldalán, amit, mivel túl vastag, nem tudtak áttörni, mert megvirradt. 38 III. Boldog Márk ereklyéinek július 14-én tartott vizsgálata során felvett jegyzőkönyv Arcangelo Busicchia, coneglianói esperes 1900-ban megjelent Boldog Márkról szóló könyvében hivatkozik a jegyzőkönyvre, amelynek mint írja hiteles másolatát őrzi mind a város, mind a dóm levéltára. Eddig egyik példányra sem sikerült ráakadni, ezért jobb híján a jegyzőkönyvnek azt a részletét közlöm, amit ő idézett megjegyzése szerint szó szerinti olasz fordításban. (BUSICCHIA, ) Szent Bonaventura oltalma alatt, akinek az egyházunk ma tartja az ünnepét, nagytiszteletű és kiváló Don Giovanni Battista Libera, a Szent Leonardo védszentünkről elnevezett, jeles káptalani templom esperese, a kiváló Francesco Codroipo úr és Francesco Vezzato, Conegliano városunk képviselői, Giovanni Sabanello jegyző és sokan mások jelenlétében, a Nagytiszteletű Atya, Michele Magiszter, a kolduló rend kolostora gvárdiánja megbízásából felnyitották az urnát, amelyben, ahogy mondják, Boldog Márk teste nyugszik, aki rendünk laikus testvére volt, és abban összevissza találták a csontjait, de először is az egyik oldalát, amin még látszott a hús, és a fejét, amit összehasonlítva az eredetiről készült festménnyel, mindenki úgy ítélt, de főképp Pietro Codroipo úr és Giovanni úr, akik nem maradnak el korunk festői közül senki mögött sem, hogy az Boldog Márk feje. Azután ugyanezen év október elsején, amikor befejezték a kápolna munkálatait, fehér kendőbe csavarva visszahelyezték a Boldog csontjait ugyanabba az urnába, melyben korábban nyugodtak In tanti travagli, e calamità pensaron Coneglianesi di far ricorso a Dio co'l mezo del Beato Marco da Conegliano Protettore di questa Patria, e posero parte a 22 Febbraio, che fosse levata l'arca del Beato Marco il giorno del Lunedì susseguente, et fosse fatta processione per li Preti, et Huomini di Conegliano honorevolmente, et andar al luoco del detto Beato Marco, dal qual eran stati per l'adietro veduti più miracoli. Questi visse etc. et morse nel 1248 nel Convento di San Francesco, che s'attrovava all'hora fuor delle Mura di Conegliano, ove ancora si vede la Chiesiola detta di San Biagio Si dice, che questo Beato Marco serviva per cuoco, et perché aveva fama di Santo, capitato il General dell'ordine loro se ne burlasse, dicendo: Dov'è questo Santocchio; Che vadi un poco sù per la ripa, et pigli dell'uve, et Fichi freschi. Et così andato il Padre in quel tempo, ch'era di mezo il Verno colse dell'uva, e Fichi freschi. Fu veduto in estasi più volte. Si dice, che per avanti fosse veduto in aria a diffender questa Patria, et si ha per l'historia, che comparisse sopra le Mura in diffesa contro Mori. II suo Corpo fu poi trasportato nella nova Chiesa, e Convento novamente fabricata negl'anni, et si vede meravigliosamente nella Capella, che fu prima di Santa Catterina, poi del Christo, et hora di Santa Rosa, nell'architrave del Volto ove si vedono queste parole: Hic jacet Corpus Beati Marci de Conegliano. Egli era Ongaro di Nazione, et detto suo Corpo è riposto nell'arca sotto il medesimo Altare in detta Capella. Et solevano capitar molti Ongari a visitarlo per loro divotione, la qual pare rallentata non so la causa. Vedonsi molte Tavolette di Voti, e miracoli del medesimo attorno quella Capella. Dicesi, che fu tentato di notte tempo di rubbarlo dagli Ongari, e vedesi anco un principio di rottura nel muro per di fuori della Capella, che per esser molto grosso non poterono haver l'intento, sopravenendo il giorno. 231

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1121 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Parte

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia Firenze, Palazzo dell Arte della Lana Firenze, Orsanmichele Fiorino (Forint) 1252 Törvénykönyv 1293 Arte della Seta (Selyemszövők +ötvösök) Arte di Calimala (posztókereskedők) Arte diella Lana (ruhakészítők)

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Può aiutarmi? Beszélsz angolul? Parla inglese? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz / Beszél _[nyelven]_? Parla

Részletesebben

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Sia il nostro Partner Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Tutti hanno un approccio diverso 2 Dove si trova il Cliente? 3 Cosa vuole il Cliente? 4 Cosa vuole l Imprenditore? 5 Come mi trova?

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Lingua italiana Turismo

Lingua italiana Turismo BGF NYVK Lingua italiana Turismo Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei

A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei A reneszánsz művészet kialakulásának gazdasági és társadalmi feltételei Amikor a XV. században a gazdasági-társadalmi viszonyok megfelelően alakultak, rendkívüli erővel lobbant fel az a szellemi forradalom,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1 A megoldásokra fél pont nem adható. Jutalompont nem adható. Az elfogadható variánsokat / jellel választottuk

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

Corrispondenza Lettera

Corrispondenza Lettera - Indirizzo Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Formato indirizzo italiano: via, numero civico località, Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) A romanika építészete I. - Gerincvonal (X-XIII. sz.) A Német-Római Császárság építészete (Ism.) A.) A Szász-dinasztia építészete (Ottók kora: 919-1024) 1.) Westweerk

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ Lezione G ra m m a t i ca 1. A határozott névelœk egyes számban.. A fœnevek egyes számban. 3. A questo mutató névmás egyes számban. 4. Az életkor kifejezése. 5. A határozatlan névelœ. 6. A tagadás. 7.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET Feladat: Helyezd magad kényelembe és lazulj el! Hallgasd meg a párbeszédek fordítását! A felvétel közben ne memorizálj, ne írj le semmit, csak FIGYELJ! Ha több

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Veneto tartomány Alpoktól a tengerig

Veneto tartomány Alpoktól a tengerig Veneto tartomány Alpoktól a tengerig Veneto mindent hatalmas választékban kínál, amiért egy turista útra kel. Elbűvölő tájak, látványosságban, kultúrális emlékekben gazdag városok, számtalan borászat készíti

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

I. Bevezetés. Jézusi Küldetés és Magyar Küldetés. A Szent Korona Értékrend Istentudás. A Földanya Világkorszaka

I. Bevezetés. Jézusi Küldetés és Magyar Küldetés. A Szent Korona Értékrend Istentudás. A Földanya Világkorszaka I. Bevezetés II. III. IV. Jézusi Küldetés és Magyar Küldetés A Szent Korona Értékrend Istentudás A Földanya Világkorszaka A Szent Korona a Teremtő és az Ember közötti Szövetség jelképe. Ez a Szövetség

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz olasz nyelven középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 19. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave di correzione

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 1. oldal, összesen: 6 Márciusi jeles napok Áprilisi jeles napok Húsvéti ünnepkör Pünkösd Májusi jeles napok Főoldal A pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK I. Irodalomtörténet Máté Ágnes, A királynék bűnbak -szerepe, avagy Griselda története

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Dove posso trovare il modulo per? Űrlap holléte felőli érdeklődés Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Dove è stato rilasciato il suo

Részletesebben

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk)

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk) QUALCHE MIO PREMIO LETTERARIO E DI ALTRE ARTI DA PIÙ DI 30 (Critica letteraria, saggistica, poesia, prosa, giornalismo ed altre arti: foto, illustrazioni) NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

EGYSÉGES DOKUMENTUM. A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE PIAVE EK-sz.: IT-PDO-0005-0686-04.03.2008 OFJ ( ) OEM ( X )

EGYSÉGES DOKUMENTUM. A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE PIAVE EK-sz.: IT-PDO-0005-0686-04.03.2008 OFJ ( ) OEM ( X ) C 234/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.9.29. Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Reneszánsz utak reneszánsz kutak

Reneszánsz utak reneszánsz kutak A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Reneszánsz utak reneszánsz kutak 2016 A napokban jelent meg Györkös Attila Reneszánsz utazás,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. december 8-i ülés Az ülés napirendje 1) Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új tolvajok kérdések az antikváriumokban felbukkanó, határon túli magyar muzeális könyvtárakból

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A L I E N T O S E R Á F I C O. Baroque Chamber Music from Italy & Spain

A L I E N T O S E R Á F I C O. Baroque Chamber Music from Italy & Spain A L I E N T O S E R Á F I C O Baroque Chamber Music from Italy & Spain 1 Előadók Sonora Hungarica Consort Lachegyi Imre blockflöte Eredics Salamon blockflöte Károly Edit szoprán Patay Péter - kontratenor

Részletesebben

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának Feb 13 14 15 16 17 18 19 Feb 20 21 22 23 24 25 26 Feb 27 28 01 02 03 04 05 Már 06 07 08 09 10 11 12 Már 13 14 15 16 17 18 19 Már 20 21 22 23 24 25 26 Már 27 28 29 30 31 01 02 Ápr 03 04 05 06 07 08 09 Ápr

Részletesebben

Capo d Orlando (Italia)

Capo d Orlando (Italia) (Italia) Città Beni Culturali Vita quotidiana Cucina Stadt Kultur Menschen im Alltag Kueche Sicilia La Sicilia è un isola al centro del Mediterraneo. La sua forma triangolare ha portato gli antichi abitanti

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza Molnár Zoltán A matematika reneszánsza Művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat 1350/1400-1600. (XV-XVI. század) A szó (renaissance) jelentése: újjászületés Visszatérés az antikvitáshoz (ókori

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz a gimnáziumok 11 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 2 óra ALAPELVEK, CÉLOK A fakultáció célja a tehetséges és tanulni vágyó

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3397-13 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2010. szeptember 22-én tartott üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor, a

Részletesebben

HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon

HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon L umorismo come elemento di motivazione alle lezioni di lingua straniera La motivazione è determinante nel corso dell insegnamento

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA Oktatási Hivatal Az elhangzó szöveg átirata: A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Javítási-értékelési útmutató

Részletesebben

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. OLVASÁSKÉSZSÉG Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Dimentica le

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

JAVASLAT. a A győri vár

JAVASLAT. a A győri vár JAVASLAT a A győri vár Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kovács László (név). (aláírás) Győr, 2014. szeptember 24. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Részletesebben

Professzor Ruth Rubio Marín beszéde Európai Egyetem Intézet, Palazzo Vecchio, Firenze, 2016. május 16. 1 ***

Professzor Ruth Rubio Marín beszéde Európai Egyetem Intézet, Palazzo Vecchio, Firenze, 2016. május 16. 1 *** Unió-értékelés 2016: Nők Európában és a világban Professzor Ruth Rubio Marín beszéde Európai Egyetem Intézet, Palazzo Vecchio, Firenze, 2016. május 16. 1 I. Bevezetés Gentili ospiti, colleghi, autorità

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 Nyelvtani feladatlap B-1 1. Adja meg a következő igék és melléknevek főnévi változatát! Főnévi igenevek névelős változatát főnévként most nem fogadjuk el

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Interregionális áramlatok a romanikában

Interregionális áramlatok a romanikában Európa a XI. század végén ROMANIKA Interregionális áramlatok a romanikában Róma, cosmata díszítésű kolostorudvarok (XIII. sz. eleje) San Paolo Fuori le Mura kerengő (1220-41) San Giovanni in Laterano kerengő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA

Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA ka-1 A megoldásokra fél pont nem adható. Jutalompont nem adható. Az elfogadható variánsokat / jellel választottuk el egymástól. (A kulcsban megadottakon

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő1: Értékelő2: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra!

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket

Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket apróbetűs rész Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket Nehémiás 2 11 Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam három napig, 12 elindultam éjszaka néhány emberrel.

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 Nyelvtani feladatlap A-1 1. Adja meg a következő igék és melléknevek főnévi változatát! Főnévi igenevek névelős változatát főnévként most nem fogadjuk el

Részletesebben

Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye

Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye 2013. december Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye József: Dicsőség a magasságban Istennek És békesség a földön a jóakaratú embernek! József vagyok, istenfélő ember, Názáreti szegény mesterember,

Részletesebben

Az első könyvviteli tankönyv

Az első könyvviteli tankönyv Az első könyvviteli tankönyv 520 évvel ezelőtt 1494-ben látott napvilágot Fra Luca Pacioli dal Borgo San Sepolcro: Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita Vinegia c. munkája. E

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Jó szórakozást! Buon divertimento! 1. feladat 1. A babonás olaszok szerint melyik nap hoz szerencsétlenséget? a) péntek 17 b) péntek 13 c) kedd 17 d) kedd 13

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Időpontok: 2014.03.12. 111.000,-Ft/Fő 2014.04.02. 117.400,-Ft/Fő 2014.04.16. 123.900,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Ellátás : félpanzió Utazás: Autóbusszal Szállás 1 / 5 Szállás: 1-1 éjszaka

Részletesebben

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano Auguri : Matrimonio Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek az esküvőtök napján. La gioia

Részletesebben

Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez . 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez Felújított templom lépcső Készítette: Csepregi Ferenc Kisszékelyi kulturális

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben