Petőfi Művelődési Központ/Bicske

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfi Művelődési Központ/Bicske"

Átírás

1 Bevezető Bicske város Fejér megye északi részén, Székesfehérvártól északra 47 km-re található a Bicskeimedencében a Szent László- patak mentén, a Vértes és a Gerecse hegység aljában. Bicske szép fekvésű kisváros, kistérségi vonzáskörzetébe 16 település tartozik. Lakosainak száma mintegy fő. Bicske földrajzi fekvéséből adódóan a munkaképes lakosság 55-60%-a bejáró, ami miatt az alvóváros jellege mutatkozik a településen. Az aktív lakosság 35%-a talál helyben munkát, a munkanélküliség 4% körül van. A magánvállalkozások száma több mint 600. Jelentős roma kisebbség él a városban. Bicske, a városközpontot kivéve kertvárosias jellegű, családi házas település, arányait tekintve nagy területen fekszik, ami a városban való közlekedést nehezíti. A városban bölcsőde, 7 óvoda, 4 általános iskola, zeneiskola, gimnázium és szakközépiskola működik. A 90-es évek elején épült újjá a Művelődési Központ, majd a Városi Könyvtár. A legnagyobb sportegyesület három szakosztályt működtet, mellette 3-4 sportegyesület biztosít sportolási lehetőséget. Mindezek mellett a városban számos civil szervezet alakult, melyekből a legjelentősebb a Tűzoltó Egyesület, valamint a Fúvószenekari Egyesület. A településen Roma Kisebbségi Önkormányzat is működik. A Menekülttábor 350 fő befogadására alkalmas, jelenleg 100 menekült tartózkodik a táborban. A város politikai és társadalmi életének formálásában közel 6-7 párt vesz részt. Legjelentősebb gazdasági egységek: Tyco Elektronics Kft., Magyarmet Finomöntőde Bt. MMG, Agrárszövetkezet, Spar Raktárház, Lindab cég és a Vivber Kft. A város történelme A város múltja a messzi időkbe nyúlik vissza. A régészeti kutatások szerint már a neolitikus korban is lakott terület volt. A történeti források 1270-ben említik először. A török hódoltság idején elnéptelenedett, majd a XVIII. sz. elején indult meg újratelepülése. Évszázadokon át gazdaságának vezető ága a mezőgazdaság volt tól másodfokú közigazgatási központ. Az 1960-as ipar telepítésének és a közeli Budapest munkaerővonzó hatásának következtében lakosságszáma, urbanizációs színvonala növekedett és 1986-ban várossá nyilvánították. A város műemlékei közül meg kell említeni a XIV. századi templomromot, a XV. századi református templomot, a XVIII. századi római katolikus templomot, a barokk kastélyépületet, valamint a mányi út mellett a XIX. századi Batthyány-mauzóleum és az ország első csillagvizsgálójának romjait. A városközpont jellegzetességei, közé tartozik a szépen felújított Művelődési Központ, az 1. Sz. óvoda, a Göllner-ház épülete, az emlékszobrok, mint az első világháborús emlékmű, valamint a templomkertben Grieger Miklós, a Kossuth téren Kossuth Lajos és a gimnázium épülete előtt Vajda János mellszobra. Millennium tiszteletére avatták fel a római katolikus templom kertjében a Szent István szobrot, és a református templom kertjében az országzászló emlékművet. Közel 10 emléktábla, valamint több utcanév őrzi a város kultúrtörténetében jelentős személyiségek emlékét. Műemléki és turisztikai szempontból kiemelkedik a Batthyány-kastély és parkja, melyet évről évre többen látogatnak. Idegenforgalmi szempontból jelentős a város szélén elhelyezkedő Báder Fogadó és honismereti gyűjtemény, amely számos hazai és külföldi vendéget vonz. Kulturális hagyományaink Bicske nem gazdag műemlékekben, inkább műemlék jellegű épületei vannak. A város történeti, építészeti, régészeti és képzőművészeti múltját a következő értékek reprezentálják: A XVIII. századi római katolikus templom, az 1830 körül épült református lelkészlak (klasszicista). A XVIII. századi barokk Batthyány-kastély, és a református templom. A városközpont jellegzetességei közé tartozik a művelődési központ, az óvoda és a Göllner- ház épülete valamint a templomok, emlékművek és szobrok. Megalapozó tanulmány/a tudás tarisznyája Bicskén c. projekt 1

2 Külön kell megemlíteni az U alakú gyönyörű Batthyány-kastélyt, aminek kertje a Kastély Estek nyári kulturális programsorozatnak adott otthont 2008-ig. Szintén ebből a századból a Szent Flórián szobor. A XIX. századi "klasszicista" Nagy Károly mauzóleum, hegyi kastély és a csillagvizsgáló romjai, valamint a Nepomuki Szent János szobor. A város jellegzetességei közé tartozik a Hősök terén, a XIV-XV. században épült román stílusú templom alapfalaival és az első világháborús emlékszoborral. Célunk, hogy a lehető legjobban kihasználjuk irodalmi, történelmi emlékeinket. A város kultúrtörténetét több jelentős személy neve fémjelzi: Batthyány-család, Nagy Károly matematikus, csillagász (életéről könyv jelent meg 1994-ben), Barsi József ( ig Bicskén élő plébános, forradalmár), Csokonai Vitéz Mihály (200 évvel ezelőtt itt is végzett népdalgyűjtést, Jakab István László (Bicske története c. könyv írója, akvarell festő, képei a Batthyány-kastélyban vannak kiállítva), Forgách Antal (költő, 1944-ig élt Bicskén), Kerecsendi Kis Márton (az első bicskei cigány iskola igazgatója, költő, forgatókönyvíró), Lakatos István (József Attila, Baumgarten és Kossuth-díjas költő, műfordító), Móser Zoltán (fotóművész, író), Tabódy István (kanonok, tábornok). Emléktáblája van Vörösmarty Mihálynak, Forgách Antalnak, Csokonai Vitéz Mihálynak, Kővágó Antal szőlésznek, Fáy Andrásnak, Magyar Sándor és Endresz György repülősöknek, Petőfi Sándornak, Nagy Károlynak és Kossuth Zsuzsának. Emléktábla őrzi annak emlékét, hogy a szabadságharc alatt a Batthyány-kastély volt a főhadiszállása Windisch-Grätz herceg osztrák főparancsnoknak, aki január 3-án a kastély "vörös szalonjában" fogadta a magyar országgyűlés békeküldöttségét ben indult útjára a Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat. A Bicskei Napok mellett a másik jelentős kulturális rendezvénysorozatunk a Kastély Estek, ami jelenleg szünetel. A Petőfi Művelődési Központ bemutatása A bicskei Petőfi Művelődési Központ 1929-ben épült, földszintes félköríves ablakokkal, eklektikus stílusban. A torony tetején turul madár van, bronzból, 50 centiméter széles kiterjesztett szárnnyal. Kis Ferenc Turul vendéglője volt, éttermi, kocsmai, tánctermi, szállodai részlegekkel. Nagy tánctermében a felállított színpadon helybéli színjátszók, társadalmi szervezetek tartották előadásaikat, tánc- és egyéb vigadalmaikat, összejöveteleiket. Itt működött megszűnéséig a történelmi bicskei kaszinó, mely a Habsburg elnyomás ideje alatt éltetője, irányítója volt a bicskei ifjúságnak. A háború alatt szétlőtték és helyreállítása után 1948-ban, mint vendéglő megszűnt, majd a művelődési otthont helyezték ide. Az intézmény a város központjában található, Bicske egyik legszebb épülete. A Petőfi Művelődési Központ 60 éve működik. Felújított, megújított formában 1991-ben adták át. A Petőfi Művelődési Központ, mint a közművelődési feladatellátás alapintézménye 1992-ben került felújításra a Településfejlesztési Hozzájárulás (TEHO) segítségével. A helyi lakosok első helyen kérték, hogy adójukból a művelődési központ legyen felújítva. A Művelődési Központban klubok, tanfolyamok, civil szervezetek működnek, de a tevékenység jelentős része az egész várost érintő rendezvények, vagy egy-egy intézményt érintő (elsősorban az iskolák) programjainak lebonyolítása. A Petőfi Művelődési Központ önkormányzati fenntartású, szakmailag önálló intézmény. Az intézmény adottságai és lehetőségei megfelelnek a helyi közművelődési feladatok ellátására. A szakmai alkalmazottak száma 5 fő (ebből 1 fő igazgató, 4 fő közművelődési szakember), mellettük 1 fő pénzügyi adminisztrátor, 1 fő karbantartó és 2 fő részfoglalkozású takarítónő segíti a tartalmi munkát. Az intézmény éves költségvetése 32 millió forint. Az állami és önkormányzati támogatás, valamint a saját bevételek aránya 70%-30%. Az intézmény tárgyi és technikai feltételei (néhány gondtól eltekintve) megfelelőek. Megalapozó tanulmány/a tudás tarisznyája Bicskén c. projekt 2

3 A Petőfi Művelődési Központ közszolgáltató közintézmény, önállóan működő költségvetési szerv azzal, hogy pénzügyi-gazdasági feladatait Bicske Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. Az épület jó térbeosztású, földszinti nagyterme többfunkciós, színpada nagyméretű (balett szőnyeggel), nézőterén közel 300 szék elhelyezése lehetséges. Az udvarra néző földszinti kiállító-terem állandó használatban van. Az aulában található gyermeksarok (játszószőnyegen ház, játékok) és a sok zöld növény igen vonzó benyomást tesz. Szintén az aulában találhatóak azok a számítógépek (e-magyarország és HEFOP), amik a lakosság rendelkezésére állnak. Az emeleten oktatótermek és az irodák találhatók. A város kulturális életének alakításában a Művelődési Központ meghatározó szerepet játszik. Az intézmény kiemelt feladatnak tekinti a gyermekekkel, fiatalokkal, valamint a családokkal való foglalkozást és kiemelten segíti, támogatja az amatőr művészeti mozgalom hagyományos és modern formáit, és a kulturális hagyományápolást. A város a normatív állami hozzájárulást a céloknak megfelelően, maradéktalanul felhasználta. A város rendelkezik Településfejlesztési Koncepcióval. Bicske Város Önkormányzati Képviselő-testület 192/2004. (III. 25.) sz. Kt. határozatában fogadta el Bicske város hosszú távú közművelődési koncepcióját, melyet széleskörű és részletes helyzetelemzés előzött meg. A koncepció helyzetelemzéssel (SWOT analízis is), célkitűzések és prioritások, hosszú távú célok meghatározásával rendelkezik. Ezt kiegészíti a Petőfi Művelődési Központ átfogó és részletes Stratégiai Menedzsment vezetői program alapján dokumentuma, mely helyzetelemzésen, a célok megfogalmazásán kívül cselekvési programot is tartalmaz. E dokumentumok a napi munka alapját képezik. Közművelődési statisztikai adatszolgáltatása megfelelő. A művelődési központot székhelyként megnevezve egy bejegyzett egyesület, a Bicske Barátok Egyesülete működik az intézményben. A településen igen tagolt, jól szerveződött a helyi társadalom, hisz 50 körüli a bejegyzett civil szervezetek száma, melyekről Bicskei Civil Szervezetek címmel, egy szép és részletes kiadvány is készült 2009-ben. A civil szervezetek közül a Bicskei Művelődési Közalapítvány, a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Alapítvány, a Bicskei Fúvószenekari Egyesület és a Bicske Barátok Egyesülete végez közvetlen kulturális- közművelődési tevékenységet. Az önkormányzat tervei között szerepel állandó kiállítóhely kialakítása, ahol a honismereti gyűjtemény kerül elhelyezésre. A Bicskei TV tudósításaiban rendszeresen ott vannak a település kulturális rendezvényeiről az öszszefoglalók. A Bicskei Tv Közalapítvány (2003) feladata a helyi televíziós adások szervezése, készítése, képújság szerkesztés. A televízió működését Bicske Város Önkormányzata költségvetéséből támogatja. A Bicskei Napló 2005-ig működött, majd 2006-tól 2009-ig a Bicskei Élet (színes) jutott el minden háztartásba ingyen. A közművelődés kiemelt terület a településen, az elmúlt években történt változások, és a tervezett fejlesztések a város főterén (zenepavilon, szabadtéri színpad) további tartalmi fejlődéseket eredményezhetnek. Elmondható, hogy Bicske város képviselő-testülete, bizottsága valamint a város intézményei, különösen a feladatellátó Petőfi Művelődési Központ példaértékű munkát végzett a közművelődési feladatok megvalósítása tekintetében. A tudás tarisznyája Bicskén c. projekt bemutatása Megalapozó tanulmány/a tudás tarisznyája Bicskén c. projekt 3

4 A bicskei Petőfi Művelődési Központ A tudás tarisznyája Bicskén c. projektet a július 1- től augusztus 31-ig terjedő időszakban kívánja megvalósítani, a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázat keretein belül. Pályázatunk célja: A bicskei Petőfi Művelődési Központ humán erőforrásának és egyéb keretfeltételeinek alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő nevelési-közösségi tevékenységek, szolgáltatások megvalósítására. Az iskolán kívüli, kreatív kompetenciafejlesztés közoktatási intézményrendszerhez történő közvetlen kapcsolódását elősegítő együttműködések, programok létrejötte és megvalósulása. A helyi kötődésű kreatív iparterületekhez kapcsolódó ismeretanyag feltárása, elterjesztése a helyi célcsoport körében, informális és non-formális tanulási alkalmak révén. A helyi értékeket hordozó kreatív ipar területeihez kapcsolódóan előállított, a kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok/termékek létrehozása Programunk címében szereplő tudás tarisznyája már önmagában is jelentéssel bír. A magyar népmesékben gyakran szerepel, hogy a legény tarisznyával a vállán, vándorbottal a kezében indul útnak, hogy bejárja az egész világot, és szerencsét próbáljon. A gyerekek a bicskei Petőfi Művelődési Központban próbálhatnak szerencsét, szerezhetnek meg olyan tudást, mely meghatározhatja pályaválasztásukat, jövőjüket. A program végén tarisznyájukba a megszerzett tudást kapják, vándorbot nélkül, hiszen programunk célja, hogy a gyerekek és a fiatalok, akik hamarosan felnőtté válnak, a helyi vagy a környékbeli kreatív ipar területein találják meg saját lehetőségeiket. A tudás tarisznyája Bicskén c. projekt programja négy kreatív területet - a képzőművészet, a fotográfia, a film és az elektronikus sajtót foglalja magában, kétszer négy kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat, az ismeretterjesztéstől, a pedagógiai indíttatású tehetséggondozó munkán keresztül, az elkészült produktumokig, melyek a közművelődési munka széles területét érintik. A választott kreatív területek készségekkel kapcsolatos készségek, jártasságok, kompetenciák megszerzésére és a gyakorlati megvalósításra fókuszálnak. Alapgondolata, hogy a kreatív ipar meghatározott területei iránti fogékonyság hozzájárul, hogy később javuljanak a résztvevő gyerekek és fiatalok, a műfaj iránt érdeklődő tehetséges fiatalok önalakítási,s ezzel munkavállalási vagy vállalkozóvá válás esélyei. A megvalósuló projekt célcsoportja a éves korosztály akik közül a tervek szerint 80 gyermek és fiatal kapcsolódik majd be a programba két év során. A projekt széleskörű városi összefogással valósul meg: közoktatási és önkormányzati intézmények, civil szervezetek és a helyi kreatív ipar vállalkozói, szereplői vállaltak partnerséget a megvalósításban. Együttműködő intézmények, szervezetek száma: 27 A megvalósításban kiváló szakemberek, művészek, pedagógusok, fotósok, operatőrök és marketing szakemberek vesznek részt. A projekt egyik célja is a szakmai innováció ösztönzése. Projektünk Bicske integrált városfejlesztési koncepcióival és a város középtávú közművelődési koncepciójával összhangban készült el. Bicske városfejlesztési stratégiájának fő irányai: a gazdaságilag innovatív, kvalifikált munkaerőre támaszkodó modern, szolgáltató várossá válás, a kistérségi hatású kulturális - és idegenforgalmi centrum kialakulása. A városfejlesztési tervek az élhető város igényét fogalmazzák meg kiemelve a közösségépítés és társadalmi kohézió szükségességét. A valódi várost a helyi lakosok hozzáállása, aktivitása, tenni akarása, a lehetőségeket megragadó és a város ügyeit szívén viselő magatartása teremti meg. A fejlesztési tervekben kiemelt szerepet kapnak a gyerekek és az ifjúság. Megalapozó tanulmány/a tudás tarisznyája Bicskén c. projekt 4

5 A tudás tarisznyája Bicskén c. projekt keretében megvalósuló, összesen 8 foglalkozássorozat a közművelődés különböző módszereivel nyújt lehetőséget az iskolán kívüli önképzésre, élményszerű ismeretszerzésre, a csoport és egyéni munkában történő kompetenciafejlesztésre, kreatív termékek, produktumok előállítására. A projekt sajátossága, hogy a hagyományos szakkör jellegű művelődési formák mellett új kompetenciafejlesztő formák is megjelennek a közművelődési munkában: pl. az elméleti előadások befogadását - feldolgozó, tematikus foglalkozások segítik. Programunk eredetiségét az adja, hogy a kreatív területekre kidolgozott tematikák a helytörténetből, helyi kultúránkból, a hagyományainkból, a helyi kulturális örökségünkből építkeznek, merítenek, s tudatosítják mindezek megőrzésének fontosságát. Az elkészülő produktumok egyben a településmarketinget is szolgálják, bepillantást nyújtva a résztvevőknek a kulturális turizmusba is, a turisztikai piac egyik ágába. Szakmai tartalom Az előkésztés során előzetes igényfelmérési végeztünk. Használt módszerek: igényfelmérő kérdőívek felvétele. Interjú készítése az osztályfőnökökkel és a szakos tanárokkal. Bicske város általános és középiskoláiban az iskola rádiókon és az osztályfőnökökön keresztül ismertettük a lehetőségeket a tanulók körébe, majd kérdőíveket juttattunk el a 7. és 8. osztályokba, valamint a középiskolába. Az igényfelmérés eredménye, hogy mind a négy kreatív terület felkeltette a fiatalok érdeklődését. Az érdeklődő diákok száma megfelelő alapot nyújt ahhoz, hogy benyújtsuk pályázatunkat. Eredmény: a program megalapozottsága A projektben 4 kreatív területre 2x4 tematika került kidolgozásra általános és középiskolások számára, tevékenységenként csoportos és egyéni foglalkozás tervek készültek a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztésére, tehetséggondozási szándékkal, az alábbiak szerint: Mesélő kövek és a Lenyomatok képzőművészeti csoportok Az óceánrepüléstől a csillagokig és a Bicske mutogató fotógráfiai csoportok Láttatok és Bicske színe-java film és videóművészeti csoportok Bicstext és a Bicskenyitogató e-sajtó csoportok Tartalmuk: Órakeret csoportonként: 102 óra Egyéni foglalkozások: Szükség szerint, egyénre szabottan. Alkotó tábor csoportonként: 3 nap Hálózatosodás, kapcsolatépítő és tapasztalatszerző látogatás csoportonként: 2x1 nap Pályaválasztási találkozó vagy börze a projekt során: 2 alkalom Projekt akciók a megvalósítás során: Az egyes kreatív csoportok a tanulási folyamat során csoportonként 2, a kreatív tevékenységet bemutató összesen 16 nyilvános akciót szerveznek (nyílt nap, filmvetítés, kiállítás, könyv- és kiadvány bemutató stb). Létrejövő produktumok száma: 27 (képeslapok, leporellók, művészeti albumok, naptárak, filmek, riportok, önálló kreatív honlap beindítása a oldalon.) A választott kreatív cím/név és téma indokolása Mesélő kövek képzőművészeti csoport A cím Bicske épített örökségére utal. A csoport a képzőművészet eszközeivel mutatja be a települést azt, hogy miről mesélnek a kövek. Bicske épületeinek megismerése, stílusjegyeinek tanulmányozása, alkotásokban való megjelenítése fut végig a programban. Az épületeken keresztül megismertetjük lakóhelyünk múltját, jelenét. Lenyomatok képzőművészeti csoport Megalapozó tanulmány/a tudás tarisznyája Bicskén c. projekt 5

6 Az ember nyomot hagy a körülötte lévő világban. Építi, alakítja, rendezi. Bicske emlékműveinek, szobrainak, épületeinek áttekintésére kerül sor a program keretében. A foglalkozás-sorozatokon lehetőséget kívánunk nyújtani a fiataloknak arra, hogy a kifejező eszközök, technikák, vizuális nyelv elsajátítása után saját gondolataikat, érzelemvilágukat, lelki és hangulati állapotukat megmutassák másoknak, közvetíteni tudjanak a művészet eszközeivel. Tájékozódni tudjanak a színek, a fények, a formák, a képek világában. A vizuálisan kódolt üzenetet értelmezni tudják, tudatos befogadóvá váljanak. A képességekből készségek legyenek, megfelelő kompetenciával rendelkezzenek, így biztosítva az utat az önkifejezéshez. Az óceánrepüléstől a csillagokig fotográfiai csoport Bicske leghíresebb eseménye az óceánrepülők kényszerleszállása Bicske határában. Igaz ugyan, hogy ők nem repültek a csillagokig, de a cím nem is erre utal, hanem az uniós csillagokra. Az európai zászló nem csupán az EU jelképe, hanem Európa népeinek egységét és identitását is szimbolizálja. A 12 csillag ősidők óta a tökéletességet szimbolizálja. A csoport célja Bicske helytörténeti jelentőségű fotóinak feltárása és dokumentálása, különös tekintettel a város kiemelkedően fontos vagy egyedi eseményeire az újkőkortól egészen a legújabb uniós beruházásokig. Bicske mutogató fotográfiai csoport A címben szereplő ige jelentése, hogy többször, egymás után megmutat valamit vagy valamit, ami sorban egymás után következik. Projektünkben természetesen Bicskét mutatjuk be. A szó utal a próbálgatásra, a kezdeti lépésekre is, hiszen csoportunk tagjai az első lépéseket teszik meg ezen a területen. A fotózás eszközeivel a csoport bemutatja a település kulturális örökségét, a város helytörténeti gyűjteményét, a helyi hungarikumokat, honismereti magángyűjteményeket. A programok résztvevői az elődök által hátrahagyott szellemi értékek felkutatásán át a dokumentálásig, a közösségépítés, a helyi kulturális értékek megismerésének alkotó résztvevői lehetnek, s közben elsajátítják a fotográfia, mint megszerzendő alapkompetencia alapjait. Helyi identitástudatuk elmélyítése, látókörük bővítése, kreatív fantáziájuk kiszélesítése meghatározó tényező lesz a későbbi pályaválasztás során. További cél a város szándékaival megegyezően a helyi turizmus alapjainak megteremtése, amelynek sarokköve a helyi fotódokumentációs gyűjtemény. Láttatok film- és videóművészeti csoport Látok és Láttatok, avagy mutassunk utat a jövőbe, vagyis olyan szakmai és személyes kompetenciákra tegyenek szert a fiatalok, melyeket a későbbiek során kamatoztathatnak, növelve ezzel beilleszkedési, elhelyezkedési esélyeiket a munkaerő piacon. A témaválasztásban az idén 60 éves Petőfi Művelődési Központ tevékenységét, a tevékenységén keresztül partnereit állítjuk a középpontba, elsősorban a bicskei intézményeket, az ott zajló tevékenységet és a helyi civil szervezetek munkáját. A film eszközeivel szeretnénk láttatni Bicske értékeit, a Petőfi Művelődési Központ szerteágazó kapcsolatrendszerén keresztül. Bicske színe-java film- és videóművészeti csoport A színe-java, az emberi értékeknek, kulturális örökségnek, a természetnek, termékeknek stb. legértékesebb része. A témánk továbbra is a 60 éves Petőfi Művelődési Központ, de ebben a csoportban a közösségi életre, az együttlétekre helyeződik a hangsúly. Bemutatjuk a különböző alkotóművészeti és rendszeres művelődési közösségeinket, lehetőségeinket, s a városban működő egyéb csoportokat. A tematika legfontosabb alapja a gyakorlati képzés, erre épülnek a didaktikai és pedagógiai módszerek is. Végig nagy hangsúlyt kap, az alapkompetenciák elsajátítása mellett, a célorientált ismeretátadás, a személyes aktivitás, kreativitás, valamint a személyiség fejlődése. Bicstext e-újságíró csoport A cím egy játékos szófordulat, az internetes levelezés egyik formátumára a Rich Text használatára utal, ami speciális lehetőségeket rejt magában. A kezdőbetű megváltoztatásával Bicskére asszociálunk, ami ettől már egyedi és a sajátunk. Bicskenyitogató e-újságíró csoport Megalapozó tanulmány/a tudás tarisznyája Bicskén c. projekt 6

7 A bicskanyitogató stílus szinonimájaként jött létre a Bicskenyitogató elektronikus újságcím, ami egyben a csoport neve is. Az ige ebben az esetben utal arra, hogy valaki valamit többször kinyit. A csoportokban a rádiós és televíziós riporteri munka, valamint az internet által kínált online felületek szerkesztésére és gyakorlati fogásaira irányuló ismeretek átadása, az ezekkel a területekkel kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztése a cél. Témájában mind a két csoport a helyi értékek, érdekességek leíró jellegű feldolgozásával, bemutatásával, a helyi események naprakész feldolgozásával és megismertetésével foglalkozik. Az online újság lehetőséget biztosít televíziós riportok bejátszására is. A projekt megvalósítása során különböző méréstechnikákat alkalmazunk. A méréstechnikák kiválasztásánál, meghatározásánál kreatívnak kellett lennünk, mert kidolgozott méréstechnikákkal a választott négy kreatív területre még nem találkoztunk. Összedugtuk a fejünket, melynek eredménye, hogy a kompetenciaváltozásokat a foglalkozás-sorozatok 3-3 szakaszaiban, külön-külön mérjük. Az ismeretterjesztő szakasz kompetenciamérése a legegyszerűbb, a hagyományosnak teszt- és esszé kérdésekkel kívánjuk a megszerzett tudást mérni. A kreatív szakasz már egy összetett folyamat, ahol az elméleti tudást a gyakorlatban kell elsajátítani és megvalósítani. Ebben a szakaszban játékos vetélkedővel kívánjuk mérni az előre haladást, ami módszertanilag számos lehetőséget kínál arra, hogy egyéni és csoportos feladatokat is kapjanak a résztvevők, ne egy helyszínhez kötődjenek a feladatok, kisebb önálló produktumokat is létrehozzanak, s kreativitásuk is kibontakozzon. A vetélkedő feladatai közé becsempészett tesztek kitöltésével mérhető eredményként számolnak be fejlődésükről, affinitásukról. A tesztben a látható (ismeretek, a tudás, készségek, jártasságok stb.) és a rejtett (önértékelés, szociális szerepek, személyiségvonások, motivációk stb) kompetencia összetevők szerepelnek. Ennek alapján mindenki reális képet a saját képességeiről, adottságairól és össze tudja vetni az általa megismert foglalkozási területtől elvárt kompetenciákkal. A produktív szakaszban a helyi kreatív ipar és a helytörténet jeles képviselőiből álló zsűri értékeli a munkákat. Ezeknek a kreatív teameknek a felállítása garancia arra, hogy reálisan értékelik elkészült produktumokat, s a továbbfejlődés érdekében szakmai tanácsokat adnak a fiataloknak. A program célcsoportja a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok: romák, állami gondozottak, egyszülős családban élők, három vagy többgyermekes családban élők, valamint az intézmények környezetében élők. A célcsoport résztvevőinek különböző kompetenciákat kínálunk attól függően, hogy az egyén milyen ismeretekkel, tehetséggel rendelkezik, illetve milyen a tanulási kultúrája, személyisége milyen fejlettségű. Célunk, hogy a programon belül minden résztvevő saját magához képest fejlődjön, gyarapodjon, társadalmi, egyéni deficitjei csökkenjenek. A projekt rendezvények és a foglalkozás-sorozat rendezvényei mellett kreatív honlap, kiadványok (képeslap, naptár, katalógus, film, kiállítás) összegzik majd a gyakorlati munka eredményeit. Átfogó célok: A program célja, hogy a fiataloknak, mint a jövő munkavállalóinak kompetencia fejlődését, a korosztályi sajátosságainak megfelelő formákban és módszerekkel segítse - a közművelődés által biztosított nem formális keretek között. A program a közösségi szocializációt az iskolarendszeren kívüli élményszerű, művelődési formákkal szolgálja. Közvetlen célok: Nyitottság, érdeklődés, befogadói attitűd kialakítása a kulturális értékek, a kreatív ipar meghatározott területei, a helytörténet, a közösségi hagyományok iránt oly módon, hogy a folyamatban résztvevők aktivitása, alkotóképessége is megnyilatkozik a választott kreatív területen. Tanulásra, a tudás megszerzésére való nyitottság megteremtése. A közművelődésbe való bevonása azoknak a gyerekeknek és fiataloknak is, akiknél a családi háttér ezt önmagától nem teremtené meg. Mindezt úgy kívánjuk elérni, hogy a résztvevők, az új ismeret, kompetencia alapú szakmai tudás birtokában, a kifejlesztett, valamint a meglévő pozitív személyiségjegyek megerősítésének követ- Megalapozó tanulmány/a tudás tarisznyája Bicskén c. projekt 7

8 keztében, a helyi közösség és nem utolsósorban a gazdaság aktív szereplőjévé váljon és az őt körülvevő kapcsolati közeg támogató attitűdjei erősödjenek. Projekt fenntarthatósága, a támogatás megszűnése utáni elképzeléseink A projekt keretében létrehozott fejlesztések, tapasztalatok megmaradnak. Finanszírozási igénye elsősorban a képzőművészeti területnek lesz, hiszen a foglalkozások során sokféle és minőségi anyaggal dolgoznak. A másik három terület anyag igénye csekély. A kreatív területek anyag igényét pályázati forrásból és szponzorációból kívánjuk biztosítani. A fotó-, film és videótechnika rohamosan fejlődik, mindig új és új fejlesztések jelennek meg. A régi eszközök használata mellett elkerülhetetlen lesz az új gépek és szoftverek beszerzése. Az eszközbeszerzést az Érdekeltségnövelő pályázatból kívánjuk megvalósítani. A felmerülő költségeket, melyeknek nagyságrendje évi 500 és Ft-ra tehető pályázati forrásokból, saját bevételből, szponzorációból, s ha szükséges akkor önköltségi hozzájárulással kívánjuk fedezni. A részvevő csoportvezetők továbbra is kapcsolatban maradnak a program lebonyolítóival, a feltételrendszer és a szervezési kapacitás rendelkezésre ál. A megszerzett ismeretek biztosítják a további programok megszervezésének humán erőforrás igényét. A projekt fenntartását, a projekt zárását követő 5 évben mind a projektmenedzsment, mind a csoportvezetők térítés mentesen vállalják a projekt fenntartását. Vonatkozik ez a kommunikációs és esélyegyenlőségi munkatársra is. A fenntartási időszakban a nem várt szakmai feladatok finanszírozása az intézményi bevétel növekedésből finanszírozható. A tematikák oktatási módszertani és tartalmi változásait a csoportvezetők nyomon követik, akik önképzése folyamatos. A szükséges módosítást elvégzik. A projekt menedzsment garantálja a folyamatok ellenőrzését. A projekt zárását követően, a programok szakköri formában élnek tovább, a végzett résztvevők mellett újabb tagok bevonásával, évente egy szakkör kerül megvalósításra. A tematikus foglalkozás-sorozatok végén piacképes produktumok készülnek el, melyek árusíthatók, s melyeknek a bevétele, valamint reklám felület értékesítés szolgál fedezetéül. Az alkotó táborokat önköltségesen szervezzük meg. Környezetvédelem Iratainknál preferáljuk a kétoldalú nyomtatást, fénymásolást, az egyoldalasakat igyekszünk A5-ös méretre szorítani. Az elhasznált elemek, akkumulátorok szelektív gyűjtését fokozottan hangsúlyozzuk, pozitív minták követésével ösztönözzük a résztvevőket a környezettudatosságra. Vállaljuk az üvegzseb programot a projekt adatainak nyilvánosságra hozatalával, valamint nyílt napok megszervezésével, amikor bárki betekinthet a csoportok munkájába. Panaszkezelést végzünk. Minden szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, melyeket orvosolni kell, ezért honlapunkon Panaszládát működtetünk. A projekt akciók helyszín választásakor környezetbarát elérhetőségi szempontok érvényesülnek, hiszen intézményünk a város központjában található, könnyen megközelíthető gyalog is és kerékpárral is, tehát kevesebbet kell autózni. A kistérségi hálózatosodás, tapasztalatcsere során a helyszíneket (Etyekwood, Puskás Akadémia/Puskás Tv, Kokas Ignác nyomában/vál) a csoportok kerékpárral közelítik meg. Esélyegyenlőség A tudás tarisznyája Bicskén c. projekt reményeink szerint sikeresen építi tovább közművelődésünk kultúra közvetítő, fejlesztő munkáját. A pályázat elnyerése esetén első ízben kerül sor ilyen nagyléptékű programtámogatásra - és fejlesztésre a közművelődés területén uniós forrásból. Megalapozó tanulmány/a tudás tarisznyája Bicskén c. projekt 8

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

Hagyomány - Tehetség - Korszerűség

Hagyomány - Tehetség - Korszerűség TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0056 Összefoglaló záró kiadvány Hagyomány - Tehetség - Korszerűség Egy megvalósított közművelődési pályázat keresztmetszete TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0056 Összefoglaló záró kiadvány Hagyomány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2013 A kulturális koncepció összeállításában részt vettek:

Részletesebben

TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2014-2020.

TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2014-2020. TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2014-2020. I. Bevezetés: Tata - életében mind a távolabbi, mind a közeli múltat tekintve - fontos színtereként szolgált a kultúrának, a művészetnek. A város természeti

Részletesebben

Bevezető. - a 2012 márciusában megnyert Nyitott kapuk - Ifjúságfejlesztés Kecskeméten c. két éves TÁMOP projekt ütemezett megvalósítása

Bevezető. - a 2012 márciusában megnyert Nyitott kapuk - Ifjúságfejlesztés Kecskeméten c. két éves TÁMOP projekt ütemezett megvalósítása Bevezető Kecskemét városfejlesztési tervei az élhető város igényét fogalmazzák meg kiemelve a közösségépítés és társadalmi kohézió szükségességét. A kultúra kulcsszerepet tölt be a közösségek létrejöttében,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója 2012-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1. A célcsoport meghatározása...3

Részletesebben

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült.

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. Készítette: Barta E. Gyula Dr. Budai Zoltán Czunyi Tímea Illésné Balázs Edina Együttműködő szakértők: Dr. Aradi Csabáné Dr. Baán László Barta

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok Ugyanezt láttam Északon és Délen, minden olyan nemzetnél, ahova mi tanulni járunk, hogy hazajőve

Részletesebben

A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN

A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN TÁMOP-2.4.5-12/3 2012. augusztus Sellye Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 I. A szükségletfelmérés

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 1.Helyzetelemzés 1.1. A múzeum A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009-ben ünnepli fennállásának 100.

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak 1 I. Bevezető A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskemét városában a gyermek és ifjúsági közművelődés feladatellátója az 1997. évi CXL. törvény alapján, a helyi közművelődési rendeletnek és alapító okiratának

Részletesebben

CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES

CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES Bevezetô 2009. szeptember 16-án alakult meg a Gödöllôi Kistérségi Kulturális Közkincs Kerekasztal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázatának támogatásával. Létrehozásának rövidtávú célja

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. Keszthely, 2011. február 14. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. A koncepció célja... 5 1.2. A koncepció jogi háttere... 6 1.2.1. A kultúra

Részletesebben