Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi ( ) egyszerűsített éves beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi (2012.01.01-2012.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához"

Átírás

1 Pécsbányai Kulturális Egyesület 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Bírósági bejegyzési szám: 13.PK /2011 Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi ( ) egyszerűsített éves beszámolójához Komló, március 18.. Vozár Pál elnök A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 1/26

2 I. Általános rész Az Egyesület alapításának időpontja : 2011.július 20. A Egyesület neve : Az Egyesület rövidített cégneve : Pécsbányai Kulturális Egyesület PBK Egyesület (közhasznú szervezet) Adószám : A Egyesület székhelye : 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Az Egyesület működésének időtartama : határozatlan Az Egyesület legfőbb szerve: Az Egyesület törzstőkéje : A Egyesület képviseletének módja : Közgyűlés Nincs Elnök és Ügyvivő elnök önállóan A Egyesület képviselője : Elnök: Vozár Pál (7627Pécs Gesztenyés u. 30.) Ügyvivő elnök: dr. Kovács László (7627 Pécs Körmöcz u. 7.) Cészerinti besorolása : kulturális tevékenység 2/26

3 II. Bevezető ismertetés 1. Az Egyesület a Szt. 9. par. alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. 2. Az Egyesület az összköltséges eljárás szerinti "A" eredménykimutatást választotta. Ez a kiegészítő melléklet úgy készült, hogy a benne foglalt adatok természetüktől függően egyeznek, megfelelnek, összhangban állnak a főkönyvi számlák, főkönyvi kivonatok, mérleg, eredménykimutatás, adóbevallások adataival, valamint az Egyesület számviteli politikájában megfogalmazottakkal. 3. Az Egyesület a számviteli alapelvek megtartásával jár el. Az Egyesület a számviteli politikáját összegszerűségében egyenletes eredmény alakulási megfontolástól, céltól vezetetten alakította ki. Számviteli politikájában rögzítette, hogy - a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzákapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza, - a mérleg és eredménykimutatás elkészítésének határideje a december 31.-i adatok alapján május az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség van előírva, a készleteiről mennyiségi nyilvántartást vezet. - az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása a bruttó érték alapulvételével történik. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával kapcsolatos áttekintés : - az Egyesület az értékcsökkenési leírást az eszköz használatba vételének napjától számítja, - a ,- Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket az Egyesület használatba vételkor költségként elszámolja, - az értékcsökkenési kulcsok ki alakítása a számviteli törvény alapján történik, - az értékcsökkenési leírás alapjául a tárgyi eszközök ( immateriális javak ) bruttó értéke szolgál minden esetben. III. A vagyoni-, pénzügyi- helyzet átfogó jellemzése. 1. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen : Eszközök ( Mérleg főösszeg ezer Ft ) A tétel ( sor ) megnevezése Változások az előző évhez képest Tárgyévi Tárgyévi Növekedés Részarány adat % e Ft e Ft Csökkenés Előző évi adat e Ft e Ft A A. Befektetett eszközök 17, B. Forgóeszközök 82, C. Aktiv idöbeli elhatárolás Eszközök összesen 100, /26

4 Források ( Mérleg főösszeg ezer Ft ) A tétel (sor) megnevezése Változások az előző évhez képest Tárgyévi Tárgyévi Növekedés Részarány adat % e Ft e Ft Csökkenés Előző évi adat e Ft e Ft A D. Saját tőke 69, E. Céltartalék F. Kötelezettségek 31, G. Passziv időbeli elh Források összesen A táblázat alapján a következő észrevételt tesszük : - az eszközökön belül 173 e Ft-ot a befektetett eszközök képviselte, Pécsbányai Közösségek Háza szennyvíz alapvezeték, és csapadékcsatorna átkötésének befejező munkáit tartalmazza, a forgóeszközök között 826 e Ft pénzeszköz került kimutatásra - a forrás oldalon a saját tőke 691 e Ft A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft 2012 % 1 Saját tőke saját tőke ( t. évben ) ,1 változása = saját tőke ( e. évben ) Saját tőke részarány 3. Forgó eszközök aránya 4. Források aránya 5. Befekt.eszk. fedezettsége 6. Tárgyi eszköz arány saját tőke = mérleg főösszeg 1001 Forgó eszközök értéke = Összes eszköz 1001 Kötelezettségek = Saját tőke 691 saját tőke = befektetett eszközök 173 Tárgyi eszközök értéke = Összes eszköz 1001 A saját tőke 69 %-ot képvisel az összes forráson belül, míg a kötelezettségek aránya 29%. A Sajáttőke 399%-ban fedezi az Egyesület befektetett eszközeit. Az egyesület vagyonának közel 82,5%át a pénzeszközök teszik ki. 69,0 82,7 44, ,3 4/26

5 3. A pénzügyi, likviditási helyzet átfogó jellemzése, bemutatása Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft Likviditási mutató I forgóeszközök 828 fizetőképesség = rövid lej.kötelezettség Pénzhányad Pénz + értékpapirok = rövid lej. kötelezettség Likviditási mutató II gyorslikviditás Pénzáll. + követelés = rövidlej. kötelezettség Eladósodottság kötelezettségek = összes forrás ,67 2,66 2,67 30,9.A Egyesület forgóeszközei a rövidlejáratú kötelezettségeire 267%-ban nyújt fedezetet. A mutatók értéke jóval az elvárt 1 (100%) érték felett maradt. A likviditás megfelelőnek mondható. Az eladósodottság mértéke 30,9%, mely megfelelő. 4. Jövedelmezőség bemutatása: Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft 2012 % 1 Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény 80 0,9 jövedelem = Nettó árbevétel+egyéb bevétel Eszköz arányos jövedelem 3 Vagyon arányos jövedelem Adózás előtti eredmény = összes eszköz 1001 Adózás előtti eredmény = Saját tőke 691 7,9 11,6 IV. Kiegészítés a mérleghez Az Egyesület csatorna munkák kívül- további nagy értékű befektetett eszközzel nem rendelkezik. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése az Egyesületnek 2012 évben Ft értékben volt. Számlaszám Eszközök megnevezése Bruttó összeg Értékcsökkenés Nettó összeg 124 Termelő gépek, berendezések /26

6 Befektetett eszközök : A forgóeszközök összevont áttekintése A forgó eszközök között 826 e Ft pénzeszköz szerepel, ezen kívül még követelése volt 2 e Ft (Kerek Világ Alapítvány számla) az Egyesületnek. Aktív időbeli elhatárolások bemutatása, indoklása. Az Egyesület évi beszámolójában aktiv időbeli elhatárolást nem szerepeltet. A mérleg fő forrásainak - passziváinak - áttekintése. Az Egyesület saját tőkéje 691 e Ft értéket mutat Tőkeváltozás/eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Kerekített érték Belföldi anyag és áruszállítók Ebből:Magyar Telekom Nyrt ( számla) Pécsi Szín-Tér Egyesület ( ) Személyi jövedelem adó Társadalombiztosítási kötelezettség = Keresetelszámolási számla Kötelezettségek összesen(rövidlej.) Kerekített érték V. Kiegészitések az eredménykimutatáshoz 1. A mérleg szerinti eredmény összetevőinek áttekintése Az Egyesület mérleg szerinti eredménye 80 e Ft, melyből az üzemi tevékenység nyeresége 69 e Ft, a pénzügyi műveletek eredménye 2 e Ft és a rendkívüli eredmény összege: 9 e Ft. Megnevezés Tárgy év Eft Változás eft Üzemi tevékenység eredménye Pü. - i müveletek eredménye 0-6/26

7 Szokásos Egyesületi eredmény Rendkivüli eredmény 9 9 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Egyéb tájékoztatás A Egyesület 2 fő munkavállalót foglalkoztatott január 1 és december 31. napja között, illetve 1 főt megbízási jogviszonyban. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség összesen a 3 főre 3299 e Ft volt, a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok: 883 e Ft. Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása támogatásonkénti megbontásban Támogatási program elnevezése Működési támogatás PMJV Önkormányzata Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen Az Egyesület munkavállalóinak bérét járulékait a támogatás mértékéig fizette. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést 7/26

8 Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Művelődési Ház fenntartási költségeire PMJV Részönkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Házban adódó sürgős megoldást igénylő karbantartási munkálatokra fordítottuk. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működési költségeire Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Kulturális Egyesület munkavállalóinak, a megbízási szerződéssel dolgozó munkatársnak a béreire, járulékaira fordítottuk. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést 8/26

9 Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működési és fenntartási költségeire Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Kulturális Egyesület munkavállalóinak, a megbízási szerződéssel dolgozó munkatársnak a béreire, járulékaira fordítottuk, valamint a Közösségi Házban felmerülő fenntartási költségekre. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése Majális program támogatása PMJV Roma Önkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Ház által rendezett Majális program költségeire. 9/26

10 Támogatási program elnevezése Civil szervezetek működési támogatása PMJV Önkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányatelepi Közösségi Ház évi működésével összefüggésben felmerülő személyi és dologi költségekre fordítottuk a támogatást. Támogatási program elnevezése Nyugdíjas kirándulás költségeire PMJV Önkormányzat képviselői keret Támogatás időtartama július Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Bányász Nyugdíjas szakszervezet Pécsbányatelepi tagozatával tett kirándulás költségeire fordítottuk a támogatást. 10/26

11 Támogatási program elnevezése Pécsbányai Majális PMJV képviselői keret Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A pécsbányai Majális rendezvényen felmerült dologi költségekre fordítottuk a támogatást. Támogatási program elnevezése Közfoglalkoztatási támogatás Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő költségekhez nyújtott támogatás. 11/26

12 Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működése és fenntartási költségeire, valamint az Egyesület által szervezet Bányásznap rendezvény programköltségeire. PMJV Részönkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Ház működése és fenntartási költségeire, valamint az Egyesület által szervezet Bányásznap rendezvény programköltségeire fordítottuk a kapott támogatást. Támogatási program elnevezése Lépj-Légy Pécs jövője PMJV Önkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A pécsbányai Közösségi Ház udvarában található Gesztenyés Játszókert bővítésére fordítottuk a támogatást. 12/26

13 Támogatási program elnevezése Pécsi Új Hang irodalmi konferencia Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécs Új Hang irodalmi társaság által rendezett konferencia dologi költségeire fordítottuk a támogatást. Támogatási program elnevezése Nyugíjas klub program PMJV képviselői keret Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A pécsbányatelepi Nyugdíjas Klub mohácsi kirándulásának dologi költségeire fordítottuk a támogatást. 13/26

14 Támogatási program elnevezése Bányász kultúra: múltunk a jövőnk Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Bányásznap és a Szt.Borbála napi hangverseny felmerülő költségeit fedeztük a támogatásból. Támogatási program elnevezése A pécsbányai Közösségi Ház fenntartási költségeire PMJV képviselői keret Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Ház működése során felmerült fenntartási költségekre fordítottuk a támogatást. 14/26

15 Támogatási program elnevezése Honlap karbantartás PMJV képviselői keret Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Ház honlapjának karbantartására, frissítésére költöttük a támogatást. Az Egyesület által a évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Szakmai beszámoló 2012 Január -Utószilveszteri bál január 28.-án kezdettel utószilveszteri bált rendezett a helyi tornateremben, melyre nagy szeretettel hívta-várta a helyi lakosokat és vendégeiket. A zenét a Pusch zenekar szolgáltatta. Belépő: egy kis enni- inni való (süti, szendvics, pogácsa, saját bor stb.) Jegyeket elővételben a Közösségi Ház Klub-könyvtárában lehetett venni hétköznap között, vagy a helyszínen. A rendezvényre 62 fő jött el, akik hajnalig táncoltak. Az est nagyon jó hangulatban zajlott. Február -Életmód klub TÖRŐDJÖN TÖBBET EGÉSZSÉGÉVEL címmel sorozatot indítottunk minden hó első csütörtökén Pécsbányatelepen a Közösségi házban. Meghívott orvosok, egy - egy szakterület neves képviselői tartottak rövid, közérthető előadást, majd válaszoltak a feltett kérdésekre. A következő témák voltak terítéken: Az alábbi meghívott vendéggel: 15/26

16 február 02.: Hogyan marad egészséges az ember? Mitől gyógyul a beteg? A jó háziorvos-beteg kapcsolat jelentősége. Március 01.: Szív-érrendszeri betegségeink Magyar átok? április 12.: Cukorbetegség. Új világjárvány? Én is cukros lehetek? május 03.: Amikor elfogy körülöttem a levegő... Mi az a COPD? Miért baj, ha reggelente köhögök és terhelésre fulladok? Tüdőbetegségeink. Június 07.: Valahol mindig sajog egy izületem... Miért vannak egyre fiatalabban mozgásszervi problémáink? Megelőzés, gyógyítás. Dr Pandúr Ágnes és Dr Kovács László háziorvosok Dr Czopf László egyetemi docens Kardiológus Dr Szelestei Tamás osztályvezető főorvos, diabetológus Dr Papp Márta tüdőgyógyász Dr Nusser Nóra reumatológus, immunológus A találkozók házigazdája: Dr Kovács László háziorvos /Pécsbányai Kulturális Egyesület/ Résztvevők alkalmanként: fő -Farsang február 4-én délelőtt 9 órától 12 óráig a Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál Mező csoportja FARSANGI FESTÉST tartott a Közösségi Házban pécsbányatelepi 7-11 éveseknek. A részvétel díjtalan volt, a gyerekek jól összekoszolták magukat és fantasztikus festményeket készítettek! A délelőtt folyamán nemcsak festettek, hanem játszottak is, és volt egy kis enni-innivaló is. A szervező: Katona Krisztina Résztvevők: 15 fő február 4-én este órától a Közösségi Házban tartottuk az idei jelmezes Ifi Farsangot, melyre január 30-án hétfőn 16:00-18:00 közt a Murál Morál Mező foglalkozásán lehetőség nyílott előzetesen maszkot, jelmezt, színes kiegészítőket készíteni. A szervező: Katona Krisztina Résztvevők: 18 fő Március -Nőnapi bál Március 9.-én kezdettel NŐNAPI BÁL-at tartottunk a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Pécsbányatelepi Tagozata és a Közösségi Ház közös szervezésében. A zenét a Pusch zenekar szolgáltatta. Belépő: 500.-/fő, kivéve a szakszervezeti tagoknak, + egy kis enni- inni való (süti, szendvics, pogácsa, saját bor stb.) Résztvevők: 78 fő 16/26

17 -Március 15.-i megemlékezés március 15.-én délelőtt 10 órától 13 óráig a Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál Mező csoportja ÉLMÉNYFESTÉST szervezett Haza-szabadság témakörben a Közösségi Házban pécsbányatelepi 7-11 éveseknek. Résztvevők: 20 fő -Munkaerő-piaci program A Kerek Világ Alapítvány Aktív 2010 munkaerő-piaci programja ingyenesen igénybe vehető munkaerő-piaci szolgáltatást indított a Pécsbányatelepi Közösségi Házban. Célja, hogy a helyben lakó álláskeresők személyre szabott támogatás mellett egy lépéssel közelebb jussanak a munka világához. alapszintű számítógép kezelői (30 óra), házi betegápoló (204 óra), és kisgépkezelői (80 óra) tanfolyamokat szervez munkanélküliek és ápolási díjban részesülők számára. Azok jelentkezését várták, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy a végzettségüknek megfelelő munkakörben az elmúlt két évben nem tudtak elhelyezkedni és emellett az egyik feltételnek megfelelnek: - megváltozott munkaképességűek, de nem jogosultak rokkantnyugdíjra, illetve rehabilitációs járadékra, vagy - legalább 3 éve ápolási díjban részesülnek, vagy - roma származásúak. Április - Élményfestés Április 06.-án, között ÉLMÉNYFESTÉST szerveztünk Húsvétváró témakörben a Közösségi Házban pécsbányatelepi 6-11 éveseknek. Résztevevők: 20 fő - Retro túra Április 07.-én országos RETRO túra Pécs Városi Természetbarát Szövetség másodszor rendezte meg a Retró túrát. A túrán három táv, 25 km,15 km és 8 km közül lehetett választani. Rajt: * Pécsbánya, Közösségi ház, Pécs, Gesztenyés u. 17. A túrán szolgáltatásként zsíros kenyeret, üdítőt és retrós finomságokat Kínáltak a szervezők, a sikeres teljesítésért kitűzőt és emléklapot kaptak a résztvevők. A Rendezvény helyszínén RETRÓ kiállítást szerveztünk. Kértük a résztvevőket, hogy egy-két retrós emléket hozzanak magukkal a 70-es - 80-as évekbol (pl: Moncsicsi, Rubik kocka, Polimer kazetta stb..), melyeket felcímkézve, névre szólóan kiállítottunk. Majd a beérkezést követően, mindenki visszakapta féltve őrzött értékeit. Résztvevők: 109 fő - Életmód klub Április 12.-én órától ÉLETMÓD klubot tartottunk a Közösségi Ház Klub-könyvtárában. Téma: Cukorbetegség. Venég előadó: Dr Szelestei Tamás osztályvezető főorvos, diabetológus Résztvevők16 fő - Paleolit táplálkozás 17/26

18 Április 21.-én kezdettel PALEO-nap címen rendezvényt hírdettünk. Globális élelmiszerválság és a civilizációs betegségek összefüggése - A paleolit táplálkozás válasza erre! Előadó: Dr. Tóth Csaba Résztvevők: 28 fő - Sportnap Április 28.-án SPORTNAP A pécsi 604.Szent Mór Cserkészcsapat szervezésében egész napos sportrendezvény zajlott, benne csapatés sorversenyekkel. Minden pécsbányatelepi fiatalt akit érdekel a cserkészet, a sport, egy jó közösség - sok szeretettel vártak a cserkészek. Résztvevők: 120 fő Május -Életmód klub Május 03.: órától ÉLETMÓD klub a Közösségi Ház Klub-könyvtárában. Téma: Tüdőbetegségeink. A klub vendége: Dr Papp Márta tüdőgyógyász volt Résztvevők: 17 fő - Te-Szedd takarítónap Május 05. : között Takarítsuk ki Pécsbányát A BIOKOM támogatásával szervezett a Közösségi Ház egy takarító napot, melyre minden pécsbányatelepi lakost vártunk, aki szeretné szebbé tenni lakókörnyezetét, s rá tudott erre szánni egy fél napot. Az akciót a Közösségi Ház koordinálta, zsákokat, kesztyűket a délelőtt folyamán itt lehetett vételezni. Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. A BIOKOM-tól kapott 100 db szemeteszsák mind megtelt, közel 2 tonna szemetet szedtünk. Résztvevők: 54 fő -Majális Május 13. : órai kezdettel a Pécsbányatelepi Közösségi Ház, Pécsbányatelepi majális rendezvényt tartott. A Pécsbányatelepi Majális programjára több verziót dolgoztunk ki, mert az időjárás előrejelzés változékony (esős-napos) időt jósolt erre a hétvégére. Ezért készültünk szabadtéri és benti programokkal is. Az időjárás végül annyiban kegyes volt hozzánk, hogy délelőtt elállt az eső és a délután folyamán több programot kivihettünk az udvarra. A rendezvény 13 órakor kezdődött a főzőversennyel. Négy bográcsban főtt a csülök pörkölt, melyet helyi civil szervezetek (Pécsbányáért Egyesület, Pécsbányai Polgárőr Egyesület), helyi nagycsalád képviselői, valamint az önkormányzati képviselőnk (Végh Péter úr) készítettek. Tavaly indítottuk önkormányzati támogatással megsegítve és a Sétatér utcai Óvodával együttműködve az ovisok cigánytánc oktatását. Azóta is nagy lelkesedéssel gyerek, heti egy alkalommal tanulják hagyományaikat. A tornatermi programokat az ő bemutatójuk indította. A Pécsi Szín-Tér Egyesülettel együttműködve, és sok egyetemista önkéntes bevonásával szerveztük meg a gyerekek játszóházát. Három korcsoportban lehetett élményfesteni, óvodások, kisiskolások és kamaszok festették le, miért jó itt nekik élni Pécsbányán, mik fontosak, mik kötik ide őket. 18/26

19 Ezzel párhuzamosan akik nem akartak festeni légvárazhattak, lufi hajtogatásban vehettek részt, nemezelhettek, vagy kifestethették az arcukat. A pécsbányatelepi fiatalok kialakítottak maguknak egy kis klub szobát, melynek egyik falát egy másik projekt megtámogatásával kifestették. A klub szoba és a falfestmény átadására délután került sor. Egy kis meglepetés műsorral is készültek a fiatalok: írtak egy zeneszámot Pécsbányatelepről, melyet a tornateremben elő is adtak. A hozzánk edzeni járó break-tánc csapat (Heawen Crew) bemutatóval szórakoztatta a közönséget, míg a pörköltek elkészültek. Sok éhes száj várta a vacsorát, ami igen hamar, jóízűen el is fogyasztotta az elkészült ételeket. Az időjárás szeszélye miatt az esti utcabál a tornateremben került megrendezésre. A zenét és a jó hangulat megteremtését az AKG zenekar biztosította A Pécsbányatelepi Majálist kor zártuk. A délután és az este folyamán mintegy 250 ember jött el, akik az utólagos érdeklődésemre egyöntetűen azt mondták: igazi jó hangulatú nap volt ez Pécsbányatelep életében. Résztvevők: 250 fő -Hajó kirándulás a Dráván Május 24 : órai indulással Drávai hajó-túra a bányásznyugdíjasoknak A drávaszabolcsi hajó kirándulás a Bányász nyugdíjas Szakszervezet Pécsbányatelepi Tagozatának ötlete volt, mely mellé Végh Péter képviselő úr állt oda támogatói oldalról. A program szervezése során formálódott ki az igény, hogy egy egész napos kirándulásra vigyük el a helybeli nyugdíjasokat. Így belekerült a programba egy siklósi pince látogatás, bográcsgulyással, rétessel és borkóstolóval. Reggel 8 órakor gyülekeztünk a busznál. 45 fő jött el a kirándulásra ez volt a túrahajó maximális terhelhetősége, s ezt ki is használtuk. Tartottunk a rossz időtől, esőtől, miután az előző napokban folyamatosan esett, de az idő ideális volt, s ez a kirándulók hangulatát is felderítette. 10 órakor indult a sétahajó a drávaszabolcsi kikötőből. A kapitány először elmondta a biztonsági rendszabályokat, majd elhelyezkedtünk a hajón. Elhajóztunk egészen a magyar államhatárig, közben megtekintettük a kormoránok fészkelő helyét, láttunk egy fiatal réti sast, élveztük a napsütést, jókat beszélgettünk. Délben kötöttünk ki. Buszra szálltunk és Siklós felé vettük az irányt. A Joó Pincénél már vártak bennünket a nagy üstben készülő pincepörkölttel. A finom pörkölt után kétféle házi rétest kaptunk, majd a házigazda négyféle borát kóstolhatták meg a kiránduló vendégek. Az italfogyasztást mindenki saját maga állta, az étkezés java részét is. A képviselő úr a részönkormányzati képviselők ebédjét vállalta be a támogatás terhére. Az ebéd végén elért bennünket egy frissítő nyári zápor, ennek kíséretében szálltunk fel újra a buszra és indultunk haza. Résztvevők: 45 fő Június -Életmód klub Június 07.: órától ÉLETMÓD klub a Közösségi Ház Klub-könyvtárában. Téma: mozgásszervi problémáink? A klub vendége: Dr Nusser Nóra reumatológus, immunológus Résztvevők: 15 fő -Túra Június 09. : A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület a természetjárás népszerűsítése érdekében teljesítménytúrát szervezett a Pécsbányatelepi Közösségi Házzal. 19/26

20 Három távon mérhették össze a kondíciójukat a jelentkezők kilométeres távokon, 3-6 és 11 órás szintidő alatt kellett teljesíteni az indulóknak a távot. A rajt és a cél a Közösségi Ház volt. Résztvevők: 93 fő -Élményfestés Június 9-én délelőtt 9:30-12:30-ig a Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál Mező csoportja újabb élményfestésre várta a 4-7 éves és 8-12 éves pécsbánytelepi gyerekeket a Közösségi Házba. Ez alkalommal a természet kincsei volt a téma, amiről a gyerekek mesét hallgathattak, és utána kreatív technikákkal alkothattak. A Murál Morál Mező a pécsbányai a éves fiataloknak 2012 júniusától kezdődően kéthavonta egyegy hétvégi napon félnapos mecseki gyalogtúrát szervez. Az első túrára 2012.június 9-én került sor a Melegmányi-völgybe órakor indultak a fiatalok s a jó hangulatú túra végén kor értek vissza. A tervezett szalonna sütést elmosta a vihar. Résztvevők: 30 fő -Retró-DISCO Június 16 : órai kezdettel Retró-DISCO Többek, többször kerestek kéréssel: szeretnének rendszeresen valamilyen könnyű, zenés szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget a házban. Mi, akik már elhagytuk a fiatal kort, szombaton zenés, táncos társasági estet rendeztünk. A 70-es, 80-as évek temperamentumos zenéire szórakozhattunk, " bulizhattunk" Magyarország első női lemezlovasának segítségével. A hangulatfelelős: Bergmann Andrea volt. Július Augusztus hónapban az állandó programjaink működtek Szeptember -Bányásznap A Pécsbányatelepi Közösségi Ház, szeptember 02.-án 15 órai kezdettel, Bányásznapi megemlékezést tartott. Programunk: Térzene: Fekete Gyémánt fúvószenekar fellépésével Ünnepi beszéd a Bányász szobornál (Hoppál Péter országgyűlési képviselő) Koszorúzás a temetőben Bányászbál a Közösségi Ház tornatermében (Pusch Zenekar) Belépődíj: egy tálca süti A szép idő és az alkalom mintegy 150 főt hívott el erre a napra. - alakformáló aerobik és pilates Szeptember 03.-tól folytatódtak az alakformáló aerobik és pilates edzések a Pécsbányatelepi Közösségi Házban! A lendületes zene, élvezetes koreográfia, garantált hatékonyság és jókedv vonzza a környékbelieket ide. Időpont: hétfő Szerda csütörtök Edző: Keresztes Anikó 20/26

21 Résztvevők: alkalmanként fő -Szülői fórum Tanoda indítását tervezzük a Pécsbányai Közösségi Házban a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal közösen. A lelendő tanodánkba általános és középiskolás hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok jelentkezését várjuk. A tanoda délutáni elfoglaltságot nyújt tanulni vágyó fiataloknak. A tanulás mellett szabadidős programokat kínálunk a hozzánk járó gyerekeknek és fiataloknak és szüleiknek (klubok, szakkörök, kirándulások stb..). A tanodában pedagógusok szociális munkások, kortárs segítők foglalkoznak a gyerekekkel szeptember 5-én 17 órakor a Pécsbányai Közösségi Házban tájékoztató fórumot tartottunk az érdeklődőknek. -Ifjúsági Nap Pécsbányán A májusában megalakult pécsbányai Ifjúsági Klub fiataljai szeptember 15-én délelőtt 9:30- tól este 20 óráig Ifjúsági Napot tartottak. A programok közt volt "Fedezd fel Pécsbányát!" elnevezésű akadályverseny, sportvetélkedők, kézműveskedés, rap és beatbox verseny, Ki mit tud és napzáró filmvetítés. A Ki mit tud-ra előadóművészet (ének, tánc, zene, vers-és prózamondás és -írás, színház, egyéb) és képzőművészet (festés, rajzolás, textil, agyag, fém, fa, egyéb) kategóriákban lehetett indulni. Jelentkezni Vozár Pálnál, a Közösségi Ház vezetőjénél és Pécsi Edinánál, az Ifjúsági Klub egyik tagjánál lehetett. A sportvetélkedőkre is vártuk az előzetes jelentkezést: focira 5 fős csapatokkal, csocsóra 2 fős csapattal lehetett jelentkezni. Résztvevők: 30 fő -falfestés A pécsbányai fiatalok ismét kültéri falfestésre készültek, melyre 2012.szeptember közt került sor. Ennek előkészítésére szeptember 1-jén egész napos foglalkozást tartottunk, melyhez vártuk azoknak a éves pécsbányai gyerekeknek és fiataloknak a csatlakozását is, akik esetleg eddig még nem vettek részt a Murál Morál Mező festő foglalkozásain. A falfestmény ünnepélyes avatására szeptember 15-én szombaton kora délután került sor az Ifjúsági Nap keretében, melyre minden érdeklődő szülőt, ismerőst és ismeretlent szeretettel vártunk. Résztvevvők: 60 fő - Játszókert bővítés A Közösségi Ház udvarán a tavalyi évben sikeresen kialakítottunk közös erővel egy játszókertet. Ennek felújítására, bővítésére idén újra pályázati támogatást nyertünk, mely a játékok beszerzését támogatja. A tereprendezéshez, előkészítéshez, a játékok felületkezeléséhez és a játszókert csinosításához kértem az önként vállalkozók segítségét. A munka időpontjai: szeptember Pár órányi közös munka sokat segített abban, hogy Pécsbányatelep egyre szebb, élhetőbb legyen. Résztvevők: 20 fő emlékezete Emlékműsor és élményfestés gyermekeknek 21/26

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

DIREKT36 NONPROFIT Kft

DIREKT36 NONPROFIT Kft DIREKT36 NONPROFIT Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2015. 05. 29. Sáling Gergő Ügyvezető I. Bevezető 1. Alakulás időpontja: Budapest, 2014.07.29. /Bejegyezve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. Szoboszlai András László Szoboszlai András László Anyja neve: Születési

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi (2013.01.01-2013.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi (2013.01.01-2013.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához Pécsbányai Kulturális Egyesület 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Bírósági bejegyzési szám: 13.PK.60.119/2011 Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi (2013.01.01-2013.12.31)

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Varga Lászlóné Vass Anikó Terézia Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 8 2 3 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 1 4 215.5.28 21:36:49 Szervezet székhelye: Irányítószám: 5 Település: Szolnok Közterület neve: Kassai Közterület jellege: út Házszám: 15 Lépcsőház: Emelet:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 5 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett adatokat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év A szervezet megnevezése: Pusztazámor Községéért Közalapítvány Címe: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. Adószám: 18700547-1-13 KSH szám: 18700547-9499-561-13 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év Tartalomjegyzék

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.07.06 12:13:00 Szervezet neve: Boróka

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.31 21:39:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 1 0 0 Település: Salgótarján Közterület neve: Fő Közterület jellege: tér Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 3 Kecskeméti Törvényszék 2 1 4 215.6.1 18:24:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 Település: Kecskemét Közterület neve: Irinyi Közterület jellege: utca Házszám: 62. Lépcsőház:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.23 21:54:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 4 0 0 Település: NYÍREGYHÁZA Közterület neve: UNGVÁR Közterület jellege: sétány Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Skrabut Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 7 Székesfehérvári Törvényszék 2 1 5 216.5.26 12:43:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 4 Település: DUNAÚJVÁROS Közterület neve: ESZE TAMÁS Közterület jellege: utca Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Gruber

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 18 Szombathelyi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 5 Miskolci Törvényszék 2 1 4 215.5.27 11:2:1 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 7 6 5 Település: Tornabarakony Közterület neve: Dózsa Közterület jellege: utca Házszám: 31 Lépcsőház:

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szabóné Fülöp Dóra Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.15 08:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 7 4 0 0 Település: Kaposvár Közterület neve: Horgász Közterület jellege: utca Házszám: 10 Lépcsőház:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Ö Ú Á É ő á é ü é í ű ó ő ő ö ú ő í ö ú ü ó ő ö ő é ű í á ó é ö ú á é ö é é á é ü ó é ü é é ü Á á é ő ó é á ó ü é á ü é ü é ü é ÓÚ Á Ő Á É Ü í é á í ó á ü é ö ü ö ü é á é ó á ő á á á á á ó á é ő é ó áí

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS Ügyszám: 08-8/323-10/2011 KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 12:37:03 Szervezet neve: TATABÁNYAI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 6 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 1 Nyilvántartási szám: 1686 Bejegyző határozat száma: Pk.66184/1991/1 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 195 Budapest, Tinódi u. 2. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szegedi Családi név Első utónév További utónevek Andrea Születési név: Szegedi Andrea Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Skrabut Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 i Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.29 15:31:02 Szervezet neve: Bihari Állami Gondozottak Egyesülete Szervezet székhelye: 4 0 3 3 Település: Házszám: 11/A Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.31 13:08:43 Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 5 Település:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Böszörményiné Szirma Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft.

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Pécs, 2016. február 28. Cégszerű aláírás I. Általános Rész: A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Europa Cantat

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szoldatics Családi név Első utónév További utónevek Anikó Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés A 2009. év anyagai Közhasznúsági jelentés a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről 1.Költségvetési támogatás felhasználása:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gellén Családi név Első utónév További utónevek Nóra Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Takács Családi név Első utónév További utónevek Zsuzsanna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben