K+F+I szempontú SWOT analízis tudományterületenként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K+F+I szempontú SWOT analízis tudományterületenként"

Átírás

1 2. sz. Melléklet K+F+I szempontú SWOT analízis tudományterületenként Humán és művészettudomány Készítette: Humán és művészettudományi munkacsoport Szempontok Erősségek Gyengeségek - Sokszínűség, multidiszciplinaritás, - A kutatási folyamatok töredezettsége, interdiszciplinaritás szakadozottsága - Mutatók alapján a PTE BTK az ország első négy - A kutatói közösség heterogenitása, jelentős intézménye között van jelen, a PTE MK Budapest számú lejáró kutató után az ország második legfontosabb képzési - A korfa szakadozottsága helyszíne - Számos kutatócsoport, kutatóintézet, a BTK egy - A művelt tudományok szerteágazósága önálló, valamint egy más egyetemekkel közösen gyakran az együttműködés rovására megy működtetett kutatócsoporttal rendelkezik (tehát a - Csak egy MTA kutatócsoport működik PTE-n belül vezető szerepet tölt be ezen a téren) - A hagyományosan a BTK-hoz tartozó kutatási - A BTK és MK kutatói kiemelkedő szerepet visznek évek óta az MTA PAB I. és II. szakbizottságaiban, területek kiszervezésre kerültek, olyan területeket, melyeket Debrecenben és munkacsoportjaiban évtizedek óta Szegeden a BTK-n művelnek, Pécsett más - Az MK működő kapcsolatokkal rendelkezik kerámia szervezeti egységben kutatják területen: ipari formatervezés, anyagkutatás, 1. Tudományos teljesítmény - Kevés külföldi partnerintézménnyel közösen ergonómia, design (Zsolnay Porcelán Manufaktúra, megvalósuló kutatás Dél-Dunántúli Porcelán és Kerámia Klaszter) - Kiemelkedő TDK, OTDK szereplés. A BTK - Nem átütő erejű a BTK külföldi vendégtanári országos 3., míg az MK országos első az szereplése eredményeket tekintve - Saját szakkollégiummal rendelkezik a BTK, valamint a többi szakkollégium tagjainak jelentős hányadát a Kar hallgatói teszik ki. - A BTK (6) és MK (1) összesen 7 doktori iskolával rendelkezik - Kutatást segítő mesterszakok létrejötte - Helyben képzett fiatal és középgeneráció, mely a tudományos kutatás bázisát jelenti 1

2 Szempontok Erősségek Gyengeségek - Jó adottságú épületek, campusok, melyek magukban hordozzák a továbbfejlesztés lehetőségeit. - Kiemelkedő könyvtári ellátottság. - Informatika. Folyamatos fejlesztés alatt álló informatikai háttér, laborok, géppark, szoftverek. 2. Kutatási infrastruktúra 3. Kutatásmenedzsment, kutatásfinanszírozás 4. Nemzetközi jelenlét 5. Kutatáshasznosítás, innovációs teljesítmény - Pályázatok. Alapkutatásokat finanszírozó OTKA és OKTK pályázatokon történő sikeres részvételi arány - Két oktató dolgozik jelenleg a BTK-n az EKF pályázatot sikerre vivő négyesből (Tarrósy István, Takáts József) - Kari InnoPont menedzser alkalmazása - Belső, kari szintű, kutatásokat elősegítő pályázati lehetőségek - A BTK magas szinten képes kapcsolatot ápolni számos nyelven modern filológiai tanszékei révén az általa művelt tudományokban - Az MK vizuális és zeneművészeti téren széles körű nemzetközi kapcsolati hálót működtet - A BTK az elmúlt 4 évben több mint 40 nemzetközi konferenciát szervezett, az adott tudományág legfontosabb nemzetközi rendezvényei sorába illeszkedve - Kiemelkedő számban tartózkodnak ösztöndíjakkal külföldön a két Kar hallgatói (ERASMUS, DAAD, stb.) - A BTK elsősorban tudományos kutatási hagyományokat fejleszt tovább, az MK kutatással egyenlő mértékben alkotói, előadói, művészi munkát végez, s ennél fogva bír folyamatosan megújuló potenciállal az innovációs szektorban A campusok széttagoltan helyezkednek el, ezek differenciáltsága nő a Zsolnay Negyedbe történő költözéssel - A Tudásközpont, mely a BTK kutatóinak és hallgatóinak a legfontosabb információs bázis, távolra került a Kartól - Nem jelentős a BTK kutatási eredményeinek hasznosulása a piaci szektorban (azok jellegénél fogva) - Innovációra kevés lehetőség kínálkozik, a kutatók hajlandósága alacsonynak mondható 2

3 Szempontok Lehetőségek Veszélyek - Tudományágak kari és karközi szintű együttműködésének növelése - A kutatási lehetőségek multidiszciplinaritásának csökkenése, - Kutatóközpontok, kutatócsoportok támogatása, új akadémiai kutatócsoportok létrehozása amennyiben finansziális okokból csökken a képzési és kutatási paletta - A szakkollégiumi szerkezet tisztázása, a szakkollégiumok és a TDK együttműködésének erősítése - A humán kutatások nem járnak közvetlen haszonnal, ezért csökkenhet a finanszírozottság - A városi és regionális kulturális és művészeti szférával való kapcsolatok erősítése - A mostani középgeneráció nem biztos, hogy fenn tudja tartani azt az érdekérvényesítő - A fiatal- és középgeneráció tudományos fejlődésének támogatása képességet, mellyel a jelenlegi professzori gárda rendelkezik. - Olyan értékek teremtése, melyek az alap és alkalmazott kutatások, és szolgáltatások együttes művelésével hoz bevételt a humán kutatási terület számára - Az alacsony bérezés miatt a főállású pályakezdő oktatók munkakörüktől idegen feladatok ellátására is rákényszerülnek (pl. oktatásszervezés) - Liszt Emlékév adta lehetőségek az MK részére - A jelenleg érvényes felsőoktatási törvény nem - Romológia, pedagógia, nevelésszociológia teszi lehetővé az oktatásmentes kutatói 1. Tudományos teljesítmény előtérbe helyezése szabadságot a nem vezető oktatók részére, - M6 autópálya, új szállodák, konferenciatermek új lehetőséget biztosítanak a nemzetközi így nem támogatja a fiatal kutatókat a szakmai fejlődésben tudományos életbe történő bekapcsolódásba - Oktatók esetében az oktatói, a kutatói és a - Science Building kompetenciái, és azok összekapcsolása a BTK-val, MK-val eddig fel nem tárt lehetőségeket rejt magában piacra termelői szerep közötti eltérő működésmódok csökkenthetik a hatékony munkát - Az alapkutatások, művészeti alkotómunka költségvetési finanszírozásának csökkenése a kutatóközponti, kutatócsoporti tevékenység lehetőségeinek beszűküléséhez vezet - A hallgatói tudományos munka finanszírozását rendkívüli mértékben nehezíti a PTE jelenleg nem tisztázott szakkollégiumi szerkezete - A finanszírozás hiányával csökkenhet a tudós hallgatók bevonásának lehetősége az egyetemi kutatómunkába - Frissen végzett kutatók külföldre távozása igen 3

4 2. Kutatási infrastruktúra 3. Kutatásmenedzsment, kutatásfinanszírozás - Kari diákköri és szakkollégiumi centrumok létrehozása - BTK Campus, MK Zsolnay Negyed campus épület- és informatikai fejlesztése - Integrált könyvtári szolgáltatások bővítése - Az EKF során szerzett kapcsolatok és lehetőségek megőrzése, kulturális léptékváltás - A belső és külső pályázati lehetőségek bővítése - Az alap- és alkalmazott kutatási eredmények közelítésének menedzselése - A BTK új céges kapcsolati hálót épít és tart kézben, melyen keresztül fejlesztésekre fordítható bevételekre tesz szert jelentős, mérhető faktor - A kiépült infrastruktúra fenntarthatósága az EKF év után - A bolognai folyamattal járó oktatásszervezési problémák megoldása elveszi az időt a kutatástól - A tanári mesterszakok, a tanárképzés átszervezése újabb terheket jelentenek a kutatók számára - A kutatásban a régióban a BTK számára a Pannon Egyetem, míg az MK számára az MKE és a MOME országos szinten, a jobb finanszírozási rendszer miatt - Épület. Csak részben lehetséges az Ifjúság úti campus belátható időn belüli felújítása, állagmegőrzése - A BTK-TTK, illetve az MK Könyvtár, valamint a szakkönyvtári rendszer szerepének csökkenése, abban az esetben, ha az Egyetem elsősorban a Tudásközpontot fejleszti - Fennáll a lehetősége az informatikai felszerelések és hálózat elöregedésének - A BTK növekvő széttagoltságát egyenlőre nem oldja meg a városi tömegközlekedés célirányos fejlesztése - Az alapkutatásokat finanszírozó alapok szerepének csökkenése - A Karok nem tudják elfogadtatni a városi, regionális művészet, kultúra kutatásának fontosságát - A saját financiális lehetőségek beszűkülése veszélyeztetheti a belső pályázatok fennmaradását 4

5 Szempontok Lehetőségek Veszélyek - A nemzetközi, idegen nyelvű mainstream kutatási eredményeket közlő folyóiratokban történő publikálás növelése - A nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése eddig be nem csatornázott területeken - A kutatók/oktatók nemzetközi oktatási szerepvállalásának növelése 4. Nemzetközi jelenlét 5. Kutatáshasznosítás, innovációs teljesítmény - A kutatáshasznosítás fejlesztése minden lehetséges téren - Nemzetközi alkalmazott kutatási eredmények átvétele - Saját fejlesztések alkalmazása és értékesítése - K+F+I paradigmájának népszerűsítése, a kutatók/oktatók megismertetése - Bezárkózás, hazai és külföldi együttműködési lehetőségek elutasítása, azok negligálása - Az EKF időkben kiépített nemzetközi kapcsolatok financiális alapjainak csökkenése veszélyezteti a további kapcsolattartást - A kutatáshasznosítás elenyésző mértéke - Saját fejlesztések kis száma, vagy hiánya - Innovációs alapok anyagi bázisainak hiánya - Kevés K+F+I pályázati lehetőség humán tudományok számára - K+F+I fogalomkörének, lehetőségeinek ismerete hiányzik, a humán területen dolgozó kutatók számára új paradigma 5

6 1. Tudományos teljesítmény Egészségtudomány Készítette: Orvos- és egészségtudományi munkacsoport (ETK) Szempontok Erősségek Gyengeségek - széles képzési paletta, - folyamatos oktatásfejlesztési tevékenység, - külföldi kapcsolatok (oktatás, gyakorlat), - ISO tanúsítvány, - az informatikai infrastruktúra kiterjedt (egyre bővül), - jó szakmai kapcsolat a többi magyar felsőoktatási intézménnyel 2. Kutatási infrastruktúra 3. Kutatásmenedzsment, kutatásfinanszírozás 4. Nemzetközi jelenlét 5. Kutatáshasznosítás, innovációs teljesítmény - szakképzési hozzájárulások által biztosított pénzügyi források - innovációs hozzájárulások által biztosított pénzügyi források - TDK tevékenység működése a PTE minden karán - Doktori Iskolák működése a PTE karain - nagy volumenű gyakran beruházási központi projektek elnyerése az infrastrukturális fejlesztésekhez (pl. TIOP ) - Kari és egyetemi pályázati irodák működése - Innopont hálózat működése - Sikeres pályázati tevékenység növekvő elnyert pályázati támogatások Bizonyos területeken nagy gyakorlat a projektgenerálás területén - a hagyományos szakok és a szakképzés iránti érdeklődést nem sikerült fokozni, - kevés az olyan oktató, akiket be lehet vonni az idegen nyelvű képzésekbe - kutatói csoportok alacsony száma - piaci partnerekkel kialakult kapcsolatok stagnáló/alacsony száma - K+F megrendelések hiánya az infrastrukturális hiányok miatt - Sikertelen az EU forrásból, nemzetközi pályázati csatornán keresztül finanszírozott, nemzetközi konzorciumot igénylő tudományos-, kutatási- és fejlesztési területek pályázati tevékenysége Az egyetemi keretek között kialakult nehézkes piaci alapú K+F együttműködések generálása: a merev egyetemi bürokrácia a piaci partnert, az elvonások a kutatót is arra ösztönzik, hogy az egyetem megkerülésével állapodjanak meg - lassan növekvő nemzetközi kutatói mobilitás - Alacsony jelenlét a nemzetközi kutatási együttműködésekben - Alacsony jelenlét az EU hálózatokban - Alacsony jelenlét a nemzetközi pályázatokban Nincs külföldi K+F megbízás, ipari kapcsolat - Pályázati források elnyerése a kutatáshasznosítást végző szervezet kialakítására (TÁMOP 4.2.1) - Ringbook elkészítése - 6

7 Szempontok Lehetőségek Veszélyek - jelentős az érdeklődés a Doktori Iskolák iránt, - minősített oktatók hiánya miatt nem fogunk - life long learning, - az egészségtudományi diplomások presztízse és a munkahelyeken történő megbecsülése lassan, de növekszik, megfelelni pld. az akkreditációnak, kutatóegyetemnek stb. - az egyetemi nappali képzések iránt néhány éve csökken a keretszám/kereslet/jelentkezők száma 1. Tudományos teljesítmény - a költségtérítéses nappali képzésekre kevés a jelentkező, a munkahelyek is mindig csökkenő forrást szánnak a képzésre, - új szakok alapítása lassú, jogi nehézségek, - az egészségtudományi képzés gyakorlatorientált, de a gyakorlati képzésekre nincs költségvetési támogatás, - nappali Ph.D hallgatók keretszáma többi nagy egyetemhez képest jóval kevesebb - szűkülő pályázati lehetőségek egyes intézményekben 2. Kutatási infrastruktúra - Science Building felépítése, korszerű kutatási infrastruktúra rendelkezésre állása - Piaci partnerektől megszerezhető pénzügyi források növelése - Egészségtudományi kutatásokra megjelenő piaci igény növekedése - PTE számára fontos, hosszútávon fenntartható fejlesztések kerülnek előtérbe a pályázati források megszerzése során - Új Széchenyi terv kiemelt területe az egészségipar - Piaci partnerektől megszerezhető pénzügyi források csökkenése - Kedvezőtlen gazdasági környezet az innováció számára - Az infrastrukturális hiányok miatt korszerű tudományos tevékenység nem folytatható - A Science Building az egyetemi költségvetés újabb hiánytermeléséhez vezethet - Az egyetemi keretek között kialakult nehézkes piaci alapú K+F együttműködések generálása: a merev egyetemi bürokrácia a piaci partnert, az elvonások a kutatót is arra ösztönzik, hogy az egyetem megkerülésével állapodjanak meg. Szempontok Lehetőségek Veszélyek 7

8 3. Kutatásmenedzsment, kutatásfinanszírozás - Rendszerszemléletű pályázati tevékenység - K+F+I együttműködések szinergikus fejlesztése - A stratégia által meghatározott preferenciák szerinti döntés a pályázati és projektötletek értékelésekor - Projektkultúra fejlesztése - Új Széchenyi Tervbe való bekapcsolódás lehetősége - Elmaradhat a pályázatok szinergikus hatása - A Science Building az egyetemi költségvetés újabb hiánytermeléséhez vezethet - Projektmenedzselési ismeretek hiányában előfordulhat súlyos, az egyetem egészét veszélyeztető projektmenedzselés 4. Nemzetközi jelenlét - a tudományos műhelyek (doktori iskolák, TDK - - Pályázati források zárolása műhelyek és szakkollégiumok) komplex - Pályázati lehetőségek beszűkülése fejlesztésére irányuló TÁMOP-4.2.2/B-10/ Pályázati programok felfüggesztésre kerülhetnek elnyerése - Nyertes pályázatok az infrastrukturális fejlesztésekhez (TIOP-1.3.1) - PTE számára fontos, hosszútávon fenntartható fejlesztések kerülnek előtérbe a pályázati források megszerzése során 5. Kutatáshasznosítás, innovációs teljesítmény - PTE kutatási és innovációs potenciáljának rendszeres felmérése, a tudástérkép adatbázis fejlesztése, karbantartása - Pályázati tevékenység finanszírozhatóságának megtervezése, hatásvizsgálata-inak elkészítése, valamint a pályázati tevékenység során létrejött eredmények fenntarthatóságára, megtérülésére vonatkozó elemzések elkészítése - A pályázatokhoz kötődő gazdálkodás tervezhetőségének biztosítása - Innopont hálózat fenntarthatóságának bizonytalanságai 8

9 Műszaki tudomány Készítette: Műszaki tudományi munkacsoport Szempontok Erősségek Gyengeségek 1. Tudományos teljesítmény Gyakorlatorientáltság az oktatásban és a kutatásokban is (alkalmazott kutatás) A folyamatosan bővülő és megújuló gyakorlati ismeretek integrálása az oktatásba Piaci (ipari) kapcsolatok (klaszter, akadémiai, nemzetközi) o Környezetipar, o Energiadesign o Településüzemeltetés o Épületgépészet o Energetika o Építészet Intrediszciplinaritás karon belül és karon kívül, ill. karok között, (pl. komfort mérés az ÁOKkal) Informatikai kutatások magas színvonala (rendszertervezés, highperformance computing) Díjak, elismerések (Állami: Kossuth díj, Ybl díj, Pro Régió díj, Műemlék védelemért. Önkormányzati: Pécs város műszaki díja) Jól működő, egyre inkább magára találó Juhász Jenő szakkollégium Sikeres Breuer Marcel Doktori Iskola (építőművészet és építészmérnök szakterületeken DLA, PhD) A citációk kis száma Publikációk relatív kis száma (a fogalom értelmezése miatt) a tudományos fokozatok alacsony száma egyes tudományterületeken egyszemélyes kutatások, a kritikus kutatói tömeg hiánya a vezető kutatók, a rendszeresen publikálók magas életkora a kutatói utánpótlás neveléséhez a vezető kutatók motiválásának hiánya Hiányzik a kutatók, a publikálók külön anyagi elismerése a kutatók túlzott oktatási terhei 9

10 Szempontok Erősségek Gyengeségek Sikeres műszerfejlesztések (Pl. ÁOK-val közösen) Elavult műszerekkel dolgozó, vagy hiányzó laborok egyes szakterületeknél Jól felszerelt laborok (pl. épületgépészeti, Laborok akkreditációjának nehézkessége környezetvédelmi méréstechnika), A tanszékekhez kötődő laborok 2. Kutatási infrastruktúra Jól működő információáramlás a megújult Inno Ponton keresztül műszerparkjának a más tanszékeken való ismertségének alacsony szintje Széttagolt informatikai hátterek az egyes karokon, az informatikai kar hiánya 3. Kutatásmenedzsment, kutatásfinanszírozás 4. Nemzetközi jelenlét 5. Kutatáshasznosítás, innovációs teljesítmény A Kar vezetése támogatja a pályázati tevékenységet Kiterjedt szponzoráció Sikeres nemzetközi konferenciák szervezése Nyertes EU finanszírozású pályázatok (KEOP, IPA, TÁMOP) Évi gyakorisággal megrendezésre kerülő Pollack Expo az ipari kapcsolatok fenntartására, erősítésére Az oktatásban való leterhelés miatt kevés energia és idő a menedzsment feladatok ellátására A források túlzott központi lenyúlása, a kari bevételek önálló felhasználásának akadályai Nyelvtudás viszonylagos esetlegessége Gyenge célzott lobby-tevékenység Külföldi K+F megbízások alacsony szintje A túlzott mértékű egyetemi elvonások a piaci versenyképességet és a vállalkozási készséget gyengítik 10

11 Szempontok Lehetőségek Veszélyek A kék gazdasággal kapcsolatos műszaki, építészeti, urbanisztikai szabályozási A kék gazdasággal kapcsolatos kutatások központi finanszírozásának hiánya kutatásokban való részvétel A nemzeti kutatási programok beszűkülése, 1. Tudományos teljesítmény energia tudatosság és fenntartható fejlődés finanszírozásuk gyengesége építészeti műszaki vetületei iránti igény növekedése Bekapcsolódás a nemzeti kutatási programokba Budapest-központúság 2. Kutatási infrastruktúra Az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges források elapadása A pályázati lehetőségek bővülése A demográfiai viszonyok miatt a hallgatói Ipari együttműködések növekedése létszám csökkenésének hatásai a 3. finanszírozára Kutatásmenedzsment, A megfelelő gyors, naprakész információ kutatásfinanszírozás áramlás nehézkes működése Anyagi motivációs lehetőségek hiánya a kutatás-fejlesztés terén A meglévő nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése Az egyetem hiányos nemzetközi ismertsége (nemzetközi szervezetekkel, új egyetemek miatt a lehetséges partnerek elzárkóznak az bekapcsolásával), fogadókészség esetén együttműködés elől 4. Nemzetközi jelenlét Nemzetközi konferenciák szervezése új szakterületeken Nemzetközi kutatói mobilitás bővítése a meglévő és új egyetemi kapcsolatok segítségével 5. Kutatáshasznosítás, innovációs teljesítmény Ipari megkeresések növekedése Szellemi termékek gyakorlati hasznosításának növelése Innovációs járulék kari hasznosításának célorientált növelése PR tevékenység kiszélesítése és hatékonyságának növelése Ipari (nyílt piaci) konkurencia harc növekedése Gazdasági recesszió negatív hatásai az ipari kapcsolatokra 11

12 Orvostudomány Készítette: Orvos- és Egészségtudományi munkacsoport (ÁOK, KK) Szempontok Erősségek Gyengeségek Számos képzett és érett kutató van Karunkon. Számos korszerű, modern technológia és módszer elérhető. Leterheltség. A kutatók idejét az oktatási és gyógyítási feladatok szinte teljes egészében kitöltik. A tudományos minősítések adományozásának a A Doktori Iskolák megfelelő színvonalon és rendszere fellazult. hatékonysággal dolgoznak. Nincs olyan rendszer, ami a minősítések Létezik, jó és támogatandó a belső kutatási megszerzését hatékonyan ösztönözné. pályázatok rendszere. Nincs olyan rendszer, ami a kutatási pályázatok elnyerését ösztönözné. A nagy, kari vagy össz-egyetemi pályázatok 1. Tudományos teljesítmény kialakítása, tervezése sokszor esetleges. A kari, klinikai és konzorciumi tagok tájékoztatása hiányos. A klinikusok számára nincs megfelelő, központosított elméleti támogatás, projekttervezési és kivitelezési tanácsadás. A tudományos teljesítmény elismerése nem jelenik meg az intézetek és klinikák hivatalos megítélésében. Nincs személyzeti promóciós stratégia, ami mindenki számára kötelezően jelölne ki kívánatos tendenciákat. A tudományos utánpótlás (posztgraduális és utána) nevelése nem kap megfelelő hangsúlyt. Nincs a Karnak stratégiája arra vonatkozóan, hogy már befutott, érett kutatókat vonzzon más hazai vagy nemzetközi intézményekből. Az intézetek, klinikák és tanszékek nem ismerik eléggé egymás munkáit, tudományos projektjeit. Nincs megfelelő szelekció, a gyenge kutató anyagi megbecsülése megegyezik a kiválóéval. A jelenlegi pályázati, innovációs irodák tevékenységének és hatáskörének szabályozása, kari és klinikai pályázati és innovatív tevékenység önállóságának hiánya. 12

13 Szempontok Erősségek Gyengeségek A Kar kutatási infrastruktúrája sok tekintetben jónak mondható. Vannak specializált és szellemi tőkével is erősen támogatott laborok. Ezek számát növelni kell. A klinikumban nem áll rendelkezésre megfelelő kutatási infrastruktúra. A klinikumban nincs tőkeerős kutatási támogatás. A Kar kutatási infrastruktúrája nem tartalmaz olyan 2. Kutatási infrastruktúra nagyműszereket, amik különlegessé, egyedivé és legalább hazai szinten piacvezetővé tennék. A meglévő nagyműszerek előnyei és alkalmazási lehetőségei nem köztudottak. Nincs a bérben használatnak rendszere, esetleges 3. Kutatásmenedzsment, kutatásfinanszírozás 4. Nemzetközi jelenlét 5. Kutatáshasznosítás, innovációs teljesítmény Tudományos tekintetben az ÁOK egyetemi szinthez mérve elismert, nemzetközileg alacsonyan vagy közepesen jegyzett kar. Jó, hasznos a PTE konferenciatámogatási rendszere. és alkalmankénti az ilyen felhasználás. Túl nagy bürokrácia rakódik a kutatásokra. Ez az egyik legnagyobb probléma jelenleg. Nincsen olyan pályázati iroda, ami a kutatóknak pályázatfigyeléssel, illetve a pályázatok megírásában segítene. A tudományos adatbázis(ok) folyamatos feltöltése jelenleg a kutatók feladata, ami időigényes. Nincs egyénileg is elérhető forrás a pályázati önerőkhöz. Nincs meg az egyéni kutató szintjén átlátható, széles körben ismert és jogilag jól szabályozott érdekeltség (szabadalmak, pályázatok elnyerése terén, stb). Az adottságok kiaknázása nagyon alacsony szinten van. A klinikai orientáltságú, elméleti intézeteket is bevonó vizsgálatok száma kevés. Az innovációnak nincsenek meg a hagyományai. Az ezzel kapcsolatos ismeretek nem jutnak el mindenkihez. A szabadalmak nem eléggé megbecsültek, nem kapják meg azt az elismerést, mint a hasonló tartalmú tudományos közlemények. 13

14 Szempontok Lehetőségek Veszélyek Az egyetemi pálya az elmúlt 20 évben elvesztette korábbi megbecsülését. 1. Tudományos teljesítmény A vonatkozó természettudományos képzések elismertsége, beágyazottsága és sajnos a színvonala is jelentősen zuhant az elmúlt időszakban. 2. Kutatási infrastruktúra A várhatóan megépülő Science Building nagyon komoly lehetőséget jelent ebben a tekintetben. A jelenlegi kormányzati tervek preferálják a idegen nyelvű képzéseket. Ebben az ÁOK messze az Egyetem legerősebb egysége. 3. Kutatásmenedzsment, kutatásfinanszírozás 4. Nemzetközi jelenlét A közbeszerzés rendszere eredeti céljával ellentétben ahhoz vezet, hogy gyakorlatilag mindent lassan, és sokkal drágábban lehet a kutatásokhoz beszerezni, mint a közbeszerzés nélkül lehetne. A közbeszerzések jelen megvalósításához túlzott és lomha adminisztráció társul. 5. Kutatáshasznosítás, innovációs teljesítmény 14

15 Az egyes komponensek szöveges kifejtése: TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY Az ÁOK (innentől beleértve a KK-t is, hiszen így kerek egész) tudományos teljesítménye egyetemi szinten jó, hazai viszonylatban elfogadható, nemzetközi viszonylatban gyenge. Erősségek, adottságok és belső lehetőségek: Az ÁOK egy kincsesbánya, aminek kiaknázása nagyon alacsony hatásfokon zajlik. A klinikum részéről mind a szellemi tőke, mind a vonatkozó biológia/orvosi kutatási kérdések, mind a szükséges beteganyag rendelkezésre áll. Az elméleti intézetek jórészt rendelkeznek a kutatásokhoz szükséges infrastruktúrával, szellemi tőkével. Számos képzett és érett kutató van Karunkon. Számos korszerű, modern technológia és módszer elérhető. Jól működő és eredményes TDK rendszer van Karunkon. A Doktori Iskolák megfelelő színvonalon és hatékonysággal dolgoznak. Létezik, jó és támogatandó a belső kutatási pályázatok rendszere. Gyengeségek, belül orvosolható problémák A kutatók - elsősorban is a klinikusok - idejét az oktatási és gyógyítási feladatok szinte teljes egészében kitöltik, jóformán csak munkaidőn túl van lehetőség tudományos munkára. A tudományos minősítések adományozásának a rendszere fellazult, nem elég pontos és szigorú. Nincs olyan ösztönző rendszer, ami a minősítések megszerzését hatékonyan ösztönözné. Nincs olyan ösztönző rendszer, ami a kutatási pályázatok elnyerését preferálná. Nincs olyan prioritási rend a projektek között, ami alapján a célzott támogatások, pályázati szerepvállalások meghatározhatók lennének. A nagy, kari vagy össz-egyetemi pályázatok kialakítása, tervezése sokszor esetleges, a kari, klinikai és konzorciumi tagok tájékoztatása hiányos. Jellemző az összehangoltság hiánya. A klinikumban nem áll rendelkezésre megfelelő kutatási infrastruktúra. A klinikusok számára nincs megfelelő, központosított elméleti támogatás, projekttervezési és kivitelezési tanácsadás. A tudományos teljesítmény elismerése nem jelenik meg az intézetek és klinikák hivatalos megítélésében. Az intézeti/klinikai létszámok értékelése csupán oktatási feladatokat vesz figyelembe. Míg az idegen nyelvű oktatásért óradíj jár, a kutatási sikerek honorálása nem létezik. Jelenleg anyagilag az oktatás és a gyógyítás vonzóbb, mint a tudományos kutatás. Nincs olyan személyzeti promóciós stratégia, ami mindenki számára kötelezően, az intézeti korfákra és intézeti teljesítményekre építve jelölne ki kívánatos tendenciákat. A tudományos utánpótlás (posztgraduális és utána) nevelése nem kap megfelelő hangsúlyt. Nincs belső és rendszeres minőségellenőrző rendszer a PhD képzés során. A frissen PhD fokozatot szerzett kutatóknak nem kínál a Kar versenyképes továbblépési lehetőségeket. Nincs a Karnak stratégiája arra vonatkozóan, hogy már befutott, érett kutatókat vonzzon más hazai vagy nemzetközi intézményekből. Az intézetek, klinikák és tanszékek nem ismerik eléggé egymás munkáit, tudományos projektjeit. Nincs megfelelő szelekció, a gyenge kutató anyagi megbecsülése megegyezik a kiválóéval. A Kar külső visszajelzést, objektív elemző feltárást nem végeztet a tudományos teljesítményével kapcsolatban, szinte kizárólag a saját értékítéletére támaszkodik. Ez gyakran téves. A jelenlegi pályázati, innovációs irodák tevékenységének és hatáskörének szabályozása, kari és klinikai pályázati és innovatív tevékenység önállóságának hiánya. 15

16 Vonatkozó javaslatok: Meg kell oldani azt, hogy a klinikumban dolgozóknak legyen megfelelően beosztható és elég ideje, és energiája a kutatásaikra. Az intézetekben, és talán még inkább a klinikákon a kutatási célokat és feladatokat is figyelembe kell venni a létszámok megállapításakor. Ehhez létszámemelésre, célzott területek hatékony megerősítésére van szükség. Meg kell szüntetni azt a szemléletet, hogy a kutatás hobby, kedvtelés, passzió. El kell érni azt, hogy az arra érdemes kutatóknak legyen ideje elmélyülni a kutatásokban, és legyen ideje kitekinteni a Karon és a tágabb környezetünkben folyó tudományos munkára is. Honorálni kell a kiváló tudományos teljesítményeket, létre kell hozni egy olyan kiemelési rendszert a kutatóknak, amely erkölcsi és anyagi vonatkozásban is vonzerőt jelenthet (pl. debreceni minta). A nagyobb projekteket prioritási sorrendbe kell tenni. A kutatói utánpótlás kinevelése és megtartása meghatározóan fontos cél kell, hogy legyen. Komoly hangsúlyt kell fektetni egy életpálya modell kialakítására, népszerűsítésére. Fontos lenne a frissen PhD-t szerzett kutatók kutatásainak támogatása (pl. 3 évre 1-2MFt-al, akár alanyi jogon is). Biztosítani kell (a klinikumban is!) azt, hogy a PhD hallgatóknak legyen ideje a kutatásokra. A PhD hallgatók ne olcsó munkaerőként, hanem a jövő potenciális letéteményeseiként jelenjenek meg. A PhD képzésben résztvevők hallgatóknak a munkájukat rendszeresen, szervezetten és tematikusan ismertetni kelljen, illetve időszakosan felül kell vizsgálni és értékelni kell a tevékenységüket. A TDK és PhD képzésben résztvevő oktatási munkát hivatalosan is el kell ismerni oktatási óraszámokban kifejezhető tevékenységnek. A meglévő tudományos fórumok (pl. Szakosztály, PAB rendezvények, székfoglalók) hangsúlyozása, szerepük erősítése, látogatottságuk fokozása, ösztönzése. Ezek a fórumok, többnyire egyéni állhatatos munka és kezdeményezés gyümölcseként, jelenleg is megadják a megfelelő szervezeti kereteket, de nem élünk velük kellő hatékonysággal. Minden kutató, de elsősorban talán a klinikusok számára létre kell hozni egy projekt tervezési/tanácsadási központot, centrumot. Ez lehet pl. egy virtuális belső közösségi platform, ami mindenki számára elérhető, és extra munkaerőt nem igényel. De lehetne egy projekt- és innovációs önálló iroda is, tanácsadó testület létrehozásával, a konzorciumi partnerek és a kutatási infrastruktúrát nyújtó konzorciumok bevonásával. Az iroda feladatainak meghatározása, és különböző pályázati tevékenységek alapján történő munkamegosztás, az átfedések megszüntetése, hatáskörök kijelölése. A kutatások, pályázati lehetőségek, a benyújtott és elnyert pályázatok tekintetében a hozzáférés és megismerés biztosítása. Tájékoztatási kötelezettség a kart vagy klinikumot érintő pályázati lehetőségről, a részvételről. Extra munkaerő és költségek biztosításával. Munkaerő vagy / és tanácsadó testület kiválasztásánál a hozzáértés és gyakorlat kiemelt jelentősége. Belső munkavégzés meghatározása, különböző feladatok ellátásának biztosítása, összehangolása. pl. pénzügyi, közgazdasági, jogi, stb. feladatok elhatárolása. Pályázatírás és menedzselés biztosítása. Az iroda kialakításában működésében a kar, klinikum, ipari és konzorciumi partnerek bevonása. Karon belüli interdiszciplináris és infrastruktúrát nyújtó ipari partner, vagy konzorciumi partner (klinikák és elméleti intézetek közötti) együttműködésének ösztönzése, belső pályázatokban ezen projektek előnyben részesítése. Kutatási infrastruktúra megismerése, összehangolása. A különböző helyeken fellelhető infrastruktúra megismerése, rendelkezésre bocsátása. Az elméleti és klinikai kutatások összehangolása, az átjárhatóság biztosítása, az infrastruktúrával rendelkező konzorciumi ipari partner bevonása. Pontosabban kell szabályozni és ahol indokolt, szigorítani kell a tudományos minősítések megszerzését (ez ha igaz, folyamatban van). Preferálni és honorálni kell a minősítések és az MTA Doktori Cím megszerzését. Belső minőségellenőrző rendszer kiépítése a klinikák és intézetek mérésére, besorolására (ezt az adottságok figyelembevételével kell tenni). A kari minősítési és elosztási rendszernek 16

17 figyelembe kell venni az egyéni és intézeti/klinikai tudományos teljesítményeket is. A kari kutatásokat és az egységeket minősíteni, rangsorolni kell. Az intézeteknek és a klinikáknak legyen kifejezett érdeke az, hogy sikeres kutatásokat műveljenek. Ki kell alakítani olyan vonzó fogadócsomagokat, amelyek - a belső kiemelési rendszerrel harmonizálva - képesek kiemelkedő hazai vagy nemzetközi kutatókat Karunkra (Egyetemünkre) csábítani. Külső veszélyek, problémák Az egyetemi pálya az elmúlt 20 évben elvesztette korábbi megbecsülését. Mind anyagi, mind erkölcsi értelemben. Ezt a megítélést ismét reálissá kell tenni, az egyetemeken dolgozó oktatók és kutatók munkáját mind a társadalmi elismertség, mind az anyagi megbecsülés tekintetében vissza kell szerezni. A vonatkozó természettudományos képzések elismertsége, beágyazottsága és sajnos a színvonala is jelentősen zuhant az elmúlt időszakban. Ezt a folyamatot is meg kell fordítani. A KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA Erősségek, adottságok és belső lehetőségek: A Kar kutatási infrastruktúrája sok tekintetben jónak mondható. Vannak specializált és szellemi tőkével is erősen támogatott laborok. Ezek számát növelni kell. A várhatóan megépülő Science Building nagyon komoly lehetőséget jelent ebben a tekintetben. Gyengeségek, belül orvosolható problémák A klinikumban a közvetlenül a kutatások szolgálatába állított eszközpark kicsi, nincsenek klinikai kutatási laborok. A klinikumban nincs tőkeerős kutatási támogatás, ezekhez a lehetőségekhez és pénzekhez való hozzájutás esetleges, és nehéz. A kutatási teljesítmények és a bevonható anyagi források (az infrastruktura kialakítására, fejlesztésére, kutatói támogatásra) egymással paralel haladnak, nálunk mindkettő nagyon alacsony szintű. A Kar kutatási infrastruktúrája sok tekintetben jó, de nem tartalmaz olyan nagyműszereket, amik különlegessé, egyedivé és legalább hazai szinten piacvezetővé tennék. A meglévő nagyműszerek előnyei és alkalmazási lehetőségei nem köztudottak. Nincs a bérben használatnak rendszere, esetleges és alkalmankénti az ilyen felhasználás. A nagy pályázatokhoz, és a saját beruházásokhoz sincsenek meg a kutatási infrastruktúra fejlesztésének a prioritási irányai. A tervezés sokszor egyéni vagy esetleges. Vonatkozó javaslatok: A klinikák közötti kutatási infrastrukturális különbségekből (eszközök, laborok) eredő jelentős hátrányok felszámolása, kari szintű közös kutató laborok létrehozásával, időbeosztáson alapuló hozzáférés révén. Az infrastrukturát működtető állandó személyzet standard képzettsége az eszközök használatában garantálja a technikai kivitelezés minőségét és központi keretből történő finanszírozásuk növeli a hozzáférhetőséget. Ezek fenntartása és a hozzájuk allokált megfelelő szakember sztátusza legyen központi (kari) finanszírozású. Így az eredeti ötlettel bíró, de anyagi támogatással nem rendelkező kutató/klinikus is megmérettetheti tudását. A Science Building jó lehetőség ennek megvalósítására. 17

18 A klinikusok kutatásait szorosan kapcsolni kell (indokolt esetekben) az elméleti intézetekben meglévő kutatási infrastruktúrához, szellemi tőkéhez. Már a tervezés fázisában is. Tervezési fázisban kari, klinikai, konzorciumi partnerek és potenciális ipari partnerek tájékoztatása, bevonása a projekt kialakításba. A Science Building lehetőségeit alaposan értelmezni kell, és ki kell aknázni. Lehetővé és népszerűvé kell tenni a jelenlegi és később beszerzésre kerülő nagyműszerek core facility - ként való alkalmazásait. A megfelelően kiválasztott szempontok szerint a projekteket, és azok műszerigényét prioritási sorrendbe kell tenni. Ezt a sorrendet a nagypályázatok tervezésénél figyelembe kell venni. KUTATÁSMENEDZSMENT, KUTATÁSFINANSZÍROZÁS Irreális azt várni, hogy külső támogatás nélkül az Egyetem fent tudja tartani kutatásait. Ennek megfelelően a külső pénzek megszerzése, hatékony elosztása és felhasználása kell, hogy célként megfogalmazódjon. Ehhez az Egyetemnek egy kutatóbarát adminisztrációs hátteret, és megfelelő kutatói szellemi és infrastrukturális tőkét kell biztosítani. Kutatásmenedzsment kialakítása, akár egy iroda formájában, (pályázati menedzsment és innovációs iroda) vagy kutatások kapcsolt feladatainak, megfelelően, úgy hogy a feladat ellátása a legközelebb legyen a kutatóhoz. Magas színvonalú tudomány és a versenyképes (kevés) bürokrácia mellett van esély a jelentős fejlődésre. Gyengeségek, belül orvosolható problémák Túl nagy bürokrácia rakódik a kutatásokra. Ez az egyik legnagyobb probléma jelenleg. A nagy létszámú adminisztráció ellenére, vagy éppen a miatt, a beszerzések lassúak, nehézkesek, és sok esetben bizonytalanok (ld. elveszett megrendelések, hónapok után megérkező eszközök, vegyszerek), az adminisztrációban dolgozók erőfeszítéseinek dacára a folyamatok idegesítően körülményesek, gyakran átláthatatlanok és időrablóak. Tekintve, hogy sokan dolgoznak ezen a területen, és a hatékonyság mégis igen kicsi, nyilvánvalónak tűnik, hogy a jelenlegi rendszer szerkezete és folyamatrendszere alkalmatlan a színvonalas kutatások kiszolgálására. Ezt fel kell ismerni, és minél hamarabb orvosolni kell. Másfelől ez a rendszer olyan felesleges és hatalmas kiadásokkal jár (egy számla kezelése több mint 4000Ft), amelyek fedezetét jobb esetben közvetlen kutatási és oktatási célok megvalósítására lehetne fordítani. Nincsen olyan pályázati iroda, ami a kutatóknak pályázatfigyeléssel, illetve a pályázatok megírásában segítene. A központi egyetemi vagy kari rendszerek a mezei kutatónak nem elérhetőek. Ezeket a tevékenységeket egyéni ambíciók és tehetségek szerint végzik az érintettek. A tudományos adatbázis(ok) folyamatos feltöltése jelenleg a kutatók feladata, ami időigényes. Nincs egyénileg is elérhető forrás a pályázati önerőkhöz. Vonatkozó javaslatok: A kutatókra rakódó bürokratikus terheket meg kell szüntetni, ezek jelentős csökkentése nélkül nem lehet továbblépni. Kevesebb keresztigazoló és ellenőrző ellenjegyzés, kevesebb papírmunka, és így gyorsabb, hatékonyabb és rugalmasabb munkamenet szükséges. A pályázati adminisztráció, beszerzés elkülönítése, egyszerűbb és átláthatóbb aláírási, igazolási rendszer kialakítása. Elkülöníteni a pályázatokra vonatkozó beszerzési és pénzügyi eljárást, az aláírások és adminisztratív feladatok ellátását a pályázati és innovációs irodához tenni. Ha az iroda komplex: kari, klinikai, konzorciumi és ipari partner által támogatott, kiegészített munkatársakkal dolgozik, biztosítottá válik a pályázatok adminisztrációs feladatainak közös, átlátható ellátása. A pályázatok menedzselése során az aláírások és adminisztratív feladatok összehangolása az ipari partnerrel, a 18

19 munkamegosztás biztosítása. Az egyetemen is annyi időbe és energiába kerüljön egy beszerzés megvalósítása, mint a versenyszférában. Ehhez meg kell teremteni a rendelések és visszaigazolások informatikai/elektronikus rendszerét. Egy zárt informatikai körben a keretgazda, a pénzügyi referens és az ellenjegyző egy nap alatt elindíthatná azt, ami ma hetekig/hónapokig húzódik. Jobban ki kell használni az EIBIR tagságból eredő előnyöket, szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni az Európai kutatási pénzek megszerzése érdekében. A pályázatok figyelését és a vonatkozó kutatók értesítését meg kell oldani. A pályázatírás nem közvetlen szakmai részének a terhét a kutatókról érdemes lenne levenni. A pályázatírás, menedzselés és hozzá kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása egy pályázati iroda keretén belül, amelynek tagjai pénzügyi, jogi stb. gyakorlattal rendelkező munkatársak, elkülönült munkamegosztással. A kar, klinikai és ipari és konzorciumi partnerek bevonásával által kiválasztott munkatársak vagy tanácsadók bevonásával. Növelni kell az egyéni pályázási aktivitás. Célirányos, egységes stratégia mentén hatékonyan kell elérni a nagyobb pályázati forrásokat. Gazdasági, ipari szereplőket kell elérni és együttműködésre ösztönözni. A pályázatokhoz (indokolt esetben és minősítési rendszerben) az önerőt biztosítani kell kari vagy egyetemi forrásból. Ipari és konzorciumi partnerekkel hatékony együttműködés, kölcsönös tájékoztatás, közös feladatok ellátása pl. pályázati iroda, pályázat menedzselés ellátása tekintetében munkamegosztás, költséghatékony működés, szorosabb együttműködés. Ipari partnerek, konzorciumok bevonásával projekt és kutatási tanácsadó testület létrehozása az aktuális pályázati és kutatási valamint innovációs elképzelések összehangolására. Biztosítani kell adminisztrációs segítséget a kutatói publikációk rendszeres és rendszerezett feltöltésére, folyamatos frissítésére. Külső lehetőségek (ki kell őket aknázni) A jelenlegi kormányzati tervek preferálják a idegen nyelvű képzéseket. Ebben az ÁOK messze az Egyetem legerősebb egysége. A várható támogatások kiaknázásával enyhíteni kell az egyes kutatókra jutó oktatási terheken. Külső problémák (belül nem orvosolható) A közbeszerzés rendszere eredeti céljával ellentétben ahhoz vezet, hogy gyakorlatilag mindent lassan, és sokkal drágábban lehet a kutatásokhoz beszerezni, mint a közbeszerzés nélkül lehetne. A közbeszerzések jelen megvalósításához túlzott és lomha adminisztráció társul. PTE NEMZETKÖZI JELENLÉTE A TUDOMÁNYTERÜLET VONATKOZÁSÁBAN Erősségek, adottságok Tudományos tekintetben az ÁOK egyetemi szinthez mérve elismert, nemzetközileg alacsonyan vagy közepesen jegyzett kar. Jó, hasznos a PTE konferenciatámogatási rendszere. Lehetőség szerinti bővítése üdvözlendő lenne. Vonatkozó javaslatok: Az eddigiekhez hasonlóan támogatni kell a nemzetközi konferenciák rendezését, illetve a külföldi konferenciákon való részvételt. Preferálni kell neves külföldi előadók meghívását. Erős és célzott marketinggel felszínre kell hozni a jelenleg is meglévő, de elsikkadó értékeinket. Az alumni rendszer erősítésével, kiépítésével is javítható a marketing. KUTATÁSHASZNOSÍTÁS, INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY 19

20 Erősségek, adottságok A Karon mind a kutatásfejlesztés, mind az innováció vonatkozásában kiválóak az adottságok. Folynak magas színvonalú elméleti, alapkutatás jellegű vizsgálatok, és kiváló orvosi/gyógyító tevékenység zajlik. A gyógyítás mindennapjai szükségszerűen és nagy számban termelnek feladatokat, kérdéseket, gyakorlati problémákat. Ezek megoldására a szürkeállomány adott, a műszerek ha nem is egyszerűen de elérhetőek lennének, de a kutatási környezet és az erre fordítható idő nem áll rendelkezésre. Gyengeségek, belül orvosolható problémák Az adottságok kiaknázása nagyon alacsony szinten van. A klinikai orientáltságú, elméleti intézeteket is bevonó vizsgálatok száma kevés. Az elméleti intézetek és a klinikák között a tudományos kapcsolat, az ismeretek és témák kölcsönös megismerése nem megfelelő. Az innovációnak nincsenek meg a hagyományai. Az ezzel kapcsolatos ismeretek nem jutnak el mindenkihez. Az innovációban lévő lehetőségek csak egy szűk kör számára kézenfekvők. A szabadalmak nem eléggé megbecsültek, nem kapják meg azt az elismerést, mint a hasonló tartalmú tudományos közlemények. Vonatkozó javaslatok: Az elméleti, klinikai tudományos kapcsolat bővítése a konzorciumokkal, együttműködő ipari partnerekkel. Meglévő ipari partner rendelkezésére álló innováció, innovatív tudás, ismeretek megismerése, átvétele valamint az együttműködés kialakítása. Részletes és közérthető információs forrásokat kell biztosítani az innovációs folyamatokkal kapcsolatos szabályokról és lehetőségekről. Ki kell aknázni a már meglévő fórumokban (Szakosztály, PAB, Doktori Iskolák) lévő lehetőségeket is. Be kell mutatni sikeres projekteket, kutatásokat. Akár anyagilag, akár a tudományos előmenetel és megítélés során figyelembe kell venni az innovációs teljesítményeket is. Egyetemi innovációs díjat lehetne alapítani az élenjárók erkölcsi és anyagi elismerésére. 20

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Stratégia készítés Alapfeladat: célok meghatározása Feltétel: a jelenlegi helyzet (külső

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.ditak.eu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon Piaci egyenlőtlenségek

Részletesebben

Dr. Dinnyés Álmos Projekt menedzsment módszerek alkalmazásának kihívásai a felsőoktatásban

Dr. Dinnyés Álmos Projekt menedzsment módszerek alkalmazásának kihívásai a felsőoktatásban Dr. Dinnyés Álmos Projekt menedzsment módszerek alkalmazásának kihívásai a felsőoktatásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században SZE - finanszírozási

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény 2014 május 22. dr. med. Farkas Lilla MBA Szakmai program 9.30-10.00 Bemutatkozik az új Innovációs Központ dr. med. Farkas

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.innogrant.hu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon piaci

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk a legnagyobb helyi kompetenciával és a legszorosabb ügyfélkapcsolatokkal rendelkező

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben