Magyarok Coneglianóban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarok Coneglianóban"

Átírás

1 Kovács Zsuzsa Magyarok Coneglianóban Conegliano Velencétől északra fekvő városka, a Pó-síkság és az Alpok közti dombvidéken. Nevét ma csak a pezsgő kedvelői ismerik Olaszország legjelentősebb pezsgőtermelő központja, a középkorban azonban jelentős város volt, északról az Alpokon túlról, keletről a Kárpát-medencéből Friulin át érkező nagy kereskedelmi és zarándokútvonalak találkozási pontján, a Piave folyó legfontosabb átkelőhelye mellett. Itt haladt át az Udine felől Treviso irányába vezető Strada Ongaresca egyik fontos ága. 1 A város egyik védőszentje Beato Marco Ongaro, a 13. században Coneglianóban élt magyar ferences szerzetes. 2 Származásáról a források hallgatnak. 3 Valószínűleg a 12. század végén született, a hagyomány szerint Coneglianóban. 4 Laikus testvérként élt a város falain kívül álló, szerény ferences kolostorban, 5 ahol a szakács teendőit látta el az alázatosságát Az Északkelet-Itáliát kelet nyugati irányban átszelő út, melynek elnevezése talán a magyar kalandozások korára megy vissza, a síkság északi peremén, a dombvidékhez közel haladt több ágra szakadva a Borostyán úttól, illetve a Via Postumiától eltérően, amely a tengerparthoz közeli sík területen vezetett. ÉRSZEGI Márk Aurél hívta fel a figyelmet Boldog Márkra. Lásd cikkét: Magyar zarándokhelyek Velence vidékén, Új Ember, LX (1004), 37, szeptember 12; valamint oltárának a leírását a coneglianói dómban: Florio BANFI, Magyar emlékek Itáliában, szerk. KOVÁCS Zsuzsa és SÁRKÖZY Péter, Szeged, 2005, 100. Némi fantáziával a 20. században kreáltak neki egy részletes életrajzot, amely szerint a trónviszályok közepette Magyarországról menekülni kénytelen, Coneglianóban letelepedett és ott egy gazdag helybéli kereskedő lányával házasságot kötött magyar nemes fia volt, s lovagként különböző helyi grófok szolgálatában állt, mielőtt szerzetessé lett volna. (Luigi MIOTTO, Fra Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, 1948; Ottorino SOTTANA, Beato Marco Ongaro, Gloria di Conegliano, Treviso, 1983; TOMBOR Tibor, Il Beato Marco Ongaro, Secondo Patrono della città di Conegliano, in ID., Il Veneto, L Ungheria, l Adriatico. I millenari legami storici artistici e umani veneto-ungheresi, a c. di Guido SINOPOLI, Venezia, Marsilio Editori, 1989, ; KOVÁCS Kalliszt OFM, Ferences szentek és boldogok az év minden napjára, Sümeg, 2002, 25 26). Volt, aki a kalandozások során, a 10. században Coneglianóban letelepedett magyar utódját látta benne (Rino BECHEVOLO, Beato Marco Ongaro. Compatrono della città di Conegliano, Conegliano, 2006.), s olyan is akadt, aki egyenesen egy Attila seregével ide vetődött magyar leszármazottjának tartotta (Pino ZARDETTO, Conegliano nel Mito e nella storia. Per i ragazzi delle scuole fra curiosità e leggende, Conegliano, 2002, , 41 43). A 19. században még a szülőházát is számon tartották a Via Silettóban (ma Via Beato Marco Ongaro). Vö. Arcangelo BUSICCHIA, Il Beato Marco Ongaro da Conegliano, Conegliano, 1900, 44. Az első coneglianói minorita közösségről és kolostorról, mely az 1220-as évektől dokumentálható, lásd Giovanna BALDISSIN MOLLI, Note sul Beato Marco Ongaro e il 223

2 hangsúlyozó hagyomány szerint. Már életében szent hírében állt. A hagyomány több csodatételének az emlékét őrzi: Páduai Szent Antalnak, a rend provinciálisának a vizitációja során, 1227 karácsonyán a kertből frissen szedett gyömölcsöket hozott, 6 egy aszály idején pedig ő fakasztotta a Sorbolera nevű forrást. 7 Egy alkalommal, mikor belemerült az imádkozásba, angyalok szálltak le az égből, hogy helyette ebédet főzzenek a testvérek számára ban imáival segített megvédeni a várost a szomszédos trevisóiak támadásával szemben ban bekövetkezett halála után a kolostor templomában temették el, és földi maradványait ereklyeként őrizték. Kultuszának jelentőségét mutatja, hogy 1337-ben, mikor a Conegliano és a Treviso közti konfliktussorozat ismételten háborúhoz vezetett a két város között, a tekintetes városi tanács, Boldog Márk segítségében bízva, határozatot hozott ereklyéinek ünnepélyes körbehordozásáról, s a Boldog rendszeres megünnepléséről a város költségén 10 meg is lett az eredménye, a trevisóiak csúfos vereséget szenvedtek. (Nagy Lajos hadaival szemben azonban, úgy tűnik, Boldog Márk tehetetlen volt, mert 1356-ban bevették a várost, s az két éven keresztül a magyar korona alá tartozott.) 11 A városi hatóságok által évente elrendelt és fizetett ünnep hagyománya kisebb megszakításokkal egészen 1867-ig élt ben a ferencesek engedélyt kaptak arra, hogy a város falain belülre költözzenek. Az ereklyéket magukkal vitték az újonnan épített, hatalmas rendházba, mely végleges formában re készült el, s az ahhoz tartozó Szent Ferenc templomban helyezték el, ahol freskón örökítették meg életét, 13 oltárt emeltek neki, s felfüggesztették régi, hitelesnek tartott arcképét, 14 mely alatt a következő disztichon volt olvasható: convento francescano di S. Biagio in Conegliano, Le Venezie Francescane, n.s. IV (1987), n. 1, Lásd Lissotti és Marcatelli alább közölt szövegeit. 7 A hagyományt BUSICCHIA írja le először, írásos forrásokra való hivatkozás nélkül, i. m., Lásd Lissotti alább közölt szövegét. 9 Busicchia a dóm levéltárában őrzött, közelebbről meg nem határozott dokumentumból idézi a győztes csatából hazatérő coneglianóiak örömujjongását: Viva fra Marco nostro liberatore!, és feltételezi, hogy az egykori S. Francesco templom Boldog Márk életét ábrázoló freskóján ez az esemény volt megörökítve (BUSICCHIA, 64.). A 19. században lebontott Porta del Rujo falán is állítólag a trevisóiak fölötti győzelemért imádkozó Boldog Márk volt megfestve, vö. MIOTTO, i. m., Lásd Marcatelli alább közölt szövegét. Vö. BUSICCHIA, i. m., A városi levéltárban őrzik 18. századi másolatban Nagy Lajos két levelét coneglianói kapitányához, valamint több, a magyar uralom időszakában kelt városi okiratot (Archivio Municipale Vecchio di Conegliano [a továbbiakban AMVC], b. 560, b Vö. L Archivio storico di Conegliano e i vari archivi collaterali, a cura di Nilo FALDON, Conegliano, 1985, 37.) 12 BUSICCHIA, i. m., A freskó a 17. század folyamán elpusztult lásd Lissotti alább közölt feljegyzéseit. 14 A festményről, mely 1840 körül elveszett, rézmetszet készült, amit Ridolfi ferences rendtörténetében ki is nyomtattak (Pietro RIDOLFI, Historiarum seraphicae religionis libri tres seriem temporum continentes, quibus breui explicantur fundamenta, uniuersique ordinis amplificatio, gradus, et insituta; nec non uiri scientia, uirtutibus, et fama praeclari, Venetijs, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1586, 123; BUSICCHIA, 13.) A coneglianói dóm előcsarnokában is megfestették képmását a 17. században egy Pietàt 224

3 Hungarus es Marce, at nunc italus, itala tellus, Coneliana ora te tenet atque colit. 15 Boldog Márk a legjelentősebb csodát a hagyomány szerint 1411-ben vitte véghez: amikor Zsigmond magyar király velencei háborújában az Ozorai Pipo vezette magyar hadak ostromolták a várost, megjelent a várfalakon és elriasztotta az ellenséget. 16 (Michele Steno dózse elismerő levéllel és kártérítéssel fejezte ki Velence háláját a coneglianóiak hősies ellenállásáért. 17 ) 1630-ban a pestisjárvány alatt fordultak hozzá segítségért, ben, majd 1770-ben ismételten városi tanácsi okirat erősítette meg, hogy Boldog Márk a város patrónusa. 19 Mikor Napóleon feloszlatta a szerzetesrendeket, a ferenceseknek el kellett hagyniuk a kolostort, 1806-ban lebontották a Szent Ferenc templomot, és Boldog Márk földi maradványait a város dómjába költöztették, ahol mindmáig láthatók. Conegliano lakói az ő közbenjárását kérték, mikor az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia alakulatai hosszasan állomásoztak a városban, s hozzá fordultak segítségért az 1944-es bombázások idején is ban, halálának 700. évfordulóján, a második világháborúban tett fogadalom beteljesítéseként, új, bronzból és üvegből készült ereklyetartót csináltattak csontjainak, új oltárképen örökítették meg életének azt a jelenetét, amikor Páduai Szent Antallal találkozott, 20 s könyvet jelentettek meg az életéről. 21 Kultusza mindmáig él. Ünnepe a ferences mártirologiumok szerint május 4. A ferences rendtörténetek sorra megemlékeznek alakjáról, 22 s hogy kultusza Conegliano városfalain túl is elterjedt, bizonyítják Velencében és Pádovában látható képzőművészeti ábrázolásai. 23 Az 1411-es csodának oly nagy hatása volt, hogy egyes források szerint ettől kezdve a magyarok is Boldog Márk tisztelői lettek, és évszázadokon át zarándokoltak földi maradványaihoz Coneglianóba, sőt 17. századi források ábrázoló freskó mellékszereplőjeként, mely romlott állapotban ugyan, de mindmáig megmaradt. A freskó rekonstruált rajzát lásd ZARDETTO, Az ismeretlen datálású disztichon egy 18. századi másolatban maradt ránk. (AMVC, b. 487, Del Giudice, Minutario della storia di Conegliano). 16 A csoda leírását lásd Luke Wadding, Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, T. VIII ( ), prope Florentiam, 1932, 316 (első kiadása 1628.); valamint Lissotti és Marcatelli alább közölt szövegeiben. 17 AMVC, b. 498, XXIV, n.o 7 (vö. L Archivio storico comunale di Conegliano. Regesto delle pergamene, a cura di Nilo Faldon, Conegliano, 1986, 30.) 18 Nilo FALDON, Cronache coneglianesi della prima metà del Seicento. La fame del 1629 e la peste del , Storiadentro, 5 (1989), BUSICCHIA, 7, BECHEVOLO, i.m., MIOTTO, i.m. 22 BARTOLOMEO DA PISA, De conformitate vitae Sancti Francisci, ad vitam Domini Nostri Iesu Christi, auctore fr. Bartolomeo de Pisis, Mediolani, in edibus Zanoti Castilionei, 1513, lib. I. ( között írta művét); RIDOLFI, 123; Francesco GONZAGA, De origine seraphicae religionis franciscanae, eiusque progressibus, de regularis observantiae institutione, forma, administratione ac legibus, admirabilisque eius propagatione, Romae, Dominici Basae, 1587, 97; WADDING, Velence, Palazzo Ducale, Sala del Gran Consiglio: ábrázolása a Paradicsom szentjei között. Padova, Convento di S. Antonio: arcképe B. Marcus Ongarello. A Coneglian Conf felirattal. Vö. MIOTTO, 96-97, 129; ZARDETTO,

4 szerint, több kísérletet tettek ereklyéi megszerzésére ban hivatalos egyházi vizsgálat keretében ellenőrizték a relikviákat, megcáfolandó azokat a híreszteléseket, hogy a magyarok elvitték megvásárolták vagy ellopták a csontjait az urnájából. 24 Hogy ilyen nevezetes magyar kultusz alakult ki Boldog Márk ereklyéi körül, minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy Conegliano városa mind a Rómába, mind a Compostellába, mind a Szentföldre irányuló zarándoklatoknak az útvonalába esett. Általános szokás volt, hogy a zarándokok nemcsak végső úticéljuk, hanem az útba eső helyek arra érdemes ereklyéit is felkeresték. Ez magyarázhatja, miért látogatott oly sok magyar Coneglianóba. Hozzá kell tennünk, hogy a Friuliból Coneglianón át Velence és Padova felé vezető út egyben jelentős kereskedelmi útvonal is volt. Érdemes volna az utazásokkal, zarándoklatokkal kapcsolatos magyar forrásokat is megvizsgálni, érintették-e, említik-e a várost. Példaként idézem Bártfai János 1494-ben írt levelét, aki zarándokként Rómába tartván, több onnan jövő vagy oda igyekvő magyar csoportról közölt híreket, s eközben jegyezte meg:...conegliano közelében találkoztam Thurzó Péterrel, aki harmadmagával volt a veszprémi püspök egyik famulusának társaságában, s elmondta többek között, hogy Rómából jövet Firenze kellős közepén elfogták Conegliano városi és egyházi levéltáraiban, valamint a közeli Vittorio Venetóban található egyházmegyei levéltárban több feldolgozatlan, kéziratos anyagot őriznek Boldog Márkról és kultuszáról. Ezek tanulmányozása minden bizonnyal hozzájárulhat e sajátos magyar devóció történetének a pontosabb megismeréséhez. A magyar zarándoklatok kutatása Itáliában eddig főként Rómára szorítkozott, mellette kis mértékben Loretóra és Barira. 26 Pedig e célállomások mellett értékes információkkal szolgálhat az útvonal közbeeső állomásainak a kutatása is. Egyre nagyobb számban válnak hozzáférhetővé a kisebb városok levéltárainak és az egyházmegyei levéltáraknak a katalógusai, sőt dokumentumai, így azok a források is, melyek pl. a Friulin és Venetón áthaladó zarándokútvonalak mentén, a zarándokoknak szállást nyújtó kolostorok, kórházak, fogadók, stb. történetére vonatkoznak, s egy-egy kisebb terület zarándokútvonalairól is készültek feldolgozások. Conegliano vonatkozásában kiemelkednek ezek közül Gianpaolo Cagnin forrásközlései és tanulmányai, 27 melyek fontos adatokkal szolgálnak magyar zarándokokról, utazókról, kereskedőkről is. Csak néhány példát idézek. A Conegliano alatt épült S. Maria del Piave kórház és kolostor történetét bemutatva, mely a Piave folyó egyik legfontosabb átkelőhelye mellett szolgálta a zarándokokat a 11. és a 15. század között, megemlíti, hogy a kórház birtokában lévő folyóparti legelőkön tartottak rendesen pihenőt a Magyarországról érkező 24 Lásd az alább közölt három dokumentum szövegét Lásd CSUKOVITS Enikő, Középkori magyar zarándokok (Budapest, 2003.) c. monográfiáját, mely magába foglalja a korábbi vonatkozó irodalmat is. 27 Giampaolo CAGNIN, Pellegrini e vie del pellegrinaggio a Treviso nel Medioevo (secoli XII- XIV), Vicenza Sommacampagna, 2000; UŐ, Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV), Vicenza Sommacampagna,

5 marhacsordák, mielőtt tovább folytatták volna útjukat Treviso illetve Velence piacai felé. 28 (A marhakereskedők is látogathatták Boldog Márk ereklyéit.) A trevisói Ospedale dei Battuti számadáskönyveiben Cagnin jónéhány adatot közöl magyar zarándokra vonatkozóan is, és a kutatásaiból kiderül, hogy a 15. században több német fogadós mellett egy magyar is működött a városban. 29 (A külföldi fogadósok nemcsak szállásadóként, hanem a tolmács és idegenvezető szerepében is szolgálták úton lévő honfitársaikat.) Ezek a példák meglepően nagy mobilitásra utalnak Magyarország és Itália között. A kisebb itáliai települések történeti forrásai, melyeken a zarándok- és kereskedelmi útvonalak áthaladtak, fontos információkat tartogathatnak a magyar kutatás számára, érdemes volna több figyelmet szentelni rájuk. 17. századi források magyar Boldog Márk kultuszáról I. Girolamo Lissotti feljegyzései Girolamo Lissotti ( ) apostoli protonotárius, a Conegliano melletti Sarano plébánosa volt. Krónikaszerű feljegyzésekben írta le Conegliano és környéke korabeli eseményeit, melyek hiányos, 18. századi másolatban maradtak ránk. A fennmaradt rész az 1624 és 1651 közötti időszak eseményeiről szól. 30 Lissotti az évnél ír Boldog Márkról, annak az esetnek az elbeszélése során, amikor felnyitották a boldog koporsóját és megvizsgálták ereklyéit Eddig az 1633-as évig nincs mit írnom, mert véleményem szerint semmi nevezetes dolog nem történt e városban, csak ez év július 18-án, mikor a nagytiszteletű ferences atyák, miután restaurálták coneglianói Boldog Márk oltárát, aki abban a templomban nyugszik a sekrestye melletti kápolnában, ki akarván venni a Szent Ereklyéket, elhívták rá Giovan Battista Liberát, a Szent Leonardo káptalani templom esperesét és a mondott templom két kanonokját, az Inkvizítort, a város kormányzóit és sok más embert. Az említett testet egy vászonnal borított koporsóba helyezve találták, és sok ereklyéje hiányzott, amiket, úgy hiszik, a magyaroknak adtak, akik nagy tisztelői ennek a Boldognak. Az egyik vállán részben megvolt a húsa, a többi csak csont volt, és szent illatot árasztott. A feje hasonló volt a régi arcképéhez, ami az oltár mellett felfüggesztve látható, vagyis alacsony homlokú és a feje tetejénél magas, és Pietro Codroipo pap és festő miután megnézte, azt mondta, hogy mivel a méretei megegyeznek, az a Boldog feje. Hogy ennek milyen volt a szentséges élete, csak a hagyományból tudom. Úgy mondták nekem bizonyos öregek, és általánosan úgy ismert, és az arcképe is azt tanúsítja, hogy Szent Ferenc 28 CAGNIN, Pellegrini, Uott, Vö. Adolfo VITAL, L Archivio Municipale di Conegliano. Catalogo dei manoscritti, Forlì, 1910, 29. Kiadása: Nilo FALDON, Cronache coneglianesi della prima metá del Seicento. La fame del 1629 e la peste del , Storiadentro, 5 (1989), (A szöveget a kézirat alapján közlöm, a kiadás átírásától néhány ponton eltérve.) 227

6 laikus testvére volt, s olyannyira ájtatos, hogy mindig gyakorolta magát az imádságban. Különféle megaláztatásokat szenvedett el a testvérektől, akiknek talán nem tetszettek az ő szent szokásai, avagy próbára akarták tenni az alázatát és a türelmét. Azt mondják, akik ezt mesélték nekem, hogy mikor egyszer eljött a provinciális Atya, hogy meglátogassa a kolostort, ami akkor Coneglianón kívül volt, de a városfalhoz közel egy dombon, amit ma Szent Balázsnak hívnak, de akkor Szent Ferenc dombnak hívták, mikor a mondott elöljáró meglátogatta a helyet és megvizsgálta a testvéreket az ő szokásuk szerint, Márk testvér is megjelent az elöljáró előtt, és mikor a pap kérdezte a többi testvértől, hogy ez kicsoda, gúnyosan így válaszoltak: Ez a Szent. Az elöljáró oly tulajdonságokat vett észre Istennek eme szolgájában, hogy úgy tűnt, valóban szent, ezért hozzá fordulva azt mondta: Márk testvér, ha már szent vagy, menj a kertbe, és szedj szőlőt, fügét meg cseresznyét. Isten szolgája alázatosságból [habozott], de azután, mivel újból ráparancsoltak hogy megmutassa, Szent Ferenc méltó fia és a szent engedelmesség igaz követője, kiment a kertbe. Minő csoda! Az Úr születésének a szent napja volt akkor, s talán mindent hó borított, és mégis Isten, akinek a kezében van minden dolog, ennek a hű szolgájának megadta azt a kegyet, hogy ki tudja elégíteni az elöljáróját. Abban az időben, amikor a magyarok pusztítása fenyegette ezt a várost, a Boldog újból feltámadván, ezek a népek, mivel ostromolták őket, hozzá fordultak és kérték, segítsen rajtuk. Azt mondják, hogy felment a falakra, és hogy egy kereszttel bátran megvédte a várost nagy csodával, hogy senki sem közelíthette meg, ami miatt elámult a sereg, s mikor megtudta az okát, annyira nagy tisztelője lett a Boldognak, hogy azok halála után a fiaik meg az unokáik jöttek, hogy az ereklyéit látogassák, mindaddig, míg aztán Isten igaz ítélete és a bűneink miatt Magyarországnak az a része a török alá nem került. Nem akarom elmulasztani, hogy leírjam, amit valamikor egy jó öreg mondott nekem, hogy egyszer egy ünnep alkalmával látták, hogy az angyalok látták el a szakács feladatát és főztek ételt a szerzeteseknek, míg ő a templomban imádságba és elmélkedésbe merült. Hosszú ideig látta el a szakács feladatát a nagy alázatossága miatt. Nem tudni, pontosan mikor élt ez a boldog ember, de úgy hiszik, kevéssel Szent Ferenc után. Boldog Márk termetére nézve kicsi volt, alacsony homlokú, a haja és a szakálla vörös, angyali arcú és oly kedves Istennek, hogy azok, akik a Megfeleléseket 31 írták a Szent Ferenc Rendjének könyve... (úgy tűnik, innen hiányzik; azt hiszem, csak a ben hiányzik), 32 mikor röviden írnak e rend Szentjeiről, róla ezt mondják: Coneglianóban nyugszik a sok csodáról híres laikus Boldog Márk testvér teste. Említést tesz róla Mons. Francesco Gonzaga, Mantova püspöke Szent Ferenc Boldogjainak a katalógusában. 33 Sok kegyet értek el Istentől e szolgájának az érdemei révén, és én magam, aki most az életéről írok, bőven tanúsíthatom, hogy ennek a Boldognak az érdemei révén sok veszélytől szabadultam meg. Bár úgy tetszene ő Isteni Felségének, hogy utánozhassuk őt, hogy élvezhessük társaságát az égben. Az azonban még hátra van, hogy 31 BARTOLOMEO DA PISA, De conformitate, i. m. 32 A másoló megjegyzése azonban valószínűleg több szó hiányzik. 33 GONZAGA, i. m. 228

7 elmondjam, hogy Boldog Márk említett kápolnájában, az Evangélium oldalán le volt festve ennek a Boldognak az élete, ami hiteles írásként szolgált volna, de oktalanul elpusztították és nem őrizték meg az emlékét, és a helyén egy sírt avagy mauzóleumot állítottak egy bizonyos Pietro Montalbanónak, megsértve ezzel Istent, az ő szentjeinek az emlékeit pusztítva [90r] Sino a quest anno 1633 non ho che scrivere non essendo seguito cose al parer mio in questo Paese notabili, solo alli 18 di Luglio del presente anno avendo li RR. PP. conventuali di S. Francesco restaurato l Altare del B. Marco da Conegliano, quale si riposa in detta chiesa nella capella vicino alla sacristia, volendo levare le Sante Reliquie fecero invitare per ciò Giovan Battista Libera Arciprete della Chiesa colleggiata di S. Leonardo, et doi Canonici della detta, l Inquisitore, li Proveditori della Terra, et molti altri. Fu ritrovato il detto corpo posto in una cassa coperta di tela, man[90v]candoli molte Reliquie, quali si credono esser state date alli Ongari molto divoti di questo Beato. Haveva in una spala parte di carne, il resto in ossa, et spirava odor santo. La testa era simil al suo ritratto antico, che si vede appeso vicino all Altare, cioè con fronte bassa, et alto di testa nella parte, che è la sommità, che veduta da Pietro Codroipo Sacerdote, et Pittore, disse che conforme alle misure quella era la testa del Beato. Qual sii stata la vita santissima di questo non lo so, se non per tradizione. Mi hanno detto certi Vecchi ed è così fama pubblica, et ne testifica il suo Ritratto, che egli fu Frate Laico di S. Francesco, tanto divoto, che continuamente si esercitava nelle orazioni. Patì diverse mortificazioni da Frati, a quali forsi non piacevano li suoi santi costumi, overo che volevano provare la sua humiltà, et patienza. Dicono Quelli, che ciò m hanno raccontato, che venendo una volta il Padre Ministro Provinciale a visitar il convento, che in quel tempo era fuori della Terra di Conegliano vicino però alle mura sopra un colle hora nominato S. Biagio, all hora nominato S. Francesco, quivi visitato dal detto Supepriore il loco et esaminati li Frati conforme al loro solito, si presentò F. Marco avanti il superiore ancora, et dimandando il Ministro alli altri Frati chi era questo, li fu risposto per ironia: Questo è il Santo. Scorgeva il Superiore in questo Servo di Dio qualità tali, che ben pareva che veramente fosse un Santo, onde a lui rivolto disse: Fra Marco, già che voi sete Santo andate nell orto, et raccogliete uva, fichi, et ciregie. Si [egy szó helye üresen maradt] il servo di Dio per la sua humiltà, ma poi essendoli di novo comandato, per mostrarsi de[91r]gno figlio di S. Francesco, et vero Osservatore della Sancta obbedienza, andò nell Orto. Mirabil cosa! Era all hora il dì santino della Natività del Signore, et forse ogni cosa coperta di neve, et pure Iddio, nelle cui mani sono tutte le cose, diede a questo suo servo fedele una tal grazia, che puote dar sodisfatione al suo Superiore. Nel tempo, che li Hongari infestavano questo Paese ritrovandosi vivo il Beato, ricorsero questi Popoli a lui, imperciò che erano assediati, pregandolo ad aiutarli. Dicono che egli salì sopra le mura, et che con un Crocifisso diffese gagliardamente le Terra con gran miracolo, che pure un solo non puote accostarsi, per la qual cosa stupefatto l esercito, et saputane la cagione prese tanta divotione al Beato, che poi dopo la morte di quello vennero essi, li Figli, et Nepoti loro a visitar le sue reliquie sino poi, che per giusto giudicio di Dio et per li nostri peccati quella parte d Hongaria è venuta sotto il Turco. Non voglio mancar di scrivere quello che già mi disse un buon vecchio, che una volta in certa solenità furno veduti gli Angeli a far l officio di cochi, e cosinar vivande per li Frati, mentre lui si trateneva in oratione et meditatione nella Chiesa. Fece gran tempo l offitio di cosiniero per la sua molta humiltà. Non si sa il tempo certo nel quale fioriva questo Beato huomo, ma si crede poco dopo S. Francesco. Fu il B. Marco picciolo di statura con la fronte bassa, di capelli et barba rossa, di volto Angelico, et tanto caro a Dio, che quelli, che hanno scritto le conformità... (par che manchi, io credo che manchi solo nel) libro della Religione di S. Francesco, mentre succintamente scrivono de Beati di questa Religione, di questo [91v] dicono: Nel loco di Conegliano riposa il corpo del B. F. Marco Laico, chiaro per molti miracoli. Di Lui ne fa mentione Mons. Francesco Gonzaga Vescovo di Mantova nel catalogo de Beati di S. Francesco. Molte grazie sono state ottenute da Dio per li meriti di questo suo Servo, et io che scrivo la presente vita ne posso far ampla fede, che per li meriti di questo Beato son stato liberato da molti pericoli. 229

8 II. Carlo Marcatelli, Conegliano története (AMVC, b. 497, fasc.12.) Carlo Marcatelli 1677-ben írta históriáját, melyet egy csonka, 18. századi másolatból ismerünk. A ránk maradt szöveg 744-től 1368-ig tárgyalja Conegliano történetét. 35 Az 1337-es évnél, a Trevisóval vívott háború tárgyalása során ír Boldog Márkról, annak az elbeszélése kapcsán, hogy hogyan folyamodott a városi tanács nehéz helyzetében a Boldog segítségéért Annyi gyötrelem és szerencsétlenség közepette a coneglianóiak azt gondolták, hogy coneglianói Boldog Márk, e város védőszentje révén Istenhez fordulnak segítségért, és február 22-én határozatot hoztak, hogy a rá következő hétfőn emeltessék fel Boldog Márk koporsója, és a coneglianói papok és emberek körmenetben vonuljanak tisztességgel arra a helyre, ahol a mondott Boldog Márk van, akitől korábban több csodatételt láttak. Ez a Szent Ferenc kolostorban élt, stb. és 1248-ban halt meg, amely akkor Conegliano falain kívül állt, ahol még látható a Szent Balázsnak mondott templomocska. Azt mondják, ez a Boldog Márk szakácsként szolgált, és mert szent hírében állt, mikor a rendjük provinciálisa arra járt, tréfálkozott rajta, azt mondván: Hol van ez a szenteskedő? Menjen csak fel a dombra, és szedjen friss szőlőt és fügét! És erre az atya ment, és akkor, tél közepén friss szőlőt és fügét szedett. Többször látták extázisban. Azt mondják, hogy később a levegőben látták, ahogy védte ezt a várost, és a história szerint megjelent a falakon a mórok ellen. 37 A testét az új templomba és kolostorba vitték át, amit évek alatt újonnan építettek, és csodálatosan látható abban a kápolnában, ami előbb Szent Kataliné, aztán Krisztusé volt, most pedig Szent Rózáé, ott, ahol a boltív keresztgerendáján ezek a szavak láthatók: Hic jacet Corpus Beati Marci de Conegliano. Ő magyar nemzetiségű volt, és az említett teste az ő oltára alatt lévő koporsóban van elhelyezve az említett kápolnában. És sok magyar szokott ide járni meglátogatni a devóciójuk miatt, ami, úgy tűnik, mérséklődött, nem tudom miért. [183] Sok fogadalmi tábla és annak a csodáiról szóló tábla látható ama kápolna körül. Azt mondják, hogy éjnek idején a magyarok megpróbálták ellopni, és még látszik, hogy elkezdték kibontani a falat a Piacia a Sua Divina Maestà che potiamo inmitarlo per goderlo nel cielo. Mi resta però di dire, che nella detta capella del B. Marco dalla parte dell Evangelio era dipinta la Vita di questo B., che haverebbe servito per scrittura autentica, ma fu con poco giudicio distrutta senza conservare memoria, et fu in quel loco eretta una Tomba overo Mausoleo a un Pietro Montalbano, facendo in ciò ingiuria a Dio nel distruggere le memorie de suoi santi Vö. Adolfo VITAL, L Archivio Municipale di Conegliano. Catalogo dei manoscritti, Forlì, 1910, A részletet az alábbi kiadás alapján közlöm: L historia di Conegliano di Carlo Marcatelli, a cura di Nilo FALDON, premessa di Pier Angelo PASSOLUNGHI, Treviso, 1981, A hagyomány szerint a csoda a magyarok 1411-es ostromakor történt. Wadding rendtörténetében a csoda leírásakor a barbárok kifejezést használja. Lehet, hogy ez módosult mórok -ká Marcatelli szövegében. Megjegyzem, a 15. század végén a törökök is több ízben ostromolták a várost, s volt, aki ezeknek a török kalandozásoknak a kapcsán is emlegette Boldog Márk segítő szellemét (vö. MIOTTO, 140.); a mórok kifejezés esetleg rájuk is vonatkozhat. 230

9 kápolna külső oldalán, amit, mivel túl vastag, nem tudtak áttörni, mert megvirradt. 38 III. Boldog Márk ereklyéinek július 14-én tartott vizsgálata során felvett jegyzőkönyv Arcangelo Busicchia, coneglianói esperes 1900-ban megjelent Boldog Márkról szóló könyvében hivatkozik a jegyzőkönyvre, amelynek mint írja hiteles másolatát őrzi mind a város, mind a dóm levéltára. Eddig egyik példányra sem sikerült ráakadni, ezért jobb híján a jegyzőkönyvnek azt a részletét közlöm, amit ő idézett megjegyzése szerint szó szerinti olasz fordításban. (BUSICCHIA, ) Szent Bonaventura oltalma alatt, akinek az egyházunk ma tartja az ünnepét, nagytiszteletű és kiváló Don Giovanni Battista Libera, a Szent Leonardo védszentünkről elnevezett, jeles káptalani templom esperese, a kiváló Francesco Codroipo úr és Francesco Vezzato, Conegliano városunk képviselői, Giovanni Sabanello jegyző és sokan mások jelenlétében, a Nagytiszteletű Atya, Michele Magiszter, a kolduló rend kolostora gvárdiánja megbízásából felnyitották az urnát, amelyben, ahogy mondják, Boldog Márk teste nyugszik, aki rendünk laikus testvére volt, és abban összevissza találták a csontjait, de először is az egyik oldalát, amin még látszott a hús, és a fejét, amit összehasonlítva az eredetiről készült festménnyel, mindenki úgy ítélt, de főképp Pietro Codroipo úr és Giovanni úr, akik nem maradnak el korunk festői közül senki mögött sem, hogy az Boldog Márk feje. Azután ugyanezen év október elsején, amikor befejezték a kápolna munkálatait, fehér kendőbe csavarva visszahelyezték a Boldog csontjait ugyanabba az urnába, melyben korábban nyugodtak In tanti travagli, e calamità pensaron Coneglianesi di far ricorso a Dio co'l mezo del Beato Marco da Conegliano Protettore di questa Patria, e posero parte a 22 Febbraio, che fosse levata l'arca del Beato Marco il giorno del Lunedì susseguente, et fosse fatta processione per li Preti, et Huomini di Conegliano honorevolmente, et andar al luoco del detto Beato Marco, dal qual eran stati per l'adietro veduti più miracoli. Questi visse etc. et morse nel 1248 nel Convento di San Francesco, che s'attrovava all'hora fuor delle Mura di Conegliano, ove ancora si vede la Chiesiola detta di San Biagio Si dice, che questo Beato Marco serviva per cuoco, et perché aveva fama di Santo, capitato il General dell'ordine loro se ne burlasse, dicendo: Dov'è questo Santocchio; Che vadi un poco sù per la ripa, et pigli dell'uve, et Fichi freschi. Et così andato il Padre in quel tempo, ch'era di mezo il Verno colse dell'uva, e Fichi freschi. Fu veduto in estasi più volte. Si dice, che per avanti fosse veduto in aria a diffender questa Patria, et si ha per l'historia, che comparisse sopra le Mura in diffesa contro Mori. II suo Corpo fu poi trasportato nella nova Chiesa, e Convento novamente fabricata negl'anni, et si vede meravigliosamente nella Capella, che fu prima di Santa Catterina, poi del Christo, et hora di Santa Rosa, nell'architrave del Volto ove si vedono queste parole: Hic jacet Corpus Beati Marci de Conegliano. Egli era Ongaro di Nazione, et detto suo Corpo è riposto nell'arca sotto il medesimo Altare in detta Capella. Et solevano capitar molti Ongari a visitarlo per loro divotione, la qual pare rallentata non so la causa. Vedonsi molte Tavolette di Voti, e miracoli del medesimo attorno quella Capella. Dicesi, che fu tentato di notte tempo di rubbarlo dagli Ongari, e vedesi anco un principio di rottura nel muro per di fuori della Capella, che per esser molto grosso non poterono haver l'intento, sopravenendo il giorno. 231

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Kód: NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 1. Terjedelem: 1709 n A feladat elkészítésére ajánlott idő: 30 perc Olvassa el a következő szöveget, és válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!

Részletesebben

KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN

KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN KOLOZSVÁRI BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET VÉG-VÁRAD VÁRA ÍRTA BALOGH JOLÁN KOLOZSVÁR, 1947 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R.-T. Erdélyi Tudományos Intézet Kolozsvár, Arany János-u.

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni Tóth Tamás Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni A két Patachich érsek és a katolikus megújulás (1733-1784) A kalocsai Érseki Kastély dísztermében két grisaille látható. 1 Az egyiken a Deo felirat

Részletesebben

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican Magyar történeti kutatások a Vatikánban Hungarian Historical Researches in the Vatican bibliotheca historiae ecclesiasticae universitatis catholicae de petro pázmány nuncupatae series i: collectanea vaticana

Részletesebben

De Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és felszentelése

De Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és felszentelése De Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és felszentelése Baán István Kollonich Lipót látva azt a zavaros helyzetet, amely Munkácson a püspöki szék elnyeréséért már évek óta

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig Madas Edit - Monok István A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig TARTALOM Előszó Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526 Bevezetés I. A középkori könyvkultúra

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG

A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG BOGNÁR SÁNDOR A BÁBAKÉPZŐ INTÉZET SZÜLÉSZETÉTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG (Önéletrajzi elbeszélések) SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest, 2011 SZENT ISTVÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapest 1999

Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapest 1999 Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapestt 1999 Rembrandt:: Belsazár lakomája The Feast of Belshazzar c. 1635 ; Oil on canvas, 167 x 209 cm National

Részletesebben

JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN

JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN KÜLÖNLENYOMAT A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 113. ÉVF. 2000/2. SZÁMÁBÓL TUSOR PÉTER JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN A magyar rendek kísérlete a Szentszék bevonására a török és

Részletesebben

Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak!

Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak! MŰHELY Palotás György Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak! Szapolyai Jánost dicsőítő querelák a 16. század első feléből Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Imre Mihály 1995-ben azt írta

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben

De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben Ovidiu Gh i t t a Kölcsön kocsival és -lovakkal 1, csendben érkezett meg 1690. május 10-én De Camillis püspök Németibe, 2 amit abban az időben egy Szamos-ág

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

1 I. évfolyam 01.szám

1 I. évfolyam 01.szám 1 I. évfolyam 01.szám Az olvasóhoz Kedves Edzőtárs! A dokumentum, amit hatalmas kíváncsisággal kezdesz olvasni nem más, mint az egyesület újságjának első száma. Azért készült, mert enyhíteni szerettük

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben