Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata"

Átírás

1 Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata 1. Általános feltételek A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Posta) - székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u (a továbbiakban: Szervező) Posta Hűségprogramot szervez (a továbbiakban: Program) amelyben minden 18. életévét betöltött, devizabelföldi, természetes személy (a továbbiakban: Kártyabirtokos) részt vehet, aki rendelkezik a későbbiekben bemutatásra kerülő ügyfélkártyákkal. Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Program szabályzata, a Kártyabirtokos és a Posta közötti szerződés feltételrendszere. A Posta fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot Program vonatkozásában a Kártyabirtokosok egyidejű tájékoztatása mellett módosítsa. A tájékoztatás az akció honlapján (www.pontapostan.hu) és a programba bevont postahelyeken hirdetmény kihelyezésével történik. 2. A Programban való részvétel feltételei A Programban való részvétel előfeltétele a Posta Nyereménykártya vagy a Posta Hűségkártya valamelyikének vásárlás során történő használata, az alábbiak figyelembevételével. (A továbbiakban a Posta Nyereménykártyára és a Posta Hűségkártyára együttesen vonatkozó információk esetében a két kártyatípus elnevezése együttesen: Ügyfélkártya. Amennyiben az információ csak valamelyik kártyatípusra vonatkozik, úgy az adott kártyatípus megnevezése kerül alkalmazásra.) 2.1. Ügyfélkártyával már rendelkező ügyfelek részvétele Akik a években kiadott Posta Nyereménykártyával (a nyereménykártya képét az 1. sz. melléklet tartalmazza) rendelkeznek, úgy a kártya vásárlás során történő használatával a programban automatikusan részt vesznek Az elveszett vagy megsemmisült Nyereménykártya pótlása a Programba bevont postahelyeken igényelhető, melyhez új Igénylőlap kiállítása nem szükséges A Posta Nyereménykártyával rendelkező ügyfelek a kártya használatával bizonyítják, hogy elfogadják a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket Ügyfélkártyával még nem rendelkező ügyfelek részvétele Az előzőekben foglalt Posta Nyereménykártyával nem rendelkező ügyfeleknek a Programban történő részvételhez ki kell váltaniuk a részvételhez, a vásárlás, szolgáltatás igénybevétel regisztrációjához szükséges ügyfélkártyát Számukra a részvétel feltétele, hogy: o a Programba bevont postahelyeken elérhető Post Hűségkártya Igénylő lapot 2 sz. melléklet) hiánytalanul kitöltötték, o a Játékszabályzatban és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elfogadták, o a Hűségkártya Igénylőlapon található adatvédelmi nyilatkozatot annak elolvasása után elfogadólag aláírásukkal hitelesítették, o az 3. sz. mellékletben meghatározott postahelyek bármelyikén, a Posta Hűségkártya készítésére kijelölt munkahelyen a Posta Hűségkártya Igénylőlap átadását követően az ügyfélkártyát kiváltották Az Igénylő lap Kártyabirtokos általi aláírásával szerződés jön létre, melynek értelmében, a Szabályzatban leírtakat mindkét fél magára nézve kötelezően elfogadja és betartja Az Kártyabirtokos az Igénylőlapot köteles a valóságnak megfelelően és olvashatóan kitölteni. (Lakcímként a pontos lakcímet kell megadni, postafiók nem elfogadott.) Az aláíratlan vagy nem valós adatokat tartalmazó, illetve a hiányos (kötelező mezők valamelyike nem kerül kitöltésre) vagy olvashatatlan Adatlap érvénytelen. 1

2 A Posta Nyereménykártya és Posta Hűségkártya csak megjelenésében tér el, a két kártyatípus tartalmi különbséget nem jelent, így a postahelyek plasztik alapú kártya készletüktől függően bármely kialakítású kártya típus felhasználásával elkészíthetik az új ügyfélkártyát A részvétel feltétele továbbá, hogy a Posta Nyereménykártyát vagy Posta Hűségkártyát a 4. sz. mellékletben felsorolt termékek/szolgáltatások 3 sz. mellékletben felsorolt, a Programba bevont postahelyeken történő vásárlása, illetve igénybevétele esetén regisztrációra átadják Egy Kártyabirtokos csak egy Ügyfélkártyával rendelkezhet, mely a Posta tulajdona. A Kártya más személyre át nem ruházható, másnak használatra át nem engedhető, azt a Kártyabirtokos ügyleti biztosítékként zálogba vagy óvadékba nem adhatja Az Kártyabirtokos felelős az általa megadott adatok helyességéért mindkét Ügyfélkártya esetében A Program kizárólag a 3 sz. mellékletben meghatározott postahelyekre terjed ki A Program időtartama: február december 31. A Posta jogosult a program időtartamát meghosszabbítani az 1. pontban meghatározottak szerint. 3. Az Ügyfélkártya használata, pontok gyűjtése 3.1. Pontgyűjtés szabályosan csak a Kártyabirtokos és az Ügyfélkártya egyidejű jelenlétében, annak tényleges vásárlása alapján történhet, ellenkező esetben a pontszerzés szabálytalannak minősül A Posta a Program keretében a bevont postahelyeken a 4. sz. mellékletben szereplő termékek és szolgáltatások vásárlása esetén minden 100 Ft után 1 pontot ír a Posta jóvá az Ügyfél Pontegyenlegén Az egyes vásárlási értékek összeadódnak. (pl.: ha az 1 vásárlás értéke 130 Ft, a 2. vásárlás értéke 185 Ft, akkor a Kártyabirtokos pontegyenlege 3 pont, mivel az összesen érték 315 Ft) 3.4. A Posta fenntartja a jogot, hogy a Program időtartama esetén egyes termékek/szolgáltatások esetén akció jelleggel az előzőek szerinti pontértéket kedvezőbb mértékre módosítsa. Erről a Kártyabirtokosokat az 1. pontban meghatározottak szerint tájékoztatja A vásárlás során a regisztráció érdekében az Ügyfélkártyát a Posta munkatársa részére át kell adni. Amennyiben az Ügyfélkártya átadására nem kerül sor, úgy a pontok utólagos jóváírására nincs mód Szabálytalan pontszerzés gyanúja esetén, a Posta jogosult az ügyet kivizsgálni, szabálytalanság megállapítása esetén az Ügyfélkártyát letiltani, pontegyenlegét törölni A szerzett pontok a Kártyabirtokos pontegyenlegén kerülnek jóváírásra, és nem az adott Ügyfélkártyán kerülnek összesítésre, felhasználása nem az Ügyfélkártyáról vásárlás közben történő levonásával történik Előzőekből adódóan a Kártya elveszése esetén sem vesznek el a Kártyabirtokos pontjai. A Kártya pótlását követően pontegyenlegének növelését tovább folytathatja Több Kártyán található pontok összevonására, illetve a pontok egyik Kártyáról a másikra történő átadására nincs lehetőség Amennyiben a posta informatikai rendszere meghibásodik, úgy a pontok jóváírására nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a kiszolgálási folyamat során az ügyfél informatikai rendszerben történő beazonosítására nem nyílik lehetőség. A Posta az informatikai rendszerének meghibásodásából eredő kárért felelősséget nem vállal, ebben az esetben a pontok utólagos jóváírására sem kerül sor. 2

3 3.11. A Posta az összegyűjtött pontok öröklését és átruházását kizárja. 4. A pontok beváltása 4.1. A Posta az összegyűlt pontok alapján, meghatározott időszakonként a kifejezetten jelen Programhoz kapcsolódóan legyártásra kerülő Posta Hűségutalványt küld az Ügyfélnek az Igénylőlapon megadott illetve adatmódosulás esetén az ügyfél által kért adatmódosítási igény alapján aktualizált - lakcímére A Posta Hűségutalványok megküldésére 3 alkalommal, az alábbi ciklusokban szerzett pontértékek alapján kerül sor. I. ciklus: február május 31. II. ciklus: június október 15. III. ciklus: október december A pontgyűjtő ciklusok zárónapjával az addig szerzett pontok összesítésre kerülnek, minden összegyűjtött 20 pont után az Ügyfél 200 Ft-os Posta Hűségutalványt kap, amelyet postai úton juttat el a Posta az Ügyfélhez A pontok utalványra váltás utáni maradványértéke továbbvitelre kerül a következő pontgyűjtő ciklusba Az Ügyfél az utalványokat a kijelölt postahelyeken (3. sz. melléklet) a programba bevont árukra és szolgáltatásokra (lásd.: 4. sz. melléklet) válthatja be, olyan módon, hogy egy db 200 Ft-os utalvány beváltása egy vásárlási alkalommal történő 1200 Ft-os vásárláshoz kötött. (Például: Ha a vásárolt érték 850 Ft, úgy az utalvány beváltására nincs mód, ha a vásárolt érték 1254 Ft, úgy 1 db 200 Ft névértékű utalvány beváltása lehetséges, míg ha az ugyanazon alkalommal vásárolt termékek értéke 2510 Ft, akkor 2 db 200 Ft névértékű utalvány beváltására nyílik lehetőség.) Az utalványon Felhasználható a kijelölt postahelyeken a Posta Hűségprogramba bevont termékekre és szolgáltatásokra felirat kerül elhelyezésre, mely biztosítja az utalvány postai beváltását Az utalványok nem névre szólóak, azok beváltása során a beváltó személyének beváltási jogosultságát a Posta nem vizsgálja Az utalvány megfelelő biztonsági elemekkel ellátottak, így azok másolása nem lehetséges Hamisított utalvány beváltásának kezdeményezése minden esetben rendőrségi feljelentést von maga után Az utalványok beváltására minden esetben az utalványokon feltüntetett időpontig van lehetőség. A határidő lejártát követően a Kártyabirtokos a kedvezmény felhasználásának jogosultságát elveszíti A megküldött utalványok ellenértékének megfelelő pontértékkel a Kártyabirtokos pontegyenlege csökkentésre kerül Az adott ciklust követő utalványkiküldést követően fennmaradó pontokat a következő ciklusra a Kártyabirtokos magával viszi, az pontegyenlegén marad A pontkibocsátás és beváltás feltételeit a Posta jogosult bármikor a jövőre nézve megváltoztatni az 1. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az érvényes pontkibocsátási és beváltási feltételeket a honlapon közzéteszi Az Ügyfél pontegyenlegét a oldalon a kártyaazonosítója (1. sz. mellékletben a kártya hátoldalán a vonalkód alatt található) és az Ügyfélkártya igénylésekor megadott - születési idejének beírásával tudja lekérdezni. Az adatok a honlapon feltüntetett időközönként frissülnek. Amennyiben az Ügyfél hibás adatot adott meg, és emiatt nem tudja lekérdezni pontegyenlegét, az Ügyfélszolgálati központhoz fordulhat a 6. pontban megjelölt elérhetőségeken. 5. Az Ügyfélkártyákhoz kapcsolódó további kedvezmények, akciók, partnerek 3

4 5.1. A Posta az előzőekben bemutatott pontgyűjtésen túlmenően egyéb kedvezmények igénybevételét is lehetővé teszi a Kártyabirtokosok részére A Posta fenntartja magának a jogot, hogy a Programhoz kapcsolódó további kedvezményeket, a kedvezmények körét, azok igénybevételi feltételrendszerét a Kártyabirtokosok egyidejű tájékoztatása mellett módosítsa. A tájékoztatás az akció honlapján (www.pontapostan.hu) és a programba bevont postahelyeken hirdetmény kihelyezésével történik A Program indulásakor biztosított kapcsolódó kedvezmény A Posta Hűségkártya kiváltásával és felmutatásával igénybe vehető az Itthon Otthon Van program belföldi szállásokra vonatkozó kedvezményrendszere, amelynek aktuális mértéke és az elfogadóhelyek listája a itthonotthonvan.hu weboldalon olvasható A Posta jogosult arra, hogy időszakos promóciókat, akciókat hirdessen, és ezen akciókra külön szabályokat állapíthat meg, melyekről hirdetések vagy levél formájában értesíti az ehhez megfelelően, előzetesen hozzájáruló Kártyabirtokosokat. Eltérés esetén a jelen Szabályzat csak annyiban irányadó, amennyiben az akciós szabályok máshogyan nem rendelkeznek A Posta vállalatokat partnerként a Programba bevonhat, akik a Postához hasonló módon pontkibocsátóvá és/vagy pontbeváltóvá is válhatnak (a továbbiakban: Partner). Ennek megfelelően változhatnak a pontokra vonatkozó szabályok, melyekről a Kártyabirtokosok a honlapon, és/vagy a kijelölt postahelyeken kihelyezett hirdetményeken keresztül kapnak tájékoztatást. Az adatok kezelésére vonatkozó szabályok a Partnereket is kötik. 6. Reklamációk Ügyfélszolgálat 6.1. A Program működésével kapcsolatos felvilágosítások, valamint a kártyaletiltások és reklamációk ügyében az Ügyfélszolgálati központ jár el: a. Telefonon H-P ig a számon. b. Levélben: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Központ, 3512 Miskolc c. Faxon: (46) d. ben: e. Személyesen: a Magyar Posta székházában (Budapest XIII, Dunavirág út 2-6., 2. torony, földszint 8.), ügyfélfogadás: Hétfőtől csütörtökig, 8 és 18 óra, pénteken és óra között, vagy bármely a programba bevont postahelyen a posta nyitvatartási idejében Tranzakcióval kapcsolatosan a tranzakciót követően az Ügyfélszolgálati központ reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, a vásárláskor kapott számlák/nyugták bemutatása mellett fogad el Amennyiben az Ügyfélszolgálati munkatárs nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, jogosult kérni a kérés írásban történő megerősítését, illetve a reklamációt elutasítani. A Posta jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve a telefonos megkereséseket hangfelvételen rögzíti. 7. Pontok elévülése Az Ügyfél által a Kártyával gyűjtött pontok a program megszűnésével elévülnek, azaz a program megszűnését követően a pontok semmilyen formában nem használhatóak fel. 8. Felelősség: A Posta nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése, a valóságnak nem megfelelő ügyféladatokkal történő kártyakibocsátásból eredő ügyfélpanaszokért, károkért, illetve abban az esetben, ha az ügyfelet abból adódóan éri kár, hogy az adatainak változását nem jelentette be. 4

5 A szabályzatban hivatkozott forintértékek minden esetben ÁFA-val növelt bruttó értéket jelentik. 9. Adatkezelés A Posta Hűségprogramban, valamint az azt kiegészítő egyéb kedvezmények igénybevételének, nyereményjátékokban való részvétel egyik fontos előfeltétele, hogy a résztvevő Ügyfél rendelkezzen a ben kiadott Posta Nyereménykártyával, vagy a 2012-től kiadásra kerülő Posta Hűségkártyával (továbbiakban együttesen: Ügyfélkártya) amelyek előállításához az Ügyfélnek meg kell adnia a mindenkori Kártyaigénylő lapon kért adatokat. A megadott információk (személyes adatok) a Magyar Posta Zrt. Lakossági Ügyféladatbázisába kerülnek, mely adatbázisban található adatok kezelését a Magyar Posta Zrt. az alábbiak szerint végzi. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy az Ügyfélkártyával rendelkezők által megadott információk, valamint vásárlási adataik alapján a Magyar Posta Zrt. és a tulajdonában álló gazdasági társaságok tájékoztassák az Ügyfeleket saját és partnereik üzleti ajánlataikról, akcióikról. Az adatkezelés jogalapja: A Kártyabirtokos személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak szerint az Kártyabirtokos hozzájárulásával történik. Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra jogosultak: A rendelkezésre álló személyes adatait a Magyar Posta Zrt. kezeli és dolgozza fel, hozzájárulásával továbbításra kerülnek a tulajdonában álló gazdasági társaságoknak. A gazdasági társaságokat és az igénybevett további esetleges adatfeldolgozókat a oldalon nevezzük meg. Az adatkezelés időtartama: Amíg a Kártyabirtokos adatai törlését nem kéri (kivéve a Nyereményjátékban résztvevő még a törlés kérését követő 3 hónap). Az adattörlést kérés esetén visszaigazoljuk. Az adatok megismerésére jogosultak: A Magyar Posta Zrt. és tulajdonában álló gazdasági társaságok a felsorolt programok, szolgáltatások adatkezelésében résztvevő illetékes munkatársai. A Posta Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés: A Kártyabirtokos az Ügyfélkártya igénylőlap hiánytalan kitöltésével és aláírásával, a Programban történő részvétellel (az Ügyfélkártya használatával) tudomásul veszi és elfogadja: az Ügyfélkártya igénylő lap Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozatában foglalt adatfelhasználási módot, és a Posta Hűségprogram Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, mellyel egyben az Ügyfélkártya Igénylő lap Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat -ában foglaltakon túlmenően - írásbeli hozzájárulását adja: o hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Program ideje alatt és az azt követő 3 hónapban a Programról történő információk eljuttatása és az esetleges nyeremények és ajándékok átadása, a játék lebonyolítása érdekében is kezelje a Magyar Posta o az ismételt kapcsolatfelvételhez, o további ilyen célú adatkezeléshez, 5

6 o a folyamatos kapcsolattartáshoz, o nyereményhez jutása érdekében személyes adatai közül nevét, az általa megadott település nevét, továbbá a nyertesség tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező nyilvánosságra hozza, valamint o a nyeremény átadásáról esetlegesen készült képfelvételeket a Szervező reklámpromóciókhoz, belső prezentációs tevékenységéhez felhasználja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. Amennyiben a Kártyabirtokos a Hűségprogram Szabályzatát annak bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Programból kizárásra kerül. Adatfeldolgozók: Adatfeldolgozó igénybevételére jelenleg nem kerül sor. Az ügyfél jogai (adattörlés, adatmódosítás, adatzárolás): A Kártyabirtokos bármikor kérhet tájékoztatást az adatai felhasználásával kapcsolatosan, kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken: az adatkezelés teljes időtartama alatt a Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati központ elérhetőségein: o levélben: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati központ Miskolc 3512 o faxon: a fax számon, o -ben: az címen, o telefonon: a számon. A Kártyabirtokos kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését a Posta Pontgyűjtő Programba bevont, kártyakiadásra kijelölt postahelyein, a kártyakiadó munkahelyen, írásban, a Hűségprogram záró időpontjáig, december 31-ig. A bejelentés során a Kártyabirtokos nevének és címének megadása kötelező, azonban a Posta Nyereménykártyán szereplő ügyfél-azonosító megadása a pontos beazonosítást megkönnyíti, így kérjük lehetőség szerint annak közlését is. A Magyar Posta Zrt. tulajdonában lévő gazdasági társaságok viszonylatában az előzőek szerinti kérelmében foglaltak átvezetése a következő adatátadási alkalmat követően kerül sor. Azon játékosok, akiknek adatai saját kérésükre zárolásra vagy törlésre kerülnek a Hűségprogramhoz kapcsolódó ügyféladatbázisból a Program időtartama alatt, a pontgyűjtésben a továbbiakban nem vehetnek részt, pontokat nem gyűjthetnek, a Programhoz kapcsolódó kiegészítő kedvezményeket nem vehetik igénybe, valamint a Programhoz kapcsolt további 6

7 nyereményjátékban nem vehetnek részt, a sorsolási listából is törlésre kerülnek, ezáltal a nyereménysorsoláson nem vesznek részt. Jogorvoslati lehetőségek: A Kártyabirtokos az adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén a Magyar Posta Zrt. ellen bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Kapcsolatfelvétel: Amennyiben a Magyar Posta Zrt. adatvédelmi szabályaival, kezelésével kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy kérem, forduljon a Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati központjához a fentiek szerinti elérhetőségek valamelyikén. A Magyar Posta Zrt. bármikor kész arra, hogy a Nyereményjátékban regisztrált személy kezelt személyes adataival kapcsolatosan az arra jogosultak számára tájékoztatást adjon. Biztonság: A Magyar Posta Zrt. a regisztrált személy személyes adatait védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelés megnevezése: Lakossági Ügyféladatbázis (LÜA) Adatkezelési azonosító: Hatályos: február 15. Magyar Posta Zrt. 7

8 Posta Hűségkártya Pontgyűjtő Szabályzatának 1. sz. melléklete A Posta Nyereménykártya A Posta Hűségkártya 8

9 Posta Hűségkártya Pontgyűjtő Szabályzatának 2. sz. melléklete A Posta Hűségkártya igénylőlapjának előoldala A Posta Hűségkártya igénylőlapjának hátoldala 9

10 Postabolt Hűségkártya Pontgyűjtő Szabályzatának 3. sz. melléklete A programba bevont postahelyek listája* Posta neve Cím Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Aszód posta 2170 Aszód Kossuth Lajos utca 37. Baja 1 posta 6500 Baja Oroszlán utca 5. Baja 3 posta 6500 Baja Dózsa György utca 161. Balassagyarmat 1 posta 2660 Balassagyarmat Rákóczi Fejedelem út 24. Balatonalmádi 1 posta 8220 Balatonalmádi Petőfi Sándor utca 19. Balatonfüred 2 posta 8230 Balatonfüred Ady Endre utca 1. Balmazújváros posta 4061 Balmazújváros Dózsa György utca 5-7. Bátonyterenye 1 posta 3070 Bátonyterenye Városház út 1 Berettyóújfalu 1 posta 4100 Berettyóújfalu Millennium út 12. Békés posta 5630 Békés Széchenyi tér 4/1. Békéscsaba 1 posta 5600 Békéscsaba Munkácsy út 6-8. Békéscsaba Csaba Center posta 5600 Békéscsaba Andrássy út Békéscsaba Tesco posta 5600 Békéscsaba Szarvasi út 68 Bicske posta 2060 Bicske Kossuth tér 4 Bonyhád 1 posta 7150 Bonyhád Szabadság tér 17. Budakalász 2 Cora posta 2011 Budakalász Omszk park 1. Budakalász posta 2011 Budakalász Budai út 3. Budakeszi posta 2092 Budakeszi Fő tér 3. Budaörs 1 posta 2040 Budaörs Templom tér 12. Budaörs 3 posta 2040 Budaörs Szivárvány utca 3. Budaörs 4 posta 2040 Budaörs Sport utca 2-4. Budaörs Tesco posta 2040 Budaörs Kinizsi utca 1-3 Budapest - Budafok 1 posta 1221 Budapest XXII. Városház tér 19. Budapest - Csepel 1 posta 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 21. Budapest - Csepel 5 posta 1212 Budapest XXI. Széchenyi István utca 92/b. Budapest - Csepel 6 posta 1211 Budapest XXI. Központi út 18. Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Budapest - Kispest 3 KÖKI Terminal 1191 Budapest XIX. Vak B. u. 75/a-c. II. emelet 206/a. Budapest - Kispest 4 posta 1191 Budapest XIX. Üllői út 201. Budapest - Mátyásföld posta 1165 Budapest XVI. Mészáros József utca 33. Budapest - Pesterzsébet 1 posta 1201 Budapest XX. Zilah utca 13. Budapest - Pesthidegkút 1 posta 1028 Budapest II. Hidegkúti út 167 Budapest - Pestszentimre 1 posta 1188 Budapest XVIII. Nemes utca 10. Budapest - Pestszentlőrinc 1 posta 1184 Budapest XVIII. Üllői út 400. Budapest - Rákoskeresztúr 1 posta 1173 Budapest XVII. Ferihegyi út 93/c Budapest - Rákospalota 1 posta 1152 Budapest XV. Fő út 68. Budapest - Rákospalota 5 posta 1156 Budapest XV. Száraznád utca 4-6. Budapest - Rákosszentmihály 1 posta 1161 Budapest XVI. Rákosi út Budapest - Sashalom 1 posta 1165 Budapest XVI. Jókai Mór utca 2/b. Budapest - Soroksár 1 posta 1239 Budapest XXIII. Grassalkovich utca

11 Budapest - Soroksár Auchan posta 1239 Budapest XXIII. Bevásárló utca 2-4. Budapest - Újpest 1 posta 1041 Budapest IV. István út 18. Budapest - Újpest 5 posta 1042 Budapest IV. Árpád út 112. Budapest - Zugló 1 posta 1149 Budapest XIV. Nagy Lajos király útja 173. Budapest 1 posta 1014 Budapest I. Dísz tér 15. Budapest 10 posta 1102 Budapest X. Kőrösi Csoma sétány 5. Budapest 100 posta 1101 Budapest X. Üllői út Budapest 112 posta 1114 Budapest XI. Fehérvári út Budapest Mammut posta 1024 Budapest II. Lövőház utca 1-5. Budapest 116 posta 1118 Budapest XI. Gazdagréti tér 7. Budapest 119 posta 1117 Budapest XI. Hengermalom út Budapest 12 posta 1122 Budapest XII. Déli pu.. Budapest 126 posta 1126 Budapest XII. Böszörményi út Budapest 13 posta 1013 Budapest I. Pauler utca 3. Budapest 131 posta 1138 Budapest XIII. Váci út 178. Budapest 132 posta 1134 Budapest XIII. Váci út Budapest 135 posta 1139 Budapest XIII. Váci út 73. Budapest 136 posta 1134 Budapest XIII. Róbert Károly körút Budapest 137 posta 1137 Budapest XIII. Szent István körút 10. Budapest 145 posta 1145 Budapest XIV. Amerikai út 25. Budapest 146 posta 1146 Budapest XIV. Hungária körút 50. Budapest 148 posta 1148 Budapest XIV. Örs Vezér tér. Budapest 15 posta 1015 Budapest I. Batthyány utca 1. Budapest 18 posta 1012 Budapest I. Vérmező út 8. Budapest 23 posta 1023 Budapest II. Török utca 2. Budapest 25 posta 1026 Budapest II. Gábor Áron utca 74-78/A. Budapest 3 posta 1032 Budapest III. Kiscelli utca 7-9. Budapest 30 posta 1036 Budapest III. Kolossy tér 5-6. Budapest 31 posta 1031 Budapest III. Római tér 3. Budapest 34 posta 1033 Budapest III. Flórián tér 6-9. Budapest 5 posta 1051 Budapest V. Bajcsy-Zsilinszky út 16. Budapest 57 posta 1055 Budapest V. Kossuth L. tér 1-3. Budapest 58 posta 1054 Budapest V. Széchenyi rakpart 19. Budapest 62 - Dunavirág kirendeltség 1138 Budapest XIII. Dunavirág utca 2-6. Budapest 62 posta 1062 Budapest VI. Teréz körút 51. Budapest 65 posta 1062 Budapest VI. Andrássy út 53. Budapest 7 posta 1074 Budapest VII. Hársfa utca 47. Budapest 72 posta 1087 Budapest VIII. Baross tér 11/c. Budapest 8 posta 1085 Budapest VIII. József körút Budapest 9 posta 1094 Budapest IX. Ferenc körút 39. Fsz-2 Budapest 94 posta 1093 Budapest IX. Gönczy Pál utca 2. Fszt. 4 Budapest Aquincum Auchan posta 1033 Budapest III. Szentendrei út 115. Budapest Astoria kirendeltség 1088 Budapest VIII. Rákóczi út 1-3. Budapest Árkád posta 1101 Budapest X. Örs vezér tere 25. Budapest Bellewue kirendeltség 1053 Budapest V. Szép utca 2. Budapest Budagyöngye 125 posta 1026 Budapest II. Szilágyi Erzsébet fasor

12 Budapest Campona posta 1222 Budapest XXII. Nagytétényi út Budapest Center Point Irodaház Kirendeltség 1139 Budapest XIII. Petneházy utca 2-4. Budapest EMKE kirendeltség 1072 Budapest VII. Rákóczi út 42. Budapest Eurocenter posta 1032 Budapest III. Bécsi út 154. Budapest Fogarasi úti TESCO posta 1149 Budapest XIV. Pillangó utca 15 Budapest Lurdy ház posta 1097 Budapest IX. Könyves Kálmán körút Budapest Megapark Tesco posta 1202 Budapest XX. Mártirok út 281. Budapest MOM Park posta 1124 Budapest XII. Alkotás utca 53. Budapest Pesti úti TESCO posta 1173 Budapest XVII. Pesti út 5-7. Budapest Pólus Center posta 1152 Budapest XV. Szentmihályi út 131. Budapest Rákóczi úti kirendeltség 1074 Budapest VII. Rákóczi út Budapest Rózsadomb Center posta 1025 Budapest II. Törökvész út Budapest Savoya Park posta 1117 Budapest XI. Hunyadi János út 19. Budapest SPAR kirendeltség 1098 Budapest IX. Napfény utca 10. Budapest Váci úti TESCO posta 1138 Budapest XIII. Gács utca 3. Cegléd 1 posta 2700 Cegléd Kossuth Ferenc utca 2. Cegléd 2 posta 2700 Cegléd Kölcsey tér 3. Celldömölk 1 posta 9500 Celldömölk Dr Géfin Lajos tér 14. Csongrád 1 posta 6640 Csongrád Dózsa György tér 1. Csorna posta 9300 Csorna Erzsébet királyné út 31. Csömör Auchan posta 2141 Csömör Határ út 6 Csurgó posta 8840 Csurgó Petőfi tér 29. Dabas 4 posta 2370 Dabas Bartók Béla út 54/a Debrecen 1 posta 4026 Debrecen Múzeum utca 3. Debrecen 13 posta 4000 Debrecen Galamb utca 16. Debrecen 15 posta 4000 Debrecen Cívis utca 18. Debrecen 19 CORA posta 4000 Debrecen Kishatár út 7. Debrecen 2 posta 4000 Debrecen Petőfi tér 1/c Debrecen 20 Malompark posta 4000 Debrecen Füredi út 27 Debrecen 21. Tesco Posta 4000 Debrecen Kishegyesi út 1-11 Debrecen 3 posta 4000 Debrecen Ifjuság utca 1. Devecser posta 8460 Devecser Miskei út 10. Diósd posta 2049 Diósd Ifjúság út 3 Dombóvár 1 posta 7200 Dombóvár Szabadság utca 25. Dunaharaszti 1 posta 2330 Dunaharaszti Baktay Ervin tér 2. Dunakeszi 1 posta 2120 Dunakeszi Verseny utca 4. Dunakeszi Auchan posta 2120 Dunakeszi Nádas utca 6. Dunaújváros 1 posta 2400 Dunaújváros Dózsa György út 3. Dunavarsány posta 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 38 Eger 1 posta 3300 Eger Széchenyi út 22. Eger Tesco kirendeltség 3300 Eger Rákóczi út 100 Encs posta 3860 Encs Petőfi út Esztergom 1 posta 2500 Esztergom Arany János utca 2. Érd 1 posta 2030 Érd Angyalka utca 1/a Érdparkváros posta 2030 Érd Iparos utca 2-6. Fehérgyarmat posta 4900 Fehérgyarmat Tömöttvár utca 4. 12

13 Fonyód 1 posta 8640 Fonyód Ady Endre utca 3. Fonyód 2 posta 8640 Fonyód Fő utca 7. Fót 1 posta 2151 Fót Szent Benedek utca 17. Fót CORA Önálló kirendeltség 2151 Fót Fehérkő utca 1. Göd 1 - Alsógöd posta 2131 Göd Pesti út 70. Gödöllő 1 posta 2100 Gödöllő Dózsa György út 15. Gyál posta 2360 Gyál Ady Endre utca 1-3. Gyömrő posta 2230 Gyömrő Táncsics út 66. Gyöngyös 1 posta 3200 Gyöngyös Páter Kis Szaléz út Győr 1 posta 9000 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 46. Győr 13 posta 9000 Győr Lajta út 13. Győr 15 - Interspar posta 9000 Győr Fehérvári út 3 Győr 2 posta 9021 Győr Révai Miklós utca 8. Győr 4 posta 9000 Győr Földes Gábor utca 27. Győr 7 posta 9000 Győr Hédervári út 3. Győr 8 posta 9027 Győr Nagysándor József utca 31. Győr Kézbesítő Posta 9000 Győr Révai Miklós utca 1. Gyula 1 posta 5700 Gyula Eszperantó tér 4-6. Gyula 4 posta 5700 Gyula Széchenyi utca 54 Hajdúböszörmény posta 4220 Hajdúböszörmény Korpona utca 15. Hajdúsámson posta 4251 Hajdúsámson Rákóczi út 1-1. Hajdúszoboszló 1 posta 4200 Hajdúszoboszló Kálvin tér 1. Halásztelek posta 2314 Halásztelek Posta köz 2. Hatvan 1 posta 3000 Hatvan Grassalkovich út 1. Heves posta 3360 Heves Deák Ferenc út 15 Hévíz posta 8380 Hévíz Kossuth utca 4. Hódmezővásárhely 1 posta 6800 Hódmezővásárhely Hódi Pál út 2. Hódmezővásárhely Tesco posta 6800 Hódmezővásárhely Hódtó utca Jászberény 1 posta 5100 Jászberény Lehel Vezér tér 7-8. Kalocsa posta 6300 Kalocsa Szent István király út 44. Kaposvár 1 posta 7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 15. Karcag 1 posta 5300 Karcag Széchenyi sugárút 4. Kazincbarcika 1 posta 3700 Kazincbarcika Fő tér 1. Kecskemét 1 posta 6000 Kecskemét Kálvin tér Kecskemét 8 posta 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Kecskemét Pólus Róna posta 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Keszthely 1 posta 8360 Keszthely Kossuth Lajos utca 48. Kiskőrös posta 6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 19. Kiskunfélegyháza 1 posta 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos utca 3 Kiskunhalas 1 posta 6400 Kiskunhalas Köztársaság utca 11. Kiskunhalas csomag kirendeltség 6400 Kiskunhalas Szabadkai út 27 Kisvárda 1 posta 4600 Kisvárda Somogyi Rezső utca 4. Kisvárda 3 posta 4600 Kisvárda Árpád utca 26. Komárom 1 posta 2900 Komárom Czibor Zoltán utca 3 Komárom Tesco kirendeltség 2900 Komárom Gyár utca 2-6 Komló 1 posta 7300 Komló Városház tér 2. 13

14 Körmend posta 9900 Körmend Dr Batthyány S. László utca 2. Kőszeg 1 posta 9730 Kőszeg Várkör utca 65. Lenti posta 8960 Lenti Zrinyi utca 1. Makó 1 posta 6900 Makó Posta utca 7. Marcali posta 8700 Marcali Rákóczi utca 16. Mátészalka 1 posta 4700 Mátészalka Kálvin tér 9. Mezőkövesd 1 posta 3400 Mezőkövesd Alkotmány utca 1. Mezőtúr 1 posta 5400 Mezőtúr Kossuth tér 10. Miskolc 1 posta 3525 Miskolc Kazinczy út 16. Miskolc 10 posta 3500 Miskolc Kiss tábornok út 30. Miskolc 2 posta 3500 Miskolc Kandó Kálmán tér 1. Miskolc 23 posta 3500 Miskolc Szentgyörgy út 23. Miskolc 3 posta 3500 Miskolc Bajcsy Zsilinszky Endre út 2-4. Miskolc 4 posta 3500 Miskolc Széchenyi út 3-9. Miskolc 8 posta 3500 Miskolc Templom út 7. Miskolc Auchan posta 3527 Miskolc József Attila út 87 Miskolc CORA kirendeltség 3500 Miskolc Pesti Barnabás út 9. Mohács 1 posta 7700 Mohács Széchenyi tér 2. Monor 1 posta 2200 Monor Petőfi Sándor utca 13. Mosonmagyaróvár 1 posta 9200 Mosonmagyaróvár Erkel Ferenc utca 3. Nagyatád posta 7500 Nagyatád Baross Gábor utca 3. Nagykanizsa 1 posta 8800 Nagykanizsa Ady Endre utca 10. Nagykanizsa 4 posta 8800 Nagykanizsa Táborhely utca 4. Nagykovácsi posta 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 26. Nagykőrös 1 posta 2750 Nagykőrös Hősök tere 3. Nyírbátor posta 4300 Nyírbátor Szabadság tér 3. Nyíregyháza 1 posta 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 4. Nyíregyháza 2 posta 4400 Nyíregyháza Állomás tér 1. Nyíregyháza Főiskolai kirendeltség 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. Orosháza 1 posta 5900 Orosháza Eötvös tér 2. Oroszlány 1 posta 2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 56. Ózd 1 posta 3600 Ózd Munkás utca 14. Paks 1 posta 7030 Paks Dózsa Gy. utca Pápa 1 posta 8500 Pápa Kossuth Lajos utca 27. Pásztó 1 posta 3060 Pásztó Fő út 54/3. Pásztó 3 posta 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 28. Pécel posta 2119 Pécel Isaszegi út 1. Pécs 1 posta 7621 Pécs Jókai utca 10 Pécs 14 posta 7600 Pécs Ybl Miklós utca 8. Pécs 16 posta 7600 Pécs Varsány utca 10. Pécs 18 posta 7600 Pécs Esztergályos János utca 16/a. Pécs 2 posta 7600 Pécs Indóház tér 6. Pécs 3 posta 7600 Pécs Király utca 76. Pécs Pláza posta 7600 Pécs Megyeri út 76. Piliscsaba 1 posta 2081 Piliscsaba Bajcsy-Zsilinszky út 3. Pilisvörösvár Auchan Önálló kirendeltség 2083 Solymár Szent Flórián utca 2 14

15 Pilisvörösvár posta 2085 Pilisvörösvár Fő utca 64. Pomáz 1 posta 2013 Pomáz Huszár utca 5. Ráckeve posta 2300 Ráckeve Kossuth Lajos utca 24. Salgótarján 1 posta 3100 Salgótarján Fő tér 3. Salgótarján Városháza kirendeltség 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Sarkad 1 posta 5720 Sarkad Árpád fejedelem tér 3. Sárospatak posta 3950 Sárospatak Rákóczi út 47. Sárvár 1 posta 9600 Sárvár Várkerület (nincs) 32. Sátoraljaújhely posta 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy út 10. Siklós 1 posta 7800 Siklós Flórián tér 1. Siófok 1 posta 8600 Siófok Fő utca Solymár posta 2083 Solymár Mátyás király utca 32 Sopron 1 posta 9400 Sopron Széchenyi tér Sopron 4 posta 9400 Sopron Kaboldi utca 2. Sopron 7 posta 9400 Sopron Kreutz Róbert utca 24. Sümeg posta 8330 Sümeg Kossuth Lajos utca 1. Szarvas posta 5540 Szarvas Szabadság út 9. Százhalombatta 1 posta 2440 Százhalombatta Szent István tér 6. Százhalombatta Tesco kirendeltség 2440 Százhalombatta Damjanich út 29 Szeged 1 posta 6700 Szeged Széchenyi tér 1 Szeged 11 posta 6700 Szeged Takaréktár utca 8. Szeged 6 posta 6700 Szeged Csaba utca 34. Szeged 9 Árkád Posta 6724 Szeged Londoni körút 3. Szeged Cora posta 6700 Szeged Zápor út 4. Szeged Tesco Posta 6700 Szeged Rókusi körút Szekszárd 1 posta 7100 Szekszárd Széchenyi utca Szentendre 1 posta 2000 Szentendre Kossuth Lajos utca Szentes 1 posta 6600 Szentes Kossuth utca 3. Szentgotthárd posta 9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 12. Szentlőrinc posta 7940 Szentlőrinc Munkácsy Mihály utca 10. Szerencs posta 3900 Szerencs Rákóczi út Székesfehérvár 1 posta 8000 Székesfehérvár Kossuth utca 16. Székesfehérvár 2 posta 8000 Székesfehérvár Kaszap István utca 3. Székesfehérvár 5 posta 8000 Székesfehérvár Zombori út 2. Székesfehérvár 7 posta 8000 Székesfehérvár Palotai út 6. Székesfehérvár Auchan kirendeltség 8000 Székesfehérvár Holland fasor 2. Székesfehérvár TESCO kirendeltség 8000 Székesfehérvár Aszalvölgyi út 1 Szigethalom posta 2315 Szigethalom Szabadkai utca 55. Szigetszentmiklós 1 posta 2310 Szigetszentmiklós Szent Erzsébet tér 1. Szigetszentmiklós Auchan posta 2310 Szigetszentmiklós Háros utca 120. Szigetvár posta 7900 Szigetvár József Attila utca Szolnok 1 posta 5000 Szolnok Baross utca 14. Szolnok 10 Cora posta 5000 Szolnok Felső Szandai rét 1. Szolnok 2 posta 5000 Szolnok MÁV pu. Szolnok 5 posta 5000 Szolnok Széchenyi körút 121. Szolnok 9 posta 5000 Szolnok Károly Róbert utca 7. 15

16 Szombathely 1 posta 9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 18. Szombathely 2 posta 9700 Szombathely Vasút utca 5. Szombathely 6 posta 9700 Szombathely Gazdag Erzsi utca 10. Szombathely Kézbesítési Pont 9700 Szombathely Vasút utca 5. Szombathely TESCO kirendeltség 9700 Szombathely Zanati utca 70. Tamási posta 7090 Tamási Kossuth tér 17. Tapolca 1 posta 8300 Tapolca Deák Ferenc utca 19. Tapolca 2 posta 8300 Tapolca Egry József utca 2/I. Tata 1 posta 2890 Tata Kossuth tér 19. Tatabánya 1 posta 2800 Tatabánya Fő tér 30. Tatabánya 3 posta 2800 Tatabánya Gál István lakótelep 704 Tatabánya Tesco kirendeltség 2800 Tatabánya Bláthy Ottó út 1. Tiszafüred 1 posta 5350 Tiszafüred Fő utca 14. Tiszaújváros 1 posta 3580 Tiszaújváros Bethlen Gábor út 9. Tököl posta 2316 Tököl Kossuth Lajos utca 2/a Törökbálint 2 posta 2045 Törökbálint Depo raktár (nincs). Törökbálint CORA Önálló kirendeltség 2045 Törökbálint Torbágy út 1. Törökbálint posta 2045 Törökbálint Baross utca 36. Törökszentmiklós posta 5200 Törökszentmiklós Kossuth utca 127. Újfehértó posta 4244 Újfehértó Bartók Béla út 1. Vasvár posta 9800 Vasvár Járdányi utca 4. Vác 1 posta 2600 Vác Posta park 2. Vác 2 posta 2600 Vác Földvári tér 17/c Vác 3 posta 2600 Vác Deákvári főtér 7. Várpalota 1 posta 8100 Várpalota Szent István utca 5. Vásárosnamény 1 posta 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 35. Vecsés 1 posta 2220 Vecsés Telepi út Veresegyház posta 2112 Veresegyház Fő út 32. Veszprém 1 posta 8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 19. Veszprém 2 posta 8200 Veszprém Jutasi utca 32/2. Veszprém 4 posta 8200 Veszprém Dózsa György tér 2. Zalaegerszeg 1 posta 8900 Zalaegerszeg Ispotály köz 1. Zalaegerszeg Kézbesítő Posta 8900 Zalaegerszeg Kaszaházi utca 3. *A programba bevont postahelyek a program ideje alatt várhatóan bővítésre kerülnek. 16

17 Postabolt Hűségkártya Pontgyűjtő Szabályzatának 4. sz. melléklete A programban részt vevő áruk és szolgáltatások listájának gyűjtő fogalmai Fő termékkör* Kereskedelmi áru termékek/termékkörök Filatéliai célú értékcikkek és filatéliai kereskedelmi áruk Fő termékkörön belüli termék meghatározás Műszaki és háztartási cikkek Dohány kiegészítő termékek (Dohányáru nem tartozik bele!) Édességek, kekszek, sütemények Csomagolódobozok Elektronikus mobilfeltöltés Érmék Hirdetési levelezőlap Üdítő italok Játékok, ajándékok Csomagolt kávé, tea Könyvek Képeslapok (virágos, alkalmi, helyi, szezonális, egyéb képeslapok) Nyomtatványok (értéklevél boríték, postaküldemények feladójegyzéke, tértivevények, kivéve adónyomtatványok) Levélszekrények Vetőmagok Mobiltelefon feltöltő kártyák Okmányigénylő lapok (erkölcsi, útlevélkérő, adattovábbítás igénylőlap) Papíráruk (boríték, tasak, dísztasak, mappa, zsebkendő, levélpapír, irodaszerek) Mindig TV set top boksz és kártya Hagyományos telefonkártyák, illetve hívókártyák Bélyegkönyvek, bélyegkincstárak, sarkvidék album, bélyegcsipesz, nagyító, uv-lámpa Keretezett bélyegképek Bélyeggyűjtői kellékek: albumok, albumlapok, fdc-tartók, Magyar Posta és Illetékbélyeg Katalógus, Start kezdő bélyegcsomag, háromtáblás bélyegberakó Filafalu társasjátékok, emléklapok Külföldi bélyegek Alkalmi borítékok (bélyeg nélkül) Alkalmi levelezőlapok Elsőnapi borítékok (fdc) és postatiszta (bélyeggel ellátott de nem bélyegzett) borítékok Színészek arcképével megszemélyesített Színház személyes bélyeg (darabban és ívben) Különböző tematikákban összeállított bélyegcsomagok 1995 előtt kibocsátott emléklapok Alkalmi bélyegek, bélyegfüzetek Vodafone Magyarország Zrt. megbízásából közvetített mobilszolgáltatásának közvetítése * A programba bevont postahelyek a fenti termékek és szolgáltatások vonatkozásában eltérő kínálattal és készlettel rendelkeznek. 17

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben

2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában:

2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás I. Kedvezmények 2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: 1. Díjmentes csoportos balesetbiztosítás minden Posta

Részletesebben

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Kecskemét Pólus Róna posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Kecskemét 8 posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12. Kecskemét

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Abádszalók posta 5241 Abádszalók Deák Ferenc út 5. Adács posta 3292 Adács Kossuth út 24. Ádánd posta 8653 Ádánd Árpád utca 23. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Alsónémedi posta 2351 Alsónémedi Fő

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat A TESCO- Global Áruházak Zrt. által szervezett, Kuponos adománygyűjtés a paralimpiai sportolók megsegítésére adománygyűjtéshez kapcsolódó nyereményjáték hivatalos részvételi-

Részletesebben

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg. 01-10-043804)

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar Lapterjesztő Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 32. cg.: 01-10-043804) a továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Hivatalos részvételi szabályzat

Hivatalos részvételi szabályzat Hivatalos részvételi szabályzat Fogyasztói promóció CIG Pannónia Biztosítással a MOL töltőállomásokon: A biztonság új mértékegysége 1. Az Akció szervezője A biztonság új mértékegysége elnevezésű fogyasztói

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek I. Bevezetés Az online ügyfélszolgálati felület tulajdonosa és üzemeltetője a Budai Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-692609,

Részletesebben

A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata

A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata 1. A PROGRAM SZERVEZŐJE 1.1 A Te melyik vagy program (továbbiakban: Program) Szervezője, Lebonyolítója és Adatkezelője a Procter & Gamble Magyarország

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL AZ INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. ( SZOLGÁLTATÓ ) SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELE SORÁN (Figyelem!

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat a OTP MasterCard kuponos árakcióhoz 2014. október 1. november 30. A OTP MasterCard kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (1117 Budapest,

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Rt. Forgalmazó: ERSTE Bank Befektetési Rt. Lajstromozási száma:

Részletesebben