/2008. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28333-1/2008. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008."

Átírás

1 /2008. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

2 2 A Pannon Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. (2) b/ pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki. A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény rendelkezései alapján január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelődei: a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely, annak Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara, amelynek jogelődjét, a keszthelyi Agrártudományi Egyetemet a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem létesítéséről szóló évi 21. számú tvr. és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem karairól és a képzési időről szóló 1029/1970. (VIII. 7.) Korm. számú határozat hozta létre, két egyetemi jellegű főiskola a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola (amelynek jogelődje az 1797-ben alapított Georgikon és annak jogutódjai és a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola) összevonásával. A Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről szóló évi 13. sz. tvr módosításáról szóló évi 16. sz. tvr. értelmében az egyetem neve Pannon Agrártudományi Egyetem lett; a Veszprémi Egyetem, amelynek gyökerei a 13. századra nyúlnak vissza, létesítését a Budapesti Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról szóló évi XXII. törvény rendelte el. Kezdetben a Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Karaként működött. A Veszprémi Vegyipari Egyetem felállítása tárgyában született évi 25. számú tvr. alapján vált önállóvá, Veszprémi Vegyipari Egyetem néven. Az egyetemekről szóló 30/1990. (III. 21.) OGY határozat értelmében a neve Veszprémi Egyetem lett. Jelenlegi nevét a CXXXIX. törvény állapította meg, március 1-jei hatállyal. 1. Az intézmény hivatalos neve: Pannon Egyetem. Rövidített megnevezése: PE. Angol nyelvű megnevezése: University of Pannonia. 2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyűlése. 3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének): 3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium 3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u Az intézmény működési helye 4.1. székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

3 telephelyei: Keszthely, Deák Ferenc u. 16., Pápa, Mézeskalács u. 2/b Nagykanizsa, Zrínyi u Badacsonytomaj, Római út Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei: Ajka, Bródy Imre út 4., Budapest, Thököly út , Székesfehérvár, Gyümölcs u. 38., Szombathely, Akacs M u. 1-3., Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 6., 5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. 6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvető szakfeladat száma szakágazat: jellemző szakfeladat: Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik Az intézmény részjogkörű egysége: neve: Pannon Egyetem, Agrártudományi Centrum címe: 8360 Keszthely, Deák F. u Az intézmény tevékenységi körei 8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Az oktatási miniszternek az évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat. A pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. Az Ftv. a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. Doktori iskoláin keresztül a legkorszerűbb tudományterületek alkotó művelését folytatja. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket,

4 4 tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Tudásközpont szerepét tölti be a korszerű technológiák kutatásában, fejlesztésében és alkalmazásában. Regionális tehetségkutatási-, gondozási és követési rendszert épít ki és működtet. Részt vesz a régió érintett korosztályában a mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek, kisebbségek helyzetének kezelésében. Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. Nemzetközi kapcsolatokban, egyetemi szövetségekben közreműködve biztosítja az oktatók szakmai fejlődését, rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintű képzését. Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja, a legkorszerűbb szakmai és didaktikai eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi egyetemi együttműködésekben vesz részt. Sokoldalú regionális oktatási, kutatási szerepet vállal a regionalitás szellemében (hazai viszonylatban Közép-, Észak- és Nyugat- Dunántúl vonatkozásában, nemzetközi viszonylatban Kelet-Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia vonatkozásában, beleértve az utóbbiba a magyar kisebbségeket is). Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Diákotthoni szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,

5 5 valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása: alaptevékenységek: gabonaféle, (kivéve:rizs), hüvelyes növény, olajos mag 0111 termesztése, 0113 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése, 0119 egyéb, nem évelő növény termesztése, 0121 szőlőtermesztés, 0124 almatermésű, csonthéjas termesztése, 0125 egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése, 0128 fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése, 0129 egyéb évelő növény termesztése, 0130 növényi szaporítóanyag termesztése, 0141 tejhasznú szarvasmarha tenyésztése, 0142 egyéb szarvasmarha tenyésztése, 0143 ló, lóféle tenyésztése, 0145 juh, kecske tenyésztése, 0146 sertéstenyésztés, 0147 baromfitenyésztés, 0161 növénytermesztési szolgáltatás, 0162 állattenyésztési szolgáltatás, 0163 betakarítást követő szolgáltatás, 0164 vetési célú magfeldolgozás, 0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás, 0210 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, 0230 vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése, 0322 édesvízihal-gazdálkodás, 1102 szőlőbor termelése, 1812 nyomás (kivéve: napilap), 1813 nyomdai előkészítő tevékenység, 1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás, 1820 egyéb sokszorosítás, 2899 m.n.s. egyéb speciális gép gyártása, 4721 zöldség-gyümölcs kiskereskedelme, 4725 ital-kiskereskedelem, 4741 számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme, 4742 telekommunikációs termék kiskereskedelme, 4761 könyv-kiskereskedelem, 4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem, 4765 játék-kiskereskedelem, 4778 egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme, 4779 használtcikk bolti kiskereskedelme, 4939 m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, 4941 közúti áruszállítás,

6 szállodai szolgáltatás, 5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, 5530 kempingszolgáltatás, 5590 egyéb szálláshely szolgáltatás, 5610 éttermi, mozgó vendéglátás, 5811 könyvkiadás, 5812 címtárak, levelezőjegyzékek kiadása, 5814 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 5819 egyéb kiadói tevékenység, 5914 filmvetítés, 6201 számítógépes programozás, 6202 információ-technológiai szaktanácsadás, 6203 számítógép üzemeltetés, 6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás, 6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, 6312 világháló-portál szolgáltatás, 6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás, 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 7120 műszaki vizsgálat, elemzés, 7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés, 7219 egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, 7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, 7312 médiareklám, 7320 piac-, közvélemény-kutatás, 7420 fényképészet, 7430 fordítás, tolmácsolás, 7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 7721 szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, 7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, 8121 általános épülettakarítás, 8122 egyéb épület-, ipari takarítás, 8129 egyéb takarítás, 8211 összetett adminisztratív szolgáltatás, 8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, 8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, 8292 csomagolás, 8299 m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, 8411 általános közigazgatás, 8532 szakmai középfokú oktatás, 8541 felsőszintű, nem felsőfokú oktatás, 8542 felsőfokú oktatás, 8551 sport, szabadidős képzés, 8552 kulturális képzés, 8559 m.n.s. egyéb oktatás, 8560 oktatást kiegészítő tevékenység, 8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül, 9001 előadó-művészet,

7 alkotóművészet, 9101 könyvtári, levéltári tevékenység, 9311 sportlétesítmény működtetése, 9319 egyéb sporttevékenység, 9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat képzési terület: - agrár, - bölcsészettudomány, - gazdaságtudományok, - informatika, - műszaki, - pedagógusképzés, - társadalomtudomány, - természettudomány; alapképzés: székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, társadalomtudomány, természettudomány; mesterképzés: székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, pedagógusképzés, társadalomtudomány Felsőfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat székhelyen, telephelyen: - egyéb szolgáltatások, - elektrotechnika-elektronika, - gépészet, - informatika, - kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, - könnyűipar, - környezetvédelem, vízgazdálkodás, - közgazdaság, - közlekedés, - mezőgazdaság, - művészet, közművelődés, kommunikáció, - szociális szolgáltatások, - ügyvitel, - vegyipar, - vendéglátás-idegenforgalom; székhelyen kívül: - egyéb szolgáltatások (Székesfehérvár),

8 8 - elektrotechnika-elektronika (Székesfehérvár, Szombathely), - gépészet (Ajka, Székesfehérvár, Szombathely), - informatika (Ajka, Budapest, Székesfehérvár), - kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (Ajka, Budapest, Székesfehérvár, Szombathely), - környezetvédelem-vízgazdálkodás (Budapest, Székesfehérvár, Szombathely), - közgazdaság (Szombathely, Székesfehérvár, Ajka), - mezőgazdaság (Székesfehérvár, Szombathely), - művészet, közművelődés, kommunikáció (Ajka, Budapest), - szociális szolgáltatások (Székesfehérvár, Zalaegerszeg), - ügyvitel (Székesfehérvár), - vegyipar (Budapest), - vendéglátás-idegenforgalom (Székesfehérvár) Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik: - agrártudományok, - bölcsészettudományok, - műszaki tudományok, - társadalomtudományok, - természettudományok Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. Ilyen tevékenységek elsősorban: a gazdálkodást segítő szaktanácsadási tevékenység és annak fejlesztése; a növényi- és állati járványos betegségeket megelőző tevékenység és annak fejlesztése; a vidék- és területfejlesztési tevékenység; a tudományos kutatás és fejlesztés céljaira létesített intézetek, ipari parkok, illetve a szakmai tanácsadó vállalkozások önállóan vagy más intézményekkel közösen történő létrehozása, működtetése; tudományos rendezvények szervezésével, a hazai és külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában a tudományos értékű tevékenységek megvalósulásának elősegítése;

9 9 a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása; továbbképzés; felnőttképzési tevékenység; nyelvvizsgáztatási tevékenység; az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása; a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység; az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, laboratóriumi mérés - szolgáltatás, mintavizsgálat, mezőgazdasági szolgáltatás, gépjármű hasznosítás). Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységek: gabonaféle, (kivéve:rizs), hüvelyes növény, olajos mag 0111 termesztése, 0113 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése, 0119 egyéb, nem évelő növény termesztése, 0121 szőlőtermesztés, 0124 almatermésű, csonthéjas termesztése, 0125 egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése, 0128 fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése, 0129 egyéb évelő növény termesztése, 0130 növényi szaporítóanyag termesztése, 0141 tejhasznú szarvasmarha tenyésztése, 0142 egyéb szarvasmarha tenyésztése, 0143 ló, lóféle tenyésztése, 0145 juh, kecske tenyésztése, 0146 sertéstenyésztés, 0147 baromfitenyésztés, 0161 növénytermesztési szolgáltatás, 0162 állattenyésztési szolgáltatás, 0163 betakarítást követő szolgáltatás, 0164 vetési célú magfeldolgozás, 0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás, 0210 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, 0230 vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése, 0322 édesvízihal-gazdálkodás,

10 nyomás (kivéve: napilap), 1813 nyomdai előkészítő tevékenység, 1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás, 1820 egyéb sokszorosítás, 2899 m.n.s. egyéb speciális gép gyártása, 4721 zöldség-gyümölcs kiskereskedelme, 4725 ital-kiskereskedelem, 4741 számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme, 4742 telekommunikációs termék kiskereskedelme, 4761 könyv-kiskereskedelem, 4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem, 4765 játék-kiskereskedelem, 4778 egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme, 4779 használtcikk bolti kiskereskedelme, 4939 m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, 4941 közúti áruszállítás, 5510 szállodai szolgáltatás, 5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, 5530 kempingszolgáltatás, 5590 egyéb szálláshely szolgáltatás, 5610 éttermi, mozgó vendéglátás, 5811 könyvkiadás, 5812 címtárak, levelezőjegyzékek kiadása, 5814 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 5819 egyéb kiadói tevékenység, 5914 filmvetítés, 6202 információ-technológiai szaktanácsadás, 6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás, 6312 világháló-portál szolgáltatás, 6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás, 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 7120 műszaki vizsgálat, elemzés, 7312 médiareklám, 7320 piac-, közvélemény-kutatás, 7420 fényképészet, 7430 fordítás, tolmácsolás, 7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 7721 szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, 7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, 8121 általános épülettakarítás, 8122 egyéb épület-, ipari takarítás, 8129 egyéb takarítás, 8211 összetett adminisztratív szolgáltatás, 8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, 8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, 8299 m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, 8411 általános közigazgatás,

11 kulturális képzés, 8560 oktatást kiegészítő tevékenység, 9001 előadó-művészet, 9003 alkotóművészet, 9319 egyéb sporttevékenység, 9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül külső megbízók, megrendelők részére oktatási, kutatási, fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. Továbbá vállalkozási tevékenységként folytatható az alaptevékenységek közül az a tevékenység, amelyet az Ftv. 4. -a nem tilt, illetve az a tevékenység, melyet az intézmény az alaptevékenységek közül nyereségszerzés céljából végez. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követő évben az összbevétel egyharmadát. Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerződéskötés rendjét az intézmény belső szabályzata rögzíti Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelően): 9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként kar, azon belül intézet, tanszék, központi oktatási egységként idegen nyelvi oktatási központ, testnevelési és sport intézet; felnőttképzési intézet működik. Tudományos kutatási szervezeti egységként a karhoz kapcsolódóan kutatóintézet, kutatóközpont, agrártudományi centrum, továbbá doktori iskola működik. Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai: - Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, - Gazdaságtudományi Kar, - Georgikon Kar, - Mérnöki Kar, - Műszaki Informatikai Kar Az intézményben kollégiumi, informatikai, kulturális, sport, könyvtári,

12 12 levéltári feladatot ellátó szervezeti egységek szolgáltató szervezeti egységként, valamint a közművelődési programokat és az Egyetemünk című lap szerkesztését végző szervezeti egységek működnek Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához az alábbi funkcionális szervezeti egységeket tart fenn: - gazdasági feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, - műszaki szolgáltató szervezeti egységet, - üzemeltetési és biztonságszervezési szervezeti egységet, - belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységként belső ellenőrzési csoportot működtet. - Az igazgatási feladatokat a főtitkári hivatal, valamint minőségbiztosítási humánpolitikai szervezeti egységek, oktatásszervezéssel, kutatás-, és tudományszervezéssel, illetve nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti egységek látják el. Alumni szervezetet működtet az intézmény gazdálkodásának támogatására, az érintettek véleményének megismerésére és az intézmény külső megítélésének építésére. Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szervezeti egységeket és működésük rendjét részletesen a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Az intézmény vezetését, a vezetők megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 10. Az intézmény ingatlanállománya: 10.1 A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Veszprémi Egyetemnek a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött /1998/0100 számú vagyonkezelési szerződéssel. A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karnak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött /1997/0100 számú vagyonkezelési szerződéssel. A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek az intézmény vagyonkezelésében vannak az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött /0100 számú vagyonkezelési szerződéssel. A felsőoktatatási intézményhálózat átalakításáról szóló évi LII. törvény 1. g), e), k) pont és bekezdésben foglaltak szerint a Pannon Agrártudományi Egyetem Vagyonmegosztási Dokumentációt készített, amely június 18-án került aláírásra. Az ingatlanok ez

13 13 alapján megosztásra kerültek a jogutódok között. (2. számú melléklet szerint) Az intézmény tulajdonában lévő ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint További, az intézmény használatában lévő ingatlanok és a használat jogcíme: 4. számú melléklet szerint. 11. Az intézmény hallgatói létszáma: - az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehető maximális hallgatói létszám fő. 12. Az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggő más dokumentumai a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezik. 13. Az alapító okirat a /2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza. 14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba. Budapest, november 25. Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter

28333-1/2008. ALAPÍTÓ OKlRATA 2008.

28333-1/2008. ALAPÍTÓ OKlRATA 2008. ~ 28333-1/2008. APANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKlRATA 2008. ;; 2 A Pannon Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXV. törvény 88. -a, valamint a felsooktatásról szóló

Részletesebben

15213-95/2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-95/2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pannon Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2) b/ pontja, továbbá

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szent István Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2)

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

HATÁROZATOK. LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. TARTALOM

HATÁROZATOK. LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. HATÁROZATOK 299/2007. (XII. 18.) KE határozat rektori megbízásról... 337 300/2007. (XII. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl... 338 301/2007.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem alapító okirata. 2013. EüK. 12. szám alapító okirat

A Semmelweis Egyetem alapító okirata. 2013. EüK. 12. szám alapító okirat A Semmelweis Egyetem alapító okirata 2013. EüK. 12. szám alapító okirat (hatályos: 2013.08.01 - ) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak végrehajtására, a nemzeti felsıoktatásról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Főiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerű ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

Kecskemét, 2013. április 26.

Kecskemét, 2013. április 26. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2012. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2013. április 26. Tartalom I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)... 6 I.1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. október 15. Ára: 3970 Ft 12. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER TÁJÉKOZTATÓI 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen 2014. február 6. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 Első rész... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 Második rész... 5 AZ EGYETEM FELADATAI...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK Budapest, 2010. január 29. Ára: 3970 Ft 1. szám 2002. december FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2010. évi elõ fi ze té si

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. 1050 Ft. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. 1050 Ft. Jogszabályok CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2008. (II. 29.) HM rendelet 5/2008. (II. 29.) HM rendelet A kegyeleti

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Budapest, Dr. Mészáros Tamás rektor Gulyásné Túróczi Margit Mb. gazdasági főigazgató A Budapesti Corvinus Egyetem 2006. évi költségvetési beszámolójának a 11.978/2007. sz.

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben