CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu"

Átírás

1 CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk korát jelzi. Ez a terület már korábban is lakott volt, de a mai Csév születése 315 évvel ezelőttre tehető, amikor az első szlovák ajkú családok itt telepedtek meg. Az évfordulók önmagukban nem ünnepek! Mi emeljük ki őket a hétköznapok sorából azzal a kitüntetett figyelemmel és tisztelettel, amivel feléjük fordulunk. E felett a dátum felett ugyanúgy átfordulna a naptár, mint minden más dátum felett, hogyha nem emeljük ki valamilyen módon az idő végtelen folyamából. Akkor lesz belőle ünnep, ha azzá tesszük. Elsősorban magunknak, a mi közösségünk számára. Ha nekünk fontos; hogy megadjuk a tiszteletet azoknak az embereknek, akik létrehozták ezt a települést, akik itt éltek-haltak, azzal példát mutatunk az utódainknak is, akik majd ránk fognak emlékezni /ha emlékeznek. 315 évvel ezelőtt, itt, ezen a helyen, ahol ma az általunk ismert és szeretett Piliscsév áll, egy letarolt, kihalt pusztaság volt csak, ahonnan elmenekültek az emberek. Mindenképp új fejezet kezdődött a település életében, ami tényleg újjászületést jelentett. Szó szerint poraiból támadott fel: a semmivel lett egyenlővé minden, ami itt előtte volt. Egy 1564-es királyi lajstromban az elpusztult falvak közt szerepelt. Írásos emlékünk nem sok maradt fenn abból az időből. Más, fontosabb feladatok voltak akkoriban, mint krónikákat írni, és kevés ember volt, aki olvashatta volna Leginkább hivatalos iratokban történt említésekből lehet összerakni a település történetének ezt az időszakát. Olyan, mint egy kirakós játék, azzal nehezítve, hogy az összerakni való elemeket is úgy kell összeszedegetni ben érkezett ide az esztergomi káptalan felvidéki birtokairól néhány család. Ha egy pillanatra behunyjuk a szemünket, és megpróbáljuk elképzelni az üres, széljárta völgyet, ahol üszkös romok porát hordja a szél, ahol nincs épen maradt épület, nincs megművelt föld, és senki sincs, aki az azelőttről meséljen, máris értékelni tudjuk azt a bátorságot, ami megvolt abban a maroknyi kis közösségben, akik eljöttek ide, magnak. Próbáljuk meg elképzelni a pillanatot, amikor megérkeztek! Nem térkép vezette őket, és nem GPS koordináták alapján tudták, hogy megérkeztek, ez a hely lesz választott új életük jövőbeni helyszíne. 315 ÉV A PILISBEN Értékelnünk kell azt az emberfeletti munkát is, amit itt végeztek, hogy élhetővé/lakhatóvá tegyék a tájat, a helyet, hiszen tényleg, szinte szó szerint semmijük nem volt hozzá! A nagy utat, ami ide vezetett, lovakökrök vontatta szekerekkel, de leginkább gyalogosan tették meg, gyerekekkel és állatokkal együtt, úttalan utakon, kietlen helyeken keresztül. Amit magukkal tudtak hozni (szerszámot, eszközt, anyagot vagy vetőmagot), az szó szerint csak a túléléshez volt elég. Amit még magukkal hoztak: nyelvük, szokásaik, kultúrájuk, emberségük, az átsegítette őket minden küzdelmen. Nagyra értékelendő az a munka, amivel semmiből teremtettek otthont maguknak, és építették fel nem csak házaikat, de a közösségi élet fontos színtereit is. Templomot építettek, lakást a papnak, iskolát a gyerekeknek, hivatalt a hivatalos ügyeknek, tűzoltószertárat a köz védelmére (nagyon is nagy veszélyt jelentett akkoriban a tűzvész, aminek könnyen a martalékává lehetett minden), hitük bizonyságául pedig Kálváriát és határbeli kereszteket állítottak. Mindezt közösen, összefogással. Segítették egymást jóbanrosszban, hiszen leginkább csak önmagukra és egymásra számíthattak. Megszervezték a mindennapjaikat és megünnepelték az ünnepeiket: együtt. Ahogyan mi is szeretnénk ünnepelni ebben az esztendőben. Hogy minél több mindenki kivehesse részét a programokból, ki-ki kedve és érdeklődési köre szerint. Többféle rendezvényt fűztünk össze egy ünnepi rendezvénysorozattá. Az ünnepi évad március 30-án A templom dala című koncerttel vette kezdetét, melyen Nyitráról és Zoboraljáról meghívott vendég kórusok léptek fel. A következő esemény április 5-én a téltemetőtavaszváró ünnepünk, a Moréna elégetése lesz, amit a régiekre is emlékezve ünnepelünk meg, a téltemető ünnep hagyományos dátumához igazodva, két héttel húsvét előtt, a fekete vasárnap előtti szombaton. Június 28-ára hazavárjuk a több mint húsz évvel ezelőtt elköltözött csévieket, Augusztus végén ünnepeljük meg a Csévi Napokat. Rendezvényekről plakátokon, a Képújságon keresztül és honlapunkon is tájékoztatjuk Önöket és mindegyikre nagy szeretettel váruk minden kedves piliscsévi lakost! Piliscsév község Önkormányzata nevében kívánok Önöknek áldott Húsvéti Ünnepeket! Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester 12. évfolyam 1. szám 1

2 TISZTELT PILISCSÉVRŐL ELSZÁRMAZOTTAK! Mi, Piliscséven élők, gyakran gondolunk azokra a falubeliekre, emlegetjük fel azokat a gyermekkori társakat, barátokat, rokonokat, akiket sorsuk szétszórt a környéken, távolabb a hazában, vagy akár messzebb, a határainkon túlra - és akik évtizedek óta csak rövid időre térnek vissza. Szeretettel emlékezünk meg azokról is, akik vissza sem térnek már, csak leszármazottaik látogatnak néha haza... A szülőföld az ember életének alapvető meghatározója, megtartó erejénél fogva erőt adó forrás, mindenütt a világban. Azért fordulunk Önökhöz levelünkkel, mert Piliscsév Önkormányzatának Képviselő Testülete és Szlovák Önkormányzata idén, a 315 éve a Pilisben című rendezvénysorozat keretében június 28-án újra megszervezi a Piliscsévről elszármazott, más településeken élő cséviek baráti találkozóját, Hazaváró, 2014 címmel. Megtiszteltetésnek vesszük, hogy azokkal az egykori piliscséviekkel, akik húsz éve, vagy annál hosszabb ideje élnek távol falunktól, egy közös, baráti összejövetel keretén belül feleleveníthetjük a régi időket, az ifjúság felhőtlen éveit, ezért kérjük, tiszteljék meg részvételükkel rendezvényünket! Május 28-ig várjuk a szíves jelentkezéseket, részvételi szándékuk visszajelzését (név, értesítési cím, elérhetőségek, várható érkezés, esetleges észrevételek közlésével) levélben, telefonon vagy ben elérhetőségeink valamelyikén (Piliscsév község Önkormányzata 2519 Piliscsév, Hősök tere 9. Tel/fax: +36 (33) , , A találkozó részletes programtervezetét a visszajelzést követően fogjuk megküldeni. A személyes találkozás reményében barátsággal üdvözöljük: Kosztkáné Rokolya Bernadett Vogyeraczki Mária polgármester Szlovák Önkormányzat elnöke ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁMOGATÁST KAPTUNK A KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSRA 2014 márciusában Önkormányzatunk, mivel a megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően nem volt adóssága, fejlesztési támogatási igényt nyújthatott be, meghatározott feladatra: a kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó beruházásra. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy Piliscsév az egyike annak a négy 2000 fő feletti településnek, akik Komárom- Esztergom megyében meg is kapták ezt a támogatást. A település központjában lévő piliscsévi 27. hrsz-ú épület ( ÁFÉSZ-ház, régebbi nevén Hangya ) szeptember 16 óta az Önkormányzat tulajdona. /Piliscsév Község Önkormányzata 87/2009 számú határozatában döntött arról, hogy a tulajdonában lévő fél épületrész mellé megvásárolja a GRAN ÁFÉSZ-tól az épület másik felének tulajdonjogát is./ Megvizsgáltuk, mint lehetséges fejlesztendő épület, az ÁFÉSZ ház felújításának lehetőségét és költségigényét. A szükséges munkálatok megállapítására építész-tervező szakmai tudását vettük igénybe. A műszaki tervek és árajánlatok alátámasztották, hogy a megnyert pályázati összeg ( Ft), lehetőséget biztosít a szükséges felújításokra: homlokzati nyílászárók cseréjére, belső irodák és házasságkötő terem kialakítására, tetőszerkezet felújítására, festésmázolásra, energiatakarékos fűtés kialakítására, vizesblokk kialakítására, elektromos hálózat felújítására, informatikai rendszer kialakítására, térrendezésre, valamint a homlokzati hőszigetelésre - egy modern közigazgatási központ kialakítására az épületben, a település központjában. A beruházás a jogerős építési engedélyeztetési eljárás és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődik el. A megnyert támogatás lehetőséget ad rá, hogy megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani ügyfeleink hivatalos ügyeinek diszkrét és ügyfélbarát intézéséhez. /A jelenlegi Önkormányzati épület hasznosítására is konkrét terveink vannak a majdan elkészülő Önkormányzati Hivatal átadása utánra. A későbbiekben erről is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot./ A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETRŐL A Képviselő-testület 2/2014.(II.04.) számú rendeletével elfogadta Önkormányzatunk évi költségvetését. A költségvetés előkészítésében a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részt vett, véleményezte, javaslataival kiegészítette a benyújtott tervezetet. Képviselőtestületi jóváhagyás után az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot a várható bevételekről, kiadásokról és a fejlesztési tervekről: Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát. Ahhoz, hogy a település a következő években is kiszámítható, előre látható célok felé haladjon, az elfogadott gazdasági programmal jelöljük ki a településfejlesztési és kulturális célokat, illetve határozzuk meg a közép- és hosszú távú fejlesztési elképzeléseinket. Az idei költségvetés készítésénél e célokat vettük figyelembe. ÖNKORMÁNYZATUNK költségvetésének 2014.évi mérlege az alábbiak szerint alakult: Bevételi és kiadási főösszeg: ezer Ft INTÉZMÉNYEINK évi működési kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyta jóvá: Egységes Óvoda és Bölcsőde: ezer Ft Védőnői szakfeladat: ezer Ft Művelődési Ház és Könyvtár: ezer Ft Idősek Klubja: ezer Ft Piliscsév-Leányvár Közös Hivatal évi mérlegének főösszege: ezer Ft évfolyam 1. szám

3 A Közmunka program keretén belül biztosított lehetőséget maximálisan kihasználva, a település közterületein és intézményeiben a köztisztasági, kisebb karbantartási, faluszépítési feladatokat ellátjuk, ez nagymértékben csökkenti kiadásainkat. Az idei évben a Képviselő Testület a következő felújítási fejlesztéseket támogatja: Csabai utca: szilárd burkolat megépítése Petőfi utcai játszótér teljes felújítása Óvoda-Bölcsőde: belső járda karbantartása Művelődési Ház és Könyvtár: színpad felújítása, új konyhai berendezések, könyvtári polcok bővítése Idősek Klubja: külső homlokzat felújítása Civil szervezeteink működését idén is, több mint 4 millió forinttal támogatja önkormányzatunk. Tisztelt Lakosság! Önkormányzatunk igyekszik valamennyi kiírt pályázaton részt venni, jelenleg folyamatban van az Óvoda energetikai pályázatának benyújtása (külső hőszigetelés). Intézményeinktől az idén is elvárjuk a takarékos gazdálkodást, a pályázati lehetőségek maximális kihasználását, az intézményi vagyon védelmét. Fenti terveink természetesen akkor valósulhatnak meg, ha bevételeink a tervezett arányban folynak be. és a benyújtott pályázataink sikeresek lesznek. Bízunk benne, hogy céljaink megvalósításában partnerek lesznek településünk lakosai is. Ha velünk együtt vigyázzák közös értékeinket, óvják a kiültetett fákat, virágokat, környezetünket, büszkék lehetünk majd rá, hogy a rendezett, tiszta Piliscsév a környék legszebb települése. Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester A Hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.törvény rendelkezéseinek értelmében a települési szilárd hulladék elszállítása és alkalmazása kötelező közszolgáltatás, melynek igénybevétele szintén kötelező minden ingatlan tulajdonosa számára. Az ingatlantulajdonos, az ingatlanon gyűjtött hulladékot köteles olyan, az önkormányzat, vagy társulása által kiválasztott szervezetnek átadni, amely a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végez. Nincs választási lehetősége abban, hogy átadja-e vagy nem, ahogyan abban sincs választási lehetősége, hogy kinek, mely szervezetnek adja át. Ez utóbbi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének követelménye. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 253/ (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 10. paragrafus (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti a hulladékot nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakó területen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. E rendelkezések szerint kell az Önkormányzatoknak meghatározni a helyi rendeletükben a területek besorolása alapján a hulladékszállítás gyakoriságát. Kéthetente vagy ritkábban történő szemétszállításról egyetlen önkormányzat sem rendelkezhet. A heti rendszeres szemétszállítás elrendelésének célja, az emberi egészség, a természeti és az épített környezet védelme, megőrzése a települési hulladék okozta szennyezés csökkentése, ezért az összegyűjtött hulladékot minél előbb el kell szállítani. Az önkormányzati kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra kötött szerződés, amely alapján a Vertikál Nonprofit ZRT végzi a hulladék begyűjtését és szállítását a heti szállítás teljesítésére kötelezi Társaságunkat. Arra vonatkozóan, hogy nincs szemetem több Alkotmánybírósági döntés született, többek között az Alkotmánybíróság 436/B/2013. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen meg van töltve, ezért nem sérül az arányosság követelménye. Ma az ágazat technikai felszereltsége nem tart ott, hogy mindenki az általa leadott szemét mennyisége után fizessen, ezért fajlagos díj van érvényben. A településen az előző évben ténylegesen megtermelt hulladék mennyiséget osztva a szolgáltatást igénybe vevők számával (lakosok) megkapjuk az egy lakos által egy évben megtermelt fajlagos hulladékmennyiséget. Ezt a mennyiséget figyelembe véve kell a ráfordítások és a költségek alapján a díjat meghatározni. Mindezeket figyelembe véve ezúton kérek minden piliscsévi polgárt a jogkövető magatartásra. Az önkormányzat célja e szabályok betartatásával nem a lakosság zaklatása, hanem a település tisztaságának, rendjének megóvása. Baumstark Tiborné, jegyző A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOKAT, (tiszta, laposra hajtott/taposott, papírt és műanyagot) az alábbi időpontokban szállítják el: (A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja.): május ; június ; július ; augusztus ; szeptember 3; október 1.; november 5.; december 3. A szelektív hulladékgyűjtés igénybevételéhez szükséges ingyenes zsákokat a Vertikál Zrt biztosítja. Az újrahasznosítható hulladékokat a szállítási napon, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé! A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett zsákokat nem szállítják el! Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy től az önkormányzat hivatalában heti két alkalommal lesz MŰSZAKI ÜGYINTÉZÉS hétfőn óra és szerdán 8-15 óra között. INGYENES KORREPETÁLÁS a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. az osztályos diákok részére minden héten, kedden és csütörtökön 15 órától Cím: Dorog, Hantken Miksa utca 8. I. emelet. Korrepetáló pedagógus: Ormainé Áron Adrienn Elérhetősége: , Mobil:06-20/ évfolyam 1. szám 3

4 TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében tájékoztatom azokat a személyeket, akik nem rendelkeznek egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal, hogy amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 120 %-át ( Ft), illetve egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 150 %-át ( Ft), úgy a szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. Az igazolás alapján az egészségügyi ellátás 1 évig térítésmentesen igénybe vehető. Az igazolás kiállításához a kérelem nyomtatvány az önkormányzat hivatalában megtalálható, illetve a járási hivatal ügysegédjétől kérhető és nála benyújtható: hétfői napokon 13 és 15 óra között az önkormányzatnál tartott ügyfélfogadási időben. Hudecz Izabella Szociális előadó Piliscsév Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde Többcélú intézmény intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, július 1-jétől június 30. napjáig szól. A munkavégzés helye: Komárom Esztergom Megye 2519 Piliscsév, Jubileum tér 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben, a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben, a 138/1992.(X.8.) Korm. rendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló,1997.évi XXXI.törvény 42. -ában meghatározott gyermekjóléti alapellátás, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra. Az intézményvezető ellátja az intézmény alapító okiratában meghatározott, széles körű szakmai, pedagógiai, gyermeknevelői munka irányítását. Felel a pedagógiai - gondozási munkáért, az intézmény szakszerű működéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, szlovák önkormányzattal, iskolával, az illetékes Pedagógiai szakszolgálattal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői, közoktatás vezetői szakképzettség. Rendelkezik a bölcsődei gondozói, bölcsődei szakgondozói munkakör betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel. vagy legalább hatvan órás felkészítésben elsajátította a 3 évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, ill. biztos felhasználói ismeret. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás. Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szlovák nemzetiségi főiskolai óvodapedagógusi végzettség középfokú szlovák nyelvvizsga a szlovák nyelv ismerete oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével; Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata; A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, az intézmény tevékenységét előzetesen megismert, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; évfolyam 1. szám

5 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja az intézményvezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget; Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumstark Tiborné jegyző nyújt (06-30/ ). A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 3 példányban való - Piliscsév Község Önkormányzata címére történő - megküldésével (2519 Piliscsév, Hősök tere 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyagok véleményezését követően a képviselő-testület a kiírásnak megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően hozza meg döntését. A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:piliscsév Község honlapja:www.piliscsev.hu ; Önkormányzati hirdetőtábla: ; Önkormányzat helyi lapja: Csévi Kisbíró Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Választópolgárok! Az alábbiakban általános tájékoztatást adok a április 6-ra kitűzött országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos tudnivalókról. Választójog: Az Alaptörvény szabályozza, hogy ki rendelkezik választójoggal. Ennek értelmében, Magyarországon minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési választásokon választó és választható legyen. Nincs választójoga annak, aki: a.) jogerős ítélet alapján cselekvőképességet kizáró v. korlátozó gondnokság alatt áll, b.) aki a közügyek gyakorlásától jogerősen el van tiltva, c.) aki szabadságvesztés büntetését tölt, d.) aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. A választójog nincsen magyarországi állandó lakhelyhez kötve, hiszen a külföldön élő magyar állampolgárok is gyakorolhatják azt. Választói névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylése, választási értesítők Nagyon fontos tudni, hogy aki a választási névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki nem szerepel a névjegyzékben az nem szavazhat. Azt a választópolgárt, aki február 7-én a névjegyzékben szerepelt Nemzeti Választási Iroda február 17-ig értesítette a szavazóköri névjegyzékbe vételről. (ezeket az értesítéseket korábban kopogtató cédulának neveztük, és a hivatal kollégái vitték ki Önöknek, az idei választástól Piliscséven is a helyi posta kézbesítette) A nemzeti Választásai Iroda automatikusan felvesz minden olyan állampolgárt, aki magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, kérelemre, aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik március 22-én 16 óráig lehetett kérni a névjegyzékbe való felvételt, ill. az adatok módosítását. A választások törvényességének egyik garanciája, hogy bármelyik választópolgár betekinthet a lakcíme szerinti választási irodánál, hogy a névjegyzékben szerepel-e. Átjelentkezéssel (régen igazolásnak neveztük) az a választópolgár szavazhat, aki a április 6-án, Magyarország területén tartózkodik, de nem állandó lakcímén. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerületi szavazólapon szavazhat. Az a választópolgár, aki a szavazás napján, külföldön tartózkodik a nagykövetségen vagy a konzulátuson szavaz. A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatóak: a.) személyesen b.) levélben c.) ügyfélkapun vagy a honlapon. Megváltozott a mozgóurna igénylése. (Korábban nem formanyomtatványon kellett bejelenteni). Ezt követően kizárólag meghatározott formanyomtatványon történik az igénylése, melyet akár a honlapunkról, akár a honlapról tölthet le. Kizárólag az egészségi állapot, fogyatékosság, és fogva tartás miatt kérelmezhető, legkésőbb április 4-én 16 óráig, és ahhoz a helyi választási irodához, illetve április 6-án 15 óráig a helyi választási bizottsághoz, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. A mozgóurna kérelmeket a helyi választási iroda vezetője elbírálja. 12. évfolyam 1. szám 5

6 Választási kampány Az idei országgyűlési választásra nagymértékben változtak a kampányra vonatkozó szabályok. a.) megszűnt a kampánycsend b.) a választási kampány 2014.február 15-től április 6-án 19 óráig tart c.) választási plakát kizárólag a tulajdonos engedélyével helyezhető el d.) választópolgárok megtilthatják adataik kiadását kampánycélokra. Választási szervek: Piliscséven a választások előkészítésével, választók tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása a helyi választási iroda feladata. (HVI) A helyi választási iroda vezetője a közös hivatal jegyzője. Elérhetőségei: levélcím: Piliscsév, Hősök tere 9. telefon: helyettes: Szivekné Vojczek Zsuzsanna Az országgyűlési választásokon az alábbi választási irodák működnek még: Területi Választási Iroda (TVI) Nemzeti Választási Iroda (NVI) Külképviseleti Választási Iroda (KÜVI) Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Iroda (OEVI) a TVI Tatabányán (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), az NVI Budapesten (1397 Budapest, Pf.: 547.) az OEVI Esztergomban (2500 Esztergom Széchenyi tér 1.) Delegált tagok bejelentése március 21-én 16 h-ig lehetséges. Piliscsév településen a megválasztott Szavazatszámláló Bizottságok az alábbi összetételben és helyen fognak működni. 001.számú Szavazatszámláló Bizottság Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár Áy Péterné elnök Dudás Andrea elnök-helyettes Szabó Sándor tag Herczeg Attila FIDESZ-KDNP delegált Kosztolányi József FIDESZ-KDNP delegált Vörös Gyula MSZP delegált Zilahi Tibor Jobbik MO-ért Mozgalom delegált Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné, Hudecz Izabella Póttagok: 002.számú Szavazatszámláló Bizottság Aranykapu Napköziotthonos Óvoda Silling Mónika elnök Bartolen Istvánné elnök-helyettes Tóth Zsolt tag Kertészfi Vendel FIDESZ-KDNP delegált Szakács Árpád FIDESZ-KDNP delegált Szlávik Sándorné MSZP delegált Boros Roland Lehet Más a Politika delegált Nagy Tamás Jobbik MO-ért Mozgalom delegált Jegyzőkönyvvezető: Szabó Sándorné, Hudecz Vivien Boros Ildikó, Bottlik Józsefné, Gongola Gabriella, Gongola Tamás, Hristov-Todorov Gabriella, Kara Józsefné, Kara Tiborné, Kormosné Ódor Tímea, Szivekné Király Erika Tisztelt Választópolgárok! Szeretném ismételten felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy szavazni kizárólag a személyazonosságot igazoló érvényes okmányok bemutatásával lehet. A személyazonosság és a személyi azonosító vagy lakcím igazolása: Az SZSZB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát). Erre a következő, a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak: 1. A személyazonosság igazolására a) régi típusú, könyvecske formátumú személyi igazolvány b) személyazonosító igazolvány: c) vezetői engedély: d) ideiglenes személyazonosító igazolvány: e) útlevél és ideiglenes útlevél évfolyam 1. szám

7 2. A lakcím igazolására: a) lakcímet igazoló hatósági igazolvány b) lakcím-bejelentésről szóló átvételi elismervény c) a régi, könyvecske alakú személyi igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet 3. A személyi azonosító igazolására a) a régi, könyvecske alakú személyi igazolvány, ha tartalmazza a személyi azonosítót b) személyi azonosító jel lap c) személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány: Baumstark Tiborné, HVI vezető Nemzetiségi parlamenti képviselők választása Kedves Piliscséviek! Idén két olyan választás vár a magyarországi nemzetiségekre köztük ránk, hazai szlovákokra is, amelyekre eddig még nem volt példa! április 6-án a mai Magyarország történetében először választhatjuk meg szlovák parlamenti képviselőnket az Országgyűlésbe. Októberben helyi, területi (megyei) és országos szlovák önkormányzatot választunk, mégpedig valamennyien akik a regisztrációs lapot kitöltve leadjuk a helyi önkormányzatnál! Minden egyes szlovák nemzetiségi választópolgár egy napon, közvetlenül szavazhat akár mindhárom testületre. Erre sem volt példa az elmúlt 20 évben! Éljünk a lehetőséggel, mert ahhoz, hogy - háromszáztizenöt év után is fennmaradjunk csévi (ekkor jöttek első csévi őseink a mai Piliscsév területére) és magyarországi szlovák nemzetiségként - őrizzük és fejlesszük szlovák anyanyelvünket, kultúránkat, - erősítsük önkormányzati rendszerünket - hatékonyabbá tegyük civil társadalmunkat - növeljük társadalmi tekintélyünket és érdekérvényesítő képességünket, Regisztráljunk, azért, hogy az áprilisi országgyűlési, és az őszi nemzetiségi önkormányzati választáson szavazhassunk jelöltjeinkre! Fogjunk össze, mutassuk meg mi cséviek, hogy büszkék vagyunk származásunkra, őseinkre, hagyományainkra és összefogva közösen teszünk azért, hogy e gyönyörű tájon, Csév, Csév maradjon itt a Pilis alatt örökre! Szlovák Önkormányzat Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy hangulatos téltemető / tavaszváró programra: a telet jelképező, női ruhába öltöztetett szalmabáb, a MORÉNA elégetésére! április 5-én 15 órakor gyülekezünk a Falumúzeumnál. A nagylányok a múzeumban felöltöztetik a Moréna-bábut. Közösen visszük el az iskola udvarára, ahol az óvodások és iskolások népi gyermekjátékokat játszanak, majd az Asszonykórus közreműködésével ünnepélyesen meggyújtjuk és bedobjuk a patakba. A téltemetés után mindenkit szeretettel várunk vissza a művelődési házba, baráti beszélgetésre, teázásra. 12. évfolyam 1. szám 7

8 ANYAKÖNYVI HÍREK C S É V I K I S B Í R Ó Szeretettel köszöntjük Piliscsév legifjabb lakosait és szüleiket! Dimitrov Emma és Metta Szivek Buda Valovics Emma Olívia Szüleik: Kara Edina és Dimitrov Gábor Szülei: Belicza Anikó és Szivek Péter Szülei: Kristóf Melinda és Valovics Tamás Vass Vanessza Bakonyi Máté Áy-Sárosi Hanna Szülei: Antal Andrea és Szülei: Kovács Krisztina Szülei: Áy Petra és Vass Róbert és Dr. Bakonyi Zoltán Sárosi Gellért Szeretettel gratulálunk az idén, január-március hónapokban 80. születésnapjukat ünneplő lakosainknak - szívből kívánunk nekik minden jót, főként jó egészséget! ONDRUSÁK BÉLA ( ) DUBICZKY SÁNDOR ( ) SULÁK MIHÁLYNÉ ( ) MOLNÁR SÁNDOR ( ) évfolyam 1. szám

9 Szeretettel köszöntjük a 80 év feletti, szépkorú piliscsévieket, akik első negyedévében ünnepelték születésnapjukat! JURKOVICS MIHÁLY ( ) 92. évét töltötte be) HIRT JÁNOSNÉ ( ) 91. évét töltötte be) MATUSEK JÓZSEFNÉ ( ) 88. évét töltötte be VARGA LÁSZLÓNÉ ( ) 88. évét töltötte be FÖLDES IMRE ( ) 87. évét töltötte be FLEKÁCS MIHÁLYNÉ ( ) 87. évét töltötte be SZÁNTAI JÁNOS ( ) 87. évét töltötte be DUBICZKI REZSŐNÉ ( ) 86. évét töltötte be HRISTOV-TODOROV JÓZSEFNÉ ( ) 86. évét töltötte be PAPP PÁL ( ) 83. évét töltötte be CSONGRÁDI JÁNOSNÉ ( ) 83 évét töltötte be TÓTH JÁNOS ( ) 83 évét töltötte be DÉRI JÁNOSNÉ ( ) 83 évét töltötte be ZOLTÁN ISTVÁNNÉ ( ) 82 évét töltötte be KARDOS IMRÉNÉ ( évét töltötte be HERCZEG ANTALNÉ ( ) 81 évét töltötte be BULÁTKÓ FERENCNÉ ( ) 81 évét töltötte be Gratulálunk azoknak a piliscsévi lakosoknak, akik magyar állampolgársági esküt tettek: Fülöp Gizella és Fülöp Csaba az eskütétel alkalmával Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester asszonnyal FALUTÚRA 2014 Ö n k o r m á n y z a t u n k S z o c i á l i s, E g é s z s é g ü g y i é s K ö z m ű v e l ő d é s i B i z o t t s á g a ú j r a k ö z ö s t ú r á z á s r a h í v m i n d e n p i l i s c s é v i l a k o s t : T Ú R Á Z Z U N K E G Y Ü T T M I N É L T Ö B B E N! JÁRJUK BE EGYÜTT PILISCSÉV HATÁRÁT a SZTUDENKÁTÓL az ESZPERANTÓ FORRÁSIG! Indulás: április 26-án, szombaton 9 órakor a templom elől. L e h e t ő l e g k é n y e l m e s c i p ő b e n j ö j j e n e k, é s n e f e l e j t s é k o t t h o n a s ü t n i v a l ó t s e m : a c é l - á l l o m á s o n, a z E s z p e r a n t ó f o r r á s n á l, l e h e t ő s é g l e s z s ü t ö g e t é s r e! MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZŐK! ISKOLAI HÍREK Értesítjük a község lakosságát, hogy iskolánk tanulói április 14-én hétfőn 11-től 16 óráig HASZNOSANYAG-GYŰJTÉST fognak végezni. Gyűjthető anyagok: Vas-, lemez- és egyéb fémhulladék Fekete-fehér és színes papír /újság Akkumulátor Használt étolaj Kérjük, az ilyen jellegű anyagokat, a gyűjtés napján adják át tanulóinknak, vagy hozzák le az iskola udvarára! Ugyanezen a napon ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉST is végzünk 8-14 óráig az ÁFÉSZ ház (lövész klub) udvarán. Diákönkormányzat 12. évfolyam 1. szám 9

10 Óvodai Eseménynaptár Az idén előttünk álló események, programjaink: április 11. Nevelés nélküli munkanap /óvoda zárva/ április Húsvétváró kézműves délután április Új gyermekek beíratása április 30. Édesanyák köszöntése az Óvodában május 10. munkanap!/ Óvodai Családi nap - közös kirándulás a Pincesori pihenőhelyhez május Nyílt napok az óvodában május 16.: Megyei Szlovák Óvodai Szakmai nap - Óvodánkban /részleges nyitva tartás/ május 30. Óvodai Gyermeknap június 7. Évzáró - a nagycsoportosok búcsúznak június 13. Nevelőtestületi értekezlet, /óvoda zárva/ július 7. aug. 3: Nyári zárás /felújítás, takarítás C S É V I K I S B Í R Ó ÓVODAI HÍREK Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették nagycsoportos korú gyermekeink számára, hogy úszótanfolyamon, valamint játékos vetélkedőkön vehessenek részt,, melyet a dorogi Városi uszodában szerveztek. Az oktatás célja volt a víz közegének megszerettetése a gyermekekkel, a gyors- és a hátúszás alapjainak elsajátítása, valamint az uszodai és fürdőkultúra megismertetése. Mind a nevelők, mind a gyerekek számára hasznos tapasztalatokkal, élményekkel zárult ez az időszak. Ezúton is köszönjük a gyermekek és a szülők nevében is oktatóink türelmét, kedvességét. Reméljük jövőre is lehetőségük lesz az óvodásoknak hasonló sikeres pályázati programokon részt venni. Mihovné Bor Ilona pedagógiai asszisztens Óvodai-bölcsődei beíratás a 2014/15 nevelési évre Tisztelt Szülők! Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét, és e gyermekek szülei munkaviszonyban állnak. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudja. Az óvoda - férőhelyszáma erejéig - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját (2014. április 23.) megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. A felvételnél a tanköteles korú (öt évesek), és a hátrányos helyzetű gyermekeket előnyben kell részesíteni. Bölcsődei elhelyezésre / egyidejűleg 5 fő lehet/ az a kisgyermek jogosult, akinek szülei dolgoznak, vagy a gyermek hátrányos helyzetű. Az intézményi felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, és tájékoztatja erről a szülőket. Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. Döntésre a Piliscsévi Önkormányzat Képviselő Testülete jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A 3. életévét betöltött gyermek óvodába járása szeptember 1-tól kötelező. Óvodánkban szlovák nemzetiségi nevelés folyik. Az integráltan nevelhető sajátos igényű gyermekeket az alapító okiratunkban megfogalmazottaknak megfelelően tudjuk fogadni. A beiratkozás időpontja: április 23. (szerda) óráig, április 24. (csütörtök) óráig. Helye: 2519 Piliscsév, Jubileum tér 1./vezetői iroda. Részletes tájékoztatást az intézmény vezetőjétől kérhetnek a 0633/ as telefonszámon. A beíratáskor be kell mutatni: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. (3) bekezdés/. 3 év alatti gyermeknél a szülők munkaviszony igazolását a gyermek TAJ- kártyáját a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát. Igazolást sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény) Igazolást tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről A települési önkormányzat jegyzőjének a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását megállapító határozata. Az óvodavezető május 15-ig dönt a felvételről. Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény a értelmében. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke Ft-tól akár F-tig terjedhet. Baumstark Tiborné jegyző évfolyam 1. szám

11 A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI április 4-én, pénteken Egészséges borkóstolás / Egészséges táplálkozás - előadások a Művelődési Házban 17 órától: Ismerje meg a bor jótékony és káros hatásait! - Dr. Goda Benedek előadása 18 órától: Ismerje meg élelmiszerei összetevőit és tanulja meg összeállítani saját diétás étrendjét! - Dr. Kelemen Rita előadása és tanácsadása. Az előadás után lehetőség lesz összehasonlítani a pancsolt és a minőségi borokat, finom és egészséges falatok kóstolójával várjuk Önöket. IDŐSEK KLUBJA BÉKEBELI KÁVÉHÁZI KABARÉ a Művelődési Házban április 25-én pénteken 18 órától Szórakoztató, kacagtató, nosztalgikus időutazás:- jelenetek, pikáns versek, sanzonok, kuplék. Előadják: Erdélyi Lili Ada és Maronka Csilla Éves munkaterv alapján végezzük feladatainkat. Munkánkat igyekszünk lelkiismeretesen és a legjobb tudásunk szerint végezni, valamint tagjaink hétköznapjait a nappali ellátás keretében igyekszünk színes programokkal gazdagítani. Ez évi programjaink közül néhányat megemlítenénk: farsangi mulatság, húsvétváró, tavaszi séta, nyári bográcsozás idősek napja alkalmából kirándulás, mikulásváró ünnepség, karácsonyi hagyományőrzés. Egész évben szívesen fogadunk mindenkit, aki igényli a szolgáltatásainkat és sok szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre. Február 28-án farsangi bált rendeztünk az Idősek Klubjában. A jó hangulat nem hiányzott, mint ahogy a frissen sütött fánk, a sütemények sem, amit a jelmezbe öltözött dolgozók szolgáltak fel. Zeneszó mellett volt tánc, mulatozás is. Nagyon jól sikerült ünnepséget tudhatunk magunk mögött. Köszönjük a segítők munkáját. Idősek Klubja dolgozói PILISCSÉVI PINCEFALU EGYESÜLET A Piliscsévi Pincefalu Egyesület köszöni mindenkinek, aki 2013-ban személyi jövedelem adója 1 %-át az egyesület javára ajánlotta fel. Az adóhatóság által számlánkra utalt Ft-ot a pincés út karbantartására fogjuk felhasználni. Kérjük, hogy idén is támogassák minél többen személyi jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! Tisztelettel köszönjük támogatásukat! Adószámunk: Pincefalu Egyesület vezetősége 12. évfolyam 1. szám 11

12 PILISCSÉVI PINCEFALU EGYESÜLET A Piliscsévi Pincefalu Egyesület február 22-én rendezte meg a PINCÉS GAZDÁK HAGYOMÁNYOS FARSANGI BÁLJÁT. A jó hangulatról Hubacsek Márton és zenekara gondoskodott. Ezúton mondunk köszönetet a Pilis91 Kft vezetőjének Silling Kálmánné, Valikának; a Sinkovics Pékség vezetőjének, Editkének, és mindenkinek, akik tombola díjakat ajánlottak fel az egyesület támogatására. PILISCSÉVÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Tavaly két pályázatot adott be Közalapítványunk a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében meghirdetett kiírásokra. Mindkét pályázatunkat:m/ind a Piliscsévi térségi hagyományok bemutatását szolgáló tér kialakítása hozzá tartozó eszközbeszerzéssel címmel - közösségi bemutató tér kialakítására (a Jubileum téren, mobilszínpad beszerzésével, mind a közösségi célú tevékenységünk gyakorlásához szükséges rendezvénysátor beszerzésére beadott pályázatunkat 100 %-os támogatásra érdemesnek találták. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a Közösségi térre benyújtott pályázatot bruttó Ft, a rendezvénysátorra benyújtott pályázatot Ft támogatásban részesítette. Tisztelt Piliscséviek! Az Önök személyi jövedelemadó felajánlásaiból tavaly ,-Ft bevétel érkezett a Piliscsévért Közalapítvány számlájára, mely tovább gyarapította az alapítvány vagyonát, mely összeget az idén, a Jubileum téren tervezett közösségi tér kialakításához elnyert pályázat megvalósításához fogjuk felhasználni. Az elmúlt évben bevételünkből, a jól sikerült Alapítványi bálból illetve megtakarításainkból, megvásárolhattuk falunk lakóit védő s a már, régen tervezett kamerarendszert, mely kis falunk nyolc csomópontján lett beüzemelve, reményeink szerint Piliscsév közbiztonságát erősíti a jövőben. Köszönjük felajánlásaikat, a továbbiakban is számítunk rá! Tisztelt Támogatónk! A Piliscsévért Közalapítvány köszöni eddigi támogatását, mellyel nagyban hozzájárult céljaink megvalósulásához. Kérjük Önt, adója 1%-ával a továbbiakban is támogassa a Piliscsévért Közalapítványt. PILISCSÉV SE Felajánlásaikat a es adószámra várjuk. Köszönettel: a Piliscsévért Közalapítvány Kuratóriuma A Piliscsévi Sport Egyesület ezúton is szeretné megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták az egyesületet a 2013-es évben. Kérjük Önöket, hogy támogassák a továbbiakban is a Piliscsévi Sport Egyesületet. Adószámunk: Köszönjük felajánlásaikat: Dudás Andrea Piliscsév SE elnöke PILISCSÉVI LÖVÉSZ SPORTEGYESÜLET Egyesületünkben 2013-ban is tovább folytatódott a célirányos edzésmunka. Az utánpótlás korosztály számára lehetőséget biztosítottunk a sportág kipróbálására, heti öt edzésnapon rendszeres gyakorlásra. Sokan éltek a lehetőséggel és a tehetségesnek bizonyulók szűk csapata elkezdhette a versenyzői szintű felkészülést. Játékos formában haladnak egyre feljebb. A korosztály igen tág, az első osztályostól a középiskolásig. Igazolt versenyzőink köre is bővült, két mozgáskorlátozott versenyző csatlakozott egyesületünkhöz, rendkívül lelkes és kitartó edzésmunkát folytatva. Petőcz Dávid utolsó évét zárta a junior korosztályban, 2014-ben a felnőtt mezőnyben folytatja a versenyzést, továbbra is a Heraklész Csillagprogram tagjaként. Szintén Heraklész tag Belicza Balázs és nagy örömünkre Salik Barbarát eredményeire való tekintettel beválogatták a Heraklész Bajnokprogramba. Eredményes versenyévet zártunk, amit a mellékelt eredménylista is alátámaszt. Rendkívül sokat jelent számunkra Piliscsév Község Önkormányzatának, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester asszonynak és a Tisztelt Képviselő Testületnek az odaadó támogatása, e nélkül nem érhettük volna el azokat az eredményeket, amelyek egyesületünket az olimpiai versenyszámokban az országos lista 10. helyére juttatta. Célunk továbbra is az egyre magasabb szintre jutás, mind szakmailag, mind az eredményeket tekintve évfolyam 1. szám

13 2013-ban lehetőségem nyílt elvégezni a pisztoly szakág nemzetközi mesteredzői kurzusát. Az ismeretek kamatoztatása reményeim szerint eredményeinkben fog megmutatkozni. A 2014-es év az utánpótlás nevelés terén az előzőekhez hasonlóan fog zajlani. Élversenyzőink felkészítésében némi módosítással, hosszú távú felkészítéssel, egy versenyre helyeződik a fő hangsúly, a világbajnokság selejtezőjére. Természetesen minden fontosabb versenyen jelen leszünk, az Általános és Középiskolai OB-n, a Diákolimpián és a rangosabb egyesületi versenyeken. Versenyeredményeink: BUDAPEST BAJNOKSÁG : Budapest TÉLI KUPA Budapest Légpisztoly 10 m.: Légpisztoly 10 m : Petőcz Dávid: I. hely /Budapest Bajnok/ Petőcz Dávid I. hely LÉGFEGYVERES ORSZÁGOS BAJNOKSÁG EURÓPA BAJNOKSÁG SELEJTEZŐ Százhalombatta VERSENY Budapest Légpisztoly 10 m. junior.fiú: Petőcz Dávid III. hely Légpisztoly 10 m. ifi lány: Salik Barbara III. hely Légpisztoly 10 m. összetett 11. hely junior I.hely KLAPKA KUPA KOMÁROM Komárom Légpisztoly 10 m. Petőcz Dávid: összetett döntő: 6. hely, junior: I. hely Légpisztoly 10 m. nők: Salik Barbara: III. hely ifi: I. hely OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE Pilzen Szabadpisztoly 50 m.: Petőcz Dávid hely DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ Lpi 40 ifi lány: Salik Barbara III hely POSTAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ: Salik Barbara II. hely STEYR PeLe Kupa: Lpi 40: Salik Barbara I. hely EGYETEMI OB LPI 60: Petőcz Dávid II. hely Lpi 60 mk. Béres Jenő III. hely EGYESÜLETI VERSENY ÁCS Légpisztoly 60 Petőcz Dávid I. hely Tisztelt Támogatóink! Kedves Szülők, Barátaink! Mint ahogy az Önök előtt is ismert, a személyi jövedelemadó bevallásával egyidejűleg nyilatkozni lehet arról is, hogy kinek ajánlják fel adójuk 1+1% -át. Kérjük, amennyiben tehetik, ezt az összeget a Piliscsévi Lövész Sport Egyesület javára ajánlják fel! Őszintén bízunk abban, hogy sikeres együttműködésünk 2014-ben is töretlenül folytatódik és Önök továbbra is részesei lehetnek tehetséges fiataljaink győzelmeinek ban összesen ,-Ft gyűlt össze az Önök adója 1% -nak felajánlásból, amely összeget a helyi lövészsport feltételrendszerének és körülményeinek javítására fordítottuk! A Piliscsévi Lövész Sportegyesület adószáma, melyre idén is várjuk felajánlásaikat: (FONTOS, kérjük, figyeljenek rá! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT és AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel, illetve a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírja. Köszönjük előre is, amit gyermekeinkért tesznek! Tisztelettel és Baráti Üdvözlettel: Kovács Ferenc PLSE elnöke Déri Zsuzsánna PLSE titkára Egyesületünk eredményes volt pályázati téren is: 5 db új, korszerű pisztolyt vásárolhattunk pályázati támogatásból! (A 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében meghirdetett kiírásokra beadott pályázatunkra kapott támogatásból.) Ezúton szeretnék köszönetet mondani magam és a sporttársaim, barátaim nevében, azoknak, akik hozzásegítettek minket ezekhez a nagyszerű fegyverekhez! Bízunk benne, hogy a kiváló eredmények nem maradnak el, és büszkék lehetnek ránk! Köszönettel tartozunk Édesanyámnak, Déri Zsuzsánnának, Kovács Ferencnek, Szávai Mártonnak, valamint a Piliscsévi Önkormányzat Képviselő Testületének. Köszönjük a bizalmat a sportolók nevében! Petőcz Dávid a Magyar Válogatott keret tagja 12. évfolyam 1. szám 13

14 SULIKUPA 2014 A Piliscsabai Természetjáró Egyesület egy év kihagyás után idén ismét meghirdette a Sulikupa túrasorozatot. A 2014-es évad során 9 gyalogtúrát, és egy teljesítménytúrát szerveznek. A túrák nyíltak, bárki részt vehet 5-99 éves korig (9 év alattiak csak szülői kísérettel vehetnek részt). Kupa díjazásra csak általános iskolások nevezhetnek, csak ők részesülhetnek a végső serleg díjazásban. /Az éves nevezési díj Ft/fő, amit az első túrán lehetett befizetni. A benevezett gyerekek igazoló (pecsétgyűjtő) füzetet kaptak. Minden túrán való részvételért kapnak egy pecsétet. Aki 3 túrán részt vesz, kitűzőt kap elismerésül. Aki december elejéig összegyűjt legalább 6 pecsétet, elnyeri a Sulikupát, névre szóló serleget kap elismerésül. A díj átadására karácsony előtt kerül sor. A Pilis, a Visegrádi-hegység és a Börzsöny területein, különböző nehézségű és hosszúságú, de mindenki számára teljesíthető túrákat szervezünk. A résztvevők maguk választhatnak 6 vagy akár 10 nekik megfelelő túrát. Az aktuális információk megtalálhatóak az Egyesület honlapján (www.pi-te.maze.hu). A benevezőket ben is értesítjük az aktuális túrák részleteiről. Az elkövetkező túrák az alábbi menetrend szerint kerülnek megrendezésre: április 5. április 26. május 17. június 7-8. szeptember 20. október 4. november 8. december 6. Éjszakai túra a Pilisben kb.10km Túra a Naszályra kb. 8-10km Piliscsabai negyvenesek teljesítménytúra. Választható távok: km Két nap/22km a Börzsönyben (Királyrét-Csóványos-Nagy-hideg-hegy-Királyrét) Rám-szakadék (indulás Dömösről) 8km Egri vár (indulás Háziréti tó) 8km a résztvevők választanak úticélt Mikulás túra Piliscsaba környékén 4-6 km Igyekszünk a megadott program szerint szervezni túráinkat, de a programváltozás jogát fenntartjuk. Valószínűleg lesz a nyár folyamán egy túra az ausztriai Klettersteig, ahol az izgalomra vágyók belekóstolhatnak a hegymászásba is. A oldalon választ kaphatnak további felmerülő kérdéseikre is. SPORTOLJ VELÜNK! Az Új-Hullám SE toborzót hirdet 6-12 éves piliscsévi fiúk és lányok számára, úszás- és vízilabda sportágakban! Az edzések helyszíne a Dorog Városi Uszoda. A tavaszi egy hónapos ingyenes edzéseken a gyerekek kipróbálhatják a sportágakat, megismerkedhetnek az edzőkkel. Olyan gyerekek jelentkezését várják, akik már rendelkeznek az edzésekhez szükséges megfelelő úszástudással. Ehhez jó alapot nyújthat az Új-Hullám Úszóiskola úszásoktatási tevékenysége is, amelyet többek között a település pályázatának a keretében is végzett. A TÁMOP / sz. pályázati támogatás lehetőséget nyújtott arra, hogy 20 óvodás és 20 iskolás gyermek 6 hónapon keresztül úszásoktatásban vehessen részt, illetve sporttörténeti előadásokon, táborozáson okosodjon bajnokságon erősödjön és mérettesse meg magát és úszástudását, A település és az Úszóiskola közötti hagyományosan jó kapcsolatból adódóan az elmúlt években sok piliscsévi gyermek tanult meg úszni Dorogon. A továbblépés egyik lépcsője lehet a sportéletbe való bekapcsolódás is. Az Új-Hullám SE úszóversenyzői területi és országos versenyeken szerepelnek sikeresen és a szakosztály már regionális válogatott versenyzőt is adott a sportágnak. A vezetőedző Kiss István szakedző, Szenior Európa-bajnok úszó. A vízilabdások vezetőedzője Györe Lajos, korábbi női utánpótlás válogatott szövetségi kapitány, az Európa-bajnok felnőtt női válogatott edzője. Az egyesület három korosztályos csapattal szerepel a Budapest Bajnokságban és játszik a Duna Kupában is. Érdemes kihasználni a lehetőséget. Jelentkezzetek Schieszler Annánál, a es telefonszámon, vagy az címen. CSÉVI KISBÍRÓ a Piliscsévi Önkormányzat Képviselő Testületének lapja ISSN Felelős kiadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Felelős szerkesztő: Csapucha Katalin Szerkesztőség: 2519 Piliscsév Hősök tere 9. Tel./fax: 06-33/ Nyomda: Gergely László PRESS-G 96 Bt. Esztergom- kertváros évfolyam 1. szám

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 29-én 16:30 órától 18:30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én 16:30 órától

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 4147 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 11. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Székhely: Piliscsév, Hősök tere 9.

A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Székhely: Piliscsév, Hősök tere 9. 1. Szervezeti személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok A szervezet megnevezése: Piliscsév Község Önkormányzata A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 3615 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 5. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 27.-én, 7,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Határozat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben