ELŐTERJESZTÉS. a Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszasas-Tiszainoka községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszasas-Tiszainoka községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszasas-Tiszainoka községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek együttes ülés anyagához. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az Önkormányzatok intézmény fenntartói társulása alapján a PS ÁMK évi költségvetési összesített előirányzatait terjeszti be az együttes ülés anyagaként. A beterjesztett anyag magába foglalja a mellékelt részletező összesített számszaki táblázatok alapján a községek intézmény típusonkénti előirányzatait. Az Önkormányzatok jogszabályi kötelezettségeiknek eleget téve már a koncepciók tárgyalásánál, valamint az előzetes intézményi egyeztetések folyamataként községeikben folyamatosan értesültek intézményeik várható bevételi és kiadási előirányzatainak változásairól. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat mint gesztor önkormányzat végleges évi elemi költségvetésének elfogadását megelőzően mind a négy Képviselő testületnek együttesen el kell fogadnia a saját és az intézményi szintű összesített költségvetését. A határozati javaslat mellékletei részletezve tartalmazzák az intézmény községenkénti adatait, bemutatva önkormányzatonként a költségvetés összeállítása során felmerült társulási hozzájárulás összegét is, mely összeget Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszasas- Tiszainoka község önkormányzata ezen határozat elfogadását követően a gesztor Cserkeszőlő Önkormányzat részére mint támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás t átutalja havi ütemezés szerint. Cserkeszőlő, február 09.

2 Előterjesztés Tulajdonközösség megszüntetésére. Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk árverésen szerzett tulajdonjogot a Cserkeszőlő külterület 0279/1.hsz-ú erdő terület 428/812.tulajdonrészre. A tulajdonszerzés célja, a település felhagyott hulladéklerakójának magántulajdonban lévő területrészéért csereingatlanként történő felajánlása. A 0279/1.hrsz-ú erdő területet osztatlan közös tulajdonban birtokoljuk Kálmán József Cserkeszőlő Kossuth út 25.sz.alatti lakossal. Ahhoz, hogy korlátozások nélkül rendelkezhessen az Önkormányzat a tulajdonával és csere területként felajánlható legyen, az Önkormányzatnak kizárólagos tulajdona kell, hogy legyen az erdőterület. Javaslom, ahhoz, hogy az Önkormányzat korlátozások nélkül rendelkezhessen a 0279/1.hrszú erdő területben lévő tulajdonrészével, a tulajdonrészek arányában a mellékelt változási vázrajznak megfelelően osztassuk meg a területet. Megszüntetve ezzel a tulajdonközösséget, külön helyrajzi számra egyedüli tulajdonosként szerepeljen az Önkormányzat a tulajdoni lapon. Határozati javaslat../2012.(ii.14.)sz.határozat - a Cserkeszőlő külterület 0279/1.hrsz-ú erdő terület tulajdonközösségének megszüntetéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Cserkeszőlő külterület 0279/1.hrsz-ú, 6 ha 4624 m2 területű erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet megosztásával megszünteti a Kálmán József 5465 Cserkeszőlő Kossuth út 25.sz.alatti lakossal fennálló tulajdonközösséget, az Algor Kft. Földmérő Iroda által készített 005/2012.munkaszámú változási vázrajznak megfelelően. Megosztás előtt a 0279/1.hrsz-ú földrészlet tulajdonviszonyai: - Kálmán József 384/812. tulajdoni hányad - Cserkeszőlő Önkormányzata 428/812.tulajdoni hányad A megosztás a tulajdoni hányadoknak megfelelően az alábbiak szerint történik: - Cserkeszőlő Önkormányzata 0279/10.hrsz. 3 ha 4063 m2 területű erdő művelési ág - Kálmán József 0279/11.hrsz. 3 ha 561 m2 területű erdő művelési ág A tulajdoni hányadok szerinti megosztással az Önkormányzatnak megszűnik a közös tulajdona a 0279/1.hrsz-ú földrészletben, a tulajdoni hányadának megfelelő területtel teljes egészében rendelkezni tud. A Képviselő-testület megbízza a t a szerződés megkötésével. Erről értesül: - Kálmán József Cserkeszőlő Kossuth út Földhivatal Kunszentmárton - Képviselő-testület tagjai Cserkeszőlő,2012.február 9.

3

4 Előterjesztés Földterület ajándék elfogadásáról. Tisztelt Képviselő-testület! A Nagyfertő és a Thermál utcák jogi határvonala szerinti útszélesség nem elegendő ahhoz, hogy azok szilárd burkolatú kiépítése esetén az út minden eleme /burkolat, padka, árok, járda/ elférjen. A megfelelő útszélességet csak az út melletti telkek területéből lehet biztosítani. Az érintett telektulajdonosok annak érdekében, hogy az utcában szilárd burkolatú utat lehessen építeni, felajánlották, hogy az utcaszélesítéshez szükséges területet térítésmentesen átengedik az Önkormányzat részére. A tulajdonosok cserébe azt kérik, hogy az út megépítése esetén az Önkormányzat engedje el a közműfejlesztési hozzájárulást. Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, az Önkormányzat fogadja el a Nagyfertő és a Thermál utcák szélesítéséhez ajándékozott területeket, egyben járuljunk hozzá ahhoz, hogy az ajándékozóknak szilárd burkolatú útépítésnél ne kelljen közmű fejlesztési hozzájárulást fizetniük. Határozati javaslat./2012.(ii.14.)sz.határozat - földterület ajándék elfogadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi felsorolás szerinti telektulajdonosok földterület felajánlását út szélesítés céljára: Nagyfertő utca Hrsz. Terület Tulajdonos 0216/ Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Halász Józsefné Cserkeszőlő Nagyfertő út / Sári István Boldizsárné Cserkeszőlő Dózsa 19/c. 0216/ Sári István Boldizsárné Cserkeszőlő Dózsa 19/c. 0216/ Víg István Cserkeszőlő Szinyei M / Vigné Sinka Mariann Cserkeszőlő Szinyei M / Zsíros István Kunszentmárton Demeter út / László András Cserkeszőlő Május l.ut 29. László Marianna Cserkeszőlő Május l.ut / Dudás Péter Érd Kelemen út 28. Dudás Attila Szolnok Apácai Csere J.ut / László András Cserkeszőlő Május l.ut / László Marianna Cserkeszőlő Május l.ut 29.

5 Thermál Út Hrsz. Terület Tulajdonos 1032/ Szarvas Lux Kft. Szarvas Szabadság út /1. 48 Wenczl Erzsébet Pilisvörösvár Szent E.ut / Trási Lajos Mezőtúr Damjanich út 33. A közműfejlesztési hozzájárulást útépítés esetén ezen tulajdonosnak nem kell befizetni. Az ajándékozási szerződések megkötésével felhatalmazza a t. Erről értesül: - Érintett tulajdonosok - Képviselő-testület tagjai Cserkeszőlő,2012.február 7.

6 Előterjesztés Földterület ajándék elfogadásáról. Tisztelt Képviselő-testület! A Nagyfertő és a Thermál utcák jogi határvonala szerinti útszélesség nem elegendő ahhoz, hogy azok szilárd burkolatú kiépítése esetén az út minden eleme /burkolat, padka, árok, járda/ elférjen. A megfelelő útszélességet csak az út melletti telkek területéből lehet biztosítani. Az érintett telektulajdonosok annak érdekében, hogy az utcában szilárd burkolatú utat lehessen építeni, felajánlották, hogy az utcaszélesítéshez szükséges területet térítésmentesen átengedik az Önkormányzat részére. A tulajdonosok cserébe azt kérik, hogy az út megépítése esetén az Önkormányzat engedje el a közműfejlesztési hozzájárulást. Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, az Önkormányzat fogadja el a Nagyfertő és a Thermál utcák szélesítéséhez ajándékozott területeket, egyben járuljunk hozzá ahhoz, hogy az ajándékozóknak szilárd burkolatú útépítésnél ne kelljen közmű fejlesztési hozzájárulást fizetniük. Határozati javaslat./2012.(ii.14.)sz.határozat - földterület ajándék elfogadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi felsorolás szerinti telektulajdonosok földterület felajánlását út szélesítés céljára: Nagyfertő utca Hrsz. Terület Tulajdonos 0216/ Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Kósa Károly Cserkeszőlő Mathiász J.ut / Halász Józsefné Cserkeszőlő Nagyfertő út / Sári István Boldizsárné Cserkeszőlő Dózsa 19/c. 0216/ Sári István Boldizsárné Cserkeszőlő Dózsa 19/c. 0216/ Víg István Cserkeszőlő Szinyei M / Vigné Sinka Mariann Cserkeszőlő Szinyei M / Zsíros István Kunszentmárton Demeter út / László András Cserkeszőlő Május l.ut 29. László Marianna Cserkeszőlő Május l.ut / Dudás Péter Érd Kelemen út 28. Dudás Attila Szolnok Apácai Csere J.ut / László András Cserkeszőlő Május l.ut / László Marianna Cserkeszőlő Május l.ut 29.

7 Thermál Út Hrsz. Terület Tulajdonos 1032/ Szarvas Lux Kft. Szarvas Szabadság út /1. 48 Wenczl Erzsébet Pilisvörösvár Szent E.ut / Trási Lajos Mezőtúr Damjanich út 33. A közműfejlesztési hozzájárulást útépítés esetén ezen tulajdonosnak nem kell befizetni. Az ajándékozási szerződések megkötésével felhatalmazza a t. Erről értesül: - Érintett tulajdonosok - Képviselő-testület tagjai Cserkeszőlő,2012.február 7.

8 Előterjesztés Földterület megvásárlására Tisztelt Képviselő-testület! Az I.Kereszt dülő útalappal történő stabilizálása során nem szándékosan, útalap építéssel terület lett elvéve az I. Kereszt dülő melletti 02/52.hrsz-ú szántó területből. Az útalap elkészítése után az ingatlan tulajdonosa Hajdú Zoltánné Cserkeszőlő Szinyei M.ut 27. sz. alatti lakos panasszal élt Önkormányzatunk felé, hogy az útépítéssel belehaladtunk a területébe. A bejelentés után kitűzettük a telek határvonalát, a kitűzés sajnos a bejelentés megalapozottságát igazolta vissza, az úttal 112 m2 terület lett elvéve a 02/52.hrsz-ú földrészletből. Az útalapot a kérdéses helyen nem lehet a túlsó oldal felé elvinni, mert ott közvetlenül villanyoszlopok és kerítések vannak, az út szűkítése sem célszerű, mert azzal meg a biztonságos közlekedést veszélyeztetnénk, ezért javaslom, hogy azt a 112 m2-t, amennyivel nagyobb lett az I.Kereszt dülő területe a 02/52.hrsz-ú földterület rovására vásárolja meg az önkormányzat és hivatalosan is legyen az I.Kereszt dülő területébe beolvasztva. A 112 m2 nagyságú terület ellenértékeként 2000 Ft/m2 körüli telekárat számolva Ftért vegye meg az önkormányzat. Határozati javaslat /2012.(II.14.)sz.határozat - föld tulajdon megvásárlásáról az I.Kereszt dülő út szélesítéséhez. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hajdú Zoltánné Cserkeszőlő Szinyei Merse P.ut 27.sz.alatti lakostól a 042.hrsz-ú I.Kereszt dülő útszélesítéséhez Ft-ért 112 m2 nagyságú területet megvásárol a 02/52.hsz-ú 1 ha 6838 m2 területű, szántó művelési ágban nyilvántartott földrészletből. A terület megvásárlásával megszűnik az I.Kereszt dülő terület túlhasználata a 02/52.hrsz. rovására. A Képviselő-testület megbízza t az adásvételi szerződés megkötésével. Erről értesül: - Hajdú Zoltánné Cserkeszőlő Szinyei M.ut Képviselő-testület tagjai Cserkeszőlő,2012.február 7.

9 Előterjesztés Tulajdonrész megvásárlásáról. Tisztelt Képviselő-testület! A Thermál út útszélesítéséhez kialakított 1026/24.hrsz-ú, 526 m2 területű földrészletben Cserkeszőlő Önkormányzata ½-1/2-ed arányban osztatlan közös tulajdonos Botka Lajosné Cserkeszőlő Thermál út 17.sz.alatti lakossal. Közterület nem szerencsés, ha magánszemélynek is van tulajdonjoga, ezért javaslom a tulajdonközösség megszüntetését, az Önkormányzat vásárolja meg Botka Lajosné tulajdonrészét. Az 526 m2 nagyságú terület ½ tulajdonrészének ellenértékeként Ft/m2 körüli telekárral számolva Ft-ért vásárolja meg az Önkormányzat. Határozati javaslat./2012.(ii.14.)sz.határozat - Föld tulajdonrész megvásárlásáról a Thermál út útszélesítéséhez. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Botka Lajosné Cserkeszőlő Thermál út 17.sz.alatti lakostól a Thermál út útszélesítéséhez Ft-ért megvásárolja az 1026/24.hrsz-ú 526 m2 területű, közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezésű földterület ½-ed tulajdonrészét. A tulajdon hányad megvásárlásával az Önkormányzatnak megszűnik a közös tulajdona a Thermál út útszélesítéséhez fenntartott területen és teljes egészében rendelkezni tud azzal. A Képviselő-testület megbízza a t a szerződés megkötésével. Erről értesül: - Botka Lajosné Cserkeszőlő Thermál út Képviselő-testület tagjai Cserkeszőlő,2012.február 7.

10

11

12 Határozati javaslat.. / ( II.14.) - Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszasas-Tiszainoka Községi Önkormányzatok együttes Képviselőtestületi határozata a PS ÁMK Intézményi Társulás év költségvetési előirányzatainak elfogadásáról. 1. Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszasas-Tiszainoka Községi Önkormányzatok képviselő-testületei a a PS ÁMK Intézményi Társulás év költségvetését a I. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadják. 2. A PS ÁMK 1-6.osztályra vonatkozó kiadási tételeit a II.számú a.(tiszasas) b.(szelevény) c. (Cserkeszőlő) pontok szerint elfogadják. 3. A 7-8.osztályos átjáró diákok költségeinek megosztását a III.számú (összesítő) a.(bér és járulék) b.( áttanítás) c.( közmű, egyéb költségek) d.(általános költségek) + normatíva tábla szerint elfogadják. 4. A 7-8. osztályos átjáró diákok költségeinek megoszlását 2012.évre az alábbiak szerint veszik tudomásul: - A társulás tagintézményei a társtelepülések 1-6. osztályos iskolái. Cserkeszőlő 1-6 osztálya is ebből a szempontból tagintézménynek minősül. Ennek megfelelően az 1-6. osztályokra járó normatív támogatás, kistérségi támogatás és az intézményi bevételek levonása után a teljes költséget a tagintézmény önkormányzata viseli. - A Cserkeszőlőbe járó 7-8.osztályos tanulók utáni tagintézményi hozzájárulás összegét a településenkénti 7-8. osztályos tanulókra jutó normatív támogatás összege és a következő költségtényezők határozzák meg: bér és járulék: a 7-8. osztályokban tanító tanárok munkabérének óraszám arányos része áttanítás útiköltség térítés: a saját tagintézményén kívül tanítók útiköltsége áttanítás bér és járuléka: az áttanítás óradíjának kompenzálása a többi település felé oktatás egyéb költségei: irodaszer, egyéb információ hordozó, szakmai anyag,egyéb szolgáltatások(informatikus, mosás stb.), kisértékű tárgyi eszköz, szoftver díjak, egyéb anyag( tisztítószer), védőruha, gyógyszer megosztása a felső tagozatból a településenkénti 7-8.osztályos tanulók létszáma alapján közmű költségek: közüzemi díjak megosztása a településenkénti 7-8. osztályos tanulók létszáma alapján munkaügyi költség: Cserkeszőlő 1 fő munkaügyi előadó bérének és járulékának megosztása Cserkeszőlő valamennyi alkalmazottját figyelembe véve a tagintézmények dolgozóira vonatkozóan iskola igazgató és helyettese bérkiegészítése és járuléka: Cserkeszőlő, Tiszasas, Szelevény között egyenlő arányban megosztva

13 igazgatási költségek: gazdaságvezető, könyvelők, pénztáros bér és járulékának a tagintézményekre jutó megosztása a költségvetésük arányában iskolabusz vezetőjének bér és járuléka: egyenlő arányban megosztva Cserkeszőlő, (külterületi gyerekek szállítása) Tiszasas, Szelevény között 5. Az elfogadott bevételi és kiadási előirányzatok összesített ( mellékletek) községenkénti, jogcímenkénti bontásoknak megfelelően Cserkeszőlő községi Önkormányzat mint gesztor önkormányzat 2012.évi eredeti költségvetési rendeletében kerül megtervezésre jelen határozat alapján. 6. Jelen határozat elfogadásával a társtelepülések kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Képviselő-testületek által szeptemberében elfogadott Társulási megállapodás 5.pont B/ pontban foglaltak szerint a normatíván felül felmerülő iskola fenntartási hozzájárulásukat az adott évi költségvetési rendeletében átadott pénzeszközként biztosítja, melyet minden hónap 15.napjáig Cserkeszőlő Község Önkormányzatának bankszámlájára utalják át. Erről értesül : - Cserkeszőlő község Képviselőtestülete - Tiszasas Község Képviselőtestülete - Szelevény Község Képviselőtestülete - Tiszainoka Község Képviselőtestülete - Gazdálkodási Csoport Helyben - PS ÁMK Helyben Kmf.

14 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.február 10-én(péntek) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői iroda helyiség Napirendi javaslat 1./ PS ÁMK Társulás 2012.évi költségvetésének elfogadása. 2./ Önkormányzat 2012.évi költségvetésének megállapítása. (rendelet) 3./ Fürdő Gyógyászati Központ felújítási költségvetésének elfogadása. 4./ Házasságkötő terem felújítási költségvetésének elfogadása. 5./ Nyilvános wc belső felújítási költségvetésének elfogadása. 6./ Szállodai szobák felújítási költségvetésének elfogadása. 7./ Előterjesztés ingatlanok adásvételére illetve ajándékozására. 8./ Előterjesztés - Tulajdonközösség megszüntetésére. Zárt ülés - Főmérnöki pályázatok véleményezése.(pályázatok megtekinthetők a jegyzőnél) Cserkeszőlő, 2011.február 04.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben fogadja el a képviselő-testület.

Jegyzőkönyv. Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben fogadja el a képviselő-testület. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. június 25-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 30/30/2010. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. ( XI.23.) rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. február 15-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Márkus László Száraz

Részletesebben

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-27 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

2012. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai

2012. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2012. 2012. január 12. A képviselő-testület

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről 01/565-7/2008. JEGYZŐKÖNYV Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-154/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. november 17-én 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének Szám: 230-7/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. május 29-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 8/2013.(V.30.) számú önkormányzati RENDELET Tiszaug

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Mária Kocsis Tibor Márkus László

Részletesebben