GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2. Szerelési és üzemeltetési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2. Szerelési és üzemeltetési utasítás"

Átírás

1 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2 Szerelési és üzemeltetési utasítás

2 Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a GRUNDFOS ALPHA2 termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK). Alkalmazott szabvány: EN :2003. EMC Direktíva (2004/08/EK). Alkalmazott szabványok: EN 5504-:2006 és EN :997. Környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelv (2009/25/EK). Keringető szivattyúk: Az Európai Bizottság 64/2009. számú rendelete. Alkalmazott szabványok: EN 6297-:202 és EN :202. Bjerringbro, 20. szeptember. Jan Strandgaard Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Dánia A műszaki dokumentáció összeállítására és az EK konformitási nyilatkozat aláírására jogosult személy. 2

3 Szerelési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal. Biztonsági utasítások 3. Általános rész 3.2 Figyelemfelhívó jelzések 3.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 3.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának veszélyei 4.5 Biztonságos munkavégzés 4.6 Az üzemeltetőre/kezelőre vonatkozó biztonsági előírások 4.7 A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai 4.8 Önhatalmú átépítés és alkatrészelőállítás 4.9 Meg nem engedett üzemmódok 4 2. A dokumentumban alkalmazott jelölések 5 2. Az ebben a beüzemelési utasításban használt szimbólumok Cimkék 5 3. Általános információ 6 3. Rendszer adatok Alkalmazási területek Szállítható közegek Relatív páratartalom: Védettségi osztály Folyadék hőmérséklet Rendszernyomás Környezeti hőmérséklet Hangnyomás szint Hozzáfolyási nyomás 7 4. Azonosítás 8 4. Adattábla Típus 8 5. Gépészeti telepítés 9 5. Beépítés Kapcsolódoboz helyzete Elhelyezés fűtési és használati melegvíz rendszerekben Pozicionálás légkondicionáló és hűtési rendszerekben A kapcsolódoboz helyzetének megváltoztatása Szivattyúház szigetelése Légkondicionáló és hűtési rendszerek 0 6. Elektromos telepítés 7. Vezérlőpanel 2 7. Kezelőszervek a vezérlőpanelen Képernyő Világító mezők jelzései a szivattyú beállításáról Ez a jelzőfény mutatja az Automatikus Éjszakai Üzemmód állapotát Nyomógomb az Automatikus Éjszakai Üzem ki vagy bekapcsolására Nyomógomb a szivattyú beállításához 3 8. Szivattyú beállítása 4 8. Szivattyú beállítás kétcsöves fűtési rendszereknél Szivattyú beállítás egycsöves fűtési rendszereknél Szivattyú beállítás padlófűtési rendszereknél Szivattyú beállítás használati melegvíz rendszerekben Szivattyú beállítása alternatív üzemmódokba Szivattyú vezérlés 6 9. Automatikus Éjszakai Üzem 7 9. Automatikus Éjszakai Üzem használata Automatikus Éjszakai Üzem működése 7 0. Rendszerek bypass-szeleppel az előremenő- és visszatérő ág között 8 0. Bypass-szelep célja Kézzel üzemeltethető bypass-szelep Automatikus bypass-szelep (termosztatikusan vezérelt) 8. Beüzemelés 9. Üzembehelyezés előtt. 9.2 Szivattyú légtelenítése 9.3 A fűtési rendszer légtelenítése 9 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény Kapcsolat a szivattyú beállítás és a szivattyú teljesítmény között Hibakereső táblázat Műszaki adatok és beépítési méretek Műszaki adatok Beépítési méretek, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX Beépítési méretek, GRUNDFOS ALPHA A, A Jelleggörbék Útmutató a jelleggörbékhez Jelleggörbe kondíciók Jelleggörbék, ALPHA2 XX Jelleggörbék, ALPHA2 XX Jelleggörbék, ALPHA2 XX Jelleggörbék, ALPHA A Jelleggörbék, ALPHA A 3 6. Tartozékok Szigetelőhéj Hulladékkezelés 33. Biztonsági utasítások. Általános rész Figyelmeztetés A termék használatához termékismeret és tapasztalat szükséges. Csökkent fizikális, mentális vagy érzékelési képességekkel rendelkező személyeknek tilos a termék használata, hacsak hozzá értő személy felügyelet alatt nincsenek, vagy egy a biztonságukért felelős személy által ki nem lettek képezve a termék használatára. Gyermekek nem használhatják és nem játszhatnak ezzel a termékkel. Ebben a beépítési- és üzemeltetési utasításban olyan alapvető szempontokat sorolunk fel, amelyeket be kell tartani a beépítéskor, üzemeltetés és karbantartás közben. Ezért ezt legkorábban a szerelés és üzemeltetés megkezdése előtt aszerelőnek illetve az üzemeltető szakembernek el kell olvasnia, és a beépítés helyén folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Nem csak az ezen pont alatt leírt általános biztonsági előírásokat kell betartani, hanem a többi fejezetben leírt különleges biztonsági előírásokat is..2 Figyelemfelhívó jelzések A közvetlenül a gépre felvitt jeleket, mint pl. az áramlási irányt jelző nyilat, a csatlakozások jelzését mindenképpen figyelembe kell venni és mindig olvasható állapotban kell tartani..3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A kezelő, a karbantartó és a szerelő személyzetnek rendelkeznie kell az ezen munkák elvégzéséhez szükséges képzettséggel. A felelősségi kört és a személyzet felügyeletét az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell. 3

4 .4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának veszélyei A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása nem csak személyeket és magát a szivattyút veszélyezteti, hanem kizár bármilyen gyártói felelősséget és kártérítési kötelezettséget is. Adott esetben a következő zavarok léphetnek fel: a készülék nem képes ellátni fontos funkcióit a karbantartás előírt módszereit nem lehet alkalmazni személyek mechanikai vagy villamos sérülés veszélyének vannak kitéve..5 Biztonságos munkavégzés Az ebben a beépítési- és üzemeltetési utasításban leírt biztonsági előírásokat, a baleset-megelőzés nemzeti előírásait és az adott üzem belső munkavédelmi-, üzemi- és biztonsági előírásait be kell tartani..6 Az üzemeltetőre/kezelőre vonatkozó biztonsági előírások A mozgó részek védelmi burkolatainak üzem közben a helyükön kell lenniük. Ki kell zárni a villamos energia által okozott veszélyeket. Be kell tartani az MSZ 2364 sz. magyar szabvány és a helyi áramszolgáltató előírásait..7 A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai Az üzemeltetőnek figyelnie kell arra, hogy minden karbantartási, felügyeleti és szerelési munkát csak olyan, erre felhatalmazott és kiképzett szakember végezhessen, aki ezt a beépítési és üzemeltetési utasítást gondosan tanulmányozta és kielégítően ismeri. A szivattyún bármilyen munkát alapvetően csak kikapcsolt állapotban lehet végezni. A gépet az ezen beépítési és üzemeltetési utasításban leírt módon mindenképpen le kell állítani. A munkák befejezése után azonnal fel kell szerelni a gépre minden biztonsági- és védőberendezést és ezeket üzembe kell helyezni..8 Önhatalmú átépítés és alkatrészelőállítás A szivattyút megváltoztatni vagy átépíteni csak a gyártó előzetes engedélyével szabad. Az eredeti és a gyártó által engedélyezett alkatrészek használata megalapozza a biztonságot. Az ettől eltérő alkatrészek beépítése a gyártót minden kárfelelősség alól felmenti..9 Meg nem engedett üzemmódok A leszállított szivattyúk üzembiztonságát csak a jelen üzemeltetési és karbantartási utasítás "Alkalmazási terület" fejezete szerinti feltételek közötti üzemeltetés biztosítja. Aműszaki adatok között megadott határértékeket semmiképpen sem szabad túllépni. 4

5 2. A dokumentumban alkalmazott jelölések Vigyázat Megjegyz. Figyelmeztetés Az olyan biztonsági előírásokat, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, az általános Veszély-jellel jelöljük. Figyelmeztetés Ha ezeket az utasításokat nem tartják be, az áramütéshez, és így komoly személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ez a jel azokra a biztonsági előírásokra hívja fel a figyelmet, amelyek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy annak működését veszélyeztetheti. Itt a munkát megkönnyítő és a biztonságos üzemeltetést elősegítő tanácsok és megjegyzések találhatóak. 2. Az ebben a beüzemelési utasításban használt szimbólumok. Szimbólum Leírás Figyelmeztetés Ne használja a szivattyút gyúlékony folyadékokhoz, például dízelolajhoz vagy benzinhez. 2.2 Cimkék A Grundfos ALPHA2 szivattyúk jellemzője a hagyományos keringető szivattyúkhoz képest alacsonyabb energiafogyasztás. Ezt támasztja alá a cimke is. Cimkék Leírás A GRUNDFOS ALPHA2 energia optimalizált és kielégíti a 203 január -től érvényes EuP Direktíva kivánalmait. Az ALPHA2 szivattyúk EEI 0,20 értékekkel legjobbak a kategóriájukban, a specifikus EEI értékeket lásd a 4. Műszaki adatok fejezetben. A Grundfos blueflux technológia reprezentálja a Grundfos által gyártott legjobb energia hatékony motorokat és frekvenciaváltókat. A Grundfos blueflux eléri vagy meghaladja a jogszabályi követelményeket, például az EuP IE3 minőséget. Figyelmeztetés Ne használja a szivattyút agresszív folyadékokhoz, például savakhoz vagy tengervízhez. Figyelmeztetés A berendezést a csavarok eltávolítása előtt le kell üríteni, vagy a szivattyú szívó- és nyomóoldali elzáró szerelvényeit el kell zárni. A szivattyúzott közeg forró és nagy nyomású lehet. Figyelmeztetés Helyezze el úgy a szivattyút, hogy a forró felületét ne lehessen véletlenül megérinteni. Figyelmeztetés A csatlakozások bekötése eslőtt kapcsolja le a tápfeszültséget. Győzödjön meg arról, hogy a tápfeszültség véletlen visszakapcsolás ellen biztosítva van-e. A szivattyút megfelelő módon földelni kell. A szivattyút főkapcsolón keresztül kell megtáplálni, amelynek minden kontaktusa között a minimális távolság 3 mm kell legyen. 5

6 3.2 Alkalmazási területek A GRUNDFOS ALPHA2 keringető szivattyú fűtési és használati melegvíz rendszerekben, hidegvizes és légkondicionáló rendszerekben alkalmazható. Hidegvizes rendszer az a rendszer, amelyben a szállított folyadék hőmérséklete alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet. A GRUNDFOS ALPHA2 a legjobb választás a következő rendszerekhez: Tartalom: 3. Rendszer adatok 3.2 Alkalmazási területek 3.3 Szállítható közegek 3.4 Relatív páratartalom: padlófűtési rendszerek egycsöves fűtési rendszer kétcsöves fűtési rendszerek. A GRUNDFOS ALPHA2 alkalmazható a következő esetekben: 3.5 Védettségi osztály 3.6 Folyadék hőmérséklet Állandó vagy változó térfogatáramú rendszerekben a kívánt optimális munkapont beállítására. 3.7 Rendszernyomás Változó előremenő hőmérsékletű rendszerekben. 3.8 Környezeti hőmérséklet Olyan rendszerek, melyekben csökkentett automatikus üzemre van szükség. 3.9 Hangnyomás szint 3.0 Hozzáfolyási nyomás. 3.3 Szállítható közegek 3. Rendszer adatok Lásd. ábra,. poz. Fűtési rendszerekben a fűtőközegnek meg kell felelnie a fűtési rendszerek vízminőségére vonatkozó szabványoknak, mint pl. a német VDI 2035 szabványnak. A szivattyú az alábbi közegek szivattyúzására alkalmas: 3 Max. 95 % RH IPX4D TM Tiszta hígfolyós, nem agresszív és nem robbanásveszélyes folyadékok, melyek nem tartalmaznak szilárd és hosszú, szálas anyagokat. Hűtőfolyadékok, melyek nem tartalmaznak ásványi olajat. Használati víz, max. 4 dh, max. 65 C, csúcs max. 70 C. Amennyiben a víz keménysége átlépi ezt a határértéket, száraztengelyű TPE szivattyúk alkalmazását javasoljuk. Lágyított víz. A víz kinematikai viszkozitása = mm2/s ( cst) 20 C-on. Amennyiben a szivattyút magasabb viszkozitású folyadékok szállítására használják, a szivattyú hidraulikus teljesítménye csökkenni fog. Példa 50 %-os glikol oldat 20 C-on 0 mm2/s (0 cst) viszkozitással a szivattyú teljesítményét kb. 5 %-al csökkenti. Ne használjon adalékanyagokat, amennyiben azok zavarhatják a szivattyú működését. 4 Min./Max. +2 C / +0 C 5 Max..0 MPa (0 bar) Ne használja a szivattyút gyúlékony folyadékokhoz, például dízelolajhoz vagy benzinhez. 6 Min./Max. 0 C / +40 C Figyelmeztetés 7 < 43 db(a) Szivattyú kiválasztásakor a szállított közeg viszkozitását figyelembe kell venni. Figyelmeztetés. ábra Szivattyúzott folyadékok, figyelmeztetések és működési feltételek TM Általános információ Ne használja a szivattyút agresszív folyadékokhoz, például savakhoz vagy tengervízhez. Figyelmeztetés Használati melegvíz rendszerekben a légionella fertőzés elkerülésének érdekében a közeghőmérsékletet mindíg +50 C fölött kell tartani. Javasolt tároló hőmérséklet: 60 C. 6

7 3.4 Relatív páratartalom: Lásd. ábra, 3. poz. Maximum 95 % RH. 3.5 Védettségi osztály Lásd. ábra, 3. poz. IPX4D. 3.6 Folyadék hőmérséklet Lásd. ábra, 4. poz. +2 C -tól +0 C -ig. 3.7 Rendszernyomás Lásd, 5. poz. Maximum,0 MPa (0 bar). Lásd még 4. Műszaki adatok és beépítési méretek fejezet. 3.8 Környezeti hőmérséklet Lásd. ábra, 6. poz. 0 C C. 3.9 Hangnyomás szint Lásd. ábra, 7. poz. A szivattyú hangnyomás szintje kisebb, mint 43 db(a). 3.0 Hozzáfolyási nyomás Minimális hozzáfolyási nyomás függése a közeghőmérséklettől. Folyadék hőmérséklet Minimális hozzáfolyási nyomás [MPa] [m] [bar] +75 C 0,005 0,5 0, C 0,028 2,8 0,28 +0 C 0,08 0,8,08 7

8 4. Azonosítás Tartalom: 4. Adattábla 4.2 Típus. 4. Adattábla ALPHA AUTO ADAPT 4.2 Típus Példa ALPHA N 80 Szivattyú típus : Alapkivitel L: Limitált változat Szívó- és nyomócsonk névleges átmérője (DN) [mm]-ben Max. szállítómagasság [dm] : Öntött vas szivattyúház A: Légleválasztós szivattyú N: Rozsdamentes acél szivattyúház Beépítési hossz [mm] ábra Adattábla TM Poz. Leírás Szivattyú típus Névleges áram [A]: 2 Min.: Min. áramerősség [A] Max.: Max. áramerősség [A] 3 CE jelölés és megfelelőségek EEI: Energiahatékonysági Index (EEI) rész: Mutatja, hogy a szivattyú tesztelése a következőknek megfelelően történt: 4 2 rész - egyedül álló termék vagy 3 rész - beépített termék az EN 6297-:202 és EN :202 szabványoknak megfelelően. 5 Feszültség [V] 6 Cikkszám 7 Sorozatszám 8 Gyártási szám 9 Származási ország Felvett teljesítmény P [W]: 0 Min.: Min. felvett teljesítmény P [W] Max.: Max. felvett teljesítmény P [W] Maximális rendszernyomás [MPa] 2 Védettségi osztály 3 Hőmérsékleti osztály Gyártmánykód: 4 Első és második számjegy = év Harmadik és negyedik számjegy = hét 5 Frekvencia [Hz] 6 QR kód 8

9 5. Gépészeti telepítés Lásd 3 ábra, A poz. Nyilak jelzik a szivattyúházon a folyadék áramlási irányát. Lásd 4.2 Beépítési méretek, GRUNDFOS ALPHA2 XX-40, XX-50, XX-60. vagy 4.3 Beépítési méretek, GRUNDFOS ALPHA A, A.. Lásd 3 ábra, B poz. Helyezzük be a szivattyúval szállított két tömítést a csővezetékbe építéskor. Tartalom: 5. Beépítés 5.5 A kapcsolódoboz helyzetének megváltoztatása 2. Lásd 3 ábra, C. poz. A szivattyút vízszintes tengellyel építsük be. Lásd még 5.2 Kapcsolódoboz helyzete. fejezet. 5.6 Szivattyúház szigetelése. 3. Szorítsa meg a szerelvényeket. 5. Beépítés 5.2 Kapcsolódoboz helyzete A B C D TM Kapcsolódoboz helyzete A 4. ábra Kapcsolódoboz helyzete A szivattyút mindíg vízszintes tengellyel építsük be. Megfelelő szivattyú telepítés függőleges csőben. Lásd 4 ábra, A poz. Megfelelő szivattyú telepítés vízszintes csőben. Lásd 4 ábra, B poz. Ne építse be a szivattyút függőleges tengellyel. Lásd 4 ábra, C és D poz. 5.3 Elhelyezés fűtési és használati melegvíz rendszerekben. C Fűtési és használati melegvíz rendszerekben a kapcsolódoboz helyzete 3, 6 és 9 óra lehet. Lásd 6. ábra. 3. ábra A GRUNDFOS ALPHA2 beépítése TM TM B 5. ábra Kapcsolódoboz helyzete, fűtési és használati melegvíz rendszerek. 9

10 5.6 Szivattyúház szigetelése TM TM Légkondicionáló és hidegvizes rendszerekben a kapcsoló dobozt úgy kell pozícionálni, hogy a csatlakozó lefelé mutasson. Lásd 6 ábra. 8. ábra Szivattyúház szigetelése Megjegyz. A szivattyúház és a csővezeték hőveszteségének korlátozása. A hőveszteség csökkenthető, amenyiben a szivattyú tartozékaként szállított szigetelőhéj segítségével szigetelik a szivattyúházat és a csővezetéket. Lásd 8 ábra. 6. ábra Kapcsoló doboz helyzete, légkondicionálás és hidegvizes rendszerek 5.5 A kapcsolódoboz helyzetének megváltoztatása Vigyázat Ne szigetelje le a kapcsolódobozt, vagy a kezelőpanel előlapját. 5.7 Légkondicionáló és hűtési rendszerek Használja a szigetelő héjjakat légkondicionáló és hidegvizes rendszerekben is. Polisztirol hőszigetelő burkolat rendelhető a Grundfos-tól. Lásd 6. Tartozékok TM Pozicionálás légkondicionáló és hűtési rendszerekben 7. ábra A kapcsolódoboz helyzetének megváltoztatása A kapcsolódoboz 90 -onként elfordítható. Figyelmeztetés Drain the system or close the isolating valves on either side of the pump before the screws are removed. A szivattyúzott közeg forró és nagy nyomású lehet. Vigyázat Miután megváltoztatta a kapcsolódoboz helyzetét, töltse fel a rendszert a szállított folyadékkal, vagy nyissa ki a zárószerelvényeket. Folyamat:. Lazítsa ki és vegye ki a négy belső kulcsnyílású csavart a szivattyúfejen egy T-kulccsal (M4). 2. A szivattyúfejet fordítsa a kívánt állásba. 3. Helyezze be és húzza meg a csavarokat. 0

11 Figyelmeztetés A szivattyút földelni kell. A szivattyút főkapcsolón keresztül kell megtáplálni, amelynek minden kontaktusa között a minimális távolság 3 mm kell legyen. Az elektromos bekötést szakembernek kell elvégeznie, a helyi áramszolgáltató követelményeinek és a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően A szivattyú nem igényel külső motorvédelmet. Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek. Lásd 4. Adattábla. Csatlakoztassa a szivattyút az elektromos hálozathoz a tartozék csatlakozóval. Lásd 0 ábra, lépések -től 6-ig. A vezérlőpanelen fény jelzi a tápfeszültség bekapcsolását. Lásd. ábra. Gyári beállítás: AUTOADAPT. 4 CLICK 5 CLICK TM CLIP 9. ábra Elektromos bekötés CLICK CLICK CLIP TM ábra Csatlakoztassa a csatlakozót x 230 V ± 0 % 50/60 Hz TM ábra A szivattyú bekapcsolása 6. Elektromos telepítés

12 7.3 Világító mezők jelzései a szivattyú beállításáról Tartalom: A szivattyú tíz opcionális teljesítmény beállítási lehetősége van, amely nyomógomb segítségével kiválasztható. Lásd 2 ábra, 5. poz. 7. Kezelőszervek a vezérlőpanelen 7.2 Képernyő A szivattyú beállításokat kilenc világító mező jelzi a kijelzőn. Lásd 3. ábra. 7.3 Világító mezők jelzései a szivattyú beállításáról TM Ez a jelzőfény mutatja az Automatikus Éjszakai Üzemmód állapotát 7.5 Nyomógomb az Automatikus Éjszakai Üzem ki vagy bekapcsolására 7.6 Nyomógomb a szivattyú beállításához. 7. Kezelőszervek a vezérlőpanelen 3. ábra Kilenc világító mező Gomb Aktív fényskála lenyomás TM Vezérlőpanel ábra Vezérlőpanel Legalacsonyabb arányos-nyomás görbe, a továbbiakban PP 2 Közepes arányos-nyomás görbe, a továbbiakban PP2 3 Legmagasabb arányos-nyomás görbe, a továbbiakban PP3 4 Legalacsonyabb állandó-nyomás görbe, a továbbiakban CP 5 Közepes állandó-nyomás görbe, a továbbiakban CP2 6 Legmagasabb állandó-nyomás görbe, a továbbiakban CP3 7 Állandó görbe/állandó fordulatszám III. fokozat 8 Állandó görbe/állandó fordulatszám II. fokozat 9 Állandó görbe/állandó fordulatszám I. fokozat 0 AUTOADAPT Leírás A kijelző a szivattyú pillanatnyi teljesítményfelvételét mutatja Watt-ban vagy az aktuális szállított mennyiséget m3/h-ban. 2 Kilenc világító mező ad tájékoztatást a szivattyú beállításáról. Lásd 7.3 Világító mezők jelzései a szivattyú beállításáról. 3 Ez a jelzőfény mutatja az automatikus éjszakai üzemmód állapotát. 4 Nyomógomb az Automatikus Éjszakai Üzem ki vagy bekapcsolására. 5 Nyomógomb a szivattyú beállításához. 6 A nyomógomb segítségél kiválasztható a kijelzőn megjelenítendő paraméter, pl. az aktuális energiafogyasztás Watt-ban vagy a térfogatáram m3/h-ban. 7.2 Képernyő A kijelző ( poz.) bekapcsol, amikor a készülék feszültség alatt van. A kijelző az aktuális energiafogyasztást mutatja Watt-ban (egész szám), vagy az aktuális energiafogyasztást m 3/h-ban (0, m3/h lépésekben) üzem közben. Megjegyz. A szivattyú üzemét akadályozó hibák esetén (pl. megszorulás) a hibakódokat kijelzi a készülék. Lásd 3. Hibakereső táblázat. Hibajelzés esetén javítsa ki a hibát és törölje a szivattyú tápfeszültségének ki- és bekapcsolásával. Megjegyz. 2 A járókerék forgása esetén, például a szivattyú vízzel való feltöltésekor elegendő energia keletkezhet ahhoz, hogy a kijelző felvillanjon abban az esetben is, ha a tápfeszültség le van kapcsolva. AUTOADAPT A szivattyún lévő vezérlőpanel a következőkből áll: Poz. AUTOADAPT (gyári beállítás) Leírás Lásd a 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény fejezetet a beállítások funkciójára vonatkozóan.

13 7.4 Ez a jelzőfény mutatja az Automatikus Éjszakai Üzemmód állapotát Jelzőfény a -on (2. ábra, 3. poz.) mutatja, ha az automatikus éjszakai üzemmód aktív. Lásd 7.5 Nyomógomb az Automatikus Éjszakai Üzem ki vagy bekapcsolására. 7.5 Nyomógomb az Automatikus Éjszakai Üzem ki vagy bekapcsolására A nyomógomb (2 ábra, 4 poz.) ki/be kapcsolja az Automatikus Éjszakai Üzemmódot. Az Atomatikus Északai Üemmód csak azokban a fűtési rendszerekben működik, amelyek erre fel vannak készítve. Lásd 9. Automatikus Éjszakai Üzem. A jelzőfény (2. ábra, 3. poz.) világít, amikor az Automatikus Éjszakai Üzemmód aktív. Gyári beállítás: Automatikus Éjszakai Üzemmód = nem aktív. Megjegyz. Amennyiben a szivattyú az I, II vagy III fokozatra van kapcsolva, akkor az Automatikus Éjszakai Üzem nem választható ki. 7.6 Nyomógomb a szivattyú beállításához Minden gombnyomásra (2. ábra az 5. poz.) változik a szivattyú beállítása. Egy ciklus tíz gombnyomásból áll. Lásd 7.3 Világító mezők jelzései a szivattyú beállításáról. 3

14 8. Szivattyú beállítása Tartalom: 8. Szivattyú beállítás kétcsöves fűtési rendszereknél 8.2 Szivattyú beállítás egycsöves fűtési rendszereknél 8.3 Szivattyú beállítás padlófűtési rendszereknél 8.4 Szivattyú beállítás használati melegvíz rendszerekben 8.5 Szivattyú beállítása alternatív üzemmódokba 8.6 Szivattyú vezérlés. 8. Szivattyú beállítás kétcsöves fűtési rendszereknél Arányos-nyomás görbe (PP, PP2 vagy PP3) Az állandó-nyomás szabályozás az aktuális fűtési igénynek megfelelően változtatja a szivattyú teljesítményét, de a szivattyú teljesítménye a kiválasztott jelleggörbét követi, PP, PP2 vagy PP3. Lásd az 5 ábrát ahol PP2 van kiválasztva. További információért lásd 5. Útmutató a jelleggörbékhez. H PP3 PP2 5. ábra Három arányos-nyomás görbe/beállítás A megfelelő arányos-nyomás görbe kiválasztása függ a fűtési rendszer karakterisztikájától és az aktuális fűtési igénytől. Q PP TM H Q TM ábra Szivattyú beállítás a rendszertípushoz Gyári beállítás: AUTO ADAPT. Ajánlott és alternatív szivattyú beállítás a 4. ábra szerint: Fűtési rendszer Javasolt Szivattyú beállítása Alternatív Kétcsöves rendszer AUTO ADAPT * * Lásd 5. Útmutató a jelleggörbékhez. Arányos-nyomás görbe (PP, PP2 vagy PP3)* AUTO ADAPT Az AUTO ADAPT funkció a szivattyú teljesítményét a rendszer aktuális igényeihez igazítja. Mivel a teljesítmény illesztés fokozatosan történik, ezért javasoljuk a szivattyút legalább hétig AUTO ADAPT üzemmódban hagyni mielőtt módosítanák a szivattyú beállítását. Tápfeszültség hiba vagy lekapcsolás után a szivattyú tárolja az AUTO ADAPT beállítást a belső memóriában és automatikusan visszaállítja a tápfeszültség visszaállítása után. 4

15 8.2 Szivattyú beállítás egycsöves fűtési rendszereknél 8.3 Szivattyú beállítás padlófűtési rendszereknél H H Q TM Q TM ábra Szivattyú beállítás a rendszertípushoz 8. ábra Szivattyú beállítás a rendszertípushoz Gyári beállítás: AUTO ADAPT. Ajánlott és alternatív szivattyú beállítás a 6. ábra szerint: Gyári beállítás: AUTO ADAPT. Ajánlott és alternatív szivattyú beállítás a 8. ábra szerint: Fűtési rendszer Egycsöves rendszer Javasolt AUTO ADAPT * Szivattyú beállítása * Lásd 5. Útmutató a jelleggörbékhez. Alternatív Állandó-nyomás görbe (CP, CP2 vagy CP3)* AUTO ADAPT Az AUTO ADAPT funkció a szivattyú teljesítményét a rendszer aktuális igényeihez igazítja. Mivel a teljesítmény illesztés fokozatosan történik, ezért javasoljuk a szivattyút legalább hétig AUTO ADAPT pozícióban hagyni mielőtt módosítanák a szivattyú beállítását. Tápfeszültség hiba vagy lekapcsolás után a szivattyú tárolja az AUTO ADAPT beállítást a szivattyú belső memóriájában és automatikusan visszaállítja a tápfeszültség visszakapcsolása után. Állandó-nyomás görbe (CP, CP2 vagy CP3) 7Az állandó-nyomás szabályozás az aktuális fűtési igénynek megfelelően változtatja a szivattyú teljesítményét, de a szivattyú teljesítménye a kiválasztott jelleggörbét követi, CP, CP2 vagy CP3. Lásd ábra, ahol CP van kiválasztva. További információért lásd 5. Útmutató a jelleggörbékhez. Rendszer típus Javasolt Szivattyú beállítása Alternatív Állandó-nyomás görbe Padlófűtés AUTO ADAPT * (CP, CP2 vagy CP3)* * Lásd 5. Útmutató a jelleggörbékhez. AUTO ADAPT AzAUTO ADAPT funkció a szivattyú teljesítményét a rendszer aktuális igényeihez igazítja. Mivel a teljesítmény illesztés fokozatosan történik, ezért javasoljuk a szivattyút legalább egy hétig AUTO ADAPT üzemmódba hagyni mielőtt módosítanák a szivattyú beállítását. Tápfeszültség hiba vagy lekapcsolás után a szivattyú tárolja az AUTO ADAPT beállítást a belső memóriában és automatikusan visszaállítja a tápfeszültség visszaállítása után. Állandó-nyomás görbe (CP, CP2 vagy CP3) Az állandó-nyomás szabályozás az aktuális fűtési igénynek megfelelően a rendszerben állandó nyomást tart. A szivattyú teljesítménye követi a kiválasztott jelleggörbét, CP, CP2 vagy CP3. Lásd 9 ábra, ahol CP van kiválasztva. További információért lásd 5. Útmutató a jelleggörbékhez. H H CP3 CP2 Q CP TM CP3 CP2 9. ábra Három állandó-nyomású görbe/beállítás Q CP TM ábra Három állandó-nyomású görbe/beállítás A megfelelő állandó-nyomás görbe kiválasztása függ a fűtési rendszer karakterisztikájától és az aktuális fűtési igénytől. A megfelelő állandó-nyomás görbe kiválasztása függ a fűtési rendszer karakterisztikájától és az aktuális fűtési igénytől. 5

16 8.4 Szivattyú beállítás használati melegvíz rendszerekben H 20. ábra Szivattyú beállítás a rendszertípushoz Gyári beállítás: AUTO ADAPT. Ajánlott és alternatív szivattyú beállítás a 20. ábra szerint: Rendszer típus Használati melegvíz Ajánlott Állandó görbe/állandó fordulatszám (I, II vagy III fokozat) Szivattyú beállítása * Lásd 5. Útmutató a jelleggörbékhez. Q Alternatív - TM Szivattyú vezérlés Üzem közben a szivattyú szállítómagasságát az "arányos-nyomás szabályozás" (PP) vagy a "állandó-nyomás szabályozás" (CP) határozza meg. Ezekben a szabályozási módokban a szivattyú teljesítménye és energiafogyasztása a rendszer hőigényének megfelelően változik. Arányos-nyomás szabályozás Használja a nyomógombot az arányos-nyomás vezérlési mód kiválasztásához és válassza ki az arányos-nyomás szintet (PP, PP2 vagy PP3). Lásd 7. Kezelőszervek a vezérlőpanelen, 2 ábra, 5. poz. Ebben a szabályozási módban a szivattyú nyomáskülönbsége a térfogatárammal arányosan változik. Az arányos-nyomás görbék jelölése PP, PP2 és PP3 a Q/H diagramokban. Lásd 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény. Állandó-nyomás szabályozás Használja a nyomógombot az állandó-nyomás vezérlési mód kiválasztásához és válassza ki az állandó-nyomás szintet (CP, CP2 vagy CP3). Lásd 7. Kezelőszervek a vezérlőpanelen, 2 ábra, 5. poz. Ebben a szabályozási módban, a térfogatáramtól függetlenül a szivattyú állandó nyomáskülönbséget biztosít. Az állandó-nyomás görbék a Q/H diagramokban CP, CP2 és CP3-al jelölt vízszintes szakaszok. Lásd 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény. Állandó görbe/állandó fordulatszám (I, II vagy III fokozat) 5. Útmutató a jelleggörbékhezállandó görbe/állandó fordulatszám üzemben a szivattyú állandó fordulatszámon működik, függetlenül a rendszer tényleges térfopgatáram igényétől. A szivattyú teljesítménye követi a kiválasztott jelleggörbét, I, II vagy III. Lásd 2 ábra, ahol II van kiválasztva. További információért lásd. H Q TM ábra Három állandó görbe/állandó fordulatszám beállítás A megfelelő állandó-nyomás/állandó-fordulatszám kiválasztása függ a fűtési rendszer karakterisztikájától és a rendszerben egy időben nyitva lévő szelepek számától. 8.5 Szivattyú beállítása alternatív üzemmódokba A fűtési rendszerekben lassan zajlanak le a változások, ezért az optimális beállításhoz nem elegendő néhány perc, vagy óra. Ha az ajánlott szivattyú beállítás nem biztosít megfelelő hőeloszlást a házban, változtassuk meg a beállítást a megadott alternatívák szerint. A jelleggörbék és a beállítások közötti kapcsolat magyarázatát lásd 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény. 6

17 9. Automatikus Éjszakai Üzem Tartalom: 9. Automatikus Éjszakai Üzem használata 9.2 Automatikus Éjszakai Üzem működése. 9. Automatikus Éjszakai Üzem használata A B 9.2 Automatikus Éjszakai Üzem működése Az Automatikus Éjszakai Üzem aktiválását követően a szivattyú automatikusan vált a normál és az éjszakai csökkentett üzem között. Lásd 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény. A normál és éjszakai csökkentett üzemmód közötti váltás az előremenő hőmérséklettől függően történik. A szivattyú automatikusan átkapcsol éjszakai csökkentett módba, ha a szivattyú érzékeli az előremenő hőmérséklet több, mint 0-5 C-os esését kb. két órán belül. A hőmérséklet változás sebessége legalább 0, C/min kell legyen. A szivattyú időkésleltetés nélkül visszavált normál üzemre, ha a közeghőmérséklet kb. 0 C-al emelkedik. TM ábra Automatikus Éjszakai Üzem Figyelmeztetés Ne használja az Automatikus Éjszakai Üzemet kis mennyiségű vizet tartalmazó gázkazános rendszerekhez. Vigyázat Megjegyz. Megjegyz. Ne használja az Automatikus Éjszakai Üzemmódot akkor, ha a szivattyú a fűtési rendszer visszatérő ágába van beszerelve. Az I, II vagy III állandó fordulatú fokozatokon, az automatikus éjszakai üzem nem használható. A tápfeszültség visszakapcsolása után nem szükséges az Automatikus Éjszakai Üzem újra engedélyezése. Amennyiben a szivattyút Automatikus Éjszakai Üzem-módban kapcsolják le, a szivattyú normál módban fog újraindulni. Lásd 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény. A szivattyú visszavált Automatikus Éjszakai Üzem-re, amennyiben az ehhez szükséges feltételek újra teljesülnek. Lásd 9.2 Automatikus Éjszakai Üzem működése. Megjegyz. Ha a fűtési rendszer "alulfűtött" (elégtelen fűtés), ellenőrizzük hogy az Automatikus Éjszakai Üzem engedélyezett-e. Ha igen, tiltsa le ezt a funkciót. Az Automatikus Éjszakai Üzem optimális működéséhez akövetkező követelményeket kell teljesíteni: A szivattyú az előremenő ágba kerüljön beépítésre. Lásd 22 ábra, A poz. Az Automatikus Éjszakai Üzem funkció nem működik, ha a szivattyú a visszatérő vezetékbe van beépítve. Lásd 22 ábra, B poz. A rendszer (kazán) rendelkezzen olyan szabályozási funkcióval, amely módosítja az előremenő hőmérsékletet. Automatikus Éjszakai Üzem engedélyezése a lenyomásával. Lásd 7.5 Nyomógomb az Automatikus Éjszakai Üzem ki vagy bekapcsolására. A megvilágított jelzi, hogy az Automatikus Éjszakai Üzem aktív. 7

18 0. Rendszerek bypass-szeleppel az előremenőés visszatérő ág között Tartalom: 0. Bypass-szelep célja 0.2 Kézzel üzemeltethető bypass-szelep 0.3 Automatikus bypass-szelep (termosztatikusan vezérelt). 0. Bypass-szelep célja A 2 Q min. ALP HA2 L BYPASS 0.2 Kézzel üzemeltethető bypass-szelep Kövessük az alábbiakat:. A bypass-szelepet a szivattyú I. fokozatában állítsuk be. A rendszer minimális térfogatáramát (Q min. ) midíg figyelembe kell venni. Kövessük a gyártó előírásait. 2. Ha a bypass-szelep beállításra került, a szivattyút is állítsuk be a 8. Szivattyú beállítása szerint. 0.3 Automatikus bypass-szelep (termosztatikusan vezérelt) Kövessük az alábbiakat:. A bypass-szelepet a szivattyú I. fokozatában állítsuk be. A rendszer minimális térfogatáramát (Q min. ) mindíg figyelembe kell venni. Kövessük a gyártó előírásait. 2. Ha a bypass-szelep beállítása megtörtént, állítsuk a szivattyút a legalacsonyabb vagy legmagasabb állandó-nyomás görbére. A jelleggörbék és a beállítások közötti kapcsolat magyarázatát lásd 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény. 3 3 AUTO TM ábra Rendszerek bypass-szeleppel Túláram-szelep A bypass-szelep célja, hogy biztosítsa a kazán számára a minimális áramlást, ha a padlófűtési körök minden szelepe, vagy a termosztatikus raditátorszelepek lezárnak. A rendszer elemei: Bypass-szelep áramlásmérő, A poz. A minimális áramlást az összes szelep lezárásakor is biztosítani kell. A szivattyú beállítása függ a bypass-szelep típusától, azaz hogy manuális, vagy automatikus működtetésű. 8

19 . Beüzemelés Tartalom:.3 A fűtési rendszer légtelenítése. Üzembehelyezés előtt..2 Szivattyú légtelenítése.3 A fűtési rendszer légtelenítése.. Üzembehelyezés előtt. Ne indítsuk el a szivattyút, amíg a rendszer nincs feltöltve és légtelenítve. Ellenőrizzük továbbá, hogy a szükséges hozzáfolyási nyomás rendelkezésre áll a szivattyú szívó oldalán W Lásd 3. Általános információ. és 4. Műszaki adatok és beépítési méretek..2 Szivattyú légtelenítése 2 0 Min. TM A 0 Min. 25. ábra A fűtési rendszer légtelenítése A fűtési rendszer légteleníthető a következőképpen: légtelenítő szelep beépítésével, a szivattyú fölött ( poz.) a szivattyúházon lévő légtelenítőn keresztül (2 poz.). TM Azokban a fűtési rendszerekben, amelyek gyakran lelevegősödnek, a Grundfos légleválasztóval rendelkező szivattyúk beépítését javasolja, mint pl. az ALPHA2 xx-xx A típus. 24. ábra Szivattyú légtelenítése A szivattyú önmagát légteleníti. Nem szükséges, de ajánlott a légtelenítést manuálisan is elvégezni az üzembe helyezés előtt. A szivattyúban lévő levegő zajt okozhat. A zaj néhány percnyi üzemelést követően megszűnik. A rendszer gyors légtelenítéséhez a szivattyút kapcsoljuk egy rövid időre III. fordulatszám fokozatba. A fűtési rendszer feltöltése után kövesse az alábbi útmutatót:. Nyissa meg a légtelenítőt. 2. Állítsa a szivattyút III fokozatra. 3. Hagyja a szivattyút egy rövid ideig járni, a típustól és a rendszer méretétől függően. 4. A rendszer kilégtelenítése után, amikor a zaj megszűnt a rendszerben, állítsuk be az ajánlott üzemmódot. Lásd 8. Szivattyú beállítása. Ismételje meg az eljárást, amennyiben szükséges. Vigyázat A szivattyú nem futhat szárazon. A szivattyú kilégtelenítése után, amikor a zaj megszűnt a rendszerben, állítsuk be az ajánlott üzemmódot. Lásd 8. Szivattyú beállítása. Vigyázat A szivattyú nem futhat szárazon. A rendszert nem lehet a szivattyún keresztül légteleníteni. Lásd.3 A fűtési rendszer légtelenítése. 9

20 2. Szivattyú beállítások és szivattyú teljesítmény Tartalom: 2. Kapcsolat a szivattyú beállítás és a szivattyú teljesítmény között. 2. Kapcsolat a szivattyú beállítás és a szivattyú teljesítmény között A 26. ábrán követhetjük a szivattyú beállítása, és az ahhoz tartozó jelleggörbék közötti összefüggést. Lásd még 5. Jelleggörbék. ábra. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP I II III TM ábra Jelleggörbék kapcsolata a szivattyú beállításával Beállítás AUTO ADAPT (gyári beállítás) PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II Szivattyú jelleggörbe Magas és alacsony arányos görbe között Legalacsonyabb arányos-nyomás görbe Közepes arányos-nyomás görbe Legmagasabb arányos-nyomás görbe Legalacsonyabb állandó-nyomás görbe Közepes állandó-nyomás görbe Legmagasabb állandó-nyomás görbe III fokozat II fokozat Funkció Az AUTO ADAPT funkció biztosítja, hogy a szivattyú egy megadott tartományban automatikusan beállítja a szivattyú teljesítményét. Lásd 26. ábra. Illeszti a szivattyú teljesítményét a rendszer méretéhez. Illeszti a szivattyú teljesítményét a terhelés változásaihoz. AUTO ADAPT üzemmódban a szivattyú arányos-nyomás szabályozást valósít meg. A szivattyú munkapontja fel és le mozog az alacsony arányos-nyomás görbén, a fűtési igénynek megfelelően. Lásd 26. ábra. Az emelőmagasság (nyomás) alcsonyabb a csökkenő fűtési igény esetén, és emelkedik anövekvő fűtési igény esetén. A szivattyú munkapontja fel és le mozog az közepes arányos-nyomás görbén, a fűtési igénynek megfelelően. Lásd 26. ábra. Az emelőmagasság (nyomás) alcsonyabb a csökkenő fűtési igény esetén, és emelkedik anövekvő fűtési igény esetén. A szivattyú munkapontja fel és le mozog a magas arányos-nyomás görbén, a fűtési igénynek megfelelően. Lásd 26. ábra. Az emelőmagasság (nyomás) alcsonyabb a csökkenő fűtési igény esetén, és emelkedik anövekvő fűtési igény esetén. A szivattyú munkapontja mozog a legalacsonyabb állandó-nyomás görbén, a rendszer fűtési igényének megfelelően. Lásd 26. ábra. Az emelőmagasság (nyomás) állandó marad, függetlenül a fűtési igénytől. A szivattyú munkapontja mozog a közepes állandó-nyomás görbén, a rendszer fűtési igényének megfelelően. Lásd 26. ábra. Az emelőmagasság (nyomás) állandó marad, függetlenül a fűtési igénytől. A szivattyú munkapontja mozog a legmagasabb állandó-nyomás görbén, a rendszer fűtési igényének megfelelően. Lásd 26. ábra. Az emelőmagasság (nyomás) állandó marad, függetlenül a fűtési igénytől. Amennyiben a szivattyú állandó jelleggörbén működik a szivattyú fordulatszáma állandó. III. fokozatban a szivattyú minden üzemállapotban max. görbén működik. Lásd 26. ábra. A szivattyú gyors légtelenítéséhez kapcsoljunk a III. fokozatra egy rövid időre. Lásd.2 Szivattyú légtelenítése. Amennyiben a szivattyú állandó jelleggörbén működik a szivattyú fordulatszáma állandó. II. fokozatban a szivattyú minden üzemállapotban középső görbén működik. Lásd 26. ábra. 20

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK LC 221. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK LC 221. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK LC 221 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági utasítások

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS UPE Series 2000 UPE(D) 80-120 FZ, UPE 100-120 FZ Installation and operating instructions UPE Series 2000 Declaration of Conformity.......................................... 4 Български

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 351. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 351. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 351 Installation and operating instructions CU 351 English (GB) Installation and operating instructions................................. 7 Български (BG) Упътване за монтаж и

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204 Szerelési és üzemeltetési utasítás Konformitási nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az MP 204 termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik,

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CM Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products CM, to which this declaration relates, are

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű

IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű Használati utasítás 1/16. oldal Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 2 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 3 1. Biztonsági előírások... 3 1.1 Általános rész... 3 1.2 Figyelemfelhívó

Részletesebben

Telepítési és üzemeltetési utasítás

Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK SP Telepítési és üzemeltetési utasítás Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/98074911 Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Eredeti telepítési

Részletesebben

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 132 716-Ed.02 / 2013-10-Wilo 1a. ábra: 1b. ábra: 2 1 3 1.1 1.2 1.3 2a. ábra: 2b. ábra: 3. ábra: ! Achtung Option Netzspannung

Részletesebben

Szerelői kézikönyv 4. kiadás

Szerelői kézikönyv 4. kiadás Szerelői kézikönyv 4. kiadás Üdvözöljük! A Grundfos azzal a céllal készítette ezt a fűtési útmutatót, hogy hasznos segítséget nyújtson a szerelőnek. A kézikönyv ezen kiadása a szerelőktől kapott visszajelzések

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet Pioneering for You Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 109 486-Ed.03 / 2013-11-Wilo www.wilo.com/automation 1. ábra: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

RemaSol. Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03

RemaSol. Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03 RemaSol HU Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03 Megfelelőségi nyilatkozat A készülék megfelel az EK megfelelőségi nyilatkozatban

Részletesebben

GRUNDFOS KERINGETŐSZIVATTYÚK. Grundfos 100-as sorozat

GRUNDFOS KERINGETŐSZIVATTYÚK. Grundfos 100-as sorozat GRUNDFOS KERINGETŐSZIVATTYÚK Grundfos -as sorozat Általános adatok -as sorozat Grundfos -as sorozat Tartalomjegyzék Általános adatok Teljesítménytartomány A tíusjelek magyarázata 7 Alkalmazási terület

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Szerelési és beüzemelési útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS Használati útmutató...3. A dokumentáció...3.2 Kapcsolódó dokumentumok...3.3...3 2 A készülék ismertetése...3 2. Biztonsági

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ

Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I RUS H. Monterings- och skötselanvisning. Beépítési és üzemeltetési utasítás. Montaj ve kullanma k lavuzu PL GR CZ Wilo-TOP-S/-SD/-Z/-D/-RL/-I S Monterings- och skötselanvisning RUS H Beépítési és üzemeltetési utasítás TR Montaj ve kullanma k lavuzu PL Instrukcja monta u i obs ugi GR CZ Návod k montáži a obsluze 2

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Isofast 2 Condens 25 -A (H-HU) HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Veszély nem megfelelő szakképzettség

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 Kondenzációs gázkazán 6 720 801 303-00.1T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 6 720 801 541 (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben