Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére 2006-2012."

Átírás

1 Szántódi Hírlevél Szántód Község Képviselõ-testületének lapja október XVI. évf. 5. szám Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére A búcsúzkodás a legnehezebb dolog attól, akivel a hétköznapok során - a munkahelyünkön - a legtöbb idõt töltöttük. Az életünk részévé vált, ezért az elvesztése nagy ûrt hagy bennünk, hiszen elvitte mindazt, amit egyedül csak õ tudhatott rólam. ( Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok ) Hivatali beosztásomnál fogva én töltöttem Polgármester Úrral a legtöbb idõt, ezért úgy gondolom, valamennyiünk közül én ismertem a legjobban. Büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, nem csak a fõnököm volt, hanem a munkatársam is! A szó legnemesebb értelmében tiszteltük egymást. Munkakapcsolatunk már a balatonföldvári polgármesteri hivatalban kezdõdött. Amikor 2006-ban polgármesterré választották, - munkakörömbõl adódóan - én intéztem Szántódra történõ átjelentkezését. Elmondta, hogy tartozik ezzel a Szántódiaknak, mert bizalmat szavaztak neki! Szeretné, ha a munkáján kívül a személyi jövedelem adójából befolyó állami támogatás is a községet gyarapítaná, ezzel is hozzájárulva a közteherviseléshez. Ez nagyon szimpatikus gondolat volt részérõl. Amikor június végén Szántódra kerültem ügyintézõnek, õszinte, szívélyes szavakkal fogadott. Mint késõbb bebizonyosodott, ez nem csak üres frázis volt. Az eltelt hat év alatt személyében egy jobbító szándékú, tettre kész, önzetlenül a község érdekében küzdõ és tevékenykedõ vezetõt ismertem meg. Jó gazdája volt a településnek! A község mûködtetését, a kiadásokat mindig figyelemmel kísérte, a takarékosságra törekedett, ennek érdekében napra készen tájékoztatást kért a kifizetésekrõl, a folyószámlák alakulásáról. A kitûzött célokért a végsõkig harcolt, nem ismert lehetetlent. Nem törték le a bürokrácia akadályai! Mindig a megoldást kereste. Ha valami nem sikerült, akkor a másik oldalról fogott hozzá. Nem nyugodott bele az elutasításba. Aki nem a község érdekét képviselte, azzal szembeszállt. Az ajtaja mindig nyitva állt az ügyfelek elõtt, akiknek meghallgatta javaslatait és ügyes-bajos dolgait, és azok megoldásáról mindig igyekezett a lehetõ leghamarabb intézkedni. A javaslatokat mindig mérlegelte, megfelel-e a község érdekeinek. Ha nem így volt, azt is közölte a javaslattevõvel. Beosztottai szerették, mert jól lehetett vele együtt dolgozni. Megkövetelte a munka elvégzését, de mindenkivel emberi módon, emberi hangon beszélt, ami tiszteletet váltott ki iránta a dolgozókból.

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal október Betegsége kezdetén sem vett vissza a munkatempóból! A községért való tenni akarás mindennél elõrébb való volt számára, ami az egészsége rovására is ment, ugyanakkor ez éltette. Nem akarta tudomásul venni a betegségét, de sajnos az erõsebb volt nála. Augusztus végén lehetett észrevenni rajta egészsége rosszabbra fordulását. Ameddig ereje bírta, bejárt dolgozni. Szeptember 12-én jött be utoljára Egész betegsége alatt aggódtunk érte, hiszen még nem volt olyan idõs, hogy el kelljen mennie Szántódiként halt meg, az utolsó pillanatig a községért élt és dolgozott. Aztán elaludt Megérdemelten, kegyes volt hozzá a Jó Isten! Meggyõzõdéssel állítom, hogy sokáig fogjuk Õt emlegetni, mert Szántódon bármerre megyünk, keze nyomát õrzi a település. Mint volt beosztottja mondhatom, nem kívánok rosszabb fõnököt magamnak! Ez vonatkozik kollégáimra is, õk is ugyanezt mondják. Halálával nagy a veszteségünk! Szántód sokkal szegényebb lett nélküle! Nem lenne teljes Dolgos János Polgármester Úr munkásságának méltatása, ha nem sorolnánk fel - a teljesség igénye nélkül kézzel fogható érdemeit október szeptember közötti idõszakban Szántódon elkészült beruházások és fõbb gazdasági intézkedések 1. Szántódi utcai kerékpárút kiépítése részben-pályázat útján valósult meg 2. Somosi utak szilárd burkolattal való ellátása-néhány közülük pályázat útján valósult meg 3. Rigó utcai strand rendbetétele 4. Szántódi utcai buszmegállók cseréje 5. Révben park kialakítása 6. A Közösségi Ház alsó részének teljes körû felújítása 50 %-os pályázati támogatással (vezetõi iroda kialakítása, Könyvtár felújítása, bútorzatának cseréje, illemhelyek felújítása) 7. Játszótéri eszközök beszerzése a Rigó utcai strandra - pályázat útján valósult meg 8. Rigó utcai strandra sport-eszközök beszerzése - 2 alkalommal, pályázat útján 9. Rigó utcai strandon animátor alkalmazása 4 szezonban ebbõl 2 szezonban pályázati támogatással 10. Juhász Gyula utcai strandra játszóeszközök beszerzése 11. Juhász Gyula utcai strand elõtti út részbeni térburkolása 12. Gyulai Jenõ utcai kerékpáros út és kerékpáros pihenõ megépítése 80% -os pályázati támogatással (teljes költség: 105 millió Ft, az önrész 21 millió Ft) 13. A pályázathoz kapcsolódóan megvalósult az ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója, melynek költségeit fele-fele arányban a DRV, és az önkormányzat finanszírozta. ( az 50 % 4,5 M Ft) 14. Ugyancsak áthelyezésre kerültek a villamosvezetékek, így egyidejûleg a rekonstrukcióra is sor került 15. Móricz Zs. utca keleti oldalán járda kiépítése 16. Rege, Rigó és Hattyú utcák aszfaltozása 17. Rigó utcai strandhoz tartozó parkolók kiépítése ( db) 18. Rigó utcai strandon vizesblokk létesítése 19. Kijelölt turista-utak melletti szemétgyûjtõ edények elhelyezése 50 %-os pályázati támogatással 20. Költségcsökkentés miatt a Polgármesteri Hivatalnak helyet adó Vajda János utcai bérlemény felmondásra került, 21. A Közösségi Házban kialakításra került a Polgármesteri Hivatal, irattár, és akadálymentes mosdó készült 22. Közösségi Ház udvarának kitakarítása, rendbetétele 23. Nyitott, fedett tér kialakítása a Közösségi Ház északi oldalán 24. Közösségi Ház parkoló viacolorral való burkolása 25. Kristóf-szobor és környékének kialakítása, rendbetétele 26. Sparhoz vezetõ viacoloros járda kialakítása 27. Karácsonyi dísz-kivilágítás bõvítése 50 %-os pályázati támogatással 28. Falubusz beszerzése pályázati támogatással 29. (használt) motor vásárlása 30. Közterület-karbantartó csoport részére géppark beszerzése részben pályázati forrásból (Toyota Dyna billenõ-platós autó, Antonio Carraro traktor, és teljes tartozékai, önjáró fûnyíró, lombszívó) (a régi gépek értékesítésre kerültek) 31. Településõr alkalmazása 1. évben pályázati támogatással 32. Pályázati támogatással 2007 óta nyári idényben közcélú munkások alkalmazása (bérre 90%-os, kéziszerszámokra, kisgépekre, munkaruhára 100%- os) 33. Polgármesteri autó lecserélése (régi értékesítése, új vásárlása lízing igénybevételével) 34. Rege utca és Szántódi utca fásítása Móricz Zsigmond utcában a kivágásra került fák pótlása 35. Jókai utcában Szántódi utcában vízelvezetõ árok tisztítása 36. Ady E. és Jókai M. utcák közötti gyalogos átjáró szilárd burkolatának elkészítése 37. Közvilágítás korszerûsítése - a költségcsökkentés érdekében 38. Sás utcai telkek (Bácskai kertészet) kialakítása, ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna közmû kiépítése, mely 2,5 millió Ft-ért készült el. 6 db telek értékesítésre való meghirdetése ( án 1 db nettó ezer Ft-ért elkelt) 39. Közösségi Ház részére hangosító berendezések vásárlása 485 ezer Ft értékben 40. Az illegális hulladék-lerakók felszámolása 41. gyalogátkelõhely létesítése a Rigó utcánál és a Csemetekert utcánál

3 2012. október 3. oldal Szántódi Hírlevél Vezetése alatt lezárultak a Zamárdi és Kõröshegy községekkel folytatott, az önállósulással kapcsolatos elhúzódó peres eljárások, melyek az elszakadás, a terület átcsatolás és az elszámolási viták miatt még az elõzõ ciklusokban indultak. Sikerült jószomszédi kapcsolatot kialakítania mindkét település vezetõivel. Tüskés Tibor tisztelõivel Ünnepélyes alakuló ûlés A VOLKSBANK Magyarország Zrt-nél vezetett bankszámlán tartósan lekötött 140 millió forint van, amely a BAHART Zrt. részvényeinek eladásából származik. A VOLKSBANK Magyarország Zrt-nél vezetett elszámolási számlán október 8-án 77 millió 416 ezer forint volt. Ebben az összegben szerepel a II. félévi építményadó, valamint a beszedett idegenforgalmi adó, melyhez a 2013-ban még 1,5 MFt állami támogatást kapunk. A bringaút átadásán Az iskolások fogadása Szántódon Falunapon a kollégákkal A hat év alatt minimum 150 millió forint állami támogatás folyt be a község kasszájába a pályázati támogatásokból. Természetesen ehhez szükség volt az önrészre, de ezzel a tetemes összeggel gyarapodott a község vagyona. Ezzel a listával Polgármester Úr feladta a leckét a december 9-én megválasztásra kerülõ polgármesternek. Tevékenysége, munkássága példa legyen számunkra. Emlékét szívünkben örökre megõrizzük! Szabóné Kardos Klára Emlékezés Tüskés Tiborra A BTKT Tv Balatonföldvári, adásában, Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ úr emlékezett meg Dolgos János polgármester úrról. Az adás az archívumban megtekinthetõ.

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal október

5 2012. október 5. oldal Szántódi Hírlevél

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal október A jogszabályváltozások következtében januártól az eddigi Körjegyzõség-Polgármesteri hivatal helyett közös önkormányzati hivatalok alakulnak, és egyúttal megalakulnak a járási hivatalok is. Valójában a körjegyzõség utódja nagyrészt a közös hivatal, részben pedig a járási hivatal lesz. 1./ Közös Hivatal Az eddigi körjegyzõségi hagyományok tovább élnek majd a közös hivatalban. Ellátja az önkormányzati hatósági ügyeket (pl.: segélyezés, adó), a településgazdálkodást, egyes állami feladatokat (pl.: anyakönyv, hagyaték, birtokvédelem, választás), valamint a képviselõtestület üléseivel kapcsolatos feladatokat. Vezetõje továbbra is a jegyzõ. Kétezer lakos alatt kötelezõ a közös hivatal, az felett lehetõség. Balatonföldvár önállóan is alapíthatna hivatalt, de a többi település bízik bennünk. Kellemes meglepetés volt, hogy Szólád és Teleki nyilvánította ki elsõként, hogy továbbra is a földvári közös hivatalban gondolkodik. Ez megtisztelõ számunkra. A hagyomány szerint döntött Szántód, Bálványos és Pusztaszemes is Földvár mellett. Egyedül Kereki folytatott tárgyalásokat Kõrösheggyel, hogy esetleg külön alakítanának egy közös hivatalt, de aztán a lakosság döntõ többsége Balatonföldvárt választotta. Mindezek után most Kõröshegy is tárgyalásokat folytat a Balatonföldvári Önkormányzati Közös Hivatalban való részvételrõl. Megtisztelõ ennyi település ügyeit intézni, de nagy felelõsség is. Továbbra is az a vezérlõ elv, hogy a lakosság teljeskörûen legyen kiszolgálva. Lehetõleg minden településen kapja meg a hivatali ellátást akár kirendeltség, kihelyezett ügyfélszolgálat, vagy fogadónap keretében, a lakosságszámtól és az ügyek számától függõen. A korszerû fénykábeles összeköttetés alapján mi is mûködtetünk hivatali ablakokat, mert elég leadni az ügyet a társközségi hivatalban, az egyetlen gombnyomással egy pillanat alatt Földvárra kerül, és már intézhetõ is. 2./ Járási Hivatal Közös Hivatal és Járási Hivatal települési ügysegédek a községeket is fel fogják rendszeresen keresni. - Megmarad az Okmányiroda - Megmarad a Gyámhivatal - Megmarad az építésügy Tovább bõvül a szolgáltatás januártól, ill. várhatóan egy éven belül kirendeltség, vagy kormányablak formájában - Hatósági ügyintézés - Szociálpolitika - NAV (Adó- és Vámhivatal) - Földhivatal - Társadalombiztosítás stb ban Angliában tanulmányozhattam az egyablakos ügyintézést, most erre is lesz lehetõség egész Magyarországon. A lehetõségek bõvülni fognak, mint ahogy az ügyfélfogadás is, mert egy éven belül kialakuló kormányablakokban már meghosszabbított ügyfélfogadás keretében akár este nyolcig is lehet fogadni az ügyfeleket. Érdemes volt minden kistérségi településnek bízni Földvárban, mert meg lett az eredménye. A dicsõségnek ára van, az elhelyezés. Remélem megoldható, a földszinten lesz a járási, az emeleten pedig a közös hivatal. Ezt a terhet Balatonföldvár viseli a környékbeli települések érdekében, valamint minden nyaraló érdekében is, mivel országos hatáskörû lesz a kirendeltség, így az üdülõvendégek is intézhetik nyári pihenés közben hivatali dolgaikat. Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy az elõkészítõ eljárás során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, és a Kormányhivatal korrekt intézkedései következtében Balatonföldváron egy komoly járási kirendeltség fog mûködni. Ilyen méretû kirendeltség sem Lellén, sem Bogláron nem lesz, tehát megérte a sok tárgyalást. A felnõttek még emlékezhetnek az december 31-én megszûnt járási hivatalokra. Az új járási hivatalok nem másodfokként, hanem elsõ fokként mûködnek, tehát azért jó, hogy közel lesz Földváron, mert így a kistérség lakóinak nem kell sokat utazniuk. Sõt a Megemlékezés Kossuth Lajos születésének 210. évfordulója alkalmából.

7 2012. október 7. oldal Szántódi Hírlevél A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI FALUNAP A képek magukért beszélnek! Köszönjük mindazoknak, akik lehetõvé tették, segítették és hozzájárultak a szeptember 1-én megtartott SZÁNTÓDI FA- LUNAP sikeréhez! Köszönjük a fõzõknek: Kovács Marika és Vargáné Zsuzsika csapatának a babos káposztát Látrányi János és Gabika csapatának a körömpörköltet Lusztig András és Piroska csapatának a pincepörköltet Vajtai László és Takács Oszkár csapatának a babgulyást Vizvári Attila és Kardosné Klára csapatának a zöldséges babgulyást Köszönjük a támogatóknak: Gáspár Imre - Erdészet téri FAGYIZÓ és Rozonczi Zsuzsanna - SISSI SZÉPSÉGSZALON László János - DEFLOC ELEKTRONIKAI BT. Fehérváriné M. Barbara és Fehérvári Zsolt - MEDINA VIRÁG- ÜZLET Maródi Gyuláné üzletvezetõ - OÁZIS BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Mester Zoltánné üzletvezetõ - SPAR ÁRUHÁZ Puruczky András étteremvezetõ ERDÉSZETI ÉTTEREM Matus József vállalkozó - BAU KER HAUS Építõk Áruháza Holovits Huba polgármester - BALATONFÖLDVÁR Antal Gáborné Éva - egyéni vállalkozó Balatoni Hajózási Zrt. Balla János - FAISKOLA - KERTÉSZET Bárdos László méhész Erõs Csaba kürtöskalácssütõ Fehér Zsolt - egyéni vállalkó GYÖNGYSZEM PIZZÁZÓ Takács Oszkárné - FODRÁSZAT Hollósi család Horváth Kálmánné - LAGUNA PANZIÓ Hutter József - KIS ÁRUHÁZ Juhász Bécs Noel családja Kratancsik Imre egyéni vállalkó SZÁNTÓD POSTAPARTNER Krisztus Szeretete Egyház Látrányi család Loch Zoltán - LOCH KER KFT. Rudolf György - egyéni vállalkozó Szõke Józsefné édesség árus Tasiné Szabó Julianna és Bokor László Topos József - TOPOS PINCÉSZET Ungváry Zsolt író Vass Tibor egyéni vállalkozó KÕRÖSHEGY Zsiga János SZÁNTÓDI VÁSÁR-MARKT KFT Tüskés Tibor Községi Könyvtár Maurer Teodóra Szántód Község Önkormányzata és Közösségi Ház

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal október A Magyar Olvasástársaság az idén a mese közösségteremtõ erejét választotta fõ témának. Fontos, hogy ne csupán hirdessük ezt, hanem mûveljük is. A ZENE VILÁGNAPJÁ- HOZ pedig - Kodály év lévén - egy Kodály Zoltánról készült kisebb kiállítás kapcsolódik, amely kiállítás szintén a kis teremben tekinthetõ meg, az év végéig. VÉRADÁS szeptember 4-én a helyi Vöröskereszt szervezésében véradásra került sor Szántódon. 36 véradó 17 liter vért adott. Ezúttal 3 új véradóval bõvült a rendszeresen adakozók köre. Ismét szép siker. Köszönet érte a véradóknak és a szervezõknek! NÉPMESE NAPJA szeptember 30. ZENE VILÁGNAPJA október 1. A NÉPMESE NAPJA alkalmából Szekeres Erzsébet, szõttesei láthatóak október végéig, a közösségi ház földszinti kis termében. A gyönyörû szõtteseken Benedek Elek meséi elevenednek meg, melyeket a gödöllõi iparmûvész a Mese mese meskete minden hétre egy mese címû könyvhöz készített. (Benedek Elek két mesekönyve - a fent említett könyv valamint A jégpáncélos vitéz címû könyv kedvezményes áron a közösségi házban, ill. könyvtárban megvásárolható, a kiállítás idõtartama alatt: október végéig!) Fotó: Vizvári Attila Reméljük, hogy Szántódon továbbra is megmarad a véradási szándék és, hogy településünket ezentúl is követendõ példaként emlegetik. Az önkormányzat már negyedik éve szervez jutalomkirándulást a véradóknak. Az idén október 6-án - a keszthelyi Festetics kastély és Hévízfürdõ volt az úti cél. Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ

9 2012. október 9. oldal Szántódi Hírlevél Emlékezzünk! Október 6. Pósa Lajos: Mit olvasol, édes fiam? Mit olvasol, édes fiam? Egy gyönyörû tündérmesét. Tedd le, tedd le! Olvasgasd ma Magyarország történetét. Olvasgass ma Damjanichról, Kiss Ernõrõl, Nagy Sándorról... Olvass, fiam, az aradi Tizenhárom Tábornokról. Magyarország története hulló könnyel van beírva: A szabadság Istennõje minden lapját tele sírta. De egy sincsen olyan gyászos mint az, amely õ rólok szól... Olvass, fiam, az aradi Tizenhárom Tábornokról. Négyet köztük agyonlõttek. Kilencet felakasztottak... Bátran mentek a halálba, egy szóval sem rimánkodtak. Zokogó szél sír a rónán, bús panasz kél a halmokról... Olvass, fiam, az aradi Tizenhárom Tábornokról. Tudod-e, hogy miért haltak meg azok a nagy, hõs leventék? Jól jegyezd meg, jól tanuld meg: mert a hazát hõn szerették. Szeresd te is!... S a hõsökért ima szálljon ajakadról... Tedd le azt a tündérmesét! Olvass, fiam, az aradi Tizenhárom Tábornokról. Onody Gyula: Vérszínû virággal (2006. október 23. emlékére) Börtönök mélyén rothad az Élet, learat mindent a fertõ, halál. Bányákban szunnyad csillogó szenünk, s mi megfagyunk kihült otthonunk padán. Rabszolgatartók röhögnek rajtunk, Élj meg segéljbõl! ordítják ránk. Õk dõzsölnek, táncolnak, kiszipolyoznak, szemétdombbá teszik gyönyörû Hazánk. De jön majd új Tavasz, vérszínû virággal, kézbe vesszük megint a magyar kaszát. A KÖNYVTÁR HÍREI Szeptember 15-én szomorú hírrõl értesültünk. Türelemmel viselt, hosszas betegsége után elhunyt Dolgos János Polgármester Úr. Az olvasók nevében is õszinte részvétünket fejezem ki a tisztelt Dolgos családnak, valamint megköszönöm az õ hat éves polgármesteri munkássága során nyújtott a könyvtári munkát segítõ, a könyvtár felújítását és rendezvényeit támogató tevékenységét, amely az intézmény feltételeit, mûködését nagyban elõsegítette, a község kulturális életét jobbította. A könyvtár nyitva tartási idejében az olvasók nevében is Dolgos János tiszteletére gyertyát gyújtottunk. A megvívott kemény küzdelme után nyugodjék békében! Az élénk nyári forgalom után mint a fecskék, útrakelnek a nyaralók, köteteikkel elszámolnak, s már a jövõ nyár után vágyakozva köszönnek el a könyvtárban megismert barátaiktól és tõlem. Amint kiürülnek a nyaralók és a part, ismét a helyi kisiskolások jelennek meg a könyvtárban az ajánlott olvasmányaikért, a szezonális munkájuk befejeztével pedig örvendetesen emelkedik a helyi olvasók száma. Örömmel válogathat az egyre gyarapodó könyvkészletünkben mindenki. Amely könyvekkel még nem rendelkezünk, azokat a kedves olvasók részére könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk. Ezúton köszönöm meg Somogyi Renáta balatonföldvári kolléganõmnek az e területen nyújtott rendszeres és szíves segítségét. Tisztelettel gratulálunk Szántód írójának, Ungváry Zsoltnak, aki az újbudai önkormányzat által - az Örkény István születésének 100. évfordulója alkalmából - kiírt novellapályázaton a benyújtott 150 pályamû közül a fõdíjat nyerte el. Ismert írónknak olvasóink és a szántódi lakosok nevében is igen jó alkotókedvet és további sikereket kívánunk. Emlékezzünk másik jelentõs évfordulónkra is! 130 éve született a magyar zenei élet egyik legnagyobb géniusza, a népdalgyûjtõ Kodály Zoltán, aki gyûjtés közben a Szántódhoz közeli Karádon és Törökkoppányban is megfordult. Karád nevezetessége a Gárdonyi iskola, a kisiskola élpülete, ahol Gárdonyi Géza tanított és Kodály Zoltán zenét gyûjtött. Törökkoppány település egyike a Kodály Zoltán vezette népdalgyûjtés nagy dallam-lelõhelyeinek. Sok dallal járult hozzá a népdalgyûjtéshez Árvai Pálné (Gárgyán Juli), aki a siratást öreg-

10 Szántódi Hírlevél 10. oldal október asszonyoktól hallotta, és ezt mondta: Azt nem kõ tanunyi, csak éreznyi kõ. Mindazok a kedves érdeklõdõk, akik Kodály Zoltán életútjával, munkásságával alaposabban meg szeretnének ismerkedni, válasszák a könyvtárunkban megtalálható következõ köteteket! - Eõsze László: Kodály Zoltán életének krónikája Editio Musica; Budapest, Tüskés Tibor: Testvérmúzsák Móra Ferenc Könyvkiadó; Bónis Ferenc: Élet-pálya Kodály Zoltán Balassi Kiadó-Kodály Archívum; Budapest, Megemlékezés a könyvtárban, október 6. (A könyvajánlásban említett elsõ két kötet kölcsönözhetõ, a lexikon pedig helyben olvasható.) Maurer Teodóra könyvtáros Beköszöntõ Megjelent Maurer Teodóra Onody Gyula: Koppány-Somogy hercege címû könyve. A szerzõpáros Siófokon, a gimnáziumban osztálytárs volt. A könyv kiadását önkormányzatunk is támogatta. Az ünnepélyes bemutatóra, október 9-én Somogyvár Község Önkormányzata, Díszteremében került sor. Készült Koppány herceg emlékének megõrzésére Somogyországban, az Úr esztendejében (Idézet a könyvbõl) Koppány Árpád - házi magyar nemzetségfõ (? 998). Tar Zerind fia, a somogyi dukátus fia. Mint a fejedelmi család legidõsebb tagja, az õsi jogszokás (levirátus) alapján igényt tartott Géza özvegye, Sarolta kezére és a fejedelemségre. Követelése érvényesítése érdekében, haddal támadt István ellen, de Veszprémnél vereséget szenvedett és elesett. Testét felnégyelték, birtokait elkobozták. Magyar Laorusse Enciklopédia A magyar múlt emlékeinek igazgyöngyeit szétszórták, sárba taposták, újból össze kell gyûjtenünk és megtisztogatnunk. Fridrich Klára A szép kivitelû kötet három fejezetbõl áll. Az elsõ egységben a szerzõpáros Koppányról szóló verseket gyûjtött össze, melyeket klasszikusok és kortárs költõk alkottak. Itt szerepelnek még egyéb mûfajok, mint mese, monda, ima, ének, helyi legenda, regényrészlet és dráma. Tartalmaz elbeszéléseket, amely aktuális kirándulásaikat foglalja össze, amit ebben az évben a Koppány emlékmûvek felkeresése kapcsán tettek, illetve tartottak ebben a témában foglalkozásokat táborozó gyermekek számára. A második fejezet tartalmazza azon települések rövid községtörténeteit, amelyek Koppány birtokában voltak. Ezeket a leírásokat egyes települések esetén aktuális térképek, lelõhelyek, nevezetességek egészítik ki fekete-fehér képekkel. A harmadik fejezetben olvashatnak az olvasók Koppány életérõl, Istvánnal folytatott küzdelmérõl és tragikus sorsáról. Az életérõl gyûjtött adatokat még kiegészítik egyéni gondolatokkal, Koppány életét megközelítik gyermeknyelven, de összeütköztetik történészek véleményeit is, hogy mindenki jobban tudjon állást foglalni úgy Koppány, mint Szent István tetteirõl. A könyvben található még a rovásírás ábécé (egy vers rovásírással is; egy másik pedig német fordításban is), német összefoglaló, tudáspróba és könyvajánló, valamint foglalkoznak a Koppányról készült képzõmûvészeti alkotásokkal és a róla elnevezett létesítményekkel is. A kötetet egy színes képanyag zárja le, amelyben a legfontosabb Koppány emlékmûveket szemlélheti meg az érdeklõdõ. A kötet címlapján szereplõ festményt az alkotók kérésére, ehhez a kötethez L. Burda Zsuzsanna író-képzõmûvész készítette. Morvay Zsoltné

11 2012. október 11. oldal Szántódi Hírlevél 79 nyarán, amikor befejezõdött Szántódpuszta rekonstrukciója, az ünnepségen színes lovas ceremóniával és látványos bemutatóval szórakoztatták a közönséget. A Majorság területe, istállói és egyéb épületei megfelelõ körülményeket teremtettek ahhoz, hogy különbözõ lovasversenyeket szervezzenek ebben a szép környezetben, az üdülési szezonban ban került sor a Siófoki Lovas Egylet klub megalakulására, melynek elnökévé Csanádi Józsefet választották, aki egyébként az arab lovak rajongója. Családjának évszázados lovas hagyományai vannak. Az egyesület a mai napig magába foglalta a Siófokon és a környékén élõ lótartó és lószeretõ embereket. Az egylet mûködésével összhangban a lótartók minden évben színvonalas rendezvényeket bonyolítanak le, szórakoztatva a helyi, illetve a turisztikai szezon ideje alatt hozzánk látogató vendégeket, turistákat. Ennek jegyében szerveztük Szántódpusztán is szeptember 02-án a XII. Megyei Bajnoki C kategóriás Fogathajtó Versenyt, mellyel az õszi programkínálatot szándékoztuk bõvíteni, színvonalas szórakozást biztosítani belföldi, külföldi vendégeinknek és a környezõ települések lakóinak egyaránt. Szakmai részrõl Csanádi József, a Siófoki Lovas Egylet elnöke, mint versenybíró volt a fõszervezõ. Fogattal érkezett a pályára Szabó Gyula szántódi alpolgármester, Szilágyi György András a Siófoki Szent György Apartman Hotel ügyvezetõ igazgatója, mint fõtámogató és Kovács Szilvia Szántódpuszta IKK vezetõje. Eleinte az esõ elvette a hangulatot, de szerencsére késõbb semmi nem akadályozhatta a rendezvényt. Gyönyörû idõ volt, az idelátogató vendégek sokasága errõl tanúskodott. A verseny csodálatos eleme, hogy a megye legjobbjai érkeztek a megmérettetésre ben 32 fogat érkezett, ebben az évben csúcs volt, hiszen 40 fogattal ékeskedett a pálya, 40 fogat versenyzett a díjakért. A fogatok két számban- akadályhajtás és vadászhajtás- indultak. Az összetett verseny elsõ hat helyezettje serleget, díjszalagot és SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI tárgyjutalmat kapott. A négyes fogat már jó ideje, pontosabban harmadik éve megszokott része a programnak, így idén sem maradhatott el. Ebben a versenyszámban 6 fogat indult. A fogatok közül Hartmann Zsolt barcsi versenyzõ bizonyult a leggyorsabbnak, Õ gyûjtötte be a legkevesebb hibapontot is. Látványosnak bizonyult a két pónifogat, mely mindenki kedvence lett. Úgy szedték az apró lábaikat, mint a táltos paripák, akik versenyre kelnek a széllel, viharral. Versenyt futottak az idõvel, egyenesen a cél felé. Délidõben bõven jutott mindenkinek a helyben fõzött finom falatokból. Az ajándéktárgyakon kívül egy szerény ebédre hívtuk meg a versenyzõket, a zsürit, a pályamunkásokat, a technikai személyzetet. A kedv, a versenyszellem, a küzdés akarata és az elszántság a régi, ami újból és újból hatalmába kerítette a résztvevõket. Állíthatom, hogy rendezésben ezúttal is meg tudtunk felelni a hazai és az idelátogató külföldi vendégek elvárásainak. A fogat - karusszel, egyben a verseny befejezõ eleme, csodálatos volt. Mintha táncosok lepték volna el a pályát, úgy forogtak jobb és bal irányban, majd körben a fogatok, követve a zene ritmusát. Micsoda összhang, gyakorlat, kitartás és türelem egysége látszott ezekben a percekben! Csak bámulni és csodálni tudtam! A rendkívül szoros küzdelem igazi bajnoki hangulatot generált. A versenyprogram után mindenki megkapta méltó jutalmát. A fehér abrosszal borított asztalról az ajándékok, serlegek és díjszalagok gazdára találtak, hiszen a versenyzõk kiválóan teljesítettek. Eredmények: Akadályhajtás: Forró Tibor Lulla Szentesi Vajk Balatonalmádi Magyar Zoltán Marcali Semjén Attila Mezõszilas Gosztola Dávid Sárbogárd Ifj. Ihász Béla Seregélyes Vadászhajtás: 1. Magyar Zoltán Marcali 2. Kleiber Jenõ Lulla 3. Csiszár János Fonyód 4. Hartman Zsolt Barcs 5. Gipp Zsolt Kõröshegy 6. Tóth Balázs Nagybajom Négyesfogathajtás: Hartmann Zsolt Barcs Magyar Zoltán Marcali Forró Tibor Lulla Csiszár János Fonyód Kleiber Jenõ Lulla Kovács József Tab A fogathajtó verseny célja, hogy versenyzési lehetõséget biztosítson a versenyzõk és lovaik részére, népszerûsítse a fogathajtó sportot, erõsítse a régió lovas hagyományait. Továbbá, a ló kedvelõinek, még csak a lóval ismerkedni vágyóknak, hazaiaknak és más nemzetek lókedvelõinek bemutassuk, hogy a Kárpát- medencében élõ magyarság lovas múltjának szel-

12 Szántódi Hírlevél 12. oldal október lemében él, õrzi lovas hagyományait, alakítja, nemesíti és újat alkot e téren is- az emberi közösség javára. Köszönetünket fejezzük ki a verseny támogatóinak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy szeptember 02-án a XII. Megyei Bajnoki C Kategóriás Kettesfogathajtó Versenyt Szántódpusztán sikeresen megrendezhettük. Támogatóink: A verseny fõvédnöke: Szent György Apartman Holding Kft. Szántód Község Önkormányzata Balatonföldvár Város Önkormányzata Zamárdi Város Önkormányzata Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Kar - Ker Kft. Szántód Spár Magyarország Kereskedelmi Kft. Szántód Dr. Dragon Judit, Szántód Polus - Coop Zrt. Szántód Balatoni Hajózási Zrt, Siófok Ifj. Tóth János Autószervíz Kft. Szántódpuszta Balla János Szántódi Díszfaiskola Kósa Árpádné egyéni vállalkozó Loch - Ker Kft. Szántód részére elviselhetetlen körülmények között: mozgási lehetõség nélkül, éheztetve, elhanyagolva, bántalmazva. Naponta találkozunk szívfacsaró képekkel, amelyek arról tanúskodnak, hogy az ember felelõsségvállalása a 21. században is elmaradott, hiányos, felháborító. Sokszínû volt a szeptember 27-én megtartott rendezvényünk a Zamárdi Fekete István Általános Iskola tanulóival és tanáraival. Rendezvényünk témája volt: Természet- és Állatvédelmi Nap, melyre közel 150 iskolás és kísérõ pedagógus látogatott el Szántódpusztára. Az elõre kialakított csapat részt vett minden bemutatón, melyet Pomázi Ágoston úr, az Országos Vadászkamara Somogy Megyei Területi Kynológiai Szakbizottság elnöke, a GATE Állattani Tanszék Kynológiai elõadója jelölt ki az elõadók részvételével. Vadászkürt bemutatóval kezdõdött a rendezvény, majd Szántódpuszta vezetõje, Kovács Szilvia és Pomázi Ágoston úr üdvözölte a jelenlévõket. Ezen nemes hagyományokra épülõ programok igazi ünnepet jelentenek minden résztvevõnek. Bízom benne, hogy jövõre talán több támogató is a rendezvény mellé áll, hogy a lovak, a lovassport szerelmesei ismét találkozhassanak Szántódpusztán és újabb látnivalóval, versennyel bõvülhet a Megyei Bajnokság. TERMÉSZET- és ÁLLATVÉDELMI NAP Mit jelent a természetvédelem? A természetvédelem az élõlények, a természetes és természet közeli területek, valamint a természeti táj megõrzését jelenti. Célja: természeti értékek, területek, tájak megóvása, tudományos kutatások elõsegítése, természeti értékek bemutatása, ismeretterjesztés, és hogy az értékeket az utókor számára megõrizze. Minden, ami együtt él velünk a természetben, a rendelkezésünkre áll. A köveket minden további nélkül felhasználjuk, a növények azért vannak, hogy megegyük õket, vagy valamilyen tárgyat készítsünk belõlük, az állatokat természetesen megesszük, vagy pedig különféle munkákra fogjuk be. A föld azért van, hogy az általunk elvetett magok kicsírázzanak benne, vagy azért, hogy minél hamarabb és minél kisebb erõfeszítés árán bocsássa rendelkezésünkre rejtett kincseit. Ebben a világban nemcsak az ember él, hanem a kövek, a növények, az állatok és az égitestek is... Az egykori írott emlékekbõl megállapítható, hogy már a honfoglaló magyarok is nagyon erõsen kötõdtek állataikhoz, hiszen szükség volt a lovakra, de a háziállatokra is. Ma is sokan tartanak állatokat, de felmerül a kérdés, hogy megbecsülik-e õket? Sokan tartanak állatot, de az állat Bemutató helyszínek: - solymászbemutató - kotorék és vadászgörény bemutató - szarvasgomba keresés - vadászkutya bemutató, stb..a folyamatosan vetítésre került természetfilmek szintén nagy élményt jelentettek.ezen a napon sokak kedvence a kutyák, pontosabban a vadászkutyák érdekes feladatokat hajtottak végre, melyekre a vadászat során szükség van.nagy élmény volt ez minden gyermek számára, hiszen a sok simogatás, amiben a kutyusok részesültek, errõl tanúskodik. Élvezték a szarvasgomba keresést és nem kevesebb élményt nyújtott a solymászbemutató is. Mennyi szeretet és kíváncsiság van minden gyermekben! A természet környezetében teljesen felszabadultan és igazi gyermekként kapcsolódtak be a játékokba, örömmel teljesítettek minden megbízatást, amit a vadászoktól kaptak. Igazi élménybeszámolót tartottak egyesek az otthon tartott állatkákról, akiket nagy szeretettel gondoznak. Tették ezt õszintén és lelkesen, amit öröm volt hallgatni. Köszönjük az iskola igazgatójának, Tarr Péter úrnak és a tanári karnak, hogy ilyen csodálatos napot biztosítottak a tanulók részére és számunkra is! Köszönettel tartozunk Pomázi Ágoston úrnak és a többi lelkesen oktató vadászoknak, akik minden éven szívesen és nagy odaadással tartanak bemutatót Szántódpusztán az iskolások részére. Az állatok védelme fontos ügy! Aki az állatokkal nem bánik helyesen, az a természettel, a környezettel, az embertársaival sem bánik jól! Legyetek Ti is természetbarátok, állatszeretõ és védõ emberek, mert csak így õrizhetjük meg a körülöttünk lévõ csodálatos természetet, és ami benne van, a mi kis kedvencünket, az állatokat is. Kovács Szilvia IKK vezetõ, Szántódpuszta

13 2012. október 13. oldal Szántódi Hírlevél Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u évesek lettünk! augusztus 24-én gyûlt össze 28 személy a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Házban, hogy kinyilvánítsa egyöntetû szándékát egy természetjáró egyesület megalakításáról.az elhatározást tett követte, megszületett az alapító okirat, amely alapján 2007 év október 8-án be is jegyezte a Kaposvári Bíróság a Szent Kristóf Természetjáró Egyesületet. Erre az eseményre emlékeztünk 2 napos programmal szeptember 8-án és 9-én. Nyolcadikán Szántódpusztán gyûltünk össze, s egy kondérban rotyogó meleg ebéddel és ünnepi tortával vártuk azokat, akik a környékbeli túrákon vettek részt. Megemlékeztünk az alakulásról, alapító tagjainkról, s az elmúlt 5 év eseményeirõl. Másnap az elsõ hivatalos túránkat ismételtünk meg, mely Tihany természeti értékeivel ismertette meg a résztvevõket. Egyesületi túráinkon nem csupán közvetlen környékünkkel ismerkedünk, hanem igyekszünk országismereti túramozgalmakat is teljesíteni, melyek során hazánk tájait ismerhetjük meg. Ilyen például az Országos Kék Túra, a Dél-Dunántúli Piros Túra, az Öreg Bakony Bakancsosa, stb. Idõnként átlépjük a határokat, így voltunk már Erdélyben, Horvátországban, s utoljára most szeptemberben a Szlovák Paradicsomban ban elindítottuk Szamárkõ/Fejérkõ/Szántód teljesítménytúránkat, melyet minden év júliusában Szántódon rendezünk meg, s elég szép számú résztvevõt vonz (alkalmanként személy), hogy megismerhesse környékünket. A mozgalom 2009-tõl szerepel a Nemzetközi Népsport Szövetség (IVV) programjai között is. Ezt a programot a Szántódi Önkormányzat támogatásával tudjuk megvalósítani. Ezen felül a Balatonboglári Borvidék megismerésére létrehoztuk a Boglárka teljesítménytúrát, mely március elsõ hétvégén kerül megrendezésre Balatonbogláron, a Mathiász János Szakközépiskola támogatásával. Fejérkõtõl Tündérvölgyig túramozgalmunk a Balatonföldvári Kistérség településeit, s azok épített és természeti környezetét mutatja be az érdeklõdõknek. Eddig 85 személy teljesítette ezt a túramozgalmat. Mûködésünk során 114 km új turistautat létesítettünk térségünkben, s folyamatosan karbantartjuk, bõvítjük azokat. Tagjaink száma egyre emelkedik, jelenleg 72 személy vesz részt az egyesület munkájában. A tagok nagy része a Balaton Déli-partján, s annak vonzáskörzetében lévõ településeken él évi terveink szerint Zala-megyét szeretnénk közelebbrõl megismerni, s elmegyünk Rumcájsz hazájába, Jicin-be, a Cseh Paradicsomba, valamint erdélyi terveink is vannak. Tovább folytatjuk országismereti programunkat, s lakóhelyünk környékén is lesznek könnyebben teljesíthetõ gyalogtúrák. Újabb teljesítménytúrát rendezünk jövõ év októberében figyelemfelhívásként egyszeri alkalommal a Koppány-völgyben, mivel Somogy-megye egyik legszebb tája még ismeretlen a természetjárók nagy része elõtt. Programjaink továbbra is nyitottak, minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Karsai Ilona Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Programok november - december Balatonlelle Somogybabod gyalogtúra(farkas József) Csipkebogyó túra Szántódon (Karsai Ilona) Vörs Betlehem (Farkas Krisztina) Mikulás Túra Szántód (Karsai Ilona) A részletes program megtalálható egyesületünk honlapján: Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Szlovákia- Dobsina

14 Szántódi Hírlevél 14. oldal október ZÖLD SAROK Zoonózis 3. rész Remélem, hogy a téma még nem unalmas, hiszen mindannyiunkat érint. A zoonózisok csoportjának azon állatról emberre terjedõ kórformáiról írok most, ahol a gazdaállat vagy a közvetítõ valamely szúnyog vagy kullancs faj. A tavaszi esõk, a felmelegedés kedvez a szúnyogok szaporodásának,újabb és újabb nemzedékeik kellemetlenkednek egészen az õszi lehûlésig. Környékünkön sok a vizes élõhely, amely jó szaporodási feltételeket teremt a szúnyog invázióhoz. A védekezés is csak a közvetlen parti sávra terjed ki, ezért a parttól 2-3 km- re már nagy számban fordulnak elõ. Ezeket a zümmögõ kellemetlenkedõket általában csak szúnyognak tituláljuk, pedig nem egy fajról van szó. Hazánkban is közel félszáz faj található, de ezek közül szerencsére 4-5 faj egyedei csípik meg az embert. A világon közel 2500 szúnyogfajt ismernek. Az idõjárás változásával számolnunk kell új fajok megjelenésével, esetleg mások eltûnésével. Az új fajok eddig elõ nem forduló betegségek hordozói lehetnek, vagy ismét megjelenhetnek, mint a régrõl ismert, mára hazánkban szerencsére elfeledett malária. A kutyák Dirofiláriás megbetegedése, fertõzöttsége ma már nem ritka. Pár évvel ezelõtt olyan esetek kapcsán írták le a fertõzést, amikor a tulajdonos magával vitte kutyáját valamely mediterrán területre, ahol a fertõzött szúnyog a kutyát megcsípte, és a betegség tünetei itthon jelentkeztek. Ma már több esetben diagnosztizálták a kórt olyan állatokból, amelyek soha nem lépték át az ország határát. Az enyhébb kórformát okozó Dirofiaria repens féreg fejlõdési alakját a szúnyog közvetíti kutyák között és a kutyáról emberre is. A véráramba bejutott mikrofiláriák megkezdik fejlõdési és vándorlási folyamatukat. A szövetek között vándorló férgek helyi gyulladást, a bõr alatti kötõszövetben gócokat okoznak Egy-egy példány vándorlása során eljuthat a szembe, az agyba. Gyakran az eb teljesen tünetmentes, de más okból végzett sebészeti beavatkozás mellékleleteként a gócok és belül a betokozódott féreg felfedezhetõ. Komolyabb elváltozást okoz a szívféreg a Dirofilaria immitis. Ez a faj a vérárammal a szívbe jut, ott csoportosan megtapad és kifejlõdve véráramlási akadályt képez. Szívmûködési zavar lép fel. A nõstények meglehetõsen nagyra nõnek, akár cm-re is a hímek pár milliméteresek. Köztudott, hogy a szúnyogok több alkalommal is szívnak vért különbözõ egyedekbõl, reális a veszélye, hogy a gazdája közelében élõ kutya fertõzését a következõ vérszívással a szúnyog átviszi az emberre. Fontos ezért kutyáinkat védeni a szúnyogok csípésétõl, így védve saját egészségünket is. Kiváló készítmények kaphatók minden méretû és szõrtípusú kutyához az állatorvosi rendelõkben. Egy a lovakat veszélyeztetõ betegség gyakoribb elõfordulására is fel kell készülnünk. A betegség neve: Nyugatnílusi láz ben Ugandában a Nyugat Nílus területén elõforduló megbetegedések során izolálták és írták le elõször. Késõbb kiderült, hogy szélesebb körben elõfordul a vírus a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában, sõt szórványosan Európában is. Magyarországon elõször Veszprém megyében azonosították a vírust, akkor még csak apró erdei rágcsálókban. Késõbb jelentkezett a betegség lovakban is. Sajnos a vírus az embert is megbetegíti. A betegség tünetei: általános rosszullét, étvágytalanság, nehezített légzés, agyvelõgyulladás õszén Romániában több mint 500 embert érintõ meningítis járvány alakult ki. A lovak fertõzõdését vakcina beadásával meg lehet elõzni. A Lyme borelliózis, röviden Lyme kór mindenkinek ismerõsen cseng. Ennek a zoonózisnak a vektora/ közvetítõje/ egy kullancs faj.: Ixodes ricinus a latin neve. A betegség kórokozója a Borellia. Borellia hordozója lehet rágcsáló, vadon élõ kérõdzõ / õz, szarvas / és a vadon élõ madarak is. A kullancs a vérszívás során fertõzõdik. A fertõzõdés tartósan fennmarad, mert a borelliák átjutnak a nõstény kullancs petéibe, így a következõ kullancs nemzedék is fertõzött lesz. Mivel a kullancs fejlõdési ciklusa során elõször kisebb állatokon táplálkozik, majd leesve tovább fejlõdik, ismét vért szív, és ezt még egyszer ismételve lesz kifejlett ivarérett petéket lerakó kullancs, eredményesen és hosszan fenntartja a fertõzõdés lehetõségét. A kutya és macska hozzájárulhat a kullancsok ember közelébe szállításához. A szõrükrõl lesodródó példányok újabb táplálkozási lehetõséget keresnek. Az emberben szinte mindig megjelenõ jellegzetes tünet a kokárda, azaz körkörösen terjedõ, belül elhalványodó bõrpír, a kutyán nagyon ritkán fedezhetõ fel. A többi tünet viszont hasonló: láz, nyirokcsomó duzzanat, ízületi fájdalmak. A kezelés módja is hasonló, tartósan akár két hónapon keresztül antibiotikum adása. A kezelés ott válik nehézkessé, hogy a kutyák többsége a szájon át adott antibiotikum kezelést rosszul tûri. Étvágytalanság, hasmenés lép fel. A napi injekció beadás is nehezen szervezhetõ. Ezért a megelõzés az egyszerûbb. Kutyák számára kifejlesztettek megelõzõ oltást a fertõzõdés elkerülésére. Elsõ évben 2 oltás szükséges a tartós védettség kialakulásához, majd évente ismétlõ oltással tartható fenn a védettség. A másik lehetõség a kullancsot riasztó, ill. elpusztító jó minõségû, megbízható szer kiválasztása. Kérjen tanácsot állatorvosától. Kívánom, hogy a biztonságukra ügyelve élvezzék a természet szépségeit, és töltsenek minél több idõt a szabadban kedvenceikkel! dr. Dragon Judit állatorvos

15 2012. október 15. oldal Szántódi Hírlevél Könyvbemutató BÉKEVÁR Családi fészek és mentsvár A Kevesebb zátonyra futott házasságot! program keretében októberben megjelent a 2010-ben Bor Ferenc által alapított, szántódi telephelyû Békevár Egyesület kiadványának elsõ kötete, amely 200 oldalon mennyei útmutatást ad a párválasztáshoz és a házassághoz. Köztudott, hogy manapság szinte minden tevékenységhez valamilyen végzettséget írnak elõ, de a házasság család gyermeknevelés területe az, ami jelenleg semmilyen képesítéshez sincs kötve. A lesújtó válási statisztikák arányszámainak növekedésében ez tetten is érhetõ. Ezért, miként az orvoslásban, úgy a családi életben is a megelõzésre kellene a fõ hangsúlyt fektetni. Azaz a párok felkészítésére a nagybetûs életben adódó valódi helyzetek kezelésére. Idézet a Tanulni kell a házasságot! c. részbõl: A szeretetteljes házasság megteremtése bizony sok tanulást kíván. A legfontosabb: megtanulnunk, hogyan tegyünk meg mindent az otthon békességének fenntartásáért. Továbbá meg kell tanulnunk, hogyan kezeljük a váratlan eseményeket. Ki kell alakítanunk a közös tapasztalatok alapján a legcélravezetõbb stratégiát a problémák kezelésére, az ellentétek feloldására, a felborult békesség visszaállítására. Akármelyik fél hibájából állt is elõ egy probléma, azt közös erõfeszítéssel kell megoldani. A házastárs cserbenhagyása súlyos elárulása a házassági szövetségnek. A házastársaknak meg kell érteniük, hogy a házasság egységének fenntartása létfontosságú, mindketten teljes felelõsséggel tartoznak érte. A házasság rendkívül értékes, és igen fontos pillére az emberi társadalomnak, mivel ez a civilizáció alapja, a nemzet alapja. Az Egyház nem lehet jobb az azt alkotó házasságoknál és családoknál. Tallózás Zamárdi Hírmondó Az októberben megjelent Zamárdi Hírmondóban, több érdekes cikk mellett olvashatunk Kocsi György, Zamárdi és Balatonendréd plébánosának kitüntetésérõl. A Széchenyi Társaság 1991 óta évenként ad kitüntetõ oklevelet és Széchenyi István arcképét ábrázoló emlékérmet azoknak, akik Széchenyi István szellemében, hitében és hazaszeretetében tevékenykednek a közélet, a tudomány, a közösség, a magyarság és a magyar nyelv ápolása, fejlesztése terén. A kitüntetéseket minden év szeptember 21 én a gróf születésnapján adjuk át, a Magyar Tudományos Akadémián. Az emlékünnepséget koszorúzás elõzi meg a Széchenyi szobornál. A cikkbõl megtudjuk, Kocsi György tervei közt szerepel, hogy templomot építene Szántódon. Csákovics Gyula polgármester, új kagylófajta megjelenésére hívja fel a figyelmünket. A Balatonban is terjedõ, az õshonos fajokra veszélyes Corbicula spp. magyar neve kosárkagyló, két éve jelent meg a Balatonban, elsõsorban a homokos részeken. További részletek olvashatók a lapban és az interneten is. Egy ország pedig nem jobb a benne mûködõ felekezeteknél. És ezt még tovább ragozhatnánk, de mindez a család alapjaihoz vezet vissza. Bor Ferenc Bõvebb infó: Felhívás! A Kõröshegyi Polgármesteri Hivatal értesíti az érdekelteket, hogy azok a sírhelyek, amelyeknek a megváltási ideje lejárt, felszámolhatóak. Ügyintézés céljából kérjük, keresse fel munkatársunkat a Kõröshegyi Polgármesteri Hivatalban. Információ: 84/ , 06/30/ Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:páros hónap utolsó hetében Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata Szerkesztõ: Morvay ZsoltnéTel.: Szerkesztõbizottság tagjai: Galó Tibor, Látrányiné Kiss Gabriella, Varga Krisztina * Készült 300 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) , Tel./fax: (84) , A lapban közzétett írások nem minden esetben a Szerkesztõség álláspontját tükrözik. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal. A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül. A nem jelölt fotókat Morvay Zsolt készítette. Egyes felvételek a Szántódi Hírlevél facebook oldalán megtekinthetõk. Link:http.//www.facebook.com/hirlevel.szantodi

16 SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA SZÁNTÓDPUSZTA PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ SZÁNTÓDPUSZTA NYITVA TARTÁS 2012 Hétfõ: ÁLLANDÓ PROGRAMOK Könyvtár, internet hozzáféréssel Bábszínház kör Október 15.-tõl zárva A téli idõszakban a csoportokat elõzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni. Tel./fax: 84/ , + 36 (84) Kedd: Szerda: Nyugdíjas Kör - megbeszélés szerint Rendõrségi fogadóóra - minden hó II. szerdáján Szántódi Magyar Nótakör - két hetente; földszint, kis terem Zumba emelet, nagy terem Csütörtök: Könyvtár, internet hozzáféréssel Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház Szombat: Zumba emelet, nagyterem PROGRAMELÕZETES Október 23. kedd óra 1956 MEGEMLÉKEZÉS Helyszín: az Erdészet téri emlékmû FONTOSABB TELEFONSZÁMOK Körzetszám: 84(Irányítószám: 8622 MENTÕK 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG SEGÉLYHÍVÓ 112 Turista Információ Rendõrõrs Balatonföldvár Rendõrség Körzeti megbízott +36(70) Polgárõrség Szántód +36(30) Orvosi rendelõ Balatonföldvár Orvosi ügyelet Balatonföldvár Kórház - Rendelõintézet Siófok Fogászat Balatonföldvár Gyógyszertár Balatonföldvár Gyógyszertár Kõröshegy Dr. Dragon Judit állatorvos +36(30) KÖGÁZ hibabejelentõ (díjmentes) +36(80) Áramszolgáltató hibabejelentõ (díjmentes)+36(80) Vízmû hibabejelentõ +36(40) MÁV információ Szántód + 36(40) VOLÁN információ Siófok BAHART inform. Kompkikötõ Postahivatal Szántód Zöldfok Rt. (szemétszállítás) Siófok Supra Kft. (kábel TV) Siófok Földvár Tv Kistérségi Iroda Balatonföldvár Falugondnok Balogh Józsefné +36(30) Törõné Prekáczka Katalin családgondozó Vízvári Attila településõr +36(30) Vajtai László mûszaki csop.vez. +36(30) Október 26. péntek óra KÖNYVBEMUTATÓ: Maurer Teodóra - Onody Gyula szerzõpáros Koppány - Somogy hercege címû kötetének bemutatója Közremûködik a Megarox Társulat - Kaposvár Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház November 10. szombat óra ARANY NAP - IDÕSEK NAPJA Fellépõk: Szántódi unokák a Mesevár óvodából Szántódi Magyarnóta Kör Iregszemcse Térségi Amatõr Társulat (I.T.A.T.) Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház December 2. vasárnap ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház December 7. péntek óra JÖN A MIKULÁS Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 8622 Szántód, Iskola u. 9. Tel.: 84/ , 30/ Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend Szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend A hivatal ügyfélfogadási rendje Ügyfélfogadás on: hétfő szerda péntek 8.00 12.00-ig 8.00 12.00, 12.30 16.00-ig 8.00-12.00-ig

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. Balaton déli partján kijelölt fürdőhelyek (strandok) Balatonberénytől Siófokig

Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. Balaton déli partján kijelölt fürdőhelyek (strandok) Balatonberénytől Siófokig Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. A természetes fürdővizekben való fürdés feltételeit és az engedélyezés rendjét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Hivatalvezető Dr. Orbán István Hivatalvezető Fsz. 7. 94/553-061 hivatal@szentgotthard.jaras.gov.hu

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai JANUÁR január 20. kedd 18:00 Ünnepi est a Magyar Kultúra Napja alkalmából Árny az árnyban versszínházi előadás Radnóti Miklós életéről és költészetéről

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester 2015. október :: IV. évfolyam 10. szám Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester évben velem együtt dolgozó Képviselõ Társaimnak akár képviselõként, akár polgármesterként dolgozhattunk

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

CAI-WCupQ, CAI-A 1-2, CAIP-A/ 4-2-1, NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY

CAI-WCupQ, CAI-A 1-2, CAIP-A/ 4-2-1, NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY CAI-WCupQ, CAI-A 1-2, CAIP-A/ 4-2-1, NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY Fábiánsebestyén 2013. május 02. - május 05. CAI-WCupQ, CAI-A 1-2, CAIP-A/ 4-2-1, NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY 2 A verseny célja: A versenyzők

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Itt a vakáció! Kulcsi

Itt a vakáció! Kulcsi Kulcsi 2015. július VIII. évfolyam 2. szám Krónika KULCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA A települési stratégia részeként a környezet, a természet adta lehetőségek kiaknázásával, az egészségügy fejlesztésével

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 277/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár község képviselő-testülete 2012. január 16-án (hétfő) 17:30-kor

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben