SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat"

Átírás

1 Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor igazgató

2 1. Szakképzési alapelvek - Korszerű szakmai tudással rendelkező, az új iránt fogékony az "életre szóló tanulás" eszméjét elfogadó szakemberek képzése. - Piacképes, gyakorlatorientált ismeretek nyújtása. 2. A szakképzési stratégiai célok A szakközépiskola a pedagógiai programban megfogalmazott küldetésből eredően az alábbi konkrét szakmai célokat jelöli ki a nappali és esti rendszerű szakképzésben: - A szakközépiskolába kerülő hallgató a szakképző évfolyam (évfolyamok) befejezése után legalább egy szakképesítést szerezzen. - A 2 éves képzési idejű képzéseknél több szakképesítés megszerzési lehetőségének biztosítása. - A képzési idő végén nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése (képzési időtől függően alap vagy középfokú). - A szakirányú továbbtanuláshoz szakmai előképzettség biztosítása. - A szakképzés gyakorlatorientáltságának biztosítása az óratervi kereteken belül, illetve a nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt. - Az európai szakmai és munkakultúra elsajátításának biztosítása a külföldi szakmai gyakorlatok, illetve külföldi szakmai kirándulásokkal. 3. A rövid távú célok Az évente induló képzések céljait a központi programok tartalmazzák. Az intézmény évente az éves munkatervben meghatározza aktuális minőségügyi céljait. 4. A szakképzés célcsoportjai Nappali tagozaton: érettségizett éves fiatalok Esti tagozaton: érettségizett 18 év feletti felnőttek. 2

3 5. A képzési kínálat A szakközépiskola kizárólag OKJ szerinti szakmákban folytat képzést. Nappali tagozaton: 8022 Szakmai középfokú oktatás Szakmacsoport: 7 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető 1 év, OKJ szám: Számítógép-kezelő (-használó) 1 félév, OKJ szám: Szakmacsoport: 15 Banki ügyintéző 1,5 év, OKJ szám: Vállalkozási ügyintéző 1,5 év, OKJ szám: Szakmacsoport: 16 Gépíró és szövegszerkesztő 1 év, OKJ szám: Irodavezető 1 év, OKJ szám: Szakmacsoport: 17 Külkereskedelmi ügyintéző 1 év, OKJ szám: Marketing és reklámügyintéző 1 év, OKJ szám: Európai üzleti asszisztens 1 év, OKJ szám: Logisztikai ügyintéző 1 év, OKJ szám: Szakmacsoport: 18 Idegenforgalmi technikus 2 év, OKJ szám: Idegenforgalmi ügyintéző 1 év, OKJ szám: Gyorsétkeztetési eladó 1 év, OKJ szám: Idegenvezető 1 év, OKJ szám: Felsőoktatás Szakmacsoport: 15 Banki szakügyintéző 2 év, OKJ szám:

4 Számviteli szakügyintéző 2 év, OKJ szám: Szakmacsoport: 17 Kereskedelmi szakmenedzser 2 év, OKJ szám: Szakmacsoport: 18 Idegenforgalmi szakmenedzser 2 év, OKJ szám: Esti tagozaton: Irodavezető 1 év, OKJ szám: Európai üzleti asszisztens 1 év, OKJ szám: Idegenvezető 1 év, OKJ szám: Számítástechnikai szoftver-üzemeltető 1 év, OKJ szám: Idegenforgalmi ügyintéző 1 év, OKJ szám: A képzési kínálatból a szakközépiskola évente határozza meg az indítandó szakokat az alábbi szempontok figyelembe vételével: a/ a munkaerőpiaci igények b/ a hallgatói igények c/ a képzési kínálat lehetőleg rokonszakmákból álljon A képzési szerkezet meghatározásánál a szakközépiskola nappali képzésben preferálja a 2 éves képzéseket. Esti képzés esetén elsősorban 1 éves képzéseket folytat az intézmény. 6. A szakképző évfolyamba kerülés feltételei - érettségi bizonyítvány, - idegenforgalmi szakmenedzser, idegenforgalmi technikus, idegenvezető és hostess képzésnél nyelvi felvételi vizsga. Túljelentkezés esetén: - ha nincs felvételi vizsga, a középiskolai tanulmányi eredmény alapján történik a felvétel - nyelvi felvételi vizsga esetén a felvételi vizsga eredménye és a 4

5 tanulmányi eredmény alapján dönt az intézmény. Prioritása a nyelvi eredménynek van. 7. Több szakképesítés megszerzésének lehetősége Alapvetően a 2 éves képzési formáknál van lehetőség. A több szakképesítés megszerzésének lehetőségét az alábbi feltételek teremtik meg: - A "rokonszakmák" azonos ismeretanyag-tartalma. - A különböző szakok között "áthallgatási" lehetőség biztosítása. - Az órarend összeállításánál biztosítani kell, hogy az áthallgatási lehetőség megoldott legyen. - Tanfolyami rendszerben történő kiegészítő képzés. Oktatott szakma Kereskedelmi szakmenedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Idegenforgalmi technikus Megszerezhető újabb szakképesítés 3. félév után Marketing- és reklámügyintéző 4. félév után Marketing- és reklámmenedzser Irodavezető A képzési idő alatt folyamatosan: ECDL vizsga letétele 3. félév után Marketing- és reklámügyintéző 4. félév után Marketing- és reklámmenedzser Irodavezető Idegenvezető és hostess A képzési idő alatt folyamatosan: ECDL vizsga letétele 3. félév után Marketing- és reklámügyintéző 4. félév után Idegenvezető és hostess ECDL vizsga A hallgató dönti el, hogy vállalja-e a többletmunkát. A második szakképesítés megszerzésének igényéről a 3. félév elején nyilatkozik a hallgató. 5

6 8. A szakképzés fő területei A szakközépiskola által folytatott képzések fő területei a/ Elméleti képzés Az elméleti képzés fő célja a tantervi keretek adta lehetőségek között a kor követelményeinek megfelelő korszerű ismeretanyag közvetítése. Ennek elérése érdekében a szakközépiskola folyamatosan fejleszti tárgyi feltételeit, biztosítja a korszerű tankönyveket, tanulói segédanyagokat, az oktatóktól elvárja a folyamatos továbbképzésen való részvételt. b/ Elmélet igényes gyakorlat, amely a gyakorlatorientált képzés megvalósítását biztosítja az iskolai oktatás keretei között, a tantervi követelményeknek megfelelően. Az elméletigényes gyakorlatok lebonyolításának színterei: - számítógépterem, - szaktanterem, - tanuló iroda, - szállodai gyakorlat bérleményben c/ Összevont gyakorlat a gyorsétkeztetési eladónál, amelynek lebonyolítása tankonyhában történik, a központi programban meghatározott tanterv alapján. d/ Nyári szakmai gyakorlat az idegenforgalmi és kereskedelmi szakmenedzser valamint az idegenforgalmi technikus képzésben. A szakmai gyakorlat szabályozása: a) Az idegenforgalmi és kereskedelmi szakmenedzser képzésben résztvevők a szakmai gyakorlatról a mellékletben megadott minta szerint dolgozatot készítenek, és munkanaplót vezetnek. b) Az idegenforgalmi technikus képzésben a hallgatók csak munkanaplót vezetnek. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltétele minden szakon a hallgatói minősítés megléte. A szakmai gyakorlat tantervét, valamint a gyakorlathoz kapcsolódó záró dolgozat követelményrendszerét, a munkanaplót, valamint a hallgatók munkájának értékelési szempontjait a melléklet tartalmazza. e/ Idegenvezetői gyakorlat a Gyula-Békéscsaba idegenvezetői útvonalon a központi programban megfogalmazott követelményekkel. 6

7 f/ Szakdolgozat a kereskedelmi és idegenforgalmi szakmenedzser, valamint az idegenforgalmi technikusi képzésben. A szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket valamint a szakdolgozat értékelésének szempontjait a melléklet tartalmazza. g/ A szakmai kirándulások nem képezik részét a tanterveknek, de a pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzésekből eredően a hallgatók számára az alábbiakat szervezi a szakközépiskola 2 éves képzés esetén - 5 napos szovátai út minden hallgató számára, - egy Nyugat-Európai út minden hallgató számára. 1 éves képzés esetén - 5 napos szovátai út Szakspecifikus utak a/ Idegenforgalmi képzéseknél - 1 napos budapesti idegenvezetői gyakorlat, - Utazás kiállítás megtekintése, - Békés megye idegenforgalmi nevezetességei 1 nap. b/ Marketing- és kereskedelmi képzéseknél - 1 budapesti vásár megtekintése, - látogatás egy nagy bevásárló központban. A belföldi és külföldi szakmai utak szervezését szakmai és nevelési szempontból egyaránt fontosnak tartjuk. - A hallgatók jelentős része nem, vagy nagyon kevés helyen járt Nyugat-Európában. - Nem ismerik az ország idegenforgalmi nevezetességeit. - A régió elmaradottsága miatt nincs lehetőségük nagy kiállítások, vásárok, bevásárló központok megtekintésére. 7

8 9. A szakmai képzések tantervei A szakmai képzés tanterveit az alábbiak szerint alkalmazza a szakközépiskola a/ alap-, közép- és emelt szintű szakképesítéseknél a központi tanterveket alkalmazzuk nappali és esti tagozaton egyaránt. Esti tagozaton az egyes képzések óraszáma a központi programban meghatározott óraszámok 50 %-a. A rendelkezésre álló óraszámon belül az intézmény növeli a nyelvi képzés arányát és a gyakorlati ismeretek arányát. Az óraszám növelését úgy kell megvalósítani, hogy a többi tantárgy szakmai követelményei teljesíthetők legyenek. Esti tagozaton feltételezni kell a nagyobb arányú önálló tanulást. A központi tantervekben rögzített szabadsáv óráinak felhasználásánál a pedagógiai programban megfogalmazott küldetésből kell kiindulni, így a preferált területek nappali tagozaton: - az idegennyelvi képzés - számítástechnikai képzés - viselkedéskultúra - üzleti kommunikáció - Európai ismeretek - környezeti ismeretek Esti tagozaton a szabad sáv óráit a nyelvi képzésre kell teljes egészében felhasználni. A szabad sáv felhasználásánál figyelembe kell venni a hallgatók egyéni érdeklődését. b/ Az akkreditált felsőfokú szakképesítések tantervei előtt indított képzések tanterveit a MAB akkreditációs eljárás keretében akkreditálta, től a befogadó felsőoktatási intézmény főiskolai (kari) tanácsa fogadta el. A képzések a MAB akkreditációs eljárása alá esnek. 8

9 c/ A beszámítási lehetőségek A beszámíthatóság módját és mértékét a szakképzési törvény, központi programok valamint az akkreditált programok tartalmazzák. Olyan esetben, ahol a tantervek konkrét szabályt nem írnak elő, a beszámíthatóság feltételei: - az óraszám azonossága, - a tematika azonossága, A beszámíthatóságról a szaktanár javaslata alapján az igazgató dönt. 10. A képzések időterve Nappali tagozaton az alap és középfokú és emelt szintű egy és kétéves képzésben a tanév szeptemberben kezdődik és a tanév rendje szerinti időpontban fejeződik be. A felsőfokú akkreditált képzéseknél a képzési idő 4 félévre tagolódik. A szorgalmi időszak 15 hét félévenként, ezt követi 4-5 hét vizsgaidőszak. Az első év után a hallgatók nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzési idő tagozódását, a vizsgáztatás rendjét a Tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza. Esti tagozaton a kötelezően teljesítendő óraszám a központi program 50 %-a: - Európai üzleti asszisztens óra - Irodavezető óra - Idegenvezető óra - Idegenforgalmi ügyintéző óra - Számítástechnikai szoftver-üzemeltető óra Az oktatás heti 3 délután történik. A tanítási hetek száma: 32, a tanév rendjében meghatározottak figyelembe vételével. A heti óraszám az összóraszám és a tanítási hetek számának függvénye. 11. A szakdolgozat Az idegenforgalmi és kereskedelmi szakmenedzser, valamint az idegenforgalmi technikus képzésben a tanterv szakdolgozatot ír elő. A szakdolgozat készítésével kapcsolatos követelményeket a szakdolgozati szabályzat tartalmazza, amit a mellékletben közlünk. 9

10 12. A hallgatók munkájának értékelése A. Nappali tagozaton Év közben a szaktanár a tantárgy jellegének megfelelően értékeli a tanulók munkáját. Az értékelés alapjául szolgáló számonkérés történhet: - írásban (írásbeli feladat megoldása, tesztfeladatok, esettanulmányok készítése egy-egy nagyobb tantárgyi egységből) - szóban (szóbeli felelet egy-egy anyagrészből vagy több anyagrészből, beszámoló, stb.) - gyakorlati feladatok megoldásával (összefüggő feladatok kidolgozása, bizonylatok kitöltése, szituáció játékok, stb.) - egyéb módon (pl. szakmai gyakorlatok tapasztalatainak írásba foglalása, rövidebb házi dolgozatok készítése) - írásbeli dolgozatok értékelésénél a szaktanárok a nyelvvizsga illetve a szakmai vizsga követelményeiből indulnak ki. Az írásbeli beszámoltatás rendje: a/ A szaktanár a félév elején tájékoztatást ad arról, hogy a félév folyamán hány írásbeli számonkérés lesz, közli azok várható időpontját b./ Az írásbeli számonkérés pontos időpontját a számonkérést megelőző tanítási órán közölni kell. Közölni kell a számonkérés témaköreit. Az elvárt teljesítményt, az írásbeli munka értékelési módját, az elégséges szint eléréséhez szükséges teljesítményt. Egy oktatási napon csak egy írábeli számonkérés történhet. c./ Az intézmény a szaktanárra bízza, hogy hány alkalommal kér számon írásban, de félévenként a hallgató komplex értékeléséhez elegendő információnak kell rendelkezésre állni. d./ Az írásbeli dolgozatokat 1 héten belül ki kell javítani. Az eredményt a hallgatóval közölni kell. Biztosítani kell a dolgozatok megtekinthetőségét. B. Esti tagozaton Minden oktatott tantárgyból félévi és év végi értékelés történik. Esti tagozaton a szaktanárok választhatnak a nappali tagozaton felsorolt értékelési formák közül. A tanév rendjében meghatározott félév illetve év végéig a szaktanár a naplóban lezárja a jegyeket. Az írásbeli számonkérés rendje azonos a nappali tagozaton meghatározottal. Szóbeli számonkérésre félévente maximum 2 tantárgyból kerülhet sor. A szóbeli számonkérés szándékát a tanév elején egyeztetni kell az osztályfőnökkel. A szóbeli számonkérésre csak olyan napon kerülhet sor, amikor a hallgatóknak nincs iskolába járó napjuk. A 10

11 szóbeli számonkérés időpontját a szaktanár a hallgatókkal egyezteti. 13. A szakmai záróvizsga A szakmai záróvizsgára bocsátás feltételeit, a vizsga tartalmi elemeit, a vizsgáztatás szabályait a központi programok és a vonatkozó rendelkezések tartalmazzák. 14. Szakmai kapcsolatok a befogadó főiskolával A szakközépiskola és a főiskola közötti kapcsolatrendszert a két intézmény között kötött megállapodás szabályozza. A kapcsolat fő szakmai elemei: - a főiskolai képzésbe beszámító tantárgyak oktatását csak a főiskola oktatója vezetheti. - A főiskolai képzésbe beszámító tárgyak tananyagának meg kell egyezni a főiskolai képzés tananyagával. - A szakmai záróvizsgán a főiskola képviselőjének jelen kell lenni. 15. Az óra és vizsgatervek Nappali tagozaton 11

12 Esti tagozaton 12

13 MELLÉKLETEK 13

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM OM azonosító: 028429 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj el, S győzelem lesz a harci babér. Brecht EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLAALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM Sátoraljaújhely, 2013 Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:028429 EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2008. június 24-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE 010 Az iskola helyi tantervei Az iskola egyes szakjain és évfolyamain tanított tantárgyak,

Részletesebben

3. Szakképzési program

3. Szakképzési program 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban

Részletesebben

Az iskolai rendszerű felsőfokú (FSZ) és egyéb OKJ-s szakképzésben résztvevők TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA. 2013/2014. tanév

Az iskolai rendszerű felsőfokú (FSZ) és egyéb OKJ-s szakképzésben résztvevők TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA. 2013/2014. tanév Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Az iskolai rendszerű felsőfokú (FSZ) és egyéb OKJ-s szakképzésben résztvevők TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 2013/2014. tanév Budapest - Pécs - Kaposvár I. rész

Részletesebben

EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA

EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 2010. II. módosítás: 2012. március 1. III. módosítás: 2013. március 1. Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezető 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal B BEVEZETÉS 3. oldal I. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 1.1. A TANÍTÁS TANULÁS SZERKEZETE. 5. oldal 1.1.1. Osztályszerkezet. 5. oldal 1.1.2. Csoportbontások. 6. oldal 1.1.3. Nem kötelező (szabadon választható)

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e 1 TARTALOMJEGYZÉK III. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben!

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben! SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012. tanév Tanulj a Türrben! A Türr István Gazdasági Szakközépiskola képzési ajánlata a 2011-2012. tanévre A képzés megnevezése A képzés szintje A képzési idő Közgazdasági

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b OM 200326 Mihály Dénes Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája 7624 Pécs,Tiborc u. 28/1 Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai Telephelye 2243

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. INTÉZMÉNYI ADATOK, A FENNTARTÓ ADATAI... 5 2.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 2.2 A FENNTARTÓ ADATAI...

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 3. A szakképzés tartalmi szabályozói Készítette: Kozák András köznevelési szakértő A szakképzési intézményekben a szakmai munka tartalmi normáinak a szerepét jogszabályként

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Gödöllő, 2009. június 2 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete)

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete) Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete) 2013 1 Szakmai program tartalomjegyzék Szakmai program tartalomjegyzék... 2 1. Jogszabályi környezet...

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 2. Az intézmény helyi tanterve... 30 1. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei...

Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 2. Az intézmény helyi tanterve... 30 1. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei... 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben