Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi ( ) egyszerűsített éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi (2012.01.01-2012.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához"

Átírás

1 Pécsbányai Kulturális Egyesület 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Bírósági bejegyzési szám: 13.PK /2011 Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi ( ) egyszerűsített éves beszámolójához Komló, március 18.. Vozár Pál elnök A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 1/26

2 I. Általános rész Az Egyesület alapításának időpontja : 2011.július 20. A Egyesület neve : Az Egyesület rövidített cégneve : Pécsbányai Kulturális Egyesület PBK Egyesület (közhasznú szervezet) Adószám : A Egyesület székhelye : 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Az Egyesület működésének időtartama : határozatlan Az Egyesület legfőbb szerve: Az Egyesület törzstőkéje : A Egyesület képviseletének módja : Közgyűlés Nincs Elnök és Ügyvivő elnök önállóan A Egyesület képviselője : Elnök: Vozár Pál (7627Pécs Gesztenyés u. 30.) Ügyvivő elnök: dr. Kovács László (7627 Pécs Körmöcz u. 7.) Cészerinti besorolása : kulturális tevékenység 2/26

3 II. Bevezető ismertetés 1. Az Egyesület a Szt. 9. par. alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. 2. Az Egyesület az összköltséges eljárás szerinti "A" eredménykimutatást választotta. Ez a kiegészítő melléklet úgy készült, hogy a benne foglalt adatok természetüktől függően egyeznek, megfelelnek, összhangban állnak a főkönyvi számlák, főkönyvi kivonatok, mérleg, eredménykimutatás, adóbevallások adataival, valamint az Egyesület számviteli politikájában megfogalmazottakkal. 3. Az Egyesület a számviteli alapelvek megtartásával jár el. Az Egyesület a számviteli politikáját összegszerűségében egyenletes eredmény alakulási megfontolástól, céltól vezetetten alakította ki. Számviteli politikájában rögzítette, hogy - a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzákapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza, - a mérleg és eredménykimutatás elkészítésének határideje a december 31.-i adatok alapján május az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség van előírva, a készleteiről mennyiségi nyilvántartást vezet. - az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása a bruttó érték alapulvételével történik. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával kapcsolatos áttekintés : - az Egyesület az értékcsökkenési leírást az eszköz használatba vételének napjától számítja, - a ,- Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket az Egyesület használatba vételkor költségként elszámolja, - az értékcsökkenési kulcsok ki alakítása a számviteli törvény alapján történik, - az értékcsökkenési leírás alapjául a tárgyi eszközök ( immateriális javak ) bruttó értéke szolgál minden esetben. III. A vagyoni-, pénzügyi- helyzet átfogó jellemzése. 1. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen : Eszközök ( Mérleg főösszeg ezer Ft ) A tétel ( sor ) megnevezése Változások az előző évhez képest Tárgyévi Tárgyévi Növekedés Részarány adat % e Ft e Ft Csökkenés Előző évi adat e Ft e Ft A A. Befektetett eszközök 17, B. Forgóeszközök 82, C. Aktiv idöbeli elhatárolás Eszközök összesen 100, /26

4 Források ( Mérleg főösszeg ezer Ft ) A tétel (sor) megnevezése Változások az előző évhez képest Tárgyévi Tárgyévi Növekedés Részarány adat % e Ft e Ft Csökkenés Előző évi adat e Ft e Ft A D. Saját tőke 69, E. Céltartalék F. Kötelezettségek 31, G. Passziv időbeli elh Források összesen A táblázat alapján a következő észrevételt tesszük : - az eszközökön belül 173 e Ft-ot a befektetett eszközök képviselte, Pécsbányai Közösségek Háza szennyvíz alapvezeték, és csapadékcsatorna átkötésének befejező munkáit tartalmazza, a forgóeszközök között 826 e Ft pénzeszköz került kimutatásra - a forrás oldalon a saját tőke 691 e Ft A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft 2012 % 1 Saját tőke saját tőke ( t. évben ) ,1 változása = saját tőke ( e. évben ) Saját tőke részarány 3. Forgó eszközök aránya 4. Források aránya 5. Befekt.eszk. fedezettsége 6. Tárgyi eszköz arány saját tőke = mérleg főösszeg 1001 Forgó eszközök értéke = Összes eszköz 1001 Kötelezettségek = Saját tőke 691 saját tőke = befektetett eszközök 173 Tárgyi eszközök értéke = Összes eszköz 1001 A saját tőke 69 %-ot képvisel az összes forráson belül, míg a kötelezettségek aránya 29%. A Sajáttőke 399%-ban fedezi az Egyesület befektetett eszközeit. Az egyesület vagyonának közel 82,5%át a pénzeszközök teszik ki. 69,0 82,7 44, ,3 4/26

5 3. A pénzügyi, likviditási helyzet átfogó jellemzése, bemutatása Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft Likviditási mutató I forgóeszközök 828 fizetőképesség = rövid lej.kötelezettség Pénzhányad Pénz + értékpapirok = rövid lej. kötelezettség Likviditási mutató II gyorslikviditás Pénzáll. + követelés = rövidlej. kötelezettség Eladósodottság kötelezettségek = összes forrás ,67 2,66 2,67 30,9.A Egyesület forgóeszközei a rövidlejáratú kötelezettségeire 267%-ban nyújt fedezetet. A mutatók értéke jóval az elvárt 1 (100%) érték felett maradt. A likviditás megfelelőnek mondható. Az eladósodottság mértéke 30,9%, mely megfelelő. 4. Jövedelmezőség bemutatása: Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft 2012 % 1 Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény 80 0,9 jövedelem = Nettó árbevétel+egyéb bevétel Eszköz arányos jövedelem 3 Vagyon arányos jövedelem Adózás előtti eredmény = összes eszköz 1001 Adózás előtti eredmény = Saját tőke 691 7,9 11,6 IV. Kiegészítés a mérleghez Az Egyesület csatorna munkák kívül- további nagy értékű befektetett eszközzel nem rendelkezik. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése az Egyesületnek 2012 évben Ft értékben volt. Számlaszám Eszközök megnevezése Bruttó összeg Értékcsökkenés Nettó összeg 124 Termelő gépek, berendezések /26

6 Befektetett eszközök : A forgóeszközök összevont áttekintése A forgó eszközök között 826 e Ft pénzeszköz szerepel, ezen kívül még követelése volt 2 e Ft (Kerek Világ Alapítvány számla) az Egyesületnek. Aktív időbeli elhatárolások bemutatása, indoklása. Az Egyesület évi beszámolójában aktiv időbeli elhatárolást nem szerepeltet. A mérleg fő forrásainak - passziváinak - áttekintése. Az Egyesület saját tőkéje 691 e Ft értéket mutat Tőkeváltozás/eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Kerekített érték Belföldi anyag és áruszállítók Ebből:Magyar Telekom Nyrt ( számla) Pécsi Szín-Tér Egyesület ( ) Személyi jövedelem adó Társadalombiztosítási kötelezettség = Keresetelszámolási számla Kötelezettségek összesen(rövidlej.) Kerekített érték V. Kiegészitések az eredménykimutatáshoz 1. A mérleg szerinti eredmény összetevőinek áttekintése Az Egyesület mérleg szerinti eredménye 80 e Ft, melyből az üzemi tevékenység nyeresége 69 e Ft, a pénzügyi műveletek eredménye 2 e Ft és a rendkívüli eredmény összege: 9 e Ft. Megnevezés Tárgy év Eft Változás eft Üzemi tevékenység eredménye Pü. - i müveletek eredménye 0-6/26

7 Szokásos Egyesületi eredmény Rendkivüli eredmény 9 9 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Egyéb tájékoztatás A Egyesület 2 fő munkavállalót foglalkoztatott január 1 és december 31. napja között, illetve 1 főt megbízási jogviszonyban. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség összesen a 3 főre 3299 e Ft volt, a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok: 883 e Ft. Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása támogatásonkénti megbontásban Támogatási program elnevezése Működési támogatás PMJV Önkormányzata Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen Az Egyesület munkavállalóinak bérét járulékait a támogatás mértékéig fizette. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést 7/26

8 Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Művelődési Ház fenntartási költségeire PMJV Részönkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Házban adódó sürgős megoldást igénylő karbantartási munkálatokra fordítottuk. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működési költségeire Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Kulturális Egyesület munkavállalóinak, a megbízási szerződéssel dolgozó munkatársnak a béreire, járulékaira fordítottuk. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést 8/26

9 Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működési és fenntartási költségeire Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Kulturális Egyesület munkavállalóinak, a megbízási szerződéssel dolgozó munkatársnak a béreire, járulékaira fordítottuk, valamint a Közösségi Házban felmerülő fenntartási költségekre. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése Majális program támogatása PMJV Roma Önkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Ház által rendezett Majális program költségeire. 9/26

10 Támogatási program elnevezése Civil szervezetek működési támogatása PMJV Önkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányatelepi Közösségi Ház évi működésével összefüggésben felmerülő személyi és dologi költségekre fordítottuk a támogatást. Támogatási program elnevezése Nyugdíjas kirándulás költségeire PMJV Önkormányzat képviselői keret Támogatás időtartama július Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Bányász Nyugdíjas szakszervezet Pécsbányatelepi tagozatával tett kirándulás költségeire fordítottuk a támogatást. 10/26

11 Támogatási program elnevezése Pécsbányai Majális PMJV képviselői keret Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A pécsbányai Majális rendezvényen felmerült dologi költségekre fordítottuk a támogatást. Támogatási program elnevezése Közfoglalkoztatási támogatás Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő költségekhez nyújtott támogatás. 11/26

12 Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működése és fenntartási költségeire, valamint az Egyesület által szervezet Bányásznap rendezvény programköltségeire. PMJV Részönkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Ház működése és fenntartási költségeire, valamint az Egyesület által szervezet Bányásznap rendezvény programköltségeire fordítottuk a kapott támogatást. Támogatási program elnevezése Lépj-Légy Pécs jövője PMJV Önkormányzat Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A pécsbányai Közösségi Ház udvarában található Gesztenyés Játszókert bővítésére fordítottuk a támogatást. 12/26

13 Támogatási program elnevezése Pécsi Új Hang irodalmi konferencia Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécs Új Hang irodalmi társaság által rendezett konferencia dologi költségeire fordítottuk a támogatást. Támogatási program elnevezése Nyugíjas klub program PMJV képviselői keret Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A pécsbányatelepi Nyugdíjas Klub mohácsi kirándulásának dologi költségeire fordítottuk a támogatást. 13/26

14 Támogatási program elnevezése Bányász kultúra: múltunk a jövőnk Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Bányásznap és a Szt.Borbála napi hangverseny felmerülő költségeit fedeztük a támogatásból. Támogatási program elnevezése A pécsbányai Közösségi Ház fenntartási költségeire PMJV képviselői keret Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Ház működése során felmerült fenntartási költségekre fordítottuk a támogatást. 14/26

15 Támogatási program elnevezése Honlap karbantartás PMJV képviselői keret Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg o Személyi o Dologi o Összesen A Pécsbányai Közösségi Ház honlapjának karbantartására, frissítésére költöttük a támogatást. Az Egyesület által a évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Szakmai beszámoló 2012 Január -Utószilveszteri bál január 28.-án kezdettel utószilveszteri bált rendezett a helyi tornateremben, melyre nagy szeretettel hívta-várta a helyi lakosokat és vendégeiket. A zenét a Pusch zenekar szolgáltatta. Belépő: egy kis enni- inni való (süti, szendvics, pogácsa, saját bor stb.) Jegyeket elővételben a Közösségi Ház Klub-könyvtárában lehetett venni hétköznap között, vagy a helyszínen. A rendezvényre 62 fő jött el, akik hajnalig táncoltak. Az est nagyon jó hangulatban zajlott. Február -Életmód klub TÖRŐDJÖN TÖBBET EGÉSZSÉGÉVEL címmel sorozatot indítottunk minden hó első csütörtökén Pécsbányatelepen a Közösségi házban. Meghívott orvosok, egy - egy szakterület neves képviselői tartottak rövid, közérthető előadást, majd válaszoltak a feltett kérdésekre. A következő témák voltak terítéken: Az alábbi meghívott vendéggel: 15/26

16 február 02.: Hogyan marad egészséges az ember? Mitől gyógyul a beteg? A jó háziorvos-beteg kapcsolat jelentősége. Március 01.: Szív-érrendszeri betegségeink Magyar átok? április 12.: Cukorbetegség. Új világjárvány? Én is cukros lehetek? május 03.: Amikor elfogy körülöttem a levegő... Mi az a COPD? Miért baj, ha reggelente köhögök és terhelésre fulladok? Tüdőbetegségeink. Június 07.: Valahol mindig sajog egy izületem... Miért vannak egyre fiatalabban mozgásszervi problémáink? Megelőzés, gyógyítás. Dr Pandúr Ágnes és Dr Kovács László háziorvosok Dr Czopf László egyetemi docens Kardiológus Dr Szelestei Tamás osztályvezető főorvos, diabetológus Dr Papp Márta tüdőgyógyász Dr Nusser Nóra reumatológus, immunológus A találkozók házigazdája: Dr Kovács László háziorvos /Pécsbányai Kulturális Egyesület/ Résztvevők alkalmanként: fő -Farsang február 4-én délelőtt 9 órától 12 óráig a Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál Mező csoportja FARSANGI FESTÉST tartott a Közösségi Házban pécsbányatelepi 7-11 éveseknek. A részvétel díjtalan volt, a gyerekek jól összekoszolták magukat és fantasztikus festményeket készítettek! A délelőtt folyamán nemcsak festettek, hanem játszottak is, és volt egy kis enni-innivaló is. A szervező: Katona Krisztina Résztvevők: 15 fő február 4-én este órától a Közösségi Házban tartottuk az idei jelmezes Ifi Farsangot, melyre január 30-án hétfőn 16:00-18:00 közt a Murál Morál Mező foglalkozásán lehetőség nyílott előzetesen maszkot, jelmezt, színes kiegészítőket készíteni. A szervező: Katona Krisztina Résztvevők: 18 fő Március -Nőnapi bál Március 9.-én kezdettel NŐNAPI BÁL-at tartottunk a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Pécsbányatelepi Tagozata és a Közösségi Ház közös szervezésében. A zenét a Pusch zenekar szolgáltatta. Belépő: 500.-/fő, kivéve a szakszervezeti tagoknak, + egy kis enni- inni való (süti, szendvics, pogácsa, saját bor stb.) Résztvevők: 78 fő 16/26

17 -Március 15.-i megemlékezés március 15.-én délelőtt 10 órától 13 óráig a Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál Mező csoportja ÉLMÉNYFESTÉST szervezett Haza-szabadság témakörben a Közösségi Házban pécsbányatelepi 7-11 éveseknek. Résztvevők: 20 fő -Munkaerő-piaci program A Kerek Világ Alapítvány Aktív 2010 munkaerő-piaci programja ingyenesen igénybe vehető munkaerő-piaci szolgáltatást indított a Pécsbányatelepi Közösségi Házban. Célja, hogy a helyben lakó álláskeresők személyre szabott támogatás mellett egy lépéssel közelebb jussanak a munka világához. alapszintű számítógép kezelői (30 óra), házi betegápoló (204 óra), és kisgépkezelői (80 óra) tanfolyamokat szervez munkanélküliek és ápolási díjban részesülők számára. Azok jelentkezését várták, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy a végzettségüknek megfelelő munkakörben az elmúlt két évben nem tudtak elhelyezkedni és emellett az egyik feltételnek megfelelnek: - megváltozott munkaképességűek, de nem jogosultak rokkantnyugdíjra, illetve rehabilitációs járadékra, vagy - legalább 3 éve ápolási díjban részesülnek, vagy - roma származásúak. Április - Élményfestés Április 06.-án, között ÉLMÉNYFESTÉST szerveztünk Húsvétváró témakörben a Közösségi Házban pécsbányatelepi 6-11 éveseknek. Résztevevők: 20 fő - Retro túra Április 07.-én országos RETRO túra Pécs Városi Természetbarát Szövetség másodszor rendezte meg a Retró túrát. A túrán három táv, 25 km,15 km és 8 km közül lehetett választani. Rajt: * Pécsbánya, Közösségi ház, Pécs, Gesztenyés u. 17. A túrán szolgáltatásként zsíros kenyeret, üdítőt és retrós finomságokat Kínáltak a szervezők, a sikeres teljesítésért kitűzőt és emléklapot kaptak a résztvevők. A Rendezvény helyszínén RETRÓ kiállítást szerveztünk. Kértük a résztvevőket, hogy egy-két retrós emléket hozzanak magukkal a 70-es - 80-as évekbol (pl: Moncsicsi, Rubik kocka, Polimer kazetta stb..), melyeket felcímkézve, névre szólóan kiállítottunk. Majd a beérkezést követően, mindenki visszakapta féltve őrzött értékeit. Résztvevők: 109 fő - Életmód klub Április 12.-én órától ÉLETMÓD klubot tartottunk a Közösségi Ház Klub-könyvtárában. Téma: Cukorbetegség. Venég előadó: Dr Szelestei Tamás osztályvezető főorvos, diabetológus Résztvevők16 fő - Paleolit táplálkozás 17/26

18 Április 21.-én kezdettel PALEO-nap címen rendezvényt hírdettünk. Globális élelmiszerválság és a civilizációs betegségek összefüggése - A paleolit táplálkozás válasza erre! Előadó: Dr. Tóth Csaba Résztvevők: 28 fő - Sportnap Április 28.-án SPORTNAP A pécsi 604.Szent Mór Cserkészcsapat szervezésében egész napos sportrendezvény zajlott, benne csapatés sorversenyekkel. Minden pécsbányatelepi fiatalt akit érdekel a cserkészet, a sport, egy jó közösség - sok szeretettel vártak a cserkészek. Résztvevők: 120 fő Május -Életmód klub Május 03.: órától ÉLETMÓD klub a Közösségi Ház Klub-könyvtárában. Téma: Tüdőbetegségeink. A klub vendége: Dr Papp Márta tüdőgyógyász volt Résztvevők: 17 fő - Te-Szedd takarítónap Május 05. : között Takarítsuk ki Pécsbányát A BIOKOM támogatásával szervezett a Közösségi Ház egy takarító napot, melyre minden pécsbányatelepi lakost vártunk, aki szeretné szebbé tenni lakókörnyezetét, s rá tudott erre szánni egy fél napot. Az akciót a Közösségi Ház koordinálta, zsákokat, kesztyűket a délelőtt folyamán itt lehetett vételezni. Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. A BIOKOM-tól kapott 100 db szemeteszsák mind megtelt, közel 2 tonna szemetet szedtünk. Résztvevők: 54 fő -Majális Május 13. : órai kezdettel a Pécsbányatelepi Közösségi Ház, Pécsbányatelepi majális rendezvényt tartott. A Pécsbányatelepi Majális programjára több verziót dolgoztunk ki, mert az időjárás előrejelzés változékony (esős-napos) időt jósolt erre a hétvégére. Ezért készültünk szabadtéri és benti programokkal is. Az időjárás végül annyiban kegyes volt hozzánk, hogy délelőtt elállt az eső és a délután folyamán több programot kivihettünk az udvarra. A rendezvény 13 órakor kezdődött a főzőversennyel. Négy bográcsban főtt a csülök pörkölt, melyet helyi civil szervezetek (Pécsbányáért Egyesület, Pécsbányai Polgárőr Egyesület), helyi nagycsalád képviselői, valamint az önkormányzati képviselőnk (Végh Péter úr) készítettek. Tavaly indítottuk önkormányzati támogatással megsegítve és a Sétatér utcai Óvodával együttműködve az ovisok cigánytánc oktatását. Azóta is nagy lelkesedéssel gyerek, heti egy alkalommal tanulják hagyományaikat. A tornatermi programokat az ő bemutatójuk indította. A Pécsi Szín-Tér Egyesülettel együttműködve, és sok egyetemista önkéntes bevonásával szerveztük meg a gyerekek játszóházát. Három korcsoportban lehetett élményfesteni, óvodások, kisiskolások és kamaszok festették le, miért jó itt nekik élni Pécsbányán, mik fontosak, mik kötik ide őket. 18/26

19 Ezzel párhuzamosan akik nem akartak festeni légvárazhattak, lufi hajtogatásban vehettek részt, nemezelhettek, vagy kifestethették az arcukat. A pécsbányatelepi fiatalok kialakítottak maguknak egy kis klub szobát, melynek egyik falát egy másik projekt megtámogatásával kifestették. A klub szoba és a falfestmény átadására délután került sor. Egy kis meglepetés műsorral is készültek a fiatalok: írtak egy zeneszámot Pécsbányatelepről, melyet a tornateremben elő is adtak. A hozzánk edzeni járó break-tánc csapat (Heawen Crew) bemutatóval szórakoztatta a közönséget, míg a pörköltek elkészültek. Sok éhes száj várta a vacsorát, ami igen hamar, jóízűen el is fogyasztotta az elkészült ételeket. Az időjárás szeszélye miatt az esti utcabál a tornateremben került megrendezésre. A zenét és a jó hangulat megteremtését az AKG zenekar biztosította A Pécsbányatelepi Majálist kor zártuk. A délután és az este folyamán mintegy 250 ember jött el, akik az utólagos érdeklődésemre egyöntetűen azt mondták: igazi jó hangulatú nap volt ez Pécsbányatelep életében. Résztvevők: 250 fő -Hajó kirándulás a Dráván Május 24 : órai indulással Drávai hajó-túra a bányásznyugdíjasoknak A drávaszabolcsi hajó kirándulás a Bányász nyugdíjas Szakszervezet Pécsbányatelepi Tagozatának ötlete volt, mely mellé Végh Péter képviselő úr állt oda támogatói oldalról. A program szervezése során formálódott ki az igény, hogy egy egész napos kirándulásra vigyük el a helybeli nyugdíjasokat. Így belekerült a programba egy siklósi pince látogatás, bográcsgulyással, rétessel és borkóstolóval. Reggel 8 órakor gyülekeztünk a busznál. 45 fő jött el a kirándulásra ez volt a túrahajó maximális terhelhetősége, s ezt ki is használtuk. Tartottunk a rossz időtől, esőtől, miután az előző napokban folyamatosan esett, de az idő ideális volt, s ez a kirándulók hangulatát is felderítette. 10 órakor indult a sétahajó a drávaszabolcsi kikötőből. A kapitány először elmondta a biztonsági rendszabályokat, majd elhelyezkedtünk a hajón. Elhajóztunk egészen a magyar államhatárig, közben megtekintettük a kormoránok fészkelő helyét, láttunk egy fiatal réti sast, élveztük a napsütést, jókat beszélgettünk. Délben kötöttünk ki. Buszra szálltunk és Siklós felé vettük az irányt. A Joó Pincénél már vártak bennünket a nagy üstben készülő pincepörkölttel. A finom pörkölt után kétféle házi rétest kaptunk, majd a házigazda négyféle borát kóstolhatták meg a kiránduló vendégek. Az italfogyasztást mindenki saját maga állta, az étkezés java részét is. A képviselő úr a részönkormányzati képviselők ebédjét vállalta be a támogatás terhére. Az ebéd végén elért bennünket egy frissítő nyári zápor, ennek kíséretében szálltunk fel újra a buszra és indultunk haza. Résztvevők: 45 fő Június -Életmód klub Június 07.: órától ÉLETMÓD klub a Közösségi Ház Klub-könyvtárában. Téma: mozgásszervi problémáink? A klub vendége: Dr Nusser Nóra reumatológus, immunológus Résztvevők: 15 fő -Túra Június 09. : A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület a természetjárás népszerűsítése érdekében teljesítménytúrát szervezett a Pécsbányatelepi Közösségi Házzal. 19/26

20 Három távon mérhették össze a kondíciójukat a jelentkezők kilométeres távokon, 3-6 és 11 órás szintidő alatt kellett teljesíteni az indulóknak a távot. A rajt és a cél a Közösségi Ház volt. Résztvevők: 93 fő -Élményfestés Június 9-én délelőtt 9:30-12:30-ig a Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál Mező csoportja újabb élményfestésre várta a 4-7 éves és 8-12 éves pécsbánytelepi gyerekeket a Közösségi Házba. Ez alkalommal a természet kincsei volt a téma, amiről a gyerekek mesét hallgathattak, és utána kreatív technikákkal alkothattak. A Murál Morál Mező a pécsbányai a éves fiataloknak 2012 júniusától kezdődően kéthavonta egyegy hétvégi napon félnapos mecseki gyalogtúrát szervez. Az első túrára 2012.június 9-én került sor a Melegmányi-völgybe órakor indultak a fiatalok s a jó hangulatú túra végén kor értek vissza. A tervezett szalonna sütést elmosta a vihar. Résztvevők: 30 fő -Retró-DISCO Június 16 : órai kezdettel Retró-DISCO Többek, többször kerestek kéréssel: szeretnének rendszeresen valamilyen könnyű, zenés szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget a házban. Mi, akik már elhagytuk a fiatal kort, szombaton zenés, táncos társasági estet rendeztünk. A 70-es, 80-as évek temperamentumos zenéire szórakozhattunk, " bulizhattunk" Magyarország első női lemezlovasának segítségével. A hangulatfelelős: Bergmann Andrea volt. Július Augusztus hónapban az állandó programjaink működtek Szeptember -Bányásznap A Pécsbányatelepi Közösségi Ház, szeptember 02.-án 15 órai kezdettel, Bányásznapi megemlékezést tartott. Programunk: Térzene: Fekete Gyémánt fúvószenekar fellépésével Ünnepi beszéd a Bányász szobornál (Hoppál Péter országgyűlési képviselő) Koszorúzás a temetőben Bányászbál a Közösségi Ház tornatermében (Pusch Zenekar) Belépődíj: egy tálca süti A szép idő és az alkalom mintegy 150 főt hívott el erre a napra. - alakformáló aerobik és pilates Szeptember 03.-tól folytatódtak az alakformáló aerobik és pilates edzések a Pécsbányatelepi Közösségi Házban! A lendületes zene, élvezetes koreográfia, garantált hatékonyság és jókedv vonzza a környékbelieket ide. Időpont: hétfő Szerda csütörtök Edző: Keresztes Anikó 20/26

21 Résztvevők: alkalmanként fő -Szülői fórum Tanoda indítását tervezzük a Pécsbányai Közösségi Házban a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal közösen. A lelendő tanodánkba általános és középiskolás hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok jelentkezését várjuk. A tanoda délutáni elfoglaltságot nyújt tanulni vágyó fiataloknak. A tanulás mellett szabadidős programokat kínálunk a hozzánk járó gyerekeknek és fiataloknak és szüleiknek (klubok, szakkörök, kirándulások stb..). A tanodában pedagógusok szociális munkások, kortárs segítők foglalkoznak a gyerekekkel szeptember 5-én 17 órakor a Pécsbányai Közösségi Házban tájékoztató fórumot tartottunk az érdeklődőknek. -Ifjúsági Nap Pécsbányán A májusában megalakult pécsbányai Ifjúsági Klub fiataljai szeptember 15-én délelőtt 9:30- tól este 20 óráig Ifjúsági Napot tartottak. A programok közt volt "Fedezd fel Pécsbányát!" elnevezésű akadályverseny, sportvetélkedők, kézműveskedés, rap és beatbox verseny, Ki mit tud és napzáró filmvetítés. A Ki mit tud-ra előadóművészet (ének, tánc, zene, vers-és prózamondás és -írás, színház, egyéb) és képzőművészet (festés, rajzolás, textil, agyag, fém, fa, egyéb) kategóriákban lehetett indulni. Jelentkezni Vozár Pálnál, a Közösségi Ház vezetőjénél és Pécsi Edinánál, az Ifjúsági Klub egyik tagjánál lehetett. A sportvetélkedőkre is vártuk az előzetes jelentkezést: focira 5 fős csapatokkal, csocsóra 2 fős csapattal lehetett jelentkezni. Résztvevők: 30 fő -falfestés A pécsbányai fiatalok ismét kültéri falfestésre készültek, melyre 2012.szeptember közt került sor. Ennek előkészítésére szeptember 1-jén egész napos foglalkozást tartottunk, melyhez vártuk azoknak a éves pécsbányai gyerekeknek és fiataloknak a csatlakozását is, akik esetleg eddig még nem vettek részt a Murál Morál Mező festő foglalkozásain. A falfestmény ünnepélyes avatására szeptember 15-én szombaton kora délután került sor az Ifjúsági Nap keretében, melyre minden érdeklődő szülőt, ismerőst és ismeretlent szeretettel vártunk. Résztvevvők: 60 fő - Játszókert bővítés A Közösségi Ház udvarán a tavalyi évben sikeresen kialakítottunk közös erővel egy játszókertet. Ennek felújítására, bővítésére idén újra pályázati támogatást nyertünk, mely a játékok beszerzését támogatja. A tereprendezéshez, előkészítéshez, a játékok felületkezeléséhez és a játszókert csinosításához kértem az önként vállalkozók segítségét. A munka időpontjai: szeptember Pár órányi közös munka sokat segített abban, hogy Pécsbányatelep egyre szebb, élhetőbb legyen. Résztvevők: 20 fő emlékezete Emlékműsor és élményfestés gyermekeknek 21/26

Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi (2013.01.01-2013.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi (2013.01.01-2013.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához Pécsbányai Kulturális Egyesület 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Bírósági bejegyzési szám: 13.PK.60.119/2011 Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi (2013.01.01-2013.12.31)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 2013. július 31.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 2013. július 31. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 31. TARTALOM - A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének 2012. évi közhasznúsági jelentése - A Hajdú- Sansz Nonprofit Kft. 2012.évi közhasznúsági

Részletesebben

2009. Éves Beszámoló

2009. Éves Beszámoló I/C kötet 1. oldal Zöld Szikla Művészet-és Természetvédő Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Bolgár u. 9. Tel: 20/ 975 1458 www.zoldszikla.hu e-mail: info@zoldszikla.hu 2009. Éves Beszámoló 2008. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19118466-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, 1989.05.26. Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz. 2.

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211 1 8 2 6 2 3 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel 6 1-6 - 2 5 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Menedékház Alapítvány A vállalkozás címe: Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

IX. évfolyam 2011/4. szám április

IX. évfolyam 2011/4. szám április IX. évfolyam 2011/4. szám április Köszöntő Tartalom Kedves Civil Kollégák! Örömmel köszöntöm Önöket a Nyírségi Civilház szerkesztésében kiadott áprilisi számában. 2011. március elsejétől dolgozom az Első

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Statsz.jel: 1365369949952922 Bírósági bejegyzés: Pk.: 60.098/2005 ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete 7633 Pécs, Acsády u.8. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjele: 1 8 5 0 1 4 7 2 9 0 0 1 5 3 9 0 7 Adószáma: 1 8 5 0 1 4 7 2-1 - 0 7 SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2456 Besnyő, Szegfű utca 8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szöveges közhasznúsági beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. november

Részletesebben

GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület. 2006. évi közhasznúsági jelentés

GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület. 2006. évi közhasznúsági jelentés GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentés Kelt: K e c s k e m é t, 2007. május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök P.H.. 1 8 3 5 7 1 1 8-9 1 3 3-5 2 9-0 3 Statisztikai számjel

Részletesebben

A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a Támogató. "

A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a Támogató. » íu a«0 est Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest, Tárgy:

Részletesebben

Ifjúságért Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011.

Ifjúságért Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011. -1- Ifjúságért Egyesület Közhasznúsági Jelentés 211. A. Számviteli beszámoló B. A költségvetési támogatás felhasználása C. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás D. Cél szerinti juttatások kimutatása

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

2 /2013. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete

2 /2013. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete 2 /213. (V. 27.) sz. határozat 1. sz. melléklete Kecskeméti Zenészegylet 212. évi mérlege Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök 441 555 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 441 555 III. Befektetett

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Az egyesület szervezettsége: Taglétszámunk 2008. év január 1-én 4071 fő, 2007. december 31-én 3939 fő volt. Tagdíjfizetési arány: 88%. Munkavállalók

Részletesebben

Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009.

Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009. ORFEUSZ Kegyelet Kft. Iroda, levelezési cím: 4400, Nyíregyháza Hunyadi u. 70. 06-42/404-938, tel/fax: 06-42/509-057 0-24-ig: 06-30-680-7180 e-mail: orfeusz.kft@chello.hu Bököny Község Önkormányzata Gulyás

Részletesebben

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó SZEPTEMBER 4. oldal 2013. szeptember II. Vadász Júliális szeptember 13. (péntek) 19 órától - IKSZT MOZI aula JÁTÉKRA FEL! Részletek a 8. oldalon. szeptember

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J. TÖERKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J. TÖERKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Vasutasok Szakszervezete MÁV Északi Jármű Javító Törekvés Művelődési Központ 1 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt.25. Adószám: 19003544-2-42 Telefonsz: 263-0299 VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J.

Részletesebben