A magyar országgyűlések és a parlamentarizmus történetét bemutató állandó kiállítás megvalósítása (541/2014.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar országgyűlések és a parlamentarizmus történetét bemutató állandó kiállítás megvalósítása (541/2014.)"

Átírás

1 A magyar országgyűlések és a parlamentarizmus történetét bemutató állandó kiállítás megvalósítása (541/2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/23 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 2808/2014 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala Teljesítés helye: Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05934 Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3. Város: Budapest Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em iroda Címzett: Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em iroda Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Törvényhozó szerv hivatala I.3) Fő tevékenység x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2

3 II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: A magyar országgyűlések és a parlamentarizmus történetét bemutató állandó kiállítás megvalósítása (541/2014.). II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 3

4 vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés a magyar országgyűlések és a parlamentarizmus történetét bemutató állandó kiállítás megvalósítására (541/2014.). II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A magyar országgyűlések és a parlamentarizmus történetét bemutató állandó kiállítás létrehozása, a kiállítási installációk kivitelezése és helyszíni beépítése valamint a kiszolgáló funkciók megvalósítása az Országgyűlés Múzeum kiállító termében összesen 520 m² területen: - Hardver eszközök (érintőképernyők: 37 db, monitorok: 4 db, projektorok: 19 db, számítógépek: 44 db, kamerák: 3 db) szállítása, beüzemelése, tesztelése; - Gyengeáramú rendszer (hálózat, szerver, épületvezérlő rendszer) kiépítése, beüzemelése és tesztelése; - Szoftverek, multimédiás anyagok, animációk fejlesztése, tesztelése; - Kiállítás építése és szerelési munkái, falfelület: 435 m² (falak, vitrinek, világítási rendszer); - Különleges enteriőrök, installációk kivitelezése, öltözetek bemutatására képes bábuk beszerzése, készítése, műtárgyak restaurálása, rekonstrukciója, nemes másolatok készítése; 4

5 - A gyengeáramú rendszer, a hardver eszközök és szoftverek üzemeltetése és a kiállítás épített installációjának karbantartása. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Biztosítékok köre a Kbt (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint: 1. A szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosíték, amely a Kbt. 126 (6) bekezdés a) pontja szerint Ajánlattevő választása szerinti formában (az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel) teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor (szerződéskötéskor) kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 2.A szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosíték, amely a Kbt. 126 (6) bekezdés a) pontja szerint Ajánlattevő választása szerinti formában (az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel) teljesíthető. A jótállási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó jólteljesítési biztosítékot a teljesítés időpontjában (a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában) kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 5

6 3.Kötbér: - késedelmi kötbér (a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenérték napi 0,5 %-a), - minőségi kötbér (a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenérték napi 0,5 %-a, a rendszer folyamatos működésének biztosítására napi Ft). 4. Jótállás. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Megrendelő előlegfizetést nem teljesít. Vállalkozó a Megrendelő által történt teljesítésigazolást követően egy számla kiállítására jogosult, részszámla benyújtására Ajánlatkérő nem ad lehetőséget. A számla ellenértékének átutalására a hiánytalan és hibátlan teljesítés igazolását követően az általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően kibocsátott számla ellenében, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A-B -ai és a Ptk. 292/B. (1) bekezdése alkalmazásával, a nyertes Vállalkozó szerződésben megjelölt bankszámlájára való átutalással kerül sor. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) A Kbt. 27. alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. b) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. c) Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 58. (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. d) A kizáró okok igazolására a Kbt. 58. (2) bekezdése szerint alkalmazandó 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-6., 8., a valamint a Közbeszerzési Hatóság által a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott (KÉ évi 141. szám, november 29.) útmutató vonatkozik. e) Kérjük, hogy a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők csatoljanak cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-f), h), valamint ka) és kb) alpontokban meghatározott kizáró okokról mely hatóságok adnak ki részükre igazolást, és ezen igazolásokat a részvételi jelentkezésben csatolják. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 6

7 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell a részvételre jelentkező valamennyi pénzforgalmi számlája vonatkozásában a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatot attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal: - pénzügyi intézmény neve, címe: - pénzforgalmi számlaszámok megjelölése, - mióta vezeti az adott számlát, - volt-e a számlán - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv pontjában definiált - sorba állítás, ha igen milyen időtartamban. A vizsgált időszakban a megszűnt számlá(k)ra vonatkozóan is kérjük benyújtani az igazolás(oka)t. P2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az előző három üzleti évben elért, teljes nettó árbevétel összegéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az árbevételre vonatkozó adatokat HUF pénznemben kell megadni. Az alkalmassági követelményeknek való közös részvételi jelentkezők általi együttes megfelelésre, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (illetve ennek igazolása) érdekében más szervezet kapacitására történő támaszkodásra a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak irányadók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban több mint kettő alkalommal fordult elő öt napot meghaladó sorba állítás. P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben az előző három üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte a három éves időszakra vonatkozóan mindösszesen a legalább a nettó (kettőszázötven millió) HUF értéket. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján (a 16. (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző hat év legjelentősebb szállításainak ismertetése legalább a következők feltüntetésével: - a megrendelő neve, címe: - a teljesítés időpontja (év, hó, nap), - a teljesítés helye pontos címmel, - a kiállítás megnevezése, - a szállítás tárgya, a kiállítás részére szállított főbb berendezések, installációk rövid bemutatása, az informatikai eszközök, szoftverek ismertetése, - a kiállítás megvalósítása során elvégzett tevékenység ismertetése, oly módon hogy az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen elbírálható legyen, - az ellenszolgáltatás összege, 7

8 - arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja alapján a műszaki-technikai felszereltség (műhely) leírása. Amennyiben a bemutatott műhely nem a részvételre jelentkező tulajdonában áll cégszerűen aláírt nyilatkozatot kérünk csatolni, amely tanúsítja, hogy a részvételre jelentkező jogosult a műhely használatára a szerződés teljesítésének időtartama alatt. M3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek, és vezetőknek a megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése a bizonyítványok egyszerű másolatának csatolásával és annak igazolása, hogy adott esetben az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására. Az alkalmassági követelményeknek való közös részvételi jelentkezők általi együttes megfelelésre, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (illetve ennek igazolása) érdekében más szervezet kapacitására történő támaszkodásra a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak irányadók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M1.1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 1 db nettó (negyven millió) HUF értékű, a részvételi felhívás feladása napját megelőző hat éven belül szerződésszerűen teljesített, épített kiállítás komplex megvalósítására vonatkozó referenciával, vagy ha nem rendelkezik legalább 3 db, a részvételi felhívás feladása napját megelőző hat éven belül szerződésszerűen teljesített, épített kiállítás komplex megvalósítására vonatkozó olyan referenciával, amelyből legalább 1 referencia nettó (húsz millió) HUF értékű kiállítás komplex megvalósítására vonatkozott. Épített kiállítás fogalma: installációba épített, vitrinekben, tárlókban elhelyezett tárgyi és dokumentációs anyagokat bemutató kiállítás. M1.2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább 1 db, a részvételi felhívás feladása napját megelőző hat éven belül szerződésszerűen teljesített, hálózatban műkődő projektorokat, érintőképernyőket tartalmazó rendszer beszerzését, kiépítését és beüzemelését legalább (tizenkettő millió) HUF értében. M2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az enteriőrök és installációk kivitelezésére és összeállítására alkalmas legalább 40 m² alapterületű műhellyel. M3) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M3/1) 1 fő, legalább 5 év, felelős műszaki vezetői tevékenységi területen szakmai gyakorlattal rendelkező olyan okleveles építész- (É) vagy építőmérnök, aki építményekkel kapcsolatos építési munkák felelős műszaki vezetésére (korlátozás nélkül) jogosult és a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szerepel; M3/2) 1 fő, államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett, felsőfokú művészeti vagy műszaki végzettséggel, és legalább 5 év belsőépítész vagy modellező tevékenységi területen szakmai gyakorlattal rendelkező belsőépítész vagy modellező szakember; 8

9 M3/3) legalább 1 fő, államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett, felsőfokú informatikai, természettudományos, vagy műszaki végzettséggel (felsőfokú informatikai képzettségként elfogadható a villamosmérnök, a programozó matematikus, a mérnökinformatikus és a programtervező informatikus végzettség) rendelkező, kiállításban üzemelő egyedi fejlesztésű programok fejlesztése terén tapasztalattal rendelkező informatikai projektvezető; M3/4) legalább 1 fő, államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett, felsőfokú műszaki végzettséggel, valamint kiállítás megvilágítás területén legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező gyengeáramú villamosmérnök vagy elektrotechnikai mérnök végzettségű szakember; M3/5) legalább 1 fő, államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett, történész vagy muzeológus végzettséggel, és legalább 5 év történész vagy muzeológus tevékenységi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező történész vagy muzeológus szakember; M3/6) legalább 1 fő, és legalább 5 év látványtervező vagy múzeumi kiállítási tevékenységi területen szakmai gyakorlattal rendelkező szakember M3/7) legalább 1 fő, államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett, felsőfokú végzettséggel és műtárgy restaurálás terén legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező restaurátor. Az M3/1-M3/7) szakemberek esetében a szakmai önéletrajzoknak tartalmazniuk kell a részvételi felhívás dokumentációjában szereplő (vonatkozó) iratminták szerinti adatokat, információkat; M3/1) szakember esetében ismertetni kell a jegyzéket vezető kamarát és névjegyzéki nyilvántartási számot; M3/1-M3/7) szakemberek esetében ismertetni kell - az alkalmasság megítélésére alkalmas módon - a szakmai gyakorlatot. Az M3/1-M3/7) szakemberek tekintetében egy személy kizárlóag egy alkalmassági követelmény igazolása vonatkozásában vehető figyelembe. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 9

10 x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám A teljes ellenszolgáltatás nettó összege 90 (HUF) Jótállás időtartama (év) 5 A dokumentációban előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő a kiállítás létrehozására 4 vonatkozóan a szerződéskötéstől számítva (naptári nap) Nem garanciális javítási munkák 1 rezsióradíjának mértéke (HUF/óra) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 10

11 541/2014. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/03/21 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációért a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezetnek fizetni kell. A dokumentáció ára ,- Ft + 27% áfa, azaz bruttó , Ft. A dokumentáció ellenértéke megfizethető az I.1 pontban feltüntetett címen átvehető postai készpénz-átutalási megbízással, vagy az Országgyűlés Hivatala Magyar Államkincstárnál vezetett számú, bankszámlájára történő átutalással. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/03/21 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2014/04/17 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek. 11

12 VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1.A részvételi jelentkezések felbontására a IV.3.4 pontban meghatározottak szerint a részvételi határidő lejártának időpontjában, a részvételi jelentkezések benyújtásának helyszínén kerül sor (Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617. számú szoba. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 60. (4) bekezdése alapján, a részvételre jelentkező az eljárásnak ebben a szakaszában nem tehet ajánlatot. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 74. (3) bekezdése értelmében a részvételi jelentkezés érvénytelen amennyiben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. Az eljárás jelen szakaszában Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők alkalmasságáról, illetve alkalmatlanságáról dönt, míg az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. 2.A részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztatást az Ajánlatkérő a Kbt 77. (2) bekezdése alapján az összegezés minden részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 3. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos formai követelmények: a) a részvételi jelentkezésben csatolt nyilatkozatokat cégszerűen aláírt formában kell benyújtani; b) a Kbt. 36. (3) bekezdése szerint a részvételi felhívásban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók; c) a részvételi jelentkezésben valamennyi információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni. Az információt nem tartalmazó oldalak számozása nem kötelező, de lehetséges; d) a részvételi jelentkezés elején a jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékének megfelelő tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; e) a részvételi jelentkezést összefűzve, írásban, egy, eredeti papír alapú példányban és egy, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, zárt csomagolásban kérjük benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét, címét, az eljárás tárgyát, továbbá a következő szöveget: Részvételi jelentkezés, kizárólag a Közbeszerzési Iroda által bontható fel ; f) amennyiben a Részvételre jelentkező postai úton küldi meg jelentkezését, úgy a borítékon a következő címzést kérjük feltüntetni: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em Az Országgyűlés Hivatalába történő beléptetés érdekében minden alkalommal előzetesen be kell jelentkezni az I.1 pontban megadott telefonszámon. 5. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 25. kerül alkalmazásra. Közös részvételi jelentkezés 12

13 benyújtása esetén a részvételre jelentkezőknek kifejezett, cégszerűen aláírt nyilatkozatukkal el kell ismerniük közös vállalkozásuk teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségüket. A részvételi jelentkezés részeként csatolni kell a közös részvételre jelentkezők által megkötött a felelősség, a képviselet, a feladatmegosztás kérdéseit is tartalmazó megállapodást, ellenkező esetben a részvételi jelentkezés érvénytelen. 6.Az egy közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 7. A Kbt a alapján ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 8.A Kbt. 52. (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az Ajánlatkérő által a jelen felhívás IV.3.3) pontjában meghatározott feltételek szerint megfizetni. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció az eljárást megindító felhívás közzététele napjától a részvételi határidő lejártáig átvehető munkanapokon hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig, a részvételi határidő lejárta napján 8.30-tól a részvételi határidő lejártáig az I.1 pontban feltüntetett címen, továbbá igényelhető az I.1 pontban megadott címen. A belépés érdekében egy munkanappal korábban kell bejelentkezni az I.1 pontban megadott telefonszámon. 9.Az részvételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos kérdéseket az I.1 pontban feltüntetett telefax számra lehet eljuttatni. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt ában foglaltak irányadók. 10. Amennyiben a jelen részvételi felhívásban kért adatok nem Ft-ban (HUF) állnak rendelkezésre, akkor a Ft-ra való átszámítást az részvételi felhívás megjelenésének napján érvényes MNB deviza középárfolyamon kell elvégezni. 11.Ajánlatkérő a Kbt a szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy a részvételi jelentkezés megfeleljen a részvételi felhívás, és a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. 12. Az ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján történik. A teljes ellenszolgáltatás nettó összegét a következő képlet alapján kell majd az eredményes részvételi szakaszt követően az ajánlattételre felhívott Ajánlattevőnek a Felolvasólapon meghatároznia: A teljes ellenszolgáltatás nettó összege = A+(2+B)*C+(3-B)*D. A képletben a jelölések a következők: A megajánlott teljes épített kiállítás-rendszer műszaki megoldásának eszközei, kivitelezési, installálási nettó ára /a képletben A /, A 2 év felett vállalt garanciális időtartam év -ben meghatározva /a képletben B /, A garanciális időtartam alatt a teljes körű karbantartási díj évenkénti nettó összege /a képletben C /, A garanciális időn túli teljes körű karbantartási díj évenkénti nettó összege/a képletben D /. 13. A 2. elbírálási részszempont Jótállás időtartama esetében a jótállás időtartamát években kell megadnia az Ajánlattevőnek azzal, hogy a kiépített rendszerre legalább 2 éves, legfeljebb 5 éves 13

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ajánlatkérő Budapest közigazgatási területén, Teljesítés helye:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ajánlatkérő Budapest közigazgatási területén, Teljesítés helye: K1457 Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő udvarokban begyűjtésre kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése (átvétele), elszállítása, és kezelése/ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása,

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Veszélyes hulladék átvétele, szállítása, ártalmatlanítása a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház központi telephely és kórházi telephelyei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Részvételi felhívás - Éven túli lejáratú fejlesztési hitel biztosítása Eger MJV Önkormányzata önkormányzati feladatok ellátását szolgáló fejlesztések finanszírozásához, valamint adósságkiváltáshoz II.

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Opsz részére láthatósági mellények beszerzése.

Opsz részére láthatósági mellények beszerzése. Opsz részére láthatósági mellények beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Vaklőszerek beszerzése

Vaklőszerek beszerzése Vaklőszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.20.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó

Részletesebben

Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.16.

Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.16. Intézményre szabott egészségügyi informatikai rendszer átalakítása, valamint az intézmény meglévő informatikai rendszereihez kapcsolódó Egészségügyi Vezetői Információs Rendszer kiépítése, betegbehívó

Részletesebben

Hepatitis-C kezelésére szolgáló Pegilált interferon + ribavirin hatóanyagtartalmú készítmények 2015. évi beszerzése - Részvételi felhívás

Hepatitis-C kezelésére szolgáló Pegilált interferon + ribavirin hatóanyagtartalmú készítmények 2015. évi beszerzése - Részvételi felhívás Hepatitis-C kezelésére szolgáló Pegilált interferon + ribavirin hatóanyagtartalmú készítmények 2015. évi beszerzése - Részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.13. Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.13. Iktatószám: 7422/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszeg közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és a hozzá kapcsolódó egyes feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Középfeszültségű villamos hálózat, transzformátor és villamosmű javítása és karbantartása-2015

Részvételi felhívás feladása - Középfeszültségű villamos hálózat, transzformátor és villamosmű javítása és karbantartása-2015 Részvételi felhívás feladása - Középfeszültségű villamos hálózat, transzformátor és villamosmű javítása és karbantartása-2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben