Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére 2006-2012."

Átírás

1 Szántódi Hírlevél Szántód Község Képviselõ-testületének lapja október XVI. évf. 5. szám Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére A búcsúzkodás a legnehezebb dolog attól, akivel a hétköznapok során - a munkahelyünkön - a legtöbb idõt töltöttük. Az életünk részévé vált, ezért az elvesztése nagy ûrt hagy bennünk, hiszen elvitte mindazt, amit egyedül csak õ tudhatott rólam. ( Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok ) Hivatali beosztásomnál fogva én töltöttem Polgármester Úrral a legtöbb idõt, ezért úgy gondolom, valamennyiünk közül én ismertem a legjobban. Büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, nem csak a fõnököm volt, hanem a munkatársam is! A szó legnemesebb értelmében tiszteltük egymást. Munkakapcsolatunk már a balatonföldvári polgármesteri hivatalban kezdõdött. Amikor 2006-ban polgármesterré választották, - munkakörömbõl adódóan - én intéztem Szántódra történõ átjelentkezését. Elmondta, hogy tartozik ezzel a Szántódiaknak, mert bizalmat szavaztak neki! Szeretné, ha a munkáján kívül a személyi jövedelem adójából befolyó állami támogatás is a községet gyarapítaná, ezzel is hozzájárulva a közteherviseléshez. Ez nagyon szimpatikus gondolat volt részérõl. Amikor június végén Szántódra kerültem ügyintézõnek, õszinte, szívélyes szavakkal fogadott. Mint késõbb bebizonyosodott, ez nem csak üres frázis volt. Az eltelt hat év alatt személyében egy jobbító szándékú, tettre kész, önzetlenül a község érdekében küzdõ és tevékenykedõ vezetõt ismertem meg. Jó gazdája volt a településnek! A község mûködtetését, a kiadásokat mindig figyelemmel kísérte, a takarékosságra törekedett, ennek érdekében napra készen tájékoztatást kért a kifizetésekrõl, a folyószámlák alakulásáról. A kitûzött célokért a végsõkig harcolt, nem ismert lehetetlent. Nem törték le a bürokrácia akadályai! Mindig a megoldást kereste. Ha valami nem sikerült, akkor a másik oldalról fogott hozzá. Nem nyugodott bele az elutasításba. Aki nem a község érdekét képviselte, azzal szembeszállt. Az ajtaja mindig nyitva állt az ügyfelek elõtt, akiknek meghallgatta javaslatait és ügyes-bajos dolgait, és azok megoldásáról mindig igyekezett a lehetõ leghamarabb intézkedni. A javaslatokat mindig mérlegelte, megfelel-e a község érdekeinek. Ha nem így volt, azt is közölte a javaslattevõvel. Beosztottai szerették, mert jól lehetett vele együtt dolgozni. Megkövetelte a munka elvégzését, de mindenkivel emberi módon, emberi hangon beszélt, ami tiszteletet váltott ki iránta a dolgozókból.

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal október Betegsége kezdetén sem vett vissza a munkatempóból! A községért való tenni akarás mindennél elõrébb való volt számára, ami az egészsége rovására is ment, ugyanakkor ez éltette. Nem akarta tudomásul venni a betegségét, de sajnos az erõsebb volt nála. Augusztus végén lehetett észrevenni rajta egészsége rosszabbra fordulását. Ameddig ereje bírta, bejárt dolgozni. Szeptember 12-én jött be utoljára Egész betegsége alatt aggódtunk érte, hiszen még nem volt olyan idõs, hogy el kelljen mennie Szántódiként halt meg, az utolsó pillanatig a községért élt és dolgozott. Aztán elaludt Megérdemelten, kegyes volt hozzá a Jó Isten! Meggyõzõdéssel állítom, hogy sokáig fogjuk Õt emlegetni, mert Szántódon bármerre megyünk, keze nyomát õrzi a település. Mint volt beosztottja mondhatom, nem kívánok rosszabb fõnököt magamnak! Ez vonatkozik kollégáimra is, õk is ugyanezt mondják. Halálával nagy a veszteségünk! Szántód sokkal szegényebb lett nélküle! Nem lenne teljes Dolgos János Polgármester Úr munkásságának méltatása, ha nem sorolnánk fel - a teljesség igénye nélkül kézzel fogható érdemeit október szeptember közötti idõszakban Szántódon elkészült beruházások és fõbb gazdasági intézkedések 1. Szántódi utcai kerékpárút kiépítése részben-pályázat útján valósult meg 2. Somosi utak szilárd burkolattal való ellátása-néhány közülük pályázat útján valósult meg 3. Rigó utcai strand rendbetétele 4. Szántódi utcai buszmegállók cseréje 5. Révben park kialakítása 6. A Közösségi Ház alsó részének teljes körû felújítása 50 %-os pályázati támogatással (vezetõi iroda kialakítása, Könyvtár felújítása, bútorzatának cseréje, illemhelyek felújítása) 7. Játszótéri eszközök beszerzése a Rigó utcai strandra - pályázat útján valósult meg 8. Rigó utcai strandra sport-eszközök beszerzése - 2 alkalommal, pályázat útján 9. Rigó utcai strandon animátor alkalmazása 4 szezonban ebbõl 2 szezonban pályázati támogatással 10. Juhász Gyula utcai strandra játszóeszközök beszerzése 11. Juhász Gyula utcai strand elõtti út részbeni térburkolása 12. Gyulai Jenõ utcai kerékpáros út és kerékpáros pihenõ megépítése 80% -os pályázati támogatással (teljes költség: 105 millió Ft, az önrész 21 millió Ft) 13. A pályázathoz kapcsolódóan megvalósult az ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója, melynek költségeit fele-fele arányban a DRV, és az önkormányzat finanszírozta. ( az 50 % 4,5 M Ft) 14. Ugyancsak áthelyezésre kerültek a villamosvezetékek, így egyidejûleg a rekonstrukcióra is sor került 15. Móricz Zs. utca keleti oldalán járda kiépítése 16. Rege, Rigó és Hattyú utcák aszfaltozása 17. Rigó utcai strandhoz tartozó parkolók kiépítése ( db) 18. Rigó utcai strandon vizesblokk létesítése 19. Kijelölt turista-utak melletti szemétgyûjtõ edények elhelyezése 50 %-os pályázati támogatással 20. Költségcsökkentés miatt a Polgármesteri Hivatalnak helyet adó Vajda János utcai bérlemény felmondásra került, 21. A Közösségi Házban kialakításra került a Polgármesteri Hivatal, irattár, és akadálymentes mosdó készült 22. Közösségi Ház udvarának kitakarítása, rendbetétele 23. Nyitott, fedett tér kialakítása a Közösségi Ház északi oldalán 24. Közösségi Ház parkoló viacolorral való burkolása 25. Kristóf-szobor és környékének kialakítása, rendbetétele 26. Sparhoz vezetõ viacoloros járda kialakítása 27. Karácsonyi dísz-kivilágítás bõvítése 50 %-os pályázati támogatással 28. Falubusz beszerzése pályázati támogatással 29. (használt) motor vásárlása 30. Közterület-karbantartó csoport részére géppark beszerzése részben pályázati forrásból (Toyota Dyna billenõ-platós autó, Antonio Carraro traktor, és teljes tartozékai, önjáró fûnyíró, lombszívó) (a régi gépek értékesítésre kerültek) 31. Településõr alkalmazása 1. évben pályázati támogatással 32. Pályázati támogatással 2007 óta nyári idényben közcélú munkások alkalmazása (bérre 90%-os, kéziszerszámokra, kisgépekre, munkaruhára 100%- os) 33. Polgármesteri autó lecserélése (régi értékesítése, új vásárlása lízing igénybevételével) 34. Rege utca és Szántódi utca fásítása Móricz Zsigmond utcában a kivágásra került fák pótlása 35. Jókai utcában Szántódi utcában vízelvezetõ árok tisztítása 36. Ady E. és Jókai M. utcák közötti gyalogos átjáró szilárd burkolatának elkészítése 37. Közvilágítás korszerûsítése - a költségcsökkentés érdekében 38. Sás utcai telkek (Bácskai kertészet) kialakítása, ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna közmû kiépítése, mely 2,5 millió Ft-ért készült el. 6 db telek értékesítésre való meghirdetése ( án 1 db nettó ezer Ft-ért elkelt) 39. Közösségi Ház részére hangosító berendezések vásárlása 485 ezer Ft értékben 40. Az illegális hulladék-lerakók felszámolása 41. gyalogátkelõhely létesítése a Rigó utcánál és a Csemetekert utcánál

3 2012. október 3. oldal Szántódi Hírlevél Vezetése alatt lezárultak a Zamárdi és Kõröshegy községekkel folytatott, az önállósulással kapcsolatos elhúzódó peres eljárások, melyek az elszakadás, a terület átcsatolás és az elszámolási viták miatt még az elõzõ ciklusokban indultak. Sikerült jószomszédi kapcsolatot kialakítania mindkét település vezetõivel. Tüskés Tibor tisztelõivel Ünnepélyes alakuló ûlés A VOLKSBANK Magyarország Zrt-nél vezetett bankszámlán tartósan lekötött 140 millió forint van, amely a BAHART Zrt. részvényeinek eladásából származik. A VOLKSBANK Magyarország Zrt-nél vezetett elszámolási számlán október 8-án 77 millió 416 ezer forint volt. Ebben az összegben szerepel a II. félévi építményadó, valamint a beszedett idegenforgalmi adó, melyhez a 2013-ban még 1,5 MFt állami támogatást kapunk. A bringaút átadásán Az iskolások fogadása Szántódon Falunapon a kollégákkal A hat év alatt minimum 150 millió forint állami támogatás folyt be a község kasszájába a pályázati támogatásokból. Természetesen ehhez szükség volt az önrészre, de ezzel a tetemes összeggel gyarapodott a község vagyona. Ezzel a listával Polgármester Úr feladta a leckét a december 9-én megválasztásra kerülõ polgármesternek. Tevékenysége, munkássága példa legyen számunkra. Emlékét szívünkben örökre megõrizzük! Szabóné Kardos Klára Emlékezés Tüskés Tiborra A BTKT Tv Balatonföldvári, adásában, Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ úr emlékezett meg Dolgos János polgármester úrról. Az adás az archívumban megtekinthetõ.

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal október

5 2012. október 5. oldal Szántódi Hírlevél

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal október A jogszabályváltozások következtében januártól az eddigi Körjegyzõség-Polgármesteri hivatal helyett közös önkormányzati hivatalok alakulnak, és egyúttal megalakulnak a járási hivatalok is. Valójában a körjegyzõség utódja nagyrészt a közös hivatal, részben pedig a járási hivatal lesz. 1./ Közös Hivatal Az eddigi körjegyzõségi hagyományok tovább élnek majd a közös hivatalban. Ellátja az önkormányzati hatósági ügyeket (pl.: segélyezés, adó), a településgazdálkodást, egyes állami feladatokat (pl.: anyakönyv, hagyaték, birtokvédelem, választás), valamint a képviselõtestület üléseivel kapcsolatos feladatokat. Vezetõje továbbra is a jegyzõ. Kétezer lakos alatt kötelezõ a közös hivatal, az felett lehetõség. Balatonföldvár önállóan is alapíthatna hivatalt, de a többi település bízik bennünk. Kellemes meglepetés volt, hogy Szólád és Teleki nyilvánította ki elsõként, hogy továbbra is a földvári közös hivatalban gondolkodik. Ez megtisztelõ számunkra. A hagyomány szerint döntött Szántód, Bálványos és Pusztaszemes is Földvár mellett. Egyedül Kereki folytatott tárgyalásokat Kõrösheggyel, hogy esetleg külön alakítanának egy közös hivatalt, de aztán a lakosság döntõ többsége Balatonföldvárt választotta. Mindezek után most Kõröshegy is tárgyalásokat folytat a Balatonföldvári Önkormányzati Közös Hivatalban való részvételrõl. Megtisztelõ ennyi település ügyeit intézni, de nagy felelõsség is. Továbbra is az a vezérlõ elv, hogy a lakosság teljeskörûen legyen kiszolgálva. Lehetõleg minden településen kapja meg a hivatali ellátást akár kirendeltség, kihelyezett ügyfélszolgálat, vagy fogadónap keretében, a lakosságszámtól és az ügyek számától függõen. A korszerû fénykábeles összeköttetés alapján mi is mûködtetünk hivatali ablakokat, mert elég leadni az ügyet a társközségi hivatalban, az egyetlen gombnyomással egy pillanat alatt Földvárra kerül, és már intézhetõ is. 2./ Járási Hivatal Közös Hivatal és Járási Hivatal települési ügysegédek a községeket is fel fogják rendszeresen keresni. - Megmarad az Okmányiroda - Megmarad a Gyámhivatal - Megmarad az építésügy Tovább bõvül a szolgáltatás januártól, ill. várhatóan egy éven belül kirendeltség, vagy kormányablak formájában - Hatósági ügyintézés - Szociálpolitika - NAV (Adó- és Vámhivatal) - Földhivatal - Társadalombiztosítás stb ban Angliában tanulmányozhattam az egyablakos ügyintézést, most erre is lesz lehetõség egész Magyarországon. A lehetõségek bõvülni fognak, mint ahogy az ügyfélfogadás is, mert egy éven belül kialakuló kormányablakokban már meghosszabbított ügyfélfogadás keretében akár este nyolcig is lehet fogadni az ügyfeleket. Érdemes volt minden kistérségi településnek bízni Földvárban, mert meg lett az eredménye. A dicsõségnek ára van, az elhelyezés. Remélem megoldható, a földszinten lesz a járási, az emeleten pedig a közös hivatal. Ezt a terhet Balatonföldvár viseli a környékbeli települések érdekében, valamint minden nyaraló érdekében is, mivel országos hatáskörû lesz a kirendeltség, így az üdülõvendégek is intézhetik nyári pihenés közben hivatali dolgaikat. Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy az elõkészítõ eljárás során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, és a Kormányhivatal korrekt intézkedései következtében Balatonföldváron egy komoly járási kirendeltség fog mûködni. Ilyen méretû kirendeltség sem Lellén, sem Bogláron nem lesz, tehát megérte a sok tárgyalást. A felnõttek még emlékezhetnek az december 31-én megszûnt járási hivatalokra. Az új járási hivatalok nem másodfokként, hanem elsõ fokként mûködnek, tehát azért jó, hogy közel lesz Földváron, mert így a kistérség lakóinak nem kell sokat utazniuk. Sõt a Megemlékezés Kossuth Lajos születésének 210. évfordulója alkalmából.

7 2012. október 7. oldal Szántódi Hírlevél A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI FALUNAP A képek magukért beszélnek! Köszönjük mindazoknak, akik lehetõvé tették, segítették és hozzájárultak a szeptember 1-én megtartott SZÁNTÓDI FA- LUNAP sikeréhez! Köszönjük a fõzõknek: Kovács Marika és Vargáné Zsuzsika csapatának a babos káposztát Látrányi János és Gabika csapatának a körömpörköltet Lusztig András és Piroska csapatának a pincepörköltet Vajtai László és Takács Oszkár csapatának a babgulyást Vizvári Attila és Kardosné Klára csapatának a zöldséges babgulyást Köszönjük a támogatóknak: Gáspár Imre - Erdészet téri FAGYIZÓ és Rozonczi Zsuzsanna - SISSI SZÉPSÉGSZALON László János - DEFLOC ELEKTRONIKAI BT. Fehérváriné M. Barbara és Fehérvári Zsolt - MEDINA VIRÁG- ÜZLET Maródi Gyuláné üzletvezetõ - OÁZIS BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Mester Zoltánné üzletvezetõ - SPAR ÁRUHÁZ Puruczky András étteremvezetõ ERDÉSZETI ÉTTEREM Matus József vállalkozó - BAU KER HAUS Építõk Áruháza Holovits Huba polgármester - BALATONFÖLDVÁR Antal Gáborné Éva - egyéni vállalkozó Balatoni Hajózási Zrt. Balla János - FAISKOLA - KERTÉSZET Bárdos László méhész Erõs Csaba kürtöskalácssütõ Fehér Zsolt - egyéni vállalkó GYÖNGYSZEM PIZZÁZÓ Takács Oszkárné - FODRÁSZAT Hollósi család Horváth Kálmánné - LAGUNA PANZIÓ Hutter József - KIS ÁRUHÁZ Juhász Bécs Noel családja Kratancsik Imre egyéni vállalkó SZÁNTÓD POSTAPARTNER Krisztus Szeretete Egyház Látrányi család Loch Zoltán - LOCH KER KFT. Rudolf György - egyéni vállalkozó Szõke Józsefné édesség árus Tasiné Szabó Julianna és Bokor László Topos József - TOPOS PINCÉSZET Ungváry Zsolt író Vass Tibor egyéni vállalkozó KÕRÖSHEGY Zsiga János SZÁNTÓDI VÁSÁR-MARKT KFT Tüskés Tibor Községi Könyvtár Maurer Teodóra Szántód Község Önkormányzata és Közösségi Ház

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal október A Magyar Olvasástársaság az idén a mese közösségteremtõ erejét választotta fõ témának. Fontos, hogy ne csupán hirdessük ezt, hanem mûveljük is. A ZENE VILÁGNAPJÁ- HOZ pedig - Kodály év lévén - egy Kodály Zoltánról készült kisebb kiállítás kapcsolódik, amely kiállítás szintén a kis teremben tekinthetõ meg, az év végéig. VÉRADÁS szeptember 4-én a helyi Vöröskereszt szervezésében véradásra került sor Szántódon. 36 véradó 17 liter vért adott. Ezúttal 3 új véradóval bõvült a rendszeresen adakozók köre. Ismét szép siker. Köszönet érte a véradóknak és a szervezõknek! NÉPMESE NAPJA szeptember 30. ZENE VILÁGNAPJA október 1. A NÉPMESE NAPJA alkalmából Szekeres Erzsébet, szõttesei láthatóak október végéig, a közösségi ház földszinti kis termében. A gyönyörû szõtteseken Benedek Elek meséi elevenednek meg, melyeket a gödöllõi iparmûvész a Mese mese meskete minden hétre egy mese címû könyvhöz készített. (Benedek Elek két mesekönyve - a fent említett könyv valamint A jégpáncélos vitéz címû könyv kedvezményes áron a közösségi házban, ill. könyvtárban megvásárolható, a kiállítás idõtartama alatt: október végéig!) Fotó: Vizvári Attila Reméljük, hogy Szántódon továbbra is megmarad a véradási szándék és, hogy településünket ezentúl is követendõ példaként emlegetik. Az önkormányzat már negyedik éve szervez jutalomkirándulást a véradóknak. Az idén október 6-án - a keszthelyi Festetics kastély és Hévízfürdõ volt az úti cél. Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ

9 2012. október 9. oldal Szántódi Hírlevél Emlékezzünk! Október 6. Pósa Lajos: Mit olvasol, édes fiam? Mit olvasol, édes fiam? Egy gyönyörû tündérmesét. Tedd le, tedd le! Olvasgasd ma Magyarország történetét. Olvasgass ma Damjanichról, Kiss Ernõrõl, Nagy Sándorról... Olvass, fiam, az aradi Tizenhárom Tábornokról. Magyarország története hulló könnyel van beírva: A szabadság Istennõje minden lapját tele sírta. De egy sincsen olyan gyászos mint az, amely õ rólok szól... Olvass, fiam, az aradi Tizenhárom Tábornokról. Négyet köztük agyonlõttek. Kilencet felakasztottak... Bátran mentek a halálba, egy szóval sem rimánkodtak. Zokogó szél sír a rónán, bús panasz kél a halmokról... Olvass, fiam, az aradi Tizenhárom Tábornokról. Tudod-e, hogy miért haltak meg azok a nagy, hõs leventék? Jól jegyezd meg, jól tanuld meg: mert a hazát hõn szerették. Szeresd te is!... S a hõsökért ima szálljon ajakadról... Tedd le azt a tündérmesét! Olvass, fiam, az aradi Tizenhárom Tábornokról. Onody Gyula: Vérszínû virággal (2006. október 23. emlékére) Börtönök mélyén rothad az Élet, learat mindent a fertõ, halál. Bányákban szunnyad csillogó szenünk, s mi megfagyunk kihült otthonunk padán. Rabszolgatartók röhögnek rajtunk, Élj meg segéljbõl! ordítják ránk. Õk dõzsölnek, táncolnak, kiszipolyoznak, szemétdombbá teszik gyönyörû Hazánk. De jön majd új Tavasz, vérszínû virággal, kézbe vesszük megint a magyar kaszát. A KÖNYVTÁR HÍREI Szeptember 15-én szomorú hírrõl értesültünk. Türelemmel viselt, hosszas betegsége után elhunyt Dolgos János Polgármester Úr. Az olvasók nevében is õszinte részvétünket fejezem ki a tisztelt Dolgos családnak, valamint megköszönöm az õ hat éves polgármesteri munkássága során nyújtott a könyvtári munkát segítõ, a könyvtár felújítását és rendezvényeit támogató tevékenységét, amely az intézmény feltételeit, mûködését nagyban elõsegítette, a község kulturális életét jobbította. A könyvtár nyitva tartási idejében az olvasók nevében is Dolgos János tiszteletére gyertyát gyújtottunk. A megvívott kemény küzdelme után nyugodjék békében! Az élénk nyári forgalom után mint a fecskék, útrakelnek a nyaralók, köteteikkel elszámolnak, s már a jövõ nyár után vágyakozva köszönnek el a könyvtárban megismert barátaiktól és tõlem. Amint kiürülnek a nyaralók és a part, ismét a helyi kisiskolások jelennek meg a könyvtárban az ajánlott olvasmányaikért, a szezonális munkájuk befejeztével pedig örvendetesen emelkedik a helyi olvasók száma. Örömmel válogathat az egyre gyarapodó könyvkészletünkben mindenki. Amely könyvekkel még nem rendelkezünk, azokat a kedves olvasók részére könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk. Ezúton köszönöm meg Somogyi Renáta balatonföldvári kolléganõmnek az e területen nyújtott rendszeres és szíves segítségét. Tisztelettel gratulálunk Szántód írójának, Ungváry Zsoltnak, aki az újbudai önkormányzat által - az Örkény István születésének 100. évfordulója alkalmából - kiírt novellapályázaton a benyújtott 150 pályamû közül a fõdíjat nyerte el. Ismert írónknak olvasóink és a szántódi lakosok nevében is igen jó alkotókedvet és további sikereket kívánunk. Emlékezzünk másik jelentõs évfordulónkra is! 130 éve született a magyar zenei élet egyik legnagyobb géniusza, a népdalgyûjtõ Kodály Zoltán, aki gyûjtés közben a Szántódhoz közeli Karádon és Törökkoppányban is megfordult. Karád nevezetessége a Gárdonyi iskola, a kisiskola élpülete, ahol Gárdonyi Géza tanított és Kodály Zoltán zenét gyûjtött. Törökkoppány település egyike a Kodály Zoltán vezette népdalgyûjtés nagy dallam-lelõhelyeinek. Sok dallal járult hozzá a népdalgyûjtéshez Árvai Pálné (Gárgyán Juli), aki a siratást öreg-

10 Szántódi Hírlevél 10. oldal október asszonyoktól hallotta, és ezt mondta: Azt nem kõ tanunyi, csak éreznyi kõ. Mindazok a kedves érdeklõdõk, akik Kodály Zoltán életútjával, munkásságával alaposabban meg szeretnének ismerkedni, válasszák a könyvtárunkban megtalálható következõ köteteket! - Eõsze László: Kodály Zoltán életének krónikája Editio Musica; Budapest, Tüskés Tibor: Testvérmúzsák Móra Ferenc Könyvkiadó; Bónis Ferenc: Élet-pálya Kodály Zoltán Balassi Kiadó-Kodály Archívum; Budapest, Megemlékezés a könyvtárban, október 6. (A könyvajánlásban említett elsõ két kötet kölcsönözhetõ, a lexikon pedig helyben olvasható.) Maurer Teodóra könyvtáros Beköszöntõ Megjelent Maurer Teodóra Onody Gyula: Koppány-Somogy hercege címû könyve. A szerzõpáros Siófokon, a gimnáziumban osztálytárs volt. A könyv kiadását önkormányzatunk is támogatta. Az ünnepélyes bemutatóra, október 9-én Somogyvár Község Önkormányzata, Díszteremében került sor. Készült Koppány herceg emlékének megõrzésére Somogyországban, az Úr esztendejében (Idézet a könyvbõl) Koppány Árpád - házi magyar nemzetségfõ (? 998). Tar Zerind fia, a somogyi dukátus fia. Mint a fejedelmi család legidõsebb tagja, az õsi jogszokás (levirátus) alapján igényt tartott Géza özvegye, Sarolta kezére és a fejedelemségre. Követelése érvényesítése érdekében, haddal támadt István ellen, de Veszprémnél vereséget szenvedett és elesett. Testét felnégyelték, birtokait elkobozták. Magyar Laorusse Enciklopédia A magyar múlt emlékeinek igazgyöngyeit szétszórták, sárba taposták, újból össze kell gyûjtenünk és megtisztogatnunk. Fridrich Klára A szép kivitelû kötet három fejezetbõl áll. Az elsõ egységben a szerzõpáros Koppányról szóló verseket gyûjtött össze, melyeket klasszikusok és kortárs költõk alkottak. Itt szerepelnek még egyéb mûfajok, mint mese, monda, ima, ének, helyi legenda, regényrészlet és dráma. Tartalmaz elbeszéléseket, amely aktuális kirándulásaikat foglalja össze, amit ebben az évben a Koppány emlékmûvek felkeresése kapcsán tettek, illetve tartottak ebben a témában foglalkozásokat táborozó gyermekek számára. A második fejezet tartalmazza azon települések rövid községtörténeteit, amelyek Koppány birtokában voltak. Ezeket a leírásokat egyes települések esetén aktuális térképek, lelõhelyek, nevezetességek egészítik ki fekete-fehér képekkel. A harmadik fejezetben olvashatnak az olvasók Koppány életérõl, Istvánnal folytatott küzdelmérõl és tragikus sorsáról. Az életérõl gyûjtött adatokat még kiegészítik egyéni gondolatokkal, Koppány életét megközelítik gyermeknyelven, de összeütköztetik történészek véleményeit is, hogy mindenki jobban tudjon állást foglalni úgy Koppány, mint Szent István tetteirõl. A könyvben található még a rovásírás ábécé (egy vers rovásírással is; egy másik pedig német fordításban is), német összefoglaló, tudáspróba és könyvajánló, valamint foglalkoznak a Koppányról készült képzõmûvészeti alkotásokkal és a róla elnevezett létesítményekkel is. A kötetet egy színes képanyag zárja le, amelyben a legfontosabb Koppány emlékmûveket szemlélheti meg az érdeklõdõ. A kötet címlapján szereplõ festményt az alkotók kérésére, ehhez a kötethez L. Burda Zsuzsanna író-képzõmûvész készítette. Morvay Zsoltné

11 2012. október 11. oldal Szántódi Hírlevél 79 nyarán, amikor befejezõdött Szántódpuszta rekonstrukciója, az ünnepségen színes lovas ceremóniával és látványos bemutatóval szórakoztatták a közönséget. A Majorság területe, istállói és egyéb épületei megfelelõ körülményeket teremtettek ahhoz, hogy különbözõ lovasversenyeket szervezzenek ebben a szép környezetben, az üdülési szezonban ban került sor a Siófoki Lovas Egylet klub megalakulására, melynek elnökévé Csanádi Józsefet választották, aki egyébként az arab lovak rajongója. Családjának évszázados lovas hagyományai vannak. Az egyesület a mai napig magába foglalta a Siófokon és a környékén élõ lótartó és lószeretõ embereket. Az egylet mûködésével összhangban a lótartók minden évben színvonalas rendezvényeket bonyolítanak le, szórakoztatva a helyi, illetve a turisztikai szezon ideje alatt hozzánk látogató vendégeket, turistákat. Ennek jegyében szerveztük Szántódpusztán is szeptember 02-án a XII. Megyei Bajnoki C kategóriás Fogathajtó Versenyt, mellyel az õszi programkínálatot szándékoztuk bõvíteni, színvonalas szórakozást biztosítani belföldi, külföldi vendégeinknek és a környezõ települések lakóinak egyaránt. Szakmai részrõl Csanádi József, a Siófoki Lovas Egylet elnöke, mint versenybíró volt a fõszervezõ. Fogattal érkezett a pályára Szabó Gyula szántódi alpolgármester, Szilágyi György András a Siófoki Szent György Apartman Hotel ügyvezetõ igazgatója, mint fõtámogató és Kovács Szilvia Szántódpuszta IKK vezetõje. Eleinte az esõ elvette a hangulatot, de szerencsére késõbb semmi nem akadályozhatta a rendezvényt. Gyönyörû idõ volt, az idelátogató vendégek sokasága errõl tanúskodott. A verseny csodálatos eleme, hogy a megye legjobbjai érkeztek a megmérettetésre ben 32 fogat érkezett, ebben az évben csúcs volt, hiszen 40 fogattal ékeskedett a pálya, 40 fogat versenyzett a díjakért. A fogatok két számban- akadályhajtás és vadászhajtás- indultak. Az összetett verseny elsõ hat helyezettje serleget, díjszalagot és SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI tárgyjutalmat kapott. A négyes fogat már jó ideje, pontosabban harmadik éve megszokott része a programnak, így idén sem maradhatott el. Ebben a versenyszámban 6 fogat indult. A fogatok közül Hartmann Zsolt barcsi versenyzõ bizonyult a leggyorsabbnak, Õ gyûjtötte be a legkevesebb hibapontot is. Látványosnak bizonyult a két pónifogat, mely mindenki kedvence lett. Úgy szedték az apró lábaikat, mint a táltos paripák, akik versenyre kelnek a széllel, viharral. Versenyt futottak az idõvel, egyenesen a cél felé. Délidõben bõven jutott mindenkinek a helyben fõzött finom falatokból. Az ajándéktárgyakon kívül egy szerény ebédre hívtuk meg a versenyzõket, a zsürit, a pályamunkásokat, a technikai személyzetet. A kedv, a versenyszellem, a küzdés akarata és az elszántság a régi, ami újból és újból hatalmába kerítette a résztvevõket. Állíthatom, hogy rendezésben ezúttal is meg tudtunk felelni a hazai és az idelátogató külföldi vendégek elvárásainak. A fogat - karusszel, egyben a verseny befejezõ eleme, csodálatos volt. Mintha táncosok lepték volna el a pályát, úgy forogtak jobb és bal irányban, majd körben a fogatok, követve a zene ritmusát. Micsoda összhang, gyakorlat, kitartás és türelem egysége látszott ezekben a percekben! Csak bámulni és csodálni tudtam! A rendkívül szoros küzdelem igazi bajnoki hangulatot generált. A versenyprogram után mindenki megkapta méltó jutalmát. A fehér abrosszal borított asztalról az ajándékok, serlegek és díjszalagok gazdára találtak, hiszen a versenyzõk kiválóan teljesítettek. Eredmények: Akadályhajtás: Forró Tibor Lulla Szentesi Vajk Balatonalmádi Magyar Zoltán Marcali Semjén Attila Mezõszilas Gosztola Dávid Sárbogárd Ifj. Ihász Béla Seregélyes Vadászhajtás: 1. Magyar Zoltán Marcali 2. Kleiber Jenõ Lulla 3. Csiszár János Fonyód 4. Hartman Zsolt Barcs 5. Gipp Zsolt Kõröshegy 6. Tóth Balázs Nagybajom Négyesfogathajtás: Hartmann Zsolt Barcs Magyar Zoltán Marcali Forró Tibor Lulla Csiszár János Fonyód Kleiber Jenõ Lulla Kovács József Tab A fogathajtó verseny célja, hogy versenyzési lehetõséget biztosítson a versenyzõk és lovaik részére, népszerûsítse a fogathajtó sportot, erõsítse a régió lovas hagyományait. Továbbá, a ló kedvelõinek, még csak a lóval ismerkedni vágyóknak, hazaiaknak és más nemzetek lókedvelõinek bemutassuk, hogy a Kárpát- medencében élõ magyarság lovas múltjának szel-

12 Szántódi Hírlevél 12. oldal október lemében él, õrzi lovas hagyományait, alakítja, nemesíti és újat alkot e téren is- az emberi közösség javára. Köszönetünket fejezzük ki a verseny támogatóinak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy szeptember 02-án a XII. Megyei Bajnoki C Kategóriás Kettesfogathajtó Versenyt Szántódpusztán sikeresen megrendezhettük. Támogatóink: A verseny fõvédnöke: Szent György Apartman Holding Kft. Szántód Község Önkormányzata Balatonföldvár Város Önkormányzata Zamárdi Város Önkormányzata Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Kar - Ker Kft. Szántód Spár Magyarország Kereskedelmi Kft. Szántód Dr. Dragon Judit, Szántód Polus - Coop Zrt. Szántód Balatoni Hajózási Zrt, Siófok Ifj. Tóth János Autószervíz Kft. Szántódpuszta Balla János Szántódi Díszfaiskola Kósa Árpádné egyéni vállalkozó Loch - Ker Kft. Szántód részére elviselhetetlen körülmények között: mozgási lehetõség nélkül, éheztetve, elhanyagolva, bántalmazva. Naponta találkozunk szívfacsaró képekkel, amelyek arról tanúskodnak, hogy az ember felelõsségvállalása a 21. században is elmaradott, hiányos, felháborító. Sokszínû volt a szeptember 27-én megtartott rendezvényünk a Zamárdi Fekete István Általános Iskola tanulóival és tanáraival. Rendezvényünk témája volt: Természet- és Állatvédelmi Nap, melyre közel 150 iskolás és kísérõ pedagógus látogatott el Szántódpusztára. Az elõre kialakított csapat részt vett minden bemutatón, melyet Pomázi Ágoston úr, az Országos Vadászkamara Somogy Megyei Területi Kynológiai Szakbizottság elnöke, a GATE Állattani Tanszék Kynológiai elõadója jelölt ki az elõadók részvételével. Vadászkürt bemutatóval kezdõdött a rendezvény, majd Szántódpuszta vezetõje, Kovács Szilvia és Pomázi Ágoston úr üdvözölte a jelenlévõket. Ezen nemes hagyományokra épülõ programok igazi ünnepet jelentenek minden résztvevõnek. Bízom benne, hogy jövõre talán több támogató is a rendezvény mellé áll, hogy a lovak, a lovassport szerelmesei ismét találkozhassanak Szántódpusztán és újabb látnivalóval, versennyel bõvülhet a Megyei Bajnokság. TERMÉSZET- és ÁLLATVÉDELMI NAP Mit jelent a természetvédelem? A természetvédelem az élõlények, a természetes és természet közeli területek, valamint a természeti táj megõrzését jelenti. Célja: természeti értékek, területek, tájak megóvása, tudományos kutatások elõsegítése, természeti értékek bemutatása, ismeretterjesztés, és hogy az értékeket az utókor számára megõrizze. Minden, ami együtt él velünk a természetben, a rendelkezésünkre áll. A köveket minden további nélkül felhasználjuk, a növények azért vannak, hogy megegyük õket, vagy valamilyen tárgyat készítsünk belõlük, az állatokat természetesen megesszük, vagy pedig különféle munkákra fogjuk be. A föld azért van, hogy az általunk elvetett magok kicsírázzanak benne, vagy azért, hogy minél hamarabb és minél kisebb erõfeszítés árán bocsássa rendelkezésünkre rejtett kincseit. Ebben a világban nemcsak az ember él, hanem a kövek, a növények, az állatok és az égitestek is... Az egykori írott emlékekbõl megállapítható, hogy már a honfoglaló magyarok is nagyon erõsen kötõdtek állataikhoz, hiszen szükség volt a lovakra, de a háziállatokra is. Ma is sokan tartanak állatokat, de felmerül a kérdés, hogy megbecsülik-e õket? Sokan tartanak állatot, de az állat Bemutató helyszínek: - solymászbemutató - kotorék és vadászgörény bemutató - szarvasgomba keresés - vadászkutya bemutató, stb..a folyamatosan vetítésre került természetfilmek szintén nagy élményt jelentettek.ezen a napon sokak kedvence a kutyák, pontosabban a vadászkutyák érdekes feladatokat hajtottak végre, melyekre a vadászat során szükség van.nagy élmény volt ez minden gyermek számára, hiszen a sok simogatás, amiben a kutyusok részesültek, errõl tanúskodik. Élvezték a szarvasgomba keresést és nem kevesebb élményt nyújtott a solymászbemutató is. Mennyi szeretet és kíváncsiság van minden gyermekben! A természet környezetében teljesen felszabadultan és igazi gyermekként kapcsolódtak be a játékokba, örömmel teljesítettek minden megbízatást, amit a vadászoktól kaptak. Igazi élménybeszámolót tartottak egyesek az otthon tartott állatkákról, akiket nagy szeretettel gondoznak. Tették ezt õszintén és lelkesen, amit öröm volt hallgatni. Köszönjük az iskola igazgatójának, Tarr Péter úrnak és a tanári karnak, hogy ilyen csodálatos napot biztosítottak a tanulók részére és számunkra is! Köszönettel tartozunk Pomázi Ágoston úrnak és a többi lelkesen oktató vadászoknak, akik minden éven szívesen és nagy odaadással tartanak bemutatót Szántódpusztán az iskolások részére. Az állatok védelme fontos ügy! Aki az állatokkal nem bánik helyesen, az a természettel, a környezettel, az embertársaival sem bánik jól! Legyetek Ti is természetbarátok, állatszeretõ és védõ emberek, mert csak így õrizhetjük meg a körülöttünk lévõ csodálatos természetet, és ami benne van, a mi kis kedvencünket, az állatokat is. Kovács Szilvia IKK vezetõ, Szántódpuszta

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2013. október XVII. évf. 5. szám Augusztus 20. - az új kenyér ünnepe Augusztus 20. - játszóház Falunap

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook lapja 2014. október XVIII. évf. 6. szám Augusztus 20-i ünnepség a Révben Mikó Sándor, Szántód legidõsebb polgára A falunapi fõzõverseny egyik

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook lapja 2013. augusztus XVII. évf. 4. szám Szt. Iván éj a Rigó utcai strandon Hermann Ottó utcai strand avatás Az elsõ Utcafesztivál Szántódon

Részletesebben

Zamárdi Hírmondó 2015. július Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXIII. évf. 7. szám

Zamárdi Hírmondó 2015. július Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXIII. évf. 7. szám Zamárdi Hírmondó 2015. július Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXIII. évf. 7. szám Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. Az éjtõl reggel, a nappaltól este,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Díszpolgári Cím. Iskolakezdés. "Ember lenni mindig, minden körülményben." Molnos Lajos: Becsengetés

SZABOLCS HÍRADÓ. Díszpolgári Cím. Iskolakezdés. Ember lenni mindig, minden körülményben. Molnos Lajos: Becsengetés SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JÚLIUS AUGUSZTUS Díszpolgári Cím Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő testülete a település

Részletesebben

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben

Tartalomjegyzék: Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet Március 15-e alkalmából az Erzsébet ligetben Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Anyakönyvi hírek... 2 Emlékezés a 48-as forradalom hőseire... 3 A Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetének beszámolója... 3 Folytatódik a Közösségi Közlekedés

Részletesebben

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince Lellei XXIII. évfolyam 2. szám Újság 2014. február Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén Az a kijelentés, hogy Magyarországon 1989-ben valóságos rendszerváltás történt több mint 20 év után képezheti

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 12. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Az I. Magyar okushin Karate Seibukai Szervezet Országos Bajnokságát november 28-án rendezték Tapolcán. Fotó: Nagy Karate ezüstök

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. július 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl Elköszönt városunk jegyzõje,

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben