2008. év 7. évfolyam 29. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. év 7. évfolyam 29. szám"

Átírás

1 2008. év 7. évfolyam 29. szám ADVENTI GONDOLATOK Advent a várakozást jelenti, a keresztény világban ilyenkor várják az Úrjézus eljövetelét, melyet karácsonyként ünneplünk. Az ünneplés a várakozás maga, amely az adventi idıszak négy hetére esik. Mire is várakozunk? A szépre, a jóra, a békességre, a mosolyra, az emberi szóra, egymás megbecsülésére, egyszóval a szeretetre, a legemberibb érzelemre. Sajnos az idei adventet másfajta várakozás is jellemzi, mi magyarok várjuk megint az ismeretlen, félelmetes jövıt, amelybıl megint az általában multinacionális bankok fognak nyereséggel kijönni, de az ı nyereségüket, mi alkalmazottak, dolgozók, nyugdíjasok fogjuk megfizetni. Ez az, amit sokáig nem lehet tenni, a mások által elrontott gazdaságot a legszegényebb rétegekkel megfizettetni. Sajnos ez nálunk mindig így lesz, amíg rá nem jövünk, hogy akkor tudnánk igaz hamisítatlan szeretetben élni, ha erkölcsösebb lenne neoliberális államunk. Mikor lehet erkölcsös egy állam? Amikor az egész gazdaság alapja a jólétet biztosító érték, melyet csak munkával lehet elıállítani. Amikor a gazdaság alapja a pénzügyi manipuláció, akkor felborul az értékrend, sérül a társadalmi erkölcs, és sérülékeny a legkisebb külsı hatásokra is. A munka alapú társadalmat nevezhetnénk a boldog munka társadalmának is, amikor mindenki jól megérdemelt jövedelemhez jutna munkája értéke szerint, és ebben a kiszámítható jólétben mindenki emberhez méltó körülmények között tudná családját ellátni. Az ilyen családokban könnyebb a felkészülés, könnyebb a szent várakozás. Minden internetes levelezırendszeren kaphatók nagyon szép karácsonyi gondolatok. Én is kaptam ilyet, szeretném megosztani Önökkel: Az elsı vasárnap angyala kék köpenyébe burkolózva leszáll az égbıl. Miért teszi ezt? Hogy közelebb kerüljön az emberekhez. A legtöbb ember észre sem veszi İt, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját, és megértik az üzenetet, amit a kék köpenyes angyal hozott. Ez az üzenet a szeretetrıl, a türelemrıl, a várakozásról szól, és arról, hogy kezdhetjük öltöztetni a szívünket az ünnepre. Advent második vasárnapja- a második angyal megérkezése. Három héttel karácsony elıtt egy piros palástba öltözött angyal száll le a földre egy törékeny serleggel, hogy ajándékot vigyen a mennybe. De vajon milyen ajándék férhet el a serlegben? Törékeny és gyönge, mert a nap életet adó sugaraiból készült, csupán a tiszta szeretet elég könnyő ahhoz, hogy ne tegye tönkre. Az angyal észrevétlenül körbejárja az otthonokat, s összegyőjti a szívbıl jövı szeretetet, a mennyben élık pedig fényes csillagokat készítenek belıle, hogy az égre nézve minden ember szívét boldogság töltse el. Advent harmadik vasárnapja- a harmadik angyal megérkezése. Már csak két hét van hátra az év legszebb ünnepéig. Egy ragyogó, fehér angyal száll le a földre, kezében egy csodálatos erejő fénysugárral. Minden embert, akinek tiszta szeretet lakozik szívében, megérint fénysugarával. A fény ragyogni kezd, s megtölt minden embert békével és boldogsággal. Advent negyedik vasárnapja- a negyedik angyal megérkezése. Mindössze pár nap van hátra az ünnepig. A mennybolton megjelenik egy lila lepelbe öltözött angyal, kezében lantot tart, s énekel a tiszta szívő embereknek. Sok kis angyal kíséretében zengi a béke dalát, s életre kelti a földben szunnyadó magvakat, hogy tavasszal virágok és zöldellı növények borítsák a földet. A negyedik vasárnapot követı héten elérkezik az év legszebb ünnepének ideje, a szeretet és béke idıszaka, a karácsony. Minden kedves olvasónak ilyen örömteli, boldog adventet, majd szeretetben és békében eltelt karácsonyi ünnepeket kívánok, a jövı évet illetıen pedig azt kívánom, ne sújtson senkit a recesszió, szóval sikeres boldog újévet kívánok. Dr. Ottófi Rudolf

2 HOGYAN (NE) ADÓSODJUNK EL? Az idei ıszre befutott amerikai jelzáloghitel válság Magyarországra is. A hírekben halhattak hatásaiban már érzékeljük a különbözı területeken jelentkezı nehézségeket. Ilyen helyzetben óvatosabban, az összes körülmény ismeretében szabad anyagi kihatású személyes döntést hozni. Felértékelıdik a nem várt munkahely elvesztés, elemi csapás lerombolhatja életmővünket, lakásunkat stb. - de mégis bekövetkezı élethelyzetre szolgáló megoldás, a jó biztosítás megléte is. Pénzügyi területen a számunkra legszembetőnıbb változás a hitelkamatok emelkedése, és a korábbiakhoz képest pénzintézetenkénti jelentısebb különbsége. Ennek oka, hogy a bankok között is kialakult egy bizalmatlanság és nem vagy csak magas kamaton adnak egymásnak kölcsön pénzt. Most a bankok szinte csak saját forrásaikból hitelezhetnek. Ezért van az, hogy továbbra is van pénzintézet, ahol lehet svájci frank alapon kedvezı kamatú hitelt felvenni. Nyilván az a pénzintézet aki ezt nem tudja, az drágább euró vagy forinthitelt ajánlja. Itt is igaz, hogy mindenki a maga lovát dicséri! Forinthitelt csak új lakás vásárlásra, építésre vagy öt millióig használt lakás vásárlásra a legjobb felvenni. Korábban is, de most mindenképp felértékelıdik a független pénzügyi szakember tanácsa, akkor amikor hitelfelvételre szánjuk el magunkat. Ugyanis így biztosíthatjuk azt, hogy a mintegy 30 magyarországi pénzintézet termékkínálatából a számunkra legmegfelelıbbet kapjuk. A másik veszélyes csapda lehet a hitelkártya. Ezt szinte minden bankkapcsolatnál - számlanyitás, hitelfelvétel ingyen kínálják. Vigyázzunk! A hitelkártyára történı vásárlás csak az elsı 30 napra 0 kamat. Ha nem érkezik számlánkra a türelmi idı alatt a szükséges fedezet, akkor a hitelkártyára történı vásárlás, átalakul %- os kamatozású hitellé. Sokan jártak a könnyen jött pénz miatt kivédhetetlen adósságcsapdába. Sovány vigasz, hogy nem tudták a hitelkártya mőködésének elvét. Átlag magyar család jobb, ha nem is kér hitelkártyát, elégedjen meg az amúgy is meglévı egyszerő bankkártyájának, mindenkor meglévı egyenlegével. Tartsuk be azt az elvet, hogy addig nyújtózkodjunk, míg a takarónk ér! Bárány István képviselı ÓVODA ÉS AJÁNDÉK - BÁCSAI FEJLESZTÉSEK Megújul a nagybácsai óvoda, ajándékot kapott a kisbácsai iskola. A 15 éves nagybácsai óvoda udvara díszburkolatot kapott, megszépült a kert, megújult az épület, kicserélték a nyílászárókat és kifestették a csoportszobákat. A beruházás eddig 10 millió forintba került, a jövı évi folytatásban az épület hıszigetelése, külsı vakolása és kerítése készül el. Az ovi jelenleg teljes kapacitással mőködik, 110 kisgyermek 4 csoportban élvezi a gondoskodást. A létszám az elkövetkezendı években sem csökken, a tatarozásra már csak ezért is nagy szükség volt. Az épület újabb másfél évtizedig lesz alkalmas a gyerekek fogadására. Dr. Ottófi Rudolf a Tulipános Iskola kisbácsai tagiskolájának 160 ezer forint értékő projektort és vetítıvásznat ajándékozott. A készüléket a tanulás mellett kikapcsolódásra is használhatják a gyerekek. A karácsonyi ajándékot az alpolgármester tavalyi jutalmából vásárolta. KÖNYVSZALON Október 4-én lassan hagyomány, hogy a Xantus János Múzeum Barokk termében bácsai könyvbemutató zajlik. Az önkormányzat és dr. Ottófi Rudolf alpolgármester szponzorálásával jelenhetett meg két kisbácsai szerzı könyve. Cs. Németh Margit elıször szerepelt a Könyvszalonon Csendszárnyakon c. verseskötetével. Takács Istvánné már tavaly is bemutatkozott ugyanebben a teremben, most Ötvenéves az Isten háza Kisbácsán c. mővét hozta el. A zsúfolásig megtelt teremben Ottófi Rudolf beszélgetett a szerzıkkel. A színvonalas beszélgetés végén még sokáig dedikálták a szerzık mőveiket. Mindketten a bevételt jótékony célra ajánlották fel. Gratulálunk nekik. 2

3 HARANG- ÉS TORONYSZENTELÉS KISBÁCSÁN zata képviseletében. Vendégeink voltak az épület tervezıi, építıi és az építés további mecénásai, köztük a Gasztonyi család, a Vill-Korr Hungária Kft., az Integrál-H Zrt., Gál Imre nyugdíjas plébános, a Németh család, a Czakó család, és azok a kisbácsai hívek is, akik nagylelkő adományokkal vagy munkájukkal járultak hozzá a toronyépítés költségeihez. A szentelést megelızıen Borkai Zsolt polgármester és Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester köszöntı szavait és gondolatait hallgatták meg a jelenlévık. A szertartást követıen a templom történetét bemutató kiállítás megnyitójára került sor. Takács Istvánné Augusztus 17-én, a Nagyboldogasszony ünnepét követı vasárnapon Kisbácsa hívei örömteli várakozással készülıdtek a szentmisére. Ezen a napon kezdıdött el az az ünnepségsorozat, amely a templom, illetve az új torony felszentelését megelızte. Dr. Simon József apát-kanonok áldotta meg az elkészült harangokat. A legnagyobb, 215 kg súlyú harang Nagyboldogasszony nevét viseli, akárcsak templomunk. A másik, 115 kilós nevét a gyıri vértanú püspökrıl, Apor Vilmosról kapta. A két új harang Gombos Miklós ırbottyáni harangöntı mester mőhelyében készült a kisbácsai egyházközség megrendelésére. A szınyeggel letakart talapzaton álló harangokat az ügyes kező asszonyok hófehér virágpompába öltöztették. Mindhármat nemzetiszínő selyemszalag ékesítette. A templomtér zsúfolásig megtelt. A helyieken kívül sokan látogattak el hozzánk Bácsáról, Gyırbıl, Öttevényrıl. Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester, a településrész önkormányzatának vezetıje igényes, szép beszédében méltatta a harangok szerepét nemcsak a vallási ünnepek, szertartások alkalmával, hanem a magyar történelem évszázadainak tükrében is. A szentelést végzı Dr. Simon József apát két oldalán állt a volt és a jelenlegi kanonokplébános. Mátrai István, aki tizenkét évig vezette az egyházközséget, és az új lelkipásztor Szuchentrunk Mihály. Szeptember 28-án templomunk ötvenedik születésnapjára és az új harangtorony felszentelésére győltünk össze. Az ünnepi szentmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök pontifikálta. A szertartást megtisztelték jelenlétükkel városunk vezetıi: dr. Szakács Imre a megyei közgyőlés elnöke, országgyőlési képviselı, Borkai Zsolt polgármester és dr. Ottófi Rudolf alpolgármester a kiemelt támogató Gyır Város Önkormány- JÁTSZÓTEREK KIVILÁGÍTÁSA Világítást kaptak a Boglárka utcai, az Úttörı utcai és a Csonkaér utcai játszóterek. A világítást dr. Ottófi Rudolf mintegy 3 millió forintból szereltette fel elsıként Gyırben. Nagy elınye, hogy a korai sötétedésben is egy kellemesebb napon kivihetjük kicsinyeinket este is levegızni, éjszaka pedig a vandálokat elriasztja a világítás. Azokon a helyeken, ahol az erıs fény nem zavarja a lakókat, reflektort szereltünk fel, ahol a fény zavarta volna a környékbelieket, nátriumizzós kandelábereket szereltünk fel. Képeink az Úttörı utcai és a Boglárka utcai játszótereket mutatják. 3

4 SÁRÁS SZENNYVÍZCSATORNÁJA Ma még hiányzik, de összefogással valósággá válhat. A téma azért is aktuális, mert többen szeretnék építményeiket lakássá minısíteni, vagy ingatlanukra lakást építeni és azt jogilag is így bejegyeztetni. Ezen felül az sem mellékes, hogy a valamikori kerteken kiépült kellemes hétvégi házak, üdülık és lakott épületek a révfalui parti szőréső ivóvízkutak másodrendő védıidomán vannak. Környezetvédelmi elıírás is az itteni szennyvízcsatorna megléte. Ezért írja elı lakóépületekre az építési szabályzat a használatbavételi engedély kiadásához feltételként a szennyvízcsatornára kötés tényét. A sárási üdülık övezete a város rendezési tervében falusias beépítéső olyan lakóövezet, ahol üdülık is lehetnek. Több elınye is van a lakóház építésének, vagy az üdülı átminısítésének. intenzívebb beépítési lehetıség az üdülıhöz képest, meglévı épület bıvítése, nincs építményadó, lakáscélú állami támogatások igényelhetık építés vagy értékesítés esetén, lakáscélú kedvezıbb kamatozású hitelek vehetık fel építéshez, vásárláshoz. Jelenlegi jogi álláspont szerint lakóházépítésre engedély kiadható, de használatbavételi engedélyt csak a csatornára kötést követıen kaphat az építtetı. A használatbavételi engedély viszont feltétel az igénybevett lakáscélú állami támogatások igazolásához. A hozzám érkezett csatorna kiépítési igények alapján tájékozódtam a lehetıségekrıl. A Pannonvíz szakemberei becsléssel az idei árakon hozzávetılegesen millió forintra kalkulálták a teljes gerinchálózat kiépítését. Az esetleges ütemezhetıség és konkrétabb adatokhoz vízjogi létesítési engedélyre lenne szükség. A terv bekerülési költségét az önkormányzat költségvetésébıl lehetne biztosítani. Ezután szervezhetnénk meg a megvalósítás konstrukcióját, a lehetséges támogatások megtalálását. Mindezek ismeretében lenne kalkulálható a szükséges lakossági önerı. Annak eldöntéséhez, hogy indítványozzuk-e a jövı évi költségvetésben a tervezéshez szükséges költségkeret biztosítását a valós igények feltárása szükséges. Ennek érdekében kérdıív kitöltését kérjük azoktól, akik szeretnék az ingatlanuk csatornára kötését. Kérdıívek a Településrészi Önkormányzata 9030 Gyır, Heltai J. u. 8. sz. alatti irodájában átvehetık Dr. Ottófi Rudolf részönk. elnöke - Bárány István képviselı ELKÉSZÜLT A KARINTHY FRIGYES UTCA ÉS AZ ÖRVÉNY UTCA Bácsa két legutolsó utcája készült el az ısszel. Az ott lakók méltán örülhetnek a teljes burkolatcserét kapott utcáknak, mivel az itt lakók szenvedtek régen a csatornabeszakadásoktól, azok nyomait mindmáig viselték az utcák. Most a megújult burkolatok remélhetıen sokáig észrevétlen autózást tesznek lehetıvé az utcák lakóinak. MIKULÁS BÁCSÁN A jövı évi költségvetésben Bácsa-Kisbácsa területérıl mintegy 105 millió Ft értékben a következı utcák felújítására kerül sor: Votinszky A. u. II. ütem pályaszerkezet-csere Kócsa F. u. pályamegerısítés Csonkaér u. pályamegerõsítés Dombhát u. pályamegerõsítés Kalapács u. pályamegerõsítés I. ütem 36 millió 15 millió 18 millió 17 millió 19 millió Szent Miklós történetét ismerhették meg a bácsai gyerekek a Bácsai Mővelıdési Házban. Mintegy 80 kisgyermek készült csillogó szemmel a Mikulás megérkeztére, hogy megismerhessék a jótevı Szent Miklós püspök életét. Elıször az alpolgármester bácsi kérdezte ıket arról, mennyire jók, szófogadók és szorgosak a bácsai gyerekek. İk megnyugtatták az alpolgármester bácsit, hogy az elmúlt évben megint nagyon jók, szorgalmasak voltak, szóval megérdemlik az ajándékot. A várakozás idején a gyermekek Háza szervezésében tartalmasan töltötték idejüket a gyermekek szakavatott mesterek irányításával, majd játékosan várták Mikulást, aki miután megérkezett, a sok jó bácsai gyereknek ajándékcsomaggal is kedveskedett. A Bácsai Részönkormányzat így szeretett volna kedveskedni legkisebbjeinknek, akik énekkel, tánccal köszönték meg a szervezık szorgos tevékenységét. 4

5 ÉRKEZIK A GYİR KÁRTYA A Gyır Városi Kártyát hamarosan minden háztartásban kézhez vehetik a gyıriek. A Gyır Városi Kártyaprogram egyszerre támogatja a helyi kis- és középvállalkozásokat, valamint segíti a gyırieket. Eddig harmincnál több vállalkozás csatlakozott, amelyek között a vendéglátóhelytıl kezdve a ruházati üzleten át a kerékpár üzletig számos terület megtalálható, és természetesen az önkormányzati szolgáltató cégek sem maradnak ki. Hozzátette, folyamatosan dolgoznak azon, hogy egyre többen csatlakozzanak a programhoz. Akik a Kommunális Szolgáltató ügyfelei, azon háztartásokba névre szólóan érkezik, mások pedig csak vonalkóddal kapják meg a kártyát. A kártya alaphelyzetben pontgyőjtésre használható, azt azonban regisztrálni kell, vagy az interneten, vagy pedig a beváltó, és pontkibocsátó helyeken, ezután pedig már pont beváltására is alkalmassá válik. A Gyır Kártya pontgyőjtés mellett számos más funkciót is tartalmaz. A Komszol például folyamatosan bıvülı szolgáltatásokat kínál. Elsı körben a kártyával a hulladékgyőjtı pontokra beszállítható a hulladék lakcímkártya és ügyfélkód nélkül is, valamint a késıbbiekben lehetıség nyílik arra is, hogy a cég visszatájékoztassa az ügyfeleket, hogy a nevére vonatkozóan történt-e beszállítás, így kiszőrhetık a névvel, vagy címmel való visszaélések. A kártyabirtokosok egy havonta megjelenı, és minden gyıri háztartásba eljutó lapból értesülhetnek a pontok beváltási lehetıségérıl, az aktuális kedvezményekrıl, valamint a hamarosan induló oldalról. A kártyát minden olyan üzletben fel lehet majd használni, amely csatlakozik a Gyır Városi Kártya Programhoz. A Gyır Kártya honlapján minden információ szerepel majd, amely segíti a kártyabirtokosokat a tájékozódásban. Vásárláskor a kártyabirtokos átadja kártyáját a pénztárosnak, aki azt leolvassa a kártya terminállal, majd rögzíti a vásárlás értékét. A központi adatfeldolgozó rendszerbe megtörténik a pontjutalom kiszámítása és jóváírása. Ezeket a pontokat lehet majd a különbözı kedvezményekre beváltani. HALOTTAK NAPJA A BÁCSAI TEMETİBEN Az idei halottak napi megemlékezést már a felújított temetıben tartottuk. Nem sokkal korábban készült el a ravatalozó csatornarákötése, így már teljes értékő az épület, használatbavételi engedély iránti kérelme beadható. A beruházás Gyır Megyei jogú Város költségvetésbıl készült Benkó Tibor esperes plébános úr megszentelhette a temetı harangtornyába Kisbácsáról visszakerült harangot, így már van önálló lélekharangja a temetınek. A kép az ünnepség délelıttjén készült. A harang felújíttatását és behelyezését a Részönkormányzat fedezte költségvetésébıl. Megszentelte ezek után a plébános úr a temetı keresztjét is, melyen a korpuszt Lebó Ferenc szobrászmővész alkotta újra. A beruházást képviselınk, dr. Ottófi Rudolf alpolgármester gondoskodásának köszönhetjük, aki ezt is Gyır város költségvetésébe tudta beállítani. 5

6 IDİSEK NAPJA 2008 december 13-án rendeztük meg az idısek napi összejövetelt, melyre a 70 éven felülieket hívjuk meg évrıl-évre. A jó hangulatú ebédet megelızıen a városban zajló Nemzetközi Betlehemes Találkozón résztvevı határainkon belüli és azon kívül rekedt magyar együttesek betlehemes mősorait csodálhatták meg a résztvevık. Jó volt nézni a tiszta hagyományokat a mára az adventi idıszakra rárakódott mindenféle csillogás és mőanyag mikulásozások helyett. Ezek a fiatalok a tiszta források alapján elénk varázsolták a 100 évvel ezelıtti regöléseket, mondókákat. A 70 éven felüli közönség sokszor együtt énekelte a gyerekkel az ismert énekeket. FÜVÉSZKERT BÁCSÁN - MEGTISZTULT A SZITÁSDOMB UTCA KÖRNYÉKE A Dombhát, Gát és Szitásdomb utcák közötti területen évek óta illegális hulladéklerakó éktelenkedett, a környékbeliek ide hordták háztartási és veszélyes hulladékaikat, többek között az autógumikat, az akkumulátorokat és a leselejtezett gépeket. A Zölderı Környezetvédı Egyesület többször próbálkozott szemétszedési akcióval, de a legutóbbi Föld Napján azzal kellett szembesülniük, hogy a talaj akár félezer tonna szemetet is rejthet. A dr. Ferenczi Zoltán vezette egyesület most pályázati pénzbıl és némi önkormányzati támogatással részben speciális lerakóba, részben szeméttelepre szállíttatott mintegy kétszáz köbméter hulladékot. Köszönet a munkálatokat felvállaló Kovács Gyula bácsai lakosnak a gyors és hatékony közremőködésért. A megtisztított területen a zöldek megkezdik egy füvészkert kialakítását. FEKETÉN, FEHÉREN Tavaly télen együtt aggódtunk a bácsai fekete gólya sorsáról. Nem repült el társaival, itt húzta ki a telet. Ónos esıben, fagyos, havas idıben mozdulatlanul gubbasztott fészkében. Csak találgatni tudtuk, vajon betegség vagy idıs kora tartotta-e vissza a hosszú úttól? A pusztulástól sikerült megmenteni. Sokat segített a Fertı-Hansági Nemzeti Park gondozója, a bajcsi halfeldolgozó, Horváth Gyula, Serger Tibor és még sorolhatnám, akik rendszeresen etették hallal, nyesedékkel. Tél végére szép fehér tolla a kosztól feketére változott. A nyarat itt töltötte. İsz végén láttuk fészkében utoljára. Tavasszal visszavárjuk. Minket is várnak saját kis állataink, a házi macska, a kutya, akiket mi fogadunk be, és ezért felelünk értük és kölykeikért, ha úgy adódik. Ha utódaikat nem tudjuk tartani házi kedvencünk mellett, akkor értelmes emberek módjára elvisszük a Dinnyés utcai állatorvosi rendelıbe és kérjük ivartalanításukat. Ugye mindenki ezt teszi? A tiszta lelkiismeret ezt kívánja. İk is Isten teremtményei. Karácsony közeledtével egész évünkre visszagondolunk. A sikerekre, a kudarcokra egyaránt. Itt az idısek napközi otthonában idınként óhatatlanul is felhangzik a sóhaj, vajon a jövı évet megérjük-e? Nagyon magas az átlagéletkor közösségünkben. Igyekszünk nem panaszkodni, bár sokszor egyszerőbb, mint kiverejtékezni a megoldást. Mindenkinek kényelmesebb a mások által kitaposott széles úton járni, mint új ösvényt gyúrni. Idıseink már sok mindent láttak, tapasztaltak és tapostak eleget. Úgy gondolom szívük békéje és belsı örömük már mindennél fontosabb. Kívánom, a jövı év derősebb, emberibb, szeretet teljesebb jövıt hozzon, ahol még a politika sem fıszereplı, csak alakító, támogató. Vigyázzunk együtt, hogy ne a széthúzás növekedjen, hanem a békére törekvés. Kicsit visszakanyarodok kezdı gondolataimhoz, a fekete-fehér madárhoz, és a hozzánk szelídült állatokhoz. Kívánjuk együtt, hogy soha ne legyenek szomorúak, mert velünk, emberek között élnek. Békés, fehér karácsonyt kívánok minden élılénynek! Szeretettel és tisztelettel: Szilvási Judit klubvezetı sz. idısek Napközi Otthona 6

7 ILLEGÁLIS HULLADÉK, AVAGY ZSEBRE MEGY A JÁTÉK Az elhagyott (azaz illegális) hulladék egyre nagyobb gondot okoz mind az önkormányzatnak, mind pedig annak az ingatlantulajdonosnak, akinek a telkén engedély nélkül lerakják a szemetet. Senki nem gondol bele, hogy már a garázs kitakarítása után összegyőjtött szemét, vagy a kert rendezése során a gyümölcsfák, tuják lenyesett ágai is illegális hulladéknak minısülnek, ha azokat például a hulladékgyőjtı udvar elé teszi le valaki, nyitvatartási idın kívül. Szabálysértésnek minısül például, ha valaki nem a feliratkozásnak megfelelıen használja a szelektív hulladékgyőjtı edényeket, vagy a szomszéd kukájába teszi a többlet szemetét, sıt az is, ha a zöld nyesedéket nem a győjtés napját megelızı napon teszi ki a háza elé. Nem beszélve a veszélyes hulladékról, aminek az elıírtaktól eltérı lerakása bőncselekménynek minısül, legyen az akár egy gumiabroncs, vagy egy flakon vegyszer. Sokan nem tudják azt sem, ha valaki szabálysértést követ el, annak súlyos anyagi következményei lehetnek, hiszen akár ,-Ft-ig terjedı pénzbírságot is kiszabhatnak vele szemben a hatóságok. Az elhagyott hulladék óriási gond, mert ha az ingatlan tulajdonosa nem tudja bizonyítani, hogy pontosan ki, mikor, hogyan rakta le a telkén a szemetet, akkor a törvény ıt kötelezi annak elszállítására, ami bizony súlyos tízezrekbe kerülhet. Ismerıs lehet a helyzet, hiszen a közelmúltban vezették be a gyorshajtásért való objektív felelısséget, ahol a gépjármő tulajdonosa vagy bizonyít, vagy fizet. A hulladékgyőjtı udvarokban a személyazonosság és a gyıri lakcím igazolásával, valamint a szemétdíjas számlán szereplı hatjegyő ügyfélkóddal nyitvatartási idıben térítésmentesen helyezhetünk el mőanyagot, üveget, fémet, papírt, gumit, lomot, építési törmeléket és kerti hulladékot. Ezen hulladékok szakszerő elhelyezésérıl és hasznosításáról a Gyıri Kommunális Szolgáltató Kft. gondoskodik. Az elkövetkezı idıszakban a Gyıri Kommunális Szolgáltató Kft. és a Közterületfelügyelet kiemelt figyelmet fordít az illegális hulladék lerakásának megelızésére, és az ellenırzésre. Az együttmőködés célja a megelızés, valamint a lakosság környezettudatos gondolkodásának erısítése. Nagy elırelépést jelenthet az illegális hulladéklerakás felszámolásában, ha az építési törmeléket, a levágott faágakat, a faleveleket, régi bútorokat a hulladékgyőjtı udvarokba visszük. Megtehetjük azonban az elsı lépést azzal is, ha a cigarettacsikket a közelben lévı hulladékgyőjtı edénybe dobjuk. Egyszerő odafigyeléssel elérhetjük, hogy rend és tisztaság legyen az utcákon. Dr. Sebestyén Melinda - Gyıri Komszol Kft. MITİL EMBER AZ EMBER? Úgy gondolom, az Ember azért több más élılénynél, mert tud gondolkodni. Pontosan tudja, hogy nem helyes dolog más munkáját tönkretenni. Tudnia kell azt is,- az iskolában is tanulta ha elpusztítja a környezetét, ı sem élhet tovább. A Duna mellett található a Szent. Vid Emlékhely, melyet a Zölderı Egyesület készített a lakosságnak. Mellette egy kis erdei faház van, melyben piknikezni lehet, vagy elbújni az esı elıl. Nyáron ismeretlenek rendszeresen tönkreteszik, ezeket az építményeket. Képesek az emlékhely közepén tüzet rakni, letépik az információs táblára kihelyezett tájékoztató anyagot. Attól sem riadnak vissza, hogy a kis ház léceit lefeszegessék és eltüzeljék. Az önkormányzat egyszer már pótolta a letépett kerítést, most ismét 20 db hiányzik. Felgyújtották a szeméttárolót, derékba törték a kis fákat. A Zölderı Egyesület Nagybácsán a keresztnél, ahol a karácsonyfa szokott állni egy méteres kis fenyıt ültetett. Hogy a forró nyárban ne száradjon ki, kéthetente cipeltem rá a 20 liternyi vizet. Meg is hálálta, hiszen szépen hajtott. Egyszer azt láttam, hogy a fenyınk szárad. Nem tudtam mire vélni a dolgot. Kinek áll útjában ez a kis növény? Hosszas érdeklıdés után megtudtam, hogy egy kétlábú hordta oda pisilni a négylábúját (kutyáját). Évek múlva ez a kis fa megnı, és fel lehet díszíteni, ha a kétlábú is úgy akarja. Az Önök segítségét kérem, nyári estéken, délutánokon tegyenek egy kellemes sétát a töltésen a Szent Vid Emlékhely felé. Ha randalírozást látnak, szóljanak nekünk, hogy azonnal odamehessünk. Megköszönöm, ha a lelketlen kutyasétáltatókat elküldik a bokrok, fák mellıl. Dr. Ferenczi Zoltánné részönk. elnökh. 7

8 KLUBUNK TÖRTÉNETE MÁSODIK FELÉBEN! Szeptember 5-én megkezdtük klubunk életének 7. évét, ami az ıszi elsı, egyben az idén a III. negyedévi közös névnap is volt. Szeptember 26-án kirándultunk szép fıvárosunkba Budapestre. Ellátogattunk a Parlamentbe és a Mővészetek Palotájába. Mindkét helyen idegenvezetı kísért végig bennünket, érdekes elıadást tartva az ottani látni és tudnivalókról. A Nemzeti Színházat csak kívülrıl tekintettük meg, mindenkinek nagyon tetszett. Haza felé megálltunk egy étteremnél, ahol megebédeltünk. Nagyon jól éreztünk magunkat, kellemes volt az utazásunk, társ klubunkkal együtt. Októberben kettı elıadásunk is volt. Csizmaziáné saját verseibıl olvasott fel, majd dedikált és vásároltunk is tıle. Magyarország emlékhelyeirıl pedig dr. Körös Erzsébet tartott izgalmas, érdekes elıadást. Október 16-án a Városháza dísztermében volt az Idısek Világnapja ünnepsége. Ezen mi is részt vettünk, meghívottak voltunk. A Kisbácsai Tagiskola diákjai is köszöntötték a szép korúakat, melyet a Revita Televízió is közvetített. November 7-én megtartottuk az Idısek Világnapját a Sportvendéglıben. Levélben köszöntött bennünket dr. Szakács Imre országgyőlési képviselınk, jelen volt Bárány István képviselınk és köszöntötte a nyugdíjasokat. Kis iskolásaink adták a mősort már 8. alkalommal, amit mi kis csomaggal, virággal köszöntünk meg. Minden évben köszöntjük a legidısebb lakónkat, most Szentkirályi István tanító urat köszöntöttük 87. évében. Csizmaziáné Margitka szép vers-csokrot olvasott fel, amit virágcsokorral köszöntünk meg. Horváthné Jutkának és lányának is köszöntük, hogy 5. éve befogad bennünket. István bácsi betegsége miatt nem tudott eljönni, ezért Kovácsné köszöntötte utólag borral, jó egészséget kívánva a nyugdíjasok nevében. Köszönjük a Bácsai Részönkormányzatnak a kirándulás és az idısek napi ünnepség megrendezéséhez a hozzájárulást, valamint a Palatia Nyomda és a Hajnal húsbolt támogatását. Süteményt pedig a klubtagjaink készítettek. November 14-én megtartottuk a negyedévi névnapokat is. November 28-án harmadik alakommal szerveztünk közös összejövetelt az iskolánkkal. Versekkel vettünk részt és szórakoztattuk a megjelenteket. Résztvevık: Rajkiné, Lökösné, Némethné, Jónáné, Füstösné, Nagyné. Ajándékkal és süteménnyel kedveskedtünk a szereplı és résztvevı gyerekeknek. Karácsonyra már hagyomány, szaloncukorral fogjuk megajándékozni ıket. Kovács Sámuelné - A Baráti Kör vezetıje ÚJ KÖNYVEK A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁROSI KÖNYVTÁR BÁCSAI FIÓKKÖNYVTÁRÁBAN G. Szabó Judit: Különös sziget Az elmúlt évben IBBY-életmődíjat kapott népszerő írónı legújabb regényének hıse ismét a gazdag fantáziájú Anikó. A Kovács család középsı lánya a nyári szünidıre meghívást kap amerikai rokonaitól. A tervek szerint a család kislányának bébicsısze lenne, ha... bele nem bonyolódna szépséges unokanıvére kalandos ügyeibe. Bőnügyi regénybe vagy akciófilmbe illı jelenetek kápráztatják el az olvasót, de az összegabalyodott szálak végül szerencsésen kibogozódnak, a sötét titkokra fény derül. Francz Magdolna: Otthonunk, Magyarország (Mi micsoda?; 100.) Mindenki tudja, hogy miért gyıztük le a törököket Egerben1552-ben, de talán annál kevesebben, hogy milyen hibák folytán esett el a város 40 évvel késıbb, és mi volt a várkapitányok utóélete. Mőködtek-e vulkánok, éltek-e dinoszauruszok ezen a helyen? Mire használta a filmmővész fantáziájában a Kodály módszer kézjegyeit? Milyen tardícionális anyag a farmer ıse? Készítettek-e fényképeket a hírhedt betyárokról? Ez a Mi MICSODA könyv térben és idıben utaztatja az olvasót 7 régióban, hogy jobban megismerjük otthonunkat, ahol élünk. 8

9 Annie Hawes: Szerelem az olajfák között Annie Hawes skót-angol szerzıt vidám, szórakoztató Extra szőz címő könyvében már megismerhettük. Kalandjai folytatódnak a varázslatos Ligur-tenger közelében található festıi olasz falucska, San Pietro olajfaültetvényekkel borított, meredek lejtıin. Sikerül gyökeret vernie az övétıl annyira idegen világban, már szinte valódi San Pietró-i olajbogyó termelınek érzi magát. Mőveli imádott olajfáit és kertjét, s közben szüntelen gyönyörőséggel tölti el a környezet, a réges-régi öszvércsapások behálózta meredek hegyoldalak, a színét percrıl-percre változtató Ligur-tenger, az áradó napfény, a hihetetlen színjátékot produkáló naplemente, az ıserdei bujaságú természet, a középkorból itt maradt, érintetlennek látszó megszámlálhatatlan kisváros. Ám mindenek fölött a kirobbanó temperamentumú olaszokat élvezi, akik körül mindig történik valami. Egy fogadalmához azonban minden kísértés ellenére tartja magát ez a kedves, csinos, vonzó fiatal nı: sose kezdj helybéli fiúval. Tudja, hogy egy ilyesfajta kaland ebben a zárt, felszíni korszerősödése ellenére is hagyományok vezérelte világban elképesztı bonyodalmakhoz vezetne. Csakhogy az élet nem ilyen egyszerő. Egy régi barátságból mindkét fél számára váratlanul, minden átmenet nélkül, szenvedélyes, minden józan megfontolást felülíró szerelem lesz. Hogy mi következik ebbıl csak sejtésünk lehet Na meg hogy mi történik akkor, ha imádott házunk gyönyörő gerendázatáról kiderül, tulajdonképpen már nincs is, belsejét felfalták a férgek, s emiatt egész itteni életünk, a szó szerinti értelemben, bármely pillanatban a nyakunkra omolhat, s hogy mi minden történik ennek folyományaként, nos errıl szól ez a derős órákat ígérı, utánozhatatlan bájú könyv. ZENEBÖLCSI A NAGYBÁCSAI ÓVODÁBAN Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségbıl kigyógyít. Koncentrál, testi, lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat. Egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglévı zeneérzéket, ezzel megadja a mőveltség alapját, amivel eztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét."-így fogalmazta meg Kodály Zoltán a zenei nevelés fontosságát. A kisgyermekek már a magzatvíz lágy közegében hangélményekhez jutnak. Megszületésükkor a legsajátosabb emberi megnyilvánulásból, a beszédbıl a hangot, a dallamot és a ritmust érzékelik elıször. Biztonsággal tölti el ıket az ismert hangok dallal, mozgással, ringatással kísért ismételgetése. A kezdeti gıgicséléstıl az éneklés, mondókázás hatására fokozatosan jutnak el az elsı kimondott szavakig. A korai életszakaszban szerzett zenei tapasztalatok egész életükre meghatározóak lehetnek. Segítik a kisgyermekek beszéd-, mozgás- és figyelemfejlıdését, hallását, kreativitását, közösségbe való beilleszkedését. A zenebölcsi olyan verses, zenés foglalkozás, ahol a közösségbe még nem járó gyermekek hangszerekkel ismerkednek (Orffhangszerpark, furulya, gitár, hegedő, gordonka, fuvola, stb.), mini-koncertek" aktív részesei lehetnek, énekelnek, verselnek, közösen zenélnek, zenére, dalra mozognak. Egyéni érettségtıl függıen akár már 6-8 hónapos kortól részt vehetnek rajtuk, egészen óvodába kerülésükig. Mindig a szülı (nagyszülı) aktív jelenlétével folyik a játék, így a félénkebb gyermekek is biztonságban érezhetik magukat. A részvétel a foglalkozáson lehet rendszeres, v. alkalomszerő is, az egyes alkalmak éppen csak annyira épülnek egymásra, hogy ne jöjjön zavarba az sem, aki csak bepottyan" egy-egy foglalkozásra. Csányi Andrea 9

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Kitavaszodik Bácsán. Meg kell gondolni a Szitásdomb út súlykorlátozással

Kitavaszodik Bácsán. Meg kell gondolni a Szitásdomb út súlykorlátozással Kitavaszodik Bácsán A drasztikus gázáremelést talán már az égiek is sokallták, ezért enyhe telet küldtek ránk. Sajnos így is sokkal jobban a pénztárcánkba kell nyúlni a számla kifizetésekor. A december

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen 2010. április 1. 8 00 17 00 és 2010. április 2. 8 00 16 00 a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat

Részletesebben

Berczeli. A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november.

Berczeli. A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november. Berczeli A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november. (BN.) November 3-án, végre sor került az iskolai ebédlı tényleges birtokbavételére. Iskolásaink remek az étkezés köré szıtt

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

Berczeli. X. évfolyam 8. szám 2005. október

Berczeli. X. évfolyam 8. szám 2005. október X. évfolyam 8. szám 2005. október Október elseje Tiszabercelen immáron 12. alkalommal az Idısekrıl szól. Nem volt ez másképpen a 2005.évben sem, hiszen már a költségvetés tervezésekor gondot viselt a Képviselıtestület

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 2010. július V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet egyik legszebb és

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Új év, új lehetıségek

Új év, új lehetıségek XV. évfolyam 12. szám (181. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2011. december 21. Mikulás érkezése az óvodákba December 6-a Szent Miklós napja. Mikulás csakugyan élt. Myra városában lakott, amely ma Törökországban

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre,

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre, Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 8. szám 2006. augusztus Szent istván király ünnepén Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát Szent István-napi ünnepségünkre,

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY

Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Karácsony Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Vajon, mitıl kicsi és mitıl nagy? Ahány ember, annyi választ lehetne találni e kérdésre. Mi úgy vagyunk neveltetve, hogy vannak az életünkben nagy, fontos dolgok, és

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben