A Kaparós játék játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kaparós játék játékszabályzata"

Átírás

1 A Kaparós játék játékszabályzata 1. A JÁTÉKSZERVEZŐ A játék szervezője, a Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Debreceni Gyógyfürdő Kft (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.), a továbbiakban: Játékszervező vagy Aquaticum, vásárlási kötelezettség nélküli ingyenes játékot szervez Magyarországon Kaparós játék címmel tól ig (3 nap) a internetes honlapon. 2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A játékban való részvétel ingyenes és nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel. Valamennyi olyan nagykorú természetes személy részt vehet a játékban, aki a honlapot meglátogatja. A játékból ki vannak zárva azok a személyek, akik közvetlenül vagy közvetve részt vettek a játék kidolgozásában, ezeknek a Ptk b) pontja szerint minősülő hozzátartozói (azonos családnév, azonos értesítési cím), a Játékszervező munkatársai és ezek közeli hozzátartozói. A játékban való részvétel a jelen szabályzat teljeskörű, valamennyi rendelkezésére kiterjedő elfogadásával, valamint a hatályos internetes etikai szabályok és az ingyenes játékokra vonatkozó jogszabályok elfogadásával jár. A szabályzatban foglalt részvételi feltételek megsértése a részvétel érvénytelenségéhez vezet. 3. A JÁTÉKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A játék honlapja a jelen szabályzat 2. pontjában került feltüntetésre. A játékhoz való hozzáférés a következő böngészőkben lehetséges: - Internet Explorer 8+ - Firefox Chrome Safari Opera ios Safari 6+ A HTML5 Canvas objektumot támogató böngészők esetében a sorsjegy kaparós formában jelenik meg, míg a Canvas-t nem támogató böngészők esetében a sorsjegy kaparó felülete egy kattintással távolítható el.

2 4. JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL A játék kizárólag az Internet hálózatán érhető el. A játékban való részvételhez el kell látogatni a honlapra és követni kell az utasításokat Regisztráció vagy azonosítás A játékhoz a felhasználónak regiszrálnia kell az első csatlakozáskor a játékban való részvételért a Regisztráció űrlap kitöltésével, amelyet a játék főoldalán tud megtenni. Kötelezően kitöltendő mezők: név, cím, jelszó, jelszó úrja, jelen szabályzat elolvasása és elfogadása. A játékosnak ki kell töltenie a jelentkezéséhez szükséges valamennyi mezőt és rá kell kattintania a Játék indítása gombra. A hiányos vagy pontatlan jelentkezést nem veszik figyelembe és a részvétel érvénytelenségére vezet. Személyenként egy címmel lehet részt venni a játékban. Csak egy játékos játszhat ugyanazon családban: azonos vezetéknév és/vagy azonos cím. Amennyiben a játékos nem első alkalommal vesz részt a játékban és már bejelentkezett a játékra, az és a jelszó megadásával kell azonosítania magát a Kaparós játékba való belépéshez. Amennyiben a játékos nem első alkalommal vesz részt a játékban és már bejelentkezett a játékra, de elvesztette a jelszavát, az megadásával kell azonosítania magát. Ebben az esetben ben kapja meg a jelszavát Részvétel a Kaparós játék játékban A Kaparós játék egy nyitott, azonnali nyereményjáték. A játékhoz a játékosnak rá kell vezetnie a kurzort a képre és a bal egérgombbal rá kell kattintania oly módon, hogy láthatóvá váljon a kép alatt található három felirat. Ha mindhárom felirat a Nyert felirat, a játékos nyert. Ha a három felirat között van olyan, amelyen a Nem nyert olvasható, akkor a játékos nem nyert. Tehát a nyerés feltétele, hogy ugyanazon a kaparós táblán, egy kaparás alkalmával jelenjen meg a három nyert felirat. Valamennyi látogatás alkalmával a játékos összesen naponta egy (1) alkalommal teheti próbára a szerencséjét. Szponzorálás: amennyiben ajánlja egy barátjának a játékot, annak címét megadva, akkor a játékos egy (1) újabb azonnali játéklehetőséget kap. Ha ezzel a játéklehetőséggel azonnal nem él, akkor később erre már nincsen lehetősége! Ha egy játékos több különböző címmel nyerne, kizárólag az első nyerés vehető figyelembe. Amennyiben családonként (azonos vezetéknév) ugyanazon a napon több részvétel történik, kizárólag az első részvétel vehető figyelembe. A játékos a nyeremények listájában előre meghatározott nyeremények (lásd 5. pont) valamelyikét nyeri. Azt, hogy a listáról mit nyer, a program véletlenszerűen dönti el a játék pillanatában még rendelkezésre álló nyereményeket figyelembe véve.

3 5. NYEREMÉNYEK A "Kaparós játék" során az alábbi nyereményeket lehet megnyerni: Fődíj 2 fő részére 2 éjszaka félpanziós ellátással az Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotel****-ben 1. sz. mellékletben meghatározott feltételek szerint. 40 darab egész napos Aquaticum Mediterrán Élményfürdő belépő 1 fő részére a 2. sz. mellékletben meghatározott feltételek szerint. 50 darab bruttó Ft értékű az Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotel****- ben érvényes szállodai kedvezménykupon a 2. sz. mellékletben meghatározott feltételek szerint. 50 darab bruttó Ft értékű az Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotel****- ben érvényes szállodai kedvezménykupon a 2. sz. mellékletben meghatározott feltételek szerint. A szálloda és az élményfürdő megközelítésének és az onnan való hazaútnak a költségei, a nyerteseket terhelik. A nyeremény másra nem ruházható át és készpénzre nem váltható, tovább nem értékesíthető! Amennyiben a játékos ezeket mégis megkísérli, a Játékszervező kárigénnyel fog fellépni a játékos felé. 6. A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A nyerteseket a játék lezárultakor elektronikus levélben értesítik a nyereményükről. A nyereményeket a játék lezárultát követően legfeljebb 4-6 héten belül, a fődíjat pedig az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően kapják meg a szerencsések. A nyertes által, a fenti feltételek szerint és a játék lezárultát követő 30 napon belül megküldött válasz hiányában úgy értékelik, hogy a nyertes lemondott a nyereményéről és nem kerül kijelölésre új nyertes ezen nyeremény tekintetében. A nyertesek magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen szabályzatot. Amennyiben előfordul, hogy egy nyertes nem teljesíti a jelen szabályzat követelményeit, a nyereménye nem kerül átadásra és a Játékszervező tulajdona marad. A Játékszervező nem köteles válaszolni a játékosok által (írásban, en, faxon, telefonon, Skypeon, Facebookon, vagy bármely elektronikus és nem elektronkus csatornán) feltett, a játék mechanizmusára, a jelen szabályzat értelmezésére vagy alkalmazására, a nyertesek listájára vonatkozó kérdésekre, még a játék lezárultát követően sem. A nyeremények nem visszaválthatók és nem válthatók készpénzre vagy más nyereményre, másra nem ruházhatók át. Vis maior esetén vagy ha a körülmények ezt megkövetelik, a szervező társaság fenntartja magának a jogot a felajánlott nyeremények más, azonos értékű nyereményekkel bármikor történő helyettesítésére. A nyereményekkel szemben nincs helye semmiféle kifogásolásnak vagy reklamációnak. A nyertesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem vonják felelősségre a Játékszervezőt a nyeremények miatt, különösen azok minősége vagy a nyeremény birtoklásával felmerülő bármilyen következmény tekintetében. A Játékszervező nem tehető felelőssé a nyeremények felhasználásával esetlegesen felmerülő káreseményekért/balesetekért. A bármely akadály miatt visszaküldött nyereményeket nem adják át újra és nem küldik meg újra, azok a Játékszervező tulajdonában maradnak. A nyertes

4 így elveszíti a nyereményét anélkül, hogy a Játékszervező ezért felelősséggel tartozna. A nyertesek hozzájárulnak személyazonosságuk és lakóhelyük azonosításához. Az azonosítás a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló év CXIX törvényrendelkezéseinek legteljesebb betartásával történik. A személyazonosság vagy a lakcím meghamisított, csalárd, valótlan, koholt, helytelen vagy pontatlan megjelölése a részvételből való kizárást vonja maga után. 7. FELELŐSSÉG A Játékszervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a játékot vis maior, szándékán kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni. A Játékszervező nem tartozik felelősséggel az Internet hálózat olyan működési zavaraiért, amelyek a játék akadálytalan lebonyolítását akadályozzák, különösen a rosszindulatú külső behatások által okozott zavarokért. A Játékszervező nem vállal felelősséget továbbá azért, ha egy vagy több játékos műszaki okok vagy különösen a hálózat leterheltségével kapcsolatos problémák miatt nem tud a játék honlapjához csatlakozni. A Játékszervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a felhasználókat tájékoztatással lássa el, de nem tehető felelőssé egyes hibákért (különösen a játék honlapján elhelyezett hirdetésekért, a játékosoknak elküldött e- mailek hibáiért), a tájékoztatáshoz való hozzáférés hiányosságaiért és/vagy a honlapok vírusfertőzöttségéért, az Internetes hálózat olyan működési zavaraiért, amelyek a játék akadálytalan lebonyolítását akadályozzák, a kapcsolat megszakadásáért, az adattovábbítás késedelméért, a játékos számítógépének, telefonjának, modemjének, telefonvonalának üzemzavaráért, az Internetszolgáltatók szervereiért, a telefonos operátorokért, az informatikai berendezésekért, a szoftverekért, az elektronikus levelek és általában az adatok elvesztéséért, a vírusfertőzések következményeiért, a programhibákért (bug-ok), anomáliákért, és bármilyen technikai hardver- vagy szoftverzavarért, amelyek a játékban való részvétel lehetőségét megakadályozzák vagy korlátozzák, vagy amelyek a játékos számítógépes rendszerében kárt okoznak. A játékosok kötelessége a saját számítógépes és telefonos rendszerén tárolt adatok és programok mindenféle támadás elleni védelme érdekében szükséges óvintézkedések megtétele. Mindenki saját felelősségére csatlakozik a honlaphoz és vesz részt a játékban. A játékban való részvétellel kapcsolatos bármiféle, különösen informatikai jellegű csalás észlelése esetén a szervező társaság jogosult teljesen vagy részben felfüggeszteni vagy törölni a játékot. Erre az esetre a Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket ne adja ki a csalás elkövetőinek és/vagy bírósági eljárást kezdeményezzen az elkövetőkkel szemben. Az elektronikus vagy postai küldemények esetleges késedelme, elveszése, sztrájk vagy a küldemények továbbítását zavaró események következményeiért a Játékszervező kizárja a felelősségét. Az esetleges reklamációikat maguknak a címzetteknek kell közvetlenül a továbbítást végző szervezeteknél megtenniük. A Játékszervező nem vállal felelősséget:- A nyeremények felhasználásával kapcsolatos balesetért, - Rosszindulatú beavatkozásért, - A telefon- vagy Internetkapcsolat, illetve a küldeménytovábbítás problémáiért, - Hardver- vagy szoftverproblémákért,

5 - A játék szerveréhez való hozzáférés problémáiért, - A résztvevők által szolgáltatott információknak, a Debreceni Gyógyfürdő Kft-nek fel nem róható okból való, eltűnéséért, - Szoftver- vagy hardverhibákért, - Emberi vagy elektromos eredetű hibákért, - A játék akadálymentes lebonyolítását befolyásoló zavarokért vagy az automatizált sorsolási eljárás zavaráért. Minden egyes esetben, amikor a játék akadálymentes adminisztratív vagy műszaki lebonyolítását vírus, bug, jogosulatlan emberi beavatkozás vagy a Játékszervezőn kívülálló ok zavarja meg, a Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékot megszakítsa.ennek megfelelően a játékban való részvétel magában foglalja az Internet jellegzetességeinek és korlátainak elismerését és elfogadását, az egyes adatoknak a rendeltetésellenes felhasználás vagy kalózkodás elleni védelmének hiányát, a hálózaton terjedő vírusok fertőzésének és a Postával kapcsolatos problémák kockázatát. 8. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM A jelen játék keretében felvett azonosító adatokat a Játékszervező kezeli a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló év CXIX törvény rendelkezéseinek megfelelően. A játékosok tudomásul veszik, hogy a játék keretén belül rögzített azonosító adataik szükségesek a játékban való részvételükhöz. A fent nevezett törvények rendelkezései alapján a játékban résztvevő valamennyi személy jogosult a saját adataihoz hozzáférni, azokat kijavítani. A Játékszervező a játékosok adatait a hatályos jogszabályok (így különösen a évi CXII. törvény) betartásával, bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja tovább. NAIH azonosító: NAIH-66484/2013. Jelen szabályzat elfogadásával a játékos hozzájárul ahhoz, hogy címe az Aquaticum hírlevél adatbázisába kerüljön. 9. A JELEN SZABÁLYZAT PÉLDÁNYA Emlékeztetünk arra, hogy maga a részvétel magában foglalja a jelen szabályzat teljeskörű elfogadását. A jelen szabályzat eredeti példánya az alábbi címen van letétbe helyezve: Debreceni Gyógyfürdő Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.).A szabályzat bármikor on-line hozzáférhető és kinyomtatható a honlapról. 10. ALKAMAZANDÓ JOG ÉS HATÁSKÖR A jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó. A jelen szabályzat alkalmazására, értelmezésére vagy következményeire vonatkozó jogvita eldöntésére a Játékszervező jogosult. 11. A JELEN SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSE A játékban való részvétel magában foglalja a jelen szabályzatban szereplő rendelkezések teljeskörű elfogadását. A Játékszervező a játék gyakorlati megoldásaira vonatkozó kérdésekre nem válaszol a játék teljes tartama alatt. A Játékszervező bírálja el a jelen szabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a szabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdést. A döntések ellen nincs helye fellebbezésnek. Valamennyi csalás vagy a jelen szabályzat megsértése az elkövető játékból való kizárását vonhatja maga után, a Játékszervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági

6 eljárás kezdeményezésének jogát. A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Játékszervező címére (Debreceni Gyógyfürdő Kft., 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.). Reklamációt a Játékszervező a játék lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe. 1. számú melléklet: a fődíjról A nyeremény a szállodával egyeztetett időpontban ig vehető igénybe, kivéve a kiemelt szezonok. A nyeremény tartalmazza: 2 éjszaka szállást félpanziós ellátással, a Termálfürdő és az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő üzemelő medencéinek korlátlan igénybevételét (a nyitva tartás függvényében), felnőttek részére mediterrán szauna, fürdőköpeny -, fitneszterem-használatot, ingyenes wifi használatot a szálloda területén, érkezéskor welcome drinket, A nyeremény nem tartalmazza: A parkoló használatát, melynek ára a mélygarázsban Ft/szgk/éj, a felszíni parkolóban Ft/szgk/éj. Az idegenforgalmi adót, mely külön fizetendő 18 éves kortól. Mértéke: 400 Ft/fő/éj. 2. számú melléklet: az online nyereménykuponok felhasználási feltételeiről 1. Az egész napos 2 fős Aquaticum Mediterrán Élményfürdő belépő felhasználhatóságának időpontja A forint értékű kedvezménykupon minimum forintos szállodai csomag foglalása esetén vehető igénybe. 3. A forint értékű kedvezménykupon minimum forintos szállodai csomag foglalása esetén vehető igénybe. A helyfoglalásokat legkésőbb ig kell megejteni a honlapon található űrlapon keresztül, melynek megjegyzés rovatába a nyereményként kapott kupon kódját be kell írni. Az utazást legkésőbb ig be kell fejezni. A kuponok akciós ajánlatoknál is felhasználhatóak, amennyiben a jelen mellékletben meghatározott összeghatárt a foglalás értéke az akciós árakon kalkulálva elérte.

Az Élmények Debrecenben, élmények Debrecenből nyereményjáték szabályzata

Az Élmények Debrecenben, élmények Debrecenből nyereményjáték szabályzata Az Élmények Debrecenben, élmények Debrecenből nyereményjáték szabályzata 1. A JÁTÉKSZERVEZŐ A játék szervezője, a Cégbíróságon 0909002758 cégjegyzékszám alatt bejegyzett Debreceni Gyógyfürdő Kft (székhely:

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata 1. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-09-881828, továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Milliónyi jó hírünk van! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: MAGYAR LAPTERJESZTŐ ZRT. (LAPKER ZRT.) székhely: 1097 Budapest, Táblás

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. "az én BAKANCSLISTÁM" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai

Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai Az In-Food 2000. Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics M. u. 144. (továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. február 1-je és február 25-e között szervezett Nyerj szerelmes hétvégét az Athenaeum Kiadóval Horvátországban vagy Szlovéniában!

Részletesebben

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Viasat Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

Gyermekek a világban nyereményjáték Játékszabályzat

Gyermekek a világban nyereményjáték Játékszabályzat Gyermekek a világban nyereményjáték Játékszabályzat A Mattel Toys Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91., Cégjegyzékszám: 01-09-729523, a továbbiakban: Szervező), A Myrtis Creative Kft. (telephelye:

Részletesebben

Valentin napi promóció

Valentin napi promóció Valentin napi promóció A Gastroyal Product Kft. nyereményakciójának részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata Játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gastroyal Product Kft. székhely: 1211 Budapest,

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Bevezetés Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Az alábbi Felhasználói- és Részvételi Feltételek (továbbiakban:

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Öröm a Sága konyhában elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár,

Részletesebben