Nem csak üzlet. Tartalom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem csak üzlet. Tartalom:"

Átírás

1

2

3 Tartalom: Stratégia 4 Fókuszban a régió és a profitábilis gazdálkodás Bemutatjuk 5 Érett piac, tapasztalt szállítók Trend 6 eeurope 2005 Felülnézet 7 Készül a Nemzeti Fejlesztési Terv Trend 8 Digitális állam Tanácsadás 10 Új IT az új villamosenergia-piacnak Esettanulmány 11 Stabil szakmai alapokon Gazdaság 12 Óvatos nyitásra számítanak a villamosenergia piacon Technológia 13 Vezeték nélküli IP telefon Esettanulmány 14 A legnagyobb IP-telefonhálózat Esettanulmány 15 Multiprojekt chipkártyával Leányvállalatok 16 Nehéz piacokon Technológia 18 Megbízható, erôs szerver Tanácsadás 20 Alkalmazások integrációja Tanácsadás 21 Biztonság-szabályozás Támogatás 22 Synergon Kortárs Galéria Gyûjtemény és Kiállítás Rólunk írták 24 Tanácsadás 25 Az üzlet biztosítása Kortárs Galéria 26 Harasztÿ István (Édeske) Kossuth-díjas szobrászmûvész Tanfolyamok 28 arcsyn 29 Szabadidô 30 Az ôsi modern játék Címlap: Millennium Szalon, Synergon Kortárs Galéria Gyûjtemény és Kiállítás Fotó: Bozsó András Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt Budapest, Baross u Telefon: , fax: Internet: Felelôs kiadó: Molnár Zsolt Felelôs szerkesztô: Kolossa Tamás Mûvészeti elôkészítés: Absolut Reklám Kft. ISSN X Magasynunk ingyenesen megrendelhetô a fenti elérhetôségeken. B e v e z e t ô Nem csak üzlet Az üzlet az üzlet! hangzik a szigorú szólás, amikor arra akarnak figyelmeztetni valakit, hogy az üzlet dolgait ne keverje össze oda nem való, altruista, társadalmi, baráti, segítô szándékú, esetleg támogató érzékenységet feltételezô dolgokkal. Kétségtelen, viszonylag új világrendünkben immár itt, a Kárpát-medencében is szigorúan és szikáran az üzlet csakis üzlet. Ezért azután számos olyan hivatás és tevékenység találja nehezen a helyét az új rendben, amelyek nem hozhatnak közvetlen profitot. Kezdetben talán még leginkább a sportban alakult ki valamiféle támogatási rendszer, amikor a nagyvállalatok vagy a módosabb emberek befektettek a fociba, kézilabdába, ám a legtöbbször ez a támogatás is marketing-meggondolásokra épül. A mûvészet, különösen pedig a képzômûvészet támogatása áttételesen sem termel profitot a mecénás számára de nem is ez a célja. A Synergon vezetése korán felismerte, hogy üzleti alapon sem szakadhatnak ki a társadalom egészébôl, nem bástyázhatják körbe magukat csupán a puszta grafikonokkal, teljesítmény- és eredménytervekkel. A Synergon Kortárs Galéria eredetileg folyosógalériának indult: a vállalat egyik hosszú folyosóján kilenc tíz közepes méretû mûvet helyeztek el. Miután az ötlet nagyon kedvezô fogadtatásra talált, késôbb a galéria beköltözött a bejárati fogadótérbe, ahol a vendégek idôrôl idôre végignézhetnek egy-egy kisebb kamarakiállítást. A célt hogy a magyar kortárs képzômûvészet jeles alkotói és ígéretes tehetségei bemutatkozhassanak az alkotók maguk is nagy örömmel fogadták. Bevált az a gondolat is, hogy lapunk, a Magasyn a kiállításoknak és a mûvészeknek két színes oldalt nyújt, s így elviszi hírüket a mûkedvelôk, érdeklôdôk széles köréhez. Ugyancsak szerencsésnek bizonyult, hogy a dolgozók szavazatai alapján a cég a kiállítás végén megvásárolja a mûvész egyik alkotását. A vásárolt anyagból állt össze a Synergon-gyûjtemény, amelyet a közelmúltban többen is láthattak a Millennium Szalonban. Ebben a számban tehát ez az, amire leginkább szeretnénk felhívni ügyfeleink, partnereink, a Magasyn olvasóinak figyelmét. Természetesen ismét számos, fontos esettanulmányban, technológiai ismertetôben és tanácsadási leírásban mutatjuk be szakembereink eredményeit, aktuális érdeklôdési körét, kínálatát és kiterjedt tevékenységét, sôt a közeljövôvel (az Uniós csatlakozással, a villamos energia ipari liberalizációval) számot vetô, részletes terveit is. Ám mondhatjuk úgy is: mindez csupán az alapja annak, hogy a Synergon szakemberei a mûvészetet támogathassák. A szerkesztô

4 S t r a t é g i a Fókuszban a régió és a profitábilitás Ma már elmondható, hogy bevált a Synergon Informatika Rt. két esztendeje következetesen alkalmazott cégcsoport szintû stratégiája. Czakó Ferenc elnök-vezérigazgatót a stratégia lényegérôl, a tervekrôl kérdeztük. Czakó Ferenc Melyek a Synergon hazai és külföldi vállalatai mûködését meghatározó, úgynevezett cégcsoport szintû stratégiájának a tapasztalatai? Cz. F.: A társaság vezetôi úgy látják, hogy a három esztendeje kidolgozott, és másfél-két esztendeje bevezetett stratégia jól bevált, iránya ma is elôremutató. Az elmúlt idôben nem csak a mûködôképességérôl bizonyosodhatunk meg, de már az erôfeszítések elsô eredményei is mutatkoznak. Mint ismeretes, a Synergon gazdálkodásának stabilizálásához az elmúlt hónapokban jelentôs mértékben járultak hozzá a cseh és a horvát leányvállalatok. Nem kis büszkeségünk, hogy ezzel a térségben is példamutatóak vagyunk, hiszen a magyar nagyvállalatokat tekintve azon elsôk között voltunk, amelyek régió szinten kezdtek el gondolkodni és cselekedni. Az EU-csatlakozás elôszobájában az elmúlt idôszakban olyan nagy cégek is a szomszédos országok piacaira léptek, mint a MOL, az OTP, a Richter Gedeon. A más szektorban tevékenykedô cégek hasonló piaci lépéseiben elgondolásunk visszaigazolását látjuk. Ami nem utolsó szempont a tôzsdei befektetôk számára. Vajon a tôzsdei jelenlét kényszerítô erô a terjeszkedést illetôen? Cz. F.: Stratégiánk alapja a hosszú távon stabil, profitábilis gazdálkodás. Az elmúlt idôszak nemzetközi tôzsdei folyamatai sok mindent alapvetôen megváltoztattak, többek között a befektetôk szemléletmódját is. A dotkom válság, majd az úgynevezett kreatív könyvelési botrányok (amikor a tôzsdei nyomás miatt hatalmas, de nem létezô nyereségeket mutatnak ki) ránk nézve kedvezô következménye, hogy a befektetôk immár nem a gyorsan elért nagy nyereséget várják el, hanem sokkal inkább a magas szakmai színvonalra épülô, hosszú távon stabil és átlátható gazdálkodást és nyereségességet. Természetesen a piaci térnyerésnek a méretgazdaságosabb és kiegyensúlyozottabb mûködésnek, illetve a piaci részesedés arányának továbbra is fontos szerepe van, de már inkább az elôbbi célok szolgálatában. Erre hatnak a piaci folyamatok is, ugyanis a felhasználók is egyre tapasztaltabbak és felkészültebbek, ezért az általuk szabott követelmények is lényegesen magasabb színvonalúak. Ezért az informatikában ma a legjobb stratégia a konszolidáció, amit az elôbb említettem, valamint a specializáció. A specializáció azt jelenti, hogy egy stabilan gazdálkodó nagyvállalat számára már nem a portfólió minden áron való bôvítése a hangsúlyos cél, hanem épp ellenkezôleg, a meglévô, jól mûködô portfólióban minél mélyebb és hitelesebb az informatikai mellett az üzleti kompetencia megszerzése és megôrzése. A régiós stratégia megvalósítása nyilván nem egyszerû folyamat. Megvannak-e a megfelelô feltételek a régióban? Cz. F.: A legjobb partnerek kiválasztása és az együttmûködés hatékony megszervezése valóban nagyon bonyolult feladat. Az elmúlt hónapokban több nehézséggel kellett megbirkóznunk. Ezek közé tartoznak a nyelvi és kulturális eltérések. Mivel sem a cseh, sem a horvát, sem a magyar nem világnyelv, ezért az angolt használjuk munkanyelvnek. Noha a cégek vezetôi jól beszélnek angolul, alacsonyabb szinten még elôfordulhatnak meglepetések, amire figyelni kell. Érdekes tapasztalat a három nép kultúrájának nagyon eltérô jellege. A csehek inkább hagyományos értelemben polgáriak, a horvátok pedig inkább mediterrán típusú emberek. Sokszor tapasztaltuk, hogy a magyarok jól tudnak közvetíteni a két kultúra között. Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar piac valóban a régió egyesítô központja lehet. Ezért nem mindegy sem az országnak, sem a mi vállalatunknak, milyen intenzitással, milyen ütemben haladnak a régiós szintû infrastrukturális fejlesztések. Rendkívül fontos számunkra például az autópálya. A cseh kollégákhoz kiszámítható idôn belül odaérünk, Zágrábba azonban már meglehetôsen nehéz eljutni. Mérhetô-e számokkal, mennyivel nôtt a vállalatcsoport mûködési hatékonysága? Cz. F.: Bizonyos dolgok mérhetôk, de a fontosabb folyamatok olyannyira összetettek, hogy a mérésük még nem volna gazdaságos. Ne felejtsük el, hogy szándékunk szerint a Synergon nem pénzügyi, hanem szakmai befektetô. Biztos, hogy mondjuk a logisztikai, adminisztratív, könyvelési, üzemeltetési, tanácsadási vagy más alrendszerekben vannak az egyesülésbôl származó nyereségek, de számunkra inkább a kompetencia mélyülése és kiterjesztése a legfontosabb, s hogy átadhassuk az évtized alatt felhalmozott tudásunkat a helyi csapatoknak. A csoporteredményhez ugyanakkor már mind az Infinity, mind a Span számottevô mértékben hozzájárul. Itthon gyakori panasz, hogy a külföldi nagyvállalatok nem ismerik a helyi piacot, mégis ráerôltetik akaratukat a helyi vezetésre. Számolnak-e ezzel jelenséggel? Cz. F.: Igen, jól ismerjük az ilyen panaszokat a hazai kollégáktól, és meg is értjük ôket. Ezért már a kezdetektôl tudatos stratégiánk, hogy a leányvállalatoknál a megfelelô egyeztetések alapján a helyi menedzsmentre bízzuk az irányítást. Elfogadjuk, hogy a helyi piacot ôk ismerik jobban. Szó sincs arról, hogy csak ôk tanulhatnak tôlünk, mi is sokat tanulunk a külföldi kollégáktól. Mi következik az eddigi eredményekbôl, merre tovább...? Cz. F.: Bár folyamatosan figyeljük a szomszédos országok piacait, egyelôre nincs bejelenthetô lépésünk. Részben, mint említettem, a megfelelô partnerek kiválasztása rendkívül összetett, nagy gondosságot igénylô folyamat. Jelenleg a szlovák és a szlovén piacot tartjuk több figyelemre érdemesnek, utánuk sorolható a román, majd a szerb piac. A lényeg az, hogy véleményünk szerint a régió szintû látás- és gondolkodásmód az EU-csatlakozás közeledtével nemcsak egyre általánosabbá, de egyben egyre fontosabbá válik. A Synergon szakembergárdája tehát a megfelelô pillanatban megfelelôen felkészült lesz. Kolossa Tamás 4 MAGASYN 2002/tél

5 B e m u t a t j u k Érett piac, tapasztalt szállítók Mostanában sokat hallani az IBM székesfehérvári gyáráról ám kevesen tudják, hogy a multinacionális vállalatnak hazánkban immár 66 éve mûködik képviselete, mégpedig növekvô eredményességgel és egyre bôvülô tevékenységi körrel. Dr. Dietrich Rössnert, az IBM Magyarországi Kft. vezérigazgatóját a partnerkapcsolatokról kérdeztük. Dr. Dietrich Rössner Hogyan néz ki az IBM Magyarországi Kft. partneri struktúrája, hogyan jelennek meg Önök a magyar piacon? D. R.: Bár természetesen a legtöbb területen van közvetlen értékesítési tevékenységünk, az IBM Magyarországon is arra helyezi a hangsúlyt, hogy üzleti partnerein keresztül értékesítsen. Az elsô tradicionális, úgynevezett channel-only termék a PC és PC-szerver volt. Ezt követte a szoftverek portfoliója (Lotus, DB2, WebSphere és Tivoli). A konkurens szállítók értékesítési modelljéhez hasonló üzleti megoldás nálunk 2001-ig mûködött. A mérföldkô 2001 januárja volt, amikor az eserver iseries (AS/400) középkategóriás termékcsoport értékesítését kizárólagosan a partnerek kezébe adtuk. A kedvezô tapasztalatokat Resume Dr. Dietrich Rössner a bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett. Nôs, két gyermeke van ben rendszermérnökként került az IBM alkalmazásába, s hamarosan több vezetô pozíciót töltött be a kormányzati szektorban ban az IBM Európa, Közel-Kelet és Afrika (EMEA) régiójának párizsi központjába került, ahol a Rendszerintegrációs Divízió operatív igazgatójának posztját töltötte be. Ezt követôen átvette az IBM Ausztria Banki és Biztosítási Üzletágának vezetését ben a Közép- és Kelet-Európai Térség (CER) operatív igazgatója, majd az IBM CER délkeleti területeinek vezérigazgatója lett. Ez idô alatt Rössner úr széles körû nemzetközi és regionális tapasztalatokra tett szert. újabb lépések követték, 2002 áprilisától az eserver pseries (Unix) termékcsalád értékesítése is a partnereken keresztül folyik. A tároló rendszerek és a felsô kategóriás gépek értékesítése továbbra is hibrid módon történik (közvetlenül és üzleti partnerek által), de itt is meghatározó a partnerek szerepe. A megváltozott piaci körülményekhez igazodva az IBM Magyarországi Kft. stratégiájában tehát kiemelt jelentôségû az üzleti partnerek hálózatának bôvítése. Személy szerint mennyire elégedett a magyar partnerekkel? D. R.: Az IBM már régen jelen van a magyar piacon, ezért nagyon széles a partneri körünk. Szoros kapcsolatokat ápolunk nemcsak a kereskedelmi partnerekkel, de a kormányzati, az akadémiai és az egyetemi szférával is. Terjeszkedési stratégiánk és bôvülô tevékenységeink révén is nô a kör, amelyet igyekszünk dinamikusan még tovább növelni. Mint ismeretes, eleinte fôleg az irodagépgyártásban, késôbb a hardverszállításban jeleskedtünk, késôbb azonban itt is érvényesült az IBM vezetô szerepe a szoftverfejlesztésben, majd jelentôsen növeltük a szervizpotenciált, s az utóbbi idôkben komolyan koncentrálunk a tanácsadási és az outsourcing területekre. Örömmel mondhatjuk el, hogy az IBM Magyarországi Kft. mindkét tevékenységi formában igen jó eredményeket ért el, nem utolsósorban a magasan képzett saját és a partnerek semmivel sem rosszabb szakemberei révén. El kell mondanom, hogy szerintem a magyar piac nagyon érett, minden igény megjelenik itt is. A Synergon pedig ennek az érett piacnak az egyik legnagyobb és legfelkészültebb vállalataként széles körû kínálatával számunkra is meghatározó partner. Tehát elégedett a magyar piaccal? Milyen volt a tavalyi év, s mit vár a következôtôl? D. R.: Az informatikai piac növekedése világszerte lelassult. Mi ennek ellenére tavaly is növekedést tudtunk felmutatni. Nagy büszkeségünk a székesfehérvári outsourcing központ, valamint a Vácott mûködô részleg, ahol a Shark tároló rendszereket gyártják, méghozzá az egész világ számára. Úgy gondolom, jövôre stabilizálódik a kormány helyzete, így megindulhatnak a központi beruházások és más nagyobb projektek, ezért a jövô évi esélyeket is jónak látom. Az IBM Magyarországon Az IBM Magyarországi Kft ban, 8 alkalmazottal kezdte meg mûködését, és ezzel a vállalat egyik legrégibb szervezete a régióban. Jelenleg 370 alkalmazottat foglalkoztat. Ezenkívül az IBM több más szervezettel és tevékenységgel van jelen az országban. Az IBM Global Services Kft óta Székesfehérvárról szolgál ki számos ügyfelet egész Európában. A megoldás sikere nyomán új ügyfél-tájékoztatási központot nyitottak, ahol 210 informatikai szakember dolgozik decemberében az ISC Hungary Informatika Kft.-ben az IBM Magyarországi Kft. 75 százalékos tulajdonjogot vásárolt. A cégvásárlás célja az IBM pozícióinak erôsítése az outsourcing piacon. Az ISC alkalmazottainak száma 140 fô óta Vácott, a Zollner Elektronik Kft. területén folyik az IBM Storage Enterprise Servers gépek gyártása. A Shark (Cápa) kódnevû szerverek a legmagasabb szintû kutatási eredményeket és a legkorszerûbb technológiát testesítik meg. A tízezredik Shark-ot 2002 júniusában adták el a magyarországi gyárból. Az üzem jelenleg 880 fôt foglalkoztat. International Financial Center néven az IBM 1999-ben alakított regionális pénzügyi központot Budapesten. Itt bonyolítják az IBM különbözô európai, afrikai és közel-keleti szervezeteinek pénzügyi tranzakcióit. A központ jelenleg 50 alkalmazottal mûködik, és ez 2003 végére várhatóan 130 fôre bôvül. Végül Az IBM Corporation a közelmúltban megvásárolta a PricewaterhouseCoopers globális üzleti tanácsadással és technológiai szolgáltatásokkal foglalkozó cégét, a PwC Consultingot. Magyarországon az egyesülés november 1-jén jött létre. Ezáltal az IBM Magyarország közel 200, magasan képzett munkatárssal bôvült. MAGASYN 2002/tél 5

6 T r e n d eeurope 2005 Az Európai Bizottság új cselekvési programot fogadott el az információs társadalom fejlesztésére, amely elsôsorban a korszerû online közszolgáltatások kiterjesztését, a versenyképes áron elérhetô, nagy sávszélességû internet-hozzáférést, valamint az infrastruktúra biztonságossá tételét tartalmazza. Az eeurope 2005: információs társadalom mindenki számára elnevezésû programot a június második felében tartandó sevillai EUcsúcson terjesztette elô Erkki Liikanen, az Európa Bizottság ipari és informatikai kérdésekért felelôs tagja. A program legfontosabb céljai között említette, hogy valamennyi közigazgatási, oktatási és egészségügyi intézményt be kell kapcsolni a nagy sávszélességû kommunikációs hálózatokba. Fontosnak tartják, hogy a tagállamok nyújtsanak támogatást a nagy sávszélességû hálózatok kiépítéséhez a hátrányosabb helyzetû térségekben. Ennek érdekében a lehetôségekhez mérten igénybe vehetik majd a közösségi strukturális alapokat is, illetve pénzügyi ösztönzô intézkedéseket alkalmazhatnak fûzte hozzá az EU fôbiztosa. Az információs hálózatok biztonságosabbá tétele érdekében várhatóan a jövô év közepén megkezdi mûködését egy szakértôi csoport, amelynek az lesz a feladata, hogy a tagországokkal közösen dolgozza ki egy közös európai informatikai riasztórendszer tervét, és segítse a határokon átnyúló együttmûködések hatékonyabbá tételét. Programok A program finanszírozásához szükséges források már rendelkezésre állnak, többek között a strukturális alapok formájában. Liikanen szerint a bizottság emellett azt szeretné, ha az e-ten (transz-európai kommunikációs hálózatok) programok megvalósításához nyújtható közösségi támogatások hányadának maximumát a jelenlegi 10-rôl 30 százalékra emelnék. Brüsszelben az elôzô cselekvési programhoz, az eeurope 2002-höz hasonlóan az eeurope 2005-nek is kulcsszerepet szánnak annak a célnak a megvalósításában, amely szerint 2010-re Információk Európának a világ legdinamikusabban fejlôdô és legversenyképesebb tudásalapú gazdasági övezetévé kell válnia. Míg azonban az elôzô program középpontjában elsôsorban az internet-hozzáférés minél szélesebb körû elterjesztése állt, a mostani fôleg arra irányul, hogy ennek eredményei már a gazdasági hatékonyság növekedésében, az elektronikus szolgáltatások mennyiségi és minôségi javulásában is jelentkezzenek, s mindennek alapját a lehetô legtöbb helyen hozzáférhetô, nagy sávszélességû kapcsolatok alkossák. A bizottság nemcsak a számítógépes, hanem az alternatív internet-hozzáférési formák elterjedését is ösztönzi, mint például a digitális televízió és a 3G mobiltelefonok esetében. Bár már a legtöbb szolgáltatás jelen van a piacon, össze kell hangolni ôket, hogy még kedvezôbb befektetôi környezetet lehessen kialakítani mondta a fôbiztos. A bizottság szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni az e-tanulás fejlesztésére is, illetve célul tûzte ki, hogy 2004-re kidolgozzon egy tervet az EU-hoz csatlakozni kívánó országok számára is. Az Európai Unió hatodik kutatási-fejlesztési keretprogramjának az Információs Társadalom Technológia (IST) részével foglalkozó konferenciáján, november elején Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter tárgyalásokat folytatott Erkki Liikanen EUinformatikai fôbiztossal, aki tájékoztatta a minisztert arról a 900 milliárd forintos Fontos web-címek: Az eeurope 2005 teljes szövege letölthetô: GoDigital program kis-és középvállalkozások számára: társfinanszírozáson alapuló támogatási programról, amelyet az Európai Unió 2002 decemberében indít információs társadalom technológia-fejlesztésekre, a os idôszakra. Errôl és ehhez kapcsolódóan a hazai vállalkozások pályázati lehetôségeirôl is szó esett Koppenhágában. Erkki Liikanen kiemelte, hogy a csatlakozó országok versenyképességének az alapja az információs társadalom és tudásgazdaság fejlettségi szintje. A fôbiztos fontosnak tartja ezen országok körében is a tudásalapú társadalom kialakulásához elengedhetetlen informatikai fejlesztési programok megvalósítását. Az EU fôbiztosa számít Magyarország részvételére a sevillai csúcstalálkozón elfogadott eeurope 2005 akcióterv megvalósításában is. Kovács Kálmán tájékoztatást adott az eeurope 2005 akciótervhez igazodó, végi és évi hazai informatikai fejlesztési programokról és a távközlési szolgáltatások színvonalának további javítását szolgáló magyarországi kormányzati tervekrôl. Aktuális Az eeurope 2005 EU-stratégia megvalósításához kapcsolódóan az EU évi kutatási és fejlesztési keretprogramjának elsô tenderfelhívását 2002 decemberében teszik közzé. Az elsô 2 évre szóló tender a keretprogramból mintegy 420 milliárd forint támogatás elnyerését teszi lehetôvé. A programban prioritást élveznek az informatikai projektek, amelyekre a magyarországi kis- és középvállalkozások is jó eséllyel pályázhatnak. Az eeurope 2005 akcióprogram szellemében december 16-án írják ki az econtent programot, amely öt csatlakozó ország (Lengyelország, Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország és Magyarország) tartalomfejlesztôi számára kínál kivételes lehetôséget a webes és a mobilfelületeken, valamint a digitális televíziózásban megjelenô portálok tartalmának, illetve többnyelvû verzióinak fejlesztésére. A MATISZ (Magyar Tartalomipari Szövetség) január 31-re tervezi a magyar econtent InfoDayt Budapesten. Kállai Tünde 6 MAGASYN 2002/tél

7 F e l ü l n é z e t Készül a Nemzeti Fejlesztési Terv Ahhoz, hogy az Európa Unióban elérhetô jelentôs összegekre pályázhassunk, az év végre el kell készíteni a megfelelô dokumentumokat. Dr. Dobrev Klárát, a Miniszterelnöki Hivatalhoz tartózó Nemzeti Fejlesztési és EU Támogatások Hivatal elnökhelyettesét a tervezés helyzetérôl kérdeztük. Dr. Dobrev Klára Tudomásom szerint megkezdôdött az úgynevezett Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) társadalmi vitája. Mi ennek a jelentôsége, és mi várható eredményként? D. K.: Nemzeti Fejlesztési Tervet az EU minden tagállamának készítenie kell, így a csatlakozásra váró országoknak is. Ez ugyanis az alapja minden további tárgyalásnak, pályázatnak, sôt végsô soron a fejlesztési támogatások elnyerésének. A tervet december végére kell véglegesíteni. Az abban álló stratégiai elképzeléseink alapján folynak majd a várhatóan kôkemény egyeztetô tárgyalások, amelyek eredményeként a magyar kormány és az Európa Unió 2003 júniusában megkötheti a keretmegállapodást. Ennek alapján szeptemberig kell elkészíteni a kiegészítô dokumentumokat, amelyek már pályázatokat is tartalmazhatnak január 1-jétôl pedig indulhatnak a pályázatok. A tervben olyan célokat és cselekvéseket kell megfogalmazni, amelyek hozzájárulnak Magyarország felzárkóztatásához és az EU tagjaként való sikeres szerepléséhez. Ahhoz, hogy a támogatásokat elnyerjük, nagyon szigorú feltételrendszernek kell megfelelnünk. Minden egyes projektrôl be kell bizonyítanunk, hogy hozzájárul a kitûzött célokhoz. Ugyanakkor ki kell alakítanunk a pályázatok kezelésére alkalmas intézményrendszert, ami ugyancsak óriási feladat. Mai ismereteink szerint a tervek mindösszesen milliárd forint mértékû pályázati támogatás sorsát határozzák meg a végsô szám a keretmegállapodásból derül majd ki. Ez a tervezés hároméves idôszakra szól, mert éppen ilyen ütemben csatlakozunk az Unióhoz. Milyen az NFT felépítése, melyek a kiemelt célok? D. K.: Leegyszerûsítve úgy szoktam mondani, hogy az NFT olyan, mint egy nagy kalap, amelyben benne van az összes lehetséges, mintegy ezer pályázat, az autópálya-nagyberuházásoktól kezdve a szabolcsi falu egymilliós kis programjáig. Természetesen azonban megvan a belsô, meglehetôsen összetett struktúra. Mindenekelôtt az EU megkülönböztet strukturális, illetve kohéziós alapokat. Elôbbi a regionális különbségek áthidalásáról, szintbe hozásáról szól, utóbbi pedig az illeszkedés Unió-szintû követelményeirôl; a transz-európai út- és vasúthálózatról, infrastruktúráról. Ezt a tárcák által részletesen kidolgozott öt operatív program támasztja alá, kiemelve azokat a célokat, ahol szerintünk a legfontosabb feladatok vannak. Ezen nagyobb célterületeken belül számos alcsoport található. Végül minden egyes pályázatnak ezeket a célokat kell szolgálnia természetesen a végleg elfogadott változat szerint. Vannak úgynevezett horizontális célok is, amelyek besorolástól függetlenül ugyancsak minden pályázatra nézve kötelezôk. Az EU szigorú követelménye a fenntartható fejlôdés, vagyis a projektnek szolgálnia kell de legalábbis nem ronthatja a környezet fejlôdését. Hasonlóan fontos követelmény a társadalmi és a regionális különbségek csökkentése. Ehhez mi további horizontális követelményeket fogalmaztunk meg, mint például az innovatív gazdaság és társadalom kialakítása, beleértve például a digitális tartalom fejlesztését. Milyen intézményrendszer szolgálja a célokat? D. K.: Az alapok kezelésére az Unióban szabványos intézmények vannak, amelyekben minden fillérrôl pontosan tudható, ki, mikor, miért, mire, hogyan költötte el. Szokás mondani, hogy a brüsszeli bürokrácia párját ritkítja. A folyamat koordinátori szerepét mi látjuk el. Az öt operatív programért öt minisztérium a felelôs. Az ô munkájukat pályáztatás, elbírálás stb. köztes hatóságok segítik. Nagyon fontos és nálunk még kevéssé ismert a szigorú monitoring rendszer, amelyben nemcsak hogy minden, a pályázatokkal kapcsolatos adatnak meg kell lennie, de amelynek segítségével a pályázatokat értékelni is lehet. A monitoring ráadásul nemcsak kormányzati feladat; a bizottságokban ott kell lenniük a civil-, a társadalmi- és a szakmai szervezetek képviselôinek is. Egy harmadik terület a projektek elôkészítése és kezelése. A mi kalkulációnk szerint a nagyobb projektek esetében az összes költség 10 százaléka szükséges a jó elôkészítéshez, de a kisebbeknél sem megy 5 százalék alá. Ehhez és a projektek kezeléséhez emberek tömegeit kell felkészítenünk, amihez ugyancsak szükségünk lesz a szakmai szervezetekre. Ennek érdekében számos területi irodát nyitunk, tréningeket, bemutatókat tervezünk. Hadd emeljem ki az Orpheus programot, amelynek kifejezetten az a célja, hogy a projektötleteket segítse az elôkészítésben. Milyen szerepet kap a tervben az informatika? D. K.: Részben a legteljesebb mértékben átszövi a rendszert, hiszen a korszerû beruházásoknál ezzel mindig számolni kell. De vannak kiemelt célok is. Ilyen elsôsorban az e-közigazgatás, amely nélkül nem lehet a gazdaság fejlesztését tervezni. Talán az erre fordítandó keretszámok a legstabilabbak a tervezés és a társadalmi vita során. Prioritást kapnak a közösségi hozzáférések, az országos hálózat fejlesztése, illetve a kis- és középvállalkozások támogatása. Nagyon sok konkrét projektelképzelés is van, fôleg a digitális tartalom, az archívumok és a szolgáltatások terén. Az informatika tehát megkapja a megfelelô prioritást. Kolossa Tamás Operatív programok A kormány hivatalos társadalmi egyeztetésre bocsátotta a felelôs tárcák által elkészített operatív programokat. A dokumentumok letölthetôk a címrôl. Az operatív programok: Humánerôforrás-fejlesztés, Agrár- és vidékfejlesztés, Gazdasági versenyképesség, Regionális Környezetvédelem és infrastruktúra-fejlesztés. MAGASYN 2002/tél 7

8 T r e n d Digitális állam Az információs társadalom új típusú államot hoz létre, a digitális államot, amely a hálózati gazdaság és a hálózati társadalom mintájára hálózati állam lesz, s megteremti a részt vevô állampolgárt. Az e-közigazgatás és az e-polgár egymást feltételezi, és közösen testesíti meg az e-demokráciát. Az állampolgárok sokasága csak akkor érzi majd magát állambarátnak, ha különösen az önkormányzás és a helyi közigazgatás egyértelmûen polgárbarát lesz. Ennek a sokszor meghirdetett fordulatnak a rendszerszerû és egyelôre egyedül hatékony szisztémája az e-kormányzás és az e-közigazgatás lehet. Mit jelent a gyakorlatban az e-közigazgatás? Négy oldal új tartalmú és új típusú önkormányzati és közigazgatási együttmûködését. Az információs korban (1) a helyi társadalom, (2) a nemzeti és regionális állam, (3) a helyi önkormányzat és közigazgatás, és (4) a szükséges helyi tudásközpontok elektronikus kapun (portálon, e-piacteren) való kommunikációja és közösségi mûködése. E-közigazgatás A közigazgatási új tartalom nem egyéb, mint például a részt vevô állampolgárok körének szélesítése és intézményesítése, vagy a mainál sokkal gyorsabb, egyszerûbb, hatékonyabb közigazgatási (természetesen elektronikus) ügyintézés. Az új típusú közigazgatás pedig nem más, mint helyi társadalomnak és helyi önkormányzatnak, helyi önkormányzatnak és állami (sôt európai) kormányzásnak, helyi államnak és helyi társadalomnak intenzív együttmûködése egy internetes gyûjtôportálon, a döntésekhez és cselekvésekhez szükséges minden tudással, és végül az önkormányzati testületek és polgármesteri hivatalok belsô mûködésének folyamatos modernizálása. A szolgáltató állam és e-állam feltétele, hogy a szolgáltatásokat az állampolgár elérje, s bárhol igénybe vehesse. A hagyományos állam szolgáltatásait azonban ma gyakran csak nehezen, körülményesen és drágán lehet megszerezni. Ezért szolgáltató állam csak az e-közigazgatást bevezetô digitális állam lehet, ahol a szolgáltatások egyrészt jelentôsen bôvülnek, másrészt elektronikusan közvetlenül elérhetôk, harmadrészt az ügyek sokkal gyorsabban és hatékonyabban intézhetôk el. Okkal és joggal vethetik fel persze sokan, hogy az e-közigazgatás bevezetésének feltétele a magyar (valóban gyors és szélessávú) információs-kommunikációs infrastruktúra kiépítése, a vezetékes és mobil internetezés sokkal szélesebb körû elterjesztése, a közösségi és intézményi hozzáférési pontok dinamikus terjesztése, vagy az országos és helyi közigazgatási tartalomszolgáltatások megindítása és állandó bôvítése. Csak azt ne higgye senki, hogy elôbb van például az internetes hálózat, mint az e-közigazgatás elterjesztése; az infrastruktúra-építés finanszírozásának is eleve feltétele az e-közigazgatási vagy az e-oktatási igénybevétel. A párhuzamos folyamatok, kikényszerítések, fejlesztések hozhatják meg a várt sikert. Helyi nyilvánosság Az e-közigazgatás a legkisebb településen is változatlanul olyan nyilvános társadalmi játszma és vállalkozás lesz, amelyben a polgárok és érdekeik kifejezésére szervezett csoportjaik valóságosan és elektronikusan együttmûködnek az általuk választott önkormányzati képviselôkkel és a helyi közigazgatással, s az e-együttmûködésbôl születô közös döntéseket végrehajtják. Ha a digitális önkormányzás, a helyi e-közigazgatás a törvényi szabályozás ellenére és mellett is sokáig bonyolult személyes és csoportos alkuk, ideiglenes vagy tartós megegyezések, jogos vagy jogtalan vélekedések végtelen sorozata marad, akkor a helyi stratégiák, a helyi rendeletek, a helyi döntések, a helyi támogatások szükségképpen hosszú ideig erôsen ki lesznek téve a korlátozott lokális érdekeknek és felfogásoknak. Ezt a kiszolgáltatottságot azonban részben csökkenti a közigazgatás elektronikus módja, az internet teremtette helyi nyilvánosság és átláthatóság. Jobb megoldást talán majd egy következô (vagy második) e-közigazgatási reform hozhat a mesterséges intelligencia állami és közigazgatási alkalmazásával. Akkor a mesterséges intelligencia számos döntéselôkészítést, döntéshozatalt és döntésvégrehajtást átvesz majd a helyi képviselôktôl és a helyi apparátusoktól. Az aktuális állami, kormányzati feladatok így rangsorolhatók: a nemzeti e-közigazgatási stratégia készítése 2003 elejéig, a kormányzati (e-közigazgatási) központ felállítása és feladatmegosztás az érdekelt tárcák között, az e-kormányzás és közigazgatás kiemelt finanszírozásának megindítása, a jelenlegi és késôbbi pilot-projektek támogatása a közigazgatás minden szintjén. Közben pedig az elkezdett intelligens régió- (vagy e-régió, e-kistérség, intelligens település) fejlesztések átfogó folytatása, amelyek egyúttal sok tekintetben megteremt(het)ik az e-közigazgatás társadalmi és gazdasági feltételeit is. Modernizálás Mikor jutunk el ide? A jövô hálózati állama és állami mûködése ideaként ismert-e? A távlatok nincsenek homályban, de az új közigazgatási gyakorlat még ismeretlen. Joggal tekinthetünk szkepszissel annak elébe, hogy az e-kormányzás gyorsan megvalósul-e, ám az európai államgyakorlat akkor is hamar megváltozhat, ha csak az önkormányzatoknál terjed el az e-közigazgatás. A választói jog 20. századi kiterjesztése után a választói döntésrészvétel és cselekvés kiterjesztése az új feladat. Feltéve, hogy ezzel párhuzamosan minden társadalmi csoportnak megtörténik a választói tudás szétosztása is. Az új század nulladik évtizedének elsô felében így az állam belsô, az évtized második felében külsô (európai szerepének) modernizálása lesz a nemzeti csúcsfeladat. Varga Csaba szociológus, a Stratégiakutató Intézet elnöke 8 MAGASYN 2002/tél

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô Tartalom: S t r a t é g i a 4 Piac és növekedés F e l ü l n é z e t 6 Széles körû egyetértés B e m u t a t j u k 7 Egyedi tömeggyártás K i t e k i n t ô 8 A NATO partnereként T r e n d 9 A mobil második

Részletesebben

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô Tartalom Stratégia Magyar álomépítôk 4 Jövô a múlt fényében 5 Kitekintô Román-magyar IT-fórum 7 Portfolio.hu Egy nagy falat tízmilliárdokért 8 Kitekintô Szolgáltatásokkal vívott harc 9 Ipari melléklet

Részletesebben

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

Bevezetô. Tartalom. Molnár Zsolt molnar.zsolt@synergon.hu

Bevezetô. Tartalom. Molnár Zsolt molnar.zsolt@synergon.hu Tartalom Stratégia Jó év után, jó év elôtt a Synergon 4 A szolgáltató önkormányzat és a digitalizált betegellátás 5 Tanácsadás Az önkormányzati pályázati lehetôségek elsô éve 6 Portfolio.hu 5 éve történt:

Részletesebben

Bevezetô. Tartalom. Kikapcsolódásképpen szabadidô rovatunk az ejtôernyôzés világába nyújt rövid betekintést.

Bevezetô. Tartalom. Kikapcsolódásképpen szabadidô rovatunk az ejtôernyôzés világába nyújt rövid betekintést. Tartalom Stratégia Regionális kompetenciarendszer 4 Leányvállalatok Synergonnal a háttérben 5 A virágzó leány 6 Felülnézet Intelligens 5. folyosó 7 Kitekintô Globális (tér)erô 8 Esettanulmány Digitális

Részletesebben

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA 2000. NYÁR ehungary konferencia a Margitszigeten FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA SAP hirdetés Tartalom: Stratégia 4 Regionális know-how Felülnézet Informatika és Országgyűlés

Részletesebben

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról www.magasyn.hu 2001. TÉL GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról Tartalom: Stratégia 4 Stabil alapokról Felülnézet 5 Gondolatok a liberalizációról Trend 6 A gazdaság hatása az

Részletesebben

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS 2000. TAVASZ e-gazdaság hatékonyság és versenyelőny ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS Tartalom: Felülnézet 5 interjú Zöldné Roska Mariettával Az informatika humanizálása 6 Bemutatjuk

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 2. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA A nemzeti stratégia hiánya TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Nemzeti stratégia nélkül nincs

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

AZ E-BUSINESS FEJLESZTÉSE EURÓPAI VERSENYKÉPESSÉGÜNK FELTÉTELE

AZ E-BUSINESS FEJLESZTÉSE EURÓPAI VERSENYKÉPESSÉGÜNK FELTÉTELE 79 Papp Ferenc AZ E-BUSINESS FEJLESZTÉSE EURÓPAI VERSENYKÉPESSÉGÜNK FELTÉTELE A XXI. század kezdetén a társadalomban és a gazdaságban egyaránt paradigmaváltás zajlik. A gazdaság társadalmi beágyazottságának

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. II. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK.

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. MI A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁGNÁL A JÖVŐT ALAKÍTJUK. Számos problémára keressük a megfelelő megoldást, és nem elégszünk meg, csak a legjobbal.

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

PARADOKS. Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára. 2014. április

PARADOKS. Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára. 2014. április PARADOKS research and consulting Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára 2014. április PARADOKS Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON SZERZŐ: KOVÁCS PETRA TAGOZAT: LEVELEZŐ KONZULENS: DR. TURKOVICS ISTVÁN EGYETEMI TANÁRSEGÉD MISKOLC 2013

Részletesebben

SZINERGIA 2010/2 STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA

SZINERGIA 2010/2 STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA 2010/2 SZINERGIA STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA TÖBBLÉPCSŐS FEJLESZTÉS FELHŐKÖN SZÁLLVA TARTALOM 18 HÍREK MINŐSÍTÉSEKTŐL

Részletesebben

Dr. Bozzay Erika. Kelenföld Depo. DeltaSped sztori 31. oldal. Úttörõ DHL 150. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 28.

Dr. Bozzay Erika. Kelenföld Depo. DeltaSped sztori 31. oldal. Úttörõ DHL 150. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 28. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚNIUS 150. Kelenföld Depo 28. oldal DeltaSped sztori 31. oldal Úttörõ DHL 32. oldal Dr. Bozzay Erika 150. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

napi Új alapokra kell helyezni a vízgazdálkodást NAPI INNOVÁCIÓ

napi Új alapokra kell helyezni a vízgazdálkodást NAPI INNOVÁCIÓ napi WWW.NAPI.HU 2008. ÁPRILIS 26., HÉTFŐ, XVIII. ÉVFOLYAM 100. (4678.) SZÁM SZERKESZTI: DOMOKOS LÁSZLÓ (DOMOKOSLASZLO@NAPI.HU), KOMÓCSIN SÁNDOR (KOMOCSINSANDOR@NAPI.HU) NAPI INNOVÁCIÓ I innováció ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Részletesebben