2008. év 7. évfolyam 29. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. év 7. évfolyam 29. szám"

Átírás

1 2008. év 7. évfolyam 29. szám ADVENTI GONDOLATOK Advent a várakozást jelenti, a keresztény világban ilyenkor várják az Úrjézus eljövetelét, melyet karácsonyként ünneplünk. Az ünneplés a várakozás maga, amely az adventi idıszak négy hetére esik. Mire is várakozunk? A szépre, a jóra, a békességre, a mosolyra, az emberi szóra, egymás megbecsülésére, egyszóval a szeretetre, a legemberibb érzelemre. Sajnos az idei adventet másfajta várakozás is jellemzi, mi magyarok várjuk megint az ismeretlen, félelmetes jövıt, amelybıl megint az általában multinacionális bankok fognak nyereséggel kijönni, de az ı nyereségüket, mi alkalmazottak, dolgozók, nyugdíjasok fogjuk megfizetni. Ez az, amit sokáig nem lehet tenni, a mások által elrontott gazdaságot a legszegényebb rétegekkel megfizettetni. Sajnos ez nálunk mindig így lesz, amíg rá nem jövünk, hogy akkor tudnánk igaz hamisítatlan szeretetben élni, ha erkölcsösebb lenne neoliberális államunk. Mikor lehet erkölcsös egy állam? Amikor az egész gazdaság alapja a jólétet biztosító érték, melyet csak munkával lehet elıállítani. Amikor a gazdaság alapja a pénzügyi manipuláció, akkor felborul az értékrend, sérül a társadalmi erkölcs, és sérülékeny a legkisebb külsı hatásokra is. A munka alapú társadalmat nevezhetnénk a boldog munka társadalmának is, amikor mindenki jól megérdemelt jövedelemhez jutna munkája értéke szerint, és ebben a kiszámítható jólétben mindenki emberhez méltó körülmények között tudná családját ellátni. Az ilyen családokban könnyebb a felkészülés, könnyebb a szent várakozás. Minden internetes levelezırendszeren kaphatók nagyon szép karácsonyi gondolatok. Én is kaptam ilyet, szeretném megosztani Önökkel: Az elsı vasárnap angyala kék köpenyébe burkolózva leszáll az égbıl. Miért teszi ezt? Hogy közelebb kerüljön az emberekhez. A legtöbb ember észre sem veszi İt, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját, és megértik az üzenetet, amit a kék köpenyes angyal hozott. Ez az üzenet a szeretetrıl, a türelemrıl, a várakozásról szól, és arról, hogy kezdhetjük öltöztetni a szívünket az ünnepre. Advent második vasárnapja- a második angyal megérkezése. Három héttel karácsony elıtt egy piros palástba öltözött angyal száll le a földre egy törékeny serleggel, hogy ajándékot vigyen a mennybe. De vajon milyen ajándék férhet el a serlegben? Törékeny és gyönge, mert a nap életet adó sugaraiból készült, csupán a tiszta szeretet elég könnyő ahhoz, hogy ne tegye tönkre. Az angyal észrevétlenül körbejárja az otthonokat, s összegyőjti a szívbıl jövı szeretetet, a mennyben élık pedig fényes csillagokat készítenek belıle, hogy az égre nézve minden ember szívét boldogság töltse el. Advent harmadik vasárnapja- a harmadik angyal megérkezése. Már csak két hét van hátra az év legszebb ünnepéig. Egy ragyogó, fehér angyal száll le a földre, kezében egy csodálatos erejő fénysugárral. Minden embert, akinek tiszta szeretet lakozik szívében, megérint fénysugarával. A fény ragyogni kezd, s megtölt minden embert békével és boldogsággal. Advent negyedik vasárnapja- a negyedik angyal megérkezése. Mindössze pár nap van hátra az ünnepig. A mennybolton megjelenik egy lila lepelbe öltözött angyal, kezében lantot tart, s énekel a tiszta szívő embereknek. Sok kis angyal kíséretében zengi a béke dalát, s életre kelti a földben szunnyadó magvakat, hogy tavasszal virágok és zöldellı növények borítsák a földet. A negyedik vasárnapot követı héten elérkezik az év legszebb ünnepének ideje, a szeretet és béke idıszaka, a karácsony. Minden kedves olvasónak ilyen örömteli, boldog adventet, majd szeretetben és békében eltelt karácsonyi ünnepeket kívánok, a jövı évet illetıen pedig azt kívánom, ne sújtson senkit a recesszió, szóval sikeres boldog újévet kívánok. Dr. Ottófi Rudolf

2 HOGYAN (NE) ADÓSODJUNK EL? Az idei ıszre befutott amerikai jelzáloghitel válság Magyarországra is. A hírekben halhattak hatásaiban már érzékeljük a különbözı területeken jelentkezı nehézségeket. Ilyen helyzetben óvatosabban, az összes körülmény ismeretében szabad anyagi kihatású személyes döntést hozni. Felértékelıdik a nem várt munkahely elvesztés, elemi csapás lerombolhatja életmővünket, lakásunkat stb. - de mégis bekövetkezı élethelyzetre szolgáló megoldás, a jó biztosítás megléte is. Pénzügyi területen a számunkra legszembetőnıbb változás a hitelkamatok emelkedése, és a korábbiakhoz képest pénzintézetenkénti jelentısebb különbsége. Ennek oka, hogy a bankok között is kialakult egy bizalmatlanság és nem vagy csak magas kamaton adnak egymásnak kölcsön pénzt. Most a bankok szinte csak saját forrásaikból hitelezhetnek. Ezért van az, hogy továbbra is van pénzintézet, ahol lehet svájci frank alapon kedvezı kamatú hitelt felvenni. Nyilván az a pénzintézet aki ezt nem tudja, az drágább euró vagy forinthitelt ajánlja. Itt is igaz, hogy mindenki a maga lovát dicséri! Forinthitelt csak új lakás vásárlásra, építésre vagy öt millióig használt lakás vásárlásra a legjobb felvenni. Korábban is, de most mindenképp felértékelıdik a független pénzügyi szakember tanácsa, akkor amikor hitelfelvételre szánjuk el magunkat. Ugyanis így biztosíthatjuk azt, hogy a mintegy 30 magyarországi pénzintézet termékkínálatából a számunkra legmegfelelıbbet kapjuk. A másik veszélyes csapda lehet a hitelkártya. Ezt szinte minden bankkapcsolatnál - számlanyitás, hitelfelvétel ingyen kínálják. Vigyázzunk! A hitelkártyára történı vásárlás csak az elsı 30 napra 0 kamat. Ha nem érkezik számlánkra a türelmi idı alatt a szükséges fedezet, akkor a hitelkártyára történı vásárlás, átalakul %- os kamatozású hitellé. Sokan jártak a könnyen jött pénz miatt kivédhetetlen adósságcsapdába. Sovány vigasz, hogy nem tudták a hitelkártya mőködésének elvét. Átlag magyar család jobb, ha nem is kér hitelkártyát, elégedjen meg az amúgy is meglévı egyszerő bankkártyájának, mindenkor meglévı egyenlegével. Tartsuk be azt az elvet, hogy addig nyújtózkodjunk, míg a takarónk ér! Bárány István képviselı ÓVODA ÉS AJÁNDÉK - BÁCSAI FEJLESZTÉSEK Megújul a nagybácsai óvoda, ajándékot kapott a kisbácsai iskola. A 15 éves nagybácsai óvoda udvara díszburkolatot kapott, megszépült a kert, megújult az épület, kicserélték a nyílászárókat és kifestették a csoportszobákat. A beruházás eddig 10 millió forintba került, a jövı évi folytatásban az épület hıszigetelése, külsı vakolása és kerítése készül el. Az ovi jelenleg teljes kapacitással mőködik, 110 kisgyermek 4 csoportban élvezi a gondoskodást. A létszám az elkövetkezendı években sem csökken, a tatarozásra már csak ezért is nagy szükség volt. Az épület újabb másfél évtizedig lesz alkalmas a gyerekek fogadására. Dr. Ottófi Rudolf a Tulipános Iskola kisbácsai tagiskolájának 160 ezer forint értékő projektort és vetítıvásznat ajándékozott. A készüléket a tanulás mellett kikapcsolódásra is használhatják a gyerekek. A karácsonyi ajándékot az alpolgármester tavalyi jutalmából vásárolta. KÖNYVSZALON Október 4-én lassan hagyomány, hogy a Xantus János Múzeum Barokk termében bácsai könyvbemutató zajlik. Az önkormányzat és dr. Ottófi Rudolf alpolgármester szponzorálásával jelenhetett meg két kisbácsai szerzı könyve. Cs. Németh Margit elıször szerepelt a Könyvszalonon Csendszárnyakon c. verseskötetével. Takács Istvánné már tavaly is bemutatkozott ugyanebben a teremben, most Ötvenéves az Isten háza Kisbácsán c. mővét hozta el. A zsúfolásig megtelt teremben Ottófi Rudolf beszélgetett a szerzıkkel. A színvonalas beszélgetés végén még sokáig dedikálták a szerzık mőveiket. Mindketten a bevételt jótékony célra ajánlották fel. Gratulálunk nekik. 2

3 HARANG- ÉS TORONYSZENTELÉS KISBÁCSÁN zata képviseletében. Vendégeink voltak az épület tervezıi, építıi és az építés további mecénásai, köztük a Gasztonyi család, a Vill-Korr Hungária Kft., az Integrál-H Zrt., Gál Imre nyugdíjas plébános, a Németh család, a Czakó család, és azok a kisbácsai hívek is, akik nagylelkő adományokkal vagy munkájukkal járultak hozzá a toronyépítés költségeihez. A szentelést megelızıen Borkai Zsolt polgármester és Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester köszöntı szavait és gondolatait hallgatták meg a jelenlévık. A szertartást követıen a templom történetét bemutató kiállítás megnyitójára került sor. Takács Istvánné Augusztus 17-én, a Nagyboldogasszony ünnepét követı vasárnapon Kisbácsa hívei örömteli várakozással készülıdtek a szentmisére. Ezen a napon kezdıdött el az az ünnepségsorozat, amely a templom, illetve az új torony felszentelését megelızte. Dr. Simon József apát-kanonok áldotta meg az elkészült harangokat. A legnagyobb, 215 kg súlyú harang Nagyboldogasszony nevét viseli, akárcsak templomunk. A másik, 115 kilós nevét a gyıri vértanú püspökrıl, Apor Vilmosról kapta. A két új harang Gombos Miklós ırbottyáni harangöntı mester mőhelyében készült a kisbácsai egyházközség megrendelésére. A szınyeggel letakart talapzaton álló harangokat az ügyes kező asszonyok hófehér virágpompába öltöztették. Mindhármat nemzetiszínő selyemszalag ékesítette. A templomtér zsúfolásig megtelt. A helyieken kívül sokan látogattak el hozzánk Bácsáról, Gyırbıl, Öttevényrıl. Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester, a településrész önkormányzatának vezetıje igényes, szép beszédében méltatta a harangok szerepét nemcsak a vallási ünnepek, szertartások alkalmával, hanem a magyar történelem évszázadainak tükrében is. A szentelést végzı Dr. Simon József apát két oldalán állt a volt és a jelenlegi kanonokplébános. Mátrai István, aki tizenkét évig vezette az egyházközséget, és az új lelkipásztor Szuchentrunk Mihály. Szeptember 28-án templomunk ötvenedik születésnapjára és az új harangtorony felszentelésére győltünk össze. Az ünnepi szentmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök pontifikálta. A szertartást megtisztelték jelenlétükkel városunk vezetıi: dr. Szakács Imre a megyei közgyőlés elnöke, országgyőlési képviselı, Borkai Zsolt polgármester és dr. Ottófi Rudolf alpolgármester a kiemelt támogató Gyır Város Önkormány- JÁTSZÓTEREK KIVILÁGÍTÁSA Világítást kaptak a Boglárka utcai, az Úttörı utcai és a Csonkaér utcai játszóterek. A világítást dr. Ottófi Rudolf mintegy 3 millió forintból szereltette fel elsıként Gyırben. Nagy elınye, hogy a korai sötétedésben is egy kellemesebb napon kivihetjük kicsinyeinket este is levegızni, éjszaka pedig a vandálokat elriasztja a világítás. Azokon a helyeken, ahol az erıs fény nem zavarja a lakókat, reflektort szereltünk fel, ahol a fény zavarta volna a környékbelieket, nátriumizzós kandelábereket szereltünk fel. Képeink az Úttörı utcai és a Boglárka utcai játszótereket mutatják. 3

4 SÁRÁS SZENNYVÍZCSATORNÁJA Ma még hiányzik, de összefogással valósággá válhat. A téma azért is aktuális, mert többen szeretnék építményeiket lakássá minısíteni, vagy ingatlanukra lakást építeni és azt jogilag is így bejegyeztetni. Ezen felül az sem mellékes, hogy a valamikori kerteken kiépült kellemes hétvégi házak, üdülık és lakott épületek a révfalui parti szőréső ivóvízkutak másodrendő védıidomán vannak. Környezetvédelmi elıírás is az itteni szennyvízcsatorna megléte. Ezért írja elı lakóépületekre az építési szabályzat a használatbavételi engedély kiadásához feltételként a szennyvízcsatornára kötés tényét. A sárási üdülık övezete a város rendezési tervében falusias beépítéső olyan lakóövezet, ahol üdülık is lehetnek. Több elınye is van a lakóház építésének, vagy az üdülı átminısítésének. intenzívebb beépítési lehetıség az üdülıhöz képest, meglévı épület bıvítése, nincs építményadó, lakáscélú állami támogatások igényelhetık építés vagy értékesítés esetén, lakáscélú kedvezıbb kamatozású hitelek vehetık fel építéshez, vásárláshoz. Jelenlegi jogi álláspont szerint lakóházépítésre engedély kiadható, de használatbavételi engedélyt csak a csatornára kötést követıen kaphat az építtetı. A használatbavételi engedély viszont feltétel az igénybevett lakáscélú állami támogatások igazolásához. A hozzám érkezett csatorna kiépítési igények alapján tájékozódtam a lehetıségekrıl. A Pannonvíz szakemberei becsléssel az idei árakon hozzávetılegesen millió forintra kalkulálták a teljes gerinchálózat kiépítését. Az esetleges ütemezhetıség és konkrétabb adatokhoz vízjogi létesítési engedélyre lenne szükség. A terv bekerülési költségét az önkormányzat költségvetésébıl lehetne biztosítani. Ezután szervezhetnénk meg a megvalósítás konstrukcióját, a lehetséges támogatások megtalálását. Mindezek ismeretében lenne kalkulálható a szükséges lakossági önerı. Annak eldöntéséhez, hogy indítványozzuk-e a jövı évi költségvetésben a tervezéshez szükséges költségkeret biztosítását a valós igények feltárása szükséges. Ennek érdekében kérdıív kitöltését kérjük azoktól, akik szeretnék az ingatlanuk csatornára kötését. Kérdıívek a Településrészi Önkormányzata 9030 Gyır, Heltai J. u. 8. sz. alatti irodájában átvehetık Dr. Ottófi Rudolf részönk. elnöke - Bárány István képviselı ELKÉSZÜLT A KARINTHY FRIGYES UTCA ÉS AZ ÖRVÉNY UTCA Bácsa két legutolsó utcája készült el az ısszel. Az ott lakók méltán örülhetnek a teljes burkolatcserét kapott utcáknak, mivel az itt lakók szenvedtek régen a csatornabeszakadásoktól, azok nyomait mindmáig viselték az utcák. Most a megújult burkolatok remélhetıen sokáig észrevétlen autózást tesznek lehetıvé az utcák lakóinak. MIKULÁS BÁCSÁN A jövı évi költségvetésben Bácsa-Kisbácsa területérıl mintegy 105 millió Ft értékben a következı utcák felújítására kerül sor: Votinszky A. u. II. ütem pályaszerkezet-csere Kócsa F. u. pályamegerısítés Csonkaér u. pályamegerõsítés Dombhát u. pályamegerõsítés Kalapács u. pályamegerõsítés I. ütem 36 millió 15 millió 18 millió 17 millió 19 millió Szent Miklós történetét ismerhették meg a bácsai gyerekek a Bácsai Mővelıdési Házban. Mintegy 80 kisgyermek készült csillogó szemmel a Mikulás megérkeztére, hogy megismerhessék a jótevı Szent Miklós püspök életét. Elıször az alpolgármester bácsi kérdezte ıket arról, mennyire jók, szófogadók és szorgosak a bácsai gyerekek. İk megnyugtatták az alpolgármester bácsit, hogy az elmúlt évben megint nagyon jók, szorgalmasak voltak, szóval megérdemlik az ajándékot. A várakozás idején a gyermekek Háza szervezésében tartalmasan töltötték idejüket a gyermekek szakavatott mesterek irányításával, majd játékosan várták Mikulást, aki miután megérkezett, a sok jó bácsai gyereknek ajándékcsomaggal is kedveskedett. A Bácsai Részönkormányzat így szeretett volna kedveskedni legkisebbjeinknek, akik énekkel, tánccal köszönték meg a szervezık szorgos tevékenységét. 4

5 ÉRKEZIK A GYİR KÁRTYA A Gyır Városi Kártyát hamarosan minden háztartásban kézhez vehetik a gyıriek. A Gyır Városi Kártyaprogram egyszerre támogatja a helyi kis- és középvállalkozásokat, valamint segíti a gyırieket. Eddig harmincnál több vállalkozás csatlakozott, amelyek között a vendéglátóhelytıl kezdve a ruházati üzleten át a kerékpár üzletig számos terület megtalálható, és természetesen az önkormányzati szolgáltató cégek sem maradnak ki. Hozzátette, folyamatosan dolgoznak azon, hogy egyre többen csatlakozzanak a programhoz. Akik a Kommunális Szolgáltató ügyfelei, azon háztartásokba névre szólóan érkezik, mások pedig csak vonalkóddal kapják meg a kártyát. A kártya alaphelyzetben pontgyőjtésre használható, azt azonban regisztrálni kell, vagy az interneten, vagy pedig a beváltó, és pontkibocsátó helyeken, ezután pedig már pont beváltására is alkalmassá válik. A Gyır Kártya pontgyőjtés mellett számos más funkciót is tartalmaz. A Komszol például folyamatosan bıvülı szolgáltatásokat kínál. Elsı körben a kártyával a hulladékgyőjtı pontokra beszállítható a hulladék lakcímkártya és ügyfélkód nélkül is, valamint a késıbbiekben lehetıség nyílik arra is, hogy a cég visszatájékoztassa az ügyfeleket, hogy a nevére vonatkozóan történt-e beszállítás, így kiszőrhetık a névvel, vagy címmel való visszaélések. A kártyabirtokosok egy havonta megjelenı, és minden gyıri háztartásba eljutó lapból értesülhetnek a pontok beváltási lehetıségérıl, az aktuális kedvezményekrıl, valamint a hamarosan induló oldalról. A kártyát minden olyan üzletben fel lehet majd használni, amely csatlakozik a Gyır Városi Kártya Programhoz. A Gyır Kártya honlapján minden információ szerepel majd, amely segíti a kártyabirtokosokat a tájékozódásban. Vásárláskor a kártyabirtokos átadja kártyáját a pénztárosnak, aki azt leolvassa a kártya terminállal, majd rögzíti a vásárlás értékét. A központi adatfeldolgozó rendszerbe megtörténik a pontjutalom kiszámítása és jóváírása. Ezeket a pontokat lehet majd a különbözı kedvezményekre beváltani. HALOTTAK NAPJA A BÁCSAI TEMETİBEN Az idei halottak napi megemlékezést már a felújított temetıben tartottuk. Nem sokkal korábban készült el a ravatalozó csatornarákötése, így már teljes értékő az épület, használatbavételi engedély iránti kérelme beadható. A beruházás Gyır Megyei jogú Város költségvetésbıl készült Benkó Tibor esperes plébános úr megszentelhette a temetı harangtornyába Kisbácsáról visszakerült harangot, így már van önálló lélekharangja a temetınek. A kép az ünnepség délelıttjén készült. A harang felújíttatását és behelyezését a Részönkormányzat fedezte költségvetésébıl. Megszentelte ezek után a plébános úr a temetı keresztjét is, melyen a korpuszt Lebó Ferenc szobrászmővész alkotta újra. A beruházást képviselınk, dr. Ottófi Rudolf alpolgármester gondoskodásának köszönhetjük, aki ezt is Gyır város költségvetésébe tudta beállítani. 5

6 IDİSEK NAPJA 2008 december 13-án rendeztük meg az idısek napi összejövetelt, melyre a 70 éven felülieket hívjuk meg évrıl-évre. A jó hangulatú ebédet megelızıen a városban zajló Nemzetközi Betlehemes Találkozón résztvevı határainkon belüli és azon kívül rekedt magyar együttesek betlehemes mősorait csodálhatták meg a résztvevık. Jó volt nézni a tiszta hagyományokat a mára az adventi idıszakra rárakódott mindenféle csillogás és mőanyag mikulásozások helyett. Ezek a fiatalok a tiszta források alapján elénk varázsolták a 100 évvel ezelıtti regöléseket, mondókákat. A 70 éven felüli közönség sokszor együtt énekelte a gyerekkel az ismert énekeket. FÜVÉSZKERT BÁCSÁN - MEGTISZTULT A SZITÁSDOMB UTCA KÖRNYÉKE A Dombhát, Gát és Szitásdomb utcák közötti területen évek óta illegális hulladéklerakó éktelenkedett, a környékbeliek ide hordták háztartási és veszélyes hulladékaikat, többek között az autógumikat, az akkumulátorokat és a leselejtezett gépeket. A Zölderı Környezetvédı Egyesület többször próbálkozott szemétszedési akcióval, de a legutóbbi Föld Napján azzal kellett szembesülniük, hogy a talaj akár félezer tonna szemetet is rejthet. A dr. Ferenczi Zoltán vezette egyesület most pályázati pénzbıl és némi önkormányzati támogatással részben speciális lerakóba, részben szeméttelepre szállíttatott mintegy kétszáz köbméter hulladékot. Köszönet a munkálatokat felvállaló Kovács Gyula bácsai lakosnak a gyors és hatékony közremőködésért. A megtisztított területen a zöldek megkezdik egy füvészkert kialakítását. FEKETÉN, FEHÉREN Tavaly télen együtt aggódtunk a bácsai fekete gólya sorsáról. Nem repült el társaival, itt húzta ki a telet. Ónos esıben, fagyos, havas idıben mozdulatlanul gubbasztott fészkében. Csak találgatni tudtuk, vajon betegség vagy idıs kora tartotta-e vissza a hosszú úttól? A pusztulástól sikerült megmenteni. Sokat segített a Fertı-Hansági Nemzeti Park gondozója, a bajcsi halfeldolgozó, Horváth Gyula, Serger Tibor és még sorolhatnám, akik rendszeresen etették hallal, nyesedékkel. Tél végére szép fehér tolla a kosztól feketére változott. A nyarat itt töltötte. İsz végén láttuk fészkében utoljára. Tavasszal visszavárjuk. Minket is várnak saját kis állataink, a házi macska, a kutya, akiket mi fogadunk be, és ezért felelünk értük és kölykeikért, ha úgy adódik. Ha utódaikat nem tudjuk tartani házi kedvencünk mellett, akkor értelmes emberek módjára elvisszük a Dinnyés utcai állatorvosi rendelıbe és kérjük ivartalanításukat. Ugye mindenki ezt teszi? A tiszta lelkiismeret ezt kívánja. İk is Isten teremtményei. Karácsony közeledtével egész évünkre visszagondolunk. A sikerekre, a kudarcokra egyaránt. Itt az idısek napközi otthonában idınként óhatatlanul is felhangzik a sóhaj, vajon a jövı évet megérjük-e? Nagyon magas az átlagéletkor közösségünkben. Igyekszünk nem panaszkodni, bár sokszor egyszerőbb, mint kiverejtékezni a megoldást. Mindenkinek kényelmesebb a mások által kitaposott széles úton járni, mint új ösvényt gyúrni. Idıseink már sok mindent láttak, tapasztaltak és tapostak eleget. Úgy gondolom szívük békéje és belsı örömük már mindennél fontosabb. Kívánom, a jövı év derősebb, emberibb, szeretet teljesebb jövıt hozzon, ahol még a politika sem fıszereplı, csak alakító, támogató. Vigyázzunk együtt, hogy ne a széthúzás növekedjen, hanem a békére törekvés. Kicsit visszakanyarodok kezdı gondolataimhoz, a fekete-fehér madárhoz, és a hozzánk szelídült állatokhoz. Kívánjuk együtt, hogy soha ne legyenek szomorúak, mert velünk, emberek között élnek. Békés, fehér karácsonyt kívánok minden élılénynek! Szeretettel és tisztelettel: Szilvási Judit klubvezetı sz. idısek Napközi Otthona 6

7 ILLEGÁLIS HULLADÉK, AVAGY ZSEBRE MEGY A JÁTÉK Az elhagyott (azaz illegális) hulladék egyre nagyobb gondot okoz mind az önkormányzatnak, mind pedig annak az ingatlantulajdonosnak, akinek a telkén engedély nélkül lerakják a szemetet. Senki nem gondol bele, hogy már a garázs kitakarítása után összegyőjtött szemét, vagy a kert rendezése során a gyümölcsfák, tuják lenyesett ágai is illegális hulladéknak minısülnek, ha azokat például a hulladékgyőjtı udvar elé teszi le valaki, nyitvatartási idın kívül. Szabálysértésnek minısül például, ha valaki nem a feliratkozásnak megfelelıen használja a szelektív hulladékgyőjtı edényeket, vagy a szomszéd kukájába teszi a többlet szemetét, sıt az is, ha a zöld nyesedéket nem a győjtés napját megelızı napon teszi ki a háza elé. Nem beszélve a veszélyes hulladékról, aminek az elıírtaktól eltérı lerakása bőncselekménynek minısül, legyen az akár egy gumiabroncs, vagy egy flakon vegyszer. Sokan nem tudják azt sem, ha valaki szabálysértést követ el, annak súlyos anyagi következményei lehetnek, hiszen akár ,-Ft-ig terjedı pénzbírságot is kiszabhatnak vele szemben a hatóságok. Az elhagyott hulladék óriási gond, mert ha az ingatlan tulajdonosa nem tudja bizonyítani, hogy pontosan ki, mikor, hogyan rakta le a telkén a szemetet, akkor a törvény ıt kötelezi annak elszállítására, ami bizony súlyos tízezrekbe kerülhet. Ismerıs lehet a helyzet, hiszen a közelmúltban vezették be a gyorshajtásért való objektív felelısséget, ahol a gépjármő tulajdonosa vagy bizonyít, vagy fizet. A hulladékgyőjtı udvarokban a személyazonosság és a gyıri lakcím igazolásával, valamint a szemétdíjas számlán szereplı hatjegyő ügyfélkóddal nyitvatartási idıben térítésmentesen helyezhetünk el mőanyagot, üveget, fémet, papírt, gumit, lomot, építési törmeléket és kerti hulladékot. Ezen hulladékok szakszerő elhelyezésérıl és hasznosításáról a Gyıri Kommunális Szolgáltató Kft. gondoskodik. Az elkövetkezı idıszakban a Gyıri Kommunális Szolgáltató Kft. és a Közterületfelügyelet kiemelt figyelmet fordít az illegális hulladék lerakásának megelızésére, és az ellenırzésre. Az együttmőködés célja a megelızés, valamint a lakosság környezettudatos gondolkodásának erısítése. Nagy elırelépést jelenthet az illegális hulladéklerakás felszámolásában, ha az építési törmeléket, a levágott faágakat, a faleveleket, régi bútorokat a hulladékgyőjtı udvarokba visszük. Megtehetjük azonban az elsı lépést azzal is, ha a cigarettacsikket a közelben lévı hulladékgyőjtı edénybe dobjuk. Egyszerő odafigyeléssel elérhetjük, hogy rend és tisztaság legyen az utcákon. Dr. Sebestyén Melinda - Gyıri Komszol Kft. MITİL EMBER AZ EMBER? Úgy gondolom, az Ember azért több más élılénynél, mert tud gondolkodni. Pontosan tudja, hogy nem helyes dolog más munkáját tönkretenni. Tudnia kell azt is,- az iskolában is tanulta ha elpusztítja a környezetét, ı sem élhet tovább. A Duna mellett található a Szent. Vid Emlékhely, melyet a Zölderı Egyesület készített a lakosságnak. Mellette egy kis erdei faház van, melyben piknikezni lehet, vagy elbújni az esı elıl. Nyáron ismeretlenek rendszeresen tönkreteszik, ezeket az építményeket. Képesek az emlékhely közepén tüzet rakni, letépik az információs táblára kihelyezett tájékoztató anyagot. Attól sem riadnak vissza, hogy a kis ház léceit lefeszegessék és eltüzeljék. Az önkormányzat egyszer már pótolta a letépett kerítést, most ismét 20 db hiányzik. Felgyújtották a szeméttárolót, derékba törték a kis fákat. A Zölderı Egyesület Nagybácsán a keresztnél, ahol a karácsonyfa szokott állni egy méteres kis fenyıt ültetett. Hogy a forró nyárban ne száradjon ki, kéthetente cipeltem rá a 20 liternyi vizet. Meg is hálálta, hiszen szépen hajtott. Egyszer azt láttam, hogy a fenyınk szárad. Nem tudtam mire vélni a dolgot. Kinek áll útjában ez a kis növény? Hosszas érdeklıdés után megtudtam, hogy egy kétlábú hordta oda pisilni a négylábúját (kutyáját). Évek múlva ez a kis fa megnı, és fel lehet díszíteni, ha a kétlábú is úgy akarja. Az Önök segítségét kérem, nyári estéken, délutánokon tegyenek egy kellemes sétát a töltésen a Szent Vid Emlékhely felé. Ha randalírozást látnak, szóljanak nekünk, hogy azonnal odamehessünk. Megköszönöm, ha a lelketlen kutyasétáltatókat elküldik a bokrok, fák mellıl. Dr. Ferenczi Zoltánné részönk. elnökh. 7

8 KLUBUNK TÖRTÉNETE MÁSODIK FELÉBEN! Szeptember 5-én megkezdtük klubunk életének 7. évét, ami az ıszi elsı, egyben az idén a III. negyedévi közös névnap is volt. Szeptember 26-án kirándultunk szép fıvárosunkba Budapestre. Ellátogattunk a Parlamentbe és a Mővészetek Palotájába. Mindkét helyen idegenvezetı kísért végig bennünket, érdekes elıadást tartva az ottani látni és tudnivalókról. A Nemzeti Színházat csak kívülrıl tekintettük meg, mindenkinek nagyon tetszett. Haza felé megálltunk egy étteremnél, ahol megebédeltünk. Nagyon jól éreztünk magunkat, kellemes volt az utazásunk, társ klubunkkal együtt. Októberben kettı elıadásunk is volt. Csizmaziáné saját verseibıl olvasott fel, majd dedikált és vásároltunk is tıle. Magyarország emlékhelyeirıl pedig dr. Körös Erzsébet tartott izgalmas, érdekes elıadást. Október 16-án a Városháza dísztermében volt az Idısek Világnapja ünnepsége. Ezen mi is részt vettünk, meghívottak voltunk. A Kisbácsai Tagiskola diákjai is köszöntötték a szép korúakat, melyet a Revita Televízió is közvetített. November 7-én megtartottuk az Idısek Világnapját a Sportvendéglıben. Levélben köszöntött bennünket dr. Szakács Imre országgyőlési képviselınk, jelen volt Bárány István képviselınk és köszöntötte a nyugdíjasokat. Kis iskolásaink adták a mősort már 8. alkalommal, amit mi kis csomaggal, virággal köszöntünk meg. Minden évben köszöntjük a legidısebb lakónkat, most Szentkirályi István tanító urat köszöntöttük 87. évében. Csizmaziáné Margitka szép vers-csokrot olvasott fel, amit virágcsokorral köszöntünk meg. Horváthné Jutkának és lányának is köszöntük, hogy 5. éve befogad bennünket. István bácsi betegsége miatt nem tudott eljönni, ezért Kovácsné köszöntötte utólag borral, jó egészséget kívánva a nyugdíjasok nevében. Köszönjük a Bácsai Részönkormányzatnak a kirándulás és az idısek napi ünnepség megrendezéséhez a hozzájárulást, valamint a Palatia Nyomda és a Hajnal húsbolt támogatását. Süteményt pedig a klubtagjaink készítettek. November 14-én megtartottuk a negyedévi névnapokat is. November 28-án harmadik alakommal szerveztünk közös összejövetelt az iskolánkkal. Versekkel vettünk részt és szórakoztattuk a megjelenteket. Résztvevık: Rajkiné, Lökösné, Némethné, Jónáné, Füstösné, Nagyné. Ajándékkal és süteménnyel kedveskedtünk a szereplı és résztvevı gyerekeknek. Karácsonyra már hagyomány, szaloncukorral fogjuk megajándékozni ıket. Kovács Sámuelné - A Baráti Kör vezetıje ÚJ KÖNYVEK A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁROSI KÖNYVTÁR BÁCSAI FIÓKKÖNYVTÁRÁBAN G. Szabó Judit: Különös sziget Az elmúlt évben IBBY-életmődíjat kapott népszerő írónı legújabb regényének hıse ismét a gazdag fantáziájú Anikó. A Kovács család középsı lánya a nyári szünidıre meghívást kap amerikai rokonaitól. A tervek szerint a család kislányának bébicsısze lenne, ha... bele nem bonyolódna szépséges unokanıvére kalandos ügyeibe. Bőnügyi regénybe vagy akciófilmbe illı jelenetek kápráztatják el az olvasót, de az összegabalyodott szálak végül szerencsésen kibogozódnak, a sötét titkokra fény derül. Francz Magdolna: Otthonunk, Magyarország (Mi micsoda?; 100.) Mindenki tudja, hogy miért gyıztük le a törököket Egerben1552-ben, de talán annál kevesebben, hogy milyen hibák folytán esett el a város 40 évvel késıbb, és mi volt a várkapitányok utóélete. Mőködtek-e vulkánok, éltek-e dinoszauruszok ezen a helyen? Mire használta a filmmővész fantáziájában a Kodály módszer kézjegyeit? Milyen tardícionális anyag a farmer ıse? Készítettek-e fényképeket a hírhedt betyárokról? Ez a Mi MICSODA könyv térben és idıben utaztatja az olvasót 7 régióban, hogy jobban megismerjük otthonunkat, ahol élünk. 8

9 Annie Hawes: Szerelem az olajfák között Annie Hawes skót-angol szerzıt vidám, szórakoztató Extra szőz címő könyvében már megismerhettük. Kalandjai folytatódnak a varázslatos Ligur-tenger közelében található festıi olasz falucska, San Pietro olajfaültetvényekkel borított, meredek lejtıin. Sikerül gyökeret vernie az övétıl annyira idegen világban, már szinte valódi San Pietró-i olajbogyó termelınek érzi magát. Mőveli imádott olajfáit és kertjét, s közben szüntelen gyönyörőséggel tölti el a környezet, a réges-régi öszvércsapások behálózta meredek hegyoldalak, a színét percrıl-percre változtató Ligur-tenger, az áradó napfény, a hihetetlen színjátékot produkáló naplemente, az ıserdei bujaságú természet, a középkorból itt maradt, érintetlennek látszó megszámlálhatatlan kisváros. Ám mindenek fölött a kirobbanó temperamentumú olaszokat élvezi, akik körül mindig történik valami. Egy fogadalmához azonban minden kísértés ellenére tartja magát ez a kedves, csinos, vonzó fiatal nı: sose kezdj helybéli fiúval. Tudja, hogy egy ilyesfajta kaland ebben a zárt, felszíni korszerősödése ellenére is hagyományok vezérelte világban elképesztı bonyodalmakhoz vezetne. Csakhogy az élet nem ilyen egyszerő. Egy régi barátságból mindkét fél számára váratlanul, minden átmenet nélkül, szenvedélyes, minden józan megfontolást felülíró szerelem lesz. Hogy mi következik ebbıl csak sejtésünk lehet Na meg hogy mi történik akkor, ha imádott házunk gyönyörő gerendázatáról kiderül, tulajdonképpen már nincs is, belsejét felfalták a férgek, s emiatt egész itteni életünk, a szó szerinti értelemben, bármely pillanatban a nyakunkra omolhat, s hogy mi minden történik ennek folyományaként, nos errıl szól ez a derős órákat ígérı, utánozhatatlan bájú könyv. ZENEBÖLCSI A NAGYBÁCSAI ÓVODÁBAN Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségbıl kigyógyít. Koncentrál, testi, lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat. Egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglévı zeneérzéket, ezzel megadja a mőveltség alapját, amivel eztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét."-így fogalmazta meg Kodály Zoltán a zenei nevelés fontosságát. A kisgyermekek már a magzatvíz lágy közegében hangélményekhez jutnak. Megszületésükkor a legsajátosabb emberi megnyilvánulásból, a beszédbıl a hangot, a dallamot és a ritmust érzékelik elıször. Biztonsággal tölti el ıket az ismert hangok dallal, mozgással, ringatással kísért ismételgetése. A kezdeti gıgicséléstıl az éneklés, mondókázás hatására fokozatosan jutnak el az elsı kimondott szavakig. A korai életszakaszban szerzett zenei tapasztalatok egész életükre meghatározóak lehetnek. Segítik a kisgyermekek beszéd-, mozgás- és figyelemfejlıdését, hallását, kreativitását, közösségbe való beilleszkedését. A zenebölcsi olyan verses, zenés foglalkozás, ahol a közösségbe még nem járó gyermekek hangszerekkel ismerkednek (Orffhangszerpark, furulya, gitár, hegedő, gordonka, fuvola, stb.), mini-koncertek" aktív részesei lehetnek, énekelnek, verselnek, közösen zenélnek, zenére, dalra mozognak. Egyéni érettségtıl függıen akár már 6-8 hónapos kortól részt vehetnek rajtuk, egészen óvodába kerülésükig. Mindig a szülı (nagyszülı) aktív jelenlétével folyik a játék, így a félénkebb gyermekek is biztonságban érezhetik magukat. A részvétel a foglalkozáson lehet rendszeres, v. alkalomszerő is, az egyes alkalmak éppen csak annyira épülnek egymásra, hogy ne jöjjön zavarba az sem, aki csak bepottyan" egy-egy foglalkozásra. Csányi Andrea 9

10 Petrovicz Attila: KARÁCSONYI TŐNİDÉSEK Leesett a hó, s bár a napot nem láthatjuk, a hajnali csendben egy pillanatra találkozhatunk az érintetlenséggel. Fenséges tisztaságában felidézi bennünk a gyermekkor melegét, amikor még minden egyértelmő volt. Tudtunk mindent. Kinek higgyünk, hol van az otthon, hol a szeretet. Kisgyermekként miénk volt a mindenség. Apánk karja biztonságot nyújtott, anyánk szemében otthonra találtunk. Aztán felhangzik az elsı hajnali jármő, és csíkot húz a hóban, és lassan lucskos lesz minden. A gyermekkor is elmúlt és vele minden biztonság elillant. Így van ez rendjén. Át kell mennünk az Életen, nem ragaszkodhatunk semmihez és senkihez. Üres kézzel jöttünk és úgy is távozunk. Vándorok vagyunk, akik megérintjük a Földet és elillanunk, mint a pára a hajnali ködben. Néhány év, néhány pillanat, egy sóhaj a mindenségben. Egy-két generáció, és elfelejtenek minket örökre. A világegyetem végtelenében, ebben a ránk szakadó térben parányként állunk. A magányunk ırjítı és halálos. Egyedül vagyunk. Egyedül vagyunk? AZ EMBERI SZÍV BOLDOGSÁG - SZOMJBAN ÉG. Szinte belehal az utána való vágyakozásba. Bensınk univerzumából ısidık óta felszáll a sóhaj a boldogság után. Titokzatos pecsét ül a szíven, és rendületlenül hajtja elıre valami megfoghatatlan felé. Minden ember egyedüli célja boldognak lenni. Az évezredek során a történelemben végbement minden emberi cselekedetet, végsı soron a boldogság utáni vágy motivált. Boldognak lenni - ez maga az életprogram, mindannyiunk számára. Mi ez a szédítı gravitáció, mi ez a mindeneket mozgatni tudó energia? Mi ez az Embert céllal felruházó valóság? Ki ez? Ki İ? És mi a boldogság? Mi után vágyakozunk? Egyáltalán van reménye a mi vágyakozásunknak? Van boldogság? A vágyakozás azért él bennünk kiirthatatlanul, mert a vágy tárgya létezik. A vágy tárgya, a boldogság forrása, az a végsı pont, ami, vagy aki, tőzzel írta szívünkbe az utána való szomjazást. A vágy tárgya él, a vágy tárgya létezik, különben csak egy fintora vagyunk a sorsnak. A bennünk élı fájdalmas vágyakozás igazolja magát a célt. VÁGYAKOZNI CSAK ARRA TUDUNK, AMI VAN, AMI LÉTEZIK, AKI LÉTEZIK. Vágyakozásunk tudja, hogy egyszer célt érünk és beteljesedünk örökre. Tudjuk tehát, hogy valami vonz, vagy valaki, de ez vajon valami, vagy valaki? A boldogság az valami, vagy valaki? Ki mondja meg ezt? Ki tudja a választ? És állunk a pusztában, állunk a magányunkban, sebzett szívünket feszítı vágyakkal és nem tudjuk merre. Az Okos ember ilyenkor megkérdez valakit: -Te tudod mi a boldogság? - Igen, én tudom - mondja: - A boldogság, a pénz. Egy másik szerint, a boldogság a karrier. Aztán jönnek a válaszok. A boldogság a hatalom, a boldogság az olimpiai gyızelem, a boldogság a család és effélék. Kinek higgyünk? Gyermekkorunkban tudtunk mindent. Kinek higgyünk, hol van az otthon, hol a szeretet. De elhagytuk a gyermeki szívet és most, semmit nem tudunk. És vadul keresünk. Megpróbáljuk mindenhol. Keressük a földön, a föld alatt, és a levegıben, de a boldogság nincs sehol. Egy pillanatra megtalálni véljük a pénzben, a hatalomban, egy társban, egy futó kalandban, a munkában, a gyızelemben, a családban, a gyerekeinkben, de a szívünk végsı soron nem nyugszik meg sehol. Minden idıleges, minden elmúlik és mi nem ilyen boldogságra vágyunk. Mi olyan boldogságra vágyunk, ami nem múlik el soha, ami örökre megmarad. A mi szívünk a végtelenbe van írva, a mi szívünk végtelent kíván, a végtelen és örök VALAKIT. Karácsony van. Csend. S az Ige testté lett. mert magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned. Szt. Ágoston 10

11 11

12 CÉGADATOK: VILL-KORR HUNGÁRIA Kft. (9027 Gyır, Berkenyefa sor 9.) Mőködési terület: országos Tulajdonosok: Gasztonyi László, ügyvezetı Gasztonyi Gyula, kivitelezési igazgató Gasztonyi Lászlóné, beszerzési igazgató Alapítás: Jegyzett tıke: 100 MFt Alkalmazottak létszáma: 95 fı Jellemzı projektnagyság: MFt Minısítések: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 (Környezetirányítási Rendszer) ISO/IEC 27001:2005 (Információvédelmi Rendszer) OHSAS 18001:1999 (Munkahelyi egészségvédelmi) NATO beszállításra alkalmas TEVÉKENYSÉG Köz és díszvilágítás korszerősítés: az energia racionalizáció keretében megvalósuló lámpatest csere, amelynek eredményeként javul a megvilágítás és csökken az energia felhasználás (energiatakarékosság). szerelés: ez a terület magába foglalja a köz- és díszvilágítási hálózatok kiépítését, karbantartását. Áramszolgáltatói és fogyasztói hálózatok létesítése: földkábeles, légkábeles és légvezetékes hálózatok (1 kv, 10 kv, kv), transzformátor állomások létesítése. A cég az ország csaknem valamennyi áramszolgáltatójánál (pl.: ELMÜ Rt., az E.ON-ÉDÁSZ Zrt., ÉMÁSZ Rt., illetve a TITÁSZ Rt.) minısítéssel rendelkezik. Technológiai villanyszerelés: új gyárak, csarnokok, bevásárlóközpontok, élelmiszeripari technológiák, gázmotorok villanyszerelése. Épület villanyszerelés: családi házak, lakóépületek, iskolák, bank- és irodaépületek teljes körő villanyszerelése (világítás, erıátvitel, tőzjelzı-, riasztó-, épület felügyeleti-, normál- és vészvilágítási rendszerek, kommunikációs hálózatok kiépítése, audio és színháztechnika). Villamos elosztószekrények gyártása és szerelése: a teljes tevékenységi körben végzett munkákhoz kapcsolódó elosztó- és kapcsolószekrények gyártása, összeszerelése. Villamos vezérléső forgalomirányító jelzılámpa rendszerek (villanyrendırök): gyalogátkelıhelyek, jelzılámpás csomópontok tervezése, kivitelezése és üzemeltetése. Egyéb villamos ipari tevékenységek: villamos terezés, tanulmányok, szakvélemények készítése a teljes tevékenységi körben, vill. biztonságtechnikai felülvizsgálatok, érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok, energia auditok,stb. Impresszum: Kiadó: dr. Ottófi Rudolf, Fıszerkesztı: Petrovicz Attila, Szerkeszti a szerkesztıbizottság, Megjelenik 2200 példányban, Terjeszti a Magyar Posta, Szerkesztıség címe: Gyır-Bácsa, Heltai J.u. 8., web: 12

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme.

Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. 1 Készült: 2009. október 14-én tartott lakossági fórumról. Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. Jelen vannak: Belágyi Mihály polgármester Gubics Lajos, Kucsó István képviselık Káposzta

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Tárgy: Támogatási kérelmek SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 1. számú elıterjesztés a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A POLGÁRMESTER ELİTERJESZTÉSE. Javaslat a helyi iparőzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására

A POLGÁRMESTER ELİTERJESZTÉSE. Javaslat a helyi iparőzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására .napirendi pont A POLGÁRMESTER ELİTERJESZTÉSE Javaslat a helyi iparőzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására Tisztelt Közgyőlés! A helyi iparőzési adó meghatározott részének célirányos

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-78/2008/8. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Apáthy Endre kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-3. TARTALOMJEGYZÉK 1/2010.(I.05.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink!

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink! ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Olvasóink! Az év vége felé közeledve, bőnmegelızési szempontból több,

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: -

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben